Pilot for dit barn læseprøve

Page 1

90 mm

135 mm

CITAT FRA BOGEN deres børn til et godt liv. Og hvis du efter at have læst bogen sidder tilbage med halvdårlig samvittighed, fordi du kunne have gjort tingene anderledes, vil jeg sige: Du skal ikke have dårlig samvittighed. Du kan ikke bruge den til noget, og der er ingen forældre, der 210 mm

bevidst gør noget, der kan skade deres barn. Fokuser i stedet på, hvad du måske kan gøre anderledes i fremtiden. Det er aldrig for sent at gå i gang med at

I bogen er der konkrete råd til, hvordan forældre kan handle i bestemte situationer. Hvad gør du, når dit barn kræver far og mor hele tiden, ikke vil sove ude, er ramt af skilsmisse og andre konkrete problemstillinger.

styre, lytte til og navigere for sit barn.“

Bogen afsluttes med en række beskrivelser af forløb med børn, unge og forældre i familieterapi.

ULLA DYRLØV

er psykolog og kendt fra tv-programmerne Ingen styr på ungerne på DR1. Hun er tilknyttet en række tv-programmer som psykolog, bl.a. X Faktor.

90 mm

ULLA DYRLØV er psykolog og driver sammen med Charlotte Bjerregaard Familiepsykologisk Praksis (www.familiepsykologiskpraksis.dk), hvor hun rådgiver børn, unge og familier. Hun arbejder som børnesagkyndig i retten og er

PILOT FOR DIT BARN

„Alle forældre kan gennem kærligt lederskab hjælpe

handler om, hvordan forældre kan tage styringen i familiens liv. Forældre skal bevare roen og vise vej for deres børn særligt i uvejr og turbulens såsom skoleskift, skilsmisse eller sygdom. Forældre skal styre, lytte og navigere. Ulla Dyrløv fortæller enkelt og ligefremt om, hvordan de voksne i familiens hverdag skal tage ansvaret på sig, og hvordan de kan tage hånd om de problemer, der opstår undervejs i barnets opvækst.

135 mm

ULLA DYRLØV

PILOT FOR DIT BARN – EN GUIDE TIL FORÆLDRE

13,5 mm

desuden kendt som psykolog i programmerne Ingen styr på ungerne på DR1. Ulla Dyrløv er tilknyttet en række tv-programmer som psykolog, bl.a. X Factor. Ulla Dyrløv har deltaget i en række kurser under ledelse af den internationalt anerkendte børne- og ungdomspsykiater Eia Asen. Eia Asen er behandlingsleder på Marlborough Family Service, London. På kurserne underviste ud over Eia Asen selv også bl.a. Peter Fonagy. Emnerne var bl.a. mentaliseringsbaseret terapi, terapeutisk arbejde med unge med misbrugsproblematikker, systemisk terapeutisk arbejde med

ULLA DYRLØV

PILOT FOR

DIT BARN EN GUIDE TIL FOR Æ LD RE GYLDENDALS BOGKLUBBER

diagnoser (bl.a. depression, skizofreni, ADHD og psykosomatiske forhold) og terapeutisk arbejde med fokus på kulturelle forhold. Ulla Dyrløv er også foredragsholder, se www.ulladyrløv.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.