VennerForLivet

Page 1

Hjelp oss ĂĽ hjelpe! Side 2 Hjelpeorganisasjonen Venner for livet Side 3 Trenger det meste av klĂŚr, sko, leker ... Side 4 Stor takknemmelighet for bedrifter og frivillige Side 5 Rullatorer, toalettstoler, sykesenger .... Side 6 Barnehjem i Tudullina Side 7 Hanila Side 8 Avinurme Side 9 Ungdomshjem i Rakvere Side 10 Hjelpesending Side 11 Loppemarked i Trondheim Side 12 Julemarked i Trondheim

Hjelpeorganisasjonen

Venner for livet

Tallinn, Estland - ScanStockPhoto


Venner for livet er en idèell, ulønnet, dugnadsbasert organisasjon som hjelper barn og trengende i Estland Venner for livet er en frivillig hjelpeorganisasjon som ble stiftet i Trondheim 8. mars 2007. Siden den gang har vi hjulpet barn og andre trengende i Estland. I disse årene har vi jobbet med ulike prosjekter. Vi har konsentrert oss om et barnehjem i Tudulinna og et nyopprettet ungdomshjem i Rakvere. Barnehjemmet har 25 barn og unge i alderen 0-18 år. Ungdomshjemmet har plass til 12 ungdommer, og har startet opp høsten 2016. Vi hjelper også sosialkontorer i kommunene Hanilla og Avinurme. Vi har pr i dag 25 aktive medlemmer fra ulike steder i Trøndelag. Vi startet som nevnt vårt hjelpearbeid for et barnehjem i i Tudullina i Estland. Barnehjemmet holdt til i 2 sammenslåtte leiligheter i ei gammel blokk. Der var det svært dårlige forhold, men barna var heldigvis trygge. Etter noen år ble det bygd nytt barnehjem, og vi var med på å kjøpte inn forskjellig ting de trengte. Vi er på besøk flere ganger i året med hjelpesendinger. Solveig Gjetø, leder av hjelpeorganisasjonen Venner for Livet

Hjelpeorganisasjonen

Venner for livet

Venner for livet sin tur til Estland i april 2009


Barna trenger det meste. Klær, sko, leker ... Vi samler inn klær, sko, leker og utstyr av alle slag. Vi har også private som støtter med pengegaver via oss, og da går pengene til spesielle ønsker. For 4 år siden ble vi spurt om vi hadde noe mulighet å være med å starte et ungdomshjem, da noen av barna hadde blitt større fikk de muligheten til å gå videregående skole. For at de ikke skulle være nødt å flytte på hybler, startet barnehjemmets leder, Karis Mugamee og en arbeidskollega, med god hjelp fra oss, et ungdomshjem hvor de bor sammen med en "mamma". Vi hjalp til med å utstyre barnehjemmet med det de trengte, og de har i dag utvidet med en avlastningsavdeling for psykisk utviklingshemmede. Dette er en dagavdeling, men hvis familien har behov for avlastning et par dager, ordner de med det også.

Fra barnehjemmet i Tudullina

Alt går bra med barna og ungdommene. Videre har vi fått forespørsel fra ordførere i 2 små kommuner om hjelp til sine innbyggere. Det er Hanila kommune ved Juta Noor som er sosialarbeider. Avinurme, nå Mustvee kommune ved byråd Aivar Saarela, tidligere ordfører i Avinurme kommune.

Fra barnehjemmet i Tudullina

Hjelpeorganisasjonen

Venner for livet


Stor takknemmelighet til bedrifter og frivillige Hjelpearbeidet er et frivillig arbeid som vi i Venner for livet trives med. I oktober ble den siste turen før vinteren gjennomført. I lasten hadde vi med hjelpemidler som rullestoler, rullatorer, senger m.m. som er gitt til oss fra en bedrift her i byen. Vi hadde også med en del klær, sko og leker. Vi er helt avhengig av det folk gir til oss. Uten velvillighet fra bedrifter og familier blir det ikke noe å laste på bilen.

Vi har klart sammen med frivillige, givere og samarbeidspartnere å få til jul i år også. Julegaver til barna ble sendt. Vi hadde pakket ned hundrevis av julegaver som frivillige har gitt til oss. I mange år har Nidar støttet oss med bl.a. sjokolade og annet godteri som barn liker.

NAV Hjelpemiddelsentral

Hjelpemiddeler

Hjelpeorganisasjonen

Venner for livet

Levering av blant annet sjokolade fra Nidar til barna, i tilleg til klær og julegaver.


Rullestoler, rullatorer, toalettstoler, sykesenger ... Vi ønsker partnere som kan hjelpe oss med å få fraktet nødvendig utstyr, slik som rullestoler, rullatorer og sykesenger fra Trondheim til Estland, i tillegg til bl.a. klær og leker. I dag får vi hjelpeutstyr fra Hjelpemiddelsentralen og Norservice Hjelpemidler. Alt arbeidet som gjøres er av frivillige i Trondheim, Skaun og Melhus. Hjelpeorganisasjonen Venner for livet finansieres av bl.a. medlemmers gratisarbeid, loppemarked og julemesse. I vår gode, men ikke helt nye Mercedes fra 1996, fraktes hjelpesendinger til Estland i snitt 4 ganger i året. I Rønningsveien leier vi et lokale som benyttes til loppemarked, og til oppbevaring av bl.a. hjelpeutstyr og klær. Les mer på vennerforlivet.no. Organisasjonsnr.: 991 005 803 Bankkontonr.: 0539 53 25657 Vipps nummer: 16680 Solveig Gjetø telefon 456 64 155 Magnus Berrføtts veg 11, 7046 Trondheim

Hjelpeorganisasjonen

Venner for livet


Barnehjem Tudullina Barn fra barnehjemmet

Lederen av barnehjemmet, Karis Mugamee sammen med en arbeidskollega

Det nye barnehjemmet

Hjelpeorganisasjonen

Venner for livet

Tudulinna er en liten bydel i Ida-Viru fylke i Alutaguse prestegürd i det nordøstlige Estland. Det var det administrative sentrum av Tudulinna prestegjeld. Fra folketellingen for 2011 var bydelens befolkning 220.


Hanila

Juta Noor, sosialarbeider i Hanila kommune

Hos en familie i Hanila før Venner for livet hjalp til med renovering

Hjelpeorganisasjonen

Venner for livet

Hanila er en landkommune i Lääne fylke i det vestlige Estland, og ligger sør i fylket ved stredet Väike Väin. Kommunen har cirka 1 680 innbyggere og et areal på om lag 323 km². Kommunens administrasjonssenter ligger i Kõmsi.


Avinurme

Katrin i Avinurme kommune

Avinurme sentrum

Hjelpeorganisasjonen

Venner for livet

Avinurme er en landkommune i Ida-Viru fylke i det nordøstlige Estland. Kommunen har cirka 1 520 innbyggere og et areal pü om lag 193 km². Kommunens administrasjonssenter ligger i Avinurme med 796 innbyggere. Folketallet i kommunen er fallende.


I august 2016 besluttet vi å hjelpe til med utstyr til et ungdomshjem i Rakvere. I oktober dro bilen fra Trondheim med masse utstyr som vi samlet inn til ungdomshjemmet. Her kan du se hvordan de Pusser opp og møblerer, og hvordan det var før.

Hjelpeorganisasjonen

Venner for livet

Ungdomshjem i Rakvere

Rakvere er en by og bykommune midt i den nordlige del av Lääne-Viru fylke i det nordøstlige Estland. Stedet ligger 20 kilometer innenfor kysten av Finskebukta. Byen er administrasjonssenter for fylket. Kommunen har cirka 16 700 innbyggere og et areal på om lag 10,6 km²


Hjelpesending

Hjelpesending juni 2016

Hjelpeorganisasjonen

Venner for livet


Loppemarked

i Trondheim

Hjelpeorganisasjonen

Venner for livet


Julemesse i Trondheim

Hjelpeorganisasjonen

Venner for livet


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.