Page 1

20

¬ Gent

Visie ¬ Vrijdag 25 oktober 2013

Regioverantwoordelijke: Mario Pauwels Artikels op de regiobladzijden (20-23) vallen onder V.U. ACW - Mario Pauwels, V.U. ACV - Marc Buysse en V.U. CM - Jean-Paul Corin Vragen over het regionaal nieuws: Visie Gent, Korenlei 20, 9000 Gent, visie.genteeklo@acw.be, tel. 09 269 96 69.

Geographics.be

VDK verhoogt getrouwheidspremie op Rentespaarrekening Tijdelijke rentestijging van 15 oktober tot 15 november

0,65% op jaaRbasis

Basisintrest

0,70% op jaaRbasis

Getrouwheidspremie

Voorwaarde: minimumsaldo van 5.000 euro

D

e rente op spaarboekjes blijft historisch laag. Het ziet er bovendien naar uit dat deze lage spaarrentes nog wel een tijdje zullen aanhouden. En toch parkeert de Belg massaal zijn spaarcenten op spaarrekeningen. Alles samen goed voor ruim 246 miljard euro, een indrukwekkend bedrag, dat maand na maand nog verder aandikt. VDK Spaarbank speelt in op de blijvende belangstelling voor direct opvraagbare en risicoloze spaarproducten: de bank verhoogt tijdelijk de getrouwheidspremie op de Rentespaarrekening.

Spaarkampioen De Belgische burgers behoren tot de beste spaarders in Europa. De spaarquote (= het percentage van het gezinsinkomen dat gespaard wordt) schommelt in ons land rond de 15 %, terwijl het gemiddelde in de eurozone hooguit 13 % bedraagt. Er zijn dan ook een aantal goeie redenen om te kiezen voor de spaarrekening: • Een spaarrekening geniet van een voordelig fiscaal regime: de intresten zijn voor inkomstenjaar 2013 tot 1.880 euro per persoon vrijgesteld van roerende voorheffing. • De centen op uw spaarrekening zijn onmiddellijk opvraagbaar, handig voor als u een onverwachte uitgave hebt. • De spaarrekening is vaak een ‘wachtrekening’: spaarcenten worden er geparkeerd in afwachting van ‘betere rentetijden’. Want als de rente stijgt wordt het misschien wel opnieuw interessant om op langere termijn te beleggen, bijvoorbeeld in kasbons, termijnrekeningen of in tak21 spaarverzekeringen. • Een spaarrekening is veilig, want tot 100.000 euro per persoon beschermd door de Belgische depositogarantie.

Rentespaarrekening Profiteer nu van een tijdelijke verhoging van de getrouwheidspremie

ningen aan. Het komt er dus op aan om goed uit te kijken welke spaarrekening voor u de meest geschikte is. Maak daarbij gebruik van tijdelijke opportuniteiten. Zo verhoogt VDK Spaarbank tussen 15 oktober en 15 november de getrouwheidspremie op de Rentespaarrekening, die veiligheid en zekerheid combineert met een aantrekkelijk rendement. Stortingen op een Rentespaarrekening tussen 15 oktober en 15 november leveren u bovenop de basisintrest van 0,65 % een getrouwheidspremie van 0,70 % op, voor zover de storting 12 maanden op de rekening behouden blijft en mits het saldo op uw Rentespaarrekening minstens 5.000 euro bedraagt. De getrouwheidspremie op het moment van de storting blijft 12 maanden lang gegarandeerd. De basisintrest kan op elk moment gewijzigd worden in functie van de marktomstandigheden. Consulteer het document met essentiële spaardersinformatie, beschikbaar in elke VDKvestiging en op www.vdk.be.

Getrouwheidspremie Sinds kort krijgt u als spaarder de getrouwheidspremie sneller uitbetaald. Vroeger werd de verworven premie pas de eerstvolgende jaarwisseling op uw spaarrekening bijgeschreven. Sinds 1 oktober gebeurt dit per kwartaal. Verworven getrouwheidspremies zullen voortaan dus driemaandelijks op uw spaarrekening bijgeboekt worden: begin januari, begin april, begin juli en begin oktober.

Meer info? Voor meer informatie kunt u terecht in elke VDK-vestiging en bij de ACW-Bemiddelingsdienst Economische Werken (tel. 09 269 96 69). Geen VDK-kantoor in uw buurt? Bel dan 09 267 33 00 (tijdens de kantooruren) of mail naar contactcenter@vdk.be.

Banken bieden een ruime waaier van spaarreke-

op de Rentespaarrekening, een gereglementeerde spaarrekening van VDK Spaarbank nv. VDK is een Belgische gezinsbank met een 100-tal vestigingen in Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen. De getrouwheidspremie op het moment van de storting blijft 12 maanden lang gegarandeerd. De basisintrest kan op elk moment aangepast worden. Eventuele intrestwijzigingen worden gemeld via de rekeninguittreksels en via de VDK-website www.vdk.be. De intresten zijn vrijgesteld van 15% roerende voorheffing als ze voor inkomstenjaar 2013 niet hoger zijn dan 1.880 euro per persoon. Raadpleeg vooraf het document met essentiële spaardersinformatie, be-

Rentespaarrekening

www.vdk.be

Foto: Penny Mathews

schikbaar in elke VDK-vestiging en op www.vdk.be.


¬ Gent 1

Visie ¬ Vrijdag 25 oktober 2013

21

Pasar deelde de prijzen uit Maar liefst twintig jaar op rij tekenen gemotiveerde vrijwilligers van Pasar een wandelzoektocht uit in Gent naar aanleiding van de Gentse Feesten. De combinatie van spitsvondige vragen en weinig gekende weetjes valt bij velen in de smaak. Steeds weer laat de route ons proeven van de vele troeven van de Gentse binnenstad en toont ons zowel toeristische uithangborden als verrassende plekjes. Na een geslaagde prijsuitreiking in aanwezigheid van winnaars en prominenten kunnen we finaal de antwoorden prijsgeven aan het grote publiek. 1. B 2. C 3. B 4. B 5. geschrapt 6. C 7. C 8. B 9. C 10. B

11. B 12. A 13. A 14. A 15. B 16. C 17. geschrapt 18. A 19. C 20. C

Schiftingsvraag 1 (lottotrekking): 1749 Schiftingsvraag 2 (aantal deelnemers): 2 152 Hierbij een overzicht van de tien eerste winnaars: 1. Tanghe Nathalie 6. Van Caneghem Paul 2. Beyaert Marleen 7. Rasschaert Silke 3. De Vogelaere Dirk 8. De Schrijver Carine 4. Arickx Frans 9. Janssen Katrien 5. Vergaelen Veronique 10. De Sutter Jeannine

We danken onze sponsors voor hun engagement. In het bijzonder onze dank aan VDK Spaarbank, hoofdsponsor en gastheer van de prijsuitreiking.

✔✔Een overzicht van alle Pasar-activiteiten zijn te vinden op http://www.pasar.be/activiteiten.

‘Capitalism: a love story’ Hebt u ‘Capitalism: a love story’ nog niet gezien? Dan hebben wij goed nieuws voor u! Op 14 november geeft ACW Gent-Eeklo u de kans deze documentaire van Michael Moore (Fahrenheit 9/11, Bowling for Columbine, …) te bekijken vanuit een comfortabele zetel in Sphinx. In zijn gekende stijl confronteert Michael Moore de kijker met de gevolgen van de Amerikaanse graaicultuur en het kapitalisme. Moore toont hoe de Amerikaanse droom is veranderd in een nachtmerrie. Een must-see docu. Wanneer? Donderdag 14/11 Aanvang: 19.45 u in Sphinx, Sint-Michielshelling 3 in Gent. Inkom: 5 euro, studenten en VDK-klanten betalen op vertoon van studentenkaart/bankkaart slechts 2 euro. Tickets dienen gereserveerd te worden via jan.reunes@ acw.be met vermelding van ‘naam, voornaam en aantal’ of per telefoon op 09 269 96 69. De gereserveerde kaarten kunnen ter plaatse betaald worden aan de ACW-kassa.

Vacature Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard, actief binnen het arrondissement Gent-Eeklo, wenst aan te werven:

een Diensthoofd Ondersteunende dienst (facilitair diensthoofd)

Naast het diensthoofd Technische dienst, sta jij met een flinke dosis technische en praktische ervaring in voor een vlotte dienstverlening, zowel naar de andere diensten binnen de organisatie als naar de sociale huurders. Je stuurt als een people manager hierbij een team aan van schoonmaakpersoneel/conciërges en de technische onderhoudsploeg. Interesse? Stuur dan snel je motivatiebrief en CV vóór dinsdag 5 november 2013 naar cvba-so Volkshaard, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent t.a.v. de heer Hans Heyse, directeur of via e-mail naar hans.heyse@volk.woonnet.be.

✔✔Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 09 223 50 45.

Mijn leven, mijn hoop De herfst hier in onze streken maakt ons steeds wat gevoeliger voor de kwetsbaarheid én de eindigheid van het leven. Hoe kleurrijk de bladeren ook worden, ze vallen. De laatste jaren mocht ik getuige zijn van die warme tinten bij het levenseinde van goede vrienden. Hun leven kwam bij wijze van spreken in alle kleur tot zijn recht in hun laatste maanden en weken. Hun einde, sommigen zegden “mijn overgang”, was niet van harte maar wel aanvaard. Daardoor konden ze zich verzoenen met zichzelf, met hun geliefden, met hun God die hen zou opwachten. Waren ze, wat dit laatste betreft, naïef dit te denken? Gingen ze niet eerder naar nergens? Ze hadden in elk geval geen angst en ze waren vol hoop dat er een overkant is. Onlangs hoorde ik nog het verhaal van een heel gelovige man die de strijd tegen kanker aan het verliezen was. Hij zei: “Jezus was mijn leven, nu is Hij mijn hoop.” En dat kwam erg gemeend en van heel diep. Mag ik jou hetzelfde toewensen? Laat je leven inspireren door Jezus, Hij zal je dragen, ooit, naar de overkant. Gedenk in die Hoop je eigen dierbaren die je voorgingen. André Quintelier

Het Meerdaalwoud in volle herfst Een zeer afwisselende wandeling op de grens van Vlaams en Waals Brabant waarbij je kunt kennis maken met de interessantste en dus ook meest waardevolle natuurgebieden in de Dijlevallei, De Dode Bemde. Met een beetje geluk kan je genieten van de prachtige herfstverkleuringen van het uitgestrekte Meerdaalwoud. Via een golvend cultuurlandschap kan je via holle wegen (behorend tot de mooiste van het ganse land) wandelen tot in Grez-Doiceau. 16 november Vertrek om 7.45 u op P+R-parking onder E 17 in Gentbrugge. Afstand: 16, 20 of 24 km. Leden 15 €, niet leden 18 € (inbegrepen: autocar, wandelkaart en wandelbeschrijving) Betalen voor 4/11 op rekening BE88 8904 3425 0641

✔✔Meer info: Alex Maenhaut, tel. 09 372 54 35 www.pasar.be/wandelclubpasarregiogent Organisatie: Wandelclub Pasar regio Gent

Femma Mariakerke Centrum Linedance - 7 en 14 november. Telkens van 18.30 tot 20.30 u, in de sporthal naast de kerk. 8 € per les. Doe gemakkelijke kledij en lichte schoenen aan. Een flesje water kan deugd doen in de pauze. Inschrijven bij Kathelijne Lambert, tel. 09 227 40 29 of via mail Kathelijne_lambert@ hotmail.com. Graag vooraf betalen en het bedrag overschrijven op rekeningnummer BE22 44 1461283147, of cash op haar adres: Notenstraat 5. Pasar Wondelgem - Ledenvergadering Roemenië - zaterdag 9 nov. Dit jaar staat het Oost-Europese land Roemenië in de kijker. We geven ook een kort overzicht van onze activiteiten. Afspraak om 19 u in het Parochiehuis, Vierweegsestraat 16. Leden € 12, niet-leden € 15. Inbegrepen: aperitief, etentje met 1 consumptie, diavoorstelling en gezelligheid. Inschrijven tot 1 november door overschrijven op rekening BE72 8909 5403 2316 van Pasar Wondelgem, met vermelding van “ledenvergadering + aantal leden (met lidnummer)/ niet-leden”. Info: Roger Claeys, tel. 09 227 45 70 of 0497 236 839 of Chris Van Damme, tel. 09 253 74 17. Femma Oostakker - Halsketting maken - 12 november. Om 19 u in het Ontmoetingscentrum, Pijphoekstraat 30. Inschrijven voor 4 november bij uw kernlid of via femma.oostakker@ gmail.com of bij Maes Josiane, Langerbruggestraat 40, 9041 Oostakker, tel. 09 251 54 26. 4,50 euro, zonder Femmapas 6 euro. Men kan een pakket parels verkrijgen bij de lesgeefster, dit vermelden bij de inschrijving a.u.b. Graag gewenst kleur vermelden. Zelf parels meebrengen mag ook. Femma Wachtebeke - Speelgoedbeurs - zaterdag 9 november van 10 u tot 12.30 u in de rode zaal van de kleuterschool, Dorp 43 a (naast de kerk). Doorlopend kindergrime en cafetaria met verwenaperitief en croque monsieurs. Info + inschrijvingen (na 18 u en tot 4 nov.) bij Tineke De Mol, 09 342 73 35, demol.tineke@ gmail.com Prijs per stand: Femmaleden 6 €, niet-leden 10 €. Enkel leden en inwonende zijn verzekerd. Kwb Lochristi - Naar Dendermonde 10 november. We leren de geschiedenis van ‘Deiremonne en zijn Peird’ beter kennen. We wandelen door het centrum naar het Sint-Alexisbegijnhof en bezoeken het begijnhofmuseum. We bezoeken het stadhuis. Na het middageten bezoeken we de OnzeLieve-Vrouwkerk, de brandweerkazerne. Info & inschrijving: Marc Van Hoorde, tel. 09 355 94 52, of marc. van_hoorde@skynet.be (tot 6/11). 25 €, niet leden 29 €. U bent ingeschreven na overschrijving op het Kwb Lochristi rekeningnummer BE24 8903 9403 4138. Afspraak om 10 u op de grote markt.


¬ Gent 2

Visie ¬ Vrijdag 25 oktober 2013

21

Pasar deelde de prijzen uit Maar liefst twintig jaar op rij tekenen gemotiveerde vrijwilligers van Pasar een wandelzoektocht uit in Gent naar aanleiding van de Gentse Feesten. De combinatie van spitsvondige vragen en weinig gekende weetjes valt bij velen in de smaak. Steeds weer laat de route ons proeven van de vele troeven van de Gentse binnenstad en toont ons zowel toeristische uithangborden als verrassende plekjes. Na een geslaagde prijsuitreiking in aanwezigheid van winnaars en prominenten kunnen we finaal de antwoorden prijsgeven aan het grote publiek. 1. B 2. C 3. B 4. B 5. geschrapt 6. C 7. C 8. B 9. C 10. B

11. B 12. A 13. A 14. A 15. B 16. C 17. geschrapt 18. A 19. C 20. C

Schiftingsvraag 1 (lottotrekking): 1749 Schiftingsvraag 2 (aantal deelnemers): 2 152 Hierbij een overzicht van de tien eerste winnaars: 1. Tanghe Nathalie 6. Van Caneghem Paul 2. Beyaert Marleen 7. Rasschaert Silke 3. De Vogelaere Dirk 8. De Schrijver Carine 4. Arickx Frans 9. Janssen Katrien 5. Vergaelen Veronique 10. De Sutter Jeannine

We danken onze sponsors voor hun engagement. In het bijzonder onze dank aan VDK Spaarbank, hoofdsponsor en gastheer van de prijsuitreiking.

✔✔Een overzicht van alle Pasar-activiteiten zijn te vinden op http://www.pasar.be/activiteiten.

‘Capitalism: a love story’ Hebt u ‘Capitalism: a love story’ nog niet gezien? Dan hebben wij goed nieuws voor u! Op 14 november geeft ACW Gent-Eeklo u de kans deze documentaire van Michael Moore (Fahrenheit 9/11, Bowling for Columbine, …) te bekijken vanuit een comfortabele zetel in Sphinx. In zijn gekende stijl confronteert Michael Moore de kijker met de gevolgen van de Amerikaanse graaicultuur en het kapitalisme. Moore toont hoe de Amerikaanse droom is veranderd in een nachtmerrie. Een must-see docu. Wanneer? Donderdag 14/11 Aanvang: 19.45 u in Sphinx, Sint-Michielshelling 3 in Gent. Inkom: 5 euro, studenten en VDK-klanten betalen op vertoon van studentenkaart/bankkaart slechts 2 euro. Tickets dienen gereserveerd te worden via jan.reunes@ acw.be met vermelding van ‘naam, voornaam en aantal’ of per telefoon op 09 269 96 69. De gereserveerde kaarten kunnen ter plaatse betaald worden aan de ACW-kassa.

Vacature Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard, actief binnen het arrondissement Gent-Eeklo, wenst aan te werven:

een Diensthoofd Ondersteunende dienst (facilitair diensthoofd)

Naast het diensthoofd Technische dienst, sta jij met een flinke dosis technische en praktische ervaring in voor een vlotte dienstverlening, zowel naar de andere diensten binnen de organisatie als naar de sociale huurders. Je stuurt als een people manager hierbij een team aan van schoonmaakpersoneel/conciërges en de technische onderhoudsploeg. Interesse? Stuur dan snel je motivatiebrief en CV vóór dinsdag 5 november 2013 naar cvba-so Volkshaard, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent t.a.v. de heer Hans Heyse, directeur of via e-mail naar hans.heyse@volk.woonnet.be.

✔✔Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 09 223 50 45.

Mijn leven, mijn hoop De herfst hier in onze streken maakt ons steeds wat gevoeliger voor de kwetsbaarheid én de eindigheid van het leven. Hoe kleurrijk de bladeren ook worden, ze vallen. De laatste jaren mocht ik getuige zijn van die warme tinten bij het levenseinde van goede vrienden. Hun leven kwam bij wijze van spreken in alle kleur tot zijn recht in hun laatste maanden en weken. Hun einde, sommigen zegden “mijn overgang”, was niet van harte maar wel aanvaard. Daardoor konden ze zich verzoenen met zichzelf, met hun geliefden, met hun God die hen zou opwachten. Waren ze, wat dit laatste betreft, naïef dit te denken? Gingen ze niet eerder naar nergens? Ze hadden in elk geval geen angst en ze waren vol hoop dat er een overkant is. Onlangs hoorde ik nog het verhaal van een heel gelovige man die de strijd tegen kanker aan het verliezen was. Hij zei: “Jezus was mijn leven, nu is Hij mijn hoop.” En dat kwam erg gemeend en van heel diep. Mag ik jou hetzelfde toewensen? Laat je leven inspireren door Jezus, Hij zal je dragen, ooit, naar de overkant. Gedenk in die Hoop je eigen dierbaren die je voorgingen. André Quintelier

Het Meerdaalwoud in volle herfst Een zeer afwisselende wandeling op de grens van Vlaams en Waals Brabant waarbij je kunt kennis maken met de interessantste en dus ook meest waardevolle natuurgebieden in de Dijlevallei, De Dode Bemde. Met een beetje geluk kan je genieten van de prachtige herfstverkleuringen van het uitgestrekte Meerdaalwoud. Via een golvend cultuurlandschap kan je via holle wegen (behorend tot de mooiste van het ganse land) wandelen tot in Grez-Doiceau. 16 november Vertrek om 7.45 u op P+R-parking onder E 17 in Gentbrugge. Afstand: 16, 20 of 24 km. Leden 15 €, niet leden 18 € (inbegrepen: autocar, wandelkaart en wandelbeschrijving) Betalen voor 4/11 op rekening BE88 8904 3425 0641

✔✔Meer info: Alex Maenhaut, tel. 09 372 54 35 www.pasar.be/wandelclubpasarregiogent Organisatie: Wandelclub Pasar regio Gent

Pasar De Pinte - Herfstwandeling door Munte - 10 november. We starten op het Munteplein aan de Sint-Bonifatiuskerk. Op onze tocht komen we langs het kasteel Ter Zinkt, pittoreske hoevetjes en vergezichten. Hier en daar zien we de restanten van bunkers. Start op het Munteplein om 14 u. 6 km. Gratis. Stevige wandelschoenen of laarzen meebrengen. Info: Eric De Dapper, tel. 09 282 60 12 of ericdedapper@skynet.be. Pasar Aalter - Winterse daguitstap - 30 november. We bezoeken het Ursulinenklooster in OLV-Waver en Brussels Airport. Tijdens een rondleiding (± 2 uur) maakt men ons wegwijs in het passagiersgebouw van de luchthaven van Zaventem en vernemen we alles over de werking achter de schermen. Na deze boeiende ontdekkingstocht maken we een rondrit op het luchthavendomein. 65 euro, incl. koffie met vlaai, middagmaal en licht avondmaal. Inschrijven tot 28/10 bij Daniel Rodts, 09 374 37 61, Daniel Cooreman, 09 374 64 29 of Johan Van Oyen, 09 374 52 45. Ziekenzorg Aalter-centrum – Infonamiddag: een nieuw zorgproject 7 november. Een zorgvernieuwingsproject met ondersteunende zorg en begeleiding in de thuiszorg. Dit kan door uitbreiding van hulpverlening en het aanbieden van zorg op maat. Voorstelling vanuit WZC Veilige Have door mevr. Carmen De Clercq. Om 14 u in het Lokaal Dienstencentrum Kerkem, Rerum Novarumstraat 24. 1,50 euro (koffie en versnapering). Iedereen welkom. OKRA De Pinte - Thuis hulp nodig? - 31 oktober. Informatiesessie om 14 u in het OCP Polderbos 20, gegeven door de diensten van het Thuiszorgcentrum van CM Midden-Vlaanderen. Informatie en advies over het aanbod van diensten in de thuiszorg, de inzet van vrijwilligers en de financiële ondersteuning die CM biedt. Gratis toegang, koffie. Inschrijven bij Erick Baerts, Burgemeester Boonelaan 10, De Pinte. Tel. 09 282 54 87, gsm 0478 266 337, e-mail erick. baerts@skynet.be. Kwb Merelbeke - Mannen koken ook. We starten op woensdag 30 oktober vanaf 19 u in de Sint-Jozefzaal. Elke avond staat een volledig menu op het programma en tijdens de feestelijke afsluiter verwennen we onze dames en tonen hen wat we geleerd hebben. Verder op 6, 13 en 20 november. Info bij M. De Cnuydt, tel. 09 230 67 89 of marc. decnuydt@skynet.be. Maximum 20 deelnemers. € 12, ingrediënten worden verrekend per les. Jong kwb Zulte - Gezelschapspellenavond - 2 november. Ben je een spelletjesfanaat of een alleen-voor-de-gezelligheid-speler? In de spellenkoffer van Jong kwb zit voor elk wat wils, ook kaartspelen kan. De spelletjes worden op een deskundige manier uitgelegd. In de Gaston Martenszaal Zulte om 16 u. Gratis inkom. Info: jongkwbzulte@hotmail.com. OKRA Bottelare - Senioren-namiddag 12 november. Om 12 u in de Patrokring. Na het eten muzikale namiddag met Leo’s Live Band. Anne Delespaul geeft toelichting over de Lourdesbedevaart 2014. 10 €. Inschrijven tot 3/11 bij Luc Eeckhout, St.-Annastraat 30, tel. 09 362 86 10, luc.eeckhout5@telenet.be of bij uw wijkverantwoordelijke.


¬ Eeklo

Visie ¬ Vrijdag 25 oktober 2013

21

Pasar deelde de prijzen uit Maar liefst twintig jaar op rij tekenen gemotiveerde vrijwilligers van Pasar een wandelzoektocht uit in Gent naar aanleiding van de Gentse Feesten. De combinatie van spitsvondige vragen en weinig gekende weetjes valt bij velen in de smaak. Steeds weer laat de route ons proeven van de vele troeven van de Gentse binnenstad en toont ons zowel toeristische uithangborden als verrassende plekjes. Na een geslaagde prijsuitreiking in aanwezigheid van winnaars en prominenten kunnen we finaal de antwoorden prijsgeven aan het grote publiek. 1. B 2. C 3. B 4. B 5. geschrapt 6. C 7. C 8. B 9. C 10. B

11. B 12. A 13. A 14. A 15. B 16. C 17. geschrapt 18. A 19. C 20. C

Schiftingsvraag 1 (lottotrekking): 1749 Schiftingsvraag 2 (aantal deelnemers): 2 152 Hierbij een overzicht van de tien eerste winnaars: 1. Tanghe Nathalie 6. Van Caneghem Paul 2. Beyaert Marleen 7. Rasschaert Silke 3. De Vogelaere Dirk 8. De Schrijver Carine 4. Arickx Frans 9. Janssen Katrien 5. Vergaelen Veronique 10. De Sutter Jeannine

We danken onze sponsors voor hun engagement. In het bijzonder onze dank aan VDK Spaarbank, hoofdsponsor en gastheer van de prijsuitreiking.

✔✔Een overzicht van alle Pasar-activiteiten zijn te vinden op http://www.pasar.be/activiteiten.

Vacature

‘Capitalism: a love story’ Hebt u ‘Capitalism: a love story’ nog niet gezien? Dan hebben wij goed nieuws voor u! Op 14 november geeft ACW Gent-Eeklo u de kans deze documentaire van Michael Moore (Fahrenheit 9/11, Bowling for Columbine, …) te bekijken vanuit een comfortabele zetel in Sphinx. In zijn gekende stijl confronteert Michael Moore de kijker met de gevolgen van de Amerikaanse graaicultuur en het kapitalisme. Moore toont hoe de Amerikaanse droom is veranderd in een nachtmerrie. Een must-see docu. Wanneer? Donderdag 14/11 Aanvang: 19.45 u in Sphinx, Sint-Michielshelling 3 in Gent. Inkom: 5 euro, studenten en VDK-klanten betalen op vertoon van studentenkaart/bankkaart slechts 2 euro. Tickets dienen gereserveerd te worden via jan.reunes@ acw.be met vermelding van ‘naam, voornaam en aantal’ of per telefoon op 09 269 96 69. De gereserveerde kaarten kunnen ter plaatse betaald worden aan de ACW-kassa.

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard, actief binnen het arrondissement Gent-Eeklo, wenst aan te werven:

een Diensthoofd Ondersteunende dienst (facilitair diensthoofd)

Naast het diensthoofd Technische dienst, sta jij met een flinke dosis technische en praktische ervaring in voor een vlotte dienstverlening, zowel naar de andere diensten binnen de organisatie als naar de sociale huurders. Je stuurt als een people manager hierbij een team aan van schoonmaakpersoneel/conciërges en de technische onderhoudsploeg. Interesse? Stuur dan snel je motivatiebrief en CV vóór dinsdag 5 november 2013 naar cvba-so Volkshaard, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent t.a.v. de heer Hans Heyse, directeur of via e-mail naar hans.heyse@volk.woonnet.be.

✔✔Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 09 223 50 45.

ACW Lovendegem voert actie voor Propere Buurt Een propere buurt maakt deel uit van een aangename woon- en leefomgeving. Een leefbare buurt, dorp of gemeente kan er enkel komen als iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt. ACW Lovendegem stak de handen uit de mouwen om hierrond actie te voeren. Vooral het afval dat systematisch aan glascontainers wordt achtergelaten is een doorn in het oog van het lokale ACW. Aan de hand van opvallende banners en affiches, die strategisch opgesteld werden rond de glasbollen, wil men de bezoekers aansporen geen afval achter te laten en de buurt dus proper te houden. De campagne liep tijdens de maand september op de verschillende locaties waar glascontainers staan opgesteld, zowel in Lovendegem als Vinderhoute.

✔✔

Voor meer info omtrent deze actie kan u terecht bij Arseen Hebbrecht, gsm 0475 36 78 78.

Pasar Eeklo - Herfstwandeling - 17 november. Op een boogscheut van Gent vormt de afwisseling tussen meersen, kouters, weilanden, akkers, dorpen, het aanwezige bouwkundig erfgoed en de veelheid aan goed bewaarde kleine landschapselementen een gevarieerd en aantrekkelijk landschap dat de moeite waard is om ontdekt te worden. Dankzij de uitgevoerde werken is de vallei van de Oude Kale nu veel toegankelijker. Vertrek aan volkscafé ‘De Gloriette’ vlakbij de kerk van Luchteren (Drongen). Afstand: 5 of 9 km. Gratis. Meer info: Hilde Declerq, tel. 09 378 66 59 of via www.pasar.be/eeklo. Femma Eeklo Oostveld Bloemschikken met Monique Beelaert - 29 oktober. We maken een herfst/grafstuk. Om 19.30 u in ‘t Kerkplein. 6 euro, niet leden 8 euro. Inschrijven bij Els Hollebosch, Berkenstraat 10, tel. 09 377 98 93, peter.fordeyn@telenet.be. Femma Eeklo Oostveld & Centrum Bakdemonstratie - 12 november. Mevr. Edith Beelaert zal ons een aantal van haar succesrecepten aanleren. Lekker en eenvoudig zal het zeker zijn. Om 19.30 u in ‘t Kerkplein. 6 euro, niet leden 8 euro. Inschrijven bij Els Hollebosch, Berkenstraat 10, tel. 09 377 98 93, peter.fordeyn@telenet.be. Femma Kaprijke - Boekenbeurs Antwerpen - zaterdag 9 november. De bus vertrekt om 9.30 u aan het Stadhuis. Terug thuis rond 18 u. Iedereen welkom. Leden betalen 20 euro, niet-leden 25 euro, kinderen tot 12 jaar 15 euro, toegangsticket inbegrepen. Pasar Lovendegem - Sint-Maartenwandeling - 11 november. We trekken naar de Bourgoyen maar betreden er niet de gekende paadjes. U zal versteld zijn van de heerlijke plekjes op ongeveer 1 km van het stadscentrum. Daarna komen we samen in het koffiehuis Het Volkse tuintje voor koffie en taart. Parkeren aan de cafetaria (voorbij afrit Watersportbaan, straatje rechts). Leden 4 euro, nietleden 5 euro. Inschrijven bij Marnix en Mar leen Bobelyn-Boonaer t, Nieuwstraat 13, tel. 09 372 65 85. Betalen op rekening van Pasar Lovendegem: BE09 8904 1402 7757. Kwb Zomergem - 9de kunstprijs voor Meetjeslandse amateur-kunstenaars. Elke deelnemer mag met maximaal 2 werken deelnemen, beperkt in afmetingen, vrij in genre en materie. Tijdens de winterkermis is de tentoonstelling in het Parochiaal Centrum open op zaterdag 9/11 van 14 tot 21 u, op zondag 10/11 van 10 tot 12 u en van 14 tot 21 u en op maandag 11/11 van 10 tot 12 u en van 14 tot 19 u. Meer info: Chris Vereecke, Hofbouwstraat 10, 9930 Zomergem, tel. 09 372 91 54 of 0475 50 01 05. Inschrijven ten laatste op 1 november.

Visie gent eeklo 25102013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you