Butlletí Barri9, núm. 49

Page 1

9 barri9

BUTLLETÍ INFORMATIU DE DIFUSIÓ GRATUÏTA - NÚMERO 49 - ANY XIV, GENER 2014

barri

Mobilitat al barri:

Tenim bones infraestructures de metro i bus? La nova xarxa ortogonal de busos de la ciutat s’ha ampliat fins arribar a deu noves línies (està previst arribar a 28 línies en un futur). Segons l’Ajuntament, la nova xarxa connecta millor la ciutat i suposa més comoditat, proximitat i rapidesa. Però també suposa la modificació d’altres busos ja implantats, com és el cas, al nostre barri, del 36 i el 41. Ambdues línies ens permetien arribar al centre de la ciutat com alternativa al metro sense fer cap transbord, de forma més ràpida que no pas el 141. Ara caldrà fer el transbord a l’àrea d’intercanvi més propera (parades on es creuen múltiples línies per fer el transbord), la qual es troba a la Vila Olímpica, ja que és aquí on acaben ara el seu recorregut aquests dos busos. També podrem agafar l’H16, la nova línia que recorre tot el litoral barceloní des del Fòum fins a Paral·lel, però haurem de fer el transbord. La idea de la nova xarxa és aportar rapidesa i freqüència de pas, i més facilitats per als usuaris, ja que són línies més rectes i directes que es distribueixen en diagonal, horitzontal o en vertical. Potser sí que un cop ens acostumem trobarem més fàcil i ràpid viatjar amb bus, ja que no farem tanta volta. Però de moment trobem incertesa en barris com el nostre, on tro-

bem escurçades vàries línies sense una alternativa sòlida, i on ja s’ha engegat una recollida de signatures per mantenir l’actual recorregut de la línia 41 de bus. Podreu trobar els documents de signatura en Casals de Barri i Associacions de Veïns del Poblenou. Suposarà la nova xarxa un pas enrere per als barris perifèrics com el nostre, o un pas endavant? El temps ens ho dirà...

Ascensor a Poblenou, JA!

Parlem ara d’una altra de les principals infraestructures de transport del barri: la línia groga del metro (L4) i el seu accés. A més dels canvis en les línies de bus, sorgeix un altre dubte relacionat amb la inexistència d’un ascensor. Altres estacions amb no tanta vida econòmica i social, sobre tot social, com Selva de Mar o Bogatell (per nominar de les últimes reformades) ja disposen d’ascensors que faciliten la mobilitat a persones amb discapacitats físiques, famílies amb cotxets, carros de compra, turistes amb maletes... Per què Poblenou encara no en té? Prou ja de ser, la línia groga, els germans pobres de la xarxa! Tenim una línia de metro que travessa el centre de Barcelona en molts dels seus punts clau. Millorem-la i millorem la qualitat de vida de la gent que hi viu i que la visita! Si vols signar aquesta campanya per demanar ascensor al metro de Poblenou, connecta’t a www.change.org o escaneja aquest QR.

Escales de l’únic accés del metro de Poblenou

Rosa Maria Sánchez, Mònica Gómez


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.