Page 1

s 22

zajed

n o

ona z e

TISKANICA

2014

POŠTARINA PLAĆENA U POŠTANSKOM UREDU 10101 Zagreb

Zlatno doba

Pošiljatelj:

ADRIATOURS putnička agencija d.o.o. Rooseveltov trg 4, 10000 Zagreb


2 Dragi naši umirovljenici, pred vama je naš novi katalog Zlatno doba zima-proljeće 2014. godine koji obuhvaća boravke u hotelima na Jadranu na bazi 7 polupansiona s organiziranim autobusnim prijevozom. I ove godine u njemu se nalaze naše “klasične” destinacije kao što su Lovran, Opatija, Selce, Rab i Lošinj. Ponovo je u ponudi boravak umirovljenika u Dubrovniku i Petrčanima. Za vrijeme boravka u Dubrovniku za umirovljenike smo organizirali razgled grada i jedan cjelodnevni izlet u Crnu Goru. Program za umirovljenike u Makarskoj u slučaju manjeg broja putnika bit će organiziran u suradnji s autoprijevoznikom Promet d.d. iz Makarske. Novo u ponudi je program za umirovljenike u hotelu Croatia u Dugoj Uvali s organiziranim izletima u Pulu i u Nacionalni park Brijuni. Nažalost, moramo skrenuti pažnju da su hotelijeri postrožili uvjete svog poslovanja te molimo da pozorno pročitate Opće uvjete i upute za putovanja. Katalog Zlatno doba zima-proljeće 2014. godine namijenjen je odmoru hrvatskih umirovljenika te Vas molimo da prilikom potpisivanja Ugovora predate presliku osobne iskaznice i obavijesti o mirovinskim primanjima (ne stariju od tri mjeseca) iz koje je vidljiv vaš osobni broj u HZMO-u (iznos mirovine nije bitan za korištenje umirovljeničkog programa). Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i želimo Vam ugodan odmor! Vaš ADRIATOURS

MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE NAJVAŽNIJE DIJELOVE IZ NAŠIH OPĆIH UVJETA I uputa ZA PUTOVANJA CIJENE ARANŽMANA Sve cijene su izražene u kunama te se odnose na sedmodnevne boravke u hotelima s organiziranim prijevozom. U cijene su uključeni troškovi jamčevine (polica uplaćena kod Euroherc osiguranje d.d.), rezervacije i organizacije putovanja. ADRIATOURS zadržava pravo promjene i povećanja cijena u slučaju promjene kalkulativnih elemenata i promjene tečaja kune. Za povišenje cijene do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na svakom dijelu uplaćenog aranžmana). Cijene putovanja navedene u našem programu nastale su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj boravite te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Obračunske greške kod naplate aranžmana ne oslobađaju putnika od naknadne doplate do stvarne cijene koštanja aranžmana. PRIJAVE I REZERVACIJE Prilikom prijave ispunjava se i potpisuje Ugovor o putovanju na čijoj se poleđini nalaze Opći uvjeti i upute za putovanja. Vašim potpisom iskazujete suglasnost s uvjetima koji su navedeni na prijavi odnosno ugovoru o putovanju. Rezervaciju svog boravka na Jadranu možete izvršiti i pisanim putem. U prijavi za putovanje potrebno je navesti željenu destinaciju, hotel te termin boravka, imena svih osoba koje putuju, OIB ugovaratelja putovanja, kućnu adresu, broj telefona i faxa ili e-maila na koji ćemo vam dostaviti potvrdu o rezervaciji i ponudu. Iz cjenika izaberite željenu destinaciju, hotel i termin boravka (izaberite i rezervnu varijantu ako je željeni aranžman popunjen).

broj telefona za telefonske rezervacije: 01 48 26 377; broj faxa: 01 48 26 934 e-mail adresa: adriatours@zg.t-com.hr Po primitku pisanog zahtjeva sa svim potrebnim podacima rezervaciju ćemo potvrditi odmah ili u roku od 48 sati (ako se moraju tražiti dodatna slobodna mjesta). Kao potvrdu rezervacije poslat ćemo ponudu u kojoj ćete dobiti sve upute vezane za uplatu. Omogućit ćemo da u roku od 24 sata izvršite uplatu putem HUB-a. Prilikom prijave gotovinom uplaćujete 40% iznosa aranžmana čime je Vaša rezervacija potvrđena. Ostatak iznosa uplaćujete najkasnije 21 dan prije polaska na putovanje ukoliko se niste odlučili za obročno plaćanje. POSEBNE POGODNOSTI Popusti se odobravaju prilikom potpisivanja Ugovora, naknadnog odobravanja popusta nema. U cjeniku je navedeno za koje hotele se isti mogu primijeniti. Popusti se odobravaju na osnovnu cijenu aranžmana. Osnovna cijena aranžmana je cijena po osobi u dvokrevetnoj sobi na bazi boravka 7 polupansiona + prijevoz. Na sve doplate za puni pansion, morsku stranu, jednokrevetnu sobu ne primjenjuje se popust. Popust se primjenjuje za boravke u hotelu poslije 1. ožujka 2014. godine. Jedan popust isključuje drugi popust - nema mogućnosti zbrajanja popusta. Kod hotela koji odobravaju popust za rani booking uplata treba biti izvršena u gotovini do datuma koji je naveden u opisu hotela. PLAĆANJE KARTICAMA Diners Club karticama - jednokratno plaćanje - od 2 do 12 mjesečnih obroka bez kamata i naknada American Express karticama (izdanim od Privredne banke Zagreb) - jednokratno plaćanje - od 2 do 12 mjesečnih obroka bez kamata i naknada PBZ Maestro i PBZ Visa karticama (izdanim od Privredne banke Zagreb), Maestro, MasterCard i VISA AM kreditnim karticama (izdanim od Zagrebačke banke) - jednokratno plaćanje - od 3 do 6 mjesečnih obroka bez kamata i naknada za iznose veće od 500 kn MasterCard i Visa kreditnim karticama i MasterCard electron i Visa electron karticama - jednokratno plaćanje OPĆI UVJETI I UPUTE ZA PUTOVANJA Uvjeti koji su objavljeni na poleđini ugovora za putovanje sastavni su dio ovog programa.


3 POČETAK I ZAVRŠETAK KORIŠTENJA SOBE/APARTMANA Smještaj u sobe ili apartmane moguć je poslije 16 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se trebaju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga (osim ako u cjeniku nije drukčije navedeno). Za dolaske u objekte poslije 20 sati potrebno je prethodno obavijestiti Adriatours najmanje jedan dan prije polaska na putovanje. U slučaju da gost ranije napušta hotel (zbog bolesti, smrtnog slučaja u užoj obitelji ili radnih obveza), agencija će po dobitku stvarnih troškova vratiti plaćenu razliku, ali samo ako je pribavio pismenu potvrdu od hotela da taj iznos agenciji neće biti fakturiran. Pismenu potvrdu dužan je potpisati šef recepcije ili direktor hotela.

U slučaju prijevremenog odlaska gosta u hotelima LRH d.d. iz Opatije i Jadranka hoteli d.o.o. iz Lošinja zaračunava se storno trošak u visini 100% rezerviranog aranžmana. HOTELI I KATEGORIZACIJA Ponuđeni hoteli opisani su prema službenoj kategorizaciji u trenutku pripreme za izdavanje programa. Adriatours putnička agencija d.o.o. Zagreb ograđuje se od mogućih promjena kategorije objekata navedenih u cjeniku do kojih je došlo naknadno ili o njima nije pravovremeno obaviještena. BORAVIŠNA PRISTOJBA Boravišna pristojba nije uključena u cijene i plaća se prilikom uplate aranžmana (osim ako nije drukčije navedeno). Osobe koje su oslobođene plaćanja boravišne pristojbe molimo da o istome obavijeste prodajna mjesta i recepciju hotela (preslika invalidske iskaznice). Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu, a osobe od 12 do 18 godina imaju 50% popusta na iznos boravišne pristojbe (ukoliko u cjeniku kod pojedinih destinacija nije drukčije navedeno). Osobama do 18 godina bit će odobren popust prilikom uplate boravišne pristojbe prema gore navedenim uvjetima uz predočenje dokumenta (preslika zdravstvene iskaznice ili kopija rodnog lista). PUTNO OSIGURANJE Cijena aranžmana ne uključuje putno osiguranje. Kod prijave za putovanje, prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putniku će biti ponuđena putna osiguranja i to: dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje od otkaza putovanja od strane putnika, te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Odabrana putna osiguranja plaćaju se u gotovini, te se moraju ugovoriti kod sklapanja ugovora za putovanje i ne mogu se uplatiti naknadno. Osiguranje od otkaza putovanja od strane putnika pruža zaštitu za putnike koji su zbog nepredvidivih okolnosti prisiljeni otkazati ili prekinuti ugovoreno putovanje. Osiguravatelj će isplatiti 90% iznosa koji je zadržala putnička agencija ukoliko nastane osigurani slučaj u skladu s uvjetima osiguranja. Iznos premija za osiguranje u slučaju otkaza putovanja ovisi o cijeni aranžmana, a za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti o broju dana provedenih na putovanju. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu bila ponuđena i preporučena putna osiguranja. Iznos uplaćenih putnih osiguranja se kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave viza, cijepljenja i dr. i u slučaju kada putnik ima uplaćen paket putnog osiguranja. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, ADRIATOURS putnička agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 10. Uvjeta putovanja. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA – za otkaz do 30 dana prije polaska – za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska – za otkaz od 21 do 15 dana prije polaska – za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska – za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska i nakon polaska

10% cijene aranžmana po osobi, a najmanje 200,00 kn po Ugovoru; 30% cijene aranžmana po osobi, 40% cijene aranžmana po osobi, 80% cijene aranžmana po osobi, 100% cijene aranžmana po osobi,

Ovi otkazni uvjeti primjenjuju se i na promjenu datuma polaska ili hotelskog objekta te u svim drugim slučajevima. Ukoliko ugovaratelj ili putnik koji otkaže uplaćeni aranžman nađe drugog korisnika iste rezervacije, a koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana, Adriatours putnička agencija zaračunat će troškove uzrokovane zamjenom (ako je ista moguća), uz nadoplatu od 200 kuna. Ako putnik za vrijeme trajanja aranžmana na vlastitu želju otkaže aranžman, po povratku nema pravo na naknadu i bilo kakvu odštetu od organizatora bez obzira na osiguranje od rizika otkaza putovanja. Vremenski uvjeti nisu razlog za odustajanje od putovanja, raskid Ugovora od strane putnika ili naknadnu reklamaciju. U slučaju otkazivanja putovanja putnik mora priložiti odgovarajuće dokumente kojima dokazuje razloge otkazivanja aranžmana. Ako putnik ima uplaćen paket putnog osiguranja, nositelj police osiguranja osobno potražuje naplaćenu naknadu štete od osiguravajuće kuće čiju je policu putnog osiguranja ugovorio prilikom rezervacije aranžmana. Uvjet naplate štete je kompletno uplaćen iznos troškova otkazivanja aranžmana. U slučaju otkazivanja aranžmana putniku se ne vraća iznos uplaćene premije police osiguranja, eventualni troškovi viza, cijepljenja i sličnih troškova. Osiguravatelj zadržava manipulativne troškove u visini 10% od iznosa naplaćenog na ime naknade štete. Za aranžmane koji su uplaćeni kreditnim i debit karticama troškovi otkazivanja uvećavaju se za 5%. U slučaju otkazivanja rezervacije od 0 do 14 dana prije dolaska gosta u hotelima LRH d.d. iz Opatije i Jadranka hoteli d.o.o. iz Lošinja ugostiteljska odšteta iznosi 100% ukupne cijene aranžmana, a u ostalim rokovima otkazivanja primjenjuju se troškovi otkazivanja koji su navedeni u Uvjetima putovanja ADRIATOURS putničke agencije d.o.o.. NAKNADA ŠTETE Za naknadu štete koja je putniku prouzročena neispunjenjem, djelomičnim ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket aranžmana, Adriatours putnička agencija d.o.o. ugovorila je Policu za osiguranje od odgovornosti organizatora paket aranžmana kod osiguravatelja Euroherc osiguranje d.d., Zagreb.


4 JAMČEVNO OSIGURANJE ADRIATOURS putnička agencija d.o.o. ugovorila je jamčevno osiguranje kod osiguravajućeg društva Euroherc osiguranje d.d., Zagreb. U skladu sa Zakonom, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Euroherc osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb, tel: 60 04 001 ili na fax: 62 92 739 i 62 92 649 te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Ugovaratelj putovanja dobrovoljno daje svoje i osobne podatke ostalih putnika iz Ugovora o putovanju. Osobni podaci putnika potrebni su za realizaciju rezervacije ugovorenog putovanja i koristit će se za daljnju komunikaciju. Adriatours se obvezuje da osobne podatke putnika neće dati trećim osobama. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Odluci uprave Adriatoursa o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja istih. Ugovaratelj putovanja je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Adriatoursa. ORGANIZIRANI PRIJEVOZ SVAKE SUBOTE Za realizaciju prijevoza potrebno je minimum 35 putnika. Kod autobusnog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz dvije torbe uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi drukčija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog Adriatours će o tome obavijestiti Ugovaratelja putovanja. Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus, brod...), te ih je prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Adriatours nije odgovoran za prijevoz prtljage te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu. Prijave za izgubljenu ili oštećenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku. S obzirom na velik broj programa, za prijevoz koristimo različite tipove autobusa. U svim autobusima nisu uvijek jednako raspoređeni brojevi autobusnih sjedala, zato posebne zahtjeve (mjesto do prozora / do prolaza / do srednjih vrata, je li grupa sjedala jedna do druge ili jedna iza druge...) nismo u mogućnosti potvrditi. U autobusima nije moguće koristiti wc. Svi polasci navedeni u ovom katalogu su iz Zagreba i kreću s Autobusnog kolodvora (turistički peroni od 502 do 506). Ovo je jedino i isključivo mjesto za ukrcaj, ali i iskrcaj putnika na povratku s putovanja. Poštujući sigurnost putnika i njihove prtljage kao i gradske odredbe ne možemo putnike ukrcavati, ni iskrcavati na stajalištima gradskog prijevoza, neosvijetljenim cestama, u blizini tramvajske stanice i slično. Zbog prometnih gužvi u sezoni, promjene voznog reda trajekta ili lošijeg vremena postoji mogućnost izmjene vremena polazaka ili promjene smjera za što ne snosimo odgovornost. U svakom autobusu će biti turistički pratitelj. Putnici se ostavljaju pred odabranim hotelom ili najbliže moguće hotelu. U cijenu aranžmana nije uključeno nošenje prtljage od prijevoznog sredstva do recepcije hotela i obratno. Brojevi sjedala u autobusu određuju se redoslijedom uplate akontacije. U slučaju nedovoljnog broja gostiju postoji mogućnost spajanja autobusnih linija. To može dovesti do promjene brojeva sjedala kao i vremena polaska i povratka autobusa koja je putnik dobio prilikom sklapanja Ugovora.

Duga Uvala

Duga Uvala je turistički kompleks i apartmansko naselje u uvali Vinjola. Petnaestak minuta vožnje udaljeno od Marčane na istočnoj istarskoj obali, 25 km od Pule, 38 km od Labina. Duga Uvala se proteže na sjeveroistočnoj strani s naseljem za odmor djece i mladih, a uz jugoistočnu obalu s objektima namijenjenim za odmor turista.

Hotel Croatia ***

cijena po osobi za 7 noći Hotel Croatia *** doplata za 1/2 PS blk po osobi za 7 dana doplata za 1/2 MS blk po osobi za 7 dana doplata za 1/1 sobu za 7 dana doplata za puni pansion po osobi za 7 dana

Položaj: smješten u Dugoj Uvali, okružen zelenilom, predivnim plažama i uvalama, udaljen 20 m od mora Hotelska ponuda: aperitiv bar, restoran, ljetna terasa; prodavaonica suvenira i novina; parkiralište (uz doplatu na licu mjesta); wellness centar: zatvoreni bazen dimenzija 25 x 13 m s grijanom morskom vodom; turska i finska sauna, masaža i trim kabinet; kompleks otvorenih bazena s morskom vodom za djecu i odrasle; sportsko-rekreacijski tereni za tenis, košarkaško i nogometno igralište, boćanje, mini golf Sobe: klimatizirane, sat TV, telefon; u sobama mansarda i park balkon nema mogućnosti pomoćnog ležaja (samo je moguć dječji krevetić); sobe na morsku stranu imaju mogućnost dva pomoćna ležaja Prehrana: buffet doručak, ručak (uz doplatu) i večera, za vrijeme glavnih obroka uključeno piće iz šankomata: voda, vino, pivo ili sok Plaža: kamenita sa šljunčanim uvalama Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca Napomena: za vrijeme boravka u Dugoj Uvali organiziran je izlet u Pulu s razgledom grada u pratnji stručnog vodiča i izlet na Brijune s uključenom ulaznicom za obilazak nacionalnog parka (minimum 25 putnika). Prilikom rezervacije do 28. veljače 2014. na osnovnu cijenu aranžmana za gotovinske uplate u cijelosti odobravamo popust 5%. Popusti se međusobno isključuju.

vrsta sobe / usluga 1/2 mansarda, pol. + prijevoz

17.5.-24.5.2014. 1.498 224 343 630 581

24.5.-31.5.2014. 1.799 280 455 630 581

Napomena: za drugi tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 7%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust na dužinu boravka (nema zbrajanja popusta). Popusti za djecu i treću odraslu osobu na upit. Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): boravišna pristojba koja do 31.5.2014. dnevno iznosi 5,50 kn.

Polazak autobusa za Dugu Uvalu 17.5. i 24.5.2014. u 7,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 – 505. U slučaju manjeg broja gostiju postoji mogućnost spajanja linija za Opatiju, Lovran i Dugu Uvalu. Povratak ispred recepcije hotela Croatia oko 12,30 sati, a ispred recepcija hotela u Opatiji između 14,00 i 14,30 sati.


5

LOVRAN

Lovran je grad duge i bogate prošlosti sa stogodišnjom tradicijom u turizmu. Ime je dobio po lovoru (laurus nobilis) koji u izobilju raste u zimzelenim gajevima u mjestu i okolici. Od mjesta koja su se razvila na istočnim strmim padinama Učke, Lovran je najstarije naselje koje je izraslo neposredno uz obalu Liburnije. Lovran je sačuvao svoju povijesnu jezgru srednjovjekovne urbane koncepcije. Stari grad je bio okružen obrambenim zidom i bastionima na čijim su temeljima i zidovima vremenom izgrađene kuće. Dobra klima, bujna mediteranska vegetacija i povoljan zemljopisni položaj omogućili su snažni razvoj turizma na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Lovran je od tog vremena, uz Opatiju, najvažnije mjesto glasovite Rivijere. Lovran na pragu 21. stoljeća raspolaže s bogatom povijesnom baštinom, stoljetnom turističkom tradicijom, očuvanom prirodom i izgrađenom infrastrukturom.

Hotel Park ****

Položaj: smješten podno Učke u samom centru jednog od najljepših kvarnerskih gradića - Lovrana u neposrednoj blizini mora, u podnožju planine i parka prirode Učka; okružen gradskim centrom, te poznatim šetalištem Lungo mare, 6 km udaljen od Opatije Hotelska ponuda: internet kutak kod recepcije te bežični pristup internetu u krugu recepcije i kavane, hotelski restoran, hotelska kavana, aperitiv bar, praonica rublja, vlastito parkiralište i garaža (korištenje uz prethodnu rezervaciju i plaćanje na licu mjesta), wellness centar koji se prostire na dva kata, zatvoreni bazen (dimenzije 7 m x 10 m), fitness, jacuzzi, saune i masaže Sobe: klimatizirane, mini bar, sef, telefon, sat TV, besplatan ADSL pristup internetu (broad-band connection), sušilo za kosu, pogled na Kvarnerski zaljev ili Park prirode Učka, mogućnost pomoćnog ležaja (rezervacija uz prethodni upit) Prehrana: buffet doručak i večera (u slučaju manjeg broja gostiju večera je klasično posluživanje); svakog petka nacionalna večera - poslužuju se jela neke hrvatske regije/kraja Kućni ljubimci: nisu dopušteni

cijena po osobi za 7 noći

vrsta sobe / usluga

1/2+1 mansarda, pol. + prijevoz 1/2+1 standard PS, pol. + prijevoz 1/2+1 standard MS, pol. + prijevoz doplata za 1/1 sobu za 7 dana doplata za 1/2 single use sobu za 7 dana Hotel Park ****

22.2.-8.3.

8.3.-29.3.

29.3.-5.4.

1.638 1.792 2.058 448 756

1.589 1.736 1.995 448 756

1.624 1.778 2.037 448 756

5.4.-12.4. 10.5.-17.5. 1.813 1.995 2.296 637 945

12.4.-19.4. 3.5.-10.5. 1.876 2.058 2.373 637 945

19.4.-3.5. 1.939 2.121 2.443 637 945

Cijena uključuje: neograničeno korištenje bazena (uprava hotela zadržava pravo zatvoriti bazen u slučaju neophodnih popravaka) i fitnessa od 8,00 -20,00 sati, ručnik i ležaljke bez nadoplate, wellness popust: 15% popusta na sve naredne wellness usluge (masaže, tretmane, SPA), noćno kupanje (svake subote) u ugodnom ambijentu hotelskog bazena (od 21,00-23,00 sata); gosti mogu besplatno koristiti SPA zonu (subotom od 12 do 16 sati u trajanju jedan sat (potrebna je prethodna rezervacija termina na recepciji hotela - korištenje SPA zone prema raspoloživosti). SPA zona uključuje finsku i bio saunu, jacuzzi, Kneipp, tematske tuševe i izbor čajeva. Hotelski bazen je zatvoren do 7.3.2014. godine. U tom periodu gosti hotela Park imaju mogućnost svakodnevnog korištenja bazena u poznatom “Thalasso Wellness centru Opatija”. Jednodnevna ulaznica za korištenja bazena “Thalasso Wellness centar Opatija” (jedan ulazak!) uključuje: ručnik, kapicu za bazen, jednokratne papuče te besplatan transfer od hotela Park Lovran do “Thalasso Wellness centra Opatija” i natrag u željeno vrijeme. Napomena: cijene vrijede za boravak od minimum 7 noći. Kraći boravci mogući su na upit. Smještaj je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 12 sati na dan završetka korištenja usluge. Za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust 5%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust na dužinu boravka (nema zbrajanja popusta).

Obavezna doplata u Lovranu (po osobi i danu - plaća se kod rezervacije): boravišna pristojba koja iznosi 7,00 kn.

Remisens Family Hotel Excelsior **** Položaj: uz samo more na vlastitoj plaži, oko 6 km udaljen od Opatije Hotelska ponuda: hotel je u cijelosti klimatiziran; pristupačan ulaz osobama s posebnim potrebama; pansionski i à la carte restoran (riblji i mesni specijaliteti, pizzeria, turistički dnevni menu, snack, ljetna terasa), aperitiv - cocktail bar, kavana, TV salon; kongresne dvorane; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 18 x 12 m) s grijanom morskom vodom; bazen na otvorenom (dimenzije bazena 20,75 x 11,58 m) s morskom vodom; vanjski bazen za djecu; sauna (prema raspoloživosti, uz najavu); hotelska plaža; suncobrani i ležaljke (prema raspoloživosti), bicikli i oprema te štapovi za nordijsko hodanje (prema raspoloživosti), aparat za čišćenje obuće, najam brendiranog kišobrana, nosač prtljage; uz doplatu na licu mjesta: masaža; sef na recepciji; hotelski parking (75 kn dnevno) i garaža (90 kn dnevno), pranje i glačanje odjeće, kemijsko čišćenje, room service, faks, fotokopiranje, telefon, najam play stationa (prema raspoloživosti), inozemni dnevni tisak, Pet Friendly Hotel – brendirana posuda za hranu i pokrivač Sobe: sat TV, telefon s direktnim biranjem broja, internet priključak (bez doplate), mini bar, sušilo za kosu, sef, pisaći stol, javljač požara i vatrodojavni sustav, automatski sustav buđenja, stolovi za peglanje hlača (prema raspoloživosti, uz najavu), mogućnost odabira jastuka Prehrana: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h); vegetarijanska kuhinja; jela bez glutena; Kvarnerska večera - utorkom uz živu glazbu; Mediteranska večera - petkom uz živu glazbu, posluživanje doručka u sobu, lunch paketi Dodatni hotelski sadržaji: glazba utorkom i petkom Napomena: smještaj je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan završetka korištenja usluge Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit i doplatu po danu 120 kn (na licu mjesta)

cijena po osobi za 7 noći

vrsta sobe / usluga

Remisens Family Hotel Excelsior **** doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana doplata za sobu 1/1 ulica za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2 sobi ulica na osnovnom ležaju

1/2 ulica, pol. + prijevoz

22.3.-12.4. 1.799 294 756 1.323

12.4.-3.5. 17.5.-24.5. 2.149 294 756 1.568

3.5.-17.5. 1.988 294 756 1.456

Napomena: za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 5%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust za dužinu boravka (nema zbrajanja popusta). Cijene vrijede za minimum boravka 4 noći. Jedno dijete do 12 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj plaća paušal u iznosu od 230 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu). Obavezna doplata u Lovranu (po osobi na dan - plaća se kod rezervacije): 4 kn za trošak prijave i boravišna pristojba koja iznosi 7,00 kn.

Polasci autobusa za Opatiju i Lovran su svaku subotu od 22.2.2014. do 17.5.2014. u 10,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu (turistički peroni 502 do 506). Povratak ispred recepcija hotela oko 13,30 sati. U slučaju manjeg broja gostiju na polascima 17.5. i 24.5.2014. postoji mogućnost spajanja linija za Opatiju, Lovran i Dugu Uvalu.


6

OPATIJA

Opatijska rivijera smještena je u Kvarnerskom zaljevu na istočnoj obali Istarskog poluotoka, na području gdje se more najdublje usijeca u kopno. Niska od osam turističkih mjesta proteže se u dužini od 25 km na uskom obalnom pojasu u podnožju planine Učka (1401 m). Udaljena samo tri sata vožnje autobusom od Zagreba, Opatija je već 170 godina čuvar tradicije turizma u Hrvatskoj. Zaklonjena od hladnih vjetrova, utonula u bogatu, uvijek zelenu vegetaciju, Opatija ima sve prednosti umjerene mediteranske klime. Nastala kao zimovalište otmjenog staleža, ubrzo je (1889.) proglašena klimatskim lječilištem.

Remisens Premium Hotel Ambasador ***** Položaj: uz samo more na ulazu u Opatiju, 100 m od glavne prometnice u blizini središta grada Hotelska ponuda: hotel je u cijelosti klimatiziran; pristupačan ulaz osobama s posebnim potrebama; pansionski i à la carte restoran (La Fourchette D’Or – riblji i mesni specijaliteti, Hortenzija – vrtni gril – terasa otvorena sezonski, turistički dnevni menu, snack); Manhattan – cocktail bar, Kavana – Dancing bar; večernja piano glazba svakodnevno osim ponedjeljkom; kongresne dvorane; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 15 x 5,6 m) s grijanom morskom vodom, bazen na otvorenom s morskom vodom (dimenzije bazena 20,75 x 11,58 m), whirpool u zatvorenom prostoru, zatvoren bazen za djecu (dubine 40 cm), fitness, aparat za čišćenje obuće, najam brendiranog kišobrana, nosač prtljage i vratar, valet parking; uz doplatu na licu mjesta: Five Elements Ambasador - Wellness & Spa centar, spa relax zona (prema raspoloživosti, uz najavu), masaža, solarij, sef na recepciji, internet kutak, hotelski parking (75 kn dnevno) i garaža (90 kn dnevno), pranje i glačanje odjeće, kemijsko čišćenje odjeće, room service, dječji krevet, faks, fotokopiranje, telefon, inozemni dnevni tisak, Pet Friendly Hotel – posuda za hranu i pokrivač, prema raspoloživosti Sobe: balkon, mini bar, sef, LCD TV (kabelska), Pay TV, telefon s direktnim biranjem broja, Wi-Fi i internet priključak (bez doplate), pisaći stol, sušilo za kosu, ogledalo s povećalom i ugrađenom rasvjetom za šminkanje/brijanje; mogućnost odvaja­nja kreveta; pomoćni krevet na izričiti zahtjev i uz prethodnu najavu Prehrana: buffet doručak (od 6,30 do 10,30 h) i večera (od 19 do 22 h); gourmet doručak – odabrana jela uz posluživanje; vegetarijanska kuhinja; jela bez glutena; Kvarnerska večera – utorkom uz živu glazbu; Gala večera – petkom uz živu glazbu; posluživanje doručka u sobu, lunch paketi Dodatni hotelski sadržaji: večernja piano glazba svakodnevno osim ponedjeljkom, boutique, suvenir shop, javni parking Napomena: smještaj je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan završetka korištenja usluge Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata po danu 150 kn - na licu mjesta) Prilikom rezervacije do 28. veljače 2014. na osnovnu cijenu aranžmana za gotovinske uplate u cijelosti odobravamo popust 5%. Popusti se međusobno isključuju.

cijena po osobi za 7 noći

vrsta sobe / usluga

Remisens Premium Hotel Ambasador ***** doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana doplata za 1/1 sobu za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2 ulica na osnovnom ležaju

1/2 ulica, pol., prijevoz

8.2.-5.4.

5.4.-12.4.

2.499 385 840 1.813

2.576 385 840 1.869

12.4.-3.5. 17.5.-24.5. 3.199 385 840 2.296

3.5.-17.5. 2.947 385 840 2.128

Remisens Revital Hotel Kristal **** Položaj: smješten je tik uz more uz poznatu opatijsku šetnicu Lungo mare Hotelska ponuda: hotel je u cijelosti klimatiziran; pristupačan ulaz osobama s posebnim potrebama; pansionski i à la carte restoran (riblji i mesni specijaliteti, turistički dnevni menu, terasa), aperitiv-cocktail bar i kavana s terasom; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 14 x 7 m) s grijanom morskom vodom, mini fitness, hotelska plaža, jacuzzi na hotelskoj plaži, ležaljke i suncobrani na hotelskoj plaži (prema raspoloživosti), Wi-Fi zona, aparat za čišćenje obuće, najam brendiranog kišobrana; uz doplatu na licu mjesta: sauna, sef na recepciji, internet kutak, hotelski parking (75 kn dnevno), pranje i glačanje odjeće, kemijsko čišćenje, room service, dječji krevet, faks, fotokopiranje, telefon, inozemni dnevni tisak, Pet Friendly Hotel – brendirana posuda za hranu i pokrivač Sobe: sat TV, telefon s direktnim biranjem broja, Wi-Fi i internet priključak (bez doplate), pisaći stol, sušilo za kosu, mini bar, sef, automatski sustav buđenja, javljač požara i vatrodojavni sustav, mogućnost odabira jastuka (na upit) Prehrana: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h); Kvarnerska večera - utorkom uz živu glazbu; Mediteranska večera – petkom uz živu glazbu, vegetarijanska kuhinja i jela bez glutena, posluživanje doručka u sobu Dodatni hotelski sadržaji: dnevna animacija osim ponedjeljka i utorka, večernja animacija - glazba utorkom i petkom, javni parking Napomena: smještaj je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan završetka korištenja usluge Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 120 kn dnevno - na licu mjesta) Sobe na morsku stranu imaju mogućnost trećeg ležaja i mogućnost odvajanja kreveta. Dvokrevetne sobe koje gledaju na ulicu imaju francuski ležaj, iste ne mogu biti trokrevetne. Jednokrevetne sobe imaju isključivo pogled ulica. Prilikom rezervacije do 28. veljače 2014. na osnovnu cijenu aranžmana za gotovinske uplate u cijelosti odobravamo popust 5%. Popusti se međusobno isključuju.

cijena po osobi za 7 noći

vrsta sobe / usluga

Remisens Revital Hotel Kristal **** 1/2 ulica, pol., prijevoz doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana doplata za sobu 1/1 ulica za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2 sobi ulica na osnovnom ležaju

1.3.-15.3.

15.3.-12.4.

1.743 294 756 1.288

1.799 294 756 1.323

12.4.-3.5. 17.5.-24.5. 2.149 294 756 1.568

3.5.-17.5. 1.988 294 756 1.456


7

Remisens Hotel Admiral ****

Položaj: na samom moru, ispred hotela se nalazi marina, 300 m udaljen od centra Hotelska ponuda: potpuno klimatiziran hotel, pansionski i à la carte restoran (riblji i mesni specijaliteti, turistički dnevni menu, ljetna terasa), aperitiv-cocktail bar, kavana; kongresne dvorane; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 14 x 14 m) s grijanom morskom vodom, whirpool u zatvorenom prostoru (prema raspoloživosti), bazen na otvorenom (dimenzija bazena 22,50 x 12 m) s morskom vodom, sauna (prema raspoloživosti, uz najavu, za osobe starije od 16 godina), fitness, ručnici za bazen, ležaljke i suncobrani na vanjskom bazenu (prema raspoloživosti), Wi-Fi zona, aparat za čišćenje obuće, najam brendiranog kišobrana, nosač prtljage; uz doplatu na licu mjesta: masaža, sef na recepciji, internet kutak, hotelski parking (75 kn dnevno) i garaža (90 kn dnevno), pranje i glačanje odjeće, kemijsko čišćenje, faks, fotokopiranje, telefon, room service, dječji krevet, inozemni dnevni tisak, Pet Friendly Hotel - brendirana posuda za hranu i pokrivač (prema raspoloživosti) Sobe: većim dijelom s pogledom na more i balkonom, LCD TV (kabelska), sef, mini-bar, telefon s direktnim biranjem broja, Wi-Fi, pisaći stol, sušilo za kosu, javljač požara i vatrodojavni sustav; mogućnost odvajanja kreveta, francuskog kreveta i pomoćnog kreveta (fotelja na razvlačenje), stolovi za peglanje hlača (prema raspoloživosti, uz najavu), mogućnost odabira jastuka (na upit) Prehrana: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h); Kvarnerska večer - utorkom uz živu glazbu; Mediteranska večer - petkom uz živu glazbu; vegetarijanska kuhinja, jela bez glutena, lunch paketi, posluživanje doručka u sobu Dodatni hotelski sadržaji: salon za masaže, frizerski salon, domaći i strani tisak, razne trgovine, rent à car, bankomat, javni parking Napomena: smještaj je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan završetka korištenja usluge Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 120 kn dnevno - na licu mjesta) Prilikom rezervacije do 28. veljače 2014. na osnovnu cijenu aranžmana za gotovinske uplate u cijelosti odobravamo popust 5%. Popusti se međusobno isključuju.

cijena po osobi za 7 noći

vrsta sobe / usluga

Remisens Hotel Admiral **** 1/2 more, pol., prijevoz doplata za 1/1 sobu za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2 sobi na osnovnom ležaju

15.3.-5.4.

5.4.-12.4.

2.093 756 1.533

2.149 756 1.568

12.4.-3.5. 17.5.-24.5. 2.639 756 1.918

3.5.-17.5. 2.429 756 1.771

Hotel Palace-Bellevue *** Položaj: u centru grada, na Slatini, u blizini autobusne stanice Hotelska ponuda: klimatizirani pansionski restoran, aperitiv-cocktail bar, ljetna plesna terasa, TV salon; kongresna dvorana (kapacitet 100 do 200 osoba), manja dvorana (do 20 mjesta); bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 12 x 9 m) s grijanom morskom vodom, ležaljke uz bazen (prema raspoloživosti), Wi-Fi zona; uz doplatu na licu mjesta: sauna, masaža, sef na recepciji, internet kutak, hotelski parking (75 kn dnevno), pranje i glačanje odjeće, kemijsko čišćenje, dječji krevet, faks, fotokopiranje, telefon, inozemni dnevni tisak Sobe: sat TV, telefon s direktnim biranjem broja, sušilo za kosu; na zahtjev se mogu rezervirati povezane sobe; mogućnost odvajanja kreveta, francuskog kreveta i pomoćnog kreveta, automatski sustav buđenja Prehrana: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h); uz večeru uključena pića iz šankomata; Kvarnerska večer - četvrtkom uz glazbu; vegetarijanska kuhinja; jela bez glutena, lunch paketi Dodatni hotelski sadržaji: boutique, ekskluzivne trgovine, kasino, ljekarna, putnička agencija, bankomat, javni parking; dnevna animacija osim ponedjeljka i utorka, večernja animacija - glazba utorkom i petkom Napomena: smještaj je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan završetka korištenja usluge Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 90 kn dnevno - na licu mjesta) Prilikom rezervacije do 28. veljače 2014. na osnovnu cijenu aranžmana za gotovinske uplate u cijelosti odobravamo popust 5%. Popusti se međusobno isključuju.

cijena po osobi za 7 noći

vrsta sobe / usluga

Hotel Palace - Bellevue *** 1/2 park/ulica, pol., prijevoz doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana doplata za 1/1 park/ulica za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2 sobi park/ulica na osnovnom ležaju

22.3.-5.4.

5.4.-12.4.

12.4.-19.4.

1.498 266 637 1.113

1.547 315 637 1.141

1.848 329 648 1.365

19.4.-3.5. 17.5.-24.5. 1.897 245 637 1.393

3.5.-17.5. 1.778 245 637 1.316

Hotel Istra ***

Položaj: uz more na šetalištu, nekoliko minuta hoda od centra Opatije Hotelska ponuda: dio hotela klimatiziran, klimatizirani pansionski i à la carte restoran (riblji i mesni specijaliteti, pizzeria, turistički dnevni menu, terasa), aperitiv - cocktail bar, TV salon; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 7 x 7 m) s grijanom morskom vodom (prema raspoloživosti); hotelska plaža; uz doplatu na licu mjesta: sef na recepciji; suncobrani i ležaljke na plaži; internet kutak; hotelski parking (75 kn dnevno), dječji krevet, pranje i glačanje odjeće, kemijsko čišćenje, faks, fotokopiranje, telefon Sobe: sat TV, Wi-Fi, telefon s direktnim biranjem broja, sušilo za kosu; mogućnost odvajanja kreveta, francuskog kreveta i pomoćnog kreveta, automatski sustav buđenja Prehrana: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h); uz večeru uključena pića iz šankomata; Kvarnerska večer - četvrtkom uz glazbu; vegetarijanska kuhinja; jela bez glutena; lunch paketi Dodatni hotelski sadržaji: dnevna animacija osim ponedjeljka i utorka, večernja animacija - glazba četvrtkom, rent à car, javni parking, frizerski salon, souveniri & istarski delikates (trgovina) Napomena: smještaj je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan završetka korištenja usluge Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 90 kn dnevno - na licu mjesta) Prilikom rezervacije do 28. veljače 2014. na osnovnu cijenu aranžmana za gotovinske uplate u cijelosti odobravamo popust 5%. Popusti se međusobno isključuju.

cijena po osobi za 7 noći

vrsta sobe / usluga

Hotel Istra *** 1/2 ulica, pol., prijevoz doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana doplata za 1/1 park/ulica za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2 sobi park/ulica na osnovnom ležaju

26.4.-3.5. 17.5.-24.5. 1.778 245 637 1.316

3.5.-17.5. 1.645 245 637 1.218

Napomena: za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 5%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust za dužinu boravka (nema zbrajanja popusta). Cijene vrijede za minimum boravka 4 noći. Jedno dijete do 12 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj plaća paušal u iznosu od 230 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu). Obavezna doplata u Opatiji (po osobi - plaća se kod rezervacije): 4 kn za trošak prijave i boravišna pristojba koja dnevno iznosi 7,00 kn.


8

Hotel Opatija **

Položaj: u samom srcu Opatije, okružen predivnim parkom “Margarita”, udaljen samo par minuta hoda od gradskog kupališta i poznatog šetališta “lungo mare” Hotelska ponuda: restoran s domaćim i međunarodnim specijalitetima, aperitiv bar s jednom od najvećih i najljepših terasa u gradu, 6 dvorana za konferencije opremljene najnovijom tehnologijom, zatvoreni bazen (dimenzije bazena 14 x 9 m; dubina od 1,20 do 1,80 m) s grijanom morskom vodom, masaža, sauna, vlastito parkiralište (ograničeni broj parking mjesta - za goste hotela doplata 25 kn dnevno) Sobe: telefon, sat TV, dio soba je klimatiziran Prehrana: buffet doručak i večera; za vrijeme večere uključeno jedno piće i kava ili čaj Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 52 kn dnevno - na licu mjesta)

cijena po osobi za 7 noći tip sobe / usluga Hotel Opatija ** 1/2+1 park, pol. + prijevoz doplata za sobu na morsku stranu za 7 dana doplata za 1/1 park za 7 dana dijete od 7 do 12 godina u 1/2+1 park dijete od 7 do 12 godina u 1/2 park

8.2.-1.3. 1.645 490 231 931 1.218

1.3.-12.4. 1.694 490 231 959 1.253

12.4.-3.5. 1.813 490 462 1.015 1.337

3.5.-31.5. 1.876 490 490 1.043 1.379

Napomena: za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 5%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust za dužinu boravka (nema zbrajanja popusta). Jedno dijete do 7 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj, odnosno jedno dijete do 7 godina na osnovnom ležaju (odrasla osoba plaća cijenu jednokrevetne sobe) plaća paušal u iznosu od 230 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu). Hotel zadržava pravo zatvoriti bazen iz tehničkih razloga. Korištenje bazena i spa programa za djecu ovisno o dobi regulirano je hotelskim pravilnikom i razlikuje se od hotela do hotela. Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): boravišna pristojba koja dnevno iznosi 7,00 kn.

Polasci autobusa za Opatiju i Lovran su svaku subotu od 22.2.2014. do 24.5.2014. u 10,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu (turistički peroni 502 do 506). Povratak ispred recepcija hotela oko 13,30 sati. U slučaju manjeg broja gostiju na polascima 17.5. i 24.5. 2014. postoji mogućnost spajanja linija za Opatiju, Lovran i Dugu Uvalu.

selce

Selce je primorski gradić na Crikveničkoj rivijeri s dugom turističkom tradicijom. Nekoć naselje ribara i zidara, Selce se tijekom zadnjih stotinjak godina pretvorilo u atraktivnu turističku destinaciju. Nalazi se u slikovitoj uvali, u neposrednoj blizini Crikvenice, na jednom od najraznolikijih i najslikovitijih dijelova Jadranske obale. Blaga klima, s više od 2500 sunčanih sati godišnje, omogućuje ugodan boravak u svim godišnjim dobima. Čist zrak, bistro more, šetalište uz more, uređene plaže, koje već nekoliko godina nose Europsku plavu zastavu omogućit će vam ugodan i zabavan boravak.

Hotel Varaždin ** Položaj: smješten na samom ulazu u Selce, pored betonirane plaže i kompleksa bazena Hotelska ponuda: restoran i terasa, aperitiv-bar, TV salon, dvorana za proslave, sala za sastanke, frizerski salon, unutarnji bazen s grijanom morskom vodom, kompleks otvorenih bazena s morskom vodom i sunčalištem može se pohvaliti s Plavom zastavom koju nosi već niz godina, uz doplatu na licu mjesta gosti mogu koristiti saunu, solarij, masažu, parkiralište i garažni prostor Sobe: sat TV, telefon, balkon (osim prizemlja); sobe na morsku stranu imaju mogućnost trećeg ležaja Prehrana: buffet doručak i večera, za vrijeme večere uključeno piće iz šankomata: voda, vino, pivo i bezalkoholna pića Plaža: betonirana Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca Cijene označene sa zvjezdicom primjenjuju se za rezervacije i uplate u cijelosti (gotovinom) do 31.3.2014..

cijena po osobi za 7 noći

vrsta sobe / usluga

Hotel Varaždin ** 1/2 SS, pol. + prijevoz doplata za 1/1 SS sobu za 7 dana doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana doplata za puni pansion po osobi za 7 dana dijete do 6 godina na osnovnom ležaju u 1/2 SS sobi dijete od 6 do 12 godina na osnovnom ležaju u 1/2 SS sobi dijete od 6 do 12 godina na pomoćnom ležaju u 1/2+1 SS sobi dijete od 12 do 18 godina na pomoćnom ležaju u 1/2+1 SS sobi osoba starija od 18 godina na pomoćnom ležaju u 1/2+1 SS sobi

19.4.-17.5.2014. 1.288

1.134 * 315 119 455

756 861 756 973 1.078

679* 798* 679* 861* 994*

17.5.-31.5.2014. 20.9.-4.10.2014. 1.393 1.232 * 315 126 455 812 721* 931 861* 812 721* 1.043 966* 1.169 1.059*

31.5.-28.6.2014. 6.9.-20.9.2014. 1.652 1.512 * 315 217 455 945 875* 1.043 994* 945 875* 1.232 1.134* 1.379 1.253*

Napomena: za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 7%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust na dužinu boravka (nema zbrajanja popusta). Jedno dijete do 6 godina koje koristi pomoćni ležaj u sobi s dvije odrasle osobe plaća paušal u iznosu od 200 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu), drugo dijete do 6 godina koje spava s dvije odrasle osobe na ležaju plaća cijenu kao dijete od 6 do 12 godina na pomoćnom ležaju u 1/2+1 SS. Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): trošak prijave 7 kn i boravišna pristojba koja do 31.5.2014. dnevno iznosi 5,50 kn, a poslije 7 kn.

Polazak autobusa za Selce 19.4. do 21.6.2014. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 – 505. U slučaju manjeg broja gostiju postoji mogućnost spajanja linija za otok Lošinj i Selce, odnosno otok Rab i Selce. Povratak ispred recepcije hotela između 16,00 i 17,00 sati.


9

OTOK LOŠINJ

Zahvaljujući izuzetno blagoj klimi, kristalno plavom moru i opojnom mediteranskom zelenilu, otok Lošinj idealan je ambijent za odmor duha i tijela. Zajedno s otokom Cresom čini dio mitskih Apsyrtida, čipku od 36 otoka i otočića, uvala i plaža išaranih bujnim borovim šumama. Znate li da je Lošinj otok s više od 1200 registriranih biljnih vrsta, da je ovo najsjevernija točka u Europi gdje limun uspijeva na otvorenom bez ikakve zaštite, da je ovdje temperatura od -4 º C zabilježena svega 3 puta u posljednjih 100 godina? Ove i mnoge druge karakteristike jedinstvene lošinjske klime, koje je otkrio i znanstveno obradio Ambroz Haračić, znameniti profesor čuvene lošinjske pomorske škole, priskrbile su Lošinju status klimatskog lječilišta, još daleke 1892. godine i pretvorile ga u mondeno austro-ugarsko zimovalište. Blagotvorni utjecaj mora i ljekovitog bilja, sport, rekreacija, opuštanje, bogata povijest i udoban smještaj i izvrsna kuhinja čine Lošinj idealnim mjestom za odmor u svim godišnjim dobima.

U hotelima na otoku Lošinju za boravke od 29.3. do 24.5.2014. paket aranžman obuhvaća boravak na bazi 7 polupansiona i prijevoz na relaciji Zagreb - otok Lošinj - Zagreb. U navedenom periodu za drugi i svaki slijedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust 7%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust na dužinu boravka (nema zbrajanja popusta). U hotelima na otoku Lošinju morska strana ne znači da soba ima direktan pogled more. Za sve rezervacije izvršene i uplaćene do 31.3.2014. za boravke u Wellness & Conference hotelu Aurora, Family hotelu Vespera i Vitality hotelu Punta od 24.5. do 28.6.2014. odobravamo popust 10%. Doplata za prijevoz (povratna karta) iznosi 420 kn, umirovljenici imaju popust 15% (plaćanje u gotovini prilikom rezervacije).

Mali LOŠINJ

Mali Lošinj - Wellness & Conference Hotel Aurora ****

Položaj: hotel je smješten u Sunčanoj uvali, udaljen je svega 50 m od mora i sportskih sadržaja, te 20 minuta lagane šetnje od centra Malog Lošinja. U 2007./2008. godini hotel je u potpunosti renoviran. Hotelska ponuda: hotel je u cijelosti klimatiziran, ima pansionski restoran sa 700 sjedećih mjesta, aperitiv bar, hotelski lobby, kongresnu dvoranu i jednu manju salu s 20 sjedećih mjesta, prostranu terasu s pogledom na more i borovu šumu. Spa & wellness centar koji je uređen u mediteranskom stilu nudi pomno birane tretmane njege lica i tijela. U produžetku spa centra nalaze se 4 unutarnja bazena s hidromasažom, te vanjski bazen s ležaljkama i suncobranima, svi s morskom vodom. U blizini hotela nalazi se 8 teniskih terena od kojih su 2 osvijetljena, zatim polivalentno igralište, škola tenisa, kuglana, mini golf, boćalište, odbojka na pijesku, sportovi na vodi, mogućnost najma bicikla i štapova za nordijsko hodanje; bez doplate: korištenje interneta, unutarnji bazen s grijanom morskom vodom, vanjski bazen s morskom vodom, fitness centar, sauna i relax zona (prema raspoloživosti), wellness ručnik i ogrtač (na upit, prema raspoloživosti), 1 ručnik po osobi i torba za plažu za korištenje tijekom boravka, suncobrani i ležaljke na bazenu (prema raspoloživosti), program animacije za djecu i odrasle, tuševi, kabine za presvlačenje, spasilačka služba i igralište za djecu na plaži, uz doplatu na licu mjesta: posluživanje u sobu, wellness tretmani, frizerski salon, konzumacija na baru i u restoranu, mjenjačnica, suvenirnica, tisak, izleti, sport, najam plovila na plaži, parking, pedijatar. Sobe: sobe su klimatizirane, imaju balkon i grijanje, opremljene telefonom, priključkom za internet, sat TV, sušilom za kosu, mini barom i sefom. Gostima su na raspolaganju jednokrevetne i dvokrevetne sobe (s dva ležaja ili francuskim ležajem) tip standard, superior i premium, obiteljske sobe i sobe prilagođene osobama s invaliditetom. U sobama 1/2 PS (park strana) blk standard i 1/2 MS (morska strana) blk standard nije moguć pomoćni ležaj. Jednokrevetne sobe su isključivo 1/1 PS (park strana). U sobama 1/2+1 MS (morska strana) blk superior moguć je pomoćni ležaj. Prehrana: buffet doručak i večera s bogatim izborom jela. Tematske večere i show cooking. “Lošinjski restoran”: à la carte odjeljak s ponudom otočkih specijaliteta i uslugom pripreme vegetarijanskih kulinarskih užitaka. Plaža: nagrađena Plavom zastavom; dvije šljunčane plaže pogodne za malu djecu i dječje igralište. Kameniti dio plaže ima ravne plohe idealne za sunčanje. U neposrednoj blizini nalazi se FKK plaža. Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca.

VLASTITI PRIJEVOZ cijena po osobi za 7 noći Wellness & Conference Hotel Aurora **** doplata za 1/2 MS blk standard po osobi za 7 dana doplata za 1/1 PS blk standard za 7 dana doplata za 1/1 MS blk standard za 7 dana

vrsta sobe / usluga 1/2 PS blk standard, pol.

15.2.-29.3.2014. 1.925 294 504 798

ORGANIZIRANI PRIJEVOZ (za boravke od 29.3. do 24.5. uključen u cijenu, od 24.5. do 28.6.2014. obavezna doplata) cijena po osobi za 7 noći

vrsta sobe / usluga

Wellness & Conference 1/2 PS blk standard, pol. Hotel Aurora **** doplata za 1/2 MS blk standard po osobi za 7 dana doplata za 1/1 PS blk standard za 7 dana doplata za 1/1 MS blk standard za 7 dana

29.3.-5.4.

5.4.-19.4. 26.4.-3.5.

19.4.-26.4.

3.5.-24.5.

24.5.-14.6.

14.6.-28.6.

2.226

2.499

2.597

2.548

3.297

3.675

294 588 882

294 588 882

294 588 882

294 588 882

266 1.652 2.051

266 1.841 2.240


10

Mali Lošinj - Family hotel Vespera **** Položaj: hotel je smješten u Sunčanoj uvali, udaljen 50 m od mora i 2 km od centra grada Hotelska ponuda: hotel je renoviran 2009. godine, u cijelosti klimatiziran (hlađenje i grijanje), ima pansionski restoran, aperitiv bar i prostranu terasu s pogledom na more, room service, klupske prostore za roditelje i djecu, dječje igraonice, u holu sanitarije prilagođene invalidima, prodavaonicu suvenira i tiska, mjenjačnica Sobe: sobe su klimatizirane, imaju balkon, prilagođene invalidima, moderno uređene, opremljene telefonom, priključkom za internet, sušilom za kosu, mini barom, sefom, sat TV-om; family sobe su dvije dvokrevetne sobe međusobno spojene vratima svaka s kupaonicom i balkonom i mogućnošću pomoćnog ležaja za dijete do 12 godina (dio soba ima krevete na kat) Prehrana i usluge: buffet doručak i večera, show cooking, tematske večeri, uz večeru uključena su pića: vino, sokovi Plaža: kamenito - šljunčana, nagrađena Plavom zastavom Sport i zabava: sportsko-zabavni centar u blizini hotela s 10 teniskih terena, boćalište, stolni tenis, dječje igralište u hladu borove šume s ljuljačkama, klackalicama, toboganom u obliku broda, te igrališta na napuhavanje pored bazena, odbojka na pijesku, mini golf, mala škola tenisa i škola boćanja, mogućnost najma bicikala, skutera, plovila, suncobrana i ležaljki, svakodnevna animacija za djecu i odrasle; u cijenu su uključeni profesionalno vođeni sportski i zabavni programi za djecu (svakodnevno - osim subote): Baby Club (od 2 do 5 godina), Mini Club (od 5 do 12 godina), Teen Club (od 12 do 16 godina); Baby i Mini Club uključuju snack za ručak i poslijepodnevni snack, a Teen Club poslijepodnevni snack; Family aqua fun - ulaz u komplekse vanjskih bazena, suncobrani i ležaljke na plaži ovisno o raspoloživosti, jedan ručnik za plažu po osobi i boravku Roditeljima s bebama i malom djecom (uz depozit i prema raspoloživosti) na raspolaganju su dječja kolica, grijači bočica, kuhala za vodu, kadice, kahlice, dječje sjedalo za wc školjku, komoda za presvlačenje. Baby sitting moguć na upit uz doplatu Bazenski kompleks: kompleks vanjskih bazena na preko 3000 m², na 3 nivoa kaskadno položenih prema moru, veliki bazen s masažerima i slapovima, protustrujno plivanje, jacuzzi, sunčališta u obliku palube broda s pogledom na more, dva bazena za djecu s vodopadom, slapovima i toboganom, prilazi prilagođeni invalidima Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca

Pogodnosti u Family hotelu Vespera : za sve rezervacije izvršene i uplaćene do 31.3.2014. za boravke od 24.5. do 28.6.2014. odobravamo popust 10%. Za boravke od 24.5. do 30.5. odobravamo akciju 5=4. Pogodnosti se ne mogu kombinirati. Doplata za prijevoz (povratna karta) iznosi 420 kn, umirovljenici imaju popust 15% (plaćanje u gotovini prilikom rezervacije).

cijena po osobi za 7 noći vrsta sobe / usluga Family hotel Vespera **** 1/2+1 PS blk standard, pol. doplata za 1/2+1 MS blk standard po osobi za 7 dana doplata za 1/1 PS blk standard (1/2 PS standard solo use) za 7 dana

19.4.-26.4. 2.597 294 588

26.4.-3.5. 2.499 294 588

3.5.-24.5. 2.548 294 588

24.5.-14.6. 3.143 266 1.568

14.6.-28.6. 3.724 266 1.862

Posebna pogodnost u Family hotelu Vespera: u 1/2+1 standard jedno dijete do 7 godina plaća paušal od 350 kn (ima prehranu i sjedalo u autobusu); u 1/1 PS blk standard - 1 odrasla osoba + dijete do 7 godina - odrasla osoba plaća jednokrevetnu sobu, a dijete do 7 godina plaća paušal od 350 kn (ima prehranu i sjedalo u autobusu). Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): 7 kn za trošak prijave i boravišna pristojba koja do 30.4.2014. dnevno iznosi 5,50 kn, a poslije 7 kn.

Mali Lošinj - Guest house Helios Položaj: smješten je u borovoj šumi uvale Čikat, nekoliko metara od plaže. Udaljen je 2 km od centra Malog Lošinja. Helios je pravi izbor za povoljno ljetovanje na Jadranu, na atraktivnoj lokaciji uz more u hladu borove šume. Hotelska ponuda: aperitiv bar s prostranom terasom i hotelski lobby, parkiralište, u blizini se nalaze à la carte restorani Diana i Hortensia Sobe: jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe i bungalovi skromnog uređenja s kupaonicom; dio soba ima balkon Prehrana: buffet doručak i večera; za vrijeme večere uključeno piće: sok, pivo, vino. Plaža: kamenita, djelomično popločena i stjenovita, pješčana plaža pogodna za malu djecu, dječje igralište, tuševi i kabine za presvlačenja, najam ležaljki, suncobrana i plovila Sport i zabava: u blizini hotela nalaze se brojni sportski sadržaji: teniski tereni, travnato i pješčano nogometno igralište, mini golf, škola ronjenja i jedrenja na dasci, vodeni sportovi, igralište za vaterpolo, najam bicikla, pješačke staze i šetnice - nordijsko hodanje; dnevni i večernji zabavni i edukativni programi animacije za djecu i odrasle Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca

VLASTITI PRIJEVOZ Doplata za prijevoz (povratna karta) iznosi 420 kn, umirovljenici imaju popust 15% (plaćanje u gotovini prilikom rezervacije).

cijena po osobi za 7 noći

vrsta sobe / usluga

Guest House Helios

1/2+1 PS, pol. 1/2+1 blk, pol. 1/1 PS, pol.

7.6.-28.6.2014. 1.617 1.715 1.764

28.6.-19.7.2014. 23.8.-6.9.2014. 1.869 1.995 2.093

Napomena: odbitak za uslugu noćenje s doručkom iznosi 38 kn po osobi dnevno. Pomoćni ležaj nije pogodan za starije od 12 godina. U 1/3 sobama sva tri ležaja su osnovna ležaja, popusti za djecu se odobravaju na dodatnom ležaju. Za boravak kraći od minimalnog cijena sobe povećava se za 20%. Ako jedna osoba koristi dvokrevetnu sobu, plaća 75% od cijene sobe. U cijenu je uključeno korištenje Wi-Fi u holu hotela Doplata: dječji krevetić (30 kn dnevno - rezervacija na prethodni upit i plaćanje na licu mjesta); hladnjak (38 kn dnevno - rezervacija na prethodni upit i plaćanje na licu mjesta). Popusti: besplatno za dijete do 2 godine koje ne koristi hotelske usluge (spava s roditeljima; nema prehranu); 50% popusta za djecu od 2 do 12 godina na pomoćnom ležaju u pratnji dvije odrasle osobe; 20% popusta za osobu stariju od 12 godina na pomoćnom ležaju u pratnji dvije odrasle osobe. Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): 7 kn za trošak prijave i boravišna pristojba koja dnevno iznosi 7,00 kn.


11

Veli lošinj Veli Lošinj - Vitality Hotel Punta ****

Položaj: smješten iznad mora, u neposrednoj blizini stoljetne borove šume u blizini Velog Lošinja, 4 km udaljeno od Malog Lošinja Hotelska ponuda: hotelski restoran, à la carte restoran, lobby & lounge bar, pool bar, beach bar, tennis bar, Wi-Fi pristup internetu - recepcija i lobby & lounge bar Wellness ponuda: unutarnji bazen i whirlpool s grijanom morskom vodom, pool bar, wellness centar: jacuzzi za 6 osoba, 2 x parna (turska) sauna, 2 x suha (finska) sauna, prostorija za relaksaciju, vanjski bazeni s morskom vodom; u cijenu boravka uključeno: korištenje interneta; sauna odjel, relax zona, fitness (ovisno o raspoloživosti); korištenje ogrtača, wellness papuče; unutarnji bazen s grijanom morskom vodom, vanjski bazeni s morskom vodom; 1 ručnik po osobi i torba za plažu na korištenje tijekom boravka; suncobrani i ležaljke na plaži i bazenu (ovisno o raspoloživosti); program animacije; parkiralište; spasilačka služba, tuševi i kabine na plaži; usluge uz doplatu: wellness i beauty centar - masaže, kozmetički tretmani, solarij; posluživanje u sobu, parking, tisak, suvenirnica; izleti, sport; mjenjačnica; liječnik i stomatolog; konzumacije na baru i u restoranu, najam ležaljki i suncobrana na plaži Sobe: prostrane sobe park ili morska strana; balkon, klima, telefon i sat TV, mini bar, sef, internet priključak, sušilo za kosu, ogrtač i papuče Prehrana: polupansion - buffet doručak i večera show cooking bogati izbor mediteranskih i otočkih jela; mogućnost punog pansiona do 28.lipnja i od 6.rujna, mogućnost jela bez glutena, vegetarijanske i makrobiotičke kuhinje Plaža: kamenita s ravnim plohama za sunčanje, opremljena ulazima u more, nagrađena Plavom zastavom Sport i zabava: zemljani tenis tereni, stolni tenis, najam bicikala, dvorana za vježbanje, terasa za ples Kućni ljubimci: kućni ljubimci mogu boraviti uz prethodni upit i doplatu 76 kn dnevno (na licu mjesta)

cijena po osobi za 7 noći

vrsta sobe / usluga

Vitality hotel Punta **** 1/2 PS blk standard, pol. doplata za 1/2 MS blk standard po osobi za 7 dana doplata za 1/1 PS blk standard za 7 dana doplata za 1/1 MS blk standard za 7 dana

12.4.-19.4. 26.4.-3.5. 2.499 294 588 882

19.4.-26.4.

3.5.-24.5.

24.5.-14.6.

14.6.-28.6.

2.597 294 588 882

2.548 294 588 882

3.087 315 1.547 2.023

3.829 266 1.918 2.317

Doplata: za puni pansion 91 kn po osobi dnevno (plaća se na licu mjesta). Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): 7 kn za trošak prijave i boravišna pristojba koja do 30.4.2014. dnevno iznosi 5,50 kn, a poslije 7,00 kn.

Polazak autobusa za otok Lošinj svaku subotu od 29.3. do 21.6.2014. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 – 505. Povratak ispred recepcije hotela od 12,45 do 13,15 sati.

OTOK RAB Hotel International ***

Položaj: smješten je u samom centru starog grada Raba, na gradskoj rivi s pogledom na more i na stari grad Sobe: klimatizirane, “king size” kreveti, sat TV, mini bar, digitalni sef, direktna telefonska linija, kupaonica sa tušem ili kadom, dodatnim grijanjem i sušilom za kosu Hotelska ponuda: restoran sa tradicionalnom hrvatskom i internacionalnom kuhinjom, lobby bar Prehrana i usluge: buffet doručak i večera Plaža: gradska plaža - šljunčana i betonirana, udaljena 10 minuta šetnje od hotela Sport i zabava: otvoreni bazen i jacuzzi sa slatkom grijanom vodom, wellness centar sa saunom, fitnessom i 6 soba za masažu Kućni ljubimci: nisu dopušteni

Cijene označene sa zvjezdicom primjenjuju se za rezervacije i uplate u cijelosti (gotovinom) do 15.3.2014. (rani booking).

cijena po osobi za 7 noći

tip sobe / usluga

Hotel International *** 1/2+1 grad, pol. + prijevoz doplata za MS za 7 dana doplata za 1/1 grad za 7 dana dijete od 2 do 12 godina na osnovnom ležaju u sobi 1/2 grad

17.5.-14.6.2014. 13.9.-27.9.2014. 1.778 1.652* 280 658 1.323 1.239*

14.6.-5.7.2014. 30.8.-13.9.2014. 2.163 1.995* 294 532 1.589 1.477*

Napomena: jedno dijete do 12 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj plaća paušal u iznosu od 250 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu). Napomena: za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 7%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust za dužinu boravka (nema zbrajanja popusta). Cijene vrijede za minimum boravka 3 noći. Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): jednokratna prijava koja iznosi 8,00 kn. Boravišna pristojba plaća se na licu mjesta prilikom dolaska u hotel, a iznosi 5,50 kn do 15.6.2014., a poslije 7,00 kn dnevno po osobi.

Polasci autobusa za Selce i Rab su svaku subotu od 17.5. do 28.6.2014. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu (turistički peroni 502 do 506). Povratak ispred recepcija hotela prema slijedećem rasporedu: u 14,00 sati ispred hotela Plaža (HN San Marino); u 14,30 sati centralna recepcija Suhe Punte i u 15,00 sati ispred recepcije gradskih hotela.


12

Hotel Padova *** Položaj: smješten je u uvali Padova I, tik uz more s pogledom na stari grad Rab, udaljen je 300 m od plaže i 15 minuta hoda od centra grada Raba Sobe: klimatizirane, balkon, telefon, sat TV, mini-bar, sef, kupaonice s tušem ili kadom i sušilom za kosu, mogućnost pomoćnog ležaja, dio soba pogled more, a dio stražnja strana, centralno grijanje Hotelska ponuda: klimatiziran pansionski restoran, aperitiv bar, bar na bazenu, kongresna dvorana, tv salon, mjenjačnica, bez doplate: vlastito parkiralište, unutarnji i novo renovirani vanjski bazen sa slatkom vodom, wellness centar, fitness, sauna park (biokupelj, turska, finska i infracrvena sauna), uz doplatu: solarij, masaža, kozmetički i frizerski salon, internet kutak, WLAN i telefon u predvorju, faks, posluga u sobu, sef na recepciji, usluga pranja i glačanja rublja, trgovina novina i suvenira, ležaljke i suncobrani na javnoj plaži, na terasi hotela à la carte restoran s tipičnom mediteranskom kuhinjom, Prehrana i usluge: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h) Plaža: privatna plaža nalazi se u sklopu hotela Padova; pješčana plaža je udaljena 300 m, prilagođena je djeci, vanjski tuš i ležaljke Sport i zabava: u blizini se nalaze teniski tereni; organizirana je animacija i večernji glazbeni program

cijena po osobi za 7 noći

tip sobe / usluga

Hotel Padova *** 1/2+1 park strana, pol. + prijevoz doplata za MS po osobi za 7 dana doplata za 1/1 park (1/2 park strana single use) za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2+1 park dijete do 12 godina u 1/2 park

17.5.-7.6. 2.086 266 805 1.169 1.533

7.6.-14.6. 13.9.-27.9. 2.394 266 805 1.323 1.757

14.6.-28.6. 30.8.-13.9. 2.779 322 1.078 1.512 2.016

23.8.-30.8. 3.374 371 1.449 1.813 2.436

Napomena: jedno dijete do 6 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj plaća paušal u iznosu od 250 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu).

Hotel Eva **

Položaj: smješten u šumi mirisnih borova nedaleko mora i plaže na poluotoku Kalifrontu u naselju Suha Punta, udaljen od centra i starog grada Raba 5 km Sobe: prostrane i jednostavno uređene prema parku ili na morskoj strani, balkon, direktni telefon, kupaonica s tušem, mogućnost jednog ili dva dodatna ležaja, centralno grijanje Hotelska ponuda: klimatiziran pansionski restoran, TV salon, aperitiv bar s terasom, mjenjačnica, tv salon, besplatno parkiralište, uz doplatu: internet kutak, WLAN i telefon u predvorju, faks, sef na recepciji, usluge pranja i glačanja rublja, trgovina novina i ostalih artikala Prehrana i usluge: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h), uz večeru uključena pića: vino, voda, pivo, sokovi Plaža: lijepa stjenovita plaža s betonskim sunčalištima i malim šljunčanim uvalama Sport i zabava: teniska igrališta, stolni tenis, u ljetnim mjesecima glazba na terasi obližnjeg restorana i hotela Carolina, dnevna i večernja animacija Kućni ljubimci: na upit (uz doplatu na recepciji hotela – 75 kn dnevno)

cijena po osobi za 7 noći

tip sobe / usluga

Hotel Eva ** doplata za MS po osobi za 7 dana doplata za 1/1 park strana za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2 park strana

1/2+1 park strana, pol. + prijevoz

31.5.-7.6. 1.638 161 539 1.218

7.6.-14.6. 6.9.-20.9. 1.869 161 539 1.386

14.6.-28.6. 23.8.-6.9. 2.233 161 483 1.638

Napomena: jedno dijete do 12 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj plaća paušal u iznosu od 250 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu).

Turističko naselje San Marino *** Položaj: sastoji se od pet hotela smještenih na pješčanoj plaži dugoj 1,5 km poznatoj kao Rajska plaža u predjelu Lopar, 14 km udaljeno od centra grada Raba Sobe u hotelu Sahara / Rab ***: renovirane i klimatizirane, sat TV, francuski balkon, kupaonica s tuš kadom, mogućnost dodatnog ležaja Hotelska ponuda: središnji pansionski restoran, aperitiv bar, terasa za ples i animaciju, trgovina novina i raznih artikala Prehrana i usluge: buffet doručak i večera, uz večeru uključena pića: vino, voda, pivo, sokovi Plaža: 2 km duga pješčana plaža, u okolici naselja nalaze se 22 pješčane plaže od kojih 3 nudističke Kućni ljubimci: nisu dopušteni u hotelu Plaža, u ostalim objektima na upit (uz doplatu na recepciji hotela)

cijena po osobi za 7 noći

tip sobe / usluga

Hoteli Sahara *** ili Rab *** doplata za 1/1 standard za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2+1 standard dijete do 12 godina u 1/2 standard

1/2+1 standard, pol. + prijevoz

17.5.-7.6. 1.869 427 1.057 1.386

7.6.-14.6. 6.9.-20.9. 2.135 427 1.183 1.568

14.6.-28.6. 23.8.-6.9. 2.513 427 1.379 1.834

Napomena: do 14.6. i od 23.8.2014. jedno dijete do 6 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj plaća paušal u iznosu od 250 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu). Napomena: za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 7%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust za dužinu boravka (nema zbrajanja popusta). Cijene vrijede za minimum boravka 7 noći. Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): jednokratna prijava koja iznosi 8,00 kn. Boravišna pristojba plaća se na licu mjesta prilikom dolaska u hotel, a iznosi 5,50 kn do 15.6.2014., a poslije 7,00 kn dnevno po osobi.

Polasci autobusa za Selce i Rab su svaku subotu od 17.5. do 21.6.2014. i od 23.8. do 20.9.2014. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu (turistički peroni 502 do 506). Povratak ispred recepcija hotela prema slijedećem rasporedu: u 14,00 sati ispred hotela Plaža (HN San Marino); u 14,30 sati centralna recepcija Suhe Punte i u 15,00 sati ispred recepcije gradskih hotela.


13

petrčane Petrčane su predivno malo mjesto 12 km sjeverozapadno od Zadra, idealno za odmor. U blizini ovog 900 godina starog ribarskog mjesta nalazi se i poznati kulturno - povijesni gradić Nin. Prekrasno netaknuto more i plaže pružit će vam nezaboravan ugođaj. Plaže su šljunčane i kamenite sa uređenim prilazima, a u moru mjestimično ima i pijeska. Duž plaže se proteže osvježavajuća gusta borova šuma. Čisto, modro more čini ovo mjesto jednim od najboljih odredišta za odmor na cijelom Jadranu.

Hotel PINIJA **** Položaj: u gustoj borovoj šumi na prirodnom poluotoku, 12 km udaljen od Zadra Hotelske usluge: recepcija s velikim predvorjem, pansionski restoran, aperitiv bar, suvenirnica, pizzeria, grill, dalmatinska konoba, caffe bar, market, slastičarnica, parkiralište (besplatno za hotelske goste), prostor recepcije pokriven besplatnim wireless-om, sve zajedničke prostorije su klimatizirane Sobe: klima, sat TV, telefon, sef, hladnjak, mini bar (na upit), sušilo za kosu Prehrana: buffet doručak i večera Plaža: uređena, šljunčano-kamenita Sport i zabava: unutarnji bazen s hidromasažom i vanjski bazen sa slatkom vodom (otvoren od 18.5. do 21.9.), dječji bazen, fitness, solarij, sauna, masaža, beauty centar, dječje igralište, tri teniska terena, stolni tenis, mini golf, odbojka na pijesku, najam bicikala i rekvizita za plažu, boćalište Kućni ljubimci: nije dozvoljen boravak kućnih ljubimaca

cijena po osobi za 7 noći Hotel PINIJA ****

vrsta sobe / usluga 1/2 bez blk, pol. + prijevoz doplata za 1/1 bez blk (single use) za 7 dana

25.4.-2.5.2014. 2.191 196

Napomena: gosti koji idu vlastitim prijevozom imaju popust 7%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Od Petrčana do Zadra vozi prigradska linija. Polasci iz Petrčana su u 9,55, 13,05 i 13,55 sati, a povratak iz Zadra u 13,30, 14,20, 16,20 i 18,00 sati. Cijena karte u jednom smjeru po osobi iznosi 15 kn. Prijevoznik zadržava pravo na izmjene rasporeda i cijene linija. Popusti za djecu i treću odraslu osobu na upit. AQUA PARK - sastoji se od unutarnjeg i vanjskog bazena sa slatkom vodom, hidro-masažom i vodoskocima te dječjim bazenom. U sklopu Aqua parka nalazi se beauty centar s uslugama masaže, kozmetičkih tretmana, solarija i sauna. Usluge beauty centra dogovarate i plaćate na licu mjesta. U cijenu je uključeno korištenje unutarnjeg bazena u Aqua parku hotela. Obavezna doplata (po osobi na dan - plaća se kod rezervacije): boravišna pristojba koja iznosi 8 kn.

Polazak autobusa za Petrčane 25.4.2014. u 7,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 – 505. Povratak ispred recepcije hotela od 13,00 sati.

MAKARSKA

Makarska je smještena u prirodno zaštićenoj luci, zatvorenoj s jugoistoka rtom Osejava, a sa sjeverozapada poluotokom Sv. Petar. Grad se amfiteatralno širi prema padinama planine Biokovo (1762 m) koja je štiti od prodora kontinentalne klime te ima bujnu mediteransku vegetaciju, blagu zimu, duga i topla ljeta s osvježavajućim maestralom. Sunce je obasjava više od 2750 sati godišnje s temperaturom zraka višom od 20°C od lipnja do rujna, a prozirno more od lipnja do listopada ima temperaturu iznad 20°C. Zemljopisnim položajem i kulturnopovijesnim značajem Makarska je od svog postanka središte hrvatske mikroregije - Makarskog primorja.

Hotel Meteor ****

Položaj: hotel suvremene arhitekture uklopljen u more, plažu i obalu; udaljen od mora 20 m, a od centra mjesta 400 m Hotelska ponuda: restoran, taverna, aperitiv bar, pool bar, diskobar Tropicana, prodavaonica suvenira, poklona i tiska, kongresna dvorana, biljar sala, mjenjačnica, kozmetički i frizerski salon; bez doplate: zatvoreni bazen s grijanom slatkom vodom (dimenzije bazena 12,50 m x 25 m x 1,90 m; temperatura od 26ºC do 28ºC), whirpool, fitness; uz doplatu na licu mjesta: upotreba saune i masaže te tenis terena. Sobe: klimatizirane, balkon, bočni pogled more, mini bar, sef, sat TV, telefon s izravnim biranjem, sušilo za kosu. Prehrana: buffet doručak i večera. Plaža: uređena šljunkovita plaža s tuševima ispred hotela, najam suncobrana, ležaljki, ručnika, pedalina, sandolina, kabine za presvlačenje. Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca.

cijena po osobi za 7 noći

vrsta sobe / usluga

Hotel Meteor ****

1/2, pol. + prijevoz

18.4.-25.4.2014. 1.981

doplata po osobi za 7 dana 1/1 soba puni pansion 455 378

Cijena uključuje: 7 polupansiona, pozdravno piće, korištenje zatvorenog bazena, whirlpoola, gym kabineta i prijevoz. Obavezna doplata (po osobi na dan - plaća se kod rezervacije): boravišna pristojba i osiguranje koje iznosi 6,50 kn.

Polazak autobusa za Makarsku 18.4.2014. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 – 505. Povratak ispred recepcije hotela od 14,00 sati. U slučaju manjeg broja putnika (manje od 25 osoba) prijevoz na relaciji Zagreb - Makarska - Zagreb bit će organiziran u suradnji s autobusnim prijevoznikom PROMET d.o.o. iz Makarske. Polazak je u 8,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu. Po dolasku u Makarsku prvo se putnici iskrcavaju na Autobusnom kolodvoru Makarska, a zatim pred hotelom Meteor. Povratak za Zagreb je u 11,15 sati ispred recepcije hotela. Prvo se ukrcavaju putnici koji borave u hotelu, a zatim na Autobusnom kolodvoru Makarska i ostali putnici. Dolazak u Zagreb je u 18,30 sati.


14

dubrovnik

Grad Dubrovnik smješten je na dalmatinskoj rivijeri, u podnožju 412 m visokog brda Srđ i ima oko 50.000 stanovnika. Stari grad Dubrovnik nastao je između 598. i 615. kada su stanovnici grčke utvrde Epidaurus morali bježati pred napredujućim Slavenima. Epidaurus je bio smješten na mjestu današnjeg Cavtata. Stari grad je potpuno okružen zidinama iz kasnog srednjeg vijeka, s nekoliko kula. Na ulazu u Franjevački samostan s kasnoromaničkim klaustrom nalazi se stara ljekarna u još uvijek izvornom obliku. I Dominikanski samostan ima prekrasan klaustar iz XIV. stoljeća i muzej. Na kraju Straduna (glavna ulica) je palača Sponza (XVI. stoljeće), a desno, odmah do gradske kavane, nalazi se kasnogotička palača – Knežev dvor, građen od 1435. do 1441., danas dijelom muzej. Katedrala, u potpunosti rekonstruirana nakon potresa, dijelom je u renesansnom, a dijelom u baroknom stilu. Do srpske pravoslavne crkve (1877.) smješten je muzej ikona. U biskupskoj palači u blizini Katedrale nalazi se kolekcija slika s radovima Rafaela, Tiepola i Tiziana. Svake godine u srpnju i kolovozu u Dubrovniku se održava ljetni festival glazbe, plesa, teatra i folklora. Na poluotoku Lapad nalaze se lijepe plaže i puno hotela. Na predjelu Gruža nalazi se gradska luka, a u blizini je i dubrovačka marina.

Grand hotel Park **** Položaj: exclusivni design hotel smješten u centru Dubrovnika u zaljevu Uvala Lapad, na samo 150 m od plaže; suptropski parkovi i mediteransko raslinje koji okružuju hotel garancija su savršenog odmora Hotelska ponuda: u sklopu resorta nalazi se više barova i restorana – buffet restoran Grand, restoran Plaža na plaži Lapad, taverna Marijin Dvorac, aperitiv bar Natalie, pool bar Velvet i beach bar Plaža, lobby, prodavaonica suvenira, internet kutak, bežični internet, kongresne dvorane, mjenjačnica, fax, fotokopiranje, usluge pranja i glačanja rublja; bez doplate: wireless u prizemlju i na bazenima, vanjski bazen, unutarnji bazen (duljina 17 m) s grijanom morskom vodom i whirpoo­ lom, fitness centar; uz doplatu na licu mjesta: ponuda wellness centra & SPA zone – raznolika paleta masaža (Grand Aroma masaža, Holistička Antistres masaža, Medicinska masaža…), saune (mediteranska, turska (parna kupelj) i finska sauna), tuševi doživljaja, relax soba…. Dodatni hotelski sadržaj: na svega nekoliko koraka hotela nalaze se teniski tereni i šetalište uz obalu s pogledom na Elafite. Dubrovački Stari grad udaljen je 3 km i lako je dostupan autobusom. U blizini hotela nalazi se besplatno parkiralište. Sobe: 244 moderne i prostrane sobe (166 soba u glavnoj zgradi GH Park sve s balkonom, a 78 u Vili Marija i Vili Park); oprema: inteligentan smartcard sustav, klima, sef, mini bar, LCD sat TV, interaktivna pay per view TV, telefon, besplatni Wi Fi internet, kada s tušem. Prehrana: buffet doručak (u restoranu Grand od 7,00 do 10,00 sati) i večera. Plaža: uređena šljunčana plaža s tuševima, ležaljke i suncobrani uz nadoplatu, beach bar Plaža. Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca.

cijena po osobi za 7 noći

vrsta sobe / usluga

Grand hotel Park ****

1/2, pol. + prijevoz

4.4.-11.4.2014. 11.4.-18.4.2014. 2.688

doplata po osobi za 7 dana morska strana 1/1 soba 315 1.162

Cijena uključuje: 7 polupansiona (buffet doručak i večera; nije moguće mijenjati večeru za ručak), razgled grada Dubrovnika (pješice), cjelodnevni izlet u Crnu Goru, korištenje unutarnjeg bazena i prijevoz. Razgled grada Dubrovnika (pješice): u subotu će predstavnik putničke agencije Aragosa d.o.o. iz Dubrovnika doći na recepciju hotela te sve koji su zainteresirani gradskim prijevozom otpratiti do Pila gdje će se susresti s lokalnim vodičem koji će obaviti razgled grada (točno vrijeme polaska iz hotela saznat ćete prilikom dolaska u Dubrovnik). Cijena lokalnih autobusa je slijedeća: karta kupljena u vozilu - 15 kn, “S” karta (kupljena u pretprodaji npr. na kiosku Tisak) 12 kn, a dnevna karta 30 kn. Izlet u Crnu Goru: autobusom iz Dubrovnika ide se prema Boki Kotorskoj prolazeći magistralom uz zaljeve. Na putu do Kotora, dolazimo do Perasta, malog ali vrlo značajnog gradića zbog dva otočića koji se nalaze u neposrednoj blizini. Jedan od tih otoka, koji ćemo i mi posjetiti za vrijeme izleta, inače je vrlo posjećen jer na njemu postoji umjetni otočić koji se zove Gospa od Škrpjela (svetište s malom kapelicom i malim muzejom). Nastavak putovanja prema Kotoru, gradu pod zaštitom UNESCO-a. U pratnji lokalnog vodiča obići će se stari grad (ulaznice nisu uključene u cijenu). Nakon razgleda grada i slobodnog vremena u Kotoru kreće se za Sveti Stefan gdje ćemo se zaustaviti na panorami i slikati, jer se na Sveti Stefan ne može ući. Poslije foto-pauze slijedi polazak za Budvu. Slobodno vrijeme za šetnju. U kasnim poslijepodnevnim satima povratak za Dubrovnik. Za ovaj izlet potrebno je ponijeti valjane i originalne dokumente. Valuta u Crnoj Gori je Euro. Obavezna doplata (po osobi na dan - plaća se kod rezervacije): boravišna pristojba koje iznosi 8,00 kn.

Polazak autobusa za Dubrovnik 4.4.2014. u 6,00 sati, a 11.4.2014. u 0,30 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 – 505. Povratak ispred recepcije hotela od 14,00 sati.


15

BAŠKA VODA

Baška Voda je općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Smještena je na središnjem dijelu hrvatske obale Jadranskoga mora, u srednjoj Dalmaciji, 48 km južno od Splita, na zapadnom dijelu Makarskog primorja, a u podnožju masiva planine Biokovo. Nekad naselje težaka i ribara, trgovaca i pomoraca, Baška Voda je izrasla u suvremeno turističko mjesto sa svim sadržajima i obilježjima malog mediteranskog gradića.

Hotel Hrvatska ***

Položaj: smješten je uz šetnicu koja vodi do centra Baške Vode Sobe: imaju hladnjak, TV, telefon, mogućnost pristupa internetu, balkon s kojeg se pruža predivan pogled na more i otoke, borovu šumu, planinu Biokovo ili na Bašku Vodu. Rezervacija sobe 1/2+1 moguća uz prethodni upit i potvrdu recepcije. Hotelska ponuda: klimatiziran pansionski restoran, aperitiv bar, TV sala, kongresna dvorana s 250 sjedećih mjesta Prehrana: buffet doručak i večera Plaža: šljunčana plaža; mogućnost najma ležaljki, suncobrana, sandolina i skutera; vodeni tobogan, dječje igralište Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca.

cijena po osobi za 7 noći tip sobe / usluga Hotel Hrvatska *** 1/2+1 brdo, pol. + prijevoz doplata za MS po osobi za 7 dana doplata za MS klima po osobi za 7 dana doplata za 1/1 brdo (1/2 brdo single use) za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2+1 brdo dijete do 12 godina u 1/2 brdo

23.8.-30.8. 2.044 77 210 371 1.561 1.715

30.8.-6.9. 1.995 77 210 371 1.526 1.673

6.9.-13.9. 1.946 77 210 371 1.337 1.638

13.9.-20.9. 1.897 77 210 371 1.316 1.596

BAŠKO POLJE

Hotel i depandanse Alem **

Položaj: nalaze se u gustoj borovoj šumi, smješteni su uz šetnicu koja vodi do centra Baškog Polja Sobe: skromno opremljene, sve sobe imaju balkon, u hotelu su neke sobe park strana, a neke morska strana; u depandansi sve sobe okrenute su prema moru. Rezervacija sobe 1/2+1 moguća uz prethodni upit i potvrdu recepcije. Hotelska ponuda: u naselju se nalazi klimatizirani pansionski restoran, trgovina, caffe bar, pizzeria i restoran uz plažu (à la carte), velika plesna terasa; u sklopu naselja nalazi se samoposluga sa zelenom tržnicom i prodavaonica kruha i peciva; u blizini hotela nalazi se besplatno parkiralište Prehrana: buffet doručak i klasična večera s izborom tri menua Plaža: šljunčana plaža; mogućnost najma ležaljki, suncobrana, sandolina i skutera Sport: igralište za boćanje, rukomet, košarku, odbojku na pijesku, mali nogomet Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca.

cijena po osobi za 7 noći tip sobe / usluga Hotel i depandansa Alem ** 1/2+1 pol. + prijevoz doplata za 1/1 (1/2 single use) za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2+1 dijete do 12 godina u 1/2

23.8.-30.8. 1.946 371 1.491 1.638

30.8.-6.9. 1.897 371 1.456 1.596

6.9.-13.9. 1.848 371 1.281 1.561

13.9.-20.9. 1.799 371 1.253 1.526

Napomena: za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 15%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust za dužinu boravka (nema zbrajanja popusta). Cijene vrijede za minimum boravka 7 noći. Obavezna doplata (po osobi – plaćaju i djeca): 0,40 kn dnevno za hotelsko osiguranje i 11,00 kn jednokratna prijava Boravišna pristojba u Baškoj Vodi i Baškom Polju (po osobi dnevno - plaća se kod rezervacije) iznosi 7 kn.

Polazak autobusa za Bašku Vodu i Baško polje 23.8., 30.8., 6.9. i 13.9.2014. u 7,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 – 505. Povratak ispred recepcije hotela od 14,00 sati.

ADRIATOURS putnička agencija d.o.o., Rooseveltov trg 4, 10000 Zagreb. | tel: 01 48 26 377 | fax: 01 48 26 934 | ID KOD: HR-AB-01-080116727; Matični broj: 0297275; OIB: 51440157844; Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, br. Tt-97/5492-2; MBS: 080116727; Član uprave: S.Polšak; Iznos temeljnog kapitala: 37.500,00 kn, uplaćen u cijelosti. Uplatni računi: IBAN HR 7324020061100038757 kod Erste bank d.d.; IBAN HR 1223600001102112311 kod Zagrebačke banke d.d.; IBAN HR 1923400091110419027 kod Privredne banke Zagreb d.d.


Adriatours putnička agencija d.o.o. je član UNPAH-a

ODGOVORNI ORGANIZATOR:

putnička agencija d.o.o. Rooseveltov trg 4, 10000 Zagreb • tel.: 01 48 26 377 • fax: 01 48 26 934 OIB: 51440157844 • ID KOD: HR - AB - 01 - 080116727 www.adriatours.hr • E-mail: adriatours@zg.t-com.hr

Katalog ZLATNO doba 2014. je turistički materijal koji je uračunat u cijenu aranžmana.

Adriatours "Zlatno doba 2014."  

Ponuda aranžmana za umirovljenike

Adriatours "Zlatno doba 2014."  

Ponuda aranžmana za umirovljenike

Advertisement