MAGIJA POZITIVNOG RAZMIŠLJANJA I POZITIVNE ENERGIJE

Page 1


VATRA, KOJA PALI SVIJETLO U DRUGIMA, NIKAD SE NE GASI!

MAGIJA POZITIVNOG RAZMIŠLJANJA I POZITIVNE ENERGIJE

ANDREJ MLINŠEK 2014 1


2


MAGIJA POZITIVNOG RAZMIŠLJANJA I POZITIVNE ENERGIJE

ANDREJ MLINŠEK

3


MAGIJA POZITIVNOG RAZMIŠLJANJA I POZITIVNE ENERGIJE Autor: Andrej Mlinšek Godina izdaje: 2016 Adriatikus založba d.o.o.

Sukladno Zakonom o autorskim i srodnim pravima tiskanje cjeline ili dijelova i distribucija u bilo kojem obliku dozvoljena je samo na osnovi pisanog pristanka autora. Fotokopije pojedinih dijelova za osobnu i vlastitu upotrebu dozvoljeno je izrađivati samo kao pojedinačne fotokopije, a nikako za potrebe grupa.

4


POSVEĆENO SVIMA, KOJI U ŽIVOTU TRAŽE TAJNU POZITIVNOG RAZMIŠLJANJA I POZITIVNE ENERGIJE

ANDREJ MLINŠEK

5


6


ZAHVALE! Kako bismo uspjeli treba nam sudjelovanje i međusobna pomoć, to je jedini način, kako bismo postigli nešto vrijedno u životu. Iza svake moje knjige stoji tim ljudi, kojima želim zahvaliti. Naročito sam zahvalan mojoj supruzi Bojani na njenom strpljenju, ljubavi i razumijevanju! Zahvaljujem i Manueli Mlakar na uobličavanju i lektoriranju knjige. Kao savjetnica pomaže nam u izgradnji zajedničke budućnosti u našoj organizaciji Adriatikus Group svojim znanjem i predanošću.

HVALA.

7


8


UVOD Ovu sam knjigu napisao namjerom, kako bismo mogli odgovoriti na sve izazove u našem životu, poboljšati svoje zdravlje i steći nezaustavljiv dotok energije. Čitav život pokušavam da budem pozitivno usmjeren, naročito kad radim sa ljudima u direktnoj prodaji, kojom se bavim dvadeset godina. Sve misli i tvrdnje, koje ćete pročitati u ovoj knjizi, osobno sam provjerio i osjetio na vlastitoj koži, u mojim najtežim trenucima, koji su me zatekli u proteklim godinama mog života. Izvukao sam se pomoću vjere, samopouzdanja i pozitivne usmjerenosti te počeo graditi moj život ispočetka. Danas je moj život ispunjen veseljem i zadovoljstvom

9


U današnje doba i uz svakodnevne životne prepreke mnogi doživljavaju poraze. Trebamo naučiti misliti sa pozitivnom usmjerenošću i u naše živote ugraditi pozitivne misaone šablone. Ako naučimo razmišljati pozitivno, možemo se podići iznad tih prepreka te živjeti sretan i zadovoljan život. Knjigu sam zamislio kao ENERGETSKI PRIRUČNIK, usmjeren u djelovanje i osobni napredak. Uz primjenu misli iz ove knjige možda ćete se osjećati zdravijim i osjetiti novo životno zadovoljstvo. Nadam se, kako će knjiga naučiti čitaoce pozitivnom razmišljanju i donijeti im zdravlje, uspjeh te bolje međuljudske odnose. Andrej Mlinšek

10


SADRŽAJ Zahvale ................................................ 7 Uvod ..................................................... 9 Savjeti za pozitivnu usmjerenost …....13 Optimizam ......................................... 17 Zahvalnost ......................................... 19 Usmjerenost kao navika …….............. 21 Pozitivan pristup …............................ 25 Formula za pozitivnu usmjerenost .... 29 Entuzijazam – ključ do mladosti ........ 33 Osam prijedloga za savladavanje životnih izazova …………………….….....35 Pozitivna usmjerenost u svakodnevnom životu .………………………………………. 37 Ljubav do knjiga ................................ 55 Pozitivne emocije ............................... 81 Izvrsnost ............................................ 95 Osmijeh ............................................ 111 Zaključak ......................................... 125

11


12


SAVJETI ZA POZITIVNU USMJERENOST Pozitivna optimistička usmjerenost osnova je uspješnog života. Pozitivan je pristup u životu je pomogao milijunima, kako bi preuzeli kontrolu nad svojim životima, realizirali svoje potencijale i postigli zadane ciljeve. Principi, koje ćete pronaći u ovoj knjizi, praktički su i dokazani; za njih, kao i za sve drugo vrijedi, kako ih uz stalnu upotrebu sve bolje shvaćamo i primjenjujemo. Pozitivna je usmjerenost proces, pomoću kojeg možemo početi mijenjati naš život na bolje.

13


Moramo se namjerno odviknuti misliti u negativnim misaonim šablonama, koje smo bili usvojili. Usvojiti moramo naviku zamjenjivanja negativnih šablona pozitivnim mislima. Kad se god uhvatimo u negativnom razmišljanju, trebamo se odmah opomenuti, kako bismo promijenili negativnu misao pozitivnom. Pitali su Richarda Bransona što je najviše pridonijelo njegovom uspjehu? Rekao je, kako svoj um pokušava zaposliti razmišljanjem o onome, što želi postići, pa onda tamo nema mjesta za stvari, kojih ne želi.

16


Pozitivna usmjerenost vrlo je zarazna. Usmjerenost je samo čovjekov unutarnji izraz. Što god ljudi rade, ako postižu odlične rezultate, znači kako se radi o pozitivnuusmjerenim ljudi, koji shvaćaju, kako mogu odlično obaviti svoj posao.

PRILIKA VREBA NA VAS, KAKO BISTE BILI POZITIVNUUSMJERENI.

24


Ustrajno razmišljajte, pozitivne misli.

učvršćujte

Očuvajte pozitivan pristup životu.

Uz vizualizaciju životne snage, koja struji kroz naše tijelo, možemo obnavljati energiju i vitalnost. Takvo djelovanje pomaže očuvanja snage i energije.

nam

kod

Možemo biti kreativni i možemo proizvoditi. Važno je naučiti, kako očuvati i obnavljati energiju.

36


Promjene su suština budućnosti. Naši se misaoni impulsi stalno mijenjaju. Promjene su jedine trajnosti u životu. Možemo ih nagovijestiti a možemo i vidjeti, kako zasigurno dolaze.

VJERA I LJUBAV NAJJAČE SU MOTIVACIJSKE SNAGE.

Vjera u sebe osnova je za povjerenje. Krize, kojima se sučeljavamo, zapravo su naše prave prilike. A od nas zavisi, kako ćemo ih prihvatiti. Na putu do cilja moramo ostati fleksibilni, kako bismo mogli promijeniti planove, ukoliko to bude potrebno.

68


Zašto je toliko važno najprije otkriti svoju pravu misiju u životu? Prava se misija stalno razvija i unapređuje se uz naš osobni razvoj.

SREĆA JE ZARAZNA, KADA JE DAJEMO, UJEDNO JE I PRIMAMO.

Ustanovio sam, kako ljudi žare od zadovoljstva, kada pokazuješ interes za njih. Dobro se osjećamo, kad radimo nešto zanimljivo i zabavno.

SRETNI SU LJUDI, KOJI RADE NEŠTO, U ČEMU UŽIVAJU.

Možemo se lišiti loših navika i preuzeti dobre. 43


Rezultat mojih misli bit će realnost u mojim rukama.

SLUČAJEVI NE POSTOJE.

Postoje samo dovršene misli, postignuti ciljevi i realizirane vizije. Vizija, koju u svom umu zamišljate, taj ideal, kojeg nosite u svom srcu - to je osnova, na kojoj ćete sagradit svoj život, ono, što ćete i biti. Sačuvajte pravi duševni odnos između uma i dobre volje. Misliti pozitivno znači stvarati. Entuzijazam najdragocjenija uspješnog čovjeka.

je

ENTUZIJAZAM ZNAČI UVJERENJE U AKCIJU.

54

vrlina


Ako za nekog učinite, kako se osjeća značajnim, taj će se i brinuti o vama. Uspješni ljudi uvijek podižu vrijednost drugima putem vizualizacije što drugi mogu biti. O ljudima misle pozitivno, zato od njih dobivaju najbolje. KADA DRUGIMA POMAŽETE OSJEĆATI SE ZNAČAJNO, ONDA TO ISTO ČINITE I ZA SEBE.

80


POZITIVNA JE USMJERENOST NAUČNO UTEMELJEN PROCES MISLI. Andrej Mlinšek

Vjera i pozitivna usmjerenost stvaraju i razvijaju. Zbog toga je vrlo značajno, kako vježbamo dinamičko mirovanje, jer se u tome krije velika snaga. Tipično je za ljude, koji se trude ostvariti pozitivnu usmjerenost, kako razviju snažnu unutarnju potrebu iz sebe učiniti više, nego što jesu. To su nevjerojatni pojedinci, koji uvijek žele ostvariti pomak naprijed. Sve je to popraćeno dubokom vjerom i intuicijom, koja ih uvijek tjera naprijed.

102


Svaki dan moramo istraživati, pretraživati, analizirati i razmišljati, koji je onaj zakon, koji će nam donijeti rezultate, koje želimo. Svaki pojedinac mora na svoj vlastiti način stvarati prilike i promijeniti ih u djelo. Misli su slike, zašto ne bi u mašti sagradili slike, koje nas vesele. Napravite ekran u vašem umu i vrtite filmove, koje želite gledati. Vi ste pisac, režiser i glumac. Život je vaša vlastita privatna zabava.

110


NAŠIM MISLIMA OBOJIMO DUŠU.

Zdravo i pozitivno razmišljanje je postupak, pomoću kojeg možemo očuvati i vitalizirati svoju životnu snagu.

OD SVIH MISLI NAJVEĆU MOĆ, IMA MISAO NA LJUBAV. Andrej Mlinšek

Svakog dana moram se raspoloženja i dotjeranosti.

učiti

vedrog

Očuvati moramo uravnoteženost i trijeznost svojih emocija. Snagu moramo crpiti iz unutarnjih sila i duha. Točno moramo znati, što želimo, i vjerovati, kako ćemo to i ostvariti. 120


Ako se promijenimo, možemo neprekidan protok energije.

razviti

Energiju gubimo zbog emocionalnih drama, a ne zbog vrijednog rada.

SRETAN ŽIVOT POTJEČE IZ SRETNIH NAVIKA. Andrej Mlinšek

124


I ZA KRAJ… Na kraju uvijek se zapitamo, što smo to u knjizi zapravo pročitali? Razne praktičke savjete za bolje razumijevanje svijeta oko nas i za postizanje uspjeha u životu. Čitanje samo po sebi nije dovoljno, savjete i metode, koje su u knjizi predstavljene, moramo svakodnevno uključivati u naš život. Čvrsto vjerujem u pozitivnu usmjerenost, jer živim i radim sukladno njenim principima. Ukoliko ćete te principe primijeniti, ustanovit ćete, kako su izuzetno djelotvorni. Bit će mi drago znati, ako vam je knjiga doista pomogla. Napisao sam je uz iskrenu želju, kako biste dobili novi izvor energije, poboljšali svoje zdravlje i postigli mir u svojoj duši. Andrej Mlinšek 125


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.