Yrkesmessa 2023

Page 1

ANNONSEBILAG | 1 YRKESMESSA «Karriere i Heim» I Hemnehallen | Onsdag 18. januar 2023 kl. 16.30-18.30 Årets tema er bærekraft
Kyrksæterøra videregående skole

Jippi; i år kan vi invitere til fysisk yrkesmesse i Hemnehallen igjen

På messa finner du stand der bedriftene viser deg hvilke yrkesmuligheter du har i Heim. Næringslivet i Heim har behov for ansatte både med yrkesfaglig bakgrunn og ansatte med utdanning fra høgskoler og universitet. Vi i næringslivet vil gjerne ha DEG med på laget.

I årets utgave av Yrkesmesse-avisa finner du oversikt over studieretninger ved Kyrksæterøra videregående skole, artikler og annonser fra et mangfoldig og aktivt næringsliv i Heim.

På siste side får vi høre fra 6 elever i 10.trinn hva de tenker om framtidig yrkesvalg. Mange forhold

YRKESMESSEKOMITEEN 2023

Leder for komiteen: Tora Vaagan Hofset, daglig leder i Heim næringsforening Heim | Hnfno.no

Asle Hammerdal, forsker i Aqua Gen AS | AquaGen.no

Helen Hartel, Helen Hartel Rådgivning AS Hjem | helenhartel.no

Ola Morten Teigen, kommunedirektør i Heim kommune | heim.kommune.no

John Ole Aspli, utviklingssjef i Heim kommune | heim.kommune.no

Asbjørn Sagøy, daglig leder TOKHA Tverrfaglig opplæringskontor for Heim og Aure | tokha.no

Siv Helen Vinje, markedsrådgiver i NAV Arbeidsplassen - Rekruttere eller på utkikk etter ny jobb? | nav.no

Egon Ringseth, rådgiver Sodin skole | heim.kommune.no

Randi Vaagland, rådgiver HABUS, Halsa barne- og ungdomsskole | heim.kommune.no

påvirker valg av yrke og bosted. Hva skal DU legge vekt på i valg av utdanningsretning? Interesse og egenskaper? Jobbmuligheter? Karrieremuligheter? Lønns- og arbeidsvilkår? At jobben oppleves som meningsfull?

Vær nysgjerrig og still spørsmål når du går rundt på yrkesmessa!

TEMA FOR ÅRET 2023 ER BÆREKRAFT.

Uansett hva du velger å bli, kan du gjennom jobben arbeide for et bedre miljø og et bedre samfunn, altså jobbe for bærekraft! Fokuset på bærekraft øker fortsatt og vil også lede til flere jobber i fremtiden, delvis i nye yrker.

VI  HEIM

Fremtiden er spennende, både for deg og for samfunnet i sin helhet!

Astri Hofset Nilssen, rådgiver Kyrksæterøra videregående skole | trondelagfylke. no

Tusen takk til alle som har bidratt inn mot Yrkesmesse-avisa

Velkommen til vår fysiske Yrkesmesse og lykke til med utdannings- og yrkesvalget ditt

2 | ANNONSEBILAG
Tekst:
Del dine beste bilder fra Heim ved å bruke #visitheim på Insta. Vi digger å se bilder fra kommunen vår.
- LEDER

Opplæringstilbud

KYRKSÆTERØRA VIDEREGÅENDE SKOLE

Se vår film her: visbrosjyre.no/video/E69F22285

STUDIESFORBEREDENDE

Studiespesialisering

Studiespesialisering

YRKESFAGLIG

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg-

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag

Påbygning til generell studiekompetanse

Påbygning til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

ANNONSEBILAG | 3 1. år 2. år 3.
4-år
år
Realfag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Språk, samfunnsfag og økonomi
og anleggsteknikk Tømrer
Teknologi- og industrifag Teknologi- og industrifag Industriteknologi
Kjemiprosess- og laboratoriefag

AquaGen - Ei næring i rivende utvikling

- Jeg har alltid vært interessert i biologi. Derfor fremsto AquaGen som en god match for meg da jeg søkte meg hit i 2015, og det var full klaff!

Dette sier Mona Rostad (41), produksjonssjef for avlsoperasjoner og smolt. AquaGen ligger på Kyrksæterøra, og er en bedrift med 150 ansatte i Norge, 15 ansatte i Skottland og 150 ansatte i Chile. 50 er ansatt i Heim.

Avlsselskapet produserer laks- og ørretrogn med genetikk som skal gi oppdretterne en robust og frisk fisk.

- Vi legger ned mye arbeid i å finne de beste fiskemødrene og -fedrene, som skal gi rogn med de riktige genene til oppdretterne. Dette innebærer at vi oppdretter fisk i hele dens livsløp, fra rogn til gyteklar fisk, før vi sender produktet ut til kunden.

Rostad har i tillegg til ansvaret for produksjonen av

smolten, koordineringsansvar for å samle data på fisken. Det være seg målinger av fysiske egenskaper som vekt og lengde, eller uttak av DNAprøver som brukes til å kartlegge de ulike individenes genetiske egenskaper, som for eksempel motstandsdyktighet mot fiskesykdommer.

- For det er det samme hos fisk som hos mennesker, noen er naturlig resistente mot forskjellige virus. Vi gjør målinger og overvåker at fisken har god fiskehelse.

Avlsprogrammet AquaGen forvalter ble oppfunnet på Norges Landbrukshøgskole i 1971, og er det eldste vitenskapelige avlsprogrammet for laks og ørret. Anlegget på Kyrksæterøra ble etablert i 1985.

- For en leverandør til havbruksnæringa er Heim kommune et ypperlig sted å være. Vi ligger midt i smørøyet, i kjernen av lakseregionen. Vi er omgitt av gode kunder og samarbeidspartnere og har oså god tilgang på leverandører og tjenester til vår egen produksjon gjennom lokale selskaper.

4 | ANNONSEBILAG
Foto: BERRE, for AquaGen Foto: BERRE, for AquaGen

Hun vektlegger viktigheten av at kommunen er god å bo i og et godt sted å være for våre ansatte.

- En ting er at trøndelagskysten har optimale forhold for laksen i sjøen, men like viktig for oss er det at Trøndelagskysten er et godt sted å bo for menneskene som jobber her.

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene som skal løses i AquaGen. Røkting av rogn og fisk, DNA-analyser, forskning, økonomioppfølging og drift av IT-systemer. På produksjonsanleggene i Heim trengs kompetanse på biologi og teknologi.

- Her er det mange veier å gå, både gjennom yrkesfaglig retning og fagbrev, eller gjennom høyere utdanning. Vi ser at flere utdanningsinstitusjoner tilpasser sine tilbud til havbruksnæringa, og vi har et tett samarbeid både med Kyrksæterøra videregående skole og NTNU, sier produksjonssjefen.

Mulighetene er mange innenfor næringa, og med

den store dugnaden med FNs 17 mål, har Rostad tro på nettopp mål 17 (samarbeid for å nå målene), og på havnæringen som del av løsningen:

- Havet utgjør 70% av jordens overflate, men kun 2% av maten vår kommer fra havet. Her ligger det et potensial i forvaltning av jordens felles ressurser som kan komme flere til gode. Og så må vi huske på at både de grønne og de blå åkrene, altså både land og hav, kun gir oss mat i fremtiden om vi tar vare på dem i dag. Vi må alle ta ansvar for konsekvensene av måten vi lever på og forbruker våre felles ressurser.

ANNONSEBILAG | 5
Foto: AquaGen Foto: BERRE, for AquaGen Foto: BERRE, for AquaGen

sa, og men

g, ha l it t s amfunn sengasjement o g l ike rb eide med fol k, sier Randi Røskar. n digit ale u tv iklingen har g jor t at det oen tilfel ler er hen sikt smes sig å før e gn skap et u te hos kunden . D et gir en rier t arb eids dag, hvor en kommer i nt ak t med mange hyggel ig mennesker f år innblikk i v ir ks omheten s inner ste

For å bli r egnskaps fører etter r eglene

for autor is asjon med tit telen « autorisert regn skapfør er », kre ve s tre -årig høgskole i økonomi og adminis tr asjon (bachelor gr ad), s amt to år med r elev ant praksis innen r egnskap.

Som ordinær ans at t er det ikke n ødvendig med utdanning etter r eglene for autorisasjon

Teks t o g foto: S TEIN AR VÆGE

byggfag.

6 | ANNONSEBILAG
du å bli med på å
landet?
Ønsker
bygge
539 ENTREPRENØRFORRETNING BYGG OG ANLEGG 13
Da velger du
Ta gjerne kontakt for nærmere orientering om hvilke spennende prosjekter vi deltar i. Kanskje er det akkurat deg vi trenger. www.g-bygg.no Tlf. 900 10 712 / 404 57
Transportutdanning - det naturlige valg Hva får du som elev ved VG2 Transport og logistikk: • Gode jobbmuligheter • God og variert fagutdannelse • Kjøring med lastebilsimulator Du får også: • Truckfører opplæring • Opplæring innen farlig gods (ADR) • Dekt deler av førerkort kl. B, verdi kr. 10.000,• Adr - bevis/farlig gods • Gratis førerkort for buss eller lastebil • TOTAL VERDI CA. KR 130 000,www.olkt.no | www.lomundal.no Tlf. 72 89 58 90/930 00 290 Dette får du som elev ved VG2 Transport og logistikk: • Gode jobbmuligheter • God og variert fa • Kjøring med laste Du får o • Truckfører • Opplæring innen far • Dekket deler av førerkor t k • Lastsikring / fø • Gratis førerkor t for b • TOTAL VER DI C A K www.olk t.no | w ww Tlf. 950 03 766 / veien er målet Nybygg, Ombygging og Service www.vaagland.no Bli yrkessjåførlærling Ta fagbrev som yrkessjåfør! Les mer på kjørtungt.no Frihet, ansvar og selvstendighet Ta fagbrev som yrkessjåfør! Frihet, ansvar og selvstendighet FRIHET, ANSVAR OG SELVSTENDIGHET Ta fagbrev som yrkessjåfør! Les mer på kjørtungt.no HEIM AKTIVUM kan bistå med hjelp til oppstart. Ta kontakt med oss i Trondheimsveien 6 (2. etg), e-post post@heimaktivum.no eller på telefon 915 74 000
du en god idé som du ønsker å videreutvikle og kanskje etablere eget firma? Alene eller sammen med venner?
Har

MB Hydraulikk AS leverer skreddersydde produkter til all slags maritim virksomhet

Typiske produkter vi lager er ankerhåndteringsutstyr, vinsjer, kraner og sidepropeller.

Vi er godkjent lærebedrift i industrimekanikerfaget, CNC maskineringsfaget og automatiseringsfaget.

Vi har: Industrimekanikere, platearbeidere og sertifiserte sveisere.

Vi leverer tjenester til smelteverksindustrien, landbruket og fiskeoppdrettsnæringa i hele Sør-Trøndelag og langs Mørekysten.

Vedlikehold, reparasjon og skreddersydde stålbygg utgjør en stor del av driften.

Alt innen platearbeid.

• Kai 90 meter

• Lastebil m/kran

• 2 stk. 10-tonns traverskraner

• Platevals opp til 25 mm

• Platesaks

• Plateknekke

• Dokk 41 x 25 meter

Vi er et allsidig og nyskapende mekanisk verksted med stor spennvidde innen bearbeiding av metall. Med høy kompetanse innen dreiing, fresing, boring og sveising, tar vi hånd om alle typer produksjonsoppgaver fra en stadig økende kundemasse. Produkter fra Jankos finnes i over femti land i alle verdensdeler.

ANNONSEBILAG | 7
Kanskje er du vår fremtidige kollega? Ta gjerne kontakt med oss for en prat!

Vi vil være et veksthus for utfoldelse

Beta coworking space – Gründer- og kontorfellesskap på Halsa.

Vi har alle fått se mulighetene med hjemme kontoret de siste årene. Folk tok med seg jobben og meldte flytting til hytta, holdt seg langt unna arbeidsplassen. I kjølvannet av pandemien har Oddny Guldstein-Aarseth Løwe (44) startet et gründer- og kontorfellesskap for folk som ble litt vel glade i lokasjonsfriheten. Og som vil leve av det de brenner for, et coworking space.

- Enkeltpersonforetak, pendlere og studenter trenger også fellesskap og kolleger. Det kan få nye ting til å skje i Halsa og Heim, kanskje det kan føre til nye arbeidsplasser.

Coworking space er altså at en fysisk setter seg sammen på tvers av bransjer, business og bakgrunn. Løwe har siden 2019 vært selvstendig næringsdrivende med arkitektfirmaet Litt Nytt Bygg. Utdannet sosionom med veilederkompetanse (bachelorgrad i sosialt arbeid), teknisk tegner og interiørkonsulent, og diverse ekstrafag som reiseliv og spansk, dans og drama. BETA Coworking space ble etablert i 2016 på Vågå, og kjøpt og videreført til den gamle barne- og ungdomsskolen på Halsa sommeren 2022.

- Som selvstendig næringsdrivende følte jeg et behov for faglig fellesskap og kolleger, muligens et behov for noe urbant. Jeg hadde mange gründerideer i tillegg til jobben min og hadde lyst til å finne et sted der ideer kunne vokse fram. Til slutt forsto jeg at et slikt sted ikke kom til å dukke opp i nærheten og måtte lage det selv.

Hos BETA er husleia den du har råd til eller behov for – ikke gjennom husleiekontrakt, men som medlem på enten heltid, fleksibel tid, eller noen få dager i måneden. Du kan også kjøpe et dagspass.

- Et vanlig tradisjonelt kontorfellesskap hvor en betaler full husleie er statisk i mitt hode. Til det må en ha nok jobb og inntekt. Og så står kontoret kaldt og mørkt når du ikke er der.

Med minst 10 kontorplasser er det god plass, og Oddny ønsker seg et kreativt og vibrerende fellesskap. BETA og Coworking space skal være dynamisk, samskapes av de som er der, og skal være i dialog med samfunnet det er i.

- Vi legger for eksempel til rette for at frivillig inn-

sats og lag og foreninger kan benytte seg av lokalene – for at ildsjelene eller dugnadsorganiseringene kan konsentrere innsatsen sin.

Coworking er en form for kollektiv, og har potensiale for bærekraft for alle som er medlem av BETA, ved deling av fasiliteter og fellesskap.

- Deling av lokaler og ideer er bærekraft i praksis, og trengs i Heim og i Halsa! Å dele på kompetanse, fasiliteter og skape nye relasjoner, som er bra for nyskaping. Og være en plass der flere har tatt en sjans: Sette hodene sammen i lunsjen for å finne dele erfaringer og utfordringer. Julebordet blir dessuten artigere sammen med andre.

Mange tenker at “det er ingen ting for meg her”, men Heim har mer enn vi tror! Vi har alle de tradisjonelle arbeidsplassene, og om ikke arbeidsplassene er her, gir BETA lokasjonsfrihet ved å tilby internett, lokaler og kaffemaskin.

- Vi må vise at i Heim kan du være så urban eller så moderne du vil! Ta med egen hverdag eller det livet du ønsker deg og bli med i bransjen for kultur, gründer- og fellesskap.

Frilanserne er med og former hvordan BETA er, et veksthus for utfoldelse.

- Mange er nysgjerrige. Vi har fått medlemmer, og møtt mye interesse. Jeg har også hatt en skoleelev gjennom sommerjobb for ungdom i sommer.

Skulle gjerne hatt flere, om de kunne ha gjort noe jobb for meg på tegning og skisser, eller med sosiale medier - der trenger jeg hjelp! En ungdom i en praksisperiode som kunne ha lært meg litt hadde vært supert.

Framtiden er lokasjonsfrihet, tror hun.

- Livet består ikke av bare jobben lenger, det består av de andre sidene ved livet i tillegg, og slik må det være. Vi må hente tilbake det menneskelige i oss og få ned stressnivået. Flere og flere selskaper ser nå at de må ut til folka i stedet for at folk kommer til dem. Kanskje vi ikke trenger hovedkontor en gang? Ikke alle vil til Oslo. Som del av et coworking space trenger en ikke investere i store bygg og maskinparker, men kan la folk sitte der de fungerer best.

8 | ANNONSEBILAG

Belsvik Elektro - Velkommen med på stjernelaget!

1993,

betyr at selskapet like ovenfor Lund Bakeri på Kyrksæterøra feirer 30 år i år. Oddgeir Slupphaug (49) er daglig leder og har vært i Belsvik Elektro siden 2000, først som montør, installatør siden 2009 og nå med ett år som daglig leder på baken.

I bedriften er de 37 ansatte, med montørstasjoner i både Aure og Valsøyfjord. Andel kvinnelige ansatte er økende, det samme gjelder kvinnelige lærlinger. Belsvik Elektro er et framoverlent firma som satser på teknologi og videreutvikling av kompetanse og produkter. De tilbyr og ordner trygge og smarte løsninger for ethvert behov – fra lysbryteren i hytta til større tekniske installasjoner i industrien. De driver med tekniske tjenester innenfor bolig og hytter, industri og næring og akvakultur, og den miljøfyrtårnsertifiserte bedriften henger selvsagt med i tiden:

- Varmepumper og solceller er jo veldig i vinden for tiden. Det er synd med strømprisene og dagens økonomiske situasjon, men det har jo gitt oss en anledning til å hjelpe kundene med energisparing. Energiproduksjon og bærekraft er framtida og er

et av våre fokusområder for tiden. Vi har forberedt oss på dette i lang tid, og installert mange varmepumper og solcelleanlegg allerede. Noen kunder er nysgjerrige på nye ting og må montere det med en gang, mens andre venter nølende på naboen.

Belsvik Elektro er et stort og solid firma som over lang tid har hatt sine faste kunder.

- Jeg vil si vi er ei allsidig lærebedrift. Det er et av fortrinnene vi har. En kommer seg mye rundt, og elektrikerfagene er veldig varierte.

For å nå læremålene må du ha en bedrift som kan gi deg bredden, og her hos oss kan lærlingen nå hele fagplanen i løpet av læretiden. Dessuten sitter jeg selv som sensor i prøvenemnda, så det kan jo komme godt med, blunker Oddgeir lurt.

Vanligvis har de to-tre lærlinger i året, og fire har nylig tatt fagbrev innenfor de ulike områdene de dekker: Elektro, automasjon, kjøling og energimontørfaget. Læretida er på to og et halvt år, alt ettersom hvor mange år de har gått på videregående.

I anledning 30-årsjubileumet vil de nok kunne unne seg litt ekstra sosial moro. De har jevnlig sosiale samlinger og legger til rette for god trivsel.

- Og i år må vi vel kanskje få til en tur av noe slag, sier han feststemt.

- Vi har en forholdsvis ung arbeidsstokk og er kjente for vårt gode lærlingemiljø. Det vil alltid være målet at den som er lærling hos oss får jobb her etterpå. I tillegg er vi medlem i et stort konsern, Konstel, som gir oss store fordeler innen utvikling og utdanning.

Og med aktører som Lerøy, Wacker Chemicals, AquaGen og Equinor rett i nærheten sitter området samlet sett på mye erfaring og kompetanse.

- Vi trenger alltid flinke folk og ønsker alle velkommen til et besøk hos oss for å prate om utplassering eller lærlingeplass, avslutter den framtidsoptimistiske lederen og føyer til at om du søker jobb der blir du med på et stjernelag. - Søk på Belsvik Elektro og Konstel på Youtube så ser du det sjøl, sier han og trykker play på en par “shorts” der lærlingene deler sine erfaringer.

- Heim er jo en stor og interessant industrikommune med store aktører og mye å være stolt av! Vi har blant annet vært med på å bygge verdens største settefiskanlegg, og verdens største silisiumovn, det er ganske greit å ha på CV`n.

Og så er det jo trygt og godt å bo litt utpå landet, så her er det bare å søke jobb og slå seg ned, sier Slupphaug og føyer til at yrkesfag er en trygg og sikker vei til god inntekt.

ANNONSEBILAG | 9 Usikker
og med
skal
Wacker Chemicals Norway AS er en del av tyske Wacker Chemie AG. Wacker er et internasjonalt konsern
14.400 ansatte
i verden – om lag 200 av disse holder til
HOLLA ER PÅ VEG TIL Å SKAPE ET NYTT STYKKE NORSK INDUSTRIHISTORIE Våre løsninger gjør verden bedre for generasjoner • Wacker Holla har verdens største silisiumovn blant sine fire ovner. • Vi legger føring for en mere effektiv måte å produsere silisium. • Vi er i front på bærekraftmål for vår type virksomhet. • Vi er pioner innen moderne kjemi og teknologisk utvikling Silisium er en essensiell brikke i de fleste produkter vi bruker til daglig. Tlf. +47 72 45 06 00 E-post: post_holla@wacker.com Informasjon om Wacker Chemicals på Wacker.com
HAR VERDENS STØRSTE SILISIUMSOVN OG ER EN HØYTEKNOLOGISK BEDRIFT UNDER STADIG UTVIKLING. Vi ønsker utplasseringselever og lærlinger velkommen. I en utplasseringsperiode vil du få innsikt
alle avdelinger. For deg som lærling har vi en praktisk læreplan tilpasset din studieretning. Wacker vil ta godt vare på deg
elev. Du får varierende
produksjonsprosessen. VI TAR IMOT LÆRLINGER INNEN: • Kjemi og prosess -prosessoperatører • Elektro • Mekanisk • Logistikk • Laboratorie • Elektromontør gruppe Ahøytspent • Kontor • Industrimekaniker • Automasjon
på hvor
hva du
jobbe etter endt studie?
med
rundt om
i vårt produksjonsanlegg WACKER
WACKER
i
som
og spennende oppgaver og blir involvert i hele
sin oppstart
Tekst:
Belsvik Elektro hadde
i
som
Foto: Runa Tunheim

Betten Maskin – Det er viktig med et levende privat næringsliv

Betten Maskinstasjon AS på Vågland ble etablert i 1954 da grunnlegger Tor Betten investerte i en traktor. Siden 1975 har de drevet med produksjon av fôringsautomater til fiskeoppdrett, og på 90tallet startet de med spesialboring. I dag driver de i tillegg med generell mekanisk produksjon.

- Vi har eksistert ei stund. Min far døde for snart 15 år nå, mimrer Nils Betten (54), sønn av Tor og nå daglig leder i Betten Maskinstasjon. Han har omtrent vokst opp i bedriften.

- Det meste av virksomheten er retta mot fiskeoppdrett, hvor våre viktigste kunder er store oppdrettere som MOWI, Lerøy og Salmar. Til nå har de produsert 19 000 automater, for det meste til Norge, men også til 23 forskjellige andre land. De har ti ansatte og flere gode samarbeidspartnere.

- Vi har vært større, er nok på det minste nå, men håper at vi kan utvikle oss videre og bli større igjen, sier den daglige lederen.

Alt produseres i stål og aluminium, og på verkstedet har de CNC-styrte maskiner som plasma (Plate skjærer) og CNC styrt Fres og mye annet utstyr. Og er du god på data og tegning driver de med det òg.

- Vår CNC-styrte fres er meget bra. Og det må stadig mer og mer avansert utstyr til. Alle maskiner i vår industri styres av en PC-skjerm, så vi trenger alltid datakompetente medarbeidere.

Vi sveiser jo og lager mye forskjellig, og skal vi være effektive og interessante som arbeidsgivere må vi henge på, og tenker på nye investeringer i avanserte maskiner. Så blir det kanskje mer interessant for ungdommen.

Nylig har de bytta til varmepumpe, og selvsagt boret selv: 3 hull på 320 meter. Alle lysrør i verkstedet er bytta ut til LED. For å forbruke mindre, men også for å bære egen bedrift inn i framtida.

- Strømregninga har aldri vært lavere. Han peker på at det er viktig at vi har et levende privat næringsliv i kommunen. - Det kan ikke være bare kommunale arbeidsplasser. Vi utfyller klart en rolle i lokalsamfunnet og storsamfunnet og er stolte av at bedriften vår står seg. Og det er viktig at vi bor her.

- En må jo like å bo på landsbygda. Men her er det jo fin natur, gode muligheter for friluftsliv og slik. Det kan være viktig det! Og så er det ikke bare bare å bo i by heller, med høyere kostnadsnivå. Samme hva en finner på så koster det penger. Det er ikke alle som vil til byen, heldigvis. Flott å bo på landsbygda og.

10 | ANNONSEBILAG
Tekst: Foto: Runa Tunheim
ANNONSEBILAG | 11
rådgiver og digitale økonomipartner SpareBank 1 Økonomipartner Nordmøre er en av regionens ledende leverandører av tjenester innen regnskap, lønn, HR og rådgivning. Vi tar ansvar for nødvendige funksjoner, så våre kunder kan konsentrere seg om å nå sine mål. sb1okonomipartner.no R ing oss på 71 57 31 00 eller send en e-post til post@sb1okonomipartner.no
Din
Vi er et flerfaglig kontor med lærebedrifter i Rindal, Heim, Surnadal og Sunndal.
har
Ta kontakt om dere
spørsmål om læreløpet, ønsker læreplass eller har andre spørsmål knyttet til fagopplæring.
Vi har kontor på Surnadal videregående skole. Kom gjerne innom, ring eller send en e-post til Marit, tlf.nr 905 18 210 marit@inmo.no Sjekk ut vår hjemmeside www.inmo.no for mer info om våre lærebedrifter, hvilke fag vi tilbyr og om yrkesfaglig opplæring

HOB verkstedsenter - Kyrksæterøra

- Jeg bruker å si til ungdommene at de må reise ut en bra periode for å forstå hvor bra det er i Heim.

HOB Verkstedsenter AS er et frittstående verksted på Kyrksæterøra. Her driver de med service, periodisk kontroll og reparasjon av lette og tunge kjøretøyer, karosseri og lakk, bilberging av både lette og tunge biler, og med skrog og mekanisk reparasjon av båt. Salg av deler, rekvisita og oljeprodukter samt reparasjon av maskiner og utstyr for landbruks- og anleggsbransjen. De kan også skryte av et komplett slangeverksted for trykking og spyling av vann eller borrebrønner.

- Vi ansetter både bilmekanikere, lastebilmekanikere, opprettere og lakkerere og industrimekanikere. For tiden har vi tre lærlinger på ulike stadier i opplæringsløpet, sier daglig leder Tor Erik Wingan, som har hatt tilknytning til det som til slutt ble HOB siden 1988.

Mange har et forhold til HOB, gjerne som ansatt i en kort periode eller i et langt arbeidsliv, på utplassering, som læring eller som sommerarbeider. Navnet HOB har en lang historie i bygda, men

dagens utgave av verkstedsenteret ble startet 1. august i 2004. For hele historien er det bare å stikke innom for en kaffe.

- Fra oppstarten på 30-tallet og frem til i dag har det vært sysselsatt folk i mange slags jobber og fagfelt. Vi har liksom alltid vært der i en eller annen form, og de fleste har nok på et eller annet tidspunkt fått utført reparasjon av enten bil, båt, lastebil eller annet teknisk utstyr hos oss. Eller kanskje vært busspassasjer, fått transportert gods, eller hatt behov for berging

HOB verkstedsenter har 14 ansatte. I tillegg har de leietakere, som til sammen gjør at det er om lag 50 personer sysselsatt i anlegget på Kyrksæterøra. De har satt seg som mål å bli bedre enn deres konkurrenter, både på kvalitet og service.

- Vi vil med både kort og langsiktig tankegang skape et godt arbeidsmiljø, stabilitet, et godt kundegrunnlag og økonomi for at vår bedrift skal bestå i lang tid fremover. Og viktigst av alt jobber vi entusiastisk og målrettet og anstrenger oss til det ytterste for at kunden vår skal være fornøyd!

HOB er en av få bedrifter i Heim på denne størrelse med fullstendig lokalt eierskap, og har historisk sett vært som en institusjon i bygda over flere generasjoner.

- Vi er svært ydmyke over oppgaven med å føre dette videre, smiler daglig leder fornøyd. Videre er han ikke sky for å skryte Heim som bosted opp i skyene. God dugnadsånd for å bygge tilbud og miljø, et godt skoletilbud for både grunnskole og videregående, alle fritidstilbuda for barn, unge og voksne, det være seg menneskeskapte eller naturgitte fasiliteter.

Og ikke minst en kommune som både administrativt og politisk jobber godt for å bygge samfunn. Til sammen gjør dette Heim til en kjempefin bygd å bo og jobbe i, sier han.

- Her er jo masse trivelige folk, god vilje, skaperånd og skaperevne i det lokale næringsliv.

God handelsstand og godt servicetilbud. Jeg bruker å si til ungdommene at de må reise ut en bra periode for å forstå hvor bra det er i Heim.

12 | ANNONSEBILAG
Foto: Runa Tunheim

El-bil lading

KORT OM OSS

SULTEN eller TØRST?

Heim finner du på Kyrksæterøra i Heim kommune. Kjøpesenteret rommer det meste du trenger til daglig og litt til. har apotek, dagligvare, sport, klesbutikker, alt til hus og hjem, og et koselig spisested og kafé Her finner du også gratis parkering og ladestasjoner for el -bil

ÅPNINGSTID 09-18(16)

SULTEN eller TØRST?

ÅPNINGSTID 09-18(16)

Kafè Koselig er en urban kafè og et naturlig møtested – og de har åpent alle dager. De serverer bla. smørbrød, lunsj, middag, småretter, pizza og noe godt til kaffen. Kanskje vi kan friste med et hjemmelaget Kakestykke?

SULTEN eller TØRST?

Koselig spisested

De har alle rettigheter i sin bar.

spisested

Gratis parkering El-bil lading

Åpningstider:

møtested – og de har åpent alle dager.

De serverer bla. smørbrød, lunsj, middag, småretter, pizza og noe godt til kaffen.

Kanskje vi kan friste med et hjemmelaget Kakestykke?

KORT OM OSS

De har alle rettigheter i sin bar.

afè Koselig er en urban kafè og et naturlig øtested – og de har åpent alle dager. serverer bla. smørbrød, lunsj, middag, småretter, pizza og noe godt til kaffen. Kanskje vi kan friste med et hjemmelaget Kakestykke? har alle rettigheter i sin bar.

Åpningstider:

Alti Heim finner du på Kyrksæterøra i Heim kommune. Kjøpesenteret rommer det meste du trenger til daglig og litt til. Vi har apotek, dagligvare, sport, klesbutikker, alt til hus og hjem, og et koselig spisested og kafé. Her finner du også gratis parkering og ladestasjoner for el-bil.

Man-tors: 10-21 Fre-lør: 10-22 Søndag: 13-21

SULTEN eller TØRST?

Kafè Koselig er en urban kafè og et naturlig møtested – og de har åpent alle dager.

De serverer bla. smørbrød, lunsj, middag, småretter, pizza og noe godt til kaffen.

Kanskje vi kan friste med et hjemmelaget kakestykke? De har alle rettigheter i sin bar.

Åpningstider: Mandag - torsdag: 10-21. Fredag - lørdag: 10-22. Søndag: 13-21

SULTEN eller TØRST?

ANNONSEBILAG | 13
Heim finner du på Kyrksæterøra i Heim kommune. Kjøpesenteret rommer det meste du trenger til daglig og litt til. Vi har apotek, dagligvare, sport, klesbutikker, alt til hus og hjem, og et koselig spisested og kafé Her finner du også gratis parkering og ladestasjoner for el -bil
Kafè Koselig er en urban kafè og et naturlig ÅPNINGSTID 09-18(16) Koselig spisested Gratis parkering El-bil lading
OM OSS Alti Heim finner du på Kyrksæterøra i Heim kommune. Kjøpesenteret rommer det meste du trenger til daglig og litt til. Vi har apotek, dagligvare, sport, klesbutikker, alt til hus og hjem, og et koselig spisested og kafé Her finner du også gratis parkering og ladestasjoner for el -bil
KORT OM OSS Alti
SULTEN eller TØRST?
KORT
Kafè Koselig er en urban kafè og et naturlig
Man-tors:
Fre-lør:
Søndag:
ÅPNINGSTID 09-18(16)
spisested
10-21
10-22
13-21
Koselig
Gratis parkering
OM OSS Alti Heim finner du på Kyrksæterøra i Heim kommune. Kjøpesenteret rommer det meste du trenger til
KORT
daglig og litt til. Vi har apotek, dagligvare, sport, klesbutikker, alt til hus og hjem, og et koselig spisested og kafé
Her
finner du også gratis parkering og ladestasjoner for el -bil
ÅPNINGSTID 09-18(16) Koselig spisested Gratis parkering El-bil lading
Koselig
Gratis parkering El-bil lading www.aquagen.no Vil du være med? Et bærekraftig fiskeoppdrett starter med å velge de sterkeste og friskeste
Hos oss
du være med
produksjonen av stamfisk og rogn
Åpningstider: Man-tors: 10-21 -lør: 10-22 Søndag: 13-21 ansvarlig
fiskeeggene.
kan
på den viktige
- selve fundamentet for et
havbruk.

Heim Tannklinikk

- Det er jo et omsorgsyrke og kommunikasjonsbiten er kjempeviktig

Ved Heim tannklinikk finnes jobbmuligheter for både tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. Der får du anledning for å jobbe i team, og kan velge mellom flere utdanningsveier.

Hedda Sterten (24) fra Lensvik fikk jobb som tannlege ved klinikken i august. - Jeg trives veldig godt. Veldig fornøyd med både arbeidsplass og kollegaer og det som er, sier Hedda som i vår ble ferdig med sin femårige utdanning ved universitetet i Oslo.

- Det er et fint studium å gå. Selvfølgelig noe krevende, en må nok ha en interesse i bunnen. Men veldig mange trivelige medstudenter.

Hanne Sofie (24) har vært ansatt siden 2017. Gikk et år på videregående helse og oppvekst på Kyrksæterøra, andre året helseservice på Thora Storm i Trondheim, tredje året tannhelsesekretær også det på Thora Storm. Hun trives godt med å bo i heimbygda. Hun har hatt praksis i både den private og offentlige tannklinikken på Kyrksæterøra.

- Det er greit å prøve både privat og offentlig i praksisperioden, så kjenner du til mulighetene. Hun har alltid hatt en plan om å flytte tilbake etter videregående i Trondheim. - Da det ble klart at ei skulle slutte her, søkte hun på stillingen og har jobba her siden, smiler hun.

Gjengen på tannklinikken trives med å jobbe med

mennesker, og trekker fram at det morsomme med jobben er at en f.eks. kan få den mest engstelige pasient til å gå lattermild ut fra klinikken.

- Det er jo et omsorgsyrke og kommunikasjonsbiten er kjempeviktig, og mye i fokus under utdanninga. Vi hadde fag som for eksempel kommunikasjon og samhandling der vi snakker om hvordan vi kan gjøre det bedre for de som er redde, sier Hanne Sofie og legger til at de også har mye om samme tema på tannlegestudiet med egen barneklinikk for å praktisere.

Hverdagen kan bestå av enkle undersøkelser til større kirurgiske inngrep. Du kan jobbe i privat og offentlig sektor, sikre deg trygg inntekt og et godt arbeidsmiljø. Er du glad i å jobbe med mennesker,

14 | ANNONSEBILAG
(F.v.) Marit Belsvik Sørensen, Borghild Gravdal, Hanne Sofie, Jan Kristoff Bensch og Hedda Sterten. Foto: Runa Tunheim

Læreplass til alle Kyrksæterøra videregående skole jobber for at alle skal få lære- eller opplæringskontrakt. Tett samarbeid med våre partnerskapsbedrifter og lokalt næringsliv er avgjørende for å lykkes med å skaffe tilstrekkelig med læreplasser.

Høyt fokus

på trivsel og miljø Unge mennesker er sosiale og aktive, men kan også være usikre og søkende. Vi jobber bevisst for å skape et trygt og godt læringsmiljø. Individuell tilretteleggging og oppfølging Ingen mennesker er like. Vi ser at elevene utvikler seg når vi praktiserer tilpasset opplæring.

Teknologisk oppdatert læringsmiljø I samarbeid med lokalt næringsliv, gir vi elevene god tilgang til moderne teknologi. Dette sikrer oppdatert kompetanse og en trygg overgang til arbeidslivet.

ønsker å jobbe i team og ha en variert hverdag er tannhelsetjenesten et godt valg, det er de enige om.

- Vi møter mange pasienter i løpet av en dag, og så er det mange problemstillinger å sette seg inn i. En bør like å være mange, og være glad i folk hvis en skal inn i tannhelsefaget. Pasientene er jo i fokus, sier Hedda, som søkte seg til den offentlige tannhelsetjeneste i distriktet for å få en mer variert arbeidshverdag.

- Når en er litt ute av byene får en prøve seg på litt av hvert, og får hele spekteret av faget. Jo flere tannleger, desto vanskeligere å få pasienter, sier Hedda. Marit Belsvik Sørensen (60), klinikkleder med personalansvar i fylkeskommunen, legger til at det er høy kvalitet på arbeidet og at mange av de som jobber på klinikken har mye erfaring. Selv er hun født og oppvokst i Heim og begynte som assistent på klinikken etter videregående, og har stortrivdes siden.

- Det er fullt mulig å begynne fra skretsj. Som sekretær har jeg fått muligheten til både etterutdanning i voksen alder – og til å bli klinikkleder. Å være del av fylkeskommunen og et tannhelsedistrikt gir muligheter. Og sekretærjobben er mer allsidig enn en tror, sier hun og legger til at det mangler tannleger og tannhelsesekretærer i distriktene rundt om og at det er samarbeid med NAV for å utdanne tannhelsesekretærer.

Det er også opprettet en rekrutt-

eringsgruppe i fylkeskommunen der både Jan Kristoff og Hedda Sofie er med. Jan Kristoff Bensch (46) er nå assisterende fylkestannlege etter å ha vært overtannlege for syv tannlegeklinikker i Sørvest tannhelsedistrikt i Trøndelag.

- Det er et godt samhold mellom tannklinikkene i distriktet vårt, sier Jan Kristoff. - Og så kan en reise til en annen klinikk og hjelpe til litt der om noen trenger hjelp og man har lyst til å få litt nye impulser og erfaring fra andre, reklamerer han blidt. Han kom til Heim hvor han fikk jobb som tannlege for 15 år siden, og angrer ikke på det.

Trøndelag fylke er delt inn i 7 tannhelsedistrikter. Det er til sammen over 300 tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer i tannhelsetjenesten. Heim tannklinikk har 6 ansatte og 3 behandlingsrom.

- Læringen er ikke over etter endt utdanning, legger Marit til. - Vi får jevnlig tilbud om å dra på kurs for både kompetanseheving og erfaringsutveksling, da samles også hele fylket med jevne mellomrom, sier hun. Hun håper på at flere vil velge en vei innenfor tannhelse.

- Vi tar gladelig imot praksiselever! Vi har hatt en 9.-klassing her på arbeidsuke som ble så ivrig at hun bestemte seg for å bli tannlege, nå går hun andre året på universitetet, som vi synes er kjempestas, avslutter Marit.

ANNONSEBILAG | 15

Intervju av 6 ungdommer fra 10. trinn

HALSA BARNE - OG UNGDOMSSKOLE ( HABUS ) OG SODIN SKOLE.

1. Sunniva Johansen Gujord

10.trinn HABUS

Jeg drømmer om å bli lege eller sykepleier. Grunnen til dette er at jeg tidlig fikk interesse for menneskets anatomi. I tillegg er jeg glad i å kommunisere og generelt jobbe med mennesker. Neste år har jeg lyst til å starte på studiespesialisering og realfag fordi dette er starten for å bli lege eller sykepleier. 2. valget mitt er tollinspektør, noe som også høres spennende ut.

2. Trym Greiff Mandal

10.trinn

HABUS

Jeg liker teknologi og er nysgjerrig på hvordan ting henger sammen. Derfor har jeg lyst til å starte på elektrofag. Her er jeg nok blitt litt påvirket av familien, som har gitt meg gode tips om hvilket yrke jeg bør satse på. Jeg er mest glad i praktisk arbeid og har ikke lyst på en ren kontorjobb. Jeg drømmer om å få jobbe på plattform fordi turnusarbeid med lengre friperioder og muligheten til å få ei god inntekt tiltrekker meg.

3. Ane Valsø Moen

10.trinn HABUS

Jeg er veldig glad i å trene og holde meg i god form. Drømmen min er å bli så god som mulig i fotball. I mitt fremtidige yrkesvalg har jeg lyst til å bruke min interesse for fysisk aktivitet. Først vil jeg søke meg inn på studiespesialisering med idrett og deretter inn i militæret. Så får jeg se om det blir politihøgskolen.

4. Astrid Strøm

10.trinn

Sodin skole

Jeg er litt usikker på yrkesvalget mitt. I første omgang ønsker jeg å gå på studiespesialisering. Jeg har lyst til å hjelpe andre mennesker og tenker at psykologi virker interessant. Drømmen er at jeg en gang i fremtiden kan bli en god psykolog med mulighet for å åpne min egen praksis. Det vil gi meg handlefrihet og muligheter til å bygge meg opp en god økonomi.

5. Haakon Oddebug 10.trinn Sodin skole

Målet mitt er å komme inn på Meråker vgs. for å gå studiespesialisering med langrenn. Jeg har lyst til å trene sammen med andre som har samme interesse som meg. I tillegg vil jeg lære mer om kosthold og livsstil for å bli en best mulig langrennsløper. Drømmen er å bli så god som mulig og delta i store mesterskap med TV-overføring. Interessen for langrenn ble lagt allerede i 7-8-års alderen da jeg var med på skitrening for første gang. Etter hvert har jeg lyst til å jobbe som trener og eventuelt jobbe i et testlaboratorium.

6. Vilja Havolli

10.trinn Sodin skole

Til høsten har jeg lyst til å studere salg, service og reiseliv på videregående skole. Der håper jeg å lære mer om økonomi og hvordan man bygger opp en bedrift. Jeg har vokst opp med ulike kulturer hjemme og synes det høres veldig spennende ut å kunne flytte til utlandet for å jobbe i fremtiden.

16 | ANNONSEBILAG