Page 1

dixit

se

14

Regio Mechelen Vrijdag 14 juni 2013

krant over

samenleving gezondheid werk

Wij pleiten ervoor om het begrip overlast bij GAS-boetes zo concreet mogelijk in te vullen en om de leeftijd niet te verlagen naar 14 jaar. Sandra Rosvelds, ACW

Lees meer op pagina 3

Wat als er geen schoonmakers zouden zijn? Met de Dag van de Schoonmaak zet de vakbondscentrale ACV Voeding en Diensten op 20 juni alle poetsmannen en -vrouwen in de bloemetjes. Vaak werken ze onzichtbaar, maar wat zouden bedrijven en gezinnen zijn zonder hen?

www.acw.be www.cm.be www.acv-online.be

Tafelen met Marc Justaert De ziekteverzekering bestaat dit jaar 50 jaar. Hoe doet ze het? Kunnen we ze versterken? Jij krijgt de kans om daarover van gedachten te wisselen met CM-voorzitter Marc Justaert. Stuur ons jouw reactie of vraag en vermeld je naam en adres. Tien lezers schuiven op zaterdagmiddag 14 september met Marc Justaert mee aan tafel in Leuven en gaan met hem in gesprek. Het verslag verschijnt in Visie. Reageer naar persdienst@cm.be of CM Persdienst, PB 40, 1031 Brussel.

OKRA wil levens­einde weer een plaats geven in het leven

3

ACV Voeding en Diensten vraagt om jouw poetsman of poetsvrouw, thuis of in je bedrijf, eens extra in de bloemetjes te zetten. Want wat zou je zijn zonder hen?

M

et maar liefst 200 000 zijn ze in ons land. Ze komen je huis van onder tot boven schoonmaken, ruimen hotelkamers op, wassen de ramen tot aan de bovenste verdieping of zorgen voor kraaknette kantoren. Die schoonmakers zijn vaak bijna onzichtbaar. Ze werken ‘s morgens vroeg, wanneer het kantoorpersoneel nog in bed ligt. Of ‘s avonds laat, nadat de laatste werknemer het licht heeft uitgedaan. Of ze werken bij gezinnen thuis, zonder contact met collega’s of baas. Daarom is 20 juni dit jaar de Dag van de Schoonmaak. ACV Voeding en Diensten vraagt om jouw poetsman of poetsvrouw, thuis of in je bedrijf, eens extra in de bloemetjes te zetten op deze dag. Om hen te bedanken voor hun harde werk. Want wat zou je zijn zonder hen?

Op die vraag kan Abdel, arbeider bij schoonmaakbedrijf ISS, het antwoord geven. Hij werkt al meer dan twintig jaar in de industriële schoonmaak, voor een grote autoproducent. Drie jaar geleden gingen hij en zijn collega-schoonmakers in staking.

Bedrijf zonder schoonmakers ‘De autoproducent wilde op dat moment de schoonmaak uitbesteden aan een andere firma. Die firma behoorde tot een ander paritair comité, waarin de arbeiders minder goed betaald werden. Op dat moment hebben we besloten om de robotonderdelen en de verfcabines niet meer schoon te maken. Het vuil lag snel dik op de machines. De werking van het bedrijf was geblokkeerd, gewoon omdat er niet meer gepoetst werd. De directie is toen uiteindelijk teruggekomen op haar plannen.’

Respect ‘Schoonmaken is werk waar veel handigheid, productkennis en sociale vaardigheden voor nodig zijn’, vindt ACV Voeding en Diensten. ‘Het gebeurt ook vaak in ongezonde en onveilige werkomstandigheden. Het is een job die het nodige respect verdient.’ Wil jij ook een poetsman of poetsvrouw bedanken op 20 juni? Hang dan in je bedrijf of thuis een deurhanger of een affiche op. Of bedank hem of haar met een boeketje bloemen, een doosje pralines of een extra complimentje. Dat laatste kun je ook achterlaten op de Facebook-pagina ‘Dag van de Schoonmaak 2013’. ‘Want wat op Secretaressedag kan voor administratief personeel, moet ook kunnen voor de schoonmaaksters en schoonmakers.’

jaargang 69 ¬ visie nummer 14 ¬ afgiftekantoor brussel x ¬ p806000 ¬ volgend nummer op 28 juni 2013

Mantelzorg doe je niet voor het applaus

6

Schone Kleren Campagne ‘Over vijf jaar is het veiliger werken in de Bengalese kledingsector’

Regionieuws

15 20


2 ver

¬ onze samenleving

WOORD

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

ING Campagne Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Opgebrand Onlangs voerde ik een hevige discussie met een kennis die voor een Amerikaans bedrijf werkt. Hij vertelde dat een collega ontslagen was, omdat zij al maandenlang thuiszit met een burn-out. Hij vindt dat de juiste beslissing van het management. Immers, als je er onderdoor gaat omwille van je werk, ben je niet de geknipte man of vrouw voor de job. Bovendien vindt hij dat je een burn-out zelf hebt gezocht. Je lichaam geeft op voorhand voldoende signalen dat het misloopt.

‘Geef gastvrijheid een boost’ ‘Gastvrijheid mag beloond worden’, vindt Els Keytsman, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De organisatie wil gastvrije initiatieven meer zichtbaar maken met een campagne. ‘Blink jij als vrijwilliger, met je vereniging, school, bedrijf of gemeentebestuur uit in gastvrijheid voor asielzoekers en vluchtelingen? Zet dan nu je initiatief in de kijker.’

Leen Grevendonck

10 jaar Netwerk tegen Armoede In het voorjaar van 2003 keurde het Vlaams Parlement het armoededecreet goed. Dat gaf een wettelijke basis voor het armoedebeleid in Vlaanderen. En het betekende groen licht voor een netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Het Netwerk tegen Armoede viert nu zijn tiende verjaardag.

Het was moeilijk voor mij om kalm te blijven in deze discussie. Niet alleen was ik het absoluut oneens met hem, ik ken ook verschillende mensen die een burn-out meegemaakt hebben. Talentvolle, ambitieuze collega’s die ineens opgebrand zijn. Waarom? Dat is een moeilijke vraag. Jarenlang onderzoek naar burn-outs heeft nog altijd niet de precieze oorzaken en mechanismen blootgelegd. Te hard werken en perfectionisme spelen wellicht een rol. Kunnen we aandachtig zijn voor bepaalde signalen en een burn-out voorkomen? Misschien wel. Maar vaak zijn we ook koppig en willen we niet van opgeven weten, omdat dat als een mislukking kan begrepen worden. We merken pas hoe gespannen ‘onze elastiek’ staat, als hij allang gesprongen is. Ik geloof nooit dat mensen een burn-out bewust uitlokken, en daarom geen waardevolle medewerkers zijn. Hen zonder pardon de laan uitsturen is niet menselijk. Een beetje begrip en geduld opbrengen voor collega’s in een moeilijke periode in hun leven, dat is toch niet te veel gevraagd?

knipsels

Seminarie ‘De nieuwe Vlaamse bevoegdheden’ Dinsdag 18 juni, 18 - 20.30 uur

‘Soep of fruit bedelen, een bezoek brengen aan een asielcentrum, vluchtelingen uitnodi­ gen in je vereniging... Kleine of grote gastvrije acties, op onze website kun je ze allemaal kenbaar maken’, verduidelijkt Els Keytsman van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Wereldtuin Zo willen Merchtem multicultureel en Femma Peizegem een naaisalon organiseren voor vrouwen van vreemde afkomst. Het Rode Kruis Opvangcentrum in Menen tovert een stuk grond van CM om tot een ‘wereld­ tuin’, waar mensen leren tuinieren en elkaar kunnen ontmoeten (zie foto). André (80), aanvankelijk weduwnaar zonder kinderen, adopteerde Javid, een uitgeprocedeerde jonge Afghaan. Hij stelt zijn huis intussen open voor vier dakloze Afghanen.

Gastvrije Award ‘Uit vijf categorieën - gemeente, school, vereniging, bedrijf en vrijwilliger - kiest de jury een actie uit die vluchtelingen warm onthaalt, wegwijs maakt of kansen geeft. De winnaars kapen 1 000 euro en de Gastvrije Award weg.’ Griet Verhoeyen

✔✔Dien je initiatief in

tot 25 september. Je kunt ook je gemeente overtuigen om gastvrij te worden. Hang een bordje voor je raam of speld een leuke button op. www.gastvrijegemeente.be

Hoeveel zal een rusthuisbed voor je (groot)ouders kosten? Hoe gaat Vlaanderen zijn arbeidsmarktbeleid voeren? Hoeveel kinderbijslag krijg je binnenkort nog? Op het seminarie van De gids op maatschappelijk gebied geven Minister Jo Vandeurzen, staatssecretaris Servais Verherstraeten, professor Bea Cantillon en nationaal ACV-secretaris Ann Vermorgen toelichting bij de nieuwe Vlaamse bevoegdheden.

✔✔Met een hapje en een drankje. Inkom gratis. Schrijf je in op pers@acw.be. Aeropolis, Haachtsesteenweg 579, Schaarbeek

Dank je wel Na twee jaar als hoofdredacteur van Visie kies ik voor een andere job. Ik vond het fijn om voor je te schrijven. Dank aan al wie mijn artikels stoffeerde of las. Het ga je goed! Griet Verhoeyen

beelding

www.twitter.com/ACW_tweet

www.facebook.com/acwvisie

ver

Een bank om te babbelen In de wijk Willebroek-stad staat sinds kort een kleurrijke zitbank op een pleintje. Daarop kunnen buurtbewoners uitrusten en een babbeltje slaan. ‘Sociaal contact is erg belangrijk’, verduidelijkt Raf De Saeger van ACW Willebroek. ‘Je zit neer en maakt een praatje met andere mensen.’ Daarom zorgde het ACW samen met leerlingen van de Coloma- en TSM-school uit Mechelen voor de bank. ‘Vroeger was er een speeltuintje, maar dat is jaren geleden afgebroken’, vertelt Raf. ‘We kregen al reacties van omwonenden, die het plezant vinden dat ze nu weer op die plek kunnen zitten. Buitenkomen is belangrijk. Een bank dient om met elkaar te leren spreken.’ (LVDB)


3

¬ onze samenleving

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

Nieuwe GAS-wet stuit op protest van 213 organisaties

‘Pak overlast redelijk en vooral samen aan’

In Mechelen eet je geen broodje op de kerktrappen.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde eind mei een strengere wet goed voor Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) bij openbare overlast. De verstrenging van de GASwet stuit nochtans op veel verzet van 213 organisaties uit het middenveld, waaronder ACW, Femma, kwb, KAJ en de jongerenorganisaties van ACV en CM. ‘Wij roepen op tot overleg met het middenveld en tot redelijkheid’, zegt Sandra Rosvelds van ACW.

D

e GAS-wet werd in 1999 in het leven geroepen om kleine inbreuken op het gemeentelijk reglement kort op de bal aan te pakken. Vaak gaat het om een geldboete voor openbare overlast. Maar in de loop van de jaren zijn er een aantal absurde toepassingen ontstaan. Zo mag je in Lokeren geen mensen laten schrikken op straat. In Mechelen eet je geen broodje op de kerktrappen. En in het zwembad van Dendermonde mag je de glijbaan niet verkeerd gebruiken. Sinds 2004 kunnen ook jongeren vanaf 16 jaar een GAS-boete krijgen. En nu dus ook jongeren vanaf 14 jaar.

Werkt zo’n wet? ‘GAS-boetes kunnen zinvol zijn voor kleine milieuovertredingen, zoals afval of hondenpoep op straat. Maar niet om hangjongeren tot de orde te roepen. Je kunt hen beter een plek in de samenleving geven, bijvoorbeeld door jeugdhuizen meer subsidies te geven. Je mag hen ook aanspreken op hun gedrag. Maar sancties uitdelen, zoals een gemeenschapsdienst, een boete of een plaatsverbod, is een stap te ver.’

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de wet? ‘Op 30 mei besliste de Kamer om de GAS-boetes te verhogen: ze gaan van maximum 125 naar 175 euro voor minderjarigen, en van 250

In Deinze mag je opgeraapte confetti niet opnieuw opgooien. naar 350 euro voor meerderjarigen. En de gemeenten kunnen de leeftijd voor GAS-boetes verlagen naar 14 jaar.’

De 213 organisaties zijn fel tegen de wijzigingen. Waarom? ‘De gemeente maakt het reglement, voert het uit en bestraft tegelijkertijd. Zo vervaagt de scheiding tussen de wettelijke, uitvoerende en rechterlijke macht. Elke gemeente kan bovendien het begrip overlast vrij invullen. Dat zet de deur open voor willekeur en leidt tot rechtsonzekerheid bij de burgers. Niemand weet nog wat tot overlast leidt en wat niet. En het is nog moeilijker om de reglementering in andere gemeenten te kennen. Verder gebeurt de leeftijdsverlaging onbezonnen. Bepaalde jongeren of groepen kunnen onevenredig getroffen worden. De nieuwe

in het zwembad van Dendermonde mag je de glijbaan niet verkeerd gebruiken. wet doet een systeem uitdijen dat niet grondig is geëvalueerd.’

De wet is toch goedgekeurd. Wat nu? ‘De wet moet vertaald worden in nieuwe, gemeentelijke reglementen. Wij roepen de bevolking, middenveldorganisaties, de lokale jeugdsector, ACW-mandatarissen en gemeentebesturen op om erover in dialoog te gaan. Wij pleiten ervoor om het begrip overlast zo concreet mogelijk in te vullen en om de leeftijd niet te verlagen naar 14 jaar.’

Ik woon hier, studeer of werk daar en ga nog elders sporten. Wat moet ik dan doen of laten?

GAS-reglement. Ook een goede communicatie over die regels is nodig. En niet alleen voor jongeren, maar ook voor meerderjarigen zou pas na één of meerdere waarschuwingen een boete mogen volgen. Zo behoud je redelijkheid en tolerantie in de manier waarop we met elkaar samenleven.’ Griet Verhoeyen

✔✔Lees het standpunt van het

middenveld op www.gasboete.be. 02 551 13 50 (Vlaamse Jeugdraad)

‘Om ervoor te zorgen dat jong en oud nog weten wat kan en wat niet, komen we best in elke gemeente zoveel mogelijk tot eenzelfde

Okra-project ‘Waardig ouder worden, tot het einde toe’

‘Geef je levenseinde een plaats in je leven’ Hoe wil jij als oudere verzorgd worden? En hoe zie je je levenseinde? ‘Velen schuiven die vervelende vragen liever voor zich uit. Maar senioren kunnen hun zorg best tijdig plannen, samen met hun kinderen en naasten’, zegt Jan Vandecasteele, algemeen secretaris van Okra. De seniorenvereniging wil haar leden vanaf volgend jaar een duwtje in de rug geven voor een open gesprek. ‘Welke inspraak wil je in je medische behandeling? Wil je thuis of in het ziekenhuis verzorgd worden? Welke rol kunnen je kinderen, buren of vrienden opnemen? Wat als je on-

draaglijk lijdt? Uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat maar één op tien mensen tijdig regelingen treft voor de zorg bij het levenseinde. Nochtans is de manier waarop je je laatste levensfase meemaakt van belang voor jezelf, en ook voor het verdere leven van je kinderen en naasten’, zegt Jan Vandecasteele. ‘Okra koestert de laatste levensfase en vindt dat die opnieuw een plaats moet krijgen in het leven en in de samenleving. Wij hebben daarom anderhalf jaar aan een visietekst over een waardig en zinvol levenseinde gewerkt. En in 2014 gaan we er een gesprek over aan

met de senioren in onze trefpunten. Wij willen hen informatie geven over patiëntenrecht en over de keuzemogelijkheden bij het levenseinde, met de nodige ruimte voor zingeving en geloof. Maar wij willen ook de openheid en het gesprek tussen generaties bevorderen. Ik ben ervan overtuigd dat we zo ook het gevoel van eenzaamheid en zinloosheid in de laatste levensfase aanpakken.’

✔✔Meer info?

Griet Verhoeyen

Piet Elsen, 02 246 44 47


4

post

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

VACATUREm/v Visie Hoofdredacteur

Stoppen met roken (1)

Onbepaalde duur - voltijds - Brussel

✔✔Solliciteer vóór 17 juni via

• Junior managers ICT • Linux engineer • Medewerker MS Office

Ik ben een eerste keer gestopt met roken van 1964 tot 1968 uit karakter en zelfdiscipline. Dan ben ik weer begonnen tot augustus vorig jaar. Ik moest stoppen door een hartinfarct en een vernauwing van de kroonslagader. Als uitdaging heb ik een pakje sigaretten met een aansteker goed in het zicht op de kast gelegd. En raar maar waar, het lukt om er af te blijven. Ik geloof niet echt in hulp van buitenaf. Stoppen met roken vraagt vooral vastberadenheid. Zonder die eigenschap lukt het niet. Maar ik heb het dikwijls nog moeilijk. De goesting naar een sigaret is op bepaalde momenten nog altijd groot. ••• Achiel Verbist

Onbepaalde duur – voltijds – Brussel

Stoppen met roken (2)

pers@acw.be. Uitgebreide vacature en info: pers@acw.be - 02 246 37 58

CM

voor het secretariaat verzekeringstechnische diensten

✔✔ Meer vacatures en info: www.cmjobs.be

ACV – nationaal secretariaat

Functional analysts, projectmanager, software engineers, software specialist en infrastructure engineers system. Onbepaalde duur – voltijds – Brussel

✔✔ Solliciteer via

jeelen@acv-csc.be. Info: www.acv-online.be > Het ACV > Vacatures

Kwb Stafmedewerker communicatie en eindverantwoordelijke ledenblad Raak Onbepaalde duur - voltijds - Brussel

✔✔ Solliciteer vóór 12 augustus.

317

Ik heb gedurende 30 jaar stevig gerookt en ben nu ruim 20 jaar geleden gestopt. Zonder pillen en plakkers. Maar door mezelf te overtuigen dat zowel mijn gezondheid als mijn portemonnee er wel bij varen. Ik heb geleidelijk aan afgebouwd. Het heeft wel een tijdje geduurd voor ik de sigaret helemaal kon laten, maar het is gelukt. ••• Jef Greefs

Stoppen met roken (3) Ik stopte met roken eind oktober vorig jaar. Ik ontdekte dat vooral zelfbeklag mij daarvoor had weerhouden om door te zetten. Eens ik dat besefte, kostte stoppen met roken mij eigenlijk weinig moeite. In tegenstelling tot mijn vorige pogingen, voelde ik mij nu vanaf de eerste dag een nietroker. Ik moest mezelf niet telkens overtuigen omdat ik mij op geen enkel moment een sukkelaar voelde. Natuurlijk denk ik af en toe aan sigaretten, maar net zoals rook zijn deze gedachten vergankelijk. Toegegeven, mijn emoties hebben enkele weken rauwer aangevoeld, maar toch had ik nooit de neiging om weer te beginnen roken. Ik heb me overgegeven en ‘moet’ niet meer roken. Het is dus mogelijk om de ene dag een kettingroker te zijn en de volgende

SLEUTEL

WOORD

Zoek het sleutelwoord in de balk onderaan.

4

9

6

3

10

2 2

1

4

2 10

5

7

6

5

2

6

3

8

2

7

7

2

Winora C0: het instapmodel,

Hierbij enkele voorbeelden, ontdek nog meer accessoires in onze winkels.

Prijs: 1 649 Euro

heel eenvoudig in bediening

dubbele fietstas

2

zadeltas bevestiging onder het zadel

fietsslot

3

Draag reiskousen en voorkom vermoeide benen bij lang stilzitten. Deze kousen zijn ook bijzonder geschikt voor personen met een staand beroep.

3

Beschikbaar in verschillende maten en trendy kleuren.

8 1

2

3

3

3

4

6

4

2

3 3

4

7 5

6

7

Wandelstokken Wandelstokken vind je in allerlei vormen en soorten: • metaal of hout • in hoogte verstelbaar of zelfs plooibaar. Laat je adviseren over de juiste hoogte-instelling, de stevigheid van de stok, de vorm van het handvat.

Reiskousen

6

6

Het was al vanaf 1991 voorspelbaar dat te veel jongeren vroegtijdig de school zouden verlaten, zonder enig diploma. Toen werd de structuur van het TSO hervormd. Vroeger konden jongeren al na vier leerjaren een degelijk A3-vakbekwaamheidsbewijs behalen en indien gewenst (of nog schoolplichtig) verder studeren. Nu krijg je zo’n bewijs pas na 6 leerjaren. Voor leerlingen zonder leerproblemen of -achterstand is dat geen probleem. Maar bij jongeren die wel die moeilijkheden hebben, daalt onder meer de schoolmotivatie. Het zou goed zijn om terug te keren naar een schoolstructuur met een tussentijdse A3-opleiding, met de mogelijkheid om daarna de meer algemeen vormende A2-studierichting van 2 jaar te volgen. Die structuur heeft zijn degelijkheid bewezen en werd nooit verbeterd. ••• Michel Albrechts, Maaseik

Voor de Winora-fietsen vind je bij ons kwaliteitsvolle accessoires.

4

5

School verlaten zonder diploma

Voor wie nog graag een fietstocht maakt maar niet meer over voldoende kracht en uithouding beschikt, kan een fiets met elektrische ondersteuning de gepaste oplossing zijn.

rotan fietsmand

2

Ik ben geen tegenstander van de GAS-boetes. Ik vind dat jongeren die graffiti spuiten of wildplassen mogen aangesproken worden op hun gedrag. Wel vind ik het geen goed idee om aan kinderen van pakweg 14 jaar geldboetes te geven. Ofwel betalen de ouders en leren de kinderen niets. Ofwel weigeren de ouders of kunnen ze niet betalen. Ook vind ik het onaanvaardbaar dat je in Mechelen beboet wordt om een smoske te eten op de trappen van de kathedraal en in Schellebelle niet. Want daar staat geen kathedraal natuurlijk. Willekeur is uit den boze. Zelfs vrijgevochten teenagers hebben nood aan enige duidelijkheid en zo mogelijk enige (rechts)zekerheid. Als je gegarandeerd ambras wil, moet je hen willekeurig en uiteenlopend behandelen.••• Peter Dewulf, Assenede

VAKANTIETIPS

Oplossing onderaan pag. 20.

6

GAS: Genoeg Ambetante Signalen

Elektrische fietsen

1. naaktloper, 2. vrucht, 3. mondvoorraad, 4. waarnemen, 5. beroep, 6. leer van de relaties tussen planten- en dierenwereld en hun omgeving, 7. versiersel, 8. bezinksel.

1

een niet-roker. Ik ben er het levende en happy bewijs van. ••• Inge D’Hooge

Stuur je lezersbrief naar Redactie Visie, Postbus 20, 1031 Brussel of naar lezers@visieredactie.be. Vermeld je woonplaats. De redactie kan de teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek. Onder elke brief publiceren wij de volledige naam en woonplaats van de auteur. Als je je reactie liever zonder deze gegevens ziet verschijnen, vermeld dit dan uitdrukkelijk.

Info: www.kwb.be/vacatures 0478 38 75 15 of 0476 71 51 82

In sommige vakjes staat een getal dat overeenkomt met een getal in de balk onderaan. De1 letters die je in de vakjes met een getal -13 12:01 Pagina invult, kun je ook op de balk invullen. Verticaal vormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord.

d 317

UW

GEDACHT

6 8

De adressen van de Thuiszorgwinkels vind je op onze website of via 02 246 49 49.

TENA Lady Protective Underwear TENA Protective Underwear draagt en oogt als gewoon ondergoed, maar beschermt als TENA. Het materiaal van het broekje voelt zacht aan als katoen.

www.thuiszorgwinkel.be

9 10

13 06 14 Visievakantietips.indd 1

10/06/2013 14:16:51


¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

5

Onze ziekteverzekering in tien verhalen DEEL 6

‘Hoeveel kost een mensenleven?’ Zijn nieuwe hartklep zou 18 000 euro kosten. Niet terugbetaald door de ziekteverzekering, maar wel zijn enige kans op overleven. ‘Ik had geen keuze’, zegt Rafaël Moykens (73) uit Westerlo.

I

k kamp al dertig jaar met hartproblemen. Op mijn 49ste kreeg ik een hartinfarct. Toen de artsen in de nasleep daarvan een ader probeerden vrij te maken, liep het fout. Ze moesten in spoed een openhartoperatie uitvoeren. Uiteindelijk heb ik het gehaald, maar een dergelijke operatie onverwacht moeten inzetten, is zeker niet evident. Om die reden heb ik vrij veel littekenweefsel, wat een nieuwe hartoperatie moeilijk maakt.’ ‘In de jaren die daarop volgden, ben ik regelmatig opgenomen in het ziekenhuis. Op mijn 59ste moest ik verplicht op pensioen omwille van mijn hart. Maar de problemen bleven aanhouden. Ontelbare keren hebben ze mijn aders moeten vrijmaken, er zitten maar liefst tien stents in mijn lichaam. Ondertussen kreeg ik ook allerlei andere gezondheidsproblemen. Mijn nieren functioneren niet meer zoals het hoort en ik kreeg een behandeling tegen prostaatkanker.’

Aan een zijden draadje ‘Ook met mijn hart bleef het de slechte kant opgaan. Toen ik zeventig werd, kon ik bijna niets meer. Boodschappen doen, een wandeling in de tuin, het was allemaal te lastig. Ik voelde dat mijn hart het niet meer aankon. Bovendien was ik ook erg kortademig, zeker ’s nachts. Ik moest rechtop slapen in de zetel, anders kreeg ik het gevoel dat ik zou stikken. Zo kon het niet meer verder. Ik voelde dat mijn leven aan een zijden draadje hing.’ ‘Mijn hartklep was kapot, wist de hartchirurg mij te vertellen. Maar voor een nieuwe hartklep via een openhartoperatie kwam ik niet in aanmerking. Ik had te veel medische problemen en het littekenweefsel betekende een extra complicatie. De kans dat ik op de operatietafel zou overlij-

Wat kan CM voor je doen? • Via nauwe contacten met de leden, zowel via de dienstverlening als via de vrijwilligers, vangt CM allerlei pijnpunten op en bespreekt die binnen het Riziv. • CM kan je helpen bij het samenstellen van een dossier voor het Bijzonder Solidariteitsfonds. • Leg een ziekenhuisfactuur altijd voor aan een CM-consulent. Die kan je advies geven voor je de rekening betaalt.

den, was één op de drie. Dat risico wilden de dokters niet nemen.’ ‘Er was nog een andere optie. Er bestaat een speciale hartklep die zichzelf via een metalen frame ontplooit. Die specifieke klep kan ingebracht worden langs de bloedvaten, dus zonder operatie. Helaas kost die klep 18 000 euro en wordt ze nog niet terugbetaald door de ziekteverzekering. Maar ik wist dat het mijn enige kans was op overleven. Dus ik stemde in. Had ik toen die operatie niet ondergaan, dan was ik waarschijnlijk binnen het jaar gestorven.’

Een ander mens ‘Toen ik na de operatie wakker werd, voelde ik mij meteen een ander mens. Het verschil was immens. Vrij snel kon ik mijn gewone activiteiten hervatten: autorijden, boodschappen doen, kleine klusjes in het huis en de tuin. Ik ben datzelfde jaar nog met de mobilhome naar het zuiden van Frankrijk gereden met mijn vrouw, dochter en schoonzoon.’ ‘Ook mijn vrouw kampte met ernstige gezondheidsproblemen. We wisten allebei dat ze niet meer zou genezen. Gelukkig was ik inmiddels wel voldoende aangesterkt om haar te ondersteunen. De vele ziekenhuisbezoeken zou ik anders nooit aangekund hebben. Haar laatste wens was om thuis te kunnen sterven. Ik had al mijn kracht nodig om haar in de rolstoel te helpen en haar te begeleiden naar het bed of het toilet, maar het lukte ons wel. Ik mis haar nog elke dag, maar ik ben blij dat ik haar thuis heb kunnen verzorgen tot op het laatste moment.’

Het verschil tussen leven en dood ‘Fysiek gaat het sinds de nieuwe hartklep relatief goed met mij. Ik heb geen complicaties meer aan mijn hart en ik lig minder vaak in het ziekenhuis. Ik woon nog in mijn eigen huis, ik rijd met de wagen, ik doe boodschappen en ik zorg met veel liefde voor de eenden en kippen in de tuin. Voor mij betekent die nieuwe hartklep, hoe duur ze ook is, het verschil tussen leven en dood.’

‘De techniek om een hartklep in te brengen via een ader, is nog niet erkend. Om die reden wordt de ingreep dus ook niet terugbetaald door de ziekteverzekering. Via CM heb ik wel een aanvraag ingediend bij het Bijzonder Solidariteitsfonds. Die zullen binnenkort laten weten of ik in aanmerking kom voor een tegemoetkoming. Ik heb een voorschot van 5 000 euro betaald, met de rest van de factuur mocht ik wachten tot na de beslissing.’ ‘Ergens begrijp ik wel dat de maatschappij niet zomaar alle ingrepen kan terugbetalen. De sociale zekerheid staat onder druk, dat weet iedereen. Anderzijds heb ik door die hartklep thuis mijn vrouw kunnen verzorgen, dat is dan weer een besparing voor de ziekteverzekering. Hoe dan ook: zonder die hartklep was ik er nu niet meer. Wat als ik het voorschot van 5 000 euro niet had kunnen betalen? Hoeveel kost

CM ijvert voor terugbetaling Rob Van Den Oever, directeur gezondheidsbeleid bij CM: ‘CM heeft in samenwerking met de socialistische ziekenfondsen bij de Technische Raad voor Implantaten van het Riziv een voorstel ingediend om dit soort hartkleppen in een beperkt aantal gevallen toch terug te betalen. Het is een dure technologie, maar het biedt wel mogelijkheden voor mensen die niet via een klassieke operatie geholpen kunnen worden. En als deze kleppen vaker geplaatst worden, kan de productie op grotere schaal gebeuren, wat dan weer de prijs naar omlaag haalt. De sociale zekerheid staat onder druk, maar ook dan moet je keuzes durven maken.’

een mensenleven? Staat daar wel een prijs op?’ Tekst: Nele Verheye Illustratie: Rutger Van Parys Zie vorige afleveringen in Visie 25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april en 17 mei.

Moet je naar de dokter, dan krijg je een flink stuk terugbetaald. Kun je door gezondheidsproblemen langere tijd niet werken, dan krijg je een uitkering. De wet die dit regelt, bestaat 50 jaar. CM wil deze mijlpaal in de geschiedenis niet ongemerkt laten voorbijgaan. In tien bijdragen belichten we evenveel facetten van de gezondheidszorg. Telkens aan de hand van een persoonlijke getuigenis.


6

¬ hoe gaat het met u?

win

Speur je in Visie mee naar het antwoord? Tip: Voorgoed buiten dienst Oplossing

S Stuur je antwoord voor 24 juni op een gele briefkaart naar Persdienst CM, Postbus 40, 1031 Brussel. Of mail het naar zoekenwin.visie@cm.be. Vermeld welke prijs je wenst: bon voor bookseat of voor Tempur hoofdkussen uit de Thuiszorgwinkel of het boek ‘Het vreemde meisje’ van Maria Boonzaaijer (het leven van Heleen wordt overhoop gehaald door een meisje uit Rusland), uitg. The House of Books. Uit de juiste inzendingen worden vijf winnaars geloot.

Oplossing Visie nr. 13 Podium Winnaars Joost Cappelle (Vichte) Jeanne Dewit (Zaventem) François Gabriëls (Malderen) Hilda Jacobs (Wilderen) Staf Pelgrims (Herenthout) Neem ook deel aan de CM-webquiz op www.cm.be.

Dag van de Mantelzorg: Ingrid zorgt voor haar schoonvader

‘Het is elke dag opnieuw organi ‘Mantelzorg doe je niet voor het applaus. Je doet het omdat je het echt wil.’ Met veel liefde zorgt Ingrid Soenen al drie jaar voor haar schoonvader Frans - Vava De Wachter (94). ‘Ik doe het heel graag, maar het is elke dag opnieuw organiseren.’

Violet Corbett Brock

zoek en

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

‘Was ik in Willebroek gebleven, dan zou ik er vandaag niet meer zijn. Vava herhaalt het regelmatig. En hij zou wel eens gelijk kunnen hebben. Een warme thuis, omringd door mensen die om jou geven, is zonder twijfel bevorderlijk voor de gezondheid.’

Zware zorg ‘Drie jaar geleden is Vava samen met zijn echtgenote van Willebroek naar Brugge verhuisd. Mijn schoonmoeder was toen al ernstig ziek. Voor mijn schoonvader begon de zorg zwaar door te wegen. En voor ons was het telkens een heel eind rijden als we wilden bijspringen. Toen wij hen voorstelden om bij ons te komen wonen, waren zij vrijwel meteen akkoord.’ ‘De dokters gaven mijn schoonmoeder, 87 jaar oud, nog een week te leven. Ze kwam

Welke ervaring heb jij met mantelzorg? Reageer via lezers@visieredactie.be of Persdienst CM, PB 40, 1031 Brussel.

Ingrid vroeg haar schoonvader om te verhuizen. ‘Ik zou het meteen opnieuw doen.’ haar bed niet meer uit. Maar hier in Brugge is ze opgefleurd. Ze genoot van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen die over de vloer kwamen. Uiteindelijk heeft ze nog drie goede maanden gehad. In juli 2010 is ze gestorven. Maar toen waren we al lang overtuigd van de positieve effecten van mantelzorg.’

Op de baan ‘Het is elke dag organiseren, dat wel. Mijn man werkt als zelfstandige in de banksector. Ik heb een voltijdse job als coördinator van het overlegplatform geestelijke gezond-

heidszorg. Ik werk van thuis uit, maar ik ben vaak op de baan. Dan moet ik er steeds voor zorgen dat alles klaar staat, zodat Vava zonder problemen de dag doorkomt.’ ‘Het gebeurt regelmatig dat ik ’s ochtends om 6 uur al aardappelen sta te koken. Omdat ik om 9 uur een vergadering heb in Hasselt bijvoorbeeld. Dan zet ik alles in de koelkast, zodat Vava het ’s middags maar op te warmen heeft in de microgolfoven. 94 is hij ondertussen, maar nog zeer helder van geest. Hij is wel beperkt in zijn mobiliteit. En hij heeft last van een chronische bronchitis. Elke ochtend

HUIS dOKTER Examenstress? Teleblok luistert Zie je het tijdens de blok of examens even niet meer zitten? Teleblok helpt je weer op het goede spoor. Studeren moet je alleen doen, maar sociale steun geeft zeker een duwtje in de rug. Bij de anonieme en gratis hulplijn van CM kunnen studenten terecht voor een goed gesprek. Ook ouders en leerkrachten kunnen een beroep doen op Teleblok. Vrijwilligers bieden ondersteuning en volgden daartoe een intensieve training. Samen met jou zoeken ze hoe je een probleem kunt aanpakken. Teleblok is tot 27 juni dagelijks telefonisch bereikbaar van 18 tot 20.30 uur op het gratis nummer 0800 13 14 4. Chatten kan tussen 18 en 23 uur op www.teleblok.be. Op de site vind je ook tips en info over examens en studeren.

✔✔www.teleblok.be

www.facebook.com/denblok

Kom je een lief hondje tegen langs de kant van de weg? Laat je niet verleiden om het te aaien, want een hondenbeet is gevaarlijker dan je zou denken.

Waarom opletten? Een bijtwonde, hoe klein ook, verdient altijd extra aandacht. Vooral omdat er in het speeksel van dieren erg veel microben zitten. Die kunnen binnendringen in de wonde en daar infecties veroorzaken. Goed om te weten: ook in het speeksel van mensen zitten veel microben. Let dus extra op als bijvoorbeeld kleine kinderen iemand bijten. Ook in dat geval is het belangrijk om de wonde goed schoon te maken en te ontsmetten.

Wat doe je met de wonde? Was je handen voor je begint om besmetting te voorkomen. Druk op de wonde om het bloeden te stelpen en reinig de wonde zorgvuldig met water en zeep. Dek de wonde daarna af met een niet-klevend steriel verband, eventueel bevochtigd met een ontsmettingsmiddel op basis van een waterige oplossing van chloorhexidine. Raadpleeg bij een bijtwonde altijd een arts en kijk na of je inenting tegen tetanus (klem) nog geldig is. In principe heb je om de tien jaar

een nieuwe inenting nodig.

Hondsdolheid? In het zuidelijk gedeelte van België zijn bepaalde dieren besmet met rabiës (hondsdolheid). Als deze dieren je krabben of bijten, kunnen ze de ziekte overdragen. Gemiddeld breekt de ziekte een drietal weken na de besmetting uit, al kan dat ook nog een pak later zijn. Het virus veroorzaakt een acute ontsteking van de hersenen. Dat resulteert in hoofdpijn, angst, moeilijk slikken, te veel speeksel, prikkelbaarheid en in bepaalde gevallen ook spierkrampen. Als de ziekte niet behandeld wordt, ga je eraan dood.

grondig. Zoek ter plaatse zo snel mogelijk een arts om de wonde verder te laten verzorgen. Hij kan je eventueel alsnog vaccineren of je de nodige antistoffen toedienen in de vorm van een antiserum. Michiel Callens, preventie-arts CM Tekst: Nele Verheye

Eddy Fliers

knipsels

Hoe gevaarlijk is een hondenbeet?

In het buitenland? De kans op besmetting is vrij klein, daarom hoeft lang niet iedereen zich te laten inenten tegen rabiës. Doe dat wel als je voor minstens drie maanden naar een afgelegen ontwikkelingsgebied trekt. Hou ook in het achterhoofd dat je op reis beter geen dieren streelt. Dat geldt niet alleen voor wilde dieren, maar ook voor huisdieren en andere dieren die zich tam voordoen. Als je in het buitenland toch wordt gebeten, was de wonde dan vijftien minuten lang met water en zeep en ontsmet de wonde

www.cm.be/ dehuisdokter


¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

de

Zuiden van Frankrijk ‘Ik ga mantelzorg zeker niet verheerlijken. Ook ik heb dagen dat ik foert wil zeggen. Dat ik gewoon eens naar de bioscoop of naar een tentoonstelling zou willen zonder dat ik dat lang op voorhand moet plannen. Maar toch

zou ik het meteen opnieuw doen. Omdat er ook zoveel mooie momenten zijn. Twee weken geleden zijn we met Vava met de TGV voor een weekje naar het zuiden van Frankrijk geweest. We reden hem in zijn rolstoel rond op een gezellig marktje. Je zag hem stralen. Ook voor ons is dat genieten.’ Dieter Herregodts

Zonnebloemen voor mantelzorgers

Mantelzorgers maken het mogelijk dat chronisch zieke en zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk in hun ver­ trouwde omgeving kunnen blijven. Zij zijn daarom onmisbaar in onze samen­ leving. Maar al te vaak wordt hun inzet als iets vanzelfsprekends gezien. Onder meer met de Dag van de Mantelzorg wil Ziekenzorg CM daar verandering in brengen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 41 pro­ cent van de mantelzorgers in Vlaande­ ren zorg combineren met een job. Veel mantelzorgers raken op langere termijn overbelast en beslissen dan om hun werk gedeeltelijk of volledig stop te zet­ ten.

Met de juiste ondersteuning is het noch­ tans mogelijk om de twee te combine­ ren. Ziekenzorg CM zet daarop in door in heel Vlaanderen infomomenten te or­ ganiseren. Er zijn er die inzoomen op tijdskrediet en thematische verloven. Andere infosessies gaan dieper in op emoties, organisatie en planning. Zorg dragen voor iemand kan soms zwaar zijn. Mantelzorgers die hun hart eens willen luchten, kunnen terecht bij de Mantelzorgtelefoon. Die is elke werk­ dag tussen 14 en 18 uur bereikbaar op 078 15 50 20.

✔✔www.ziekenzorg.be

(Mantelzorg, Informatie)

Mensen nemen al eeuwen de zorg op voor elkaar. Zorgen voor een zieke of zorgbehoevende medemens is zo oud als de straat. Alleen bestond daar vroeger geen apart woord voor. Nu wel: mantelzorg. 23 juni is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Mensen blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor thuiszorg en mantel­ zorg is er de jongste jaren meer aan­ dacht in Vlaanderen. Het beleid pro­ moot thuiszorg. Wetenschappers spreken van de vermaatschappelijking van de zorg. Zorg speelt zich af tussen de mensen en niet alleen tussen de muren van ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen. Mantelzorgers en professionele thuis­ verzorgers bieden een enorme maat­ schappelijke meerwaarde. Ze verdie­ nen daarvoor waardering en onder­ steuning. Als blijk van waardering werden de Dag van de Mantelzorg en Week van de Thuiszorg in het leven geroepen. Als mantelzorgvereniging organiseert Zieken­ zorg CM in de week van 23 tot 30 juni dan ook tal van verwenmomenten voor de man­ telzorgers. Een andere manier om res­ pect uit te drukken voor mantelzorgers is de ge­m eentelijke man­ telzorgpremie die al op veel plaatsen bestaat. Ziekenzorg CM betreurt dan ook dat bepaalde gemeenten eraan den­ ken om deze premie te

verminderen en zelfs af te schaffen. Respect is toch iets anders. Mantelzorgers kunnen niet alles. Het inschakelen van professionelen ver­ mindert hun draaglast. Maar het over­ nemen van huishoudelijke taken, per­ soonsverzorging, administratie en emotionele ondersteuning kost geld, soms veel geld voor de families die er een beroep op doen. Daarom moet het woord respect voor mantelzorgers en thuisverzorgers worden omgezet in daden: de maximumfactuur in de (thuis)zorg moet er komen. Dit staat trouwens ook in het Vlaams regeer­ akkoord. CM en Ziekenzorg CM hopen dan ook dat de maatschappelijke waarde­ ring voor thuiszorg en mantelzorg uitmondt in concrete maatregelen. Afgesproken? Met respectvolle groeten Bert Peirsegaele Voorzitter Ziekenzorg CM

Eddy Fliers

Ziekenzorg CM grijpt de Dag van de Mantelzorg op zaterdag 23 juni aan om de mantelzorgers in de bloemetjes te zetten. Letterlijk zelfs. Plaatselijke vrijwilligers zullen doehet-zelfpakketten met zonnebloemzaadjes uitdelen.

Respect voor thuiszorg en mantelzorg

www.facebook.com/CMziekenfonds

leg ik zijn medicatie klaar. In de namiddag komt er een thuisverpleegkundige langs.’

VOORZET

www.twitter.com/CMziekenfonds

iseren’

7

Passwerk begeleidt mensen met autisme in de informaticawereld

‘Ze zien fouten die anderen niet zien’ Het zijn uitstekende softwaretesters, stipt en je kunt op hen rekenen. Dat compenseert waar ze het moeilijk mee hebben zoals sociale contacten en onvoorziene omstandigheden. ‘Mensen met autisme hebben al vijf jaar hun plaats in de informaticawereld en Passwerk zorgt ervoor dat ze het kunnen volhouden’, zegt jobcoach Katelijne Bervoets. Mensen met een autismespectrumstoornis zijn vaak uitstekende testers. Katelijne Bervoets vertelt hoe dat komt: ‘Er zijn geen twee mensen gelijk, maar ze hebben meestal veel oog voor detail en zien dingen die andere mensen niet opmerken. Een probleem bij een informaticatoepassing waar maanden naar gezocht wordt, kunnen zij ontdekken. Terwijl andere mensen afknappen op werk met veel herhalingen, is dat net een kolfje naar hun hand. Een andere meerwaarde is dat het collega’s zijn waar je kunt op rekenen.’

Waarmee hebben ze het moeilijk? ‘Nogmaals, geen twee mensen met autisme zijn gelijk. Maar vaak hebben ze een probleem met communicatie. Ofwel zeggen ze niets, ofwel kunnen ze niet stoppen met pra-

ten. Met onverwachte hindernissen of stress kunnen ze niet goed om. Vandaar dat ze het zonder begeleiding in een gewone werksituatie moeilijk kunnen volhouden. Passwerk kan voor die mensen het verschil maken.’

Wat doet Passwerk precies? ‘Mensen met de diagnose autismespectrum-

stoornis kunnen zich bij ons aanmelden. Om voor ons aan de slag te gaan, moet hun situatie vrij stabiel zijn, moeten ze zicht hebben op hun autisme én bereid zijn om hulp te aanvaarden. Ze moeten het ook zien zitten om met het openbaar vervoer naar het werk te gaan. We verwachten een vrij goede kennis van het Engels en een passie voor com-

Ook CM heeft een Passwerker In het informaticadepartement van CM is sinds begin 2010 ook een Passwerker aan de slag. Hij loopt niet graag in de kijker. ‘Hij werkt elke dag een hele reeks testen af in het ingewikkelde computerprogram­ ma dat facturen van ziekenhuizen controleert’, zegt test engineer Guy Dekock met wie hij samenwerkt. ‘Hij doet dat heel nauwkeurig. Hij verwacht wel voortdurend feedback en we overleggen dan ook meermaals per dag. Ik weet dat hij zelf niet zal komen vragen wat hij kan doen. Maar wat ik hem vraag doet hij uitstekend.’ CM beschouwt het als een onderdeel van haar sociale opdracht om met Passwerk in zee te gaan. Directeur Informatica Alain Conrath is toegetreden tot de advies­ raad van Passwerk. Ook andere grote organisaties zoals Bpost, VDAB en Belfius doen een beroep op Passwerk. ‘Toch hebben we veel meer kandidaat-Passwerkers dan we werkaanbiedingen heb­ ben’, zegt Katelijne Bervoets. ‘Sommige werkgevers wachten af. Maar de continue begeleiding van de jobcoach, is de meerwaarde die wij kunnen bieden.’

✔✔www.passwerk.be

puters. De VDAB gaat na of de kandidaten de vaardigheden hebben om softwaretester te worden. Daarna kijken wij hoe ze in een team functioneren en of ze een goede werkattitude hebben. Daarna volgt de eigenlijke opleiding van vier weken. De jobcoaches leren de kandidaten ondertussen goed kennen. We brengen hun sterke en zwakke punten in kaart en weten waar we moeten op letten.’

Hoe loopt het dan verder op de werkvloer? ‘De persoonlijke jobcoach bezoekt vooraf de werkplek. We gaan na hoe druk het er is, of er een apart bureau is, enzovoort. Het is goed dat we vooraf met de Passwerker kunnen bespreken welke gewoonten er zijn. De directe collega’s krijgen vooraf een presentatie over autisme en hoe je kunt omgaan met iemand met autisme. Onze Passwerker wordt nooit zomaar gedumpt. De eerste werkdag gaan we samen. Wanneer maar nodig gaan we langs om te zien en te bespreken hoe het gaat. De begeleiding blijft dus en dat is nodig. Een Passwerker mag zijn jobcoach altijd bellen als er iets misloopt. Ook ’s morgens om 7 uur als de trein naar Brussel afgeschaft is.’ Chris Van Hauwaert


8

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

Wij deden de test

Hoe comfortabel zijn deze

knipsels

Het ene kussen is het andere niet. Groot, klein, hard of zacht, het gamma van de Thuiszorgwinkel is bijzonder uitgebreid. Onder begeleiding van ergotherapeute Françoise Temmerman testte onze reporter Nele vier verschillende kussens uit.

Angstwandeling door Gent Om de mooie plekjes van de stad Gent te leren kennen, werkte CM een wandeling uit met als thema ‘Angst’. Ze laat je ontdekken dat angst van alle tijden is. De tocht loopt door de Gentse binnenstad en leidt je langs ondergrondse kerkers en door steegjes die lang als onveilig werden beschouwd. Maar ze laat je ook stilstaan op plaatsen die rust uitstralen. Tot 15 september kun je de beschrijving gratis afhalen bij de dienst Toerisme aan het Sint-Veerleplein in Gent.

‘Heb je vaak last van nekpijn in bed? Probeer eens het Tempur hoofdkussen’, adviseert de ergotherapeute. ‘Niet goedkoop, maar de meeste mensen zijn er erg tevreden over. Bijna alle Thuiszorgwinkels hebben een testexemplaar ter beschikking. Als je overtuigd bent, kun je het achteraf aankopen.’ Ik ben er nog niet helemaal voor gewonnen. De grote bult vooraan ziet er niet echt comfortabel uit. Maar ik neem me voor om het toch een paar nachten uit te proberen. Slapen met een nieuwe bedgezel: het is altijd wat wennen. Het kussen voelt aanvankelijk vrij hard aan. Maar na een paar minuten past het zich wel aan mijn vormen aan. Omdat ik vrij brede schouders heb, gaf de ergotherapeute mij het grootste kussen mee, maatje large. Kussens in verschillende maten, het is een openbaring. Maar kijk, ik moet toegeven dat het zalig ligt. Ik word wakker zonder nek-

✔✔www.cava-magazine.be

Succes voor Kazou Kazou, de jeugddienst van CM, organiseert jaarlijks voor meer dan 40 000 kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar vakanties in binnen- en buitenland. Op dit moment is over alle leeftijden heen meer dan 90 procent van het zomeraanbod volgeboekt. Voor de jongsten (7 tot 10 jaar) loopt de bezetting zelfs op tot 95 procent. Dat heeft vooral te maken met de zoektocht van ouders naar een kwaliteitsvolle, betaalbare vakantieopvang. In het totale aanbod zijn er toch nog meer dan 2 000 vrije plaatsen.

Prijs: 109 euro (Tempur original large)

Ontspannende warmte ‘Als je nek gespannen aanvoelt door stress, kan ik je ook dit speciale kersenpitkussentje aanraden’, drukt de ergotherapeut me op het hart. Stress, ik? Nee toch. Wat een idee! Al moet ik bekennen dat ik vooral nekpijn heb als het druk is op het werk. Mijn huisdokter stelde voor om wat vaker een warm bad te nemen, ter ontspanning van de spieren. Maar - even heel eerlijk - ik vind niets zo stresserend als een traag vollopend bad. Geef mij dan maar een kersenpitkussentje. Drie minuten de microgolf in, en klaar is Kees. Dus zit ik twee dagen later met een warm kersenpitkussentje in mijn nek televisie te kijken. En zowaar, het doet deugd. Mijn geteisterde nekspieren ontspannen zich door de weldadige warmte van de kersenpitten. Bovendien blijft het kussentje goed warm, zelfs nadat ik twee films achter de kiezen heb. Nu nog iemand die mij een warm drankje en een schaaltje met koekjes komt brengen, en ik ben helemaal in de zevende hemel. Prijs: 13,50 euro (kersenpitkussen cervico)

✔✔www.kazou.be

Harry Potter of Hugo Claus

Cultuurvakantie van Ziekenzorg CM Ziekenzorg CM biedt aan zieke en zorgbehoevende personen een cultuurvakantie dicht bij huis. De focus ligt op de cultuur en architectuur in de steden Antwerpen, Turnhout en Lier. Een kwalitatieve zorgondersteuning is gegarandeerd. Als deelnemer bepaal je zelf het aantal vakantiedagen en hoe je ze invult. De vakantie vindt plaats in het volledig toegankelijke Domein Hooidonk van 30 augustus tot 6 september. De basisprijs bedraagt 96 euro per dag. CM-leden betalen 67 euro of 55 euro als het de eerste vakantie van dit jaar is.

De Bookseat: lekker lezen.

SMAKELIJK

✔✔blijven.reizen@cm.be, tel. 02 246 57 14

Boeken lezen – niet in bad, welteverstaan – vind ik de ideale ontspanning. Ik kan uren in een boek verdrinken. Alleen jammer dat ik na een tijdje pijn krijg in mijn armen, schouders en – jawel – nek. Ook daar heeft de Thuiszorgwinkel een oplossing voor. De Bookseat houdt het boek op zijn plaats, zodat ik mijn spieren kan laten rusten. Het werkt perfect bij kleine, lichte boekjes maar ook kleppers van meer dan vijfhonderd pagina’s blijven moeiteloos open liggen op de juiste pagina, dankzij de ingenieuze bladhouder.

In de Thuiszorgwinkel krijg je uitgebreid advies van Harry Potter of Hugo Claus: voor de Bookseat maakt het geen verschil. Ook de hippe vlegels komen trouwens aan hun trekken, want zelfs met een iPad doet de Bookseat het prima. Het gadget van de toekomst, neem het van mij aan. Prijs: 29,95 euro

Ook zonder baby ‘Waarom heb jij een zwangerschapskussen?’, krijg ik meermaals te horen van vrienden die dit banaanachtig kussen bij mij thuis zien liggen. Geen paniek, zwanger ben ik voorlopig nog niet. Maar het kussen ligt ook zonder baby in de buik prima. De ergotherapeute van de Thuiszorgwinkel legt uit dat ik het

Oosterse wok Ingrediënten voor 4 personen: 250 g mie (Chinese deegwaar) ¬ 1 rode en 1 gele paprika ¬ 250 g champignons ¬ 400 g kipfilet ¬ 2 eetlepels olie ¬ 200 g erwten ¬ 200 g maïs uit blik ¬ 200 g bamboescheuten ¬ 200 g taugé-sojasaus ¬ 1 koffielepel kerriepoeder ¬ 1 dl droge witte wijn of kippenbouillon ¬ instant maïsbloem ¬ peper ¬ zout

Meer patiënten voor wijkgezondheidscentra

¬ kook de mie beetgaar in licht gezouten water ¬ snijd de paprika’s in reepjes en de champignons in schijfjes ¬ snijd de kipfilet in reepjes ¬ verhit de olie in een wokpan, bak er de kippenreepjes in en haal ze nadien uit de pan ¬ roerbak de paprikareepjes in de wok ¬ voeg de champignons toe en roerbak ze ¬ voeg vervolgens de uitgelekte groenten toe en roerbak ze eveneens ¬ breng op smaak met een scheutje sojasaus ¬ kruid met peper en kerriepoeder en voeg indien nodig wat witte wijn of kippenbouillon toe ¬ doe op het einde van de bereiding de kippenreepjes en de mie erbij en bind, indien nodig, het vocht met instant maïsbloem Recept uit het boekje ‘Koken in 30 minuten’, een uitgave van De Praktische School – partner van Femma - www.femma.be - 02 246 51 11 Frank Croes

Meer dan 300 000 patiënten zijn ingeschreven bij een wijkgezondheidscentrum. Er zijn er nu 30 in Vlaanderen. Wijkgezondheidscentra bieden eerstelijnsgezondheidszorg die voor de patiënt gratis is. De patiënt is ingeschreven in het centrum en engageert zich om de huisarts van het centrum te raadplegen. Ook zijn er onder meer verpleegkundigen, kinesitherapeuten en diëtisten betrokken. Wijkgezondheidscentra doen ook onderzoek naar de gezondheidstoestand en noden van de bewoners van een wijk en zetten preventieve acties op.

pijn en mijn schouders voelen uitgerust aan. Na een week kan ik al niet meer zonder.


HELPENDE

kussens?

HANDEN

Fabienne Debrauwer (50) weegt baby’s Geen baby in haar wijk of Fabienne Debrauwer heeft hem ooit in haar handen gehad. Al zes jaar is zij een van de drijvende krachten achter een van de Gentse consultatiebureaus van Kind en Preventie. ‘Wij doen veel meer dan alleen maar kindjes wegen’, zegt Fabienne. ‘Tot ze drie jaar oud zijn, kunnen ouders met hun kindjes terecht in een consultatiebureau van Kind en Preventie. In heel Vlaanderen zijn er meer dan tweehonderd. Ouders kunnen er hun baby of peuter laten meten en wegen. Er is een dokter aanwezig om vaccinaties toe te dienen en preventieve medische onderzoeken uit te voeren. Verpleegkundigen geven informatie over verzorging, voeding, hygiëne en opvoeding. Dat gebeurt in samenwerking met Kind en Gezin.’

Iets om handen

een ergotherapeut

Prijs: 38,98 euro exclusief hoes (hoes vanaf 25,85 euro)

10 procent korting

Supermarkt ‘Je leert heel veel mensen in je buurt kennen. Het gebeurt vaak dat ik in de supermarkt een papa of mama tegenkom, die ik kort daarvoor in het consultatiebureau ontvangen heb. Dan vraag ik hoe het gaat met hun kindje. Je merkt dat ze dankbaar zijn. Je steekt er wat tijd in, maar je kunt niet geloven hoeveel je als vrijwilliger terugkrijgt.’ Dieter Herregodts

Als CM-lid krijg je 10 procent korting op al je aankopen in de Thuiszorgwinkel. Een Thuiszorgwinkel in je buurt vind je via www.thuiszorgwinkel.be Speel mee met Zoek en Win op pagina 6 en maak kans op een Bookseat of een hoofdkussen.

tekst: Nele Verheye Foto’s: Lieven Van Assche

?!

‘Om de ouders te ontvangen en de kindjes te wegen en te meten doet Kind en Preventie een beroep op vrijwilligers. Zes jaar geleden heb ik mij kandidaat gesteld. Ik kende het consultatiebureau in mijn buurt. Ik zat in de ouderraad van de school waar het gevestigd is. Ik was net gestopt met werken, maar ik wilde iets om handen houden.

In het consultatiebureau mocht ik meteen aan de slag.’ ‘Met negentien vrijwilligers zijn we vandaag. We hangen heel sterk aan elkaar. We doen er alles aan om de sfeer optimaal te houden. Het onthaal doen we altijd per twee en elke keer staat er iemand anders naast jou. Zo leren alle vrijwilligers elkaar kennen.’ ‘Als vrijwilliger word je niet aan je lot overgelaten. Als je start, krijg je een opleiding en twee keer per jaar kunnen we naar een studiedag. De thema’s gaan van gehoorschade over armoede tot luchtkwaliteit in huis. Die kennis kunnen we gebruiken in het consultatiebureau. Wij doen meer dan alleen maar kindjes wegen. Het is ook onze taak om te luisteren naar wat ouders te vertellen hebben en signalen op te vangen.’

Joost de Bock

kussen op allerlei verschillende manieren kan gebruiken. Vooral om te slapen vind ik het een geweldig ding. De onderkant steek ik tussen mijn benen, de bovenkant houd ik in mijn armen. Het lijkt een beetje vreemd om te slapen met een kussen in je armen, maar het voelt heerlijk, echt waar. Een bedpartner die altijd stil blijft liggen, nooit snurkt en zich moeiteloos plooit naar je vormen. Waar vind je dat nog tegenwoordig?

9

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

Intersoc family

Lic. 7013 - A5654

Hoe kunnen we je helpen? CM geeft raad.

Gratis hospitalisatieverzekering interessant na je pensioen? Als je bij je werkgever een hospitalisatieverzekering geniet, is dat mooi meegenomen. Maar voor je weggaat of met pensioen gaat, moet je je goed informeren hoeveel je nadien voor die verzekering moet betalen. Als je vertrekt bij je werkgever en je hebt een gratis hospitalisatieverzekering, dan is de maatschappij waarbij je verzekerd bent, wettelijk verplicht je de kans te geven om de hospitalisatieverzekering op eigen kosten voort te zetten. Maar, zeker op oudere leeftijd, zijn de premies vaak ontstellend hoog. En dan is het niet altijd meer mogelijk om je nog aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering van je ziekenfonds. Je moet dat immers doen voor je 66ste verjaardag.

Denk je eraan om van werkgever te veranderen? Of is je pensioen in zicht? Informeer naar de premie die je zal moeten betalen voor je hospitalisatieverzekering. Het loont de moeite om de tarieven te vergelijken met deze van de hospitalisatieverzekering van je ziekenfonds, het CM-Hospitaalplan. Wil je veranderen, dan moet je daar op tijd aan denken. Treed je toe als je jonger bent dan 60, dan betaal je het meest gunstige tarief. Sluit je je aan tussen 60 en 65 jaar, dan betaal je meer dan mensen die op jongere leeftijd aansluiten. Een tijdje dubbel verzekerd zijn, kan op termijn dus voordelen geven.

✔✔Informatie krijg je in het

CM-kantoor en op www.cm.be/ hospitalisatieverzekering

Oekkie: gratis verblijf tot 6 jaar ‘Voorrang voor kids’, daar draait het tijdens onze Oekkie-vakanties in Zinal allemaal om. Tijdens deze vakantie in september zetten we alles op alles voor onze jongste hotelgasten. Bovendien logeren ze volledig gratis. Hôtel Les Diablons werd volledig vernieuwd en ligt op het einde van het zonnige Val d’Anniviers in het Zwitserse kanton Wallis. Je logeert er in volpension met babymaaltijden/ kinderbuffetten voor de kleintjes en wijn bij de maaltijden voor de ouders. Periodes en prijzen: 4 tot 13 september 531 euro per volwassene - kinderen tot en met 6 jaar gratis - 117 euro toeslag single

Meer informatie, prijzen en reservaties via 070 233 119 of www.intersoc.be.

WERKEN EN TOCH OP VAKANTIE? Dat zijn Intersoc-werkvakanties!

Ben jij deze zomer nog vrij en wil je wel eens als vrijwilliger in Zwitserland aan de slag? Tijdens de maanden juni, juli en augustus hebben we nog vrije plaatsen om mee te werken in de animatie en de hoteldiensten. Zie jij een werkvakantie in Zinal, St. Moritz of Villars-sur-Ollon wel zitten? Bel dan naar 02 246 47 49 en wij zoeken voor jou de gepaste job. Verblijf in volpension, vervoer heen en terug, 4 consumpties per dag en medische verzorging zijn inbegrepen. Meer info op www.intersocwerkvakanties.be.

Visie_14-06_Oekkie Zinal.indd 1

6/06/2013 14:35:00


10

¬ uw job, ons werk

DE

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

VLOER

Securitas

‘Het werk van de vakbond is nog lang niet af’ ‘De verrechtsing van de samenleving bedreigt alle verworvenheden die we gerealiseerd hebben voor de werknemers.’ Aan het woord is Sabrina Tirions, bewakingsagente van Securitas bij Brussels Airlines en studente syndicaal werk. ‘Het belang van de vakbond is nog nooit zo groot geweest als nu.’

S

Cia Jansen

abrina Tirions (38) werkt als bewakingsagente bij Securitas, op het hoofdkantoor van Brussels Airlines in de nationale luchthaven. Samen met acht andere collega’s zorgt zij ervoor dat de receptie voortdurend bemand is. ‘Bewakingsagent wordt beschouwd als een typisch mannenberoep’, zegt Sabrina. ‘Toch is een op drie werknemers bij Securitas een vrouw.’

Je moet dus geen bodybuilder zijn om in de bewakingssector een job te vinden? ‘Toch niet voor de job die Ik heb geen moment ik doe. Ik sta in voor de camerabewaking en ik voer getwijfeld om controlerondes uit. Soms déléguée te worden. moet ik een technische inVan opleiding ben ik terventie doen, bijvoormaatschappelijk beeld als de slagboom van de pa rk i ng blok keer t . assistent. Ik help Daarnaast heb ik een aanmensen graag verder. tal administratieve taken. Ik ontvang de bezoekers, Sabrina Tirions, schrijf hen in en meld hen Securitas aan. Voor het personeel van Brussels Airlines maak ik badges aan en regel ik de toegang tot het gebouw. Ook de Sabrina Tirions: ‘Bij de bedrijven op de nationale luchthaven doen zich overal dezelfde problemen voor: de prijzenslag, de vele postbedeling zit in mijn takenpakket. Het is fusies en niet in het minst de hoge flexibiliteitseisen.’ eigenlijk een beroep met veel sociale contacten, en daarom doe ik het ook zo graag.’ kans kreeg om déléguée te worden. Van op- nemers van Securitas. Omdat het personeel ger hoe meer in mijn kleren kruipt.’ leiding ben ik maatschappelijk assistent. Ik verspreid is over verschillende klanten, heb Sinds vier jaar ben je ook déléguée Je volgt nu een opleiding syndicaal help mensen graag verder. Ik zetel in het co- ik wel geen breed overzicht. Ik moet problevoor het ACV. werk aan de Sociale School mité voor veiligheid en preventie, dat waakt men oplossen in bedrijven die ik zelf niet ken. Heverlee. ‘Ik heb geen moment getwijfeld toen ik de over de werkomstandigheden van alle werk- Daarom vraag ik altijd zoveel mogelijk informatie op.’ ‘Tijdens een cursus van het ACV hoorde ik over deze opleiding. Ik hoop om in vijf jaar Maar het is toch de klant van tijd mijn bachelordiploma te halen. MomenSecuritas die het probleem moet teel zit ik dus midden in de blok en leg ik exaoplossen. Hoe pak je dat aan? mens af. Het vergt wel een aanpassing van ‘Wij kunnen een postbezoek regelen, waarmij, ik moet weer leren leren. Gelukkig heb bij de preventieadviseur en een délégué de ik ook een aantal vrijstellingen. klant bezoeken. Als het echt om een veiligDankzij deze opleiding kan ik mijn werk als heidsrisico gaat, neemt Securitas contact op syndicalist beter doen. Als collega’s mij met de klant. Onze werkgever speelt hierbij vragen stellen, kan ik hen sneller voorthelpen. kort op de bal en slaagt er ook in om de klant Ook mijn netwerk is groter geworden. Wie te overtuigen om het probleem op te lossen. weet ga ik later wel bij de vakbond werken Er is een goede wisselwerking tussen het co(lacht). mité, de werkgever en de klanten, waardoor Waarom kiest een jonge, we snel resultaten kunnen boeken. En dat is dynamische vrouw zo bewust fijn, natuurlijk.’

Hoe is het om te werken op de nationale luchthaven?

Metaal- en textielarbeiders willen eenheidsstatuut Vertegenwoordigers van ACV Metea, de vakbondscentrale voor onder andere de metaal- en textielsector, klopten vorige week aan bij de arbeidsrechtbanken. Ze vroegen hen om mee aan te dringen op een gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden. Als er op 8 juli geen statuut is, dan krijgen de arbeidsrechtbanken veel extra werk. Dan kunnen alle arbeiders aanklagen dat ze gediscrimineerd worden ten opzichte van bedienden. Dat willen de vakbonden niet, en daarom voerden ze onder andere in Mechelen (foto) actie met de slogan ‘Hier moeten we niet zijn’. (LVDB)

‘Zaventem heeft zo zijn eigen dynamiek en is een verhaal apart. Daarom dat alle ACVdélégués uit de verschillende bedrijven op de luchthaven elkaar regelmatig ontmoeten en informatie uitwisselen. Ook al is de hoofdactiviteit van elk bedrijf anders, toch doen zich overal dezelfde problemen voor. Zoals de prijzenslag, de vele fusies of gezondheidsproblemen door de vervuiling. Maar wat de meeste werknemers zorgen baart, zijn toch de hoge eisen op het vlak van flexibiliteit. De sterk wisselende uurroosters wegen op de gezondheid en het evenwicht tussen werk en privé. Ik merk zelf ook dat dit werkritme hoe lan-

voor de vakbond?

‘Sommigen beweren dat de houdbaarheidsdatum van de vakbond overschreden is. Ik zie dat heel anders. Het belang van de vakbond is nog nooit zo groot geweest als nu. De verrechtsing van de samenleving bedreigt alle verworvenheden die we gerealiseerd hebben voor de werknemers. En ik ben ervan overtuigd dat de werknemers het nog erg moeilijk gaan krijgen. De uitdagingen zijn immens: langer werken, jobs creëren, voor leefbaar werk zorgen, werklozen opvangen enzovoort. Het werk van de vakbond is nog lang niet gedaan.’

Leen Grevendonck


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

11

30 000 betogers willen niet langer wachten op beter, gemeenschappelijk statuut Op 6 juni kwamen in Brussel 30 000 mensen op straat. De dag na de manifestatie legde Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) de sociale partners twaalf vragen voor om het overleg weer op gang te trekken. ACV wil een globale oplossing voor het dossier. Als er tegen 8 juli geen oplossing komt voor de discriminatie tussen arbeiders en bedienden, dreigt juridische chaos. Guy Puttemans

In 2011 stelde het Grondwettelijk Hof dat de discriminatie tussen arbeiders en bedienden vóór 8 juli 2013 weggewerkt moest zijn. Minder dan een maand voor die deadline is er nog geen oplossing. ACV nam de voorbije weken heel wat initiatieven om de regering aan het hangende dossier te herinneren.

Op 30 mei overhandigde een ACV-delegatie 100 000 handtekeningen voor een beter gemeenschappelijk statuut aan de regering. Ook aan alle arbeidsrechtbanken werd actie gevoerd.

de

✔✔ De ACV-voorstellen voor een beter gemeenschappelijk statuut vind je op www.beterstatuut.be.

FOCUS

www.twitter.com/Acvonline

https://www.facebook.com/het.acv

Koude kleren Een paar weken geleden ging een foto de wereld rond: een man en een vrouw, werknemers van een confectiebedrijf dat ondergebracht was in de ingestorte Rana Plaza-fabriek in Bangladesh, onder stof en puin. Dood, in een laatste omhelzing. Meer dan 1 100 van hun collega’s deelden hetzelfde noodlot. Een paar dagen lang veroorzaakte dit beeld een schokgolf in heel de wereld. De menselijke kostprijs van onze kle­ ding kon niet duidelijker in beeld ge­ bracht worden. Overal kwam consu­ mentenprotest op gang. De Internatio­ nale Arbeidsorganisatie (IAO) stuurde een speciale missie naar Bangladesh. Dit initiatief van de IAO, het oudste agentschap van de Verenigde Naties en als het ware het wereldparlement van de arbeid, maakte blijkbaar in­ druk. Grote kledingketens onderte­ kenden een akkoord met de internatio­ nale vakbonden. Dankzij jarenlange druk, ook van de Schone Kleren Cam­ pagne (in eigen land aangestuurd door Wereldsolidariteit), beloofden de kle­ dinggiganten eindelijk meer aandacht voor de veiligheid en de arbeidsvoor­

waarden in de bedrijfjes die hun kle­ ding produceren. Karl-Johan Persson, topman van H&M en de grootste kle­ dinginkoper in Bangladesh, sprak plots zelfs over de noodzaak van mini­ mumlonen. Hij zou willen meewerken aan een fairtradelabel om oneerlijke concurrentie op basis van slechte ar­ beidsvoorwaarden uit te sluiten. Op de jaarlijkse conferentie van de IAO, die op dit moment in Genève plaatsvindt, gaat de overkoepelende internationale werkgeversorganisatie alweer over tot keiharde business as usual. Er is geen enkele reden om de aan internationale bedrijven verbon­ den toeleveranciers extra in het oog te houden, vinden ze. Dat zijn onderne­ mingen zoals alle andere. En waag het vooral niet om bij de multinationals

enige verantwoordelijkheid te leggen voor wat misloopt bij hun toeleveran­ ciers. Ze hebben daar helemaal geen vat op. Klap op de vuurpijl: de IAO zou volgens de werkgevers bij de gebeur­ tenissen in Bangladesh haar boekje te buiten zijn gegaan. Het geeft een meer dan wrang gevoel wanneer die meer dan duizend doden de koude kleren van sommigen niet raken.

Marc Leemans, voorzitter ACV

Het geeft een meer dan wrang gevoel wanneer die meer dan duizend doden de koude kleren van sommigen niet raken.


12

¬ uw job, ons werk

bondig

vak

IAO-conferentie, 5 - 20 juni

‘Landen die zware fouten maken, mogen niet vrijuit gaan’ In Genève loopt de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), een soort ‘wereldparlement van de arbeid’. Werkgevers, vakbonden en overheden spreken er over het belang van sociaal overleg, de impact van vergrijzing op tewerkstelling en sociale zekerheid, duurzame economie en groene jobs. Het is ook uitkijken naar de Commissie voor de toepassing van de Normen. Die discussieert over schrijnende schendingen van werknemersrechten. Vorig jaar blies de werkgeversdelegatie het overleg op omwille van het stakingsrecht. ACV-voorzitter Marc Leemans: ‘Ik hoop dat we de draad weer kunnen opnemen. Landen die zware fouten maken, mogen niet vrijuit gaan.’ Oud ACV-voorzitter én IAO-vicevoorzitter Luc Cortebeeck blogt over de conferentie op www.mo.be/wereldblog/luccortebeeck

Vakantiedomein Sol Cress (Spa) Superpromo voor leden van ACV Metea voor minimum 2 overnachtingen tussen 1 juli en 31 augustus Prijs per nacht 40 euro / volwassene in plaats van 75,45 euro 18 euro / kind 6-14 jaar in plaats van 52,55 euro kind 2-5 jaar gratis in plaats van 35,30 euro Niet combineerbaar met andere kortingen. Deze promotie is mogelijk dankzij de tussenkomst van ACV Metea (Familie)kamer, volpension, animatie (23 juli - 18 augustus), geleide wandelingen, avondanimatie, kidsclubs, barbecue (dinsdagavond).

✔✔www.solcress.be, 087 77 23 53

Sociaal voordeel bouw Vanaf 14 juni verstuurt het Fonds voor Bestaanszekerheid de syndicale premiekaart 2013 aan de werknemers in de bouw. De premie bedraagt 0,62 euro per gepresteerde of gelijkgestelde dag tijdens de periode van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013, met een maximum van 135 euro. Tellen mee in de berekening: effectief gepresteerde dagen, dagen van de eerste week gewaarborgd loon bij ziekte, feestdagen, klein verlet (betaalde afwezigheid bij geboorte, huwelijk, overlijden), jaarlijkse vakantiedagen, inhaalrustdagen, weerverlet, werkloosheid om economische redenen of omwille van andere oorzaken (maximum twintig dagen), dagen van syndicale vorming en betaald educatief verlof (maximum vijf dagen). Noteer je rekeningnummer op de kaart en geef ze af in je ACV-dienstencentrum of op het beroepsverbond van ACV BIE. Zorg ervoor dat de betaling van je ACVbijdrage in orde is. Het sociaal voordeel wordt betaald vanaf 24 juni.

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

Swissport: het verhaal achter de gestrande koffers

‘Prijzenslag op de luchthaven moet Er was het laatste jaar veel beweging bij Swissport, een van de bagage-afhandelaars op Brussels Airport. Vorig najaar nam het nog medespeler Flightcare over. Dit voorjaar verloor het Jetairfly als grote klant. De concurrentie op de luchthaven is moordend. Niet in het minst voor het personeel, dat op 12 mei in staking ging. ‘We moeten de race naar de bodem stoppen’, waarschuwen ACVsecretarissen Pol Buekenhout van LBC en Kurt Callaerts van ACVTranscom.

I

n september 2012 bezegelde Swissport de overname van bagageafhandelaar Flightcare. Maar begin dit jaar speelde het met Jetairfly een belangrijke vliegmaatschappij kwijt aan concurrent Aviapartner. ‘Voor ons was al snel duidelijk dat Swissport een prijzenslag wilde aangaan. De bagageafhandelaar deed de prijs voor zijn diensten zakken. Men compenseerde dat onder andere door in te grijpen in de werktijden van het personeel.’

Hoe ging dat concreet? ‘Swissport trok de kaart van de grenzeloze flexibiliteit. De directie wilde de gesplitste werkshift, die al bestond voor bedienden, verder uitbreiden. In zo’n splitshift werk je volgens de drukte op de luchthaven. Bijvoorbeeld: ’s morgens van 5.15 tot 9.30 uur en ’s avonds van 15.45 tot 19.30 uur. Woon je een uur van de luchthaven, dan ben je per dag 16,5 uur met je werk bezig.’

Komt zoiets niet op het sociaal overleg? ‘Swissport heeft een eigenaardige visie op sociaal overleg. De directie stelt een plan voor en voert het dan gewoon in. Dat is eerder een

Werknemers uit de glasindustrie willen een toekomst De glasindustrie in België en Europa heeft het zwaar, ook op sociaal vlak. Dat is geen goed nieuws, want die sector is als de kanarie in de mijn: de gezondheid ervan is bepalend voor de evolutie in de hele industrie. Dat komt omdat bijvoorbeeld de bouw en autonijverheid er afhankelijk van zijn. De werknemers uit de sector luidden op 4 juni de alarmbel met een gemeenschappelijke vakbondsbetoging in Brussel. Ze roepen bedrijven op om hun sociale verantwoordelijkheid op te nemen. Van de Europese Commissie verwachten ze een sterker industrieel beleid. Dat moet in dienst staan van de industrie en haar werknemers, eerder dan van grote ondernemingen en groeilanden die de markt controleren. (GV)

model van confrontatie. Ondanks verschillende waarschuwingen en verzoeningspogingen bleef de directie de onheuse behandeling en de klachten van de werknemers negeren. Het personeel had er uiteindelijk genoeg van.’

Vonden de werknemers met een staking wel gehoor? ‘Ook toen was Swissport niet gehaast om te onderhandelen. Zelfs niet toen we de directie nog meer tijd gunden. We hebben acties uitgesteld tot na een nieuwe verzoeningsvergadering. Maar daarna was het geduld van de werknemers op. Iedereen legde het werk neer. Het personeel werd slecht behandeld. De directie kleurde altijd wat verder buiten de lijntjes en stelde geen ernstige oplossingen voor. Het vertrouwen in de directie zakte volledig onder nul.’

Wat zorgde dan voor de doorbraak tijdens de staking? ‘Uiteindelijk erkende de grote baas van Swiss­

port, de Noor Per Utnegaard, samen met minister van Werk Monica De Coninck (sp.a), dat er grenzen zijn aan de besparingen en aan de opsplitsing van de werktijden. Je kunt het sociale leven van werknemers niet ongestraft wegnemen. Je kunt de werkdruk niet onhoudbaar blijven opdrijven.’

Hoe hou je het werk op de luchthaven op lange termijn leefbaar? ‘Met gezonde concurrentie hebben wij geen probleem, maar de race naar de bodem moet stoppen. Dat kan alleen door met alle bagageafhandelaars afspraken te maken over sociale clausules en wettelijke ondergrenzen, samen met alle andere ondernemingen in het luchthavengebied, met de overheid en met arbeiders en bedienden. Die clausules moeten in overeenstemming zijn met de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). En ze moeten gelden bij overnames én bij de uitbesteding van diensten, bij de afhandeling van bagage én bij minder winstgevende activiteiten, zoals busvervoer


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

13

Op inleefreis naar Tanzania met ACV

stoppen’

‘Ik voel mij verbonden met het huispersoneel in Tanzania’ Eind mei trokken zes ACVdélégués van enkele thuiszorg­ organisaties op inleefreis naar Tanzania. Samen met drie beroepskrachten van ACV Voeding en Diensten gingen zij op bezoek bij de vakbond Chodawu, die opkomt voor huisarbeiders en horecapersoneel. ‘Het was een leerrijke ervaring’, vindt Erna Fredrickx van Familiehulp.

A

en onderhoud. Nu besteden bagage-afhandelaars Swissport en Aviapartner die taken uit aan onderaannemingen, omdat zij nog goedkoper werken. Alweer ten koste van loon- en arbeidsvoorwaarden.’

Hoe volgt het ACV de evoluties op de luchthaven op? ‘Sinds 2011 werken alle ACV-beroepscentrales samen die betrokken zijn bij ondernemingen op de luchthaven, onder de naam ACVAviation. ACV-Aviation ijvert voor degelijke afspraken, garanties voor opleiding en vorming en kwaliteitsvolle en veilige werkomstandigheden. Dat is in het belang van personeel en passagiers. Beter dan te dreigen met dwangsommen, kan de overheid het overleg in het hele luchthavengebied ondersteunen. Zo werkt iedereen positief mee aan een blijvende oplossing.’ Griet Verhoeyen Patrick Wirix

?!

CV Voeding en Diensten verdedigt in België onder meer het personeel dat in de gezinszorg en in dienstencheque-ondernemingen aan de slag is. Maar ook wereldwijd zet de centrale zich in voor betere arbeidsomstandigheden voor huispersoneel. Met de vakbond Chodawu in Tanzania onderhoudt de centrale een nauwe band. Daarom reisde een delegatie naar Tanzania om ervaringen uit te wisselen. Erna Fredrickx, verzorgende en ACV-déléguée bij Familiehulp, was erbij en is sterk onder de indruk van de mensen die ze heeft ontmoet.

Doen huisarbeiders in Tanzania hetzelfde werk als jij? ‘We doen allemaal het huishouden bij gezinnen thuis. Maar er zijn grote verschillen. De huisarbeiders in Tanzania werken veelal bij één rijk gezin, dat hun rechtstreekse werkgever is. Ikzelf werk voor Familiehulp, dat mij voor verschillende gezinnen inschakelt. Mijn uren zijn ook vast: ik werk van half negen tot half vijf. Huisarbeiders in Tanzania weten wel wanneer ze beginnen met hun werk, maar niet hoe laat ze eindigen.’

Met welke problemen kampen zij? ‘Ik denk dat de scheve machtsverhouding tussen de werkgevers en de huisarbeiders het grootste probleem is. Als huisarbeider zit je

Hoe kunnen we je helpen? ACV geeft raad.

‘Het grootste probleem van huisarbeiders in Tanzania is de scheve machtsverhouding tussen werkgever en werknemer’, vindt Erna Fredrickx (bovenaan vierde links). in een zwakke positie. Je kunt bijna niet onderhandelen met je werkgever over je loon of werkomstandigheden. Veel vrouwelijke huisarbeiders worden ook seksueel misbruikt. Zij schamen zich hier heel erg voor. Zij hebben geen geld om naar de rechtbank te stappen. Bovendien moeten zij de schuld van de dader kunnen bewijzen. Veel daders gaan dus vrijuit.’

Wat kan de vakbond Chodawu voor hen betekenen? ‘Chodawu probeert alle huisarbeiders in Tanzania te organiseren. Dat is geen eenvoudige opdracht. Huisarbeiders werken verspreid. Je moet hen eerst weten te vinden. De vakbond wil betere arbeidsomstandigheden bedingen via de overheid. Daarnaast houdt de vakbond zich bezig met

sociale projecten. Zo hebben wij een opleidingscentrum bezocht waar jonge vrouwen leren naaien en zeep maken.’

Hoe ga jij je deze inleefreis herinneren? ‘De verbondenheid met de mensen blijft me bij. De huisarbeiders in Tanzania hebben andere verzuchtingen dan wij in België. Maar wat ons bindt als werknemers en militanten, is dat wij alleen maar resultaat kunnen boeken als we steeds op dezelfde nagel blijven hameren.’

Leen Grevendonck

Solidariteitsactie aan Mc Donald’s

Is je loon hoog, laag of gemiddeld? Hoe weet je of je genoeg verdient? En of je loon gemiddeld, hoger of lager is, in vergelijking met andere lonen in de sector?

beroepsgroep. Je kunt ook zien of je meer of minder verdient dan de meeste werknemers van jouw leeftijd, en hoe het zit met extralegale voordelen.

Het ACV ontwikkelde de website www. allesovermijnloon.be. Op die site kun je meedoen aan de Grote Loonenquête. In 10 minuutjes vul je enkele vragen in: ‘Hoe oud ben je?’, ‘Hoe lang werk je al?’, ‘Welk beroep oefen je uit?’. Een loonfiche bij de hand komt zeker van pas wanneer je de enquête invult. Uiteraard worden je persoonlijke gegevens met respect voor je privacy behandeld.

Extra info

Vergelijken Na de vragenlijst kun je je loon precies vergelijken met dat van anderen in je sector of

Ben je lid van het ACV, dan krijg je ook een overzicht van de wettelijke barema’s in het paritair comité (pc) waarin je werkt. Je krijgt ook info te zien over de premies en de functieclassificatie in je paritair comité.

✔✔www.allesovermijnloon.be

Op 6 juni voerden de horecavakbonden, waaronder ACV Voeding en Diensten, een solidariteitsactie aan het Mc Donald’s restaurant in hartje Brussel. De actie vond tegelijk plaats in meer dan 30 landen, om de wanpraktijken in sommige Amerikaanse vestigingen aan te

klagen. Studenten werken er aan een hongerloon en hebben daarover zwijgplicht. De actievoerders vroegen aan Mc Donald’s België, in februari uitgeroepen tot ‘beste werkgever’ van ons land, om de Amerikaanse directie tot sociale dialoog te bewegen. (GV)


14

¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

Sociaal overleg in de sectoren

‘Er gaat een jaar verloren voor de werknemers’ Wie beslist er eigenlijk hoeveel loonopslag je krijgt? Wanneer je met brugpensioen mag gaan? Of hoeveel dagen vorming je elk jaar krijgt? Over veel van die dingen maken vakbonden en werkgevers in je sector afspraken. Weldra gaat dat sociaal overleg in de sectoren opnieuw van start, maar de opstart verloopt moeizaam.

E

lke twee jaar maken de organisaties van werknemers (vakbonden) en werkgevers een inter professioneel akkoord (IPA). De laatste jaren gebeurt dat vaak ook samen met de overheid. In het IPA bepalen ze onder meer hoeveel ruimte er is voor loonopslag. Daarna maken de sociale partners afspraken in de verschillende sectoren, op basis van deze krijtlijnen. Ze zoeken daarbij een evenwicht tussen de behoeften van werknemers en bedrijven. Werk je in een grote onderneming, dan kan het zijn dat de vakbondsdelegatie daarna nog verder onderhandelt over een eigen ondernemingsakkoord. Stefaan Vanthourenhout, voorzitter van ACV bouw - industrie & energie, zit binnenkort mee aan de onderhandelingstafel voor de bouwsector. ‘95 procent van de bouwondernemingen zijn kmo’s. Sectorale afspraken op nationaal niveau zijn dan ook belangrijk, omdat elke bouwvakker daardoor onder dezelfde afspraken werkt. Zonder sectoraal overleg zouden werknemers in kmo’s uit de boot vallen.’

Waarover gaan die sectorale onderhandelingen? ‘Het gaat over verschillende domeinen. Over loon- en arbeidsvoorwaarden, om te beginnen. Zonder sectorale afspraken zouden werknemers terugvallen op het absolute minimum. Maar het gaat verder dan loonopslag. Er wordt ook gepraat over een vergoeding voor verplaatsingen of over premies.

Stefaan Vanthourenhout, voorzitter van ACV bouw - industrie & energie: ‘95 procent van de bouwondernemingen zijn kmo’s. Zonder sectoraal overleg zouden werknemers in kmo’s uit de boot vallen.’ Kortom: alles waarmee we ervoor kunnen zorgen dat de koopkracht van werknemers toeneemt.’

Waarover wordt er nog gepraat? ‘Ook thema’s als werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen, red.) en vorming staan op de agenda. Sectoraal overleg biedt veel mogelijkheden. Je kunt onder andere een accent leggen op opleiding. Het is bijvoorbeeld belangrijk om een goede instroom van bouwvakkers te voorzien. Dat kan met een degelijke opleiding, maar je

Waarom sectoraal overleg? Elke sector heeft eigen noden. Daarom gaan de organisaties van werkgevers en werknemers per sector samen onderhandelen in een paritair comité.

Wat is het resultaat? Het resultaat van die onderhandelingen is een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor alle arbeiders uit de sector. De afspraken uit de sectorale cao gelden ook voor de arbeiders in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Hierdoor krijgt iedereen dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden.

Waarom is een sectorale cao belangrijk? En staan bindende afspraken in over arbeidsvoorwaarden, het loon en de sociale vrede. Bedrijven zijn verplicht om deze afspraken toe te passen.

moet er ook voor zorgen dat deze bouwvakkers in de bouw blijven. Een goede coaching en opvolging kunnen uitstroom tegengaan. Sectoraal overleg biedt veel kansen om een doordacht arbeidsmarktbeleid uit te voeren. We kunnen een loopbaan ruimer bekijken en rekening houden met aangepast werk en de combinatie van werk met het gezin.’

Voor 2013-2014 is er geen IPA, en dus ook geen kader voor het sectoraal overleg. Wat nu? ‘De loonnorm is nul procent. Er is dus geen marge voor loonopslag. Dat is een sterke belemmering. Maar er zijn wel mogelijkheden. Een paar zaken vallen wettelijk gezien niet onder die loonnorm, zoals een aanvullend pensioen en collectieve bonussen.’

De vakbonden hebben ook eisen om de kwaliteit van het werk op te krikken. Hoe doe je dat? ‘Eén van die zaken is een werkbare loopbaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen op een goede manier hun loopbaan doorlopen? We willen ook inzetten op betere arbeidsomstandigheden. Dan gaat het om veiligheid, maar ook om de last van het werk aanpassen aan de werknemer. Die dingen dragen bij tot de kwaliteit van je werk.’

Er is ook nog geen akkoord over een gemeenschappelijk statuut voor

arbeiders en bedienden. Is dat een probleem? ‘Werkgevers willen de sectorale onderhandelingen niet opstarten. Dat blijkt een bewuste strategie. Zij willen eerst weten wat de gelijkschakeling van de statuten gaat kosten. Dat is een drogreden, want ze kennen de kost voor werkgevers.’

Wat gebeurt er dan intussen? ‘Werkgevers verlengen de bestaande afspraken, vaak tot het einde van dit jaar. De meeste sectorale onderhandelingen gaan wellicht pas in september van start. Dat is een nadeel, omdat gemaakte afspraken zo pas geldig worden vanaf 2014. Voor onze werknemers dus een verloren jaar.’

Moeten werkgevers schrik hebben van vakbonden? ‘Zeker niet. Goede sectorale afspraken zijn een win-winsituatie voor werknemers en werkgevers. Ze vormen een stevige basis voor de sociale vrede. Werkgevers en werknemers kunnen niet zonder elkaar. De afspraken die we maken, bijvoorbeeld over flexibiliteit, bieden ook hen houvast. Een goede relatie is daarvoor absoluut nodig.’ Lieve Van den Bulck


¬ gewikt & gewogen

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

ZEGT

15

Ben Vanpeperstraete, Schone Kleren Campagne

‘Over vijf jaar is het veiliger werken in de Bengalese kledingsector’ 41 kledingmerken hebben een akkoord ondertekend om de veiligheid in de kledingsector in Bangladesh te verbeteren. Dat hier nog veel werk aan de winkel is, maakte de dodelijke ramp in de Rana Plaza-fabriek eind april duidelijk. ‘Ook als consument kun je je steentje bijdragen’, zegt Ben Vanpeperstraete van Schone Kleren Campagne.

1129

Cia Jansen

Dat is het uiteindelijke officiële dodental na de ineenstorting van het Rana Plaza-gebouw in Bangladesh op 24 april. Rana Plaza telde acht verdiepingen, waarvan vier illegaal, en huisvestte een winkelcentrum en vijf kledingfabrieken. ‘Het verlies van al die mensenlevens is immens triest’, zegt Ben Vanpeperstraete van Schone Kleren Campagne. ‘En het geeft een wrang gevoel, omdat al die slachtoffers onnodig gestorven zijn. Eén dag voor de ramp was er namelijk een scheur in het gebouw ontdekt. De andere bedrijven in het Rana Plaza sloten daarop hun deuren, maar de eigenaars van de kledingfabrieken hebben hun werknemers verplicht om toch te komen werken.’

‘41 internationale kledingketens hebben een bindend veiligheidsakkoord ondertekend. In alle Bengalese kledingfabrieken die voor deze ketens produceren, komen er onafhankelijke inspecties. De kledingmerken zullen ook de nodige renovaties betalen om de fabrieken veiliger te maken. De werknemers krijgen het recht om onveilig werk te weigeren. Elke fabriek krijgt een comité voor veiligheid en preventie en vakbonden krijgen toegang tot de werkvloer.’

Vrees je niet dat dit akkoord dode letter zal blijven?

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor deze ramp? ‘Iedereen draagt een deel van de schuld, zowel de eigenaar van het gebouw en de werkgevers als de Bengalese overheid. Je moet weten dat onveilige arbeidsomstandigheden een structureel probleem zijn in Bangladesh. Wekelijks breekt er wel een brand uit in een textielfabriek of gebeurt er een ongeval. Alle partijen hebben steeds nageDe kledingmerken laten om hier iets aan te doen. zetten zodanig veel Ook de kledingmerken gaan niet druk op de prijs dat vrijuit. Zij zetten zodanig veel fabrieken weinig druk op hun toeleveranciers om lagere prijzen te bieden, dat die middelen overhou­ weinig middelen overhouden om den voor veiligheid. te investeren in veiligheid. Sociale auditkantoren controleren de Ben Vanpeperstraete, Schone Kleren Campagne fabrieken wel, maar worden vaak betaald per positieve audit. Als je werkgever. Die zijn dus niet bepaald onafeen eerlijk beeld w il van de hankelijk. arbeidsomstandigheden, moet je vakbonden vrij spel geven.’ Het is niet gemakkelijk om in de kledingsector een vakbondswerking te promoten. Werknemers krijgen vaak enkel korte­ Hoe sterk staan de vakbonden nu? termijncontracten - of geen contract - en maar zeven procent ‘In de Bengalese kledingindustrie zijn 49 vakbonden actief. is lid van de vakbond. Het is ook een erg mobiele industrie. Dat cijfer alleen al illustreert hoe verspreid de slagorde is. Een Kledingmerken kunnen heel gemakkelijk de productie veraantal heeft bovendien nauwe banden met de overheid of de huizen naar een ander land.’

Wat tweet er in het struikgewas? Visie plukt enkele rake commentaren van de sociale netwerksite.

Netwerk Tegen Armoede

#Walibi, pretpark voor rijke kindjes.

Peter Van Rompuy Vlaams parlementslid

3 op 4 papa’s wil meer tijd voor gezin. Karikatuur van vader als ‘kostwinner’ is ah uitsterven, gelukkig! #vaderdag

Jasper van Kuijk Nederlandse cabaretier

Vandaag (10 juni, red.) reist het hele Europarlement van Brussel naar Straatsburg. Gebeurt 12x/jaar, kost € 180 miljoen & 19 000 ton CO2. Steun @SingleSeatEU

Bekende merken als H&M en Zara nemen zich nu voor om de veiligheid in de Bengalese kleding­ sector te verbeteren.

‘Nee, dit akkoord is meer dan een PR-stunt. Ook de Schone Kleren Campagne heeft het akkoord ondertekend en zal er mee over waken dat het uitgevoerd wordt. Het wordt wellicht een werk van lange adem. Maar ik ben er zeker van dat de Bengalese kledingsector er over vijf jaar heel anders zal uitzien. Het akkoord zet bovendien de deur open voor gelijkaardige akkoorden, in andere landen en bijvoorbeeld voor hogere lonen.’

Kun je als consument je steentje bijdragen? ‘Met aankopen in groep kun je als consument zeker het verschil maken. Ga eens na waar je voetbalclub zijn uitrusting aanschaft. Koopt jouw bedrijf al schone werkkledij? En wat doet je gemeente op dit vlak? Op www.fairwear.org vind je een lijst van kledingmerken die schonere kleren verkopen. Onderschat vooral ook niet de politieke kracht van de consument. Als 1 000 mensen geen kleding meer kopen bij een bepaalde keten, heeft dat weinig effect. Maar als diezelfde 1 000 mensen de keten bestoken met vragen over schone kleren op Facebook, in de winkels en via mail, dan zetten zij iets in beweging. Hoe meer consumenten pleiten voor schone kleren, hoe meer bedrijven er oog voor zullen hebben.’

Leen Grevendonck

✔✔www.schonekleren.be

beelding

UIT


16

¬ Limburg

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

LIMBURG NEVEN-

EFFECT

Dag tegen de slumdogs Op 12 juni staan we stil bij de Internationale Dag tegen Kinderarbeid. ‘Maak de vaatwasser eens leeg!’ of ‘Ruim je kamer op!’: daar gaat het niet over. Ook niet over de opruimactie van de Chiro in de wijk, of de groene poetsbeurt samen met Natuurpunt. Nee, de Internationale Dag tegen Kinderarbeid is een initiatief van de Verenigde Naties (UNO) om die 218 miljoen kinderen die elke dag gedwongen worden tot hard labeur, een betere toekomst te geven. Denk aan de film ‘Slumdog Millionaire’ over kinderen die voor een paar cent per dag als goedkope arbeidskrachten worden uitgebuit. In fabrieken, op plantages, in de prostitutie. Alleen zo kan het gezin overleven.

Verantwoordelijke uitgever regio Limburg: Carien Neven Wil je reageren op de regionale bladzijden 12 tot en met 15? Contacteer dan de redactie van ACW Limburg - Mgr. Broekxplein 6 - 3500 Hasselt tel. 011 29 08 70 - acw.limburg@acw.be - www.acwlimburg.be - www.visielimburg.be

FINANCIERING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP VERANDERT GRONDIG

‘Nog voor de verkiezingen van 2014 wordt het nieuwe decreet van Jo Vandeurzen door het Vlaamse parlement gestemd’ stelt Vera Jans. ’Ik volg dit dossier op de voet. Als Vlaams parlementslid voor de CD&V ben ik helemaal gewonnen voor de nieuwe persoonsvolgende aanpak. De voorzieningen of de bedden worden niet langer rechtstreeks gesubsidieerd. Maar de personen met een handicap krijgen voortaan een figuurlijk rugzakje met mogelijkheden: cash geld of een soort dienstenwaardebon (voucher). Daarmee kan je (samen met je omgeving) zelf je eigen zorg bijna van A tot Z in regie zetten.’

Dit jaar verbindt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) hier het thema ‘Onderwijs: het juiste antwoord op kinderarbeid’ aan. Want onderwijs is ook voor deze kinderen de enige weg naar een betere toekomst. Onderwijs biedt hun een veilige omgeving. Daarnaast moeten kinderen die werken en andere kinderen die een marginaal bestaan leiden, gebruik kunnen maken van flexibele en degelijk gefinancierde onderwijsprogramma’s. Het afschaffen van schoolgeld in het basisonderwijs leidt er gegarandeerd toe dat meer kinderen naar school kunnen. Overal ter wereld worden op 12 juni acties gevoerd tegen kinderarbeid, ook in sommige scholen. Maar spijtig genoeg blijft dat laatste bij ons beperkt. Misschien heeft de examenperiode daar wel iets mee te maken. Of niet? Het is alvast jammer, want dit is een uitgelezen kans om leerkrachten en leerlingen bewust te maken van het probleem van kinderarbeid en om hen ertoe aan te zetten het hele jaar door actie te ondernemen op verschillende niveaus. Na de examens zijn er in de school vast nog genoeg momenten waar deze Internationale Dag tegen Kinderarbeid de aandacht kan krijgen die hij verdient en zo de aanzet is om niet met vertraging volgend schooljaar, maar al eerder, dit onrecht op de schoolbanken te leggen.

Carien Neven secretaris ACW Limburg www.neveneffect.eu

BEDRIJFSSLUITING... WAT NU GEDAAN?

Zit je met vragen omdat het bedrijf waar je werkt gaat sluiten of afslanken? Vragen over je administratie, financiën, hoe het nu thuis verder moet?

Hulpverleners staan elke werkdag van 9 tot 17 uur klaar om te helpen of je gericht te verwijzen naar de juiste hulp. Bel naar 011

28 88 64.

Je kan ook terecht bij je vakbond, het lokale OCMW of het sociaal huis in je gemeente.

Vera Jans: ‘Het nieuwe systeem strookt perfect met onze veranderde kijk op mensen met een handicap en de bijhorende rol van de samenleving. Het is ook geen verdoken besparingsoperatie. De budgetten stijgen namelijk. Ook bij andere doelgroepen en in andere levensdomeinen is momenteel een vergelijkbare copernicaanse verandering aan de gang. Men heeft het dan over de vermaatschappelijking van de zorg.’

Maximale zelfsturing ‘Dat biedt voordelen. Het erkent en formaliseert de inbreng van families, eigen netwerken en het stimuleert overleg met gespecialiseerde voorzieningen. Bij vraaggestuurde hulp is maximale zelfsturing belangrijk. Nu is het vaak alles of niks. Sommigen zouden nu eigenlijk gerust nog een aantal dingen zelf kunnen, maar omwille van wachtlijsten heb je nu nauwelijks keuze. Dat is spijtig. Want je zou met die middelen wel iemand anders een stuk kunnen voorthelpen. Je moet voortaan heus niet vrezen dat er maar recht is op zorg nadat je eigen netwerk volledig uitgeput is. Nee, het is een dynamisch verhaal dat steeds in evolutie is. De theorie is één ding. De praktijk is het echte doel. Daarom wordt in de volgende maanden de vertaling naar het leven van alledag voorbereid.’ Vera wijst ook uitdrukkelijk op de noodzaak van een blijvende investering met bijbehorend groeipad. ‘De capaciteitsuitbreiding moet hand in hand gaan met een herschikking van de middelen. Alle personen met een handicap zullen een basisondersteuningsbudget ontvangen. In een tweede trap is er de handicap-specifieke ondersteuning, want de zorg voor de zwaarst gehandicapten blijft prioritair.’ ‘De voorzieningen moeten steeds door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend zijn. Ook zorgverleners die aan huis komen of in voorzieningen zijn wel degelijk aan diploma- en kwaliteitseisen gebonden. Maar de PAB-assistenten zijn dat niet. Ze worden op eigen houtje ingehuurd door de personen met een handicap of hun naaste omgeving. Aansluiten bij een erkende budgethoudersvereniging geeft je dan toch een belangrijke vorm van kwaliteitsgarantie.’

Kleur bekennen ‘De puzzelstukken liggen allemaal op tafel’ zegt Paul Caes (coördinator/directeur van vzw Stijn, een grote koepelorganisatie van acht Limburgse voorzieningen) ‘Er zijn in de voorbije jaren en maanden voldoende bevragingen gebeurd. Allerlei kritische bedenkingen en scenariobesprekingen kwamen op tafel. Het werkveld is best tevreden dat het er nu echt gaat van komen. En het mag voor ons zelfs sneller gaan. De kansen en de behoeften zijn groot. De middelen zijn ruim maar toch beperkt. Het systeem zal hoedanook geen extra middelen genereren. Maar nu is het wel tijd om de knopen door te hakken. Kleur bekennen, dat is precies de taak en rol van verkozen politici.’

Meer differentiatie ‘Het systeem met de concentrische cirkels rond de zorgbehoevende is voor ons niet nieuw’ vervolgt Paul Caes. We zijn vooral bezorgd over het gebrek aan doordachte visie in de tweede stap. Meer bepaald voor mensen met hogere zorgnoden waarbij het eigen netwerk niet voldoet. Hier staat amper een halve pagina over in de conceptnota van 16 pagina’s. Na de screening van de zorgbehoevende wordt die dan ingedeeld in 4 of 5 budgetcategorieën. Dat is volgens ons te weinig. Zo zullen sommige mensen teveel (en dus te dure) hulp krijgen, anderen te weinig, of mogelijk zelfs geen hulp. Meer differentiatie is dus broodnodig. We hopen ook dat er geen prestatievergoeding komt (bijv. voor dagopvang/nachtopvang) want dat zegt niks over de zorg-nood van de betrokkene.’ Ook KVG geeft aan dat de huidige regelgeving voor verbetering vatbaar is. Jelle Sidarow (KVG Limburg): ‘Familiehulp vraagt bijvoorbeeld uitdrukkelijk dat er iemand thuis is bij het poetsen. Begrijpelijk. Maar bij een gezin met een persoon met een handicap die door dat gezin dagelijks heen en weer naar de kiné gebracht wordt, zou het toch moeten kunnen dat er ondertussen thuis gepoetst wordt. Dan komen ze daarna weer samen thuis in een spic & span gepoetst huis.’


Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

¬ Limburg

17

Boeken kan op www.kazou.be of telefonisch op 011 28 04 87 LEEFTIJD

VAKANTIE

BESTEMMING

VERTREK

TERUG

11-12 j. (‘02-’01)

PUUR AVONTUUR

MASSEMBRE (B)

14/07/13

21/07/13

11-12 j. (‘02-’01)

LATER WORD IK…

LOKEREN (B)

28/07/13

03/08/13

11-12 j. (‘02-’01)

MET DE ZEEHOND OP DE FIETS

TEXEL (NL)

05/08/13

12/08/13

13-14 j. (‘00-’99)

ZWITSERSE KICKS

FIESCH (CH)

09/07/13

18/07/13

14 j. (‘99)

WATERFUNVAKANTIE

LANDES-GASTES (F)

22/07/13

31/07/13

15-16 j. (‘98-’97)

2 B IN HUNGARY

BOEDAPEST-BALATON (HU)

30/06/13

10/07/13

15-16 j. (‘98-’97)

2 B IN HUNGARY

BOEDAPEST-BALATON (HU)

08/07/13

18/07/13

15-16 j. (‘98-’97)

2 B IN HUNGARY

BOEDAPEST-BALATON (HU)

24/07/13

03/08/13

15-16 j. (‘98-’97)

2 B IN HUNGARY

BALATON-BOEDAPEST (HU) 30/06/13

10/07/13

15-16 j. (‘98-’97)

2 B IN HUNGARY

BALATON-BOEDAPEST (HU)

16/07/13

26/07/13

17-18 j. (‘96-’95)

OVERWELDIGEND TSJECHIË

SUMAVA (CZ)

21/07/13

30/07/13

8-12 j. (‘05-’01)

KINDEREN MET OVERGEWICHT

DE HAAN (B)

29/07/13

05/08/13

-10%

• • • •

motor: middenmotor 36 Volt, 250 Watt kleur: zwart schakeling: Shimano-Nexus 7 versnellingen display: multifunctionele LCD display met bedieningseenheid en starthulp

+ GRATIS

fietstas t.w.v. 64,97 euro Prijs: € 2 199 Nu: € 19 79,10

Voor alle informatie én een testrit, kan je terecht in de Thuiszorgwinkel te Hasselt, Gouverneur Roppesingel 75 011 28 09 80 www.thuiszorgwinkel.be

Actie geldig van 11 juni tot 20 juli 2013

WINORA C3: hoog rijcomfort en onderhoudsvriendelijk


18

Limburg job, ons werk ¬ ¬uw

ACWKORTWEG BEZOEK MET PASAR

. zo 7.7: de steenkoolmijn van Blegny in Luik, erkend als werelderfgoed. Samenkomst: Pater Boutsenplein in Dilsen-Stokkem om 12.30 u of rue Lambert Marlet 23 in Blegny om 13.45 u. Prijs 13 €, Pasar-leden 12 €, inkomgelden mijn en boemeltreintje inbegrepen. Inschrijven vóór 30.6 bij: Jean Lenssen, tel. 089 56 67 31

FIETSEN MET PASAR

. zo 16.6: 40 km rondom Peer. Vertrek: kerk Grote-Brogel om 13.30 u. Info: Marleen Martens, tel. 011 63 48 05 . zo 23.6: 52 km. Vertrek: parking begijnhof Sint-Truiden om 10 u. Breng zeker je pick-nick, drank en reservemateriaal voor de fiets mee. Info: Maurice Kempeneers, 0486 91 30 71

FOTOZOEKTOCHT

. zo 23.6: 5 km. Vertrek: ’t Pelterke, Jeugdlaan 4, Overpelt tussen 13.30 en 14.30 u. Info: Pasar, Guy Vreys, 011 66 46 20

JOGGING

. zo 16.6: 5, 8 of 12 km. Start: Finse piste aan het zwembad, sportcomplex De Vijfsprong, Sportweg 8, Lummen. Vrij vertrek tussen 8 en 10.30 u. Meer info: kwb-Falos, Dirk Claes, 013 52 31 68

WANDELEN

. zo 23.6: 4, 8 of 15 km. Vertrek: Parochiecentrum, Kloosterstraat 40, Peer tussen 7 en 10 u. Je kan er ook spek en eieren eten. Meer info: kwb-Falos, Gerard Deckers, 0479 53 13 95

Visie 2013 Visie ¬¬ vrijdag vrijdag 14 14 juni juni 2013

‘Wat je aandacht geeft, groeit’ De waarderende methode in de praktijk bij OKRA Limburg Het afsluitend publieksmoment van het project was een schot in de roos. Voor Odette Biets (vrijwilliger, op foto) en Jessy Keyen (beroepskracht) van OKRA Limburg is het nu duidelijk: de waarderende methode is niet zomaar een handig psychologen-trucje om een organisatie een keertje op te peppen. Ze zijn er nu zeker van: de OKRA-vrijwilligers zijn goud waard! De waarderende methode helpt om de bezieling, de talenten en de passie te ontdekken. Wat was de concrete aanleiding om met dit project te starten? Jessy: ‘2012 was het Europees jaar van de actieve veroudering en solidariteit tussen de generaties. Daarom wilde de provincie Limburg dit lerend netwerk opzetten speciaal voor alle verenigingen die met 55-plussers werken. Er deden 80 deelnemers mee vanuit 39 verschillende organisaties. Het doel was om vrijwilligers te motiveren en te waarderen. Nu, dat wilden we bij OKRA wel graag doen…’

Jessy: ‘Zo belandden we bij ons nieuwe kernthema: ouder worden doe je niet alleen. In feite ontdekten we dus een remedie tegen de toenemende eenzaamheid bij senioren. In maart 2013, op een vormingsdag voor bestuursleden, pasten we de waarderende methode toe. De 60 deelnemers waren zeer enthousiast. Het knisperde en knetterde van de energie.’ Odette: ‘ Na die vorming begreep ik de kracht van de methode pas echt goed: veranderen kan je beter van onderuit.

Zijn jullie verwachtingen 100 % uitgekomen? ‘Bij de eerste samenkomst in het provinciehuis in oktober 2012 was ik nogal sceptisch’ geeft Odette eerlijk toe. ‘Ik verwachtte iets goeroe-achtig. Iets dat misschien wel werkt in de besloten sfeer van een cursus, maar iets dat je nooit of te nimmer daarna nog in de praktijk toepast. De begeleiders van Stebo gaven eerst uitleg over de methode. Gaandeweg zouden we meer ontdekken. Eigenlijk prikkelde hun verhaal me toen wel. Ik was gezond nieuwsgierig. Er volgden negen maanden met groepssamenkomsten, afgewisseld met actieleergroepen en tussendoor veel oefenen in de praktijk.’

Open KUBB-dag zondag 7 juli

voetbalplein KWB Voorshoven Kinrooiersteenweg Neeroeteren Start om 14 u, einde rond 17 u Inschrijven tussen 13 en 13.45 u Graag vooraf een seintje zodat we het aantal pleinen goed kunnen inschatten. De ploegen worden samengesteld door lottrekking. Info: Martin Jacobs, 089 86 50 69

✔✔www.kwb-voorshoven.be

Dat klinkt best spannend. Geef eens een voorbeeld over deze aanpak op de werkvloer. Odette: ‘Bij de eerste bijeenkomst vroegen ze ons om een kernthema uit te werken. Je moet weten, bij OKRA willen we al een tijdje wat meer inzetten op bovenlokaal werken, een beetje uitzoomen over onze trefpunten heen. Dat leek ons dus wel een goed project. We zagen het helemaal zitten en gingen ijverig aan de slag: het kernthema uitschrijven, de voordelen op een rijtje zetten en de vragen bedenken voor een interview. Die aanpak is echter helemaal verkeerd! Bij de waarderende methode mag je niet van een resultaat uitgaan. Je moet eerst het vuur, de passie bij de vrijwilligers ontdekken en daarna kan pas de verandering ingaan. Dus: nieuwe vragen maken! In die periode interviewden we iedereen die ook maar even tijd had. Zo enthousiast waren we. Gaandeweg hebben we onze vragen nog verfijnd, want de juiste woordkeuze is erg belangrijk bij de waarderende methode.’

Wat als er geen schoonmaakpersoneel was? Met deze slogan organiseert ACVVoeding & Diensten voor de zesde keer op rij de ‘Dag van de Schoonmaak’. Wat op Secretaressedag kan voor de secretaresses, moet ook kunnen voor het schoonmaakpersoneel op de ‘Dag van de Schoonmaak’. Bedank je poetshulp op donderdag 20 juni met een attentie of … laat een complimentje achter op facebook.com/ACVdagvdschoonmaak.

ACV-belastingzitdagen Zoals elk jaar kunnen ACV-leden aan het einde van het werkjaar terecht op de belastingzitdagen van ACV-Limburg. Op de site www.acv-limburg.be vind je het overzicht van de ACV-belastingzitdagen digitaal terug! De belastingzitdagen sluiten af op 30 juni. Let op! Op de ACV-belastingzitdagen waar gewerkt wordt met tax-on-web is het noodzakelijk dat je jouw paspoort en bijhorende pincode meebrengt alsook deze van je partner! Zonder kan op deze ‘digitale’ zitdagen je belastingbrief niet ingevuld worden.

Wat is er zo speciaal aan deze waarderende methode? Odette: ‘Het stellen van goede vragen staat centraal. Vragen die mensen doen nadenken over hun mogelijkheden, hun verwezenlijkingen, in plaats van over hun tekorten. Wat je aandacht geeft, groeit. De tekortkomingen worden ook niet weggemoffeld, maar ze staan niet meer centraal.’

Dag van de Schoonmaak

Je moet het vuur en de passie van de vrijwilligers benutten, in plaats van verandering van bovenaf op te leggen. Als je eenmaal de methode toegepast hebt, is er geen weg terug. Bestuursleden die de kans krijgen om te werken naar hun talenten en bezieling, kan je niet meer terugdraaien. Als je dat überhaupt nog zou willen… ‘

Wat zijn de volgende stappen die jullie van plan zijn met de waarderende methode? Odette: ‘De eerste stap is een studiedag over de methode voor de raad van bestuur en het personeel. Nu, op een eerste korte voorstelling reageerden ze eigenlijk al heel positief. Daarna peilen we in de verschillende gewesten naar de talenten van onze bestuursleden van de trefpunten. Zij staan het dichtst bij onze leden. Wie weet kunnen we daarna ook de leden nog bevragen over wat zij van OKRA verwachten. Dankzij dit proces vonden we de woorden om onze vrijwilligers te waarderen. Zij maken het verschil. Zij zijn het die effectief de eenzaamheid bij ouderen tegengaan.’

✔✔www.okralimburg.be

Loopbaancoaching Vokans Wil je sterker staan in deze crisis? Heb je het gevoel kansen te missen in je job? Wil je meer zicht krijgen op andere mogelijkheden? Loopt het op het werk niet zoals je wil? Twijfel je over het volgen van een opleiding? Wil je werk maken van je cv of sollicitatiebrief? Vind je moeilijk een evenwicht tussen werk en privé? Denk je eraan om zelfstandige te worden? Klinkt één van deze vragen je bekend in de oren? Dan is loopbaancoaching iets voor jou! Samen gaan we met jou op zoek naar je talenten, interesses en waarden en hoe deze zich kunnen vertalen op de arbeidsmarkt. We sluiten een traject telkens af met een persoonlijk ontwikkelingsplan om jouw loopbaan verder in handen te kunnen nemen! Heb je meer dan 12 maanden werkervaring? Ben je momenteel aan het werk en heb je nood aan loopbaancoaching? Haal dan vanaf 1 juli je loopbaancheques bij de VDAB en kom aankloppen bij Vokans! Een loopbaancheque kost 40 euro en kan je inruilen voor 4 uren loopbaancoaching. Deze cheque kan ook betaald worden door een derde partij zoals bijvoorbeeld je werkgever. Je hebt recht op 2 pakketjes van 4 uren om de 6 jaar. Neem contact met Vokans in Hasselt: mail melissa.schraepen@vokans.be tel 0478-88.49.92. ESF investeert in jouw toekomst!


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

Gemeenschappelijk statuut

De tijd dringt

19

Zit Sint-Trudo met een ei?

LBC-NVK deelde dinsdag 28 mei pamfletten uit aan het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden. De bediendevakbond riep hiermee op voor een respectvolle behandeling van het personeel. Met de aanstelling van een nieuwe personeelsdirecteur werd een andere koers in het Sint-Trudoziekenhuis ingezet. “Wij vinden het echter belangrijk dat de werknemers in een goed klimaat kunnen werken en willen dit dan ook mee bewaken,” luidt het. Vooral de evaluaties van het personeel baart LBC-NVK zorgen. “Evaluaties zijn van deze tijd maar ze moeten op een correcte en objectieve manier verlopen,” zegt secretaris Ingrid Maurissen (foto links). “Werknemers moeten een duidelijk functieprofiel krijgen zodat ze weten wat van hen verwacht wordt en op basis daarvan moeten ze geëvalueerd worden met aandacht voor hun privacy.” LBC-NVK pleit dan ook voor het nodige respect voor elke functie in het ziekenhuis. “Er moet een directie zijn, er moeten zorgmanagers zijn, er moeten diensthoofden zijn, maar vooral moeten er goed gesteunde en gedragen medewerkers zijn, wil het ziekenhuis haar missie ‘gezondheidszorg van hoge kwaliteit’ kunnen waarmaken,” aldus Ingrid. Daarnaast vraagt LBC-NVK een nieuw en goedgekeurd arbeidsreglement dat van toepassing is voor iedereen die met een arbeidsovereenkomst verbonden is aan het ziekenhuis.

Rechtbank Donderdag 30 mei voerde ACV-Limburg een symbolische actie aan het Gerechtsgebouw in Hasselt (foto boven). Met kruiwagens gevuld met dossiers wilde ACV-Limburg wijzen op de juridische chaos die er na 8 juli kan ontstaan indien de regering niet tijdig de knoop doorhakt in het dossier arbeiders-bedienden. Als er binnen 39 dagen geen oplossing is voor het discriminerend onderscheid tussen arbeiders & bedienden, kunnen immers alle arbeiders naar de arbeidsrechtbank trekken en de voordelen van het bediendestatuut opeisen.

Chaos “En dat willen we niet,” zegt ACV-voorzitter Jean Vranken. “ACV wil een verbeterd gemeenschappelijk statuut voor alle werknemers. Geen juridische chaos waarbij rechters individu per individu gaan berechten.” Bovendien pleit het ACV voor een totaaloplossing die verder gaat dan louter de opzegtermijnen en de carensdag waarop het Grondwettelijk Hof focust.

LBC-NVK riep het personeel dan ook op om zowel positieve als negatieve ervaringen te melden aan de syndicale delegatie. Verwijzende naar het eivormig kunstwerk aan het ziekenhuis wil LBC-NVK niet dat medewerkers met een ei blijven zitten. “Samen kunnen we veel doen en betekenen voor elkaar. Als medewerkers met een ei zitten dan willen we dat graag samen oplossen en niet wachten tot het barst,” aldus Ingrid.

www.wittewoede.be

Fiscale rechtvaardigheid

Signaal Die eis werd de week volgend kracht bijgezet tijdens een nationale manifestatie in Brussel. Meer dan 500 Limburgers zakten af naar het zonnige Brussel om ook daar nog eens een duidelijk signaal te geven aan de regering (foto onder). “De regering heeft nog slechts enkele weken de tijd om tot een evenwichtige én globale oplossing te komen. Wat ons betreft is het vijf voor twaalf,” aldus Jean. facebook.com/acvlimburg

Eind mei deelde het Financieel ActieNetwerk (FAN) -waarvan ACV deel uitmaaktpamfletten uit aan de stations in Genk en Hasselt. FAN en ACV vinden dat de regering ook bij diegenen die over veel geld beschikken, op zoek moet gaan naar financiële middelen die nodig zijn voor het functioneren van de overheid en de openbare diensten. “Vandaag kiest de Belgische politiek voor een fiscaliteit die vooral de inkomsten uit arbeid belast en de inkomsten uit kapitaal en vermogen ontziet,” zegt Fouad Gandoul van ACV-Limburg. “Hierdoor is en blijft België een belastingparadijs voor (on)roerende inkomsten en een fiscale hel voor arbeidsinkomens. Omdat we het niet normaal vinden dat bij besparingen steeds spontaan gedacht wordt aan werknemers of aan mensen met een uitkering, blijft het ACV samen met FAN vechten voor een rechtvaardige samenleving.”

✔ www.hetgrotegeld.be


20

uw vrije tijd

Visie ¬ vrijdag 14 juni 2013

EXPO

Gewoon Vreemd Paleis

‘Democratie, dat is het volk aan de macht’

D

Democratie, wat is dat? Geen eenvoudig begrip om uit te leggen in een leerboek. In het Gewoon Vreemd Paleis in Molenbeek mogen leerlingen daarom zelf op ontdekking gaan. Ze achterhalen er al doende en al spelend wat vrije verkiezingen, solidariteit en vooroordelen zijn. Cia Jansen

e vijfde- en zesdejaars van de SintAlbertschool in Molenbeek waren vorige week de geëerde bezoekers van het Gewoon Vreemd Paleis, een actieve expo van integratiecentrum Foyer en Stichting Vredes­ educatie Utrecht. Op het programma stond geen saaie rondleiding, maar een ontdekkingstocht langs speelborden, optische illusies, interactieve vragen en gekke spiegels. Onderweg vullen ze een boekje met vragen in. ‘Er zijn geen juiste en foute antwoorden. Het is hier belangrijk dat je een eigen mening hebt’, prent begeleidster Riet de kinderen op voorhand in. ‘En dat je luistert naar de mening van iemand anders.’

Neus snuiten Een eerste vraag op de ronde: ‘Je neus snuiten in een zakdoek, vind je dat gewoon of vreemd?’. De leerlingen kijken wat raar. Da’s iets heel normaals, toch? Maar de achterkant van het bordje verraadt dat veel Indiërs het vies vinden om je neus met een lapje af te vegen en het daarna weer in je zak te steken. Vraag nummer twee: ‘Geen varkensvlees eten, vind je dat gewoon of vreemd?’ Twee jongens halen de schouders op. ‘Wij zijn allebei moslim, voor ons is dat gewoon. Hé, maar hier staat dat joden ook geen varkensvlees eten. Dat wist ik niet.’

Mening of feit?

Koning Op de nieuwe bovenverdieping van de expo staan Marwane en Yasko te grinniken. Ze steken hun hoofd door een kijkgat en moeten antwoorden op de vraag wat ze zouden doen als ze koning waren. ‘Dan wordt iedereen even rijk’, beslist Yasko.

WINeen BezOEK Wil jij met je klas gratis op bezoek in het Gewoon Vreemd Paleis? Antwoord dan op deze vraag: In welke gemeente staat het Gewoon Vreemd Paleis? a. Sterrebeek b. Linkebeek c. Molenbeek Doe mee op www.acw.be (klik op de banner ‘Visie-wedstrijd’). En dit vóór vrijdag 21 juni.

‘Dan krijgt ieder kind gratis ijs!’, belooft Marwane. Fleur en Rania buigen zich over de vraag wat democratie is. ‘Dat is het volk aan de macht!’, roept Rania enthousiast uit. Fleur vult aan: ‘Het betekent dat niet alleen een grote baas of burgemeester doet wat hij wil.’ Aan de andere kant van de ruimte moeten de leerlingen een politieke partij oprichten. Daarvoor kiezen ze vijf van de negen stellingen die voorliggen. Aïcha en Youssra gooien meteen de stelling ‘Je kunt alles zeggen wat je wilt, ook scheldwoorden’ aan de kant. Stan en Jarre willen dat kinderen die uit de oorlog komen, opgevangen worden in ons land. ‘Dat zou toch erg zijn, als een familie met kindjes van heel ver komt, en dan worden ze teruggestuurd?’

Hoog bezoek

leis vorige week hoog bezoek van Europees president Herman Van Rompuy. ‘Democratie is iets heel simpels. Het wil zeggen dat we allemaal onze stem mogen gebruiken. Maar dat betekent ook dat we moeten aanvaarden dat iedereen anders is, en een andere mening kan hebben. De beste manier om met elkaar te leren leven, is naar elkaar luisteren. Daar gaat het om in een democratie.’ Zeg dat de president van Europa het gezegd heeft. Lieve Van den Bulck

✔✔Je kunt het Gewoon Vreemd Paleis

elke weekdag bezoeken van 9 tot 17 uur (2 euro per bezoeker). www.foyer.be - 02 411 74 95

Als sluitstuk van het bezoek kreeg het Gewoon Vreemd Pa-

TODO Kwb zomert!

Toerisme Torhout

Beste vriendinnen Dina en Rosario moeten even verderop beoordelen of een aantal uitspraken een feit of een mening zijn. Dat Italiaanse jongens goed kunnen dansen, is volgens de meisjes duidelijk een mening. En dat de juf het mis kan hebben, is een feit. ‘Een feit is altijd waar, een mening soms’, leggen ze me uit. Slimme meisjes. In het Gewoon Vreemd Paleis leren de leerlingen ook wat vooroordelen zijn. Of Mohamed en Donald er hebben? ‘Ja’, bekent Mohamed. ‘Bijvoorbeeld dat alle Turken moslims zijn.’ ‘Vooroordelen is als je iets slechts of verkeerds zegt over iemand anders’, vindt Donald. ‘Maar alle mensen op de wereld zijn anders.’

Zin in een wandeling of fietstocht, een familie-uitstap of een zoektocht? Een zeepkistenrace in Schoonderbuken of een Turfstekerstocht in Wiekevorst? Dan vind je gegarandeerd wel je gading in het zomerprogramma van kwb. Dankzij ‘kwb zomert!’ is er, met 7 zoektochten en 21 andere zomerse activiteiten, altijd wel iets leuks te doen in de buurt.

✔✔

Alle info vind je op www.kwb.be/kwbzomert.

Oplossing Sleutelwoord: voetbalcup

colofon

Visie is een uitgave van de Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties • Verantw. Uitg. nat. pag.: Kris Houthuys • Hoofdredacteur: Griet Verhoeyen • Redactie ACW en ACV: Leen Grevendonck, Lieve Van den Bulck, Patrick Wirix, David Vanbellinghen • redactie CM: Bram Swaerts (coördinatie), Martine Creve, Eric De Maegd, Dieter Herregodts, Chris Van Hauwaert, Nele Verheye • Vormgeving: Bart Gevaert • Redactie Visie: PB 20, 1031 Brussel, tel. 02 246 31 11 • www.acwvisie.be • lezers@visieredactie.be • Druk: Corelio Printing, Keerstraat 10, 9420 Erpe-Mere • Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de resp. verantw. uitgevers • Visie is ondertekenaar van de Milieu­beleids­over­een­­komst Papier Vlaanderen en steunt de inspanningen van de Vlaam­se re­­ge­ring i.v.m. papierrecuperatie.

Visie 14 juni 2013 - editie Limburg  

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van...