Page 1

dixit

se

13

krant over

samenleving gezondheid werk

Wij zorgen ervoor dat mensen met een beperking, net als iedereen, volop van hun festival of sportevenement kunnen genieten. Lobke Roygens, vrijwilliger Intro

Regio Mechelen Vrijdag 31 mei 2013

Lees meer op pagina 15

Vakbonden ongerust over spoorhervorming

www.acw.be www.cm.be www.acv-online.be

Wat weet jij over je pensioen? Met de pensioenhervorming is onze kennis van het pensioen aan een opfrissing toe. Op wikifin.be kun je je kennis aanscherpen met een pensioenquiz.

Dat de NMBS vanaf volgend jaar een nieuwe, tweeledige structuur krijgt, staat vast. Maar de vakbonden zijn er niet gerust op. ‘Er is nog veel onduidelijkheid. En het ziet er niet naar uit dat de communicatie en dus ook de dienstverlening voor de reizigers er op gaan verbeteren.’ Belga

2

Armoede in Vlaanderen daalt niet

1 op 10 Vlamingen leeft nog altijd in armoede. En de kinderarmoede stijgt. Dat blijkt uit de armoedebarometer van Decenniumdoelen.

3

I

n januari heeft de federale regering de beslissing genomen: de spoorwegmaatschappij krijgt een nieuwe, tweeledige structuur. ‘Op dit moment zijn er in de NMBS-Groep drie structuren’, verduidelijkt Luc Piens van ACV-Transcom. ‘Je hebt de NMBS, de NMBS Holding en Infrabel. Dat gaat men tegen januari 2014 verknippen in twee autonome overheidsbedrijven: Infrabel, dat de sporen moet aanleggen en beheren, en anderzijds NMBS, de vervoerder.’

Minder tevreden, minder stipt Maar de vakbonden zijn bezorgd. ‘Sinds de vorige hervorming, in 2005, zijn de stiptheidscijfers gedaald. Ook de ontevredenheid bij de werknemers is sindsdien toegenomen. Europa wil meer concurrentie op de sporen. Maar dat leidt altijd tot verhoogde prijzen en tot een terugtrekken van de overheid. Terwijl mobiliteit bij uitstek iets is dat de overheid mee moet begeleiden.’ Zo moet de NMBS van de overheid bepaalde

spoorlijnen garanderen. ‘Moest de NMBS enkel voor winst rijden, dan zou ze alleen drukke, winstgevende lijnen overhouden. Dan blijven veel reizigers in de kou staan.’

Schulden Vooral de verdeling van de schulden baart ACV-Transcom zorgen. ‘De NMBS-Holding, die op dit moment de schuldenberg van bijna 4 miljard beheert, verdwijnt. De schulden moeten dus verdeeld worden. We hebben schrik dat de schulden zo hard gaan wegen op de vervoerder, NMBS, dat het voortbestaan ervan in vraag gesteld wordt. En als de spoorwegmaatschappij failliet gaat, wat dan met het personeel? Er moet een mogelijkheid tot schuldafbouw komen.’

Communicatie Met de tweeledige structuur komen er twee afzonderlijke, politiek benoemde ceo’s, die elk hun eigen bedrijf leiden. ‘Hoe moeten die aparte bedrijven efficiënt samenwerken? Bij een conflict kan het maanden duren voor er

een oplossing is. De dienstverlening, stiptheid en communicatie zullen er niet op verbeteren. De huidige structuur van de NMBS veroorzaakt veel ergernissen voor werknemers én reizigers. De nieuwe structuur zal dat alleen maar verergeren.’ De NMBS-werknemers zijn bezorgd over hun toekomst. Moeten de reizigers binnenkort vakbondsacties verwachten? ‘Ook het NMBS-personeel wordt dagelijks geconfronteerd met de problemen met stiptheid en communicatie. Hun werk moet steeds flexibeler. Maar we hebben eind maart wel een akkoord gesloten met de werkgever om stakingen beter te beheersen. Wij willen geen conflicten ontsteken, we ijveren er meer voor om ze te beheersen. Maar we hebben jammer genoeg te vaak meegemaakt dat het overleg met de werknemers uitgesteld of genegeerd werd.’

jaargang 69 ¬ visie nummer 13 ¬ afgiftekantoor brussel x ¬ p806000 ¬ volgend nummer op 14 juni 2013

Doe zoals Sylvie en zeg neen tegen de sigaret

5

Eerste Hulp bij Bruine Omslag Het ACV helpt zijn leden bij het invullen van hun belastingaangifte.

Lieve Van den Bulck

Regionieuws

14 16


2 ver

¬ onze samenleving

WOORD

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

ING Wikifin.be geeft financiële informatie

Treurwilg Als ik er voorbij rijd, kijk ik altijd nog eens naar dat huis met die tuin met die treurwilg. Ooit was het een simpele paastak en plantte mijn moeder hem in de grond. Nu zijn de wiegende takken zichtbaar vanaf de A12 tussen Antwerpen en Boom. In de tuin van dat huis, op nauwelijks veertig meter van de grote baan. Mijn ouders stonden de grootste angsten uit toen ik als klein meisje zomaar op wandel ging ‘om de wereld te verkennen’. Het kruispunt op onze hoek was dodelijk.

Wat weet jij over je pensioen? Hoe hoog zal je wettelijk pensioen zijn? En hoe spaar je een appeltje voor de dorst? ‘Met de pensioenhervorming is onze kennis van het pensioen aan een opfrissing toe’, vindt Jim Lannoo, woordvoerder van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). ‘Op wikifin.be kun je je kennis aanscherpen met een pensioenquiz.’

Govaka Individuele wandel- en fietsarrangementen in België, Frankrijk, Nederland of Duitsland. Bepaal zelf je reisdata. Vanaf 124 euro. Rondreis door Oost-Canada 20 september - 2 oktober Langs natuurpracht in Québec en Ontario, natuurparken met wilde dieren, de Saint-Lawrencerivier en de Niagarawatervallen. Met cultuur in Québec stad en ontmoeting bij de lokale, oud-Vlaamse bevolking in Ontario. Vanaf 2 799 euro.

Telkens als we gierende remmen en een luide klap hoorden, voltrok zich thuis hetzelfde ritueel. Papa rende naar de hoek van de straat. Even later kwam hij meestal terug, om de 100 te bellen. Mama trok de keukenkast open voor een paar schone handdoeken en vloog ook de deur uit, klaar om eerste hulp te bieden. Ik liep, in alle drukte onbewaakt, mee. Of zo herinner ik het me toch. Spectaculair. Ik vergeet nooit het beeld van de brandweer die het dak van een wagen moest opensnijden, omdat de bestuurder gekneld zat. Pas jaren later besefte ik dat er met zo’n ongeval veel pijn en verdriet gemoeid gingen. En dat mijn ouders me bij echt zware accidenten waarschijnlijk zorgvuldig in huis hielden. Pas jaren later besefte ik dat elke verkeersdode of gewonde er één te veel is. De ongevallencijfers mogen dan wel dalen; tot ze exact op nul staan, hebben we allemaal nog ons steentje bij te dragen. Snelheid aanpassen, rode lichten respecteren en - eentje voor de overheid - veilige wegen maken. Misschien moet onze wilg dan op zijn oude dag niet meer treuren om de slachtoffers van het kruispunt.

knipsels

Fietsvakantie Luneburgerheide (Duitsland) voor recreanten 16 - 23 augustus Autocar, halfpension en fietsbege– leiding inbegrepen. Vanaf 699 euro.

✔✔Meer info/brochure: Govaka &

Pasar (lic 5417), 02 246 52 46, info@govaka.be, www.pasar.be

Femma wordt één jaar Wikifin.be is een onafhankelijke website voor financiële vorming. De site wordt beheerd door FSMA, een organisatie van openbaar nut, die consumenten beschermt en objectief informeert over thema’s zoals sparen, beleggen, lenen en verzekeren. ‘Je vindt er checklists en tips, maar ook een interessante spaarsimulator’, zegt woord­ voerder Jim Lannoo. ‘Die helpt je om het rendement op je spaargeld te berekenen.

Sleutelmomenten De informatie op wikifin.be is toegankelijk voor iedereen. ‘Die is bruikbaar wanneer je financiële beslissingen moet nemen op belangrijke momenten in je leven, zoals studeren, alleen wonen, samenwonen of met pensioen gaan.’

Pensioenquiz ‘Het pensioenstelsel verandert nu. Dat is een goede aanleiding om consumenten bewust te maken van het belang van hun pensioen’, vindt Lannoo. ‘Het thema is brandend actueel en veel mensen hebben er vragen over. Op welke leeftijd zal ik kunnen stoppen met werken? Zal ik genoeg geld hebben om comfortabel te k unnen blijven leven? Wikif in.be geef t duidelijke antwoorden op die vragen. Door mee te doen met de pensioenquiz, afgestemd op je leeftijd, steek je heel wat op.’

✔✔www.wikifin.be/pensioenquiz

Een jaar geleden veranderde vrouwenbeweging KAV haar naam in Femma. Door een nieuw soort werking op te zetten, zoals de naaisalons, kwamen er 3 200 leden en 54 Femmagroepen bij.

Bioweek: 1 - 9 juni Tijdens de Bioweek zetten biobedrijven zoals biobakkers, -fruittelers of -ijsmakers hun deuren open. Je kunt ook op bezoek bij twaalf ‘bioambassadeurs’. Zij laten zien waarom en hoe ze bio werken.

✔✔Meer info? www.bioforum.be of 03 286 92 78

Lieve Van den Bulck

beelding

www.twitter.com/ACW_tweet

www.facebook.com/acwvisie

ver

75 gezinnen leren kamperen Begin deze maand bezorgde kampeervereniging Pasar 75 lezers van De Zondag een zalig vakantiegevoel op de Kompas Camping in Nieuwpoort. 75 gezinnen of vriendengroepen wonnen niet alleen een gratis weekendje aan zee, ze kregen ook een kampeeruitrusting mee naar huis. Een tent voor vier personen, luchtbedden, slaapzakken, stoelen, een tafel en een lantaarn. Pasar organiseerde het hele weekend ook leuke kampeeractiviteiten. Zo konden mensen zonder kampeerervaring zelf beleven hoe leuk kamperen kan zijn. Vrijetijdsvereniging Pasar organiseert jaarlijks 3 000 leuke activiteiten bij jou in de buurt, zoals fietstochten en natuur- of stadswandelingen.

✔✔www.pasar.be


¬ onze samenleving

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

3

Armoedebarometer 2013

Armoede in Vlaanderen daalt niet 1 op 10 Vlamingen leeft nog altijd in armoede. En de kinderarmoede stijgt. Dat blijkt uit de armoedebarometer van Decenniumdoelen, een netwerk van sociale organisaties waaronder ACW en ACV. Zij willen de armoede tegen 2017 gehalveerd zien. ‘Maar aan het huidige tempo raken we er niet’, waarschuwt Jos Geysels van Decenniumdoelen. ‘Een kind dat vandaag in een arm gezin opgroeit, zal als arme senior sterven.’

D

ecenniumdoelen volgt de evolutie van de armoede in Vlaanderen op het vlak van inkomen, gezondheid, werk, wonen, onderwijs en participatie. ‘Het beleid slaagt er op al die terreinen niet in om het tij te keren’, zegt Jos Geysels. ‘Ook mensen boven de armoedegrens krijgen het moeilijk. Armoede ondermijnt de hele samenleving.’

‘Willen we dat iedereen mee kan, dan moeten we meer investeren in leefbare inkomens, duurzame tewerkstelling én kinderopvang om werk en gezin te combineren. Ook nodig zijn scholing, toegankelijke gezondheidszorg en een herverdelend woonbeleid.’ Griet Verhoeyen

✔✔www.decenniumdoelen.be

Armoede in Vlaanderen in cijfers 600 000 mensen leven in armoede. Zij hebben een maandelijks inkomen van minder dan 1 000 euro voor een alleenstaande en 2 100 euro voor een gezin met twee kinderen. 9,7 procent van de kinderen wordt in een kansarm gezin geboren. 7,9 procent van de mensen in armoede stelt gezondheidszorg uit. 18 000 Vlamingen mét een job zijn arm. 4 op 10 huurders leeft in een woning met onvoldoende kwaliteit of comfort. 1 op 10 jongeren verlaat de school zonder diploma. 19,6 procent van de Vlamingen kan zich geen week vakantie weg van huis veroorloven.

Advies en vorming voor vzw’s

Procura geeft raad bij vzw oprichten en beheren Vaak zijn het vrijwilligers die een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) oprichten, vanuit een maatschappelijke gedrevenheid. ‘Maar een vzw opstarten en beheren is niet zo vrijblijvend en vereist kennis op heel wat vlakken’, weet Renaat Vandevelde, coördinator van Procura. Procura is een adviescentrum voor vzw’s, in de schoot van ACW. Meer dan 800 organisaties in de non-profitsector en de sociale economie zijn lid van Procura en kloppen er aan voor advies en vorming.

Waarom hebben vzw’s behoefte aan ondersteuning? ‘Er wordt van vzw’s de laatste jaren steeds meer professionaliteit verwacht. Vzw’s moeten met heel wat zaken in orde zijn. Met hoeveel personen moet je zijn om een vzw op te richten? Wat moet er in de statuten staan? Welke boekhoudkundige en fiscale regels moet je volgen? Ben je aansprakelijk voor de vrijwilligers die je in je werking inzet? Hoe bestuur je de organisatie? Bij Procura kunnen vzw’s antwoorden vinden op hun vragen. Er staat een netwerk van adviseurs met uitgebreide praktijkervaring voor hen klaar. Daardoor kunnen de vzw’s

zich focussen op hun kerntaken.’

Waaruit bestaat het aanbod van Procura precies? ‘Het standaardadvies van Procura is gratis voor de vzw’s die lid zijn. Advies op maat is ook mogelijk. Doordat Procura 800 leden heeft, ligt de prijs daarvoor lager dan op de private markt. Startende en groeiende coöpe-

ratieve vennootschappen kunnen dan weer terecht bij Coopconsult, een advies-bureau waarmee Procura samenwerkt. Procura organiseert nationale vorming, bijvoorbeeld in boekhouden of in jaarrekeningen maken. Verder werken we aan een regionaal aanbod van infosessies. Daarbij spelen we in op de politieke actualiteit of op vragen

die bij veel vzw’s leven. Zo is dat bijvoorbeeld het geval met de specifieke regelgeving voor openbare aanbestedingen.’

De wetgeving voor vzw’s verandert continu. Hoe gaat Procura daarmee om? ‘Onze experts volgen alle wijzigingen op de voet. We houden onze leden op de hoogte van de recentste ontwikkelingen in een tweewekelijkse nieuwsbrief, VZW Actueel, met ook praktijkgerichte informatie en tips. In de toekomst gaat Procura ook het beleid proberen te beïnvloeden. Een vzw moet zo vlot mogelijk beheersbaar zijn. Als wetswijzigingen een verzwaring betekenen voor de vzw’s, gaan wij dat aankaarten bij het beleid.’

Waarom past Procura binnen het ACW? ‘Procura is het instrument bij uitstek om het middenveld te versterken. Door het advies en de vorming die Procura aanbiedt, staan vzw’s met een maatschappelijke doelstelling steviger in hun schoenen.’

✔✔Meer info of lid worden?

www.procura.be, info@procura.be of 02 246 37 60.


4

post

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

VACATUREm/v Visie

Hoofdredacteur De hoofdredacteur is eindverantwoordelijke voor Visie, het tweewekelijkse ledenblad van ACW, CM en ACV. Hij/zij stuurt het overleg en de planning aan, coacht de nationale Visie-medewerkers en inspireert de regionale Visiemedewerkers. Hij/zij volgt de actualiteit in functie van Visie en ACW en speelt hierop in. Onbepaalde duur - voltijds - Brussel Solliciteer vóór 17 juni via kris.houthuys@acw.be.

✔✔ Uitgebreide vacature en info: pers@acw.be - 02 246 37 58

Payroll manager HR manager Business specialist finance Projectmanager MOB verzekeringen Onbepaalde duur – voltijds – Brussel

✔✔ Meer vacatures en info: www.cmjobs.be

Hoe bloeddruk meten?

Pasar vzw

De man op de foto bij het artikel over hoge bloeddruk (Visie nr. 12), meet zijn bloeddruk aan de rechterarm. Ik doe dat altijd links. Wat is correct? ••• Jos Vanstipthout, Winksele

Regioverantwoordelijke Oost-Vlaanderen Productmanager kamperen

SLEUTEL

WOORD

Zoek het sleutelwoord in de balk onderaan.

1. zaalwachter, 2. bont, 3. haremdienares, 4. nuffig, 5. soort metaal, 6. anijslikeur, 7. bepaalde breisteek, 8. afstammelingen. Oplossing onderaan pag. 20.

5 10 3

5

6

3

7

3 4

4

5

10

6

7

7

7

8

4 1

2

3

5 10 10

4 3 7 3

3

2 3

2

1

7

4

5

3 10 10

2

3

4

5

3

9 10

2

5 10 6

7

8

‘Overheidspensioenen zijn niet te hoog, werknemerspensioenen zijn te laag’, las ik in Visie (nr. 12, 17 mei). Ik ben 74 jaar oud, ben op mijn 14 jaar beginnen werken en op mijn 57 jaar op brugpensioen gegaan. Ik heb dus 43 jaar gewerkt. Ik heb nu een pensioen van 1 153,65 euro. Mijn vrouw heeft als zelfstandig kapster gewerkt. Zij heeft nu een pensioen van 788,68 euro. Samen hebben we dus 1 942,33 euro. Ik heb zopas mijn belastingaanslag gekregen en moet gemiddeld nog 27,30 euro per maand inleveren. Mijn vraag is nu: hoe lang moet ik wachten om aan een ambtenarenpensioen, van toch gemiddeld 2 000 euro denk ik, te raken? Mijn vrouw en ik hebben dit nog niet eens samen. ••• Naam en adres bekend

Dienstencheques Ik heb enkele contracten kunnen inkijken van huishoudelijke hulpen die met dienstencheques werken. Ik stelde tot mijn verwondering vast dat ze allemaal een verschillend reglement hebben. Voor sommige werknemers is het verboden om hoger dan twee treden op een ladder te staan, om in de tuin te werken of om een gemeenschappelijke gang te kuisen. Als de gebruiker van de dienstencheques daarbij een fout maakt, wordt een hoog uurloon of een forfaitaire schadevergoeding aangerekend. Alle dienstenchequebedrijven hebben een eigen reglement en een eigen verzekering voor arbeidsongevallen. De gebruikers en werknemers kennen de beperkingen daarvan niet genoeg. ••• Marcel Hoppenbrouwers, Mortsel

advertentie

Zomerpromotie

Zomervakantie in Corsendonk De Linde (Retie)

9 10

Promotie in halfpension tijd ens de zomervakantie (van 1 juli tot 9 september). Met overnachting, ontbijtbuf fet en warm avondb uffet. Dagelijkse opmaak van de bedden, bad linnen, eindschoonmaak, verblijfsta ks en btw inbegrepen.

Weekend: Kamer voor 2, 3, 4 of 5 personen: 136 euro/persoon Eenpersoonskamer: 210 euro/persoon Kind 3-12 jaar: 68,50 euro/kind Midweek (ma-vrij): Verblijf in kamer voor 2, 3, 4 of 5 personen: 174 euro/persoon Eenpersoonskamer: 272,50 euro/persoon Kind 3-12 jaar: 87 euro/kind

Duinse Polders

5

8

Werknemerspensioen

Stuur je lezersbrief naar Redactie Visie, Postbus 20, 1031 Brussel of naar lezers@visieredactie.be. Vermeld je woonplaats. De redactie kan de teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek. Onder elke brief publiceren wij de volledige naam en woonplaats van de auteur. Als je je reactie liever zonder deze gegevens ziet verschijnen, vermeld dit dan uitdrukkelijk.

✔✔ Meer info? www.pasar.be

5

ding. Door je arm bijvoorbeeld te laten rusten op een tafel, neem je gemakkelijk dezelfde houding aan.

De bloeddruk kun je zowel links als rechts meten. Belangrijk is dat het altijd gebeurt aan dezelfde kant en in dezelfde hou-

Solliciteer vóór 10 juni via ingrid.meyermans@pasar.be

2

Twee jaar geleden kreeg ik ineens hoofdpijn die niet wilde overgaan. Onderzoek wees uit dat ik een hoge bloeddruk had (150 op 100). Ik moet nu ’s morgens en ’s avonds een pilletje nemen. In het begin durfde ik al eens een pil overslaan. Maar dan voelde ik mij de volgende dag zeer onrustig en ging mijn hart als een gek te keer. Twee keer vergat ik mijn geneesmiddelen in te nemen. Ik voel het zeer goed als mijn bloeddruk te hoog is. Als ik het zout in mijn voeding beperk en voldoende beweeg, zakt mijn bloeddruk tot de normale waarden. Op voorwaarde dat ik ook regelmatig mijn pillen neem. ••• Jan Haesebeyt, Haaltert

Omdat ik al na een kleine inspanning buiten adem raakte, ging ik op controle bij de huisarts. Hij stelde een hoge bloeddruk vast (150 op 90). Hij verwees me naar een cardioloog en gaf mij ook een voorschrift voor een geneesmiddel mee. Dat vond ik verschrikkelijk, want ik sportte al heel mijn leven, rookte niet en dronk maar af en toe een pintje. Cardiologisch onderzoek wees op een hartprobleem. De specialist verhoogde de dosis van het geneesmiddel. Nooit heb ik er een vergeten innemen. Nu voel ik mij veel beter en zijn mijn bloeddrukwaarden weer normaal. De medicatie heeft me op medisch vlak geholpen maar heeft mij vooral psychische rust gebracht. Bedankt dokters en bedankt pillen. ••• Walter Van Houtte

CM

1

Hoge bloeddruk (1)

Hoge bloeddruk (2)

In sommige vakjes staat een getal dat overeenkomt met een getal in de balk onderaan. De1 letters die je in de vakjes met een getal -13 12:01 Pagina invult, kun je ook op de balk invullen. Verticaal vormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord.

d 316

UW

GEDACHT

Week (vrijdag-vrijdag): Verblijf in kamer voor 2, 3, 4 of 5 personen: 291,50 euro/persoon Eenpersoonskamer: 464 euro/persoon Kind 3-12 jaar: 145,50 euro/kind Leden van Pasar en Arcopar-aandeelhouders krijgen een korting van 5 %.

✔✔ Info en reservatie: Corsendonk De Linde 014 38 99 80 www.de-linde.be

Boek snel, want het aantal

beschikbare kamers is bep

erkt.

Een zomerse tweedaagse in Blankenberge 1 nacht in volpension, met gratis ontbijtbuffet t.w.v. 10 euro per volwassene. Gratis ticket voor de knotsgekke fietsen op de Velodroom voor de kinderen. Gratis animatie in het hoogseizoen (tussen 10 juli en 15 augustus). Beschikbare data? 13-14 juli (56 i.p.v. 66 euro)* 19-20 juli (56 i.p.v. 66 euro)* 10-11 augustus (56 i.p.v. 66 euro)* 17-18 augustus (50 i.p.v. 60 euro)* 25-26 augustus 2013. (50 i.p.v. 60 euro)* *Prijs per persoon (lakens en handdoeken inbegrepen)

316

es staat een getal dat correspondeert met een getal in de balk onderaan. De letters

Zin in een keicoole e? gezinsvakantie aan ze Mis dan dit superaanbo

d niet!

Wie tussen 12 juli en 16 augustus voor m in s te n s 7 d a g e n e e n K o m p a s Vakantiewoning in Westende boekt, krijgt er een gratis toegangskaart voor Plopsaland De Panne voor elk gezinslid bovenop! Kompas Vakantiewoningen zijn ruim en comfortabel ingericht voor 4, 6 of 8 per sonen. Boek v andaag nog je vakantie aan zee en geniet - helemaal gratis - van een onvergetelijk dagje Plopsaland.

✔✔Kompas Vakantiewoningen in

Westende tel. 058 22 30 25 www.kompasvakantiewoningen.be

Nu al beschikbaar:

Halloween-arrangement

Van 25 tot 27 oktober Animatie voor groot en klein inbegrepen. Volpension. Volwassene: 120 euro Kinderen 6-14 jaar: 50 euro Kinderen 2-5 jaar: 25 euro Alle andere kortingen vervallen. Enkel telefonische reservatie: tel. 050 43 24 00

✔✔Meer info op www.duinsepold ers.

Gratis naar Plopsaland

be


¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

5

31 mei, Werelddag zonder tabak

‘Ik was de geur van sigaretten beu’ Compagnie Gagarine

Van twintig sigaretten per dag, naar tien, naar drie. En dan geen meer. Silvie Van den Brande (42) uit Merksem deed het. ‘Maar toen ik herviel, was ik kwaad op mezelf’.

Wat is volgens jou het struikelblok bij het stoppen met roken? Reageer via Persdienst CM, PB 40, 1031 Brussel of lezers@visieredactie.be.

‘Ik zit aan dag 45’, zegt Silvie wanneer we peilen naar hoelang ze geen sigaret meer heeft aangeraakt. ‘Ik voel me fitter, die vervelende geur is weg en ik eet met veel meer smaak.’ Haar verhaal is er een van vallen, opstaan en doorgaan. ‘Zonder de steun van de mensen rond mij had ik het niet gered’, zegt ze, met een knipoog naar haar dochtertje Elise (8), haar grootste supporter.

gen weer open gingen. Ik herademde, letterlijk en figuurlijk. Ik kreeg ook meer smaak in m’n mond. Jammer genoeg heb ik wel meer honger. Ik zou dus kunnen verdikken. Daarom ga ik nu sporten. En elke twee weken komen we met de deelnemers van de cursus nog eens bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Dat helpt niet alleen, maar is gewoon ook erg plezant.’

Was jij een verstokt roker? Silvie Van den Brande: ‘Dat kun je wel zeggen. Ik rookte al sinds m’n achttiende, nu ben ik 42. Dat is 24 jaar lang. Op het einde rookte ik zowat twintig sigaretten per dag. Nog voor ik ’s ochtends de deur uitging om te gaan werken, had ik er al vijf op.’

Tot slot: wat is jouw advies aan wie wil stoppen met roken? ‘Zoek hulp. Alleen is het erg moeilijk, vooral op momenten dat de drang groot is. Dan ben je blij dat er mensen zijn die je steunen. Er zijn veel mogelijkheden om te stoppen: je kunt een cursus volgen zoals ik, maar je kunt ook individuele rookstopbegeleiding krijgen, of een beroep doen op Tabakstop. Je zult het je niet beklagen.’ Bram Swaerts

En dan beslis je dat het genoeg is geweest. ‘Op een bepaald moment kon ik Elise niet meer volgen wanneer ik achter haar aan liep. Dan weet je wel hoe laat het is. Daarnaast was ik de geur van sigaretten beu. Het kost ook een pak geld. Ik ben op zoek gegaan naar een manier om te stoppen, en kwam op de website van CM terecht. Een cursus rookstop leek me wel wat. Ik schreef me meteen in.’

Zo’n cursus, wat mogen we ons daar bij voorstellen? ‘We waren met twaalf, die de tien sessies hebben gevolgd. De begeleiding is in handen van een tabakoloog, die informatie geeft en iedereen bijstaat in dit moeilijke proces. Het begint allemaal met het graven naar de motivatie. Danielle (de tabakoloog, nvdr) heeft ons inzicht gegeven in hoe de verslaving werkt, en hoe we moeten omgaan met de drang naar de sigaret. We kregen ook een longspecialist en voedingsdeskundige over de vloer.’

Hoe heb je de verslaving aan nicotine aangepakt? ‘Danielle heeft ons geholpen om ondersteuning te vinden die de nood aan nicotine afbouwt. Dat is voor iedereen anders: er bestaat een geneesmiddel, kauwgum, pleisters met nicotine, enzovoort. Ik koos voor dat laatste. Op de vijfde bijeenkomst stelde ze voor om

Silvie Van den Brande: ‘Zonder de steun van de mensen rond mij had ik het niet gered.’ maar de helft van ons dagelijks aantal sigaretten te roken. Dat was even schrikken, maar we hebben elkaar aangemoedigd om de uitdaging aan te gaan. Een week later waren we allemaal in ons opzet geslaagd. Het was de eerste overwinning op onze verslaving.’

Het klinkt bijna als een succesverhaal. ‘Toch is het een heel moeilijke periode geweest. Het verlangen naar de sigaret komt steeds terug. Op een bepaald moment voelde ik me klaar om definitief te stoppen. Ik gooide mijn sigaretten en aanstekers weg. Ik had, dacht ik, definitief komaf gemaakt met de sigaret. Toen ik kort daarna even buiten was, liep ik prompt terug naar de winkel om een pakje en stak er een op. Achteraf was ik kwaad op mezelf: waarom kon ik het niet? Toen ik dat vertelde op de cursus, kreeg ik net het omgekeerde te horen: kijk eens hoe ver je al bent in je strijd. Ze zagen dit niet als een mislukking, maar als een fase in het proces. De motivatie

✔✔www.cm.be/festivals

En dan komt het moment van de laatste sigaret.

Je krijgt tot acht sessies individuele rookstopbegeleiding terugbetaald. Ontdek in de Agenda op de website of er in jouw regio cursussen zijn met CM-ledenkorting. Download de folder ‘Stoppen met roken’ via de CM-website of vraag hem op bij de dienst Gezondheids­ promotie van je regionale ziekenfonds. Je kunt ook terecht bij de Tabak­ stoplijn of een erkende tabakoloog zoeken via de website ‘Vlaanderen stopt met roken’.

‘Ik had me kandidaat gesteld om als vrijwilliger op reis te gaan met Intersoc (de vakantiedienst van CM, nvdr). Op een dag kreeg ik een mailtje dat ik mee mocht. Ik was dolgelukkig. Ik heb meteen al mijn sigaretten en aanstekers weggegooid. Sinds die dag heb ik geen sigaret meer aangeraakt.’

Wat doet dat met je, als je stopt? ‘De eerste dagen is het alsof je een vriendje mist. De drang om te roken steekt vaak opnieuw de kop op. Je moet je dan concentreren op wat je hebt geleerd: terugdenken waarom je bent gestopt en aan de steun van de mensen rond je. Je gaat anders denken, en zo ben je gewapend tegen de zin in de sigaret. Dat lukt steeds beter en beter.’

De eindbalans is dus positief.

✔✔www.cm.be (Gezond leven, Leefgewoonten)

www.tabakstop.be of 0800 111 00 www.vlaanderenstopt metroken.be

‘Absoluut. Al vrij vlug voelde ik dat mijn lon-

Gezond milieu

62 veilige zwemwaters

In de folder ‘Het leefmilieu en je gezondheid’ doen de ziekenfondsen suggesties voor een gezonde leefomgeving. Want een gezond leefmilieu is belangrijk voor een gezond leven. Roken doe je beter niet, want tabakslucht bevat heel wat schadelijke stoffen. Probeer zo weinig mogelijk lawaaihinder te veroorzaken. En help mee het fijn stof in de buitenlucht te beperken door te wandelen, te fietsen of het openbaar vervoer te gebruiken. Ook voor een gezond huis zonder vocht en schimmels doet de folder voorstellen. Je kunt hem gratis downloaden of aanvragen bij je regionale ziekenfonds.

Het is veilig zwemmen in de Vlaamse natuurlijke zwemzones. Uit wateranalyses van de laatste vier jaar blijkt dat de meeste Vlaamse zwemwaters (62) uitstekend scoren. 23 zwemwaters kregen van de Europese Commissie als beoordeling goed en één zwemplaats is omschreven als aanvaardbaar. Geen enkele Vlaamse zwemzone scoort slecht. Deze lange-termijnbeoordeling geeft aan dat er geen structurele problemen zijn met deze zwemzones. Een slechte score zou betekenen dat de locatie niet langer mag uitgebaat worden als zwemzone.

✔✔www.cm.be

✔✔De waterkwaliteit van de Vlaamse zwemzones kun je nagaan op www.kwaliteitzwemwater.be

‘t kort

Helemaal gratis naar het Cactusfestival. Dat kan als je meedoet met de online wedstrijd van CM. Er zijn tien duotickets te winnen. Vijf drankbonnen krijg je er bovenop. Het Cactusfestival vindt dit jaar plaats op 12, 13 en 14 juli in het Minnewaterpark in Brugge. De belangrijkste namen op de affiche zijn dEUS, Beach House, Ozark Henry, Calexico, Hooverphonic, Michael Kiwanuka, Bonnie Raitt, Pinback, Balthazar en The Tallest Man on Earth. Laat die kans niet liggen en doe mee.

Klaar voor de stop?

GEZOND IN

Gratis naar Cactusfestival

om door te gaan, was snel terug.’


6

¬ hoe gaat het met u?

zoek en

win

Speur je in Visie mee naar het antwoord? Tip: Verhoogde speelplaats Oplossing

D Stuur je antwoord voor 15 juni op een gele briefkaart naar Persdienst CM, Postbus 40, 1031 Brussel. Of mail het naar zoekenwin.visie@cm.be. Vermeld welke prijs je wenst: de dvd ‘Zambezia’ (de jonge valk Kai moet de vogelstad Zambezia redden), verdeler eOne of het boek ‘Ons briljante brein’ van Dr. Steven Laureys (over de wonderlijke krachten en de grenzen van ons brein), uitg. Borgerhoff & Lamberigts. Uit de juiste inzendingen worden vijf winnaars geloot.

Wat je moet weten over de CM-reisbijstand

Naar de dokter in het buiten Ga je straks op reis naar het buitenland? Dan heb je wellicht al je hotel, vakantiewoning of camping geboekt. Denk ook aan je CM-reisbijstand. Want niet altijd verloopt je vakantie zoals je het zelf zou willen. Negen handige weetjes.

1

2 Oplossing Visie nr. 12 Proeven Winnaars Annie De Witte (Stabroek) Annie Goethals (Watervliet) Jenny Meuleman (Erpe-Mere) Kris Moors (Borgloon) Liesbeth Vanhoorne (Loppem)

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

3

Ga je naar een land uit de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Australië of Macedonië, neem dan je Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) mee. Je kunt ze aanvragen bij je ziekenfonds of via www.cm.be. Op de EZVK staat het telefoonnummer van de alarmcentrale Mutas. Je hebt geen afzonderlijke World Assistance Card (Mutaskaart) nodig. Reis je naar een ander land, zorg dan dat je wel een World Assistance Card (Mutaskaart) op zak hebt. Ook die kun je downloaden via www.cm.be. Vergeet niet om er een gele klever op te bevestigen. Voor Algerije, Bosnië-Herzegovina, Cuba, Kroatië, Rusland, Servië, Tunesië en Turkije is er een specifiek document vereist. Vraag het tijdig aan bij je ziekenfonds of via de website. Moet je in het buitenland naar de dokter, tandarts of apotheker, betaal dan ter plaatse je kosten. Bewaar wel alle originele betaalbewijzen, voorschriften en geneesmiddelenvignetten. Die bezorg je

middellijk terugbetaling. In Australië is het aangewezen om je te laten registreren bij een Medicare-bureau. Als je er je paspoort en EZVK voorlegt, krijg je een Medicare card. Die geeft je recht op kosteloze verzorging in openbare ziekenhuizen en voor ambulante zorg. Terug in België kun je geen terugbetaling meer krijgen.

na je thuiskomst aan CM. Het aanvraagformulier kun je downloaden of elektronisch invullen via je dossier op de website. Je ziekenfonds zal je tegemoetkoming op je rekening overschrijven.

4

Let op, ga je op reis naar Tunesië of Australië, dan geldt er een specifieke regeling. Kosten voor ambulante zorg (zonder ziekenhuisopname) onder de 200 euro moet je ter plaatse indienen bij de bevoegde instanties. Je krijgt dan on-

5

Word je opgenomen in het ziekenhuis, neem dan binnen de 48 uur contact op

HUIS dOKTER Gul met complimenten Negen Vlamingen op de tien geven wekelijks minstens één compliment. Dat blijkt uit een enquête van CM. 95 procent van de Vlamingen krijgt graag complimenten, vooral over wat ze gepresteerd hebben en over hun karakter. Ze vragen minder bevestiging over hun uiterlijk. Voor drie op de vier Vlamingen is complimenten geven gemakkelijk. Een op de vier toont zich neutraal of heeft het er eerder moeilijk mee en kan een aanmoediging gebruiken. Net wat de actie ‘Geef een compliment van iemand bekend’ van CM beoogt. Via Facebook kun je een deugddoend bericht van Cath Luyten, Pol Goossen of Maarten Bosmans versturen. Al 2 000 Vlamingen deden dat. De complimentenactie kadert in het CM-project Pluk je Geluk. Met een geluksplan helpt CM je werken aan je geluksgevoel.

✔✔Verstuur een compliment

van iemand bekend via www.facebook.com/plukjegeluk.

De gemiddelde snurker ligt waarschijnlijk zelf niet wakker van de decibels die hij produceert, maar voor zijn of haar bedpartner kan het knap vervelend zijn. Wat zijn de gevaren van snurken, en bestaan er ook oplossingen voor?

Hoe ontstaat het? Tijdens de slaap verslappen de spieren in de keelholte en wordt de keel kleiner. Bij sommige mensen, die op zich al een kleine keelopening of verslapte keelwand hebben, wordt de lucht tijdens de slaap door een te nauwe opening geperst. Daardoor trillen onder andere de huig en het zacht gehemelte, wat het typische snurkgeluid teweegbrengt. Mannen snurken vaker dan vrouwen (een op de vier tegenover een op de zeven) en ook rokers, oudere en zwaarlijvige mensen snurken meer.

Wanneer is je gezondheid in gevaar? Af en toe snurken heeft geen ernstige medische gevolgen. Let wel op als iemand extreem luid snurkt of als je duidelijke onderbrekingen hoort in het snurken. Bij sommige snurkers raakt de keelholte op bepaalde momenten

volledig afgesloten, waardoor de zuurstoftoevoer stopt. Pas als de hersenen een alarmsignaal sturen, spannen de keelspieren zich aan en gaan de luchtwegen met een luid snurkend geluid weer open. Dat fenomeen wordt slaapapneu genoemd en is niet zonder gevaar.

Wat zijn de gevolgen van slaapapneu?

operatie of specifieke hulpmiddelen en therapieën. Je arts kan je daarover adviseren en je eventueel doorverwijzen naar een specialist. Michiel Callens, preventie-arts CM Tekst: Nele Verheye

Wie lijdt aan slaapapneu, voelt zich overdag vaak vermoeid of slaperig en kan last krijgen van ochtendlijke hoofdpijn, concentratiestoornissen, karakterveranderingen of seksuele problemen. Bovendien werkt het zuurstofkort hartziekten en beroertes in de hand. Redenen genoeg dus om een dokter te raadplegen als je luidruchtig snurkt en last hebt van vermoeidheid.

Eddy Fliers

knipsels

Is snurken slecht voor de gezondheid?

Is er iets aan te doen? Zowel bij snurken als bij slaapapneu kan het helpen om te vermageren, minder alcohol te drinken, te stoppen met roken, een neusspray te gebruiken en niet op de rug te slapen. Dikwijls leidt dit alles al tot een aanzienlijke verbetering. Is dat niet het geval, dan zijn er nog andere mogelijkheden, zoals een

www.cm.be/ dehuisdokter


de

nland?

7

Heb je voor meer dan 200 euro medische kosten, dan krijg je vrijwel alle dringende medische kosten terugbetaald, ongeacht je vakantiebestemming. Per dossier en per rechthebbende geldt wel een franchise van 60 euro (25 euro voor mensen met de verhoogde tegemoetkoming).

9

Moet je naar het ziekenhuis, leg dan je EZVK voor (in landen waar die geldig is). Openbare ziekenhuizen zullen de kosten rechtstreeks verrekenen met je ziekenfonds. Private ziekenhuizen zullen je EZVK vaak niet aanvaarden. Neem dan meteen contact op met Mutas. Door de financiële crisis vragen ziekenhuizen in landen als Spanje of Portugal steeds vaker om meteen de factuur te betalen. Doe dat niet, maar verwittig Mutas. De alarmcentrale zal contact opnemen met het ziekenhuis om afspraken te maken over de behandeling en de betaling ervan. Dieter Herregodts

Precies vijftig jaar geleden – in de wet van 1963 – werd het overlegmodel in de ziekteverzekering vastgelegd. De bedoeling was, en is nog altijd, dat de ziekenfondsen en de diverse sectoren van de geneeskundige verzorging overeenkomsten sluiten. Zo sluiten artsen en ziekenfondsen akkoorden onder meer over de tarieven en de terugbetaling van dokterkosten. Voordien waren de tarieven en honoraria vrij, en stonden ze los van de terugbetaling. De patiënt wist dus niet wat hij uit eigen zak zou moeten betalen. De wet van ’63 voorzag zelfs dat de terugbetaling van geconventioneerde artsen (die de officiële tarieven vragen) hoger lag dan de terugbetaling bij niet-geconventioneerde artsen. Dat pikte de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten niet. Er volgde een woelige periode van stakingen en protesten. Uiteindelijk werd in 1964 het Sint-Jansakkoord gesloten waarbij de artsen verkregen dat dezelfde terugbetaling zou gelden voor alle artsen.

kunnen ontvangen. Toch volstaat dit sociaal statuut niet om een aantal specialisten te motiveren om de afgesproken tarieven te aanvaarden. Minder dan 50 procent van de dermatologen, oogartsen, plastisch chirurgen en gynaecologen zijn geconventioneerd. Bovendien dreigt het artsensyndicaat BVAS ermee het tarievenakkoord op te zeggen omwille van de opgelegde besparingen bij de klinisch biologen en de radiologen, niet bepaald de grootste sukkelaars binnen het artsenkorps. Het jarige overlegmodel verkeert dus in crisis. Het BVAS denkt zelfs aan een staking omwille van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering die de minister aankondigde. Krijgen we een verjaardagsstaking in plaats van een verjaardagstaart op ons bord? Marc Justaert Voorzitter CM

Met deze wijziging haalden de artsen een belangrijke slag thuis. De geconventioneerde artsen krijgen weliswaar een bedrag voor hun sociaal statuut zodat ze een aanvullend pensioen of een vergoeding bij ziekte

8

Eddy Fliers

Onder meer de volgende uitgaven komen in aanmerking voor terugbetaling: ambulante kosten (bv. dokter, tandarts, apotheker) voor dringende medische

Meer informatie Op www.cm.be/reisbijstand. Je kunt er ook je EZVK, WAC (Mutaskaart) en andere specifieke formulieren aanvragen.

Wat moet je doen om zorgvergoeding te ontvangen? De zorgverzekering geeft een tegemoetkoming voor niet-medische kosten. Wie in aanmerking komt, vraagt deze zorgvergoeding aan bij de CM-Zorgkas of de CM-dienst Maatschappelijk Werk. De zorgvergoeding bedraagt 130 euro per maand. Om ze aan te vragen heb je een attest nodig waaruit blijkt dat je zwaar zorgbehoevend bent en thuis woont of dat je in een rusthuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT) of psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) verblijft.

Zorgvergoeding aanvragen De zorgvergoeding moet je zelf aanvragen met een formulier dat je kunt verkrijgen in het CM-kantoor of downloaden via de website www.zorgverzekering.be. Het formulier verschilt naargelang je woonsituatie: thuis of in het rusthuis (en RVT of PVT). Samen met dit formulier moet je een attest indienen. Woon je in het rusthuis, RVT of PVT, dan is dat een attest dat je daar verblijft. Woon je thuis, dan is het een attest waaruit blijkt dat je zwaar zorgbehoevend bent. Voor mensen die thuis wonen, geven verschillende attesten recht op zorgvergoeding. • Een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat je recht hebt op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

of een integratietegemoetkoming met een score van 15 punten. • Een attest van het kinderbijslagfonds waaruit het recht op verhoogde kinderbijslag blijkt van minstens 18 punten. • Een attest dat je voor thuisverpleging een score B of C kreeg. Dat attest kan het ziekenfonds afleveren. • Een attest dat je 35 punten scoort op de schaal van de dienst gezinszorg. Indien je geen attest kunt voorleggen, moet er een onderzoek gebeuren naar de graad van zorgbehoefte. De CM-Zorgkas helpt je verder.

Automatisch? Vanaf 1 juni ontvangen de zorgkassen rechtstreeks de attesten van de diensten gezinszorg. Voor wie een beroep doet op gezinszorg én 35 punten of meer scoort, zal de zorgkas de aanvraag automatisch in orde brengen. Wie in deze situatie is, moet zelf geen attest meer opvragen of een aanvraag indienen. Bij twijfel is het altijd goed om de aanvraag toch in te dienen. Met vragen over de zorgverzekering kun je terecht in het CM-kantoor.

✔✔www.cm.be (Zorgverzekering)

www.facebook.com/CMziekenfonds

zorg, hospitalisatiekosten bij dringende ziekenhuisopname, kosten voor repatriëring, noodzakelijke communicatiekosten en bijkomende vervoers- en verblijfskosten.

www.twitter.com/CMziekenfonds

6

VOORZET

Gaan de kameraden staken?

met de alarmcentrale Mutas. Is er sprake van een repatriëring, verwittig dan meteen Mutas. De alarmcentrale zorgt voor informatie, advies en bijstand. Zijn je medische kosten in het buitenland lager dan 200 euro, dan krijg je in de EU-landen, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Algerije, BosniëHerzegovina, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië en Turkije een tegemoetkoming vanuit de verplichte ziekteverzekering. Meestal bedraagt die 75 procent van de kosten. In Australië en Tunesië dien je je kosten ter plaatse in. In alle andere landen is er geen tegemoetkoming voor medische uitgaven van 200 euro of minder.

7

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

Uitslag Solidariteitsactie Ziekenzorg CM

Kijk snel of je gewonnen hebt Vrijdag 24 mei werden in Brussel de winnende nummers getrokken van de Solidariteitsactie Ziekenzorg CM. Kijk snel of je de juiste cijfers op je loten vindt. De loten zijn opgedeeld in 16 series, in alfabetische volgorde, voorzien van de letters A tot en met R, met uitzondering van de I en de O. Winnen een prijs in alle series: de nummers, zonder vermelding van een serieletter. Is het winnend nummer wel voorzien van een serieletter, dan betreft het enkel een winnend nummer in de door trekking bepaalde serie. Ziekenzorg CM is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Bij betwisting wordt te rade gegaan bij gerechtsdeurwaarder mevrouw Daryll Vaganée.

Aankoopcheque Sodexo t.w.v. 125 euro In alle series het nummer eindigend op 1706 - 6372 Aankoopcheque Sodexo t.w.v. 50 euro In alle series het nummer eindigend op 305 Aankoopcheque Sodexo t.w.v. 25 euro In alle series het nummer eindigend op 035 - 291 - 624 - 754

Prijzen voor gratis omslaglot (oranje kleur)

Wint een Audi A4: Serie B 029233 Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van 25 euro: in alle series het nummer eindigend op 747

Prijzen voor gewone loten

Bezit je een winnend nummer?

Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van 1 250 euro: Serie A 140485 - B 157471 - C 225944 D 199369 - E 228130 - F 169372 - G 194628 H 123366 - J 185284 - K 210398 - L 115830 M 178107 - N 107041 - P 169323 - Q 221776 - R 108121

Stuur het voor 30 september 2013 naar Ziekenzorg CM-Tombola, Postbus 40, 1031 Brussel. Vermeld je volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de tombolaloten. Ook op de briefomslag met het winnende lot vermeld je naam en adres. De waardebonnen worden na controle aan de prijswinnaars opgestuurd.

Aankoopcheque Sodexo t.w.v. 250 euro In alle series het nummer 104575 - 148929 - 190504 - 229437

Indien Ziekenzorg CM in je regio nog meer prijzen weggeeft, vind je de winnende nummers op de regionale pagina’s.

(groene kleur)


8

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

Teleblok: de meest gestelde vragen

Als de examenstress toesla

knipsels

De examens naderen met rasse schreden. En dus opende ook Teleblok opnieuw de deuren. Studenten met twijfels of ouders kunnen tot 27 juni telefoneren of chatten met een Teleblokvrijwilliger. Met Teleblok-coach Lore Boogaerts overlopen we enkele vaak gestelde vragen.

UZ Gent onderzoekt leven met diabetes Het Universitair Ziekenhuis Gent zoekt mensen die hun ervaring met diabetes willen delen. De behandeling en de invloed van de aandoening op het dagelijkse leven komen in het onderzoek aan bod. Personen vanaf 18 jaar met type 1 of type 2 diabetes die toegang hebben tot internet kunnen deelnemen. Via www.leefmetdiabetes.be kunnen deelnemers zich aanmelden met hun e-mailadres. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer een half uur. Dit Vlaamse onderzoek is een onderdeel van de Internationale Diabetes MILES studie.

Ik wil studeren, maar ik kan mij niet concentreren. Lore Boogaerts: ‘We moeten eerst achterhalen wat de oorzaak is van je gebrek aan concentratie. Dat kunnen heel serieuze zaken zijn, zoals liefdesverdriet of een sterfgeval in je familie. Maar het kan ook banaal zijn. Het is mooi weer buiten. Of misschien word je te veel afgeleid door de Facebookberichten op je smartphone. In het laatste geval volstaat het om je gsm buiten bereik te leggen. In de andere gevallen is het belangrijk om de piekergedachten even los te laten. Werk met doelen. Studeer één hoofdstuk en neem daarna tijd om te ontspannen. Concentreer je in het begin tien minuten op je leerstof en breid geleidelijk uit tot je het een uur kunt volhouden. Vaak merken we dat het oplucht als je de kans krijgt om te babbelen over wat je bezighoudt. Dat kan met je ouders, maar ook met een Teleblok-vrijwilliger.’

✔✔www.leefmetdiabetes.be

Winnaars Johh-trofee bekend Het Sint-Janscollege uit SintAmandsberg en de jeugdorganisatie +13 Rijkevorsel halen dit jaar de Johhtrofee (jonge helpende handen) binnen. Met dit initiatief wil Ziekenzorg CM jongeren aanmoedigen om zich in te zetten voor langdurig zieke of zorgbehoevende mensen. Vijftig groepen namen deel. Ruim 1 500 jongeren staken de handen uit de mouwen. Leerlingen van het Sint-Janscollege gingen in de paasvakantie op inleefkamp en zorgden voor animatie in de verschillende voorzieningen in de buurt. De jeugdbeweging +13 van Rijkevorsel trakteerde de inwoners van het dorp die slecht ter been zijn op een ontbijtdoos.

Ik heb hard gewerkt, maar toch ben ik bang dat het examen een ramp zal zijn. ‘Voor een examen heb je altijd wat stress. Dat is perfect normaal. De oorzaak kan inhoudelijk zijn. Misschien snap je niet alles. Probeer in dat geval extra uitleg te krijgen van klasgenoten of medestudenten, leerkrachten of docenten. Heb je het gevoel dat je alles begrijpt, maar ben je toch ongerust? Lees dan alles door, ontspan je en ga op tijd slapen. ’s Ochtends kun je nog eens alles overlopen. Sommige studenten leggen de lat zo hoog dat de stress verlammend werkt en omslaat

✔✔Foto’s van de uitreiking vind je op www.facebook.com/ CMziekenfonds

Om weer op adem te komen, kun je bij CM een cursus mindfulness volgen. CM werkt hiervoor samen met gekwalificeerde lesgevers. De media waarschuwde er onlangs voor dat sessies mindfulness niet altijd begeleid worden door gekwalificeerde therapeuten. Omdat er nog geen wettelijk kader bestaat, zijn er inderdaad kwakzalvers op de markt.

Ik had heel hoge verwachtingen, maar eigenlijk is die studierichting niets voor mij. ‘Is je uitspraak impulsief of zit je er al een tijdje mee? Is het een ontgoochelde reac-

tie na een minder examen, dan zoeken we samen hoe je er het beste van kunt maken voor de rest van de examenperiode. Kies bijvoorbeeld een aantal vakken uit waar je echt wil voor slagen. De rest kan naar de tweede examenperiode. Zit de twijfel dieper, dan gaan we na welke studierichting je wel zou aanspreken. En we kijken hoe je het aan je ouders kunt vertellen. Misschien zijn er in je huidige opleiding wel vakken die je kunt

Paprika met pasta, mozzarella en zongedroogde tomaat Ingrediënten voor 4 personen: 60 g Griekse of Turkse pasta in de vorm van rijstkorreltjes ¬ 80 g mozzarella ¬ 100 g ui ¬ 2 teentjes knoflook ¬ 50 g ontpitte zwarte olijven ¬ 100 g gemarineerde zongedroogde tomaten ¬ 1 theelepel oregano ¬ peper ¬ zout ¬ 2 gele paprika’s ¬ kook de pasta in gezouten water beetgaar ¬ pel en snipper de uien en de knoflook ¬ stoof ze met oregano, peper en zout in olie ¬ rasp de mozzarella zeer grof of snijd ze in fijne blokjes ¬ hak de olijven en zongedroogde tomaten ¬ snijd nu de paprika’s doormidden zodat je twee vulbare helften krijgt en verwijder de zaadlijsten ¬ vermeng de gekookte pasta met de ui, de olijven, de mozzarella en de zongedroogde tomaten ¬ vul de paprikahelften met dit mengsel ¬ plaats de paprika’s ongeveer een uur in een voorverwarmde oven van 180 °C Michel De Meyer

✔✔www.cm.be (Agenda)

in faalangst. Daar kun je op korte termijn weinig aan doen. Faalangst is iets waar je moet aan werken. Stel realistische doelen en praat erover.’

SMAKELIJK

Mindfulness met kwaliteit

Mindfulness, ook wel aandachtstraining genoemd, leert je om bewust in het hier en het nu te leven en niet te piekeren over het verleden of de toekomst. Het is een middel om stress, depressie en burn-out aan te pakken. Waar CM cursussen organiseert, kom je te weten bij de dienst Gezondheidspromotie van je regionale ziekenfonds of op de website.

Teleblok-coach Lore Boogaerts: ‘Lucht je hart bij je ouders of bij een Teleblokvrijwilliger.’

Recept uit het boekje ‘Vegetarisch genieten’, een uitgave van De Praktische School ¬ partner van Femma, www.femma.be ¬ 02 246 51 11


¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

HELPENDE

meenemen. Dan is het belangrijk om daar zeker voor te gaan.’

Mijn zoon of dochter zit van ’s ochtends tot ’s avonds met de neus in de boeken. Hoe kan ik hem/haar motiveren? ‘Heel vaak zijn het ouders die naar Teleblok bellen om een vraag te stellen. Een pasklaar antwoord is er niet. Sommige studenten appreciëren het als hun ouders elk uur op de deur kloppen om te vragen hoe het gaat. Anderen willen net zoveel mogelijk met rust gelaten worden. Dan kan het bijvoorbeeld helpen om als ouder het examenrooster van je student in de buurt te hebben, zodat je niet voortdurend moet vragen waar hij mee bezig is. Belonen tijdens de examens helpt altijd. Maak zijn favoriete gerecht klaar. Breng een glas vers geperst fruitsap naar haar kamer. En maak je je zorgen dat je kinderen te veel studeren, probeer dan samen wat te ontspannen. Het zit vaak in kleine dingen.’

te nemen. Drink na 16 uur geen cafeïnehoudende dranken. En probeer voor het slapengaan een uurtje te ontspannen. Maak een wandeling, lees een tijdschrift of check desnoods nog even je Facebookberichten.’

Schriftelijk tot daar aan toe, maar voor een mondeling examen ga ik kapot van de stress. ‘Voor een mondeling examen ligt de lat vaak een stuk hoger omdat leerkrachten of docenten er veel makkelijker naar verbanden kunnen vragen. Je hebt als student het gevoel dat ze jou aan het testen zijn. Voor mensen met weinig zelfvertrouwen is dat een marteling. Ga na waarom je ongerust bent. Snap je het vak niet helemaal? Of klikt het niet met de prof? Probeer de negatieve gedachten opzij te zetten. Vertrek op tijd naar het examen en laat je zeker niet opjagen door de studenten die voor jou het examen afleggen. En wat je kledij betreft, trek aan waar je je goed bij voelt.’

Het is 23 uur en ik moet tegen morgenvroeg nog tweehonderd bladzijden van buiten leren. Wat nu?

Binnen een paar dagen heb ik mijn laatste examen, maar ik krijg het er echt niet meer in.

‘Een wonderpil hebben we daar jammer genoeg niet voor. We zullen meestal niet aanraden om een nachtje door te blokken. En koffie of energiedrankjes zijn ook geen ideale oplossing. Ga na wat er fout gelopen is en hoe het komt dat je zo kort voor het examen nog zoveel te doen hebt. En beperk je daarna tot inhoudstafels, titels en hoofdlijnen, zodat je op het examen niet met je mond vol tanden staat. Leg de lat in zo’n gevallen niet te hoog. Het examen zal wellicht geen hoogvlieger worden.’

‘Zo’n vraag krijgen we vaak op het einde van de examenperiode. Het is mooi weer, voor heel wat studenten is de vakantie al begonnen, maar jij bent nog altijd aan het studeren. Dan is het vooral belangrijk om te motiveren. Je bent er bijna. Alles is goed verlopen. Het zou doodjammer zijn om het nu te laten schieten. Als we merken dat iemand er echt door zit, raden we soms aan om alle boeken opzij te leggen en een uur of twee te ontspannen. Dat is geen tijdverlies. Nadien zul je dubbel zo snel studeren.’

Voor een examen geraak ik nooit in slaap. ‘Dat heeft mogelijk met stress, spanning of angst te maken. Als het een keer gebeurt, is dat geen ramp. Als je nachten aan een stuk niet kunt slapen, is het wel een probleem. In dat geval ga je beter eens naar je huisdokter. Begin zeker niet op eigen houtje slaappillen

?!

HANDEN

Mieke Vanderhaeghen (54) pakt Dodoens-kruidentuin aan Weer of geen weer, lente betekent werk in de tuin. Samen met een hele ploeg vrijwilligers brengt Mieke Vanderhaeghen orde in de Dodoenskruidentuin in Schilde. ‘In de oude kasteeltuin in Schilde werd in 1977 een renaissancetuin geopend die opgedragen werd aan Rembert Dodoens, de grote 16de eeuwse Vlaamse plantkundige. Jarenlang werd die tuin goed onderhouden door vrijwilligers, maar de jongste jaren was dat minder het geval en de tuin veranderde in een kleine wildernis. De gemeente heeft dan aan de Vereniging voor ecologische land- en tuinbouw (VELT) gevraagd om nieuwe vrijwilligers te zoeken. Vorig jaar gingen we aan de slag om de tuin, met 350 à 400 planten die Dodoens beschreef, in ere te herstellen.’

Onkruid bestaat niet ‘We hebben een vaste kern van zeven mensen die het werk coördineren en daarnaast is iedereen welkom die eens enkele uren de handen uit de mouwen wil steken. We zijn altijd aan de slag tijdens de eerste en derde zaterdag van de maand en op andere momenten volgens beschikbaarheid van de kernvrijwilligers. Geen ervaring? Al doende leer je. Onze biologe zorgt er wel voor dat de juiste plantjes overblijven. Vooral in de

lente, als ze net boven de grond komen, moet je goed opletten. Onkruid bestaat bij ons niet. Dat zijn plantjes die niet op de juiste plaats staan.’ ‘Ik werk bij Kind en Preventie. Kruiden zijn een uit de hand gelopen hobby die vier jaar geleden begon met een avondopleiding tot herboriste, kruidenkweker en kruidenverwerker. Toen we vorig jaar in de kruidentuin begonnen, kende ik lang niet alle planten, maar ik heb al veel bijgeleerd. Het is onze bedoeling om alle kruiden die Dodoens ooit beschreven heeft, in onze tuin te tonen.’

Verticale tuin ‘Jonge mensen starten niet graag in een wildernis. Het is makkelijker om een aangelegde tuin in orde te houden. Veel jongeren hebben interesse voor kruiden en moestuinieren maar niet iedereen heeft geld en plaats voor een grote tuin. Wij tonen hoe je op een kleine oppervlakte toch je boontjes en worteltjes kunt kweken of sla en radijsjes hebt uit potten. Of hoe je onkruid weghoudt door de bodem te beleggen met stukken karton. En volgend jaar hebben we een verticale moestuin. Iedereen mag komen kijken, want de tuin is altijd open.’ Daniel Rys

aat

Chris Van Hauwaert

De Dodoenstuin ligt in het Gemeentelijk domein Schildehof, Bellevuedreef, 2970 Schilde. www.velt.be/werkgroepdodoenstuin

Dieter Herregodts

✔✔Tot 27 juni kun je elke dag gratis

Intersoc charme

en anoniem bij Teleblok terecht. Bel tussen 18 en 20.30 uur naar 0800 13 14 4 of chat tussen 18 en 23 uur op www.teleblok.be

Lic. 7013 - A5654

Hoe kunnen we je helpen? CM geeft raad.

Klaar voor de belastingaangifte? Binnenkort moeten we opnieuw onze belastingaangifte indienen. Het volgende is goed om te weten. • Als je op 1 januari 2013 een erkenning van +66 procent ongeschiktheid van het Riziv had, kun je aanspraak maken op een fiscale vermindering. Je kruist hiervoor op je aanslagbiljet de code 1028-39 of 2028-09 aan. Let wel: dit zijn andere codes dan deze die je vond op de brief die CM in maart al stuurde aan de mensen die deze vermindering kunnen inbrengen. De codes werden nadien nog gewijzigd. • CM-leden die in 2012 de ‘bijdrage verplichte ziekteverzekering’ betaalden om in orde te blijven met de ziekteverzekering, ontvangen een fiscaal attest voor de

9

belastingaangifte met daarop de vermelding ‘actieve loontrekkende’, ‘niet-actieve loontrekkende’ of ‘actieve zelfstandige’. De bedragen horen respectievelijk thuis in de rubrieken deel 1: vak IV.A.17, deel 1: vak V.A.4 en deel 2: vak XVI.9, XVII.7c of XVIII.10c op je belastingbrief. • Het inschrijvingsgeld van Kazou-vakanties voor kinderen jonger dan twaalf jaar is fiscaal aftrekbaar. Voor jongeren met een zware handicap is dat tot achttien jaar. Wie in aanmerking komt, kreeg een attest. Opgelet, de bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering en de bijdrage voor de CMdiensten en -voordelen zijn niet fiscaal aftrekbaar. Zie ook pagina 14

Intersoc-charme in St. Moritz

Wagen, trein, bus of vliegtuig!

Geniet dit najaar van een Intersoc-charme-vakantie in Zwitserland. Op 1 800 m hoogte wordt het mondaine en wereldberoemde St. Moritz onvergetelijk. Je reist met bus, eigen wagen, trein of vliegtuig. In hotel Stahlbad is het genieten geblazen. Met o.a. uitgebreid ontbijtbuffet, wellness in het hotel, begeleide excursies en live orkest in de bar. Aximo-pas voor lokaal openbaar vervoer inbegrepen. Periodes en prijzen: 24 augustus tot 2 september - 702 euro per volw. met eigen wagen - 178 euro per volw. toeslag busreis - Opstap Antwerpen - Brussel - Leuven - Opstap Hasselt - Genk

2 tot 11 september - 702 euro per volw. met eigen wagen - 260 euro per volw. toeslag dagtrein - 325 euro per volw. toeslag vliegtuigreis

Meer informatie, prijzen en reservaties via 070 233 119 of www.intersoc.be.

WERKEN EN TOCH OP VAKANTIE? Dat zijn Intersoc-werkvakanties!

Ben jij deze zomer nog vrij en wil je wel eens als vrijwilliger in het buitenland aan de slag? Voor de maanden juni, juli en augustus hebben we nog vrije plaatsen om mee te werken in de animatie en de hoteldiensten. Zie jij een werkvakantie in Zwitserland wel zitten? Bel dan naar 02 246 47 49 en wij zoeken voor jou de gepaste job. Verblijf in volpension, vervoer heen en terug, een aantal consumpties en medische verzorging zijn inbegrepen. Meer info op www.intersocwerkvakanties.be.

Visie_31-05_Intersoc-charme St Moritz.indd 1

24/05/2013 10:20:58


10

¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

VLOER

Erea Wijnegem DE ‘Ik wil er alles aan doen om het bedrijf mee draaiend te houden’ Al sinds haar twintigste knutselt Karin Martens (44) bij Erea transformatoren in elkaar. Vorig jaar werd ze vakbondsafgevaardigde. Ze wilde graag opkomen voor haar collega’s, maar kreeg plots een zware herstructurering voor de voeten gegooid. ‘Ik heb daardoor veel geleerd, maar die ervaring had ik liever niet meegemaakt.’

I

Lisa Develtere

n de fabriek van elektronicabedrijf Erea in Wijnegem zie je geen bandwerk, maar handwerk. Arbeiders solderen en monteren er transfo’s, die dienen voor verlichting en elektrische voeding in de industrie. Tot vorig jaar telde het bedrijf nog 102 werknemers. Maar in oktober kwam de zware tijding: 76 mensen moesten verdwijnen. ‘Door de crisis’, zo kregen de werknemers te horen.

Zware klap Ook voor arbeidster en déléguée Karin Martens was het nieuws een zware klap. ‘Ik kwam altijd al op voor mensen die zwakker staan. Ik heb Zes maanden nadat ik een beet je een g rote mond (lacht). Dus heb ik déléguée werd, was meegedaan aan de sociale er ineens die herverkiezingen. Maar zes structurering. maanden nadat ik déléguée werd, was er ineens Karin Martens, die herstructurering. We EREA Wijnegem blijven nu nog over met 26 mensen. Ik zat mee bij de onderhandelingen, maar kende helemaal nog niet veel van vakbondswerk. Ik heb heel veel geluisterd en geleerd. Maar die ervaring had ik liever niet meegemaakt.’

Ingesloten In januari heeft Erea twee afdelingen gesloten, waaronder de elektronica-afdeling. Maar de herstructurering heeft ook gevolgen voor de overblijvende werknemers. ‘De mensen

Karin Martens: ‘In januari heeft Erea twee afdelingen gesloten, waaronder de elektronica-afdeling. Maar de herstructurering heeft ook gevolgen voor de overblijvende werknemers.’ zijn niet tevreden met wat er nu allemaal gaande is. Zij zijn, samen met heel wat ma-

chines, verhuisd naar een andere hal in dezelfde fabriek. Met 26 mensen is er minder plaats nodig. Maar onze nieuwe werkomgeving is volgens mij niet veilig. Eigenlijk hebben we te weinig bewegingsruimte. We werken met karren en allerlei materiaal, en zitten vrij ingesloten op onze werkplek. Om naar het toilet te gaan, moeten we vanalles opzijschuiven. Waar moeten we naartoe als het brandt of als er iets ernstigs gebeurt?’

Ik heb veel zien veranderen in 24 jaar tijd. Er waren ook goede jaren. Dan gingen we er met 150 mensen goed tegenaan. Karin Martens (44)

Leerlingen rijden mee met vrachtwagen ACV De kinderen van de basisschool in Sint-Eloois-Winkel deden op 16 mei mee aan een verkeersactiedag. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar legden een fietsparcours af en kregen uitleg over de dode hoek. De politie controleerde hun fiets. De kinderen maakten ook een ritje met een vrachtwagen door de gemeente. Zo konden ze ervaren dat het verkeer er helemaal anders uitziet van boven bekeken. De verkeersactiedag was een initiatief van onder andere ACV Transcom en ACW. (LVDB)

‘Ook over de eerste hulp heb ik vragen. Een werkneemster heeft een cursus EHBO mogen volgen, maar is daarmee alles in orde? Ik krijg daarover vragen van collega’s, maar die kan ik nergens stellen. De ondernemingsraad is voortgegaan na de herstructurering, maar sinds januari is er geen comité voor preventie en bescherming meer samengekomen.’

Werkzekerheid Is er nog werkzekerheid voor de overgebleven werknemers? ‘Heeft iemand dat in deze on-

zekere tijd? Ik weet het niet. Er is wel een cao over werkzekerheid afgesloten voor de komende twee jaar. Maar als de industrie achteruit boert, dan weet niemand hoe daarop gereageerd gaat worden.’ ‘Ik heb veel zien veranderen in 24 jaar tijd. Er waren ook goede jaren. Dan gingen we er met 150 mensen goed tegenaan. Bij een eerste herstructurering, in 2010, dacht ik: We moeten even door de zure appel heen bijten. Maar bij de tweede weet je toch niet goed meer wat te denken. Dat is een domper op de motivatie van veel mensen.’

Constructief Een extra moeilijkheid voor Karin: haar collega-délégués werkten allemaal in de afdelingen die gesloten werden. ‘Nu sta ik er als délégué helemaal alleen voor. Maar ik wil er alles aan doen om het werk mee draaiende te houden. Ik wil niet per se dwars gaan liggen als iets mij niet zint, maar ik wil praten met de werkgever en ploegleiders. Ik wil constructieve ideeën aanbrengen. En natuurlijk vraag ik eerst aan de mensen of ze met die ideeën akkoord gaan. Zo hoop ik toch nog iets te kunnen bereiken.’ Lieve Van den Bulck


Manifestatie 6 juni in Brussel

Weg met

de

ACV gaat betogen voor gemeenschappelijk statuut festatie op 6 juni in Brussel, een maand voor het verstrijken van de deadline. Al sinds 2003 heeft de vakbond voorstellen gedaan voor een beter gemeenschappelijk statuut voor alle werknemers. Het ACV wil dat er nu eindelijk een evenwichtige en volledige oplossing komt.

Gelijk voor de wet

Met de manifestatie op 6 juni, wil de vakbond regering en werkgevers wakker schudden. Om eindelijk tot een evenwichtige én globale oplossing te komen in het dossier van arbeiders en bedienden. Om de achterhaalde discriminatie tussen deze twee groepen werknemers eindelijk te verwijzen naar waar ze thuishoort: het verleden.

me

g

De verschillen tussen arbeiders en bedienden zijn in strijd met de grondwet. Daarom moet er tegen 8 juli een oplossing gevonden worden. De vakbonden, werkgevers en regering hebben al stevig overlegd over het probleem. Dat overleg werd afgerond eind maart, waarna het dossier op de tafel van de regering belandde.

We

Tegen 8 juli moet de discriminatie tussen arbeiders en bedienden weggewerkt zijn. Dat heeft het Grondwettelijk Hof in 2011 al beslist. Maar de regering geeft geen enkel teken dat een oplossing nabij is. Daarom betoogt het ACV op donderdag 6 juni in Brussel.

Maar sindsdien geeft de regering geen enkel teken van leven meer, wanneer het gaat over arbeiders en bedienden. Eén denkpiste circuleert wel, en keert hardnekkig terug: de regering zou de grondwet willen aanpassen, om de discriminatie tussen arbeiders en bedienden daarin vast te leggen. Het ACV vindt het beschamend dat alle Belgen gelijk voor de wet zouden zijn, behalve arbeiders.

11

¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

t de

Eén beter gemeenschappelijk statuut:

NU !

Manifestatie voor een gemeenschappelijk statuut Donderdag 6 juni, 11 uur, Brussel (start aan Albert II-laan - Noordstation)

Manifestatie Omdat er geen schot in de zaak komt, houdt het ACV samen met het ABVV een mani­

de

FOCUS

www.twitter.com/Acvonline

https://www.facebook.com/het.acv

Mini-jobs, een doorzichtig afleidingsmanoeuvre Inspiratie zoeken in het buitenland, het is een beproefd recept geworden in het sociaal-economische debat. Zo is Duitsland nu al jaren bijzonder populair. Bij werkgevers en liberalen van allerhande politieke pluimage toch. Vorige week was het weer prijs. Waarom geen mini-jobs naar het Duitse voorbeeld invoeren?, stelden Unizo en Open VLD voor. Voor zo een mini-job zou je dan maximum een ‘loon’ van 450 euro per maand krijgen. Er zou ook geen bijdrage aan de sociale zekerheid betaald moeten worden. En dus bouw je geen pensioenrechten op. En werkzekerheid, die heb je ook niet. Maar ach, dat kan je toch allemaal niet verwachten voor dat geld? Wat deze mini-arbeidsvoorwaarden in de praktijk betekenen, dat leren we uit de Europese cijfers over mensen die werken maar toch in armoede leven. In Duitsland steeg de armoede onder werkenden tussen 2005 en 2011 met 60,4 procent (van 4,8 naar 7,7 procent). Voor het goede begrip: in 2005 kwamen de mini-jobs in Duitsland op kruissnelheid. Bovendien zal dit effect uitdeinen. Want mini-jobs zetten de arbeidsvoor-

waarden van normale jobs enorm onder druk. Waarom zou je nog iemand met een gewoon contract aanwerven als het veel goedkoper kan? Ook de nood aan flexibiliteit is een bijzonder slecht argument voor minijobs. Momenteel zijn er al heel wat instrumenten voor een flexibele werkorganisatie ter beschikking. Overuren, deeltijdse arbeid, uitzendarbeid, glijdende werkuren, ploegenarbeid, studentenarbeid… Natuurlijk, over veel van die flexibele werkvormen moeten werkgevers onderhandelen met de werknemers. Is het misschien van dat sociaal overleg dat men af wil? Waarom dan toch zo’n slecht idee in de media gooien? Het is naar mijn aanvoelen een doorzichtig afleidingsmanoeuvre. Een alibi om de echte discus-

sie uit de weg te gaan. Voor wie echt begaan is met de werkgelegenheid in dit land, heeft het ACV al maanden een veel beter en een echt sociaal aanbod. Verlaag de lasten op arbeid en op een inkomen uit arbeid, door een stuk van deze lasten te verschuiven naar andere inkomens, bijvoorbeeld vermogen. Dat zal zorgen voor meer werkgelegenheid. Zonder dat werknemers of ondernemingen daarvoor de rekening moeten betalen. Maar werkgeversorganisaties blijven deze uitgestoken hand weigeren. Ter wijl we almaar meer medestanders vinden. Zou het belang van de aandeelhouder primeren op dat van de onderneming en zijn werknemers? Nee toch?

Marc Leemans, voorzitter ACV

Wat deze mini-arbeidsvoor­ waar­den in de praktijk betekenen, dat leren we uit de Europese cijfers over mensen die werken maar toch in armoede leven.


bondig

vak

Dag tegen ‘belasting­ paradijs België’ Het Financieel Actie Netwerk (FAN) waar het ACV deel van uitmaakt, roept dit jaar 31 mei uit tot Tax Justice Day, ofwel een dag voor eerlijke belastingen. Op die manier vraagt het netwerk van ngo’s, vakbonden en socioculturele organisaties aan de politiek dat ze meer belastingen haalt uit kapitaal en vermogen, en minder uit arbeid. Doordat de belastingen ongelijk verdeeld zijn, is België volgens het FAN een belastingparadijs voor mensen met een groot vermogen. ‘Het aandeel van de belasting op arbeid is bijna zeven keer hoger dan het aandeel op belasting uit vermogen. Bovendien is het vermogen in België zeer ongelijk verdeeld. Om maar een cijfer te noemen: de rijkste familie van België bezit een vermogen van 25,6 miljard euro.’

Transportvakbond stuurt mails tegen sociale dumping De Europese transportvakbond ETF wil dat de Europese Commissie dringend de regels toepast voor het wegvervoer. Die werden exact drie jaar geleden bepaald, maar ze zijn nog altijd niet van kracht. De regels zijn nodig om cabotage in goede banen te leiden. Dat is het vervoer van goederen tussen twee punten in hetzelfde land, door een bedrijf uit een ander land. De toestand in de transportsector is dramatisch, omdat bij cabotage veel sprake is van oneerlijke concurrentie, sociale dumping en zelfs slavernij. Daarom heeft het ETF op 14 mei mails gestuurd naar Siim Kallas, de Europees Commissaris voor Transport.

Nieuwe gevangenissen later open door personeelsgebrek In de gevangenissen is het personeelsplan voor 2013 nog altijd niet goedgekeurd. Daardoor blijven onder andere aanwervingen uit voor de nieuwe gevangenissen, waardoor die waarschijnlijk pas later in gebruik kunnen genomen worden. De vakbonden vragen ook al lange tijd naar de ziektecijfers van het personeel. Die moeten in kaart brengen hoeveel arbeidsongevallen er zijn ten gevolge van agressie. ‘Dit alles is voor ons een totaal misprijzen van het sociaal overleg’, reageert ACV Openbare Diensten misnoegd.

Syndicale premie betonindustrie Werknemers bij een onderneming van pc 106.02 (betonindustrie) krijgen een syndicale premie. Hiervoor moet je aangesloten zijn bij ACV bouw - industrie & energie en gewerkt hebben tussen 1 april 2012 en 31 maart 2013. Heb je de volledige periode gewerkt of ben je met brugpensioen, dan krijg je 135 euro (of 11,25 euro per maand tewerkstelling). De eerste betaling van de premie zal gebeuren vanaf 17 juni. Kreeg je geen premiekaart? Neem dan contact op met je syndicaal afgevaardigde, het ACV-dienstencentrum of het beroepsverbond van ACV BIE.

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

10 jaar Bijblijfwerking

‘Eerst randproblemen aanp dan werk zoeken’ ‘Kom achter je bureau vandaan en ga de mensen opzoeken waar ze zitten.’ Dat is het motto van Mustafa Harraq, bijblijfconsulent bij ACV Limburg. Mustafa helpt werkzoekenden verder die vaak aan het einde van hun Latijn zijn. Dankzij zijn netwerk binnen de welzijnssector komt hij met hen in contact en probeert hij hen weer op weg te helpen.

S

tel: je hebt geen werk of je bent je huidige job grondig beu’, schetst Marijke Van Kerckhove, coördinator van de ACV-bijblijf­wer­ king. ‘Maar je weet niet welke job bij jou zou passen. Solliciteren is voor jou een drempel. Of je wilt een opleiding volgen, maar je ziet door de bomen het bos niet meer. In dat geval kan een gesprek met een bijblijfconsulent verhelderend zijn. Die heeft heel wat kennis over vacatures, solliciteren, opleidingen, tewerkstellingsmaatregelen enzovoort. Een individueel gesprek is kosteloos en vrijblijvend.’

Mijngemeenten Mustafa Harraq is ACV-bijblijfconsulent in Limburg. Hij vult zijn job op een creatieve manier in. ‘Mijn motto is: Kom achter je bureau vandaan en ga de mensen opzoeken waar ze zitten’, duidt Mustafa. ‘Tijdens de werkweek ga ik dus op pad in de mijngemeenten (Genk, Houthalen, Beringen… red.). Daar zijn de noden het grootst. Ik help iedereen verder, maar ik focus het liefst op mensen die het moeilijker hebben. Intussen heb ik een ruim netwerk opgebouwd binnen de welzijnssector. Via organisaties als het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kom ik in contact met men-

Bouwvakkers ongerust over Europese richtlijn In het Europese Parlement praten de volksvertegenwoordigers al sinds maart vorig jaar over een nieuwe detacheringsrichtlijn voor de bouwsector. Op 15 mei voerden de Belgische bouwvakkers actie, omdat ze willen dat de sociale fraude en uitbuiting van werknemers in de sector bestreden wordt. Door detachering kunnen werknemers uit de Europese Unie in een ander land gaan werken. De bedoeling van de nieuwe richtlijn zou moeten zijn om sociale fraude en uitbuiting tegen te gaan. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal de richtlijn net de sociale rechten van werknemers meer afbouwen en de lonen verder onder druk zetten. (LVDB)

ACV-bijblijfconsulent Mustafa Harraq (tweede links op foto) probeert onder andere via sport mensen te versterken en hen zo op weg te helpen naar een job of opleiding. Op het Vlaams ACV-congres stelde hij onlangs enkele spelers voor van het Homeless Team van Racing Genk, waarvan hij trainer is. sen die mijn hulp kunnen gebruiken.’ De werkzoekenden die Mustafa ontmoet, kampen vaak met randproblemen. ‘Zij hebben financiële problemen, worstelen met een verslaving of moeten een echtscheiding verwerken. Als je wilt dat die mensen een stap vooruit zetten op de arbeidsmarkt, dan moet je eerst samen met hen die randproblemen aanpakken. Zo niet, dan houden zij die nieuwe job of opleiding geen week vol.’ ‘Wat ik zeker niet zal doen, is iemand betuttelen of iets opleggen. Ik vertrek van de kracht

van de persoon zelf. Ik luister naar wat hij wil en ga op zoek naar mogelijkheden die er zijn. Eigenlijk is mijn job lichtjes coachen. Het is de persoon zelf die zijn leven weer in handen moet nemen.’

Racing Genk Mustafa is ook trainer van het Homeless Team van Racing Genk, een voetbalploeg van (ex-)daklozen. ‘Mijn ervaring als bijblijfconsulent komt hier natuurlijk goed van pas. Via het voetbal leren mijn spelers onder meer om weer respect te hebben voor anderen en voor

IPV-IFP/Lies Willaert

12

¬ uw job, ons werk


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

pakken, regels. Zo bereiden ze zich voor om weer hun plaats in de samenleving in te nemen. Ik ben erg trots op hen, want intussen heeft 80 procent een duurzame job gevonden. Dat succes hebben zij enkel en alleen aan zichzelf te danken. Ik ben maar de tussenpersoon of het middel.’ Mustafa gelooft sterk in sport als manier om mensen weer op de rails te krijgen. ‘Samen met de VDAB in Limburg onderzoeken we nu hoe we het succesverhaal van het Homeless Team van Genk kunnen uitrollen in de hele provincie. Ik wil ook andere doelgroepen via sport bereiken.’

Eigen tempo ‘Mijn goede raad aan iedereen die voelt dat hij vastzit, is neem je tijd. Aan het begin van het voetbalseizoen neem ik mijn spelers altijd mee om de mijnterril te beklimmen. Het lijkt onmogelijk om die berg op te geraken. Maar als je het in je eigen tempo doet en af en toe een rustpauze houdt, dan lukt het. Wil je te snel gaan, dan brand je op. Geloof in je doel en neem je tijd om het te bereiken.’ Leen Grevendonck

✔✔In een arbeidsmarkt die razend-

snel evolueert, is het belangrijk dat je als werknemer niet achterop hinkt. Daarom startten de Vlaamse overheid en de vakbonden tien jaar geleden met het project Bijblijven. Meer info: www.acv-bijblijven.be. Interessante workshops vind je op www.jeloopbaan.be.

?!

13

Europese richtlijn in de maak over openbare aanbestedingen

Vakbonden willen komaf maken met prijzenwedloop Een nieuwe richtlijn van de Europese Unie over openbare aanbestedingen baart het ACV en andere Europese vakbonden zorgen. De huidige regels leiden tot een prijzenwedloop. Daarvan is de werknemer de dupe. De vakbonden willen een regelgeving die sociaal is. Met een actie op 28 mei zetten zij hun eisen kracht bij.

S

choonmaak, bewaking en catering zijn voorbeelden van activiteiten die overheden vaak uitbesteden. ‘Maar de huidige regelgeving voor zogenaamde openbare aanbestedingen zet overheden ertoe aan om enkel rekening te houden met de prijs’, weet Nancy Tas van ACV Voeding en Diensten. ‘Die logica zorgt voor een enorme concurrentiestrijd tussen bedrijven die deze diensten aanbieden. En dat gaat ten koste van de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit.’

Lage offertes ‘De schoonmaaksector is een driest voorbeeld van hoe bikkelhard die strijd is’, vervolgt Nancy. ‘Om een opdracht binnen te halen, maken poetsbedrijven abnormaal lage offertes. Die goedkope prijzen kunnen zij alleen waarmaken door vervolgens te snoeien in het aantal werkuren op de werf en in het aantal werknemers. Het werkritme wordt versneld. Oudere werknemers zijn de eersten die aan de deur gezet worden, omdat zij die hogere werkdruk niet aankunnen. En zij vinden niet gemakkelijk een nieuwe job in de sector. Wat ook gebeurt, is dat men onderaannemers inschakelt, die slechtere arbeidsvoorwaarden bieden.’

Actievoerders van het ACV en het ABVV eisen dat de nieuwe Europese regels voor openbare aanbestedingen rekening houden met de rechten van werknemers.

Sociale fraude

Nieuwe regels

‘Zo schreef de Europese Commissie in 2004 een offerte uit voor schoonmaakdiensten, op basis van de laagste prijs. Het bedrijf Pedus haalde deze opdracht binnen. Maar de overeengekomen prijs volstond niet om de lonen te kunnen uitbetalen. Dus pleegde Pedus massaal sociale fraude. Ongeveer 30 procent van de gepresteerde uren gebeurde in het zwart via onderaanneming. Een klacht leidde tot een onderzoek. In 2007 volgden er arrestaties bij Pedus en zijn onderaannemer UCAR Clean. Sinds dit schandaal gaat de Europese Commissie gelukkig zorgvuldiger tewerk in het uitschrijven van openbare aanbestedingen.’

Op dit moment bespreken de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement een nieuwe richtlijn over openbare aanbestedingen. ‘De vrees van de vakbonden is dat die nieuwe regels geen verbeteringen zullen opleveren voor de werknemers. Daarom voerden wij dinsdag actie. Wij eisen dat bij openbare aanbestedingen ook gekeken wordt naar respect voor collectieve arbeidsovereenkomsten en kwaliteit van werk. Zo worden kwaadwillige onderaannemers buitenspel gezet. Het is tijd dat er komaf wordt gemaakt met de wedloop om de laagste prijs.’ Leen Grevendonck

Hoe kunnen we je helpen? ACV geeft raad.

Welke regels moet ik volgen als jobstudent? Wie met een studentencontract aan de slag gaat, informeert zich best goed. Hoeveel je als student werkt en welk loon je verdient, kan een invloed hebben op je socialezekerheidsbijdrage, op de belastingen die jij en je ouders betalen en op je kinderbijslag.

Sociale zekerheid Studenten kunnen 50 dagen per jaar werken aan een verlaagd socialezekerheidstarief (2,71 %). Maar meer werken mag. Boven die 50 dagen betaal je dan de normale socialezekerheidsbijdrage (13,07 %). Die bijdrage geeft je recht op vakantiegeld het jaar erop.

Belastingen • Om fiscaal ten laste te blijven van je ouders, mag je als kind maar een bepaald maximum nettobedrag aan eigen inkom-

sten hebben. Anders betalen je ouders meer belastingen. • Als jobstudent moet je zelf pas belastingen betalen als je netto belastbaar inkomen op jaarbasis hoger is dan 7 270 euro netto ( of 9 251,72 bruto). • Je kunt je netto belastbaar inkomen als jobstudent berekenen op www.acv-enter. be (klik op Belastingen).

Kinderbijslag Het aantal uren dat je werkt, kan je recht op kinderbijslag in gevaar brengen.

• Ben je jonger dan 18, dan heb je sowieso recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt. • Ben je 18 of ouder, dan mag je tussen twee studiejaren (juli tot september) onbeperkt werken, zonder dat je kinderbijslag in gevaar komt. • Tijdens het school- of academiejaar mag je maximaal 240 uren werken per kwartaal (januari tot maart, april tot juni en oktober tot december). Als je meer werkt, verlies je de kinderbijslag voor het hele kwartaal.

Schoolverlater? Je teller van 50 dagen blijft lopen tot 30 september. Schrijf je je op 1 oktober in als werkzoekende, dan kun je vanaf dan

niet meer werken met een studentencontract.

✔✔Op www.acv-enter.be vind je alle actuele regelgeving.

‘Enter’ is het gratis ACVlidmaatschap voor studenten. Je krijgt als Enter-lid informatie en het ACV verdedigt je belangen. Word nu Enter-lid op www.acv-enter.be. Je kunt deze zomer altijd terecht in de ACV-dienstencentra. Je vindt er ook de folders : ‘Lonend studentenwerk’ en ‘De gids voor schoolverlaters en werkende jongeren’.


14

¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

Dossier personenbelasting

Eerste Hulp bij Bruine Omslag Tiny Bogaerts

Elk jaar herinnert een dikke, bruine omslag (en steeds vaker een mailtje van Tax-on-Web) ons eraan dat het weer tijd is om onze belastingaangifte in te dienen. Dat is niet voor iedereen een simpele klus om te klaren. Daarom helpt het ACV in heel wat regio’s zijn leden bij het invullen van hun brief.

E

lk jaar doen duizenden leden een beroep op de belastingservice van het ACV’, weet Erik Van Laecke van ACV AalstOudenaarde, inhoudelijk coördinator van deze dienst. ‘Op verschillende plaatsen in Vlaanderen organiseert het ACV zitdagen in de maand juni. Op plaatsen waar geen zitdagen gehouden worden of waar ze volzet zijn, verwijzen we de mensen door naar het plaatseIk pleit al jaren voor lijke belastingkantoor. Die zijn beter dan vroeger uitgerust om de een eenvoudigere mensen verder te helpen. belastingaangifte, Daarnaast zijn er veel délégués in waarbij mensen geen bedrijven die hun collega’s een rekenmachine nodig handje helpen bij het invullen van hun brief.’ hebben.

Vullen jullie de brieven in, of geven jullie ook advies?

Erik Van Laecke (rechts op foto) van ACV Aalst-Oudenaarde vult elk jaar meer dan 200 belastingbrieven in van ACV-leden. Aan Fanny Verheyen (links) geeft hij een tip om de kosten voor vakantieopvang en kampen van haar zoon fiscaal in mindering te brengen.

Erik Van Laecke, ACV Aalst-Oudenaarde

‘De dienstverlening houdt in dat wij de leden bijstaan bij het invullen van hun belastingbrief. Als er in de aangifte van vorig jaar iets is misgelopen, kijken we dit na. Al was het maar om de aangifte van het huidige jaar correct te kunnen invullen. Belangrijk is dat wij enkel gewone aangiften behandelen. Zo gaan wij de boekhouding van onze leden niet uitpluizen, om alle mogelijke beroepskosten te bewijzen en achteraf discussies te voeren met de fiscus. Wij zijn geen boekhoudkantoor. Wel geven wij de mensen informatie en advies, zodat de belastingen correct berekend worden, ook ten voordele van de werknemer. Maar dat is niet hetzelfde als fiscaal advies geven.’

Heb jij nu minder werk doordat Taxon-Web zo populair is? ‘Toch niet. Ik vind Tax-on-Web een mooi initiatief. Het is goed dat mensen kunnen kiezen uit verschillende middelen om hun aangifte te doen. Als je zelf je belastingbrief wilt invullen, dan beveel ik je Tax-on-Web aan. Het heeft als voordeel dat een aantal codes automatisch ingevuld zijn. Maar Taxon-Web is niet zaligmakend. Wat vaak vergeten wordt, is dat niet iedereen een computer heeft, of de kennis om ermee om te gaan. Ook vind ik het niet erg gebruiksvrien­ delijk. De installatie van de elektronische kaartlezer is soms al een struikelblok.’

Wat zou er anders en beter kunnen aan de personenbelasting? ‘Ik ijver al jaren voor een meer eenvoudige en rechtvaardige fiscaliteit. Eenvoud is voor mij ervoor zorgen dat mensen niet langer een rekenmachine nodig hebben om hun aangifte in te vullen. Er zijn nog heel wat gegevens die de fiscus kent en zelf kan uitrekenen, maar waarvoor het niet gebeurt. Ook zou de fiscus moeten communiceren in een begrijpbare taal. Zo krijgt mijn gepensio­ neer­d e moeder een voora f i ngev u lde belasting­a angifte, vol codes en bedragen. Waarom kan de fiscus niet in mensentaal kort omschrijven hoe hij de belasting heeft berekend? Daar kan men toch makkelijk een computerprogramma voor schrijven.

Tips bij het invullen van je belastingbrief • Als je ouders of grootouders bij je inwonen, is de kans groot dat zij in aanmerking komen als persoon ten laste. Ook thuiswonende kinderen die in een beschutte werkplaats werken, zijn in heel wat gevallen als kind met een handicap ten laste van de ouders. • Als je voor je woon-werkverkeer zowel het openbaar vervoer als je eigen wagen gebruikt, geniet je een vrijstelling ter waarde van de werkgeverstussenkomst voor het openbaar vervoer, verhoogd met maximum 370 euro. Dat bedrag moet je manueel invullen. • Uitgaven voor de beveiliging van je woning (voorbeeld alarmsystemen, garagepoort) mag je fiscaal in mindering brengen. • Als je een gift van minstens 40 euro stort voor een goed doel (voorbeeld Wereldsolidariteit), krijg je via de fiscus meestal de helft terug.

• Als je geen lening meer hebt, kun je via langetermijnsparen een fiscaal voordeel genieten (op voor waarde dat je belastingen betaalt). Meer informatie krijg je in je bank- of verzekeringskantoor. • Heb je een lopende lening van voor 2005 en ga je een bijkomende lening aan voor een verbouwing? Vraag dan op het ogenblik dat je de lening aangaat fiscaal advies aan je bankier. Soms is het interessanter om enkel de nieuwe lening in te brengen. • Uitgaven voor dakisolatie kun je fiscaal in mindering brengen. Ouderen aarzelen soms nog om hun woning te isoleren. Maar als je weet dat een goede isolatiewaarde in de toekomst nodig zal zijn om te verhuren of te verkopen, is doen de boodschap.

Ten slotte ga ik pas echt tevreden zijn, als de personenbelasting echt rechtvaardig zou zijn. Zodat een zaakvoerder niet langer de Porsche voor zijn kinderen op kosten van de zaak kan afschrijven.’ Leen Grevendonck

✔✔Via www.taxonweb.be kun je je

belastingaangifte indienen tot en met 17 juli 2013. Voor de papieren aangifte heb je maar tijd tot en met 26 juni 2013.

✔✔Je kunt je belastingvoordeel ook

berekenen op www.acv-online.be

Geen belastingbrief gekregen? Veel mensen die vorig jaar voor het eerst hun belastingaangifte via Taxon-Web hebben ingediend, hebben dit jaar geen papieren belastingaangifte ontvangen. Toch ben je verplicht om je aangifte in te dienen. Doe je aangifte via Tax-on-Web of ga naar het ACV of het belastingkantoor.


¬ gewikt & gewogen

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

ZEGT

15

Lobke Roygens, Intro

Met de hulp van Intro allemaal de festivalwei op Het festivalseizoen is gestart, velen tellen af naar Rock Werchter. En zoals elk jaar staan vrijwilligers van Intro klaar om ervoor te zorgen dat ook mensen met een beperking er volop kunnen van genieten. Een van die vrijwilligers is Lobke Roygens (26).

T

Lieven Van Assche

oegankelijkheid van festivals, bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers, gaat om veel meer dan een vlak parcours’, zegt Lobke Roygens. ‘Het begint al bij het binnenkomen. Met je rolstoel kom je in de massa terecht en de toegangspoortjes waar je een polsbandje krijgt, zijn te smal. Als iedereen rechtstaat om naar het concert te luisteren, dan ziet een rolstoelgebruiker niets.’ ‘De organisatoren doen inspanningen, maar vzw Intro heeft in de loop der jaren enorm veel ervaring opgedaan om mensen met een beperking te helpen. Die kennis stelt ze via vrijwilligers ter beschikking. Niet alleen voor rolstoelgebruikers trouwens, ook voor doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden en mensen met een verstandelijke beperking.’

Hoe ben je zelf bij Intro terechtgekomen?

Wat is er zoal nodig? ‘Bij grote evenementen zoals festivals voorzien we een alternatieve ingang waar het niet druk is. Is er kampeermogelijkheid, dan is die voor rolstoelgebruikers dicht bij de ingang en Wij zorgen ervoor dat voorzien van matten zodat ze mensen met een beperniet vast geraken als het terrein modderig ligt. Er zijn aangepaste king, net zoals alle andetoiletten en mensen die zorg nore bezoekers, volop van dig hebben kunnen daarvoor tehun festival of sporteverecht in de adl-tent (adl staat voor nement kunnen genieten. activiteiten van het dagelijkse leven, ‘Op sportevenementen, zoals de voetnvdr). We voorzien een koelkast Lobke Roygens, balwedstrijden van de Rode Duivels om medicatie te bewaren en de vrijwilliger Intro en de Memorial Van Damme atletiek, mogelijkheid om de batterij van beschrijven commentatoren de wed­ elektrische rolstoelen op te lastrijden heel uitvoerig zodat ook blinden ze kunnen smaken.’ den. De Thuiszorgwinkel levert een ziekenhuisbed en leent rolstoelen uit.’

Wat wordt van de vrijwilligers verwacht?

‘Rolstoelgebruikers kunnen op een podium terecht. Intro zorgt bijvoorbeeld ook voor een ringleiding die storende geluiden wegfiltert zodat ook mensen met een hoorapparaat van een concert kunnen genieten.’

king, steken een handje toe bij het uitladen en de tent opzetten. We helpen de festivalgangers in en uit bed en geven assistentie waar nodig. We begeleiden hen van de camping naar het podium, halen een drankje of iets te eten en kijken toe of niemand ten onrechte op het podium klimt. Laat op de avond heb je wel eens eentje met een glas te veel op die dat probeert. Vrijwilligers werken acht uur, maar de sfeer is vaak zo leuk dat we veel meer tijd samen doorbrengen. Veel deelnemers komen jaar na jaar terug, op den duur ontstaan er vriendschappen, die ook buiten Intro blijven duren.’

‘Wij zorgen ervoor dat mensen met een beperking, net zoals alle andere bezoekers, volop van hun festival of sportevenement kunnen genieten. Ze kunnen altijd een beroep op ons doen, ook in noodsituaties. We wachten hen op aan de par-

Wat tweet er in het struikgewas? Visie plukt enkele rake commentaren van de sociale netwerksite.

Inne Thielemans

7% van de topfuncties in België wordt ingevuld door vrouwen. ZEVEN.

Jan Herregods journalist voor Metro

Als je er zelf geen moet doen, is het gemakkelijk om vòòr #minijobs te pleiten. #ikstelalleenmaarvasthe

Ilse himschoot e-marketeer en mama

Lid geweest bij 4 verschillende #ziekenfondsen: #BondMoyson #VNZ #Partena en nu bewust en zeer tevreden bij @CMziekenfonds

‘Ik ben gestart als vrijwilliger bij Kazou. Tijdens de basiscursus kwam Jomba aan bod, de vakanties voor jongeren met bijzondere aandacht, en dat sprak mij meteen aan. Zes jaar ben ik met veel goesting mee geweest, eerst als moni, later als vakantieverantwoordelijke. Ik weet het, in het begin is het soms moeilijk als je bijvoorbeeld mensen moet verzorgen, maar je kijkt al snel voorbij de beperking en dan leer je veel toffe mensen kennen.’ ‘Ondertussen werk ik bij Kazou. Mijn hobby werd mijn beroep en ik zocht iets anders voor de vrije tijd. Op Werchter ontmoette ik vrienden die daar voor Intro waren. Dat leek me wel wat. Binnenkort sta ik voor de vierde keer met Intro op Werchter. Ik zie daar nu jongelui terug die ik ken van een Jomba-vakantie. Het is zo mooi om ze dingen te zien doen die alle jonge gasten graag doen. Net zoals iedereen verlangen ze ernaar om op vakantie of naar een festival te kunnen gaan. Kazou organiseert voor hen vakanties en Intro zorgt ervoor dat ze naar een festival of een sportwedstrijd kunnen. Net zoals iedereen.’ Chris Van Hauwaert

✔✔www.intro-events.be

beelding

UIT


20

uw vrije tijd

Visie ¬ vrijdag 31 mei 2013

MAGAZINE

Pasar

Een nieuw kleedje voor vrijetijdsmagazine Pasar Pasar-magazine, het meest gelezen vrijetijdsblad van Vlaanderen, krijgt in juni een heuse make-over. Een ander formaat, een frissere look en een deels vernieuwde inhoud vormen de ingrediënten hiervan. ‘Wandelen en fietsen, kamperen, cultuur en toerisme dicht bij huis staan nog altijd voorop’, benadrukt hoofdredacteur Gunther Ritsmans. Wat eerst en vooral opvalt, is de frissere look.

#6 �JUNI 2013

‘De nieuwe lay-out geeft meer ruimte en rust. De foto’s springen van het blad. De frisse vormgeving nodigt uit tot lezen. Het online gebeuren krijgt meer aandacht met toepassingen zoals apps, QR-codes en extra’s op de Pasar-website. Kortom, dit is echt een magazine van de 21ste eeuw.’

magazine voor je vrije tijd

‘Ja, maar de grote Pasar-thema’s staan nog altijd voorop. Zo gaat er veel aandacht naar wandelen en fietsen in binnen- en buitenland, kamperen, cultuur en toerisme dicht bij huis. Wel hebben onze reporters meer oog voor de mens achter het verhaal. Er is extra aandacht voor boeiende ontmoetin­ Onze reporters gen en authentieke getuigenissen. Verhelderende kaderstukjes zorgen hebben meer oog voor meer diepgang. En we helpen voor de mens achter de lezer op weg met drink-, eet- en het verhaal. verblijftips, nuttige adressen en toeristische of culturele suggesties.’ Gunther Ritsmans,

Bretagne fietsen in de Golf van Morbihan

mijnroute.be

hoofdredacteur Pasar

Wat met de wandel- en fietsfiches?

AFGIFTEKANTOOR GENT X

Is er ook gesleuteld aan de inhoud van het blad?

deel je wandeling of

O

fietstocht online

‘Die blijven behouden. Pasar-magazine is een blad voor doeners. Daarom stippelt de redactie elke maand twee wandelroutes en één fietsroute uit, in België of net over de grens. Die worden gedrukt op extra dik papier, makkelijk om uit te knippen en mee te nemen.’

Welke voordelen zijn er voor abonnees?

‘Als abonnee word je automatisch lid van Pasar, de grootste vrijetijdsvereniging van Vlaanderen. Elk jaar organiseren vrijwilligers om en bij de 3 000 activiteiten. Pasar-leden genieten bovendien heel wat kortingen en voordelen. Abonnees krijgen ook zes keer per jaar een extra gids bij het magazine: kampeergids voor alle seizoenen, kampeerwijzer, wandel- en fietsgids, en driemaal een tripgids met een uitgebreide agenda en kortingen.’

001 0613-3391.indd

13

WIN

een Mooisteplekjesgids Pasar verloot 30 Mooisteplekjesgidsen, met unieke wandel- en fietsroutes langs de mooiste natuurplekjes in Vlaanderen. Wil je deze prijs winnen? Vraag dan vóór donderdag 6 juni een voorstellingsfolder van het vernieuwde Pasar-magazine aan. Hierin vind je ook een interessant aanbod voor een jaarabonnement op het tijdschrift.

Wandelen + Fietsen

strek je benen in binnen- en buitenlan d

ostmenrijk ét baby

Leen Grevendonck

✔✔www.pasar.be/pasarmagazine

Kamperen

nieuwtjes voor de kam peerder in hart en nieren

w s in Be che fietsfi

TODO

16/05/13 11:28

Suske en Wiske vieren Groot Verjaardagsfeest

Mooisteplekjesgids Wandelen en fietsen langs 50 natuurtoppers in Vlaanderen

Vraag de folder aan via www.pasar.be/proefnummer of per post: Pasar, postbus 20, 1031 Brussel. Vergeet niet je adres te vermelden.

Exantdrela- en lgië

Davidsfonds/Leuven

Op zondag 16 juni is er een Groot Verjaardagsfeest in het Suske en Wiske- Kindermuseum in Kalmthout. Reden om te vieren is uiteraard 100 jaar Willy Vandersteen. Van 11 uur tot 18 uur kun je genieten van spelletjes, activiteiten, een spetterend optreden van Lambik en Suske en Wiske, en natuurlijk… taart! Je kunt ook je eigen unieke T-shirt van Suske en Wiske laten drukken.

✔✔Provinciaal Suske en Wiske – Kindermuseum,

Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout Inkom: < 6 jaar gratis. Vanaf 6 jaar: 4 euro / 5 euro (inclusief museumparcours) www.provant.be/suske&wiske oplossing Sleutelwoord: grenswacht

colofon

Visie is een uitgave van de Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties • Verantw. Uitg. nat. pag.: Kris Houthuys • Hoofdredacteur: Griet Verhoeyen • Redactie ACW en ACV: Leen Grevendonck, Lieve Van den Bulck, Patrick Wirix, David Vanbellinghen • redactie CM: Bram Swaerts (coördinatie), Martine Creve, Eric De Maegd, Dieter Herregodts, Chris Van Hauwaert, Nele Verheye • Vormgeving: Bart Gevaert • Redactie Visie: PB 20, 1031 Brussel, tel. 02 246 31 11 • www.acwvisie.be • lezers@visieredactie.be • Druk: Corelio Printing, Keerstraat 10, 9420 Erpe-Mere • Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de resp. verantw. uitgevers • Visie is ondertekenaar van de Milieu­beleids­over­een­­komst Papier Vlaanderen en steunt de inspanningen van de Vlaam­se re­­ge­ring i.v.m. papierrecuperatie.

ACW VISIE 2013 NR. 13  

ACW VISIE 2013 NR. 13

ACW VISIE 2013 NR. 13  

ACW VISIE 2013 NR. 13

Advertisement