Abc 2016

Page 22

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspektori

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORI Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Mazā Pils 19, Rīga, LV 1050, tālr. 67229272 E-pasts: vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Inspekcijas vadītājs Juris Dambis, tālr. 67229272, e-pasts: juris.dambis@mantojums.lv Inspekcijas vadītāja vietniece Katrīna Kukaine, tālr. 67229272, e-pasts: katrina.kukaine@mantojums.lv Inspekcijas vadītāja vietniece Vivita Mačiņa, tālr. 67228505, e-pasts: vivita.macina@mantojums.lv Arhitektūras daļa, vadītājs Jānis Zilgalvis, tālr. 67229272, e-pasts: janis.zilgalvis@mantojums.lv Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļa, vadītāja Dace Čoldere, tālr. 67213864, e-pasts: dace.coldere@mantojums.lv Arheoloģijas un vēstures daļa, vadītāja Sandra Zirne, tālr. 67229272, e-pasts: arheologija@mantojums.lv Pieminekļu dokumentācijas centrs, vadītāja Simona Čevere, tālr. 67326603, e-pasts: simona.cevere@mantojums.lv Kultūras mantojuma politikas daļa – šobrīd ir prombūtnē un nav zināms aizvietotājs Juridiskā un pieminekļu uzskaites daļa, vadītāja Līga Ābele, tālr. 67228503, e-pasts: liga.abele@mantojums.lv Klientu un dokumentu pārvaldības daļa, vadītāja Kristīne Ābele, tālr. 67229272, e-pasts: kristine.abele@mantojums.lv Nodrošinājuma daļa, vadītājs Edmunds Vonsovičs, tālr. 67225426, e-pasts: edmunds.vonsovics@mantojums.lv Finanšu daļa, vadītāja Regīna Vasiļjeva, tālr. 67229272, e-pasts: regina.vasiljeva@mantojums.lv Arhitektūras muzejs, vadītāja Ilze Martinsone, tālr. 67220779, e-pasts: ilze.martinsone@mantojums.lv

18

Klientu apkalpošanas centrs Pils iela 20, Rīga Darba laiks: Pirmdien 10.00–18.00 Otrdien, trešdien,cetrurtdien 10.00–15.00 Piektdien 10.00–14.00

Inspekcijas reģionālās nodaļas KURZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Vadītāja – galvenā valsts inspektore Ilze Svilpe, tālr. 63321955, e-pasts: kurzeme@mantojums.lv VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Vadītāja – galvenā valsts inspektore Ilze Liekniņa, tālr. 64123834, e-pasts: vidzeme@mantojums.lv ZEMGALES REĢIONĀLĀ NODAĻA Vadītāja – galvenā valsts inspektore Elvīra Mantrova, tālr. 26638974, e-pasts: zemgale@mantojums.lv LATGALES REĢIONĀLĀ NODAĻA Vadītāja – galvenā valsts inspektore Vilma Platpīre, tālr. 64625159, e-pasts: latgale@mantojums.lv RĪGAS REĢIONĀLĀ NODAĻA Vadītājs – galvenais valsts inspektors Jānis Asaris, tālr. 67213757, e-pasts: riga@mantojums.lv


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.