Po Brochure

Page 42

PROGRAMMA CULTUURONDERWIJS & TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2020 | 2022

Dramataal Silvia en Julie staan voor de docentenkamer. Het is pauze en Silvia is niet blij. Terwijl meneer Stijn nog met een deel van zijn boterham in zijn wang staat, mag hij deze meiden leren hoe ze met elkaar om kunnen gaan. Meneer Stijn is alleen niet op het schoolplein aanwezig geweest toen Silvia ruzie kreeg met de groep. Hij hoort het verhaal van Silvia en weet de waarheid van de andere leerlingen niet. Hoe krijgt meneer Stijn nu de ‘juiste’ waarheid naar boven? Hoe kan hij ervoor zorgen dat hij niet iedere pauze bezig is met het oplossen van conflicten en het vissen naar de waarheid tussen alle wijzende vingers door? Hoe krijgt Stijn de leerlingen zover dat zij eerlijk, kwetsbaar en dapper durven aan te geven wat hun valkuilen of negatieve uitingen zijn? Hoe kan meneer Stijn leerlingen in een veilige klas laten verbinden? Hoe leert Stijn leerlingen naar hun eigen gedrag te kijken? En hoe krijgt iedereen het lef om zich te uiten?

Dramataal: Wie ben je echt en waarom doe je wat je doet?

Dramataal biedt een pakket aan waarin leerlingen, docent en ouders betrokken worden. Dramataal geeft lessen in PO en VO aan leerlingen, waarbij meer begrip, verbinding en plezier tussen leerlingen onderling en hun docent centraal staan. Wat laten we voor gedrag zien en wie zijn we nou eigenlijk echt? De docent observeert tijdens deze lessen actief en bespreekt erna met Dramataal wat hij/zij zag en voelde tijdens deze lessen. Waar loopt deze docent tegenaan en wat wil hij/zij voor zichzelf (en de klas)? Ouders worden in een interactieve ouderbijeenkomst geïnformeerd over de inhoud en vorm van de lessen, de termen en de benaderingswijzen, waardoor zij het proces van hun kind extra kunnen ondersteunen en hun kind beter kunnen begeleiden. Alles draait om de kracht van de kwetsbaarheid; de waarde van kwetsbaarheid, en verbinding met elkaar; elkaar zien.

Dramataal biedt naast bovenstaande ook docententrainingen, teamtrainingen in bedrijven en inspirerende lezingen aan. Mail voor meer informatie hierover: wendy@dramataal.nl

Wie is Wendy?

Ik ben Wendy. 23 jaar docent Nederlands in VO - 30 jaar improvisatieacteur – 11 jaar Dramataaldocent in PO en VO – spreker voor interactieve, inspirerende lezingen trainer in teams binnen bedrijven. Zonder oordeel geef ik rake Dramataallessen waarin mensen in een veilige omgeving eerlijke spiegels voorgehouden krijgen. Ik neem je mee. Echt. En raak. En open jou en hen, zodat we kunnen verbinden met elkaar. Veilig. Zonder gedoe. Dat vindt meneer Stijn ook fijn. Ik zie je graag.

www.dramataal.nl

Achter de Jonge Strateeg zit het echtpaar Robin en Marion. Als fanatieke bordspellen liefhebbers spelen zij niet alleen regelmatig zelf een spel. Sinds ze terug zijn uit Amerika zetten zij bordspellen in om kinderen te helpen met het verbeteren van 21ste eeuwse vaardigheden – een idee dat in Amerika was ontstaan. Door de kinderen elkaar face-to-face uit te laten dagen of juist samen te laten werken, trainen de kinderen interpersoonlijke vaardigheden en belangrijke executieve vaardigheden. De wetenschap ondersteund inmiddels ook dit concept. Zo worden bordspellen steeds meer gezien als een goede manier om belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Het Havard Institute for the Developing Child heeft onlangs bordspellen officieel aangeraden om aan sociale en cognitieve vaardigheden te werken. Omdat Marion neurowetenschapper is aan Tilburg University, is de Jonge Strateeg altijd op de hoogte van de nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van bordspellen. De Jonge Strateeg is niet alleen in scholen te vinden. Zo geven ze bijvoorbeeld Dungeons and Dragons cursussen in de LocHal en aan eenzame jongeren via Avondje Uit. Ook hebben ze op de Junior Night University kinderen kennis laten maken met bordspellen en een lezing gehouden. Daarnaast komen ze wekelijks of maandelijks bij groepjes particulieren thuis om een spel te spelen. Ze genieten elke keer van het enthousiasme van de kinderen zijn terwijl ze samen aan hun ontwikkeling werken.

De Jonge Strateeg Als de Jonge Strateeg houd ik me bezig met het trainen van executieve vaardigheden en communicatie door middel van bordspellen. In samenwerking met mijn vrouw, neurowetenschapper aan Tilburg University Dr. Marion van den Heuvel, selecteren we spellen die veel gebruik maken van de vaardigheden waar kinderen zich in willen ontwikkelen. In dit digitale tijdperk zijn kinderen steeds minder gewend om offline te communiceren en ontwikkelen belangrijke vaardigheden zoals creativiteit, planning, inlevingsvermogen en samenwerking zich steeds minder goed. Met de Jonge Strateeg wil ik juist deze vaardigheden trainen op een leuke manier. Ik hoor vaak dat kinderen erg enthousiast zijn over de workshops, zich sterk ontwikkelen en het als hoogtepunt van de week zien. Ik wil dat voor zoveel mogelijk kinderen kunnen bieden. De Jonge Strateeg geeft workshops waarbij we, het liefst 3 keer met dezelfde groep, in twee uur een bordspel uitleggen, spelen en evalueren. Hierbij richt ik me op de vaardigheden die als focus zijn aangegeven en help ik de kinderen om bijvoorbeeld effectief samen te werken. Vaak werk ik met groepen kinderen met hoogbegaafdheid of een autisme spectrum stoornis. Juist de vaardigheden die je nodig hebt in een bordspel zijn bij deze kinderen vaak wat minder ontwikkeld. Door de kinderen in een gestructureerde omgeving deze vaardigheden in te laten zetten of spelenderwijs uit te dagen, ontwikkelen ze zich het beste.

www.dejongestrateeg.com

Kinderen en docenten die zich veilig, gezien en blij voelen, kunnen en willen meer uit zichzelf halen. Als gevolg hiervan worden er betere resultaten behaald. Naast cognitieve winst zal er een stevige groei zijn op sociaal-emotioneel gebied. Ouders zijn onmisbaar voor deze groei en krijgen dus tools voor meer verbinding met hun kind. 82

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN GROEI

83


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.