Page 1

En nu ... aan de slag!

adecco.be


Welkom!

Gefeliciteerd met je eerste Adeccocontract. En welkom in ons bedrijf. Dit contract betekent dat je voortaan een volwaardig Adecco-medewerker bent. Dat brengt, zowel voor jou als voor Adecco, verantwoordelijkheden en ver­ wachtingen met zich mee. In deze welkomstbrochure krijg je een helder overzicht van wat jij van Adecco als werkgever mag verwachten. En we leggen je ook uit hoe we jouw evolutie in onze organisatie zien. Het is namelijk onze ambitie je te zien evolueren in je professionele carrière. Daarbij zullen we trachten zo goed mogelijk aan jouw verwachtingen tegemoet te komen. Verder vind je hier een aantal praktische aspecten terug: je rechten als werk­ nemer, informatie over je contract en je loonfiche, de mogelijkheden rond opleiding en alles wat je moet weten als starter in een nieuwe job. Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan kan je steeds terecht bij de medewerkers van je lokale Adecco-kantoor. Adecco wenst je alvast veel werkplezier en een boeiende tijd als uitzendkracht!


Inhoud Wat wordt er van jou verwacht?

4

Wat moet je doen als je je Adecco-contract ontvangt?

5

Wat mag je van Adecco verwachten?

6

De extra’s

8

Je sociale rechten

8

In voor- en tegenspoed

9

Adecco coacht je naar de juiste job

10

Je veiligheid

11

Loopt je opdracht af?

13

Dit is Adecco ...

14


Wat wordt er van jou verwacht?  Een contract tekenen bij Adecco betekent dat

Adecco je werkgever wordt. Aangezien uitzendarbeid berust op een contractuele relatie tussen 3 partijen, heeft het bedrijf waar je de opdracht vervult ook het recht je prestaties te controleren.

 In het Arbeidsreglement in bijlage lees je waar je je als uitzendkracht dient aan te houden.

4

adecco.be

Neem dit even door.


Wat moet je doen als je het Adecco-contract ontvangt? Je dient het contract te ondertekenen binnen de eerste twee werkdagen dat je de opdracht vervult en na ondertekening onmiddellijk aan ons terug te bezorgen*. Om de betaling van je prestaties vlot te laten verlopen rekenen wij erop dat je volgende punten naleeft: • Als het bedrijf waar je werkt de gepresteerde uren electronisch doorgeeft, gebeurt dit meestal via webapplicatie (Adtime) of een prikklok. • Kijk na of de gepresteerde uren correct ingevuld zijn, zonder het wekelijkse totaal te vergeten. Laat je prestatieblad ondertekenen en afstempelen door het bedrijf waar je werkt. • Zorg er ook voor dat de reden van de nietgepresteerde dagen duidelijk vermeld en gerechtvaardigd wordt.

Geef elke verandering met betrekking tot je contract onmiddellijk door aan Adecco! Bijvoorbeeld in de hiernavolgende gevallen: • de verlenging van jouw opdracht bij de klant of een nieuwe opdracht bij de klant • de wijziging van jouw functie of wijziging van de plaats van tewerkstelling • ziekte of verlenging van een ziekte • vroegtijdige beëindiging van het contract • verandering van ploeg, uurrooster, werkdag of -uren zeker in het geval van een deeltijdse opdracht, enz ... Hou ons op de hoogte van elke verandering in je gezinssituatie of van je nieuwe adres als je verhuist.

* Studenten en parttimewerknemers moeten het contract vóór de aanvang van de opdracht tekenen.

D  e Dimona-aangifte Adecco is, net zoals alle andere werkgevers, verplicht om elke tewerkstelling aan de RSZ aan te geven. Dit moet uiterlijk 1 uur voor de aanvang van de tewerkstelling gebeuren. Ook wijzigingen aan je contract of een vroegtijdige beëindiging moeten tijdig aangegeven worden. Wat betekent dit concreet? Dat je - voor je bij een klant aan de slag gaat - deze tewerkstelling meldt bij je vertrouwde Adecco-kantoor. Of dat je buiten de kantooruren, in het weekend of op feestdagen je nieuwe opdracht doorgeeft via Adecco 24/7. Op dit kaartje vind je alle contactgevens terug. Hou dit zeker altijd bij de hand. Je moet daarvoor over een specifiek telefoonnummer beschikken dat je kan aanvragen bij je Adecco-consulent.

Jouw Adecco kantoor: Adecco Antwerpen Automotive

Adecco Personnel Services n.v. Noordkustlaan 8 1702 Groot Bijgaarden BtW BE 0404221962 RPR Brussel VG631/BUOP-B-AA05 071 - W.RS.1/W.INT001

Adecco op voorhand verwittigen van een nieuwe opdracht of bij de verlenging van een opdracht is héél belangrijk! Als je Adecco pas verwittigt nadat je al bent beginnen werken, is het voor Adecco te laat om voor jou nog een contract op te maken. Concreet heeft dit tot gevolg dat Adecco jou geen loon zal uitbetalen voor je prestaties én je niet gedekt bent door de arbeidsongevallenverzekering van Adecco als je een arbeidsongeval zou hebben. Redenen te over dus om Adecco steeds op tijd te verwittigen!

En nu... ...aan de slag!

adecco.be

Telefoonnummer kantoor: 03/540.46.57 Telefoonnummer buiten kantooruren: 0800/57.578 Adecco consulent:

adecco.be

5


Wat mag je van Adecco verwachten? Het loon* ... Je loon? Dat is heel eenvoudig. Bezorg je prestatieblad aan je Adecco-kantoor (bij Adtime of een urenregistratiesysteem doet het bedrijf waar je werkt dit) en wij storten je loon meteen op je bankrekening. Van je brutoloon gaat uiteraard een aantal bijdragen af. Eerst de RSZ bijdragen (13,07%) en daarna de forfaitaire bedrijfsvoorheffing die minimum 11,11% bedraagt. Wij vestigen er je aandacht op dat dit forfaitaire percentage het minimum is dat door de wet vastgelegd wordt. Dit betekent dat je bij je latere belastingsaangifte bijna altijd zal moeten bijbetalen. Om dat te voorkomen past Adecco standaard 20% toe. Laten we even het nettoloon uitrekenen van iemand die 1000 euro verdient. Bediendencontract

Arbeiderscontract

Brutoloon

€ 1000

€ 1000

RSZ-bijdrage (13,07%)

-130,7

-141,1561 op verhoogd bruto (108%)

Bruto vakantiegeld Bruto (15,34%)

+153,4

RSZ op dubbel vakantiegeld (6,8%)

-8,888

Belastbaar loon

1013,812

858,844

Bedrijfsvoorheffing (min. 20%)

-202,762

-171,768

Nettoloon

811,05

687,076

Op het einde van de maand krijg je van Adecco je loonfiche. Zo kan je controleren of alle bedragen correct zijn. Eén keer per jaar sturen we je naar je thuisadres een 281.10 fiche. Op die fiche vind je het belastbaar loon, de vervoersonkosten, de bedrijfsvoorheffing en de eventuele afhouding “bijzondere bijdrage”. Bewaar de fiche goed want je hebt ze nodig voor je belastingsaangifte. *Voor niet onderworpen studenten geldt een ander regime dat Adecco graag persoonlijk toelicht.

6

adecco.be


JAN JANSSEN SCHOOLSTRAAT 1 3500 HASSELT

LOONFICHE: TE BEWAREN Loonfiche nummer 0 Periode van 02/05/2011 tot 29/05/2011

Beheerkantoor Bree 316 Grauwe Torenwal 38 - 3960 Bree Tel. : 089468464

Saldo wordt betaald via overschrijving op bankrekening 000-0000000-00: begunstigde JAN JANSSEN Gelieve uw maaltijdcheques af te halen in uw kantoor.

10

INDIVIDUELE REKENING Dagen/Uren

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

PERSONALIA

________________________________________________________________________________ ________________________________________ Maand 05

Trimester 2

Jaar 2011

Nr. personeelsregister

0 0 10/12/1961 01 Gehuwd Man

______________________________________________________________________________ Nr. rijksregister

01 Gepresteerde dagen 15 15 15 02 Gelijkgestelde dagen - RSZ 03 Andere Niet-geprest. dagen 04 Gepresteerde uren 115,67 115,67 115,67 ______________________________________________________________________________ 05 Niet-gepresteerde uren Bedragen in EUR

Geboortedatum Personen ten laste Burgerlijke staat Geslacht

______________________________________________________________________________ Datum in dienst 03/07/2000 06 Bruto loon 1.464,63 1.464,63 1.464,63 Aard overeenkomst Arbeider 07 Bruto vakantiegeld __________________________________________________ 08 RSZ basis (108%) 1.581,79 1.581,79 1.581,79 09 Afhouding RSZ 206,73206,73206,7310 Werkbonus 14,20 14,20 14,20 11 Herstructurering 96,91 96,91 96,91 12 Loon niet onderworpen RSZ 13 Belastbaar 1.369,01 1.369,01 1.369,01 14 Bedrijfsvoorheffing 152,09152,09152,0915 Niet belastbaar 45,54 45,54 45,54 16 Speciale bijdrage 17 Netto 1.262,46 1.262,46 1.262,46 18 Loonbeslag 19 Overdracht vorig saldo 20 Voorschotten 1.128,7721 Saldo 133,69 ___________________________________________________________________________ DETAIL

3

2

______________________________________________________________________________________________________________ Nr. overeenk.

Code Omschrijving

1 6 7 8

9

Periode van... tot...

4

Functie

Dagen

5

Uren/ Eenheden

Uurloon/ Totaal Eenheidstarief

Voorschot

______________________________________________________________________________________________________________

Dit voorbeeld van een loonfiche geeft een overzicht van de mogelijke rubrieken. De rubrieken op de loonfiche kunnen wijzigen in functie van de uitgevoerde opdracht. Inlichtingen hierover kan je steeds bekomen in onze kantoren.

316/08223/001 02/05/2011-06/05/2011 Lasser/Monteur 088 VOORSCHOT 386,30011 GEWONE UREN 5 39,67 12,5220 496,75 017 PENSIOEN¢REMIE 39,67 0,1402 5,56 042 VERVOERSKOSTEN 5,00 4,0430 20,22 024 ONTVANGEN MAALTIJDCHEQUES 5,00 3,7300 024 AFHOUDING MAALTIJDCHEQUE 5,00 1,0900 5,45________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 316/08223/002 09/05/2011-13/05/2011 Lasser/Monteur 088 VOORSCHOT 386,30011 GEWONE UREN 5 39,67 12,5220 496,75 017 PENSIOEN¢REMIE 39,67 0,1402 5,56 042 VERVOERSKOSTEN 5,00 4,0430 20,22 024 ONTVANGEN MAALTIJDCHEQUES 5,00 3,7300 024 AFHOUDING MAALTIJDCHEQUE 5,00 1,0900 5,45________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 316/08223/003 16/05/2011-20/05/2011 Lasser/Monteur vervolg zie ommezijde Adecco Personnel Services NV - Maatschappelijke Zetel - Noordkustlaan 16b - B-1702 Groot-Bijgaarden BTW BE 404 221 962 - RPR Brussel Kinderbijslagfonds : Securex nr.64/65000 - Arbeidsongevallenverzekering : AG Insurance nr. 97093438 - Externe preventiedienst : Attentia vzw RSZ nr.097/1708724-83 - Paritair ComitŽ van de uitzendkrachten 322 - Vakantiefonds : RJV nr.1708724

Pagina

1 Gegevens van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid: nr. kantoor/nr. opdracht/nr. bijlage. 2 Datum van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid 3 Uitgeoefende functie. 4 Aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen van deze arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. 5 Aantal gepresteerde en gelijkgestelde uren of eenheden van deze arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. 6 Detail van de uitbetaalde uren. 7 Tussenkomst van de werkgever in het woonwerkverkeer. 8 Bijdrage maaltijdcheques werknemer. 9 Uitbetaalde brutopremie. 10 Op de loonfiche wordt tevens de individuele rekening afgedrukt. 11 Aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen tijdens deze maand. 12 Aantal gepresteerde en gelijkgestelde uren tijdens deze maand. 13 Brutoloon verdiend tijdens deze maand.

1

14 De uitzendkrachten/bedienden krijgen maandelijks hun vervroegd vakantiegeld uitbetaald. Uitzendkrachten/arbeiders ontvangen in mei hun vakantiecheque van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. 15 Persoonlijke bijdrage van de werknemer ten voordele van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (13,07 % van het brutoloon). 16 Onder sommige voorwaarden kan een werknemer recht hebben op een vermindering van de RSZ-werknemersbijdragen. 17 Het belastbaar loon is gelijk aan het brutoloon min de persoonlijke RZS-bijdragen. 18 De bedrijfsvoorheffing is de belasting die maandelijks op het loon wordt ingehouden. 19 Het bedrag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid hangt af van de gezinssituatie en de hoogte van het loon. 20 Het nettoloon is gelijk aan het belastbare loon verminderd met de bedrijfsvoorheffing, eventueel vermeerderd met de nietbelastbare bedragen. 21 Van het nettoloon worden de reeds betaalde voorschotten afgetrokken. 22 Het saldo wordt op de rekening van de uitzendkracht gestort.

adecco.be

7


De extra’s Vakantiegeld

Eindejaarspremie

Als bediende krijg je je vakantiegeld (enkel en dubbel) maandelijks uitbetaald, samen met je loon. Indien je tijdens je opdracht als bediende vakantie wil opnemen, vragen we je dit op voorhand te melden en je originele vakantieattesten af te geven aan je Adecco-kantoor. Voor prestaties onder het arbeidersstatuut is het de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV*) die je het (enkel en dubbel) vakantiegeld rond de maand mei zal uitkeren via een overschrijving. * Elsensesteenweg 2/3 - 1050 Brussel - Tel. : 02 627 97 60 - Fax : 02 648 79 44

De uzk die tussen 1 juli en 30 juni minstens 65 dagen in het vijfdagenstelsel (78 dagen in een zesdagen-stelsel) als uitzendkracht heeft gewerkt, voor om het even welk erkend uitzendkantoor, heeft recht op de eindejaarspremie. Deze premie bedraagt een vast % van het totale brutoloon dat je als uitzendkracht verdiend hebt over deze periode. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij je Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten (Havenlaan 86 C/302, 1000 Brussel, Tel 02/203.60.95 - Email info@sfu.fsi.be). Opgelet: als je na 31/03 bent verhuisd, geef dan je nieuw adres door aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Maaltijd- en ecocheques

Transportvergoeding

Als de vaste werknemers van je opdrachtgever maaltijdcheques krijgen, dan heb jij daar ook onder dezelfde voorwaarden recht op. De cheques worden besteld en jou bezorgd door Adecco (via een electronische kaart ‘Ticket Restaurant’). Dit geldt ook voor ecocheques op papier.

Adecco komt tussen in je abonnement of geeft je een transportvergoeding (als je met je eigen wagen naar het werk rijdt) afhankelijk van de afgelegde afstand en overeenkomstig de voorwaarden toepasselijk voor de vaste werknemer van je opdrachtgever.

Je sociale rechten Kinderbijslag Je dossier blijft bij het Kinderbijslagfonds van je laatste werkgever. Wanneer je werkloos was, of ziek, of zelfstandige gedurende 3 maanden voorafgaand aan je tewerkstelling als uitzendkracht, dan wordt er een dossier geopend bij het Kinderbijslagfonds van Adecco. Hetzelfde geldt bij de geboorte van je eerste kind of in geval van een eerste activiteit als loontrekkende.

Ziekte- en invaliditeitsverzekering Word je ziek, dan is het afhankelijk van je anciënniteit via Adecco of je loon betaald wordt door Adecco of door je ziekenfonds. Neem telkens onmiddellijk contact op met je kantoor.

8

adecco.be

Pensioen Als uitzendkracht heb je dezelfde pensioenrechten (wettelijk pensioen) als een vaste werknemer. Het pensioenbedrag hangt af van het aantal dagen dat je presteert en van je loon over je ganse loopbaan.

Werkloosheid Als je opdracht afgelopen is, bezorgt Adecco je een C4document dat je absoluut nodig hebt om je in te schrijven of opnieuw in te schrijven bij de werkloosheidsdienst.


In voor- en tegenspoed... Veel beterschap... In geval van ongeschiktheid door ziekte of een privé-ongeval, verwittig je Adecco zo snel mogelijk en dit nog op de eerste dag van je afwezigheid. Bezorg ons ook je medisch attest binnen de 2 werkdagen. En vergeet niet ook je ziekenfonds en het bedrijf waar je werkt te verwittigen. Zo ben je zeker van je sociale rechten.

Uitbreiding van je gezin? Gefeliciteerd ! De kersverse mama heeft recht op 15 weken zwangerschapverlof. In deze periode betaalt het ziekenfonds haar een vergoeding. De geboortepremie – aan te vragen vanaf de 6de maand zwangerschap – wordt betaald door het kinderbijslagfonds. Je kan het aanvraagformulier bij je Adecco-kantoor bekomen.

Plechtige communie, huwelijk,... Bij klein verlet zoals een plechtige communie, huwelijk of overlijden verwittig je gewoon zo vlug mogelijk je Adecco-kantoor. Zorg ook voor een officieel document of attest dat je afwezigheid rechtvaardigt. Adecco betaalt je alsof je hebt gewerkt indien je aan alle voorwaarden voldoet.

Geniet ervan! Valt er een feestdag in de periode waarin je voor Adecco werkt, dan krijg je die gewoon betaald, zonder formaliteiten.

adecco.be

9


Adecco coacht je naar de juiste job “Talent moet groeien. Door te trainen, maar ook door getraind te worden. Naast de fysieke capaciteiten zijn wilskracht en een sterke mentale weerbaarheid minstens zo belangrijk. En dat ontwikkel je niet zomaar in je eentje. Met dezelfde passie en gedrevenheid waarmee ik topsport heb beleefd, help ik nu anderen hun sportieve doelen te realiseren.” - Marc Herremans Ook de beste atleet staat nergens zonder een coach die gelooft in zijn/haar talent. Een goede coach herkent talent, haalt het eruit en tilt het naar een hoger niveau. Adecco is jouw coach in het zoeken, maar ook het vinden van de job die, uitgaand van jouw sterke kanten, het best bij je past. Met persoonlijke begeleiding, advies en opvolging leiden we je naar die job en helpen we je je talenten verder te ontwikkelen.

1 Attitude Scan en feedback

2 Voorstelling bij onze klant

3 Afspraak

10

adecco.be

Tijdens de inschrijvingsprocedure neem je deel aan een attitude-scan. Onze consultant geeft je hierover gedetailleerde informatie.

Voor de voorstelling bij onze klant bezorgen we je een coachingmap. Naast tips voor het opstellen van je CV en de voorbereiding voor een voorstelling bij de klant bevat deze map ook je agenda en je bevindingen.

We helpen je voorstelling bij onze klant voor te bereiden , met als doelstelling dat dit voor alle partijen een positieve ervaring wordt.

4 Je eerste contract

5 Jouw tevredenheid

Wanneer je aan de slag gaat bij onze klant, ontvang je van ons de nodige documenten en nuttige informatie die ervoor zorgt dat je je opdracht succesvol kan uitvoeren.

Onze doelstelling is dat je je goed voelt in je job, net zoals we ervoor willen zorgen dat onze klant tevreden is over jouw prestaties. Onze tevredenheidsenquête laat ons toe dat we op de hoogte blijven tijdens je opdracht en voortdurend onze samenwerking kunnen verbeteren.


Je veiligheid Veiligheid begint met preventie Met enkele preventieve maatregelen kan al veel kwaad worden vermeden. 1 Voor de aanvang van je opdracht bezorgt Adecco je een werkpostfiche over je toekomstige werkplaats. Deze fiche specifieert o.m. : soort werk, risico’s eigen aan het werk, eventuele beschermende kledij, verplicht medisch onderzoek ... 2 Via bijkomende communicatiemiddelen (gepersona­ liseerde brochures, affiches, training, ...) probeert Adecco – in overleg met de opdrachtgever – je nog meer vertrouwd te maken met de werksituatie en de eventuele risico’s die ermee zijn verbonden.• Alle veiligheidsvoorschriften te respecteren • De beschermende kledij te dragen • Elk incident, ongeval of gevaarlijke situatie te melden • Adecco te informeren over de juistheid van de werk­ postfiche • Oog te hebben voor de veiligheid van en naar het werk 4 Veel Adecco-kantoren hebben een VCU (Veiligheidschecklist Uitzendkantoren)-certificaat. Dit certificaat is de garantie dat het Adecco-personeel actief aan je veiligheid meewerkt. 5 Vergeet niet dat JIJZELF de belangrijkste rol in je veiligheid speelt. Check altijd de informatie en de uitrusting die je krijgt, volg de instructies en aarzel niet om bijkomende uitleg te vragen.

3  Aan het begin van de uitzendopdracht tekenen de 3 partijen (Adecco, het bedrijf en jijzelf) een veiligheids­­­charter. Het luik dat jij ondertekent verbindt je ertoe :

adecco.be

11


Indien je toch iets overkomt en je slachtoffer bent van een arbeidsongeval : • Verwittig onmiddellijk de verantwoordelijke van het bedrijf. • Denk eraan de gegevens van een getuige van het ongeval te noteren. • Verwittig Adecco zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 48 uur. • Bij arbeidsongeschiktheid is een medisch attest van eerste vaststelling vereist. Dit kan je bekomen op ons kantoor. • Meld het ongeval aan je ziekenfonds (dat zal tussenbeide moeten komen indien het ongeval niet door onze verzekering wordt gedekt). Gaat het om een ongeval onderweg van of naar het werk, volg dan dezelfde procedure. Verzamel voldoende getuigenissen of laat het ongeval vaststellen door de politie. Bij een ernstig ongeval gaat een Adecco-medewerker ter plaatse om de omvang van het gebeuren in te schatten en de oorzaken op te sporen. We verlenen er het nodige advies en hopen zo herhalingen in de toekomst te vermijden. 12

adecco.be


Loopt je opdracht af? Zoals je weet is het ĂŠĂŠn van onze belangrijkste doelstellingen om opdrachten die overeenstemmen met jouw capaciteiten elkaar te laten opvolgen. Adecco heeft een zeer sterke vertrouwensrelatie met talrijke bedrijven in jouw omgeving. Elke dag krijgen we honderden aanvragen voor uitzendkrachten. Nog voor je opdracht ten einde loopt, bieden we je zo de kans om je talenten, capaciteiten en energieke aanpak verder te ontplooien.

Als we je dan toch niet meteen een nieuwe opdracht kunnen voorstellen : We bezorgen je het C4-document dat je nodig hebt om je (opnieuw) in te schrijven bij de werkloosheidsdienst. Ondertussen blijven we een passende opdracht voor je zoeken.

adecco.be

13


Dit is Adecco... A  decco is wereldwijd de grootste dienstverlener op het vlak van werk. Vanuit 5.200 kantoren in meer dan 60 landen brengen we uitzendkrachten en bedrijven met elkaar in contact. We tellen 31.000 permanente medewerkers en helpen elke dag 650.000 mensen aan de slag in alle sectoren van de economie. In België telt Adecco meer dan 850 medewerkers en 130 kantoren. Omdat de vraag naar tijdelijke medewerkers met specifieke skills voor bepaalde sectoren toeneemt, creëerde Adecco aparte business lines. Als nieuwe Adecco-medewerker zal jij deel uitmaken van één van deze business lines:

XPE Pharma & Science Wij verzorgen voor onze klanten de selectie, aanwer­ ving of outsourcing van hoogopgeleide en ervaren farmaceutische of wetenschappelijke professionnals. Indien nodig begeleiden we kandidaten van buiten de Benelux voor projectmatige of vaste betrekkingen.

XPE Finance & Accounting Zoek je een job in de financiële sector, de fiscaliteit of in de boekhouding? Wij kennen bedrijven die hoogopgeleide professionals met ervaring zoeken. Zowel op projectbasis als voor een vaste betrekking.

XPE Medical Voor tijdelijke en structurele tekorten aan (para) medisch personeel biedt XPE Medical een oplossing.

XPE Customer Care Bedrijven hechten steeds meer belang aan interactie met hun klanten. Call centers, contact centers en helpdesks zijn bemand door medewerkers die menselijk contact en communicatie hoog in het vaandel dragen. Wij zoeken voor onze klanten gemotiveerde medewerkers, met of zonder ervaring maar met de juiste attitude, zowel op projectmatige basis als voor vaste aanwerving.

XPE Engineering In de razendsnel evoluerende wereld van engineering is het zaak om voortdurend bij te blijven, wat niet altijd een sinecure is in deze niche. Wij bieden onze klanten al de diverse diensten om op het juiste moment de juiste medewerkers te vinden, ook voor tijdelijke vacatures op projectbasis. Modis ICT Binnen Adecco Group bieden wij via Modis ICT specialistische kennis aan op het vlak van ICT Infrastructure - ICT Development en telecommunicatie.

14

adecco.be

3W Als Interim Manager ben je anders dan een gewone manager. Je bent een echte problem solver die erbij wordt geroepen als een bedrijf acute managementperikelen ondervindt Dankzij een innovatief Interim Management concept vindt 3W binnen de 48 uur de gespecialiseerde competentie voor onze klanten.


Industrial Industrial voorziet verschillende sectoren van zowel geschoolde, als ongeschoolde medewerkers. Adecco heeft klanten in volgende sectoren: Administratie, Industry (alle types arbeiders), Retail (kleinhandel en ketens), Food (voedingsnijverheid), Logistics, Automotive (transport), Hospitality (horeca en hostessen), Contact Center Solutions en Technics (technisch geschoolde arbeiders). Construct We bieden onze klanten een totaaloplossing voor personeelsbehoeften in deze specifieke sector. Veiligheid en opleiding zijn hier belangrijke aandachtspunten.

Expert Klanten op zoek naar talentvolle en gekwalificeerde bedienden vinden binnen Expert hun gading. Hier staat alles in het teken van de realisatie van de doelstellingen van onze klanten. Adecco levert specifieke kennis en professionals voor diverse vakgebieden zoals Aankoop en Logistiek, Bank en Verzekeringen, Human Resources, Management Support, Marketing, Sales en Techniek. Zowel administratieve krachten als leidinggevenden worden via hoogstaande selectietechnieken gescreend om perfect in de werkomgeving van de klant te passen.

Meerdere contractvormen zijn mogelijk. Bij Adecco vind je het contract dat het beste overeenkomt met jouw verwachtingen en krijg je de Human Resourcesomkadering die je helpt het werk te vinden dat je echt zoekt. • Uitzendwerk: levering van tijdelijk personeel aan bedrijven. • Werving en Selectie: rekrutering en selectie van vaste medewerkers door Adecco-specialisten. • Contracting & Outsourcing: levering van direct inzetbaar personeel voor specifieke projecten of voor een continue samenwerking. • Outplacement: begeleiding na individueel of collectief ontslag. • Interim Management: onmiddellijk inzetbare Adeccomanagers waarborgen tijdelijk de continuïteit van de organisatie van onze klant. • Dienstencheques: Adecco zoekt voor jou een of meerdere werkplekken waar je via dienstencheques huishoudelijke taken kan verrichten.

adecco.be

15


Nr Erk./Registr.N째Agt/Enrgt : Adecco Personnel Services NV/SA: Vlaanderen VG .631/ BUOP, Brussel/Bruxelles 00254-406-20121120/00254-40520121120, Wallonie W.RS.001/W.INT.001 Adecco Construct NV/SA: Vlaanderen VG .822/BC, Brussel/Bruxelles 00252-406-20121120/00252-40520121120, Wallonie W.RS.003/W.INT.003, D.G.: DG-LAV-009 XPE Personnel Services NV/SA: Vlaanderen VG .15/ BU, Brussel/Bruxelles 00253-406-20121120/00253-40520121120, Wallonie W.RS.002/W.INT.002 XPE Group NV/SA: Vlaanderen VG .1834/B, Brussel/ Bruxelles 00263-405-20121121, Wallonie W.RS.657 Adecco Home Services NV/SA: 04117 Lee Hecht Harrison NV/SA: Vlaanderen VG .92/O, Brussel/Bruxelles 00262-405-20121121, Wallonie W.SO.118 ref. 001-201309_Brochure_uitzendkracht_nl V.U.: Adecco, Noordkustlaan 16b, BE-1702 Groot Bijgaarden

adecco.be

001 201309 brochure uzk nl  
001 201309 brochure uzk nl  

In deze brochure krijg je een overzicht van wat jij van Adecco als werkgever mag verwachten.

Advertisement