Sommarkonsert 2021

Page 1


varmt välkommen till vår konsert – den första konsert på över ett och ett halvt år där vi får möta dig direkt, på plats och här, med oss, i salen. Vi kan knappt beskriva den glädje som detta fyller oss med. Vi längtar efter att få sjunga ut de toner vi under våren förberett, och vi hoppas att de ska fylla denna magnifika kupol och leta sig in i ditt musiköra för att komma till ro i ditt hjärta. Som människor blir vi till i mötet med andra människor omkring oss, var det någon vis person som sa. Så är det även med den musik vi skapar. Poetens text har talat till något hos tonsättaren, som givit oss en karta att utforska och följa. Det blir vår uppgift att finna stigen i musiken, och de upplevelser den oss ger. För att vi i vår tur, med vår sång vill försöka delge dig den upplevelse som rört oss. Det är många människor inblandade. Idag är det inte bara den första publika konserten efter ett pandemi-år, det är tillika våra högt älskade niors sista konsert med sin flickkör. ”05-orna”, som de kallas internt, går nu vidare till sina olika gymnasieutbildningar. Som ”pensionärer” från Flickkören blir de ”Körtanter”, och gör då sällskap med många många tidigare Flickkorister i en växande skara, som alla har en djup kärlek till musiken och starka musikaliska upplevelser

gemensamt, såväl som starka vänskapsband. Det är stort. Både för oss som blir kvar, och för Er som går vidare. Ännu ett citat kommer för mig, Att skiljas är att dö en smula. Ja, det är sant, jag tycker att det är smärtsamt att inte längre få jobba med dessa fantastiska Flickor som har givit mig så många skratt, så många mys-rysningar – och kanske ett och annat grått hår. Men det fyller mig med sådan stolthet att få se er mognad och vara en del av ert musicerande. Jag tycker om er till tusen och kommer att sakna er gränslöst. All lycka. Men nu ska vi låta sången klinga! Jag avslutar med ännu ett citat, från den store Ludvig van Beethoven: Vom Herz. Möge es wieder zu Herz gehen. ”Från hjärtat. Må det gå dig till hjärtat”.

Beethoven må ha varit döv, men han kände musikens storhet. Han visste vad han talade om. Välkommen!

Eric Ericson-hallen Söndag 6 juni 2021 kl. 16.00 & 18.00 ADOLF FREDRIKS FLICKKÖR Lotta Hasselquist piano Fredrik Winberg dirigent


Koralmelodi från Ukraina DEN BLOMSTERTID NU KOMMER

Hugo Hammarström 1891-1974 LÄRKRÖSTER I MAJ Text Zacharias Topelius (1818-1898)

Efter Katarina Utas från Gammalsvenskby Juni Phillips

Alice Tegnér 1864-1943

Sven Bohm (arr.) GÅNGLÅT FRÅN ÄPPELBO

VAGGVISA

Efter Ärtbergs Kalle, Dalarna

Kim André Arnesen (arr.) f.1980 I DENNA LJUVA SOMMARTID Svensk folkvisa Solo Hanna Carlqvist

Felix Mendelssohn 1890-1847 två sånger ur oratoriet ‘Elias’:

ZION STRECKT IHRE HÄNDE AUS Hanna Carlqvist & Sofia Franke

HEBE DEINE AUGEN AUF Stella McAlpine, Juni Phillips och Elise Sandborgh

Agneta Sköld f.1947 KYRIE

Två visor i arr. av Kjell Lönnå (f.1936):

MAJAS VISA Solist Lovisa Karlsson

Henry Purcell 1659-1695 Två duetter:

LET US WANDER Christina Nazeli Demir & Signe Forssman

SOUND THE TRUMPET Lovisa Karlsson & Siri Pettersson

Eva Lestander MIN VÄN Text ur Höga Visan Sjunges av årets Nior

Göran Arnberg (arr.) SLÄNGPOLSKA FRÅN UPPLAND Efter ”Byss-Kalle” (1783-1847)

John C. Phillips (arr.) STEAL AWAY

Anna Cederberg Orreteg (arr.) DEN BLOMSTERTID NU KOMMER

Björn Isfält 1942-1997 VARGSÅNGEN

Trad. efter Per Hans Olsson, Östbjörka. Text: Israel Kolmodin, J.O. Wallin

Arrangemang Andrea Eklund (f.1988) Text Astrid Lindgren (1907-2002) Solo Benthe Börjesson Liebert

Ejnar Eklöf 1886-1954 MORGON Text: K.G. Ossiannilsson (1875-1970)

Bror Samuelson (arr.) 1919-2008 I SKOGENS DJUPA, STILLA RO Dansk folkvisa. Text Fritz Andersen Clara Björk & Elsa Hernell

Kim André Arnesen FLIGHT SONG Text Euan Tait (f.1968)

Waldemar Åhlén 1894-1982 SOMMARPSALM Text: Carl David av Wirsén.


6or: 7or: 8or: 9or:

6or: 7or: 8or:

9or:

Esther Tranquilli Leah Fallope Moa Badman Stenius Benthe Börjesson Liebert Isabelle Sarin Demir Agnes Larsson Lindberg Alma Adolfsson Hedvig Lundberg Christina Nazeli Demir Lovisa Karlsson Stella McAlpine Alicia Medina Nike Grosse Sofia Serner Johnson Josefine Ratcliffe Christine Namuyomba Claudia Ingrao Ines Palmgren Momo Elding Thyra Demiralp Karlsson Clara Björk Hanna Carlqvist Siri Pettersson

6or: 7or: 8or: 9or:

6or: 7or: 9or:

Emelie Höijer Sara Remaeus Signe Gylbert Turid Larsson Agnes Arnet Agnes Hovmöller Signe Forsman Elsa Hernell Juni Phillips Sophia Lubov Pelletta Lisa Sjölund Agnes Nyberg Matilda Fröst Sofia Franke Elise Sandborgh

www.afgirlschoir.se • www.facebook.com/afgirlschoir • @adolffredriksgirlschoir


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.