Yhteinen Juttu 1/2016, Jätekukko

Page 1

IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN

Jätekukon asiakaslehti kotitalouksille 1/2016

Se alkaa sinusta – kiitos kun lajittelet! S.4

Ekovoimala valmistuu

S.12

Omakukossa asioit sähköisesti

S.8

Ota talteen kodin lajitteluohjeet

S.7


1/2016 PÄÄKIRJOITUS

SISÄLTÖ Pääkirjoitus 2 Ajankohtaista 3

Se alkaa sinusta jätteet materiaaliksi ja energiaksi Tänä vuonna Itä-Suomen jäterintamalla tapahtuu paljon. Kotitalouksien jätteiden kaatopaikkasijoitus loppuu, pakkausjätteiden keräys ja kierrätys uusiomateriaaliksi tehostuvat, ja ekovoimala muuttaa loput materiaalina hyötykäyttökelvottomat ainekset energiaksi. Tavallinen asukas voi kuitenkin olla rauhallinen, sillä kotona jätteen käsittely ei muutu. Jos on tähänkin asti tottunut lajittelemaan, niin kannattaa jatkaa samaan malliin. Jos ei ole aikaisemmin lajitellut, niin voi aloittaa vaikka tänään laji kerrallaan. Lajitteluun tottuu nopeasti, ja siitä tulee luonnollinen osa arkea. Kaatopaikkakielto kotitalousjätteelle, jossa on runsaasti maatuvaa ainesta, on astunut voimaan. Poikkeusluvin kaatopaikkaaminen voi vielä jatkua, kunnes Leppävirralla Riikinvoima Oy:n ekovoimala aloittaa toimintansa. Sen jälkeen kaatopaikoille ei sijoiteta kotitalouksien sekajätettä. Ekovoimala otetaan käyttöön loppuvuodesta, mutta koetulet sytytetään jo kesällä. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on parhaillaan tekemässä Rinki-ekopisteitä kunnallisten jäteyhtiöiden ekopisteiden sijaan tai rinnalle. Lasi-, kartonki- ja metallipakkausten kierrätys materiaalina tehostuu, ja isommissa taajamissa Rinki tarjoaa keräyspisteitä myös puhtaille muovipakkauksille. Jätehuolto Suomessa kaikkine uudistuksineen nousee tämän vuoden aikana Euroopan parhaimpien jätteiden hyötykäyttäjien tasolle. Kokonaisuuden onnistuminen on kuitenkin kiinni sinusta siellä kotona. Voit osaltasi vaikuttaa välttämällä ja vähentämällä jätteen syntymistä ja lajittelemalla syntyvät jätteet huolellisesti. Lajitteluohjeet löydät lehden keskiaukeamalta, yhtiömme nettisivulta sekä yhteinenjuttu.fi-nettisivuilta. Lisätietoa kierrätyksestä ja lajittelusta saat Yhteinen juttu -Facebookista. Se alkaa sinusta – kiitos, kun lajittelet! Arto Ryhänen toimitusjohtaja Jätekukko Oy

Ekovoimalaitos aloittaa koepoltot heinäkuussa

4

Samalla jäteautolla kerätään useampaa jätettä – kaikki sekaisin?

5

Sanomalehdestä biojätepussi

5

Pakkausjätteet Rinki-ekopisteisiin

6

Käyttökelvottomat tekstiilit kuuluvat sekajätteeseen

6

Isot jutut syntyvät pienistä jutuista – se alkaa sinusta!

7

Hävikistä herkuksi

7

Kodin lajitteluohjeet

8

Tähteitä melkein nolla!

10

Töissä Jätekukolla Yrityskylässä

11

Onko Omakukko sinulle jo tuttu?

12

Jätehuoltomääräyksissä uusia lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita

13

Hyötymateriaalit kiertoon yritysten yhteistyönä

14

Sujuvaa asiointia jäteasemilla

15

Hyödynnä jäteasemapalvelut

16

YHTEINEN JUTTU ON JÄTEKUKKO OY:N ASIAKASLEHTI

Painos 130 600 kpl Päätoimittaja Piia Moilanen Toimitus Mari Haikonen ja Itä-Suomen jäteneuvonnan yhteistyöryhmä Painopaikka PunaMusta Oy, Joensuu 2016 Taitto Mainostoimisto Fabrik

Jätekukko www.jatekukko.fi Palvelunumero 017 368 0152

Itä-Suomen jäteneuvontayhteistyössä ovat mukana kunnalliset jäteyhtiöt Jätekukko Oy, Puhas Oy, Metsäsairila Oy, Ylä-Savon Jätehuolto Oy sekä jätettä energiaksi hyödyntävä Riikinvoima Oy. Yhteistyössä jaetaan tietoa jätehuollon palveluista, lajittelun tärkeydestä sekä autetaan tekemään valintoja puhtaamman ympäristön puolesta. Yhteistyössä tuotetaan mm. Yhteinen juttu -asiakaslehteä, yhteinenjuttu.fi -verkkosivustoa, facebook.fi/yhteinenjuttu -profiilia sekä vuosittain joka kotiin jaettavaa seinäkalenteria.

2


1/2016 AJANKOHTAISTA

Palvelua jäteasemilla lauantaina Jäteasemat avaavat ovensa asiakkaille toukokuussa myös muutamana lauantaina. – Jäteasemille kotitaloudet voivat toimittaa sellaiset jätteet, joita ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi, toteaa Jätekukon logistiikkapäällikkö Teija Forsman. Maksullisen jätteen pienkuormista veloitetaan hinnaston mukainen pien-

kuormamaksu. Veloituksetta kotitalouksilta vastaanotetaan metalliromu, puujäte, pahvi, sähkölaitteet, asbesti, kyllästetty puu ja vaaralliset jätteet.

 K atso aukioloajat ja asemien osoitteet takakannesta.

Näin toimit jäteasemilla Käyttämällä muutaman ylimääräisen minuutin kuorman tekoon säästät aikaa, vaivaa ja rahaa jäteasemilla. Tässä muutama vinkki.

 Pakkaa kuorma jätelajeittain.  Maksa maksullinen jäte pankkikortilla.

 P ura kuorma lajittelualueella ohjeiden mukaan. Jokaiselta jäteasemaltamme saa palvelua myös klo 16 jälkeen, vinkkaa logistiikkapäällikkö Teija Forsman.

 Lue lisää jäteasemista sivulta 15.

Eroon isokokoisista jäte-esineistä

Keräysauto Maaningalla

Kodeissa syntyy välillä myös isoja jätteitä, jotka eivät mahdu kiinteistön jäteastiaan. Noutokukko-palvelun avulla saat tilattua suurille jäte-esineille noudon suoraan kotoa jätteen vastaanottopaikalle. Palvelu on tarjolla Kuopiossa (myös Maaninka ja Nilsiä), Siilinjärvellä, Suonenjoella ja Pieksämäellä.

Kodin vaaralliset jätteet sekä sähkölaitteet vastaanotetaan Maaningalla toistaiseksi keräysautoon, joka palvelee Jätekukon keräyspisteellä (taajama, Jukolantie 2) parittomina viikkoina maanantaisin klo 15.30–17.30. Lisäksi vaarallisia jätteitä sekä sähkölaitteita vastaanotetaan veloituksetta kaikille jäteasemille. Lähimmät jäteasemat sijaitsevat Siilinjärvellä ja Kuopiossa. Jäteaseman rakentamista Maaningalle selvitetään.

Palvelun hinta alkaa 70 eurosta. Tavaroiden noutoja tehdään kolmena päivänä viikossa ja valittavana on kaksi eri noutoaikaa.

Lisätietoja ja tilausohjeet  www.jatekukko.fi/noutokukko

3


1/2016

Ekovoimalaitos valmistuu koekäyttöön jo kesällä. Laitos on valmis vuoden loppuun mennessä.

Ekovoimalaitos aloittaa koepoltot heinäkuussa Riikinvoiman ekovoimalaitoksen rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa Leppävirralla. Pian kahdeksan kunnallisen jäteyhtiön kotitalousjätteet hyödynnetään energiaksi sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Ekovoimalaitos valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä, kertoo Riikinvoima Oy:n toimitusjohtaja Juha Räsänen. Työt alkoivat ekovoimalaitostyömaalla lokakuussa 2014, ja nyt puolitoista vuotta myöhemmin voimalaitoksella tehdään viimeisiä asennustöitä. Keväällä ja alkukesästä voimalaitokseen saapuvat ensimmäiset jäte-erät, kertoo Riikinvoiman toimitusjohtaja Juha Räsänen. Kevään ja kesän aikana voimalaitoksessa tullaan testaamaan jätteenkäsittelyn laitteistoja. Heinäkuussa syttyy ensimmäinen jätetuli, josta alkaa puolen vuoden koekäyttövaihe. Kattilatyypiksi laitokseen on valittu kiertopetikattila sen energiatehokkuuden ja korkean hyötysuhteen takia. Poltettavasta jätteestä saadaan enemmän energiaa talteen kuin perinteisessä arinakattilassa, toteaa Juha Räsänen. Ekovoimalaitokselle on rakennettu viime syksyn ja talven aikana kaukolämmön siirtolinjaa. Siirtolinjan

4

pituus on noin 8 km, ja se valmistui maaliskuussa 2016. Ekovoimalaitoksella syntyvä kaukolämpö toimitetaan Varkauden Aluelämmön asiakkaille ja sähkö myydään pohjoismaalaisille sähkömarkkinoille.

Polttoaineena syntypaikkalajiteltu sekajäte Ekovoimalaitoksessa käytetään polttoaineena kotitalouksien ja yritysten polttokelpoista sekajätettä. Juha Räsänen korostaa, että sekajätteessä ei saisi olla biojätettä, joka kosteana huonontaa energian tuotantoa ja aiheuttaa kattilaan korroosiota. Lisäksi sekajätteessä ei saa olla mukana palamatonta jätettä kuten metallia ja lasia, jotka ovat materiaalina kierrätyskelpoisia paperin ja kartongin tapaan. Voimalaitokseen joutuessaan metalli ja lasi aiheuttavat lisäkustannuksia kuluttamalla laitteistoja ja lisäämällä tuhkan haitta-ainepitoisuuksia.


1/2016

Juha Räsänen vielä tarkentaa, että vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita ei myöskään saa olla energiana hyödynnettävän sekajätteen joukossa. Voimalaitos tulee toimimaan sitä tehokkaammin, mitä tarkemmin jätteet on lajiteltu ja kierrätetty, kertoo Juha Räsänen. Voimalaitoksen kiertopetikattila asettaa omat vaatimuksensa polttoaineelle, mutta toisaalta kiertopetikattilassa voidaan tarvittaessa polttaa myös muutakin kuin sekajätettä.

Riikinvoima Oy Riikinvoima Oy:n omistavat Varkauden aluelämpö ja kahdeksan kunnallista jäteyhtiötä: Ekokymppi, Jätekukko Oy, Keski-Savon Jätehuolto, Metsäsairila Oy, Puhas Oy, Sammakkokangas Oy, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy.

Samalla jäteautolla kerätään useampaa jätettä – kaikki sekaisin? Usein kuulee väitteen, ettei jätteiden lajittelu kannata, kun jäteauto kuitenkin kuormaa eri jätelajit samalla kertaa kyytiin. Huoli jätteiden sekoittumisesta on kuitenkin turha, sillä jäteautot voivat olla nykyään varustettuja useammalla keräyssäiliöllä. Sekajäte tai muu enemmän tilaa vievä jäte, kuten kartongit, kuormataan perinteisellä tavalla auton takaosaan ja

puristetaan pienempään tilaan. Vähemmän tilaa vievä jäte, kuten esimerkiksi biojäte tai lasi, kerätään auton sivussa olevan hissilaitteen avulla auton ohjaamon takana olevaan säiliöön. Lisäsäiliön käyttö vähentää jäte­auton käyntikertoja pihassa, säästää poltto­ ainetta ja vähentää pakokaasupäästöjä ilmaan. Lajittelu siis kannattaa!

Sanomalehdestä biojätepussi 1

2

Levitä vähintään neljä päällekkäistä sanomalehden aukeamaa. Poista niitit. Jaa aukeamat kahteen osaan, laita ne reilusti limittäin ja taita leveys­suunnassa noin 10 cm taite.

5 Taita lehti noin puolivälistä.

3

Taita aukeamat nurin päin alustaa vasten.

6 Työnnä taite ylälaidan vahviketaitoksen alle.

Taita aukeama kolmeen osaan siten, että taitteet menevät päällekkäin.

4 Sujauta päällimmäinen taite alemman sisään. Pyöräytä lehti siten, että taiteltu alareuna osoittaa ylöspäin.

Katso video sanomalehden taittelusta biojätepussiksi.

7 Avaa pussi ylälaidasta ja muotoile. Kapeamman pussin saat laittamalla ylälaidat enemmän limittäin.

Lue koodi puhelimellasi tai mene osoitteeseen goo.gl/RxF6d

5


1/2016

Rinki-ekopisteitä järjestetään hyvien liikenneyhteyksien varrelle esimerkiksi kauppaliikkeiden yhteyteen.

Pakkausjätteet Rinki-ekopisteisiin Pakkausten tuottajien omistama yhtiö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy järjestää lasi-, kartonki- ja metallipakkausten keräyksen tämän vuoden aikana jäteyhtiöiden ekopisteiden rinnalle. Lisäksi useissa Rinki-ekopisteissä kerätään paperia ja tekstiilejä. Pakkausjätteiden keräyspisteitä avataan kunnallisten jäteyhtiöiden alueella vaiheittain kuluvan vuoden aikana.

Kevään aikana Rinki-ekopisteet kuntoon Osa jäteyhtiöiden ekopisteistä muuttuu tai on jo muuttunut Rinki-ekopisteiksi. Rinki järjestää myös uusia Rinki-ekopisteitä hyvien liikenneyhteyksien varrelle lähinnä kauppaliikkeiden yhteyteen. Pakkausjätteiden keräyspisteet pyritään saamaan käyttökuntoon kuluvan kevään aikana. Jäteyhtiöt tarkastelevat

omaa ekopisteverkostoaan ja muokkaavat sitä vastaamaan alueen tarpeita.

Muovipakkauksia kerätään isoissa taajamissa Rinki aloittaa uutena muovipakkauksien keräyksen suurissa yli 10 000 asukkaan taajamissa. Pakkausmuovin keräykseen käyvät esimerkiksi puhtaat ja kuivat jogurtti- ja ketsuppipurkit, leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset. Myös puhtaat muovipussit ja -kassit kelpaavat keräykseen. Pakkausmuovista jalostetaan uusia muovituotteita, kuten jätesäkkejä, muovipusseja, -putkia ja -levyjä. Muovipakkauksista tehdään myös pitkäkestoisia profiileja, joista valmistetaan mm. ulkokalusteita, lautoja, liikenne- ja meluesteitä, laiduntolppia sekä sahapukkeja.

Lajitteluneuvontaa asiakaspalvelusta Jäteyhtiösi asiakaspalvelu neuvoo lajittelussa ja auttaa sinua kaikissa oman alueesi jätehuoltoasioissa. Palvelemme arkisin klo 8–16 numerossa 017 368 0152, sekä sähköpostitse osoitteessa asiakaspalvelu@jatekukko.fi. Hyödynnä myös sähköinen Omakukko-palvelumme www.jatekukko.fi/omakukko. Ringin asiakaspalvelu palvelee pakkausjätteiden kierrätystä ja lajittelua koskevissa kysymyksissä sekä ottaa vastaan palautteet Rinki-ekopisteistä. Asiakaspalveluun voi soittaa maksutta numeroon: 0800 133 888 arkisin klo 7–21 sekä lauantaisin klo 9–18. Rinki-ekopisteet löytyvät myös netistä: www.rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet tai verkkopalvelusta kierrätys.info.

 Käyttökelvottomat tekstiilit kuuluvat sekajätteeseen Ehjät ja käyttökelpoiset tekstiilit ja vaatteet on helppo kierrättää kirpputorien, kierrätystavaratalojen ja tekstiilien keräyslaatikoiden kautta. Käyttökelvottomat ja rikkinäiset tekstiilit sen sijaan kuuluvat sekajätteeseen. Riikinvoiman ekovoimalan aloitettua toimintansa tekstiilijäte hyödynnetään sekajätteen joukossa kaukolämmön ja sähkön tuotannossa.

6

Vuonna 2012 kaikesta tekstiilijätteestä yli 70 % päätyi sekajätteen joukkoon, ja vain vajaa neljännes ohjautui uudelleen myytäväksi (TEXJÄTE-hanke 2013–2015, Suomen ympäristökeskus). Kuituna tekstiilijätettä käytetään vielä vähän. Uusien tuotteiden materiaalina jätetekstiilejä hyödynnetään jo jonkin verran. Parhaillaan VTT tutkii Tekstiilien

kiertotalous -hankkeessa jätepuuvillakuidun hyödyntämistä uusiokankaan materiaalina. Uusiokuidun käytön arvioidaan säästävän huomattavasti vettä ja hiilijalanjäljen arvioidaan olevan vain puolet neitseellisen puuvillan tuottamiseen verrattuna.


1/2016

Isot jutut syntyvät pienistä jutuista – se alkaa sinusta! 3. Parempaa energian tuottoa Jos jäte ei kelpaa materiaaliksi, se hyödynnetään energiana. Tavoitteena on, että ekovoimalaan menevässä jätteessä ei ole enää materiaalina kierrätettävää jätettä, vaarallisia jätteitä eikä sähkölaitteita. Varsinkaan biojäte, lasi ja metalli eivät tuota energiaa, jolloin niistä on Leppävirralla jätteen poltossa vain riesaa. Lisäksi biojätteen ravinteet menevät poltossa hukkaan, kun taas kompostista ravinteet saadaan käyttöön ja biokaasulaitoksessa biojätteestä saadaan lisäksi energiaa. Muovipakkaukset kuuluvat energiana hyödynnettävään sekajätteeseen, jos ne ovat likaisia tai muovipakkausten keräyspistettä ei ole lähellä. Muut muovit kuuluvat kodin sekajäteastiaan.

1. Jätteen synnyn ehkäisy ensisijaista

2. Parempaa materiaalia

Paras jäte on sellaista, jota ei ole ehtinyt syntyä. Jo kaupassa voi valita tuotteen, josta tulee vähän jätettä. Pakkauskoko tulee olla sopiva, eikä pidä hamstrata. Tuote on hyvä säilyttää oikein ja käyttää loppuun, ruuan tähteeksi jäämistä olisi hyvä välttää ja rikkoutunutta tuotetta voi yrittää korjata. Ehjän käyttökelpoisen tavaran voi viedä kirpputorille tai antaa pois, sillä toisen roska voi olla toisen aarre.

Kun jäte lajitellaan ja käsitellään ohjeiden mukaan, siitä saadaan hyvälaatuista materiaalia teollisuuden raaka-aineeksi. Pääsääntöisesti materiaalikäyttöön lajiteltavan, kuten paperin, kartongin, pakkauslasin ja metallin, on oltava puhdasta ja kuivaa. Paperista tehdään mm. uutta sanomalehti- ja luettelopaperia. Kartongista valmistetaan esimerkiksi aaltopahvia, kartonkipakkauksia, kirjekuoria ja kartonkihylsyjä. Lasipakkauksista tehdään uusia lasipurkkeja ja -pulloja, ja metallit kiertävät metalliteollisuudelle raaka-aineiksi.

 S e alkaa sinusta – aloita tänään!

Seuraavalta aukeamalta löydät lajitteluohjeet helpottamaan lajittelua kotona. Lisätietoa lajittelusta ja keräyspisteistä löytyy jäteyhtiösi kotisivuilta sekä yhteinenjuttu.fi-nettisivulta. Tarvittaessa voit tulostaa nettisivuilta Kodin lajitteluoppaan myös englanniksi ja venäjäksi. Oppaita voit kysyä myös jäteyhtiösi asiakaspalvelusta. Pakkausjätteiden keräyspisteistä saat tietoa myös Rinkiin.fi- ja kierrätys.info-nettisivuilta. Kiitos, kun lajittelet!

 RUOKA Hävikistä herkuksi Maailman paras banaanikakku

Keittiössäni jää usein ylimääräiseksi banaaneja, jotka alkavat vähitellen tummua. Onneksi käytössäni on herkullinen sukuresepti, jossa tummuneet banaanit pääsevät parhaiten oikeuksiinsa. Banaanikakku on helppo valmistaa, ja se on takuulla maistuvaa. Banaanien lisäksi kakkuun saa upotettua muutaman kananmunan kaapista pyörimästä, ja kerman tilalle nesteeksi käyvät muutkin maitotaloustuotteet tai jopa loput kahvinlirut pannusta.

2 kananmunaa
 2½ dl sokeria
 2 banaania muussattuna
 2 tl leivinjauhetta
 1 tl ruokasoodaa
 2 tl vanilliinisokeria
 8 rkl kuohukermaa
 150 g voita sulatettuna
 2½ dl vehnäjauhoja
 kanelia

Sekoita kaikki aineet listauksen järjestyksessä isolla lusikalla kulhossa ja lisää kanelia maun mukaan. Taikina on kuohkeaa ja löysähköä. Voitele ja korppujauhota vuoka, kaada taikina vuokaan ja paista 200-asteisessa uunissa noin tunnin ajan. Kakku tummuu päältä kau-

niisti, älä säikähdä. Kokeile kypsyyttä tikulla, kypsästä kakusta ei jää taikinaa tikkuun. Anna kakun jäähtyä ennen kumoamista ja tarjoile jäähtyneenä. Kakku säilyy hyvänä useita päiviä, varsinkin jääkaapissa. Lisää hävikkiherkkujen reseptejä löytyy blogistani Cebicin keittiössä. Makoisia hävikinvälttämishetkiä leivonnan parissa! HANNA SUHONEN RUOKABLOGGAAJA WWW.CEBICINKEITTIO. BLOGSPOT.FI

7


1/2016

Hyötyjätteet kiertoon!

Ot talte a en!

Vie kiinteistön hyötyjäteastiaan tai ekopisteelle Paperi

Kartonki

 Sanoma- ja aikakauslehdet

 Maito- ja mehutölkit

 Mainokset

 K eksipaketit, jauhopussit, pizzalaatikot

 Kirjekuoret

 Juomapakkausten kääreet

 Kopiopaperit

 Pahvilaatikot

 Puhelinluettelot ja kirjat

Huuhtele likaiset pakkaukset. Litistä ja pakkaa tiiviisti.

Vie paperi keräykseen irrallaan. Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa.

Metalli Lasi  Lasipurkit  Pantittomat lasipullot Poista korkit ja kannet. Etikettejä ja kaulusrenkaita ei tarvitse poistaa.

Vie kompostoriin tai biojätteen keräysastiaan Biojäte

 Metallipurkit, -korkit ja -kannet  Alumiinifoliot  Tuikkujen ja ulkotulien kuoret  T yhjät ja kuivat maalipurkit  k otitalouden pienmetalli

Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia. Vie isot metalliromut jätekeskukselle tai jäteasemalle.

Vie keräykseen Tekstiilit Käyttökelpoiset ja puhtaat:

 Ruuantähteet  Hedelmien ja vihannesten kuoret  Kahvinporot, teepussit  Talouspaperit  Kukkamulta, kasvit Valuta nesteet. Pakkaa biojäte ennen keräysastiaan laittamista, älä käytä muovia.

 V aatteet  Kengät

 Kodintekstiilit Pakkaa tekstiilit ja muut tavarat muovipusseihin. Sulje pussit huolellisesti, että tavarat säilyvät puhtaina ja ehjinä!

Muovipakkaukset  Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, leikkele- ja juustopakkaukset

 Pesuaine- ja shampoopakkaukset  Muovipullot, -kanisterit ja -purkit  Muovikassit, -pussit ja -kääreet Vain puhtaat ja kuivat muovipakkaukset keräykseen!

8


1/2016

Lajittele oikein ja vie keräykseen

Paristot ja pienakut Myyntipisteisiin kotitalouksista veloituksetta

 T eippaa virtanavat piiloon nappiparistoista

sekä muista litiumparistoista ja -akuista, jotka tunnistat Li-alkuisesta merkinnästä.

 Pussita vuotaneet paristot.

Vaarallinen jäte

Lääkejäte

Jäteyhtiön järjestämiin vastaanottopisteisiin kotitalouksista veloituksetta

Apteekkeihin kotitalouksista veloituksetta

 K ovettumattomat maali-,

estemäiset lääkkeet, voiteet ja suihkepullot N

liima- ja lakkajätteet, myös näiden aerosolipullot

 L iuottimet kuten tärpätti, tinneri ja asetoni

 T abletit omissa liuskoissaan tai irrallisina läpinäkyvässä pussissa

sisältävät lääkkeet sekä solusalpaajat omissa pakkauksissaan  Jodia omissa pakkauksissaan

 E lohopeakuumemittarit pakattuina

eulat ja piikit pakattuina N

 Uuden vuoden tinat

joneuvojen ja A

työkoneiden akut

 K äytetyt öljyt, öljyiset

jätteet (esim. trasseli) ja öljynsuodattimet

Sähkölaitteet Myyntipisteisiin uuden laitteen oston yhteydessä tai jätekeskukseen, jäteasemalle sekä muihin tuottajayhteisöjen hyväksymiin vastaanottopaikkoihin kotitalouksista veloituksetta

 K asvinsuojelu- ja torjunta-

 K aikki verkkovirralla, akulla tai paristolla toimivat laitteet

 P uunsuoja- ja

 T V:t, tietokoneet

 Myrkyt ja desinfiointiaineet

energiansäästölamput, led-lamput  Loisteputket,

aineet sekä niiden pakkaukset kyllästysaineet

 J ääkaapit, pakastimet

 P ölynimurit, kahvinkeittimet, puhelimet, radiot

Tunnista vaaran merkit

Välittömästi myrkyllinen

Syttyvä

Vakava Ympäristölle terveysvaara vaarallinen

Paineen-­ Hapettava alaiset kaasut

Syövyttävä Terveyshaitta

Räjähtävä

9


1/2016

Kerttu Haara oppi kampanjaviikolla annostelemaan kouluruokailussa lautaselleen vain sen verran ruokaa, minkä syö.

TEKSTI: PIRJO TIIHONEN KUVA: HANNU MIETTINEN

Tähteitä melkein nolla! Siilinjärven Hamulan koulussa onnistuttiin vähentämään kouluruokailun jätemäärä viidennekseen entisestä. Kun Hamulan koulun oppilas Henna Kärkkäinen kuuli Tähteitä nolla! -kisasta, se kuulosti hänestä heti jännälle. Henna tarttui viime syksynä innokkaasti muiden 2A-luokan oppilaiden kanssa Jätekukon haasteeseen, jonka tärkein tarkoitus oli vähentää kouluruokailun tähteiden määrää. Koulu oli yksi 27 Jätekukon toimialueen opinahjoista, jotka osallistuivat Euroopan jätteen vähentämisen viikolla Tähteitä nolla! -kisaan. Kampanja tavoitti yhteensä noin 5 100 oppilasta 11 kunnan alueella. – Tuli heti jännittävä tunne siitä, jos me voitettaisiin kampanja!, Henna kuvailee innostuneena. Hennan mielestä olisi hyvä, jos kaikki ottaisivat ruokaa lautaselle sen verran, kuin syövät. Silloin ruokaa ei haaskattaisi. Hän oppi kampanjaviikon aikana annostelemaan omalle lautaselleen vain sen ruokamäärän, jonka syö. Henna osaa arvostaa kouluruokailua. Hän tietää, ettei se ole kaikille maailman lapsille itsestäänselvyys.

10

– Jos itse ei saisi koulussa ruokaa, niin se tuntuisi samalle, kuin siitä, kenellä ruokaa ei oikeasti ole. Jätteiden vähentäminen oli tärkeää myös Hennan luokkakaverin, Luukas Immosen mielestä. Hän oli jo ennen kampanjaviikkoa oppinut kotonaan annostelemaan oman ruokansa. – Kotona koirammekin nuolee oman lautasensa puhtaaksi, huomioi Luukas.

Pienemmät jäteastiat – vähemmän jätettä Koulun ravitsemistyöntekijä Jaana Neuvonen keksi ennen kampanjaviikkoa korvata valtavat, pohjattomilta näyttävät jäteastiat pienemmillä. Ennen oppilaat eivät edes nähneet, miten paljon ruokaa he kaatoivat suuriin jäteastioihin. – He vain humpsauttivat ruuat isoon pönttöön. Nyt kaikki näkevät jäljelle jääneen tähteen määrän pienistä astioista, kertoo Neuvonen. Ennen Tähteitä nolla! -kampanjaa oppilailta saattoi


1/2016

 Jos itse ei saisi koulussa ruokaa, niin se tuntuisi samalle, kuin siitä, kenellä ruokaa ei oikeasti ole. kertyä päivittäin jopa 10 kiloa tähteitä. Nyt kouluruokailusta jää parhaimpina päivinä vain pari kiloa ruuantähteitä. Jätettä jää vähiten niinä päivinä, jolloin tarjoillaan lasten lempiruokaa, kuten broileripaistosta tai hauskoja kalapihvejä. Aina jätteiden määrään ei millään pysty vaikuttamaan. Jos jälkiruokana on banaaneja, niiden kuoret luonnollisesti kuormittavat jäteastioita. Kun oppilaat nyt ottavat ruokaa vain sen verran, minkä syövät, myös Ahmon koululta tilattavaa ruoan määrää voidaan vähentää. Kevyet jäteastiat helpottavat Neuvosen työtä, sillä niiden kantaminen ja tyhjentäminen on nyt helpompaa. – Pienemmät jäteastiat eivät olleet vain kokeilu, vaan ne jäivät meille pysyvästi, hän toteaa. Luokanopettaja Jonna Luttisen mukaan Jätekukon kampanja osui todella hyvään saumaan. Hamulan koulussa oli jo ehditty ennen Tähteitä nolla -viikkoa tuumia, kuinka kouluruokailusta tehtäisiin kaikille rauhallisempi ja mukavampi hetki. Kampanjaviikolla kiinnitettiinkin huomiota myös ruokalan tunnelmaan ja turhan hälinän vähentämiseen. 2A-luokan oppilaat innostuivat kisasta niin paljon, että yksi viikko ei riittänyt, vaan kampanjaa jatkettiin vielä toiselle viikolle. Joka päivä piirrettiin taulukko siitä, montako kiloa tähteitä jäi. Kisan porkkana olivat Jätekukon tarjoamat jäätelöt, jotka arvottiin kaikkien kampanjaan osallistuvien koulujen kesken. Onni suosi Hamulan koulua, ja helmikuussa oppilaat saivat palkintonsa.

– Kampanja onnistui todella hyvin, iloitsee Luttinen. Jätekukon ympäristökouluttaja Anja Räisänen on samaa mieltä. Hän vinkkaa kouluja kiinnittämään huomiota myös opetuksessa syntyvään jätteen määrään. Hänestä esimerkiksi paperijätettä voisi vähentää.

Veera Puustinen (vas) ja Venla Lintula nauttivat Jätekukon tarjoamista jäätelöistä, jotka oppilaat saivat palkkioksi onnistuneesta kampanjasta.

Töissä Jätekukolla Yrityskylässä Mitä tekee Jätekukon toimitusjohtaja, käyttöpäällikkö, palveluneuvoja tai jäteasemanhoitaja työpäivänsä aikana? Näiden titteleiden taakse pääsevät kurkistamaan itäsuomalaiset kuudesluokkalaiset Kuopioon rakennetussa Yrityskylä-pienoiskaupungissa. Yrityskylä Itä-Suomi on yksi kahdeksasta Suomessa toimivasta Yrityskylä-oppimisympäristöstä. Yrityskylä-päivän alkaessa käy kova kuhina, kun alkamassa on koko kylän yhteinen yleiskokous. Yrityskylän sääntöjen kertaamisen ja yritysten käynnistämisohjeiden jälkeen oppilaat eli Yrityskylän työntekijät pääsevät ensimmäisten työtehtäviensä pariin. Yrityskylä-päivään on käsikirjoitettu jokaiselle mukana ole-

valle oppilaalle oma rooli, joka sisältää työtehtävien lisäksi vapaa-aikaa, jolloin Yrityskylän työntekijät pääsevät asioimaan kylän muissa yrityksissä. Kylän työntekijöiden roolit linkittyvät saumattomasti toisiinsa muodostaen realistisen tuntuisen ja mielenkiintoa ylläpitävän roolipelin. Suomalainen, kansainvälisestikin palkittu koulutusinnovaatio on saanut siellä vierailleilta kuudesluokkalaisilta kiitettävää palautetta. Opettavaisimmiksi asioiksi kylässä nousivat asiakkaiden kohtaaminen, oman yrityksen talouden seuraaminen ja omissa tehtävissä onnistuminen. Maailman parhaana palkittu opetuskonsepti tavoittaa lukuvuosien 2015–2018

aikana Itä-Suomessa noin 15 000 alueen kuudesluokkalaista opettajineen. Jätekukko tukee Yrityskylä Itä-Suomen toimintaa vielä kaksi täyttä lukuvuotta. Yrityskylän kautta muistutamme oppilaita siitä, että jätehuolto on tärkeä osa toimivaa yhteiskuntaa, autamme koululaista oivaltamaan oman roolinsa osana yhteiskuntaa ja tarjoamme positiivisia kokemuksia työelämästä, sen säännöistä ja velvollisuuksista. Toiminnan takana on Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

11


Onko Omakukko sinulle jo tuttu? Omakukossa voit asioida Jätekukon kanssa sähköisesti, silloin kun sinulle sopii. Omakukossa voit liittyä jätehuoltoon, täyttää kompostointi-ilmoituksen ja antaa palautetta kirjautumatta. Kirjauduttuasi pääset tarkastelemaan ja tekemään muutoksia palveluihin sekä omiin ja kohteen tietoihin.

Omakukkoon kirjaudutaan asiakasnumerolla (löydät sen laskun oikeasta yläreunasta). Salasanana toimii joko laskun numero tai laskutusosoite. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla on luotava oma salasana, käyttäjätunnuksena toimii jatkossakin asiakasnumero.

Palveluissa näet voimassa olevat jätehuollon palvelut; tyhjennyksessä olevat jäteastiat ja perusmaksun.

Jäteastian seuraavan tyhjennyksen näet tästä. Huomioithan, että arkipäiville osuvat juhlapyhät saattavat muuttaa jäteastioiden tyhjennysrytmiä päivällä tai kahdella eteentai taaksepäin.

Ylimääräisen jäteastian tyhjennyksen tilaat tästä.

Lisää omiin tietoihin puhelinnumerosi – saat kiinteistön jätehuoltoon liittyvää tietoa tekstiviesteillä. Omissa tiedoissa voit myös vaihtaa salasanasi.


Omakukossa kaikki asiat hoituvat kerralla Kuopiolainen Juha Kahelin pitää jo itsestään selvyytenä hakeutumista sähköisen asioinnin piiriin silloin, kun se on mahdollista. - Jos asiointipalvelu on hyvin rakennettu, kaikki asiat saa hoidettua samalla kertaa, toteaa Kahelin. Kahelin on hoitanut Omakukon kautta kiinteistön liittymisen jätehuoltoon ja tilannut ylimääräisen jäteastian tyhjennyksen. - Tietäähän sen jo ennakkoon, että joulun aikana jätettä syntyy normaalia enemmän. Asia hoitui nopeasti ja helposti Omakukossa, Kahelin kertoo joulua varten tekemästään tyhjennystilauksesta. Käyttäjätunnuksen muokattavuuteen Kahelin toivoisi parannusta. Käyttäjätunnuksen vaihtamismahdollisuus Omakukossa onkin yksi niistä asioista, joita Jätekukko parhaillaan kehittää. Kokonaisuudessaan Kahelin pitää Omakukkoa hyvänä ja helppokäyttöisenä palveluna ja aikoo käyttää sitä jatkossakin.

Hyväksi todettu Kirjaudu Omakukkoon, osallistut arvontaan Arvomme kaikkien 31.5.2016 mennessä Omakukkoon kirjautuneiden kesken 800 euron arvoisen Holiday Club -lahjakortin. Lahjakortti arvotaan 15.6.2016 ja voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Arvonnan säännöt osoitteessa: jatekukko.fi/arvonta.

Jätehuoltomääräyksissä uusia lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita K U N T I E N Y H T E I N E N JÄT E H U O LTOV I R A N O M A I N E N , S AVO - P I E L I S E N JÄT E L AU TAK U N TA , O N H Y VÄ K S Y N Y T U U D E T JÄT EH U O LTO M Ä Ä R ÄY K S E T. K U N TA L A I S I A S I TOVAT M Ä Ä R ÄY K S E T T U L I VAT VO I M A A N V U O D E N A LU S S A . - Määräyksissä on entistä kattavammat velvoitteet jätteiden lajittelulle ja keräykselle, kertoo Savo-Pielisen jätelautakunnan palvelupäällikkö Saija Pöntinen. Biojätteen ja kartongin erilliskeräysvelvoite laajenee koskemaan taloyhtiöitä, joilla on vähintään 5 asuinhuoneistoa. Lasille ja metallille on tulossa keräysvelvoite taloyhtiöille, joilla on vähintään 20 asuinhuoneistoa. Uusilla velvoitteilla on siirtymäaikaa 1.10.2017 saakka. Näin taloyhtiöillä on aikaa järjestää keräyspaikat niin, että uudet jäteastiat saadaan jätekatokseen tai jäteastiasuojaan. - Sekajätteen joukosta on lajiteltava aina vaaralliset jätteet ja hyötyjätteet, joille on järjestetty keräys, Pöntinen muistuttaa. Pienimmistä taloyhtiöistä ja pientaloista, joissa hyötyjätteille ei ole omia jäteastioita, viedään paperi, kartonki, lasi ja metalli ekopisteisiin.


1/2016

TEKSTI: JARMO SEPPÄLÄ KUVA: HANNU MIETTINEN

Hyötymateriaalit kiertoon yritysten yhteistyönä

Materiaalikoordinaattori Jani Bergström (vas.), yritysneuvoja Kirsti Simonen ja käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen kehittävät yritysten yhteistyötä ja yhä tehokkaampaa kiertotaloutta.

Kuopion jätekeskuksen alueella Jätekukko Oy:n ”siipien suojissa” toimii noin kymmenen yritystä, jotka yhteisvoimin Jätekukon kanssa muokkaavat jätemateriaaleja hyötykäyttöön ja edistävät nykyaikaista kiertotaloutta. Kuopion jätekeskuksella on jo vuosien ajan investoitu ja muutettu toimintatapoja luonnonvarojen säästämiseksi ja kiertotalouden kehittämiseksi. Jätemateriaaleja käsitellään, välivarastoidaan ja toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi sekä materiaalina että energiana. Loppusijoitukseen päätyvän kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt koko ajan. Vastaanotetusta jätteestä hyödynnetään nyt noin 90 prosenttia.

Synergiaetuja yhteistyöllä – Jätekeskuksen suurien jätemäärien ansiosta jätteet voidaan hyödyntää tehokkaasti ja samalla voidaan kehittää uusia liiketoimintoja. Jätekukko ja alueella toimivat yritykset työllistävät noin 50 henkilöä, käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen Jätekukosta kertoo. Jätekukko tarjoaa eri toimijoille vuokra-alueita ja toimintamahdollisuuksia eli infran ja muun muassa vaakapalveluja.

14

– Täällä yritykset saavat toimintoihinsa keskinäistä, innostunutta synergiaa, kun kaikilla on sama päämäärä ja toimintaperiaate. Otammekin tähän yhteisöön mielellämme mukaan lisää yrityksiä, Hyvärinen mainitsee. Orgaanista jätettä ei enää saa sijoittaa kaatopaikalle. Jätekukko saakin lopputalvesta jätekeskukselle siirtokuormaus- ja lajitteluhallin, jossa käsitellään Riikinvoiman ekovoimalaitokselle toimitettavaa kierrätyspolttoainetta. Hallissa myös lajitellaan erilleen hyödynnettäviä materiaaleja.

Rakennusmateriaalit uusiokäyttöön Jätekukko Oy:n koordinoimassa Uusiomateriaalien hyötykäyttö Savo-Karjalan kiertotaloudessa -hankkeessa jätteiden tai sivuvirtojen tuottajat yhdessä jätehuoltoyhtiöiden kanssa korvaavat uusia materiaaleja muun muassa maarakentamisessa. Näitä materiaaleja ovat muun muassa betoni, tiili,


1/2016

 Materiaali halutaan kiertoon ja me tarjoamme siihen yrityksille toimivan ratkaisun. tuhka ja asvaltti, joiden kysynnän ja tarjonnan välistä aikaa voidaan tasata varastoinnilla. Kolmen maakunnan yhteistyöllä saadaan riittävän suuret materiaalivirrat. – Palvelukonseptiin sisältyy koko materiaaliketju materiaalien muodostumisesta niiden hyödyntämiseen sekä käytön ja rakentamisen opastus, materiaalikoordinaattori Jani Bergström sanoo. Hyötykäyttöä edistää alan eri toimijoiden verkostoituminen. EAKR-hankkeen tavoite on myös lisätä tietoa materiaalien ja uusien rakenneratkaisujen käyttömahdollisuuksista ja turvallisesta käytöstä. Jätekukon yritysneuvoja Kirsti Simonen toimii yhteistyössä muun muassa rakennusalan yritysten kanssa ja hankkii esimerkiksi perusrakentamiseen ja purkamiseen liittyviä materiaaleja. – Materiaali halutaan kiertoon ja me tarjoamme siihen yrityksille toimivan ratkaisun. Meiltä saa myös esimerkiksi kuljetuksia, vaihtolavoja ja lajitteluohjeita, Simonen sanoo. Rakennusalalla vain rakennusvilla ja asbesti sijoitetaan kaatopaikalle, muut materiaalit menevät kiertoon.

biokaasuenergiaa. Kaasu toimitetaan putkilinjaa pitkin Kuopion Energian Pitkälahden moottorivoimalaitokselle, jossa siitä tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä. – Lisäksi jalostamme vuosittain 350 000 kg typpeä ja 140 000 kg fosforia Pohjois-Savon maatilojen hyödynnettäväksi, Manu kertoo. Manun mukaan jätekeskus on Biotehtaalle ihanteellinen toimintaympäristö, sillä Jätekukko on yksi Biotehtaan suurimmista asiakkaista. Myös esimerkiksi kuormien vaakaus onnistuu hyvin ja saatavilla on tarvittaessa kaivinkoneita ja pyöräkuormaajia. Jätekukon keräämää, kaatopaikka-alueella syntyvää kaasua käytetään Biotehtaan prosessiveden lämmittämiseen. Pääosa kaasuista johdetaan Kuopion Energian moottorivoimalaitokselle ja lämpökattilalle.

Biojätteistä tehdään energiaa ja lannoitteita Yksi jätekeskuksen alueen toimijoista on Kuopion Biotehdas, joka käsittelee biohajoavat jätteet nykyaikaisessa biokaasuprosessissaan. – Laitoksemme käsittelee vuosittain 60 000 tonnia kunnallisia biojätteitä, lietteitä, kauppojen ja ravintoloiden ruokatähteitä sekä elintarviketeollisuuden jätteitä, Biotehtaan tuotantoinsinööri Harri Manu esittelee. – Tuotantoprosessi kestää kolme-neljä viikkoa. Tuloksena on vuosittain enimmillään yli viisi miljoonaa kuutiota kaasua eli noin 30 000 megawattituntia

Alueella toimii Jätekukko Oy:n lisäksi SP Loaders Oy, BIMU Oy, Ekokem Oyj, Kuopion Biotehdas, Kuopion Energia Oy, Metallivälitys Räsänen Oy, L&T Biowatti Oy, Kuopion kaupunki ja Kekkilän Kuopion multa-asema. Kuvassa Kuopion Biotehtaan tuotantoinsinööri Harri Manu.

Sujuvaa asiointia jäteasemilla Asiointi siistillä ja nykyaikaisella jäteasemalla on mutkatonta, kun huomioit muutaman seikan jo kuormaa tehdessä. Jäteasemille voit tuoda kaiken kotitaloudessa syntyvän jätteen lukuun ottamatta kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen kuuluvaa talousjätettä ja apteekkeihin toimitettavia vanhoja tai tarpeettomia lääkkeitä. Jätekuorman purkaminen sujuu vaivattomasti, kun lajittelet eri materiaalit jo kotona erilleen. Tiesitkö, että maksullisista jätteistä veloitettava pienkuormamaksu maksetaan pankkikortilla. Kätevimmin hoidat asian heti jäteasemalle saapuessasi.

Osa jäteasemille vastaanotettavista jätteistä ohjataan energiahyötykäyttöön, joko suoraan tai lajittelun kautta. Vastaanotettavien jätteiden lajittelussa otetaan huomioon energiahyötykäyttöön kelpaavat jätteet ja toisaalta ekovoimalaitoksen polttotekniikan asettamat rajoitukset. Jäteasemalla asiantunteva henkilökunta opastaa sinua jätekuorman lajittelussa. Vastaanotettavat jätteet ja niiden lajitteluohjeet voit tarkistaa vuoden vaihteessa jokaiseen talouteen jaetun seinäkalenterimme loppuosasta tai osoitteesta www.jatekukko.fi/jateasemat.

Jäteasemapalveluiden kehitys on jatkuvaa ja jäteasemien rakennushankkeita on käynnistetty Maaningalla ja Siilinjärvellä. Maaningan osalta selvityksen alla on mahdollisuus rakentaa uusi jäteasema ja Siilinjärvellä jäte­aseman muutto Radantauksen teollisuusalueelle etenee myönnetyn ympäristö­ luvan mukaisesti. Jäteasemien aukioloajat ja kevään Koti kuntoon -päivien ajankohdat näet tämän lehden takakannesta.

15


Hyödynnä jäteasemapalvelut Jäteasemat

Asuinkunnastasi riippumatta voit käyttää kaikkia Jätekukon toimialueen palveluita niiden virallisina aukioloaikoina. Vaaralliset jätteet otetaan vastaan veloituksetta kotitalouksista.

 Huomioi kesäajan laajennetut aukioloajat! Kunta

Jäteasema

Kesäaika 1.5.–31.10.

Talviaika 1.11.–30.4.

Koti kuntoon -lauantai klo 9–14

Juankoski

Nilsiäntie 22

ma ja to klo 12–18

ma ja to klo 14–17

14.5. ja 21.5.

Juuka

Joensuuntie 106

ma klo 14–18

ma klo 15–17

14.5. ja 21.5.

Kaavi

Harjulantie 4

ke klo 14–18

ke klo 15–17

14.5. ja 21.5.

Konnevesi

Vainiontie 30

pe klo 14–18

pe klo 15–17

14.5. ja 21.5.

Kaatopaikantie 316

arkisin klo 7–19

arkisin klo 7–19

7.5., 14.5. ja 21.5.

Huvitie 10 Mustikkarinteentie 4 Hovinmäentie 3 Lempeläntie 29

pe klo 14–18 ma ja to klo 12–18 pe klo 14–18 pe klo 14–18

pe klo 15–17 ma ja to klo 14–17 pe klo 15–17 pe klo 15–17

14.5. ja 21.5. 14.5. ja 21.5. 14.5. ja 21.5. 14.5. ja 21.5.

Lieksa

Timitrantie 2

ma ja to klo 11–18

ma ja to klo 13–17

7.5., 14.5. ja 21.5.

Nurmes

Kuhmontie 55

ma ja to klo 11–18

ma ja to klo 13–17

14.5. ja 21.5.

Pieksämäki

Puhdistamontie 1

ma ja ke klo 10–18, pe 10–17

ma ja ke klo 10–18, pe 10–17

7.5., 14.5. ja 21.5.

Rautalampi

Tallivirrantie 4

ke klo 14–18

ke klo 15–17

14.5. ja 21.5.

Rautavaara

Kirkkotie 32

ti klo 14–18

ti klo 15–17

14.5. ja 21.5.

Siilinjärvi

Ahmontie 5

ma klo 8–16, ke klo 10–18

ma klo 8–16, ke klo 10–18

7.5., 14.5. ja 21.5.

Suonenjoki

Lammikkotie 3

ti ja to klo 11–18

ti ja to klo 13–17

14.5. ja 21.5.

Tervo

Lohitie 3

pe klo 14–18

pe klo 15–17

14.5. ja 21.5.

Tuusniemi

Ylätie 1

ti klo 14–18

ti klo 15–17

14.5. ja 21.5.

Valtimo

Ratakatu 5

ke klo 14–18

ke klo 15–17

14.5. ja 21.5.

Vesanto

Teollisuustie 14

to klo 14–18

to klo 15–17

14.5. ja 21.5.

Kuopio - Kuopion jätekeskus, Pikkukukko - Karttula - Nilsiä - Riistavesi - Vehmersalmi

Lisäksi kodin vaarallisia jätteitä vastaanotetaan keräysautoon: Keräysauton pysäkki

Osoite

Palveluaika

Kuopio - Ravintola Albatrossin vieressä - keskusta, Haapaniemen Ykkösrasti, tankkauspiste

Makasiininkatu 7 Tehdaskatu 27

ti klo 15–16.15 ti klo 16.45–18

Maaninka, taajama, ekopisteen yhteydessä (toistaiseksi)

Jukolantie 2

ma klo 15.30–17.30 (pariton viikko)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.