Page 1

Werkwijzer

2012

Van sollicitatie tot contract


“install atieTECHNIEK IS CONtINU ANDERS. NIEUWE O NTWIKKEL INGEN VERANDE REN HET VAK!”

tiny.cc/werkenintechniek


Je eerste echte baan. Daar komt nogal wat bij kijken. Leuke dingen als nieuwe collega's, uitdagende projecten, je eigen werkplek en vakantiegeld. Maar ook minder leuke aspecten als overwerken, stress, rsi en pesten. Over al deze onderwerpen gaat dit boekje. De Werkwijzer is een serie brochures van de FNV met veel praktische informatie. In totaal verschijnen er vier verschillende titels. Naast deze, die gaat over waar je op de werkvloer mee te maken kunt krijgen, is er een over solliciteren, een over werk en geld en een over je rechten en plichten. Verzamel ze alle vier. Dan ben je op alle fronten goed voorbereid op de arbeidsmarkt. De brochures worden elk jaar up-todate gemaakt. Heel veel succes met je eerste baan. En als de FNV iets voor je kan betekenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Colofon Uitgave:

FNV Vakcentrale Afdeling Marketing & Communicatie Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam. www.fnv.nl

Vormgeving:

The Fresh Connection, Egmond-Binnen. www.the-fresh-connection.com

Druk:

Drukkerij Tesink bv, Zutphen. www.tesink.nl

Realisatie:

AddWork communicatie en acquisitie, Groningen. fnv@addwork.nl

Opmaak:

info@studioaddwork.nl

Bestelcode:

09-2012

Copyright:

Š FNV 2012

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de FNV Vakcentrale. Acquisitie naar aanleiding van publicaties in de werkwijzer wordt niet op prijs gesteld.

3


Ik ga zelfverzekerd aan de slag

Ontdek de vele voordelen van een FNV-lidmaatschap Lange werkdagen, tijdsdruk, laag inkomen. Wie start op de arbeidsmarkt kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Voor al je vragen en antwoorden op het gebied van werk, stage en geld word je lid van de FNV. Speciaal voor jongeren is er sinds 2012 een eigen bond. FNV Jong! Naast mooie kortingen, profiteer je ook nog eens van de samenwerking die de FNV met Menzis heeft. Zoals een voordelige collectieve ziektekostenverzekering die rekening houdt met jou en met het werk dat je doet! De voordelen van een FNV-lidmaatschap • • • •

Goede cao, advies en antwoord op het gebied van werk en geld Belasting terugvragen? Gratis hulp bij het invullen van het Tj-biljet Direct korting op bijvoorbeeld een nieuwe fiets, reizen en een thuisstudie 7% korting op de Basisverzekering en 10% korting op alle aanvullende FNV-pakketten en ook de tandartsverzekering. Je betaalt alleen voor de zorg die je nodig hebt.

Word FNV-lid en profiteer van de vele extra’s die de FNV voor jou heeft geregeld. Ga snel naar fnv.nl/lidworden


Van sollicitatie tot contract Inhoudsopgave

Stage lopen

7

Op zoek naar een baan

13

Sollicitatiebrief en cv

16

Het sollicitatiegesprek

19

Solliciteren in het buitenland

27

De arbeidsovereenkomst

36

De cao

39

Werken als uitzendkracht

43

Wat kan de FNV voor mij betekenen?

50

5


- ADvertoriAl - ADvertoriAl -

- ADvertoriAl -

‘De ‘De “A” “A” van van Aandacht’ Aandacht’ ‘De “A” van Aandacht’

‘We nemen ‘We nemen De tijD voor De tijD voor elkAAr’ ‘We nemen elkAAr’ De tijD voor elkAAr’

Croon ElEktrotEChniEk ziEt Er op toE dat dE mEnsElijkE maat Croon ElEktrotEChniEk ziEthEt Er op toE dat dE mEnsElijkE maat gEhandhaafd blijft binnEn pErsonEElsbElEid. En mEt suCCEs. gEhandhaafd blijft binnEn hEt pErsonEElsbElEid. En mEt suCCEs. Croon ElEktrotEChniEk ziEt Er op toE dat dE mEnsElijkE maat gEhandhaafd blijft binnEn hEt pErsonEElsbElEid. En mEt suCCEs.

A A A

l meer dan 135 jaar is Croon Elektrotechniek niet denken uitCroon de topElektrotechniek van de Nederlandlmeer meerweg dante135 jaar is niet se installatiebranche. Endeook mag meer weg te denken uit topals vanwerkgever de NederlandCroon zich meten met En de top. ‘Al jarenlang se installatiebranche. ook als werkgeverbevinmag l meer dan 135 jaar is Croon Elektrotechniek niet den wij ons in de hogere van ‘Al hetjarenlang Beste WerkgeCroon zich metenregionen met de top. bevinmeer weg te denken uit de top van de Nederlandversonderzoek. En hogere hoewel regionen we de nummer nog niet den wij ons in de van het1 positie Beste Werkgese installatiebranche. En ook als werkgever mag hebben behaald,Enzijn we trots dit resultaat. Bovendien versonderzoek. hoewel we deopnummer 1 positie nog niet Croon zich meten met de top. ‘Al jarenlang bevinzijn we het enige elektrotechnische bedrijf in Nederland met hebben behaald, zijn we trots op dit resultaat. Bovendien den wij ons in de hogere regionen van het Beste Werkgehet internationale Investors in People keurmerk’, aldusmet hrzijn we het enige elektrotechnische bedrijf in Nederland versonderzoek. En hoewel we de nummer 1 positie nog niet directeur Frank Schoof. het internationale Investors in People keurmerk’, aldus hrhebben behaald, zijn we trots op dit resultaat. Bovendien directeur Frank Schoof. zijn we het enige elektrotechnische bedrijf in Nederland met Het feit dat Croon Elektrotechniek een speciale eigenhet internationale Investors in People keurmerk’, aldus hrdomsconstructie kent, draagt volgenseen Schoof bij aan het Het feit dat Croon Elektrotechniek speciale eigendirecteur Frank Schoof. succes van het personeelsbeleid. ‘We Schoof maken bij sinds domsconstructie kent, draagt volgens aan1982 het onderdeel vanpersoneelsbeleid. TBI, een van de ‘We belangrijkste Techniek, succes vanuithet maken sinds 1982 Het feit dat Croon Elektrotechniek een speciale eigenBouw en Infra concerns vanvan Nederland. De enige Techniek, aandeelonderdeel uit van TBI, een de belangrijkste domsconstructie kent, draagt volgens Schoof bij aan het houderen van dit concern is van een Nederland. onafhankelijke Winst Bouw Infra concerns De stichting. enige aandeelsucces van het personeelsbeleid. ‘We maken sinds 1982 wordt door de concern stichtingisteruggegeven aan destichting. maatschappij. houder van dit een onafhankelijke Winst onderdeel uit van TBI, een van de belangrijkste Techniek, Bijvoorbeeld de restauratie van cultureel erfgoed maar wordt door devoor stichting teruggegeven aan de maatschappij. Bouw en Infra concerns van Nederland. De enige aandeelook voor de financiering van studiefondsen voor de kinderen Bijvoorbeeld voor de restauratie van cultureel erfgoed maar houder van dit concern is een onafhankelijke stichting. Winst van de medewerkers vanvan TBIstudiefondsen ondernemingen.’ ook voor de financiering voor de kinderen wordt door de stichting teruggegeven aan de maatschappij. van de medewerkers van TBI ondernemingen.’ Bijvoorbeeld voor de restauratie van cultureel erfgoed maar ook voor de financiering van studiefondsen voor de kinderen van de medewerkers van TBI ondernemingen.’

En het hr-beleid gaat verder dan dit. Schoof: ‘Ik geloof erin dat het wanneer onzegaat ruimverder tweeduizend gelukkig En hr-beleid dan dit.medewerkers Schoof: ‘Ik geloof erin en betrokken zijn, ruim ze beter functioneren. De bedrijfseconodat wanneer onze tweeduizend medewerkers gelukkig mische bijdrage wordt op die wijze goed gewaarborgd. Zoen betrokken zijn, ze beter functioneren. De bedrijfseconoEn het hr-beleid gaat verder dan dit. Schoof: ‘Ik geloof erin wel in kwalitatieve als in dit te realiseren mische bijdrage wordt opfinanciële die wijze zin. goedOm gewaarborgd. Zodat wanneer onze ruim tweeduizend medewerkers gelukkig sturen we in het bijzonder op zelfmanagement. Derealiseren persoonwel in kwalitatieve als in financiële zin. Om dit te en betrokken zijn, ze beter functioneren. De bedrijfseconolijke- en van onzeDemedewersturen wevaktechnische in het bijzonderontwikkeling op zelfmanagement. persoonmische bijdrage wordt op die wijze goed gewaarborgd. Zokers wordt gefaciliteerd door ons eigen opleidingsinstituut lijkeen vaktechnische ontwikkeling van onze medewerwel in kwalitatieve als in financiële zin. Om dit te realiseren genaamd Daarbij we opleidingsinstituut in open communikers wordtE-College. gefaciliteerd doorgeloven ons eigen sturen we in het bijzonder op zelfmanagement. De persooncatie. Het E-College. management maakt er werk om geregeld de genaamd Daarbij geloven wevan in open communilijke- en vaktechnische ontwikkeling van onze medewervestigingen persoonlijk te bezoeken. Wevan nemen de tijd voor catie. Het management maakt er werk om geregeld de kers wordt gefaciliteerd door ons eigen opleidingsinstituut elkaar. Dat creëert binding.’ vestigingen persoonlijk te bezoeken. We nemen de tijd voor genaamd E-College. Daarbij geloven we in open communielkaar. Dat creëert binding.’ catie. Het management maakt er werk van om geregeld de Aandacht voor de ander en wederzijds respect zijn volgens vestigingen persoonlijk te bezoeken. We nemen de tijd voor Schoof belangrijke kernwoorden binnen het hr-beleid van Aandacht voor de ander en wederzijds respect zijn volgens elkaar. Dat creëert binding.’ Croon. belangrijke ‘Veel beursgenoteerde willen van per Schoof kernwoordenondernemingen binnen het hr-beleid kwartaal‘Veel sneller en meer. Het gevolg is dat ze hun medeCroon. beursgenoteerde ondernemingen willen per Aandacht voor de ander en wederzijds respect zijn volgens werkers op de korte termijn sturen. dergelijke kwartaal sneller en meer. Het gevolgEen is dat ze hun aanpak medeSchoof belangrijke kernwoorden binnen het hr-beleid van beklijft zichtbaar niet.termijn Ik geloof veel meer in een lange terwerkers op de korte sturen. Een dergelijke aanpak Croon. ‘Veel beursgenoteerde ondernemingen willen per mijnvisie en handhaving de menselijke is teruitbeklijft zichtbaar niet. Ikvan geloof veel meer maat. in eenDaar lange kwartaal sneller en meer. Het gevolg is dat ze hun medeeindelijk iedereen bij gebaat.’ mijnvisie en handhaving van de menselijke maat. Daar is uitwerkers op de korte termijn sturen. Een dergelijke aanpak eindelijk iedereen bij gebaat.’ beklijft zichtbaar niet. Ik geloof veel meer in een lange termijnvisie en handhaving van de menselijke maat. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.’

005-081 v2 CS5.indd 22

31-08-12 15:47

005-081 v2 CS5.indd 22

31-08-12 15:47


Van sollicitatie tot contract Bijna van school of net afgestudeerd? Dan is de tijd aangebroken om te solliciteren. In deze brochure vind je antwoord op de meest gestelde vragen over stage lopen, het schrijven van een sollicitatiebrief, het sollicitatiegesprek, je contract en de cao.

Stage lopen Wat is een stage? Een stage is een onderdeel van een opleiding. Door stage te lopen, leer je het vak in de praktijk kennen en ervaar je wat het werk precies inhoudt. Omdat het een leerproces is, krijg je begeleiding op de stageplek en vanuit je opleiding. Hoelang een stage duurt, is vaak afhankelijk van je opleiding en leerjaar. Het kan variĂŤren van een paar weken tot een paar maanden of zelfs een heel (school)jaar. Sommige opleidingen kennen meerdere stages. Bijvoorbeeld een snuffelstage van een paar weken in het eerste jaar en een stage van een paar maanden in het vierde jaar. In sommige gevallen biedt een werkgever een vaste baan aan na een stageperiode. In dat geval kun je vast gaan werken voor deze werkgever. Hou er rekening mee dat je als stagiair geen enkel recht opbouwt. Als je werkgever dus na afloop van je stage met jou een arbeidscontract wil sluiten, gelden de normale (cao-)regels. Net als bij elke nieuwe werknemer. Een afspraak over proeftijd hoort daar bij. Vindt je werkgever een proeftijd niet nodig, dan heb je gewoon mazzel.

Wat voor soorten stages bestaan er? Snuffelstage Een snuffel- of oriĂŤntatiestage komt vooral voor in het mbo of hbo en vindt meestal plaats in het eerste jaar van je studie. Gedurende deze periode, die ongeveer varieert van 2 tot 9 weken, maak je kennis met de stageplek en het vak waarin je na je studie terechtkomt.

7


Meeloopstage Veel opleidingen op het mbo, het hbo en ook steeds vaker op de universiteit kennen een verplichte meeloop- of ervaringsstage in het 3e of 4e jaar. Gedurende deze periode, die vaak een blok of een trimester duurt, leer je de opgedane kennis in de praktijk te gebruiken. Deze kennis kan je in de laatste fase van je studie gebruiken en helpt bij het bepalen van je afstudeerrichting. Afstudeerstage Vierdejaars studenten zijn meestal verplicht om een afstudeeropdracht te doen of een scriptie te schrijven. In samenwerking met een docent op je universiteit of hogeschool, meestal je scriptiebegeleider, bepaal je een onderwerp waar je een onderzoek naar gaat doen of waarover je uitgebreid verslag doet. Je hebt eigenlijk twee soorten afstudeeropdrachten. De eerste soort kenmerkt zich vooral door een praktijkgerichte opdracht van een bedrijf of organisatie en voer je in hun opdracht uit. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het opstellen van een adviesplan of het organiseren van een congres. Deze soort komt het meest voor binnen hbo-opleidingen. Het is gebruikelijk om achteraf een stageverslag te schrijven. Bij de tweede soort is er vaak sprake van het verrichten van onderzoek. Je voert dan een onderzoeksopdracht uit, die je formuleert in samenspraak met de stageplek waar je het onderzoek uitvoert. Naar aanleiding van dit onderzoek schrijf je een scriptie onder begeleiding van je docent of hoogleraar. Meestal is het zo dat je vervolgens afstudeert. Het onderzoek kan ook bestaan uit een gedegen analyse van de bedrijfsprocessen of een project. Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage is een vorm van leren buiten de muren van de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennismaken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Idee erachter is dat je het beste leert hoe de maatschappij in elkaar zit, door er actief aan mee te doen. Kijk voor meer info op www.maatschappelijkestage.nl

8


Is een stageovereenkomst hetzelfde als een arbeidsovereenkomst? Een stageovereenkomst is niet hetzelfde als een arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst is er sprake van een werkgever en een werknemer en dat is wat anders dan een stageverlener en een stagiair. Bij een arbeidsovereenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt over onder andere de beloning (minimaal wettelijk minimumloon), het werk dat je moet verrichten en de gezagsverhouding tussen jou en je werkgever. De regels rond een arbeidsovereenkomst zijn ook in de wet vastgelegd, terwijl een stage niet wettelijk is geregeld.

Heb ik recht op stagevergoeding? Volgens de wet is je stagegever niet verplicht een stagevergoeding te geven. Maar het is wel gebruikelijk. En als het in de cao van het bedrijf is geregeld, moet je stagegever zich daaraan houden. Sommige bedrijven geven alleen een onkosten- of reiskostenvergoeding. Dit telt niet als loon, dus je hoeft hierover geen belasting te betalen. Maar het houdt ook in dat je bijna nergens voor verzekerd bent. Als je geld verdient, kan dat gevolgen hebben voor de kinderbijslag of studiefinanciering. Je mag maar een bepaald bedrag verdienen per kwartaal bij kinderbijslag, of per jaar bij studiefinanciering. Hierover kun je informatie vinden op www.fnvjong.nl/(bij)baan onder het kopje ‘geld’. Ontvang je een stagevergoeding van minimaal het wettelijke minimumuurloon en draagt je werkgever premies af, dan zijn dat inkomsten waarover je loonbelasting en sociale premies moet betalen. Maar omdat je maar een gedeelte van het jaar inkomsten hebt, kan het zijn dat je te veel belasting betaalt. Er is een speciale regeling voor scholieren. Afhankelijk van het bedrag dat je verdient, kan je werkgever de belastingdienst verzoeken om de kwartaaltabel voor de loonheffing toe te passen. Je betaalt dan weinig tot geen loonbelasting. Met vragen over deze regeling kun je terecht bij de belastingdienst op het gratis nummer 0800 0543. Je kunt ook te veel betaalde belasting achteraf terugvragen via een Tj-biljet. Op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kun je een Tj-aangifteprogramma downloaden of een papieren biljet aanvragen.

Alles weten over stage lopen? Surf naar www.fnvjong.nl 9


Naam: Mark

Naam: Samira

Leeftijd: 19 Beroep: Schoonmaker kantoren Draagt: Jasje van topontwerper Mart Visser

Leeftijd: 21 Beroep: Schoonmaker verzorgingscentrum Draagt: Schort van topontwerper Mart Visser

‘Overdag doe ik een opleiding, dus ik kan alleen ’s avonds werken. Het is dan zo heerlijk rustig.’

‘Het contact met de bewoners maakt dit werk extra leuk. Bovendien wil ik doorgroeien. En dat kan.’

Je ziet, we doen er alles aan om werken in de schoonmaak nóg aantrekkelijker te maken. Want wíj vinden het een mooi vak. Jij ook? Informeer naar de mogelijkheden bij een schoonmaakbedrijf in de buurt.

Werken in de techniek? Zoek jij een uitdagende baan, stageplaats of afstudeerplek in de engineering of metaalbewerking? Neitraco Groep biedt je de mogelijkheid dit te realiseren op één van haar vestigingen. Volg opleidingen op diverse CAD-systemen, werk samen met echte vakmensen, werk mee aan uitdagende projecten voor klanten uit een zeer breed spectrum. Kijk op www.neitracogroep.nl voor een vestiging bij jou in de buurt en ontdek wat Neitraco jou allemaal te bieden heeft aan interessante mogelijkheden.

“Developing your success”

www.neitracogroep.nl


Hoe wil jij over 45 jaar verzorgd worden? Je helpt een ander graag en merkt dat mensen jouw aandacht waarderen. Je geeft mensen zorg, vanuit het besef dat je zelf over 45 jaar ook zo verzorgd wilt worden. Zo ben jij. Daarom vind jij juist bij AxionContinu die prachtbaan met de waardering die je verdient. Want AxionContinu biedt in Utrecht, IJsselstein en Lopik wonen, welzijn en zorg zoals jij dat het liefste zou zien.

OPROEP VERPLEEGASSISTENT

Ervaring in de zorg | Per week: op oproepbasis Locaties: Woonzorgcentra Utrecht, IJsselstein en Lopik

VERZORGENDE MET AMBITIE

Diploma: MBO Verzorgende | Per week: 8 tot 36 uur Locaties: Woonzorgcentra Utrecht, IJsselstein en Lopik Bel voor meer info Kim Hooijmans, tel. 030-282 2288 of solliciteer direct op www.mijnprachtbaan.nl


Wat is het verschil tussen werkend leren en lerend werken? Naast meteen beginnen met werken, zijn er ook mogelijkheden om werken en studeren te combineren. Dit heeft een aantal voordelen, omdat je al wel een baan en een vast inkomen hebt terwijl je nog verder kan leren. De Wet educatie en beroepsonderwijs maakt een onderscheid in het beroepsonderwijs. Er zijn twee leerwegen: de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL). Bij de BBL leer je al werkend. Je bent minstens 60 procent van de studieduur aan het werk in de praktijk. Daarnaast ga je minimaal één dag in de week naar school voor theorielessen. De deelnemer aan de BBL heeft een arbeidscontract. Bij de BOL volg je volledig dagonderwijs met stages. Je bent minimaal 20 procent en maximaal 60 procent van de studieduur aan het werk in de praktijk.

Wanneer heb ik recht op een diplomatoeslag? Voorwaarde is natuurlijk dat je je diploma haalt. Wel of geen diplomatoeslag en de spelregels daar omheen staan in de cao. Pak hem er dus even bij! Ook hier geldt weer; niet in alle cao’s hebben we iets kunnen regelen. In een enkele cao wordt het leren op een andere manier beloond: je komt door je diploma in een hogere loonschaal.

12


Op zoek naar een baan Hoe vind ik een leuke baan? Je kunt op allerlei manieren aan een baan komen. Via een advertentie, of bijvoorbeeld door een zogenaamde open sollicitatiebrief te schrijven naar een bedrijf waar je wel zou willen werken, zonder dat ze direct een vacature hebben. Je kunt een baan vinden via: U een personeelsadvertentie in een krant of tijdschrift U vacaturebanken op internet U UWV WERKbedrijf U een uitzendbureau U een open sollicitatie U informatiekanalen van bedrijven zelf: het prikbord in een winkel, vacatures op de website van een bedrijf U vrienden of kennissen

Waar moet ik op letten bij een personeelsadvertentie? Kijk altijd goed naar wat er precies gevraagd wordt. Voldoe je aan de eisen in de personeelsadvertentie? Denk je dat je in het bedrijf past? Spreken het bedrijf en de functie je aan? Probeer voor je je brief gaat schrijven aan meer informatie te komen over het bedrijf en de functie. Je kunt de website van het bedrijf bezoeken, het jaarverslag opvragen of misschien ken je mensen die er werken. Je kunt ook het bedrijf zelf om meer informatie vragen. Als er in de advertentie een telefoonnummer of e-mailadres staat voor inlichtingen, maak daar dan gebruik van. Het is handig om een aantal gerichte vragen te bedenken voor je gaat mailen of bellen. Je krijgt zo niet alleen de informatie die je hebben wilt, maar je maakt ook een ge誰nteresseerde indruk en misschien blijft je naam wel hangen bij degene die je gesproken hebt.

Meer weten over stages? Surf naar www.stage.startpagina.nl 13


lll#]ZZgZbV#Xdb

LZg`Zc`jc_ZdkZgVa 7djlZcVVc_ZidZ`dbhiYdZ_ZW^_dch 6acV\ZYVX]ilVi_Zl^ai\VVcYdZccV]ZiWZ]VaZckVc_Z Y^eadbV4@dbZZchW^_=ZZgZbV;VWg^XVi^dc<gdjeaVc\h ZccZZbZZc`^_`_ZW^_dchdeYZlZg[^cOl^_cYgZX]id[ Ka^hh^c\Zc!lVVglZWdjlZcVVcheZXiVXjaV^gZegd_ZXiZc kddgYZd[[h]dgZ^cYjhig^Z L^_o^_cdeodZ`cVVghiVgiZghbZiZZc lZg`ij^\Wdjl`jcY^\ZVX]iZg\gdcY# 7djlbZidchbZZVVc_ZXVgg^ツトZ^cZZcj^iYV\ZcYZ

7ZodZ`dcoZh^iZlll#][\"]ZZgZbV#Xdb d[hijjg_Z8KkVcYVV\cd\de =ZZgZbV;VWg^XVi^dc<gdje7#K# IZaZ[ddc/%,-"+'*%'*% :"bV^a/][\"kVXVcX^Zh5][\"]ZZgZbV#Xdb

lZg`db\Zk^c\#LZW^ZYZc_ZZZcj^ihiZ`ZcY VgWZ^YhkddglVVgYZceV``Zi!lVVgW^__ZeZghddca^_`Z dcil^``Za^c\XZcigVVahiVVi#

6=::G:B68DBE6CN


Wj^iZchX]ddahZdekVc\ `^cYZgYV\kZgWa^_kZc ijhhZchX]ddahZdekVc\

mmm$iWWhj`[$db

&*(2 -& )$%

0/- #/


Sollicitatiebrief en cv Hoe schrijf ik een goede sollicitatiebrief? Om te beginnen moet de brief op tijd bij het bedrijf zijn. Kijk in de personeelsadvertentie wat de uiterste inzenddatum is. Richt de brief aan de afdeling of de medewerker die in de advertentie genoemd wordt. Verder is het handig om de brief, voor je hem de deur uit doet, eerst even te laten lezen door een vriend(in) of je ouders. Als er dan iets niet duidelijk blijkt te zijn, kun je dat nog verbeteren. Een goede sollicitatiebrief voldoet aan de volgende eisen: Vorm U Maak je brief niet langer dan één kantje A4. U Schrijf de brief in foutloos Nederlands. U Pas je schrijfstijl aan aan de toon van de advertentie. Is de advertentie in een losse stijl geschreven, dan schrijf je ook losjes; een formele advertentie vraagt om een ‘nettere’ brief. U Stuur je brief met de gewone post, tenzij de advertentie vermeldt dat solliciteren per e-mail mogelijk is. U Voeg je curriculum vitae (cv) toe. Hierover kun je verderop in deze brochure meer lezen. Inhoud U Schrijf een originele brief. Met een standaardbrief val je niet op tussen alle andere brieven. U Voorzie de brief van een datum. U Vermeld duidelijk naar welke baan je solliciteert. U Laat weten hoe je op het spoor gekomen bent van de vacature. U Maak duidelijk dat je geschikt bent voor de baan en aan de eisen voldoet. Verwijs naar je cv voor je opleiding, werkervaring, stages, persoonlijke eigenschappen, vrijwilligerswerk, hobby's, enzovoort. U Vraag mensen die van je kwaliteiten overtuigd zijn of je hun naam mag vermelden. Zij kunnen een goed woordje voor je doen. Zij zijn je zogenaamde referenties.

16


U Als je al een baan hebt, vertel dan waar je werkt, wat je daar doet en wat je

U

verantwoordelijkheden precies zijn. Geef eventueel ook aan waarom je van baan wilt veranderen (betere promotiekansen, betere aansluiting bij je studie, een verhuizing naar een andere woonplaats, enzovoort). Als je solliciteert omdat je huidige baan of het bedrijf waar je nu werkt je helemaal niet bevallen, wees dan diplomatiek. Al te kritisch overkomen bevordert je kansen niet. Zorg als het even kan voor een originele uitsmijter. Een standaardslotzin als ‘In afwachting van uw reactie, teken ik ...’ is niet fout, maar ook niet bepaald opvallend.

Een voorbeeld van een sollicitatiebrief is achterin deze brochure te vinden.

Wat is een cv en wat moet erin staan? Een curriculum vitae (cv) is een overzicht van je opleiding(en), werkervaring en je persoonlijke gegevens. Een cv moet je als bijlage of attachment meesturen met je sollicitatiebrief. Naast je persoonlijke gegevens moeten de volgende zaken erin staan: Opleiding(en) Vermeld welke opleidingen je hebt gedaan en wanneer. Vermeld ook de naam van de school, de diploma’s die je hebt gehaald en wanneer je die hebt gehaald. Werkervaring In je cv geef je een overzicht van de banen die je al hebt gehad. Als je in vakantiewerk of bijbaan werkervaring hebt opgedaan die relevant is voor de functie waarop je solliciteert, vermeld je die banen ook. Een gat tussen twee banen? Vermeld dan ook wat je in de tussentijd hebt gedaan. Houd er in elk geval rekening mee dat er in een sollicitatiegesprek bijna altijd wordt gevraagd naar je activiteiten in de periode tussen de ene en de andere baan. Bijzonderheden Vermeld naast je opleiding en werkervaring ook andere zaken die in je voordeel spreken. Coach je een voetbalteam? Dan heb je bij de sportvereniging dus de nodige leidinggevende ervaring opgedaan. Vermeld ook of je een rijbewijs hebt. Verder is het voor veel functies handig om te laten weten met welke computerprogramma’s je kunt werken.

Op zoek naar een leuke (v)mboof hbo-baan? Surf naar www.jobtrack.nl 17


Referenties Tot slot kun je referenties vermelden in je cv. Referenties zijn mensen met wie je in je werk of opleiding te maken hebt gehad en die overtuigd zijn van jouw kwaliteiten. Vraag deze mensen vooraf of ze het goed vinden dat je hun naam als referentie gebruikt en laat ze weten dat ze gebeld kunnen worden door het bedrijf waar je aan het solliciteren bent. Van toen naar nu of andersom? Je kunt bij je cv beginnen bij het begin van je loopbaan en zo naar het heden toewerken. Als je het op zoâ&#x20AC;&#x2122;n manier aanpakt, laat je zien hoe jij je hebt ontwikkeld. Het is een gebruikelijke volgorde, maar er is ook wel wat voor te zeggen om het juist andersom te doen. Over het algemeen is je laatste werkervaring het meest relevant en als die bovenaan staat, ziet degene die je cv leest dat meteen. Het is sowieso handig om je recente werkervaring uitgebreid te beschrijven en eerdere ervaring wat beknopter. Een voorbeeld van een cv kun je vinden achterin deze brochure en op www.fnvjong.nl/solliciteren.

Hoe bereid ik me voor op een sollicitatiegesprek? Heeft het bedrijf naar aanleiding van je brief interesse om nader kennis te maken, dan zul je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. In dit gesprek is het van belang dat de werkgever een indruk van jou en van je kwaliteiten krijgt, maar ook dat jij een indruk krijgt van het bedrijf en de functie waarop je solliciteert. Veel mensen zijn best zenuwachtig voor een sollicitatiegesprek: een goede voorbereiding helpt om je zenuwen de baas te blijven. En ook om jezelf goed over het voetlicht te brengen. Bedenk daarom van tevoren waarom je de baan wilt, waarom jij er geschikt voor bent en wat je goede en minder goede eigenschappen zijn. Bedenk vooraf ook een aantal vragen die je kunt stellen over de baan of het bedrijf en zet die op papier. Denk daarbij aan vragen over je precieze taken, verantwoordelijkheden, werktijden, salaris, promotiekansen, interne opleidingen, je directe collegaâ&#x20AC;&#x2122;s, de werkplek, enzovoort. Vragen over de inhoud van je werk laten zien dat je enthousiast bent over de baan en dat is toch wat een werkgever zoekt: een gemotiveerde werknemer. Bezoek de website van het bedrijf of zoek op een andere manier informatie over het bedrijf. Het maakt tijdens het gesprek een goede indruk als je iets weet over het bedrijf waar je wilt gaan werken. Verder kun je het voeren van een sollicitatiegesprek van tevoren oefenen met een vriend(in) of met je ouders. Laat ze de rol van werkgever spelen en zorg ervoor 18


dat ze je lastige vragen stellen. Bestaat je werk uit het maken van een concreet product? Bedenk dan vooraf of je eigen werk hebt dat je kunt laten zien. Als je nu al werkt: regel ruim van tevoren een vrije dag bij je huidige werkgever voor je sollicitatiegesprek.

Het sollicitatiegesprek Wat trek ik aan naar mijn sollicitatiegesprek? Bijna iedereen vraagt zich af wat hij moet aantrekken naar een sollicitatiegesprek. Een eenduidig antwoord is hierop niet te geven. Maar door aandacht te besteden aan je kleding, maak je in elk geval duidelijk dat je het sollicitatiegesprek belangrijk vindt. Het beste is om kleding uit te zoeken die past bij de functie waarop je solliciteert en bij het bedrijf. Wanneer je iemand kent die voor het bedrijf werkt, zou je kunnen vragen wat de gebruikelijke kleding is.

Hoe gaat zo’n sollicitatieprocedure verder in zijn werk? Soms is er maar één sollicitatiegesprek. Het kan ook zijn dat er een tweede en volgende ronde is, waarbij steeds een aantal kandidaten afvalt. Voor sommige vaste banen kan het bedrijf je vragen mee te werken aan een test (assessment). Ze kunnen je vragen om een probleem uit de praktijk op te lossen, of om een psychologische test te ondergaan. In elk geval zal je het hemd van het lijf worden gevraagd. Surf voor vragen die je tijdens het sollicitatiegesprek kunt verwachten bijvoorbeeld naar www.sollicitatiegesprekvragen.nl. Stel zelf tijdens het gesprek ook vragen. Niet alleen omdat het in je eigen belang is om zo veel mogelijk te weten over de functie en het bedrijf, maar ook omdat je zo een gemotiveerde indruk maakt.

Op zoek naar een voorbeeld sollicitatiebrief of cv? Surf naar www.fnvjong.nl 19


Heb jij de juiste

Inspirience? Het Miele Inspirience Centre in Vianen omvat ruim 3.000 m² aan Miele-apparatuur. Consumenten kunnen hier het merk Miele beleven met persoonlijk productadvies, kookdemonstraties, culinaire workshops en een prachtig restaurant. Een aantrekkelijke en inspirerende omgeving, net als alle andere onderdelen binnen de Miele-organisatie. Ben jij innovatief, flexibel, professioneel, klantgericht en heb je de juiste Inspirience? Kijk dan op www.miele.nl/werkenbijmiele.

Miele Nederland B.V., Postbus 166, 4130 ED Vianen

Ben jij al fan van Vérian? Je hebt niet voor niets voor werken in de zorg gekozen. In je werk als Helpende, Verzorgende of Verpleegkundige ben je helemaal op je plek. Als je elke dag met plezier aan de slag wilt, het liefste bij jou in de buurt, kom dan werken bij ons, thuiszorgorganisatie Vérian. Lijkt het je wat? Bekijk onze actuele vacatures op verian.nl of volg ons via Twitter of Facebook.

Vind ik leuk.


Bij damen kennen we geen grenzen dare to discover “

Bij Damen kennen we geen grenzen. Op onze 35 werven all over the world bouwen we schepen, van sleepboten tot superlichte fast ferries, fregatten en driemasters. Maar we willen méér. We willen nog lichtere schepen bouwen, nog meer innovaties toepassen. Wij zien kansen in de Arctische wateren, voor de kust voor Zuid-Amerika. Ben jij die ondernemende man of vrouw die met ons de maritieme wereld van de toekomst verovert? Wil jij je grenzen verleggen? Ontdek dan op www.damen.com/career de wereld van Damen. Dare to discover! erik hertel salesMaNaGeR daMeN shipyaRds

damen.com/c areer

dare to discover

the NetheRlaNds uk fRaNce swedeN polaNd RoMaNia qataR uae south afRica chiNa vietNaM siNGapoRe iNdoNesia bRazil cuba


Hoe ga ik om met vragen over het salaris? Als een werkgever al in een eerste gesprek vraagt wat je wilt verdienen, bewaar dan je antwoord liever voor een later gesprek. Arbeidsvoorwaarden, zoals de hoogte van het salaris, worden namelijk meestal pas besproken in een tweede gespreksronde. Zorg er in ieder geval voor dat je goed op de hoogte bent van de (start)salarissen in de branche waarin je solliciteert en wat het gemiddelde salaris is van mensen met jouw opleiding en werkervaring. Kijk hiervoor bijvoorbeeld eens op www.loonwijzer.nl. Realiseer je verder dat salarisonderhandelingen een soort spel zijn. Het eerste aanbod van de werkgever ligt vaak iets lager dan wat je waard bent. Speel het spel mee en ga iets boven hun aanvangsbod zitten. Daarmee maak je jezelf echt niet meteen onmogelijk, je laat je potentiële werkgever juist zien dat je weet wat je wilt.

Wat zijn de minimumlonen in 2012? Als je begint aan een nieuwe baan, dan spreek je met je werkgever af wat je gaat verdienen. Je werkgever moet je in ieder geval het minimumloon betalen, minder mag niet. Wat je minimaal gaat verdienen, is dus wettelijk vastgelegd. Dit minimumloon hangt af van het aantal uren dat je werkt en van je leeftijd. De minimumlonen worden ieder jaar aangepast. De bedragen waarop je minimaal recht hebt, kun je vinden in het schema op pagina 23. De bedragen zijn in euro’s en gelden als de ‘normale’ arbeidstijd bij het bedrijf 40 uur per week is.

leeftijd

22

bruto per maand

bruto per week

bruto per dag

15

436,85

100,80

20,16

16

502,40

115,95

23,19

17

575,20

132,75

26,55

18

662,55

152,90

30,58

19

764,50

176,40

35,28

20

895,55

206,65

41,33

21

1.055,75

243,65

48,73

22

1.237,75

285,65

57,13

23 en ouder

1.456,20

336,05

67,21


Deze bruto minimumlonen (in euro) gelden per 1 juli 2012. Ze wijzigen maximaal 2 maal per jaar. Kijk voor de meest actuele bedragen op www.fnvjong.nl/geld leeftijd

bruto per uur op basis van 36 uur

bruto per uur op basis van 38 uur

bruto per uur op basis van 40 uur

15 jaar

2,80

2,65

2,52

16 jaar

3,22

3,05

2,90

17 jaar

3,69

3,49

3,32

18 jaar

4,25

4,02

3,82

19 jaar

4,90

4,64

4,41

20 jaar

5,74

5,44

5,17

21 jaar

6,77

6,41

6,09

22 jaar

7,93

7,52

7,14

23 jaar en ouder

9,33

8,84

8,40

Wat doe ik met vervelende vragen? Je toekomstige werkgever mag alleen vragen stellen over zaken die relevant zijn voor de functie, zoals vakbekwaamheid, opleiding, kennis en ervaring. Vragen als: ‘Wil je kinderen?’ of ‘Heb je lichamelijke gebreken?’ worden wel eens gesteld, maar als je de vraag te persoonlijk vindt, mag je een antwoord weigeren. Ook op vragen over zwangerschap hoef je geen antwoord te geven. Krijg je te maken met dit soort vragen tijdens je sollicitatiegesprek, dan kan een vervelende situatie ontstaan. Probeer vriendelijk en rustig te blijven. Door bijvoorbeeld van onderwerp te veranderen met het stellen van een vraag over de functie kun je een positieve draai aan het gesprek geven. Je kunt ook een wedervraag stellen: ‘Waarom wilt u dat weten?’

23


Opleidingsbedrijf Noord-Holland

e ct een g o ed ir d , n e t s o k s g G een opleidin k bij jo u in de bu u rt? s a la ris en wer v ia de BBL! of Elek trotechnie k

Inst a llatietech

nie k

he t goe de adre s. d n a a t c e ir d je e r k be n -H olla n Bij Ins ta llat ieW pleidingsbedrij f va n No ord otste o erken ĂŠn Wij zijn het g ro kcentra en via o ns ku n je w n ke n n au w s ame r e w met 9 praktij e W ! n e v ij te . 560 bedr ie op on ze we bsi t a m leren bij r u im r fo in r e e ijk vo or m me t a lle ROC. K h o lla nd.n l rd o o n k r e w ie t w.i nsta lla che ck sne l: w w


Ontplooi jouw AMBITIES werkenBIJMNO.nl

GROND

WEG

WAT E R

BETON

RAIL

UTILITEIT

Zoek jij een technische uitdaging? Bij Inventum kom je in een warm bad!

Al meer dan 100 jaar innovatief in warmwaterapparatuur

Dé springplank voor jouw carrière. Klaar met je opleiding en nu werken? SWA is een specialist in tijdelijk en vast werk. Wij hebben een leuke job voor jou, vooral op technisch gebied. Bovendien is SWA een bureau dat je een opleiding kan bieden, bijvoorbeeld via een leer/werktraject.

weetvanwerken.nl

Interessant, want dit betekent: leren én geld verdienen tegelijkertijd! Zo is SWA voor jou dé springplank naar een succesvolle carrière. Meer weten? Kijk op de website voor onze actuele vacatures!


Ik ben niet juist behandeld tijdens de sollicitatieprocedure. Kan ik een klacht indienen? Voel je je tijdens een sollicitatieprocedure niet goed behandeld? Krijg je pas heel laat een afwijzing? Of één waarin niet staat waarom je de baan niet krijgt? Het is heel gebruikelijk dat je het bedrijf dan belt en vraagt waarom je afgewezen bent. Ben je niet tevreden over je behandeling, dan kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP). Je kunt je klacht mailen naar sollicitatiecode@nvp-plaza.nl of bellen met de NVP, 030 605 57 84. Discriminatie bij een sollicitatie mag absoluut niet. Het mag geen rol spelen of je Nederlander bent of allochtoon, man of vrouw, homo of hetero, jong of oud, christen of moslim. Dat staat in de Wet gelijke behandeling. Ben je in de sollicitatieprocedure gediscrimineerd, dan kun je een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling. Dit kan op www.cgb.nl of in een brief naar: Commissie Gelijke Behandeling, Postbus 16001, 3500 DA Utrecht. Er zijn wel uitzonderingen op de regel. In veel beroepen en bedrijven werken nog weinig vrouwen en/of allochtonen. Volgens de wet mogen deze groepen tijdelijk voorrang krijgen, tot de ongelijkheid verdwenen is.

Sollicitatietraining nodig? Misschien is het een idee om eens een workshop te volgen bij het UWV WERKbedrijf. Zij organiseren bijvoorbeeld workshops over sollicitatiebrieven schrijven en sollicitatiegesprekken voeren. Informeer bij een UWV WERKbedrijf in de buurt wanneer zo’n workshop wordt gehouden. Een overzicht van alle adressen vind je op www.werk.nl. Een aantal FNV-bonden organiseert ook sollicitatietrainingen. Ben je lid, kijk dan op de site van je bond voor meer informatie.

Klachten over je sollicitatieprocedure? Surf naar www.nvp-plaza.nl 26


Solliciteren in het buitenland Je hoeft je bij het vinden van een baan natuurlijk niet te beperken tot Nederland, je kunt ook in het buitenland een baan zoeken. In dat geval gelden andere regels en in elk land verwachten ze weer iets anders van de sollicitant. Zo is bijvoorbeeld in Frankrijk een sollicitatiebrief van 25 regels al aan de lange kant. In Duitsland is het gebruikelijk dat je een aardige foto van jezelf meestuurt. Per e-mail solliciteren is helemaal van deze tijd, maar kan niet overal. Hier vind je een aantal tips voor het solliciteren in het buitenland.

In Nederland is het heel gebruikelijk om open sollicitaties te sturen naar werkgevers, maar hoe zit het met de omringende landen? U BelgiĂŤ: open sollicitaties zijn gebruikelijk, maar wel in de taal van het bedrijf. Dus geen Nederlandse brief bij Waalse bedrijven.

U Frankrijk: open sollicitaties zijn zeer gebruikelijk in Frankrijk. Men waardeert U U

het eigen initiatief. Engeland: hier worden open sollicitaties gewaardeerd, maar je moet wel goed onderbouwen waarom je solliciteert. Duitsland: open sollicitaties zijn zowel voor banen als stages goed te gebruiken.

Brief schrijven of typen? U BelgiĂŤ: je kunt je brief zowel schrijven als typen. U Frankrijk: hier is het gebruikelijk dat je je brief, die maximaal 20 regels lang is, schrijft. Je cv kan getypt worden.

U Engeland: zowel je cv als je brief kan je voor een Engelse sollicitatie het beste typen in korte, bondige zinnen.

U Duitsland: je kunt je brief het beste typen. De brief moet zorgvuldig en verzorgd zijn.

27


)FCKJKEBUJOKF "MTKJKPWFSFFOยฟJOLFEPTJTUFBN

HFFTU CFTDIJLU  EBO IFCCFO KJK FO "MUSFDIU FMLBBS XBBSTDIJKOMJKLWFFMUFCJFEFO#JKWPPSCFFMEFFOPQ MFJEJOH UPU WFSQMFFHLVOEJHF "GIBOLFMJKL WBO KF WPPSPQMFJEJOHLVOKFJOUXFFPGWJFSKBBSKFEJQMPNB IBMFO"MUSFDIUJTFFOJOTUFMMJOHWPPSHFFTUFMJKLFHF [POEIFJET[PSHNFUWFTUJHJOHFOJOEFSFHJP6USFDIU FOEBBSCVJUFOXBBSNFOTFONFUQTZDIJTDIFQSP CMFNFOUFSFDIULVOOFOWPPSTQFDJBMJTUJTDIFIVMQ WFSMFOJOH.FUDPMMFHBยตTPQEFSUJHBGEFMJOHFO CJFEFOXF[PHPFENPHFMJKLCFIBOEFMJOHFO[PSHPQ (030) 230 8733 NBBU*FUTWPPSKPV #FM  WPPSNFFS JOGPSNBUJF0GHBOBBSXXXXFSLFOCJKBMUSFDIUOM WPPSFFOPWFS[JDIUWBOEFWBDBUVSFT

"MUSFDIU%BBSIBBMKFIFUCFTUFVJUKF[FMG

-FFSMJOHFOWFSQMFFHLVOEF .#0PG)#0

Internationale flowerbusiness: flitsend, fris en dynamisch Werken in de internationale en dynamische wereld van de bloemenexporteur? Vrouwendag in Moskou. Moederdag in Mรผnchen. Valentijn in New York. Bij al die gelegenheden zorgen Nederlandse bloemen en planten voor beleving & emotie en lifestyle. Achter elk boeketje in een bloemenwinkel, - stal of supermarkt schuilt een bruisende wereld vol snelheid, actie en dynamiek. Die van de groothandel, de internationale schakel tussen teler en winkel, wรกรกr ook ter wereld.

Nieuwsgierig? Kijk op www.vgb.nl


Werken bij ERIKS ERIKS is een wereldwijde organisatie met veel mogelijkheden. Met een omzet van ruim 1 miljard euro, ongeveer 300 vestigingen, ruim 5.000 werknemers en activiteiten in 24 landen op 4 continenten is ERIKS in Europa de grootste en meest toonaangevende industriĂŤle dienstverlener in haar vakgebied. De activiteiten van ERIKS bestaan uit engineering, inkoop, bewerking, opslag en verkoop van een breed assortiment werktuigbouwkundige producten.

Werken in de techniek Sleutelwoorden binnen ERIKS zijn: kennis, ervaring en innovatieve kracht. Middels trainingen, coaching en projectervaring biedt ERIKS dan ook volop ontwikkelmogelijkheden. Als starter zie je bij ons een uitdagende toekomst tegemoet! Heb je interesse? Kijk voor meer informatie ĂŠn een actueel overzicht van vacatures op www.werkenbijeriks.nl of neem contact op met de afdeling P&O, T (072) 514 13 70 of E jobs@eriks.nl


MAAK CARRIÈRE

BIJ BURGER KING ! ®

Ben jij enthousiast en gemotiveerd en kun je niet wachten om met jouw carrière te starten? Dan is Burger King Nederland op zoek naar jou! Werken in de fastfoodbranche wil niet zeggen dat je non stop hamburgers bakt. Wij zijn dan ook op zoek naar leergierige en ambitieuze (bijna) afgestudeerde MBO’ers die onze organisatie naar een hoger niveau willen tillen. Dat kan bijvoorbeeld als managementtrainee of – wanneer je liever verder studeert – je werk binnen Burger King combineert met de gratis gecertificeerde MBO Fastservice Opleiding! Kijk voor alle mogelijkheden op werkenbijbk.nl


Gebruik van aanhef en titels in je brief U België: gebruik altijd een naam en titels in de aanhef. U Frankrijk: gebruik altijd een naam in de aanhef. Het noemen van titels is ongebruikelijk.

U Engeland: bij onzekerheid over de juiste persoon kan je altijd ‘Dear Sir/Madam’ gebruiken.

U Duitsland: altijd naam en titels vermelden, hier wordt namelijk erg veel waarde aan gehecht.

Moet ik getuigschriften, kopieën en foto’s meesturen of meenemen? U België: alleen meesturen als daarom gevraagd wordt. Meenemen naar een gesprek is altijd goed.

U Frankrijk: in de laatste fase van de sollicitatieprocedure meenemen. U Engeland: een foto bij je sollicitatiebrief voegen kan. Eventueel gegevens insluiten waaruit blijkt dat je goed in teams kunt werken, wordt op prijs gesteld. Duitsland: een foto meesturen is erg gebruikelijk en kopieën van getuigschriften en diploma’s ook.

U

Wat te doen met referenties? U België: altijd namen en telefoonnummers van referenties meesturen. U Frankrijk: alleen op managementniveau is dit gebruikelijk. U Engeland: er wordt altijd om referenties gevraagd. Stuur daarom altijd namen en telefoonnummers mee.

U Duitsland: referenties kunnen helpen, dus daarom altijd namen en adressen meesturen.

Meer weten over solliciteren in het buitenland? Surf naar www.joho.nl 32


Hoe bouw ik mijn cv op? U België: opbouw van heden naar het verleden. Je cv mag één tot twee pagina’s zijn.

U Frankrijk: hier moet je je cv juist opbouwen van het verleden naar het heden en idealiter één pagina gebruiken.

U Engeland: je cv moet een tot twee pagina’s omvatten. Laat je actieve kant zien. U Duitsland: je cv opbouwen van het verleden naar het heden. Schrijf het bondig op hoewel de lengte van je cv minder van belang is. Vergeet niet je cv te ondertekenen.

Moet ik opleidingen, vakantiewerk en stages in mijn cv vermelden? U België: voor starters geldt dat je alles moet vermelden, dus ook eventueel vakantiewerk.

U Frankrijk: alleen de hoogst genoten opleidingen en diploma’s noemen. U U

Belangrijk is nauwkeurig je talenkennis te beschrijven. Ook is het gebruikelijk aan te geven welk toekomstperspectief je voor jezelf ziet. Engeland: relevante opleidingen noemen. Vooral laten zien dat je kunt samenwerken (dus werkgroepen en dergelijke noemen). Duitsland: vermeld ook de behaalde resultaten. Denk aan bewijsstukken zoals cijferlijsten, getuigschriften en certificaten. Vooral de vaardigheden ook vermelden.

En hobby’s, hoe zit het daarmee? U U U U

België: alleen vermelden als ze relevant zijn. Frankrijk: als je ze vermeldt, dan kun je er vragen over verwachten. Engeland: teamsporten scoren goed. Duitsland: alleen als ze relevant zijn.

Wat moet ik over mijn burgerlijke staat vermelden? U België: altijd de burgerlijke staat vermelden. Bedenk dat België niet zo progressief is als Nederland op dit gebied.

U Frankrijk: burgerlijke staat noemen. U Engeland: burgerlijke staat en andere privégegevens hoef je niet te vermelden. U Duitsland: burgerlijke staat melden. Duitsland is niet erg progressief.

33


Kijk op snijder.nl

neem deel aan de toekomst â&#x20AC;&#x201C; nu

lead the green energy revolution

Vacatures bij AEG Power Solutions

www.aegps.com/en/careers


Met jou staan we sterker Wij zoeken enthousiaste collega’s voor diverse functies (parttime of fulltime) Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn Solar Nederland B.V., één van de marktleiders op het gebied van elektra, verwarming en sanitair. Solar Nederland maakt deel uit van de Solar A/S Group. Ons klantenbestand bestaat uit installatiebedrijven, loodgieters en sanitairdetaillisten. Om onze klanten snel en compleet te kunnen leveren, beschikken wij over 19 vestigingen, drie efficiënte logistieke distributiecentra en een geavanceerd automatiseringssysteem. Verder is Solar een krachtig en gezond bedrijf met circa 700 gemotiveerde medewerkers. Misschien zijn wij wel op zoek naar jou! Nu zijn wij op zoek naar collega’s. Bij ons verdien je een uitstekend salaris. Wanneer je bij ons komt werken word je in staat gesteld jouw eigen deskundigheid en talenten te ontplooien. Ook krijg je kortingen op aankopen uit ons artikelassortiment. Kortom, bij Solar werk je in een prettige omgeving met voldoende kans om je vleugels uit te slaan! Bij Solar staan onze medewerkers centraal. Zij stellen ons in staat onze doelstellingen te verwezenlijken en ons werkgebied uit te breiden zodat we nieuwe concepten op de markt kunnen brengen. Voor ons draait het allemaal om de inzet van de juiste medewerker, met de juiste deskundigheid, op de juiste plaats en op het juiste moment. Hierdoor kan Solar haar doelstellingen halen. Onze organisatie & jouw carrière = stronger together.

Contactinformatie: Human Resources, telefoon 072 - 519 25 17. Solar Nederland B.V., Korte Vondelstraat 2-10, 1811 AE Alkmaar. Reacties kun je mailen naar: hr@solarnederland.nl of reageer via de site www.solarnederland.nl


De arbeidsovereenkomst Wat is een arbeidsovereenkomst? Aangenomen? Dan wordt het tijd voor je contract, oftewel de arbeidsovereenkomst. Dat is een overeenkomst waarbij werkgever en werknemer afspraken maken over het werk, het loon en de werktijden.

Wanneer krijg ik een arbeidsovereenkomst? Je werkgever is verplicht om je binnen een maand na je indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst te geven. Tot die tijd zijn mondelinge afspraken ook geldig. In ieder geval moet je werkgever zich houden aan de wettelijke regels voor het minimumloon, vakantie en arbeidstijden. En als voor het bedrijf een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) geldt, dan geldt die ook voor jou. In geval van nood kun je de mondelinge afspraken zelf op papier zetten met je handtekening eronder. Vraag je werkgever deze brief voor akkoord te ondertekenen.

Wat moet er in de arbeidsovereenkomst staan? In de schriftelijke arbeidsovereenkomst moeten in ieder geval de volgende elementen zijn opgenomen: U naam en woonplaats van werkgever en werknemer U de plaats(en) waar het werk wordt verricht U de functie van de werknemer of de aard van het werk U het brutoloon U de datum waarop het contract in gaat U tot welke datum het contract geldig is (bij tijdelijk werk). Als er geen einddatum wordt genoemd, is het een contract voor onbepaalde tijd U welke cao van toepassing is U de werktijden: de werkuren per week of per dag U de opzegtermijn U bij een tijdelijk contract: de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen en de opzegtermijn daarvoor U de eventuele proeftijd

36


Maak ook afspraken over bijvoorbeeld overwerk, vakantiedagen, vakantiegeld, snipperdagen en pensioen. Deze zaken kunnen ook in het contract worden opgenomen. Soms zet je werkgever in je contract dat je bepaalde dingen die je op je werk hoort en leest geheim moet houden (geheimhoudingsplicht), of dat je na afloop van je contract niet meteen voor een concurrent mag gaan werken (concurrentiebeding).

Wat als mijn werkgever niets op papier wil zetten? Wijs je baas om te beginnen op de verplichting om je binnen een maand een arbeidsovereenkomst te geven. Weigert hij dat, dan is het zaak om je loonstroken goed te bewaren. Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is, gelden je loonstroken als bewijs. Loonstroken hoor je regelmatig te ontvangen. In ieder geval bij de eerste uitbetaling en daarna telkens als er iets verandert in je loon, als je meer gaat verdienen bijvoorbeeld. Verder is het zo dat wanneer je drie maanden achter elkaar ten minste 20 uur per week betaald hebt gewerkt, er wettelijk gezien sprake is van een arbeidsovereenkomst. Lid zijn van een vakbond is handig bij arbeidsconflicten. Je kunt gratis juridische hulp krijgen.

Wat is een contract voor bepaalde tijd? Een contract voor bepaalde tijd heet ook wel een â&#x20AC;&#x2DC;tijdelijk contractâ&#x20AC;&#x2122; en is dus maar voor een bepaalde tijd geldig. Het eind van een tijdelijk contract kan worden bepaald door een tijdstip, de afronding van een bepaalde klus of een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld het herstel van de collega die jij in verband met ziekte hebt vervangen. Het einde van het contract is dus meteen het einde van je dienstverband. Opzeggen is niet nodig, maar wel netjes, van beide kanten. Een tijdelijk contract kan overigens altijd verlengd worden. Tegenwoordig kan een werkgever een werknemer drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden. Die overeenkomsten eindigen telkens op de afgesproken tijd. Wanneer dan een vierde contract wordt gesloten, is dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dus een vast dienstverband.

37


Hoe lang mag een proeftijd duren? De wet bepaalt dat een proeftijd nooit langer mag zijn dan twee maanden. Bij arbeidsovereenkomsten die korter duren dan twee jaar, is de maximale proeftijd een maand. In de cao kan wel weer zijn vastgelegd dat de proeftijd twee maanden is. Over een proeftijd moeten schriftelijk vastgelegde afspraken gemaakt worden. Je hebt niet automatisch een proeftijd.

Wat is een opzegtermijn? Een opzegtermijn is de periode die moet liggen tussen de dag waarop je je baan opzegt en de dag waarop je echt vertrekt. De wettelijke opzegtermijn is een maand. Een cao of een individuele arbeidsovereenkomst kan hier twee tot maximaal zes maanden van maken.

In mijn contract staat een concurrentiebeding met boetebepaling, wat houdt dat in? Met een concurrentiebeding met boetebepaling probeert je werkgever te voorkomen dat je overloopt naar een concurrent. Als je je handtekening onder het contract zet en je bent achttien jaar of ouder, dan zit je aan de afspraak vast. Bedenk dus voor je je handtekening zet of de baan deze beperking waard is. Volgens de wet mag geen concurrentiebeding meer worden afgesloten als je daardoor langer dan een jaar je vak niet kunt uitoefenen. Verder moet in het concurrentiebeding worden vastgelegd voor welke werkzaamheden en voor welk geografisch gebied het beding geldt. Als je door de afspraak onredelijk wordt benadeeld, kan de rechter het beding wijzigen of opheffen. Soms kan hij een compensatie voor het nadeel vaststellen. Mocht je hiermee te maken hebben, dat kan een vakbond je verder helpen. Moet je wel lid zijn natuurlijk.

38


De cao Wat is een cao? Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin worden afspraken vastgelegd voor een groep werknemers, bijvoorbeeld van één bedrijf, of voor een hele beroepsgroep. Die afspraken gaan over zaken als lonen, vakantiegeld, toeslagen voor overwerk of ploegendienst, reiskosten, spaarregelingen en loondoorbetaling bij ziekte. Andere onderwerpen zijn niet in geld uit te drukken, maar wel zo belangrijk: bijvoorbeeld bepalingen over ontslag, de tijden waarop je moet werken, recht op extra vrije dagen, verlofregelingen, kinderopvang, inspraak, scholing, loopbaanontwikkeling, veiligheid en dergelijke. In de cao staat verder voor wie de gemaakte afspraken gelden (soms geldt de cao niet voor vakantiewerkers en uitzendkrachten), hoe lang de afspraken geldig zijn en of er afwijkingen per bedrijf mogelijk zijn.

Hoe komt een cao tot stand? De vakbonden onderhandelen namens de werknemers met werkgevers over de cao. Voor de cao afloopt, moeten werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar nieuwe afspraken maken. Cao’s gelden meestal voor twee jaar. Ben je lid van een vakbond, dan kun je die bond laten weten wat volgens jou moet veranderen. Je kunt dus inspraak hebben! Zijn werkgevers en werknemers het eens, dan leggen de bonden de voorstellen voor aan hun achterban, de leden. Als zij akkoord gaan, is er een nieuwe cao. Komen de partijen er aan de onderhandelingstafel niet uit, dan proberen bonden en werknemers wel eens druk op de ketel te zetten door actie te voeren of te staken. Meestal gaan de partijen opnieuw om de tafel en worden ze het uiteindelijk eens.

Wat heb ik aan een cao? De cao is bedoeld om jou en al je collega’s zekerheid te geven over je rechten en plichten, je inkomen, de arbeidsduur en de overige arbeidsvoorwaarden. Met gezamenlijk gemaakte afspraken sta je veel sterker dan wanneer je individuele afspraken maakt met je werkgever. Voor een werkgever heeft een cao net zo goed voordelen, want ook hij weet waar hij aan toe is.

Op zoek naar een overzicht van Nederlandse cao’s? www.cao.startpagina.nl 39


Met VAPRO op je CV heb je een heleboel mee

De techniek biedt perspectief. En een VAPRO opleiding een nog veel breder perspectief. VAPRO is de meest erkende en gewaardeerde opleiding in de procesindustrie. Dus als je extra waardering wilt, een zekere toekomst of een mooie carrière kies dan voor een VAPRO opleiding. Kijk voor meer informatie op vapro.nl of bel 070 3378 300.


WERKEN

BIJ DE

NIJS ijs.nl www.werkenbijden

BouwBedrijf | TimmerfaBriek | ProjecTonTwikkeling

Deze advertentieruimte is aangeboden aan 12help, door neroc.nu - communicatiemakers (www.neroc.nu)

Met 10 euro help je weesmeisjes in India al aan een kansrijker bestaan. Ga naar 12help.org

â&#x201A;Ź

,www.12help.org


Waar vind ik mijn cao? In sommige caoâ&#x20AC;&#x2122;s is geregeld dat de werkgever verplicht is om de werknemers een zogenaamd cao-boekje te geven. Maar je hebt in ieder geval altijd het recht om de cao in te kijken. Op de afdeling personeelszaken of bij de ondernemingsraad hebben ze zeker een cao-boekje ter inzage. Of informeer bij de vakbond die jouw cao heeft afgesloten.

Wat kan ik doen als mijn werkgever de cao niet naleeft? Werkgevers zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de cao wordt nageleefd. Probeer je werkgever daar in een gesprek op te wijzen. Durf je dat niet, of helpt het niet, schakel dan je vakbond in. Doe dat in ieder geval direct wanneer het om een ernstige overtreding gaat, of om iets dat ook je collegaâ&#x20AC;&#x2122;s aangaat. De vakbond probeert dan in overleg met je werkgever tot een oplossing te komen. Eventueel schakelt de bond de werkgeversorganisatie in waarvan de werkgever lid is. De vakbond onderneemt desnoods juridische stappen om het probleem op te lossen.

Valt iedereen onder een cao? Helaas valt niet iedereen onder een cao. Maar je wordt dan altijd nog beschermd door het Nederlandse arbeidsrecht. Zowel jij als je werkgever moeten zich altijd aan de wet houden. Deze wetten regelen zaken over het arbeidscontract en ontslag, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, het minimumloon en de minimumvakantietoeslag. Zegt je werkgever dat voor jou geen cao geldt, controleer dat dan wel even. Als hij geen gelijk heeft, loop je misschien betere regelingen mis. Vooral voor flexwerkers is het nogal eens onduidelijk of ze onder een cao vallen. Lees je arbeidscontract er nog eens goed op na of er toch niet verwezen wordt naar een cao, of laat je vakbond voor je uitzoeken of je onder een cao valt. Informatie hierover is te vinden op www.fnv.nl of op de sites van de aangesloten vakbonden.

Op zoek naar de cao voor uitzendkrachten? Surf naar www.abu.nl 42


Werken als uitzendkracht Het is ook goed mogelijk dat je werk vindt via het uitzendbureau. Uitzendbureaus beschikken vaak over een uitgebreide database met vacatures en kunnen je helpen met het zoeken en vinden van een baan die bij je past.

Wie is mijn werkgever als ik via een uitzendbureau werk? Bij uitzendwerk is er altijd sprake van drie partijen: jij (de uitzendkracht), het uitzendbureau (de werkgever) en het bedrijf waar je werkt (de inlener of opdrachtgever). Je ontvangt loon van het uitzendbureau, dat is dus je werkgever. Als uitzendkracht heb je een uitzendrelatie met het uitzendbureau. Het bedrijf waar je werkt, is klant van het uitzendbureau. Een uitzendbureau mag je overigens alleen met jouw toestemming uitlenen aan een opdrachtgever. Het bureau moet ook altijd eerst vertellen wat het werk inhoudt. Werk je eenmaal als uitzendkracht bij een bedrijf, dan gelden wel de dagelijkse regels van dat bedrijf, bijvoorbeeld over werktijden en gezamenlijke vrije dagen. Tip: vraag het uitzendbureau op papier te zetten hoelang je bij een bedrijf kunt werken en wat je taken zijn. Dan weet je waar je aan toe bent. En je hebt een bewijs hoelang je voor het uitzendbureau hebt gewerkt.

Heb ik rechten als uitzendkracht? Hoe langer je bij een uitzendbureau werkt, hoe meer rechten je opbouwt. Uitzendbureaus rekenen in â&#x20AC;&#x2DC;fasenâ&#x20AC;&#x2122;. Om te weten wat voor rechten je precies hebt, moet je dus weten in welke fase je zit. In totaal zijn er drie fasen.

43


E.ON in de Benelux E.ON is een van de grootste energiebedrijven van Europa. In de Benelux produceert en levert E.ON elektriciteit, gas en warmte aan zowel particuliere klanten als de zakelijke markt. E.ON Benelux is opgericht in 1941. Sinds 2000 is het onderdeel van het Duitse E.ON Energie AG. De centrales van E.ON Benelux, met een totale capaciteit van 2.840 MW, staan opgesteld in de provincie Zuid-Holland, het economisch hart van Nederland, en in twee plaatsen in BelgiĂŤ, Langerlo en Vilvoorde. Het bedrijf heeft circa 800 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.


nieuwe centrale op de maasvlakte E.ON Benelux heeft op de Maasvlakte een kolencentrale met twee eenheden in bedrijf (EFM 1 en 2, samen 1.040 MW). Op dit moment wordt de bouw van een derde centrale voorbereid: Maasvlakte Power Plant 3 of kortweg MPP3 (ca. 1.070 MW). MPP3 is een ultramoderne kolencentrale waar met poederkool stoom met zeer hoge stoomcondities (285 bar, 600 tot 620 ÂşC) wordt geproduceerd. De stoom wordt door een turbine en een generator omgezet in elektriciteit. Dankzij deze technologie wordt een rendement van ruim 46% bereikt. Veel hoger dan in traditionele kolencentrales. Dankzij deze verbetering daalt de CO2-uitstoot per kilowattuur met ongeveer twintig procent. De centrale heeft een netto capaciteit van 1.070 MW. Dit betekent dat de eenheid zal voorzien in circa 7% van het binnenlandse elektriciteitsverbruik. MPP3 behoort daarmee tot de grootste kolengestookte eenheden die in de wereld worden gebouwd.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid Als energieproducent zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid jegens het milieu en de niet oneindige hulpbronnen van onze aarde. Waar wij leven en werken, nemen wij onze verantwoordelijkheid. Overal waar we actief zijn, willen we bijdragen aan verbetering van de leefkwaliteit. Veilige arbeidsomstandigheden ter bescherming van onze medewerkers, klanten en de buitenwereld zijn voor ons van groot belang.

Werken bij E.on Benelux E.ON Benelux is op zoek naar nieuwe medewerkers. Bent u geĂŻnteresseerd in de mogelijkheden, neem dan contact met ons op. E.ON Benelux Capelseweg 400 3068 AX Rotterdam Postbus 8642 3009 AP Rotterdam +31 (0)10 289 57 11 www.eon-benelux.com www.eon.com info@eon-benelux.com


Fase A Fase A duurt de eerste 78 weken die je voor een uitzendbureau werkt. Elke kalenderweek waarin is gewerkt (of dat nu 1 uur of 40 uur is) telt mee voor die 78 weken. Bij een onderbreking van 26 kalenderweken of meer begint de telling opnieuw. In fase A wordt gewerkt op basis van een overeenkomst met ‘uitzendbeding’, tenzij uitdrukkelijk een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is gesloten. Een uitzendovereenkomst met ‘uitzendbeding’ eindigt steeds automatisch (‘van rechtswege’), wanneer de uitzending op verzoek van de inlener wordt beëindigd. Ook als je ziek bent, eindigt de uitzendovereenkomst met uitzendbeding automatisch. In fase A heb je alleen recht op betaling van loon over de gewerkte uren, niet over de niet-gewerkte uren. Fase B Als je direct na fase A, of binnen 26 kalenderweken daarna, weer uitzendwerk verricht bij hetzelfde uitzendbureau, kom je in fase B. In deze fase wordt gewerkt op basis van één of meer ‘gewone’ arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (zonder minimumduur) of op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Fase B duurt in principe twee jaar. Binnen die twee jaar kunnen maximaal acht contracten voor bepaalde tijd worden gesloten zonder dat dit leidt tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Al deze contracten voor bepaalde tijd eindigen automatisch (van rechtswege) aan het einde van de afgesproken periode. Duurt een onderbreking gedurende deze twee jaar 13 kalenderweken of langer (maar korter dan 26 kalenderweken), dan begint de telling van fase B opnieuw. Bij een onderbreking van 26 kalenderweken of langer begin je weer in fase A. Je hebt tijdens de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd recht op doorbetaling van ten minste 90 procent van je laatstverdiende loon over het afgesproken aantal uren als er even geen werk is. Je moet wel passende arbeid accepteren. Weiger je dit, dan vervallen je rechten op vervangend werk en op doorbetaling van loon.

Meer weten over je rechten als uitzendkracht? www.fnv.nl/infowijzer, kijk bij contract en cao 46


Fase C Als je na fase B binnen 13 kalenderweken doorgaat met werken voor hetzelfde uitzendbureau, dan kom je in fase C. Je komt dan automatisch voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau in dienst. In dat geval kan de arbeidsovereenkomst niet zomaar beĂŤindigd worden. In fase C geldt hetzelfde als in fase B: je hebt recht op ten minste 90 procent van je laatstverdiende loon over het afgesproken aantal uren, maar je moet je flexibel opstellen en passende werkzaamheden accepteren.

Wat als de opdrachtgever me in dienst wil nemen? Gefeliciteerd! Let wel op het volgende: als je hetzelfde werk blijft doen, mag de werkgever geen nieuwe proeftijd afspreken. Een proeftijd mag wel als je ander werk gaat doen. En je oude rechten neem je gewoon mee; je begint dus niet opnieuw met opbouwen. Houd er rekening mee dat je in de nieuwe situatie met een vast contract een opzegtermijn van een maand hebt.


Dag geld lenen van je moeder Hallo Jumbo

Wij zijn altijd op zoek naar

hulpkrachten voor onze Jumbo winkels bij jou in de regio. Kom bijverdienen bij de leukste supermarkt van Nederland! Kijk voor de ideale bijbaan op jumbowerkt.nl

Maak jij ons team compleet?

Gezocht: gedreven commercieel en technisch talent De CliniClowns Klik...

Rexel is wereldwijd toonaangevend in de distributie van elektrotechnische materialen. Kijk voor meer informatie over de Rexel Group, functies en volledige functieomschrijvingen op www.rexelnederland.nl.

. . . door uw gift op giro 6640 1052.10.005 Adv A5.indd 1

cliniclowns.nl

15-09-2008 12:43:17


KL5LKLYSHUKZL)VUK]HU)LTPKKLSPUNZLU<P[aLUKVUKLYULTPUNLU

)LZ[LÃ&#x2026;L_RYHJO[  /L[PZ]VVY\P[aLUKRYHJO[LUILSHUNYPQRKH[LLU\P[aLUKVYNHUPZH[PL IL[YV\^IHHYPZ<P[aLUKRYHJO[LUTVL[LUVW[PQKIL[HHSK^VYKLU aLTVL[LURYPQNLU^HHYaLYLJO[VWOLIILU^HHYVUKLYZJOVSPUN LU]HRHU[PLKHNLU )L[YV\^IHYL\P[aLUKI\YLH\ZaPQU[LOLYRLUULUHHUOL[5))< SPKTHH[ZJOHW+L5))<5LKLYSHUKZL)VUK]HU)LTPKKLSPUNZ LU<P[aLUKVUKLYULTPUNLUPZLLUHJ[PL]LIYHUJOLVYNHUPZH[PL <P[aLUKVUKLYULTPUNLUKPLSPKaPQU]HUKL5))<^VYKLUNLYLNLSK NLJVU[YVSLLYKVWLLUJVYYLJ[L[VLWHZZPUN]HUKL5))<*(6 LUOLIILUOL[:5(RL\YTLYR:[PJO[PUN5VYTLYPUN(YILPK +P[^HHYIVYN[IL[YV\^IHHYOLPKaVKH[Ã&#x2026;L_RYHJO[LU^HUULLYaL HHUOL[^LYRNHHUUPL[]VVYVUHHUNLUHTL]LYYHZZPUNLURVTLU[L Z[HHU  0UKLSLKLUSPQZ[VWKL^LIZP[L^^^UII\USPZ[L]PUKLU^LSRL \P[aLUKI\YLH\ZPUKLYLNPVSPKaPQU]HUKL5))<6VRR\UULUKL SLKLU^VYKLUNLZLSLJ[LLYKVWKLZLJ[VY^HHYPUaLHJ[PLMaPQULU OL[ZVVY[M\UJ[PLZLUVWSLPKPUNZUP]LH\^HHYPUaLILTPKKLSLU  >PSQL^L[LU^LSRL\P[aLUKI\YLH\ZSPKaPQU]HUKL5))<IPQQV\ PUKLI\\Y[RPQRKHUVW^^^UII\US


Wat kan de FNV voor mij betekenen? Hier volgen de tien belangrijkste redenen om lid te worden van de FNV: 1. Met bijna 1,4 miljoen leden is de FNV verreweg de grootste en sterkste vakbond van Nederland. Een macht van betekenis, met professionele cao-onderhandelaars, deskundige juristen en betrouwbare belastingconsulenten. 2. De FNV komt op voor de rechten van werknemers. Niet alleen voor vaste krachten, maar ook voor flexwerkers zoals uitzendkrachten en oproepkrachten, bijbaners en vakantiewerkers. 3. De FNV heeft antwoord op al je vragen over werk, geld en inkomen. 4. De FNV zorgt voor goede cao’s. Dat is een collectief contract dat de bond namens jou en je collega’s afsluit met de werkgever. Onderwerpen die in een cao worden vastgelegd zijn bijvoorbeeld een goed loon, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en vermindering van werkdruk. Kortom, allerlei zaken die met werk en geld te maken hebben. 5. De FNV helpt wanneer je werkgever de regels die in de cao zijn vastgelegd niet goed naleeft. Soms is een telefoontje of een briefje al genoeg om dat recht te zetten. Geeft je werkgever niet zomaar toe, dan kan de bond namens jou verder onderhandelen. Desnoods tot aan de rechter. 6. Bij de bond kun je terecht voor allerlei gratis diensten die ergens anders bakken met geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan juridisch advies. 7. De FNV-bond helpt bij het invullen van de belastingaangifte. Dit doet de bond gratis voor je als je lid bent. 8.

Speciaal voor jonge leden organiseren veel van de FNV-bonden cursussen over bijvoorbeeld het zoeken naar de juiste baan, solliciteren of arbeidsomstandigheden. Je kunt zelf ook lid worden van FNV Jong. Kijk op www.fnvjong.nl

9.

Met de FNV-ledenpas kun je profiteren van allerlei voordelen en kortingen op verschillende producten en diensten. Toch mooi meegenomen.

10. Als jong FNV-lid heb je recht op de FNV BudgetZorg polis bij Menzis, een zorgen tandartsverzekering in één. Kijk voor meer info op www.fnvmenzis.nl, zoekvenster jong 50


Lid worden? Profiteer ook van een FNV-lidmaatschap. Contributiebedragen en regelingen voor jongeren verschillen per bond. Surf naar www.fnv.nl/lidmaatschap Of bel met de servicelijn van FNV Publieksvoorlichting: 0900 3 300 300 (ďż˝ 0,10 p.m. elke werkdag bereikbaar van 12.30 - 16.00 uur.).

Meer weten? Als je meer wilt weten over de FNV, bezoek dan onze website www.fnv.nl. Je vindt daar ook links naar de aangesloten FNV-bonden. Uiteraard kun je ons voor meer informatie ook bellen of mailen. Telefoon: 0900 3 300 300 (ďż˝ 0,10 p.m.) E-mail: info@vc.fnv.nl Internet: www.fnv.nl

Bon voor lidmaatschap van de FNV

JA, ik word lid van de FNV Naam

Woonplaats

Postcode

Telefoon

Geboortedatum

(eventueel: e-mail adres) Handtekening

Gegevens werk: Ik werk(te)

Mijn functie

Aard van het bedrijf Ik werk niet (meer), want (s.v.p. invullen) Vul de bon in en knip hem uit. Een postzegel is niet nodig, je kunt hem zo op de bus doen.

FNV Werkwijzer 09-2012

Straat


Advertenties

Postzegel niet nodig

FNV t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie Antwoordnummer 250 1000 PW Amsterdam


Hier vind je de basis voor een sollicitatiebrief. Dit voorbeeld kan dienen als een leidraad.

Naam bedrijf .......................... T.a.v. (naam) .......................... Adres .......................... Postcode en plaats .......................... Je woonplaats, datum Geachte mevrouw/heer ....., Zodra ik uw advertentie in .... las, waarin u vraagt om een ...., besloot ik te solliciteren. Weliswaar heb ik het bij het bedrijf waar ik nu werk erg naar mijn zin, maar het lijkt me goed om eens ervaring op te doen bij een andere firma (of: ....maar ik wil toch graag een baan die beter aansluit bij mijn opleiding). Bij de firma waar ik nu werk, ben ik sinds .... belast met / verantwoordelijk voor ...... en ...... Omdat ons kantoor ook werkt/zaken doet met ...... ben ik tevens bekend met ..... In mijn vorige baan/stage/opleiding heb ik ervaring opgedaan met..... Over de kwaliteiten die u in de advertentie noemt, kan ik u zeggen dat mijn huidige/vorige baas altijd zeer tevreden is/was. Verder beschik ik over de vooropleiding/achtergrond die u vraagt. Voor meer gegevens hierover verwijs ik u naar bijgevoegd curriculum vitae. Graag zou ik willen kennismaken met u en uw bedrijf en mijn enthousiasme voor deze functie toelichten in een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet, ...... (handtekening) (naam) ................................ (adres) .........................â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś (telefoonnummer) ............. Bijlage: curriculum vitae

53


Curriculum vitae

Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Burgerlijke staat:

alleenstaand/ongehuwd samenwonend/gehuwd

Opleidingen Noteer hier per opleiding een omschrijving, de jaartallen en of je al dan niet een diploma hebt behaald. Eventueel kun je het vakkenpakket/profiel vermelden. Denk ook aan cursussen, trainingen of workshops die je hebt gevolgd. Vaardigheden Wat kun je? Of waar kun je mee omgaan? Wat heb je geleerd door werkervaring of hobby? Denk ook aan talenkennis, internet, computerprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s, omgaan met een heftruck, et cetera. Werkervaring Noteer hier je werkervaring. Je kunt zelf bepalen of je begint bij je eerste of laatste baan. Bijvoorbeeld Periode: Bedrijf: Functie: Werkzaamheden:

juni 2012 t/m september 2012 Jansen Administratie te Rotterdam receptioniste (vakantiebaan) bezoekers ontvangen, telefoon aannemen, administratie.

Verder kun je je hobbyâ&#x20AC;&#x2122;s vermelden en eventueel de opleiding die je in de toekomst wilt gaan volgen.

54


Op zoek naar een leuke uitzendbaan?

Voor een leuke uitzendbaan ga je naar een uitzendbureau aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Dan weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt, zoals een goed loon en vakantiedagen. Uitzendbureaus die ABU-lid zijn worden namelijk streng gecontroleerd op het naleven van de regels. Ga je voor zekerheid? Let dan op het ABU-logo voor je een uitzendbureau binnenstapt of kijk op www.abu.nl voor de ledenlijst.

St e r k voor uitzendwer k


SPEEL JEZELF SLIMMER Welke afbeelding links hoort bij welke tekst rechts? Is die vlag van BelgiĂŤ of Duitsland? En dat iPad-onderdeel, de dock connector of de wifi flex? Met Connectro, een nieuw spel voor iPad en PC, wordt leren nog leuker. Het spel is ontwikkeld door Croon en is vooral erg leuk voor scholieren, studenten en leerkrachten. Maar ook voor ieder ander die zijn kennis wil testen. Het past helemaal bij ons streven om onderwijs en ontwikkeling in de breedte te stimuleren en de interesse in elektrotechniek aan te wakkeren. Connectro is gratis verkrijgbaar in de App Store en online te spelen op croon.nl/connectro

FNV Van Soll tot Contract - UTRECHT - sept12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you