Page 1


week

dÉ voor openbare ruimte professionals Met de Week van de Openbare Ruimte 2013 lanceren ExpoProof en Acquire Publishing een evenement nieuwe stijl waarin kennis, inspiratie, innovatie én een prachtige ambiance op een moderne manier gecombineerd worden. In nauwe samenwerking met de belangrijkste kennisinstituten, brancheorganisaties, marktpartijen én uiteraard de deelnemers wordt elke dag een ander thema van de openbare ruimte behandeld. Van 8 tot en met 12 april 2013 wordt Kasteel De Vanenburg hét domein voor alle openbare ruimte specialisten van Nederland. Voor wie

De Week van de Openbare Ruimte beslaat uit 5 kennis- en inspiratiedagen. Een uniek evenement dat bestuurders, beleidsmakers, hoofden uitvoering, stedenbouwkundigen, gebiedsregisseurs, landschapsarchitecten, ontwerpers, wetenschappers en andere specialisten uit de sectoren groen, spelen, ontwerp & inrichting, openbare verlichting en verharding de gelegenheid biedt om in een inspirerende, persoonlijke én kleinschalige omgeving kennis en inspiratie te halen en delen! Als bezoeker kunt u aan een of meer van de 5 kennis- en inspiratiedagen deelnemen, afhankelijk van uw interesse. Deskundige Programmacommissie De samenstelling van elk dagprogramma en de concrete keuzes qua onderwerpen en sprekers geschieden in nauw overleg met een branchedekkende, onafhankelijke programmacommissie. De samenstelling per commissie vindt u elders in deze brochure. kies uw Themadag(en) Maandag

8 april Groen

Dinsdag

9 april Spelen

Woensdag 10 april

ontwerp & inrichting

Donderdag 11 april

openbare verLichting

Vrijdag

verharding

12 april

Persoonlijk, gevarieerd, kleinschalig De Week van de Openbare Ruimte biedt een unieke alles-in-één-formule, bestaande uit in totaal 5 verschillende interactieve dagen gevuld

met kennis, discussies, workshops, presentaties, demonstraties, innovaties en persoonlijk advies. Welke dag(en) u ook bijwoont, u zult samen met vakgenoten een intensief programma doorlopen op een sfeervolle locatie centraal in het land. de dagen op hoofdlijnen Elke Themadag kent de volgende opbouw: Keynote spreker: De dag wordt plenair geopend door toonaangevende sprekers die in 30 minuten een inspirerende aftrap van de dag verzorgen. Parallelprogramma: De rest van de dag schotelt de deskundige Programmacommissie u een keuzemenu van een aantal sessies voor, waarin actuele thema’s in persoonlijke en interactieve vorm worden behandeld. Journalistieke afsluiting: Aan het eind van elke Themadag vat columniste Elise Fikse op weergaloze wijze de dag samen zodat u met een glimlach zult genieten van uw afsluitende hapje en drankje. Inspiratieruimte en Kennislounge Tijdens uw bezoek aan de Inspiratieruimte, als onderdeel van het dagprogramma, gaat u één op één in gesprek met directie of management van toeleveranciers, adviesbureaus, kennisinstituten en brancheorganisaties. Netwerken Gedurende de dag is er uiteraard gelegenheid om tijdens de ontvangst, lunch-, borrel- en koffiemomenten bij te praten met vakgenoten en ervaringen uit te wisselen.


Onze Kennispartners De Week van de Openbare Ruimte wordt gemaakt voor én door de branche. Naast de branchevertegenwoordiging in de programmacommissies wordt er met een groot aantal kennisorganisaties samengewerkt bij de invulling van de Week.

Inspiratiebundel U ontvangt bij binnenkomst een gratis exemplaar van de Inspiratiebundel met meer dan 250 pagina’s informatie over de Week én inspirerende visies, projecten en andere artikelen van exposanten en kennispartners. Handig als naslagwerk tijdens uw bezoek aan de Week én daarna. Locatie Het 17e eeuwse Kasteel De Vanenburg ligt centraal in Nederland aan de rand van het Veluwse plaatsje Putten, slechts 5 minuten van de A28 en op 15 minuten loopafstand van Station Putten (waarvandaan tijdens de Week van de Openbare Ruimte overigens ook een pendelbus rijdt). De vergaderzalen zijn voorzien van de nieuwste mogelijkheden op audiovisueel gebied, de gedetailleerde aankleding van het kasteel en de prachtige omgeving zorgen voor een inspirerende ambiance. De uitgekiende mix van lezingen, workshops, discussies en het bezoek aan de unieke Inspiratieruimte zorgt voor een optimale kennis- en ervaringsuitwisseling én garandeert persoonlijk antwoord op uw vragen. U kunt zich voor één of meerdere dagen aanmelden. Elke Themadag duurt van 09.30 tot 17.00 uur.


maandag 8 april Themadag

groen

Onder de noemer ‘Groen & Samenleving’ heeft de programmacommissie voor u een boeiend programma samengesteld waarin visie en praktijk hand in hand gaan. Het thema ‘Groen & Samenleving’ vormt de kapstok voor vier subthema’s waar in de plenaire opening en de parallelsessies aandacht aan wordt besteed: Groen en stedelijk klimaat (functies van groen): Een update van de huidige stand van wetenschappelijk kennis en van nieuwe inzichten en ervaringen, mythes worden ontkracht, witte vlekken benoemd en praktijkvoorbeelden besproken. Waarde creatie (baten van groen) Met het TEEB-rapport TEEB Stad is voor het eerst inzicht gegeven in de baten van groen. Het vraagstuk waar de groenwereld nu voor staat is die baten te verzilveren. Vooralsnog is de lokale overheid de grootste financier van groenprojecten als het het publieke domein betreft. Zij dragen de lasten, maar zien weinig terug van de baten. Hoe de waarden van groen ten gelde te maken en dit te bestemmen voor wie er in investeert? Dit vraagt om nieuwe financieringsmodellen. Maar hoe zouden die eruit kunnen zien? Burgerparticipatie en co-creatie (beheer) De rol van de overheid verandert, mede ingegeven door de bezuinigingen in het publieke domein. Maar is de overheid zelf wel voldoende voorbereid op haar veranderende rol? Is de gemeentelijke organisatie er voldoende op ingericht? Of ga je als ambtenaar om met de soms knellende beperkingen van wetgeving, aansprakelijkheidsrisico’s en ontwerprichtlijnen. Hoe waarborg je de kwaliteit van de openbare ruimte als de burger actief medebeheerder wordt? Welke eisen stelt burgerparticipatie, co-creatie en co-productie aan de lokale overheid? Bomen in de openbare ruimte (groen vakinhoudelijk) Bomen zijn de groene dragers van de stedelijke structuur. Onmisbaar en beeldbepalend. Maar ze staan in de stad in een onnatuurlijke leef-

omgeving. Van boom- en groenbeheerders mag aangenomen worden dat zij weten wat de boom nodig heeft voor een gezond en lang leven. Bij beleidsmakers en bestuurders is die kennis minder aanwezig. De essentie wordt u vandaag aangereikt. Journalistieke afsluiting door Elise Fikse Netwerkborrel Plus: Rondleiding in de Kasteeltuin inclusief VHG-demonstratie Onder leiding van het Hoofd Tuinen van Kasteel De Vanenburg en de VHG-directie krijgt u een boeiende rondleiding over het prachtige landgoed. U wordt bijgepraat over de historie van het landgoed en haar vele bijzondere bomen, en de VHG vakgroep boomspecialisten schetst u de dagelijkse praktijk van ‘groen in de openbare ruimte’. Informatief, interessant en ontspannend.

Uw programmacommissie Wendy Bakker (voorzitter) Hoofdredactrice Tuin & Landschap Dinand Ekkel - CAH Almere / Wendy Bakker GroenKennisCentrum Erwin van Herwijnen - Van den Berk Boomkwekerijen Jelle Hiemstra - WUR (PPO) Ceciel van Iperen - CROW Simon Jelsma - Stadswerk Jitze Kopinga - WUR Henk Kuijpers - Gemeente Apeldoorn Maartje Kunen - NISB Frank Pierik - TNO Marcel Wenker - Gemeente Deventer Pieter-Jan de Winter - VHG

Actuele informatie over het programma én de sprekers van deze Themadag vindt u op www.wvdor.nl.


Themadag

spelen

dinsdag 9 april

De omgeving waarin kinderen spelen verandert in snel tempo, net zoals het speel- en beweeggedrag van kinderen. Tegelijkertijd krimpen of verschuiven budgetten en is de rol van de overheid aan verandering onderhevig. Kunnen kinderen nog kind zijn in de Openbare Ruimte? Welke fysieke en sociale ruimte wordt kinderen (nog) geboden door volwassenen? Of zoals Rob van Gaal (directeur Jantje Beton) het noemt: “De bestaande 20e eeuwse visie op kinderen is volgens mij aan herziening toe. Het is belangrijk om een ‘gedeelde’ 21e eeuw visie te hebben op het kind in de openbare ruimte. Die visie is zeer bepalend hoe ‘aardse’ zaken vorm en inhoud krijgen” Een uitdaging die leidt tot een inspirerend programma vol met discussie, praktijklessen, inzichten en valkuilen. Een programma waarin visie én praktijk hand in hand gaan. Met op hoofdlijnen: Plenaire opening Het kind in de openbare ruimte van de 21e eeuw Parallelsessies – Inspirerende visies op én discussie over ‘Spelen in een kindvriendelijke gemeente’ – Intersectoraal (speelruimte)beleid in de praktijk – Ontwerp & Inrichting. Centraliseren van speelvoorzieningen: Nut of noodzaak? Hoe natuurlijk is natuurlijk spelen? – Succesvolle, duurzame participatie: hoe organiseer je dat? Van NIMBY tot medeverantwoordelijkheid – De nieuwe financiële realiteit: meer met minder? Hoe boor je andere bronnen aan? – Aanbesteden nieuwe stijl: feiten en kansen Journalistieke afsluiting door Elise Fikse Netwerkborrel

Actuele informatie over het programma én de sprekers van deze Themadag vindt u op www.wvdor.nl.

Uw programmacommissie Ronald Buitenhuis (voorzitter) Hoofdredacteur Platform BuitenSpelen Karin Bommelijn - Gemeente Tholen Rob van Gaal - Jantje Beton Ronald Buitenhuis Froukje Hayer - Kind, Spel en Ruimte Dayenne L’abée - NISB Elske Oost - OBB Carlien Schouten - Speeltuinwerk Limburg Ivo Smit - Cruyff Foundation Harriët van Sprang - Gemeente Delft Jan Steur - Gemeente Roosendaal Marleen Tibbe - Sportservice Overijssel Marianne de Valck - Ruimte voor de Jeugd Dirk Vermeulen - Ruimte voor de Jeugd Sanne de Vries - TNO Simone Wierstra - Gemeente Stichtse Vecht Arthur Wopereis - Gemeente Amersfoort


woensdag 10 april Themadag

ontwerp en inrichting

Bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers en beheerders worden geconfronteerd met grote vraagstukken over de rol, invulling, financiering en beheer van de (tijdelijke) openbare ruimte in de (nabije) toekomst. Of zoals Han Goodijk (gemeente Zwolle) het omschrijft: “Hoe maak je een ontwerp dat ook beheerd kan worden volgens de beoogde beeldkwaliteit? Kan het beheer ook bij andere partijen gelegd worden? Wordt het juiste ambitieniveau nagestreefd bij het ontwerp van de plek of willen we Barcelona in de polder?”. De programmacommissie heeft het een programma voor u samengesteld met aandacht voor visie, inhoudelijke thema’s en organisatorische vraagstukken: Plenaire opening Sylvia Karres (Karres en Brands) neemt u in een inspirerend betoog mee naar haar visie op de openbare ruimte van de toekomst.

Parallelsessies In de interactieve parellelsessies onder meer aandacht voor de volgende hot topics: – Pauzelandschappen – Openbare ruimte en vergrijzing – Klimaatbestendige stad: duurzaam, maar nu echt – Financiering van de openbare ruimte – Participatie: wondermiddel of een total loss? – Succesvolle openbare ruimte: spelregels en praktijkvoorbeelden Journalistieke afsluiting door Elise Fikse Netwerkborrel

Uw programmacommissie Wijnand Beemster Wijnand Beemster (voorzitter) Hoofdredacteur Stedebouw & Architectuur Pieter Arkenbout - Arcadis Paul Basset - KrachtinNL Marcel Eekhout - Parklaan landschapsarchitecten Annemiek Fontein - Gemeente Rotterdam Han Goodijk - Gemeente Zwolle Ceciel van Iperen - CROW Simon Jelsma - Stadswerk Peter Lubbers - Buro Lubbers

Actuele informatie over het programma én de sprekers van deze Themadag vindt u op www.wvdor.nl.


donderdag 11 april

Themadag

openbare verlichting

De Themadag Openbare Verlichting biedt u een breed scala aan actuele onderwerpen waar u als bestuurder, beleidsmaker, hoofd beheer en openbare ruimte professional vandaag en morgen mee geconfronteerd wordt. Op de Themadag Openbare Verlichting gaan visie-, beleids-, ontwerp-, beheer- en organisatievraagstukken hand in hand. Uw programmacommissie heeft voor u onder meer de volgende onderwerpen op de agenda gezet: – ‘De toekomst van de Openbare Verlichting’ – Wie is de lichtregisseur van de openbare ruimte? – Mag het licht uit (of minder)? Wat is verantwoord? Wat levert het op? Praktijkvoorbeelden én discussie! – Uitbesteden: hoe ver kun je gaan? Welke schaal is nodig? Is meer marktwerking vereist? – Tips voor efficiënt beheer door betere samenwerking én slim gebruik van beheersystemen Journalistieke afsluiting door Elise Fikse Netwerkborrel Plus: IGOV InnovatiePlatform Het IGOV Innovatieplatform is officieel partner van de Themadag Openbare Verlichting en verzorgt vanuit die hoedanigheid de sessie ‘De toekomst van de Openbare Verlichting’. Die zal onder meer opgeluisterd worden door prof.dr.ir. Elke den Ouden (TU/e) die u aan de hand van de Roadmap Openbare Verlichting een inspirerende blik in de toekomst biedt. Voor leden van het IGOV (InnovatiePlatform) is deelname aan de Themadag Openbare Verlichting van 1 persoon per organisatie gratis en ontvangen opvolgende personen een flinke korting op de deelnamekosten. Plus: Duurzame Verlichtingstafel RWS Leefomgeving Parallel aan deze Themadag organiseert Rijkswaterstaat Leefomgeving in de middag een Duurzame Verlichtingstafel voor bestuurders. Het thema van deze bestuurlijke bijeenkomst is Lichthinder en -vervuiling. Meer informatie op: www.rwsleefomgeving.nl.

Uw programmacommissie Geert Dijkstra (voorzitter) Uitgeef-directeur Acquire Publishing Berry van Diek - Gemeente Lingewaard Robbert Dijkema - TAUW Geert Dijkstra Geurt Dijkstra - Gemeente Almere Geertje Hazenberg - NSVV Filip van der Heijden - Lichtvormgevers Rob van Heur - Laborelec Arthur Klink - IGOV Daaf de Kok - Licht en Donker Advies Dyana Loehr-van Dijk - Rijkswaterstaat Leefomgeving Ron Nadort - Gemeente Heerhugowaard Elke den Ouden - TU/e Industrial Design Paul Rutte - Provincie Noord-Holland Piet Verburg - Ziut Niels Waterschoot - Philips

Actuele informatie over het programma én de sprekers van deze Themadag vindt u op www.wvdor.nl.


vrijdag 12 april Themadag

verharding

Tijdens deze Themadag Verharding is er volop aandacht voor ontwerp, techniek, uitvoering en beheer van functionele, esthetische en duurzame verharding in de openbare ruimte.

De programmacommissie heeft, in overleg met de betrokken kennispartners, voor u het volgende programma samengesteld: In de plenaire opening krijgt u een vergezicht voorgeschoteld én kunt u in discussie over de ‘Straat van de Toekomst’. Hoe spelen ontwerpers en uitvoerders in op de invloeden van vergrijzing, klimaat, nieuwe vervoersmiddelen, toegankelijkheid, sociale veiligheid. Gevolgd door interactieve parallelsessies over: – Bestrating in de klimaatbestendige stad – De nieuwe financiële realiteit; hoe kies je (bewust) voor een 6 (pappen en nathouden) of een 8 (duurzaam investeren)? – De regiegemeente en kwaliteitsbehoud van de straat: uitbesteden, certificering, valkuilen van beeldkwalitetsplannen en meer – Duurzame bestrating: wat is het, hoe maak je de juiste keuzes? – Waterdoorlaten/passerende bestrating in de praktijk – Juridische valkuilen: wat beleidsmakers moeten weten over verantwoord straten – Bijzondere bestratingsprojecten: bureaus en opdrachtgevers presenteren inspirerende praktijkvoorbeelden!

Journalistieke afsluiting door Elise Fikse Netwerkborrel

Uw programmacommissie Geesje Rietveld (voorzitter) Hoofdredactrice Straatbeeld Paul Engels - Paul Engels Teksten Ceciel van Iperen - CROW Simon Jelsma - Stadswerk Albert Martinus - MKB Infra/VMS Geesje Rietveld Roel Ramakers - Gemeente Venlo Peter van Soelen - Gemeente Amersfoort Werner Spekkink - Provincie Utrecht Martin Veenstra - Veenstra landschapsarchitectuur Anne Fokke de Vries - OBN/SEB Ad van ’t Zelfde - Bam Infraconsult

Actuele informatie over het programma én de sprekers van deze Themadag vindt u op www.wvdor.nl.


in gesprek met ... Op directieniveau Met de volgende organisaties kunt u, afhankelijk van de themadag, op directieniveau in gesprek over hun visie op uw vakgebied ĂŠn de rol die zij daarin kunnen spelen.

ACO

Louis Poulsen Lighting bv

Alles over Groenbeheer

Mecurity

Axioma

Metten Stein + Design

B3Partners

Nationale Bomenbank

Van den Berk Boomkwekerijen

Nobrecal

Boomkwekerij Ebben

Norminstituut Bomen

Boomtotaalzorg Van Jaarsveld / Van

Philips Nederland

Scherpenzeel

Pius Floris Boomverzorging Nederland

Boot & Co Boomkwekerijen

QL Company

BSI Bomenservice

Regelink Ecologie & Landschap

BTL Advies

RootBarrier

BTL Bomendienst

Samson Urban Elements

Bureau Stoep

SIGHT Landscaping

CAH Vilentum

Soil-Tech Solutions

CityTec

Stedon

Cyber Adviseurs

Streetlife

De Hamer

Struyk Verwo Infra

DE NOOD Group

Triolight

Digitree

Valmont Nederland

EcoDynamic

Van Iersel

ECOstyle

Vandersanden

Eldra

VelopA-Citystyle

ERDI Wegbebakening

Ziut

Fagerhult Falco GHM Eclatec Goede Speelprojecten Grijsen Park & Straatdesign Innolumis Jan Kuipers Nunspeet

Dit is de bedrijvenlijst voor zover bekend op 15 februari. Een actueel overzicht van de exposanten en hun aanwezigheid per Themadag vindt u op www.wvdor.nl.


De feiten voor u op een rij Maandag

8 april Groen

Dinsdag

9 april Spelen

Woensdag

10 april

ontwerp & inrichting

Donderdag

11 april

openbare verLichting

Vrijdag

12 april

verharding

u neemt deel aan

u betaalt per dag

uw korting

1 dag

€ 195

2 dagen

€ 175

€ 40

3 dagen

€ 165

€ 90

4 dagen

€ 155

€ 165

5 dagen

€ 145

€ 250

Deelnamekosten zijn exclusief BTW. Bij de deelnamekosten is inbegrepen: uitgebreide lunch, afsluitende (netwerk)borrel én een exemplaar van de Inspiratiebundel. Collega-voordeel Komt u met collega’s dan ontvangen zij 25% korting op bovenstaande tarieven. Het collega-voordeel geldt ook als u zich voor verschillende dagen aanmeldt (bijvoorbeeld: u neemt deel op maandag, uw collega op donderdag). Aanmelden U kunt zich aanmelden via de website van de Week van de Openbare Ruimte: www.wvdor.nl.

voor wie Als u als bestuurder, beleidsmaker of leidinggevende werkzaam bent bij een overheidsinstelling, kennisorganisatie, ingenieursbureau, als zelfstandig landschapsarchitect, planoloog, stedenbouwkundige of in een vergelijkbaar beroep, dan bent u van harte uitgenodigd om u aan te melden voor deelname aan één of meer dagen van de Week van de Openbare Ruimte 2013. Locatie Het 17e eeuwse Kasteel De Vanenburg ligt centraal in Nederland aan de rand van het Veluwse plaatsje Putten. De sfeervolle locatie ligt op slechts 5 minuten van de A28 en op 15 minuten loopafstand van Station Putten (waarvandaan tijdens de Week van de Openbare Ruimte overigens ook een pendelbus rijdt). De vergaderzalen zijn voorzien van de nieuwste mogelijkheden op audiovisueel gebied en de aankleding van het kasteel en de prachtige omgeving zorgen voor een inspirerende ambiance. Organisatie De Week van de Openbare Ruimte 2013 wordt georganiseerd door ExpoProof (organisator van onder meer de Dag van de Openbare Ruimte) en Acquire Publishing (de grootste uitgever op het gebied van Openbare Ruimte & Verkeer in Nederland).


De Week van de Openbare Ruimte 2013 wordt georganiseerd door ExpoProof (organisator van onder meer de Dag van de Openbare Ruimte) en Acquire Publishing (de grootste uitgever op het gebied van Openbare Ruimte & Verkeer in Nederland).

Marc de Winter 023 - 568 92 89

Geert Dijkstra 038 - 460 63 84

Week van de Openbare Ruimte 2013 (brochure)  

Week van de Openbare Ruimte 2013 (brochure)