Page 1


s e g t a t n a v A

MPRAR O C E D A LES NOSTRES T E N D ES

1. Perquè hi ha MÉS DE 300 tendes a prop teu. 2. Perquè som més de 3.000 professionals disponibles per a ajudar-te, amb més de 40 anys d’experiència. 3. Perquè t’escoltem, fem nostre el teu projecte i et donem la solució que millor s’adapti a ell. 4. Perquè tenim més de 50.000 productes als nostres magatzems preparats per a la seva entrega. 5. Perquè sempre trobaràs les marques líders del mercat en cada producte. 6. Perquè els nostres preus són els millors del mercat i les nostres ofertes et donen suficient temps per a reflexionar la teva compra. 7. Perquè les últimes novetats i tendènciEs del mercat les podràs trobar abans a les nostres tendes. 8. Perquè podràs trobar productes respectuosos amb el medi ambient en la seva producció i productes que t’ajudaran a cuidar el planeta.

Els nostres productes han estat concebuts amb l’objectiu d’oferir-te un article de màxima confiança, amb una relació qualitat/preu excel·lent i un disseny modern i funcional

ca s u B eva a la t

TE N DAMARQUES

STR LES NO

ES

S E V I S U L EXC


DOLÇ NADAL REGAL ELECTRÒNICA PARAMENT I CUINA ELECTRODOMÈSTICS LLAR BRICOLATGE JARDÍ

    


Treu lโ€™ artista que portes dins! Cupcakes Decoraciรณ

TALLADOR AMB ESTAMPADOR PRGHOV 9670561 1$'$/ โ€™95 9$5,6 9670562

9

de

KIT CUPCAKE LEKUE 9652199

'HFRPD[PODPEEURTXHWV PRWOOHVGHPDJGDOHQHVGHVLOLFRQD

25โ€™50

TALLADOR AMB PLANTILLA 1$'$/ 9670563 โ€™95 9$5,6 9670564

9

LLIBRE DEBBIE BROWN 9670813

22โ€™00

KIT GALETES NADAL LEKUE 9670552

.LWFRPSOHWTXHLQFORX WDOODGRUVGHJDOHWHV UHFHSWDULSDSHUV LDGKHVLXVVSULQNHOV

19โ€™90

CUPCAKES SET DECORACIร“ NADAL 9670559

12โ€™50

SET 2 MUGS APILABLES

MUG

SET TASSA TE +PLAT+PLAT POSTRES

SET TASSA ESMORZAR AMB PLAT

11

8

14

14โ€™90

9670593

4

โ€™90

9670594

โ€™50

9670590

โ€™90

9670592


CORRÓ AJUSTABLE 9649061

'HDPP

25’50 DAVANTAL + CASQUET [FP 3$3$//21(6 9670584

',126

9670585

13’90

MOTLLE GINGERMAN LEKUE 9646225

[FP6LOLFRQD$SWHSHUDIRUQ LFRQJHODGRU

20’80

SET BOL + ESTRIS %ROHQPHODPLQDDPEHVWULVGH SDVWLVVHULD 3$3$//21(69670586 ',126 9670587

10’90 SET 2 LLAUNES DECORADES ‘LFP 3$3$//21(6 9670588

',126

9670589

14’90

MOTLLE CASA XOCOLATA 9670577

)57FDVHWD[[FP6LOLFRQD$SWH SHUDIRUQLFRQJHODGRU

8’50

MOTLLE MUSSOL

SET MUG+SAFATA+ RODAL

9670578

13’50

5’80

9670591

)57PXVVRO[[FP6LOLFR QD$SWHSHUDIRUQLFRQJHODGRU

5


LLIBRE XOCOLATA 9670937

UHFHSWHVIjFLOV

10’00

PLANTILLA DECOMAT 9670550 6DOYDVDIDWHVWUDQVSDUHQWSODQWLOOHVSODVWLILFDGHV)RQOD [RFRODWDGLEXL[DVREUHODSODQWLOODGHL[DUHIUHGDULGHFRUD MOTLLE SILICONA MINI BROWNIE LEKUE

KIT KIDS 9670551 ,QFORX3ODQWLOOD'HFRPDW'HFRSHQEURTXHWV )XOOHWUHFHSWD

9652205

PLQLEURZQLHV[[FP3RUFLyPO

16’00

MÀQUINA PER A FER BROWNIES TRISTAR

9626570

:PRWOOHSHUDEURZQLHVUHFREULPHQW DQWLDGKHUHQWSHXVDQWLOOLVFDQWV,QFORXUHFHSWHV

:‘FPLQFORXHVSjWXOD

GOFRERA TRISTAR

9670653

:):JRIUHVHQIRUPDGH FRUWHUPzVWDWUHJXODEOHUHFREULPHQW DQWLDGKHUHQW

6

CREPERA PRINCESS

9653397

27’95

24’95

34’95

MÀQUINA PER A FER MUFFINS TRISTAR 9653392

:PRWOOHSHUDPXIILQVWDSDDPEEORTXHLJ SHXVDQWLOOLVFDQWVDSDJDGDDXWRPjWLFDTXDQDVVR OHL[ODWHPSHUDWXUDGHVLWMDGD,QFORXUHFHSWHV

27’95

19’90 29’90

DECOPEN LEKUE 4 BROQUETS

DECOMAX LEKUE 6 BROQUETS

PO

PO

9652208

MÀQUINA PER A FER CAKE POPS TRISTAR 9653396

16’40

9652209

20’80

MÀQUINA PER A FER DONUTS TRISTAR 9670502

'0:GRQXWVSHUVHVVLy :PRWOOHSHUDFDNHSRSVUHFREULPHQW DQWLDGKHUHQWWDSDDPEEORTXHLJSHXVDQWLOOLVFDQWV WHUPzVWDWUHJXODEOHUHFREULPHQW DQWLDGKHUHQW ,QFORXUHFHSWHVSDOVLIRUTXLOOD

29’95

29’95


FONDUE XOCOLATA

9670549

8QEROGHFHUjPLFD XQDEDVHIRUTXLOOHVL XQDHVSHOPD

0LFURRQHVDOEDQ\ PDULDSHUDWUHVWLSXVGH [RFRODWD

10’95

MOTLLE BOMBONS/CARAMELS EASY CANDY 9670556

(&6LOLFRQDDPEFDYLWDWV3RUWDOOLEUHG¶LQVWUXFFLRQVL UHFHSWHV

14

’90

FONTANA XOCOLATA BALVI 3HWLWD

FONDUE XOCOLATA LEKUE

9643458

9639080

29’90

MOTLLE BOMBONS SCANDIST

9670558

6&*6LOLFRQDSHUDIHUERPERQVHQIRUPDGHGRQXW FDIHWHUDSRWGHPHOWURVGHSDVWtV

6’90

*UDQ

9639081

26’50 48’50

MOTLLE XOCO FONDANT LLETRES I NUMEROS 9670560

16’50

MOTLLE GALETES COOKIE XOC SNOWMAN 9670557

&.&,QFORXPRWOOHVLOLFRQD GHFDYLWDWVSHUDOD[RFRODWD WDOODGRUGHJDOHWHVLOOLEUH G¶LQVWUXFFLRQVLUHFHSWHV

22’90

A ningú li amarga un dolç !

MOTLLE TORRÓ DE XOCOLATA 9670565

[[FP

6’90

MOTLLE TORRÓ D’AMETLLES 9670566

[FP

11’50 MOTLLES COULANT LEKUE 9670553

PRWOOHVLQGLYLGXDOVSHUDODSUHSDUDFLyGH&RXODQW 6HPLWUDQVSDUHQWSHUPHWFRQWURODUODFRFFLy,QFORX UHFHSWHV

24’00

7


Novetat

PATÍ DE MUNTANYA ADULT 9670194

0.J;DVVtVDFHU FURPPROLEGqVHQVH UHIRUo)RUTXLOOD567 &$3$GHPP)UHQV 9EUDNH5RGDGDYDQWHUD ‘´[´LSRVWHULRU ´[´3URWHFFLyL SDUDIDQJG¶DOXPLQL

Vídeo

PATÍ DE MUNTANYA INFANTIL

9670193

3L[LH.J;DVVtVDFHU)UH GDYDQWHUYEUDNHLSRVWHULRU GHGLVF3URWHFFLyLSDUDIDQJ G¶DOXPLQL&RORUQHJUH

395’00

GUARDIOLA AMB COMPTADOR [FP%DUoDR5HLDO0DGULG

24’90

9642649

6¶REUHDPEWDUMHWDLFRGLVHFUHW3LOHV QRLQFORVHV[[FP

RÀDIO MINI 9670480

$0)03LOHV QRLQFORVHV

GUARDIOLA AMB COMPTADOR

9

’95

9670486

[FP(8526

6

’90

CLAUER DUO %(%Ê6

9651662

*$7*26

9670762

[FP%DUoDR5HLDO0DGULG

21’95

6

8

’90

VAPORITZADOR

CONSUMIBLE

9670818

5HFDQYL9DSRULW]DGRU

)UXLWVYHUPHOOV6HQVHQLFRWLQD3HUDOVTXH YROHQGHL[DUGHIXPDU

1HJUHRSODWD

9670487

12’90

9670817

Visor LCD

LLIBRE CAIXA FORTA [[FP

Made in Italy amb certificació CE.

9670815-16

8

9670481-866

&RORUVDVVRUWLWV

’90

(OFLJDUUHWHOHFWUzQLFPpVFRPSOHWGHOPHUFDW,QFRUSRUD XQYLVRU/&'GHEDWHULDLQ~PHURGHFDODGHV3HUDOVPpV IXPDGRUV%DWHULDP$DPEYLVRU/&'DWRPLW]D GRUDGDSWDGRU86%9ROWFDUUHJDGRU86%ERVVD SURWHFWRUDLWDUJHWD6LP*DUDQWLDLO¶DFFpVDOVEHQHILFLVGHOV PHPEUHVGHO&OXE(3,3(&RORUQHJUHRSODWD

TAULA PORTÀTIL PC AMB LLUM

TARGETER METAL·LITZAT HELLIO

9670492

c

544’00

%DUoDR5HLDO0DGULG [FP

GUARDIOLA DIGITAL COMPTABLE

Cigarret ele

'LVSRQLEOHDPEIUH GDYDQWHULSRVWHULRU GHGLVF

9634489-9670865

9’00

ISUAL trònic KIT V

9670195

GUARDIOLA AMB HIMNE

9670488-867

24’90

457’00

9670819

7LSXV0DUOERUR$PEQLFRWLQDGHPJPO 9670820

'ROoVXDXLDURPjWLFVLPLODUDWDEDFGHOLDU $PEQLFRWLQDGHPJPOHTXLYDOHQWDXQ FLJDUUHWOLJKW 9670821

7LSXV&DPHO$PEQLFRWLQDGHPJPO

&RQVXOWDSUHXVDODWHYDWHQGD


BINGO

9670494

RULETA 9670493

[RSHWV

[RSHWV

11’50

11’50 JOC 3 EN RATLLA XOPETS 9670489

7DXOHOOLJRWVGHYLGUH [FP

7’95

esGuanya

A vegades

f ĉ

i a vegades

JOC DE TAULE “TIRS” 9670474

-RFGHWDXODSHUDGLVSDUDULIHUVDOWDUOHVDPSROOHVDPEVR [[FP)XQFLRQDDPESLOHV QRLQFORVHV 

46’90

JOIER PLEGABLE TIFFANY 9670477

,GHDOSHUDYLDWJHFRORU QHJUH[[FP

14

ESTOIG ULLERES/LENTILLES

ADAPTADOR D’ENDOLLS PER A VIATGE

9

8’50

9645721

’90

9651173

’90

CAIXA RELLOTGES 9670495

XFUHPDOOHUDSHOO VLQWqWLFD[[FP

SET DE BOSSES DE VIATGE 9670456

XQLWDWVSROLqVWHU[[FPDPE FUHPDOOHUD[[FPFUHPDOOHUD ERVVHVDPEFRUGDGH[FPSHU DVDEDWHV

16’90

18’90 PESA MALETES

CAIXA RELLOTGES

'LJLWDOILQVD.JGLYLVLy JU3LODGHOLWLLQFORVD

XFUHPDOOHUDSHOO VLQWqWLFD[[FP

9650663

CAIXA MINI TRAVEL 9651261

&DL[HWDPXOWLXVRVFRORUV DVVRUWLWV[[FP

2’50

14’50

9670495

21’90

JOIER VIATGE 9670497

3HOOVLQWqWLFD[FP

18’90

9


MARC MÚLTIPLE 9651259

3HUDIRWRVGH[FP [[FP%ODQF

18’50

MARC MÚLTIPLE 9651178

3HUDIRWRVGH[FP [[FP%ODQF

15’95

6 Ċ  bon dia

per a somriure

MARC CÀMERA 9670469

0DJQqWLFIRWR [FP

1’80

MARC SMILE 9670467

[[FPHQIRUPD GHFjPHUDGHIRWRV3HUD IRWRVGH[FP

11’95

MARC BRIQUE (QSOjVWLFEODQF SET 3 MARCS INSTAMATIC

9670472

6HWPDUFVTXDGUDWVGHLFP(Q SOjVWLFEODQFRQHJUH

5’50

MARC FOTOS SLIM

[[FPSHU DIRWRVGH[FP

[[FPHQ DFHUFRORUQHJUH3HUD IRWRVGH[FP

[[FPSHUD IRWRVGH[FP

9670470-71

7

’90

i r o t a Gir MARC KUBE 0DUFHQIRUPDGHFXE TXHJLUDIXQFLRQDDPE SLODGH$$ QRLQFORVD 9654472

MARC INFANTIL BYE BYE

3HUDIRWRVGH[FP

[[FPSHUDIRWRVGH[FPL [FP3HUDSHQMDUHOVHX~OWLP[XPHW

9654471

9670475

10

11’50

9639170

9670473

7’

50

3HUDIRWRVGH[FP

12’50

6’50

9’50

9670454

$PE/HG[[FP 0DUFHQIRUPDGHFXE TXHJLUDLSRUWDOOXPDOHV DUHVWHV3HUDIRWRVGH [FPIXQFLRQDDPE SLOHVGH$$ QRLQFORVHV 

12’90

MARC BON VOYAGE

MARC ESCARABAT

[[FPSHUDIRWR GH[FP

[[FPSHUD IRWRGH[FP

9670457

10’90

9670468

11’50


Somriu

 7 MARC ACRÍLIC [[FPSHU DIRWRGH[FP

7’50

Retro

[[FPSHU DIRWRGH[FP

8’50

Sweet

Mod

Años 70 9670459-62

7LPHV

TAPA OBJECTIU 9670430-32-33-31

CORRETJA CÀMERA REFLEX

PP

9670426 a 29

9670434-36-37-35

PP

9’90

17’90

9670460-63

1DWLRQDOJHRJUDILF

Sweet

9670461-64

:DQWHG

KIT CÀMERA COMPACTA 9670440-38-39

)XQGDFRUUHWMDPj[[FP

Mod

19’90

Años 70

11


La milljor xarxa social envoltar-te dels

teus

CARREGADOR COTXE UNIVERSAL 9670664

'XDO$$3HUDWRWVHOVDSDUHOOV DPEFjUUHJDPj[LPD$'RVSRUWV 86%LQGHSHQGHQWV0LFUR86%PLQL86% 6DPVXQJ*DOD[\1RNLDWDEOHWSF

19’90

GUANTS TOUCH 9670761

&RWyDFUtOLF$VVRUWLWVSRWVXWLOLW]DU ORVDPEHOWHXPzELORWDEOHW

7’80

KIT 3 EN 1 9670444-45

)XQGDLVXSRUWJLUDWRULVXSRUWDPEYHQWRVDRVXSRUWVHLHQW FRW[H3HUD*DOD[\WDE´R,SDGPLQL

39’90

ALTAVEU BLUETOOTH/USB 9670542

FUNDA AMB BATERIA

27

49’95

’95

COMANDAMENT CONTROL JUMBO 9670491

)XQFLRQDDPESLOHV$$ QRLQFORVHV [ FPWHFOHVGHFP3YF

44’95 

 

)XQGDSHUDLSKRQH6 DPEEDWHULDLQFRUSRUDGD TXHGXSOLFDODFDSDFLWDWGHO WHOqIRQ7DSDSURWHFWRUD LQFRUSRUDGD$QWLKXPLWDW 9HUPHOODRQHJUD

9670541

1HZ:DYH%/&:[

7HFKQR%OXHW:

9652288-87

ALTAVEU BLUETOOTH

 FP FP13’95

rsal tablet Funda unive

9670441

3HUDWDEOHWVGH ´0XOWLFRORU

27’90 9670442-43

3HUDWDEOHWVRHERRNVGH ´QHJUDRYHUPHOOD

12

18

’90

COIXÍ ANTI ESTRÈS 9670764

,3$'[FP 9670763

,3+21([FP

16’90
ESCALFADOR TASSA USB

LÀMPADA

9652242

9670705-06

(VFRQQHFWDDPETXDOVHYRO86%SHU DPDQWHQLUDž&ODWHYDEHJXGD

/HG[[FP 7HFOD&WUOR(VF

5’95

13’95

TELÈFON PER A MÒBIL 9670498

&DXW[~FRQYHUWHL[HOWHXPzELOHQ IL[$XULFXODUH[WUDwEOHDVVRUWLPHQW

LÀMPADA BOMBETA USB

24’90

9670490

(VFRQQHFWDDOSRUWjWLOPLWMDQoDQWXQFDEOHXVEGHFP DUWLFXODWTXHTXHGDIL[DPEODIRUPDHQODTXHHOGHL[LVSRVDW %RPEHWDGH[FPDPSOHeVFRPSDWLEOHDPETXDOVHYRO SRUW86%GH0DFR3&0DWHULDOGHSOjVWLF

13’95

blet portàtil i ta a r e p ta fa Sa 0LQLOjPSDGDIOH[LEOHDPEOOXPOHG

LLADRE POWER CUBE 9670707

14’90

9670499

9670709

[FP

14

$PEDOODUJDGRU

’90

19’90

9670708

$PE86%

23’90

9670710

$PEDOODUJDGRU86%

28’50

PEN BONE 0HPzULD86%*%

24

’90

9670424

&DUDJROEODX

9670422

6HUS 9670482

[FP$VVRUWLGHV

16’95

9670423

'UDF

9652247

[FP

17’95 9670425

*RVQHJUH

13


Al mal temps

bona

RELLOTGE 9670449-50

‘FPQHJUHR EODQF

19’90

Cara

RELLOTGE PARET ADHESIU [[FP 9670448

1HJUH

35’90 9670447

&URP

31’90 RELLOTGE DESPERTADOR DIGITAL 9670759-60

RELLOTGE DESPERTADOR DIGITAL 9633180-79

[[FP$EV3DQWDOODUHWURLO OXPLQDGDLQGLFDFLyGHGDWDLGLDGHOD VHWPDQD7HPSHUDWXUDGHO¶KDELWDFLy 'HVSHUWDGRUDPEUHSHWLFLyDXWRPjWLFD

14

’95

'&'3DQWDOODUHWURLO·OXPLQDGDEODYD DFDEDWGHGLVVHQ\HQDOXPLQLDPEFDOHQGDUL DODSDQWDOODLWHPSHUDWXUDGHO¶KDELWDFLy 'HVSHUWDGRUDPEIXQFLy6QRR]H[ [FP

13’90

TERMÒMETRE DIGITAL OREGÓN 9647135

$OHUWDGHJHO/HFWXUDGHWHPSHUDWXUHV Pj[PLQ5HOORWJHDPEFDOHQGDUL 3DQWDOODWjFWLODPERSFLyGHFDQYLHQWUH VHQVRUVGHWHPSHUDWXUD,QFORXVHQVRU UHPRW 66 [[FP

29’90

RELLOTGE DESPERTADOR TFA

RELLOTGE DESPERTADOR TFA

5jGLR&RQWURO$ODUPDDPE IXQFLyVQRR]HWHUPzPHWUHFDOHQGDUL 3DQWDOODDPELQWHQVLWDWUHJXODEOHSHU VHQVRUGHOOXP[[PP

([WUDSOj5jGLR&RQWURO )XQFLyVQRR]HWLSXVG¶DODUPD FDOHQGDUL3DQWDOODDPEOOXPLVHQVRUGH PRYLPHQW[[PP

9670660

21’90

9670661

35’90

C TOR AMB PROJE

RELLOTGE PROJECTOR OREGÓN 9639982

5035HOORWJHDPEIXQFLyGHVSHUWDGRU SURMHFFLyG¶KRUDLHVWDWG¶DODUPDSDQWDOOD UHWURLO·OXPLQDGD[[FP

14

19’90

RÀDIO RELLOTGE PROJECTOR ALARMA OREGÓN 9637263

55$DPESDQWDOODLIXQFLyGHSURMHFFLy3URMHFFLyGHO¶KRUD LO¶HVWDWGHO¶DODUPDDPEIRFXVGHIjFLODMXVW5jGLR)0DQDOzJLFD 'REOHDODUPD PLQ YROXPFUHL[HQWLIXQFLyUHSHWLFLyDODUPDDOV PLQ[[FP

29’90

RELLOTGE PROJECTOR AMB ALARMA OREGÓN 9641569

50535HOORWJHDPEIXQFLyGHVSHUWDGRUSURMHFFLy G¶KRUDLHVWDWG¶DODUPDSDQWDOODUHWURLO·lXPLQDGD

59’90


TERMO-HIGRÃ’METRE TFA 9670659

7HUPRKLJUzPHWUHGHGLVVHQ\XOWUDIL 'tJLWVJUDQVGHIjFLOOHFWXUD7HPSHUDWXUDL KXPLWDWLQWHULRU,QGLFDFLyGHOQLYHOOGHFRQIRUW 0HPzULDPj[LPDPtQLPD[[PP $OLPHQWDFLySLOD&5LQFORVD

ESTACIÓ METEOROLÒGICA TFA 9639401

7HPSHUDWXUDLKXPLWDWLQWHULRU PHPzULDPj[LPDPtQLPD*UjILFKLVWzULF GHWHPSHUDWXUDGHOHV~OWLPHVK ,QGLFDFLyGHOQLYHOOGHFRQIRUW3DQWDOOD DPEOOXP5HOORWJH5jGLR&RQWURO FDOHQGDULLDODUPD[[PP $OLPHQWDFLySLOHV$$$9LQFORVHV

14’00

18’00

ESTACIÓ METEOROLÒGICA TFA 9670658

48’00

9662393

,7(VWDFLyPHWHRUROzJLFDVHQVHILOV3UHYLVLy PHWHRUROzJLFDPLWMDQoDQWVtPEROV7HQGqQFLDGHOD SUHVVLyDWPRVIqULFD7HPSHUDWXUDLQWHULRULH[WHULRU PLWMDQoDQWVHQVRUUHPRW0HPzULDPj[LPDPtQLPD0DUF FRPELQDFLySODWDSOH[LJODVV5HOORWJH5jGLR&RQWUROL DODUPDDPEIXQFLyVQRR]H[[PP$OLPHQWDFLy SLOHV$$9LQFORVHV

37’00

ESTACIÓ METEOROLÒGICA TFA

ESTACIÓ METEOROLÒGICA TFA

,76HQVHILOV3UHYLVLyPHWHRUROzJLFD PLWMDQoDQWVtPEROV7HQGqQFLDGHODSUHVVLy DWPRVIqULFD7HPSHUDWXUDLQWHULRULH[WHULRU PLWMDQoDQWVHQVRUUHPRW0HPzULDPj[LPDPtQLPD 5HOORWJH5jGLR&RQWUROLDODUPDDPEIXQFLyVQRR]H [[PP$OLPHQWDFLySLOHV$$$9 LQFORVHV

6HQVHILOVXOWUDILQDPP3UHYLVLy PHWHRUROzJLFDPLWMDQoDQWVtPEROV7HPSHUDWXUD LKXPLWDWLQWHULRULH[WHULRUDWUDYpVGHVHQVRU UHPRW7HQGqQFLDGHODWHPSHUDWXUDLKXPLWDW 5HOORWJH5jGLR&RQWUROFDOHQGDULLDODUPD[ PP$OLPHQWDFLySLOHV&5LQFORVHV

9670656

6HQVHILOV3UHYLVLyPHWHRUROzJLFD PLWMDQoDQWVtPEROV6LPERORJLDGHOVFDUjFWHUV HQIRUPDW/('7HPSHUDWXUDLKXPLWDWLQWHULRU LH[WHULRUSHUVHQVRUUHPRW0HPzULDPj[LPD PtQLPD)XQFLyVQRR]H5HOORWJH5jGLR&RQWURO FDOHQGDULLIDVHOOXQDU[[PP $OLPHQWDFLySLOHV$$9LQFORVHV

ESTACIÓ METEOROLÒGICA TFA

52’90

ESTACIÓ METEOROLÒGICA TFA 9670657

6HQVHILOVDPESDQWDOODDFRORU LVtPEROVGHSUHYLVLyPHWHRUROzJLFD HQFRORUVDQLPDWV*UjILFGHODSUHVVLy DWPRVIqULFDHQPEDULWHQGqQFLDGH ODSUHVVLyDWPRVIqULFD,O·lXPLQDFLy SHUPDQHQWPLWMDQoDQWDOLPHQWDGRUD[DU[D LEjVLFDPLWMDQoDQWSLOHV97HPSHUDWXUDL KXPLWDWLQWHULRU6HQVRUUHPRWH[WHULRUGH WHPSHUDWXUDLKXPLWDW,QGLFDFLyGHOFLFOH OOXQDUUHOORWJHWLSXVG¶DODUPDDPEIXQFLy VQRR]HLFDOHQGDUL[[PP $OLPHQWDFLySLOHV$$9LQFORVHVL DGDSWDGRUD[DU[D9+]

69’90

9647320

62’00 ESTACIÓ METEOROLÒGICA TFA 9670655

,76HQVHILOV3UHYLVLy PHWHRUROzJLFDPLWMDQoDQWVtPEROV*UjILF KLVWzULFGHSUHVVLyGHKRUHV3UHVVLy DWPRVIqULFDLQGLFDGDHQPEDU7HQGqQFLD GHODSUHVVLyDWPRVIqULFD7HPSHUDWXUD LKXPLWDWLQWHULRULH[WHULRUSHUVHQVRU UHPRW)DVHOOXQDU0HPzULDPj[LPD PtQLPDSHUDODWHPSHUDWXUD5HOORWJH 5jGLR&RQWUROLDODUPDDPEIXQFLy VQRR]H[[PP$OLPHQWDFLy SLOHV$$$9LQFORVHV

79’90

15


AURICULARS BOTÓ 5HVSRVWDGHD+]FDEOHG¶P FRQQHFWRUPP 9670528 5RVD ’60 %ODX 9670529

5

AURICULAR A6 $XULFXODUHVWqUHR $OWDVHQVLELOLWDW &ODYLOODPP 7DFWHVRIW 1HJUH 9670543 %ODX 9670544

AURICULARS SPORT NEGRE/BLAU 9670530

5HVSRVWDGHD+] FDEOHG¶PFRQQHFWRUPP

REPRODUCTOR MP4 5HSURGXFWRUGHIRUPDWVG¶jXGLRPSZPD LYtGHR079IRUPDWG¶LPDWJHV-3(*L%03 DXWRQRPLDGHKRUHVLKRUHVGHYtGHR 3DQWDOOD´UjGLR)0UDQXUD0LFUR6'ILQVD *%DXULFXODUVLQFORVRV %ODX 9670539 ’95 9HUPHOO 9670540

26

8’40

REPRODUCTOR CD/CDR-W/MP3 DAEWOO 3RUWIURQWDO86%03UjGLRGLJLWDO)0DPESUHVLQWRQLHV FRQQHFWRU$X[LQIXQFLy5HSHDW5HSHDWDOO5DQGRPUHFHUFD jOEXPSRWqQFLDGHVRUWLGD[:506 %ODX 9670533 ’90 5RVD 9670534

42

14’95

REPRODUCTOR CD/CDR-W/MP3 NEGRE DAEWOO 9670535

3RUWIURQWDO86%6'03UjGLRGLJLWDO$0)0SDQWDOOD/&' UHWURLO·lXPLQDGDFRQQHFWRU$X[LQIXQFLy5HSHDW5HSHDWDOO 5DQGRPUHFHUFDjOEXPSRWqQFLDGHVRUWLGD[:506 &RPDQGDPHQWDGLVWjQFLD

54’90

RÀDIO AM/ FM ANALÒGICA DRP-30

RÀDIO AM/FM ANALÒGICA DRP-20

9670537

RÀDIO AM/FM ANALÒGICA DRP-30

5jGLR$0)0DQDOzJL FDDXULFXODUVLQFORVRV DMXVW6XSHUEDVVSLQoD ODWHUDOGHVXEMHFFLyL SLODLQFORVD

5jGLR$0)0DQDOzJLFDDOWDYHXLQFRUSRUDWVRUWLGDDXULFXODU SLOHVLQFORVHV

22’95

9670536

5jGLR$0)0 DQDOzJLFDDOWDYHX LQFRUSRUDWDXULFX ODUVLQFORVRVSLOHV LQFORVHV

9

’95

Puja la Música

9670538

9’95

i CANTA com si ningú et sentís! 16

COMANDAMENT A DISTÀNCIA 2 EQUIPS 9659011

3URJUDPDFLyIjFLO 5DQJILQVDPH WUHV797'76$7

10’95

COMANDAMENT A DISTÀNCIA UNIVERSAL 3 EQUIPS

9670526

3URJUDPDFLy IjFLO5DQJILQV DPHWUHV 797'76$7 '9'

19’95

COMANDAMENT A DISTÀNCIA UNIVERSAL 3 EQUIPS/DIGITAL+

9670527

&RSLDGRUIjFLO SURJUDPDFLy5DQJ ILQVDPHWUHV 797'76$7 395&$%/( 2127(/()21, &$&$1$/

24’95


WALKIE TALKIE MOTOROLA

9670576

9654391

;75$3$&.$EDVWNP FDQDOVFRGLV%ORTXHLJ GHWHFODW,QGLFDGRUGH QLYHOOGHEDWHULD5HOORWJH FURQzPHWUH7RQVGH WUXFDGD$OHUWDSHU YLEUDFLy)XQFLRQDDPE EDWHULHVUHFDUUHJDEOHV DXWRQRPLDK,QFORXGRV DXULFXODUVLGRVDGDSWDGRUV

7$EDVWNP FDQDOVFRGLV %ORTXHLJGHWHFODW ,QGLFDGRUGHQLYHOO GHEDWHULDWRQVGH WUXFDGD)XQFLRQD DPEEDWHULHV UHFDUUHJDEOHV DXWRQRPLDK

9670575

7$EDVWNP FDQDOV%ORTXHLJGH WHFODW,QGLFDGRUGH QLYHOOGHEDWHULD )XQFLRQDDPE SLOHV$$$ QR LQFORVHV

29’95

49’95

Muntatge a paret

Tecles més accesibles TELÈFON GÓNDOLA AMB PANTALLA 9652374

'7&5HWUXFD GD~OWLPQ~PHUR (PPDJDW]HPD Q~PHURV

15’50

&,526$

TELÈFON SENSE FILS MOTOROLA 9670595 &1(*5(6,1*/( 3DQWDOODUHWURLO·OXPLQDGD 0DQVOOLXUHV0HORGLHV SROLIzQLTXHV$JHQGD SHUDFRQWDFWHV ,GHQWLILFDGRUGHWUXFDGD $XWRQRPLDILQVDKRUHV KRUHVHQVWDQGE\ 0HPzULDGHUHWUXFDGDGH Q~PHURV$PSOLDEOHILQV DWHUPLQDOV7UXFDGDHQ HVSHUD

37’95

ZAT

59’95

TELÈFON SENSE FILS MOTOROLA &1(*5(3DQWDOODUHWURLO·OXPLQDGD PpVJUDQFP[FP%DVHSHWLWD LFRPSDFWD0HORGLHVGHWUXFDGD $JHQGDSHUDFRQWDFWHV,GHQWLILFD GRUGHWUXFDGD$XWRQRPLDILQVD KRUHV KHQVWDQGE\ 0HPzULDGH UHWUXFDGDGHQ~PHURV$PSOLDEOH ILQVDWHUPLQDOV 6,1*/( 9670572 21’95 '82 9670573 39’95 59’95 75,2 9670574

TELÈFON SENSE FILS MOTOROLA 61(*5(3DQWDOODUHWURLO·OX PLQDGD0DQVOOLXUHV0HORGLHV SROLIzQLTXHV$JHQGDSHUD FRQWDFWHV,GHQWLILFDGRUGHWUX FDGD$XWRQRPLDILQVDKRUHV KRUHVHQVWDQGE\ 0HPzULD GHUHWUXFDGDGHQ~PHURV $PSOLDEOHILQVDWHUPLQDOV 7UXFDGDHQHVSHUD 6,1*/( 9654356 27’95 '82 9654357 39’95

CIALIT Disseny ESPE

WALKIE TALKIE MOTOROLA

WALKIE TALKIE MOTOROLA

9670571

21’95

Una sola

trucada

tot

pot canviar-ho

Dissenyats per a gent gran i persones amb alguna discapacitat auditiva o visual.

TELÈFON TECLES GRANS

TELÈFON TECLES GRANS

'7%LJEXWWRQVDPEWHFOHV GLUHFWHVWHFOHVGLUHFWHV DPE IRWR PDQVOOLXUHVWHFODGHWUXFDGD GLUHFWDDOFRPSDWLEOHDPE DXGLzIRQVVRGLJLWDOWUDQVIHUqQFLD GHWUXFDGHVYROXPPDQVOOLXUHV LDXULFXODUDMXVWDEOHUHWUXFDGD LQGLFDGRU/('

'7&%LJEXWWRQVDPE/&' GHJUDQVGtJLWVLGHQWLILFDFLyGH WUXFDGDPDQVOOLXUHV0HP WHFODGHWUXFDGDGLUHFWDDO VRGLJLWDOWUDQVIHUqQFLDGH WUXFDGHVYROXPPDQVOOLXUHVL DXULFXODUDMXVWDEOHUHWUXFDGD LQGLFDGRU/('

9652367

21’95

9652368

27’40

17


Open

PLAT PORCELLANA HABITAT 3ODWSRVWUHV 9651422 2’50 2’90 3ODWIRQV 9651423

PLAT PLA PORCELLANA %DQGD*ULV 9639177 %DQGD/LOD 9639178 %DQGD9HUGD 9639179

2

’90

JOC CAFÈ PORCELLANA WDVVHVDPESODW %DQGDYHUGD9654704 %DQGDJULV9654707 %DQGDOLOD9654694

17’70

BOL PORCELLANA %DQGDOLOD 9654660

%DQGDYHUGD 9654675

3’50

Gaudeix de les petites coses de la vida

VAIXELLA PORCELLANA DEGRADE SHFHV /LOD9651425 *ULV9651426

54

’90

18

JOC CAFÈ PORCELLANA DEGRADE WDVVHVDPESODW /LOD9651431 *ULV9651432

16

’90

BOL PORCELLANA DEGRADE /LOD9651428 *ULV9651429

3

’50

JOC CAFÈ PORCELLANA WDVVHVDPESODW %DQGDOLOD9654694 %DQGDJULV9654707

17

’70

PLAT PRESENTACIÓ PORCELLANA 9646186

FP/LOD

8’90


COBERTERIA INOX 9622730 %$5&(/21$SHFHV

VAIXELLA PORCELLANA SILVER RING

34’50

JOC CAFÈ PORCELLANA SIVER RING

9646195

9646196

SHFHV

WDVVHVDPESODW

18’50

64

’90

COBERTERIA INOX 9639820

6<17(6,6SHFHV

43â&#x20AC;&#x2122;90

Open COBERTERIA INOX AMBIT NOMO SHFHV 9627252 SHFHV

PLAT PORCELLANA DEGRADE )RQVJULV 9654709 )RQVOLOD 9654711 3RVWUHVJULV 9654710 3RVWUHVOLOD 9654712

2 2â&#x20AC;&#x2122;80 â&#x20AC;&#x2122;95

PLAT PLA PORCELLANA %DQGDJULV 9639177 %DQGDOLOD 9639178

2

â&#x20AC;&#x2122;90

JOC CAFÃ&#x2C6; PORCELLANA DEGRADE WDVVHVDPESODW *ULV 9651432 â&#x20AC;&#x2122;90 /LOD 9651431

16

9628934

COBERTERIA INOX 9626732

232572SHFHVPP

43â&#x20AC;&#x2122;90 129â&#x20AC;&#x2122;90

59â&#x20AC;&#x2122;90

19


VAIXELLA PORCELLANA COUPE (ESPECEJAMENT) 3ODWIRQV 9642443 2’90 2’95 3ODWSOD 9642442 2’50 3ODWSRVWUHV 9642444

VAIXELLA PORCELLANA BLANCA 9654713

SHFHV

54’90 SAFATA OVAL PORCELLANA FP 9639219 FP 9639220 des de ’00

8

SAFATA BANDA GRIS FP 9646143 FP 9646144 des de ’50

10

VAIXELLA PORCELLANA OPEN (ESPECEJAMENT) 3ODWIRQV 9639211 3ODWSOD 9639209 ’95 3ODWSRVWUHV 9639213 (QFLDPHUDFP 9646147 des de (QFLDPHUDFP 9646149 ’70

1

3

VAIXELLA PORCELLANA PEDRA

JOC CAFÈ PORCELLANA BANDA GRIS

SHFHV

WDVVHVDPESODW

9646193

20

59’90

Pedra

9654707

17’70


COPA NATALIA BOHÈMIA (PEDODWJHXQLWDWV $LJXDFO

9627494

3’80

(UNITAT)

$LJXDYLFO 9640881

4’10

COPA BOHÈMIA LARA $LJXDFO

(UNITAT)

%RUJRQ\DFO

9647100

9618055

4’80

9LFO

9647102

&DYDFO

(UNITAT)

)ODXWDFO

9647105

9627496

3’80

2

’95 (UNITAT)

de

(UNITAT)

60 segons

FELI C I T AT són més que

1 minut COPA BOHÈMIA RONA MAGNUM %RUGHXV&/ 9652413 ’95 (UNITAT) %RUJRQ\D&/ 9652414

COPA JEWEL (PACK 3U) 9L&/ 9634068 'HJXVWDFLy&/ 9634069 &DYD&/ 9634067

6

DECANTADOR VI 9620397

/

12’90

d’enuig

7’50

BOLETES NETEJADORES DECANTADOR 9670744

)LD'HL[DUDQWRWDOPHQWOOLXUHGHWDTXHVHOVHX UHFLSLHQWGHYLGUH1RPpVV¶KDQG¶LQWURGXLUHQHO UHFLSLHQWLDJLWDUOR

7’95

21


El millor

moment del dia és Ara LLEVATAPS BRABANTIA TAP CONSERVADOR CAVA

9610650

)LW$PEELXOySHUDVXSRUWDUOD SUHVVLyGHOVHVFXPRVRVLDODYHJDGD pVXQDERPEDPDQXDOTXHLQWURGXHL[ DLUHDSUHVVLyGLQVGHO¶DPSROODSHUD ODVHYDPLOORUFRQVHUYDFLy

11’90

)XQFLRQDPHQWIjFLO LVHQVHHVIRUo

9670748

BOMBA BUIT ABS-INOX

TAP BOMBA BUIT

$PEWDSV

)LW

9628900

9

9670749

3’90

’95

SET REGAL VI THE BEST WINES

4’95

9670453

&DL[DPHWDOOGHFRUDGDDPE DFFHVVRULVSHUDOYL[[FP

14’50

LLEVATAPS PROFESSIONAL 9628899

$PESHX

19’95

LLEVATAPS ELÈCTRIC PROFESSIONAL

SET LLEVATAPS AIRE 9670741

9670742

)L/OHYDWDSVG¶DLUH TXHV¶XQHL[DXQWDSGH EXLWSHUDODFRQVHUYDFLy GHOHVDPSROOHVL GHVFDSVXODGRU

)LG$PEXQD FjUUHJDFRPSOHWDSRGUj REULUILQVDDPSROOHV VHQVHFDSHVIRUo,QFORX EDVHUHFDUUHJDEOHL GHVFDSVXODGRU

14’95

25’90

LLEVATAPS CAVA 9646813

2EUHG¶XQVROFRS)LOIHUUR LVXUR

29’90

CHILLSTICK 9670747

)LHHQ&RQWpXQ JHO QRWz[LF TXHUHIUHGD OHVVHYHVDPSROOHVGHVGH GLQV$PpVIDUjTXHVLJXL PpVIjFLODERFDULWDSDU O¶DPSROODSHUDXQDPLOORU FRQVHUYDFLyGHOVVHXVYLQV

19’90

REFREDADOR ADAPTABLE SCREWPULL 9625123-9639752

1HJUHRSODWD

22

16’50

XAMPANYERA PLEGABLE

NEVERA DE VI BLACK LINE

39&[[FP

:3HUDDPSROOHVUDQJGH WHPSHUDWXUDž&[[FP

9670476

4’50

9646575

149’95

9646574

:3HUDDPSROOHV UDQJGHWHPSHUDWXUD ž&[[FP

120’00


MARCA COPES FRUIT 9650312

RODALS

8’95

9670466

CULLERA CÒCTEL

6LOLFRQD6HWXQLWDWV

9652391

7

’90

,QR[FP

6’90

SET GLAÇONS INOX 9670746

9642844

,QR[DPEFDSoDOGH VLOLFRQD

14

’90

MESURADOR DE BAR

GOT

GOT

,QR[DPEHVFDODLPSHULDO LPqWULFDJUDGXDGD

5HIUHVFFO

$LJXDFO

7’90

1

’20

8’50

OBREAMPOLLES XL 9670451

,PDQWDWSHUDSRVDUDOD QHYHUD[[FP

1

9647385

9633706

MORTER MOJITOS

)LHJODoRQVG¶DFHULQR[LGDEOH1R DIHFWDDOVDERUQLGLOXHL[HOOtTXLG,QFORXIXQGD 0DWHULDOVDSWHVSHUDO¶DOLPHQWDFLy

COPA GINTÒNIC

9633820

9649456

FO

FO

’50

SET PER A GINTÒNIC

1’00

COPA GINTÒNIC

2

’60

9647384

4’95

9670750

)LN3UHVHQWDFLyFDL[DGHUHJDOTXHFRQWpFRSHVGH *LQ7zQLFGHFOXQUDWOODGRUSHUDGRQDUVDERULGHFRUDU HOVFRPELQDWVLXQDFXOOHUHWDURVFDGDGHFP

29’90 PETACA INOX

PICADORA GEL MANUAL

9670745

)LD$ODVHYDFDL[HWD LQFORXXQSHWLWHPEXWSHUD IDFLOLWDUO¶RPSOLPHQWFO

9670814

8’95

SET MOJITO/CÒCTEL

24’90

9652389

,QR[YLGUHDPEVLOLFRQD

29’50 ESPREMEDOR CÍTRICS 9670751

)LN

5’50 CITRUS ESPRAI

MÁQUINA PICA GEL ELÈCTRICA ORBEGOZO

9652229

/OLPRQHVLOOLPHV

15’00

SET CÒCTEL 9652390

$JLWDGRUPHVXUDGRULFRFWHOHUDLQR[

39’50

9634022

3.:FDUFDVVDFURPDGDUHFLSLHQW FRO·OHFWRUGH/7XEXODGRUDG¶RPSOLPHQWV HQFRORUWUDQVSDUHQWLGHVPXQWDEOH

44’95

23


Si no ho fas

ara, QUAN? a d or l o t e r u Inclo ic magnèt

RELLOTGE MAGNÈTIC

PISSARRA MAGNÈTICA

9670455

9670678

‘[FP

5’95

39 [FP

RELLOTGE

4

’50

9670677

393UHOORWJHSDUHWGHSROLHWLOqL YLGUH‘FP

18’50 MANDOLINA ZYLISS

BROQUETES SARDINES

9649414

9654480

6HOHFWRUGHJUXL[SURWHFWRUGH PDQV,QFORXWDOODGRUHQMXOLDQD

6HWGHEURTXHWHVDSHULWLX

OBRELLAUNES MULTIFUNCIÓ

10’90

22

’90

9656057-56

HQ BUFADOR MASTRAD 9616944

20’50

)$PEIODPDDMXVWDEOHL HQFHVDHOqFWULFD$OLPHQWDWDPE JDVG¶HQFHQHGRU

GANIVETS CERÀMICS TACOMA

22’95

9670871

XQLWDWV1R DEVRUEHL[HQQL WUDQVPHWHQRORUV (UJRQzPLFVSHODGRU YHJHWDOVLPXOWLXVRV

29’90 TALLA PIZZA SCOOTER 9645746

ESPECIER

SETRILLERA VIDRE

XQLWDWV

/7DSVLOLFRQDYHUGDR YHPHOOD

9670685

$%6[[FP

10

’95

36

’90

9670683-84

13’90

SETRILLERA VINAGRERA BELLA BRA 9628920

SHFHVLQR[ VLVWHPDDQWLGHJRWHLJ

32’50 GERRA BRITA 9670686

ENCENEDOR DE FLAMA BRABANTIA 9624660

)ODPDUHJXODEOH6HJXU )DFLOLWDWSHUDUHRPSOLU $FHUPDW

24

12

’90

(OHPDULVDPEWRWDO ILOWUHV&DSDFLWDWG¶/G¶DLJXD ILOWUDGD/GHFDSDFLWDWWRWDO LDPEQRXPHPRLQGLFDGRU HOHFWUzQLFGHFDQYLGHFDUWXW[ %ULWD0HWHUFRQWURODHOILOWUDW LLQGLFDODYLGD~WLOUHVWDQWGHO FDUWXW[

29

’95

Maxtra+1 pack 5 CAPÇANA MAGNÈTICA HOT 9670458

CARTUTX BRITA 9623173

0D[WUD3DFN &RQVXOWDSUHXDODWHYDWHQGD

&DSoDQDLPDQWDGDGHVLOLFRQD [[FP

4’90


TEMPORITZADOR OU 9642466

Estoig a vap

[[FP

3â&#x20AC;&#x2122;50

or

$OYDSRUDOIRUQRDOPLFURRQHVHOV DOLPHQWVHVFRXHQHQHOVHXSURSLVXF FRQVHUYDQWWRWVHOVVHXVQXWULHQWV

9670758

(VWRLJWUXLWDHVSDQ\RODÂ&#x2018;FPVLOLFRQD WUXLWDOOHVWDDSUR[LPDGDPHQWHQPLQXWV ,QFORXXQDJUDQTXDQWLWDWGHUHFHSWHV

TEMPORITZADOR VERY BIG

19â&#x20AC;&#x2122;90

9670465

0DJQqWLFHQ$%6Â&#x2018;FP

8

â&#x20AC;&#x2122;50

9649045-9647799

ESCALFADOR OUS ESCALFADOR OUS MICROONES 9670698

5jSLGLQHW

3â&#x20AC;&#x2122;50

$PEUHL[HWD3HWLWPO [[FPSHUVRQHV

3HUDIHUXQVRXVHVFDOIDWV VLPSOHPHQWXQWDDPEROLODEDVH GHO¶HVFDOIDGRUWUHQFDO¶RXGLQVL ILFD¶OHQGLWVG¶DLJXDEXOOLQW

3â&#x20AC;&#x2122;95

26

â&#x20AC;&#x2122;50

$PEUHL[HWD*UDQPO [[FPSHUVRQHV

38â&#x20AC;&#x2122;50

Estoig vapor + llibre + escumadora SHWLWPOSHUVRQHV/OLEUHHQFDVWHOOjRFDWDOj ESPÃ&#x20AC;TULA 9670704

*LUDHOVRXVRFUHSV DPHULFDQHVIjFLOPHQW DPEDTXHVWDHVSjWXOD DPSOD

MICRO OUS & BACÃ&#x201C; MICROONES

9654751-52

39â&#x20AC;&#x2122;90

3â&#x20AC;&#x2122;95

9670703

*HQLDOSHUDHVPRU]DUVR VDQGYLW[RV

5â&#x20AC;&#x2122;95

9649044

9670699

COU OUS INDIVIDUAL MICROONES 9670701

3HUDIHURXVSDVVDWVSHUDLJXD RGXUVHQXQWHPSVGHD PLQXWV

5â&#x20AC;&#x2122;95

COU OUS MICROONES 9670700

&RXRRXVHQSRFV PLQXWV5jSLGL1HW

12â&#x20AC;&#x2122;95 25


ESMOLADOR GANIVETS 9633712

&RPSDFWHSDVVHV

9â&#x20AC;&#x2122;95

ESMOLADOR GANIVETS 9670614

PINÃ&#x2021;A MARISC TRES CLAVELES

TISORES CUINA INOX TRES CLAVELES

FPLQR[PDW

´FPPDW

8608344

GLDPDQWSDVVHV WDPEpSHUDWLVRUHV

29

9610878

10

â&#x20AC;&#x2122;90

24â&#x20AC;&#x2122;50

â&#x20AC;&#x2122;90

GANIVET PERNIL + FALCILLA ARCOS 963363519â&#x20AC;&#x2122;95

GANIVET DESOSSADOR ARCOS 9670716 .

12â&#x20AC;&#x2122;50 GANIVET PERNIL ARCOS 967071512â&#x20AC;&#x2122;90

9639836

JOC DE GANIVETS TRES CLAVELES

)RUMDWG¶DFHUQLWUXP

31â&#x20AC;&#x2122;90

9610871

=HQXQLEORFNJDQLYHWV WLVRUHV

82â&#x20AC;&#x2122;50

GANIVET PERNIL TERRANOVA ARCOS

Les coses bones de la vida

no apareixen es busquen

PORTAPERNILS BUARFE 7972285

FUNDA PROTECTORA PERNIL 9629382

8

â&#x20AC;&#x2122;90

PORTAPERNILS BUARFE 6707043

+XHOYD &RQVXOWDSUHXD ODWHYDWHQGD

26

3DWDQHJUD PORTAPERNILS BUARFE 5042683

39â&#x20AC;&#x2122;95

5LRMD

27â&#x20AC;&#x2122;50

PORTAPERNILS GIRATORI BUARFE 9606118

IDLJSOHJDEOH

79â&#x20AC;&#x2122;95


Menjaâ&#x20AC;&#x2122;t el

Món

SET QUATRE PLATS FORMATGE 9670579

Â&#x2018;FP SUHVHQWDFLyHQFDL[D UHJDO

22â&#x20AC;&#x2122;90

SAFATA PRESENTACIÃ&#x201C;

MINI OLLA PORCELLANA

9670582

Â&#x2018;FPSHUDSUHVHQWDUL HVFDOIDUIRUPDWJHV

Â&#x2018;FP

19â&#x20AC;&#x2122;90

9670581

14â&#x20AC;&#x2122;50

SET GANIVETS FORMATGE 9670583

&DL[DUHJDO

13â&#x20AC;&#x2122;90

LIRA FORMATGE 9670627

9â&#x20AC;&#x2122;95 FONDUE MIXTA IRIS 9619795

,SHUDFDUQL IRUPDWJH TALLADOR DE FORMATGE ROTATIU

59â&#x20AC;&#x2122;90

9624341

$PEWDSD FORMATGERA 9670446

22â&#x20AC;&#x2122;90

$PEWDSDDFUtOLFDLEDVHEDPE~[[FP

29â&#x20AC;&#x2122;90

27


1. CASSEROLA CÒNCAVA WOK AMB TAPA 9627505-06-07

FP Des de

1.

52’20

2. CASSOLA BAIXA AMB TAPA 9627469-9627493-97-98-99-500501-9465

FPLFP VHQVHWDSD Des de

2.

38’90 nt Bra

Sèrie Efficie

$SWDSHUDWRWWLSXVGHFXLQHV )RVDG¶DOXPLQLIRQVGHJUDQJUXL[ VLVWHPDG¶HVWDOYLHQHUJqWLFUHFREULPHQW DQWLDGKHUHQWDPEQDQVHVGHVLOLFRQD $SWDSHUDUHQWDSODWVLSHUDOIRUQVHQVH ODWDSD

Espàtula de regal

CASSOLA ALTA AMB TAPA 9627502-9628918-9627504

FP Des de

59’40

PAELLA GRILL 9633729-30

No somiis la teva vida,

FP

30

’50

9633727-9627510 a 15

FP Des de

21’50

PLANXA LLISA 9627508-09

FP Des de

viu el teusomni!

arna Sèrie Neo D

45’90

0i[LPDHILFLqQFLDHQHUJqWLFD%DVHGHJUDQJUXL[5HFREULPHQWHFR DQWLDGKHUHQWOOLXUHGH3)2$1DQVHVGHVLOLFRQDGHVPXQWDEOHV$SWDSHU DWRWWLSXVGHFXLQHV

CASSOLA BAIXA AMB TAPA

28

9670882 a 85

CASSOLA ALTA AMB TAPA

FP Des de

9670886

32

’50

FP

43’90


ic Castey Sèrie Class

3HFHVPpVUHVLVWHQWVLGXUDGRUHVQRHVGHIRUPHQDPEO¶~V &RFFLyUjSLGDLXQLIRUPH $PEDQWLDGKHUHQWHFROzJLFTXHHYLWDTXHHOVDOLPHQWVV¶HQJDQ[LQ ,GHDOSHUDFXLQDUDPESRFROL 0jQHFVGHVPXQWDEOHVG¶DFHULQR[LGDEOHGHIL[DFLyVHJXUD

ROSTIDORA AMB MÀNEC INOX CASTEY

ROSTIDORA ALUMINI

7886302-6403

6991575-5112405-7390689-5112506-607-708

FPJULOORSODQD

FP Des de

25

’90

34’90

PLANXA ALUMINI

el secret de sortir endavant

5937814-5781806

/OLVFP Des de

està en comencar

35’90 PAELLA MÀNEC INOX GAMMA VITROCERÀMICA 7885995-9609122-7886096-100-201-9609123

FP Des de

17’90

no Castey Sèrie Vulca

$PEOHVPDWHL[HVSUHVWDFLRQVTXHODVqULH&/$66,&LDPpV 1DQVHVGHVLOLFRQDLQWHJUDGHVTXHQRFUHPHQ 0jQHFVGHVPXQWDEOHVGHVLOLFRQDDPEIL[DFLyVHJXUD 7DSDGRUHVDPEFqUFROGHVLOLFRQDSHUDXQDPDMRUUHVLVWqQ FLDLSURWHFFLySHUDQHWHMD $SWDSHUDWRWWLSXVGHFXLQHV

PAELLA 9634041 a 46

FP Des de

CASSOLA BAIXA

31’90

9633789 a 91-99-9633800 a 02

 Des de

49’90

PLANXA LLISA 9633812-13

FP Des de

49’90

29


El mรณn necessita

gent que estimi el que

fa BATERIA CUINA 5 PECES 9670869-70

&RPSRVWDSHUFDVVHURODGHLFPROODGHL FPLFDVVyGHFP$FHULQR[LGDEOHSLQWDW)jFLO QHWHMD7DSDGHYLGUHSODQD%ODQFDRQHJUD

BATERIA INOX 5 PECES 9652515

7DSDGHYLGUHDSWDSHUDWRWWLSXVGHFXLQHVFRP SRVWDSHUFDVVHURODGHLFPROODGHLFPL FDVVyGHFP Des de

41โ€™90

199โ€™00

OLLA AMB TAPA SรˆRIE PROFESSIONAL BRA 9636889 a 95

$FHULQR[WULSOHIRQV WHUPRGLIXVRUDSWDSHUDWRW WLSXVGHFXLQHV RFP Des de

30โ€™50

Especial brou

BATERIA INOX 5 PECES BRA 9636878

$QFRUDDSWDSHUDWRWWLSXVGHFXLQHVDPEOD WDSDGHYLGUHFRPSRVWDSHUFDVVHURODGHL FPROODGHLFPLFDVVyGHFP

99โ€™00 FAGOR

SET FUTURE 9619405

7DSDFRV / FLVWHOOPXOWL~V

OLLA ALTA NOBLESSE 9652551-9640492 a 95

,QR[DSWDSHUDWRWWLSXV GHFXLQHVFP/FP/ FP/FP/yFP/ Des de

29โ€™90

30

OLLA A PRESSIร“ RAPID EXPRESS

OLLA A PRESSIร“ Rร€PIDA

9652118 a 21

9619401 a 04

0jQHFHUJRQzQLFQLYHOOVGHSUHVVLySRVLFLy GHVFRPSUHVVLyR/ Des de

)8785(YjOYXODDXWRQHWHMDQWWDQFDPHQWDXWRPjWLFGHOD WDSDQLYHOOVGHSUHVVLyFLVWHOOPXOWL~VR/ Des de

49โ€™00

79โ€™00


Oroley

$QWLDGKHUHQWFHUjPLFH[WUHPD GXUHVDLIjFLOQHWHMD(FROzJLF $SWDSHUDWRWWLSXVGHFXLQHV

Kuhn Rikon

Ceràmica

9646924 a 29

PAELLA ALUMINI

9652519-21-22-24-25

$QWLDGKHUHQWFHUjPLFUHVLVWHQW DDOWHVWHPSHUDWXUHV$SWDSHUD WRWWLSXVGHFXLQHV RFP Des de

27’95

3DHOODGH RFP Des de

18’90 Lyon

;DSDG¶DOXPLQL$SWDSHUDWRWWLSXV GHFXLQHV0jQHFHIHFWHJRPD 5HFREULPHQWDQWLDGKHUHQW

9664106 a 10

RFP Des de

9’50 París

WOK

9670852

FP$SWHSHUDWRWWLSXV GHFXLQHV

19’95

7ULSOHUHFREULPHQWDQWLDGKHUHQW$SWDSHUD YLWURFHUjPLFDH[WHULRUHQSRUFHOODQDHVPDOWDGD 0jQHFHIHFWHJRPD

9620027 a 34

3DHOODGH RFP Des de

13’95

9630389-90

*ULOOGH[FPR [FP Des de

9630388

*ULOOOOLVGH[FP

24’90 Londres

21’90

7ULSOHUHFREULPHQWDQWLDGKHUHQW(VFDOIDPHQWUjSLG FXLQDVDOXGDEOHVHQVHJUHL[RVDSWDSHUDWRWWLSXVGH FXLQHVLQFO~VODG¶LQGXFFLy COFRE CREPS 9652219

)FUHSHUDGHFPHVSjWXODSLQ]HOO7GHIXVWDLOOLEUH 7RWHOTXHQHFHVVLWHVSHUDIHUFUHSVDPEDTXHVWFRPSOHW FRIUH$SWDSHUDLQGXFFLy 9643975-9624070 a 74

3DHOODGH RFP Des de

18’95

49’95

31


Prohibi t ... preocupar-se!!!

d

ina Kenwoo Robot de cu

BATEDORA TAURUS 3HXG¶DFHULQR[LGDEOH DPETXDWUHJDQLYHWHV GHVPXQWDEOH 9611480

%$3,,QR[: YHORFLWDWV VHQVHDFFHVVRULV 

39â&#x20AC;&#x2122;95 9618115

%$3,3OXVLQR[ :YHORFLWDWV DPE DFFHVVRULV 8589348

056RXS:SHX GHSOjVWLFYHORFLWDWV

29â&#x20AC;&#x2122;95

3URFHVVDGRU G¶DOLPHQWV/

54â&#x20AC;&#x2122;95

9641254

%$3,3OXVLQR[ :VHOHFWRUHOHFWUzQLF GHYHORFLWDWV DPE DFFHVVRULV 

.+:YHORFLWDWV3XOVH H[WUDUjSLGD VRUWLGHVGHSRWqQFLD EROG¶DFHULQR[LGDEOHGH/LQFORX JRWEDWHGRUDFUtOLFG¶/HLQHVGH EROGHPHWDOOEDWHGRUHQIRUPDGH. EDWHGRUDGHYDUHWHVLJDQ[RG¶DPDVVDU

9625038

BATEDORA BRAUN

%DWHGRUD GHJRW/

69â&#x20AC;&#x2122;95

BATEDORA BRAUN :JDQLYHWHVG¶DFHU LQR[LGDEOHH[WUDHVPRODGHV VHOHFWRUGHSRWqQFLDDPE XQDVRODPjSHUDXQDPDMRU FRPRGLWDWYHORFLWDWWXUER 9626860

046RXSSHXDFHU LQR[LGDEOH

47â&#x20AC;&#x2122;95 9670360

042PHOHWWHSHX DFHULQR[LGDEOHLQFORX DFFHVVRULEDWHGRUL PLQLSLFDGRUDGHPO

64â&#x20AC;&#x2122;95

(VSUHPHGRUD

209â&#x20AC;&#x2122;00 TV Anunci

BATEDORA BRAUN :DPEPRWRUPROW VLOHQFLyVYHORFLWDW DXWRPjWLFDSHXDFHU LQR[LGDEOHJDQLYHWHVG¶DFHU LQR[LGDEOHH[WUDHVPRODGHV HPSXQ\DGXUDHUJRQzPLFDL VXDXSHUDXQPDMRUFRQIRUW 9670738

046RXSVHQVHDFFHVVRULV

79â&#x20AC;&#x2122;95 9670739

046DXFHLQFORX DFFHVVRULEDWHGRULSLFDGRUD GHPO

94â&#x20AC;&#x2122;95

BATEDORA PASTADORA TAURUS 9654399

35,0$:YHORFLWDWVWXUER YDUHWHVSDVWDGRUHVLEDWHGRUHV GHVPXQWDEOHVERWyG¶H[SXOVLy

24â&#x20AC;&#x2122;95 32

BATEDORA DE GOT TAURUS 9609698

237,0$*/$66 :JHUUDGH YLGUHGH/ YHORFLWDWVJDQLYHWHV G¶DFHULQR[LGDEOH 'HVPXQWDEOHSHUD ODVHYDIjFLOQHWHMD IXQFLyWXUERL SLFDJHO

49â&#x20AC;&#x2122;95

BATEDORA PASTADORA KITCHENAID 9652357-659-61

.6036: YHORFLWDW]USP FDSDFLWDW/7DSD IXQFLRQDOLQFORVD%ROG¶DFHU LQR[LGDEOHDPEQDQVD EDWHGRUDEDWHGRUDGH YDUHWHVLEDWHGRUDJDQ[R LQFORVHV[[ FP'LVSRQLEOHHQFRORU EODQFYHUPHOORJULV &RQVXOWDSUHXDODWHYDWHQGD


TORRADORA ORBEGOZO 9670790

72:SHUDOOHVTXHVGHSDGH PRWOOHFDUFDVVDG¶DFHULQR[LGDEOHIXQFLyGH GHVFRQJHODFLyIXQFLyUHHVFDOIDPHQWQLYHOOV GHWRUUDWVDIDWDUHFROOLGRUDGHPROOHV

22

’95

TORRADORA RUSSELL HOOBBS “MINI” 9670690

:FRVG¶DFHULQR[LGDEOHDFDEDWHQQHJUH 5HJXODGRUDMXVWDEOHGHOQLYHOOGHWRUUDWVXSRUW FDOHQWDSDQHWVUDQXUHVGHJUDQPLGDIXQFLyGH GHVFRQJHODW6DIDWDUHFROOLGRUDGHPROOHVH[WUDwEOH SHXVDQWLOOLVFDQWV

49’95

TORRADORA TAURUS QLYHOOVGHWRUUDWVDIDWDUHFROOLGRUDGHPROOHV DOORWMDPHQWSHUDOFDEOH 9633896

9640010

3/$1(7: UDQXUDH[WUDOODUJD

3/$1(7'83/2: UDQXUHVH[WUDOODUJXHV

24’95

34’95

TORRADORA MOULINEX 806009

08/7,3$1:SHUDWRW WLSXVGHSDHPSXQ\DGXUHV IUHGHVILQVDOOHVTXHV

27’95

Si la vida et dóna un

lli m ona s llimonada

fe

IOGURTERA TEFAL 9670663

<*DPESRWVGHYLGUHWHPSV SUHGHILQLWVKKK

39’95

Esprem orç sense esf

LIQUADORA MOULINEX

ESPREMEDORA AMB BRAÇ LACOR

9611423

9645347

-8:WDSD LFRQWHQLGRUGHSROSD WUDQVSDUHQWVILOWUHLQR[ 6LVWHPDGHVHJXUHWDW

:H[WHULRU G¶DFHUJUjFLHVDOVHXEUDo V¶DFRQVHJXHL[XQDPj[LPD HILFjFLDDPEHOPtQLP HVIRUo‘FP[FP

47’95

34’95

SANDVITXERA LACOR 9652489

:FDSDFLWDWSHUD VDQGYLW[RVSODTXHVDPE UHFREULPHQWDQWLDGKHUHQW PjQHFGHWDFWHIUHG BALANÇA DE CUINA JATA

18’50

9670873

9LGUHSHVDILQVD.J *UDGXDFLyJU[FP )XQFLRQDDPESLODGHOLWL LQFORVD &RORUVDVVRUWLWV

16’90

33


3 en 1

Plegable OBRELLAUNES/ ESMOLADOR/ OBRIDOR AMPOLLES 9670791

&8:IXQFLy REUHOODXQHVIXQFLy REULGRUG¶DPSROOHVIXQFLy HVPRODGRUGHJDQLYHWV FDSoDOGHVPXQWDEOHSHUD ODVHYDIjFLOQHWHMD

TALLAEMBOTITS DEMOKA 9646582

TALLAEMBOTITS UFESA 9611441

&):GLVFGHWDOOXQLYHUVDOG¶DFHU LQR[LGDEOHUHJXODFLyGHWDOOGHPP

22

’95

47’95

6/PRWRU$&:FDUURVVHULDG¶DOXPLQLDFHUHQYHUQLVVDW LDFHULQR[LGDEOH*DQLYHWDG¶DFHULQR[LGDEOHGH‘FPUHJXODFLy GHWDOOGHPP&DUURDPEUHFREULPHQWG¶DFHULQR[LGDEOH GHVPXQWDEOHSHUDODQHWHMD

115’00

GANIVET ELÈCTRIC ORBEGOZO 9630464

&8:EDL[DYLEUDFLyLVRUROO,QWHUUXSWRUGH VHJXUHWDWJDQLYHWGHQWDWG¶DFHULQR[LGDEOH,QFORXJDQLYHWD DGGLFLRQDOSHUDFRQJHODWV

23’95

PICADORA RUSSEL HOBBS DESIRE 9652356

:EROGHYLGUHG¶/DPEFDSDFLWDW GHPOSHUIHFWHSHUDDOOSHVWR KHUEHVPHQMDUSHUDEHEqVLIHUFUHPHV *DQLYHWHVG¶DFHULQR[LGDEOHSHUDSLFDUWRW WLSXVG¶DOLPHQWV

29’95

PICADORA DE CARN ORBEGOZO 9652509

03:IXQFLyGHPRYLPHQWGH UHWRUQFROOGHPHWDOO~WLOHLQDSHUDIDUFLU VDOVLW[HV5HFLSLHQWG¶DOXPLQLSHUDFDUQ GLVFVG¶DFHULQR[LGDEOH

74’95

CUINA VAPOR JATA 9659377

&RQVHUYDWRWHVOHVSURSLHWDWVLYLWDPLQHV0DQWpHOVDERUQDWXUDOGHOV DOLPHQWV7HPSRULW]DGRUGHPLQXWV'HVFRQQH[LyDXWRPjWLFD FLVWHOOVDSLODEOHVWUDQVSDUHQWV'LSzVLWG¶DLJXDPO6XSRUWVHQ UHL[HWDSHUDFRFFLyG¶RXV,QFORXUHFLSLHQWSHUDDUUzVRVDOVHV ,QGLFDGRUOOXPLQyV[[FP

24’90

s e s s o b e d Disposem

9643494-

95

FREGIDORA PRINCESS 9670421

MÀQUINA ENVASAR AL BUIT LACOR 9643493

:SRWqQFLDGHVXFFLyEDUV ,QFORXERVVHVGH[FP

34

57’95

/:IUHJLGRUDVHPLSURIHVVLRQDOG¶DFHU LQR[LGDEOHSROLW]RQDIUHGDTXHHYLWDTXHHVFUHPLQ OHVUHVWHVGHIUHJLWHO·ODFRQVHUYDQWO¶ROLQHWPROWPpV WHPSV7HUPzVWDWUHJXODEOHILQVDž&ILOWUHGH VHJXUHWDWH[WUDwEOHFRQWHQLGRUG¶DFHULQR[LGDEOH H[WUDwEOHLUHVLVWHQWDOUHQWDSODWV7RWDOPHQW GHVPXQWDEOHSHUDODVHYDIjFLOQHWHMD

59’95

PANIFICADORA BAGUETTE MOULINEX 9670416

2:DFFHVVRULSHUDEDJXHWWHVSURJUDPHV EDJXHWWHEDJXHWWHGROoDFRFFLyEDJXHWWHSDEjVLF SDIUDQFqVSDFRPSOHWSDGROoSDUjSLGVHQVHJOXWHQ VHQVHVDORPHJDQRPpVFRFFLySDVWtVPHOPHODGD PDVVDLSDVWD)XQFLyPDQWHQLPHQWHQFDOHQWGXUDQW KRUDQLYHOOVGHWRUUDWFDSDFLWDWVILQVD.J,QFORX OOLEUHGHUHFHSWHV

139’95


Somiar és gratis...

Atreveix-te!!!

O

E COOK

TV Anunci

ROBOT DE COCCIÓ MOULINEX 9670415

ingredients

,QWHUDFWLXFRQWpXQSDQHOOGHFRQWUROGLJLWDOTXHDPEXQVROFOLFHWJXLDSDV DSDV 5jSLGWHFQRORJLDG¶DOWDSUHVVLySHUDTXHODPDMRULDGHUHFHSWHVOHVIDFLVHQ PLQXWV )jFLOLLQWXwWLXHWGLXOHVSDVVHVDVHJXLUSHUDHODERUDUOHVWHYHVSUHSDUDFLRQV &XLQDSHUWXVHQVHQHFHVVLWDWGHVXSHUYLVLy

N’HI HA PROU AMB FER CLIC A L’INGREDIENT, I COOKEO EL CUINARÀ SOL!

259’00

receptes 50 RECEPTES PREPROGRAMADES, DOLCES O SALADES!

manual TU CONTROLES EL MODE I EL TEMPS DE COCCIÓ! I COOKEO EL CUINARÀ SOL!

FORN MICROONES ORBEGOZO &DSDFLWDW/WHPSRULW]DGRUGHPLQ[[FP 9650840

9649973

favorits

0,VHQVHJULOO: 0,*DPEJULOO: QLYHOOVGHSRWqQFLD QLYHOOVGHSRWqQFLD

57’95

MEMORITZA LES TEVES RECEPTES PREFERIDES I DESPRÉS PODRÀS ACCEDIR A ELLES AMB UN SOL CLIC!

69’95

Robot publicitat en el concurs de cuina d’antena 3 FORN MICROONES ORBEGOZO 9627586

0,*:LQR[LGDEOH/*ULOOGH :QLYHOOVGHSRWqQFLDWHPSRULW]DGRU GHPLQ[[FP

Inox.

TV

My Cook

tot

Tot el que necessites per a preparar fantàstics plats en un sol robot.

en un

Anunci

89

’95

FORN ELÈCTRIC ORBEGOZO

9646960

+2/FDORUVXSHULRULLQIHULRU,GHDOSHU DURVWLULHVFDOIDU5HJXODGRUGHWHPSHUDWXUD EDUUHVFDOHIDFWRUHVHQDFHULQR[LGDEOH6DIDWD UHFROOLGRUDGHPROOHV[[FP

59

’95

ROBOT DE CUINA TAURUS 9622556

0<&22.3LFDPROWULWXUDHPXOVLRQDHODERUDEURXVFRXSDVWDFRXDOYDSRUIDLQILQLWDWGHIXQFLRQVHQXQVRO URERW&RFFLyTXHDUULEDDOVž&JUjFLHVDODVHYDWHFQRORJLDG¶LQGXFFLy)XQFLyHVSHFLDO³VRIUHJLW´5HFHSWDUL FRPSOHWLLO·OXVWUDWDPEPpVGHUHFHSWHV)XQFLy³EDODQoD´G¶DOWDSUHFLVLy,QFORX'9'GHPRVWUDWLXGH UHFHSWHVLIXQFLRQDPHQW

799’00

35


ELECTROBARBACOA JATA 5825151

%4:WRWDOPHQWGHVPXQWDEOHJUDHOODDOoDGHVFDUQ SHL[VDIDWDG¶DFHULQR[LGDEOHUHVLVWqQFLDEOLQGDGDFXLQDVHQVH IXPVQLRORUVIjFLOQHWHMD[FP

39’90

TV Anunci

PLANXA DE ROSTIR DE TERRACOTA JATA 9670567

PLANXA GAS SEMIPROFESSIONAL TRISTAR 9659592

%4*UDHOODHVPDOWDGDGHIHUURIRV (QFHVDSLH]RHOqFWULFD6DIDWDGHUHFXSHUDFLy GHJUHL[FUHPDGRUV .Z [FP

*5:SODQ[DGHWHUUDFRWDIHWDDPj LQDOWHUDEOHHQO¶~VLHQHOWHPSV&XLQDWRWWLSXVGH FDUQVLSHL[RV6DERU~QLFLQDWXUDO5HVLVWqQFLDHQ ³0´FXLQDSHULJXDOHQWRWDODVXSHUItFLH7HUPzVWDW UHJXODEOHGHWHPSHUDWXUDH[WUDwEOH6XSHUItFLHGH FRFFLy[FP

69’90

PLANXA DE CUINA ELÈCTRICA PRINCESS &DSDDQWLDGKHUHQW WHUPzVWDWGHUHJXODFLy SUHFLVDUHVLVWHQWDO UHQWDSODWV

259

’00

el millor que té

ées

caure’s,

9635374

poder aixecar-se

: PLQL[FP

41’95 9621646

: [FP

54’95

TV Anunci

PLANXA ROSTIR GRILL JATA

9646863

*5:VXSHUItFLHDQWLDGKHUHQWGHJUDQUHVLVWqQFLDDO UDWOODW3ODFDVXSHULRUDMXVWDEOHHVSHFLDOSHUDKDPEXUJXHVHV HQWUHFRWVDQGYLW[RVLSHL[RV2EHUWXUDžDYROXQWDW3UHVVLy GHURVWLWXQLIRUPH&XLQDWRWWLSXVGHFDUQVLSHL[RV6DIDWD UHFROOLGRUDGHJUHL[3ODTXHVPL[WHV[FP

36

34’90

PLANXA ROSTIR GRILL 9656598

MÀQUINA DE CRISPETES PRINCESS

*5:jPSOLDVXSHUItFLHGHFRFFLyDPE SODTXHVDEDWLEOHVžWHUPzVWDWUHJXODEOHWDSD EDVFXODQWTXHV¶DGDSWDDOJUXL[GHO¶DOLPHQW6XSHUItFLHGH URVWLWSODTXHVGH[FP

:JUDQSODWDGHFULVSHWHVHQ PLQXWVGRVLILFDGRUGHEODWHQHOTXHSRW IRQGUH¶VWDPEpODPDQWHJD

49’95

9670654

29’95


Cuina a la taula en companyia però individualment.

una manera

única i especial

de sopar junts en un ambient festiu.

SET DE 2 PLATS DE CERÀMICA AMB PLANXA PRINCESS

PLAT DE CERÀMICA AMB PLANXA PRINCESS

9670546

9670547

3HUDSHUVRQHV:[‘FPVHWGHSODWVGHFHUjPLFDDPE SODQ[DLQWHJUDGDLVDIDWDFHQWUDO/DVDIDWDFHQWUDOSHUPHWFRQQHFWDU ILQVDSODWVVXSHUItFLHDQWLDGKHUHQWFXLQDVDQDLYDULDGDSODWVGH FHUjPLFDH[WUDwEOHVGHIjFLOQHWHMDDOUHQWDSODWV

3HUDSHUVRQD:‘FPVXSHUItFLHDQWLDGKHUHQWSHUD XWLOLW]DUVROREpSHUDDPSOLDUHOVHWGHSODWVGHFHUjPLFDDPE SODQ[DMDTXHSHUPHWFRQQHFWDUILQVDSODWV

44’95

109’95

)a els dies

fes que

RACLETTE GRILL TRISTAR 9670651

5$:SHUDSHUVRQHV SODQ[DJULOODPEFUHSHUHVLQWHJUDGHV LSDHOOHVDQWLDGKHUHQWV‘FP

27’95

els dies comptin

RACLETTE GRILL PEDRA TRISTAR 9670652

5$:SHUDSHUVRQHVSODQ[D JULOOGHIHUURIRVSODFDWLSXVSHGUDLSDHOOHV DQWLDGKHUHQWVVXSHUItFLHSHUDFXLQDU[ FP

59’95

FONDUE ELÈCTRICA AMB SALSERES PRINCESS 9629479

36:/HVSHFLDOPHQWDSWDSHUD WUDGLFLRQDOIRQGXHGHFDUQIRQGXHVXwVVDGHIRUPDWJH IRQGXHGH[RFRODWDLIRQGXH[LQHVD$PEWHUPzVWDW SHUDUHJXODUODWHPSHUDWXUD$PEFROODUGHIRQGXH DPEUHFLSLHQWVSHUDVDOVHVLIRUTXLOOHVGHIRQGXH

44’95

37


un moment feliç

fa que la resta del dia valgui la pena

MUG

9670695

5LEELW

INFUSOR TE )LOWUHG¶DFHU

9654687-86-88

8

’50

POT METALL TE

9670696

9670676

0LDRZ

tetera ferro

30‘FP[FP

10’90

CAIXA METALL TISANES

9670675

$SW DSHUD LQGXFFLy

30FDL[DPHWjO·OLFDDPE WDSDDEDWLEOHDPEFRPSDUWLPHQWV [[FP

17’50

SUCRERA 9611351 $FUtOLFD[FP

TETERA+TASSA PORCELLANA 9670679

3&[[FP

9645228-25

10’50

PO

18’50

23’90

CAFETERA OROLEY 9652431-32-34

LWDVVHV $SWDSHUDWRWWLSXV GHFXLQHV Des de

19’95

9652426-24

CAFETERA INOX BRA 9657307-08-09

(OHJDQFHL WDVVHV$SWDSHUD WRWWLSXVGHFXLQHV Des de

34’50

/R/ Des de

15’90

CAFETERA INOX AMBIT 9620386 a 88

LWDVVHV$SWD SHUDWRWWLSXVGH FXLQHV Des de

19’95 38

9648405

9648410

BULLIDOR ALZA 9638957

9648408

MUG TERMO FO&RQVHUYDODFDORUILQVDPLQXWV%RWy TXHREUHODWDSDLSHUPHWEHXUHDOGHL[DUGH SUHVVLRQDUHVWDQFDDXWRPjWLFDPHQW 1HJUH $FHU ’95 ’90 9HUPHOO

9

13

/PDW$SWD SHUDLQGXFFLy

19’95


MOLINET TAURUS

ESCALFALLETS-XOCOLATERA SOLAC

$520$7,&:GLSzVLWGHFDIq GHJU*DQLYHWHVLUHFLSLHQWG¶DFHU LQR[LGDEOHUHFROOLGRUGHFDEOHV

0,/. &+2&2/$7(&DSDFLWDW/HVSHFLDOSHUD SUHSDUDU[RFRODWD(VFDOIDWRWWLSXVGHOtTXLGVDLJXD OOHWEURX)LOWUHDQWLQDWD,QWHULRUDQRGLW]DWPROW IjFLOGHQHWHMDU5HVLVWqQFLDHQFDVWDGDDOODUJDODYLGD GHO¶DSDUHOO

9607372

27’95

CAFETERA DE DEGOTEIG TAURUS 9654398

9(521$:WDVVHVSODFDFDOHIDFWRUD VLVWHPDDQWLGHJRWHLJILOWUHSHUPDQHQWH[WUDwEOH JHUUDGHYLGUHDPELQGLFDGRUGHQ~PHURGHWDVVHV

29

’95

El cost

d’equivocar-se

9631612

39’95

és menor

que el cost

de no fer res

BULLIDOR TAURUS 9649431

$52$:/%DVHDPEJLUGH žUHVLVWqQFLDRFXOWDLQGLFDGRUGHOQLYHOO G¶DLJXDDPELO·OXPLQDFLyHQDPEGyVFRVWDWV )LOWUHH[WUDwEOH'HVFRQQH[LyDXWRPjWLFDDO EXOOLUO¶DLJXD5HFROOLGRUGHFDEOHDODEDVH

29’95

BULLIDOR ACER INOXIDABLE PRINCESS 9670420

/:EDVHJLUDWzULDž UHVLVWqQFLDRFXOWDLQGLFDGRUGHO QLYHOOG¶DLJXDILOWUHH[WUDwEOHWDSD DPEEORTXHLJGHVHJXUHWDWLERWy G¶REHUWXUDDXWRPjWLFD5HFROOLGRU GHFDEOHDODEDVH

39’95

CAFETERA EXPRES SAECO 9670770

CAFETERA EXPRES MINIMOKA 9670771

&0EDUVGHSUHVVLy,QFORXFDVVRQV G¶DFHULQR[LGDEOHDPEILOWUH([WUD&UHPHLQFRUSRUDW 9DSRULW]DGRUGHOOHW

99’00

+'EDUVGHSUHVVLy GREOHRSFLyGHSUHSDUDFLy VLVWHPDWUDGLFLRQDODPEFDIq PzOWLVLVWHPDGHPRQRGRVL 3RUWDILOWUHSUHVVXULW]DW³FUHPD´ 9DSRULW]DGRUGHOOHW

109’00

39


No importa el que facis

mentre

et diverteixis

*REEMBORSAMENT

50€ 14/11/13 AL 15/01/14

fent-ho

3URPRFLyUHDOLW]DGDSHU1HVWOp(VSDxD6$8&RQVXOWDUFRQGLFLRQVDODWHQGD

to s u g e c l o D

D HVSUHSDUDPE XOWLEHJXG V 6LVWHPDP DULHWDWGHEHJXGH DUDU XQDJUDQY ODWDLOOHW3RWSUHSEDUV FDIq[RFR HGHVLFDOHQWHV EHJXGHVIU GHSUHVVLy

MP TE

O DE DES C US TO +C1À0PS€ LCE G ULES DO E

IN EN DA ON-L .e s A LA TIEN -gu sto .dolc e QVGHO¶RIHUW D w w w 9LVLWD HOHVFRQGLFLR SHUDYHXU

CAFETERA DOLCEGUSTO MINI ME

9670792-418

LES ISPONIB IBLES D ES D N E C ON S UM T S O S T RE A LES N

$XWRPjWLFD UHFLSLHQWG¶DLJXD GH/1HJUDR EODQFD

99’95

a k o m Mini 1 era Cafet

4 en

e re n t s ats dif 4 formfer cafè: per a G &DIqPzOW GHSDSHUHVW jQGDU 0RQRGRVLRIIHHPRWLRQ &jSVXODFLSXVFOzQLF &jSVXODW

CASSÓ PER A MONODOSI DE PAPER ESTÀNDARD

CASSÓ PER A CAFÈ MÒLT

ANELL PER A CÀPSULA TIPUS CLÒNIC (CÀPSULA L’AROME ESPRESSO DE MARCILLA)

ANELL PER A CÀPSULES COFFEEMOTION

CAFETERA MINI MOKA 4 EN 1 9652388

Torna l’aroma de l’autèntic cafè 40

DEIXA’T SEDUIR

EDUVGHSUHVVLyPj[LPDGLSzVLWGH/7HUPREORF DPEWXEVG¶DFHULQR[LGDEOH(VFDOIDPHQWUjSLGOOHVWDSHU DIHUXQFDIqHQXQPLQXW'LVSRVDGHVXSRUWVSHUDIHU FDIqGHPDQHUHVGLIHUHQWV[[FP

134’95


o

s s e r p Nes

3URPRFLyUHDOLW]DGDSHU1HVWOp1HVSUHVVR6$&RQVXOWDUFRQGLFLRQVDODWHQGD

DISPOSEM DE DESCALCIFICADOR ESPECIAL CAFETERES 9635615

FjSVXOHV VSUHVVRGH 6LVWHPDQH EDUVGHSUHVVLy GHFDIq HFDIqFXU WR 3ROVDGRUVG RJUDPDFLyGHOD OODUJDPESU FDIqSHUWDVVD TXDQWLWDWGH

CAFETERA NESPRESSO AUTOMÀTICA KRUPS INISSIA 9670417 ;15HFLSLHQWG¶DLJXD /&RORUEODQF

CAFETERA NESPRESSO AUTOMÀTICA KRUPS

99’00

9652222

UL ES 40 CÀP S INCLOU S SO. E R P NES D E C A FÈ

;15HFLSLHQWG¶DLJXD /&RORUJULVVRUUD

99’00

UL ES 16 CÀP S INCLOU C A FÈ E D S E CIÓ VARIAD DEGUS TA S S O DE NE SPRE

*DESCOMPTE DIRECTE A CAIXA

*DESCOMPTE DIRECTE A CAIXA

40€

UD WDWSULPH 'LVSRQLELOLHGHVHPEUH VHWPDQDG

40€

22/11/13 AL 05/01/14

WDOD VXSHGLWD SWHDSOLFDW FjSVXOHV 'HVFRP GH D LP tQ P FRPSU D 1HVSUHVVR

22/11/13 AL 05/01/14

WDOD VXSHGLWD SWHDSOLFDW FjSVXOHV 'HVFRP  GH D LP tQ FRPSU DP 1HVSUHVVR

DISPENSADOR DE CÀPSULES CAFÈ 9624337

$PEJXLHVGH FjSVXOHV*LUDWRUL QRLQFORXFjSVXOHV 

29’90 ESCUMADOR DE LLET TAURUS 9643574

UL ES 16 CÀP S INCLOU FÈ A C E D ES IÓ VARIAD GUS TAC O DE DE S S E R P NE S

/LYHQ]D:FDSDFLWDWPj[LPD POSHUDOOHWFDOHQWDLPOSHUD OOHWIUHGD$FDEDWHQDFHULQR[LGDEOH

49’95

*DESCOMPTE DIRECTE A CAIXA

60€

BOL

22/11/13 AL 05/01/14

CAFETERA NESPRESSO AUTOMÀTICA KRUPS “U”

MOR ZAR

TAS SES

SWH 'HVFRP LWDWDOD HG DSOLFDWVXS D tQLP FRPSU DP OHV VX GHFjS 1HVSUHVVR

;15HFLSLHQWG¶DLJXD/&jSVXODG¶XQVRO~V TXHV¶H[SXOVDDXWRPjWLFDPHQWDXQGLSzVLWXQDYHJDGD DFDEDGHIHUHOFDIq6DIDWDLPDQWDGDH[WUDwEOHSHUD GLIHUHQWVPLGHVGHWDVVD'LSzVLWG¶DLJXDDPEPRELOLWDW &RORUSHUODREHL[

C A FÈ A M

B PL AT

TE TAS SES AT L P B M A MUG

9652224-23

139’95

TAS S A ES

9654671 9654670 9654672

9654700

9654690 9654689 9654691

9654654 9654653 9654655

PORCELLANA: Disponibles en diferents colors, consulti preu a la tenda.

9654572

9654701

41


Màne c abatible 9652337

9654728

ASSECADOR ROWENTA

ASSECADOR IÒNIC REMINGTON

63,:LzQLFYHORFLWDWVWHPSHUDWXUHV SROVDGRUG¶DLUHIUHGDPEEURTXHWFRQFHQWUDGRUG¶DLUH LGLIXVRU0jQHFDEDWLEOHLGHDOJLPQDVRVYLWDJHVSHUD JXDUGDUHWF

&9:YHORFLWDWVWHP SHUDWXUHVSROVDGRUG¶DLUHIUHGDPE ILOWUHFRQFHQWUDGRUG¶DLUHLGLIXVRU

'ZYHORFLWDWVWHP SHUDWXUHVDPEEURTXHWFRQFHQWUDGRU G¶DLUHLGLIXVRU,QFORXUDVSDOOURGyL UDVSDOOSOD

19’90

25’95

ASSECADOR FAGOR

9670554

43’95

Presentació

en

Maletí

de regal

Broquet de sortida d’aire oscil·lant. Augmenta l’eficàcia de l’assecat fins a un 10%.

ry

stant d N i e c n e lig eco intel% D’ESTALVI D’ENERGIA 30

Eficiència 2110W 100% eficiència.

Consum 1500W. 30% estalvi d’energia

ASSECADOR ECO IÒNIC ROWENTA 9670755

&9Pj[LPDSRWqQFLDZUHQGLPHQWHTXLYDOHQWDXQPRWRUGHZYHORFLWDWV WHPSHUDWXUHV)XQFLyLzQLFDTXHQHXWUDOLW]DO¶HOHFWULFLWDWHVWjWLFDGHOFDEHOOLOLSURSRUFLRQHQ EULOODQWRU%URTXHWGHVRUWLGDG¶DLUHRVFLO·ODQWDXJPHQWDO¶HILFjFLDGHO¶DVVHFDWILQVDXQ %URTXHWFRQFHQWUDGRUG¶DLUHLGLIXVRU&RSG¶DLUHIUHGSHUDIL[DUHOSHQWLQDW

39’95

MODELADOR ASSECADOR TAURUS 9670736

42

02'(/$,5UDVSDOOGHFHUUHVFRPELQDGHVILQHVJUXL[XGHVSHUD GHVHQUHGDULUDVSDOODUHQXQVROSDV5DVSDOOGHFHUUHVUHWUjFWLOVSHU DXQSHQWLQDWIjFLO&RQFHQWUDGRUFDEOHJLUDWRULžHVWRLJSHUD JXDUGDU

MULTISTYLER ELITE ROWENTA

27’95

42’95

9620055

&)(26HW(/,7(SHUDFUHDUHOWHXSURSLHVWLOQHFHVVHUUDVSDOOSODTXHVDOOLVDGRUHVSODTXHVSHU DRQGXODUWHQDOOHVDUULVVDGRUHVDUUULVVDGRUHVH[WUDJUDQVSHUDWLUDEXL[RQVLDUULVVDGRUHVOOLVHV


l l e b a c n U

PERFECTE Per a UN DIA P ER

SET DE BELLESA ORBEGOZO

9670789

FEC TE

$VVHFDGRUZDPEPjQHFSOHJDEOHSODQ[DGHFDEHOOUDVSDOOLSLQFHV

32’95 TV Anunci

Regal

Raspall Iònic

Allisa Ondula

PLANXA DE CABELL REMINGTON

Allisa Ondula

9670737

6SODTXHVGHWXUPDOLQDUHYHVWLGHVDPEXQD FDSDSURWHFWRUDGHWHIOySHUDXQDEULOODQWRU H[WUDLPHQ\VHOHFWULFLWDWHVWjWLFD&RQWUROGH WHPSHUDWXUDYDULDEOHILQVDž&HVFDOIDPHQW UjSLGSODTXHVH[WUDOODUJXHVLIORWDQWV%RVVD UHVLVWHQWDODFDORU

29’95

Borrissol fora!

PLANXA DE CABELL BRAUN 9670158 67SODTXHVFHUjPLTXHVXOWUDUHVLVWHQWVSHUDXQOOLVFDPHQWVXDXL KRPRJHQLWHPSHUDWXUDPj[LPDžHVFDOIDPHQWUjSLGDPESODTXHV WqUPLTXHVH[WHULRUVSHUDTXHDUULVVDUVLJXLWDQIjFLOFRPDOOLVDU REGAL: Raspall Cabell SANTIN BRUSH. $PEWHFQRORJLDLzQLFDTXHHOLPLQDO¶HQFUHVSDPHQWLGHL[DHOFDEHOOVXDX DO¶LQVWDQW

49’95

PLANXA DE CABELL RESPECT ROWENTA

9670414

6)UHFREULPHQW8OWUDVKLQH1DQR&HUDPLFGHOHVSODTXHVSHUD REWHQLUXQFDEHOOOOLVLEULOODQWLGHDOSHUDIHUUtQ[ROVSURIHVVLRQDOV$FWXD FRQWUDO¶HOHFWULFLWDWHVWjWLFDLO¶HQFUHVSDPHQW7HPSHUDWXUDPj[LPD ž&

69’95

DEPILADORA CERA PROFESSIONAL SOLAC 9656041

'XHVWLQHVLQGHSHQGHQWVSHU DHVFDOIDULILOWUDUODFHUDGRV WHUPzVWDWVLQGHSHQGHQWVILOWUH SHUDFHUDXVDGDSHUPHWODVHYD UHXWLOLW]DFLyLXQJUDQHVWDOYLHQFHUD $SWDSHUDTXDOVHYROPDUFDGHFHUD GHOPHUFDW

54’90 Regal

DEPILADORA BRAUN

9637255

FDSoDOGHSLQFHVVLVWHPD GHPDVVDWJHDQWLGRORUDPEOOXP FDSoDODGGLFLRQDOGHWDOOSHUD DIDLWDUDFFHVVRULSHUILODGRUSHUD HVFROOLUODORQJLWXGGHOERUULVVRO

DEPILADORA WET & DRY BRAUN

59’95

159’95

r

perfilado

9652280

UHFDUUHJDEOHFDSoDOHVWjQGDUGDPESLQFHVFDSoDO]RQHVVHQVLEOHV FDSoDOIDFLDOVLVWHPDGHPDVVDWJHDPEOOXPERVVDG¶HPPDJDW]HPDWJH(V SRWXWLOLW]DUWDQWHQVHFFRPHQKXPLWDODEDQ\HUDRVRWDODGXW[D

43


TV Anunci

AFAITADORA SENSOTOUCH 3D PHILIPS

Fes-te amic

9670893

! ! ! x i e t a m u t de

54UHFDUUHJDEOHQRIXQFLRQDD[DU[D 7HPSVGHFjUUHJDKRUDSURSRUFLRQDILQVD PLQXWVG¶DXWRQRPLD5HWDOODGRUGHSUHFLVLy LQWHJUDWVXDXDPEODSHOOLGHDOSHUDSHUILODU OHVSDWLOOHVLHOELJRWL$SXUDGDSHUIHFWDDWUDSD FDGDFDEHOOHQSRTXHVSDVVDGHV0HQRULUULWDFLy DGDSWDQWVHSHUIHFWDPHQWDOFRQWRUQGHODWHYD FDUD$IDLWDGDUHIUHVFDQWDPEJHOHVFXPDRVHF

199

AFAITADORA BRAUN 9646879

AFAITADORA PHILIPS 9670772

37D[DU[DVLVWHPD GHGREOHJDQLYHWDDMXVW DXWRPjWLFDOVFRQWRUQVGHO URVWUH5HQWDEOH

49’95

1die0s d0e

prova(*)

AFAITADORA PHILIPS

6UHFDUUHJDEOHIXQFLRQD DPELVHQVHFDEOHVLVWHPD SUHFLVLyOLQLDOSHUDDVVROLU]RQHV GLItFLOV&DSoDODPEHOHPHQWVGH WDOOGHPRYLPHQWLQGHSHQGHQW *DQLYHWHVSUHFLVLyFRQIRUWTXH HOLPLQHQPpVERUULVVROHQPHQ\V SDVVDGHVVLVWHPDGHWDOOHQWUHV IDVHV7DOODSDWLOOHVH[WHQVLEOHSHU DSHUILODUDPESUHFLVLy&jUUHJD FRPSOHWD KRUD SURSRFLRQD ILQVDPLQXWVG¶DXWRQRPLD PLQXWVGHFjUUHJDUjSLGDSHUD XQDDIDLWDGD

89’95

9646937

37UHFDUUHJDEOH IXQFLRQDDPELVHQVH FDEOH*DQLYHWHVGHGREOH SUHFLVLyHILFDFHVLQFO~V SHUDOHVEDUEHVPpV FXUWHV6LVWHPDGHGREOH JDQLYHWD$MXVWDXWRPjWLF DOVFRQWRUQVGHOURVWUH 5HWDOODGRUSHUDSDWLOOHV LELJRWL5HQWDEOH &jUUHJDFRPSOHWDKRUD SURSRUFLRQDILQVD PLQXWVG¶DXWRQRPLD

44

79’95

AFAITADORA BRAUN 9670524

GIA DE TECNOLO NT ACTIU E M REFREDA IMITZAR LA IN PER A M DE LA PELL IRRITACIÓ

&22/7(&&7UHFDUUHJDEOHQR IXQFLRQDD[DU[D6HFLKXPLWHVSRW XVDUDPEHVFXPHVLJHOVG¶DIDLWDWDOD GXW[D6LVWHPDGHWDOOGHWULSOHDFFLy V¶DGDSWDDOVFRQWRUQVGHOURVWUHLWDOOD WDQWHOERUULVVROOODUJFRPHOFXUW 5HWDOODGRUH[WHQVLEOHSHUDXQSHUILODW PpVSUHFtVGHOHVSDWLOOHV

149’95 (*)Promoció realitzada per BRAUN.


DEPILADORA CORPORAL PHILIPS 9670868

TALLAPรˆLS NAS SOLAC 9643378

&3JDQLYHWHV KLSRDOยทOHUJqQLTXHVGยถDFHU LQR[LGDEOHFDSoDOV LQWHUFDQYLDEOHVXQSHUD QDVLRUHOOHVXQDOWUHSHU DSDWLOOHVLFODWHOO)jFLO QHWHMDUHVLVWHQWD OยถDLJXD'LVSRVDGHOOXP

%*UHFDUUHJDEOHDXWRQRPLDILQVD PLQ~VHQVHFLHQKXPLW5HWDOODLDIDLWDTXDOVHYRO ]RQD+LSRDOยทOHUJqQLFLDPEPHQ\VLUULWDFLy,QFORX FDSoDOSHUDPP

32โ€™95

15โ€™90

Inclou pinta a efecte barb s 3 die

Regal tallador de precisiรณ

TALLAPรˆLS TAURUS

TALLAPรˆLS REMINGTON

,.$586UHFDUUHJDEOHIXQFLRQDDPERVHQVHFDEOHILQV DPLQXWVGยถDXWRQRPLDJDQLYHWHVGยถDFHUDOFURPGยถDOWD UHVLVWqQFLDSLQWHVJXLDDPEDOoDGHVUHJXODEOHV PP

+&UHFDUUHJDEOHIXQFLRQDDPERVHQVHFDEOHILQVDPLQXWV GยถDXWRQRPLD*DQLYHWHVGยถDFHUDYDQoDWJDQLYHWHVDXWRHVPRODEOHVSLQWHV DPEORQJLWXGVSUHGHWHUPLQDGHV PP &DUUHJDGRU86%DPEFDEOH86% LQFOzV,QFORXQHFHVVHUGHYLDWJH

24โ€™95

44โ€™95

9646810

9652335

AUN PACK DENTAL DUO BR 9670522/23 DW' '829,7$/,7<DFFLyUDVSDOO UGHPLQXWVGH VDGR DYL LQXW UP VSH RVFLOยทODFLRQ PLQXWV$PE D UUHJ HFj LDG RP WRQ UDVSDOODWDX QH UL]R DOOW UDVS PE RD WRUL UDVSDOOURWD

39โ€™95

Capรงal per a retallar la barba en 6 posicions de tall dโ€™1 a 11mm.

Capรงal per a retallar cabell amb 6 posicions de 10 a 20mm.

Perfilador de precisiรณ lliscant

1die0s d0e

prova(*)

TALLAPรˆLS BARBER BRAUN 9670757 &58=(5QRPpVUHFDUUHJDEOHILQVD PLQXWVGยถDXWRQRPLD&RPSOHWDPHQWUHQWDEOH

TALLAPรˆLS MULTIFUNCIร“ 9670555 3*JDQLYHWHVDPEUHYHVWLPHQWGHWLWDQLJDQLYHWHV DXWRHVPRODEOHV5HWDOODERUULVVROGHWDQVROVPP&DSoDO JUDQWDOODGRUGHSUHFLVLyGHPPSHUDXQWDOOPpVSUHFtV WDOODGRUGHSUHFLVLySHUDXQWDOODSXUDWGHPPWDOODGRUIDFLDO SHUDERUULVVROGHQDVLRUHOOHVDFFHVVRULDIDLWDW0LQL6FUHHQSHU DDFRQVHJXLUXQUHVXOWDWVXDX5HFDUUHJDEOHQRIXQFLRQDD[DU[D $XWRQRPLDILQVDPLQXWV

53โ€™95

32โ€™95

(*)Promociรณ realitzada per BRAUN.

RASPALL DENTAL BRAUN 9664944/45 RVFLOยทODFLRQV 3&DFFLyGHUDVSDOODW' UPLQXWVHQVRUGH SHUPLQXWLSROVDFLRQVSHVJDXWRQRPLDGH SUHVVLyWHPSRULW]DGRUFDGD PEUDVSDOOWUL]RQH FjUUHJDPLQ&RORUQHJUHD ,QFORXHVWRLJ LFRORUURVDDPEUDVSDOOURWDWRUL GHYLDWJH

39โ€™95

45


0DVVDWJH

5HOD[DFLy

TENSIÒMETRE CANELL BEURER

MASSATGE MINI PEUS SCHOLL

9664834

9636350

%&JUDQSDQWDOOD/&'0HVXUD UjSLGDDXWRPjWLFD0HPzULD[ PHVXUHV(VWRLJLSLOHV [$$$ LQFORVHV

'50$8.(PDVVDWJHYLEUDWRULTXHV¶DFWLYDDPE ODSUHVVLyGHOSHX5HIOH[RORJLDHVWLPXODO¶DUFGHOSHX GRQDQWEHQHVWDUDODSODQWD)XQFLRQDDPESLOHV$$ QRLQFORVHV 

19’95

14’90

MASSATGE ESTIMULANT FRED-CALOR SCHOLL 9670732

0XOWLSURJUDPDGHPDVVDWJHHQXQDPjSHUDJDXGLUGHOV EHQHILFLVWHUDSqXWLFVG¶DOWHUQDUODFDORULHOIUHG)XQFLRQD DPESLOHV$$$ QRLQFORVHV 

19’90

MASSATGE CERVICAL AMB ÀUDIO SCHOLL 9636351

 UHOD[DLGHVFDUUHJDODWHQVLyGHOVP~VFXOVGHOFROO DOOHXMDHOGRORULPLOORUDODFLUFXODFLy SUHYpL DIDYRUHL[HOEHQHVWDUGDYDQWDOFDQVDPHQWO¶HVWUqV LHOVPDOVGHFDS0DVVDWJHUHOD[DQWSHUYLEUDFLRQV &DORUFDOPDQWUHJXODEOH*DPPDGHVRQVUHOD[DQWV ,GHDOSHUDXVDUHQTXDOVHYROOORFIXQFLRQDDPESLOHV QRLQFORVHV RDPEFDEOH

39’95

BÀSCULA DIGITAL BEURER 9652362

*SDQWDOOD/&'DPEJUDQV GtJLWVPHVXUDGHJU.J DSDJDGDDXWRPjWLFDSODWDIRUPDGH [FP

46

16’90

RESPATLLER SEIENT SCHOLL

MASSATGE CORPORAL PEDRES JATA

9670731

9670568

+6%FDORUWHUDSqXWLFHVSHFLDOPHQWLQGLFDWSHUDPLOORUDUOD FLUFXODFLyGHODVDQJDOOHXMDUODWHQVLyPXVFXODUHOPDOG¶HVTXHQD HWF0DOHWtFDOHIDFWRUDPESHGUHVGHEDVDOWSHGUHVGHGLIHUHQWV IRUPHVLPLGHV7HPSHUDWXUDPj[LPDGHOHVSHGUHVž& 3URWHFFLyFRQWUDVREUHHVFDOIDPHQW

99’90

BÀSCULA BANY AMBIT 9632067-68

'XQDSHVPj[ .J&RORUV QHJUHRSODWD

22’95

(QHUJLD

5VSDWOOHUGHPDVVDWJHGLVVHQ\DWSHUDH[SHULPHQWDUDGLDULGHEHQHILFLV SHUDOEHQHVWDU5HOD[DFLyPXVFXODU$FWLYDFLyGHODFLUFXODFLy$OOHXMDPHQW GHOGRORUSHUGLIXVLyGHFDORU[FDSoDOVTXHUHDOLW]HQXQPDVVDWJH HTXLYDOHQWDO6KLDWVXDPEXQDSUHVVLyDGDSWDGDDODIRUPDGHOFRVUHGXLQW ODWHQVLyPXVFXODULDFWLYDQWODFLUFXODFLy [[FP

115

BÀSCULA DIAGNÒSTICA BEURER BÀSCULA BANY DIGITAL BEURER

9652358

36SDQWDOOD/&';;/GHJUDQVGtJLWV GHFPPHVXUDGHJUNJHQFHVD UjSLGDSODWDIRUPDGH[FP

%*PHVXUDGHJU.JSDQWDOOD GHFPHOqFWURGHVHQDFHULQR[DSDJDGD DXWRPjWLFDSODWDIRUPDGH[FP5HJXODGRU SHUDHVSRUWLVWHVQLYHOOV0HPzULDSRVLFLRQV

24’90

29’95

9670687


s una MIRALL COSMÈTIC AMB LLUM BEURER

ESTRELLA no t’

9670689

%6PLUDOOSLYRWDQW FDUDYLVWDQRUPDO FDUDYLVWDDPEDXJPHQW [/OXPOHGEULOODQWDOWD TXDOLWDWDFDEDWVFURPDWV 'LjPHWUHFP

de bo lidis

24’95

brillar SAUNA FACIAL BEURER

LLAPIS ANTI ACNE BEURER

9618158

9670688

)6ZWHPSHUDWXUHVFRQWURO GHYDSRUDMXVWDEOHVDXQDIDFLDOSHUD ~VFRVPqWLFLDURPDWHUjSLFLQFORX DFFHVVRULVGHYDSRUSHUDFDUDLQDV'H IjFLO~VLQHWHMD

)&(DMXGDDUHGXLUOHVFDQ\HOOHVLGLVPLQXLU O¶DFQH0LOORUDODSHOO7HUjSLDTXHFRPELQDOD FDORUDPEODOOXPEODYD/DOOXPEODYDDFWXDFRPD DQWLLQIODPDWzULDLDQWLEDFWHULDQD/DFDORUDMXGDD UHJHQHUDUODSHOOUHVXOWDWPLOORUDWHQK3HUtRGH FXUWGHOWUDFWDPHQW PLQ 

27’00

79’90

MèTODe ESTABLErt EN SALONS DE BELLEsA MASSATGEADOR ANTIARRUGUES ULTRASÒNIC “ELLE BY BEUER” 9652352 )&( 5 MIL·LIONS D’ONES ULTRASÒNIQUES PER SEGON.

8OWUDVzPqWRGHHIHFWLXLVHJXU (IHFWHPHFjQLFOHVRQHVG¶DOWDIUHTqQFLDGRQHQXQ PLFURPDVVDWJHDOHVFDSHVLQWHUQHVGHODSHOO (IHFWHWHUPDO/¶XOWUDVzFUHDFDORUDPEIULFFLyDOHVFDSHV LQWHUQHVGHODSHOO (IHFWHELRTXtPLFO¶XOWUDVzDEVRUEHL[LPLOORUDODSRURVLWDWGH ODSHOOLPLOORUDO¶HIHFWHGHOVFRVPqWLFV $XJPHQWDODKLGUDWDFLyDODSHOO 0LQLPLW]DOHVSHWLWHVDUUXJXHV )L[DFRVPqWLFDODSHOO 0DVVDWJHDGRUG¶~VVHQVHFDEOH &UHPDPOLQFORVD

Per a aconseguir un rostre més ferm i hidratat

149’90 ARREGLA DURÍCIES MICRO PEDI

9670862

03DSDUHOOHOqFWULF SHUDODFXUDSRGDO SHUIHFWHSHUDVXDYLW]DU LHOLPLQDUSHOOVPRUWHV LFDOORVLWDWVDOVSHXV 5jSLGHOVHXH[FOXVLX URGHWPLFURPLQHUDOJLUD JUDXVYHJDGHV SHUVHJRQDFFLyVXDX LGHOLFDGD5HVXOWDWV LPPHGLDWV

KIT DE MANICURA I PEDICURA PROFESSIONAL BEURER

49’95

39’95

9652349

03YHORFLWDWXPLQXPLQ YHORFLWDWVDFFHVVRULVLQFORVRVDOLPHQWDFLyD [DU[DDPEOOXP/('EULOODQW(VWRLJLQFOzV

47


AQUEST

és el meu

BAny

ia Sèrie aixeter

Dune

MENTS COMPLE9652294 9652300-

HV DLUHMDGRULIOH[LEO 0HVFODGRUDPEPP 0´[

RELAX

MONOCOMANDAMENT LAVABO

MONOCOMANDAMENT BIDET

$PESRUWDFDGHQHWD

$PESRUWDFDGHQHWD

9652305

MONOCOMANDAMENT BANY-DUTXA

,QFORXGXW[DEUDoGHGXW[DIOH[LEOH LSHQMDGRU

,QFORXGXW[DEUDoGHGXW[DIOH[LEOHL SHQMDGRU

9652300

9652297

26â&#x20AC;&#x2122;95

MONOCOMANDAMENT DUTXA

26â&#x20AC;&#x2122;95

33â&#x20AC;&#x2122;95

Sèrie aixeter

ia

Paula

9652306

$PESRUWDFDGHQHWD(IHFWH FDVFDGD0HG[FP

78

MENTS COMPLE 52295

MONOCOMANDAMENT DUTXA

96 9652301-

9652301

MONOCOMANDAMENT BIDET 9652299

$PESRUWDFDGHQHWD 0LG[FP

78â&#x20AC;&#x2122;50

MONOCOMANDAMENT BANY-DUTXA 9652295

(IHFWHFDVFDGD,QFORX GXW[DWLSXVWHOqIRQEUDoGH GXW[DIOH[LEOHLSHQMDGRU

,QFORXGXW[DWLSXVWHOqIRQEUDoGHGXW[D IOH[LEOHLSHQMDGRU

95â&#x20AC;&#x2122;95

119â&#x20AC;&#x2122;95

5DFRQHUDSUHVWDWJHV [[FP 9662365

CISTELLS PER AL BANY $FHULQR[OODXWyFURPDW 0DWHULDOGHIL[DFLyLQFOzV

19â&#x20AC;&#x2122;95 5DFRQHUDSURIXQGD [[FP 9662357

48

40â&#x20AC;&#x2122;95

GRUDPE HQ\DPEPHVFOD $L[HWHULDGHGLVVHV0´[PP LEO DLUHMDGRULIOH[ WLD DQ\VGHJDUDQ

MONOCOMANDAMENT LAVABO

â&#x20AC;&#x2122;50

9652294

19â&#x20AC;&#x2122;95

2YDODWSURIXQG [[FP 9662356

17â&#x20AC;&#x2122;50


MOBLE DE BANY DEKOR

2

1

9646316+9646317

FP0REOHGHEDQ\GHFP G¶DPSOH1FDODL[1SRUWD DEDWLEOHLPLUDOO/DYDERFHUjPLF FRORUEODQFLQFOzV7LUDGRUVL SRWHVPHWDO·OLW]DGHV$FDEDW IURQWDOHQFRORUDOEHUJtQLD $L[HWHULDQRLQFORVD 

  FPFP149â&#x20AC;&#x2122;95

MOBLE DE BANY AKTIVA 9644025+9648124FP

 

FP

ARMARI KONCEPT 1 $UPDULGHPHODPLQDEODQF EULOODQW)jFLOPXQWDWJH3RWHVL WLUDGRUVPHWDO·OLW]DWV

Sèrie bany

FLAT

Armari mural 9645100

2139â&#x20AC;&#x2122;95

Armari 2 portes 9645099

HULDO ,QR[LGDEOH0DWV GHIL[DFLyLQFOz

9

â&#x20AC;&#x2122;95Portaixa.batible i cala

10

15â&#x20AC;&#x2122;95

FP

19â&#x20AC;&#x2122;20

13â&#x20AC;&#x2122;50

10 ANYS DE GARANTIA

PRESTATGE BANY 50CM 9643323

22â&#x20AC;&#x2122;95

MIRALL DE BANY AMBIT

MIRALL DE BANY AMBIT

9630533

9630536

6REUHWDXOD Â&#x2018;FP

11â&#x20AC;&#x2122;95

13

9643351

TOVALLOLER FP MITJÃ&#x20AC;

9643337

â&#x20AC;&#x2122;50

TOVALLOLER CÃ&#x2C6;RCOL

â&#x20AC;&#x2122;50

DOSIFICADOR SABÃ&#x201C; 9643346

PORTA-ROTLLES 9643339

9643333

9643348

FP

34â&#x20AC;&#x2122;95 59â&#x20AC;&#x2122;95

TOVALLOLER GRAN PORTARASPALLS

5HDOLW]DWHQPHODPLQD FRORUEODQFGHPP 7LUDGRUVLSRWHV PHWjO·OLTXHV,QFORXGXHV SRUWHVGRVFDODL[RVL ODYDERFHUjPLF DL[HWHULDQRLQFORVD 

MIRALL BANY AMB VENTOSA 9648741

Â&#x2018;FPDXJPHQWV

11â&#x20AC;&#x2122;95

Â&#x2018;FPDXJPHQWVDPE EUDoDUWLFXODWDPEOOXP )XQFLRQDDPESLOHV $$$ QRLQFORVHV 

21â&#x20AC;&#x2122;95

49


LA

zillesa n e S s el é

luxe nes

ARMARI FARMACIOLA

9670632

p e r so d e le s

des a r b i l i u eq

309 DUPDULIDUPDFLROD GHPHWDOOLYLGUH DPESUHVWDWJHD O¶LQWHULRULDPE SDQ\[[FP

NECESSER MEDICINES 9670630

'3QHFHVVHU DPEFUHPDOOHUDUHDOLW]DWHQ SROLXUHWj[[FP

CAIXA METALL MEDICINES

9670631

30FDL[DPHWDOODPE WDSDDEDWLEOH[[FP

7’50 17’50

69’95

MIRALL LUX 20

MIRALL LUX 10

ARMARI BANY

[FP

[FP$PEGRVIRFXVLSUHVWDWJHGHYLGUH %RPEHWDQRLQFORVD

SRUWHV/OXP[:(QGROOLFDODL[

9632731

9632735

32

’50

9662909

54’95

49’95

Sèrie acrílic

D

Sèrie SAN

Fusta

Andrea

PORTAESCOMBRETA AMBIT

'LVSHQVDGRU VDEy

5

11’95

9645559

9638543

’50

PORTA-ROTLLES BANY ANDREA

9634474

&URPDWFDSDFLWDWURWOOHVGH UHVHUYDLHOURWOOHHQ~V

50

13

’95

'LVSHQVDGRU 3RUWDUDVSDOOV VDEy (VFRPEUHWDEDQ\ 9670626

9670624

9670625

6

9

19

’95

’95

’95

6DERQHUDUHFWDQJXODU 9645562

7

’95

(VFRPEUHWDEDQ\ 9645561

24’95


TOVALLOLER PARET CROM 9662875

[[FP

18â&#x20AC;&#x2122;50

RELAXAâ&#x20AC;&#x2122;T!!! CORTINA DE BANY 9670635

&RUWLQDGHSROLqVWHU[KFP

21â&#x20AC;&#x2122;95 RÃ&#x20AC;DIO DUTXA

9620311

5jGLRGHGXW[DDPEYHQWRVD&RORUEODQF

19â&#x20AC;&#x2122;50

TAMBORET DE BANY PLEGABLE Â&#x2018;[FP &RORUYHUG 9670636 &RORUEODX 9652127

24â&#x20AC;&#x2122;90

ESTORA BANY COTÃ&#x201C; [FP &RORUEODQF 9652128 &RORUEODX 9652129

9â&#x20AC;&#x2122;95

ESTORA BANY COTÃ&#x201C; [FP 9670637 &RORUEODQFFRU &RORUEODXWHVW 9670638

9â&#x20AC;&#x2122;95

CORTINA DE BANY &RUWLQDGHSROLqVWHU[KFP ,GLRPDFDVWHOOj 9670633 ,GLRPDFDWDOj 9670634

21â&#x20AC;&#x2122;95

51


2000W

Potència màx.

60gr/min

Cop de vapor

Recobriment ceràmic Sola

2200W

2600W

Potència màx.

100gr/min

Potència màx.

396ROD'XUDJOLGHDPEUHFREULPHQWFHUjPLFTXH SURSRUFLRQDPDMRUUHVLVWqQFLDLXQPLOORUOOLVFDPHQW 6LVWHPDDQWLFDOoLDQWLGHJRWHLJ6LVWHPDDXWRQHWHMD

PLANXA VAPOR TAURUS

24’95

34’95

2400W

Potència màx.

150gr/min Cop de vapor

Recobriment ceràmic Sola

Inoxidable

Cop de vapor

Sola

PLANXA VAPOR UFESA 9643324

90gr/min

Cop de vapor

PLANXA VAPOR BOSCH 9643029

9649435

7'$6RODPXOWLGLUHFFLRQDODPEXQUHFREULPHQW FHUjPLFTXHSURSRUFLRQDPDMRUUHVLVWqQFLDLOOLVFDPHQW 6LVWHPDDQWLFDOoLDQWLGHJRWHLJ6LVWHPDDXWRQHWHMD

$57,&$6LVWHPDDQWLFDOoLDQWLGHJRWHLJ 6LVWHPDDXWRQHWHMD

49’95

3000W

inoxidable amb tractament làser

Sola

200gr/min

Potència màx.

Cop de vapor

Ceranium glissée Sola

TV

Tecnologia tàctil d’encesa i apagada PLANXA VAPOR FOCUS FASHION ROWENTA 9670397

':6RODDPEPLFURIRUDWVSHUDXQDSHUIHFWD GLVWULEXFLyGHOYDSRUDPEWUDFWDPHQWOjVHUSHUDPj[LPD UHVLVWqQFLDDOHVUDWOODGHV6RODDPESXQWDGHSUHFLVLy 6LVWHPDDQWLFDOoLDQWLGHJRWHLJ6LVWHPDDXWRQHWHMD

59’95

nous ' Ē ^ 

bUSCA 2400W

Potència màx.

150gr/min Cop de vapor

Ultragliss Sola

PLANXA VAPOR SENSOR SECURE BOSCH 9670773

7'$6RODUHDOLW]DGDHQDOXPLQLDQRGLW]DWGHPLFUHVDPE HVPDOWYLWULILFDWTXHOLSURSRUFLRQDXQPDJQtILFOOLVFDPHQWLUHVLVWqQFLD DOUDWOODW)XQFLySHUDSODQ[DUTXDOVHYROWLSXVGHWHL[LW/DSURGXFFLyGH FDORULGHYDSRUV¶DFWLYDDXWRPjWLFDPHQWDOWRFDUODPDQHWDLHVGHVDFWLYD DOGHL[DUODDQDU(OGLVSOD\SDUSHOOHMDGXUDQWHOSURFpVG¶HVFDOIDPHQWR UHIUDGDPHQWLDYLVDTXDQV¶DVVROHL[ODWHPSHUDWXUDVHOHFFLRQDGD

99’00 3100W

Potència màx.

200gr/min

Tecnologia tàctil d’encesa i apagada

Cop de vapor

Ceranium glissée Sola

Funció “eco” d’estalvi del 20% d’energia

PLANXA SENSE CABLE TEFAL 9670413

)9/DVRODXOWUDJOLVVpVH[FOXVLYDGH 7HIDOL~QLFDHQHOPHUFDWTXHIDTXHVLJXLXQ PpVUHVLVWHQWDOHVUDWOODGHV&jUUHJXHV LO·OLPLWDGHVXOWUDUjSLGHVVHJRQVVLVWHPD $XWRVWHDPTXHDMXVWDODWHPSHUDWXUDLHO YDSRUVHJRQVHOWHL[LWVHOHFFLRQDW9DSRU YHUWLFDO

105’00 52

Anunci

CENTRE DE PLANXAT COMPACTE BOSCH 9646544

7'66RODUHDOLW]DGDHQDOXPLQLDQRGLW]DWGHPLFUHVDPE HVPDOWYLWULILFDWTXHOLSURSRUFLRQDXQPDJQtILFOOLVFDPHQWLUHVLVWqQ FLDDOUDWOODW3URGXFFLyGHYDSRUUHFRO]DGDHQJHQHUDGRULQWHJUDW 0j[LPDSHQHWUDFLyGHYDSRUHQHOVWHL[LWV6HQVRU6WHDPTXDQOD WRTXHVV¶DFWLYHQO¶HVFDOIDPHQWLODSURGXFFLyGHYDSRUTXDQQROD WRTXHVHVGHVFRQQHFWD

109’00


La sort no ĂŠs mĂŠs que lâ&#x20AC;&#x2122;

habilitat

Â?7 ^7  ^7

4,5 bars 110gr/min PressiĂł

Vapor continu

Inoxidable Sola

CENTRE DE PLANXAT HOOVER 9670403

6%0DXWRQRPLDOLPLWDGD&RPSDFWHLOOHXJHU

99â&#x20AC;&#x2122;95 5 bars PressiĂł

120gr/min Vapor continu

5 bars

Inoxidable amb tractament lĂ ser Sola

PressiĂł

FunciĂł â&#x20AC;&#x153;ecoâ&#x20AC;? dâ&#x20AC;&#x2122;estalvi del 20% dâ&#x20AC;&#x2122;energia

120gr/min Vapor continu

Ultragliss Sola

: Compacte guardar fĂ cil de

FunciĂł â&#x20AC;&#x153;ecoâ&#x20AC;? dâ&#x20AC;&#x2122;estalvi del 20% dâ&#x20AC;&#x2122;energia

CENTRE DE PLANXAT ROWENTA

CENTRE DE PLANXAT TEFAL

'*6RODDPEPLFURIRUDWVSHUDXQDSHUIHFWDGLVWULEXFLyGHOYDSRU$PEWUDF WDPHQWOjVHUSHUDPj[LPDUHVLVWqQFLDDODVUDWOODGHV3XQWDGHSUHFLVLySHUDDUULEDUD OHV]RQHVGLItFLOV9DUHWDDQWLFDOoUHQWDEOHVRWDOœDLJXDDXWRQRPLDLO¡OLPLWDGDFDSDFLWDW GHOGLSzVLW/ FRPSDUDWDPEHOFRQVXPGœHQHUJLDDOPj[LPQLYHOOGHYDSRU 

*9(2/DVRODXOWUDJOLVVpVH[FOXVLYDGHWHIDO~QLFDHQHOPHUFDWTXH IDTXHVLJXLXQPpVUHVLVWHQWDOHVUDWOODGHV9DUHWDDQWLFDOoUHQWDEOHVRWD O¶DLJXDDXWRQRPLDLO·OLPLWDGDFDSDFLWDWGHOGLSzVLW/ FRPSDUDWDPEHO FRQVXPG¶HQHUJLDDOPj[LPQLYHOOGHYDSRU 

9654729

199â&#x20AC;&#x2122;95

9646445

205â&#x20AC;&#x2122;00

53


fes que sigui

Cosir i Cantar ALLISADOR VAPOR FAGOR 9670740

:DOOLVDGHIRUPDUjSLGDLVHQ]LOOD OHVWHYHVSHFHVIDYRULWHV,GHDOSHUD SHFHVGHOLFDGHVTXHVyQPpVIjFLOV GHSODQ[DUFRPSHUH[HPSOHODVHGD (PLVVLyGHYDSRUSHUDSODQ[DUHQ YHUWLFDOHOLPLQDOHVPDOHVRORUV,QFORX XQUDVSDOOSHUDHOLPLQDUOHVSHWLWHV UHVWHVGHERUULVVROFDEHOOHWF«3HUD WRWWLSXVGHWHL[LWVFRUWLQHVWDSLVVHULHV HGUHGRQVHVWRYDOOHV3HUPHW DURPDWLW]DUOHVSHFHVDIHJLQWTXDOVHYRO IUDJjQFLDGHVLWMDGD'LSzVLWGHPO %RVVDGHYLDWJHGHUHJDO

39’90 COSIDOR 9670483

[[FP

11’95 9670485

[[FP

14’95

9670484

[[FP

19’95

54

Funció especial texans

MÀQUINA DE COSIR JATA

MÀQUINA DE COSIR TOYOTA

9652487

9654951

0&:PjTXLQDGHFRVLUGHEUDoOOLXUHGLVVHQ\VIXQFLyGREOH DJXOODWUDXHQWHPSV'REOHDOoDGDGHOSUHPVDWHOHVHPEUDJDWJH DXWRPjWLFSHUDIHUOHVDQHOOHVSRUWDURGHWVUHSXQWL]LJ]DJUHPDWDGD GHSXQWDGDVLVWHPDGHERELQDWJHDXWRPjWLF

683(5-:PjTXLQDGHFRVLUGHEUDoOOLXUHGLVVHQ\VHQILODGRU G¶DJXOODWUDXDXWRPjWLFHQWHPSVVLVWHPDGHFjUUHJDVXSHULRUURWDWRUL VLVWHPDGHERELQDWJHUjSLGSUHVVLyGHSHXGHSUHPVDWHOHVDXWRPjWLF/ODUJ LDPSOHGHSXQWDGDSUHGHWHUPLQDWSHXGHSUHPVDWHOHVLDJXOODHVSHFLDO WH[DQVLWHL[LWVJUXL[XWV ILQVDFDSHV 

139’95

219’00


AMBIT

e d s t s Po r a x n pla

9669424-25-27-26

[FPSHUDSODQ[D YDSRU$OoDGDUHJXODEOH

39â&#x20AC;&#x2122;95

9631873-71-74-70

[FPSHUDSODQ[D YDSRU%DVHUHJXODEOH HQSRVLFLRQVDOoDGD Pj[LPDFP

51â&#x20AC;&#x2122;00

9633594-95-97-96

[FPFHQWUHGH SODQ[DWjUHDFHQWUDOGH SODQ[DWEDVHUHJXODEOHHQ SRVLFLRQVDOoDGDPj[LPD FP

POST DE PLANXAR

63â&#x20AC;&#x2122;00

9670872

&HQWUHGHSODQ[DW [FP5HJXODFLy DOoDGDILQVDFP

9649429-9633602

Fundes post de planxar

54â&#x20AC;&#x2122;90

140 x 48cm, vermella o lila â&#x20AC;&#x2122;50

8

On una porta  77 una altra

s obre

POST DE PLANXAR BRABANTIA 9670391

[FP (GLFLy/LPLWDGDDOoDGD UHJXODEOHGHFP HVWDELOLWDWWRWDO

65â&#x20AC;&#x2122;90

10 anys de garantia POST DE PLANXAR BRABANTIA 9670390

[FP $OoDGDUHJXODEOHGH FPHVWUXFWXUD UREXVWDÂ&#x2018;PP

99

â&#x20AC;&#x2122;00

CENTRE DE PLANXAT 9670392

89â&#x20AC;&#x2122;90

55


Alumini extralleuger AMBIT

ROLSER

9670389-9631866 a 699636326-27

ROLSER

9652158 a 61

9670386-87

URGHV

SOHJDEOHVLVWHPDGH SOHJDWDXWRPjWLFIjFLOGH JXDUGDU

URGHV%RVVDGHJUDQ FDSDFLWDWEXW[DFD GDYDQWHUDLSRVWHULRU

19

’95

41’90

58’00

L’important

s e l a c s e l a i E s p ec

està a l ’interior

ROLSER 9645174-73

URGHVDPEVDIDWD SOHJDEOH3UjFWLF WDQFDPHQWOOLVFDQW %XW[DFDDPEFUHPDOOHUD DODVRODSDLDODSDUW SRVWHULRU

43’50

ROLSER

ROLSER

9654880-81-82-83

9670388

SOHJDEOHERVVDSYF WDQFDPHQWDPEFHPDOOHUD

URGHV%RVVDPDWHULDOUHFLFODW IjFLOPHQWH[WUDwEOHSHUDSRUWDU GHIRUPDLQGHSHQGHQW%RVVD LQWHULRUH[WUDwEOHLUHQWDEOH 3OHJDEOH

61’00 56

77’00


GO ONE

Play

GO UP

%RVVDGH/EXW[DFDWqUPLFD/

3OHJDWVHQ]LOOPROWFRPSDFWHLILDGRUGHWDQFDPHQW5HQWDEOH PDQLOODUUHJXODEOHHQDOoDGDDPEHPSXQ\DGXUDG¶HVFXPD

WE GO

9654875-76

%RVVDGH/

79â&#x20AC;&#x2122;00

9652077-9618100-9611159-9651793

99â&#x20AC;&#x2122;00 9664536-35

%RVVDG¶jPSOLD HQWUDGD/ GHVHQIXQGDEOHWDSD FREUHL[SOXJHV

9654874

'HFRUDW

99â&#x20AC;&#x2122;00

125â&#x20AC;&#x2122;00

CARRETÃ&#x201C; COMPRA 9646921

3OHJDEOHURGHV FRQYHUWLEOHHQXQD FzPRGDLSUiFWLFDERVVD

24â&#x20AC;&#x2122;90

Cistell NEXTBASKET &LVWHOOSHUDODFRPSUDRSHUDRUJDQLW]DU DFDVDDPEDLUHQDWXUDO$PEGXHVQDQVHV SHUDWUDQVSRUWDUFzPRGDPHQW)DEULFDWHQ SROLHWLOqUHFLFODW [[FP3HVPj[LP.J

12â&#x20AC;&#x2122;50

ARAMIS 3HUVLVWHQWLOOHXJHUPjQHFH[ WHQVLEOHHVPXQWDLGHVPXQWD HQVHJRQVIjFLOHPPDJDW]H PDWJHFjUUHJDPj[LPD.J [[FP 9652155

9HUPHOO

28â&#x20AC;&#x2122;90 9670853

7UDQVSDUHQW

31â&#x20AC;&#x2122;50

9670673-74

57


ESTORA CUINA

SET DE FREGAR CENTRÍFUG

[FP3ROLqVWHUSYF $VVRUWLWV

3URWHFWRUDQWLHVTXLW[DGHVDPE DERFDGRU1RXVLVWHPDGHUHJXODFLyQGHO PjQHFLWDQFDPHQW6LVWHPDJLUDWRULSHU DHVFyUUHUHOSDOGHIUHJDUHOVLVWHPDGH FHQWULIXJDWDVVHFDHOSDOGHIUHJDUDPE IDFLOLWDWHQODPLGDTXHYXOJXLO¶XVXDUL (OPjQHFpVUHJXODEOHHQDOoDGDLWpXQ VLVWHPDGHJLUTXHSHUPHWHVFyUUHUHO SDOGHIUHJDUDOPj[LPDPEHOPtQLP HVIRUo)LEUDHVSHFLDOPROWGXUDGRUDL DPEWUDFWDPHQWDQWLEDFWHULj

9656186

9649691-90-9655527

14’50

29’95

TAMBORET COOKIE

AMPOLLER INOX. $SLODEOHHQPHWDOOFURPDW

9670452

(QPHWDOOL$%6SOHJDEOH [[FP

9648394

32’90

DPSROOHV[[FP

11’

50

9638400

DPSROOHV[[FP

16’50

CAIXA PÀ BRABANTIA 7615712

*ULVPHWDO·OL]DWDPEWDSDOOLVFDQW [[FP GALLEDA METÀL·LICA BRABANTIA ’90

31

7615611

/*ULVPHWDO·OL]DW [‘FP

m

Tu pots el

49’90

canviar

GALLEDA METÀL·LICA 9646133

6RXS/ FP[‘FP

47’90

ón!

GALLEDA PEDAL DECOBIN 9650628-9670854

/*DOOHGDGHFXLQDGHFRUDGDDPEREHUWXUDDSHGDO 3OjVWLF[[‘FP&2=,1+$R&2)((

28’95

GALLEDA DE RECICLATGE IRIS Des de

59’50

CONTENIDOR DE LES ESCOMBRARIES ECOLÒGIC 0HWjO·OLFSLQWDWHSR[L*ULV REODQF Des de

89’00 9622372 9622369

58

GHSDUWDPHQWV/ [[FP

GHSDUWDPHQWV/ [[FP

9606432-31 9606434-33

GHSDUWDPHQWV [[FP

GHSDUWDPHQWV [[FP


NETEJADORA A VAPOR ARIET 9606659

:YjOLGDSHUDTXDOVHYROWLSXVGHVXSHUItFLHQR QHFHVVLWDGHWHUJHQWVTXtPLFVEDUVGHSUHVVLyGHYDSRU DXWRQRPLDGHYDSRUGHPLQXWV&DSDFLWDWGH/

34’95

NETEJADORA A VAPOR KARCHER 9538433

6&:WHPSHUDWXUD Pj[LPDGHž&FDSDFLWDWGH/ LQFORXEURTXHWGHUDLJFRQFHQWUDW EURTXHWGHILQHVWUHVLUDVSDOOSHU DGHWDOOV

79’95

TV Anunci

NETEJAVIDRES KARCHER 9630596

Cada cosa té la seva bellesa, però no tots

poden veure-la

:9LGHDOSHUDODQHWHMDGHILQHVWUHV YLGUHVLUDMROHVVHQVHGHL[DUUDWOOHV(OLPLQD O¶DLJXDGHVXSHUItFLHVKXPLGHVPDPSDUHV GHEDQ\VPLUDOOVHWF'LSzVLWDLJHVEUXWHV )XQFLRQDDPEEDWHULDGHOLWL

69’95

NETEJADORA A VAPOR KARCHER 9646640

6&:EDUVGHSUHVVLy FDSDFLWDWGHOGLSzVLWG¶/$FFHV VRULVLQFORVRVPjQHJDSLVWRODLWXEV G¶DOODUJDGRUEURTXHWGHWHUUHVHVWUHW EURTXHWPDQXDOUDLJFRQFHQWUDW GUDSVSHWLWLPLWMj

134’95

PROLONGADOR PER A NETEJAVIDRES WV50+ 9659633

P

34’95

59


Regal or recull-tot de cotxe aspirad

ASPIRADOR SENSE BOSSA TAURUS

ASPIRADOR ROWENTA

0(*$1(::GHVXFFLyFDSDFLWDW GHGLSzVLW/QLYHOOVGHILOWUDWILOWUDFLy+(3$ WXEVWHOHVFzSLFVPHWjO·OLFVVDEDWDSDUTXHWOODQoD LUDVSDOO

52:SRWqQFLDGHVXFFLyN3D LQGLFDGRUGHERVVDLILOWUHSOH%URTXHWSDU TXHWFRQWUROGHSRWqQFLDEURTXHWWDSLVVHULHV EURTXHWSHUDUDQXUHVWXEVPHWjO·OLFV &DSDFLWDWGHODERVVD/

9625037

9649455

79’

95

94’

95

iS no trobes el teu camí

fes-te’l

ASPIRADOR SENSE BOSSA HOOVER 9670404

:SRWqQFLDUHJXODEOHILOWUH+HSDUHQWDEOHGLSzVLWGHIjFLO EXLGDWDPEQRPpVXQWRFWXEWHOHVFzSLFPHWjO·OLFUDVSDOOSDUTXHW UDVSDOOFDWLIHVLWHUUHVGXUVDFFHVVRULSHUDUDFRQVUDVSDOOSROV &DSDFLWDWGHOGLSzVLW/URGHVGHJRPDJLUDWzULHVž5HFROOLGRU GHFDEOHVDXWRPjWLF

109’95

2 en 1 escombra i aspirador de mà

TV Anunci

ASPIRADOR AMB O SENSE BOSSA SIEMENS 9633958

96(:DPEUHJXODGRUHOHFWUz QLFGHSRWqQFLDWRYHUDSHUDWHUUHVGXUV LPRTXHWHVGHPPERVVDGH0HJDILOW VXSHUWH[DPEWUDFWDPHQWDQWLEDFWHULV LWDQFDPHQWKLJLqQLF/GHFDSDFLWDW VLVWHPDGHVHJXUHWDWGDYDQWODIDOWDGH ERVVDDOORWMDPHQWSHUDDFFHVVRULVWRYHUD SHUDWDSLVVHULHVLWRYHUDSHUDMXQWHV UHFROOLGRUGHFDEOHVDXWRPjWLF

119’

95

ASPIRADOR DYSON 9670753

'&&$//(5*<SRWqQFLDGH VXFFLyFRQVWDQW:DLUHGH VXFFLy:GHFRQVXPHOqFWULF 7HFQRORJLD%DOOVHQVHPRYLPHQWV LQFzPRGHVEXLGDWKLJLqQLFLUjSLG GHODJDOOHGDUDVSDOO'XDOSHUD TXDOVHYROWLSXVGHVXSHUItFLHILOWUH +HSDDQ\VGHJDUDQWLD

359’00

60

ESCOMBRA ASPIRADOR SENSE CABLE HOOVER 9643489

)-%9DXWRQRPLD PLQXWVGLSzVLWGHIjFLO EXLGDWILOWUHUHQWDEOH$V SLUDGRUGHPjH[WUDwEOH DPEDFFHVVRULUDFRQHUL UDVSDOOSROV

109’

95

ESCOMBRA ASPIRADOR SENSE CABLE ROWENTA $,5)25&(SRVLFLRQV SHUDWRWWLSXVGHWHUUHV EURTXHW'HOWD8OWUD6OLPSHU DDUULEDUDWRWVHOVUDFRQV LQGLFDGRUGHFjUUHJDGH EDWHULD 9670419

9DXWRQRPLDGHPLQ EDWHULDGHOLWL

249’00 9653107

9DXWRQRPLDGHPLQ

199’00


urus bot mini Ta Aspirador ro

ASPIRADOR BLACK & DECKER 9656059

9644698

Mida mini 23,5cm

1919&DSDFLWDWGHOGLSzVLW PO$XWRQRPLDDSUR[LPDGDGH PLQXWV$FFHVVRULVEURTXHWLUDVSDOO

44’95

675,.(5QHWHMDPLOORUSHUSHWLWV UDFRQVLHQWUHHOVPREOHV(OVVHQVRUV GHGHVQLYHOOHYLWHQFDLJXGHVHQHVFDOHV EDOFRQVHWF$PEWLUjVLQWHUFDQYLDEOH SHUDUHFROOLUOHVPLFURSDUWtFXOHVTXH O¶DVSLUDGRUQRUPDOQRUHFXOO'LSzVLWL ILOWUHPROWIjFLOVG¶H[WUHXUHSHUDEXLGDU LQHWHMDU$PEHVFRPEUHWHVH[WUDwEOHV ,QGLFDGRUOOXPLQyVGHO¶HVWDWGHEDWHULHV $XWRQRPLDGHPLQXWV

109’95 ROBOT TIRÀ

S

[[FP 3HUDWRWWLSXV GHWHUUHV

9654716

ASPIRADOR RECULL-TOT SÒLIDS/ LÍQUIDS HOOVER

9,52%,1DYHJDGHIRUPDDXWzQRPD SHUHOWHUUDDWUDSDQWODEUXWtFLDHQ XQDFDPXVVDG¶XQVRO~V

9631849

-29,66-:659EDWHULHVUHFDUUH JDEOHVGH1L0KPpVGHPLQXWVG¶DXWRQRPLD ILOWUHUHQWDEOHFDSDFLWDWGHOGLSzVLW/ VzOLGV/OtTXLGVDFFHVVRULVUDVSDOOVXDX DFFHVVRULUDFRQVLEURTXHWOtTXLGV,QGLFDGRUGH EDWHULDUHVWDQW

SURJUDPHV GHQHWHMD

TV Anunci

&RQVXOWDSUHXDODWHYDWHQGD

)XQFLRQDDPE FDPXVVHV HOHFWURVWjWLTXHV

69’95

ROOMBA

TV Anunci

)XQFLRQDDXWRPjWLFDPHQWSUHPHQW~QLFDPHQWXQERWy1HWHMDWRWWLSXVGHWHUUHVVHJXHL[OHVSDUHWVL DUULEDILQVDOVUDFRQVSHUDHOLPLQDUODSROVODEUXWtFLDLHOVUHVLGXV5RRPEDGHWHFWDLHYLWDDXWRPjWLFDPHQW OHVHVFDOHVLGHPpVGHVQLYHOOV4XDQGHWHFWDTXHOLTXHGDSRFDEDWHULDWRUQDDODEDVHGHFjUUHJD&jUUHJD FRPSOHWDHQKRUHVDPEXQDDXWRQRPLDGHPLQXWVSHUFjUUHJDVHJRQVWLSXVGHWHUUD TV Anunci

ROOMBA 620 9652511

$PEEDVHGHFjUUHJD ASPIRADORA DE MÀ/ ESCOMBRA RECARREGABLE DYSON 9641086

'&PXOWLIORRUPRWRUGLJLWDOWHFQR ORJLD5RRW&\FORQHTXHQRSHUGVXFFLy PHQWUHDVSLUD7HPSVG¶DXWRQRPLD PLQXWVDSRWqQFLDQRUPDORPLQXWV DPj[LPDSRWqQFLD,QFORXUDVSDOO HVSHFLDOSHUDTXDOVHYROWLSXVGHWHUUD FDWLIDPRTXHWDSDUTXHW %XLGDW KLJLqQLFLUjSLGGHODJDOOHGDGH/ DPEQRPpVSUpPHUXQERWy

299

’00

ROOMBA 765

9670970

$PEEDVHGHFjUUHJDSURJUDPDEOH DPESDUHWVYLUWXDOVGLSzVLWGH JUDQFDSDFLWDWDPEFRPDQGDPHQW DGLVWjQFLD

&RQVXOWDSUHXVDODWHYDWHQGD

61


Natural Style

CAIXA PETITA 7L [[FP %ODQF 9643265 ;RFRODWD 9643266

&DL[HVGHGLVVHQ\LDVSHFWHQDWXUDODPEOHVDYDQWDWJHVGHOSOjVWLF5HVLVWHQWDODKXPLWDWLDO¶DLJXD )jFLOGHQHWHMDU&RORUEODQFR[RFRODWD

4â&#x20AC;&#x2122;95

CAIXA MITJANA 18L [[FP %ODQF 9643267 ;RFRODWD 9643268

11â&#x20AC;&#x2122;50

CAIXA GRAN 30L A/TAPA [[FP %ODQF 9643271 â&#x20AC;&#x2122;95 ;RFRODWD 9643272

13

CISTELL MY STYLE (SET 3U) [[FP [[FP [[FP %ODQF 9670826 ;RFRODWD 9670827

6â&#x20AC;&#x2122;50

CISTELL MY STYLE EMILY XL [[FP 9670824 %ODQF ;RFRODWD 9670825

9

â&#x20AC;&#x2122;95

Ordena i

62

CAIXA STYLE ROLLER 42L [[FP 9650623 %ODQF ;RFRODWD 9650622

22â&#x20AC;&#x2122;95

les teves idees

decideix el que

CAIXA STYLE BOX 72L [[FP 9670822 %ODQF ;RFRODWD 9670823

vulguis

27â&#x20AC;&#x2122;95

CISTELL TOT-HI-CAP 60L A/TAPA [[FP %ODQF 9638650 â&#x20AC;&#x2122;95 ;RFRODWD 9638651

19

ORGANITZADOR CALAIXERA 3 CALAIXOS [[FP 9651100 %ODQF â&#x20AC;&#x2122;95 ;RFRODWD 9651099

39


Decorats amb motiu

CAIXA MICKEY MOUSE

s Disney

9647111

GALLEDA MINIE MOUSE

9647112

GALLEDA PATO DONALD

/[[FP

/[FP

/[FP

4â&#x20AC;&#x2122;50

CAIXA PIXXEL /[[FP 9HUGD 9670828 7DURQMD 9670829 0RFFD 9670830

9647114

10â&#x20AC;&#x2122;95

4â&#x20AC;&#x2122;95

2.

1.

7â&#x20AC;&#x2122;95

3.

PUFF PLEGABLE DECORAT )DEULFDWHQSHOOVLQWqWLFD3OHJDEOH 3HUPHWJXDUGDUFRVHVDO¶LQWHULRU [[FP /ODSLV 9670856 (QJODQG 9652496 â&#x20AC;&#x2122;95 86$ 9652495

NETEJADOR DE SABATES 9645640

1HWHMDVDEDWHVHOqFWULF9$PE UDVSDOOVLGLSzVLWSHUDODFUHPD [[FP

24

99

â&#x20AC;&#x2122;90

Per a guardar coses a lâ&#x20AC;&#x2122;interior

2.

PUFF I BAGUL PLEGABLE )DEULFDWHQSHOOVLQWqWLFD 3OHJDEOH3HUPHWJXDUGDU FRVHVDO¶LQWHULRU

1.

1. PUFF [[FP %ODQF9649666 0DUUy9649665

24â&#x20AC;&#x2122;95

2. BAGUL [[FP %ODQF9649668 0DUUy9649667

49â&#x20AC;&#x2122;95

108 36 55 cm.

180 20 50 cm.

SABATER AMB MIRALL 9645182

103

3RUWDDPEPLUDOO $FDEDWFRORU EODQF [[FP

13.5 50 cm.

SABATER METÃ&#x20AC;L·LIC SRUWHV 9HUGEODQF 9648603 9648604 /LODEODQF

54

â&#x20AC;&#x2122;95

SABATER ARMARI *UDQFDSDFLWDWSUHVWDWJHV %ODQF 9633925 â&#x20AC;&#x2122;95 &DVWDQ\HU9628551

54

:HQJXH

64

9659553

â&#x20AC;&#x2122;95

84â&#x20AC;&#x2122;95

63


CADIRA OFICINA $MXVWG¶DOoDGD UHJXODEOH %ODX 9636780 1HJUH 9636781

BUTACA DIRECTOR NOIR

CADIRA OFICINA LOLA $MXVWG¶DOoDGD UHJXODEOH %ODX 9664980 1HJUH 9664981

$MXVWG¶DOoDGDUHJX ODEOH(QWDSLVVDWHQ 38FRORUQHJUHG¶DOWD TXDOLWDW

59â&#x20AC;&#x2122;95

24â&#x20AC;&#x2122;95

79

CADIRA OFICINA ZINC67 $MXVWG¶DOoDGDUHJXODEOH $PEFRL[tOXPEDU %ODX 9664982 1HJUH 9664983

9664984

84â&#x20AC;&#x2122;95

79â&#x20AC;&#x2122;95

76

75 60

48

50 90 cm.

120 cm.

76 cm.

TAULA ORDINADOR

TAULA ESTUDI FUNCTION

TAULA ORDINADOR GALWAY

9659548

$JORPHUDWIRUPDWGHPHODPLQDFRORU EODQF6DIDWDLQIHULRUH[WUDwEOH

39

â&#x20AC;&#x2122;95

9644884

6REUHHQYLGUHWUHPSDWEODQFWUDQVO~ FLG6DIDWDLQIHULRUH[WUDwEOH

49

â&#x20AC;&#x2122;95

9670875

59â&#x20AC;&#x2122;95

$JORPHUDWIRUPDWGHPHODPLQD FRORUIDLJ$PEFDODL[RV

Flexos LED

FP

FP

PRESTATGERIA TIVO 3UHVWDWJHULDPXOWLXVRV WDXOHUDJORPHUDWGHPP GHJUXL[[DSDWDPEIROL [[FP %ODQF 9644904 &DIq 9644905 )DLJ 9644906

74 60 138 cm.

TAULA ESTUDI (REVERSIBLE) 9659551

64

$JORPHUDWIRUPDWGHPHODPLQDFRORUEODQF $PEFDODL[RV

89â&#x20AC;&#x2122;95

29â&#x20AC;&#x2122;95

FP FLEXO LED AMB USB &RQVXPGHQRPpV:O~PHQV %ODQF 9670838 1HJUH 9670839 â&#x20AC;&#x2122;95 3ODWD 9670840

22


1.

2.

CALAIXERES MULTIÚS )DEULFDGDHQ0')[DSDWHQSL QDWXUDO 1.CALAIXERA 2X3 9649661

[[FP

BAGUL PI 70L 9649702

&RPSjVGHJDV DPEREHUWXUD LWDQFDPHQWGH VHJXUHWDW)DEULFDW HQSLQDWXUDOVHQVH HQYHUQLVVDU[ [FP

13’95

2.CALAIXERA 3X2X1 9649662

[[FP

1.

16’95

2.

3.

SOBRE DE VIDRE TREMPAT LITOGRAFIAT [FP %ULWWLVK 9670832 1HZ<RUN 9670831 &RGLGHEDUUHV 9670833

59’95

gaudeix el moment,

demà

 ā 7` 7 CAVALLET REGULABLE ALÇADA PI 9670855

6HQVHHQYHUQLVVDU

39’95

24

’95

SUHXXQLWDUL

PENJA-ROBES PIN IT 3HQMDUREHV SDUHWDPEIRUPD GH[LQ[HWDG¶$%6 [[FP 9HUPHOO9670478 %ODX9670479

6’50

Respatller reclinable! x, Ideal rela escoltar música, jugar a la consola...

SOFÀ NILÓ POSICIONS (VWUXFWXUDG¶DFHUWHL[LW HQQLOyDPEWUDFWDPHQW ZDWHUSURRIIDUFLWL HVFXPDHQSROLqVWHU 5HVSDWOOHUUHFOLQDEOHSHU DVHQWDUVHRHVWLUDUVH UHVLVWqQFLDH[WHULRU LGHDOSHUDHVWDQFHV H[WHULRUVRKDELWDFLRQV MXYHQLOV [[FP 7DURQMD 9663132 )~FVLD 9663133

119

PENJA-ROBES METALL FUSTA 3HQMDUREHV DFDEDWPHWDOO EODQFQHJUHL IXVWDQDWXUDO FP %ODQF 9670681 1HJUH 9670682

48’50

BUTACA MULTIMÈDIA AMB ALTAVEUS NEGRE 9663135

6RIjG¶HQWUHWHQLPHQWLGHDO UHOD[DPEEDODQFHLJ3HUPHW FRQQHFWDUWRWDFODVVHGH GLVSRVLWLXV5HSURGXFWRUPS FRQVROHV3&&DEOHVGH FRQQH[LyLQFORVRV(QWUDGD VRUWLGDjXGLRLFRQWUROGH YROXP%RWy212)) (VWUXFWXUDGHSYFWHL[LWHQ SROLqVWHU3HVNJ[ [FP

135

65


APLICS 3D DECORATIUS LED

Llums que acompanyen i que auxilien en la nit. Funciona amb piles (no incloses), i amb bombetes Led. Inclouen lĂ mina de la clivella. Ideals per a habitacions de nens, sales de jocs, gimnasos, tendes...

PILOTES TENIS 9670848

XQLWDWVFP&DGD SLORWDIXQFLRQDDPE SLOHV$$$

24â&#x20AC;&#x2122;95

PILOTA BĂ&#x20AC;SQUET

PILOTA FUTBOL

FP)XQFLRQDDPE SLOHV$$

FP)XQFLRQD DPESLOHV$$

9670845

24â&#x20AC;&#x2122;95

Canviaor! de col PUNT DE LLUM TĂ&#x2C6;NUE 

9670846

24â&#x20AC;&#x2122;95

COTXE ESPORTIU VERMELL9670847 [FP)XQFLRQD DPESLOHV$$

34â&#x20AC;&#x2122;95 Encesa tĂ ctil!

LĂ&#x20AC;MPADA LED DECORATIVA DE SOBRETAULA 9670844

292:GXUDGDGHO OHGKFjUUHJDSHU 86%DXWRQRPLDGHK SRVLFLRQVIL[DXQVRO FRORURFDQYLGHFRORU VLPXOWjQLDPHQW

19â&#x20AC;&#x2122;95

9â&#x20AC;&#x2122;95

LĂ&#x20AC;MPADA DE TAULA TĂ&#x20AC;CTIL ANTONIO MIRĂ&#x201C; 5RVFDWLSXV(QRLQFORVDPj[:9+] [[FP&RORUGHODSDQWDOODQHJUHJULVREODQF 1HJUH 9670841 *ULV 9670842 â&#x20AC;&#x2122;95 %ODQFD 9670843

34

PEU HALOGEN + LLUM EXTERIOR REGULABLE

LĂ&#x20AC;MPADA PEU PAPER

3HXGHVDOyHQQtTXHO VHWLQDW%RPEHWD LQFORVD:56DOD OjPSDGDSULQFLSDOL* :DOOHFWRU

3HXGHVDOyGHSDSHU FRORUEODQF[: Pj[(%RPEHWHVQR LQFORVHV$GPHWEDL[ FRQVXP

44â&#x20AC;&#x2122;

14â&#x20AC;&#x2122;

9663121

95

66

Kit tira LED 9663049

95

1 LED

)L[DFLyPLWMDQoDQWEDQGDDGKHVLYD,GHDOSHUDEDL[ PREOHVGHFXLQDSUHVWDWJHULHVHWF7UDQVIRUPDGRU LQFOzV&RPDQGDPHQWDGLVWjQFLDHQPRGHOV5*%

Blanc cĂ lid

IP44 Blanc fred

RGB

9652473-74

9652477-78

9670835-836

/OXPEODQFDFjOLGDR IUHGD1P/P

/OXPEODQFDFjOLGDR IUHGDP/P

/OXPEODQFDFjOLGDR IUHGDP/P

9652476

9652479

9670837

16â&#x20AC;&#x2122;95

/OXP5*%1P/P

27â&#x20AC;&#x2122;

95

34â&#x20AC;&#x2122;95

/OXP5*%P/P

49â&#x20AC;&#x2122;

95

45â&#x20AC;&#x2122;95

/OXP5*%P/P

74â&#x20AC;&#x2122;95

Inclòs nomÊs en models RGB


ALARMA DE FINESTRA

LED Llanternes

9670612

$ODUPDDPEVHQVRU PDJQqWLFSHUDSRUWHVL ILQHVWUHV6¶DFWLYDTXDQOD SRUWDRILQHVWUDV¶REUH )jFLOLQVWDO·ODFLyDPE DGKHVLXV3LOHVLQFORVHV

3’95

LLANTERNA LÀMPADA LED SENSOR 9670662

CÀMERA DE SEGURETAT

SISTEMA D’ALARMA

9663126

9630655

8QLWDWGHFRQWURODPEVLUHQDLQFRUSRUDGDEDWHULDGHUHVHUYDLWHPSVGH UHWDUGLQFORXGHWHFWRUGHPRYLPHQWIXQFLRQDDPESLODGH9 QRLQFORVD FRQWDFWHPDJQqWLFVHQVHILOVIXQFLRQDDPESLODGH9 QRLQFORVD LVLUHQD H[WUDIXQFLRQDDPESLOHVGH$$ QRLQFORVHV 

59’95

&jPHUDDFRORUG¶LQVWDO·ODFLyLQWHULRURH[WHULRUDPEIXQFLy GHYLVLyQRFWXUQDDEDVWPHWUHVPLFUzIRQLQWHJUDW UHFHSWRUGHFDQDOV

(VFRQQHFWDDODEDVHGHO¶HQGROO SHUDFjUUHJD)XQFLRQDFRPDOODQWHUQD /('V LpVDXWRUHFDUUHJDEOHPLWMDQoDQW DJLWDFLySHULQGXFFLyHQFDVG¶XQOODUJWDOO GHVXEPLQLVWUDPHQW7DPEpIXQFLRQDFRP DSXQWGHOOXPGHQLWDPELO·OXPLQDFLy SHUPDQHQW /('V REpSXQWXDOMDTXH V¶LO·OXPLQDDOSDVVDUPLWMDQoDQWXQVHQVRU G¶LQIUDURMRV$XWRQRPLDDSUR[LPDGD KRUHV0LGD[[PP

17’50

85

Si se

t’acaben les Piles

desconnecta! aprofita i

LLANTERNA LED VARTA

CÀMERA IP WIFI PLUG&PLAY 9670613

&RQQH[Ly:,),R/$1O¶DGUHoD,3 V¶REWpGHIRUPDDXWRPjWLFDDFFpV GLUHFWHGHVGHTXDOVHYROQDYHJDGRU ZHEHQTXDOVHYROVLVWHPDRSHUDWLX $FFpVGHVGHWHOqIRQ DSOLFDFLy GLVSRQLEOH &RQQH[LyVLPXOWjQLD SHUDXVXDULV)XQFLyjXGLRGREOH PRGDOLWDWVRUWLGDG¶jXGLRLPLFUzIRQ LQFRUSRUDW'HWHFWRUGHPRYLPHQW RHPPDJDW]HPDWJHPDQXDOGHVSUpV GHODVHYDGHWHFFLyVHQ\DOG¶DODUPD RHQYLDPHQWG¶HPDLO6HQVHLQWHU IHUqQFLHVVHQ\DOGLJLWDO

95

9652394

+$6/ODQWHUQD/('&5((O~PHQV GLjPHWUHGHOIRFXVDMXVWDEOHLQWHQVLWDWGH ODOOXPUHJXODEOHL)XQFLR QDDPESLOHV$$$ QRLQFORVHV 

15’75

LLANTERNA FRONTAL LED VARTA 9647174

7LSXVIURQWDO:OHGO~PHQVDXWRQR PLDDSUR[K3HVJU)XQFLRQDDPE SLOHV$$$/5 LQFORVHV 

19’50

LLANTERNA LED VARTA 9647172

CARREGADOR PILES 9670618

*&DUUHJDGRUSHUDSLOHV WLSXV$$L$$$,QFORXSLOHV 5HF\NR$$GHP$K

19

’95

PILA RECARREGABLE BL.4U RECYKO $$0$+ 9629513 $$$0$+ 9629514

PILA DURACELL PLUS POWER PACK6 $$/5 9652386 $$$/5 9652387

,:OHGO~PHQVGLVWjQFLDLO·OXPLQDFLy PDXWRQRPLDDSUR[K3HVJU [[PP)XQFLRQDDPESLOHV $$$/5 LQFORVHV 

23’75

67


REGAL CARGOLADOR A BATERIA +MALETA I ACCESSORIS

CARGOLADOR A BATERIA BOSCH

9EDWHULDGH/,7,9HORFLWDWUSPDPEOOXPL/(' LQGLFDGRUHVWDWGHFjUUHJD,QFORXSXQWHVGHPP SXQWHVGHPP$GDSWDGRUPDJQqWLFEURTXHVL PDOHWtGHWUDQVSRUW

9DPEEDWHULDGH/LWL$K1PJLUUHYHUVLEOHLQGLFDGRU GHOQLYHOOGHFjUUHJDGHODEDWHULDLQGLFDGRUGLUHFFLyGHJLUOOXPGH WUHEDOOL/('HUJRQzPLFPpVGHSRWqQFLD&DUUHJDGRUVHWGH SXQWHV

9662781

9670510

24

49

â&#x20AC;&#x2122;95

â&#x20AC;&#x2122;95

TREPANT A BATERIA DRAKO 9659653

CARGOLADOR A BATERIA WORX

9670504

9FDQYLDGHSXQWDGHIRUPDDXWRPjWLFD 7DPERUGHSXQWHVLQWHUFDQYLDEOHV/OXPGH WUHEDOO%DWHULDGH/LWL*UDQFDSDFLWDWVHQVH GHVFjUUHJDQLHIHFWHPHPzULD

9YHORFLWDW YDULDEOH SRUWDEURTXHV DXWRPjWLFPP EDWHULHV FDUUHJDGRUGH KRUHVPDOHWt

49

â&#x20AC;&#x2122;95

CARGOLADOR A BATERIA BLACK&DECKER 9670514

&DUJRODGRUVHQVHFDEOHGH9/LWLDPEFDSoDO GHVFHQWUDEOH,QFORXPDOHWtLDFFHVVRULV

TREPANT A BATERIA BLACK&DECKER

TREPANT A BATERIA BOSCH

9652106

9670513

9DPEEDWHULD GH/LWLGH$K 1PVLVWHPD LQQRYDGRU%RVFK (DV\6HOHFW GLSzVLWGH SXQWHVLQWHJUDWD O¶HLQD OOXP/(' SXQWHVFDUUHJDGRU LPDOHWt

7UHSDQWDEDWHULD WLSXVFDUULOGH9 L$K5HYHUVLEOH DJDIDGDVXDX,QFORX PDOHWtGHWUDQVSRUW

49â&#x20AC;&#x2122;95

74â&#x20AC;&#x2122;95

49â&#x20AC;&#x2122;95

TREPANT PERCUSSOR A BATERIA STAYER

TREPANT A BATERIA BOSCH

TREPANT PERCUSSOR A BATERIA BLACK&DECKER

9670509

7UHSDQWFDUJRODGRUDPE SHUFXVVLyDEDWHULD 9$K*LUVHQ EXLW·· 3RUWDEURTXHVÂ&#x2018;PP EDWHULHV1,&'0DOHWt

9648070

9DPEEDWHULDGH /LWLSRVLFLRQVGH FDUDJRODWSHUD IRUDGDU$KOOXP /('3XQWDGREOH FDUUHJDGRULPDOHWt

9670519

7UHSDQWDEDWHULD SHUFXVVRUGH9/LWLL $K,QFORXPDOHWtLGXHV EDWHULHV

102â&#x20AC;&#x2122;5

124â&#x20AC;&#x2122;95

129â&#x20AC;&#x2122;95 MULTIEINA A BATERIA 4-1 BLACK&DECKER 9646273

EDWHULHVGH/LWL9L$K %RWySHUDFDQYLGHFDSoDOV 9HORFLWDWHQEXLWUSP )RUoDSDUHOOPj[LPD1P 1~PHURGHSRVLFLRQVGHSDUHOO 3RUWDEURTXHVVHQVHFODX PP9HORFLWDWHQEXLW FSP/RQJLWXGGHFDUUHUD PP)L[DFLyIXOOHVGHVHUUD 6HQVHHLQHV7LSXVGHIXOOHVGH VHUUD³8´L³7´9HORFLWDWHQ EXLWRSPÂ&#x2018;GHO¶zUELWD MARTELL/TREPANT/CARGOLADOR WORX 9646959 PP)L[DFLyIXOOHVGHIUHJDU :;9EDWHULDGHOLWLGH$KYHORFLWDWYDULDEOHUHYHUVLEOH SRUWDEURTXHV6'6SOXVOOXPOHGLQFORXSRUWDEURTXHVDXWRPjWLFPP 0RXVH$XWRDGKHUHQWV DPEDGDSWDGRUPDOHWtLDFFHVVRULV

68

129â&#x20AC;&#x2122;95

139

49â&#x20AC;&#x2122;95


a v u i

serà el

DIA

en

i x i e rev

e u q el

’m at

a...

TREPANT PERCUSSOR BLACK&DECKER

9653243

:YHORFLWDWYDULDEOHUHYHUVLEOH SRUWDEURTXHVGHFODXGHPP

24’95

TREPANT PERCUSSOR BOSCH 9638789

9670512

:USPHOHFWUzQLF UHYHUVLEOHSRUWDEURTXHVGHGXHV SHFHVSUHSDUDWSHUDVLVWHPD G¶DVSLUDFLy7RSDOOGHSURIXQGLWDW HPSXQ\DGXUDDGGLFLRQDOLPDOHWt

:,QFORXPDOHWtL EURTXHV

Maletí PECES

TREPANT PERCUSSOR DRAKO

49’95

49’95

Set 39 PECES TREPANT PERCUSSOR BLACK&DECKER

TREPANT PERCUSSOR BOSCH

9670516

9670545

:,QFORXFDL[D G¶HLQHVDFFHVVRULV 3LUDQKD

:USPHOHFWUzQLF UHYHUVLEOHSRUWDEURTXHV3UHVV /RFNSUHSDUDWSHUDVLVWHPD G¶DVSLUDFLyWRSDOOGHSURIXQGLWDW HPSXQ\DGXUDDGGLFLRQDOLPDOHWt

79’95

84’95

Set PECES MARTELL COMBINAT PLUS BOSCH

9652092

:USPHOHFWUzQLFSHUFXVVLy SQHXPjWLFD6'63OXV6RIWJULS-ERWy GHEORTXHLJHPSXQ\DGXUDDGGLFLRQDO WRSDOOGHSURIXQGLWDWLPDOHWt

104’95

maletí PECES

MARTELL COMBINAT PLUS STAYER 9670507 0DUWHOO&RPELQDW ZUSPIXQFLRQV 3HUFXVVLRQVPLQ )RUoDGHSHUFXVVLy- ,QVHUFLy6'63/86&DS Pj[LPDSHUIFRURQD‘ 3HVNJV0DOHWt

122

69


DESBARBADORA DRAKO

DESBARBADORA BLACK&DECKER 9670517

9670532

:‘PPPDOHWt

:LPP(PSXQ\DGXUDSRVLFLRQV ,QFORXPDOHWt

:USPPP0DQHMDEOHHUJRQzPLFD LYLEUDFLRQVUHGXwGHV5HWHQFLyGHOIXVHOO6LVWHPDGH SURWHFFLyGHVHJHOODW SURWHJHL[HOPRWRUGHODSROV 

9634873

33’95

DESBARBADORA BOSCH

49’95

49’95

tu

POTS a per TOTES

FREGADORA ORBITAL

9662779

:9HORFLWDWRSP6XSHUItFLH GHIUHJDW[PP

24’95

FREGADORA ORBITAL BLACK&DECKER 9670521

)UHJDGRUD'RXVDQGGHKRMD:,QFORX PDOHWtLIXOOHVIUHJDGRUHV

79’95

FREGADORA ORBITAL STAYER 9670506 :*LUVHQEXLWPP3ODW[[3UHSDUDGDSHU DDVSLUDFLy/OHXJHUDDGDSWDGDDOIUHJDWG¶DQJOHVLFDQWHOOVHQSDUWV GHGLILFLODFFpV'RWDFLySODWIL[DFLyYHOFURUjFRUGG¶DVSLUDFLyL IXOODIUHJDGRUDDEUDVLYDGHYHOFUR3HVNJV5HJDOVHWGHIXOOHV IUHJDGRUHV

24

MULTIEINA OSCIL·LANT BOSCH 9652093 :HOHFWUzQLFDRSPDQJOHG¶RVFLO·ODFLy žHUJRQzPLFDPHQ\VYLEUDFLRQVSUHVHOHFFLyGH YHORFLWDWYDULDEOHFRQWtQXD6HWGHIXOOHVIUHJDGRUHVIXOOD GHVHUUDG¶LPPHUVLySODFDIUHJDGRUDGHOWDIXOODGHVHUUD VHJPHQWDGDWRSDOOGHSURIXQGLWDWLPDOHWt

70

99’95

FREGADORA ORBITAL BOSCH 9635466

:6LVWHPD0LFURILOWUHGH%RVFKDVSLUDGRU LQWHJUDWHPSXQ\DGXUDHUJRQzPLFD6RIWJULS SODFDIUHJDGRUDDPEVXEMHFFLyUjSLGD)XOOD IUHJDGRUD5HG:RRG 3

54’95

FREGADORA ORBITAL BLACK&DECKER

9670518

:DPEGLSzVLWSHUDODSROV,QFORXFDL[DG¶HLQHVDPE IOH[zPHWUHLDFFHVVRULV

69’95

MULTIEINA OSCIL·LANT WORX 9670505

:WDOODUVHUUDUIUHJDUUDVFDUFRQWUROGHYHORFLWDWYDULDEOHLDMXVWRV PXOWLDQJOHSHUDDGDSWDUVHDGLIHUHQWVDSOLFDFLRQVFDQYLG¶DFFHVVRULVUjSLGL VHQVHHLQHVFRPSDWLEOHDPEDFFHVVRULVGHTXDOVHYROPDUFDLQFORXGLIHUHQWV DFFHVVRULVLPDOHWt

129’95


SERRA CIRCULAR MINI HANDYCUT 9646961 :*XLDOjVHU/OXPGHWUHEDOO 7DOOGHWRWWLSXVGHPDWHULDOVDPE GLIHUHQWVGLVFVWDOOSHULPPHUVLy 0j[LPDVHJXUHWDWGHWUHEDOO'LVF VHPSUHSURWHJLW9HORFLWDWHQ EXLWUSP‘([W‘,QW GLVFPPPP&DSDFLWDWGH WDOOžPP/RQJLWXGGHFDEOH P3HV.J,QFORX'LVFVGH WDOO +660HWDOOGXULGLDPDQW JXLDSDUDO·OHODWXEDGDSWDGRU DVSLUDGRUPDOHWtWUDQVSRUW

129’95

SERRA CIRCULAR MINI STARTER 9670508

:7DOODWRWWLSXVGHPDWHULDOV*LUVHQ EXLWPLQ'LVF‘3URIXQGLWDWGHWDOO PP3HV.JV6HWGHGLVFVHVSHFLDOV 'LDPDQW$EUDVLXPHWDOOLPXOWLWDOOYtGLD 0DOHWt5HJDOHQFLFORSqGLDGH%ULFRODWJH

SI

PotS

102’5

SOMIAR-HO

SERRA MÀ ELÈCTRICA BLACK&DECKER

POTS

9670520

:DPEDXWRVHOHFWSRVLFLRQVGHWDOO ,QFORXPDOHWtLIXOOHVGHVHUUD

99’95

FER-HO

SERRA DE VOGIR BOSCH 9651034

SERRA DE VOGIR BLACK&DECKER 9670515

:,QFORX PDOHWtGHWUDQVSRUW

49’95

:USPVLVWHPD6'6FRQQH[Ly SHUDDVSLUDFLyIXQFLyGHEXIDGD HPSXQ\DGXUDDQWLYLEUDFLRQVGLVVHQ\ HUJRQzPLF6RIWJULSORQJLWXGGHWDOO IXVWD PP DOXPLQL PP DFHU PP FDUUHUDGHPP)XOODGHVHUUD LPDOHWt

54’95

Regal

10 fulles de

serra

SERRA DE VOGIR PENDULAR BOSCH 9646951

SERRA DE VOGIR PENDULAR 9662780

:9HORFLWDWYDULDEOH FSP$FFLy SHQGXODU3URIXQGLWDWHQ WDOOGHIXVWDPP

34’95

:USPVLVWHPD6'6 SHUDPDQV FRQQH[LySHUDDVSLUDFLyIXQFLyGHEXIDGD HOHFWUzQLF&XW&RQWUROPRYLPHQWSHQGXODU QLYHOOVORQJLWXGGHWDOOHQIXVWDPPIXOODGH VHUUDGLSzVLWSHUDIXOOHVGHVHUUDSURWHFFLy DQWLHVWHOOHVFREHUWDSURWHFWRUDWUDQVSDUHQW LPDOHWt

84’95

71


JOC ACCESSORIS PEDRA-RAJOLA PER A MULTIEINA OSCIL·LANT 9670647 SODFDSHUDIUHJDGRUD'HOWD+0 IXOODSHUDVHUUDGHVHJPHQW+0‘PP ÓWLOSHUDSHGUDFHUjPLFDUDMROHVIRUPLJy

19’95 JOC ACCESSORIS FUSTA-METALL PER A MULTIEINA OSCIL·LANT 9670648 JOC DE BROQUES I PUNTES TIVOLY IXOODSHUDVHUUDGHVHJPHQW%L0‘PP 9670650 IXOOHVGHVHUUDGHUHFDQYL+&6%L0PP SHFHVEURTXHVPjQHFKH[DJRQDO 0(7$/7,1 3HUDIXVWDPHWDOOJXL[SOjVWLFLPHWDOOQR ‘PP)867$3XQWHV IHUUyV ‘PP)250,*Ï352 ‘PP3XQWHV$FFHVVRULVJRWV ’95

19

17’95

JOC DE BROQUES I PUNTES TIVOLY

9670649

SHFHVEURTXHVPjQHFKH[DJRQDO0(7$/ 7,1+(;$‘PP%URTXHV)867$ 3XQWHV+(;$‘PP%URTXHV)250,*Ï 352+(;$‘PP3XQWHV$FFHVVRULV

13’50 JOC D’ACCESSORIS PER A MULTIEINA 9652269 0DOHWtDFFHVVRULVPXOWLGULOO DFFHVVRULVSHUDIRUDGDU WDOODUSROLUIUHJDUIUHVDU HVPRODULWDOODU

JOC DE 41 PECES PER A CARAGOLAR SALKI 9670642

,QFORXSRUWDSXQWHVSHUDFDQYLUjSLG

14’50

16’95

SI

vols

nis els teussom

qUE Es facin MULTIEINA DRAKO 9642978

.08/9YHORFLWDWYDULDEOH LQFORXHL[IOH[LEOHDFFHVVRULV OOXPOHGRULHQWDEOHPDOHWtIOH[LEOH

39’95

Ž 7 ^ 7 PERTA!!

DES

MULTIEINA DREMEL 9651030 :9HORFLWDWYDULDEOHUSP,QQRYDFLy FDVTXHWDPE3XQWD(=7:,67FDQYLGHO¶DFFHVVRULVHQVHFODX $FFHVVRULV'9'LQVSLUDFLy

69’95

MULTIEINA STAYER 9661565

0XOWLHLQD:)RUDGD WDOODSROHL[IUHJDIUHVD HVPRODWDOOD$PE DFFHVVRULV0DOHWt

53

72

MULTIEINA DREMEL 9670511

:9HORFLWDWYDULDEOH USP,QQRYDFLyFDVTXHW DPE3XQWD(=7:,67FDQYL GHO¶DFFHVVRULVHQVHFODX $FFHVVRULV LQFORX6SHHG&OLF (L[ )OH[LEOH3ODWDIRUPDPRGHODGRUD (PSXQ\DGXUDGHWDOOLVWD([FOXVLX UHVJXDUGGHSURWHFFLy&RQWLQJXW SHUDOSURMHFWH)XVWDGHSL URGHVHL[RV

99’95


PISTOLA TERMOFUSIBLE DRAKO 9623610 .3,(:LQFORXEDUUHV DGKHVLYHVGH‘PP

ObsequVLi6RVWUHV 

TURBINA W670+FRONTAL WAGNER

PISTOLA PINTAR WAGNER 9619346

9646969

3LVWROD(OqFWULFD%DUSHUDHVPDOWV

)URQWDO3DUHW SHUDWUH POH[FOXVLXHVSOjVWLTXHV EDOOVDPESLQWXU

6’95

7XUELQD(OqFWULFD+9/3DPE)URQWDO3DUHWVL 6RVWUHVPO3LVWRODSOjVWLFDGHUHJDO

34

129

+ SUPORT PER A TREPANT AMB MORDASSA WOLFCRAFT

9621485

GRAPADORA MANUAL DRAKO

3ODFDGHIRVDJULV[PPWRSDOOGH SURIXQGLWDWPROODGHUHFXSHUDFLy$OoDGD PPDEDVWPPDOoDGDGHWUHEDOO Pj[PP7RUQLQVWDQWDQL$PEVXSRUWV SULVPjWLFVSHUDVXEMHFWDUPDWHULDOURGy PDWHULDOIRVDDSUHVVLyG¶DOXPLQLDPSOHGH VXEMHFFLyPPDPSOHGHPRUGDVVDPP

GRAPADORA ELÈCTRICA DRAKO

9649732

9636336

.*50SURIHVVLRQDOPHWjO·OLFDXWLOLW]D JUDSHVWLSXVGHDPP

.*5(XWLOLW]DJUDSHVWLSXVGHDPP SXQWHVDPEFDS‘GHPP

18’95

27’95

34’95

tó Carergeat. pl

ASPIRADOR KARCHER

9646872

:'0:PK 'LSzVLW/3HUDVzOLGVL OtTXLGVIXQFLyEXIDGD

99’95

CARRETÓ PLEGABLE CARRIVAN 9670727

&jUUHJDNJ$OXPLQL7HOHVFzSLF $OoDGDFP3HVNJ0ROWOOHXJHU 5RGHV‘FPDPEFRL[LQHWV %DVH[FP3OHJDW[[FP

22’95

CARRETÓ PLATAFORMA SÚPER PLEGABLE 9670728 &jUUHJDNJ3HVNJ$JDIDGRUG¶DOXPLQLLSODWDIRUPDGH SROLSURSLOq3OHJDWTXHGDWRWDOPHQWSODQRPpVFPGHJUXL[ &DSDTXDOVHYROUDFy0LGSOHJDW[[FP5RGHVGHJRPD FP7UHVDOoDGHVLFP$OSOHJDUGHVSOHJDUODQDQVD HVSOHJXHQGHVSOHJXHQOHVURGHV

59’95

73


si

A

el pla

falla

TORNAVISOS+PUNTES JOC 9670729

SHFHVLQFORXWRUQDYLVRVSXQWHVGHFDUDJRODUL FODXVGHJRWPDOHWt

Recorda

26 més

existeixen

14’95

SET PUNTES CARAGOLAR DE SEGURETAT

9618321

lletres

BOSSA AMB EINES DRAKO 9645826 SHFHV

49’95

(VWRLJPHWjO·OLFDPESXQWHVGHVHJXUHWDW FRPELQDGHVSHUDUHSDUDFLyGHSHWLWV HOHFWURGRPqVWLFVTXHKDELWXDOPHQWSRUWHQ FDUDJROVHVSHFLDOVLUHVXOWHQFRPSOLFDWVREULU &RQWLQJXW3XQWHVPPIHPHOODTXDGUDGD LQWHULRU3KLOOLSVKH[jJRQLQWHULRUDPEIRUDW 7RU[DPEIRUDW3XQWHVPP7UL:LQJ7RUT 6SDQQHU7RU[DPEIRUDW&DUJRODGRUPDQXDO

14’95

JOC CLAUS GOT+ EINES

9670730

SHFHV

44’95 JOC EINES DE PRECISIÓ

9670644

SHFHV

14’95

MALETA EINES BRICO 9670645

SHFHV

18’95 AERÒGRAF PROFESSIONAL WUTO 9670723

&RVPHWjO·OLF3HUPHWODUHJXODFLy GHOSDVG¶DLUHLSLQWXUDDPEXQVRO DFFLRQDPHQW

64’95

9670725

,QFORXSLVWRODUHJXODEOHGH EDUPjQHJDYjOYXODGH FRQQH[LyIODVFRQVGHYLGUH LDPSROODG¶DLUHFRPSULPLW

&RPSUHVVRU PRQRFLOLQGUHFDEDO OPLQ$XWR6WRS DXWRPjWLFPDU[DD %$56LSDUDGDD%$56 HOTXDOSHUPHWXQFRQWURO GHODSUHVVLyLFDEDO SHUPHWHVWDUHQUDOHQWt TXDQQRWUHEDOOD3RUWD LQFRUSRUDWUHJXODGRUGH SUHVVLyLILOWUHG¶DLUH

29’95

140

KIT D’AEROGRAFIA WUTO 9670724

74

COMPRESSOR AEROGRAFIA WUTO


CAIXA EINES HOME TAYG &RQWpVDIDWD&RORUEDVH WUDQVSDUHQWDFFHVRULVEODXV 0DWHULDO33 9670639 

FP

3 6’95

 

’95

9670640 FPCAIXA EINES TAYG 5161309 &RQWpVDIDWD0DWHULDO33&RORU FDL[DQHJUHVDIDWDYHUPHOOD

9’95PANELL EINES DRAKO

 FP

9634032.3$(LQFORXJDQ[RV (LQHVQRLQFORVHV CAIXA EINES TAYG

42’95

 FP5161612

&RQWpVDIDWDHVWRLJ 0DWHULDO33&RORUFDL[DQHJUH VDIDWDLHVWRLJYHUPHOOV

14’95  FPCAIXA EINES INOX DRAKO 9624274

27’95 

 FPARMARI EINES DRAKO

9634030

.$5(LQFORXJDQ[RV

84

’90

[[FP ,QR[SOjVWLFVDIDWDLQWHULRU

FPls els mòdu es poden separar TALLER MÒBIL DRAKO

9624276

FP

BANC DE TREBALL DRAKO

9634031.%$7

125

110

&RPELQDWLQR[SOjVWLF PzGXOVVHSDUDEOHV

FP75


en el CLAUER CÃ&#x20AC;PSULA CASHSTASH &RQWHQLGRUGHELWOOHWV UHVLVWHQWDO¶DLJXD[PP &RORUQHJUH9670775 &RORUURVD9670776

pot

petit

Guardo

6â&#x20AC;&#x2122;95

CLAUER LLANTERA MICROLITE &ODXHUOODQWHUDOHGLQR[ [PP &RORUSODWD9670779 &RORUQHJUH9670780

les majors

6â&#x20AC;&#x2122;95

CLAUER CÃ&#x20AC;PSULA COIN TASH 9670778

&RQWHQLGRUGHPRQHGHV[PP 5HVLVWHQWDO¶DLJXD

6â&#x20AC;&#x2122;95

SORPRESeS

CLAUER LLANTERA VESPA

9670500

DVVRUWLWVOHGV

7â&#x20AC;&#x2122;50

CLAUER LLANTERA&LÃ&#x20AC;SER LASERLITE 9670784

[Â&#x2018;PPLQFORXSLOHV CLAUER LUPA EYEGLASS

6â&#x20AC;&#x2122;95

&ODXHUDPEOXSD DXJPHQWVLQR[

MULTIEINA

9670781

9670622

6

â&#x20AC;&#x2122;95

12

â&#x20AC;&#x2122;50

MULTIEINA CLIP TOOL 9670777

[PP$FHULQR[ 3HQMDGRU

9

â&#x20AC;&#x2122;95

CLAUER LLANTERA FLASHSTASH 9670782

/ODQWHUDSRUWDELWOOHWVO~PHQV[PP

12â&#x20AC;&#x2122;95

MULTIEINA MINI SCARAB

MULTIEINA FRAMEWORK

[[PPDFHULQR[

[PP2EHUWDPP

9670787

9670783

10

20â&#x20AC;&#x2122;95

â&#x20AC;&#x2122;95

NAVALLA LOCKKNIFE TRUE UTILITY

NAVALLA SMARTKNIFE TRUE UTILITY

CLAUER KIT CLIP UNGLES

1DYDOODHUJRQzPLFDDFHU LQR[[PP

[PPDPEFOLSSHUD FLQWXUy

NLWPDQLFXUD [PP$FHULQR[

9670785

76

:'LVVHQ\IXUJR YRONVZDJHQUHWUR

9â&#x20AC;&#x2122;95

9670788

13â&#x20AC;&#x2122;95

9670786

10â&#x20AC;&#x2122;95


CAIXA FORTA SOBREPOSAR ARREGUI (OHFWUzQLFDREHUWXUDPLWMDQoDQWFRPELQDFLyLSRPSRUWDGH PP,QFORXMRLHU

7364926

9651075

FPFP

9670616FP

89â&#x20AC;&#x2122;90 99â&#x20AC;&#x2122;90FP9652446

*5,'GLVVHQ\DGDSHUDODVHYDLQVWDO·ODFLy HQFDVWDGDDODSDUHWLFDPXIODUODUHUHXQD IDOVDUHL[HWDGHYHQWLODFLy LQFORVD REHUWXUD PLWMDQoDQWFODX29â&#x20AC;&#x2122;95 39â&#x20AC;&#x2122;95

79â&#x20AC;&#x2122;95

FP

CAIXA FORTA OCULTACIÃ&#x201C; ARREGUI9652449 

CAIXA FORTA ENCASTAR BTV (OHFWUzQLFDFODXGHJRUJHVFRGLG¶~VGHDGtJLWVDPE UHWDUGSURJUDPDEOHG¶DPLQXWVSRUWDGHPP

FPFP

 FP

CAIXA FORTA OCULTACIÃ&#x201C; ARREGUI

CAIXA FORTA OCULTACIÃ&#x201C; ARREGUI

$&7,9$6LGHDOSHUDVHURFXOWDGDHQXQIDOV IRQVGHO¶DUPDULSRUWDGHPPLFRVGHPP REHUWXUDHOHFWUzQLFDLSRP

%$6$SHUDRFXOWDUODHQHOVzFRORODEDVH G¶XQDUPDULREHUWXUDDXWRPjWLFDXQDYHJDGD LQWURGXLWHOFRGL

9651073

9651074

69â&#x20AC;&#x2122;95

99â&#x20AC;&#x2122;95CONTENIDOR SECRET ARREGUI 9654896 &DL[DIRUWDFDPXIODGDVLPXODQWVHUXQOOLEUH$FHU ODFDW2EHUWXUDDPEFODXGHVHUUHWD3DQ\DPE GXHVFODXV

15â&#x20AC;&#x2122;50

 

 FPCONTENIDOR SECRET ARREGUI

CONTENIDOR SECRET ARREGUI

&DL[DIRUWDFDPXIODGDVLPXODQWXQDFDL[DG¶DOLPHQWV $FHUODFDW2EHUWXUDDPEFODXGHVHUUHWD3DQ\ DPEGXHVFODXV

/ODXQDG¶DFHUDPEWDSDDURVFDSHU DJXDUGDUSHWLWVREMHFWHVGHYDORU [Â&#x2018;PP

9654895

CONTENIDOR SECRET ARREGUI

9652448

9

â&#x20AC;&#x2122;95

5

â&#x20AC;&#x2122;50

9670617

3RWG¶HVSUDLDPEWDSDURVFDSHUDJXDGDU SHWLWVREMHFWHVGHYDORU[Â&#x2018;PP

6â&#x20AC;&#x2122;50

77


TISORES PODAR UNA MÃ&#x20AC; ALTUNA 22 CM 897551 19â&#x20AC;&#x2122;95 24 CM 897652 21â&#x20AC;&#x2122;95

TISORES PODAR UNA MÃ&#x20AC; H.CANV. 23 CM ALTUNA

TISORES PODAR DUES MANS EXTENSIBLE

29

52

9132750

6642880

â&#x20AC;&#x2122;90

SET 3 EINES 9660712

&DYHJXHWSDODLUDVFOHW 0jQHFGHIXVWD

11â&#x20AC;&#x2122;95

Facis el que facis, Fes que valgui la pena Regal! MOTOSERRA ELÃ&#x2C6;CTRICA MCCULLOCH 2200W

MOTOSERRA ELÃ&#x2C6;CTRICA MCCULLOCH 1900W MOTOSERRA ELÃ&#x2C6;CTRICA OMEGA 2200W 9632897

/RQJLWXGHVSDVDFP'LSzVLWG¶ROLPO 3DVFDGHQD´9HORFLWDWFDGHQDPV3HV.J

9641258

9619589

/RQJLWXGHVSDVD´FP'LSzVLWG¶ROLGHPO3DV FDGHQD´9HORFLWDWFDGHQDPV3HV.J/XEULFDFLy DXWRPjWLFD

/RQJLWXGHVSDVD´FP'LSzVLWG¶ROLGHPO 3DVFDGHQD´9HORFLWDWFDGHQDPV3HV.J /XEULFDFLyDXWRPjWLFD

159â&#x20AC;&#x2122;90

99â&#x20AC;&#x2122;95

179â&#x20AC;&#x2122;90

Regal!

Especial p o da.

Regal! MOTOSERRA FOREST 2T 39,9CC

MOTOSERRA GASOLINA OMEGA 25CC 9625192

9651354

0RWRU7+3*UHL[DWJHDXWRPjWLFLIUHGHFDGHQD FDGHQD2UHJyQ/RQJLWXGHVSDVDPP3HV.J

&6(VSDVD´FPWHPSV6LVWHPDG¶DUUHQFDGD ³6RIW6WDUW´3HV.J3RWqQFLD.Z

139â&#x20AC;&#x2122;90

179â&#x20AC;&#x2122;95

:/RQJLWXGGHODJDQLYHWDFP &DSDFLWDWGHWDOOPP

TALLABARDER GASOLINA MCCULLOCH SUPERLITE

9660754

9660777

39

â&#x20AC;&#x2122;95

:/RQJLWXGGHODJDQLYHWDFP &DSDFLWDWGHWDOOPP1DQVD DMXVWDEOH62)7*5,3

0RWRUWHPSVFF.Z(VSDVDGH´FP)UH GHFDGHQDJUHL[DWJHDXWRPjWLFVLVWHPDDQWLYLEUDFLy3HV .J,QFORXFDL[DGHWUDQVSRUWYLVHUDJXDQWVFDGHQD LHVPRODGRU

199

TALLABARDER ELÃ&#x2C6;CTRIC

TALLABARDER ELÃ&#x2C6;CTRIC 45CM

78

9639382

MOTOSERRA MCCULLOCH 34CC

9648157

69

â&#x20AC;&#x2122;95

FF.J*DQLYHWDGREOHDFFLy &DSDFLWDWGHWDOOPP.Z (VSDVDFP*DQLYHWDGHGREOHDFFLy

199â&#x20AC;&#x2122;90


BUFADOR ASPIRADOR BOSCH

Gasolina

9652364

%XIDGRUDVSLUDGRU WULWXUDGRU: .PKPK NJ EXIDGRU NJ DVSLUDGRU 7ULWXUDW1DQVD DMXVWDEOH6DFDPE FUHPDOOHUDGHOL FRUUHWMDHQFRQ[DGD

ASPIRADOR BUFADOR 9648690

3RWHQFLD:9HORFLWDWYDULDEOHGHEXIDGDILQVD NPK&DSDFLWDWDVSLUDFLy/K5HODFLyWULWXUDW &DSDFLWDWERVVD/3HV.J

49’95

s Horts urban

94’95

BUFADOR GB 320 MC CULLOCH

9670166

3RWqQFLDGHOPRWRU.ZFF9HORFLWDWGHO¶DLUHNPK &DSDFLWDWG¶DVSLUDFLyPK(PSXQ\DGXUDHUJRQzPLFD DQWLYLEUDFLy0XQWDWJHIjFLOGHODWXUELQD3HVNJ

149’90

3HUDHVSDLVSHWLWV6XEPLQLVWUDWDPEJHRWq[WLOJUP &UHXHWHVSHUDVHSDUDFLRQV)jFLOPXQWDWJHVHQVHQHFHVVLWDW G¶HLQHVPPGHJUXL[GHIXVWD

DESBROSSADORA GASOLINA 43CC 9634908

0RWRU7FF &DSoDOGHQLOy DXWRPjWLFLGLVF PHWjO·OLF6LVWHPD DQWLYLEUDWRULVLPSOH 0DQLOODUGREOH DMXVWDEOHDOXPLQL %DUUD‘PP

189’95

HORT URBÀ NIKO 9653685 [[FP &DSDFLWDW/

HORT URBÀ NIKOLO 9653684

[[FP &DSDFLWDW/

52

45

CONJUNT CÍTRIC JARDÍ 6HWHLQHV9663175 *DOOHGD/ 9634072

5HJDGRUD/ 9663274

DESBROSSADORA MULTIÚS GASOLINA 25CC 9660756

7UDQVPLVVLyUtJLGD SDUWLGD‘GHOGLVF FP&DSoDOILO‘GH WDOOFP7DOODEDUGHU FP0RWRVHUUD FP

219

16’95 12’95 19’95 KIT COMPLET INICIACIÓ HORT URBÀ 9670615

VREUHVGH/ODYRUV)LWyPROWIjFLOVGHJHUPLQDU5XFDWRPjTXHW &KHUU\HQFLDPPHUDYHOODG¶HVWLXLHQFLDPIXOODGHURXUH8QVDFGH VXEVWUDW HVSHFLDOSHUDOODYRUHUD WHVWRVELRGHJUDGDEOHV HWLTXHWHVSHUDLQGLFDUOHVVHPEUHVLXQOODSLVVDIDWD

19’95

79


1.

2.

3.

t al viatge primer pas més llarg

comença amb un

4.

5.

Imatge

1

2

3

4

5

Model

Pes

K 2.100 : EDU /K P .J

K 2.300 : EDU /K P .J

K 3.190 : EDU /K P .J

K 4.600 : EDU /K P .J

K 5.700 : EDU /K P .J

Referència

9641071

9653347

9653346

9635633

9635634

Potència Pressió en bars Cabal Mànega

54

’95

PVP Ús segons grau de brutícia

3RFD2FDVLRQDO

99

’95

3RFD2FDVLRQDO

169

’95

249

’95

2FDVLRQDO0LWMDQD 2FDVLRQDO0LWMDQD

359’95 0LWMDQD5HVLVWHQW

SUPORT VEHÍCLE 3 BICICLETES

ASPIRADOR COTXE 12V PAV1205-XJ

$3IjFLO LQVWDO·ODFLy 0j[LP.J HQJDQ[DOOVGH IL[DFLy

9&DSDFLWDWGH GLSzVLWGHPO $GDSWDGRUSHUD HQFHQHGRUGHFRW[H ,QFORXDFFHVVRULVL ERVVDGHWUDQVSRUW &DSoDOSLYRWDQWDPE SUHDMXVWRV

95731

52’95

9629493

57’95

1.

MINI COMPRESSOR SALKI (QIRUPDWPDOHWDDPE FRPSDUWLPHQWSHUD EURTXHWVLQWHJUDW0DQz PHWUHSURWHJLWFRQWUD LPSDFWHVLLQWHUUXSWRU 2QRII

ANTIROBATORI CITADEL BICI CLAU CS 20 55CM

9661929

2’50

1. 300 PSI A 12 V. 9611321

2.

19’95 2. 150 PSI A 230 V.

MALETÍ EMERGÈNCIES AUTOMÒBIL

/RQJLWXGPjQHJDFP &DEOHDOLPHQWDFLyGH FP

&DEOHDUUHQFDGD$03P ,PSHUPHDEOH *RPDH[WHQVLEOH &LQWD DwOODQW7RUQDYtV /ODQWHUQD $UPLOODUHIOHFWDQW5DVFDGRUGHYLGUH ,QGLFDGRUGHSUHVVLyGHSQHXPjWLF

9638171

80

39’

95

9648711

17’

50

ANTIROBATORI CITADEL BICI CC 30 180 CM AJUSTABLE 9661931

6’95


JAQUETA SOFTSHELL POLAR EASY 6RIWVKHOOODPLQDWDPEVXDXSRODU ,PSHUPHDEOHWUDQVSLUDEOHLWDOODYHQWVEXW[DFD DOSLWEXW[DTXHVODWHUDOVDPEWDQFDPHQWLPSHU PHDEOHSXQ\VUHJXODEOHVDPEYHOFURLEXW[DTXHV LQWHUQHV 0 9646356 ;/ 9646358 ’90 / 9646357 ;;/ 9652590

39

JAQUETA SOFTSHELL PELFA PLAYGROUND 6RIWVKHOODPEDSDUHQoDGHSHOIDLPSHUPHDEOH WUDQVSLUDEOHLWDOODYHQWV&DSXW[DGHVPXQWDEOH 3ROLqVWHULFRWy,QWHULRUIROUHSRODU 0 9666946 ;/ 9666948 ’50 / 9666947 ;;/ 9666949

54

PANTALONS SOFTSHELL (OjVWLFV WUDQVSLUDEOHVL LPSHUPHDEOHV 5HVLVWHQWVDO IUHG(TXLSDWV DPEEXW[DTXHV DFUHPDOOHUD LPSHUPHDEOHV 0 9666955 / 9670670 ;/ 9670671 ;;/ 9670672

49’95

GUANTS PANTALLA TÀCTIL )HWGHQLOyUHFREHUWGHQLWULOIRDP XOWUDOOHXJHUDOSDOPHOO 9670694 9670693 ’95 9670692

2

Roba tèrmica

MITJÓ BOBSLEIGH CURT ,GHDOSHUD~VHQ FOLPDIUHG 9666887 9646435 9646436

7’75

MITJÓ OFFICE ([WUHPDUHVLVWqQFLD DODSXQWDLWDOy $SWHSHUDWRWHVOHV HVWDFLRQV 9652113 9652114 9652115

7’95

BOTA ESPORTIVA SOFTSHELL &RQIRUWOOHXJHUHVDLDJDIDGD$PEPHPEUDQD 7HL[LWKLGURUHSHO·OHQW6RODGHJRPDLSXQWD UHIRUoDGD1RpVXQ(3, 9666956 9670668 9670666 9670669 9666957 9666958 9670667 ’95

39

Termo confort

0ROWVXDXLOOHXJHUDFzPRGDLFRQIRUWDEOHODWHPSHUDWXUDGHOWHL[LWDXJPHQWD UjSLGDPHQWFRQVHUYDQWODFDORU6yQSHFHVWUDQVSLUDEOHVDL[tHYLWDODVHQVDFLy G¶KXPLWDW6¶DVVHTXHQXQPpVUjSLGTXHHOFRWy SAMARRETA SENYORA 6 9640280 0 9640281 / 9640282

SAMARRETA CAVALLER 0 9640273 / 9640278 ;/9640279

31

PANTALONS SENYORA 6 9640286 0 9640287 / 9640288

19’95

DIRECTAMENT DEL MÓN DE LA COMPETICIÓ ALS TEUS PEUS

31’40

PANTALONS CAVALLER 0 9640283 / 9640284 ;/9640285

22’40

BOTA SPARCO RACING H S3 B1 NEGRE 9670794 9670795 9670796 9670797 9670798 9670799 ’90 9670800

79

SABATA SPARCO SPORT L S1P A1 NEGRE 9670801 9670802 9670803 9670804 9670805 9670806 9670807 Funda per a mòbil SPARCO de regal amb la compra d’un calçat d’aquesta promoció.

CONFORT I MÀXIMA PROTECCIÓ. SENSE ELEMENTS METÀL·LICS. PUNTERA I PLANTILLA DE PROTECCIÓ. IMPERMEABLES. ANTILLISCANTS.

64 81


l teu Pinta-la de t. ri nse pintar. coloetar enfavevo rnissada se

*Cas

CASETA FUSTA INFANTIL

CASETA COUNTRY HOUSE

)XVWDWUDFWDGDDO¶DXWRFODX6RVWUHDPEWHODDVIjOWLFDILQHVWUDVHQVH YLGUHLQFORXWHUUD[[FP*DUDQWLDGHDQ\V

5HVLVWHQWDODLQWHPSqULHIDEULFDWPDWHULDOLQMHFFLy333HUD QHQVGHDQ\V[[FP.J

9653688

189

9648395

99’95

La felicitat

es porta dins

CADIRA JULIETA INFANTIL &DGLUDSHUD~VLQWHULRU LH[WHULRU,QMHFWDWVHQ SROLSURSLOq$SLODEOHV 3URWHFFLyFRQWUDUDLJV 89[[FP 3HVNJ 5RVD 9663200 9HUPHOOD 9663201 9HUGD 9663202 7DURQMD 9663205

TAULA JULIETA INFANTIL 7DXODPRQREORF3HUD~VLQWHULRULH[WHULRU ,QMHFWDWVHQSROLSURSLOq$SLODEOHV3URWHFFLy FRQWUDUDLJV89[[KFP3HVQHW NJ 5RVD 9663203 9HUPHOOD 9650172 9HUGD 9659669 ’95 7DURQMD 9663204

14’95

17

GUANTS INFANTIL &RWyLOjWH[IL DQ\V9653784 DQ\V 9653785

5’50

KIT DE 3 EINES DE JARDÍ

9653786

3DODDPSODUDVFOHWL IRUFD

6’95 TRACTOR AMB REMOLC 9653780

CARRETÓ JARDÍ INFANTIL 9641398

82

24’95

[[FP SHUDQHQV 0DMRUV GHDQ\V )XQFLRQD DPESHGDOV

99’95


Adhesiu

Blu-tack

ORIGINAL

CLIVELLAT

5340252

9670611

0DVVLOODDGKHVLYD PRGHODEOHLUHXWLOL]DEOH SHUDIL[DFLyGHWRWWLSXV GHREMHFWHV0ROW~WLOSHU DFRO·ORFDUSzVWHUVIRWRV DGRUQDPHQWVOOHWUHVHWF

0DVVLOODDGKHVLYD PRGHODEOHLUHXWLOL]DEOH SHUDIL[DFLyGHWRWWLSXV G¶REMHFWHV0ROW~WLOSHUD FRO·ORFDUSzVWHUVIRWRV DGRUQDPHQWVOOHWUHVHWF

1â&#x20AC;&#x2122;95

LOCTITE ULTRA REPAIR 4X5GR 9670596

0DVVLOODUHSDUDGRUD /RFWLWH8OWUD 5HSDLUFDSDoGH 6HJHOODU(QJDQ[DU L5HFRQVWUXLU TXDOVHYROREMHFWH GHODOODU

5â&#x20AC;&#x2122;20

1â&#x20AC;&#x2122;80

PUNT TACK 9670609

3HWLWHVJRWHVG¶DGKHVLX WUDQVSDUHQWTXHHQJDQ[HQ VREUHTXDOVHYROVXSHUItFLH LLQFO~VSLQWDGHV,GHDOSHU DPDQXDOLWDWVHQJDQ[DU IRWRVHQjOEXPVVFUDS ERRNLQJ

2â&#x20AC;&#x2122;40

LOCTITE SUPER GLUE-3 MINI TRIO 3X1GR 9637754 0j[LPDIRUoD G¶XQLyHQSRFV VHJRQV3UjFWLFV HQYDVRVPRQRGRVL

MINI ESCUMES

9670610

0LQLHVFXPHVDGKHVLYHV GHGREOHFDUD&RORU EODQFLPLGD[PP 3HUDDFRQVHJXLUHIHFWHV 'HQPDQXDOLWDWVHQ JDQ[DUIRWRVSzVWHUV«

2â&#x20AC;&#x2122;80

SUPER GLUE 3 5GR AMB PINCEL 5961052 (OSLQ]HOOSHUPHW DSOLFDUHOSURGXFWH G¶XQDPDQHUDQHWD LVHJXUD

5â&#x20AC;&#x2122;20

6â&#x20AC;&#x2122;40

BRICOCINTA TACKCEYS 1.5M X 19 MM 9607952

&LQWDFDSHVH[WUDIRUW 3HUD~VLQWHULRUL H[WHULRU

COLA BLANCA BIBERÃ&#x201C; CEYS JU 8059383 1â&#x20AC;&#x2122;40 JU 4702375 1â&#x20AC;&#x2122;70

El

Ä&#x2030; ^

de fer-ho

tu mateix.

5â&#x20AC;&#x2122;50

PATTEX 100% TRANSPARENT 290GR 9670597

&RODVHJHOODGRUWRWDO PHQWWUDQVSDUHQW LQJUHGLHQWVDFWLXV6HQVH GLVVROYHQWV$SOLFDEOHHQ WRWWLSXVGHPDWHULDOV ([WUDUHVLVWHQWHOjVWLF UHVLVWHQWDO¶DLJXD$SWH SHUDLQWHULRULH[WHULRU

8â&#x20AC;&#x2122;95

SILICONA BANY SA 300 ML 9533480

6LOLFRQDGHSULPHUD TXDOLWDWHVSHFLDOPHQW LQGLFDGDSHUDO¶DFDEDW LHOVHJHOODWGHMXQWHV HQVDQLWDULVHYLWDQW DL[tILOWUDFLRQVIORUL GXUDLKXPLWDWV

4â&#x20AC;&#x2122;60

TOCA I ENGANXA

9670608

OjPLQHVLPSUHJQDGHV G¶DGKHVLXWUDQVSDUHQWeV WUDQVIHULWDTXDOVHYROREMHF WHSHUFRQWDFWH$GHTXDW SHUDSHWLWHVVXSHUItFLHV LUUHJXODUVVREUHJUDQ TXDQWLWDWGHPDWHULDOV

3â&#x20AC;&#x2122;40

SUPER GLUE 3 POWER GEL 9626915

,GHDOWRWWLSXV GHPDWHULDOV IOH[LEOHV,GHDO SHUDVXSHUItFLHV YHUWLFDOV

5â&#x20AC;&#x2122;40

MONTACK DESMUNTABLE BLISTER 50ML 9655450 $GKHVLXGH0XQWDWJH G¶DOWDDJDIDGD NJ)jFLOPHQW GHVPXQWDEOH6HQVH GLVVROYHQW

4â&#x20AC;&#x2122;95

ANTIFLORIDURA BANY SA POLVORITZADOR 500ML 9535807

/DVROXFLySHUDO VDQHMDPHQWGH VXSHUItFLHVSURSHQ VHVDO¶DSDULFLyGH IORULGXUD

4â&#x20AC;&#x2122;50

83


N i n a F of u c h a

Catàleg de Nadal  

Catàleg amb superpoders per a fer grans regals

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you