Page 1

Geïntegreerde Proef

“Don’t pollute, cycle to commute”

Abdilah Cheddad 6 Handel H. Pius X-Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen 2018-2019 1


2


Geïntegreerde Proef

“Don’t pollute, cycle to commute”

Abdilah Cheddad 6 Handel H. Pius X-Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen 2018-2019 3


4


Woord vooraf Dit rapport heb ik geschreven in het kader van een geïntegreerde proef (GIP). Het bestaat uit een samenbundeling van vakoverschrijdende taken zoals het opstellen van een businessplan, het ontwerpen van een brochure en nog veel meer. De taak die mij werd toegewezen is het opstarten van een fictieve onderneming die rugzakken en e-bikes verkoopt. Ik heb de onderneming met twee klasgenoten, Dries Los en Jakub Luykx opgericht en ze samen Cervix genoemd. Mijn positie in het bedrijf is marketing manager. In de loop van mijn geïntegreerde proef (GIP) heb ik steun gekregen van een aantal mensen. Eerst en vooral wil ik mijn GIP-coördinatoren Annelies van Haeghenbergh, Anja

Faber

en

Erik

Walgraef

bedanken

voor

hun

steun

tijdens

de

seminarielessen. Met hun hulp kon ik altijd verder wanneer ik de draad kwijt was. Hiernaast zou ik ook graag mijn teamgenoten willen bedanken, in het bijzonder Dries Los en Jakub Luykx. Dankzij hun goede begeleiding heb ik mij aan de deadlines kunnen houden en mijn eindwerk kunnen realiseren. Tot slot zou ik graag mijn ouders willen bedanken. Ze zorgden er voor dat ik dagelijks met de GIP bezig was en de moed niet opgaf. In de inleiding zal u meer te weten komen over de onderneming Cervix en hoe de geïntegreerde proef van start is gegaan.

.

5


6


7


8


Inleiding In september zijn we aan onze geïntegreerde proef (GIP) begonnen door het simulatiespel “TopTeam”, dat door de hogeschool Thomas More georganiseerd werd. Het simulatiespel bestaat uit teams van zes à zeven leerlingen die het tegen elkaar hebben opgenomen. We konden een bepaald bedrag in de productie, marketing en verkoop van onze goederen investeren met als bedoeling om het beste resultaat te behalen. Hierbij hebben we onderling overlegd en cruciale beslissingen genomen zoals het verlagen van onze productiekost, aldus onze eerste ervaring in het bedrijfsleven. Na het simulatiespel hebben we onze definitieve teams gevormd en hebben mijn teamgenoten en ik het bedrijf “Cervix” opgericht. Onze onderneming is gespecialiseerd in het produceren en verkopen van rugzakken en elektrische fietsen. We hebben reeds 3 succesvolle boekjaren achter de rug en zijn marktleider op het vlak van duurzaamheid. Alle leden van de onderneming kregen een gepaste functie. Dries Los is CEO en staat aan het hoofd van ons bedrijf. Hij is zeer gepassioneerd om van Cervix een succesvol bedrijf te maken. Als financieel directeur hebben we Jakub Luykx, die ons budget beheert en ervoor zorgt dat iedere berekening correct is. Ikzelf ben Business Manager en verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van ons bedrijf. Het coachen van ons team is ook één van de taken waar ik actief mee bezig ben. Na de functieverdeling zijn we enthousiast aan ons avontuur begonnen. Bij de eerste opdrachten hebben we voor seminarie een naam, logo en slogan voor het bedrijf bedacht. Later volgden er nog opdrachten zoals het doorvoeren van een kapitaalverhoging, het analyseren van onze jaarrekeningen, het ontwerpen van een brochure, het opstellen van een businessplan en nog veel meer. Deze bundeling van de verschillende opdrachten vormen samen mijn geïntegreerde proef. Bent u benieuwd of we als jonge ondernemers erin zijn geslaagd om onze doelstellingen te bereiken? Lees dan zeker verder!

9


10


1. Seminarie

11


12


1.1

Externe audit

Als inleiding voor onze geïntegreerde proef hebben we aan het simulatiespel “TopTeam” deelgenomen. Hierbij hebben we met de leden van onze groep enkele cijfers uit drie boekjaren berekend, geanalyseerd en een SWOT-analyse van de laatste ronde opgesteld. Aan het eind van de opdracht hebben we een verslag geschreven en dit naar de organisatoren van het simulatiespel “TopTeam” doorgestuurd. 1.1.1

SWOT-analyse ronde 3

Na het ontvangen van de cijfers van jaar drie waren we verbouwereerd. De cijfers vielen tegen en er was een bikkelharde concurrentiestrijd. In jaar één waren we nog marktleider, vanaf dan daalde de cijfers. Wat deden we fout? Om dit na te gaan leek het ons verstandig om een SWOT-analyse te maken, waarin we gingen brainstormen over wat onze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn als onderneming. Wij vergeleken onze cijfers met die van de concurrentie. Hieruit konden we afleiden dat we bij de standaardgoederen de bal hadden misgeslagen. Er was geen goede balans bij het investeren in reclame en winstmarges. De slechte resultaten hadden dan ook effect op onze gunstige bedrijfsresultaten van de luxegoederen.

13


1.1.2

Leverbetrouwbaarheid in procent

Berekening

Standaard goederen:

3 816 đ?‘Ľ 12 = 100% 318

Luxegoederen:

2028 đ?‘Ľ 12 = 100% 169

Grafiek

Leverbetrouwbaarheid in % 120% 100%

100%

100%

80% 60% 40% 20% 0% Standaard

Luxe

Beoordeling Aan de cijfers is duidelijk te zien dat onze leverbetrouwbaarheid perfect was aangezien het 100% bedraagt. Dit was realiseerbaar doordat wij een grote voorraad hebben en dus geen tekorten kunnen hebben.

14


1.1.3

Gemiddelde productiekost per eenheid

Hoe kunnen we het resultaat positief beïnvloeden, terwijl we de productiekost verlagen? Standaard goederen: We kunnen een lagere productiekost realiseren. Wanneer we kijken bij groep 2 zien we dat het beter kan. Zij hebben een productiekost die 1,67 EUR lager ligt. Luxegoederen: We produceren al het goedkoopst, mogelijks meer machines of meer reclamebudget. Berekening

Standaard goederen: = € 22,50

Luxegoederen: = € 22,50

(2 900 ∗ 22,50) + (2 300 ∗ 22,50) + (2 300 ∗ 22,50) 6 900

(2 900 ∗ 22,50) + (2 300 ∗ 22,50) + (2 300 ∗ 22,50) 6 900

Grafiek

Gemiddelde productiekost per eenheid € 24,50 € 24,00

€ 24,00

€ 23,50 € 23,00

22,50 €

€ 22,50 € 22,00 € 21,50 € 21,00 € 20,50 € 20,00 Luxe

Standaard

15


1.1.4

Marktaandeel omzet in procent

Berekening

Standaard goederen:

263 304 = 8,42% 3 128 512

Luxegoederen:

180 492 = 8,62% 2 094 766

Bijsturende beslissingen Het marktaandeel omzet dat we hebben bekomen voor de standaard- en luxeproducten is lager dan verwacht, voor standaardproducten is dat 8,42% en voor luxeproducten is dat 8,62%. Voor de standaardproducten kunnen we de reclame verhogen tot 40 000 EUR en ook de ontwikkeling zal verhoogd worden tot 10 000 EUR. We kunnen ook het aantal machines bij de standaardproducten verlagen naar 2 en voor elke machine een jaarproductie van 2 100 realiseren. Voor de luxeproducten gaan we niets veranderen, omdat we in de top 3 stonden. Grafiek

Martaandeel omzet in procent van jaar 3 8,65

8,62

8,60 8,55 8,50 8,45

8,42

8,40 8,35 8,30 Standaard

Luxe

16


1.1.5

Aantal maanden eindvoorraad

Standaard goederen In jaar 3 hadden we 9,92 maanden eindvoorraad. Om dit te verbeteren voor het volgende jaar zullen we van 3 naar 2 machines gaan. We zullen 2.700 rugzakken minder produceren. De daling van de eindvoorraad zal onze leverbetrouwbaarheid normaal gezien niet beĂŻnvloeden. Luxegoederen In jaar 3 hadden we 7,49 maanden eindvoorraad. Om dit te verbeteren voor het volgende jaar zullen we van 3 naar 2 machines gaan. We zullen 1.000 rugzakken minder produceren. De daling van de eindvoorraad zal onze leverbetrouwbaarheid normaal gezien niet beĂŻnvloeden. Grafiek

Aantal maanden eindvoorraad 12 10

9,92

7,49

8 6 4

1,43

2

1,57

0 Jaar 3

Prognose jaar 4 Standaard

Luxe

17


18


1.2

Naam, logo en huisstijl

Nadat we het stimulatiespel “TopTeam” hebben voltooid, hebben we onze definitieve GIP-groepen opgesteld en de naam, logo en huisstijl van ons bedrijf bedacht. Hiernaast hebben we ook een organogram opgesteld en een slagzin bedacht die duidelijk weergeeft waarvoor we staan. 1.2.1

Betekenis naam

Mijn collega’s en ik hebben gekozen voor een krachtige naam, een groene en klantvriendelijke huisstijl en een duidelijk logo. De naam is al enkele keren genoemd in het voorwoord en in de inleiding, we zijn zeer trots op onze naam en zeker omdat deze heel anders is dan de namen van onze concurrenten. Zij hebben allemaal een naam gekozen die verband houdt met de producten die zij verkopen. Cervix betekent in het Latijn ‘krachtig’. Dit is de manier van werken, de kwaliteit en alles rond de onderneming wat wij willen uitstralen. 1.2.2

Logo

Wij hebben dit logo samengesteld omdat wij vinden dat het een frisse, maar toch sterke uitstraling weergeeft. De kleuren die we hebben gekozen staan voor het milieuvriendelijke en duurzame aspect binnen onze onderneming. De kracht binnen deze onderneming staat zowel voor ons product als de personen binnen de onderneming die ervoor zullen zorgen dat de klant zich thuis voelt als hij of zij bij ons komt kopen. 1.2.3

Slagzin/Slogan

“Don’t Pollute, Cycle To Commute” Een krachtige slogan is zeer belangrijk voor een onderneming. Het is een krachtige kreet die vertelt waar de onderneming voor staat. Onze slogan zegt dat je niet moet vervuilen en de fiets moet gebruiken als je je verplaatst. Het is zeer duidelijk wat Cervix met deze slogan bedoelt. Mensen gebruiken nog steeds te veel de auto voor verplaatsingen die je ook met de fiets kan doen. Door de productie van elektrische fietsen zet Cervix zich in voor een verbetering van het milieu. Onze slogan wordt misschien niet direct geassocieerd met ons andere product, de rugzak, maar bij het fietsen kan een rugzak zeer handig.

19


1.2.4

Organogram

Dries Los CEO

Abdilah Cheddad

Business manager

Jakub Luykx

FinanciĂŤel manager

Utah Dierckx Project manager

20


1.3

Kapitaalverhoging

Jakub en ik hebben een kapitaalverhoging aan de aandeelhouders van ons bedrijf voorgesteld omdat we geld nodig hadden voor de uitbreiding van Cervix. Hieronder vindt u de presentatie terug, die we hebben gebruikt om onze aandeelhouders te overtuigen.

21


22


23


24


1.4

Shareholdersanalyse

Mijn collega’s en ik hebben bedrijven die in groene energie investeren gekozen. In onderstaande dia’s vindt u informatie over de bedrijven terug en waarom ik ze interessant vind.

25


26


27


28


29


30


31


32


2. Bedrijfseconomie

33


34


2.1 Marketingmix Bij deze opdracht hebben Dries en ik één van onze concurrenten geanalyseerd. We hebben de 4 p’s van concurrent Giant onder de loep genomen. Hiernaast hebben we Giant ook vergeleken met onze onderneming Cervix en voor beide bedrijven een SWOT-analyse gemaakt. 2.1.1 Informatie Giant Giant is een Taiwanees bedrijf dat zich sinds 1972 specialiseert in het produceren van fietsen. Het is op dit moment de grootste fietsenproducent ter wereld. In 2002 produceerde Giant wereldwijd 4,7 miljoen fietsen. Zij waren de eerste fietsenproducent die lichtere en sterkere frames introduceerde terwijl andere producenten nog staal gebruikten. Het is dus een zeer innovatieve onderneming. Tussen 2008 en 2010 hebben ze vier keer achtereen de Euro Bike Award gewonnen. In totaal heeft Giant wereldwijd zo’n 12.000 verkooppunten. In het wielrennen is Giant een zeer bekende naam. Ze sponsoren verschillende teams waaronder de Spaanse wielerploeg ONCE en Rabobank Blanco Pro Cycling. Ze hebben fabrieken in Taiwan, China en Nederland. Giant staat in de top 10 van leveranciers voor elektrische fietsen, op de eerste plaats staat Gazelle. Het is geweten dat elektrische fietsen steeds populairder worden, hier is al onderzoek naar gedaan. Een van deze onderzoeken bestudeerde het aantal zoekacties online naar fietsen en elektrische fietsen. Grafiek

35


Beoordeling Uit het onderzoek van Marktdata.nl blijkt dat het aantal zoekacties naar elektrische fietsen is gestegen tegenover het aantal zoekacties naar gewone fietsen. Het verhaal van Giant is dus nog zeker niet gedaan. voor Cervix zijn dit cijfers die mooi te zien zijn. Zo weten ook wij dat er nog voor vele jaren interesse in onze producten zal zijn.

36


2.1.2 Analyse en bespreking van de 5 p’s Product Giant heeft een heel groot aanbod qua fietsen. Je vindt er stadsfietsen, mountainbikes, koersfietsen, kinderfietsen en noem maar op. Ook heeft Giant een groot aanbod qua elektrische fietsen. Op hun website staan er 22 verschillende E-bikes. Van elektrische stadsfietsen en koersfietsen tot elektrische mountainbikes.

Het is geweten dat Giant-fietsen qua kwaliteit zeer geavanceerd zijn. De technologie die Giant gebruikt, staat al zeer ver op de fietsenmarkt. Hoewel Cervix slechts voor een korte tijd in de fietsensector actief is, hebben wij onze technologie al verder staan. Onze batterij gaat langer mee en weegt lichter. Dit is een groot pluspunt voor ons. Dit maakt het verschil tussen Giant en Cervix. Bij een elektrische fiets is de batterij van allergrootst belang. Heb je een elektrische fiets die zeer licht is, maar een batterij die nog geen uur mee gaat, dan heb je niets aan je e-bike. Dit is waarom Cervix zich vooral focuste op de ontwikkelingen van hun batterij. De batterij die Giant gebruikt, is een SyncDrive Life, een zeer goede batterij die lang mee kan. Cervix gebruikt als batterij de Venom X, een batterij die zelf is ontworpen door Cervix. Deze batterij is lichter en heeft een langere levensduur dan de SincDrive Life-batterij van Giant. Giant is een onderneming die net als cervix zijn producten rechtstreeks verkoopt aan de consument. We spreken van een “Business to Consumer”. In tegenstelling tot merken als Gazelle, Stromer en Cortina gaat Giant zijn e-bikes wel leasen. Zo leaset Cervix rond de 60 e-bikes aan verschillende bedrijven in het Antwerpse. De e-bikes van Giant zijn net als die van Cervix special goods. De Consument gaat intensief op zoek naar de beste elektrische fiets. Het is niet goedkoop om een elektrische fiets te kopen, de prijzen schommelen tussen de 2.000,00 euro en de 3.500,00 euro. Soms tikken ze zelfs de 4.000,00 euro aan. Bij speciale goederen gaan klanten een product kopen op basis van een merk. Giant is nu eenmaal een grote speler op vlak van e-bikes en zal dus sneller gekocht worden dan een merk dat minder in de spotlights staat.

37


Plaats Giant heeft in totaal 7 vestigingen in BelgiĂŤ. Deze zijn verspreid over heel Vlaanderen. In Sint-Niklaas, Koksijde, Ieper, Roeselare, Deinze, Diest en in De Pinte is er een Giant verdeler te vinden. Elke winkel beschikt over een moderne en goed uitgeruste werkplaats. Giant heeft niet zomaar voor deze plaatsen gekozen. In Vlaanderen zijn er veel fietsfanaten en wordt er steeds meer gefietst. Giant heeft bewust gekozen voor plaatsen waar veel mensen en fietsers komen. Giant heeft ook een zeer klantvriendelijke webshop. Deze is zeer eenvoudig terug te vinden op het internet. Op deze online shop vind je gemakkelijk hun groot aanbod terug. Zelfs hun verkoopacties staan op de webshop. Als je een bestelling boven de 50,00 euro plaatst, moet je geen leveringskosten betalen. Als je op de webshop van regio verandert, past de lay-out van de webshop zich automatisch aan. Als je op Nieuw-Zeeland klikt, waar veel bergen zijn, vind je direct hun aanbod voor off-road en als je op Duitsland klikt, vind je meteen hun aanbod voor stadsfietsen. Het is een zeer slimme en effectieve manier van werken.

Prijs Giant heeft drie soorten elektrische fietsen; stadsfietsen, mountainbikes en de elektrische koersfietsen. Iedere soort heeft een eigen prijsklasse. Zo ligt de prijs van de stadsfietsen tussen de 2.000,00 euro en de 2.700,00 euro. Zeker niet goedkoop, maar je betaalt voor de kwaliteit. Voor de mountainbikes ga je toch wat dieper in je portefeuille moeten tasten. Deze liggen tussen een minimumprijs van 2.500,00 euro en de 3.700,00 euro. Als laatste hebben we de koersfietsen en hier betaal je al gauw tussen de 3.500,00 euro en de 4.000,00 euro. De elektrische fietsen van Giant zijn dus niet voor iedereen weg gelegd, maar als je het geld hebt en kwaliteit belangrijk vindt, kun je zeker eens bij Giant langsgaan.

38


Cervix heeft gekozen voor een minder groot assortiment en lagere prijzen voor zijn elektrische fietsen. Wij vinden dat het niet zo duur mag zijn om elektrisch te fietsen. Ebikes zijn namelijk de toekomst op het vlak van transport en we willen dat de gelegenheid om een e-bike ter beschikking hebben groeit. De reden dat Giant hun prijzen kan laten stijgen is, omdat de vraag naar Giant fietsen enorm groot is. Promotie Evenementen Giant organiseert ook evenementen om de klanten te informeren. Zo hebben ze bevoordeeld op 2 – 3 maart een evenement genaamd E-BIKE XPERIENCE op de jaarbeurs van Utrecht. Het evenement heeft als bedoeling om al de vragen over e-bikes te beantwoorden. Bv: Wat maakt de ene fiets nu beter dan de andere? Maar waar moet je precies op letten? Maar ook ervaringen spelen een belangrijke rol bij een fysiek product, dus geeft Giant de klanten ook de mogelijkheid een aantal E-bikes te testen. Hierdoor kunnen de klanten ervaren hoe het is om op een e-bike van 45 km/uur te rijden. Dit zal ervoor zorgen dat de volledige ervaring mogelijks voor mond-tot-mondreclame zal zorgen. GRINTA TEST FEST 2019 is een gelijkaardig evenement waaraan Giant op 9 maart deelneemt. Bij dit evenement komen er 23 fietsmerken langs met hun vloot testfietsen en kunnen de mensen een hele dag lang de nieuwste racefietsen testen.

39


Sponsoring Giant is een zeer populair fietsmerk, hierdoor komt er natuurlijk ook sponsoring bij kijken. Giant heeft besloten om zich ook op de vrouwenmarkt te richten en heeft zo hun productlijn Liv uitgebracht. Liv kan je wel zien als de vrouwelijke versie van Giant waarbij de fietsen aan de vrouwelijke lichaamsverhoudingen zijn aangepast. Hierdoor wordt er op de site van Giant en Liv steeds naar elkaar verwezen, dit zorgt ervoor dat de klanten bij beide bedrijven een kijkje nemen. Giant en Liv hebben een partnership aangekondigd met CCC Pro Team, dit is een Poolse wielerploeg. De sponsoring bestaat uit een pro mannen World Tour team, een herenteam en een elite damesteam. Giant heeft ook nog heel wat partnerships met andere bedrijven zoals: MRP, Shimano, Odi et cetera… Hiernaast zijn er ook nog topatleten, waaronder Jacob Dickson, Eliot Jackson, Youn Deniaud en Mike Day, die onder de naam Giant fietsen. Traditionele reclame Naast het organiseren van evenementen en sluiten van sponsordeals, focust Giant zich ook op een aantal andere zaken. Zo wordt er ook geflyerd en zijn ze actief op sociale media. Giant plaatst dagelijks foto’s en video’s op YouTube, Twitter, Facebook en Instagram. Dit zorgt ervoor dat de klanten en volgers steeds in aanraking komen met het merk Giant en er ook zo een band tussen beiden wordt gecreëerd. Dit creëert ook de kans om door nieuwe klanten te worden ontdekt. Hiernaast maakt Giant ook gebruik van online betaalde advertenties, die op alle sociale media platformen te zien zijn. Giant maakt ook gebruik van een eigen hashtag (#NEWBIKEDAY).

40


2.1.3 SWOT-analyse

41


2.1.4 Verantwoording SWOT-analyse Strengths Cervix is een jong bedrijf dat reeds 2 succesvolle boekjaren achter de rug heeft, met dank aan ons gepassioneerd team. Giant is al sinds 1972 actief dus hebben ze meer ervaring. We zijn momenteel ook enkel in België actief waardoor we een goede klantenservice hebben en ons vooral op de kernzaken focussen. Bij Giant is dit niet zo, ze zijn wereldwijd actief waardoor ze een grotere markt hebben. Cervix is wel volop bezig met de uitbreiding naar het buitenland. Beide bedrijven vinden het aanbieden van kwaliteitsvolle producten zeer belangrijk en realiseren dit aan de hand van innovatieve productieprocessen. Een zeer sterke factor van Giant is dat ze een eigen vrouwenlijn en veel partnerships hebben. Cervix onderscheidt zich wel van de concurrenten doordat het volledige productieproces duurzaam verloopt. Weaknesses Ieder bedrijf heeft wel een aantal punten waarin ze minder goed zijn. Zo heeft Cervix weinig ervaring in de fietsensector aangezien onze hoofdactiviteit eigenlijk het produceren en verkopen van rugzakken was. We hebben ook een duurdere productiekost. Dit komt doordat deze volledig duurzaam verloopt en we onze productie niet uitbesteden, wat onze concurrenten wel doen. Cervix heeft ook minder verkoopplaatsen dan Giant aangezien we enkel in België actief zijn. Een zwakte van Giant is dat ze hun fietsen aan een hogere prijs verkopen dan de meeste concurrenten. Opportunities Giant heeft een groot deel van de vrouwelijke klanten weten te winnen door hun eigen vrouwenlijn en merkbekendheid, wat de kans heeft gecreëerd om meer vrouwelijke klanten aan te trekken. Giant neemt ook deel aan sportactiviteiten zoals de Olympische Spelen, FIFA en nog veel meer. Cervix heeft door de invoering van de nieuwe wetten omtrent emissiezones en autovrije zones de kans gekregen om meer mensen te overtuigen dat ebikes de toekomst zijn. Beide bedrijven kunnen ook profiteren van overheidssubsidies, de stijgende olieprijzen en samenwerkingen met professionele atleten. Threats De meeste bedreigingen voor zowel Cervix als Giant zijn de concurrenten. Beide bedrijven vinden kwaliteit zeer belangrijk en investeren dus ook meer in het productieproces waardoor de kosten en verkoopprijs hoger liggen. Bij de concurrenten is dit niet zo. Naast de concurrenten speelt de snel veranderende behoefte van de klanten een belangrijke rol. De vraag naar e-bikes kan namelijk makkelijk stijgen of dalen door externe factoren zoals kritiek vanuit de media.

42


2.2 Analyse van de jaarrekening Bij deze opdracht hebben we de financiĂŤle situatie van onze eigen onderneming geanalyseerd. Hierbij hebben we de cijfergegevens van de laatste drie boekjaren gebruikt. De analyse bestaat uit 3 delen, de horizontale, verticale analyse en een masterplan. Dankzij deze analyse weten we hoe ver we als onderneming staan. Hieronder vindt u de informatie terug. 2.2.1 Verticale analyse van de jaarrekening 2.2.1.1

Liquiditeit

43


Grafiek liquiditeit

Uitleg liquiditeit De liquiditeit geeft aan of een onderneming voldoende liquide middelen heeft om haar schulden op korte termijn te kunnen betalen. Zolang deze ratio groter dan één is, is dit goed, hoe groter echter hoe beter. Formules Liquiditeit in ruime zin = vlottende activa - vorderingen op meer dan 1 jaar/ schulden op korte termijn + overlopende rekeningen (passiva) Liquiditeit in enge zin = vlottende activa - vorderingen op lange termijn - voorraden en bestellingen in uitvoering/ schulden op korte termijn + overlopende rekeningen (passiva) Analyse Cervix kent sinds boekjaar 1 een zeer goede liquiditeit. Het bedrijf kon, zelfs als men de situatie in enge zin bekeek, haar schulden op korte termijn a.d.h.v. de liquide middelen minstens één keer volledig afbetalen. In boekjaar 2 kon Cervix haar schulden op korte termijn a.d.h.v. de liquide middelen bijna 15 keer terugbetalen. (En dit zonder het verkopen van de voorraden en het innen van die vorderingen of het innen van vorderingen op lange termijn.) Er was in boekjaar 3 een daling te zien van de liquiditeit in enge zin van 15 naar 10, dit ondanks een groei van de liquide middelen. De verklaring ligt bij de schulden op korte termijn. Deze zijn meer dan verdubbeld. Het verschil tussen liquiditeit in enge zin en in ruime zin is verminderd, wat verklaard kan worden door een vermindering van de voorraden.

44


2.2.1.2 Solvabiliteit & schuldgraad Solvabiliteit

Schuldgraad

Grafiek solvabiliteit & schuldgraad

45


Uitleg solvabiliteit & schuldgraad Solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen. De schuldgraad geeft de verhouding aan tussen het vreemd vermogen en het totale vermogen. Formules Solvabiliteit: eigen vermogen/ totaal vermogen Schuldgraad: schulden/ totaal vermogen Analyse De solvabiliteit groeide elke keer sinds boekjaar 1. Dit is zeer goed want Cervix had met een solvabiliteit van 58,2 % een fantastische solvabiliteit in boekjaar 1. Deze evolueerde tot zelfs bijna 70% in boekjaar 3. Als de solvabiliteit stijgt, daalt de schuldgraad. En een dalende schuldgraad is een goed teken voor een bedrijf. Als de solvabiliteit van een bedrijf stijgt, dan is het waarschijnlijker dat het de schulden op lange en korte termijn kan afbetalen. Een goede solvabiliteit is belangrijk voor Cervix, omdat er ambitie is om uit te breiden naar de Benelux. Hiervoor zal veel kapitaal nodig zijn. En met een goede solvabiliteit is de kans op een eventuele lening groter. Banken zijn namelijk zeer voorzichtig wanneer ze beslissen of ze iemand een lening geven. EĂŠn van de doorslaggevende factoren voor een bank is juist de solvabiliteit. De daling in de groei van de solvabiliteit kan verklaard worden door de stijging van de leveranciersschulden die verder uitgelegd worden bij de analyse van de rendabiliteit. 2.2.1.3

Rendabiliteit

Rendabiliteit eigen vermogen

Rendabiliteit totaal vermogen

46


Grafiek rendabiliteit

Uitleg rendabiliteit Rendabiliteit geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Formules REV = Winst/Eigen vermogen RTV = winst na belastingen + financiële kosten + belastingen/ totaal vermogen. Analyse De rendabiliteit piekte in boekjaar 2 met 18,23% REV en 26,04% RTV. Ondanks de daling die in boekjaar 3 volgde, is de rendabiliteit van Cervix uitstekend. Het feit dat de REV daalde na boekjaar 2 kan verklaard worden door 2 factoren. De winst daalde van € 5 556 000,00 in boekjaar 2 naar € 5 512 000,00 in boekjaar 3. Dit verklaart echter geen daling van bijna 2%. Een stijging van het eigen vermogen zou dit wel doen. En hier is dat van toepassing. Omdat het eigen vermogen steeg van € 30 482 000,00 in boekjaar 2 naar € 33 495 000,00 in boekjaar 3 zal de rendabiliteit sterker dalen, namelijk met bijna 2%.

47


Voor de RTV is er ook een piek in boekjaar 2. Deze is echter veel groter dan de piek van REV. Dit is zeer opmerkelijk. 2 factoren verklaren in dit geval de uitzonderlijke piek. Het totale vermogen daalde terwijl de winst steeg. Het is uitzonderlijk dat het totale vermogen daalt als het eigen vermogen stijgt, en toch kan dit. Als het vreemd vermogen sterker daalde dan het eigen vermogen steeg, dan kan het totale vermogen dalen. Hier is dat het geval: Het vreemd vermogen daalde met € 4 147 000,00 terwijl eigen vermogen steeg met € 3 746 000,00. In het vorig boekjaar daalde de winst terwijl het totale vermogen steeg, hierdoor daalde ook de RTV. De groei van totaal vermogen is verklaarbaar door het feit dat EV en VV beiden stegen. Het vreemd vermogen van € 15 200 000,00 naar € 15 617 000,00 en diit ondanks een afbouw van de schulden op lange termijn. De leveranciersschuld groeide echter van € 760 000,00 in boekjaar 2 naar € 1 899 000,00 in boekjaar 3. Een afbouw van de leveranciersschuld is zeer belangrijk, maar zal dit boekjaar niet onze grootste focus zijn. De liquide middelen zullen namelijk nodig zijn om de uitbreiding te financieren. Om een idee te krijgen hoe goed we in staat zijn om de schulden terug te betalen, verwijs ik hierbij naar de liquiditeit.

48


2.2.2

Horizontale analyse van de jaarrekening

Grafiek horizontale analyse

Kerncijfers Cervix

Uitleg horizontale analyse Analyse De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, deze is sinds 2016 twee jaar op rij gestegen. Vorig boekjaar daalde dit brutomarge echter. Dit kan verklaard worden door het feit dat er op de binnenlandse markt nog maar weinig plaats is voor de groei bij de huidige doelgroepen. Natuurlijk is een stijging van de brutomarge goed voor Cervix. En in dit geval is er ook een stijging. De cashflow of ook wel de kasstroom genoemd, wordt berekend door de nettowinst op te tellen met de afschrijvingen in een boekjaar. De cashflow van Cervix in 2017 en 2018 groter dan in 2016. Dit is goed, ondanks het feit dat de cashflow daalde in boekjaar 3 tegenover boekjaar 2. Deze daalde omdat de winst daalde, net zoals de afschrijvingen. Dit is een indicator dat boekjaar 3 iets zwakker was in vergelijking met boekjaar 2. Toch is dit is het perfecte moment om uit te breiden naar de Benelux. De liquiditeit, zoals in de verticale analyse vermeld, heeft een coĂŤfficiĂŤnt van ongeveer 10. Voor verdere uitleg over de liquiditeit zie verticale analyse. Met een cashflow die in 2018 hoger lager dan in 2016 is Cervix redelijk veilig. Onze instromen zijn groter dan onze uitstromen.

49


De EBIT zag net zoals de cashflow een piek in het boekjaar van 2017. Deze is te verklaren door een groei van de winst tegenover het boekjaar van 2016 die weer verminderde in het boekjaar van 2018. Er is wel nog steeds groei van de EBIT te zien in 2018 tegenover 2016. Er kan worden geargumenteerd dat de financiële opbrengsten en kosten ook een invloed hadden op de EBIT en dit klopt ook. Maar die invloed was veel kleiner dan die van de winst. Daarom hoort er eerder een focus te liggen op het verbeteren van de winst. De EBITDA is sinds boekjaar 1 enkel gestegen. Dit ondanks een daling van de EBIT voor boekjaar 3 tegenover boekjaar 2. Hier is de voorraadwijziging de factor die het grote verschil maakt. In boekjaar 2 daalde deze met € 721 000,000. In boekjaar 3 was dit maar liefst € 1 774 000,00. Omdat onder andere de voorraadwijziging wordt bijgeteld bij de EBIT om de EBITDA te verkrijgen, wordt de daling van de winst bij de EBIT geneutraliseerd. Een daling van de voorraden wijst op een groei van de verkoop en dus een grotere vraag. Omdat de voorraadwijziging niet proportioneel is met de stijging van de brutomarge is het duidelijk dat de productie daalde. Met de ambitie om uit te breiden naar de Benelux zal deze weer moeten stijgen. Daarom wordt een investering in machines en productiegebouwen aangeraden. Als er evenveel zou worden geproduceerd terwijl de klantengroep groeit, dreigt het bedrijf een tekort aan producten te hebben. De potentiële klant zou dan uit frustratie naar een concurrent gaan wat ons niet enkel geld zou kosten, het zou een concurrent zijn positie nog versterken. Conclusie: De productie hoort verhoogd te worden. Uitbreiden naar de Benelux zou nu ook financieel gezien perfect zijn. Er zijn genoeg middelen die het bedrijf binnenkomen.

50


2.3

Masterplan

Het masterplan van Cervix bevat verschillende verbeteringsprojecten voor het openbaar vervoer, de fietsers, het milieu en de files. Het doel is dat tegen 2020 bijna de helft van alle verplaatsingen in de Benelux duurzaam met de fietsen van Cervix gebeuren. Want minder wagens betekent minder files. De uitvoering van het masterplan startte in 2016. Er werd al veel gerealiseerd en er is nog meer gepland. 2.3.1

Uitbreiding Benelux

Het grootste doel van Cervix is om tegen volgend jaar de uitbreiding naar de Benelux te realiseren. Hier komt zeer veel bij kijken, we moeten namelijk gebouwen en machines aankopen om deze uitbreiding te kunnen verwezenlijken. We hebben reeds onderhandeld met verschillende bedrijven over de aankoop van machines en gebouwen. We zijn tot de conclusie gekomen om 1 gebouw en 7 machines aan te kopen. De totale kostprijs is 10.598.000,00 EUR. Het overkopen van een concurrent zou eventueel kunnen worden toegevoegd aan deze uitbreiding. Eind 2018 hebben we, met dank aan onze kapitaalverhoging, de reclamecampagne voor de uitbreiding naar de Benelux kunnen starten. We hebben hierdoor interesse van klanten kunnen opwekken en ons bedrijf kunnen promoten. Cervix heeft momenteel een zeer goede klantenrelatie en vraag van klanten opgewekt. De huidige reclamecampagnes zullen tot eind 2019 lopen en onze nieuwe reclamecampagne omtrent onze fietsen zal begin 2020 van start gaan. Hierbij zullen we onze producten introduceren. Cervix biedt namelijk fietsen aan die aangepast zijn aan uw omgeving. Zo verkopen we stadsfietsen, hybridefietsen, cross-overfietsen en nog veel meer! 2.3.2

Project EcoWorld

Cervix investeert in de ontwikkeling van groene technologieën en producten én onderneemt actie om een kleinere ecologische voetafdruk te realiseren aan de hand van het project EcoWorld. Dit project zal eind 2019 van start gaan en houdt in dat we constant werken aan het verbeteren van onze producten en technologieën. Het project EcoWorld bestaat uit 3 hoofddoelen. Deze zijn als volgt: Doel 1 65% van de omzet van Cervix moet voortkomen uit groene inkomsten. Doel 2 Een wereldwijde CO2-neutrale bedrijfsvoering realiseren en 100% duurzame elektriciteit. Doel 3 Het derde doel is om tegen volgend jaar de fietservaring van zo’n 600.000 mensen te verbeteren.

51


2.3.3 Uitwerking batterij Sinds de oprichting van Cervix werkt de onderneming aan de ontwikkeling van zijn eigen batterij. Op dit moment werkt Cervix met een batterij die u op 3 verschillende manieren kan opladen. Door een ingebouwd zonnepaneel kan onze batterij door middel van de zon worden opgeladen. Cervix is een van de weinige die dit heeft kunnen realiseren. Een tweede manier die ervoor zorgt dat de batterij oplaadt, is een dynamo die aangesloten is op de wielen van de fiets. Als je batterij nog maar 15% van zijn oplaadcapaciteit bevat, zet deze dynamo zich automatisch tegen het wiel aan. Deze dynamo produceert energie die wordt omgezet in elektriciteit. Dit jaar zullen we een grote investering doen om onze batterijen te ontwikkelen. We hebben besloten dat de totale kostprijs â‚Ź1.500.000,00 zal bedragen. Deze investering zal onder andere een onderzoek kunnen starten. Hierdoor zullen we kijken hoe we onze batterij milieuvriendelijker kunnen maken. Ook gaat ons productieteam zoeken naar een manier waarop we de capaciteit van de batterij nog kunnen vergroten.

52


3. Frans

53


54


3.1 Préparation de l’annonce d’emploi pour un assistant directeur commercial 3.1.1 Les tâches d’un assistant directeur commercial -

Créer des publicités

-

Créer un site web

-

Organiser une foire

-

Utiliser des outils bureautiques

-

Utiliser et étudier le marketing

-

Rechercher des informations via Internet

-

Maîtriser des techniques commerciales

-

Assister le directeur commercial avec le plan d’affaires

-

Suivre les dates de livraison

-

Confirmer la commande au client

-

Vérifier des commandes ouvertes

3.1.2 Les tâches essentielles ü Vérifier des commandes ouvertes ü Confirmer la commande au client ü Créer un plan d'affaires ü Utiliser et étudier des outils bureautiques ü Maîtriser des techniques commerciales ü Créer des publicités 3.1.3 La dénomination du poste -

Assistant directeur commercial

3.1.3 Les connaissances •

Être parfaitement trilingue (français, anglais et allemand)

Avoir un diplôme de baccalauréat de commerce électronique

Avoir une bonne connaissance des techniques de marketing et de communication

3.1.5 Les caractéristiques de personnalité •

Être exacte

Être social

Être patient

Être serviable

Avoir l’esprit logique

55


3.2 Assistant directeur commercial (H/F) 3.2.1 Qui sommes-nous ? CERVIX est une entreprise spécialisée dans les vélos électriques et les sacs à dos. Nous sommes également une entreprise qui se préoccupe de l’environnement. Pour renforcer notre entreprise, nous recherchons un(e) assistant(e) directeur commercial. 3.2.2 Poste Vous aidez le directeur commercial dans toutes les activités. Vous êtes particulièrement responsable du management commercial et du marketing. Et vous êtes en charge d’accompagner des équipes commerciales. 3.2.3 Tâches Comme assistant directeur commercial, vous avez quelques tâches qui sont spécifiques. Vous devrez créer un site web et des publicités. Communiquer avec les clients et maîtriser des techniques commerciales sont aussi des charges très importantes. Et naturellement vous donnez du soutien au directeur commercial. 3.2.4 Profil Nous rechercherons quelqu’un qui : -

est parfaitement trilingue (français, anglais et allemand)

-

a un diplôme de baccalauréat de commerce électronique

-

a une expérience prouvée comme assistant commercial

3.2.5 Notre offre •

Voiture de société

Travail à temps partiel

Assurance Soins de Santé

Chèques repas

Salaire minimum : 33000 € Type de salaire : Annuel

3.2.6 Contact Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas de nous contacter par mail : info@cervix.com ou téléphoner à : 0484 05 60 86

56


3.3 Checklist: Articles nécéssaires 3.3.1 Vidéo 1 Le sac à dos -

60L

-

70L-75L

Les Chaussures 3 paires de chaussures -

Des chaussures de sport

-

Une paire de tongs

-

Des baskets à talons

Les vêtements -

2 robes

-

2 shorts

-

1 jupe

-

2 chemises

-

Un pantashort

-

Sous-vêtement

Accessoires -

une moustiquaire

-

une lampe de poche

-

une serviette

-

un poncho

La trousse de toilette -

Du dentifrice

-

Du shampooing

-

Une brosse à dents

-

Du Mascara (mascara)

-

Un gant de toilette

-

Un fer à lisser

La trousse à pharmacie -

1 ou 2 trousses de toilette

-

De la crème solaire

57


3.3.2 Vidéo 2 Le Sac à dos -

Nom : Bub

-

Marque : Quechua

Matériels pour dormir -

Sac de couchage

-

Couverture

Matériel pour aller sur la route -

Lampe frontale

-

Bâtons de marche

-

Ceinture pour des papiers

-

Lampe pour camping

Les accessoires du supercampeur -

Du shampooing

-

Une trousse de toilette : déodorant, brosse à dents, rasoir

-

Une serviette microfibre

-

Des mouchoirs humides

Les ustensiles de cuisine -

Une casserole

-

Adaptateur de gaz

-

Couteau de poche

-

Une casserole

-

Tasse pour boire

Protections -

Système de purification de l'eau

-

Antiseptique

-

Des allumettes

-

Trousse avec des médicaments

-

De la crème solaire

Les produits cosmétiques bio -

Crème hydratant

58


Des chaussures -

1 paire de basket

-

1 paire de sandales

-

1 paire de chaussures de randonnée

Des vêtements -

2 leggings

-

2 shorts

-

1 jean

-

1 chemise

-

1 robe

-

4 T-shirts

-

2 pulls

Accessoires -

Des lunettes de soleil

-

Une écharpe

3.3.3 Vidéo 3 Les choses les plus importantes -

Le passeport

-

Vaccin

-

Permis de conduire

-

Identité

-

Des copies des documents

Des sacs à dos -

1 Sac à dos 60L (2 est mieux)

Les vêtements -

2 Pantalons/ Shorts

-

3 Shorts

-

2 Chemises

-

1 Doudoune

-

1 T-shirt thermique

-

3 T-shirts

-

5 à 7 sous-vêtements

-

1 Débardeur

-

1 Pull

59


Des chaussures -

Des claquettes

-

Une paire de baskets

Pour dormir -

Un duvet

Des accessoires -

Lampe à dynamo

-

Un couteau

-

Adaptateur + multiprise

-

2 Cadenas à code

-

Batterie externe

-

Kit vélo

-

Ficelle/Corde

-

Dictionnaire Français/Anglais

-

Une petite banane

-

Coussin de voyage gonflable

Les objets d’usage personnel -

1 ou 2 serviettes en microfibre

-

Un savon de Marseille

-

Kleenex

-

Médicaments

60


3.3.4 Vidéo 4 Hébergement Le Couchsurfing est une pratique d'hébergement de particuliers à particulier qui a pour finalité d'héberger ou d'être hébergé chez quelqu'un, pour une nuit ou quelques jours, gratuitement. Ainsi, vous ne perdez pas d'argent sur un hébergement coûteux et vous avez la chance de passer du temps avec les habitants, qui vous montrent leur environnement. Une tente ultra-light est très utile si vous n’avez pas une place à dormir. Vous pouvez utiliser dehors mais aussi à l’intérieur est c’est gratuit. Bénévolat : Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut décider de faire du bénévolat. Elles peuvent être d'ordre personnel, professionnel, communautaire ou social. Quelques organisations sont HelpX et workaway. L'objectif est d'aider volontairement les personnes à l'étranger. Transports Auto-stop est une possibilité très facile de transport qui est gratuit. Il n’y a pas beaucoup de risque avec l’Auto-stop, les chiffres montrent que dans 99% des voyages ça va bien. Activités Il y a beaucoup d’activités, mais la meilleure activité est la natation.

61


62


3.4

Brochure informative

63


64


4. Engels

65


66


4.1 Business plan 4.1.1 Business idea Cervix is a company that produces and sells e-bikes and backpacks. Our main products are e-bikes because they are responsible for 80% of the profit. Why have we chosen for producing and selling e-bikes? People are more and more aware of the climate change that is caused by greenhouse gasses. These greenhouse gasses are for a big part caused by polluting cars. So, less cars would solve this big problem. But, cars are hard to replace, people like to drive their car. You can’t change this. But you can provide a reduction and this is what Cervix is aiming for. An important reason for riding the e-bike above a car is the horrible hours traffic. It’s is getting a bigger and bigger problem. People will have to choose between riding a car, stand in traffic for hours and paying for fuel or riding an e-bike for free and be even faster than by car. This is an easy choice, no? This is why we have chosen for e-bikes. Cervix produces e-bikes with high quality and sells them for a reasonable price. We wanted to produce in Belgium because the quality is simply greater and we can control the operation on-site. 4.1.2 Company objectives (SMART) Specific Cervix is a company that wants to achieve products with high quality. Our main product is the e-bike. So we have to focus us on them, because they provide more than 75% of our profit. By daily research and development, we can say that at the end of this year we have increased our sale with 6%. That means that we have to increase our advertising and to augment our shops. Measurable If we want a rise of 6% of our sale it means that we have to sell 45 e-bikes extra per month to meet the objective of raising sales by 270 e-bikes in six months. Achievable This is possible. The sales staff has agreed that increasing sales by 6% in the next 6 months is realistic and achievable.

67


Realistic The current economic climate is positive, so consumers have discretionary income available to buy more e-bikes from Cervix. The company is currently operating at 81 percent of manufacturing capacity, so the plant has the ability to handle the increase in production. Time bound The objective to increase sales of the e-bikes by 6 percent in the next six months meets all of the SMART criteria, so it has an excellent chance of being successful. Our business manager can also apply the SMART outline to other areas of a company such as increasing productivity, improving the collection of accounts receivable and expanding the skills of our employees. 4.1.3 SWOT-Analysis Cervix

Internal

STRENGHTS • • •

Innovative production Environmentally friendly Young/ open-minded

WEAKNESSES • • •

OPPORTUNITIES

External

• • • • •

Increasing sales of electric bicycles More cycle paths are being constructed Car-free cities are growing Government subsidies for electric bikes Fuel prices are rising

Little experience in the sector Little brand awareness Limited number of locations where our products are available

THREATS • • •

Many competitors Saturated market Less expensive competitors

68


4.1.4 Product description At Cervix, we are very proud that our products are developed, tested and manufactured here in Belgium. We have a lab in Antwerp where our highly skilled and experienced R&D team makes sure each of our products are made of the best quality. Cervix offers a wide range of e-bikes for all ages, you simply choose the best bike for your circumstances. The battery we use is developed in cooperation with the University of Antwerp. It is a battery you can charge in three different ways. 1. There is a cable built in the battery so you can charge it at home. 2. A solar panel is built in the battery, so it charges by the sun. 3. The battery charges itself by cycling on the bike. You can choose for a carbon or an aluminum frame. The carbon frame is lighter but a little more expensive and the aluminum frame is heavier but less expensive. We sell our bikes in 6 different colors, black, grey, navy blue, light blue, dark violet and dark pink. We picked these two last colors because of the difference in gender. The fact that we have so many colors, means that our public is bigger than other e-bike deliverers. The plastic we use on the e-bike (look at the handlebar for example) is recycled. We think that it is very important to think about the environment these days. The material of the saddle we use is leather and you can also choose between 2 colors, black or dark brown. Why do we use leather? Because it is a very solid but soft material and it is waterproof. We have saddles for women and men. 4.1.5 Ownership, management and personnel Ownership At this moment, our company has distributed 35 004 shares at a price of 500 EUR. We have sold 2 more shares in year 13. Our capital consists of the shares we sold to our shareholders. We also want to sell more shares in year 14 to increase our capital. Management We as a company strive to deliver high quality products at an affordable price to our clients. We always work together on all subjects. Before we get to a task, we sit together and consider all of our options. The CEO is always there to answer our questions, but all departments can consult the others if he or she has questions.

69


Personnel

Dries Los CEO

Abdilah Cheddad

Business manager

Jakub Luykx

Utah Dierckx

Financial manager

Project manager

Our team consists of 4 managers who are passionate about making our company successful. Dries Los is the CEO and at the head of our company. He has a lot of experience and is very passionate about making CERVIX the biggest company in our niche. As financial manager we have Jakub Luykx who manages our budgets and makes sure that every calculation is perfect. He has the most important and complex job of the firm. Jakub is someone who was always interested in numbers science he was a kid, so that makes him perfect suitable for the job. Utah is the project manager, he is a creative person who always has the best ideas. He already ran a few successful projects for Apple. Utah has acquired a great deal of technical know-how and has become an irreplaceable member of our team. Last but not least we have the marketing manager: Abdilah Cheddad. He was responsible for the marketing of Poppy and he was also the head merchandiser of Nike. After his success as a marketing manager in the fields of rental cars and clothing, he now wants to provide CERVIX with the brand recognition we need and deserve.

70


4.1.6 Markets We can split the market up in 2 important categories. The customers and the competitors. Costumers The kind of costumers we are looking for, are people who love to ride bikes and travel long distances. The goal of Cervix is to sell E-bikes and backpacks to both young and old people. We believe that our product is suitable for both audiences. The most of our clients are located in Belgium but this will slowly change as we expand to The Benelux. Here in Belgium we have a traffic issue so our customers purchase our E-bikes because they are more flexible and sustainable in comparison with cars. Competitors We have a few competitors in our market who sell the same goods. For example, Long Vida and Sacavèlo. They are also active in the same market which means that we have common clients but we see this as a possibility to convert their clients into ours. Their advantage is that they have more educated employees, but we have a bigger marketing budget. This gives us the possibility to reach more potential clients by running more ads. 4.1.7 Marketing Cervix is now limited to operating in Belgium, but we would like to expand our reach to The Benelux. In order to do this, we have set up our marketing campaign which exist out the following topics. Affiliate marketing Affiliate marketing is one of the main marketing tools that we would like to use to promote our products in The Benelux. But you may be wondering, what affiliate marketing actually is and how it can be used to promote our products. Well, let’s start from the beginning. Affiliate marketing is an advertising model where a company pays compensation to thirdparty publishers to generate traffic or leads to the company’s products and services. The affiliate simply searches for a product they enjoy, then promotes that product and earns a piece of the profit from each sale or lead they generate. You may be wondering who an affiliate could be, well everyone could be seen as an affiliate as long as you own a website or email marketing lists and are signed up to one of the affiliate networks where we operate on. Which leads us to our second topic.

71


The 4 parties that are involved in the process 1. Seller and product creators. = Cervix 2. Affiliate Networks = Maxbounty, Clickbank‌. 3. The affiliate or advertiser = Generate traffic/leads to our products and services 4. The consumer = The people who may be interested in our products 1. Seller and product creators The seller, whether a solo entrepreneur or large enterprise, is a vendor, merchant, product creator, or retailer with a specific product to market. All these sellers would need to join different affiliate networks to make It possible for the affiliates to market the products, which brings us to the second party. 2. Affiliate Networks Affiliate networks are the most important part in the whole system because they bring the seller and advertisers together. For example, product creators like us could put our E-bikes and backpacks online on the networks which makes it possible for the affiliates to market our products and make a commission on it. 3. Advertisers Advertisers are the people who generate traffic/leads to our product and services. They can do this by using Facebook ads, Bing ads, having their own email list where they can market to. The affiliate simply searches for a product they enjoy, then promotes that product and earns a piece of the profit from each sale or lead they generate. 4. Costumer In the end, as last involved party in affiliate marketing, we have the consumer. The consumer is someone who sees the ad on a publisher’s website and takes action (clicks on it, submits info). Which leads them to the advertiser’s website to complete an action (make a purchase, subscribe to service). It is what marketers call a conversion. Collaborations We also want to advertise our products by making an influencer video with Tom Boonen. We believe that this gives us a great opportunity to gain the peoples trust in our company but also use his fans as potential clients to grow our business. We are also planning a second collaboration with the NMBS and De Lijn. We have come to an agreement to put ads of our products on the buses and trains. Which will lead to a bigger brand recognition.

72


4.1.8 Financial forecasts Expenses The first thing someone thinks about when given a choice in the business world is: “How much will it cost me?”. That’s why a graph with all the expenses was made. Cervix has some colossal expenses and we wanted to highlight them for everyone in a clear way. Our biggest expense is at first glance the staff and the operating itself. That’s because we produce the products ourselves. Some would propose to outsource the production abroad. But after researching the possibility we came to the conclusion that the cost/quality ratio is more advantageous in Belgium so we will keep producing locally. This means that we expect very similar expenses.

Expenses (in 1000 EUR) €8.000,00

€6.968,00 €6.781,00

€7.000,00 €6.000,00 €5.000,00 €4.000,00

€3.655,00

€3.224,00

€3.000,00 €1.838,00

€2.000,00 €704,00

€1.000,00 €Expenses Cost components

Staff costs

other operating expenses

Revenue The revenue is a big factor in finding out if a company is doing well on the market. Cervix’ revenue has been increasing since day one and we fully intend to keep this trend. Although the growth has declined in year 3 it can be explained by the fact that we have taken a huge percentage of the market. So there just is less room to grow. But we still expect a growth by at least € 500,000.00.

73


Revenue (in 1000 EUR) €31.000,00

€30.594,00 €30.094,00

€30.000,00

€29.335,00

€29.000,00 €28.000,00 €27.000,00

€26.435,00

€26.000,00 €25.000,00 €24.000,00 financial year 11

financial year 12

financial year 13

estimation financial year 14

Increase in revenue since year 1 16% 14%

14%

12% 10%

11%

8% 6% 4% 2% 0% increase in revenue year 2

increase in revenue year 3

74


Current ratio/ Quick ratio The current and quick ratios are used to test the ability of a business to pay its short-term debts. Although our current ratio has decreased exponentially it is still in an astonishingly good state. To summarise: if we had to pay all of our debts at this instant and we would sell and collect the money from our clients, we could pay off our debts 12-fold. If we had to do it with the liquid assets that we currently have, we could pay off our debts 10-fold. The decrease from 22 to 12 in current ratio can be explained by the fact that we have sold more than we have produced so we simply wouldn’t have the stock to sell and collect money from. This is in a way a good thing because it shows the evolution of our sales. It is certainly not caused by the fact that we have produced less, because that has not occurred. We plan on selling even more and expand outside of Belgium which will increase our profits. But that is not for the near future.

Current ratio/current ratio

25 22,34 20

15 12,10 10

10,02 9,78 6,94

5 3,32 Current ratio

Quick ratio

0 Financial year 1

Financial year 2

Financial year 3

75


76


4.2 Promotion plan 4.2.1 Target Customers The kind of costumers we are looking for, are people who love to ride bikes and travel long distances. The goal of Cervix is to sell E-bikes and backpacks to both young and old people. We believe that our product is suitable for both audiences. Most of our clients are currently located in Belgium, but this will slowly change as we expand to the Benelux. Our E-bikes have high potential to dominate the Belgian market because there is a big traffic issue in Belgium. So, our customers purchase our E-bikes because they are more flexible and sustainable in comparison with cars. We are also trying to build trust between our customers and the company to make sure that we have a connection with our customers. We will keep innovating our problem-solving products to make sure that our customers will keep returning and we also hope to attract new clients. 4.2.2 Promotion Tactics There are a lot of ways to market our products, but we have chosen to mainly use digital media and the physical environment. We believe that these will be the most effective when offering a physical product. We are active on all social media platforms and post daily videos which leads to people discovering our brand and joining our community. Facebook, Instagram and YouTube are the main platforms, we would like to use to publish our promotion videos. Because research has revealed that these are the main platforms which people use on daily bases. We are planning to make 2 influencer videos with Tom Boonen. We believe that this gives us a great opportunity to gain the people’s trust and also use his fans as potential clients to grow our business. The videos will be shared on the 3 main platforms. Video 1. We will have Tom Boonen riding our E-bike and showing all angles of it on the first video. He will be cycling trough the city, country and much more to show that our bikes are optimized for all locations. This will be a nice video showing all the basics and features of our bikes. Video 2. On the second video we will have Tom Boonen arriving at a party with our E-bike after a Lamborghini Huracån owner. We will have Tom Boonen dragging all the attention from the ladies who are with the other guy. This will lead to the two competing and result in an exciting race between the two where we will show the amazing features of our bike. For example: speed, comfort and much more!

77


We are also planning a collaboration with the NMBS and De Lijn. We have come to an agreement to put ads of our products on the buses, trains and billboards. Which will lead to a bigger brand recognition. 4.2.3 Costs The total ad spend will be 80.000 EUR. We will spend 60 000 EUR on the two video’s with our influencer, Tom Boonen. This includes the film costs, rental of the Lamborghini and the participation of Tom Boonen. These video’s will be advertised on Instagram, Facebook and YouTube which will roughly cost 10.000 EUR. Facebook and Instagram have the same advertising system where you will pay per click. But with YouTube it will be per view. The advertising fees are also included. Our last cost will be for the collaboration with De Lijn and the NMBS. We have come to an agreement to put our ads on billboards, busses and trams for a period of 3 months. The total cost will be 70.000 EUR. Our last cost will be the paid traffic on social media, which we use to grow our social media accounts. This will cost us 10.000 EUR.

78


4.2.4 Defence of the plan We believe that our promotion plan is well put together. When we look at our target customers and our promotional tactics, we can say that there is a link between them. Our audience may exist of people who use social media and those who don’t. That’s why we have chosen to use the physical environment and digital media, to make sure that no one is excluded. Our costs are also average and almost similar with our competitors. We have a total cost of 230.000 EUR which is perfect, we have spent enough money to drive the traffic we need. No shortcomings but also no traffic overload. This will also support our distribution plan. Our future goal is to sell in the Benelux, that’s why we have chosen for Tom Boonen as our influencer. He is well known in the Benelux. His popularity will lead to his fans clicking on our ads, which gives us the opportunity to gather cookies and create lookalike audiences to create higher converting ads in the future.

79


80


5. Duits

81


82


5.1 Steckbrief 5.1.1 Firma CERVIX ist eine Firma die e-Bikes produziert und verkauft. Unsere wichtigsten Produkte sind e-Bikes, weil sie verantwortlich sind für 80% unserer Gewinne. 5.1.2 Name CERVIX steht für Hals im Lateinischen. Die Cervix-Mannschaft möchte beweisen, dass Sie durch Ausdauer und Vertrauen sehr weit kommen kann. Wir wollen Macht von Innovation und

Technologie

ausstrahlen,

weil

wir

Produkte

zu

einem

sozialen

Preis

mit

außergewöhnlicher Qualität verkaufen wollen. 5.1.3 Logo Wir haben dieses Logo zusammengestellt, weil wir finden,

dass

es

frisch,

mächtig

und

umweltfreundlich ist. Die

Farben,

weitgehend

die grün.

umweltfreundlichen innerhalb

unserer

wir

gewählt haben,

Diese und

stehen

nachhaltigen

Unternehmung.

Die

sind

für den Aspekt Macht

innerhalb dieser Unternehmung steht dabei sowohl für unser Produkt wie für die Individuen der Unternehmung. 5.1.4 Vision Wir haben für e-Bikes gewählt, weil der Klimawandel ein großes Problem ist. Autos sind weitgehend verantwortlich dafür, also wollen wir mit unseren e-Bikes Veränderung bringen. Wir wissen, dass Autos schwierig zu ersetzten sind aber unsere Vision ist, um eine Reduzierung zu erreichen. Ein wichtiger Grund um für e-Bikes zu wählen ist, dass Sie den Verkehr vermeiden können und nicht für Benzin bezahlen müssen. 5.1.5 Produktbeschreibung Cervix ist sehr stolz darauf, dass unsere Produkte in Belgien entwickelt, getestet und produziert werden. Wir haben ein Labor in Antwerpen, wo unsere gut ausgebildete R&D Mannschaft darauf achten, dass Jedes Produkt von höchster Qualität ist. Cervix bietet e-Bikes an für jedes Alter. Sie mussen nur das beste e-Bike für Ihre persönlichen Umständen wählen. Wir verkaufen unsere Fahrräder in 4 verschiedenen Farben: Schwarz, Grau, Grün und weiß.

83


Die Batterie, die wir verwenden ist in Zusammenarbeit mit der Universität von Antwerpen entwickelt. Es ist eine Batterie, die Sie auf drei verschiedene Weisen aufladen können. 1. Zu Hause mit einem Kabel. 2. Die Batterie lädt sich beim Radfahren auf. 3. Ein Solarpanel ist in der Batterie gebaut, so dass es durch die Sonne aufgeladen werden kann. 5.1.6 Organe der Geschäftsführung

Dries Los Geschäftsführer

Abdilah Cheddad

Jakub Luykx

MarketingManager

Utah Dierckx

Finanz- Manager

Projekt-Manager

Unser Team besteht aus 4 Managern, die motiviert sind, um unsere Unternehmung erfolgreich zu machen. Dries Los ist der CEO, er hat viel Erfahrung und ist sehr leidenschaftlich. Als Finanzmanager haben wir Jakub Luykx, er verwaltet unsere Budgets und sorgt dafür, dass jede Berechnung perfekt ist. Er hat die wichtigste Aufgabe der Unternehmung. Utah ist Projektmanager, er ist eine kreative Person. Er hat immer die besten Ideen. Utah hat viel technisches Knowhow und ist ein unersetzliches Mitglied unserer Unternehmung geworden. Zuletzt haben wir der Marketingmanager: Abdelilah Cheddad, er war vorher verantwortlich für

die

Vermarktung

von

“Nike“.

Nach

seinem

Erfolg

wollte

er

Cervix

die

Markenbekanntheit, die es verdient, geben.

84


5.1.7 FAQS 1. Muss ich ein Konto machen, bevor ich bestellen kann? - Nein, Sie müssen nur Ihren Namen und Adresse geben. 2. Kann ich meine Bestellung stornieren oder ändern? -

Ja, das ist innerhalb 1 Woche möglich.

3. Wie lange dauert die Lieferung? -

Lieferungen in Europa dauern 2 Tage und außerhalb Europa 5 Tage

4. Meine Online-Zahlung war storniert. Warum? -

Das kann bedeuten, dass Ihre Karte abgelaufen ist, oder dass Sie nicht genug Geld auf Ihrer Karte haben.

5.1.8 Contact Cervix Abdijstraße 128 2020 Antwerpen Tel. 03 349 95 40 E-Mail: Info@cervix.com www.cervix.com

85


86


5.2 Warentest Cervix ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen und ökologischen E-Bikes. Wir haben alle unsere E-Bikes getestet und die besten 3 ausgewählt, um sie zu vergleichen. Wir verkaufen unsere E-Bikes mit sehr hoher Qualität und verkaufen auch die besten E-Bikes. Das beweisen wir anhand unserer Testergebnisse. 5.2.1 Fragenliste fur den Testpersonen •

Wie viel wollen Sie für ein E-Bike bezahlen?

Es ist wichtig für Sie, dass ein E-Bike eine hohe Geschwindigkeit hat?

Finden Sie Kapazitätsstandardbatterie wichtig?

Was ist das perfekte E-Bike für Sie?

5.2.2 Testergebnissen und Besprechung des Warentests

Marke

Gazelle E-bike

Victesse E-bike

Cortina E-bike

22,5 kg

28,1 kg

23 kg

Sitzhaltung

Sportliche Sitzhaltung

Aufrechte sitzhaltung

Aufrechte sitzhaltung

Sitzkomfort

Gut

Sehr gut

Sehr gut

Herrenrad

Damenrad

Unisex

5 bis 7 Stunden

6 bis 8 Stunden

3,5 bis 10,5 Studnden

500 Wh

374 Wh

340 Wh

€2 499,00

€1 499,00

€1 199,00

Gewicht

Type Ladezeit Kapazitätsstandardbatterie Preis

87


“Warum kaufen bei Cervix Spaß macht” Dass E-bikes umweltfreundlich, schneller

noch sehr komplex ist und nur die am

und eine Lösung gegen Stau sind, stimmt

besten geeigneten bleiben. Die E-Bikes der

ganz ohne Zweifel, aber wo kann ich am

Firmen, die für diesen Test erfolgreich

besten ein E-Bike kaufen und worauf sollte

waren,

ich achten? Diese sind einige Fragen die

Personen getestet. Der Test lief wie folgt:

Cervix

100 Freiwillige Bürger müssen auf das

und

die

Radfahrer

Organisation

antworten.

wurden

durch

verschiedene

gleiche E-Bike fahren und Feedback geben. Während der Fahrt war es wichtig auf Bestuhlung,

Tragekomfort,

Gewicht,

Technik, Agilität und Fahrspaß zu achten. Und

die

technischen

Aspekte

wie

Stromverbrauch, Abfahrt Geschwindigkeit, Gewicht sind im Labor von der Radfahrer Organisation getestet. Aus den Berichten der

Radfahrer

Organisation

und

das

Feedback von den 100 Testern können wir Folgendes ableiten.

WER, WAS, WARUM?

ERGEBNISSE DER FORSCHUNG

Cervix hat nach dem Start ihrer neuen EBikes beschlossen, eine große Prüfung zu starten, weil es viel Unstimmigkeiten gibt über die beste Qualität. Dafür verwenden wir die Ergebnisse einer Erforschung der Radfahrer Organisation, die 600 E-Bikes von

50

verschiedenen

Unternehmen

verglichen. Bei der Untersuchung werden Sicherheit,

Preis,

Verbrauch

und

Sitzkomfort berücksichtigt.

überprüft

auf

der

der Europäischen Normen. Dies hat dafür gesorgt, dass 30 Unternehmen aus der Liste wurden.

Daraus

von

die

50

Unternehmen

sind.

Dennoch gibt es einige Unterschiede. Also haben

die

E-bikes

von

Cervix

einen

besseren Akku, dadurch können sie länger verwendet werden. Das Fahrrad von Cervix wiegt auch am wenigsten. Aber die E-Bikes von Long Vida und Sac à Vélo haben einen

ENTSCHEIDUNG

Grundlage von Sicherheit und Einhaltung

gelöscht

Beste

teurer.

Während der Untersuchung wurden die Ezuallererst

von Cervix, Sac À Vélo und Long Vida die

besseren Sitzkomfort und sind ein bisschen

WIE WERDE DIE UNTERSUCHUNG GEFÜHRT?

Bikes

Die Untersuchung ergab, dass die E-Bikes

können

wir

ableiten, dass der Markt von E-Bikes immer

Cervix bietet die beste Qualität für die niedrigsten Preise. Sicherheit spielt auch eine wichtige Rolle bei Cervix, so können Sie sich auf der Straße sicher fühlen mit einem Fahrrad von Cervix und sind lange Strecken kein Problem.

88


6. Godsdienst

89


90


6.1 Deontologische code 6.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven streven naar winst, maar deze winst kunnen behalen door rekening te houden met de drie p’s. Onder de drie p’s verstaan we people, planet en profit. Een bedrijf maakt zijn eigen richtlijnen rond deze drie p’s. Deze richtlijnen worden de deontologische code genoemd. Als een bedrijf deze richtlijnen correct opstelt en toepast, kan het zich op een positieve manier onderscheiden van zijn concurrenten. 6.1.2 People De HR-afdeling van Cervix zet zich dagelijks in voor de ontwikkeling van het personeel van de onderneming. Bij Cervix zijn we ervan overtuigd dat het personeel van een bedrijf moet blijven ontwikkelen zodat het bedrijf innovatief is. Ook vinden wij dat het personeel zich thuis moet voelen bij ons. We tonen respect en houden rekening met de behoeften van het personeel. Ontwikkeling personeel Elke maand organiseert de HR-afdeling een bijeenkomst, waar de personeelsleden op de hoogte worden gehouden van de nieuwigheden binnen de onderneming. Na deze bijeenkomsten geeft het personeel een klein verslag van wat ze hebben bijgeleerd, hierdoor leren wij ook van hen. Deze bijeenkomsten hebben al zeer veel positieve reacties gehad. Respect tonen Respect is bij Cervix zeer belangrijk. Het bestuur verwacht dat de personeelsleden respect tonen naar ons zodat er respect terug wordt gegeven. Bij het uitlenen van materiaal of andere zaken van de onderneming rekenen wij erop dat deze in goede staat wordt teruggegeven. Als werkgever moet je ook geloven in de kwaliteiten van de werknemer, als je als werkgever je werknemers niet hun volledige vrijheid kunt geven kun je als bedrijf niet vooruitgaan. Als werknemer kun je kiezen om van thuis uit te werken, zelfs bij vergaderingen kun je meevolgen doormiddel van Skype. Cervix gaat ervan uit dat er van deze vrijheid geen misbruik wordt gemaakt. Communicatie Een goede communicatie is van cruciaal belang voor een goede samenwerking. Daarom kun je bij Cervix een opleiding volgen om op communicatief vlak te groeien. Mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben, krijgen hierdoor een eerlijke kans binnen ons bedrijf. Binnen deze opleiding krijg je niet enkel een cursus AN, maar je leert overleggen in teamverband en je leert ook om voor grotere groepen te spreken.

91


6.1.3 Planet Naast de p van people hecht Cervix ook veel belang aan de p van planet. We vinden het als bedrijf enorm belangrijk dat onze bedrijfsactiviteiten weinig tot bijna geen effecten op het milieu hebben. De aarde is niet oneindig voorradig en zeker in de huidige maatschappij zien we daar de problemen van in. Wereldwijd wordt er te veel CO2 uitgestoten en brengen we hiermee al het leven op aarde in gevaar. Welke acties onderneemt Cervix op vlak van duurzaamheid? We hebben als bedrijf reeds heel wat maatregelen genomen zoals gerecycleerde materialen en verpakkingen gebruiken, afvalscheiding, zuinig energieverbruik en veel meer. Eind 2019 zullen we ook ons duurzaamheidsprogramma ‘Project EcoWorld’ lanceren, wat voor een wereld van verandering zal zorgen binnen het bedrijf. Hieronder vindt u een uitwerking van onze maatregelen terug. Recyclage Recyclage speelt een zeer belangrijke rol binnen het productieproces van onze e-bikes en rugzakken. Meer dan 65% van onze gebruikte materialen zijn afkomstig van de KMOrecyclageparken. Cervix koopt maandelijks een berg afval van de recyclageparken en verwerkt deze tot materialen van hoge kwaliteit. Hiernaast is de verpakking van Cervix lichter waardoor ze minder grondstoffen kost en minder afval veroorzaakt. Maar dit is niet alles, met dank aan ons duurzaam recycleproces kunnen onze verpakkingen 100% gerecycleerd worden en hebben ze zelfs geen effect op het milieu.

92


Optimaal ontginnen Bij Cervix wordt er van een optimale ontginning gesproken en niet van een maximale. Cervix werkt samen met een ontginningsbedrijf, hiermee heeft het een contract waarin staat dat Cervix ervoor zorgt dat het de draagkracht van het ontginningsgebied en zijn omgeving respecteert. Bij maximale ontginning wordt er een maximale hoeveelheid, al dan niet nuttige grondstoffen ontgonnen. Hiernaast maakt Cervix enkel gebruik van groene energie omdat deze het klimaat niet belast. Project EcoWorld Cervix investeert in de ontwikkeling van groene technologieën en producten én onderneemt actie om een kleinere ecologische voetafdruk te realiseren aan de hand van het project EcoWorld. Dit project zal eind 2019 van start gaan en houdt in dat we constant onze producten en technologieën verbeteren. Het project EcoWorld bestaat uit 3 hoofddoelen. Deze zijn als volgt: Doel 1

65% van de omzet van Cervix moet voortkomen uit groene inkomsten. Dit doen we door energie-efficiënte maatregelen te nemen zoals het gebruiken van hernieuwbare energie en te investeren in nieuwe machines die op groene energie werken. Er is ook een nieuw beleid ingevoerd om het waterverbruik en de verspilling ervan te minimaliseren. Doel 2

De belangrijkste doelstelling van Cervix is om in 2020 CO2-neutraal te worden. Dit willen we realiseren door met het RE100 samen te werken. Dit is een samenwerkingsverband om 's werelds meest invloedrijke bedrijven te stimuleren om samen te gaan werken en te streven naar 100% duurzaamheid. Doel 3

Het derde doel is om tegen volgend jaar de fietservaring van zo’n 600.000 mensen te verbeteren. Dit willen we bereiken door onze fietsen aan te bieden. Deze zijn voorzien van een betere zadel, batterij en een ingebouwde gps.

93


Uitwerking batterij Sinds de oprichting van Cervix zijn we volop bezig met de ontwikkeling van onze batterij. Op dit moment werkt Cervix met een batterij die voor 98% gerecycleerd kan worden. Hiernaast werken onze batterijen ook op duurzame energie en niet op schaarse grondstoffen zoals lithium en kobalt. Cervix is één van de weinige die erin is geslaagd om zijn batterij te voorzien van een hogere opslagcapaciteit dan elke andere batterij. Dit betekent dat we voor een grote verandering kunnen zorgen. We zijn ook bereid om onze knowhow te delen om zo samen naar een milieuvriendelijke toekomst te streven. Ons productieteam is momenteel ook bezig met het uitzoeken van een manier waarop we de capaciteit van onze batterijen nog meer kunnen vergroten. 6.1.4 Profit Cervix is net als vele andere bedrijven een onderneming waarbij winst de hoofdprioriteit is. Dit betekent niet dat Cervix geen rekening kan houden met de omgeving waar het opereert.

Dankzij

het

getalenteerde

R&D-team

ontwikkelt

Cervix

batterijen

die

milieuvriendelijker zijn én winstgevend blijven. Met de winsten die Cervix uit deze batterijen haalt, kan de onderneming inversteren in de innovatie van groene energie. Deze kunnen op hun beurt nieuwe winsten maken. Door deze cyclus zal Cervix een meerwaarde leveren aan de duurzaamheid van onze planeet én verdienen ze op een correcte manier haar geld. Dankzij de winst die Cervix maakt, kan het blijven bestaan en nieuwe jobs en technologieën blijven creëren. ‘Profit’ komt terug in de reeds vermelde people en planet.

94


Besluit

De geïntegreerde proef was een zeer leerzaam project waarbij ik een duidelijk beeld heb gekregen over wat ondernemen precies inhoudt en wat er allemaal aan gebonden is. Doorheen mijn volledige avontuur heb ik vaak met mijn handen in het haar gezeten, maar ben ik er wijzer uitgekomen. Het begon al bij het simulatiespel “TopTeam”. Zo zaten mijn teamgenoten en ik vaak met meningsverschillen en verliep het samenwerken niet altijd even soepel. Maar doorheen het jaar hebben we elkaars sterke en zwakke punten opgemerkt en elkaar hierin geholpen. Dit is ook wat ons als groep heeft samengehouden. Cervix is er namelijk in geslaagd om een positieve evolutie doorheen de 3 boekjaren te realiseren. De uitbreiding naar de Benelux was één van onze grootste uitdagingen. We zijn door onze goede samenwerking en elkaars sterke punten hier toch in geslaagd. Dit is toch wel één van de hoofdzaken waarmee we zeer tevreden zijn. Uit mijn functie als Business manager heb ik ook heel wat geleerd. De verschillende taken die ik heb uitgevoerd zoals het op zoek gaan, naar nieuwe klanten of innoverende marketingstrategieën helpen me ontwikkelen. Probleemoplossend denken, motiveren van mijn teamgenoten en goed communiceren, zijn enkele voorbeelden van eigenschappen waarin ik ben gegroeid. Na het uitvoeren van mijn functie werd het ook duidelijk dat het niet altijd even sympathiek is om Business manager te zijn. Maar ik kan wel zeggen dat het een leerzame ervaring was. Het was ook niet altijd even makkelijk om de opdrachten op tijd en goed af te werken omdat we naast de GIP ook nog testen en taken hadden. Het was primordiaal om op het juiste moment te beginnen. Met dank aan mijn teamgenoten ben ik hier bijna altijd in geslaagd, we stimuleerden elkaar altijd om aan de GIP te werken. De ervaringen die ik tijdens mijn geïntegreerde proef heb opgedaan, zullen me zeker en vast in mijn verdere studies helpen, maar ook wanneer ik later de stap naar het bedrijfsleven zal nemen. Mijn eindwerk is voor mij hoofdzakelijk een uitdaging om me voor te bereiden op het hoger onderwijs. Ik zou u graag willen bedanken voor de tijd en moeite die u aan het lezen van mijn eindwerk hebt besteed. Abdilah Cheddad

95


96


Literatuurlijst Internetbronnen: Balanscentrale NBB, internet, 16-10-2018 (https://www.nbb.be/nl/balanscentrale). Decathlon,

internet,

geraadpleegd

op

23

febrauri

2019,

14

2019,

(https://www.decathlon.be/nl/splashpage). MVO

check,

Wat

is

MVO,

internet,

geraadpleegd

op

maart

(https://www.mvocheck.nl/ppp.php). MVO

Vlaanderen,

internet,

geraadpleegd

op

17/03/2019,

(https://www.mvovlaanderen.be/wat-mvo). Giant,

internet,

geraadpleegd

op

15

januari

2019,

(https://www.giant-

bicycles.com/be/giantstores) A.S.

Adventure,

Trekingrugzakken,

internet,

25/01/2019,

(https://www.asadventure.com/nl/uitrusting/rugzakken/trekkingrugzakken.html). GOBE-Trotting, Le sac à dos de voyage, internet, 25/01/2019, (https://www.globetrotting.com/sac-a-dos-de-voyage).

Boeken en andere bronnen: Financieel rapport GIP boekjaar 2011, intern document, geraadpleegd op 14 oktober 2018. Financieel rapport GIP boekjaar 2012, intern document, geraadpleegd op 14 oktober 2018. Financieel rapport GIP boekjaar 2013, intern document, geraadpleegd op 14 oktober 2018. FABER, A., VAN HAEGENBERGH, A. en WALGRAEF, E., GiP Handleiding, Antwerpen, 27/06/2018. FREDERIX, R., HENDRIKS, D. en VAN BIESEN, M., Top Team bedrijfssimulatie, eerste druk, CMC, Antwerpen, 2017, 59 pagina’s. KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN, Rapporteren, 20/02/2019

97


98


Bijlagen Bijlage 1: Logboek Bijlage 2: Financieel rapport Cervix boekjaar 11 Bijlage 3: Financieel rapport Cervixv boekjaar 12 Bijlage 4: Financieel rapport Cervix boekjaar 13

99


100


Bijlage 1: Logboek

101


102


Bijlage 2: Financieel rapport Cervix boekjaar 11

2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 1 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 11

10.03.16

Resultatenrekening (in 1000 EUR) Jaar 10

Jaar 11

Netto-omzet Voorraadwijziging afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten

23029 1434 0 24463

26435 -668 113 25880

Kosten onderdelen Personeelskosten Andere bedrijfskosten Afschrijvingskosten Ontvangen intresten Betaalde intresten Winst (verlies) voor bel. en uitz. activiteiten

-4696 -7375 -4300 -4543 16 -1538 2027

-3670 -5985 -5994 -3737 18 -1143 5369

Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Belastingen

1 -3 -405

1 -5 -1341

Winst (verlies) boekjaar

1620

4024

Balans (in 1000 EUR) Activa

Passiva

Kantoorgebouwen Productiegebouwen Machines/Installaties Vaste activa

5230 13299 11047 29576

Kapitaal Reserves Overgedragen winst (verlies) Eigen vermogen

17500 5212 4024 26736

Voorraden (afgew. prod. & ond.) Vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Vlottende activa

8610 7198 499 200 16507

LT financiĂŤle schulden KT financiĂŤle schulden Leveranciers

15200 1033 3114

Vreemd vermogen

19347

Totaal

46083

Totaal

46083

103


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 2 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 11

10.03.16

Bedrijfsresultaat per geproduceerde eenheid Jaar 10 Jaar 11 1000 EUR 1000 EUR Netto-omzet Voorraadwijzigingen afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten Kosten onderdelen Personeelskosten productie Onderhoudskosten installaties Afschrijvingskosten machines/installaties Afschrijvingskosten productiegebouwen Energiekosten Afvalkosten Productiekosten Onderzoek en ontwikkeling Opleidingskosten Opslagkosten Onderhoud gebouwen Afschrijvingskosten kantoorgebouwen Marketingkosten Transportkosten Personeelskosten verkopers Administratiekosten Betaalde intresten Indirecte kosten Andere bedrijfskosten Bedrijfsresultaat

Jaar 10 Jaar 11 EUR/eenh. EUR/eenh.

23029 1434 0 24463

26435 -668 113 25880

5061 315 0 5376

7315 -185 31 7161

-4696 -6000 -31 -3516 -737 -263 -197 -15440

-3670 -4545 -24 -2762 -700 -213 -136 -12050

1032 1319 7 773 162 58 43 3393

1016 1258 7 764 194 59 38 3334

-500 -220 -234 -116 -290 -630 -1418 -675 -1391 -1538 -7012

-518 -632 -338 -109 -275 -520 -1818 -682 -1551 -1143 -7586

110 48 51 25 64 138 312 148 306 338 1541

143 175 94 30 76 144 503 189 429 316 2099

0

-893

0

247

2011

5351

442

1481

Voorraden Hoeveelheid Waarde Boekw. Eenheden EUR/eenh. 1000 EUR Voorraad onderdelen Beginvoorraad Aankoop onderdelen Verbruikte onderdelen Eindvoorraad

653 4041 -2458 2236

1199 1541 1493 1494

783 6227 -3670 3340

1728 3614 -3777 1565

3436.25 3334.26 3367.28 3367.28

5938 12050 -12718 5270

Voorraad afgewerkte producten Beginvoorraad Productie Verkoop Eindvoorraad

104


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 3 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 11

10.03.16

Bijkomende inlichtingen over de balans Aantal Vaste activa Kantoorgebouwen Productiegebouwen Aantal machines Installaties daling energieverbruik Installaties daling afval

Aank.prijs Boekw. 1000 EUR 1000 EUR

4 30

3878 922

5230 13299 10204 442 401

Jaar 9 EUR

Jaar 10 EUR

Beurstarief Jaar 11 EUR

Aantal

Boekw. 1000 EUR

580 1420 980

580 1420 980

576 1345 980

100 0 450

58 0 441

Geldbeleggingen IndustriĂŤle aandelen Handels- en dienstenaandelen Obligaties

Jaar 10

Jaar 11

Eigen Vermogen Kapitaal (1000 EUR) Aantal uitgegeven aandelen Boekwaarde per aandeel (EUR) Aandelenkoers (EUR per aandeel) Betaalde dividenden (1000 EUR) Reserves (1000 EUR)

17500 35000 500 581 1259 140

17500 35000 500 645 810 810

FinanciĂŤle schulden KT leningen (1000 EUR) LT leningen (1000 EUR)

6072 16000

1033 15200

Jaar 10

Jaar 11

160 14 9

120 15 9

37500 50000 75000 0.0 0.0

37875 50500 75750 0.0 0.0

6000 0 700 675 0 0 7375

4545 0 758 682 0 0 5985

Bijkomende inlichtingen over de resultatenrekening Personeelsleden (aantal) Arbeiders Bedienden Verkopers Personeelsuitgaven Lonen en salarissen (EUR): Arbeiders Bedienden Verkopers Shiftvergoeding (% van productielonen) Sociale zekerheid (% salarissen, lonen, vergoedingen) Personeelskosten (in 1000 EUR) Lonen en salarissen arbeiders Shiftvergoeding arbeiders Lonen en salarissen bedienden Lonen en salarissen verkopers Sociale zekerheid Extra personeelsuitgaven Totaal

105


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 4 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 11

10.03.16 Jaar 10

Jaar 11

5.00 8.00 3.50 10 110

5.00 5.98 4.00 10 109

Belastingen Winstbelasting (%) Winstbelasting (1000 EUR) Belasting per geproduceerde eenheid (EUR per eenheid)

20.00 405 0.00

25.00 1341 0.00

Kosten en prijzen Index consumptiegoederen (1.00 in jaar 10) Onderhoud productiegebouwen (EUR per jaar) Energiekosten (EUR per kWh) Afvalverwerking (EUR per kg)

1.00 29004 0.18 2.50

1.04 27185 0.21 2.58

120 90 348 1380 1200 1050

124 93 481 1541 1312 1106

Intrestvoeten en dividenden LT leningen (%) KT financiĂŤle schulden (%) Obligaties (%) IndustriĂŤle aandelen (EUR per aandeel) Handels- en dienstenaandelen (EUR per aandeel)

Opslagkosten afgewerkte producten (EUR/eenh.) Opslagkosten onderdelen (EUR/eenh.) Vervoerkosten per product (EUR/eenh.) Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 1 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 2 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 3

106


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 5 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 11

10.03.16

Bijkomende inlichtingen productie Jaar 10

Jaar 11

4550 28 0.29 0.86 321 17.36

3614 30 0.61 0.68 281 14.62

160 159 32 4 10

120 149 30 4 10

4658 9316 4687

4488 8976 3614

in jaar 13 0 0 0 0.00 0 0

in jaar 14 0 0 0 0.00 0 0

Ond. 1

Ond. 2

Ond. 3

5950

7000

6999

Productie Productievolume (eenheden) Productiviteit (eenheden) Kwaliteitsindex (maximum 1.00) Verbruiksindex (onderdelen) Energieverbruik (kWh per eenheid) Afval (kg per eenheid) Human resources en productiemogelijkheden Productiepersoneel (werkelijk aantal FTE) Minimum # arbeiders vereist per shift Aantal machines Aantal productiegebouwen Maximum machines per gebouw Productiecapaciteit (producten per jaar) Minimale capaciteit Maximale capaciteit Werkelijke capaciteit Inventaris machines Aangekocht in jaar 9 Aantal machines 29 Boekwaarde (1000 EUR/machine) 332 Energieverbruik (kWh/product) 282 Onderhoudskosten (EUR/product) 6.29 Capaciteit (producten/machine/shift) 149 Vereist # arbeiders/machine 5

in jaar 10 1 576 264 13.72 167 4

in jaar 11 0 738 261 13.07 176 4

in jaar 12 0 0 0 0.00 0 0

Details van de markt Verkoopprijs Verkoopprijs binnenlandse markt (EUR) Verkoopprijs extra concurrent binnenlandse markt (EUR) Verkoop binnenlandse markt Vraag (eenheden) Afzet (eenheden) Netto-omzet (1000 EUR) Marktaandeel (% eenheden) Marktaandeel (% netto-omzet)

0 Jaar 10

Jaar 11

4076 4076 23029 33.3 33.3

3777 3777 26435 30.4 32.2

107


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 6 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 11

10.03.16

Ondernemingsbeslissingen Jaar 10

Jaar 11

5650 630 500

6999 520 518

Personeelsbeleid 4. Verkopers (aantal) 5. Arbeiders (aantal) 6. Bedienden (aantal) 7. Loonsverhoging (%)

9 160 14 0.0

9 120 15 1.0

Opleiding en personeelsontwikkeling 8. Verkopers (1000 EUR) 9. Arbeiders (1000 EUR) 10. Bedienden (1000 EUR)

25 95 100

77 497 58

4550 4000 2

4749 4041 1

Investeringen 14. Aantal nieuwe aangekochte machines 15. Aantal oude verkochte machines 16. Aankoop installaties daling energieverbruik (1000 EUR) 17. Aankoop installaties daling afval (1000 EUR) 18. Aantal aangekochte productiegebouwen

1 0 0 0 0

0 2 361 245 0

Kapitaalinvesteringen 19. Aantal industriĂŤle aandelen aankoop/verkoop (-) 20. Aantal hand.- en dienstenaand. aank./verkoop (-) 21. Aantal obligaties aankoop/verkoop (-)

0 0 0

0 0 0

LT leningen 22. Leningen afgesloten/afgelost (-) (1000 EUR)

0

-800

0 0 90

0 0 50

Marketing 1. Verkoopprijs (EUR per eenheid) 2. Marketingbeleid (1000 EUR) 3. Onderzoek en ontwikkeling (1000 EUR)

Productie 11. Productievolume (eenheden) 12. Aankoop onderdelen (eenheden) !"#$%&'()*+)*$'',-+./01*+$/,2+32+(+,$4!565"7

Aandelenkapitaal 23. Aantal uitgegeven nieuwe aandelen 24. Vermindering van nominale waarde 25. Dividend (% van de winst van vorig jaar)

108


Bijlage 3: Financieel rapport Cervix boekjaar 12

2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 1 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 12

11.03.16

Resultatenrekening (in 1000 EUR) Jaar 11

Jaar 12

Netto-omzet Voorraadwijziging afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten

26435 -668 113 25880

29335 -721 438 29052

Kosten onderdelen Personeelskosten Andere bedrijfskosten Afschrijvingskosten Ontvangen intresten Betaalde intresten Winst (verlies) voor bel. en uitz. activiteiten

-3670 -5985 -5994 -3737 18 -1143 5369

-3817 -7549 -5806 -3690 14 -797 7407

Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Belastingen

1 -5 -1341

1 0 -1852

4024

5556

Winst (verlies) boekjaar

Balans (in 1000 EUR) Activa

Passiva

Kantoorgebouwen Productiegebouwen Machines/Installaties Vaste activa

4968 12634 11099 28701

Kapitaal Reserves Overgedragen winst (verlies) Eigen vermogen

17501 7425 5556 30482

Voorraden (afgew. prod. & ond.) Vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Vlottende activa

5591 5046 499 5845 16981

LT financiĂŤle schulden KT financiĂŤle schulden Leveranciers

14440 0 760

Vreemd vermogen

15200

Totaal

45682

Totaal

45682

109


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 2 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 12

11.03.16

Bedrijfsresultaat per geproduceerde eenheid Jaar 11 Jaar 12 1000 EUR 1000 EUR Netto-omzet Voorraadwijzigingen afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten

Jaar 11 Jaar 12 EUR/eenh. EUR/eenh.

26435 -668 113 25880

29335 -721 438 29052

7315 -185 31 7161

7806 -192 117 7731

-3670 -4545 -24 -2762 -700 -213 -136 -12050

-3817 -5662 -31 -2763 -665 -220 -141 -13299

1016 1258 7 764 194 59 38 3334

1016 1507 8 735 177 59 38 3539

-518 -632 -338 -109 -275 -520 -1818 -682 -1551 -1143 -7586

-873 -382 -324 -110 -262 -835 -1950 -918 -1849 -797 -8300

143 175 94 30 76 144 503 189 429 316 2099

232 102 86 29 70 222 519 244 492 212 2209

Andere bedrijfskosten

-893

-60

247

16

Bedrijfsresultaat

5351

7393

1481

1967

Kosten onderdelen Personeelskosten productie Onderhoudskosten installaties Afschrijvingskosten machines/installaties Afschrijvingskosten productiegebouwen Energiekosten Afvalkosten Productiekosten Onderzoek en ontwikkeling Opleidingskosten Opslagkosten Onderhoud gebouwen Afschrijvingskosten kantoorgebouwen Marketingkosten Transportkosten Personeelskosten verkopers Administratiekosten Betaalde intresten Indirecte kosten

Voorraden Hoeveelheid Waarde Boekw. Eenheden EUR/eenh. 1000 EUR Voorraad onderdelen Beginvoorraad Aankoop onderdelen Verbruikte onderdelen Eindvoorraad

2236 969 -2518 687

1494 1568 1516 1517

3340 1519 -3817 1042

1565 3758 -4019 1304

3367.28 3538.85 3488.45 3488.45

5270 13299 -14020 4549

Voorraad afgewerkte producten Beginvoorraad Productie Verkoop Eindvoorraad

110


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 3 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 12

11.03.16

Bijkomende inlichtingen over de balans Aantal Vaste activa Kantoorgebouwen Productiegebouwen Aantal machines Installaties daling energieverbruik Installaties daling afval

Aank.prijs Boekw. 1000 EUR 1000 EUR

4 26

3878 952

4968 12634 10087 566 446

Jaar 10 EUR

Jaar 11 EUR

Beurstarief Jaar 12 EUR

Aantal

Boekw. 1000 EUR

580 1420 980

576 1345 980

574 1272 980

100 0 450

58 0 441

Geldbeleggingen IndustriĂŤle aandelen Handels- en dienstenaandelen Obligaties

Jaar 11

Jaar 12

Eigen Vermogen Kapitaal (1000 EUR) Aantal uitgegeven aandelen Boekwaarde per aandeel (EUR) Aandelenkoers (EUR per aandeel) Betaalde dividenden (1000 EUR) Reserves (1000 EUR)

17500 35000 500 645 810 810

17501 35002 500 685 1811 2213

FinanciĂŤle schulden KT leningen (1000 EUR) LT leningen (1000 EUR)

1033 15200

0 14440

Jaar 11

Jaar 12

120 15 9

148 19 12

37875 50500 75750 0.0 0.0

38254 51005 76508 20.0 0.0

4545 0 758 682 0 0 5985

5662 0 969 918 0 0 7549

Bijkomende inlichtingen over de resultatenrekening Personeelsleden (aantal) Arbeiders Bedienden Verkopers Personeelsuitgaven Lonen en salarissen (EUR): Arbeiders Bedienden Verkopers Shiftvergoeding (% van productielonen) Sociale zekerheid (% salarissen, lonen, vergoedingen) Personeelskosten (in 1000 EUR) Lonen en salarissen arbeiders Shiftvergoeding arbeiders Lonen en salarissen bedienden Lonen en salarissen verkopers Sociale zekerheid Extra personeelsuitgaven Totaal

111


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 4 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 12

11.03.16 Jaar 11

Jaar 12

5.00 5.98 4.00 10 109

5.00 5.41 3.00 10 109

Belastingen Winstbelasting (%) Winstbelasting (1000 EUR) Belasting per geproduceerde eenheid (EUR per eenheid)

25.00 1341 0.00

25.00 1852 0.00

Kosten en prijzen Index consumptiegoederen (1.00 in jaar 10) Onderhoud productiegebouwen (EUR per jaar) Energiekosten (EUR per kWh) Afvalverwerking (EUR per kg)

1.04 27185 0.21 2.58

1.06 27504 0.23 2.64

124 93 481 1541 1312 1106

128 96 485 1568 1328 1080

Intrestvoeten en dividenden LT leningen (%) KT financiĂŤle schulden (%) Obligaties (%) IndustriĂŤle aandelen (EUR per aandeel) Handels- en dienstenaandelen (EUR per aandeel)

Opslagkosten afgewerkte producten (EUR/eenh.) Opslagkosten onderdelen (EUR/eenh.) Vervoerkosten per product (EUR/eenh.) Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 1 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 2 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 3

112


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 5 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 12

11.03.16

Bijkomende inlichtingen productie Jaar 11

Jaar 12

3614 30 0.61 0.68 281 14.62

3758 25 0.68 0.67 255 14.24

120 149 30 4 10

148 123 26 4 10

4488 8976 3614

4036 8072 4856

in jaar 13 0 0 0 0.00 0 0

in jaar 14 0 0 0 0.00 0 0

Ond. 1

Ond. 2

Ond. 3

6299

7249

7299

Productie Productievolume (eenheden) Productiviteit (eenheden) Kwaliteitsindex (maximum 1.00) Verbruiksindex (onderdelen) Energieverbruik (kWh per eenheid) Afval (kg per eenheid) Human resources en productiemogelijkheden Productiepersoneel (werkelijk aantal FTE) Minimum # arbeiders vereist per shift Aantal machines Aantal productiegebouwen Maximum machines per gebouw Productiecapaciteit (producten per jaar) Minimale capaciteit Maximale capaciteit Werkelijke capaciteit Inventaris machines Aangekocht in jaar 9 Aantal machines 19 Boekwaarde (1000 EUR/machine) 266 Energieverbruik (kWh/product) 261 Onderhoudskosten (EUR/product) 6.56 Capaciteit (producten/machine/shift) 146 Vereist # arbeiders/machine 5

in jaar 10 1 461 244 14.30 164 4

in jaar 11 0 590 241 13.62 173 4

in jaar 12 6 762 238 12.97 183 4

Details van de markt Verkoopprijs Verkoopprijs binnenlandse markt (EUR) Verkoopprijs extra concurrent binnenlandse markt (EUR) Verkoop binnenlandse markt Vraag (eenheden) Afzet (eenheden) Netto-omzet (1000 EUR) Marktaandeel (% eenheden) Marktaandeel (% netto-omzet)

6254 Jaar 11

Jaar 12

3777 3777 26435 30.4 32.2

4019 4019 29335 32.9 34.9

113


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 6 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 12

11.03.16

Ondernemingsbeslissingen Jaar 11

Jaar 12

6999 520 518

7299 835 873

Personeelsbeleid 4. Verkopers (aantal) 5. Arbeiders (aantal) 6. Bedienden (aantal) 7. Loonsverhoging (%)

9 120 15 1.0

12 148 19 1.0

Opleiding en personeelsontwikkeling 8. Verkopers (1000 EUR) 9. Arbeiders (1000 EUR) 10. Bedienden (1000 EUR)

77 497 58

86 214 82

4749 4041 1

3758 969 1

0 2 361 245 0

6 10 266 157 0

0 0 0

0 0 0

-800

-760

0 0 50

2 0 45

Marketing 1. Verkoopprijs (EUR per eenheid) 2. Marketingbeleid (1000 EUR) 3. Onderzoek en ontwikkeling (1000 EUR)

Productie 11. Productievolume (eenheden) 12. Aankoop onderdelen (eenheden) !"#$%&'()*+)*$'',-+./01*+$/,2+32+(+,$4!565"7 Investeringen 14. Aantal nieuwe aangekochte machines 15. Aantal oude verkochte machines 16. Aankoop installaties daling energieverbruik (1000 EUR) 17. Aankoop installaties daling afval (1000 EUR) 18. Aantal aangekochte productiegebouwen Kapitaalinvesteringen 19. Aantal industriĂŤle aandelen aankoop/verkoop (-) 20. Aantal hand.- en dienstenaand. aank./verkoop (-) 21. Aantal obligaties aankoop/verkoop (-) LT leningen 22. Leningen afgesloten/afgelost (-) (1000 EUR) Aandelenkapitaal 23. Aantal uitgegeven nieuwe aandelen 24. Vermindering van nominale waarde 25. Dividend (% van de winst van vorig jaar)

114


Bijlage 4: Financieel rapport Cervix boekjaar 13

2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 1 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 13

11.03.16

Resultatenrekening (in 1000 EUR) Jaar 12

Jaar 13

Netto-omzet Voorraadwijziging afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten

29335 -721 438 29052

30094 -1774 100 28420

Kosten onderdelen Personeelskosten Andere bedrijfskosten Afschrijvingskosten Ontvangen intresten Betaalde intresten Winst (verlies) voor bel. en uitz. activiteiten

-3817 -7549 -5806 -3690 14 -797 7407

-3655 -6968 -6781 -3224 9 -704 7097

Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Belastingen

1 0 -1852

253 0 -1838

5556

5512

Winst (verlies) boekjaar

Balans (in 1000 EUR) Activa

Passiva

Kantoorgebouwen Productiegebouwen Machines/Installaties Vaste activa

4720 12002 9410 26132

Kapitaal Reserves Overgedragen winst (verlies) Eigen vermogen

17502 10481 5512 33495

Voorraden (afgew. prod. & ond.) Vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Vlottende activa

3959 4569 501 13951 22980

LT financiĂŤle schulden KT financiĂŤle schulden Leveranciers

13718 0 1899

Vreemd vermogen

15617

Totaal

49112

Totaal

49112

115


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 2 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 13

11.03.16

Bedrijfsresultaat per geproduceerde eenheid Jaar 12 Jaar 13 1000 EUR 1000 EUR Netto-omzet Voorraadwijzigingen afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten Kosten onderdelen Personeelskosten productie Onderhoudskosten installaties Afschrijvingskosten machines/installaties Afschrijvingskosten productiegebouwen Energiekosten Afvalkosten Productiekosten Onderzoek en ontwikkeling Opleidingskosten Opslagkosten Onderhoud gebouwen Afschrijvingskosten kantoorgebouwen Marketingkosten Transportkosten Personeelskosten verkopers Administratiekosten Betaalde intresten Indirecte kosten Andere bedrijfskosten Bedrijfsresultaat

Jaar 12 Jaar 13 EUR/eenh. EUR/eenh.

29335 -721 438 29052

30094 -1774 100 28420

7806 -192 117 7731

8220 -485 27 7763

-3817 -5662 -31 -2763 -665 -220 -141 -13299

-3655 -4830 -31 -2344 -632 -199 -122 -11813

1016 1507 8 735 177 59 38 3539

998 1319 8 640 173 54 33 3227

-873 -382 -324 -110 -262 -835 -1950 -918 -1849 -797 -8300

-1144 -529 -208 -110 -248 -1113 -1946 -1159 -1882 -704 -9043

232 102 86 29 70 222 519 244 492 212 2209

312 145 57 30 68 304 532 317 514 192 2470

-60

-476

16

130

7393

7088

1967

1936

Voorraden Hoeveelheid Waarde Boekw. Eenheden EUR/eenh. 1000 EUR Voorraad onderdelen Beginvoorraad Aankoop onderdelen Verbruikte onderdelen Eindvoorraad

687 2366 -2306 747

1517 1605 1585 1585

1042 3797 -3655 1184

1304 3661 -4123 842

3488.45 3226.71 3295.47 3295.47

4549 11813 -13587 2775

Voorraad afgewerkte producten Beginvoorraad Productie Verkoop Eindvoorraad

116


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 3 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 13

11.03.16

Bijkomende inlichtingen over de balans Aantal Vaste activa Kantoorgebouwen Productiegebouwen Aantal machines Installaties daling energieverbruik Installaties daling afval

Aank.prijs Boekw. 1000 EUR 1000 EUR

4 26

3878 960

4720 12002 8076 617 717

Jaar 11 EUR

Jaar 12 EUR

Beurstarief Jaar 13 EUR

Aantal

Boekw. 1000 EUR

576 1345 980

574 1272 980

638 1495 980

100 0 450

60 0 441

Geldbeleggingen IndustriĂŤle aandelen Handels- en dienstenaandelen Obligaties

Jaar 12

Jaar 13

Eigen Vermogen Kapitaal (1000 EUR) Aantal uitgegeven aandelen Boekwaarde per aandeel (EUR) Aandelenkoers (EUR per aandeel) Betaalde dividenden (1000 EUR) Reserves (1000 EUR)

17501 35002 500 685 1811 2213

17502 35004 500 697 2500 3056

FinanciĂŤle schulden KT leningen (1000 EUR) LT leningen (1000 EUR)

0 14440

0 13718

Jaar 12

Jaar 13

148 19 12

125 19 15

38254 51005 76508 20.0 0.0

38637 51515 77273 20.0 0.0

5662 0 969 918 0 0 7549

4830 0 979 1159 0 0 6968

Bijkomende inlichtingen over de resultatenrekening Personeelsleden (aantal) Arbeiders Bedienden Verkopers Personeelsuitgaven Lonen en salarissen (EUR): Arbeiders Bedienden Verkopers Shiftvergoeding (% van productielonen) Sociale zekerheid (% salarissen, lonen, vergoedingen) Personeelskosten (in 1000 EUR) Lonen en salarissen arbeiders Shiftvergoeding arbeiders Lonen en salarissen bedienden Lonen en salarissen verkopers Sociale zekerheid Extra personeelsuitgaven Totaal

117


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 4 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 13

11.03.16 Jaar 12

Jaar 13

5.00 5.41 3.00 10 109

5.00 5.47 2.00 11 121

Belastingen Winstbelasting (%) Winstbelasting (1000 EUR) Belasting per geproduceerde eenheid (EUR per eenheid)

25.00 1852 0.00

25.00 1838 0.00

Kosten en prijzen Index consumptiegoederen (1.00 in jaar 10) Onderhoud productiegebouwen (EUR per jaar) Energiekosten (EUR per kWh) Afvalverwerking (EUR per kg)

1.06 27504 0.23 2.64

1.08 27465 0.22 2.62

128 96 485 1568 1328 1080

129 97 472 1605 1327 1070

Intrestvoeten en dividenden LT leningen (%) KT financiĂŤle schulden (%) Obligaties (%) IndustriĂŤle aandelen (EUR per aandeel) Handels- en dienstenaandelen (EUR per aandeel)

Opslagkosten afgewerkte producten (EUR/eenh.) Opslagkosten onderdelen (EUR/eenh.) Vervoerkosten per product (EUR/eenh.) Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 1 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 2 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 3

118


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 5 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 13

11.03.16

Bijkomende inlichtingen productie Jaar 12

Jaar 13

3758 25 0.68 0.67 255 14.24

3661 29 0.76 0.63 247 12.73

148 123 26 4 10

125 123 26 4 10

4036 8072 4856

3984 7968 4049

in jaar 13 0 768 230 11.87 187 3

in jaar 14 0 0 0 0.00 0 0

Ond. 1

Ond. 2

Ond. 3

6799

7399

7299

Productie Productievolume (eenheden) Productiviteit (eenheden) Kwaliteitsindex (maximum 1.00) Verbruiksindex (onderdelen) Energieverbruik (kWh per eenheid) Afval (kg per eenheid) Human resources en productiemogelijkheden Productiepersoneel (werkelijk aantal FTE) Minimum # arbeiders vereist per shift Aantal machines Aantal productiegebouwen Maximum machines per gebouw Productiecapaciteit (producten per jaar) Minimale capaciteit Maximale capaciteit Werkelijke capaciteit Inventaris machines Aangekocht in jaar 9 Aantal machines 19 Boekwaarde (1000 EUR/machine) 213 Energieverbruik (kWh/product) 253 Onderhoudskosten (EUR/product) 6.75 Capaciteit (producten/machine/shift) 144 Vereist # arbeiders/machine 5

in jaar 10 1 369 237 14.72 162 4

in jaar 11 0 472 234 14.02 171 4

in jaar 12 6 610 231 13.35 181 4

Details van de markt Verkoopprijs Verkoopprijs binnenlandse markt (EUR) Verkoopprijs extra concurrent binnenlandse markt (EUR) Verkoop binnenlandse markt Vraag (eenheden) Afzet (eenheden) Netto-omzet (1000 EUR) Marktaandeel (% eenheden) Marktaandeel (% netto-omzet)

6449 Jaar 12

Jaar 13

4019 4019 29335 32.9 34.9

4123 4123 30094 33.1 33.9

119


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 6 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 13

11.03.16

Ondernemingsbeslissingen Jaar 12

Jaar 13

7299 835 873

7299 1113 1144

Personeelsbeleid 4. Verkopers (aantal) 5. Arbeiders (aantal) 6. Bedienden (aantal) 7. Loonsverhoging (%)

12 148 19 1.0

15 125 19 1.0

Opleiding en personeelsontwikkeling 8. Verkopers (1000 EUR) 9. Arbeiders (1000 EUR) 10. Bedienden (1000 EUR)

86 214 82

128 264 137

3758 969 1

3661 2366 1

6 10 266 157 0

0 0 205 450 0

0 0 0

0 0 0

-760

-722

2 0 45

2 0 45

Marketing 1. Verkoopprijs (EUR per eenheid) 2. Marketingbeleid (1000 EUR) 3. Onderzoek en ontwikkeling (1000 EUR)

Productie 11. Productievolume (eenheden) 12. Aankoop onderdelen (eenheden) !"#$%&'()*+)*$'',-+./01*+$/,2+32+(+,$4!565"7 Investeringen 14. Aantal nieuwe aangekochte machines 15. Aantal oude verkochte machines 16. Aankoop installaties daling energieverbruik (1000 EUR) 17. Aankoop installaties daling afval (1000 EUR) 18. Aantal aangekochte productiegebouwen Kapitaalinvesteringen 19. Aantal industriĂŤle aandelen aankoop/verkoop (-) 20. Aantal hand.- en dienstenaand. aank./verkoop (-) 21. Aantal obligaties aankoop/verkoop (-) LT leningen 22. Leningen afgesloten/afgelost (-) (1000 EUR) Aandelenkapitaal 23. Aantal uitgegeven nieuwe aandelen 24. Vermindering van nominale waarde 25. Dividend (% van de winst van vorig jaar)

120

Profile for AbdilahCheddad

Geïntegreerde Proef (Abdilah Cheddad)  

Dit rapport heb ik geschreven in het kader van een geïntegreerde proef (GIP). Het bestaat uit een samenbundeling van vakoverschrijdende take...

Geïntegreerde Proef (Abdilah Cheddad)  

Dit rapport heb ik geschreven in het kader van een geïntegreerde proef (GIP). Het bestaat uit een samenbundeling van vakoverschrijdende take...

Advertisement