trondheim estland 15 aar

Page 1

15ÅR 2007 - 2022

Trondheim - Estland

Venner for livet hjelpeorgan


SIDE 2

Stor glede av å glede andre Av Krister Olsen

Én tur til Estland var nok. - Når jeg så hvor lite de hadde og hvor forferdelige forhold de levde under, måtte jeg bare hjelpe, sier Solveig Gjetø.

Solveig Gjetø med takkehilsen som Venner for livet fikk i Avinurme i 2015 Hun startet organisasjonen Venner for livet i mars 2007, sammen med datter og daværende ektemann. Siden den gang er det blitt to, tre eller fire lastebillass med utstyr hvert eneste år, til fattige estlendere. - Det hjelper å hjelpe. Det er det ingen tvil om, sier Solveig - Og når jeg ser hvor glade de blir når vi kommer, gir det meg stor tilfredsstillelse. Gjennom de 15 årene har hun fått med seg venner og kjente til å være med å hjelpe. Sist høst kjørte Venner for livet tre fulle lastebil last til Estland. Før det hadde koronapandemien gjort det vanskelig å gjennomføre normal trafikk. - Hva slags utstyr er det dere har med til Estland? - Klær, kjøkkenutstyr, leker, sykler, senger og møbler. Det er alt mulig, egentlig. En gang ble Solveig og ekteman-

nen så grepet av hvor dårlig det sto til hos en estisk familie de besøkte, at de dro hjem og tømte sin egen stue for møbler. - Vi ga bort sofaen, salongbordet og tv-bordet. Det ble ekko i stua ei stund, forteller Solveig.

Hva trenger dere? “ Alt!”

Hjelpefrøet ble sådd da hun gjennom kjente var med på et tilsvarende prosjekt i Melhus. Snart så hun behovet for å bygge opp sitt eget nettverk, og hun fikk med seg flere venner. Hun ble godt kjent med forholdene i Estland gjennom Irina Torm. - Vi fikk spørsmål om å huse en kvinne fra Estland, og det hørtes spennende ut. Hun kunne bare russisk og estisk da hun kom, men det tok ikke lang tid før hun snakket godt norsk, forteller Solveig. Irina, eller Ira som hun kalte seg, bodde hos Solveigs familie i to perioder. Iras mor og søster drev barnehjem i Tudulinna, et lite sted nordøst i Estland med rundt 600 innbyggere. - Første gang vi reiste nedover drev Iras mor barnehjem i ei eldgammel russer-blokk. Hun hadde 10-12 barn. Søsteren til Ira hadde rundt ti barn i et annet lokale. Vi spurte hva de trengte. Svaret var: Alt!

Fikk penger til nytt barnehjem

I oktober 2007 rullet den første lastebilen til Tudulinna. Bilen, som de selv kjøpte til formålet, var fylt til randen med klær, sko, kjøkkenutstyr, leketøy og mye annet. - Lekene var selvsagt veldig populære, men alt var kjærkomment. Ungene var for øvrig veldig opptatt av mannfolka våre. De så jo bare kvinner i sin hverdag på barnehjemmene. De to barnehjemmene i Tudulinna er underveis blitt samlet i et nytt og mer formålstjenlig lokale. Både lokale myndigheter og Lions støttet prosjektet. I tillegg ble det gitt EU-midler. Venner for livet søkte etter støtte hos næringslivsaktører i Trondheim. - Vi fikk faktisk 50.000 kroner fra Trond Brekke. Pengene gikk i sin helhet til det nye barnehjemmet som sto ferdig i 2011, forteller Solveig.

Det ble også etablert et ungdomshjem i Rakvere, lenger nord i Estland, som Venner for livet har hjulpet underveis. Da de startet opp hadde de seks kopper og seks senger . Det måtte to fulle lastebiler fra Trondheim til, for å fylle opp ungdomshjemmet.

Samarbeidet med kommunen

Ira kjente ordføreren i Avinurme, som ikke var langt fra Tudulinna. Han ønsket også hjelp fra de trønderske hjelperne. Gjennom ordføreren ble de kjent med en familie bestående av ei mor og sju barn. Familien hadde ingen ting.- De levde under helt forferdelige forhold. Det er ikke mulig å beskrive med ord. I enden av huset hadde de fjøs. Faren var alkoholisert og forsvunnet, forteller Solveig. I samarbeid med kommunen fikk Venner for livet orden på huset, og de kjørte nedover et helt lass bare til denne familien. De måtte ha alt. Senger og sengetøy . Gardiner .Kjøkkenutstyr . Med på lasset var også en gassovn og ei vaskemaskin. - Det var mye følelser . Lik e etter døde også mora av kreft, og den eldste datteren måtte ta ansvaret.

Viktige støttespillere

Solveigs store og smittende engasjement har vært svært viktig for Venner for livet gjennom 15 år . I dag er det 16 aktive hjelpere. I tillegg har organisasjonen flere støttemedlemmer . Annenhver torsdag, vår og høst, tar de imot utstyr i lokalet i Rønningsvegen 26. De er interessert i alt mulig, men det må være helt og rent. Ikke ødelagt. - Vi får sykesenger fra Hjelpemiddelsentralen, og også Øya helsehus hjelper oss med utstyr de ikke lenger har bruk for. Nidar har også blitt en viktig støttespiller for oss. Norske søtsaker er populære i Estland, forteller Solveig. Minst to ganger i året har de loppemarked i Rønningsvegen, og hvert år har de julemarked i klubbhuset til Sportsklubben Freidig på Eberg. Venner for livet får brev og takkekort fra folket i Estland, og det er ingen tvil om hvor viktig denne hjelpen er . - Vi aner ikke hvor godt vi har det i Norge, og vi aner ikke hvor fattige mange i Estland er . De uttrykker en sånn takknemlighet for det vi gjør for dem. Det gir oss mye. Derfor fortsetter vi å hjelpe. Behovet er der, hele tida.


SIDE 3

Estland

Estlands har 1 328 976 innbyggere (2020). På grunn av aldersstrukturen med en høy andel eldre, lave fødselstall og utvandring er befolkningstilveksten negativ.

Fra Store Norske: Estland er en republikk i Europa ved den østlige Østersjøen. Landet grenser til Finskebukta i nord, Latvia i sør, Russland i øst og Østersjøen i vest, med en total kystlinje på 3794 kilometer og i alt 2222 øyer. Hovedstaden Tallinn, tidligere kalt Reval. Estland er den minste og nordligste av de tre baltiske statene. Landet er sju prosent større enn Trøndelag fylke. Etter å ha blitt annektert av Sovjetunionen i 1940, fikk landet tilbake sin selvstendighet i 1991. Tallinn er hovedstad i Estland og administrativt senter for Harju fylke, ved Finskebukta. Byen har et areal på 158 kvadratkilometer og har 437 619 innbyggere (2020).

Viktigste områdene gjennom 15 år Tudulinna er en tidligere landkommune i Ida-Viru fylke i det nordøstlige Estland, ved Peipsisjøen sørvest for Narva. Kommunen hadde cirka 625 innbyggere og et areal på om lag 269 km². Kommunens administrasjonssenter var Tudulinna med 233 innbyggere. Folketallet i kommunen er svakt fallende.

Hanila er en tidligere landkommune i Lääne fylke i det vestlige Estland, og lå sør i fylket ved stredet Väike Väin. Kommunen hadde cirka 1 680 innbyggere og et areal på om lag 323 km². Kommunens administrasjonssenter lå i Kõmsi.

Avinurme er en landkommune i Ida-Viru fylke i det nordøstlige Estland. Kommunen har cirka 1 520 innbyggere og et areal på om lag 193 km². Kommunens administrasjonssenter ligger i Avinurme med 796 innbyggere. Folketallet i kommunen er fallende.

Rakvere er en by og bykommune midt i den nordlige del av Lääne-Viru fylke i det nordøstlige Estland. Stedet ligger 20 kilometer innenfor kysten av Finskebukta. Byen er administrasjonssenter for fylket. Kommunen har cirka 16 700 innbyggere og et areal på om lag 10,6 km²

Fra Brønnøysundregistrene: Registrert i Enhetsregisteret: 26.04.2007. Stiftelsesdato: 08.03.2007 Aktivitet/bransje: Frivillig hjelpeorganisasjon som har til hensikt å hjelpe fattige familier og barnehjem i baltiske land. Samle klær, møbler, kopper, kar, leker osv. Inntekter i form av loddsalg, basar går uavkortet til hjelpearbeidet.

Daglig leder/ adm.direktør: Solveig Gjetø. Styrets leder: Solveig Gjetø. Nestleder: Kristin Gjetø Ringbakken. Styremedlem: Arne Kristian Dahl. Nytt styre fra mars 2022: Leder Tor Raymond Larsen, nestleder Solveig Gjetø og styremedlem Arild Solli.


SIDE 4

Hjelpearbeid i 15 år 8. mars 2007 startet det

Siden 2007 har Venner for livet (Vfl) hjulpet barn og trengende i Estland. I de 15 årene som har gått, har organisasjonen bidratt med ulike prosjekter. Vfl har bl.a. konsentrert seg om sosialkontorene i Hanila og Avinurme, et barnehjem og ungdomshjem i Tudulinna og et ungdomshjem i Rakvere. Barnehjemmet holdt til i to sammenslåtte leiligheter i ei gammel blokk. Etterhvert ble det bygd et nytt barnehjem, og Vfl var med på å kjøpe inn nødvendig utstyr.

Ungdomshjem

Vfl ble senere spurt om organisasjonen hadde mulighet å være med å starte et ungdomshjem i Tudullina, like ved barnehjemmet. Da noen av barna hadde blitt større og fikk muligheten til å gå videregående skole, ble behovet for et ungdomshjem aktuelt. Da slapp ungdommene å flytte på hybel og ble i stedet boende sammen

med en trygg "mamma".

Avlastningsavdeling

hjelpesendinger og hjelp til å arrangere loppemarkeder og julemesser.

Vfl hjalp også til med diverse utstyr til barnehjemmet, som også er blitt utvidet med en avlastningsavdeling for psykisk utviklingshemmede. Dette er en dagavdeling. Også for familier som hadde behov for avlastning et par dager i uka. Ungdomshjemmet ble startet opp høsten 2016.

Flere ganger i året

Venner for livet er på besøk flere ganger i året med hjelpesendinger. Samler inn klær, sko, leker og utstyr av alle slag i Trondheim. Vfl har også venner som støtter med pengegaver.

Frivillig arbeid

Alt arbeidet som gjøres er av frivillige i Trondheim, Skaun og Melhus. Hjelpeorganisasjonen Venner for livet finansieres spesielt av medlemmers gratisarbeid, til mottak av bl.a. klær og diverse utstyr til

Egen lastebil

I gode, men ikke helt nye Mercedes fra 1996, fraktes hjelpesendinger til Estland opptil 4 ganger i året.

Rønningsvegen

I Rønningsveien leies et lokale som benyttes til loppemarked og til oppbevaring av bl.a. hjelpeutstyr og klær.

Gode hjelpere i Estland

Barnehjemmet i Tudullina som Vfl har samlet inn midler for å innrede. I tillegg til barne- og ungdomshjemmene, yter Vfl som nevnt hjelp til barn og trengende i Hanila og Avinurme.

Hjelpere i Estland

I Hanila er kontakten til Vfl sosialar-

Aivar Saarela tidligere ordfører i Avinurme

Kathrin Rosar Avinurme

beider Juta Noor. I Avinurme hadde organisasjonen kontakt med byråd Aivar Saarela, tidligere ordfører i Avinurme kommune. Per i dag har Vfl kontakt med Katrin Rosar i Avinurme. Barne- og ungdomshjemmet i Tudulinna er kontakten

Karis Mugamae Juta Noor Barne- og ungdoms- Sosialarbeider i hjem Tudulinna Hanila

daglig leder Karis Mugamae. I tillegg har Irina Torm og Tarmo Torm vært til uvurdelig hjelp. i Estland. Det må også nevnes at Venner for livet har alltid blitt veldig godt tatt imot i Estland.

Irina Torm Tarmo Torm Vfl-hjelper i Estland Vfl- hjelper i Estland


SIDE 5

Mottak, loppemarked og julemarked Lager og loppemarkeds-plass i Rønningsvegen på Persaunet. Bildet er fra 2021.

Mottak av lopper og utstyr

Venner for livet har mottak av lopper, klær og annet utstyr i snitt annenhver torsdag vår og høst i Rønningsvegen 26c på Persaunet. Loppemarked to – tre ganger i året på samme adresse og julemarked i Freidighuset på Eberg. Tidligere har Vfl benyttet Voll gård for loppemarked og julemarked.

Mange arbeidstimer

Det går mange arbeidstimer for medlemmer til å arrangere loppemarked og julemarked. Og ikke minst mange timer for mottak av klær, utstyr, lopper med mer. Klær skal sorteres i esker etter kjønn og alder. Lopper skal pakkes ut og settes på plass i hyllene i Rønningsvegen.

Takk til våre partnere

Takket være Norservice Hjelpemidler får Vfl sykesenger, rullestoler, rullatorer, bleier mm. Nidar sponser sjokolade som blir med på juletur til bl. a. barna på barnehjemmet. Grilstad, og en rekke andre bidrar til premier til julelotteriet. Freidighuset på Eberg

Skaffer inntekt

Mottak, loppemarked og julemarked blir arrangert for å skaffe inntekt til hjelpesendingene som gjennomføres opptil fire ganger i året med Vfls egen lastebil. Levering av klær og utstyr til mottaket som kan sendes til Estland, koster 20,- per kolli. Dette for å bidra til finansiering av turene til Estland. Men i hovedsak er det loppemarked og julemarked som finansierer turene. I tillegg betaler aktive og passive medlemmer årskontingent.

Hjelperne

Hjelpearbeidet er som nevnt frivillig arbeid og er helt avhengig av det folk og bedrifter gir. Uten disse hjelperne blir det ikke noe å laste på bilen til barn og trengende i Estland. Sammen med frivillige, givere og samabeidspartnere er det ordnet med julegaver til barn og noen voksne. Hundrevis av julegaver som frivillige har gitt, er pakket og sendt.

En viktig inntektkilde er steking av vafler og koking av kaffe. Her er Hege Nygård i full gang med produksjonen under loppemarked i Rønningsvegen.


SIDE 6

På tur med klær, leker, rullestoler mm 20. juni 2007

Som nevnt ble hjelpeorganisasjonen Venner for livet ble stiftet i Trondheim 8. mars 2007. Allerede 20. juni samme året hadde hjelpeorganisasjonen samlet inn klær, leker og annet utstyr slik at første hjelpesending til Estland ble et faktum.

Mercedes lastebil på tur

En nyanskaffet Mercedes lastebil satte kursen mot Estland med to fornøyde sjåfører. Arne Dahl og Einar Nilsen. I oktober ble den siste turen før vinteren gjennomført. I lasten var det klær, sko og leker, samt hjelpemidler som rullestoler, rullatorer, senger med mer.

Hjelper stadig fler i Estland

Etter hvert som Vfl samlet inn mer klær og utstyr, fikk organisasjonen mulighet til å hjelpe flere trengende i Estland. Blant annet med klær og utstyr til et dagsenter i Kivioli. En særdeles fattig del av Estland. På dagsenteret kom barn etter skoletid, kanskje for å få hjelp til lekser, få seg litt mat og rene klær, eller bare å leke med andre barn. Voksne fikk også komme for å få seg litt mat, en dusj og et klesskift. Ikke minst en god samtale med noen som

To - tre ganger i året

lyttet og forsto.

Datteren og seks søsken

I Hanilla hjalp Vfl en spesiell familie. Mor døde fra syv barn, og en far som var ute av bildet. Den eldste datteren tok så vare på sine seks søsken. Barna var fra 2 - 23 år gamle. Kommunen hjalp familien med å gjøre huset de bodde i beboelig, mens Vfl hjalp til med inventar, klær, hvitevarer og annet utstyr. (Se også siden 9 og 11). Senere ble Vfl invitert dit for å se hvordan dette ble fulgt opp.

Fra 2009 kjører organisasjonen hjelpesendinger to-tre ganger pr år.

Barne - og ungdomshjem

I 2009 arbeider Venner for liveti hovedsak med å hjelpe et barnehjem i Tudulinna og et ungdomshjem i Rakvere.

Nytt barnehjem

I 2009 startet kommunen planleggingen av et nytt bygg til barnehjemmet, barnehage og dagsenter. Til byggingen fikk kommunen støtte gjennom EU-midler. Vfl påtok seg året etter oppgaven med å hjelpe og skaffe inventar og utstyr. (Se også side 8).

Flott brodert kort med takkehilsen fikk Vfl i 2008

Venner for livet sin tur til Estland i april 2009. Første stopp på turen var barnehjemmet. Her var det dekket fint opp og Solveig fikk takkegave fra barnehjemmet. Det ble også diskutert hva hjemmet hadde behov for. Mange esker ble også levert til et daghjem.Var også innom sykehuset med nødvendige ting.

Huset hvor barnehjemmet i Tudullina holder til

Full oppdekking og servering

Barnehjemmets lagerplass

Sykehuset fikk også nødvendig last


SIDE 7

Solveig mottar takkegave på vegne av alle hjelperne

Første stopp på Estlandsturen. Barnehjemmet. Mange esker skal bæres

Bilder av barnehjemsbarn som har fått ny familie

Takkebilde laget av barnehjemmet

Barn med kosedyr fra Trondheim

Alle deltar når bilen skal losses

2009 avsluttes med julemesse på Voll gård

Ble også tid til et besøk i en keramikkfabrikk hvor det produseres til bl.a. Marimekko


SIDE 8

Nytt barnehjem i Tudulinna

Samarbeid med kommunen

I 2010 påtok Vfl en større oppgave i Tudulinna. Barnehjemmet som vi har hjulpet fra vi startet hjelpearbeidet, skulle få et nytt bygg. Vfl samarbeidet med kommunen om å bygge et helt nytt barnehjem, barnehage og dagsenter.

Høsten 2009

Organisasjonen fikk også pengegaver som gikk direkte til nedbetaling av lån som barnehjemmet hadde. Vfl sin hjelper i Estland, Tarmo Torm, har gått igennom regnskaper og sjekket at alt er riktig gjort, og kommunen sørger for at barnehjemmet drives etter gjeldende regler.

kommunen. De fleste barna hadde aldri før fått julegave før. Dette året sendte Vfl ca 200 julepakker fra givere i Trondheim.

Dette arbeidet kom i gang høsten 2009. Kommunen fikk bygget og innredet barnehjemmet ved hjelp av EU-midler. Vfl påtok seg oppgaven med å hjelpe til å skaffe inventar og utstyr til nybygget. Mye av dette kom fra Trondheim.

En spesiell julaften

I Tudulinna slo de sammen to leiligheter i boligblokka ved siden av barnehjemmet. Den ble pusset opp slik at de eldste beboerne på barnehjemmet, dvs. ungdommer 15-18 år, kunne bo der.

gjøremål og hvordan de skal greie seg praktisk og økonomisk.

mottok også adventsgaver som barna ved Utleira skole hadde laget.

I 2013 fikk ungene brukte korpsuniformer fra Utleira skole i Trondheim. Disse var pakket ned, og ble overlevert til Avinurme skole, som hadde korps, men manglet uniformer. Det ble stor stas! Vfl

I 2013 fikk Vfl spørsmål fra ordfører Aivar Saarela i Avinurme kommune, om organisasjonen kan hjelpe sosialsentralen der. Mange innbyggere har behov for nødvendig utstyr for å greie hverdagen.

Ungdommene flyttet inn sammen med en "husmor" som lærer dem dagligdagse

Ungdomshjemmet i boligblokka i Tudulinna

Vfl har som nevnt levert klær og leker til sosialsentralen i Hanilla. Men julaften 2010 ble en helt spesiell jul. Juta Noor, som organisasjonen har kontakt med, dro rundt og leverte julegaver til barna i

Tarmo Torm, Vfls hjelper i Estland.

Det nye barnehjemmet i Tudulinna

Beboere på barnehjemmet Ansatte ved barnehjemmet, Tarmo Torm, samt ordfører Aivar Saarela (bak) og leder Karis Mugamae (i rødt)


SIDE 9 Familie som fikk hjelp i Hanila. Der mor var død, og den eldste datteren tok omsorg for sine seks søsken

Slik så veggene ut før det kom panel på

Datteren som tok ansvar for sine seks søsken etter av mor døde. Her sammen med samboer og det yngste barnet

Ble ei koselig stue med utstyr som Vfl hadde med

Hjelpesending til Kivioli og Hanilla og Avinurme i 2013

Tarmo Torm, ordfører og Irina Torm med korpsuniformer til Avinurme skolekorps. Tusen takk til utleira skolekorps som ga bort sine uniformer

Loppemarked Voll gård i 2013. Lopper både ute og inne.

Etter lossing i Kivoli ble det godt med kaffe og noe å bite i

Noen i Hanila ble helt sikker glad for denne sykkelen


Ordføreren takker Venner for livet

I 2015 hjalp Vfl barnehjemmet i Tudulinna, samt sosialsentralene i Avinurme og Hanila. Barnehjemmet i Tudulinna fikk også en pengegave slik at de kunne ta med barna og ungdommene på sommercamp dette året. Det ble en stor opplevelse for alle, både voksne og barn. Tradisjonen med pengegave har Vfl videreført etter dette.

Sommeren 2015, ble organisasjonen invitert til å besøke Avinurme kommune og Tudulinna barnehjem for å se hvordan hjelpesendingene ble mottatt og fordelt.

Medlemmer av Vfl dro med fly fra Trondheim samtidig med at lastebilen skulle ankomme med hjelpesending. Et godt organisert team tok i mot hjelpesendingen. I Avinurme ble medlemmer innkvartert på skolen.

Stor St. Hansfeiring

Hver St. Hans arrangeres det et stort marked i Avinurme. Det kommer folk fra hele Estland, samt folk fra andre land også. Under St. Hansfeiringen ble representanter fra Vfl overrasket med å bli ropt opp på scenen. Med applaus fra

Per i full gang med lasting av bilen før turen til Estland

tusenvis av mennesker, fikk Vfl overrakt takkebrev/diplom fra Avinurmes ordfører Aivar Saarela. Dette som takk for all hjelp innbyggere hadde fått. Som vanlig ble det en tur med klær og utstyr til jul. I tillegg ble det også levert julegaver til Hanila og Tudulinna. Vfl ble enige med sosialarbeiderne om å sende julegavene slik at de kunne pakkes og fordeles lokalt. Slik at gavene ble riktig pakket i forhold til kjønn og alder. Elevene som gikk siste året på Avinurme videregående skole, deltok i pakkingen.

Arne og Rolf kjørte hjelpesendingen et par dager før resten av Vfl dro med fly fra Værnes til Tallinn.

Leder for Vfl, Solveig og resten av gjengen på første benk under St. Hansfeiringen.

SIDE 10

Denne innrammede takkehilsen fikk Vfl overrakt under St. Hansfeiringen i Avinurme 2015.

Ordfører Aivar Saarela takker VFL for all hjelp under St. Hansfeiringen 23, juni i Avinurme.

Enkel overnatting i Avinurme skole. Her ligger det 5 damer i engelskrommet

Primus motor Solveig sammen med Aino


SIDE 11

Dette bildet fikk Vfl oktober 2015 av datteren som hadde tatt seg av sine søske i Hanila

Ansatte ved barnehjemmet i Tudulinna med leder Karis nr to fra venstre

Fem damer som tar en pause før avreise til Norge

Beboere ved barnehjemmet i Tudulinna

Julemessa på Voll gård november 2015


Utstyr til ungdomshjem i Rakvere I august 2016 besluttet Vfl å hjelpe til med utstyr til et ungdomshjem i Rakvere. I oktober samme året dro bilen fra Trondheim med masse utstyr.

Ungdommene stilte gladelig opp for å hjelpe til med oppussinga. Det ble malt, vasket og ryddet, og tilslutt innedet.

Huset som skal bli et ungdomshjem i Rakvere

Her er det full innsats av ungdommene

Endelig ferdig

SIDE 12

Vfl hjalp ungdomshjemmet videre med å etablere et krisemottak for enslige mødre og et dagsenter for handicappede barn.

I full gang med oppussingsarbeidet


SIDE 13

Rolf og Målfrid på plass på barnehjemmet i Tudullina juni 2016

Malin fra Trondheim har gitt denne sykkelen til barnehjemmet

Rosa seng, også gitt av Malin

Medlemmer på tur, og marked på Voll gård På tur igjen

Juni 2017 ble det ny tur tilbake til Estland. Da ble det også besøkt barnehjemmet i Tudullina. I tillegg et besøk i nytilflyttet ungdomshjem i Rakvere. Ungdomshjemmet ble planlagt i 2016 og tatt i bruk 2017. Her manglet alt av inventar og utstyr, men etter hvert ble hjemmet godt utstyrt.

Odd og Per på tur

I april 2017 er lastebilen på vei til Estland. Sjåførene Odd og Per, sistnevnte som førstereisgutt, kjørte om natta fra Trondheim til Stockholm. Ferja kl 17.30. Etter god mat og drikke ombord, ble det ei god natts søvn før ankomst Tallinn ca klokken 10.00 neste morgen. Da gikk turen videre til Avinurme for å laste av, samt et besøk på ungdomshjemmet på vei tilbake til Tallinn. Retur fra Tallinn -Stockholm på torsdag ettermiddag. Effektivt, men med ei god bønn om å kjøre pent.

Odd og Rolf på tur

Bilen var lastet opp for ny tur i mai 2017 til våre små og store venner i Estland. Billetter til sjåførene Odd og Rolf er ordnet, og ønsker dem begge en fin tur til Estland. Dette er tredje turen i år. Heller ikke denne gang fikk vi tømt

lageret, men det meste ble med.

Ønsker Odd og Vigdis en riktig god tur til Estland.

Loppemarked på Voll gård

Loppemarked på Voll gård lørdag 22. april og søndag 23. april 2017. Begge dager åpent fra kl 10.30-15.30. Masse fine lopper som skal få ny eier og åpen kafè med salg av mye godt. Her ble det også salg av håndlagede og håndmalte ute/innetermometer fra Estland. Salg av bokser med kjeks, søtsaker og knekkebrød blir det også. All inntekt går som vanlig til arbeid til barnehjem og ungdomshjem og andre som trenger hjelp.

Odd og Vigdis på tur

I oktober 2017 er lastebilen stappende full av klær, leker, div utstyr, julegaver, godteri, sjampo, dusjsåpe, spekepølse, cornflakes potetgull og mye mer. Stor takk til Jannicke hos Kellogs, ansatte på Colgate, Birger hos Grilstad, ansatte hos Nidar, Boots apotek, Nille og alle andre som støtter Venner for livet. Uten hjelperne har bilen vært tom og ingen tur med hjelpesendinger. Både barnehjemmet, ungdomshjemmet, Avinurme sosialsenter og Hanila sosialsenter venter bilen denne gangen. Dette er fjerde og siste turen i 2017

Julemarked på Voll gård

På Voll gård ble det julemarked søndag 26. november 2017 fra klokken 11.00 – 16.00. Etter ryktene å dømme, blir det byens beste! Det selges kun hjemmelaget julebakst, havrekjeks, knekkebrød, forskjellige brødtyper, diverse sild, leverpostei, gomme, saft, geleer, appelsinmarmelade, syltet gresskar og mye mer.

Utstillere

I tillegg til egne produkter deltar diverse utstillere med bl.a. glasskunst, strikkede produkter til barn og voksne, og diverse tovede produkter. Flotte håndstøpte lys, og fra Estland: håndlagede termometer til hytta og hjemmet.

Kafè, lotteri og julenisse

Åpen kafé med masse godt. Trekning av det store høstlotteri og åresalg. Det blir anledning å kjøpe lodd under julemarkedet. Nissen dukket også opp med poser til barna. Alt i alt ble markedet en suksess!

Bildet er fra tidligere julemesse på Voll gård


SIDE 14

Hjelpesendinger og fire loppemarkeder Julegaver og julegodt

I løpet av 2018 sendte Vfl tre hjelpesendinger. Den siste sendingen ble kjørt til Estland i oktober med julegaver og julegodt, i tillegg til det som tradisjonelt sendes. Hjelpesendingen gikk til barnehjemmet i Tudulinna og ungdomshjemmet i Rakvere og til sosialsentrene i Avinurme og Hanila.

Rolf og Arild på tur

Rolf og Arild med julegaver

Lastebilen er nå på sin tredje tur i 2018. Håper sjåførene Rolf og Arild får en god natts søvn på ferja over Østersjøen. Denne gangen er bilen lastet med julegaver, julegodt, klær og leker til små og store venner. Det skal lastes av varer til barnehjemmet, ungdomshjemmet og Avinurme sosialsenter. Senere blir det tur til Hanila sosialsenter for å laste av varer der også.

Lastebilen er pakket og sjåførene Rolf og Arild legger ut på ny hjelpesendingstur til Estland i juli 2018. I Avinurme venter ordfører Aivar Saarela med folk til å laste av. I Hanila venter Juta Noor med folk som hjelper til å laste av der også.

Julemarked på Freidighuset

Arild og Raymond på tur

Først gikk turen til Juta Noor i Hanila der mat og drikke ble servert. Videre gikk turen til Kathrin Rosar i Avinurme, der ble “sjåførene” invitert på kafè. Siste tur gikk til Karis Mugamae i barnehjemmet i Tudullina med nødvendig utstyr og ikke minst masse god sjokolade fra Nidar.

30. september 2019 dro Arild og Raymond med hjelpesending fra Trondheim til Estland i den gode gamle Mercedesen med ferge fra Stockholm til Tallinn.

Arild laster av i Tudullina

Juta Noor

Byens flotteste julemarked ble avholdt lørdag 15. og søndag 16. desember i Freidighuset på Eberg. Begge dager klokken 11.00 – 16.00. Oppfordringen fra Vfl var: Ikke stress med baksten i år, på markedet fås kjøpt tradisjonell hjemmelaget jule-

bakst. Delfiakaker, geleer, saft, sild i glass og mye mer.

Utstillere, lotteri og kafè

Fire utstillere er med med bl.a. glasskunst, akvareller, strikkevarer, lys og honning. Flotte gevinster i julelotteriet og åresalget. Dessuten er det kafè med kaker, saft og kaffe. Søndag kommer nissen med poser til barna.

Lopper

Arrangerte også fire loppemarkeder i Rønningsvegen i 2018.

Hos Karis Mugamae ble det en hyggelig prat med henne og en kollega, i tillegg til traktering. Et ønske fra dem var å besøke Trondheim og et barnehjemskontor eller lignende. (Koronaen har inntil videre satt en stopper for dette). Fikk også andre gode tilbakemeldinger på behov og ønsker.

Nydelig vær i Avinurme

Kathrin Rosar

Karis Mugamae og en kollega


Koronaåret 2020

«Da pandemien nådde Norge i første halvdel av mars 2020, innførte regjeringen de strengeste og mest omfattende tiltakene i Norge siden andre verdenskrig. Blant annet stengte landets skoler og barnehager ned, og det samme gjorde en rekke bedrifter og servicenæringer”.

SIDE 15 Først i juli 2020 fikk Vfl avholdt møte. Da skulle loppemarked planlegges og første loppemarked ble gjennomført 15. og 16. august I Rønningsvegen. Plakater ble hengt opp i butikker og utbukker plassert strategisk i nærområdet. Allerede 19. og 20. september ble det andre loppemarkedet arrangert på samme adresse. Besøkende ble sluset inn fem og fem i gangen etter strengt regime av Per.

Julemarked ble planlagt 28. og 29. november i Freidighuset, men måtte avlyses på grunn av koronaen. Alle varene som var bakt og syltet og saftet, ble stort sett solgt av Solveig på hjemmebane. Økonomisk ble resultatet overraskende bra. Fikk også trukket vinnerne i julelotteriet 29. november i velforeningsrommet i Magnus Berrføttsv. 11.

Arild og Raymond på tur Fra Facebooksiden til Venner for livet

Litt om 2021

25. februar 2021 «Styremøte» Arild bestilte EU-kontroll til 12. april hos Haugrønning. Rolf ordnet med billigere bilforsikring. Fellessamling i Rønningsvegen skulle vært avholdt tirsdag 1. juni kl. 18.00. Men dessverre ble møtet avlyst pga korona. Nytt møte ble avholdt 22. juni istedet.

Loppemarked i Rønningsvegen 18. og 19. september 2021 11.00 – 15.00 begge dager. Oppmøte en time før. Antibac, masker. Loddsalg, Vaffel og kaffe. Loppesalg.

20. oktober drar Arild og Raymond på julegavetur til Estland. For første gang ble det leid bil. Bilen ble utleid av Thermofrakt AS og var rustet for vinterføre. Julegaver og sjokolade fra Nidar skulle bringes til venner i Hanila, Avinurme og Tudulinna. Ble en skikkelig hastetur og måtte levere alt til barnehjemmet i Tudulinna hos Katrin Rosar i Avinurme. Hun ordnet med videre levering. Men først ble gaver og sjokolade levert hos Juta Noor i Hanila.

Wenche og Arild på tur

Andre tur til Estland på onsdag. Alle som har mulighet i morgen tirsdag kl 17.00, blir med og laster opp bilen med varer fra lageret. 9. september 2021 drar Arild og Wenche med DFDS fra Kappellskar i Sverige til Paldilski i Estland. Vanligvis går turene fra Stockholm med Tallink.

Arild og Bjørn på tur

1. september dro Arild og Bjørn til Estland og ble forfulgt og stoppet av Estisk tollbil.

På denne turen ordnet Bjørn Mikal Stavsøien ei gruppe på Messenger som fikk navnet «Estlandsfarerne». Første publisering var 1. september klokken 07.35 med tittelen «Da er vi på vei». Her finnes små videosnutter og bilder fra de siste turene til Estland. Tur til Estland var 1. til 3. september.

Arbeidsfordeling

16. september: Arbeidsliste. Rydde og gjør klart til loppemarked, fra klokken 12.00. Ta med et par lopper eller fler. Plakater på strategiske plasser fra lørdag til søndag ordnes. A4 oppheng butikker. Arrangement kunngjøres som vanlig på Facebook.

Julemarked i freidighuset

18. november: Møte om Julemarked klokken 18.00. Arbeidsoppgaver fordelt. Fredag: Oppmøte «transportgjengen» kl. 15.00 på lageret, deretter hos Solveig for henting av varer/fryser. Klokken 16.00 får vi tilgang til Freidighuset. Lørdag etter julemarked spiser vi ute på restaurant. Så håper vi at Koronaen oppfører seg som folk, og at julemarkedet blir folksomt og veldig trivelig.

Med fullastet Mercedes gikk turen til Hanila hos Juta Noor. Bilen ble tømt og turen gikk videre til Tallinn for kjøp av sukker, syltetøyglass med lokk. Det tok hele dagen da varene skulle pakkes først. Da ble en tur innom gamlebyen i Tallinn et trivelig gjennsyn. På grunn av koronaen gikk ikke båten til Sverige før på lørdag. Så etter ei god natt søvn gikk ferden via Tallink til Stockholm. Deretter rett hjem via Sveg, Funesdalen, Vauldalen, Ålen og Støren som vanlig.

Barnevogna som Arild og Wenche ga bort, fikk ny eier.

27. og 28. november: Julemarked i Freidighuset. Med følgende utstillere: Tove Løvli med glasskunst, Ingrid Carson med diverse smykker og kort, Gunnar Klepp med tredreide produkter, Anne Wigum syprodukter og Åshild Røkenes med diverse kort. Messa ble veldig godt besøkt. Kaffesalg, loddsalg og åresalg ga Vfl en kjærkommen inntekt. Men det var først og fremst julebakst og andre gobiter som ga best uttelling økonomisk.


SIDE 16

Aktive og passive medlemmer I skrivende stund har Venner for livet 15 aktive medlemmer. Hege Nygaard, Anita Riise, Harald Holm, Kristin Ringbakken, Gurli Schjetne, Jorun Sagbakk, Per og Turid Berg, Anne-Rose Fredriksen, Eli Føre, Rolf Grande, Solveig Gjetø, Elbjørg Houen, Arild Solli, Raymond Larsen og hjelpemann Bjørn Mikal Stavsøien. I tillegg har Venner for livet følgende passive medlemmer: Kari og Jarle Nøst, Unni Moan, Inger Johanne Fornes, Wenche Berg, Greta Gjetø, Gunnar Aune og Grete Klingen.

Anita Riise

Harald Holm Elbjørg Houen Rolf Grande

Raymond Larsen Jorun Sagbakk Eli Føre

Per Berg

Arild Solli

Turid Berg

Gurli Schjetne Solveig Gjetø

Hege Nygaard Kristin Ringbakken

Støtt oss gjennom «Grasrotandelen» Gå inn på: norsk-tipping.no/grasrotandelen

Anne-Rose Fredriksen

Bjørn Mikal Stavsøien

VENNER FOR LIVET HJELPEORGAN Stor takknemlighet hvis du ønsker å støtte oss!

Vfl takker alle firma og private som har støttet oss i form av sykesenger, dostoler, gevinster, matvarer, gavekort, klær, sko, pengegaver med mer. Ingen nevnt, ingen glemt. Vil også takke alle som har handlet hos oss på loppe- og julemarked. Dette gjør at vi kan fortsette hjelpearbeidet vårt til barn og andre trengende i Estland. Brosjyren er sponset av Star Eiendomsutvikling AS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.