Page 1

RESSACAD ACASSE ACADEMI MEDAC ADEMIAP AIMED ACADEMIA PRESS WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERIJ

CATALOGUS

ACADEMISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE UITGAVEN


Academia Press Wetenschappelijke Uitgeverij Eekhout 2 9000 Gent Tel. 09/233 80 88 Fax 09/233 14 09 info@academiapress.be www.academiapress.be Peter Laroy, Uitgever-uitgeefdirecteur pl@academiapress.be Dr. Pieter Borghart, Academic Acquisitions Manager pb@academiapress.be Marijke Vansteenkiste, Assistent-uitgever - Consultant Educatieve Uitgaven mv@academiapress.be Mieke Dhulst, Assistent-uitgever md@academiapress.be Elise Broeders, Office Manager eb@academiapress.be De uitgaven van Academia Press worden verdeeld door: J. Story-Scientia nv Wetenschappelijke Boekhandel Sint-Kwintensberg 87 9000 Gent Tel. 09/225 57 57 Fax 09/233 14 09 info@story.be www.story.be Verdeling in Nederland Ef & Ef Media Postbus 404 3500 AK Utrecht info@efenefmedia.nl www.efenefmedia.nl Internationale verdeling (Engelstalige titels) UPNE - University Press of New England www.upne.com De informatie en prijzen in deze catalogus zijn bijgewerkt tot 15 oktober 2012. Alle gegevens en prijzen onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk. Voor de meest actuele titel- en prijsinformatie zie www.academiapress.be De deelcatalogus Handboeken Hoger Onderwijs wordt op verzoek toegestuurd (contactgegevens zie hoger).

Woord vooraf Voor u ligt de nieuwe deelcatalogus Academische en Wetenschappelijke uitgaven van Academia Press (2012-2013). In dit overzicht vindt u heel wat boeken die het resultaat zijn van vaak baanbrekend onderzoek. Precies daarom blijven sommige titels heel actueel, ook al zijn ze reeds jaren geleden gepubliceerd. Helemaal op het einde van dit overzicht vindt u ook de titels van onze GINKGO-imprint. De boeken die onder het GINKGOlabel verschijnen doorlopen een uitgebreide, anonieme peer review procedure. Het zijn publicaties waaraan volgens de hoogste wetenschappelijke standaard wordt gewerkt, en dat vertaalt zich duidelijk in het eindresultaat. Elke intussen verschenen titel is zonder meer een standaardwerk in het vakgebied. De kwaliteit van de GINKGO-procedure vertaalt zich verder in het feit dat de door Academia Press voorgestelde procedure ook is verwerkt in het GPRC-kwaliteitslabel van de Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV). Dit label is op zijn beurt aanvaard in de lijst van de VABB-SHW. Dit betekent dus dat publiceren binnen het GINKGO-label voor een wetenschapper uit de Sociale of Humane Wetenschappen een flinke meerwaarde biedt. Wat betreft de internationalisering van een deel van het academisch en wetenschappelijk fonds is de samenwerking met onze internationale partner, de University Press of New England (UPNE), op kruissnelheid gekomen. Academia Press kon het voorbije jaar met succes een aantal Engelstalige internationale titels publiceren. Het internationale blikveld wordt verder verruimd dankzij het lidmaatschap van de Association of European University Press (AEUP) en de Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP). Een aantal titels uit het GINKGO-fonds zijn intussen digitaal beschikbaar via het OAPEN-project, dat hoogstaande monografieën uit de Sociale en Humane Wetenschappen volgens het Open Access-principe aanbiedt (www.oapen.org). Academia Press zit dus niet stil: wij wensen mee te gaan in een veranderende wereld en ongetwijfeld wenst u dit ook.Wij nodigen u daarom graag uit om uw eigen ideeën, projecten of plannen met ons te delen. Peter Laroy Uitgever-uitgeefdirecteur Academia Press

Inhoud van deze catalogus Archeologie 3 Communicatie(wetenschap) 4 Criminologie 6 Genderstudies 10 Geneeskunde en gezondheidszorg 11 Geografie en geologie 15 Geschiedenis 16 Globalisering en duurzame ontwikkeling 21 Internationale politiek en geschiedenis 22 Kunstwetenschap 24 Literatuur- en cultuur(wetenschap) 26 Mens, plant en dier 31

2

Onderwijs en pedagogiek 32 Politiek en bestuur 35 Psychologie 38 Recht 39 Ruimte en milieu 41 Sociaal werk en orthopedagogiek 42 Sociale wetenschap 47 Sport en vrije tijd 49 Talen en (ver)taalwetenschap 51 Tijdschriften en jaarboeken 55 Varia 56 Ginkgo 57

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Archeologie Archaeological Reports Ghent University (ARGU) De ARGU-reeks bundelt bijdragen van onderzoekers verbonden aan de onderzoekseenheden ‘Pre- en Protohistorie’ en ‘Provinciaal Romeinse archeologie’ van de Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa van de Universiteit Gent of van externe onderzoekers die samenwerken met deze onderzoeksgroep.

Excavations in Pessinus: the so-called Acropolis From Hellenistic and Roman cemetery to Byzantine castle (ARGU 1) Hugo Thoen, Frank Vermeulen & John Devreker ISBN 9789038204499

2003 416 p. € 45.00

Archaeology in confrontation. Aspects of Roman military presence in the northwest (ARGU 2) Frank Vermeulen, Kathy Sas & Wouter Dhaeze ISBN 9789038205786

2004 459 p. € 45.00

The last hunter-gatherer-fishermen in sandy Flanders (NW Belgium) (ARGU 3) Phillippe Crombé ISBN 9789038206790

Aerial photography and archaeology A century of information (ARGU 4) Jean Bourgeois & Marc Meganck (red.) ISBN 9789038207827

2005 412 p. € 55.00

Ol’man River. Geo-archaeological aspects of rivers and River plains (ARGU 5) Morgan De Dapper, Frank Vermeulen, Sarah Deprez & Devi Taelman (red.) ISBN 9789038214047

2009 627 p. € 85.00

La Noria, l’aubergine et le fellah. Archéologie des espaces irrigués dans l’occident musulman médiéval (9e-15e siècles) (ARGU 6) André Bazzana & Johnny De Meulemeester ISBN 9789038214702

2009 499 p. € 60.00

Een afgedekt mesolithisch nederzettingsterrein te Hempens/N31 (Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland, NL.) (ARGU 7) Gunther Noens ISBN 9789038217413

2011 288 p. € 44.00

2005 334 p. € 45.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

3


Communicatie(wetenschap) Kids online Kansen en risico’s van kinderen en jongeren op het internet

Cyberteens, cyberrisks, cybertools Tieners en ICT, risico’s en opportuniteiten – Les teenagers et les TIC, risques et opportunités

Leen d’Haenens & Sofie Vandoninck (red.)

Joke Bauwens, Caroline Pauwels, Claire Lobet-Maris, Yves Poullet & Michel Walrave

ISBN 9789038219011

ISBN 9789038214443

2012 198 p. € 21.00

Het internet biedt kinderen en jongeren heel wat kansen en mogelijkheden: als bron van informatie en hulpmiddel bij hun huiswerk, om in contact te blijven met vrienden dichtbij of veraf, of louter ter ontspanning. Kinderen en jongeren blijven echter niet gevrijwaard van de donkere kant van de internetwereld (schokkende beelden, cyberpesten, misbruik van persoonlijke gegevens,…). In dit boek gaan onderzoekers na met welke online risico’s kinderen in contact komen, bij welke kinderen die risico’s ook daadwerkelijk resulteren in negatieve ervaringen en hoe zij hierop reageren. Bevat onderzoeksdata in het kader van het EU Kids Online-onderzoeksproject, waarbij meer dan 25.000 kinderen en jongeren werden bevraagd.

Diverse mediawerelden. Hedendaagse reflecties gebaseerd op het onderzoek van Frieda Saeys Sofie Van Bauwel, Elke Van Damme & Hans Verstraeten (red.) ISBN 9789038215341

2009 311 p. € 14.85

Diversité et vulnérabilité dans les usages des TIC La fracture numérique au second degré Périne Brotcorne, Lotte Damhuis, Véronique Laurent, Gérard Valenduc & Patricia Vendramin

ISBN 9789038216980

2011 239 p. € 12.00

Media / Cultuur / Identiteit Alexander Dhoest & Hilde Van den Bulck

ISBN 9789038213323

2008 152 p. € 18.00

nEWS on EWS. Waarschuwen voor gevaarlijke drugs: analyse van het early warning system in België Dave Gelders, René Patesson, Sofie Vandoninck, Pascale Steinberg, Sara Van Malderen, Pablo Nicaise, Brice De Ruyver, Isidore Pelc, Mohan Jyoti Dutta, Keith Roe & Freya Vander Laenen

ISBN 9789038213187

2008 286 p. € 22.00

2010 340 p. € 24.00

Diversiteit stond centraal in het onderzoek en onderwijs van wijlen Prof. dr. Frieda Saeys (hoogleraar Communicatiewetenschappen Universiteit Gent) en is het kernconcept waarrond dit boek is opgebouwd. De eerste twee delen spitsen zich toe op de studie van de audiovisuele mediastructuren en de mediabeleidsproblemen die daaraan verbonden zijn. In het derde deel worden een aantal bijdragen gebundeld die zich focussen op de problematiek rond media en etnische minderheden. De laatste drie bijdragen focussen zich op de relatie tussen gender en media. Dit boek wil het belang van het werk van Frieda Saeys huldigen en geeft een overzicht van de hedendaagse tendensen in het ruime veld van onderzoek naar media en diversiteit.

Werken aan de digitale kloof: Oostende@internet. Onderzoek naar de effecten en mogelijke toekomstperspectieven Bram Van Renterghem & Greetje Desnerck

ISBN 9789038213354

2008 124 p. € 12.00

Emotie & filmmuziek Martine Huvenne (red.)

ISBN 9789038210803

2007 81 p. € 10.00

Bouw een vrouw. Sociale constructie van vrouwbeelden in de media

Exit het personeelsblad? Toegepast wetenschappelijk onderzoek naar personeelsbladen in Vlaanderen – anno 2010

Magda Michielsens, Sonia Spee, Mic Billet & Dimitri Mortelmans (red.)

Daniël Coninckx, Dave Gelders, Dominiek Saelens, Isabelle Stevens & Jan Pieter Verckens

Vrijheid van expressie en informatie op het internet

ISBN 9789038213996

ISBN 9789038201184

2009 83 p. € 12.00

Exit het personeelsblad? Of blijft er ondanks alle vernieuwingen in de ICT toch nog een plaats voor dit printmedium binnen de IC-mix? In deze interuniversitaire studie werd de vraag zowel aan communicatoren als aan de (lezende) medewerkers gesteld. Er blijkt een duidelijke consensus over de functie van het personeelsblad (geprint of elektronisch) en de plaats ervan in de IC-mix. Beide media zijn complementair en kunnen ook complementaire functies vervullen. Deze studie biedt elke specialist interne communicatie een representatief kader en de nodige argumenten biedt om op een doordachte manier de titelvraag met ja “en/of” neen te beantwoorden.

4

ISBN 9789038201818

1999 188 p. € 18.60

Tobias De Pessemier

1996 111 p. € 15.70

Vrijheid van meningsuiting, racisme en revisionisme Dirk Voorhoof & Gerard Schuijt

ISBN 9789038200859

1995 236 p. € 20.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Communicatie(wetenschap) Film & TV Studies De reeks Film & TV Studies biedt een forum aan recent onderzoek in het vakgebied van de film- en televisiestudies en de hedendaagse en historische beeldcultuur. De boekenreeks bevat zowel Nederlands- als Engelstalige publicaties.

Bewegend geheugen Daniël Biltereyst & Roel Vande Winkel

ISBN 9789038205380

2004 362 p. € 25.00

Daniël Biltereyst & Philippe Meers

2004 209 p. € 22.00

Publieke televisie in Vlaanderen

ISBN 9789038216904

2010 97 p. € 10.00

Gay representation, queer resistance, and the small screen: a reception study of gay representations among Flemish fans of contemporary television fiction Frederik Dhaenens

2011 131 p. € 12.00

Representatie, televisie en identiteit Een kwalitatief receptieonderzoek naar televisieconsumptie bij diaspora jongeren Fien Adriaens

Alexander Dhoest & Hilde Van Den Bulck

ISBN 9789038210599

Dieter Grammens, Marieke Rodenburg & Sofie Van Bauwel

ISBN 9789038217406

Film/TV/Genre ISBN 9789038206165

Gender representations in Belgian children’s programmes: a quantitative analysis

2007 337 p. € 25.00

ISBN 9789038218649

2011 131 p. € 12.00

Perspectives on European Film & History

Doing identities through self-expressive television production

Leen Engelen & Roel Vande Winkel (eds.)

Fien Adriaens

ISBN 9789038210827

2007 294 p. € 30.00

ISBN 9789038219219

2012 99 p. € 10.00

Filmsporen. Opstellen over film, verleden en geheugen Daniël Biltereyst & Christel Stalpaert (red.)

ISBN 9789038211312

2007 230 p. € 22.00

Working Papers Film & TV Studies Regional cinema, nationalism and ideology A historical reception Daniël Biltereyst & Sofie Van Bauwel

ISBN 9789038206851

2004 45 p. € 10.00

Onderzoekscentrum Media en Communicatie Het Onderzoekscentrum Media en Communicatie (OMC) is een overkoepelend onderzoekscentrum in de schoot van de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. In deze reeks publiceert het OMC thematische bundels die een actuele stand van zaken bieden van het onderzoek in de communicatiewetenschappen aan de Gentse Universiteit.

Media en multiculturalisme in Vlaanderen Leen d’Haenens & Frieda Saeys

ISBN 9789038201023

Stars and national character An analysis of Flemish star actors

Regionale media in Vlaanderen Een doorlichting

Alexander Dhoest

ISBN 9789038208770

1996 186 p. € 20.70

2005 49 p. € 10.00

Els De Bens & Karin Raeymaeckers (red.)

ISBN 9789038201399

1998 170 p. € 18.50

Raising awareness, challenging establishment The surplus value of a global and local alternative news agency

Transformatie en continuïteit van de Europese televisie

Stijn Joye

ISBN 9789038202310

ISBN 9789038210513

2006 49 p. € 10.00

Daniël Biltereyst & Hedwig De Smaele

2000 217 p. € 18.60

Nieuwe communicatietechnologie in Vlaanderen

Forbidden images. A longitudinal research project on the history of the Belgian Board of Film Classification (1920-2003)

Bram Doolaege, Gino Verleye, Els De Bens, Erik Dejonge & Erik Van Heesvelde

Daniël Biltereyst, Liesbet Depauw & Lieve Desmet

Nieuws, democratie en burgerschap Onderzoek over hedendaagse nieuwsmedia

ISBN 9789038212470

2008 57 p. € 10.00

Around the world in 8 pages? A longitudinal analysis of international news coverage in Flemish newspapers (1986-2006) Stijn Joye

ISBN 9789038215860

2010 71 p. € 10.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

ISBN 9789038203478

2002 253 p. € 22.00

Daniël Biltereyst & Yen Peeren

ISBN 9789038204291

2003 223 p. € 18.50

De media in maatschappelijk perspectief Frieda Saeys & Hans Verstraeten (red.)

ISBN 9789038208503

2005 318 p. € 23.00

5


Criminologie YILCAN Yield of Illicit Indoor Cannabis Plantations Wouter Vanhove, Patrick Van Damme, Tim Surmont, Laurens Van Puyenbroeck & Brice De Ruyver ISBN 9789038219134

2012 138 p. € 11.50

De Belgische justitie merkt de jongste jaren een aanzienlijke stijging in het aantal in beslag genomen indoor cannabisplantages. De veroordeling van de daders is gebaseerd op de (grote) winsten die met de cannabisteelt en -handel gepaard gaan, maar de justiële autoriteiten hanteren hiervoor verouderde cijfers. Onderzoekers formuleren in dit boek een aantal aanbevelingen voor respectievelijk politie en justitie, die deze onderzoeksresultaten bij toekomstige opsporing en vervolging kunnen gebruiken.

Crisisopvang voor middelengebruikers in België La prise en charge de crise des assuétudes en Belgique Ronny Bruffaerts, Wouter Vanderplasschen, Guido Van Hal & Koen Demyttenaere (red.) ISBN 9789038218793

2011 290 p. € 16.50

Spoedgevallendiensten en crisiscentra spelen een belangrijke rol in het verstrekken van eerste hulp aan personen met middelengebonden problemen. Case management is vooral werkzaam om alcohol- en druggebruikers in contact te brengen met de hulp- en dienstverlening die ze nodig hebben op verschillende leefgebieden. De in dit boek beschreven studie, Evaluatie van Crisis en Case Management (ECCAM), betreft een formele evaluatie van twee specifieke crisisprogramma’s voor middelgebonden problemen in België. De auteurs presenteren beleidsvoorstellen voor een duurzaam crisisbeleid voor patiënten met middelgebonden problemen in België, rekening houdend met een aantal gezondheidseconomische realiteiten en beperkingen. Nederlands- en Franstalige publicatie.

Poly substance use and mental health among individuals presenting for substance abuse treatment Wouter Vanderplasschen ISBN 9789038219820

2012 201 p. € 11.00

Inschatten van de gevaarlijkheid van georganiseerde criminaliteit Tom Vander Beken, Letizia Paoli, Andries Zoutendijk & Noël Klima ISBN 9789038219974

2012 168 p. € 10.00

In dit boek worden verschillende benaderingen om georganiseerde criminaliteit in beeld te brengen (schadelijkheid, kwetsbaarheid, dreiging) geanalyseerd, vergeleken en op hun compatibiliteit en complementariteit getoetst. Het boek doet verslag van empirisch onderzoek dat deze benaderingen toepast en van een methodologische zoektocht naar een model dat deze verschillende benaderingen tracht te integreren.

Middelengebruik onder sekswerkers in België Een kwantitatieve en kwalitatieve studie in vijf sectoren van de seksindustrie Tom Decorte, Ilona Stoffels, Elke Leuridan, Pierre Van Damme & Guido Van Hal

ISBN 9789038218403

2011 338 p. € 16.95

Studie van het marktaandeel van cannabis dat in België wordt geteeld op de Belgische cannabismarkt Etude de la part de marché occupé par le cannabis cultivé en Belgique sur le marché belge du cannabis Corinne Charlier, Brice De Ruyver, Alain Verstraete, Benjamin De Backer, Kevin Maebe, Sara-Ann Legrand, Charlotte Colman & Laetitia Theunis

ISBN 9789038217109

2011 220 p. € 13.00

Drugs in Cijfers III Onderzoek naar de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid in België

Detectie van sporen van de productie van synthetische drugs in oppervlaktewater Recherche de traces de production de drogues de synthèse dans les eaux usées

Freya Vander Laenen, Brice De Ruyver, Johan Christiaens & Delfine Lievens

Corinne Charlier, Alain Verstraete, Jo Dewulf, Kevin Maebe, Laurence Pirson, Laurens Van Puyenbroeck, Cristina Isalberti, Anne-Françoise Collart, Laetitia Theunis & Lies Decock

ISBN 9789038218816

2011 233 p. € 12.50

Om een geïntegreerde en integrale aanpak van het drugfenomeen mogelijk te maken, is het onontbeerlijk de overheidsuitgaven voor de verschillende beleidssectoren en de bevoegde beleidsniveaus in kaart te brengen. In deze publicatie worden de resultaten van de derde meting, Drugs in cijfers III, voor het jaar 2008 voorgesteld. Het vernieuwende van dit onderzoek is dat naast de overheidsuitgaven voor illegale drugs ook de uitgaven voor legale drugs (tabak, alcohol en psychoactieve medicatie) worden berekend. Daarnaast is een draaiboek uitgewerkt om de federale, regionale en lokale overheden in staat te stellen hun overheidsuitgaven voor het drugsbeleid te meten en te monitoren.

6

ISBN 9789038217116

2011 158 p. € 11.00

Jeugdcriminaliteit ontcijferd/La délinquance des mineurs déchiffrée. Laat-moderne evoluties in jeugddelinquent gedrag (België, 1980-2005): een kwalitatief onderzoek/L’évolution des comportements délinquants des mineurs dans la modernité avancée (Belgique, 1980-2005): une recherche qualitative Bruno Cheval, Caroline De Man, Ann Vander Steene & Sarah Van Praet

ISBN 9789038218397

2011 269 p. € 14.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Criminologie Achter tralies in België Tom Daems, Peter Pletinx, Luc Robert, Veerle Scheirs, Angela van de Wiel & Karen Verpoest (red.)

ISBN 9789038214009

2009 275 p. € 18.00

Haalbaarheid van een repetitieve prevalentiestudie onder de algemene bevolking Tom Decorte, Dimitri Mortelmans, Julie Tieberghien & Sabine De Moor

ISBN 9789038213958

2009 399 p. € 20.00

Do’s and don’ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid. Faire et ne pas faire dans le cadre d’une politique intégrale et intégrée sur les drogues Brice De Ruyver, André Lemaître, Michel Born, Paul Ponsaers, Lieven Pauwels, Freya Vander Laenen, Wouter Vanderplasschen, Sara Van Malderen, Mathieu Chapeau, Sofie Vindevogel, Filip Cammaert, Anne Moës, Annelies Devue & Liesbeth Vandam

ISBN 9789038214764

2009 380 p. € 17.40

Kennis en knowhow van politie en magistratuur over drugs Bertrand Fincoeur, Wim Vaerewyck, Michel Born, Brice De Ruyver, Bob Hoogenboom, André Lemaître, Claude Macquet & Paul Ponsaers

ISBN 9789038208992

2006 327 p. € 15.25

Drugoverlast in de lokale context van acht Vlaamse en Waalse gemeenten. Naar een Monitor Integraal Lokaal Drugbeleid Paul Ponsaers, Brice De Ruyver, André Lemaître, Claude Macquet, Tom Pieters, Wim Vaerewyck & Bertrand Fincoeur

ISBN 9789038207322

2005 94 p. € 5.60

‘Problematisch gebruik’ van (illegale) drugs. Onderzoek naar de operationalisering van het concept in een wettelijke context Tom Decorte, Dan Kaminski, Marjolein Muys & Thibaut Slingeneyer

ISBN 9789038207278

2005 316 p. € 15.00

Onderzoek naar essentiële en bijkomende randvoorwaarden voor interactie justitie en drughulpverlening. Etude des conditions nécessaires et accessoires à l’optimalisation de l’interaction justice/aide sociale

Les dispositifs de lutte contre les organisations criminelles. Une législation sous influence?

Brice De Ruyver, André Lemaître, Frédéric Schoenaers, Freya Vander Laenen, Paul Ponsaers, Lieven Pauwels, Sara-Ann Legrand, Christine De Scheemaeker, Filip Cammaert, Charlotte Colman, Anne Moës, David Delvaux & Bertrand Fincoeur

ISBN 9789038209449

ISBN 9789038215242

2009 370 p. € 17.00

Multiple Community Policing: Hoezo? Marleen Easton, Paul Ponsaers, Chaim Demarée, Natascha Vandevoorde, Els Enhus, Henk Elffers, Frank Hutsebaut & Lodewijk Gunther Moor

ISBN 9789038214931

2009 279 p. € 13.95

Maria Luisa Cesoni, Samuel D’Orazio, Roelof Jan Bokhorst, Catherine Denis, Kenneth S. Gallant, Jörg Kinzig, Joep Lindeman, Cécile Mathieu, Gaetana Morgante & Tullio Padovani

2005 321 p. € 15.00

Drugsbeleid in cijfers. La politique des drogues en chiffres Brice De Ruyver, Isidore Pelc, Joris Casselman, Kim Geenens, Pablo Nicaise, Léon From, Freya Vander Laenen, Karolien Meuwissen & Anton Van Dijck

ISBN 9789038205656

2004 499 p. € 22.00

Drugs en Overlast - Drogues et nuisances Tom Decorte, Brice De Ruyver, Paul Ponsaers, Marjan Bodein, Anne-Catherine Lacroix, Steven Lauwers & Pascal Tuteleers

ISBN 9789038205649

2004 335 p. € 16.50

Definiëring en meting van druggerelateerde criminaliteit. Définition et mesure de la criminalité liée aux drogues

Kwetsbaarheid voor georganiseerde criminaliteit Een gevalstudie van de diamantsector

Brice De Ruyver, André Lemaître, Michel Born, Charlotte Colman, Chantal Pirenne & Liesbeth Vandam

Johan Hansens, Christopher Black, Melanie Defruytier, Brice De Ruyver, Tom Vander Beken & Ludo Cuyvers

ISBN 9789038213613

ISBN 9789038206394

2008 264 p. € 12.50

2004 487 p. € 24.85

Effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers. Effets des mesures alternatives pour les consommateurs de drogues

Politionele behandeling: relatieve autonomie? Een empirisch onderzoek naar de Autonome Politionele Afhandeling (APA)

Brice De Ruyver, Paul Ponsaers, André Lemaître & Claude Macquet

Paul Ponsaers, Yves Cartuyvels, Vincent Francis, Christine Guillain, Joëlle Van Ex, Wouter Vanhaverbeke, Antoinette Verhage & Massimo Vogliotti

ISBN 9789038210636

2007 319 p. € 17.00

Drugs in cijfers II. Studie naar betrokken actoren en bereikte doelgroepen. Vervolgstudie

ISBN 9789038204949

2003 333 p. € 14.00

Brice De Ruyver, Isidore Pelc & Pablo Nicaise

ISBN 9789038210681

2007 324 p. € 15.60

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

7


Criminologie Le traitement policier - une autonomie relative Paul Ponsaers, Yves Cartuyvels, Vincent Francis, Christine Guillain, Joëlle Van Ex, Wouter Vanhaverbeke, Antoinette Verhage & Massimo Vogliotti

ISBN 9789038204956

2003 311 p. € 14.00

Bijzondere inspectiediensten. Empirisch onderzoek naar hun verbaliseringsgedrag Paul Ponsaers, Saaske De Keulenaer & Wim Vanhaverbeke

ISBN 9789038204963

2003 271 p. € 12.00

Het meten van de kwetsbaarheid van de legale economische sectoren voor de georganiseerde misdaad Tom Vander Beken, Ludo Cuyvers, Brice De Ruyver, Johan Hansens & Christopher Black

ISBN 9789038205427

2003 185 p. € 8.50

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) organiseert studiedagen rond actuele onderwerpen. Deze reeks rapporten biedt inzicht in de resultaten van die bijeenkomsten

De voorlopige hechtenis en haar alternatieven Onderzoekers en actoren in debat Eric Maes & Alexia Jonckheere (red.)

ISBN 9789038217383

2011 110 p. € 11.00

La détention préventive et ses alternatives Chercheurs et acteurs en débat Alexia Jonckheere & Eric Maes (éds.)

ISBN 9789038217390

2011 108 p. € 11.00

Wanneer het systeem de slachtoffers ontmoet Eerste resultaten van een evaluatieonderzoek aangaande slachtofferbeleid Inge Vanfraechem, Anne Lemonne & Charlotte Vanneste (red.)

Grenze/n/loze kriminologie

ISBN 9789038216522

Ronnie Lippens

ISBN 9789038201405

NICC

1998 580 p. € 32.20

2010 156 p. € 12.00

Quand le système rencontre les victimes Premiers résultats d’une recherche évaluative permanente sur la politique en faveur des victimes Inge Vanfraechem, Anne Lemonne & Charlotte Vanneste (éds.)

ISBN 9789038216515

2010 163 p. € 12.00

De ‘nieuwe’ statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken Charlotte Vanneste, Eef Goedseels & Isabelle Detry (red.)

ISBN 9789038213361

2008 156 p. € 12.00

La statistique ‘nouvelle’ des parquets de la jeunesse: regards croisés autour d’une première analyse Charlotte Vanneste, Eef Goedseels & Isabelle Detry (éds.)

ISBN 9789038213378

2008 151 p. € 12.00

De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde van de informatisering Charlotte Vanneste, Frédéric Vésentini, Julie Louiette & Benjamin Mine

ISBN 9789038220468

2012 150 p. € 10.00

Les statistiques pénales belges à l’ere de l’information. Enjeux et perspectives

Charlotte Vanneste, Frédéric Vésentini, Julie Louiette & Benjamin Mine

ISBN 9789038220017

8

2012 150 p. € 10.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Criminologie Dienst voor Strafrechtelijk Beleid in het kader van het Overlegplatform Justitie en Veiligheid De Dienst voor Strafrechtelijk Beleid werd in het leven geroepen om een globaal strafrechtelijk beleid voor te bereiden en ervoor te zorgen dat het preventiebeleid, al de elementen van de gerechtelijke tussenkomst en het strafuitvoeringsbeleid gecoördineerd worden. Bij Academia Press verschenen volgende titels:

Onderzoek justitie doorgelicht 1995-2003 Elke Devroe & Leen Van de Velde

ISBN 9789038206912

2005 390 p. € 20.00

Recherche justice 1995-2003 Elke Devroe & Leen Van de Velde

ISBN 9789038207049

2005 390 p. € 20.00

Ernstige jeugddelinquenten gestraft? Praktijk van de uithandengeving An Nuytiens, Christian Eliaerts & Jenneke Christiaens

ISBN 9789038207001

2005 322 p. € 20.00

Integrale kwaliteitszorg in het Openbaar Ministerie Joris Plessers, Roger Depré & Geert Bouckaert

ISBN 9789038207742

2005 185 p. € 20.00

Criminologisch onderzoek in kaart Elke Devroe & Leen Van de Velde

ISBN 9789038207865

2005 298 p. € 20.00

Recherche criminologique analysée Elke Devroe & Leen Van de Velde

ISBN 9789038208541

2005 298 p. € 20.00

Les jours-amendes. Tentative d’individualisation de l’amende pénale. Faisabilité des jours-amendes dans le contexte belge Georges Kellens, Ann Jacobs, Georges de Leval & Christine Denis

ISBN 9789038207919

2005 125 p. € 20.00

Trajecten van uithanden gegeven jongeren in het strafrecht. Ernstige jeugddelinquenten gestraft Deel 2 An Nuytiens, Christian Eliaerts, Cathy Brolet & Jenneke Christiaens

ISBN 9789038208367

2006 240 p. € 20.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

9


Genderstudies Verslagen van het Centrum voor Genderstudies Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 6 (1997) Marysa Demoor & Katrien Heene

ISBN 9789038201238

Marysa Demoor, Liselotte Vandenbussche, Griet Vandermassen & Deborah Van Durme

ISBN 9789038212517

2008 121 p. € 12.00

1997 97 p. € 11.15

Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 7 (1998) Marysa Demoor & Katrien Heene

ISBN 9789038201412

Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 17 (2008)

1998 101 p. € 11.15

Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 18 (2009) Marysa Demoor, Liselotte Vandenbussche, Griet Vandermassen & Deborah Van Durme

ISBN 9789038214214

2009 106 p. € 12.00

Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 8 (1999)

Verslagen van het RUG-centrum voor Genderstudies 19 (2010)

Marysa Demoor & Katrien Heene

Marysa Demoor, Liselotte Vandenbussche & Griet Vandermassen

ISBN 9789038201863

1999 77 p. € 11.15

ISBN 9789038216034

2010 114 p. € 12.00

Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 9 (2000)

Verslagen van het RUG-centrum voor Genderstudies 20 (2011)

Marysa Demoor & Katrien Heene

Marysa Demoor, Liselotte Vandenbussche & Marianne Van Remoortel (red.)

ISBN 9789038202297

2000 99 p. € 11.15

ISBN 9789038218410

2011 108 p. € 12.00

Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 10 (2001) Marysa Demoor, Katrien Heene & Geraldine Reymenants

ISBN 9789038202877

2001 98 p. € 11.15

Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 11 (2002) Marysa Demoor & Katrien Heene

ISBN 9789038203638

2002 71 p. € 11.15

Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 12 (2003) Marysa Demoor, Katrien Heene & Geraldine Reymenants

ISBN 9789038204512

2003 96 p. € 11.15

Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 13 (2004) Marysa Demoor, Katrien Heene & Geraldine Reymenants

ISBN 9789038205892

2004 94 p. € 11.15

Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 14 (2005) Marysa Demoor, Katrien Heene & Geraldine Reymenants

ISBN 9789038207414

2005 126 p. € 11.15

Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 15 (2006) Marysa Demoor, Liselotte Vandenbussche & Griet Vandermassen

ISBN 9789038209340

2006 88 p. € 12.00

Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 16 (2007) Marysa Demoor

ISBN 9789038210933

2007 142 p. € 13.00

rapporten van het Centrum voor Genderstudies Vrouwbeelden in het Vlaams Blok Veerle Vanden Daelen

ISBN 9789038203645

Deft. Juffr. w.k.m. Eerl. Heer vr. Huwl. Verschuivingen in de contactadvertenties uit ‘De Standaard’, ‘Het Laatste Nieuws’ en ‘Vooruit-De Morgen’ (1920-1990) Roosmarijn Vandoorne

ISBN 9789038204536

2003 118 p. € 12.00

Cherchez la femme: vrouwen en schrijverschap in Vlaanderen Sigried Lievens, Marysa Demoor & Frieda Saeys

ISBN 9789038205908

2004 132 p. € 12.00

Hoe dol was Dolle Mina? Een geschiedenis van de Dolle Mina’s in Vlaanderen Katrijn De Smit

ISBN 9789038208794

2006 170 p. € 15.00

Gezocht: vroedvrouw (m/v). Beschrijving van een gendermainstreamingsproces in een institutionele setting – Gender in het Competentie- en Beroepen Repertorium voor de Arbeidsmarkt (CO.BR.A.) Sigried Lievens, Hanneke Pyck, Katlijn Demuynck, Ida Dequeecker, Mieke Van Nuland & Luc Liessens

ISBN 9789038212005

2007 84 p. € 12.00

Van Dhuoda tot Aletta. Het eeuwenoude spanningsveld tussen vrouwelijkheid en geleerdheid Barbara Bulckaert, Anuschka De Coster, Lotte De Coene, Inge De Wilde, Katrien Heene & Toon Van Houdt

ISBN 9789038212579

10

2002 96 p. € 11.15

2008 136p. € 13.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Geneeskunde en gezondheidszorg Goed, beter, best? Over de maakbaarheid van de mens Johan Braeckman, Aeneas De Baets, Johan Declercq, Ignaas Devisch, Marjan Joris & Liesbet Lauwereys ISBN 9789038217123

2011 210 p. € 17.50

In deze tijd is het aantal bio-ethische kwesties niet meer bij te houden: van genetisch testen en orgaandonatie, over plastische chirurgie of het menselijk brein, naar medicalisering en stamcellen. Wie door het bos de bomen niet meer ziet, is met dit boek aan het juiste adres. Goed, beter, best? brengt een schat aan informatie samen. Op een overzichtelijke wijze biedt het boek inzicht in meerdere van deze medische en biotechnologische ontwikkelingen. Bovendien werpen de teksten een kritische blik op de ethische en maatschappelijke vragen die eruit voortvloeien.

Loslaten. Ik pieker als ik niet tegenwoordig ben Een handleiding om je piekeren zelf aan te pakken met technieken uit de cognitieve gedragstherapie Roland Rogiers, Eva Buytaert, Evi De Lissnyder, Marianne Hendrickx & Dirk Van den Abbeele ISBN 9789038220383

Verschijnt december 2012

Piekeren is een onaangename metgezel. Het vraagt veel energie en hoe meer last je ervan ondervindt, hoe sterker het piekeren lijkt te worden. Vroeger dachten we dat piekeren een lastig bijverschijnsel was van een psychiatrische problematiek. Dat is gedeeltelijk juist, maar uit onderzoek blijkt dat piekeren mensen net ook kwetsbaar maakt voor psychische èn lichamelijke klachten en dus mee aan de oorsprong kan liggen van deze problemen. In dit werkboek gaan de auteurs het piekeren te lijf en helpen de lezer in zeven weken verder op weg. Het boek bevat een cd met relaxatieoefeningen.

Eerst zien en dan… Impact techniques Of hoe je door enscenering de impact van je therapeutische interventies kunt verhogen

Geschiedenis van de geneeskunde

Roland Rogiers & Dirk Van den Abbeele

Roy Porter (red.)

ISBN 9789038217000

ISBN 9789038212418

2011 190 p. € 22.50

Impacttherapie werd ontwikkeld door E. Jacobs en verder gepropageerd door Danie Beaulieu. Dit boek toont de waarde ervan aan voor therapeutische interventies. Het werken met metaforen en met beelden staat centraal. De auteurs schetsen aan de hand van hun eigen ervaring op welke wijze een effectieve behandeling kan worden opgestart. Het is een verhaal van vallen en opstaan, zo blijkt. In een eerste deel van het boek schetsen en onderbouwen de auteurs het theoretische kader. In het tweede deel komen de cases aan bod (de zogenaamde vignetten). Deze vignetten zijn zeer gestructureerd en vertrekken vanuit het verhaal van de patiënt.

2010 396 p. € 25.00

Dit boek geeft een overzicht van de opkomst van de geneeskunde in het Westen vanaf de klassieke Oudheid tot het heden. De auteurs behandelen zowel de sociale als de wetenschappelijke geschiedenis van de geneeskunde en schetsen de chronologie van de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen.Tegelijk wordt ingegaan op de vragen, ontdekkingen en controverses die de medische vooruitgang hebben omringd en gekenmerkt. Dit boek is een Nederlandse vertaling van The Cambridge History of Medicine.

Gentse Evenwichtstest. Handleiding Je kan anders! Werken aan depressieve klachten met technieken uit de cognitieve gedragstherapie

Alexandra De Kegel & Hilde Van Waelvelde ISBN 9789038217161

2011 50 p. € 20.00

Roland Rogiers, Dirk Van Den Abbeele & Johan Van De Putte

Ghent Developmental Balance Test. Manual

ISBN 9789038215693

Alexandra De Kegel & Hilde Van Waelvelde

2010 235 p. € 22.90

Machteloosheid is een van de kenmerken van depressieve patiënten. Dit boek en de bijhorende cd met luister- en werkopdrachten illustreren dat de patiënt niet gedoemd is om machteloos af te wachten tot hij beter wordt: op een heldere en praktische manier wordt uitgelegd hoe de patiënt zelf kan werken aan depressieve klachten via gedragstherapie en meditatie. Daarbij worden vele tips gegeven om hervallen te voorkomen en het leven zo kwaliteitsvol mogelijk te houden. Een nuttig lees- en werkboek voor de depressieve patiënt en/of zijn familieleden.

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

ISBN 9789038214429

2009 27 p. € 20.00

Evenwicht is een fundamentele voorwaarde tot bewegen. Verschillende ontwikkelingsstoornissen kunnen leiden tot een verstoring van de motorische ontwikkeling, vaak gekoppeld aan een verstoorde ontwikkeling van het evenwicht. Verstoorde evenwichtsreacties leiden tot moeilijkheden met posturale controle en beïnvloeden de onwikkeling van verschillende activiteiten van het dagelijkse leven. De Gentse evenwichtstest biedt een complete reeks van evenwichtstaken aan in een ontwikkelingsvolgorde welke de specifieke ontwikkeling van het evenwicht weerspiegelt. Deze test kan worden toegepast voor typisch ontwikkelende kinderen van 18 maanden tot en met 5 jaar of voor kinderen met een gelijkaardig niveau van evenwichtscontrole. Ook verkrijgbaar in Engelstalige editie.

11


Geneeskunde en gezondheidszorg Perioperatieve TEE

Waarom Pinokkio een jongen wil worden

Stefaan Bouchez

Herlinde Wynants

ISBN 9789038215365

2010 81 p. € 20.00

Deze publicatie is een referentiegids voor iedereen die zich wenst te bekwamen in Transoesofageale Echocardiografie. Deze gids bevat de basisbegrippen en is vooral praktisch opgevat.

Uw pil, onze farmaceutische zorg 10 jaar klinische farmacie Universitair Ziekenhuis Gent B. Claus, A.-S. Franki & H. Robays

ISBN 9789038215907

Gily Coene & Koen Raes

2009 233 p. € 20.00

gezondheidseconomie Gezondheidseconomie voor niet-economen Een inleiding tot de begrippen, methoden en valkuilen van de gezondheidseconomische evaluatie Lieven Annemans

ISBN 9789038214917

2009 103 p. € 22.75

L’économie de la santé pour non économistes Une introduction aux notions, aux méthodes et aux éceuils de l’évaluation économique en santé 2008 103 p. € 29.00

Health economics for non-economists An introduction to the concepts, methods and pitfalls of health economic evaluations Lieven Annemans

ISBN 9789038212746

Dit professioneel informatieve boek richt zich tot hulpverleners maar ook tot iedereen die geconfronteerd wordt met chronische stress en overbelasting. Vanuit een biopsychosociale invalshoek wordt ingegaan op de verwevenheid van sociale dimensie, lichaam en geest. De mechanismen die overbelastingsproblemen (chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en spasmofilie) doen ontstaan worden besproken en vanuit deze oorzaken worden de wegen naar herstel aangereikt.

Van Wit-Zwart naar Kleur Werkboek voor Simplexiteitstraining Herlinde Wynants ISBN 9789038218809

2011 109 p. € 12.50

Simplexiteitstraining heeft tot doel de menselijke veerkracht te bevorderen. In een wereld die steeds sneller verandert, is het erg belangrijk om te beschikken over veerkracht. De veerkrachtstraining in dit werkboek bestaat uit de opbouw van een goed lichaamsbeeld en het leren begrijpen en hanteren van complexe niet-lineaire dynamieken. Het programma verschaft inzicht in hoe veerkracht op het biopsychosociale niveau kan worden opgebouwd. Naast dit theoretische aspect is er een praktijkgedeelte dat hierbij aansluit. Het praktijkgedeelte vormt een coherent systeem met een erg brede waaier aan oefeningen die in groep worden geoefend en thuisopdrachten. Werkboek bij Waarom Pinokkio een jongen wil worden.

Elektroconvulsietherapie

Lieven Annemans

ISBN 9789038212524

2008 127 p. € 12.50

2010 146 p. € 15.00

Ethisch(e) zorgen. Filosofie en ethiek van de zorg en de hulpverlening ISBN 9789038213835

ISBN 9789038213439

2008 106 p. € 29.00

Economie in de gezondheidszorg draait vooral rond het optimaal besteden van de beschikbare financiële middelen. Een goede toepassing van het economisch denken in deze context betekent dat men de gezondheidssector als een productieve sector beschouwt, met als doel gezondheid te produceren, zodat mensen langer en gezonder leven. In dit boek wordt de methode van gezondheidseconomische evaluatie uitgediept en uitgelegd.

Michel Dierick, Jürgen De Fruyt & Pascal Sienaert

ISBN 9789038210278

2006 208 p. € 30.00

Electroconvulsivothérapie Pascal Sienaert, Jürgen De Fruyt, Michel Dierick & Marc Ansseau

ISBN 9789038210285

2007 208 p. € 30.00

N.O.T.I.S. Schizofrenie Hervalpreventie heeft belang Jozef Peuskens

ISBN 9789038212852

2009 263 p. € 20.00

N.O.T.I.S. Schizophrénie La prévention des rechutes a de l’importance Jozef Peuskens

ISBN 9789038212845

2009 257 p. € 20.00

Schizofrene stoornissen Jozef Peuskens & Michel De Clercq

ISBN 9789038202198

12

1999 465 p. € 37.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Geneeskunde en gezondheidszorg De dichter slaapt

Levensbeëindiging in Vlaanderen

Guy Hoffmann, Chantal Delvaux, Bertrand Wuilmart & Maurits Van den Eynde

Luc Deliens & Freddy Mortier

ISBN 9789038211299

2007 150 p. € 15.00

2001 160 p. € 12.50

Palliatieve zorg. Zorg voor het leven

Au chevet du sommeil Guy Hoffmann, Chantal Delvaux, Bertrand Wuilmart & Maurits Van den Eynde

ISBN 9789038211305

ISBN 9789038203249

2007 151 p. € 15.00

Els Cannaerts, Bernadette Dierickx de Casterlé & Mieke Grypdonck

ISBN 9789038202303

2000 160 p. € 14.85

Als het lijf niet mee wil...

Verenigbaarheid van morfineHCI met geneesmiddelen in palliatieve zorg

Hilde Habraken, Dirk Van Duppen, Liliane Van Broeck & Roland Rogiers

Ann Vermeire & Jean-Paul Remon

ISBN 9789038206868

2005 224 p. € 23.50

Impact of written drug information in patient package inserts. Acceptance and benefit/risk perception Robert H. Vander Stichele

ISBN 9789038206189

2004 158 p. € 20.00

Niet-medicamenteuze aanpak van angst- en stemmingsstoornissen door de huisarts Roland Rogiers

ISBN 9789038203812

2002 145 p. € 17.00

Intimiteit, seksualiteit en zingeving binnen de partnerrelatie van mastectomiepatiënten Joris Dewispelaere

ISBN 9789038203782

2002 246 p. € 22.00

Belgische richtlijnen voor decubituspreventie Tom Defloor

ISBN 9789038203546

2002 146 p. € 12.00

Recommandations belges pour la prévention des escarres Tom Defloor

ISBN 9789038203553

2002 144 p. € 12.00

Cees Van Heeringen

Proctologie voor de huisarts Danny De Looze

ISBN 9789038201511

2000 52 p. € 17.20

Leidraad voor de evaluatie en behandeling van hoge bloeddruk. Een gids voor huisarts en internist Frank Bauwens & Luc Missault

ISBN 9789038202440

2000 260 p. € 24.50

Ziek of gezond ten tijde van Keizer Karel Vesalius en de gezondheidszorg in de 16de eeuw Robrecht van Hee (red.)

ISBN 9789038202488

2000 336 p. € 48.30

Profileren van ecstasytabletten Alain Verstraete, Sarah Lamping & Elke Devuyst

ISBN 9789038210964

2007 149 p. € 8.25

Evidence-based werken in de verslavingszorg: een stand van zaken Mieke Autrique, Thierry Pham, Eric Broekaert, Bernard Sabbe & Wouter Vanderplasschen

ISBN 9789038210766

2002 137 p. € 22.00

2007 262 p. € 12.50

Miran Scheers, Alain Verstraete, Myriam Adriaensen, Elke Raes & Mark Tant

ISBN 9789038210193

Zorgzaam thuis sterven Een zorgleidraad voor huisartsen Luc Deliens, Freddy Mortier, Reginald Deschepper & Robert Vander Stichele

ISBN 9789038205595

2000 89 p. € 12.25

Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen. Literatuurstudie en evaluatie van het handhavingsbeleid

Suïcide in het ziekenhuis Aanbevelingen ter preventie ISBN 9789038203874

ISBN 9789038202327

2003 239 p. € 15.00

Intérèt des traitements de substitution dans la dépendance aux opiacés Bernard Sabbe, Marc Ansseau, Jean Reggers, Laurent Somers, Florent Richy & Paul Van Deun

ISBN 9789038210544

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

2006 291 p. € 15.00

2006 186 p. € 9.00

13


Geneeskunde en gezondheidszorg Evaluation de la Délivrance de Méthadone en Belgique Yves Ledoux, Bernard Bailleux, Marie-France Barbay, Jean-Paul Brohée, Jan Lagrain, Guy De Munck, Philippe Detrait, Marie-Louise Peeters, Eddy Quintiens, Georges Vanhalle & Philippe Wéry

ISBN 9789038207247

2005 292 p. € 14.50

Délivrance d’Héroïne sous Contrôle Etude de faisabilité et de suivi Marc Ansseau, Fréderic Gustin, Fabienne Hodiaumont, André Lemaître, Salvatore Lo Bue, Vincent Lorant, Maria-Isabel Portet, Jean Reggers, Marianne Tiberghien & Paul Van Deun

ISBN 9789038207254

Substitutiebehandelingen in België. Ontwikkeling van een model ter evaluatie van de verschillende zorgtrajecten en van de patiënten. Traitements de substitution en Belgique Pablo Nicaise, Philippe Corten, Isabelle Bergeret, Isidore Pelc, Joris Casselman & Karolien Meuwissen

ISBN 9789038207308

2004 189 p. € 9.75

Op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorg Van theorie naar praktijk: een tweevoudige strategie Marc De Meyere, Siegfried Provoost, Tom Van Paepegem & Mieke Van Driel

ISBN 9789038205236

2003 110 p. € 5.00

2005 244 p. € 12.00

Medicinale Cannabis. Meta-analyse van het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het medicinaal gebruik van cannabis

Santé mentale et citoyenneté. Les mutations d’un champ de l’action publique

Sofie Rysheuvels, Christiaan Schotte & Bernard Sabbe

Jean De Munck, Jean-Louis Genard, Kuty Olgierd, Didier Vrancken, Didier Delgoffe, Jean-Yves Donnay, Martin Moucheron & Claude Macquet

ISBN 9789038207261

ISBN 9789038205373

2005 129 p. € 7.45

Tussen Droom en Daad: implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie Kim Geenens, Wouter Vanderplasschen, Eric Broekaert, Brice De Ruyver & Sébastien Alexandre

ISBN 9789038207292

2005 298 p. € 14.25

2003 180 p. € 7.85

Rosita-2 project. Final report Alain Verstraete & Elke Raes

ISBN 9789038210391

2006 257 p. € 20.00

Gouden handen en een groot hart Over tandheelkunde en psychologie Stefaan Lievens & Luc Martens

Keuze en gebruik van geneesmiddelen in de Belgische ziekenhuizen

ISBN 9789038206455

Marie-Christine Closon, Hugo Robays, Tiene Bauters, Franky Buyle, Pierre Chevalier, Barbara Claus, Micheline Gobert, Els Kestens & Annemie Somers

Toelatingsexamen arts en tandarts (1997-2008) Een kroniek over twaalf jaar bijkomende toelatingsvoorwaarde voor de opleidingen arts en tandarts in Vlaanderen

ISBN 9789038208701

2005 231 p. € 11.40

2004 263 p. € 20.00

Jan Adé

Onderzoek naar de effectiviteit van de residentieel geïntegreerde behandeling voor patiënten met een dubbeldiagnose Sophie Van Ham & Bernard Sabbe

ISBN 9789038209746

14

2005 182 p. € 9.00

ISBN 9789038213392

2008 202 p. € 15.00

Overview of TCI & TIVA Anthony Absalom & Michel Struys

ISBN 9789038211077

2007 108 p. € 17.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Geografie en geologie Perspectieven op het landschap

Atlas van België

Marc Antrop ISBN 9789038209395

Atlas van België. Leeswijzer 2007 322 p. € 39.50

Door de meervoudige betekenis van het begrip ‘landschap’ zijn er vele benaderingen mogelijk. De auteur schetst visies op het landschap vanuit de geografie, landschapsecologie, geschiedenis, archeologie en landschapsarchitectuur. Belangrijke thema’s zijn de waarneming en beleving van het landschap, de natuurlijke en historische bouwstenen, de ecologische en culturele dynamiek, de landschapstypes en criteria tot het waarderen. Rijk geïllustreerd met figuren en foto’s.

M. Binard, Ph. De Maeyer, L. De Temmerman, J-P. Donnay, D. Fourneaux, M. Goossens, A. Ledent, R. Maddens, I. Peiren, I. Thomas, N. Van de Weghe, B. Van doninck & E. Van Hecke

ISBN 9789038210292

Atlas de Belgique. Guide de lecture M. Binard, Ph. De Maeyer, L. De Temmerman, J-P. Donnay, D. Fourneaux, M. Goossens, A. Ledent, R. Maddens, I. Peiren, I. Thomas, N. Van de Weghe, B. Van doninck & E. Van Hecke

ISBN 9789038210308

Minerals with Belgian roots From hopeite (1824) to tazieffite (2009) Eddy Van Der Meersche, Paul De Paepe & Georges Stoops

ISBN 9789038215310

2010 231 p. € 30.00

2007 25 p. € 10.00

2007 25 p. € 10.00

Atlas van België. Deel 1. Politieke Geografie Pierre Marissal, Pablo Medina Lockhart, Gilles Van Hamme & Christian Vandermotten

ISBN 9789038210315

2007 82 p. € 30.00

Precisie en kalibratie van totaalstations

Atlas de Belgique. Tome 1. Géographie Politique

Alain Muls & Alain De Wulf

Pierre Marissal, Pablo Medina Lockhart, Gilles Van Hamme & Christian Vandermotten

ISBN 9789038213606

2008 175 p. € 16.00

Belgische werkgelegenheid in een mondialiserende economie Filip Abraham, Peter Cabus, Leo Sleuwaegen & Dominique Vanneste

ISBN 9789038205601

2003 246 p. € 16.00

ISBN 9789038210322

2007 82 p. € 30.00

Atlas van België. Deel 2. Landschap, platteland en landbouw Etienne Van Hecke, Marc Antrop, Serge Schmitz, Marjanne Sevenant & Veerle Van Eetvelde

ISBN 9789038213446

2010 74 p. € 30.00

Atlas de Belgique. Tome 2. Paysages, monde rural et agriculture Etienne Van Hecke, Marc Antrop, Serge Schmitz, Marjanne Sevenant & Veerle Van Eetvelde

ISBN 9789038213453

2010 74 p. € 30.00

Atlas van België. Deel 4. Wonen Isabelle Thomas, Dominique Vanneste & Xavier Querriau (red.)

ISBN 9789038215129

2011 78 p. € 30.00

Atlas de Belgique. Tome 4. Habitat Isabelle Thomas, Dominique Vanneste & Xavier Querriau (red.)

ISBN 9789038215112

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

2011 78 p. € 30.00

15


Geschiedenis Met brieven an de wet Stedelijk briefverkeer in het laatmiddeleeuwse graafschap Vlaanderen

De lange schaduw van de grondwetgever Perswetgeving en persmisdrijven in België (1831-1914)

Hannes Lowagie

Bram Delbecke

ISBN 9789038220000

Verschijnt november 2012

In dit boek onderzoekt Hannes Lowagie de stedelijke communicatie in het vijftiende-eeuwse Vlaanderen. Voor het eerst wordt de correspondentie van steden zoals Gent en Brugge aan een diepgaand onderzoek onderworpen.Vernieuwend is dat de auteur het briefverkeer verklaart vanuit de sociaaleconomische positie van een stad en de interne politieke machtsverhoudingen. Aan wie schreven de Vlaamse steden en wat wilden ze hiermee bereiken? De auteur legt hierbij een verband tussen vormelijke aspecten zoals het zegel en de opmaak van de brief enerzijds en de relatie tussen zender en ontvanger anderzijds. Het briefverkeer wordt bovendien gekaderd in de multimediale context van een middeleeuwse samenleving.

Vreemden op vertrouwd terrein Het sociaal-culturele leven en de integratie van Belgische migranten in het Noorden van Frankrijk (1850-1914) Saartje Vanden Borre ISBN 9789038220413

Verschijnt november 2012

De eerste migranten die in de negentiende eeuw Frankrijk binnenkwamen, waren Belgisch. Ze vestigden zich vooral in de omgeving van Rijsel, waar ze in de industrie aan het werk gingen. Op de werkvloer werden zij door de Franse arbeiders als concurrenten beschouwd, maar in de cafés en de clubs speelde nationaliteit geen rol van betekenis. De impact hiervan op de hele maatschappij in Rijsel en omgeving werd tot nu toe grondig onderschat. Het is net dit fundamenteel gemengde karakter van het sociaalculturele leven dat ervoor heeft gezorgd dat de Belgische migranten deel konden worden van de lokale gemeenschap, en dat de Noord-Franse samenleving in de tweede helft van de negentiende eeuw waarlijk ‘Franco-Belgisch’ kan worden genoemd.

ISBN 9789038218694

Toen de jonge Belgische natiestaat in 1831 een eigen grondwet kreeg, werd de volksjury opnieuw ingevoerd, niet alleen voor misdaden, maar ook voor politieke misdrijven en persmisdrijven. Het verhaal achter deze laatste categorie, de persprocessen is meer dan het relaas van de negentiende-eeuwse grenzen van de persvrijheid. Het beschrijft ook hoe een generatie ambitieuze jongeren in 1831 een staatsmodel uittekende op grond van haar eigen zelfbeeld, maar mettertijd pragmatisch met de grenzen van de persvrijheid moest schuiven om haar positie te kunnen handhaven.

Bouwen voor de natie De Albertina op de Brusselse Kunstberg als monumentaal totaalproject Hannes Pieters ISBN 9789038218991

Elien Declercq ISBN 9789038220420

Verschijnt november 2012

2012 329 p. € 27.00

De Koninklijke Albert I-Bibliotheek is een van de meest intrigerende 20ste-eeuwse overheidsgebouwen in de Belgische hoofdstad. Het indrukwekkende complex, ontworpen en uitgevoerd door de architecten Maurice Houyoux en Roland Delers, maakt deel uit van het grotere stedenbouwkundig geheel van de Kunstberg naar een ontwerp van Jules Ghobert. Aan de hand van uitvoerig archiefwerk en gesprekken met ontwerpers, biedt dit boek de eerste diepgravende analyse van de ontstaans- en bouwgeschiedenis van dit markante architectuurcomplex.

Mentale langegolfbewegingen Krijtlijnen tot 2021 Helmut Gaus ISBN 9789038215709

Migrants Belges en France Une histoire revisitée à travers la chanson populaire (1870-1914)

2011 531 p. € 30.00

2010 155 p. € 16.00

Helmut Gaus bestudeert als historicus en als sociaal-wetenschapper reeds een hele tijd de recurrentie in de geschiedenis. Op basis van de theorie van de mentale lange golven waagt hij zich aan een voorspelling voor wat het komende decennium ons brengt. Rond 30 thema’s schetst hij mogelijke trends en evoluties. Een boeiende en stimulerende denkoefening met blik op de toekomst.

Noord-Frankrijk is al lang een toevluchtsoord voor migranten in België. Vooral in de negentiende eeuw vestigden honderdduizenden Belgen, vooral van Vlaamse oorsprong en gedreven door armoede, zich aan de andere kant van de grens op zoek naar een beter leven. Deze Belgische immigranten droegen niet alleen bij tot de industriële ontwikkeling en demografische dynamiek in hun nieuwe omgeving, maar lieten ook sporen na in de volkscultuur. Zij zagen zich genoodzaakt om zich aan te passen en ontwikkelden hiertoe een nieuwe, interculturele identiteit. Om deze nieuwe identiteit te begrijpen, biedt het populaire lied een schat aan nog onontgonnen historisch materiaal. Franstalige publicatie.

16

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Geschiedenis De Coupure in Gent. Scheiding en verbinding

Gent… Steengoed!

Werkgroep Coupureproject

Veerle Cnudde, Jan Dewanckele, Marleen De Ceukelaire, Guido Everaert, Patric Jacobs & Marie Christine Laleman (red.)

ISBN 9789038213231

2009 323 p. € 37.00

Op initiatief van prof. em. dr. Marcel Storme ontstond in 2005 een werkgroep die het verleden van de Coupure te Gent in kaart bracht. Het opzet was een vlot leesbare maar toch wetenschappelijk verantwoorde geschiedenis van deze buurt en haar bewoners. In een luxueus ingebonden uitgave behandelt het de geschiedenis van de Coupure vanaf de eerste sporen in de 10de eeuw tot en met het openen van de ringvaart in 1969. De aandacht gaat hierbij niet alleen uit naar grote historische breuklijnen, maar ook naar markante bewoners en de ‘petite histoire’ met persoonlijke getuigenissen. Deze studie is rijkelijk geïllustreerd en wordt afgesloten met een zogenaamde ‘who is who’.

ISBN 9789038214023

2009 412p. € 40.00

Gent… Steenroute Veerle Cnudde, Jan Dewanckele, Marleen De Ceukelaire, Guido Everaert, Patric Jacobs & Marie Christine Laleman (red.)

ISBN 9789038214337

2009 32 p. € 10.00

(On)versteend verleden. Oorlogsmonumenten van de Tweede Wereldoorlog als onderzoeksobject voor leerlingen uit het Secundair Onderwijs Bruno De Wever, i.s.m. Tim De Craene & Wannes Devos

Schrijverschap in de Belgische belle époque Een sociaal-culturele geschiedenis

ISBN 9789038213644

Christophe Verbruggen

Leo Augusteyns (biografie) Boekdeel 1: Een averechtse liberaal Leo Augusteyns en de liberale arbeidersbeweging Boekdeel 2: Van activist tot antifascist Leo Augusteyns en het Vlaams-nationalisme

ISBN 9789038213804

2009 413 p. € 29.95

Zie rubriek Ginkgo.

Un double compromis. Enjeux et débats relatifs à l’enseignement universitaire en Belgique au XIXe siècle Pieter Dhondt

ISBN 9789038217802

2011 486 p. € 35.00

Zie rubriek Ginkgo.

Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350 – ca. 1500)

2009 38 p. € 7.00

Daniël Vanacker

ISBN 9789038212425

2008 752 p. € 45.00

Tussen opportunisme en radicalisme Het Willemsfonds en de Vlaamse kwestie in 171 petities (1860-1913) Harry Van Velthoven

ISBN 9789038212555

2008 154 p. € 15.00

Frederik Buylaert

ISBN 9789038218519

2011 867 p. € 30.00

De blijde intrede van de automobiel in België (1895-1940)

Irish and Scottish mercantile networks in Europe and overseas in the seventeenth and eighteenth centuries David Dickson, Jan Parmentier & Jane Ohlmeyer (eds)

ISBN 9789038210223

2007 319 p. € 25.00

Donald Weber

ISBN 9789038216591

2010 294 p. € 28.00

Maar wat een wespennest! Het rectoraat van August Vermeylen en de Vernederlandsing van de Gentse universiteit

Helmut Gaus

ISBN 9789038211732

2010 77 p. € 10.00

Helmut Gaus

ISBN 9789038211749

De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion

Het parlement anders bekeken

Klaas Smelik

Emile Toebosch

ISBN 9789038216430

2010 206 p. € 18.00

ISBN 9789038208930

Een geschiedenis van het sociaal-economisch overleg in Vlaanderen (1945-2010)

Het activistisch avontuur

Ophelia Ongena

ISBN 9789038209876

ISBN 9789038216607

2007 80 p. € 12.00

Alexandre Gendebien et la Révolution belge de 1830

Ruben Mantels & Hans Vandevoorde

ISBN 9789038216546

Alexander Gendebien en de organisatie van de Belgische revolutie van 1830

2010 283 p. € 25.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

2007 76 p. € 12.00

2006 382 p. € 25.00

Daniël Vanacker

2006 534 p. € 25.00

17


Geschiedenis Local government in occupied Europe (1939-1945) Bruno De Wever, Herman Van Goethem & Nico Wouters (eds)

ISBN 9789038208923

2006 260 p. € 15.00

Verleden in het heden. Geschiedenis, historisch onderzoek en de plaats van de historicus in de maatschappij van vandaag Bouke Billiet, Matthieu Vanspeybrouck & Pieter Cassiman

How can one not be interested in Belgian history? War, language and consensus in Belgium since 1830

ISBN 9789038203836

Benno Barnard, Martine van Berlo, Geert Van Istendael, Tony Judt, Marc Reynebeau & Sophie de Schaepdrijver

Voorwaarts maar niet vergeten

ISBN 9789038208169

ISBN 9789038203256

2005 151 p. € 15.00

2002 187 p. € 16.00

Frans-Jos Verdoodt (red.)

2001 124 p. € 10.00

Zwerver in niemandsland Julius Hoste en zijn Londens oorlogsdagboek

Orbis in Orbem. Liber Amicorum John Everaert

Harry Van Velthoven

ISBN 9789038202600

ISBN 9789038207353

2005 290 p. € 20.00

Een sfeer om haring te braden? Arbeidsverhoudingen aan de Antwerpse haven 1880-1972 Stephan Vanfraechem

ISBN 9789038206417

2005 553 p. € 30.00

Daniël Coninckx & Kristof Eelen (red.)

2005 176 p. € 20.00

Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden Verzamelde studies van Prof. Dr. Chris Vandenbroeke Thijs Lambrecht & Isabelle Devos

ISBN 9789038206363

2004 369 p. € 22.00

Gewicht van het oorlogsverleden José Gotovitch & Chantal Kesteloot

ISBN 9789038203591

2003 228 p. € 22.00

Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden. Deel I & deel II Jacques Devolder

ISBN 9789038204079

2003 837 p. € 50.00

Nele Bracke

ISBN 9789038202426

Tony Valcke, Jasmien Van Daele & Nico Wouters

2002 900 p. € 38.00

Van Gent tot Genève. Louis Varlez. Een biografie Jasmien Van Daele

ISBN 9789038203041

2000 637 p. € 23.55

Fonteinen van de Oranjeberg. Deel 4 Tony Valcke

ISBN 9789038204826

2003 903 p. € 35.00

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis Het Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis wordt uitgegeven in samenwerking met de Vereniging voor Ecologische Geschiedenis. Ecologische geschiedenis of milieugeschiedenis is uitgegroeid tot een volwaardige discipline met een eigen karakter waarin alle aspecten van de relatie tussen de mens en natuur doorheen de geschiedenis aan bod komen.

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 1998 De relatie tussen economie en ecologie gisteren, vandaag en morgen Geert Castryck & Michiel Decaluwe (red.)

1999 196 p. € 14.90

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 1999

Joris Dedeurwaerder

ISBN 9789038202433

2000 424 p. € 14.85

Fonteinen van de Oranjeberg. Deel 3

ISBN 9789038201771

Professor Speleers. Een biografie

2001 578 p. € 37.20

Bronnen voor de industriële geschiedenis

ISBN 9789038202532

50 jaar HZIV ISBN 9789038208381

Jan Parmentier & Sander Spanoghe (red.)

2002 248 p. € 18.50

Corporatieve middengroepen. Aspiraties, relaties en transformaties in de zestiende-eeuwse Gentse ambachtswereld

ISBN 9789038202662

2001 151 p. € 14.90

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2000 Vreemdelingen in de natuur Erik Thoen, Petra van Dam, Dries Tys, Henk van Zon, Harry Van Royen, Myriam Daru, Joep Dirkx, Hilde Greefs & Christophe Verbruggen (red.)

ISBN 9789038204109

2002 97 p. € 14.90

Johan Dambruyne

ISBN 9789038204277

18

2002 884 p. € 35.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Geschiedenis Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2001 Tussen politiek, economie en ecologie: waterbeheer in het verleden Tim Soens & Erik Thoen (red.)

ISBN 9789038204734

2003 107 p. € 14.90

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2002 ISBN 9789038205694

2004 143 p. € 14.90

Novi Monasterii Novi Monasterii is een Nederlandstalig interdisciplinair tijdschrift rond de orde van Cîteaux in de Nederlanden, opgestart in het kader van de vernieuwing van het abdijmuseum Ten Duinen 1138, dat onder meer een historisch referentiekader wil aanreiken voor hedendaagse gebeurtenissen, door verbanden te leggen met andere culturen en religies, en het brede doelpubliek wil sensibiliseren voor het rijke Vlaamse cultuurhistorische erfgoed.

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2003 De geschiedenis van industriële technologie en vervuiling

Novi Monasterii. Vol. 1 - 2001

Liesbet van Nieuwenhuyse & Dries Tys (red.)

Novi Monasterii. Vol. 2 - 2004

ISBN 9789038207179

2005 98 p. € 14.90

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2004 Mensen en dieren in het verleden Henny van der Windt & Henk van Zon (eds)

ISBN 9789038208046

2005 172 p. € 14.90

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2005/2006 Water Management, Communities, and Environment. The Low Countries in Comparative Perspective, c. 1000 - c. 1800 Hilde Greefs & Marjolein ‘t Hart (eds)

ISBN 9789038209883

2006 202 p. € 14.90

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2007 Tussen dierenliefde en milieubeleid. Tien jaar ecologische geschiedschrijving

ISBN 9789038203393

ISBN 9789038204550

2001 71 p. € 15.00

2004 114 p. € 15.00

Novi Monasterii. Vol. 3 - 2005 ISBN 9789038207100

2005 149 p. € 15.00

Novi Monasterii. Vol. 4 - 2005 ISBN 9789038208299

2005 104 p. € 15.00

Novi Monasterii. Vol. 5 - 2006 ISBN 9789038209784

2006 264 p. € 20.00

Uniek themanummer over middeleeuwse tegels in cisterciënzerabdijen. De tegelcollectie van Ten Duinen wordt in een internationale context geplaatst.

Novi Monasterii. Vol. 6 - 2007 ISBN 9789038211497

2007 96 p. € 15.00

Henny van der Windt (red.)

ISBN 9789038211862

2007 190 p. € 14.90

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2008 Klimaat en atmosfeer in beweging Adriaan M.J. de Kraker & Henny J. van der Windt (red.)

ISBN 9789038215037

Marjolein ’t Hart & Henk van Zon

2010 115 p. € 14.90

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2010 Steden en water Chloé Deligne & Tim Soens (red.)

ISBN 9789038220222

Thomas Coomans & Harry Van Royen (red.)

ISBN 9789038212937

2008 330 p. € 25.00

Themanummer rond ‘Medieval Brick Architecture in Flanders and Northern Europe: the Question of the Cistercian Origin’

2009 185 p. € 14.90

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2009 Natuur en milieu in Belgische en Nederlandse koloniën ISBN 9789038215303

Novi Monasterii. Vol. 7 - 2008

Novi Monasterii. Vol. 8 - 2009 Harry Van Royen (red.)

ISBN 9789038215082

2009 126 p. € 15.00

Novi Monasterii. Vol. 9 - 2010 Harry Van Royen (red.)

ISBN 9789038216379

2010 390 p. € 30.00

Novi Monasterii. Vol. 10 - 2010 2012 149 p. € 17.00

Dit themanummer van het Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis focust op de historische rol van water in de steden van de Lage Landen. Doorheen de geschiedenis structureert water het stedelijk landschap, vormt het een basisvoorwaarde voor overleven, maar evengoed een instrument van macht, controle en toe-eigeningen, en soms zelfs een bedreiging voor het voortbestaan van de stad. Een co-editie met uitgeverij Verloren.

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

Marc Dewilde, Anton Ervynck & Frank Becuwe (red.)

ISBN 9789038215600

2010 415 p. € 30.00

Novi Monasterii Vol. 11 - 2011 Jan Van Acker

ISBN 9789038219400

2012 179 p. € 15.00

19


Geschiedenis Historische Economie en Ecologie

Jan Dhondt Cahiers

De reeks Historische Economie en Ecologie beoogt de publicatie van hoogwaardige en vernieuwende monografieën en overzichtswerken over economische geschiedenis, ecologische geschiedenis en landschapsgeschiedenis. Deze publicaties komen tot stand binnen of in samenspraak met de Onderzoeksgroep Economische en Ecologische Geschiedenis van de Universiteit Gent. De publicaties die in de reeks worden opgenomen, hebben een blinde peer reviewprocedure doorlopen.

De Jan Dhondt Cahiers zijn een uitgave van de Jan Dhondt Stichting in samenwerking met Academia Press. De Cahiers willen de kritische studie van de hedendaagse geschiedenis bevorderen. Ze bieden een forum voor essays die vanuit een bijzondere aandacht voor recurrente fenomenen bijdragen tot een beter begrip van maatschappelijke processen.

Een grote hoeve in een klein dorp. Reconstructie van de 18de-eeuwse Vlaamse dorpssamenleving Thijs Lambrecht

ISBN 9789038203775

2002 211 p. € 22.00

Stank bederft onze eetwaren. De reacties op industriële milieuhinder in het 19de-eeuwse Gent Christophe Verbruggen

ISBN 9789038204239

2002 174 p. € 22.00

Goed nabuurschap. De waterverdragen tussen België en Nederland 1960-2002 Stefan Vanfraechem

ISBN 9789038204420

2003 157 p. € 15.00

Allemaal beestjes. Mortaliteit en morbiditeit in Vlaanderen, 18de-20ste eeuw

Opgang en verval van extreem-rechts (J. Dhondt cahiers 1) Helmut Gaus

ISBN 9789038205816

2004 86 p. € 7.00

Etiologie de l’extrême droite (J. Dhondt cahiers 2) Helmut Gaus

ISBN 9789038205823

2004 81 p. € 7.00

Chant du coq. Nation et nationalisme en Wallonie depuis 1880 (J. Dhondt cahiers 3) Maarten Van Ginderachter

ISBN 9789038208305

2005 73 p. € 7.00

Film en tijdgeest (1939-2004) (J. Dhondt cahiers 4) Helmut Gaus & Jacqueline Van Hoe

ISBN 9789038209098

2006 84 p. € 7.00

Isabelle Devos

ISBN 9789038209043

2006 262 p. € 23.00

Zie rubriek Ginkgo.

Een monument voor het land. Overheidsstatistiek in België, 1795-1870 Nele Bracke

ISBN 9789038211664

2008 471 p. € 30.00

Zie rubriek Ginkgo.

Dossiers van gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde bedrijven: kritiek en bruikbaarheid voor historisch onderzoek Matthieu Marin

ISBN 9789038215426

2010 197 p. € 23.50

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens. De regio Aalst 1650-1800 Reinoud Vermoesen

ISBN 9789038217796

2011 366 p. € 30.00

Zie rubriek Ginkgo.

20

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Globalisering en duurzame ontwikkeling Omzien in verwarring Een essay over democratie en het globale zuiden

Nucleaire terreur

Ruddy Doom

ISBN 9789038209531

ISBN 9789038220123

2012 119 p. € 12.50

De theorie en de praktijk van wat als democratie gold, zijn de afgelopen decennia wereldwijd veranderd. Bij de dekolonisatie kon het Noorden de staten in de derde wereld hun versie als enige mogelijke opdringen. Met de globalisering heeft vooral Europa aan macht ingeboet en dus de gidsfunctie verloren. De BRICS hebben een fenomenale economische groeispurt verwezenlijkt, waardoor hun opvattingen inzake democratie en ontwikkeling zeer aantrekkelijk worden. Europa, met de recessie in de maag, is zelf op zoek naar democratie. De auteur van dit essay is scherp en spits, bijwijlen bitter maar nooit verhullend.

Gebroken vitrines De andersglobalisten tien jaar na Seattle David Dessers & Matthias Lievens

ISBN 9789038214832

2009 161 p. € 12.00

Conflict en ontwikkeling. Overleven in de grensgebieden van de globalisering Ruddy Doom (red.)

ISBN 9789038213347

2008 618 p. € 29.00

Terra Incognita. Globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid Peter Tom Jones & Roger Jacobs

ISBN 9789038210971

2007 646 p. € 28.00

Zie rubriek Ginkgo.

Burgerparticipatie en energiebeleid voor een duurzame ontwikkeling Gunter Bombaerts & Erik Laes (red.)

ISBN 9789038211442

Gustaaf Cornelis & Gilbert Eggermont (red.)

2006 278 p. € 20.00

Manifest voor een ander Europa Yves Salesse

ISBN 9789038206172

2004 135 p. € 7.50

Antwoorden van het antiglobalisme Van Seattle tot Porto Alegre Dirk Barrez

ISBN 9789038204918

2004 263 p. € 20.00

Esperanza! Praktische theorie voor sociale bewegingen Jan Dumolyn & Peter Tom Jones

ISBN 9789038205021

2003 534 p. € 19.50

Verzet als scheppende kracht Florence Aubenas, Miguel Benasayag & Johny Lenaerts

ISBN 9789038204567

2003 151 p. € 7.40

Ya basta! Globalisering van onderop Jan Dumolyn, David Dessers & Peter Tom Jones

ISBN 9789038204093

2002 358 p. € 17.00

Klimaatverandering en klimaatbeleid Annemie Bollen & Peter Van Humbeeck

ISBN 9789038203485

2002 470 p. € 25.00

Duurzame ontwikkeling meervoudig bekeken Bernard Mazijn

ISBN 9789038202358

2000 430 p. € 22.30

2007 182 p. € 16.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

21


Internationale politiek en geschiedenis L’Europe en Belgique, la Belgique dans l’Europe Configuration et appropriation des politiques sociales Europa in België, België in Europa. Sociaal beleid als tweerichtingsverkeer

Diamonds, rice, and a ‘maggi cube’ Artisanal diamond mining and livelihoods in Liberia

Bart Vanhercke, Gert Verschraegen, Pierre-Paul Van Gehuchten & Yannick Vanderborght (red.)

Dit boek vat de conclusies samen van de tweede fase van het Egmont Artisanal Diamond Mining Project, dat vanaf 2009 tot medio 2011 liep en werd gefinancierd door de Belgische overheid. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan die gemeenschappen voor wie de artisanale exploitatie van diamant vaak de belangrijkste van beperkte mogelijkheden is om een beetje cash te verdienen, of het nu op een fulltime basis is of als aanvulling op de traditionele landbouw of andere kostwinning. Engelstalige publicatie.

ISBN 9789038217499

2011 231 p. € 11.70

De Europeanisering van het (sociale) beleid kan beschouwd worden als tweerichtingsverkeer: pogingen om nationale prioriteiten ingang te doen vinden in Europa worden in evenwicht gehouden door onderhandelingen in Europese fora, die op hun beurt worden ‘vertaald’ naar het nationale niveau. Deze onafgebroken pendelbeweging tussen beleidsniveaus toont dat Europa niet mag worden gezien als een externe factor die eenzijdig wordt opgelegd aan welvaartsstaten, maar wel als één van de verschillende beleidsniveaus (lokaal, regionaal, Europees) die mee vorm geven aan het sociaal beleid. Dit multidisciplinaire onderzoek biedt een inzicht in het huidige veelgelaagde en gedeelde beleidskader van het sociaal beleid. Bevat ook operationele aanbevelingen voor beleidsmakers. Frans- en Nederlandstalige publicatie.

Beyond educide Sanctions, Occupation and the Struggle for Higher Education in Iraq Dirk Adriaensens, Lieven De Cauter, Christopher Parker, Ward Treunen & Sami Zemni ISBN 9789038218861

Traditioneel recht en internationale actoren in Sub-Sahara Afrika Eva Brems

2011 97 p. € 12.00

A Farmer’s Best Friend? Artisanal Diamond Mining and Rural Change in West and Central Africa Steven Van Bockstael & Koen Vlassenroot ISBN 9789038218915

2011 140 p. € 12.00

Dit boek bevat onderzoeksresultaten in het kader van het door de Belgische overheid gefinancierde project Artisanal Diamond Mining Project. Een inleidend hoofdstuk bevat een stand van zaken en schetst alle facetten van de problematiek. Vervolgens komen in aparte hoofdstukken vier cases aan bod: Congo, Kameroen, Ghana en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het geheel wordt afgerond met een aantal aanbevelingen en bedenkingen. Engelstalige publicatie.

Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap Bart Dessein & Ann Heirman ISBN 9789038217093

2011 373 p. € 23.00

In dit boek wordt de geschiedenis van het boeddhisme geschetst. Hierbij is er aandacht voor het levensverhaal van de historische Boeddha, voor de filosofie van de vroegste leer, en voor de filosofische en religieuze ontwikkelingen van de leer in de verschillende gebieden waar de leer van de Boeddha zich naartoe verspreidde. Ook de organisatie van het kloosterleven krijgt ruime aandacht. Het boek is aangevuld met een uitgebreide bibliografie.

Verschijnt december 2012

Dit boek onderzoekt hoe internationale actoren in Sub-Sahara Afrika omgaan met traditionele rechtsinstellingen en mechanismen voor geschillenbeslechting in het kader van transitional justice en ontwikkelingshulp aan de justitiesector. Daartoe werden het beleid en de interventies van internationale actoren in zes landen (Malawi, Mozambique, Rwanda, Oeganda, Sierra Leone en Zambia) geanalyseerd. De publicatie formuleert voor elk domein en voor beide domeinen samen een reeks aanbevelingen voor toekomstige interventies.

22

ISBN 9789038218724

2012 200 p. € 9.00

Het eens zo hoogwaardige Iraakse (hoger) onderwijssysteem is door de oorlog en de bezetting zo goed als verdwenen. Op een bijeenkomst in maart 2011 brachten onderzoekers de situatie in kaart en onderzochten zij of er sprake kan zijn van een zogenaamde ‘educide’ (samentrekking van ‘education’ en ‘genocide’). De resultaten van deze studie zijn nu gebundeld in dit boek. Engelstalige en Arabische publicatie.

ISBN 9789038220024

Steven Van Bockstael & Koen Vlassenroot

Europa. Strategie voor een wereldmacht Sven Biscop

ISBN 9789038216287

2010 112 p. € 12.00

Humanitaire ruimte Tussen onpartijdigheid en politiek Dennis Dijkzeul & Joost Herman (red.)

ISBN 9789038215594

2010 379 p. € 24.50

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Internationale politiek en geschiedenis Birma. Het gouden land en de generaal

Schaduwkant van de maan

Paul Cobbaert

Marleen Renders

ISBN 9789038212364

2008 187 p. € 21.00

China. Een maatschappelijke en filosofische geschiedenis Bart Dessein, Ann Heirman & Dominiek Delporte

ISBN 9789038212180

2008 357 p. € 25.00

Artisanal diamond mining Perspectives and challenges 2008 303 p. € 35.00

1999 192 p. € 18.65

Société civile et démocratisation des organisations internationales Nicolas Angelet, Corinne Clave, Olivier Corten, Damien De Blic, Benoît Frydman, Pierre Klein, Ruth Mackenzie, Philippe Sands & Laurence Weerts

ISBN 9789038208558

Koen Vlassenroot & Steven Van Bockstael

ISBN 9789038213514

ISBN 9789038202082

2005 241 p. € 11.50

WHO elected the WTO? De politieke legitimiteit van internationale organisaties

Blinde regen. Centraal-Azië in de frontlijn

Peter Burssens, Marleen Baetens, Isabelle Bedoyan, Hilde Van Den Bulck & Stefaan Walgrave

Bruno Decordier

ISBN 9789038206561

ISBN 9789038210865

2007 213 p. € 20.00

Europeanisering en conflictoplossing Case studies uit de Europese periferie

Treurlied op de gele rivier Ruddy Doom

ISBN 9789038207834

2004 258 p. € 11.75

2005 235 p. € 22.00

Bruno Coppieters, Michael Emerson, Michel Huysseune, Tamara Kovziridze, Gergana Noutcheva, Nathalie Tocci & Marius Vahl

ISBN 9789038206493

2004 270 p. € 14.00

Al-Qaeda. The myth Rik Coolsaet

ISBN 9789038206936

2005 100 p. € 10.00

Conflict and social transformation in Eastern DR Congo Koen Vlassenroot & Timothy Raeymaekers

ISBN 9789038206356

2004 236 p. € 15.00

Conflit et transformation sociale à l’est de la RDC Koen Vlassenroot & Timothy Raeymaekers

ISBN 9789038205137

2004 231 p. € 15.00

Structuur van de waanzin. Conflicten in de periferie Ruddy Doom (red.)

ISBN 9789038202631

2001 483 p. € 18.00

Europeanization and conflict resolution Case Studies from the European Periphery Bruno Coppieters, Michael Emerson, Michel Huysseune, Tamara Kovziridze, Gergana Noutcheva, Nathalie Tocci & Marius Vahl

ISBN 9789038206486

2004 258 p. € 8.50

Egmont Papers De Egmont Papers zijn het resultaat van origineel onderzoek verricht in het kader van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen - Institut Royal pour Relations Internationales, een onafhankelijke denktank en forum voor conferenties en debatten. Een volledig overzicht van deze reeks is te vinden op www.academiapress.be

Inkatha en het Zulu-nationalisme Anne Walraet

ISBN 9789038201825

1999 420 p. € 20.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

23


Kunstwetenschap Wegwijs in de esthetica – Brevario di estetica

The artist himself in African art studies

Benedetto Croce (vertaling Martine Lejeune)

Sam Vangheluwe

ISBN 9789038216737

2010 117 p. € 10.00

Zonder beroep te doen op retorische trucs maar met een bewonderenswaardige logische strengheid argumenteert Croce in zijn Breviario de conclusie dat alle mensen kunstenaar zijn en legt hij uit wat dat betekent. De polemische kracht en logische coherentie hebben ervoor gezorgd dat de Breviario internationaal weerklank heeft gevonden en de naam heeft verdiend van ‘Croce’s discours de la méthode’.

Het antitheater van Antonin Artaud Een onderzoek naar de veralgemeende artistieke transgressie Thomas Crombez ISBN 9789038212739

Rock is dood Gust De Meyer

2010 381 p. € 24.00

Bijdragen over kunst en cultuur in Oceanië Wilfried Van Damme (red.)

ISBN 9789038202228

2000 122 p. € 11.10

Papier. Beeld en ruimte. Behoud en recyclage Claire Van Damme (red.) m.m.v. Paul Darge & Francisca Vandepitte

ISBN 9789038201276

1997 95 p. € 16.00

De reeks Leerstoel Karel Geirlandt vloeit voort uit de jaarlijkse wetenschappelijke congressen rond thematisch en interdisciplinair onderzoek van actuele Kunst. Om de idealen van Karel Geirlandt via de activiteiten van de Leerstoel op dynamische wijze verder te zetten, staat steeds een interdisciplinaire benadering van actuele kunst centraal, vanuit zowel artistieke als wetenschappelijke invalshoek.

Mythische sporen in de hedendaagse kunst

Kunstpsychologie

Claire Van Damme & Francisca Vandepitte (red.)

Charlotte De Groote

ISBN 9789038214580

2001 72 p. € 11.16

Leerstoel Karel Geirlandt 2008 336 p. € 30.00

Zie rubriek Ginkgo.

ISBN 9789038216669

ISBN 9789038202860

2009 298 p. € 23.00

ISBN 9789038200866

1996 200 p. € 16.00

Hedendaagse kunst en vandalisme Claire Van Damme & Francisca Vandepitte (red.)

Een stoet van kleur en klanken De muziek van Luc Mishalle & co

ISBN 9789038201337

Paul De Bruyne m.m.v. Bram Bogaerts & Pascal Gielen

ISBN 9789038213842

2009 215 p. € 20.00

Jan Geenen (red.)

ISBN 9789038214887

2009 143 p. € 20.00

Eric De Volder & Stan Van Steendam

2008 71 p. € 15.00

No beauty for me there where human life is rare On Jan Lauwers’ theatre work with Needcompany Christel Stalpaert, Frederik Le Roy & Sigrid Bousset (red.)

ISBN 9789038210575

Claire Van Damme & Francisca Vandepitte (red.)

2007 389 p. € 22.00

1999 201 p. € 16.00

Leonardo’s glimlach. Over het androgyne in de hedendaagse kunst Claire Van Damme, Francisca Vandepitte & Patrick Van Rossem (red.)

ISBN 9789038201917

Poète et Prisonnier ISBN 9789038213507

Woord - Beeld - Taal ISBN 9789038201801

De slaap neemt geen plaats in Le sommeil n’occupe pas de place

1998 139 p. € 16.00

1999 237 p. € 18.50

Chambres séparées Claire Van Damme, Patrick Van Rossem & Philippe Pirotte (red.)

ISBN 9789038202617

2001 197 p. € 18.50

Etats d’ame. Hedendaagse kunst en melancholie Claire Van Damme, Patrick Van Rossem & Philippe Pirotte (red.)

ISBN 9789038203409

2002 137 p. € 18.00

Dansen met de schaduw van het onbewuste Eric De Volder & Toneelgroep Ceremonia

What’s in a name? Musea voor hedendaagse kunst in vraag gesteld

Freddy Decreus & Ellen Stynen

Claire Van Damme, Patrick Van Rossem & Philippe Pirotte (red.)

ISBN 9789038210520

24

2007 176 p. € 20.00

ISBN 9789038203416

2002 86 p. € 16.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Kunstwetenschap Itinera. Onderzoekstrajecten voor de Studie van Hedendaagse Kunst Claire Van Damme, Patrick Van Rossem & Christine Marchand (red.)

ISBN 9789038206875

2004 247 p. € 20.00

In het teken van de kunst. x manieren van tekenen in de hedendaagse kunst Claire Van Damme, Francisca Vandepitte & Wim Lots (red.)

ISBN 9789038201191

1997 210 p. € 16.00

Zoométries. Hedendaagse kunst in de ban van het dier Claire Van Damme, Patrick Van Rossem & Christine Marchand (red.)

ISBN 9789038207964

2005 203 p. € 18.50

Art & Food. Food for thought. Hedendaagse kunst op het menu Claire Van Damme & Patrick Van Rossem (red.)

ISBN 9789038209821

2006 189 p. € 17.00

The leopard’s spots. Bekent hedendaagse Kunst kleur? Claire Vandamme, Patrick Van Rossem & Catherine De Dijcker (red.)

ISBN 9789038211961

2008 163 p. € 20.00

Touch me, don’t touch me. De Toets als Interface in de Hedendaagse Kunst Claire Vandamme, Patrick Van Rossem & Marijke Van Eeckhaut (red.)

ISBN 9789038211954

2008 248 p. € 20.00

Behind or beside you. Dynamische processen in de coulissen van de hedendaagse kunstschepping

Studies in Performing Arts and Media (SPAM) Met de reeks Studies in Performing Arts and Media biedt de onderzoekseenheid van het Vakgebied Theaterwetenschappen (Podium- en Mediale Kunsten) van de Universiteit Gent een forum voor vernieuwend theaterwetenschappelijk onderzoek: theoretisch onderbouwde studies in verband met de podiumkunsten, film en nieuwe media die zowel een historisch als een hedendaags onderwerp kunnen beslaan.

Studies in performing arts and media 1 - Performing Arts in the Austrian 18th Century: New Directions in Historical and Methodological Research Jaak Van Schoor, Christel Stalpaert & Bram Van Oostveldt

ISBN 9789076645018

1999 202 p. € 24.80

Studies in performing arts and media 2 - The Theatre de la Monnaie and Theatre Life in the 18th Century Austrian Netherlands Bram Van Oostveldt

ISBN 9789076645032

2000 163 p. € 24.80

Studies in performing arts and media 3 - Critical Essays discussing Peter Greenaway’s Prospero’s Books Christel Stalpaert (red.)

ISBN 9789076645025

2000 223 p. € 24.80

Studies in performing arts and media 4 Ballets suédois Pascale De Groote

ISBN 9789038204086

2002 122 p. € 18.00

No beauty for me there where human life is rare On Jan Lauwers’ theatre work with Needcompany Christel Stalpaert, Frederik Le Roy & Sigrid Bousset (red.)

Claire Van Damme, Patrick Van Rossem, Marijke Van Eeckhaut & Björn Scherlippens (red.)

ISBN 9789038210575

ISBN 9789038215211

Filmsporen. Opstellen over film, verleden en geheugen

2009 204 p. € 23.00

2007 389 p. € 22.00

Daniël Biltereyst & Christel Stalpaert (red.)

Look alike. Kunstenaarsprofielen en artistiek rollenspel in hedendaagse kunst

ISBN 9789038211312

Claire Van Damme, Marijke Van Eeckhaut, Björn Scherlippens & Sarah Willems

Het spel voorbij de waanzin. Een theatrale praktijk?

ISBN 9789038215228

2009 303 p. € 24.00

Invitation au voyage. Kunst als voertuig voor mentale reizen Claire Van Damme, Marijke Van Eeckhaut & Björn Scherlippens

ISBN 9789038216829

2010 292 p. € 24.00

Evelien Jonckheere, Christel Stalpaert & Katrien Vuylsteke Vanfleteren (red.)

ISBN 9789038216911

2010 279 p. € 25.00

Tickle your catastrophe Frederik Le Roy, Nele Wynants, Dominiek Hoens & Robrecht Vanderbeeken (red.)

ISBN 9789038217222

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

2007 230 p. € 22.00

2011 215 p. € 25.00

25


Literatuur- en cultuur(wetenschap) Een man, zijn vrouw en hun twee zonen Een collectieve biografie van de familie Pée

Etty Hillesum in discours

Nico Van Campenhout (red.)

ISBN 9789038218892

ISBN 9789038219707

2012 295 p. € 25.00

De vrijzinnige flamingant Julius Pée (1871-1951) was tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw een opmerkelijke figuur in het cultuurleven in Vlaanderen, onder meer als dé grote promotor van de gerenommeerde Nederlandse auteur Multatuli. Zijn oudste zoon, Paul Pée, was journalist en publicist, die in de jaren 1920 een heftige aan-en-af-romance beleefde met de dichteres Alice Nahon. Zijn broer, Willem Pée, verwierf bekendheid als hoogleraar Nederlandse taalkunde en dialectologie, achtereenvolgens aan de universiteiten van Luik en Gent. De figuur op de achtergrond in de familie, maar die in deze ‘collectieve biografie’ zeker niet mocht worden vergeten, was echtgenote en moeder Anna Marie Clémentine Poncelet.

‘Jarig in mijn schitterend woord’ Opstellen over Hugues C. Pernath Yves T’Sjoen, Els van Damme & Lynn Custers (red.) ISBN 9789038220291

Verschijnt november 2012

Dirk van Bastelaere noemde Hugues C. Pernath (1933-1975) ‘de besmettelijkste dichter van Vlaanderen’. In de spraakmakende bloemlezing Hotel New Flandres (2009) is Pernath getypeerd als een ‘paradigmadichter’ die een nieuw discours in de poëzie in Vlaanderen introduceerde. Deze uitspraken over de betekenis van Pernaths literaire nalatenschap staan in contrast met de academische aandacht voor het werk. De opstellenbundel Jarig in mijn schitterend woord wil aanzetten formuleren voor een hernieuwde aandacht voor Pernath. Academici en andere onderzoekers hebben in hun bijdrage diverse aspecten belicht over leven en werk van de dichter.

Mediating Form – Forming Media The Production of Culture, Genre, and Textuality in Eighteenth-Century Literature Sandro Jung ISBN 9789038219844

2012 ca. 230 p. € 27.00

Deze essaybundel verzamelt studies over de achttiende-eeuwse literatuur en cultuur. Op zeer uiteenlopende, maar complementaire manieren bieden deze essays contextualiseringen van de verscheidene vormen van literair-culturele expressie. Het boek bespreekt de behandeling van bestaande discursieve en generische tradities door eigentijdse literatoren, onder meer via een analyse van het gebruik van ‘monumentaliserende’ metaforen. Engelstalige publicatie.

Ria van den Brandt & Klaas A.D. Smelik (red.) 2011 148 p. € 18.00

Etty Hillesum vond in 1943 de dood in Auschwitz en kreeg bekendheid door de postume publicatie van haar dagboek. Deze studie besteedt aandacht aan ‘nieuwe vondsten’, zoals blocnotevelletjes, oude brieven, beschreven boekjes, losse aantekeningen en andere historische documenten. Het historische en literairhistorische onderzoek gaat onverwijld door en draagt bij tot een meer wetenschappelijk verantwoord beeld van de persoon en haar geschriften. Ook andere thema’s en vragen zoals haar verondersteld martelaarschap, de verschillende aspecten van haar spiritualiteit en de Franstalige receptie van Hillesums nalatenschap komen aan bod.

Sprookjes en filookjes Filosoferen over sprookjes Eef Cornelissen & Isabelle Desegher ISBN 9789038219004

2012 103 p. € 16.00

Sprookjes zijn al eeuwenoud en blijven mensen boeien. Ze nemen ons even mee naar een wereld waar de verwondering hoogtij viert en magie aan de bomen groeit. De bedenkers van de Sprookjesacademie onderzoeken, naast de verschillende interpretaties die al rond sprookjes bestaan, hoe sprookjes kunnen worden ingezet om het filosofisch denken bij kinderen te stimuleren. Klassieke sprookjes worden in het laboratorium onderzocht op hun filosofisch potentieel maar ook vernieuwende brouwsels zoals creatieve sprookjes, themasprookjes en filosofische sprookjes worden tevoorschijn getoverd. Het filookje of het filosofisch sprookje wordt daarbij extra in de verf gezet. Een boek boordevol tips en inspiratie.

Guess who’s coming to dinner Liber amicorum voor Rik Pinxten Ine Pisters, An Van Dienderen & Chia Longman ISBN 9789038220130

2012 465 p. € 25.00

Guess who’s coming to dinner bundelt beelden en verhalen van een zestigtal auteurs. Over hoe de wereld in hen woont, over Rik Pinxten, over het plezier van het zoeken. Een Liber Amicorum ter gelegenheid van het emeritaat aan de UGent van een prominente antropoloog.

Ieder zijn eigen Arnon Grunberg Vertaling, promotie en receptie in Italië, Spanje, Catalonië, Portugal en Roemenië Dolores Ross, Arie Pos & Marleen Mertens (red.) ISBN 9789038219042

2012 267 p. € 22.00

Zie rubriek Ginkgo.

26

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Literatuur- en cultuur(wetenschap) Ethiek van de lectuur Frans Kellendonk en de (h)erkenning van de andersheid

Sascha Bru & Anneleen Masschelein (red.)

ISBN 9789038215020

Matthieu Sergier ISBN 9789038219752

Tijding en Tendens. Literatuurwetenschap in de Nederlanden (CLW 1)

2012 260 p. € 27.00

Zie rubriek Ginkgo.

2009 157 p. € 22.00

Zie rubriek Ginkgo.

Les nouvelles voies du comparatisme (CLW 2) Hubert Roland & Stéphanie Vanasten (éds.)

ISBN 9789038216874

Receptions of antiquity

2010 177 p. € 22.00

Zie rubriek Ginkgo.

Jan Nelis (red.) ISBN 9789038218830

2011 372 p. € 20.00

Dit liber amicorum, samengesteld naar aanleiding van het emeritaat van Freddy Decreus, geeft een idee van de veelzijdigheid van de nawerking van de klassieke cultuur in verschillende tijdvakken en (academische) disciplines. Als dusdanig weerspiegelt het de kritische, niet-dogmatische, interdisciplinaire aanpak van de oudheidkunde die ook Freddy Decreus zelf doorheen zijn carrière steeds heeft voorgestaan. Engelstalige publicatie.

Hermeneutiek in veelvoud (CLW 3) Lars Bernaerts & Jürgen Pieters (red.)

ISBN 9789038218250

2011 164 p. € 22.00

Zie rubriek Ginkgo.

Elizabeth Gaskell, Victorian culture and the art of fiction. Essays for the bicentenary Sandro Jung (red.)

Experiments in genre in eighteenth-century literature Sandro Jung (eds.) ISBN 9789038216638

2011 240 p. € 25.00

Deze bundel bevat essays over de Engelstalige literatuur in de 18de eeuw. De auteurs verkennen de innovatie, experimenten en onderlinge relaties in de literatuur van deze periode, zowel voor proza als voor poëzie. De bundel biedt een aantal originele visies aan en het is de hoop en de bedoeling van de editor dat dit kan leiden tot verder verdiepend onderzoek. Engelstalige publicatie.

Dingenzoeken in Taka-Tukaland Periteksten in de Nederlandstalige poëzie Yves T’Sjoen ISBN 9789038216683

2011 267 p. € 24.00

Periteksten zijn alle tekstuele elementen die buiten de literaire tekst staan en die de aanwezigheid van een auteur laten vermoeden.Voorwoorden, fotografisch materiaal en andere visuele reproducties, aantekeningen, motto’s en opdrachten, kaftontwerpen, typografie en lay-out, regelnummering en titelkeuze in literaire boekpublicaties worden tot de peritekst gerekend. Aan de hand van een reeks casussen in de moderne Nederlandstalige poëzie wordt de veelzijdige werking van de peritekst onderzocht.

ISBN 9789038216294

2010 217 p. € 25.00

De auteurs van deze bundel brengen vooral nieuw onderzoek over deze belangrijke Victoriaanse schrijfster, Elizabeth Gaskell, maar zetten tegelijk ook de lijnen uit voor toekomstig Gaskellonderzoek. Engelstalige publicatie.

Bakhtin’s theory of the literary chronotope Reflections, applications, perspectives Nele Bemong, Pieter Borghart, Michel De Dobbeleer, Kristoffel Demoen, Koen De Temmerman & Bart Keunen (red.) ISBN 9789038215631

2010 213 p. € 30.00

Zie rubriek Ginkgo.

A Dictionary of Nineteenth-Century Journalism (DNCJ) Laurel Brake & Marysa Demoor (red.)

ISBN 9789038213408

2009 1014 p. € 85.00

Encuentros de ayer y reencuentros de hoy Flandes, Países Bajos y el Mundo Hispánico en los siglos XVI-XVII Patrick Collard, Miguel Norbert Ubarri & Yolanda Rodríguez Pérez (red.)

ISBN 9789038215273

2009 205 p. € 15.00

Verbrande schrijvers. ‘Culturele’ collaboratie in Vlaanderen (1933-1953) Lukas De Vos, Yves T’Sjoen & Ludo Stynen (red.)

ISBN 9789038215099

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

2009 207 p. € 22.00

27


Literatuur- en cultuur(wetenschap) Waarom cultuur niet belangrijk is en cultuursubsidie nog minder

Voor den duivel geen stap achteruit! Beelden van Gent in de literatuur

Gust De Meyer

Frans Heymans

ISBN 9789038215280

2009 253 p. € 21.00

ISBN 9789038200675

1992 320 p. € 37.00

Oecumenius. Verklaring van de Apocalyps Didactica Classica Gandensia

Marc De Groote

ISBN 9789038214290

2009 229 p. € 18.00

In het spoor van Emile Zola. De narratologische code(s) van het Europese naturalisme Pieter Borghart

ISBN 9789038210438

2006 244 p. € 25.00

Zie rubriek Ginkgo.

Elixir Gaulois. De herschrijving van Asterix & Vercingetorix of onze vergeten-ideologische blik op het verleden (Didactica Classica Gandensia 48 – 2008) Freddy Decreus & Roger Stroobandt (red.)

Negen muzen, tien geboden

ISBN 9789038214306

Benjamin Biebuyck e.a.

ISBN 9789038207926

Didactica Classica Gandensia is het tijdschrift van de vakgroep Latijn & Grieks van de Universiteit Gent en kent een lange traditie. Sinds 2008 wordt het uitgegeven door Academia Press, dat dit jaarboek voor de gelegenheid in een nieuw jasje heeft gestoken.

2005 243 p. € 30.00

2009 168 p. € 13.00

Zie rubriek Ginkgo.

Cupidae legum iuventuti Een kennismaking met de instituten van Justinianus (Didactica Classica Gandensia 49 – 2009)

Geschreven en gedrukt

René Forrez

ISBN 9789038214375

Herman Pleij, Joris Reynaert, e.a.

ISBN 9789038205489

2004 241 p. € 20.00

Us and Them. Essays over filosofie, politiek, religie en cultuur van de Antieke Oudheid tot Islam in Europa. Ter ere van Herman De Ley

2009 130 p. € 11.00

De literatuur van de Romeinen. Een gids voor gebruikers (Didactica Classica Gandensia 50 – 2010) Daniël Knecht & Roger Stroobandt (red.)

ISBN 9789038216676

2010 254 p. € 20.00

Danny Praet

ISBN 9789038212791

2008 466 p. € 20.00

Verhaal en verbeelding Chronotopen in de westerse verhaalcultuur Bart Keunen

ISBN 9789038210711

2007 171 p. € 12.75

Tijd voor een verhaal. Mens- en wereldbeelden in de (populaire) verhaalcultuur

Centrum voor de Studie van de Christelijke Tradities (CSCT) De drie Romes. Heiligenlevens, vormen van verering en intellectuele debatten in de Westerse middeleeuwen, in Byzantium en in de Slavische tradities Danny Praet & Nel Gillaert (red.)

ISBN 9789038216454

2010 258 p. € 20.00

Bart Keunen

ISBN 9789038207384

2005 200 p. € 15.00

Studia Germanica Gandensia - Libri

Onderstroom. De vergankelijkheid van het schrijverschap

Metaphor and metaphorology

Yves T’Sjoen & Ludo Stynen

ISBN 9789038202846

ISBN 9789038206639

2004 141 p. € 15.00

Gebroken hart in oosterse literaturen Caroline Janssen

ISBN 9789038203331

28

2001 139 p. € 12.50

Myriam Taverniers

2002 207 p. € 15.00

Schouwende Fantasye Opstellen van Werner Waterschoot Werner Waterschoot

ISBN 9789038203164

2002 275 p. € 22.50

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Literatuur- en cultuur(wetenschap) Studia Germanica Gandensia - Jaarboeken Schrillers. De stille, de stoere en de schoft Aanzet tot een beknopte geschiedenis van het Vlaamse misdaadverhaal (1898-2003) Lukas De Vos

ISBN 9789038205496

2003 57 p. € 6.00

Zwaartekracht overwonnen. Dossier over ‘allochtone’ literatuur Yves T’Sjoen

ISBN 9789038206929

2004 90 p. € 10.00

Denkend in andere hoofden. Over Roland Barthes Kris Pint

ISBN 9789038208626

2005 73 p. € 10.00

De Holocaust Herschrijven? Joodse Post Holocaustliteratuur Jaak De Vos (red.)

ISBN 9789038211947

2007 97 p. € 10.00

De experimentele encyclopedische roman: tussen archief en autofictie

Over muren… en andere vrijheden (Studium Generale 2009-2010) Stefan Hertmans (red.)

ISBN 9789038216690

2010 163 p. € 16.75

De mens … maat van alle dingen (Studium Generale 2010-2011) Sofie Vandamme (red.)

ISBN 9789038218274

2011 187 p. € 15.00

Geluk: drang of dwang? (Studium Generale 2011-2012) Sofie Vandamme (red.)

ISBN 9789038220178

2012 181 p. € 15.00

Dit jaarboek van het Studium Generale van de Hogeschool Gent bevat de teksten van alle lezingen die tijdens het academiejaar 2011-2012 werden gehouden. Het thema, ‘Geluk: drang of dwang?’, werd interdisciplinair aan verschillende invalshoeken getoetst. Bovendien werden de twee beste papers van deelnemende studenten mee opgenomen. Deze lezingenreeks en de bijhorende bundel werden samengesteld door Sofie Vandamme. Het boek bevat bijdragen van Sofie Vandamme, Frank Vandenbroucke, Bruno Vanobbergen, Dimitri Verhulst, Pascal Bruckner, Jürgen Mettepenningen, Piet Van Eeckhaut, David Healy, Luc Deleu, Menno van der Veen, Michael De Cock, Ruut Veenhoven, Antoon Vandevelde en Hannes Dereere.

Gunther Martens (red.)

ISBN 9789038215235

2009 100 p. € 10.00

Oneindige verhalen Hoe canonwerken voortleven in de jeugdliteratuur Sylvie Geerts & Sara Van den Bossche (red.)

ISBN 9789038218755

2011 76 p. € 10.00

Deze nieuwe uitgave in de reeks Spieghel Historiael bundelt een aantal thematische bijdragen over de manier waarop de literaire canon voortleeft in de jeugdliteratuur. Na een theoretische inleiding volgen een aantal cases, waarin onder meer de figuur van de historische Robin Hood aan bod komt.

Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) Het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) van de UGent-VUB is een onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met de experimentele traditie in de Nederlandse literatuur sinds het einde van de negentiende eeuw tot op vandaag. Het wil onderzoek stimuleren en verrichten naar literatuur die bewust afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing.

Jan Walravens en het experiment Lars Bernaerts, Hans Vandevoorde & Bart Vervaeck

Studium Generale Dit jaarboek van het Studium Generale van de Hogeschool Gent, lid van de Associatie Universiteit Gent, publiceert de teksten van de lezingen gehouden tijdens het academiejaar voordien. Welk thema ook voorop staat, het wordt telkens interdisciplinair getoetst. Bovendien werde de lezingen aangevuld met de beste twee papers van deelnemende studenten.

Het vergeten van het geheugen (Studium Generale 2007-2008) Stefan Hertmans

ISBN 9789038213316

2008 162 p. € 12.00

Grenzen aan de ethiek (Studium Generale 2008-2009) Stefan Hertmans

ISBN 9789038213316

ISBN 9789038217079

2011 229 p. € 25.00

Zie rubriek Ginkgo.

Breuken en bruggen. Moderne Nederlandse literatuur/ Hedendaagse perspectieven Lars Bernaerts, Carl de Strycker & Bart Vervaeck

ISBN 9789038217314

2011 292 p. € 25.00

De literatuurgeschiedenis leert ons dat de ene vernieuwingstendens de andere opvolgt in de 19e en 20e eeuw. Dit boek maakt deze literaire dynamiek tastbaar en inzichtelijk, maar nuanceert de vernieuwing ook door de aandacht voor continuïteit en traditie. Op drie domeinen laat dit boek zien hoe de moderne Nederlandse literatuur bestudeerd wordt: op het vlak van de literaire teksten, de theoretische literatuurstudie, en de relaties tussen literatuur en andere kunsten, media en discoursen. Aan de hand van heldere beschouwingen over belangwekkende teksten en episodes uit de Nederlandse literatuur wordt duidelijk dat de literair-historische en theoretische breukmomenten nooit radicaal zijn.

2008 161 p. € 12.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

29


Literatuur- en cultuur(wetenschap) Paul de Wispelaere. De moderne roman Bart Vervaeck (red.)

ISBN 9789038218052

2011 220 p. € 25.00

De moderne roman en zijn verspreiding zijn in Vlaanderen nauwelijks denkbaar zonder Paul de Wispelaere. Als dagboek- en romanschrijver zorgde hij ervoor dat die genres aansluiting vonden bij de internationale vernieuwingen. Als essayist hielp hij als geen ander mee aan de verspreiding van de Franse en Duitse romanvernieuwingen in het Nederlandse taalgebied. Precies die moderne roman staat centraal in dit boek.

30

Het binnenste buiten Werk en leven van Willem Brakman Lars Bernaerts & Bart Vervaeck (red.)

ISBN 9789038220284

Verschijnt november 2012

Op 8 mei 2008 stierf Willem Brakman, 86 jaar oud en auteur van een indrukwekkend oeuvre. Hij schreef meer dan veertig romans, zes verhalenbundels en drie verzamelingen essays. Hij werd bekroond met de P.C. Hooftprijs 1981 en gold als een van de meest vernieuwende en virtuoze auteurs van zijn generatie. Het binnenste buiten werpt een nieuw licht op het werk en het leven van Willem Brakman. Een tiental specialisten buigt zich over het begin van Brakmans literaire carrière, zijn autobiografische blik, zijn spel met de romanruimte, zijn humor en parodieën. Bovendien is er een interview met de auteur en wordt voor het eerst een deel van zijn onvoltooide laatste roman gepubliceerd.

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Mens, plant en dier DNA. Beeldverhaal van een molecule

The Dolichodoridae of the World

Israel Rosenfield, Edward Ziff & Borin Van Loon

Etienne Geraert

ISBN 9789038219981

2012 256 p. € 24.00

Een wetenschappelijk boek over DNA, gebracht in een beeldverhaal: het lijkt bijna onmogelijk. En toch zijn de auteurs van dit boek er met glans in geslaagd om een boeiende combinatie te maken van wetenschap, geschiedenis en filosofie, gekruid met een vleugje humor. Een leesbaar overzicht voor een breed publiek van de complexe maar boeiende wereld van de genetica.

ISBN 9789038218632

2011 520 p. € 30.00

The Criconematidae of the World. Identification of the Family Criconematidae (Nematoda) Etienne Geraert

ISBN 9789038216331

2010 615 p. € 30.00

The Tylenchidae of the World. Identification of the family Tylenchidae (Nematoda)

Fascinerend leven. Markante figuren en ideeën uit de geschiedenis van de biologie

Etienne Geraert

ISBN 9789038213552

2008 540 p. € 30.00

Linda Van Speybroeck & Johan Braeckman (red.) ISBN 9789038220376

Verschijnt december 2012

De voorbije decennia is de aandacht voor biologie, zowel in de wijsbegeerte, de geschiedenis als in andere disciplines, sterk gestegen. De biologie wordt nu al de wetenschap van de 21ste eeuw genoemd. De zogenaamde filosofie van de biologie werd een volwaardige filosofische subdiscipline en belangrijke biologen en wetenschapshistorici gaven de geschiedenis van de biologie de plaats die ze verdient. Dit boek bundelt achttien teksten waarin telkens een of meerdere kernfiguren worden besproken. De ontwikkeling van hun denken wordt uiteengezet en in een breder perspectief geplaatst. Vier wetenschappers reflecteren over het heden en de toekomst, om de teksten over het verleden te laten aansluiten op wat er momenteel gebeurt en mogelijks te gebeuren staat.

Bos onder de loep 40 jaar onderzoek in het Aelmoeseneiebos Margot Vanhellemont & Kris Verheyen ISBN 9789038218229

2011 141 p. € 15.00

Aan de hand van heel wat onderzoek op en rond een concrete bosomgeving beantwoordt dit boek op een heldere manier vragen over de rol die bossen kunnen vervullen in onze maatschappij: het bos als ecosysteem, voorraadkamer, milieuregelaar en recreatieruimte. Bevat een uitgebreid overzicht van al het onderzoek dat gebeurde rond het Aalmoeseneiebos.

The Concept of Ecological Debt: its Meaning and Applicability in International Policy Erik Paredis, Gert Goeminne, Wouter Vanhove, Frank Maes & Jesse Lambrecht

ISBN 9789038213415

2008 288 p. € 20.00

Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies Jan-Bart Calewaert & Frank Maes

ISBN 9789038210858

2007 326 p. € 27.00

Bosomvorming. Noodzaak en praktijk van een effectgerichte maatregel tegen verzuring en vermesting An De Schrijver, Noël Lust, Guy Geudens & Vincent Kint

ISBN 9789038204390

2002 93 p. € 12.00

Comparison of ecosystem functioning and biogeochemical cycles in temperate forests in Southern Chile and Flanders An De Schrijver, Noël Lust & Vincent Kint

ISBN 9789038203935

2002 129 p. € 12.00

Gids risicoplanten Marcel De Cleene ISBN 9789038208909

2006 387 p. € 30.00

Dit naslagwerk behandelt planten die in Noordwest-Europa voorkomen en een risico op vergiftiging vormen voor mens en/ of dier. Het gevaar voor plantaardige vergiftigingen komt niet alleen voor bij de mens (vooral peuters en kleuters) maar ook bij dieren (kleine huisdieren). De auteur beschrijft de kenmerken en vindplaats van tientallen planten en geeft indicaties over hun giftigheid. Makkelijk consulteerbaar dankzij een handig register.

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

31


Onderwijs en pedagogiek Onderzoekscompetent in de klas Praktische gids voor de vakken biologie, chemie en fysica in het secundair onderwijs

Klassewerk. Het Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit in de klas

Katrien Strubbe, Binke D’Haese, John De Poorter & Hans Vanhoe

Inge Van de Putte, Roos David, Stijn Vandevelde, Eveline De Windt, Joke De Wilde & Gilbert Van den Abbeele

ISBN 9789038219172

2012 98 p. € 10.00

Deze gids vertaalt het abstracte concept ‘onderzoekscompetentie’ naar praktische hulpmiddelen voor de leerkrachten wetenschappen in het secundair onderwijs. In een inleidend hoofdstuk wordt het begrip onderzoekscompetentie theoretisch gekaderd. Vervolgens komen algemene (onderzoeksvraag, reflectie,…) en specifieke (plannen, observeren, meten, structureren,…) onderzoeksvaardigheden aan bod. Enkele uitgewerkte werkvormen vormen de kern van het verhaal: onderwijsleergesprek, demonstratieproef, leerlingenproef, vraagstukken, theoretische analyses en cartoons.

Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context Christiane Timmerman, Noel Clycq & Barbara Segaert (red.) ISBN 9789038219035

2012 236 p. € 22.00

Hoewel ons onderwijssysteem bekend staat als één van de beste ter wereld, is de kloof tussen leerlingen die zeer goed en zeer slecht presteren groot. Een meerderheid van de slechtst presterende leerlingen zijn jongeren met migratieachtergrond. Het onderwijs vertrekt nog steeds van de idee dat de slaagkansen zullen verhogen wanneer men zich aanpast aan de dominante cultuur, maar die aanpak blijkt niet meer toereikend. De etnisch-culturele en sociaaleconomisch heterogene samenstelling van de schoolpopulatie, zo leert deze studie, stelt nieuwe uitdagingen aan ons democratisch onderwijsproject.

ISBN 9789038215914

2010 € 23.00

Steeds meer klassen in Vlaamse basisscholen kenmerken zich door een diverse samenstelling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit pakket (met een basisboek, een verdiepingsboek en een dvd-bundel met zes concrete praktijkvoorbeeld) biedt een vernieuwend ondersteuningsconcept aan, waarbij de leraar op een activerende manier ondersteund wordt door de zorgcoördinator. Het eindresultaat moet een klasklimaat zijn waar alle kinderen zich goed voelen.

VTBL. Vlaamse Test Begrijpend Lezen Christel Van Vreckem, Annemie Desoete, Lieve De Paepe & Herman Van Hove ISBN 9789038216171

2010 € 60.00

De VTBL is een instrument om een duidelijk zicht te krijgen op het begrijpend lezen van Vlaamse kinderen. Deze test is theoretisch onderbouwd en is uitgebouwd volgens evidence basedprincipes. Het testpakket bevat een inleidend handboek, een set scoreformulieren, leesteksten en vragenboekjes. De VTBL zal het best renderen als diagnostisch instrument in een individuele setting en is bijzonder geschikt voor CLB-centra, revalidatiecentra, logopedisten, orthopedagogen, psychologen, scholen voor buitengewoon onderwijs,…

Gender en schoolstructuur Acties en reacties onder vroeg-adolescenten Herman Brutsaert

Onderzoek innoveert onderwijs. Partnerschap tussen lerarenopleiding en basisscholen werkt

ISBN 9789038216751

Caroline Detavernier, Geertrui De Ruytter, Veerle Martens, Jan van den Akker, Hilde Van Houte & Kristien Vercoutere

Jeugd op de dool

ISBN 9789038217055

2010 227 p. € 17.00

Koen Raes

ISBN 9789038215297

2009 66 p. € 10.00

2011 93 p. € 12.50

Hoe kan je aan onderzoek doen waar iedereen effectief beter van wordt? De opleiding ‘Bachelor in het onderwijs: Kleuteronderwijs’ van de Arteveldehogeschool koos de voorbije jaren resoluut voor onderzoek en ontwikkeling met een sterke participatie van basisscholen. Een dergelijk onderzoeksbeleid uitbouwen impliceerde beslissingen in tal van beleidsdomeinen, ingebed in een bredere context. Het is een verhaal van samenwerken, betrekken van teamleden en studenten en een breed netwerk buiten de opleiding. Maar om vooruitgang te blijven boeken dient de knowhow gedeeld te worden. Dat is wat deze publicatie als doel heeft: zuurstof geven aan het vuur in andere hogescholen om praktijkgericht onderzoek te verrichten.

The impact of instructional development in higher education: effects on teachers and students Ann Stes

ISBN 9789038213200

2008 215 p. € 20.00

Universiteiten in Europa in de 21ste eeuw Netwerken in een veranderende samenleving Kurt De Wit

ISBN 9789038212227

2008 362 p. € 20.00

Creatief denken in het [secundair] onderwijs Nansi Van Geetsom

ISBN 9789038213460

32

2008 72 p. € 12.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Onderwijs en pedagogiek Ik moet/mag naar school Marc Hullebus

ISBN 9789038210919

2007 345 p. € 18.75

Opvoedend onderwijs Verkenningen in de theorie en de praktijk van de waardecommunicatie op school Hans Van Crombrugge & Bruno Vanobbergen

ISBN 9789038203010

Welke universiteit willen wij (niet)? Patrick Loobuyck, Guy Vanheeswijck, Walter Van Herck, Els Grieten & Kathleen Vercauteren (red.)

ISBN 9789038211879

2007 226 p. € 10.00

2001 227 p. € 17.35

Koestert Vlaanderen zijn onderwijs? Over onderwijspolitiek Valeer Van Achter

Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving

ISBN 9789038203195

2001 123 p. € 10.00

Sven Sierens, Mieke Van Houtte, Patrick Loobuyck, Kaat Delrue & Koen Pelleriaux

ISBN 9789038209999

2006 252 p. € 16.00

Aanwerving van leraren technische en praktijkvakken Jef Verhoeven & Koen Stassen

ISBN 9789038208725

2006 176 p. € 11.50

Leen Dom

2006 336 p. € 15.00

Hoogbegaafden in het basisonderwijs Ann Meersman

ISBN 9789038208466

2005 160 p. € 15.00

Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse scholen Peter Van Petegem

ISBN 9789038208473

2005 335 p. € 15.00

Leren, onderwijzen en leren onderwijzen Vincent Donche

ISBN 9789038208664

2005 250 p. € 12.50

Onderzoek naar kenmerken van effectieve scholen Sven De Maeyer & Rita Rymenans

ISBN 9789038206349

De vzw DIROO is een onafhankelijk, netoverschrijdend dialoogcentrum dat practici, wetenschappers, filosofen en beleidsactoren tot een bedachtzame dialoog brengt over opvoedings- en onderwijsproblemen en daarover publiceert.

Cultuur en vorming aan universiteit en hogeschool (DIROO-Academia 1)

Ouders en scholen ISBN 9789038210360

DIROO

2004 368 p. € 20.00

Guy Aelterman, Paul B. Cliteur, Chantal De Smet, Hugo Roeffaers, H.W. von der Dunk & Hans Van Crombrugge

ISBN 9789038204185

Kinderen maken het verschil. Over gelijke kansen in het basisonderwijs (DIROO-Academia 2) Hans Annoot, Louisa Peeters (red.), Johan Hessels, Valeer Van Achter, Wim Meijnen & Raf Verstegen

ISBN 9789038204802

Hans Van Crombrugge & Nancy Vansieleghem

ISBN 9789038204819

2003 165 p. € 15.00

2003 90 p. € 10.00

Het pedagogisch project van de humaniora van de 21ste eeuw (DIROO-Academia 3) Jan De Maeyer, Luc Heyerick, Nikolaas Sintobin s.j., Marc Spoelders, Valeer Van Achter, Hans Van Crombrugge & Griet Van Raemdonck

ISBN 9789038205410

2003 107 p. € 10.00

Wordt het ASO afgeschaft? (DIROO-Academia 4) Hans Annoot, Walter Daems, André de Laet, Jacques De Maere, Werner Govaerts, Marina Slegtinck, Valeer Van Achter, Marina Van Hoorick & Willem Verbeek

ISBN 9789038205687

Kleur(en) (be)kennen

2002 105 p. € 10.00

2004 130 p. € 10.00

Is de leraar een coach? Reflecties over de uitgangspunten van de huidige lerarenopleiding (DIROO-Academia 5)

Geen kinderspel

Heiner Göbbels, Bart Maes, Willy Sleurs, Valeer Van Achter & Margriet Vos

Bruno Vanobbergen

ISBN 9789038206370

ISBN 9789038205199

2003 212 p. € 17.00

Waar staat de leraar in onze samenleving? Antonia Aelterman, Jef Verhoeven, Isabel Rots, Ina Buvens, Nadine Engels & Peter Van Petegem

ISBN 9789038203973

2002 219 p. € 17.00

Verscheiden maar toch één. Reflecties over de interculturele vorming van jongeren (DIROO-Academia 6) Frank Bank, Ad Bouwer, Michael Deng, André De Laet, Jozef De Witte, Nick Hogendoorn, Jalil Makhkash, Leo Molenaar, Koos Slurinck, Valeer Van Achter, Hans Van Crombrugge & Philip van der Made

ISBN 9789038207421

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

2004 133 p. € 10.00

2005 116 p. € 10.00

33


Onderwijs en pedagogiek Europa als macht? Reflecties over de vorming van jonge Europeanen (DIROO-Academia 7) Raoul Bauer, Kardinaal Godfried Danneels, Danielle Deli, Kris De Boel, Maria Grever, Eva Lodewijckx, Leen Pil, Mieke Provoost, Roger Standaert, Leo Tindemans,Valeer Van Achter, Hans Van Crombrugge, Jan Van der Veken & Joke van der Leeuw-Roord

ISBN 9789038208053

2005 167 p. € 12.00

De onderwijskunde voorbij. Reflecties (DIROO-Academia 8) Valeer Van Achter

ISBN 9789038209005

2006 120 p. € 10.00

Management en het onderwijs. Reflecties (DIROO-Academia 9)

Cultuur en onderwijs. Nadenken over cultuur, culturele vorming en de bijdrage van de vakleraar (DIROO-Academia 14) Luc Braeckmans (red.)

ISBN 9789038213941

2009 216 p. € 15.00

DRIVE! Van onderwijs naar onderneming (DIROO-Academia 15) Luc Braeckmans (red.)

ISBN 9789038215617

2010 241 p. € 15.00

Van Praxis tot politiek. Nadenken over en handelen in het onderwijs (DIROO-Academia 16) Valeer Van Achter

ISBN 9789038216867

2010 154 p. € 15.00

Luc Braeckmans, Piet Coppieters, Helena De Clercq, Eddy De Laet, Inge Lynen, Valeer Van Achter, Jan van den Nieuwenhuijzen & Roland Verkest

Leraar met hart en ziel. Naar een pedagogiek van liefde en vrijheid (DIROO-Academia 17)

ISBN 9789038209142

Luc Braeckmans (red.)

2006 150 p. € 12.00

Ze zijn zo onbeschoft, mevrouw. Reflecties over morele vorming op school (DIROO-Academia 10) Luc Braeckmans (red.), Roger Burggraeve, Jo De Schuyter, Jan Decuypere, Guido Dekeyser, Hugo Durinck, Tomas Folens, Hans Van Crombrugge, Jos Vanachter, Jan Verplaetse & H.W. von der Dunk

ISBN 9789038209951

2006 148 p. € 10.00

Winfried Böhm. Theorie en praxis. Een inleiding in het pedagogische grondpro-bleem (DIROO-Academia 11) Luc Braeckmans (red.)

ISBN 9789038210926

2007 180 p. € 16.50

Onderwijzen zonder wijzen (DIROO-Academia 12) Luc Braeckmans, Valeer Van Achter & Geert Van Coillie

ISBN 9789038212500

ISBN 9789038217376

2011 299 p. € 16.00

Onderwijzen tussen beleid en pedagogiek (DIROO-Academia 18) Luc Braeckmans

ISBN 9789038219417

2012 160 p. € 15.00

De leraar beschikt bij het vervullen van zijn of haar taak over enige autonomie, maar deze is in de regel bijzonder sterk beperkt. In de eerste plaats vaardigen overheden velerlei maatregelen uit, meestal met een dwingend karakter. Anderzijds zijn er pedagogen en onderwijsdeskundigen die vanuit zeer uiteenlopende academische en semi-academische achtergronden instructies en adviezen verstrekken. Hoe stelt de leraar zich op om onder die druk van externe maatregelen, instructies en adviezen niet alleen staande te blijven, maar ook en vooral het onderwijs zelf te versterken?

2008 193 p. € 15.00

De basisschool in dienst van de persoonswording van het kind (DIROO-Academia 13) Luc Braeckmans

ISBN 9789038212562

34

2008 180 p. € 15.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Politiek en bestuur Liberale vakbond: contradictio in terminis? Een onderzoek naar het profiel en de overtuigingen van de leden van ACLVB

Gezien, gehoord, vertegenwoordigd? Diversiteit in de Belgische politiek

Steven Lannoo, Manu Mus, Carl Devos & Jean Faniel (red.)

ISBN 9789038215372

ISBN 9789038219158

Dit boek brengt vooraanstaande politicologen, sociologen en historici samen die, vertrekkende vanuit een gemeenschappelijk theoretisch kader over vertegenwoordiging, de politieke vertegenwoordiging van verscheidene maatschappelijke groepen in België belichten. Naast maatschappelijke groepen zoals etnische minderheden en vrouwen, die traditioneel veel aandacht krijgen, wordt ook de vertegenwoordiging van arbeiders, holebi’s, ouderen en taalgroepen onder de loep genomen.

2012 216 p. € 18.00

Le syndicat libéral: une contradiction dans les termes? Une grande enquête auprès des membres Steven Lannoo, Manu Mus, Carl Devos & Jean Faniel (éds.) ISBN 9789038219165

2012 222 p. € 18.00

De Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) is de kleinste van de drie representatieve interprofessionele werknemersorganisaties en ze werd in het verleden ook het minst bestudeerd. Dit boek is de neerslag van een uitgebreid ledenonderzoek. Elk hoofdstuk diept een aspect van de vakbondsorganisatie en het ledenprofiel verder uit, vanuit een theoretisch onderbouwd perspectief. Het beeld dat zo ontstaat, is daarom niet enkel interessant voor wie meer over de ACLVB wil weten, maar voor iedereen die van dichtbij of veraf met de syndicale wereld te maken heeft. Ook in Franstalige editie te verkrijgen.

Les mandats dans la fonction publique fédérale: une (r)evolution depuis Copernic? Mandaten in de federale overheid: (r)evoluties sedert Copernicus? Christian de Visscher, Annie Hondeghem, Karolien Van Dorpe & François Randour ISBN 9789038220307

2012 208 p. € 14.00

Tien jaar na de invoering van het Copernicusplan heeft de onderzoeksequipe een gap-analyse gemaakt van het mandaatsysteem in België, d.w.z. een vergelijking tussen de initiële doelstellingen en de huidige praktijk. Hiervoor werd een enqûete uitgevoerd alsook een 30-tal interviews gehouden met topambtenaren in de periode 2009 en 2010. Meer in het bijzonder besteedt het boek aandacht aan de impact van de contractualisering op drie variabelen, namelijk de identiteit en de rolperceptie van de ambtenaren, de institutionele relaties (d.w.z. de relaties tussen de topambtenaren en hun minister(s), de departementen bevoegd voor HRM en budget, het parlement en de drukkingsgroepen), en ten slotte het systeem van prestatiemanagement. Franstalig- en Nederlandstalige publicatie.

Karen Celis, Petra Meier & Bram Wauters (red.) 2010 283 p. € 19.50

Burgerschap & democratie in een veranderende wereld Stefan Mertens (red.)

ISBN 9789038214016

2009 224 p. € 23.00

Democratie en de kloof tussen discours en praktijk Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau Katrien De Koster, Jarl Kampen, Didier Caluwaerts, Ann-Sophie De Cloedt, Sam Depauw & Kris Deschouwer

ISBN 9789038215679

2010 172 p. € 8.65

Politieke mobilisatie en nieuwe communicatietechnologie: een multilevel studie van de digital divide Stefaan Walgrave, Marc Hooghe, Lance Bennett, Dietlind Stolle, Jeroen Van Laer, Sara Vissers, Ruud Wouters, Valérie-Anne Mahéo & Christian Breunig

ISBN 9789038215778

2010 279 p. € 13.05

Economie plurielle et régulation publique Le quasi-marché des titres-services en Belgique Arnaud Henry, Stéphane Nassaut, Jacques Defourny & Marthe Nyssens

ISBN 9789038215266

2009 320 p. € 14.90

Betty for president Waarop BV’s een zegen zijn voor de politiek Frederik De Swaef

ISBN 9789038212463

2008 181 p. € 14.95

Kameraden en andere liberalen! Liber amicorum Helmut Gaus Rik Coolsaet & Herwig Reynaert (red.)

ISBN 9789038211367

2007 192 p. € 18.00

Over de dynamiek van de politiek Een kwarteeuw politieke machtsverschuivingen Carl Devos & Hendrik Vos (red.)

ISBN 9789038211374

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

2007 244 p. € 18.00

35


Politiek en bestuur Arbeid vs. Kapitaal Een kwarteeuw staking(srecht)

Demokritos

Carl Devos & Patrick Humblet (red.)

ISBN 9789038211381

2007 228 p. € 22.50

Op het kruispunt van de politiek Links en rechts in Vlaanderen

Demokritos stelt de resultaten van onderzoek verricht binnen of gestimuleerd door de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent aan een ruimer publiek voor. Onder de vorm van een reeks afzonderlijke monografieën draagt Demokritos bij tot het maatschappelijke debat in onze samenleving, zowel inzake binnen- als buitenlandse vraagstukken.

Carl Devos, Hilde Van Liefferinge & Dries Verlet

De wereld na 11 september

ISBN 9789038209920

Rik Coolsaet

2006 221 p. € 17.00

ISBN 9789038204147

2002 79 p. € 5.00

New citizens, new policies? Developments in diversity policy in Canada and Flanders

Parlementaire onderzoekscommissies. Zin en onzin

Leen d’Haenens, Marc Hooghe, Dirk Vanheule & Hasibe Gezduci

ISBN 9789038204437

ISBN 9789038210216

2006 229 p. € 15.00

Schijn of scharnier. Politieke trendbreuken in de jaren ‘90 Carl Devos & Helmut Gaus (red.)

ISBN 9789038205762

2004 477 p. € 25.00

Sofie Staelraeve

2003 101 p. € 6.50

Het sociale overleg in België. De loonnorm als fetisj Tine Boucké & Kurt Vandaele

ISBN 9789038204765

2003 86 p. € 5.85

De onvoltooide democratie De kwaliteit van de politiek nu en straks Geert Van den Bossche

Ménage à trois. De verhouding tussen pers, politiek en politicologie Carl Devos

ISBN 9789038205755

2004 212 p. € 12.50

Carl Devos (red.)

2006 273 p. € 13.00

Opgang en verval van extreem-rechts Bijdrage tot de studie van politieke cycli Helmut Gaus

2004 86 p. € 7.00

Het beheer van de wereld Dries Lesage (red.)

ISBN 9789038208961

Nieuw publiek management

2006 231 p. € 13.50

Film en tijdgeest (1939-2004)

Bob Van Hooland

ISBN 9789038204154

2003 87 p. € 5.85

ISBN 9789038205779

Quo vadis Belgica. Ménage à trois ISBN 9789038208893

ISBN 9789038204888

2003 402 p. € 37.00

Helmut Gaus & Jacqueline Van Hoe

ISBN 9789038208817

Naar een beter bestuur Liber Amicorum B. Van Hooland

Identitaire politiek en internationale relaties

Veerle Van Vynckt, Jeroen Maesschalk & Sven Biscop (red.)

ISBN 9789038204055

2006 84 p. € 7.00

2002 277 p. € 22.50

An Ghys

ISBN 9789038214719

2009 97 p. € 7.50

Europa en het verschuivend krachtenveld in de wereld Politieke agendasetting in België (1991-2000) Mise a l’agenda politique en Belgique (1991-2000)

Alfred van Staden

ISBN 9789038214726

2009 46 p. € 5.00

Stefaan Walgrave, Lieven De Winter & Michiel Nuytemans

ISBN 9789038207902

2005 242 p. € 12.00

Le vote electronique en Belgique: un choix legitime? Pascal Delwit, Erol Kulahci, Jean-Benoit Pilet, Jean Faniel, Benoit Hellings & Emilie Van Haute

ISBN 9789038206387

36

2004 217 p. € 10.00

N-VA heruitgevonden? Electorale winst en partijverandering Pieter Moens

ISBN 9789038218922

107 p. € 12.00

Nooit brulde de Vlaamse leeuw luider dan op 13 juni 2010. Met een ware monsteroverwinning plaatste N-VA zich die dag in het centrum van de Belgische politiek. De organisatie van de partij barstte daarop uit haar voegen en onderging belangrijke wijzigingen. Talloze nieuwe medewerkers stroomden binnen. In ijltempo werd een studiedienst uit de grond gestampt. Interne overleglijnen werden bijgestuurd. Hoe werden die aanpassingen doorgevoerd? Wie bepaalde hoe de vernieuwde N-VA eruit ging zien? Dit boek in de Demokritos-reeks geeft een unieke kijk op het wat, hoe en waarom van de aanpassingen in de partij.

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Politiek en bestuur Modernisering van de overheidsinstellingen Deze reeks is het resultaat van een aantal onderzoeken die bij het begin van de 21ste eeuw de overheidsinstellingen heeft doorgelicht.

De wervingskracht van de federale overheid als werkgever ten aanzien van hoog gekwalificeerd personeel. De arbeidsmarktpositionering en het imago in kaart gebracht Myriam Parys, Annie Hondeghem & Trui Steen

ISBN 9789038204260

2002 228 p. € 15.00

Service universel et concurrence. Les communications électroniques comme base à une réflexion générale sur le rôle des administrations régulatrices Thibaut Feron & Caroline Louveaux

ISBN 9789038204314

2002 127 p. € 7.00

Omzetting, toepassing en toepassingscontrole van het Europees beleid in België. Naar een structurele toepassing van de wijze waarop België zijn Europese verplichtingen nakomt Guido Dierickx, Peter Burssens & Sarah Helsen

ISBN 9789038204468

2003 315 p. € 14.30

Kwaliteit in de overheid. Een handboek voor kwaliteitsmanagement in de publieke sector o.b.v. een internationaal comparatieve studie Geert Bouckaert & Nick Thijs

ISBN 9789038204482

1999 529 p. € 23.50

Over samenwerking en afstemming. Instrumenten voor een optimale beleids- en beheerscoördinatie in de publieke sector Koen Verhoest, Amaury Legrain & Geert Bouckaert

ISBN 9789038204628

2003 307 p. € 14.25

Overheid, markt of non-profit. Onderbouwing van het maatschappelijk kerntakendebat Koen Verhoest, Dirk Vervloet & Geert Bouckaert

ISBN 9789038204611

2003 351 p. € 16.20

Participatief management en de sturing van verandering in de Belgische overheidssector. Case studies Peter De Cuyper, Valerie Loutsch, Guy Van Gyes & Armand Spineux

ISBN 9789038204680

2003 224 p. € 9.45

Copernicus tussen de regels door. De cultuur en de verwachtingen van het federale overheidspersoneel Ingrid Willems, Ria Janvier & Erik Henderickx

ISBN 9789038204697

2003 269 p. € 11.50

L’application et le contrôle de l’application du droit communautaire par les administrations Belges. Vers une adaptation structurelle de la manière dont la Belgique remplit ses obligations européennes Yves Lejeune, Arnaud Thysen, Benoit Cornelis & Christophe Dubois

ISBN 9789038204604

2003 375 p. € 17.00

Valorisation des résultats de recherches COST Des guichets uniques en quête de gestion

Proeve tot een geïntegreerd en hervormd statuut voor het federaal ambt

Claire Lobet-Maris, Sylvie Nigot & Laurent Henin

Kaat Leus, An Bergs, Alexander De Becker & Marc Martens

ISBN 9789038204406

ISBN 9789038204673

2003 258 p. € 12.50

2004 249 p. € 11.50

Beleidsvoorbereiding in een lerende overheid Stand van zaken in en uitdagingen voor de Belgische federale overheid

La relation entre l’autorité politique et la haute administration. Mise en perspective de la situation au niveau fédéral en Belgique

Marleen Brans, Pedro Facon & Didier Hoet

Christian De Visscher, Gauthier Le Bussy & Jean-Michel Eymeri

ISBN 9789038204666

ISBN 9789038204642

2003 306 p. € 13.50

2004 196 p. € 9.15

Évaluer l’action publique État des lieux et perspectives en Belgique

Manpower Planning voor openbare besturen

Steve Jacob & Frédéric Varone

ISBN 9789038204703

ISBN 9789038204635

Marie-Anne Guerry & Peter Peeters

2005 94 p. € 10.00

2003 241 p. € 11.55

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

37


Psychologie Mijn geest, van vlees en bloed. Neurobiologische verkenningen naar menselijk gedrag

Aandacht en geheugen

Luc Crevits

ISBN 9789038214900

ISBN 9789038211794

2007 272 p. € 22.00

De werking van onze hersenen blijft een van de moeilijkst verklaarbare zaken uit de moderne wetenschap. Luc Crevits licht op een systematische en heldere wijze een tipje van de sluier op en baseert zich tegelijkertijd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

André Vandierendonck

2009 323 p. € 30.00

Zeven avonden met Jacques Lacan Julien Quackelbeen

ISBN 9789038200620

1993 230 p. € 20.80

Mens en organisatie Liber Amicorum Pol Coetsier Peter Vlerick, Rita Claes & Filip Lievens

De HR-ballon Negen populaire praktijken doorprikt

ISBN 9789038203607

Patrick Vermeren

Assessment centers in Vlaanderen Een wetenschappelijke evaluatie

ISBN 9789038211800

2007 188 p. € 21.00

De auteur toont in dit boek aan dat nogal wat HR-managers schaamteloos in de kleren van de keizer rondlopen. Populaire theorieën zoals die van Maslow, Meyers-Briggs, Berne en Hermann en veelgebruikte methodes zoals de Transactionele Analyse, het Neurolinguistisch Programmeren (NLP) en het werken met typologieën worden resoluut naar de prullenmand verwezen.

38

2002 353 p. € 52.00

Filip Lievens & Etienne Van Keer

ISBN 9789038201931

1999 134 p. € 17.35

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Recht Sinds 2006 is binnen nv J.Story-Scientia Wetenschappelijke Boekhandel een uitgeefeenheid actief die zich voornamelijk richt op de juridische markt. Meer informatie hierover is te vinden op www.storypublishers.be.

Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding Johan Goethals & Maria Bouverne-De Bie

ISBN 9789038202495

2000 280 p. € 17.20

Vers une rationalisation des reglements de coordination en matière de sécurité sociale?

Koen Raes Ethicus Een selectie van ingeleide teksten over maatschappij en ethiek Gily Coene & Tom Claes (red.) ISBN 9789038219851

2012 272 p. € 15.00

Yves Jorens, Barbara De Schuyter & Cindy Salomon

ISBN 9789038212081

2008 342 p. € 17.85

Towards a rationalisation of the EC Co-ordination Regulations concerning Social Security?

Op 4 mei 2011 overleed Koen Raes. Hij was verbonden aan de Vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht van de Universiteit Gent en speelde decennialang als publieke intellectueel en ethicus een belangrijke rol in maatschappelijke en ethische debatten in Vlaanderen, België, Nederland, maar ook daarbuiten. In dit boek is een brede selectie van ingeleide teksten van hem opgenomen. Hieruit blijkt overduidelijk hoe scherp en helder Koen Raes complexe maatschappelijk-ethische problemen en thema’s in kaart kon brengen en hier een gefundeerde positie over kon ontwikkelen.

Yves Jorens, Barbara De Schuyter & Cindy Salomon

Vademecum herstelrecht en gevangenis

Justitie in vraag gesteld. De ‘justitiebarometer’ voorbij: een kwalitatief onderzoek. La Justice en question. Une approche qualitative à partir du ‘baromètre de la justice’

Stephan Parmentier, Georges Kellens & Tony Peters (red.)

ISBN 9789038208251

2004 357 p. € 20.00

ISBN 9789038212098

2008 305 p. € 17.85

Naar een rationalisatie van de EG - Coördinatieverordeningen inzake sociale zekerheid? Yves Jorens, Barbara De Schuyter & Cindy Salamon

ISBN 9789038208718

2005 387 p. € 17.85

Stephan Parmentier, Georges Kellens & Tony Peters (red.)

Johan Goethals, René Doutrelepont, Bertrand Fincoeur, Georges Kellens, Stephan Parmentier, Caroline Simaÿs, Liesbeth Wyseur, Geert Van Aerschot & Geert Vervaeke

ISBN 9789038205830

ISBN 9789038207858

Vade-mecum justice réparatrice en prison 2004 372 p. € 20.00

Belang van de Antwerpse voorwaarden 1951 Christa Sys

ISBN 9789038212067

2004 112 p. € 22.00

Koen Raes

ISBN 9789038205403

2003 211 p. € 14.25

Onderneming in de branding Actuele ontwikkelingen inzake de onderneming en haar continuïteit Luc Martens, Mercedes Van Volcem, Yves Castermans, Rik Crivits, Kurt Creyf, Guy Billiouw, Emmanuel Anspeele & Dirk Vercruysse

ISBN 9789038203904

2002 216 p. € 36.00

Controversiële rechtsfiguren Koen Raes

ISBN 9789038203287

Régulation publique des biotechnologies Biomédecine et OGM agro-alimentaires en Belgique et en France Nathalie Schiffino & Frédéric Varone

ISBN 9789038207995

Tegen betere wetten in Een ethische kijk op het recht

2001 458 p. € 20.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

2005 362 p. € 15.00

2005 299 p. € 25.00

Aux frontières de la justice, aux marges de la société. Une analyse en groupes d’acteurs et de chercheurs Yves Cartuyvels, Andrea Rea, Abraham Franssen, Dan Kaminski, Philippe Mary, Luc Van Campenhoudt & François De Coninck

ISBN 9789038208589

2005 348 p. € 15.50

Justitie doorgelicht: de resultaten van de eerste Belgische ‘justitiebarometer’ Stephan Parmentier, Geert Vervaeke, Johan Goethals, René Doutrelepont, Georges Kellens, André Lemaitre, Barbara Cloet, Jessica Schoffelen, Miet Vanderhallen, Patrick Biren, Marjoly Sintobin, Tina Van Win & Michel Vandekeere

ISBN 9789038206226

2004 118 p. € 10.00

39


Recht Une Radiographie de la justice. Les resultats du premier ‘baromètre de la justice’ en Belgique Stephan Parmentier, Geert Vervaeke, Johan Goethals, René Doutrelepont, Georges Kellens, André Lemaitre, Barbara Cloet, Jessica Schoffelen, Miet Vanderhallen, Patrick Biren, Marjoly Sintobin, Tina Van Win & Michel Vandekeere

ISBN 9789038206219

2004 114 p. € 10.00

Floris Goyens, Danny Pieters, Paul Schoukens & Jos Berghman

ISBN 9789038204505

2003 299 p. € 13.65

Grensoverschrijdende arbeid en Sociale Zekerheid De relatie tussen België en zijn buurlanden: Duitsland, Frankrijk en Nederland

Van Neufchâteau naar Canossa? Guy Rommel

ISBN 9789038201689

Op weg naar een aangepaste coördinatie van de sociale zekerheid in Europa. Voorstellen tot hervorming van verordening nr. 1408/71

1998 170 p. € 18.50

Yves Jorens, Stany Buysse, Francis Kessler, Saskia Klosse & Bernd Schulte

ISBN 9789038204789

Recht-spreken

2003 217 p. € 10.00

Guy Rommel

ISBN 9789038201221

1997 383 p. € 30.00

Dynamieken van de sociale zekerheid in Europa Jos Berghman, Annelies Debels, Kristine Nijs, Ines Verhalle & Koen Vleminckx

ISBN 9789038204451

40

Le travail transfrontalier et la Sécurité Sociale La relation entre la Belgique et ses pays voisins Yves Jorens, Stany Buysse, Francis Kessler, Saskia Klosse & Bernd Schulte

ISBN 9789038204796

2003 212 p. € 10.00

2003 84 p. € 4.70

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Ruimte en milieu Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging (CcASPAR) G. Allaert, J. Aerts, R. De Sutter, H. Gulinck, P. Meire, S. Van Damme, P. Van den Broeck & V. Van Eetvelde ISBN 9789038220406

Verschijnt december 2012

Het klimaat verandert en zet Vlaanderen onder druk. De voorbije jaren lag de focus in het klimaatdiscours vooral op mitigatie. Maar nu we het klimaatprobleem beter begrijpen, treedst adaptatie stilaan op de voorgrond. Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering? Wat zijn de klimaateffecten waar we in Vlaanderen rekening mee kunnen en zullen houden? Hoe gaan we om met de klimaatimpact en welke kansen kunnen we benutten? In het boek Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging staat de zoektocht naar adaptatiestrategieën voor de Vlaamse ruimtelijke structuur, ontwerpend onderzoek en een aanzet tot beleidsaanbevelingen centraal.

Regionale Studies De reeks Regionale Studies, gepubliceerd in samenwerking met de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning van de Universiteit Gent, bestaat uit studies rond ruimtelijke ordening en regionale ontwikkeling.

Regiomarketing en regiomanagement naar toepasbaarheid in de ruimtelijke planning Georges Allaert & Trui Tydgat

ISBN 9789038200798

1994 140 p. € 17.20

Ruimtelijke plannen op regionaal niveau Georges Allaert & Rick Houthaeve

ISBN 9789038200989

1996 165 p. € 19.70

Krijtlijnen voor een betere aanpak van strategische planning en management in Vlaanderen Georges Allaert & Patrick De Klerck

Ruimte en Planning. Van planningstheorie tot Vlaamse planningspraktijk Georges Allaert ISBN 9789038212333

ISBN 9789038201535

Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE) 2009 294 p. € 35.00

Dit (hand)boek verkent een aantal invalshoeken betreffende de theorievorming in de ruimtelijke planning in het algemeen en de benadering van planning als planningsproces in het bijzonder. Stellingen die aan bod komen: wie de toekomst heeft, plant; wie plant, heeft toekomst. Planning daagt de samenleving uit. Planning vraagt een verregaande decentralisering. De toekomstige rol van planning ligt op het lokale niveau.

Het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie heeft als taak de relatie tussen economie en ruimte in beeld te brengen en een wetenschappelijke visie voor Vlaanderen uit te werken.

Omschakeling van bestemde naar bouwrijpe bedrijventerreinen in de economische knooppunten in Vlaanderen Peter Cabus, Wim Vanhaverbeke & Erwin Lammens

ISBN 9789038203096

Economische dynamiek en ruimtelijke kwaliteit op het platteland. Onderzoek in de regio Roeselare-Tielt Anna Verhoeve & Niek De Roo

ISBN 9789038213071

2008 164 p. € 12.00

Open ruimte als publieke ruimte Dominante en alternatieve planningsdiscoursen ten aanzien van landbouw en open ruimte in een (Vlaamse) verstedelijkende context Hans Leinfelder

2007 840 p. € 35.00

2001 106 p. € 12.00

De ruimtelijke-economische hoofdstructuur van Vlaanderen. Concept in hoofdlijnen Peter Cabus, Georges Allaert & Wim Vanhaverbeke

ISBN 9789038203324

ISBN 9789038211688

1998 164 p. € 19.70

2001 173 p. € 18.60

Analyse en kwantificering van de zonevreemde economie en een insteek voor oplossingen Peter Cabus & Wim Vanhaverbeke

ISBN 9789038203539

2002 94 p. € 12.50

Ruimtelijk management

Evaluatie ruimtebalans economie. Een analyse van de stand van zaken op 1 januari 2001 & beleidsimplicaties

Georges Allaert

Peter Cabus & Wim Vanhaverbeke

ISBN 9789038210469

2006 166 p. € 15.00

Parkbos Gent Over visievorming en beleidsnetwerking Georges Allaert & Hans Leinfelder

ISBN 9789038207230

2005 122 p. € 12.00

ISBN 9789038203911

2002 115 p. € 14.50

Ruimtelijk-economische dynamiek in Vlaanderen Peter Cabus & Wim Vanhaverbeke

ISBN 9789038204529

2003 200 p. € 23.00

Ruimte en economie in Vlaanderen Peter Cabus & Wim Vanhaverbeke

ISBN 9789038204130

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

2004 408 p. € 40.00

41


Sociaal werk en orthopedagogiek Sociaal werk en professionalisering Op zoek naar goede dingen goed doen Tijs Van Steenberghe, Nadine De Stercke & Hildegard Gobeyn ISBN 9789038219998

Verschijnt november 2012

In dit boek staat de professionalisering van het sociaal werk centraal. De samenstellers van het boek gaan op zoek naar praktijkverhalen waarin de complexiteiten van de ‘goede dingen goed doen’ in diverse sociaal werkpraktijken worden getoond. Het lezen van die verhalen is één ingang, de mozaïek als deur, om dit boek ter hand te nemen.Aan de ommezijde van het boek is er de ingang waar de verhalen worden gekaderd met een aantal perspectieven op het sociaal werk. Het boek nodigt uit tot het vertellen van verhalen. Het wil tevens een pleidooi zijn om op basis van die verhalen ‘het sociale’ van het sociaal werk blijvend in vraag te stellen en mee vorm te geven.

Maatschappelijk engagement: een besef van kwetsbaarheid Liber amicorum Nicole Vettenburg Maria De Bie, Rudi Roose & Michel Vandenbroeck (red.) ISBN 9789038219905

2012 486 p. € 30.00

In het onderzoek van Nicole Vettenburg staat de theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid centraal, evenals het engagement om vanuit deze theorie concrete stappen te zetten naar praktijkontwikkeling en beleid. Het boek omvat bijdragen geschreven vanuit verschillende disciplines en gebundeld onder vijf thema’s: jeugddelinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid, onderwijs en welzijnswerk, preventie, jeugdonderzoek en herstelrecht en forensisch welzijnswerk. Het boek biedt een overzicht van actueel onderzoek met betrekking tot deze thema’s en van belangrijke discussiepunten in de jeugdcriminologie, het sociaal werk en de relatie tussen onderwijs en welzijnswerk.

175 jaar B[l]oeiende zorg in Lokeren Ben Wuyts, Tinneke Moyson, Marleen Laureys, Kaat Leeman & Bert Vanacker ISBN 9789038220369

Verschijnt november 2012

In 1837 (175 jaar geleden) namen de Zusters van Liefde in Lokeren het plaatselijk hospitaal over. In 1887 begon diezelfde kloosterorde met ‘Maison Saint-Benoit’ een opvangtehuis voor meisjes. Aan deze initiatieven dankt zorg- en onderwijsinstelling De Hagewinde haar bestaan. Dit boek is de vertaalslag van een groot wetenschappelijk onderzoek en bevat verhalen van kinderen die in Lokeren zorg en onderwijs kregen. De studie plaatst deze getuigenissen ook in een breder historisch perspectief. Het maatschappijbeeld en de tijdsgeest worden geschetst, de structuur van de zorg- en onderwijsvoorzieningen komt aan bod en de toen heersende visie op orthopedagogie en onderwijs wordt toegelicht. De publicatie kijkt ook vooruit en schetst een beeld van de toekomst.

Vrouwen in hedendaagse migraties. Een analyse van de feminisering van de migratie naar België Femmes dans les processus migratoires contemporains. Une analyse de la feminisation de la migration vers la Belgique Christiane Timmerman, Marco Martiniello, Andrea Rea & Johan Wets (red.) ISBN 9789038219967

2012 314 p. € 16.00

Dit boek focust zich op crossculturele patronen van vrouwelijke migratie en integratie in de Belgische samenleving. Hiermee brengt het onderzoek de feminisering van migratie naar België en de socio-economische positie van vrouwelijke migranten in de Belgische samenleving in beeld. Hoe leiden genderverhoudingen in de herkomstregio en in België tot migratie? En – omgekeerd – hoe wijzigen genderverhoudingen zich doorheen migratieprocessen en -trajecten? Nederlands- en Franstalige publicatie.

Evaluation de l’activation du comportement de recherche d’emploi Bart Cockx, Muriel Dejemeppe & Bruno Van Der Linden (éds.)

Santé et sécurité pour un emploi de qualité Gezondheid en veiligheid voor arbeidskwaliteit

ISBN 9789038218212

William D’Hoore, Annie Robert, Lutgart Braeckman, Peter Vlerick Nathalie Burnay & Hans Martin Hasselhorn

2011 240 p. € 12.50

In 2004 heeft de federale overheid de toekenning van werkloosheidsuitkeringen onbeperkt in de tijd versterkt met de geleidelijke afschaffing van artikel 80, die alleen de uitkering van samenwonende werklozen in de tijd beperkte. Daarnaast werd een nieuw apparaat ingevoerd: de activering van het zoekgedrag naar werk (ACR). Hiermee worden de inspanningen die werklozen leveren om werk te vinden, geëvalueerd aan de hand van individuele gesprekken met een personeelslid van de RVA. Bevordert deze procedure een snellere tewerkstelling? Geldt dit voor alle regio’s, voor elk type werkzoekende? Is dit niet nadelig voor de kwaliteit van het aangenomen werk? Dergelijke vragen worden in dit rapport behandeld. Franstalige publicatie.

42

ISBN 9789038219837

2012 179 p. € 10.00

De wijzigingen in de arbeidswereld de laatste drie decennia (telewerk, combinatie werk-privéleven,…) hebben de problematiek van de gezondheid op het werk complexer gemaakt. Dit werk onderzoekt op basis van de expertise van psychologen, arbeidsgeneesheren en volksgezondheidsonderzoekers in longitudinaal perspectief de gevolgen van beroepsrisico’s op de gezondheid in verschillende werkmilieus. Met aanbevelingen voor werkgevers, werknemers, arbeidsgeneesheren en politieke beslissers. Frans- en Nederlandstalige publicatie.

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Sociaal werk en orthopedagogiek Een link tussen leven in armoede en maatregelen bijzondere jeugdbijstand? Maria Bouverne-De Bie, Joke Impens, Sara Willems, Sven De Visscher, Isabelle Delens-Ravier & Yves Rosseel

ISBN 9789038217048

2011 134 p. € 15.00

Existe-t-il un lien entre pauvreté et mesures d’aide à la jeunesse?

Toegepaste Psychoanalyse De boekenreeks Toegepaste Psychoanalyse bevat een selectie uit de lezingen van de lezingencyclus en studiedag die jaarlijks in het kader van het Postgraduaat “Psychoanalytisch georiënteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen” worden georganiseerd aan de Hogeschool Gent Sociaal-Agogisch Werk. De boekenreeks stelt zich tot doel teksten te publiceren aangaande de praktische toepassingen van het psychoanalytische gedachtegoed.

Maria Bouverne-De Bie, Joke Impens, Sara Willems, Sven De Visscher, Isabelle Delens-Ravier & Yves Rosseel

Psychoanalyse in de psychiatrie Anachronisme of contradictio in terminis?

ISBN 9789038217253

Peter Walleghem (red.)

2011 130 p. € 15.00

ISBN 9789038215259

Curieuzeneuzepastapot Diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk Gunter Bombaerts, Wouter Hillaert & Filip Coussée

ISBN 9789038216157

2010 277 p. € 17.00

Psychoanalyse in de klinische praktijk Peter Walleghem (red.)

ISBN 9789038217062

A curious pot of pasta Diversity and accessibility in youth work Gunter Bombaerts, Wouter Hillaert & Filip Coussée

ISBN 9789038216188

2010 227 p. € 19.00

2009 130 p. € 12.00

2011 134 p. € 12.00

Studie van sociale praktijken In de boekenreeks Studie van sociale praktijken verschijnt doctoraatsonderzoek dat werd neergelegd aan de vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent.

Kritiek en sociaal werk. 7 essays over over de plaats van kritiek en sociaal werk

Jeugdwerk en sociale uitsluiting De toegankelijkheidsdiscussie voorbij?

Denoix Kerger & Pascal Tuteleers

Tineke Van de Walle

ISBN 9789038216423

2010 122 p. € 12.50

Groene appels en zussenknuffels Vier verhalen van brussen Riet Steel, Stijn Vandevelde & Leen Poppe (red.)

ISBN 9789038214696

2009 95 p. € 11.00

Ouders met een verstandelijke beperking 7 verhalen Diane Smet

ISBN 9789038213484

2009 339 p. € 18.00

Psychotherapeutische ontmoetingen met een kleuter Een verhaal over spelen & tekenen Peter Walleghem

ISBN 9789038213477

2008 481 p. € 32.00

ISBN 9789038218656

2011 290 p. € 20.00

De titel van dit boek doet ongetwijfeld een belletje rinkelen bij iedereen die betrokken is op het jeugdwerk in Vlaanderen. Het beeld van de ‘witte’, ‘middenklasse’ jeugdbeweging die aangesproken wordt op haar (on)toegankelijkheid is alvast niet onbekend. De zorgvuldig neergeschreven studie van het doen en laten van 5 jeugdwerkinitiatieven in een Gentse buurt doet twijfelen aan vermeende ‘best practices’ binnen het jeugdwerk en zelfs aan het belangrijk van het spel dat men jeugdwerk noemt. Letterlijk: een uitdagend boek voor geëngageerde jeugdwerkers en sociaal werkers.

De grammatica van het welzijnswerk An Piessens

ISBN 9789038212821

2008 262 p. € 22.00

De sociaal-pedagogische betekenis van de woonomgeving voor kinderen Sven De Visscher

ISBN 9789038213224

2008 405 p. € 22.00

Nouvelles migrations et nouveaux migrants en Belgique. Nieuwe migraties en nieuwe migranten in België

De warme professional. Begeleid(st)ers kinderopvang construeren professionaliteit

Marco Martiniello, Andrea Rea, Christiane Timmerman & Johan Wets

ISBN 9789038213651

ISBN 9789038215334

2010 339 p. € 15.50

Jan Peeters

2008 452 p. € 23.00

Pedagogiek van het jeugdwerk Filip Coussée

Politiques publiques pour promouvoir l’emploi des parents et l’inclusion sociale

ISBN 9789038210261

Danièle Meulders, Perrine Humblet, Leila Maron & Gaëlle Amerijckx

Bijzondere jeugdzorg als opvoeder

ISBN 9789038216249

ISBN 9789038210254

2010 245 p. € 11.70

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

2006 459 p. € 23.00

Rudi Roose

2006 374 p. € 23.00

43


Sociaal werk en orthopedagogiek Spreken is goud. Hoe ik mijn stotteren overwon

Armoede en participatie

Gert Reunes

Maria Bouverne-De Bie, Anja Claeys, André De Cock & Jan Vanhee (red.)

ISBN 9789038212975

2008 267 p. € 18.00

ISBN 9789038205502

2003 282 p. € 15.00

Sociale activering. Exploratieve studie naar de achtergronden van het concept

Participatief werk in de jeugdhulpverlening

Pascal Tuteleers

Rudi Roose

ISBN 9789038211916

2008 158 p. € 10.00

De jeugdzorg van tegenwoordig Het hervormingsproces naar een Integrale jeugdhulpverlening in Vlaanderen

ISBN 9789038205700

2003 113 p. € 10.00

Opvoedingsondersteuning en jeugdzorg Maria Bouverne-De Bie & Rudi Roose

ISBN 9789038202549

2003 126 p. € 9.80

Katrien De Koster

ISBN 9789038211756

2007 450 p. € 24.00

Opvattingen over welzijn en begeleiding Griet Verschelden

Mensen met een handicap

ISBN 9789038203881

2002 407 p. € 22.00

Greetje Desnerck

ISBN 9789038210896

2007 228 p. € 17.00

Vademecum politiële slachtofferbejegening Ivo Aertsen, Stef Christiaensen, Lionel Hougardy & Daniel Martin

De ziel van de stiel

ISBN 9789038202754

2002 416 p. € 16.50

Agnes Verbruggen

ISBN 9789038211640

2007 125 p. € 12.00

Vade-mecum assistance policière aux victimes Ivo Aertsen, Stef Christiaensen, Lionel Hougardy & Daniel Martin

Ontgrendeld

ISBN 9789038202747

2002 402 p. € 16.50

Martin Vanden Hende

ISBN 9789038207407

2005 211 p. € 17.00

Verbetergroepen kwaliteitsverbetering door participatie Voor organisatie van en/of voor kinderen/jongeren Leen Magerman, Steven Strynckx, Tia De Wannemaeker & Sonia Fort (red.)

ISBN 9789038207438

2005 80 p. € 12.50

Meeting the needs of children in substitute care A European comparative study of welfare services and education Arabella Weyts

ISBN 9789038206660

2005 355 p. € 25.00

Vreemdelingen over de (werk)vloer. Het debat over arbeidsmigratie en de migratiestop in kaart Patrick Loobuyck

ISBN 9789038202853

2001 250 p. € 16.10

Wat [geweest/gewenst] is. Organisaties van en voor doven in Vlaanderen bevraagd over 10 thema’s Myriam Vermeerbergen & Mieke Van Herreweghe (red.)

ISBN 9789038213026

2008 337 p. € 23.00

Leren visueel communiceren met dove baby’s en peuters Gerrit Loots, Ingrid Mathijs, Isabel Devisé, Ingrid De Bruyne & Liesbeth Matthijs

Sexual and reproductive health of war-affected children and adolescents

ISBN 9789038206998

Marleen Bosmans & Marleen Temmerman

30 vragen over gebarentaal in Vlaanderen en 29 antwoorden

ISBN 9789038207759

2005 170 p. € 15.00

2005 94 p. € 10.00

Mieke Van Herreweghe & Myriam Vermeerbergen

Het gebruik van casuïstiek in het sociaal werk

ISBN 9789038219738

2012 65 p. € 10.00

Hilde Vlaeminck

ISBN 9789038207872

2005 268 p. € 17.00

Gent in oktober Mieke Van Herreweghe & Myriam Vermeerbergen

Armoede en hulpverlening Omgaan met isolement en afhankelijkheid

ISBN 9789038206752

2004 127 p. € 9.00

Kristel Driessens

ISBN 9789038204925

44

2003 873 p. € 37.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Sociaal werk en orthopedagogiek Thuishoren in een wereld van gebaren

Les Belges francophones face aux demandeurs d’asile

Mieke Van Herreweghe

Sonia Gsir, Fabienne Scandella, Marco Martiniello & Andrea Rea

ISBN 9789038201382

1997 216 p. € 12.25

Vlaams-Belgische gebarentaal. Een eerste verkenning Mieke Van Herreweghe

ISBN 9789038200897

1995 136 p. € 12.25

Druggebruik en psychopathologie in gevangenissen: een exploratieve studie tot methodiekontwikkeling Veerle Soyez, Joke De Wilde, Tom Vander Beken, Eric Broekaert, Stijn Vandevelde, Rudy Guillaume, Elke Dumortier & Youri Caels

ISBN 9789038210841

2007 199 p. € 11.00

De indicatoren van het Nationaal Actieplan Sociale Inclusie Rudi Van Dam, Bea Cantillon, Karel Van Den Bosch, Bart Van Hoorebeeck & Natascha Van Mechelen

ISBN 9789038209128

2006 194 p. € 11.00

Evaluations micro et macroéconomiques des allégements de la (para-)fiscalité en Belgique

ISBN 9789038206059

2004 348 p. € 17.50

Minorités ethniques en Belgique: migration et marché du travail Pierre Desmarez, Peter Van der Hallen, Nouira Ouali, Véronique Degraef, Katrien Tratsaert & Marco Martiniello

ISBN 9789038206202

2004 278 p. € 14.50

Recherche et politiques publiques: le cas de l’immigration en Belgique. Onderzoek en beleid: de gevalstudie van immigratie in België Marleen Brans, Dirk Jacobs, Marco Martiniello, Andrea Rea, Tinne Van der Straeten, Ilke Adam, Pascal Balancier, Eric Florence & Marc Swyngedouw

ISBN 9789038206196

2004 376 p. € 17.75

(G)een blad voor de mond. Spanningsvelden bij de participatie van armoede-verenigingen aan het armoedebeleid Bea Van Robaeys, Danielle Dierckx & Jan Vrancken

ISBN 9789038207940

2005 205 p. € 11.00

Bart Cockx, Henri Sneessens & Bruno Van Der Linden

ISBN 9789038208176

2005 296 p. € 15.00

Grenzen aan de solidariteit. Formele en informele patronen van solidariteit in het domein van migratie, huisvesting en veiligheid

Aan de rand van de actieve welvaartsstaat Een socio-biografisch onderzoek naar jongeren en OCMW-hulpverlening Tine Seynaeve, Koen Hermans, Anja Declercq & Frans Lammertyn

Jan Blommaert, Kristel Beyens, Henk Meert, Sarah Hillewaert, Kristof Verfaillie, Karen Stuyck & Anke Dewilde

ISBN 9789038205434

ISBN 9789038207346

Sociale economie, maatschappelijke integratie en algemeen belang. Economie sociale, inclusion sociale et intérêt générale

2005 230 p. € 11.50

Van balen tot onthalen Henk Meert, Karen Stuyck, Jan Blommaert, Kathleen Peleman & Anke Dewilde

ISBN 9789038206042

2004 322 p. € 14.50

Idesbald Nicaise, Marthe Nyssens & Michel Marée

ISBN 9789038208671

2005 280 p. € 13.00

2004 206 p. € 12.00

Tussen aanvaarding en weerstand Een sociologisch onderzoek naar houdingen tegenover asiel, opvang en migratie

Mises en oeuvre locales des formules d’activation des politiques d’emploi Jean-François Orianne, Thibauld Moulaert, Christian Maroy, Vincent Vandenberghe & Fabio Waltenberg

Katrien Meireman, Bart Meuleman, Jaak Billiet, Hans De Witte & Johan Wets

ISBN 9789038205724

ISBN 9789038206035

Politiques d’activation pour des jeunes chômeurs de longue durée sans expérience de travail Une évaluation

2004 189 p. € 12.00

Wat denken personen van vreemde origine over recht en gerecht in België. Les populations d’origine immigrée face au droit en Belgique Marie-Claire Foblets, Geert Vervaeke, Stefan Parmentier, Marco Martiniello, Paul Martens, Badra Djait & Bonaventure Kagné

ISBN 9789038206233

2004 471 p. € 22.00

2004 470 p. € 20.60

Bart Cockx, Christian Göbel, Bruno Van Der Linden, Bernard Masuy & Stéphane Robin

ISBN 9789038205878

2004 195 p. € 9.50

Nieuwe kwetsbare groepen in de Belgische gezondheidszorg Christophe Vanroelen, Tom Smeets & Fred Louckx

ISBN 9789038205809

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

2004 277 p. € 12.30

45


Sociaal werk en orthopedagogiek Sociale stratificatie in aankoop en consumptie van voedingsmiddelen en de potentiële impact daarvan op de volksgezondheid

De impact van schorsing van artikel 80 in de werkloosheidsverzekering op herintrede en armoede

Christophe Mathys, Renata Januszewska & Stefaan De Henauw

Lieve De Lathouwer, Kristel Bogaerts, Karel Van den Bosch, Bart Cockx & Jean Ries

ISBN 9789038205885

ISBN 9789038205625

2004 131 p. € 7.00

2003 229 p. € 12.25

Onzichtbare pensioenen in België Een onderzoek naar de aard, de omvang en de verdeling van de tweede en derde pensioenpijler

L’économie sociale d’insertion. Analyses des complémentarités et de l’efficacité des outils d’économie

Hans Peeters, Veerle Van Gestel, Gerhard Gieselink, Jos Berghman & Bea Van Buggenhout

Fabienne Fecher, Barbara Sak, Christine Dussart, Philippe Grosjean, Valérie Hamende & Véronique Toussaint

ISBN 9789038205366

ISBN 9789038205564

2003 241 p. € 10.30

2002 306 p. € 12.75

Les personnes sans-abri en Belgique Regards croisés des habitants de la rue, de l’opinion publique et des travailleurs sociaux Pierre Philippot & Benoit Galand

ISBN 9789038205618

46

2003 164 p. € 6.95

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Sociale wetenschap De toekomst van het sociaal overleg Carl Devos, Manu Mus & Patrick Humblet (red.)

Workshopping. Professional vision, practices and critique in discourse analysis

ISBN 9789038217246

Jan Blommaert

2011 164 p. € 18.00

ISBN 9789038206844

2004 133 p. € 10.00

Sociale ongelijkheden in gezondheid in België Herman Van Oyen, Patrick Deboosere, Vincent Lorant & Rana Charafeddine (red.)

Congo made in Flanders?

ISBN 9789038217451

ISBN 9789038203898

2011 204 p. € 11.00

Bambi Ceuppens

2003 856 p. € 40.00

Les inégalités sociales de santé en Belgique

Identiteiten. Functies en dysfuncties

Herman Van Oyen, Patrick Deboosere, Vincent Lorant & Rana Charafeddine (éds.)

August Van den Brande (red.)

ISBN 9789038217482

2011 200 p. € 11.00

De m/v carrièrekloof: carrièreverschillen tussen vrouwen en mannen in België Nick Deschacht, Anneleen Baerts & Marie-Anne Guerry

ISBN 9789038217475

2011 216 p. € 11.45

Evaluation de l’activation du comportement de recherche d’emploi Bart Cockx, Muriel Dejemeppe & Bruno Van Der Linden

ISBN 9789038218212

2011 240 p. € 12.50

Islamitische ruimtes in de stad. De ontwikkeling van gebedsruimtes, moskeeën en islamitische centra in Gent Meryem Kanmaz

ISBN 9789038214818

2009 234 p. € 32.00

ISBN 9789038203669

Bio-antropologie, bevolking en samenleving Geselecteerde bijdragen uit het werk van Prof. dr. R.L. Cliquet Robert Cliquet & Kristiaan Thienpont

ISBN 9789038203430

Mieke Eeckhaut, Bart Van de Putte, Ronan Van Rossem & Trees De Bruycker

ISBN 9789038216270

2010 344 p. € 30.00

Over daders Een basisstudie in de biosociale criminologie Kristiaan Thienpont

ISBN 9789038209524

2006 368 p. € 15.00

Tussen theorie en praktijk. Een selectie uit het werk van Prof. Dr. Herman Brutsaert Mieke Van Houtte (red.)

ISBN 9789038210183

Dirk Jacobs

ISBN 9789038201726

1998 311 p. € 19.70

Pratiques d’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile en région wallonne Bonaventure Kagné, Marie Godin, Sonia Gsir, Christelle Lauvaux, Julie Papazoglou, Andrea Rea & Patricia Targos

2008 280 p. € 20.00

Zorgtrajecten van druggebruikers uit etnischculturele minderheden. Trajectoires de soin des usagers de drogues d’origine étrangère Ilse Derluyn, Wouter Vanderplasschen, Sébastien Alexandre, Ilona Stoffels, Veerle Scheirs, Sofie Vindevogel, Tom Decorte, Abraham Franssen, Dan Kaminski, Yves Cartuyvels & Eric Broekaert

ISBN 9789038212944

2008 415 p. € 18.50

Een plus een is drie. Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming - Un plus un égale trois. Datawarehouse marché du travail et protection sociale Caroline Vermandere, Adinda Vanheerswynghels & Peter Van der Hallen

ISBN 9789038210704

2007 199 p. € 13.00

2006 421 p. € 25.00

Kritisch realisme en sociologisch onderzoek Caroline Gijselinckx

ISBN 9789038210131

2001 651 p. € 30.00

Nieuwkomers in de politiek

ISBN 9789038213255

Het sociaal-demografisch perspectief Liber Amicorum ter ere van het emeritaat van Prof. Dr. Hilary Page

2002 378 p. € 22.00

2006 305 p. € 15.00

Belgische loopbanen in kaart: traditioneel of transitioneel? Eindrapport van het onderzoek naar het begrip Loopbaan Annelien Kuppens, Ans De Vos, Dimitri Mortelmans, Dirk Buyens, Ilse Van Puyvelde, Leen Heylen & Nele Soens

ISBN 9789038208183

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

2005 323 p. € 15.50

47


Sociale wetenschap Pensioenen en arbeidsmarktflexibiliteit Een onderzoek naar de sociale bescherming van flexibele werknemers in de Belgische pensioenpijlers Hans Peeters, Gert Verschraegen, Annelies Debels, Geert Brosens, Veerle Van Gestel & Jos Berghman

ISBN 9789038208633

Dimitri Mortelmans, Marie Thérèse Casman & René Doutrelepont

ISBN 9789038206769

2004 615 p. € 28.00

2005 165 p. € 9.50

Évolution contemporaine de la parentalité Jacques Marquet, Jean-Pierre Delchambre, Bernard Fusulier, David Laloy, Nicolas Marquis, Laura Merla, Muriel Norro, Charlotte Plaideau & Luc Van Campenhoudt

ISBN 9789038208657

Elf jaar uit het leven in België. Socio-economische analyses op het Gezinsdemografisch Panel PSBH

2005 282 p. € 13.00

Onze ans de vie en Belgique Analyses socio-economiques a partir du Panel Démographie Familiale (PSBH) Dimitri Mortelmans, Marie Thérèse Casman & René Doutrelepont

ISBN 9789038206608

2004 568 p. € 28.00

Mouvements religieux contestés Psychologie, droit et politiques de précaution Vassilis Saroglou, Louis-Léon Christians, Coralie Buxant & Stefania Casalfiore

ISBN 9789038208565

48

2005 216 p. € 10.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Sport en vrije tijd Back to basics Voor succesvol trainen

Mentale en sociale vaardigheden in jeugdsport Bart Blondeel

Karel Pardaens ISBN 9789038220246

ISBN 9789038213330 2012 195 p. € 25.00

‘Trainen’ is meer dan zomaar een beetje bewegen. Succesvolle training begint met een adequate formulering van je sportieve doelstellingen, vereist vervolgens de toepassing van regels uit de trainingsleer, en veronderstelt ten slotte dat je trouw blijft aan je doelstellingen. Op elk niveau van sportbeoefening impliceert ‘succes’ niet alleen dat je weet wat je wil, maar dat je ook bereid bent om ervoor te zweten en blessures of andere ‘tegenslag’ te overwinnen. Dit boek behandelt deze drie basisthema’s: ‘willen’, ‘werken’ en ‘winnen’. Het is geen boek met kant-en-klare recepten, maar juist een boek dat uitleg geeft bij de ‘B.A.S.I.C.S.’ die ten grondslag liggen aan trainingsschema’s.

Dit boek spitst zich toe op mentale en sociale vaardigheden in de jeugdsport op clubniveau. De auteur vertrekt van een wetenschappelijke achtergrond (hoofdzakelijk sportpsychologische literatuur), maar integreert ook ervaringen in de (jeugd) sportwereld en een aantal persoonlijke visies. In de praktijkhoofdstukken vindt de lezer een aantal methodes en oefeningen die de trainer/coach in zijn dagelijkse praktijk kan toepassen.

Figuraties in de sport Jan Van Gestel ISBN 9789038211459

Vlaanderen fietst Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de fietssportmarkt Jeroen Scheerder, Wim Lagae & Filip Boen (red.) ISBN 9789038218175

2011 374 p. € 24.00

2008 277 p. € 24.00

2007 322 p. € 23.00

Management en bestuur in sport Deze reeks (onder redactie van Jeroen Scheerder) brengt wetenschappelijke, praktijkgerichte en didactische titels met als centraal gegeven ‘sport’.

Europa in beweging Sport vanuit Europees perspectief

Vlaanderen loopt! Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de loopsportmarkt Jeroen Scheerder & Filip Boen (red.) ISBN 9789038214849

2009 432 p. € 42.00

Jeroen Scheerder, Charlotte Van Tuyckom & An Vermeersch (red.)

ISBN 9789038211701

2007 410 p. € 28.00

Wedijver in een internationale arena Sport, bestuur & macht Jeroen Scheerder & Bert Meulders (red.)

Ouderen in-actie(f)? Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar sportdeelname en sportbehoeften van 55-plussers in Vlaanderen Jeroen Scheerder, Filip Boen, Steven Vos, Johan Pelssers, Erik Thibaut & Hanne Vandermeerschen ISBN 9789038217178

2011 309 p. € 23.00

Sport in de wereld Trudo Dejonghe ISBN 9789038220161

2012 306 p. € 23.50

Waar zijn de moderne sporten ontstaan? Waarom is in de VS American Football populairder dan voetbal? Waarom is wielrennen en veldrijden volgens de Belgen een wereldsport, eigenlijk een regionale sport? Wat is de invloed van de Olympische Zomer- en Winterspelen op de verspreiding van de sporten? Waarom is rugby populair in landen met Engelse immigranten? Deze en tal van andere vragen worden op een wetenschappelijke manier benaderd en beantwoord.

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

ISBN 9789038214795

2009 249 p. € 24.00

In dit boek wordt de rol van de overheid met betrekking tot sport en beweging geëxpliciteerd en verduidelijkt, en waar nodig en wenselijk ook in vraag gesteld. Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe het beleid tot stand komt en over welke instrumenten de overheid beschikt om de vooropgestelde beleidsintenties te verwezenlijken. Zowel topsport, breedtesport als andere vormen van bewegingscultuur komen aan bod. Centraal staat het argument dat beleid maken, om het maken van keuzes gaat. Het boek stelt de lezer in staat om met een kritische blik naar het publieke sport- en bewegingsbeleid te kijken en gaandeweg een eigen, onderbouwde visie hieromtrent te ontwikkelen.

Meten en weten over zweten Methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek Charlotte Van Tuyckom, Steven Vos & Jeroen Scheerder ISBN 9789038218182

2011 264 p. € 24.00

Meten en weten over zweten verschaft de lezer een portie basiskennis betreffende de regels, procedures en methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Het boek geeft een systematisch overzicht van de verschillende fasen van het onderzoeksproces en sluit af met twee concrete toepassingen met betrekking tot ‘meten en weten over zweten’: het meten van actieve sportdeelname en het segmenteren van de sportmarkt.

49


Sport en vrije tijd Beweging in beleid/beleid in beweging Het publieke beheer van de sport- en bewegingssector

Sport en beweegmanagement in de Lage Landen Strategisch en operationeel managen van sport- en beweegorganisaties

Jeroen Scheerder & Hanne Vandermeerschen

Steven Vos & Jeroen Scheerder

ISBN 9789038220260

ISBN 9789038219769

Verschijnt november 2012

In dit boek wordt de rol van de overheid met betrekking tot sport en beweging geĂŤxpliciteerd en verduidelijkt, en waar nodig en wenselijk ook in vraag gesteld. Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe het beleid tot stand komt en over welke instrumenten de overheid beschikt om de vooropgestelde beleidsintenties te verwezenlijken. Zowel topsport, breedtesport als andere vormen van bewegingscultuur komen aan bod. Centraal staat het argument dat beleid maken, om het maken van keuzes gaat. Het boek stelt de lezer in staat om met een kritische blik naar het publieke sport- en bewegingsbeleid te kijken en gaandeweg een eigen, onderbouwde visie hieromtrent te ontwikkelen.

50

Verschijnt november 2012

In Sport- en beweegmanagement in de Lage Landen staat het strategisch, tactisch en operationeel management van organisaties die sport en bewegen aanbieden in Nederland en Vlaanderen centraal. Het betreft hier organisaties uit zowel de non-profit, de publieke als de commerciĂŤle sector. Het boek verschaft kennis en inzichten in de diverse aspecten van het management, maar reikt daarnaast ook de nodige tools en modellen aan die toelaten om deze inzichten te vertalen en toe te passen in de dagelijkse praktijk. Het boek is voornamelijk geschreven voor studenten, beleidsmakers en professionals die actief zijn en/of interesse hebben in het managen van sport- en beweegorganisaties.

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Talen en (ver)taalwetenschap Academic English Academic English. Writing a research article Social and Behavioural Sciences ISBN 9789038218106

2011 310 p. € 24.00

Academic English. Writing a research article (Bioscience) Engineering Leen De Boom & Katrien L.B. Deroey 2011 334 p. € 24.00

Academic English. Writing a research article Life Sciences and Medicine Katrien L.B. Deroey, in collaboration with Dominique Neyts ISBN 9789038218120

2011 294 p. € 24.00

Academic English. Writing a research article Natural Sciences Leen De Boom ISBN 9789038218137

2011 396 p. € 24.00

Academic English. Writing a research article Arts, Humanities and Law Catherine Verguts ISBN 9789038218144

Kevin Absillis, Jürgen Jaspers & Sarah Van Hoof (red.) ISBN 9789038220055

Catherine Verguts

ISBN 9789038218113

De manke usurpator Over Verkavelingsvlaams

2011 306 p. € 24.00

De reeks Academic English. Writing a research article is op maat gemaakt voor doctorandi en academische onderzoekers. Op een heel praktische manier leert men de juiste stijl en woordenschat van zijn specifieke vakgebied toepassen. Deze reeks bekijkt de verschillende onderdelen van een wetenschappelijke onderzoekspaper en formuleert handige tips voor elk onderdeel ervan. Aan de hand van duidelijke voorbeelden voor elke discipline, bieden de boeken verscheidene technieken voor het schrijven van duidelijke en goed gestructureerde academische teksten. Academic English. Writing a research article zijn niet alleen werkboeken, maar ook referentiewerken. Engelstalige publicaties.

2012 431 p. € 28.00

Meer dan twintig jaar geleden waarschuwde Geert van Istendael de zuidelijke Nederlanden voor een geheimzinnige ‘manke usurpator’ die zowel de standaardtaal als de dialecten naar het leven stond: het Verkavelingsvlaams. De spotnaam ging deel uitmaken van onze officiële woordenschat toen Van Dale het begrip van een lemma voorzag. Sindsdien is het Verkavelingsvlaams omstandig betreurd, verketterd en bestreden. Bij alle controverse liep het met onze kennis van de manke usurpator weinig vaart. In dit boek belichten taalkundigen, literatuurwetenschappers, onderwijsdeskundigen, taaladviseurs en andere specialisten dit fenomeen van diverse invalshoeken. Het resultaat is een soms ontluisterend, vaak verrassend en altijd kleurrijk portret van Vlaanderens meest vervloekte indringer.

The structure of the lexicon Incorporating a cognitive approach in the TCM lexicon, with applications to lexicography, terminology and translation Marcel Thelen ISBN 9789038218267

2012 442 p. € 30.00

Dit boek is een gegronde poging om de syntactisch georiënteerde benadering van het lexicon volgens het TCM-model (TwoCycle Model of Grammar) te combineren met meer hedendaagse cognitieve benaderingen zoals die ontwikkeld worden binnen de Cognitive Grammar. Ondanks een aantal moeilijkheden levert deze eclectische benadering verrassende resultaten op. Engelstalige publicatie.

Le verbe en verve Réflexions sur la syntaxe et la sémantique verbales Marleen Van Peteghem, Peter Lauwers, Els Tobback, Annemie Demol & Laurence De Wilde (éds) ISBN 9789038220321

2012 664 p. € 30.00

Peregrinatio in Romania Artículos en homenaje a Eugeen Roegiest con motivo de su 65 cumpleaños Renata Enghels, Machteld Meulleman & Clara Vanderschueren (eds.) ISBN 9789038218564

2011 541 p. € 40.00

Eugeen Roegiest is hoogleraar Romaanse taalkunde-Spaans aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit van Gent. Hij is tevens directeur van het Universitair Talencentrum en oprichter van meertalige bedrijfscommunicatie. Zijn onderzoek richt zich vooral op de syntaxis en semantiek van structuren en heeft geresulteerd in tal van publicaties en deelname aan internationale conferenties. Ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag, werd dit boek geschreven uit dankbaarheid en respect voor zijn wetenschappelijk werk en onderwijs. Spaanstalige publicatie.

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

51


Talen en (ver)taalwetenschap Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap? Albert Oosterhof, Willy Martin, Jan Roukens & Els Ruijsendaal (red.) ISBN 9789038215396

2010 180 p. € 17.00

Voicing in Contrast Acquiring a second language laryngeal system Ellen Simon ISBN 9789038215624

2010 272 p. € 30.00

Zie rubriek Ginkgo.

Liever meer of juist minder? Over normen en variatie in taal

DITO. De nieuwe taalwetenschappen

Els Hendrickx, Karl Hendrickx, Willy Martin, Hans Smessaert, William Van Belle & Joop van der Horst (red.) ISBN 9789038216461

2010 271 p. € 20.00

Nathalie Gontier & Katrien Mondt ISBN 9789038208640 Zie rubriek Ginkgo.

TiNT-dag 2009 Cornelia Wermuth, Els Ruijsendaal & Oele Koornwinder ISBN 9789038216959

2010 108 p. € 12.00

Dit boek bevat de lezingen van de TiNT-dag 2009. Het is een initiatief van NL-Term (Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie) en Steunpunt Nederlandse Terminologie (SNT).

Lage Landen Studies In deze nieuwe serie, geïnitieerd door de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), zullen monografieën en thematische bundels verschijnen die het resultaat zijn van zowel individuele studies als van samenwerking tussen internationaal en/of interdisciplinair opererende wetenschappers op het gebied van de taal-, literatuur- en cultuurstudie van de Lage Landen.

Internationale neerlandistiek: een vak in beweging (Lage Landen Studies 1)

TiNT-dag 2010 Els Ruijsendaal & Cornelia Wermuth (red.) ISBN 9789038218670

2006 344 p. € 30.00

Jane Fenoulhet & Jan Renkema (red.)

ISBN 9789038216485

2010 271 p. € 22.00

2011 89 p. € 11.00

Dit boek bevat de lezingen van de TiNT-dag 2010. Het is een initiatief van NL-Term (Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie) en Steunpunt Nederlandse Terminologie (SNT).

Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde (Lage Landen Studies 2) Laurent Rasier, Vincent van Heuven, Bart Defrancq & Philippe Hiligsmann (red.)

Terminology for Europeans (and beyond) Proceedings of the International Symposium on Terminology Service Centres Truus Kruyt, Els Ruijsendaal, Willy Martin & Hennie van der Vliet (eds.) ISBN 9789038218687

2011 138 p. € 13.00

Dit boek bevat de lezingen van het International Symposium on Terminology Service Centres, Terminology for Europeans (and beyond), op 5 juli 2010 in Leeuwarden, Nederland. Deze conferentie werd georganiseerd door NL-TERM (Association for Dutch Terminology) en het Steunpunt Nederlandse Terminologie (Dutch Terminology Service Centre) in samenwerking met de Nederlandse Taalunie (Dutch Language Union) en focuste op de organisatie van terminologische activiteiten en de rol die Terminologie Centra hierin spelen. Engelstalige publicatie.

ISBN 9789038217871

2011 241 p. € 22.00

Ieder zijn eigen Arnon Grunberg Vertaling, promotie en receptie in Italië, Spanje, Catalonië, Portugal en Roemenië Dolores Ross, Arie Pos & Marleen Mertens (red.)

ISBN 9789038219042

2012 267 p. € 22.00

Algemeen Nederlands Verbond (ANV) Deze reeks vormt het publicatiekanaal van het AlgemeenNederlands verbond vzw. Aandachtspunten zijn de NederlandsVlaamse samenwerking op alle vlakken, de bevordering van het Nederlands als cultuur- en wetenschapstaal, het gebruik van het Nederlands in het maatschappelijk verkeer en het onderwijs, en het gebruik van het Nederlands als officiële taal en als werktaal in de Europese en internationale instellingen die in de Lage Landen functioneren.

Interregionale culturele samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn: een analyse Ellen Buntinx

ISBN 9789038216713

52

2010 70 p. € 7.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Talen en (ver)taalwetenschap Dr. F.A. Snellaert (1809-1872). Wegbereider van het Algemeen-Nederlands Verbond Yvo Peeters (red.)

ISBN 9789038217031

2010 62 p. € 7.00

Een nieuw begin? Gratieverlening naar aanleiding van de blijde intrede van Albrecht en Isabella (1599) Inge Van Bamis

ISBN 9789038219240

2012 111 p. € 9.00

In deze studie onderzoekt de auteur de remissie- en gratieverlening in het kader van de Blijde Intrede in 1599 op grond van de indrukwekkende documentatie van de Geheime Raad. Deze moest zich immers uitspreken over de vraag tot remissie, tot kwijtschelding van straffen voor zware misdrijven, nog voor een vonnis geveld kon worden. Inge Van Bamis kijkt geboeid maar kritisch naar deze remissiebrieven en vooral naar wat ze vertellen over die tijd. Ze plaatst de komst van de nieuwe machthebbers én het door hen uitgeoefende gratierecht in een context die cultuurhistorisch en geopolitiek geduid wordt.

Normgevoeligheid Attitude van Vlaamse jongeren ten aanzien van het Standaardnederlands, de tussentaal en het dialect 2012 150 p. € 11.00

Met de focus op hoe wij als taalgebruikers willen spreken, voor welk register wij ongemerkt kiezen en welke invloed daarvan uitgaat, bestudeert Hélène Vancompernolle de houding van de taalgebruikers tegenover de verschillende taalontwikkelingen. Die kan bepalend zijn voor de toekomst van onze taal en daarmee heeft de auteur een bijzondere invalshoek gekozen: het gaat daarbij om de eenheid dan wel diversiteit van ons taalgebied. Aan vakkennis, brede belezenheid én het vermogen tot betrekken van andere standpunten in het eigen vertoog ontbreekt het de auteur niet. Zij buigt het geheel toe naar een goed gewogen vaststelling van de huidige stand van zaken.

Dialectverlies of dialectrevival? Actueel taalgedrag in Vlaanderen Joris Van Ouytsel

ISBN 9789038219776

Woordenboek van de Vlaamse Dialecten Deel 3 – Aflevering 6: School en kinderspelen Tineke De Pauw, Matthias Lefebvre & Jacques Van Keymeulen

ISBN 9789038213927

2009 665 p. € 40.00

Zie rubriek Ginkgo.

Woordenboek van de Vlaamse Dialecten Deel 1 – Aflevering 12: Kleinvee Roxane Vandenberghe, Veronique De Tier & Magda Devos

ISBN 9789038215563

2010 481 p. € 32.00

Zie rubriek Ginkgo.

Woordenboek van de Vlaamse Dialecten Deel 3 – Aflevering 7: Het menselijk lichaam Liesbet Triest, Matthias Lefebvre, Magda Devos, Jacques Van Keymeulen & Veronique De Tier

ISBN 9789038216553

2011 523 p. € 35.00

Zie rubriek Ginkgo.

REEDS VERSCHENEN AFLEVERINGEN Inleiding (€ 11.00)

Deel I: Landbouwwoordenschat

Hélène Vancompernolle

ISBN 9789038219714

Woordenboek van de Vlaamse Dialecten

2012 185 p. € 14.00

Hoe verhouden Nederlandstaligen in België zich tot ‘hun’ dialect? De auteur staat stil bij de recente geschiedenis van de taal in de zuidelijke Nederlanden, hij bekijkt de standpunten over de huidige ontwikkeling zoals die bij taalgeleerden te vinden zijn en toont hoe belangrijk de interactie tussen taal en maatschappij is. Op de taalas waarop het dialect, de tussentaal en het Standaardnederlands staan, is het dialect wellicht niet meer de meest heikele kwestie. Dit houdt verband met de opkomst van de tussentaal. Wat betekent dit voor de toekomst van het Nederlands? De vraag wordt niet ontlopen.

Akkerland en weiland (€ 16.00) Behuizing (€ 16.00) Het erf (€ 16.00) Ploegen (€ 16.00) Rund 1 (€ 21.00) Spitten, eggen, rollen (€ 16.00) Bemesting (€ 16.00) Waterhuishouding (€ 16.00) Rund 2 (€ 30.00) Paard 1 (€ 30.00) Kleinvee (€ 32.00) Pluimvee (€ 20.00)

Volledig deel I (€ 200.00) Deel II: Niet-agrarische vakterminologieën De mandenmaker (€ 8.00) De strodekker (€ 4.00) Handspinner en touwslager (€ 5.00) De kuiper en de hoepelmaker (€ 12.00) De molenaar (€ 40.00) De timmerman en de meubelmaker 1 (€ 30.00) De zeevisser (€ 37.18) – te bestellen bij: Nationaal Visserijmuseum, Pastoor Schmitzstraat 5, 8670 Oostduinkerke; tel. 058/512.468

Volledig deel II (€ 90.00) – behalve De zeevisser Deel III: Algemene woordenschat Vogels (€ 20.00) Land- en waterfauna (€ 22.00) Flora (€ 40.00) Karakter (€ 35.00) Verstand en gevoel (€ 20.00) School en kinderspelen (€ 40.00)

Volledig deel III (€ 160.00) Volledige reeks: Deel I, II en III (€ 420.00) – behalve De zeevisser Bij elk boek hoort ook een Wetenschappelijk Apparaat, dat afzonderlijk gepubliceerd wordt. Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

53


Talen en (ver)taalwetenschap Kausativa verbkonstruktioner i svenskan och nederländskan. En korpusbaserad syntaktisksemantisk undersökning Gudrun Rawoens

ISBN 9789187850363

2008 349 p. € 23.00

Horen, zien en tolken Raïssa De Keyser

ISBN 9789038209401

2006 110 p. € 14.00

Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (red.)

ISBN 9789038216577

2010 816 p. € 40.00

Retoriek en praktijk van het Schoolvak Nederlands De Conferentie Het Schoolvak Nederlands brengt mensen uit de theorie in contact met mensen uit de praktijk, confronteert onderzoek met theorievorming en empirie, biedt leraren van diverse niveaus de kans met elkaar te communiceren en confronteert Vlaamse en Nederlandse leerkrachten met ‘hun éénheid in verscheidenheid’.

Retoriek en praktijk van het schoolvak Nederlands 2000 André Mottart

ISBN 9789038202723

2001 456 p. € 19.80

Retoriek en praktijk van het schoolvak Nederlands 2001 André Mottart

ISBN 9789038204369

2002 311 p. € 22.00

From will to well. Studies in linguistics offered to Anne-Marie Simon-Vandenbergen

Retoriek en praktijk van het schoolvak Nederlands 2002

Stef Slembrouck, Miriam Taverniers & Mieke Van Herreweghe

ISBN 9789038204864

ISBN 9789038214962

2009 492 p. € 20.00

Tussen taal, spelling en onderwijs Essays bij het emeritaat van Frans Daems

André Mottart

2003 457 p. € 19.80

Retoriek en praktijk van het moedertaalonderwijs Een selectie uit de 18e Conferentie Het Schoolvak Nederlands André Mottart

Rita Rymenans, Peter Van Petegem, Dominiek Sandra & Pol Cuvelier

ISBN 9789038208039

ISBN 9789038211978

Retoriek en praktijk van het moedertaalonderwijs Een selectie uit de 19e Conferentie Het Schoolvak Nederlands

2007 600 p. € 45.00

Schatbewaarder van de taal Liber amicorum Johan Taeldeman

Dirkje Ebbers

Johan De Caluwe, Georges De Schutter, Magda Devos & Jacques Van Keymeulen

ISBN 9789038206516

2004 1111 p. € 25.00

Structuren in talige variatie in Vlaanderen Johan De Caluwe & Magda Devos

ISBN 9789038210476

2005 198 p. € 18.00

2006 126 p. € 10.00

ISBN 9789038209548

2006 145 p. € 18.00

Twintigste conferentie van het schoolvak Nederlands Een selectie uit de 20e Conferentie Het Schoolvak Nederlands André Mottart

ISBN 9789038210452

2006 279 p. € 15.00

Eenentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands Taal aan den lijve. Het gebruik van corpora in taalkundig onderzoek en taalonderwijs Gudrun Rawoens (red.)

ISBN 9789038213620

2008 124 p. € 10.00

ISBN 9789038211909

Willy Martin

2007 209 p. € 15.00

Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands Steven Vanhooren & André Mottart

ISBN 9789038213583

Voor de gelegenheid – Gedichten ISBN 9789038218243

A. Van Gelderen

2008 351 p. € 18.00

Drieëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands 2011 62 p. € 10.00

Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag verschijnt de eerste dichtbundel van Willy Martin, emeritus hoogleraar Lexicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft er lange tijd aan gewerkt, in alle stilte, maar steeds in goed gezelschap – dat van woorden.

Steven Vanhooren & André Mottart

ISBN 9789038215181

2009 290 p. € 20.00

Vierentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands Steven Vanhooren & André Mottart

ISBN 9789038216898

2010 360 p. € 22.00

Vijfentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands Steven Vanhooren & André Mottart

ISBN 9789038218663

54

2011 302 p. € 18.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Tijdschriften en jaarboeken Ethiek en Maatschappij

Studia Diplomatica

Ethiek en waardenonderzoek genieten grote belangstelling van wetenschappers uit verschillende disciplines en van geïnteresseerden in diverse vakgebieden. Dit multidisciplinair vaktijdschrift stelt waardenonderzoek en onderzoek naar de ethische dimensie van maatschappelijke praktijken centraal. Ethiek en Maatschappij bevat discussies en commentaren maar ook een uitgebreide boekenrubriek met recente literatuur uit diverse vakgebieden.Verschijnt vier keer per jaar.

Studia Diplomatica. The Brussels Journal of International Relations is een volledig peer reviewed tijdschrift. Het biedt een driemaandelijks forum voor vernieuwend onderzoek in het domein van de internationale relaties en de diplomatie, waarbij inzichten en expertise van academici, denktanken en diplomaten wereldwijd worden bijeengebracht.

HMGOG Psychologica Belgica is het officiële tijdschrift van de Belgian Association for Psychological Sciences. De Vereniging verenigt allen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de psychologische wetenschappen en hun toepassingen in België. Verschijnt viermaal per jaar.

Het tijdschrift Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheidkunde te Gent publiceert recent onderzoek over de geschiedenis, kunst- en architectuurgeschiedenis, archeologie en oudheidkunde van Gent. In die zin vormen het een brugfunctie tussen academisch onderzoek, de Gentse erfgoedsector en het grote publiek. De artikels van de Handelingen zijn onderworpen aan peer-review.

Phrasis

Eighteenth-Century Poetry

Phrasis is een wetenschappelijk tijdschrift dat zich toelegt op de studie van de Nederlandse, Franse, Engelse, Duitse, Spaanse, Italiaanse, Latijnse, (Oud- en Nieuw-) Griekse en Scandinavische talen en literaturen. Jaarlijks verschijnen een letterkundig en een taalkundig nummer rond een bepaald thema.

Eighteenth-Century Poetry aims to fill a niche among journals of eighteenth-century English literature and culture and seeks to publish excellent and innovative studies of the poetry of the long eighteenth century and its contexts.

Psychologica Belgica

Innovations in Incidence Geometry Internationaal wetenschappelijk tijdschrift voortkomend uit de onderzoeksgroep Incidence Geometry van de Gentse Universiteit. Het publiceert zorgvuldig geselecteerde originele onderzoekspapers van de hoogste kwaliteit over alle aspecten van incidentiemeetkunde.Verschijnt twee keer per jaar.

Wetenschappelijke Tijdingen Wetenschappelijke Tijdingen is een historisch tijdschrift dat zich toelegt op de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Niet enkel de traditionele geschiedschrijving staat centraal. Ook literatuurgeschiedenis of nieuwe methodologische invalshoeken komen nu aan bod. Academia Press heeft met het ADVN (Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme) een samenwerkingsverband om het tijdschrift in brede wetenschappelijke kring verder te promoten.

Tetradio Dit is het jaarboek van het Griekenlandcentrum van de UGent. U vindt er de uitgebreide schriftelijke neerslag in van alle manifestaties die gedurende het voorbije werkjaar werden georganiseerd. Daarnaast zijn er ook essays en boekbesprekingen in opgenomen.Verschijnt een keer per jaar.

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

55


Varia De constructie en de ontwikkeling van het motorrijwiel vanaf 1885 Egon Duchateau ISBN 9789038219653

Universitaire loopbaan voor vrouwen aan de Universiteit Gent (1901-1965) Een glazen plafond? Anne-Marie Van der Meersch

2012 775 p. € 50.00

In de Nederlandstalige motorliteratuur is er niet veel te vinden over de techniek van de oldtimer motorfiets. Voor een echte oldtimerliefhebber is er niets mooier dan een originele weergave van de machines. Daarom werd dit werk geschreven. Het is een technisch boek door een motorliefhebber voor motorliefhebbers. Het is opgevat om in te kijken, te lezen, misschien te studeren, maar zeker om ervan te genieten. De lezer krijgt inzicht in de werking, de technische oplossingen, de afstellingen en het gebruik van een oldtimer motorfiets in al zijn facetten.

ISBN 9789038210810

2007 80 p. € 10.00

Vijftig jaar Rekencentrum aan de Universiteit Gent 1952-2002 Rita De Caluwé

ISBN 9789038213368

2009 95 p. € 15.00

Life and work of Prof. Dr. Lucien De Coninck Biologist, humanist and freemason W. Decraemer, A. Coomans & E. Geraert

Door denken en doen Essays bij het werk van Ronald Commers Tom Claes ISBN 9789038219431

2012 376 p. € 25.00

Deze bundel is een vriendenboek, uit erkentelijkheid aan Ronald Commers aangeboden naar aanleiding van zijn emeritaat. Ronald Commers was tot 2011 als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zijn werk is breed en diepgaand en heeft velen geïnspireerd. De bijdragen in deze bundel dragen er de sporen van. Zo divers als de onderwerpen die Commers heeft behandeld, zo divers zijn ook de essays die hier zijn opgenomen. Ze zijn een blijk van waardering vanwege de auteurs voor de invloed die Commers door zijn denken en doen op hun werk en leven heeft gehad en nog steeds heeft.

Energie voor een groene economie Hernieuwbare energie: hoe en waarom? Boekdeel 1 Annemie Bollen, Peter Van Humbeeck & Annick Lamote

ISBN 9789038217994

2011 245 p. € 35.00

Energie voor een groene economie Hernieuwbare energie: beleid en evaluatie. Boekdeel 2

ISBN 9789038214993

2009 169 p. € 15.00

Veiligheid en gezondheid in niet-ioniserende elektromagnetische velden en straling Walter Van Loock

ISBN 9789038211695

2007 454 p. € 27.00

Liber Amicorum Richard Delanghe: een veelzijdige wiskundige Fred Brackx & Hennie De Schepper (red.)

ISBN 9789038208534

2005 261 p. € 17.50

Effecten van normering op bedrijfsorganisatie en -structuur in de landbouw Effets de la normalisation sur la structure et l’organisation des entreprises dans l’agriculture Eric Collet, Isabelle Haynes, Guido Van Huylenbroeck, Marc Mormont & Anne Vuylsteke

ISBN 9789038205243

2003 177 p. € 7.85

Eigen emancipatie eerst? Gily Coene & Chia Longman (red.)

ISBN 9789038207018

2005 175 p. € 16.00

Annemie Bollen, Peter Van Humbeeck & Annick Lamote

ISBN 9789038218007

2011 347 p. € 35.00

Mens-Natuur-Cultuur interacties. Een essay Deel I. Aanloop en Prehistorie Danny De Waele

ISBN 9789038212784

2008 481 p. € 28.00

Mens-Natuur-Cultuur interacties. Een essay Deel II. Granen, groeten en griffelschrift Danny De Waele

ISBN 9789038216881

56

2010 241 p. € 15.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Ginkgo Sinds 2005 verschijnen een aantal publicaties van Academia Press onder de Ginkgo-imprint. Dit label staat borg voor een hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit en is het resultaat van een streng wetenschappelijke selectie- en opvolgingsprocedure (met onder andere externe blind peer review en begeleiding door de verantwoordelijke wetenschappelijke kwaliteitsbewaking van Academia Press). De Ginkgo-reeks richt zich in eerste instantie op onderzoek in de humane en de sociale wetenschappen.

Ethiek van de lectuur Frans Kellendonk en de (h)erkenning van de andersheid Matthieu Sergier ISBN 9789038219752

2012 260 p. € 27.00

In hoeverre kan een literair werk bijdragen tot de ethische ontwikkeling van zijn lezers? Behalve een genuanceerd antwoord op deze vraag, biedt dit boek premissen voor een methode om de ethische inslag van een literair werk aan het licht te brengen. De romans van Frans Kellendonk vormen een goede casus om hier dieper op in te gaan. Kellendonks romans nodigen uit tot een lectuur die afstand neemt van de vereenvoudigende denkkaders die het postuur van de auteur tot op heden geschapen hebben. Zij leggen ook de grondslag voor een ethiek van de lectuur die op de romanwereld zelf steunt en waarop de lezer naderhand zijn eigen leesgedrag kan afstemmen.

Ieder zijn eigen Arnon Grunberg Vertaling, promotie en receptie in Italië, Spanje, Catalonië, Portugal en Roemenië Dolores Ross, Arie Pos & Marleen Mertens (red.) ISBN 9789038219042

2012 267 p. € 22.00

De bundel documenteert op een vergelijkende manier de vrijwel synchrone dynamiek van vertaling, promotie en receptie van het werk van Arnon Grunberg in vijf samenhangende taalgebieden gedurende de periode 1996-2009. Hierbij is gekozen voor een interdisciplinaire aanpak waarbij literatuur- en vertaalsociologische factoren gecombineerd worden  met inzichten uit de vertaal-, literatuur- en boekwetenschap. Dit is tegelijkertijd het derde deel in de reeks Lage Landen Studies.

A Pure Mind in a Clean Body Bodily Care in the Buddhist Monasteries of Ancient India and China (Ginkgo) Ann Heirman & Mathieu Torck ISBN 9789038220147

2012 185 p. € 27.00

Boeddhistische kloosters, in het oude India en China, trekken terecht de aandacht van onderzoekers die de historische achtergronden, institutionele netwerken of invloedrijke meesters bestuderen. Sommige aspecten van het monastieke leven hebben echter nog niet de aandacht gekregen die ze verdienen. Dit boek bestudeert dan ook een aantal van de meest essentiële kwesties, die vaak over het hoofd gezien worden: nl. praktijken en voorwerpen rond lichamelijke verzorging. Voor monastieke auteurs heeft lichaamsverzorging voornamelijk betrekking op baden, wassen, schoonmaken, scheren en nagels trimmen. Deze activiteiten worden in het dagelijks leven echter uitgevoerd door zowel leken als kloosterlingen, waardoor ze als het ware een brug slaan tussen deze twee werelden die continu met elkaar interageren. Engelstalige publicatie.

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens. De regio Aalst 1650-1800 Reinoud Vermoesen ISBN 9789038217796

2011 366 p. € 30.00

Tijdens de transitie van een pre-industriële naar een industriële samenleving worstelden rurale gezinnen met de expanderende markteconomie. Er is een grote verscheidenheid aan visies over de eigenheid van de peasant gezinnen met hun kleinbedrijf, die de overgrote meerderheid van de toenmalige rurale bevolking van Binnen-Vlaanderen uitmaakten.Via een collectieve biografie van meer dan 600 huishoudens uit de Aalsterse regio (ZuidOost-Vlaanderen) is achterhaald hoe huishoudens inkomsten verwierven, hoe ze consumeerden en welke netwerken ze daarvoor aangingen. Bijzondere aandacht ging uit naar de transacties tussen rurale gezinnen en naar de stromen tussen de lokale (landelijke) en de stedelijke economieën.

Un double compromis. Enjeux et débats relatifs à l’enseignement universitaire en Belgique au XIXe siècle Pieter Dhondt ISBN 9789038217802

2011 486 p. € 35.00

Deze studie behandelt de discussies over het universitair onderwijs in België in de 19e eeuw, tussen de opheffing van de oude Leuvense universiteit in 1797 tot de bekrachtiging van de wetten over het hoger onderwijs in 1890 en 1891. Zowel de debatten als de resultaten ervan maakten deel uit van een voortdurende zoektocht naar een ‘dubbel compromis’: enerzijds tussen het Franse universitaire model waarin een professionele vorming en de ontwikkeling van toegepaste wetenschappen centraal stond, en het Duitse systeem waarin studenten gestimuleerd werden om zich toe te leggen op wetenschappelijk onderzoek; en anderzijds tussen de externe en interne vrijheid van universiteiten. Franstalige publicatie.

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

57


Ginkgo Juigchen in den adel der menschlijke natuur Het verhevene in de Nederlanden (1770-1830)

Schrijverschap in de Belgische belle époque Een sociaal-culturele geschiedenis

Christophe Madelein

Christophe Verbruggen

ISBN 9789038216997

2011 411 p. € 33.00

In deze studie wordt voor het eerst de geschiedenis van het verhevene in het Nederlands verteld. Centraal in dit boek staan een aantal Nederlandse bijdragen over het verhevene, die hier worden gelezen in het kader van de internationale begripsgeschiedenis van het sublieme. Van de vroegste vertalingen tot de eigenzinnige ideeën van Johannes Kinker en Willem Bilderdijk: in het Nederlandse verhevene wordt zowel de verbondenheid met de Europese Verlichting als het bijzondere van de eigen cultuur in de lange achttiende eeuw weerspiegeld.

Voicing in Contrast. Acquiring a second language laryngeal system Ellen Simon ISBN 9789038215624

2010 272 p. € 30.00

Voicing in Contrast is een grondige studie van typologische verschillen in de laryngale systemen van het Nederlands en het Engels. Aan de hand van een substaniële databank met nieuwe Nederlandse en Engelse conversationele data van moedertaalsprekers van verschillende variëteiten van het Nederlands wordt onderzocht in welke mate deze Nederlandstaligen het Engelse stemcontrast in obstruenten verwerven.Voorbeelden uit de databank zijn beschikbaar op een cd-rom, die bij het boek is gevoegd. Engelstalige publicatie.

ISBN 9789038213804

2009 413 p. € 29.95

Rond 1900 heerste een ongekende literaire hoogconjunctuur in zowel Nederlandstalig als Franstalig België. Schrijverschap in de Belgische belle époque is een relaas van gebroken vriendschappen, schrijvers die zich van elkaar trachtten te onderscheiden en schrijvers die een professionele invulling aan hun schrijverschap wensten te geven en tegelijkertijd te kampen hadden met de groeipijnen van de moderniteit. De achtergrond waartegen het moderne schrijverschap zich ontwikkelde is die van de Dreyfusaffaire, de massademocratie die tot volle wasdom kwam en het opstaan van geëngageerde intellectuelen. Veel Belgische auteurs waren de mening toegedaan dat het schrijverschap meer impliceerde dan ‘literatuurke spelen’.

De spade in de dijk. Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580) Tim Soens ISBN 9789038213521

2009 359 p. € 28.00

In de kustgebieden van de Lage Landen ontwikkelde zich in de loop van de middeleeuwen een unieke expertise op het vlak van waterbeheer, waarvan de institutionele onderbouw tot op vandaag verder leeft. Door de geschiedenis van de zogenaamde ‘waterschappen’ in de Vlaamse kustvlakte vanuit diverse invalshoeken te belichten, is Tim Soens de eerste om een globale benadering van deze problematiek te presenteren.

Bakhtin’s theory of the literary chronotope Reflections, applications, perspectives Nele Bemong, Pieter Borghart, Michel De Dobbeleer, Kristoffel Demoen, Koen De Temmerman & Bart Keunen (red.)

Het antitheater van Antonin Artaud Een onderzoek naar de veralgemeende artistieke transgressie

ISBN 9789038215631

Thomas Crombez

2010 213 p. € 30.00

Dit boek is de eerste internationale studie die exclusief gewijd is aan het chronotoopconcept van de Russische literatuurwetenschapper en filosoof Michaïl Bachtin. Na een omstandige ‘state of the art’ volgen essays van gerenommeerde Bachtinspecialisten zoals Gary Saul Morson, Michael Holquist en Bart Keunen, aangevuld met belangwekkende bijdragen van jongere onderzoekers. Samen onderzoeken deze artikelen het belang van het chronotoopconcept voor de hedendaagse filosofie en literatuurwetenschap, voor de literatuurgeschiedschrijving vanaf de oudheid tot vandaag, en voor de analyse van bekende romanciers en dichters zoals Milton, Fielding, Defoe, Dickinson, Dostojevski, Papadiamandis en DeLillo. Engelstalige publicatie.

58

ISBN 9789038212739

2008 336 p. € 30.00

Wat betekent het om op een theaterscène de wet te schenden? Deze vraag staat centraal in een onderzoek van het moderne theater dat aanvangt bij de avant-garde, maar ook het hedendaagse, iconoclastische werk van de Socìetas Raffaello Sanzio bespreekt. Artaud maakte het mogelijk om te bedenken dat het eeuwenoude fenomeen kunst op een dag uitgestorven kan zijn en helemaal getransformeerd.

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


Ginkgo Een monument voor het land Overheidsstatistiek in België, 1795-1870

Allemaal beestjes. Mortaliteit en morbiditeit in Vlaanderen, 18de-20ste eeuw

Nele Bracke

Isabelle Devos

ISBN 9789038211664

2008 471 p. € 30.00

Overheidsstatistiek in de 19de eeuw hielp mee de staat legitimeren en de sociale vrede consolideren, ook in het jonge België. Onder leiding van Adolphe Quetelet groeide de Belgische overheidsstatistiek uit tot een internationaal gerenommeerd voorbeeld. Dit boek is gebaseerd op het proefschrift waarmee Nele Bracke aan de UGent het doctoraat in de Geschiedenis behaalde. Het proefschrift werd bekroond met de Prijs van het Geschiedeniscomité van Dexia Bank.

ISBN 9789038209043

2006 262 p. € 23.00

Deze studie over de geschiedenis van de gezondheid van onze landgenoten demonstreert de waarde van interdisciplinair onderzoek. De combinatie van historische demografie en historische epidemiologie leidt tot nieuwe inzichten over de spectaculaire stijging van de levensverwachting tijdens de voorbije drie eeuwen. Is verschenen in de reeks Historische Economie en Ecologie en is bekroond met de 2de prijs voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Farmacie en Diergeneeskunde, 2002-2006, van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

De macht van de sirene. Kennis en verleiding in de moderniteit

DITO. De nieuwe taalwetenschappen

Arthur Cools, Sabine Hillen,Vivian Liska & Erik Oger (red.)

Nathalie Gontier & Katrien Mondt

ISBN 9789038211398

ISBN 9789038208640

2007 155 p. € 25.00

De fatale aantrekkingskracht van het gezang van de sirene lijkt definitief gebroken in confrontatie met de typisch rationele moderniteit. Maar haar figuur blijft aanwezig in de hedendaagse kunst, literatuur en filosofie, waar wordt gereflecteerd over de betekenis van haar verdwijning en de crisis van haar religieuze en wetenschappelijke opvolgers. Deze bundel onderzoekt de voortdurende macht van de sirene.

2006 344 p. € 30.00

Dit boek is het resultaat van de samenwerking tussen binnenen buitenlandse wetenschappers in Dynamisch Inter(- en trans-) disciplinair Taal Onderzoek. De lezer wordt geïntroduceerd in de ‘nieuwe taalwetenschappen’ en krijgt een waaier aan vakoverschrijdende perspectieven op taal vanuit wetenschapsfilosofie en biologie, cognitieve wetenschappen, neurowetenschappen, gebarentaalonderzoek en artificiële intelligentie. Innoverende onderzoeksresultaten worden gecombineerd met een toegankelijke uitleg bij methodologieën, werkwijzen en onderzoeksinstrumenten.

Terra Incognita. Globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid Negen muzen, tien geboden

Peter Tom Jones & Roger Jacobs ISBN 9789038210971

2007 646 p. € 28.00

In deze messcherpe analyse van het hedendaagse klimaatsvraagstuk staan concepten als ‘duurzame economische welvaart’ en ‘sterke duurzaamheid’ centraal. De auteurs combineren historische, milieuwetenschappelijke en economische inzichten, waardoor ze ecologie en mondiale rechtvaardigheid in één visie verenigen. Een realistisch pleidooi voor dringende keuzes die leiden naar een duurzaam mondiaal ontwikkelingsmodel en een nieuwe relatie tussen mens en natuur.

Benjamin Biebuyck e.a. ISBN 9789038207926

2005 243 p. € 30.00

In deze studie staat de moeizame dialoog tussen literatuur en ethiek centraal. Elke culturele generatie opnieuw stelt zich vragen over verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Literatuurwetenschappers van de werkgroep ‘Literatuur-Ethiek-Recht’ (UGent) geven hier antwoorden die de historische ontwikkelingen tot hun recht laten komen en ook oog hebben voor de resultaten die methodologische vernieuwingen bij het zoeken naar dergelijke antwoorden kunnen opleveren.

In het spoor van Emile Zola. De narratologische code(s) van het Europese naturalisme Pieter Borghart ISBN 9789038210438

2006 244 p. € 25.00

Deze standaardstudie over het Europese naturalisme presenteert kritische perspectieven om de literatuurgeschiedschrijving van deze stroming te herzien. De auteur ontwikkelt zijn interpretatie met een solide narratologische grondslag en uiteenlopende analyse-instrumenten zoals Bachtins chronotoopstudie en het structuralistische focalisatieconcept. Zijn casestudie van de relatief onbekende Nieuwgriekse literatuur illustreert hoe de zorgvuldig opgebouwde theorie in de literair-historiografische praktijk kan worden gebracht.

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013

59


Ginkgo Cahier voor Literatuurwetenschap (CLW)

Woordenboek van de Vlaamse Dialecten

Het Cahier voor Literatuurwetenschap (CLW) is een jaarlijkse publicatie gewijd aan de algemene en vergelijkende literatuurwetenschap. CLW publiceert uitsluitend themanummers over bredere onderwerpen in het domein van de algemene en vergelijkende literatuurwetenschap. Tussen 1983 en 2008 verscheen CLW onder de titel ALW Cahiers.

Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) publiceert sinds 1979 de traditionele Vlaamse dialectwoordenschat in 3 series (die op hun beurt weer uiteenvallen in verschillende afleveringen): deel I Landbouwwoordenschat, deel II Niet-agrarische vakwoordenschat en deel III Algemene woordenschat.

Tijding en Tendens. Literatuurwetenschap in de Nederlanden (CLW 1) Sascha Bru & Anneleen Masschelein (red.)

ISBN 9789038215020

Tineke De Pauw, Matthias Lefebvre & Jacques Van Keymeulen

ISBN 9789038213927

2009 665 p. € 40.00

2009 157 p. € 22.00

Bezitten de algemene en vergelijkende literatuurwetenschappen in de Nederlanden een eigenheid? Hoe combineren zij inzichten uit aangrenzende taalgebieden en in het bijzonder uit de drie grote (Engels-, Frans- en Duitstalige) tradities? Wat zijn de takken waarin zij sterk of vernieuwend waren en zijn? Welke wetenschappers en critici verdienen een bijzondere vermelding? In dit eerste Cahier voor Literatuurwetenschap rijzen een aantal moeilijke vragen. De samenstellers hopen ermee een discussie te openen over de toekomst van de algemene en vergelijkende literatuurwetenschappen in de Nederlanden.

Les nouvelles voies du comparatisme (CLW 2) Hubert Roland & Stéphanie Vanasten (red.)

ISBN 9789038216874

Woordenboek van de Vlaamse Dialecten Deel 1 – Aflevering 12: Kleinvee Roxane Vandenberghe, Veronique De Tier & Magda Devos

ISBN 9789038215563

2010 481 p. € 32.00

Woordenboek van de Vlaamse Dialecten Deel 3 – Aflevering 7: Het menselijk lichaam Liesbet Triest, Matthias Lefebvre, Magda Devos, Jacques Van Keymeulen & Veronique De Tier

ISBN 9789038216553

2011 523 p. € 35.00

2010 177 p. € 22.00

Met welke recente methodologische vernieuwingen houdt de vergelijkende literatuurwetenschap zich bezig? Welke kritische modellen worden tegenwoordig bestudeerd in het vergelijkend onderzoek? Deze vragen vormen het vertrekpunt van dit boek. Dit tweede volume vormt een verzameling van artikelen die de volgende topics behandelen: methodologische en epistemiologische beschouwingen over (on) vergelijkbaarheid en de verschil; transversale fenomenen van acculturatie, interculturele netwerken en dialogen; hybridisering van natuurlijk en conceptueel taalgebruik door vertaling en transpositie. Franstalige publicatie.

Hermeneutiek in veelvoud (CLW 3) Lars Bernaerts & Jürgen Pieters (red.)

ISBN 9789038218250

Woordenboek van de Vlaamse Dialecten Deel 3 – Aflevering 6: School en kinderspelen

2011 164 p. € 22.00

Deze aflevering van het Cahier voor Literatuurwetenschap gaat aan de ene kant na wat de rol van een hermeneutisch perspectief kan zijn buiten de disciplinaire muren van de literatuurwetenschap (en, omgekeerd, wat de werking van de hermeneutiek in die andere disciplines ons kan leren over de hermeneutiek van literaire teksten). Aan de andere kant bekijken de auteurs de traditie van de hermeneutiek binnen de literatuurwetenschap. Ze gaan daarbij niet alleen dieper in op specifieke hoofdstukken uit het verleden van die traditie, maar lichten ook de doorwerking van het hermeneutische perspectief in recente ontwikkelingen binnen de literatuurwetenschap toe.

Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) Jan Walravens en het experiment Lars Bernaerts, Hans Vandevoorde & Bart Vervaeck

ISBN 9789038217079

2011 229 p. € 25.00

Jan Walravens (1920-1965) heeft in de Vlaamse letterkunde een belangrijke rol gespeeld als wegbereider van het literaire experiment. Daarnaast staat hij bekend om zijn diepgravende essays over o.a. Kierkegaard, Sade en Sartre. Zijn zoektocht naar vernieuwing komt op vele vlakken tot uiting: hij is literair criticus, kunstcriticus, essayist, romanschrijver en hij brengt toonaangevende mensen uit het literaire en culturele veld samen. Al deze aspecten komen hier aan bod. Daardoor worden nooit eerder belichte dimensies van deze intrigerende figuur aan de orde gesteld. De bundel bevat niet alleen nieuwe inzichten, maar ook originele stukken uit het archief van de auteur.

Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek (CLW 4) Kevin Absillis & Kris Humbeeck (red.)

ISBN 9789038220475

60

2012 ca. 130 p. € 22.00

Academia Press Academische en Wetenschappelijke uitgaven 2012-2013


RESSACAD ACASSE ACADEMI MEDAC ADEMIAP AIMED ACADEMIA PRESS WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERIJ

CATALOGUS

ACADEMISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE UITGAVEN

Academia Press Catalogus Academische uitgaven  

Academische en Wetenschappelijke uitgaven van Academia Press (2012-2013). Deze boeken zijn het resultaat zijn van vaak baanbrekend onderzoek...

Academia Press Catalogus Academische uitgaven  

Academische en Wetenschappelijke uitgaven van Academia Press (2012-2013). Deze boeken zijn het resultaat zijn van vaak baanbrekend onderzoek...

Advertisement