Fullet_Hivern_i_Primavera_2018

Page 1

17/18 hivern i primavera


ESCOLA D’ESCRIPTURA DE L’ATENEU BARCELONÈS L’Escola té com a finalitat l’ensenyament de les arts i els oficis de la paraula. L’Escola s’adreça a aquelles persones amants de la llengua i la literatura que vulguin convertir la seva passió en un ofici –sigui el d’escriptor o el de professional del món editorial– o aprofundir en el plaer de la lectura i l’escriptura. L’Escola posa a l’abast de l’alumnat les eines i tècniques pròpies de l’escriptura creativa per tal que cada persona pugui emprendre amb els fonaments necessaris el seu itinerari literari personal. Des que es va fundar, l’any 1998, més de 23.000 alumnes han passat per les nostres aules; 2.100 ho van fer durant el curs 2016/2017. Cada curs acadèmic, més d’un centenar d’alumnes aconsegueixen publicar la seva obra. L’oferta formativa de l’Escola d’Escriptura compta amb propostes tant en format presencial com virtual, amb el propòsit d’arribar a més persones i més lluny. Enguany, l’Escola ofereix un ventall de més de 100 propostes formatives, organitzades en cinc grans àrees:

Escriptura Oficis de l’edició Literatura i humanitats Narració i comunicació oral Seminaris i conferències El claustre de l’Escola està format per gairebé un centenar de professors i col·laboradors, tots ells escriptors, crítics literaris, professionals de les principals editorials de Barcelona o catedràtics universitaris de renom. L’Escola és membre fundador de l’European Association of Creative Writing Programmes (EACWP), una associació formada per una trentena d’escoles d’Europa. Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h; divendres, de 10 a 14 h. La secretaria de l’Escola d’Escriptura romandrà tancada: - del 23 de desembre de 2017 al 2 de gener de 2018 - del dia 13 al 17 d’abril de 2018 - del 28 de juliol al 31 d’agost de 2018 canuda, 6. 08002 barcelona · tel. 93 317 49 08

Coberta: Jaume Plensa - House of Knowledge (study), PA, 2014 - © Jaume Plensa, VEGAP, Barcelona, 2017. Maquetació: Aïda Font. Fotografies: Gasull / Carme Esteve / Míriam Garcia

CURS 2017/2018

ÍNDEX ITINERARI PER A NARRADORS ALTRES PROPOSTES FORMATIVES ÀREA D’ESCRIPTURA

· Narrativa

· Poesia

· Audiovisual

· Llengua

ÀREA DE LITERATURA I

4 12 14 15 21 22 24

ÀREA D’ORALITAT

25 34 35

OFERTA FORMATIVA VIRTUAL

36

INFORMACIÓ GENERAL

38 46

HUMANITATS ÀREA D’OFICIS DE L’EDICIÓ

· Matriculació i preus

www.campusdescriptura.com

ee

3


Curs

NARRATIVA La teva porta d’entrada a l’ofici d’escriure

Aprendràs les principals tècniques narratives: creació de personatges, tipus de narradors, escenes, conflicte, desencadenant i punts de gir, trames, veus mimètiques, punt de vista, etc. Construiràs històries i exercitaràs la creativitat.

PROFESSORAT

Carles Adamuz / Laia Aguilar / Paco Antúnez / Javier Argüello / Patricia Capdevila / Robert Juan-Cantavella / Laura López / Ferran March / Antoni Pastor / Pau Pérez / Jaume C. Pons Alorda / Rosa María Prats / Lali Ribera / Mar Tomàs

90h

> En format presencial o virtual > En català o en castellà

Més de 3.900 alumnes han cursat Narrativa a l’Escola d’Escriptura.

Cada curs acadèmic, més d’un centenar d’alumnes de l’Escola publiquen la seva obra.

OBJECTIUS • Aprendre les principals tècniques de l’escriptura creativa • Trobar l’estil literari propi • Començar a desenvolupar un projecte de novel·la, llibre de contes o llibre de no-ficció

El curs Narrativa està reconegut pel Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya) com a activitat de formació permanent del professorat.

FORMAT PRESENCIAL • Una classe setmanal de 3 hores i mitja de durada. • Els exercicis d’escriptura es fan a casa i es debaten i es corregeixen a classe. • Entrevista individual amb el professorat abans de finalitzar el curs. Data d’inici: a partir del 15 de gener de 2018 Durada: 9 mesos (90 hores) Horaris: EN CATALÀ dimarts, de 10 a 13.30 h dijous, de 18 a 21.30 h

4

ee

EN CASTELLÀ dijous, de 10 a 13.30 h dimecres, de 18 a 21.30 h

FORMAT VIRTUAL Un mètode innovador d’aprenentatge virtual perquè gaudeixis de l’escriptura quan vulguis i on vulguis. El curs inclou: • Quinze unitats didàctiques d’unes 35 pàgines. • Un xat quinzenal al campus virtual de l’Escola. • Videocorreccions: els exercicis es corregeixen mitjançant un exclusiu sistema de videocorrecció, i es debaten als fòrums i xats del campus virtual. • Entrevista individual (presencial o virtual) amb el professorat abans de finalitzar el curs.

narrativa.campusdescriptura.com

ee

5


ITINERARI PER A NARRADORS segon any

Per a qui desitgi conèixer a fons les tècniques de l’ofici de narrar, l’Escola ofereix un Itinerari per a narradors (en català o en castellà), de tres anys de durada, que ja han iniciat més de 3.900 alumnes: Primer any: Narrativa Segon any: Novel·la I, Conte I o Papers privats I Tercer any: Novel·la II, Conte II o Papers privats II Grups de fi de projecte

Informació comuna a tots els cursos de l’Itinerari: Grups reduïts. Hores lectives de cada curs: 90 h. Una sessió setmanal de 3 hores

90 Conte I h -en català o en castellàProcés bàsic en la creació d’un conte Diferents punts de vista i les seves combinacions Diferents tipus de trames Estructura interna del conte Objectiu: Aprendre les tècniques pròpies del conte i conèixer els principals autors i tendències. L’alumne finalitza el curs amb una selecció d’entre 4 i 10 contes propis que haurà de presentar a Conte II. octubre 2018 Per matricular-se a Conte I cal haver cursat Narrativa

Els cursos de l’Itinerari també estan disponibles en modalitat virtual (excepte Papers privats I i II).

Els alumnes que han cursat Narrativa (primer any) poden continuar l’Itinerari per a narradors amb els cursos de segon any següents:

90 Novel·la I h -en català o en castellàDe la sinopsi a la trama Les fitxes dels personatges La selecció del narrador i del punt de vista De la trama a l’escaleta. El to de la novel·la La redacció dels primers capítols

90 Papers privats I: h aproximació a alguns

gèneres de no-ficció

Tipologies textuals i els gèneres literaris Gèneres de no-ficció: assaig, periodisme, papers privats Literatura voluntària i literatura casual. Lectura pública i lectura privada Preparació d’un projecte de creació personal Objectiu: Reflexionar sobre la literatura de no-ficció (diaris, (auto)biografies, llibres de viatges, epístoles, entrevistes, aforismes, etc.), i treballar el projecte personal. octubre 2018

Objectiu: Aprendre a planificar i estructurar una novel·la. L’alumne finalitza el curs amb: La trama del seu projecte de novel·la L’escaleta i les fitxes dels personatges Entre 25 i 60 pàgines escrites de la novel·la octubre 2018 Per matricular-se a Novel·la I cal haver cursat Narrativa

6

ee

ee

7


ITINERARI PER A NARRADORS tercer any

Objectiu del tercer any: Consolidar el domini dels recursos tècnics i madurar l’estil literari aplicat al projecte (novel·la, recull de contes o llibre de no-ficció) elaborat durant el curs anterior. Redactar entre el 70 i el 100% del projecte personal.

90 h

Grups de fi de projecte de Novel·la, Conte o Papers privats

Aquest curs té com a objectiu acabar el projecte d’obra que l’alumne hagi desenvolupat al llarg dels tres cursos de l’Itinerari per a narradors de l’Escola d’Escriptura. octubre 2018 Per tant, per matricular-se als grups de fi de projecte cal haver cursat Novel·la II, Conte II o Papers privats II.

90 Novel·la II h -en català o en castellàDe l’escaleta a l’escriptura de la novel·la L’estructura en capítols o parts La caracterització dels personatges La tensió narrativa Adopció d’un estil literari El to de la novel·la La revisió de l’escriptura octubre 2018 Per matricular-se a Novel·la II cal haver cursat Novel·la I

90 Conte II h -en català o en castellàLectura i anàlisi de contes de diversos autors Diferents concepcions de recull de contes Aspectes conflictius en la morfosintaxi i l’estil octubre 2018 Per matricular-se a Conte II cal haver cursat Conte I

90 h Papers

privats II

Planificació del projecte personal Estructura interna de la narració Treball sobre el to i la cohesió textual Adopció d’un estil literari L’obertura d’un camí: l’escriptura transversal o la confluència dels gèneres octubre 2018 Per matricular-se a Papers privats II cal haver cursat Papers privats I

8

ee

ee

9


Metodologia de presencial L’Escola ofereix atenció personalitzada i, per tant, el nombre d’alumnes per grup està estrictament limitat. Els cursos de l’Itinerari per a narradors tenen una vessant teòrica i una vessant pràctica, i s’imparteixen amb una periodicitat d’una classe a la setmana, de dues o tres hores de durada.

Exercicis L’alumnat fa els exercicis d’escriptura a casa, i en porta còpies a classe per als companys i el professorat. Hi ha sessions específicament dedicades a la correcció d’exercicis. En la majoria de casos, l’alumnat també participa en l’anàlisi i la valoració de textos, per tal de desenvolupar la seva capacitat crítica. Al final del curs presencial, l’alumnat amb un mínim d’un 80% d’assistència a classe pot demanar un certificat d’aprofitament del curs.

Formació permanent del professorat Per informar-vos sobre el reconeixement dels cursos de l’Escola d’Escriptura com a activitats de formació permanent del professorat (Departament d’Ensenyament – Generalitat de Catalunya), adreceu-vos a la secretaria de l’Escola.

l’Itinerari per a narradors virtual Gaudeix de l’escriptura, quan vulguis i on vulguis Des de l’any 2009, més de 3.000 alumnes d’arreu del món han passat pels cursos virtuals de l’Escola d’Escriptura, un mètode interactiu, fàcil i rigorós per aprendre i exercitar les principals tècniques narratives i per trobar el teu estil literari.

Un mètode innovador

Cada curs virtual de l’Itinerari per a narradors (Narrativa, Novel·la o Conte) té una durada de vuit mesos i està estructurat en quinze quinzenes didàctiques. Tots els cursos virtuals estan disponibles en català o en castellà, i tenen un màxim de 16 alumnes per grup. Algunes de les eines i materials dels cursos són: Videocorrecció dels exercicis Cinc dies després de lliurar el teu exercici, el professorat en publicarà al campus una videocorrecció de cinc minuts i un document amb comentaris. Un complet contingut teòric Cada quinze dies, rebràs una unitat didàctica –d’unes 35 pàgines– en què s’analitza a fons una tècnica narrativa. Un contingut exclusiu de l’Escola, elaborat per reconeguts especialistes del món literari. Fòrums i xats Podràs debatre amb el professorat i l’alumnat del grup qualsevol aspecte teòric o pràctic del curs als fòrums i xats quinzenals del campus: dubtes de les unitats didàctiques, exercicis, lectures recomanades, etc. Tutories individuals Abans de finalitzar el curs, podràs mantenir una entrevista presencial o virtual amb el professorat per tal de comentar la teva evolució durant el curs i resoldre qualsevol dubte. Si tens poc temps, pots dur a terme el treball bàsic per tal d’assolir els objectius essencials del curs: llegir la unitat didàctica, elaborar l’exercici d’escriptura i participar als fòrums. Si, en canvi, disposes de més temps, pots fer els treballs opcionals: contestar qüestionaris autocorrectius, llegir i comentar els exercicis dels companys, participar dels xats o llegir la bibliografia recomanada.

10

ee

ee

11


Índex d’altres propostes formatives ÀREA D’ESCRIPTURA GÈNERES NARRATIUS Iniciació a la narrativa (30 h) Teoria i pràctica del conte infantil (20 h) Teoria i pràctica del conte infantil II (20 h) Els secrets d’escriure teatre (45 h) Joc de miralls I. Identitat, experiència i narrativa (20 h) Joc de miralls II (20 h) Microrelat I (20 h) Microrelat II (20 h) Microrelat III (20 h) Escriure amb humor (20 h) Escriure novel·la policíaca (30 h) Persiguiendo a Eros: escritura y erotismo (20 h) Narrativa fantàstica: tècniques d’escriptura (30 h) Escribir prosa poética (20 h)

Altres propostes d’escriptura Taller per a joves escriptors I -de 15 a 17 anys- (20 h) Taller per a joves escriptors II -de 15 a 17 anys- (20 h) Com fer periodisme d’investigació (20 h) La intriga: qué es y cómo se crea (10 h) La familia como tema literario (10 h) La influència de la literatura en la vida de qui escriu (20 h) El color del cristall: jocs de la veu narrativa (20 h) Diàlegs amb ganxo (20 h) Edición y marketing para escritores (12 h)

Eines d’anàlisi literària 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18

18 18 18 19 19 19 19 20 20 20

POESIA 21 El camí del haiku (10 h) Poesia (60 h) Tècniques de poesia (60 h) La construcció d’un poemari (60 h)

21 21 21 21

AUDIOVISUAL 22 Guió de cinema II (30 h) Guió de cinema III (30 h) Guió de televisió (45 h) Sèries de TV: com crear una bíblia (20 h) Escriure un documental (20 h) Com convertir la teva novel·la o relat en un guió (20 h) Guió de curtmetratge (20 h) Del gag a l’sketch (12 h)

22 22 22 22 23 23 23 23

LLENGUA 24 Redacció i millora de textos (20 h) Redacción y mejora de textos (20 h) Estilística: del text correcte al text literari Estilística: del texto correcto al texto literario

24 24 24 24

ÀREA DE LITERATURA I HUMANITATS 25 LITERATURA Gèneres literaris 26 Renovadors del fantàstic: ciència ficció, fantasia i terror al segle XXI (20 h) 26 La retòrica de l’excès (20 h) 26 La novela histórica y sus claves (20 h) 26 Un viaje por la historia del género negro (20 h) 26 La literatura humorística: gènere o recurs (10 h) 26 L’escriptor va al cine (20 h) 27

12

ee

27

Les trames: què són i com crear-les (20 h)

27

Autors, tendències i corrents

27

Tres prosistes del XVIII: Swift, Defoe, Sterne (20 h) Berlín de entreguerras: el esplendor de la ciudad (20 h) Leer y escribir la maternidad (20 h) 200 anys de Frankenstein: de Mary Shelley a Blade Runner (20 h) Imprescindible: lectura de A la recerca del temps perdut i Pel cantó de Swann, de Marcel Proust (20 h) Las mujeres en el arte del siglo XX (20 h) Reporterisme salvatge: una immersió a la crònica extrema (20 h) Los filósofos presocráticos (20 h) París, capital cultural: de las vanguardias al mayo del 68 (20 h) Els millors relats d’infància (20 h) Nord enllà (20 h) Novela y sociedad en la época victoriana (20 h) Nueva York, capital cultural del siglo XX: de 1945 hasta la actualidad (20 h) Ciencia y literatura. Las historias que nos contamos y la construcción de la realidad (20 h) El joc etern: literatura i gamificació (20 h) T.S. Elliot: poeta, dramaturgo, crítico literario y editor (20 h) Dones de la Rive Gauche (10 h)

27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31

HUMANITATS 32 Clàssics a la carta: la comèdia grega i llatina (18 h) Clàssics a la carta: l’oratòria grega i llatina (18 h) Història de les idees estètiques: la revolta contra la tradició (20 h) Història de les idees estètiques: l’aventura inacabable de la modernitat (20 h) Ciutats literàries (VI): París (20 h)

32 32 32 32 33

ÀREA D’OFICI DE L’EDICIÓ 34 El lector profesional I (20 h) El lector profesional II (20 h) Editing: análisis y ajuste de originales (30 h)

ÀREA D’ORALITAT

35

Contar contes (20 h) Seduir amb la paraula II. Com fer presentacions persuasives (20 h) Seduir amb la paraula a les entrevistes i reunions (18h)

OFERTA FORMATIVA VIRTUAL Narrativa (90 h) Redacció i estil (45 h) Iniciació a la poesia (30 h) Microrrelat (30 h)

Novetat

34 34 34

35 35 35

36 36 36 36 36

Disponible en format presencial o virtual

ee

13


14

ee

ESCRIPTURA

30 h Iniciació a la narrativa La idea, punt de partida de l’escriptura A lguns ingredients per escriure literàriament El ritme en el text literari La construcció de la història Carles Adamuz / Laia Aguilar / Ma Rosa Nogué / Mar Tomàs gener 2018 / abril 2018 dilluns, de 10 a 13 h dimarts, de 18.30 a 21.30 h dimecres, de 18 a 21 h dissabte, de 10 a 13 h

Gèneres narratius

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

20

h Teoria i pràctica del conte infantil I Mites, rondalles i contes a la vora del foc. El conte literari Els personatges en la narració per a infants Llibres per als més petits Clàssics de la literatura infantil

Novetat

Xavier Blanch gener 2018 / abril 2018 dilluns, de 17 a 19 h 20

h Teoria i pràctica del conte infantil II

Horari

Aprofundiment en l’escriptura i en el coneixement de l’àmbit del conte infantil A nàlisi, comentari i revisió dels textos dels alumnes Contes per a primers lectors (5-6 anys) Contes per a petits lectors (7-10 anys) Del conte a la petita novel·la (10-12 anys)

Dates d’Inici

Xavier Blanch gener 2018 dimarts, de 20 a 22 h Per matricular-se a Teoria i pràctica del conte infantil II cal haver cursat Teoria i pràctica del conte infantil I 45

h Els secrets d’escriure teatre Les interioritats dels temes, els arguments i les històries El misteri dels personatges El sentit amagat dels diàlegs, les accions i els silencis Estructura de les obres teatrals: el joc del temps i l’espai E xercicis pràctics d’escriptura teatral Comentari i anàlisi de textos d’espectacles en cartellera Toni Cabré febrer 2018 dijous, de 18 a 21 h

ee

Impartit per

àrea d’escriptura

altres propostes formatives

NARRATIVA

15


20 Joc de miralls I. h Identitat, experiència i narrativa Territoris entre ficció i no-ficció Som literatura: experiència i paràbola narrativa Identitats narratives i construcció textual del jo El teu personatge no ets tu, però tu sí que ets el teu personatge L’estructura narrativa de la (no) ficció (Re)escrivint la trama: voluntat comunicativa, intencionalitat i canvis narratius Carles Adamuz gener 2018 / abril 2018 divendres, de 17 a 19 h

20 Joc de miralls II. h Identitat, experiència i narrativa El pacte ambigu i la f(r)icció calculada Estratègies textuals de la narrativa autoficcional L a transgressió de la perspectiva narrativa Ritmes discontinus i estructures fragmentàries L a deformació del temps Identitat(s) a conveniencia Carles Adamuz

abril 2018

divendres, de 19 a 21 h

20 h Microrelat I Origen i concepte de microrelat A proximació al gènere: Borges, Monterroso, Arreola, Kafka, Cortázar i d’altres Tècniques d’escriptura del microrelat Elaboració d’un conjunt de microrelats Flavia Company gener 2018 / abril 2018 dimarts, de 16 a 18.30 h (gener) / dijous, de 16 a 18.30 h (abril)

20 h Microrelat II

Estratègies narratives aplicades al microrelat: la síntesi, el suspens, la creació d’atmosfera, l’humor, el pas de rosca Qüestions d’estil i cerca de veu personal Recursos temàtics i literaris. Lectura de diversos autors: Ana María Shua, Kafka, García Márquez, José Mª Merino i d’altres Punts d’intersecció amb altres gèneres: relat, poesia, novel·la

Flavia Company gener 2018 / abril 2018 dijous, de 16 a 18.30 h (gener) / dimarts, de 16 a 18.30 h (abril) 16

ee

20

h Microrelat III

ESCRIPTURA

ESCRIPTURA

NARRATIVA

Curs orientat a la continuació del projecte de llibre de microrelats iniciat a Microrelats II A profundiment en les pautes del gènere Lectura analítica de microrelats Estudi de la síntesi literària A nàlisi de la correcció de textos propis Flavia Company abril 2018 divendres, de 17 a 19.30 h

20 Escriure amb humor. h La construcció de l’humor en literatura

Què és l’humor? Factors físics, emocionals i culturals T ipus d’humor Grans mestres: Groucho Marx, Saki, Paasilina, Dorothy Parker, Virginia Imaz... E stratègies de construcció humorística. La ironia, la paròdia, els jocs de mots, la humil coma i altres vel·leïtats del llenguatge Construcció d’episodis amb certa gràcia (o no). Anàlisi i recursos seriosos per millorar les propostes Isabel Franc gener 2018 dilluns, de 19 a 21 h

30 Escriure novel·la policíaca. h Entre l’enigma i la negra acció

La novel·la enigma com a joc intel·lectual La novel·la negra com a anàlisi social Personatges aristocràtics contra polis, lladres i dones fatals La dura realitat contra la negra ficció Començant pel final: el flashback Identificant-nos amb l’assassí Andreu Martín abril 2018 dilluns, de 17 a 20 h

20 Persiguiendo a Eros: h escritura y erotismo Características y breve historia de la literatura erótica Lecturas de Henry Miller, Anaïs Nin, Pierre Louïys, Almudena Grandes, Anne Cummings, Bataille… A nálisis de los ingredientes literarios para crear tensión erótica Ejercicios para la construcción de un relato erótico Mercedes Abad abril 2018 dilluns, de 17 a 19 h

ee

17


30 Narrativa fantàstica: h tècniques d’escriptura

h Com fer periodisme d’investigació

Els efectes desitjats: somiar, sorprendre, espantar... Els enemics: dragonades, salgarismes, màgia verda i deus ex machina Tres mestres a reivindicar: Michael Ende, Ursula K. Le Guin i Stephen King Trampes de la imaginació. Muses, fantasmes i retòrica de la fantasia L’aventura i la violència. Límits (o no) de la transgressió

Estat del periodisme. Silencis mediàtics, censura i autocensura El reportatge periodístic, eina per anar al fons Breu història del periodisme d’investigació. Exemples d’ara i abans Eines de recerca i fonts bàsiques per a la investigació Taller pràctic i tutories: com fer una investigació Treball pràctic: elaboració d’un reportatge d’investigació

Ricard Ruiz

abril 2018

20

divendres, de 18 a 21 h

20 h Escribir prosa poética

Esmeralda Berbel

abril 2018

divendres, de 18 a 20 h

Altres propostes formatives d’escriptura

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

20 Taller per a joves h -de 15 a 17 anys

escriptors I

Del xat al conte i al poema Com escriure: viure històries i voler explicar-les Com llegir: deixar-se explicar històries i viure-les La construcció de la història Mar Tomàs gener 2018 / abril 2018

dimecres, de 17 a 19 h

20 Taller per a joves escriptors II h -de 15 a 17 anys L a mirada curiosa de l’escriptor: observació, reflexió, associació El llenguatge literari: explicar històries per transmetre idees i emocions Escriure també és llegir El projecte personal: un conte, una novel·la, un poema (tema, història, punt de vista i veu narrativa, personatges i estructura) Mar Tomàs gener 2018 / abril 2018 dimecres, de 19 a 21 h 18

Per matricular-se a Taller per a joves escriptors II cal haver cursat Taller per a joves escriptors I

ee

Possibilitat de publicar els millors reportatges a CRÍTIC. La publicació serà remunerada Roger Palà i Sergi Picazo dimecres, de 17 a 19 h

A prender a escuchar el ritmo y la cadencia en los textos Entrar en el estado poético, en el flujo de la conciencia L a importancia de la elipsis, la metáfora, la digresión y las asociaciones libres L a palabra poética. Su sonido, definición e infinitas acepciones

ESCRIPTURA

ESCRIPTURA

NARRATIVA

abril 2018

10 h La intriga: qué es y cómo se crea Historia, argumento, tema, intriga, suspense: definiciones y diferencias La intriga: ¿consustancial al relato o ingrediente añadido? La polémica entre novelistas y teóricas/os sobre la necesidad de intriga en la novela A lgunas claves para crear intriga Laura Freixas del 22 al 26 de gener de 2018 de dilluns a divendres, de 10 a 12 h

10 h La familia como tema literario ¿Un tema nuevo en literatura? ¿Desde cuándo y por qué? Relaciones familiares: las más presentes en la historia de la literatura (padre-hijo, hermanos, cónyuges) y las menos (madre-hija, hermanas) La historia familiar y los géneros literarios. ¿Novela, autobiografía, autoficción, non-fiction novel…? El problema ético: los derechos del/la autor/a frente a los derechos de las personas reales convertidas en personajes Laura Freixas del 22 al 26 de gener de 2018 de dilluns a divendres, de 16 a 18 h

20 La influència de la literatura en la vida de h qui escriu Influència de l’escriptura en el punt de vista sobre la pròpia vida Fronteres entre realitat i ficció; veritat i mentida Línia de separació entre creació i teràpia Selecció de material de la pròpia vida per fer-lo literatura Flavia Company

gener 2018

dimecres, de 10 a 12.30 h

ee

19


20 h

POESIA

El color del cristall: jocs de la veu narrativa

10

h El camí del haiku

El punt de vista: només un lloc des d’on mirar? La mirada, el to, el filtre i la gestió de la informació L a inabastable objectivitat com a horitzó. El ventall de subjectivitats. Narrador i subtext El narrador al servei de la intriga i del suspens, de la trama, de l’estructura L a caracterització de personatges, les veus mimètiques i altres decisions narratives en funció del punt de vista Muriel Villanueva 20 h

abril 2018

dimarts, de 17 a 19

Diàlegs amb ganxo. Els errors més comuns dels diàlegs narratius i com evitar-los

Els moments verbals i els silencis dels personatges: quan fer-los parlar? Informar o dialogar? El grau d’intervenció del narrador. Acotacions sí o no Les funcions clau. La construcció d’escenes. Diàleg visual, diàleg cec i diàleg teatral Les rèpliques, el ritme de la prosa, les transcripcions i les transgressions... Laura López 12 h

gener 2018

dimarts, de 17 a 19 h

Edición y marketing para escritores Publicar, pero ¿cómo? Orientaciones básicas

Del original al libro publicado: claves para recorrer ese camino ¿Edición tradicional o edición digital? Qué es y qué implica cada una de ellas La importancia de la promoción. Los escritores y el marketing Tecnología y redes sociales, unas herramientas cada vez más necesarias Mª Antonia de Miquel i Silvia Querini

juny 2018

El haiku com a unitat poètica i l’art de la brevetat V alors de contingut. To i temàtica. Poesia de les sensacions Mestres antics (Basho, Buson, Issa) i mestres moderns (Shiki, Santoka, Seishi) El haiku en la tradició peninsular El haiku ben/mal construït: comentari crític de haikus clàssics Seguiment d’una col·lecció de haikus elaborats per l’alumnat

ESCRIPTURA

ESCRIPTURA

NARRATIVA

Abraham Mohino abril 2018 dimecres, de 17.30 a 19.30 h

60

Poesia h De la tradició a la poesia actual Com aprendre a escriure i a llegir poesia L’emoció traduïda en ritme. El poema: contingut i forma A spectes tècnics a tenir en compte en l’elaboració d’un poema octubre 2018 60 h Tècniques

de poesia

A nàlisi i producció de diferents tipus de poemes Construcció del sentit del poema Descobrir altres veus per trobar la pròpia Creació de textos com a pas previ a l’elaboració del poemari octubre 2018 60 h La

construcció d’un poemari

Preparació d’un poema col·lectiu, en forma de renga Elaboració de poemes en col·laboració amb artistes visuals Discussió de la producció individual de l’alumnat A ssistència a recitals poètics octubre 2018 20

ee

ee

21


30 Guió de cinema II. h Creació de l’estructura

i les escenes

L’escaleta. Elements bàsics d’un guió. Acte, seqüència, escena Tècniques d’escriptura dramàtica. Detonant. Ganxo. Punt de gir. Planting i pay off, etc. Estructura interna de les escenes. Lleis de l’acció i del personatge Redacció de l’escaleta per presentar-la a productores Hèctor Hernàndez Vicens gener 2018 dilluns, de 19 a 22 h 30 Guió de cinema III. h Teoria i pràctica del

20 h Escriure un documental Les pel·lícules de la realitat De les simfonies de la ciutat al direct cinema Formes narratives manllevades de la ficció Fonts documentals, mitjans tècnics i formats De la recerca a la construcció del guió Carles Prats

gener 2018

divendres, de 17 a 19 h

ESCRIPTURA

ESCRIPTURA

AUDIOVISUAL

20 Com convertir la teva novel·la o relat en un h guió. Les claus de l’adaptació cinematogràfica

diàleg cinematogràfic

T ipus de diàlegs. Diàleg i personatge. To, acció, i emoció El subtext. El missatge verbalitzat i el missatge real Diàleg aplicat al gènere: drama, comèdia, thriller, animació, fantàstic, etc. Diàleg d’un guió complet o exercicis d’estil (tria l’alumne) Hèctor Hernàndez Vicens abril 2018 dilluns, de 19 a 22 h 45 Guió de televisió h Escriptura de programes i sèries de televisió El llenguatge televisiu. Ficció i no ficció Els gèneres i els formats televisius Tècniques d’escriptura de sèries de televisió. Argument. Estructura. Diàlegs Els personatges. Creació. Psicologia. Motivacions Escriptura d’un capítol pilot Els programes de televisió. Tècniques d’escriptura. Creació de projectes personals Hèctor Hernàndez Vicens febrer 2018 dimecres, de 19 a 22 h

Principis de l’adaptació cinematogràfica Pacte, intercanvi i préstec. Condensació i el·lipsi Procés de transposició fílmica. Drets de transformació audiovisual: venda de drets, models de contracte... Fran Ruvira

gener 2018

dimarts, de 18 a 20 h

20 h Guió de curtmetratge Escriptura d’un guió de curtmetratge: el poder de la imaginació Idees grans per a històries curtes El teixit narratiu i les possibilitats d’experimentació El tresor d’allò mínim: trames, diàlegs, personatges Tot té un principi: els curts dels grans cineastes Àngels Diemand-Hartz abril 2018 dimecres, de 19 a 21 h 12 Del gag a l’sketch. Tècniques d’escriptura h professional del guió d’humor televisiu L’estructura narrativa en el guió d’humor. 21 claus per fer riure: de la regla de l’antipòquer al truc del mitjó capgirat El personatge i la seva caricatura. Els girs de guió Un trio d’asos: el monòleg, el diàleg i la paròdia Pep Bras

abril 2018

dimarts, de 10 a 12 h

20 Sèries de TV: h com crear una bíblia Concepte de la sèrie, formats, gèneres, estructures narratives, to i tipus de bíblies Mecanismes de treball dels equips de guió professionals A nàlisi del mercat actual i tècniques de venda Creació d’un projecte de sèrie (bíblia) preparat per vendre a productores i cadenes de TV Laia Aguilar i Isaac Palmiola dimecres, de 19 a 21 h 22

ee

gener 2018

ee

23


Jordi Garcia / Laura López / Lali Ribera / Marta Salinas gener 2018 / abril 2018 dijous, de 10 a 12 h dijous, de 19.30 a 21.30 h 20

h Redacción y mejora de textos Dudas y errores sintácticos frecuentes: de los signos de puntuación a la estructura del texto La precisión léxica Trabajo sobre textos literarios y no literarios María García Marco / Eduardo González gener 2018 / abril 2018 dimecres, 19.30 a 21.30 h dijous, de 10 a 12 h

Estilística: del text correcte al text literari (en tres mòduls independents - Mòdul 1: octubre 2018 ) Mòdul 2: Capacitar l’alumnat perquè detecti i elimini les errades estilístiques que pugui cometre (20 h) Mòdul 3: Dotar l’alumnat dels recursos retòrics suf icients perquè pugui començar a construir un estil propi d’escriure (20 h) Lali Ribera gener 2018 (mòdul 2) / abril 2018 (mòdul 3) dijous, de 17.30 a 19.30 h

Estilística: del texto correcto al texto literario (en tres módulos independientes - Módulo 1: octubre 2018)

Módulo 2: Capacitar al alumno para que detecte y elimine los fallos estilísticos en que pudiera incurrir (20 h) Módulo 3: Dotar al alumno de los recursos retóricos suficientes para que pueda empezar a forjarse un estilo propio (20 h) Josep Mengual gener 2018 (mòdul 2) abril 2018 (mòdul 3) dilluns, de 19.30 a 21.30 h 24

ee

ESCRIPTURA

El procés de composició d’un text Propietats textuals Claredat i eficàcia Adequació i correcció lingüística Treball sobre textos literaris i no literaris

àrea de literatura i humanitats

ESCRIPTURA

20

h Redacció i millora de textos

altres propostes formatives

LLENGUA

ee

25


LITERATURA Gèneres literaris

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

divendres, de 18 a 20 h

20 La retòrica de l’excés. h Del melodrama clàssic al contemporani El melodrama o l’expressió absoluta de la burgesia Tòpics melodramàtics: amor, mort i matrimoni Marguerite Gautier o l’essència de la feminitat melodramàtica El melodrama avui dins la ficció young adult Ariadna Castellarnau dimecres, de 17 a 19 h

gener 2018

20 h La novela histórica y sus claves

Mª Antonia de Miquel

gener 2018

dimecres, de 17 a 19 h

20 Un viaje por la historia del género negro: h de la calle Morgue al boom de la novela nórdica La novela negra victoriana brilla entre la niebla de Londres Hollywood convierte la novela en cine y a los escritores en guionistas Los asombrosos mecanismos literarios de las obras maestras De la Barcelona canalla a los canallas escandinavos Antonio Iturbe

gener 2018

dijous, de 17 a 19 h

10 h La literatura humorística: gènere o recurs Humor i comicitat, ingredients de la narració, estil o gènere literari? Una mica d’història. Evolució de formats i gustos Paper i presencia o absència de les dones en el gènere Tipus d’humor i recursos literaris més utilitzats Isabel Franc

ee

abril 2018

dilluns, de 19 a 21 h

Melcior Comes

gener 2018

dijous, de 10 a 12 h

Eines d’anàlisi literària

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

20

h Les trames: què són i com crear-les Història i trama. De què parlem? Causes i efectes Moviment i emoció: l’estructura emocional Esquemes argumentals. Trama i personatges 20 trames bàsiques: recerca, aventura, persecució, esca- pada, revenja, rivalitat, amor, temptació, metamorfosi, etc. Melcior Comes

abril 2018

dimecres, de 17 a 19 h

Autors, tendències i corrents

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

20

h Tres prosistes del XVIII: Swift, Defoe, Sterne L’ambient literari del segle XVIII Swift: enginy i sàtira Defoe, més enllà de Robinson Sterne, l’avantguardista

LITERATURA I HUMANITATS

gener 2018

Horari

Ricard Ruiz

Novetat

Què podem aprendre de les grans pel·lícules Claus cinematogràfiques bàsiques per a narradors Conflicte i trama: 10 clàssics del cinema com a guies magistrals Diàlegs, símbols i personatges: contar amb imatges Punts de vista, moralitat i escena: narrativa visual

Autors i corrents nacionals i internacionals: de Collins a Miéville Hibridació, gamificació, normalització i nous codis de gènere Els grans canvis: Internet, les sèries i la incorporació de la dona Anàlisi d’una obra autòctona i sessió a classe amb l’autor

La fina línea que separa la historia de la novela. Cómo se construye una novela histórica: narrador, personajes, técnicas La información: dónde encontrarla, cómo integrarla en la ficción Hitos del género, de Walter Scott a El nombre de la rosa El género y sus variantes: novela histórica romántica, policiaca, esotérica

26

20 h L’escriptor va al cine

Xènia Dyakonova gener 2018 dimecres, de 17 a 19 h

20 Berlín de entreguerras. h El esplendor de la ciudad El esplendor literario y artístico del Berlín de entreguerras. Una ciudad en plena efervescencia cultural y social La literatura sobre Berlín y la literatura alemana del periodo: Thomas Mann, Doblin, Brecht... El cine expresionista (El gabinete del doctor Caligari, Metrópolis...), la pintura y sus propuestas vanguardistas y políticas: dadá, expresionismo, nuevo realismo Mauricio Bach gener 2018 dimarts, de 17.45 a 19.45 h

ee

Dates d’Inici

ficció,

Impartit per

LITERATURA I HUMANITATS

20 Renovadors del fantàstic: ciència h fantasia i terror al segle XXI

27


LITERATURA y escribir la maternidad

Entender la figura de la madre para entender mejor el mundo Claves para escribir la maternidad, tanto la propia como la de personajes de ficción Lectura en profundidad de las grandes madres de la literatura: desde Penélope hasta Natalia Ginzburg La fertilidad y la maternidad: grandes relatos sociales colectivos Marilena de Chiara

gener 2018

dilluns, de 19 a 21 h

20 200 anys de Frankenstein: h de Mary Shelley a Blade Runner Frankenstein, la criatura: orígens, llegat i vigència Frankenstein, Victor: el ‘mad doctor’, la ciència i el post-humanisme Frankenstein, el mite: el nou Prometeu i els desafiaments als déus Variacions Frankenstein: novel·les, còmic, teatre, jocs, cinema... Lectures i relectures de l’obra original i el fenomen ‘Villa Diodati’ Ricard Ruiz gener 2018 dilluns, de 17.30 a 19.30 h 20 Imprescindibles: Lectura d’A la recerca del h temps perdut. Pel cantó de Swann, de M.Proust Introducció a una de les obres mestres indiscutibles de la narrativa del segle XX Les dues vies textuals de l’Alta Modernitat: la radicalitat textual de Joyce i la reconducció de la tradició de Proust Lectura aprofundida de Pel cantó de Swann, el primer volum d’A la recerca del temps perdut Resseguiment històric de l’esfera d’influència de Proust i la seva obra fins a l’actualitat Sam Abrams

gener 2018

dimarts, de 16 a 18 h

20 h Las mujeres en el arte del siglo XX Las figuras femeninas del impresionismo (Claudel, Valadon, Morisot, Cassatt) Las mujeres del surrrealismo y las vanguardias (Dora Maar, Leonora Carrington, Remedios Varo...) Las grandes fotógrafas (Lee Miller, Tina Modotti, Diane Arbus, Cindy Sherman...) y mecenas (Peggy Guggenheim...) Las grandes artistas del siglo XX: Frida Kahlo, Georgia O’Keefe, Louise Bourgeois... Mauricio Bach 28

ee

gener 2018

dilluns, de 10 a 12 h

20 Reporterisme salvatge: h una immersió a la crònica extrema Una immersió a les tècniques del paradigma que canvia el periodisme i la manera de fer la crònica periodística, amb anàlisi de lectures Què era el “Nou periodisme”? De Truman Capote a Tom Wolfe, passant per Gay Talese i arribant a Martín Caparrós Periodisme gonzo: eliminació de subjecte i objecte, de ficció i no ficció, les possibilitats de l’art lisèrgic. Anàlisi de Hunter S. Thompson i Por i fàstic a Las Vegas Esteve Plantada gener 2018 dilluns, de 17 a 19 h

20 Los filósofos presocráticos: h el amanecer del pensamiento occidental El pensamiento antes de la filosofía Los pensadores de inicio: Anaximandro, Heráclito y Parménides Lectura de los fragmentos de Heráclito y del poema de Parménides Redescubrimiento de los presocráticos: de Spinoza a Heidegger.

LITERATURA I HUMANITATS

LITERATURA I HUMANITATS

20 h Leer

Andreu Jaume gener 2018 dijous, de 19 a 21 h 20 París, capital cultural: h de las vanguardias al mayo

del 68

Las vanguardias artísticas y literarias. El surrealismo Los grandes escritores: Proust, Gide, Colette… Los expatriados americanos: Gertrude Stein, Hemingway… La posguerra: el existencialismo, la nouvelle vague, Rayuela de Cortázar, el París de Patrick Modiano… Mauricio Bach abril 2018 dimarts, de 17.45 a 19.45 h 20 h Els millors relats d’infància Sagarra i Riber, memorialistes lírics Infàncies eslaves: Gorki, Hrabal, Zagajewski La nostàlgia de Canetti i Nabokov La infància africana de Ngugi Wa Thiong’o Xènia Dyakonova abril 2018 dimecres, de 17 a 19 h

ee

29


20 h Nord enllà

20 h El joc etern: literatura

Introducció a la literatura del Nord d’Europa, «el bell Nord glaçat», una gran desconeguda Història i context de la literatura escandinava Diferències entre el Nord i el Sud a nivell literari Impacte mundial de la literatura escandinava

Exploració de les relacions teòriques i pràctiques entre joc i literatura El joc com a tema: l’homo ludens. Lectures destacades El joc com a forma. Retòrica, estructura, corrents literaris i exercicis creatius La gamificació al segle XXI: joc, videojoc, retronarrativitat i realitats virtuals

Sam Abrams abril 2018 dimarts, de 16 a 18 h 20 h Novela y sociedad en la época victoriana Un viaje fascinante a la Inglaterra del siglo XIX: telares de vapor, travesías oceánicas, espiritistas y buscavidas La génesis de la literatura de género: fantasmas, vampiros y detectives El redescubrimiento de pasajes inolvidables de grandes clásicos, como Oliver Twist, Cumbres borrascosas o Norte y Sur Un paseo por la orilla más tenebrosa del Támesis de la mano de aparecidos y ladrones de cadáveres La herencia victoriana: neo-victorianismo, steampunk y las grandes series y películas Mª Antonia de Miquel i Olga Merino abril 2018 divendres, de 17 a 19 h 20 Nueva York, capital cultural del siglo XX: h de 1945 hasta la actualidad Los grandes escritores que han retratado la ciudad: J. D. Salinger, Truman Capote… Los movimientos artísticos, los beats, el nuevo periodismo, el pop de Warhol, Lou Reed… La ciudad en la obra de Tom Wolfe, Paul Auster y otros escritores actuales

Ricard Ruiz

abril 2018

20 T. S. Eliot: h poeta, dramaturgo,

i gamificació

dilluns, de 17.30 a 19.30 h

crítico literario y editor

El gran poeta del siglo XX Una de las figuras intelectuales más influyentes y polémicas de la literatura anglosajona La vanguardia poética del siglo XX Lectura de La tierra baldía y Cuatro cuartetos Andreu Jaume

abril 2018

dijous, de 19 a 21 h

LITERATURA I HUMANITATS

LITERATURA I HUMANITATS

LITERATURA

10 h Dones de la Rive Gauche Entreguerres: Paris era una dona; París era una festa Les protagonistes de la Rive Gauche El Saló literari de Natalie Barney: cultura, atreviment i sandvitxos Obres i autores: un llegat literari i social que perdura Isabel Franc

maig 2018

dilluns, de 19 a 21 h

Mauricio Bach abril 2018 dilluns, de 10 a 12 h 20 Ciencia y literatura. Las historias que nos h contamos y la construcción de la realidad Límites de la ciencia, límites de la ficción y territorios fronterizos La gramática de la ciencia y el rigor de la literatura Lenguajes literarios y lenguajes científicos El relato científico y el relato literario como formas de construcción de la realidad Javier Argüello abril 2018 dijous, de 17 a 19 h 30

ee

ee

31


18

20 h Ciutats literàries (VI): París

El gènere còmic en el món grecoromà: l’escriptura al servei de l’humor La Lisístrata d’Aristòfanes o el sexe com a ultimàtum El soldat fanfarró de Plaute o els abusos superbiosos d’un militar curt de gambals Els germans de Terenci o l’educació dels joves a debat

Aquesta nova edició del curs “Ciutats literàries” ens transporta a París, probablement la ciutat més literària del món, la llar de Victor Hugo, Zola, el surrealisme, Perec, Modiano i tants d’altres escriptors. L’experiència combina 8 hores de classe a l’Escola d’Escriptura amb classes a l’hotel de París, tertúlies i rutes culturals.

LITERATURA I HUMANITATS

h Clàssics a la carta: la comèdia grega i llatina

Mònica Miró gener 2018 dijous, de 10 a 13 h 18 h Clàssics a la carta: l’oratòria

grega i llatina

El gènere oratori en el món grecoromà: el poder de l’eloqüència, la retòrica i la poètica L’Apologia de Sòcrates o el paper de l’intel·lectual en la política El Judici a una meuca d’Apol·lodor o la prostitució com a qüestió d’Estat La Defensa del poeta Àrquias de Ciceró o el valor social de la literatura

Jordi Carrión 6, 7 i 8 de juny de 2018 Al preu de les classes presencials (20 hores), caldrà afegir el cost del viatge. Més informació a partir del mes de gener a la secretaria de l’Escola. Inscripcions: fins el 28 de febrer

Mònica Miró abril 2018 dijous, de 10 a 13 h

LITERATURA I HUMANITATS

HUMANITATS

20 Història de les idees estètiques: h la revolta contra la tradició Definició de l’estètica Introducció a la història de les idees estètiques des de la Il·lustració fins al Realisme i el Naturalisme Resseguiment de les successives teories estètiques de la tradició de la literatura i les arts del món occidental Reconeixement de la importància de les teories estètiques Sam Abrams gener 2018 dilluns, de 16 a 18 h 20 Història de les idees estètiques: h l’aventura inacabable de la modernitat Definició de l’estètica Introducció a la història de les idees estètiques des de la Modernitat fins a la Postmodernitat Resseguiment de les successives teories estètiques de la tradició de la literatura i les arts del món occidental en l’era moderna Reconeixement de la importància de les teories estètiques Sam Abrams abril 2018 dilluns, de 16 a 18 h 32

ee

ee

33


OFICIS DE L’EDICIÓ 20 h El lector profesional I El viaje del libro: del manuscrito a la librería Criterios para la valoración de un manuscrito: la redacción de un informe de lectura Técnicas para la redacción de una contracubierta Rosa María Prats gener 2018 / abril 2018 dimarts, de 20 a 22 h

ORALITAT 20

h Contar contes La seducció de l’oralitat Trobar recursos en un mateix per esdevenir contador Contar amb tot el cos. Contar amb àlbums il·lustrats i amb objectes amb valor simbòlic Pràctiques de contar en el grup (Mira’m com ho faig!) Pep Duran gener 2018 dilluns, de 18 a 20 h

20

h El lector profesional II Panorámica de los géneros novelísticos de mayor vigencia en el mercado editorial Prácticas de redacción de informes y contracubiertas, con especial hincapié en cuatro géneros: el thriller, la novela histórica, la novela romántica y el libro de autoayuda y crecimiento personal Rosa María Prats abril 2018 dimarts, de 18 a 20 h

OFICIS DE L’EDICIÓ

30 h Editing: análisis y ajuste de originales Lectura, análisis y valoración de un original Desequilibrios temáticos. Orden y progresión Desajustes en el registro lingüístico. Adecuación al tema y al público de destino

34

ee

El contingut de la comunicació eficaç L’organització de la informació: inici, desenvolupament i conclusió. La dosi de planificació i d’improvisació Mitjans i recursos per despertar i mantenir l’atenció Marta Albaladejo gener 2018 dissabte, de 10 a 13 h

18 Seduir amb la paraula a les entrevistes i reunions h La comunicació oral per aconseguir objectius comuns Com són les reunions i entrevistes eficaces Els obstacles emocionals de la comunicació: introducció a l’anàlisi transaccional Les preguntes del coaching o com fer preguntes «provocatives» Marta Albaladejo abril 2018 dissabte, de 10 a 13 h

ORALITAT

Rosa María Prats gener 2018 / abril 2018 dimecres, de 19 a 22 h

20 Seduir amb la paraula II. h Com fer presentacions persuasives

ee

35


OFERTA FORMATIVA VIRTUAL A més dels cursos de l’Itinerari per a Narradors, l’Escola fa altres propostes en format virtual perquè gaudeixis de l’escriptura quan vulguis i on vulguis.

30

h Iniciació a la poesia -en català o en castellà-

Grups reduïts: un màxim de 16 alumnes per grup Preu i descomptes: consultar pàgina 46 Matrícula oberta: del 20 de novembre de 2017 al 21 de gener de 2018

mapavirtuals.campusdescriptura.com

Eines per transformar l’emoció del poeta en l’emoció del lector Tècniques de composició: sentit, tema, música, espais. Tipus d’imatges i d’expressió poètica Com crear espais a la poesia. Espacialitat o distribució del poema en la pàgina. Repetició i elisió. Recursos gramaticals a favor de l’espai Motiu i tòpic literari. L’anècdota i la categoria del poema, avui

22 de gener de 2018 Durada: 2 mesos i mig Laura López / Juan Vico

45

h Redacció i estil -en català o en castellàAprofundir en l’estudi de les eines gramaticals i estilístiques de l’escriptor per treure’n el màxim profit Capacitar l’alumnat perquè detecti i elimini les errades gramaticals i estilístiques que pugui cometre Dotar l’alumnat dels recursos retòrics suficients perquè pugui començar a construir un estil propi d’escriure Els exercicis de l’alumnat poden ser textos narratius produïts en altres cursos, textos funcionals (laborals, tècnics, etc.) o bé pràctiques proposades pel professorat 22 de gener de 2018 Durada: 4 mesos Jordi Garcia / Ana Guerberof / Marta Salinas

redaccio.campusdescriptura.com Les persones que hagin cursat o estiguin cursant qualsevol dels cursos de l’Itinerari per a narradors de l’Escola d’Escriptura (Narrativa, Novel·la I i II, Conte I i II o Papers Privats I i II) o Grups de fi de projecte, en format presencial o virtual, gaudiran d’un 10% de descompte en el preu de Redacció i estil.

36

ee

9 d’abril de 2018 Durada: 2 mesos i mig Susana Camps / José Ignacio García Martín

Novetat

narrativa.campusdescriptura.com

Aproximació al concepte de microrelat: què és microrelat i què no Com aconseguir commoure el lector a través d’una història minúscula Exercitació de la tècnica del gènere a partir de l’escriptura de textos propis i la lectura i anàlisi de microrelats fonamentals de la tradició literària Estudi de les característiques essencials del gènere: hiperbrevetat, el·lipsi, al·lusió, narrativitat, efecte, estructura, etc.

Horari

22 de gener de 2018 Durada: 8 mesos

30

h Microrelat -en català o en castellà--

microrelat.campusdescriptura.com Dates d’Inici

Aprendre les principals tècniques de l’escriptura creativa Trobar l’estil literari propi Començar a desenvolupar un projecte de novel·la, llibre de contes o de llibre de no-ficció

poesia.campusdescriptura.com

Un mètode innovador d’aprenentatge virtual Unitats didàctiques Videocorreccions dels exercicis Qüestionaris autocorrectius Fòrums, xats i tutories individuals

Impartit per

90

h Narrativa -en català o en castellà-

Metodologia: consultar pàg. 11

ee

37


INFORMACIÓ GENERAL

informació general

Serveis - Cursos ad hoc per a empreses i institucions - Gabinet d’Assessorament Lingüístic i Literari (GALL) Lectura i valoració d’originals Correcció d’estil, de textos literaris i no literaris Editing d’obres literàries Traduccions - Servei de coaching cultural (individual o per a grups) - Servei de tutoria individual en 7 idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany, italià i rus (presencial o virtual) EQUIP DIRECTIU: Pau Pérez i Jordi Muñoz ATENCIÓ A L’ALUMNAT: Míriam Garcia SECRETARIA: Míriam Garcia, Paco Antúnez i Ana Moya ADMINISTRACIÓ: Montse Maronda COORDINACIÓ DE CURSOS: Franco Chiaravalloti i Lluís Martí RELACIONS INTERNACIONALS: Ana Guerberof

Biblioteca i hemeroteca (Consulta i préstec) Consulteu el web: http://biblioteca.ateneubcn.cat Informació puntual dels actes de l’Ateneu Barcelonès Recepció de L’Ateneu al dia (Butlletí electrònic quinzenal) Jardí romàntic amb servei de bar Restaurant ATN: el 20% de descompte en el menú del migdia (de dilluns a divendres) Consulteu altres serveis i avantatges a www.ateneubcn.cat

38

ee

ee

39


DESCOMPTES PER A ENTITATS COL·LABORADORES L’Escola ofereix el 5% de descompte en el preu de la matrícula de les propostes presencials i el 10% de descompte en el preu de la matrícula de les propostes virtuals als socis, usuaris, subscriptors o titulars de les entitats següents:

Professorat i col·laboracions A-

Mercedes Abad Sam Abrams - L Luis Lagos Carles Adamuz Laura López Laia Aguilar Marta Luna Marta Albaladejo Albert Lladó Paco Antúnez Javier Argüello - M B - Ferran March Mauricio Bach Eduard Márquez Esmeralda Berbel Andreu Martín Xavier Blanch Sebas Martín Pep Bras Pablo Martín Sánchez C - Teresa Martín Taffarel Toni Cabré Patrícia Martínez Paco Camarasa Josep Mengual Susana Camps Olga Merino Patricia Capdevila Dolors Millat Jordi Carrión Mª Antonia de Miquel Gemma Casamajó Mònica Miró Ariadna Castellarnau Abraham Mohino Ada Castells - N Francesc Nadal Marilena de Chiara Ma Rosa Nogué Franco Chiaravalloti Fernando Clemot - O Víctor Obiols Roger Coch Melcior Comes - P Roger Palà Flavia Company D - Isaac Palmiola Laureano Debat Francesc Parcerisas Àngels Diemand-Hartz Antoni Pastor Pep Duran Josep Pedrals Xènia Dyakonova Pau Pérez E - Sergi Picazo Ramon Erra Esteve Plantada Marina Espasa Jaume C. Pons Alorda F - Carles Prats Isabel Franc Rosa María Prats Laura Freixas Alberto Prieto Andrea Fuentes - Q G - Silvia Querini Jordi Garcia Raúl Quirós José Ignacio García Martín - R Lali Ribera María García Marco Txani Rodríguez Helen Gilboy Manel de la Rosa Eduardo González Marc Rosado Guillem-Jordi Graells Ricard Ruiz Isidre Grau Fran Ruvira Ana Guerberof Gerard Guix - S Marta Salinas Pere Guixà

H -- T

Enrique de Hériz Mar Tomàs Hèctor Hernàndez Vicens - V I - Juan Vico Antonio Iturbe Dani Vilaró J - Muriel Villanueva Andreu Jaume - Z Pedro Zarraluki Olga Jornet Robert Juan-Cantavella Albert Juvany claustre.campusdescriptura.com 40

ee

ee

41


COL·LABORACIONS

CURSOS EXTERNS A MIDA empresa.campusdescriptura.com

Formació a mida per a la teva empresa, entitat, col·legi professional, universitat o institució. Concessió de beques d’estudi per als seus associats, gestionades a través de l’entitat de drets reprogràfics CEDRO. AELC: 93 302 78 28 aelc@escriptors.cat www.escriptors.cat

ACEC: 93 318 87 48 secretaria@acec-web.org www.acec-web.org

L’Escola d’Escriptura ofereix als socis i sòcies d’ambdues entitats el 5% de descompte en el preu dels cursos presencials i el 10% de descompte en el dels cursos virtuals.

Així mateix, l’Escola d’Escriptura col·labora amb: Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Institut de Cultura de

Barcelona (ICUB), Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya), Blanquerna Centre Cultural, Direcció General de JoventutAgència Catalana de la Joventut, Biblioteca Pública de Lleida, Xarxa de Biblioteques d’Andorra, Abacus Cooperativa, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Fundació TMB, Pen Català, Horiginal, L’Apòstrof, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)Kosmopolis, CaixaForum, Grup POCIÓ (Poesia i Educació), Fundació Joan Brossa, Canal Literatura, Mostra d’Entitats dels PPCC, Federació d’Ateneus de Catalunya, Taller de Músics, Els 4Gats, ARC (Associació de Relataires en Català), Associació COMSOC-Contes del Món, Bubok, Ebookation, DoingBooks, EntreEscritores.com, textosBCN, SeeBook, Associació Lectura Fàcil, llibreries Altaïr, +Bernat, La caixa d’eines, Paideia i El Celler del Llibre, programa Wonderland (Ràdio 4), Núvol (el digital de cultura), Catorze.cat (Cultura Viva), setmanari Directa , revistes Librújula , Catarsi, Equilibris, Altaïr Magazine i Revista de Letras, Universitat Catalana d’Estiu (Prada), Litterarum-Fira d’espectàcles literaris, Fira del Llibre Ebrenc, EVA (Festival En Veu Alta), Fira Liberisliber, MOT-Festival de Literatura, Res Non Verba, Fira Tàrrega (Teatre al Carrer), Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Institut Català d’Oncologia (ICO), Barcelona Novel·la Històrica, BCNegra, Setmana de la Poesia de Barcelona, La Setmana del Llibre en Català, MNAC, MACBA i Escola de Lletres de Tarragona. L’Escola d’Escriptura està agermanada amb:

Tria els continguts* i el format del curs en funció de les necessitats de la teva empresa, i millora l’eficàcia de la comunicació interna i externa.

*COMUNICACIÓ: IMPRESA / EN LÍNIA informes, manuals, catàlegs, documentació corporativa, continguts web, correu electrònic, butlletins, notes de premsa, etc. PUBLICITÀRIA anuncis, textos perquè siguin locutats, fullets informatius i notes de premsa

CREATIVITAT Tècniques creatives aplicades a l’entorn professional: publicitat, storytelling, equips de treball, presentacions, comunicació corporativa. ORAL presentacions, reunions, entrevistes i conferències.

CURSOS EXTERNS MÉS SOL·LICITATS: Redacció eficaç (correus, informes, comunicació, etc.) Creativitat aplicada a l’entorn professional Presentacions i reunions eficaces Escriptura a les xarxes socials i al web Algunes empreses, col·legis professionals i institucions que han contractat els nostres cursos: - Univ. de Barcelona - “la Caixa” - Grupo Planeta - Síndic de Greuges de Catalunya - Banc de Sabadell - BlanquernaUniv. Ramon Llull - Mutua Intercomarcal

- Univ. Autònoma de Barcelona - Col·legi d’Arquitectes de Catalunya - Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - St. Paul’s School

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya - Penguin Random House - Grupo Ecoindustria - Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics

Com contractar aquesta formació: L’Escola d’Escriptura és membre fundador de l’Associació Europea de Programes d’Escriptura Creativa (European Association of Creative Writing Programmes).

42

ee

Poseu-vos en contacte amb l’Escola i us trucarem per conèixer quina formació s’adapta millor a les vostres necessitats: continguts, objectius, calendari, horari, lloc d’impartició, idioma (català, castellà o anglès), etc. » empresa@campusdescriptura.com - 93 317 49 08

ee

43


l’ESCOLA d’ESCRIPTURA - curs 2017/18

La plaça del Dubte Berta Pardina Ed. La vocal de lis (Novel·la)

L’illa de Bembé Mercè Falcó Ed. Rosa dels Vents (Novel·la)

Kentucky Aniol Florensa Brau Edicions (Novel·la d’humor apocalíptic)

La llibreta blava Pilar Carceller Stonberg Editorial (Novel·la)

Medianoche sobre las ruinas Pablo José Barrecheguren Ed. Atlantis (Novel·la fantàstica)

Si em toques, cauré Dani Vilaró Viena Edicions (Contes)

La palabra en la mano Marimén Ayuso Ed. El Cep i la Nansa (Novel·la)

L’olor de la seva pell Alfons Cama Ed. Gregal (Novel·la)

Només són pedres Joan Adell Ed. Pagès editors (Novel·la)

Vidas en conflicto Alfonso Verdú Plataforma Editorial (Biografia/Solidaritat)

Escofet, símbol industrial de Barcelona Emilio Farré-Escofet Angle Editorial (Memòries)

Crossa d’aigua Anna Gas Ed. Fonoll (Poesia)

A punt Núria Pujolàs, Lali Ribera i Jordi Roig Voliana Edicions (Poesia)

El primer ball Anna Gurguí Ed. Pagès editors (Novel·la)

Temps de confitures Al Mas de les Figueres de Dalt Carme Ripoll Voliana Edicions (Contes)

El far west Narracions i contes Josep Fullà Stonberg Editorial (Relats)

Centpeus i altres contes Josep Maria Conill Ed. Gregal (Contes i relats)

Inundación Patricia Font Ed. Sloper (Novel·la)

La sabiduría de quebrar huesos Pablo Matilla Témenos Edicions (Contes)

Vienen mal dadas Laura Gomara Roca Editorial (Novel·la negra)

Premi Concurs Manga de Norma Editorial – 2016

18è Premi de Poesia Joan Duch per a Joves Escriptors – Juneda – 2017

26è Premi Literari Ciutat de Badalona de Narrativa – 2017 30è Premi Literari Països Catalans Solstici d’Estiu

Premi Literari Autor Revelació – 2017

Llibres publicats per l’alumnat de

Arashiyama, la montaña de los deseos Fidel De Tovar i Dani Bermúdez Norma Editorial (Aventures/Fantasia)

44

ee

El destino tiene otros planes Nuria Rivera Ediciones B (B de Books) (Novel·la romàntica)

Ya estamos solos mi corazón y el mar María José Ramos Ediciones Carena (Contes)

La princesa de xocolata Montse Rubinat Ed. Mosaics Llibres (Conte infantil)

ee

45


Matriculació i preus Períodes de matriculació 2017/18:

Preus

FORMACIÓ PRESENCIAL Matriculació oberta

Inici (a partir del)

2n trim. i Narrativa (gener)

20 de novembre - 11 de gener

15 de gener

3r trim.

12 de febrer – 5 d’abril

9 d’abril

Estiu

7 de maig - 21 de juny

25 de juny

El preu de l’oferta formativa presencial inclou les quotes de soci/sòcia de l’Ateneu Barcelonès corresponents a la durada de la formació. Aquestes quotes tenen una deducció fiscal en la declaració de la renda.

FORMACIÓ VIRTUAL Matriculació oberta Narrativa, Redacció i Estil i Iniciació a la poesia (gener) Microrelat

20 de novembre 21 de gener 12 de febrer 8 d’abril

Inici

22 de gener

9 d’abril

Transferència bancària al següent compte corrent: IBAN ES62 2100 0900 9202 1166 0019 - CaixaBank Targeta de crèdit

DESCOMPTES PER A SOCIS I SÒCIES

46

d’entitats col·laboradores (pàg. 40)

de l’Ateneu Barcelonès

Formació PRESENCIAL

5% dte.

5% dte.

Formació VIRTUAL

10% dte.

15% dte.

ee

Quotes AB incloses

mesos

preu

2,5

360 €

10 h

185 €

1 mes

4

575 €

12 h

210 € *

1 mes

8

1.060 €

18 h

315 €

3 mesos

20 h

350 €

3 mesos

30 h

490 €

3 mesos

45 h

745 €

5 mesos

90 h

1.310 €

9 mesos

TUTORIES I COACHING CULTURAL

Pagament de tot l’import en el moment de la matrícula.

Els descomptes no són acumulables. Els descomptes per a les propostes presencials es calculen sobre el preu sense incloure la quota de soci de l’Ateneu.

preu

* “Edición y marketing para escritores” (12 h): 120 €

Condicions i formes de pagament

Descomptes disponibles

VIRTUALS

PRESENCIALS

18 h

1.675 €

Finançament Hi ha diverses possibilitats de finançament de les propostes formatives i diferents descomptes per als socis de les entitats col·laboradores (pàg. 40). CaixaBank ofereix un Préstec Exprés Matrícula, la manera més ràpida i àgil de finançar els teus estudis en quotes mensuals, per no haver d’assumir un pagament únic, sense interessos, pagant només una comissió d’obertura i d’estudi.

Informa-te’n a descomptes.campusdescriptura.com, o bé truca a la secretaria de l’Escola (93 317 49 08).

ee

47


canuda, 6 · 08002 barcelona · tel. 93 317 49 08 secretaria@campusdescriptura.com

ee

www.campusdescriptura.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.