__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SAMARBEJDE MED AALBORG UNIVERSITET - GENVEJEN TIL VIDEN, EKSPERTHJÆLP OG HØJT KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

$$/%25*‡(6%-(5*‡.‘%(1+$91


KOMPETENCELØFT › MEDARBEJDERREKRUTTERING MÅLRETTET FORSKNING › KONSULENTER MED HØJ FAGLIG EKSPERTISE › ADGANG TIL DEN NYESTE VIDEN OG FORSKNING PRODUKTUDVIKLING › KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT NYE KONTAKTER TIL FORSKERE OG ERHVERVSFOLK INNOVATION › KREATIVITET › EKSPERTHJÆLP FRISKE ØJNE PÅ DAGLIGDAGENS OPGAVER NYE FORRETNINGSMULIGHEDER › SORTE TAL PÅ BUNDLINJEN ADGANG TIL DE NYESTE TEKNOLOGIER OG OPFINDELSER LABORATORIEADGANG PÅ TIMEBASIS


Samarbejde med Aalborg Universitet – genvejen til viden, eksperthjælp og højt kvalificeret arbejdskraft. Aalborg Universitet er landets førende universitet, hvad angår overførsel af viden fra universitetet til erhvervs– livet. Det er vores mål, at den viden, vores forskere og studerende er med til at skabe, skal komme det omgivende samfund til gode. Derfor lægger vi stor vægt på at arbejde tæt sammen med erhvervslivet – skal jeres virksomhed være vores næste samarbejdspartner? Vi tilbyder samarbejde med både forskere og studerende fra alle universitetets institutter, der dækker over mere end 70 forskellige fagområder. Et samarbejde med universitetet kan have mange former – fra enkelte analyse- eller rådgivningsopgaver over semesterprojekter til længerevarende forskningsprojekter eller erhvervsph.d.-forløb. De enkelte samarbejdsformer kan tilpasses jeres virksomhed, så I får en skræddersyet løsning, der passer til netop jeres behov og ønsker, f.eks. i forhold til emne, varighed og budget.

Offentlig debat

Internationale samarbejder

Universitarium Folkeskolen/ gymnasierne

Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte AAU Matchmaking-sekretariatet på match@aau.dk eller tlf. 9940 7376. I kan også læse mere på www.match.aau.dk.

Studie- og erhvervsvejledning

Laboratorieadgang

Inkubatorer AAU Matchmaking

Konsulentydelser

Strategiske samarbejder

Kommercialisering

BRUGERE

s

OUTREACH

I folderen her kan I læse om vores forskellige tilbud og høre, hvad nogle af vores samarbejdspartnere har udtalt om udbyttet af at samarbejde med vores forskere og studerende. Desuden kan I sidst i brochuren finde et opslagsværk med korte profiler af alle vores institutter, hvor I kan læse om hvert enkelt instituts forskningsarbejde, hvad I kan samarbejde med dem om, og hvilke brancher de tidligere har samarbejdet med.

Publikationer

Videnbasen

Populær formidling (aviser, magasiner)

Netværk

Solution Camps

Rådgivende organer Studenterprojekter Regionalt samarbejde

P Kr

OUTCOME

Videniværksættere Patenter

Spin-offs

Samarbejdsprojekter

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

3


Om AAU Matchmaking Matchmaking bygger på et stærkt netværk af matchmakere, som kan guide jer til de rigtige forskere, studerende og testfaciliteter. Er jeres forhåndskendskab til Aalborg Universitet begrænset, kan det være svært at finde den rette indgangsvinkel til et samarbejde. For at hjælpe jer i gang har universitetet etableret samarbejdskonceptet AAU Matchmaking, der bygger på et stærkt netværk af matchmakere, som kan guide jer til de rigtige forskere, studerende og testfaciliteter. I finder en matchmaker på hvert institut, og I har mulighed for at møde en ekstern matchmaker i jeres lokalområde. Aktiviteterne koordineres fra Matchmaking-sekretariatet, som har til opgave at iværksætte og understøtte samarbejdsaktiviteter på hele AAU. AAU Matchmaking-programmet er forankret på AAU Innovation; en enhed, der arbejder for at understøtte, udvikle og sætte turbo på samarbejdet mellem universitet og erhvervsliv. AAU Matchmaking består af: Matchmaking-sekretariatet Hvis I er det mindste i tvivl, kan I altid henvende jer til sekretariatet for rådgivning om de forskellige muligheder. Vi iværksætter, understøtter og koordinerer netværk

og samarbejdsaktiviteter. Vi holder tråd i de interne og eksterne matchmakere, og vi kan i langt de fleste tilfælde bringe jer videre med jeres idé til samarbejde med forskere eller studerende. Interne matchmakere Personer på universitetet, der repræsenterer hvert enkelt af universitetets institutter. De kan hjælpe jer med at finde frem til de forskere eller studerende, der har de kompetencer, I har brug for. Eksterne matchmakere Personer i lokalområderne, f.eks. erhvervschefer, som I kan henvende jer til for at få en uformel snak om, hvordan universitetet kan hjælpe jeres virksomhed. De kan også hjælpe jer med at finde frem til relevante kontaktpersoner eller forskere på universitetet. AAU Matchpoints Mødesteder i jeres lokalområder, hvor I kan finde en masse spændende informationsmateriale om Aalborg Universitet, og som også kan bruges til at afholde møder med samarbejdspartnere eller repræsentanter fra universitetet. Vi har også internationale matchpoints i tilknytning til de danske innovationscentre i hhv. Silicon Valley, USA, Shanghai, Kina og München, Tyskland. Her kan danske virksomheder og forskere få hjælp til at skabe kontakt til f.eks. samarbejdspartnere, netværk, teknologi, viden og risikovillig kapital i de pågældende områder. Læs mere på www.match.aau.dk I kan også kontakte AAU Matchmaking på match@aau.dk eller tlf. 9940 7376, så hjælper vi med den videre kontakt.

4

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET


INDHOLD AAU MATCHMAKING | DANSK UDGAVE 2011

KONSULENTYDELSER FORSKNINGSPROJEKTER ERHVERVS-PH.D. LABORATORIEADGANG STUDENTERSAMARBEJDE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NETVÆRK INNOVATIONSNETVÆRK INKUBATORORDNINGEN PATENT OG KOMMERCIALISERING OPSLAGSVÆRK: INSTITUTPROFILER

06 07 08 09 10 15 17 18 19 20 22


Konsulentydelser › Rådgivning › Praktisk løsning af opgaver › Adgang til den nyeste viden Står jeres virksomhed med en konkret opgave eller udfordring, I har brug for at få løst – det kan f.eks. være målinger, rådgivning eller produktudvikling på konkrete produkter – kan I benytte jer af denne ordning for at få adgang til vores forskere på konsulentbasis. Ordningen giver jer mulighed for at trække på vores forskere i lige netop det omfang, I har behov for i forbindelse med specifikke opgaver. Fordelene ved at benytte sig af universitetets konsulentydelser er mange – f.eks. får I adgang til højt kvalificerede eksperter inden for det område, I har brug for. Betalingen sker på timebasis, og jeres virksomhed besidder alle rettigheder til de resultater (produkter, analyser mv.), der udarbejdes i løbet af samarbejdet. Universitetets konsulentydelser udbydes på konkurrencevilkår. Ved I allerede, hvilket fagområde I har brug for, kan I kontakte en af vores interne matchmakere, der har overblik over forskningen inden for hvert institut. I kan også læse mere om hvert enkelt institut bagerst i brochuren her samt finde kontaktoplysninger på hvert instituts interne matchmaker.

Steen Rasmussen, direktør, S-Card

6

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

I kan finde flere oplysninger på www.match.aau.dk eller kontakte AAU Matchmakingsekretariatet på tlf. 9940 7376 eller match@aau.dk.

Vi har bl.a. benyttet Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) på Institut for Datalogi til et projekt omkring kryptografi - og det er der faktisk ikke ret mange, der besidder den nødvendige viden om, bortset fra på CISS. I vores branche betyder sikkerhed utrolig meget, og gennem CISS får S-Card tilgang til den nyeste viden. Når det drejer sig om forskningsrelateret viden, er det stærkt at have en lokal partner som CISS, og det har stor betydning at kunne trække forskerne ind på projektbasis. Sikke en styrke, der ligger i at kunne sammensætte et team bestående af CISS-folk og vores medarbejdere, der arbejder sammen om et konkret udviklingsprojekt!


› Vær med til at skabe ny viden › Få netværk til højt kvalificerede forskere og erhvervsfolk › Skab innovation og produktudvikling Et forskningsprojekt i samarbejde med universitetets forskere er et længerevarende forløb med fokus på innovation, udvikling eller problemløsning i jeres virksomhed eller inden for jeres fagområde. Forløbet planlægges af jeres virksomhed og de tilknyttede forskere i fællesskab, så alles behov tilgodeses. Dette betyder, at forskningen målrettes de problemstillinger, jeres virksomhed står over for til hverdag, samtidig med at jeres erfaringer kan bidrage til forskernes viden og stille dem nye udfordringer. Forskningsprojekter fører ofte til konkrete resultater, hvad enten det drejer sig om ny viden, patenter, prototyper eller udviklingsmodeller. Derudover vil der være løbende kontakt mellem forskerne og de medarbejdere i jeres virksomhed, der arbejder på projektet, så I hele tiden får tilført ny viden og kan trække på de erfaringer, der skabes i projektforløbet.

Samarbejdsprojektet beskæftigede sig med SparNords ledelsesfilosofi – bl.a. spørgsmål omkring hvad god ledelse er, og hvordan man skaber sammenhængskraft i en så decentraliseret organisation som SparNord. Vi fik belyst problemstillingerne fra flere forskellige vinkler og fra et ydre perspektiv. Fordi der var tale om en forskningsproces, havde forskerne mulighed for at komme i dybden og identificere betydninger og mønstre, som vi måske ikke selv havde opdaget. Et forskningssamarbejde giver i det hele taget nogle spændende diskussioner, som man bagefter kan reflektere videre over.

Marita Svane, udviklingskonsulent, Spar Nord

Forskningsprojekter

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

7


ERHVERVS-PH.D.

Ansæt de skarpeste hjerner – med løntilskud › Højt kvalificeret arbejdskraft › Forskning målrettet jeres virksomhed › Adgang til den nyeste forskning og viden Erhvervs-ph.d.-ordningen giver jeres virksomhed mulighed for at få en forskerstuderende tilknyttet i de tre år, ph.d.-uddannelsen varer. I får chancen for at ansætte en af universitetets dygtigste studerende, der vil arbejde målrettet med de problemstillinger og udfordringer, I møder i hverdagen. Den forskerstuderende vil tilbringe henholdsvis halvdelen af tiden i virksomheden og halvdelen på universitetet, hvilket betyder, at vedkommende kan trække på sit brede faglige netværk i kraft af de forskere og studerende, der samarbejdes med på universitetet.

Det Humanistiske Fakultet Mette Engelbrecht Bjerring E-mail: mb@adm.aau.dk Tlf. 9940 9591

Et samarbejde med en erhvervs-ph.d. giver jer på denne måde en række faglige fordele som f.eks. adgang til den store viden, universitetet besidder, samt den forskning, den studerende foretager i løbet af uddannelsen – og samtidig får I mulighed for at forme en mulig fremtidig medarbejder, da den studerende gennem forløbet vil få stor indsigt i jeres virksomhed og branche. Har I lyst til at indgå i et samarbejde om en erhvervsph.d. eller høre mere om de muligheder, ordningen indeholder, er I velkomne til at kontakte universitetets ph.d.-kontorer:

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Nancy Raakjær E-mail: nan@adm.aau.dk Tlf. 9940 9619 Lone Corfixen E-mail: lc@adm.aau.dk Tlf. 9940 9614 I kan også læse mere om ordningen på www.erhvervsphd.dk.

Erhvervs-ph.d.-samarbejdet har ført til konkrete resultater, bl.a. længere levetid på vores produkter og dermed besparelser. Den største gevinst har uden tvivl været den fordybelse og det engagement, den ph.d.-studerende har lagt for dagen. Han har tid til at fordybe sig, og det har især været interessant at følge ham i arbejdet med de svejsere, der laver vores hovedkomponenter, og se hvordan der er respekt omkring hans arbejde, og hvordan dette bliver implementeret og gennemført i virksomheden. Jeg kan således kun udtrykke den allerstørste respekt og fornøjelse med det, han gør. René Dahlkilde, produktchef, Højbjerg Maskinfabrik

8

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Maria Bredvig E-mail: mab@adm.aau.dk Tlf. 9940 9638


LABORATORIEADGANG

Adgang til det nyeste højteknologiske udstyr › Førsteklasses faciliteter › Bistand fra forskere og laboratorieteknikere › Mulighed for at foretage forsøg eller produktion

Vores laboratorier er tilknyttet et bredt udsnit af vores fagområder og kan benyttes af en lang række brancher – se en oversigt på www.match.aau.dk eller kontakt AAU Matchmaking på match@aau.dk eller tlf. 9940 7376 og hør, om vi har et laboratorium, der kan benyttes til jeres formål.

Gennem forskningsprojekter eller køb af konsulentydelser fra vores forskere kan I få adgang til vores mange laboratoriefaciliteter og det nyeste udstyr. I kan benytte laboratorierne både til at forske og til at udvikle eller producere nye produkter. Derved kan I spare udgiften til anskaffelse af udstyret – og samtidig have mulighed for at trække på vores forskere og teknikeres store viden og erfaring undervejs i forløbet i lige nøjagtig det omfang, I har brug for.

Adgangen til at leje avanceret måle- og karakteriseringsudstyr på AAU’s Institut for Fysik samt på NanoLab gør en stor forskel i vores virksomhed. Det er det eneste sted, der har sådan nogle faciliteter i området – hvis ikke vi havde adgang til universitetets udstyr, ville vi skulle til Hovedstadsområdet, og det er ikke altid praktisk i et udviklingsforløb. Efter der desuden sidste år blev åbnet op for, at vi kan leje udstyr og arbejdskraft på timebasis, er vi og universitetet blevet bundet endnu tættere sammen – faktisk tænker vi nu de kapaciteter, AAU har inden for måle- og karakteriseringsudstyr, aktivt ind i vores egne investeringer i udstyr, således at vi indretter vores indkøb efter, hvad vi har adgang til på universitetet. Vi har stor fornøjelse af muligheden for at tage til AAU og få lavet opgaver for timebetaling, og vi vil bestemt bruge det fremadrettet i vores arbejde.

Jens William Larsen, direktør, Polyteknik A/S

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

9


STUDENTERSAMARBEJDE

Nuværende og fremtidig arbejdskraft › Tilførsel af ny viden, idéer og inspiration › Friske øjne på problemstillinger og udfordringer › Mulighed for at finde fremtidige medarbejdere

Uanset hvilken form for studentersamarbejde I vælger, får I adgang til de studerendes store faglighed – og samtidig får I mulighed for at præsentere jeres virksomhed for studerende, der måske i fremtiden kan blive jeres medarbejdere. Vi ved, at rigtig mange virksomheder, der benytter sig af muligheden for at have studentersamarbejde – især praktikanter og studentermedhjælpere – bruger dette samarbejde til senere hen at rekruttere de studerende som fuldtidsmedarbejdere efter endt studie. Aalborg Universitet udbyder mere end 70 uddannelser, og ud over de høje faglige kompetencer får vores studerende også en lang række generelle og sociale kompetencer i kraft af vores fokus på gruppe- og projektarbejde. Dette betyder, at de studerendes kompetencer spænder vidt og kan komme jeres virksomhed til gode på mange forskellige måder. På disse sider kan I læse om de forskellige former for studentersamarbejder, AAU tilbyder. Projektsamarbejde Nye vinkler på problemløsning Ved at indgå et projektsamarbejde med studerende i løbet af et semester (4-6 måneder) får I nye vinkler og løsningsforslag til en konkret opgave eller udfordring i jeres virksomhed. De studerende er ivrige efter at arbejde med problemstillinger fra ’den virkelige verden’ under deres uddannelse for på denne måde at få større viden om det erhvervsliv, de senere skal være en del af, og projektsamarbejder er derfor ofte karakteriserede ved stor entusiasme, faglighed og arbejdsvillighed fra de studerendes side. Det eneste, I skal bidrage med i forløbet, er

10

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

tid og viden. De studerende løser opgaven som en del af deres semesterprojekt, og arbejdet sker således både i samarbejde med jeres virksomhed og med vejledere på universitetet. Derved får I en gratis, innovativ problemløsning af høj faglig kvalitet. Studiejob Nem adgang til højt kvalificeret arbejdskraft Når I ansætter en studentermedhjælper, får jeres virksomhed en højt kvalificeret arbejdskraft, der kan varetage mange typer af opgaver. Da en studentermedhjælper ansættes uafhængigt af universitetet, kan I og den studerende selv fastsætte ansættelsesperioden. Den studerende kan altså arbejde i jeres virksomhed i en længere periode, og fordelen herved er bl.a., at I i højere grad kan inddrage den studerende i jeres hverdag, og at den studerende samtidig får et indgående kendskab til jeres arbejdsprocesser, produkter og projekter. På denne måde får den studerende lejlighed til at snuse til, hvad jeres virksomhed kan byde på som arbejdsplads.

Projektsamarbejde åbner for nye perspektiver og giver KMD indsigt i de ting, der sker på universitetet. KMD kan bruge delresultater fra de studerendes projekter, men vi sætter aldrig studerende til at lave en styret opgave for os. Projektsamarbejdet fungerer hovedsageligt som en kilde til inspiration. Vi er desuden meget bevidste om, at hvis de studerende får en god oplevelse, så siger de til deres studiekammerater, at KMD er et godt sted at være, og så har de os forhåbentligt i tankerne, når de er færdige som kandidater.

Svend Aage Svenstrup, team-chef, KMD

Et samarbejde med en eller flere af universitetets studerende kan føre en lang række fordele med sig. Hvad enten det drejer sig om praktik, studiejob eller projektsamarbejde, får I tilført en motiveret og idérig arbejdskraft, der kan løse specifikke opgaver i samarbejde med jer eller mere generelt se med nye øjne på hverdagen i jeres virksomhed. Desuden tilbyder vi Solution Camps, hvor grupper af studerende arbejder koncentreret og kreativt med problemstillinger fra jeres virksomhed.


Der er rigtig mange kloge mennesker på AAU – og det vil vi bestemt gøre brug af igen, såfremt lejligheden og behovet byder sig! Peder B. Sørensen, produktionschef, Nordlux

Vi har i Nordlux haft et helt fortrinligt samarbejde med to studerende fra AAU. Der var et rigtig godt samspil, som gjorde os i stand til at angribe problemstillingen – design og udvikling af en ny, særlig form for lampe – fra alle tænkelige vinkler, lige fra brugernes behov, ønsker og vaner til de mere tekniske aspekter. Vi kunne som virksomhed bidrage med erfaringer fra 30 år i branchen – f.eks. i forhold til, hvilken pris kunderne er villige til at betale for et produkt, hvilke materialer der vil være anvendelige, og hvilke lovkrav produktet skal leve op til – og de to studerende kunne så bidrage med den sidste nye tekniske viden på området, en række analyseværktøjer til brugerundersøgelser - og ikke mindst en rigtig stor entusiasme. Vi er meget imponerede over de ressourcer, de har brugt på at gennemanalysere tingene og komme frem til en løsning, og vi er faktisk nu i gang med at sætte det produkt, vi fik udviklet, i masseproduktion.

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

11


NÅR I ANSÆTTER EN STUDENTERMEDHJÆLPER, FÅR JERES VIRKSOMHED EN HØJT KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT, DER KAN VARETAGE MANGE TYPER AF OPGAVER.

Kontakt Er I interesserede i et studentersamarbejde, kan I læse mere på www.karriere.aau.dk. I er også velkomne til at kontakte Karrierecenteret på karriere@aau.dk eller tlf. 9940 7447. I kan desuden lægge et praktik/jobopslag eller projektforslag på AAU’s jobbank på www.jobbank.aau.dk.

Vi er meget glade for at have praktikanter fra Aalborg Universitet. Dem, vi har haft i huset, har været engagerede, kreative og ansvarsfulde, så de er ret hurtigt blevet en naturlig del af vores hverdag og har løst opgaver på lige fod med bureauets øvrige medarbejdere. For os er det af afgørende betydning, at vores praktikanter har lyst til at lære, kan bidrage med nye vinkler samt gribe en bold og løbe videre med denne. Flere af vores praktikanter har efterfølgende fået et studiejob hos os, og en af dem var endda så talentfuld, at hun blev ansat som barselsvikar for den ene af bureauets partnere. Således er det bestemt ikke sidste gang, vi har haft en praktikant i teamet.

Studenterpraktik En ekstra ressource i hverdagen I slutningen af mange af universitetets uddannelser er der indlagt et praktikforløb. Ved at tage en studerende i praktik får I en motiveret studerende i jeres virksomhed i 3-6 måneder. Dette betyder, at I uden omkostninger får et par friske øjne på hverdagen i jeres virksomhed – og naturligvis en ekstra arbejdsressource med en solid faglig baggrund. Et praktikforløb er således en god lejlighed til at få udviklet idéer eller gennemført opgaver, der ellers ikke er tid til i hverdagen. Samtidig kan praktikanten være med til at skabe kontakt til den store mængde af viden og erfaring, som universitetets undervisere, forskere og studerende besidder.

Jeanett Kaare Jensen, partner, Weltklasse reklame + pr

12

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET


SOLUTION CAMP

Kreativitet og faglighed mødes om netop jeres problemstilling

Nøgleordene for vores Solution Camps er kreativitet, innovation og intensitet, og ud over de kreative og faglige input fra de studerende, tilfører dagen også jeres medarbejdere viden om arbejdsmetoden Den Kreative Platform, der er udviklet på AAU. Læs mere på www.solution.aau.dk eller kontakt AAU Matchmaking på match@aau.dk eller tlf. 9940 7376 for at høre mere om Solution Camp.

Når man som virksomhed dagligt arbejder med videndeling og kommunikationsformidling, er det enormt vigtigt at bevare nytænkningen. Vante tanker og processer bliver hurtigt regelbundne og styret af, hvordan man plejer at gøre, og det er derfor sundt og meget motiverende at få nogen udefra med en anden tilgang til at komme med nye konstruktive input. De studerende fra AAU har bidraget med masser af idéer og nye vinkler på konkrete udfordringer, og Nordjyske fik en hel del ud af selve processen på Solution Camp, hvor det jo ikke kun er et spørgsmål om at nå i mål, men også om at få noget ud af turen derhen.

AAU’s Solution Camp er en særlig form for studentersamarbejde, der går ud på at lade grupper af studerende, på tværs af studieretninger, komme med bud på nye løsninger på en konkret problemstilling fra jeres virksomhed. Med AAU’s Kreativitetslaboratorium som facilitator mødes repræsentanter fra jeres virksomhed (og evt. én virksomhed mere) med typisk 8 studerende, og i fællesskab arbejder I jer hen imod en række løsningsmodeller på problemet – i nogle tilfælde resulterer en Solution Camp endda i konkrete koncept- og produktidéer, som I kan arbejde videre med. Processen tager normalt 7 timer og finder typisk sted på et af AAU’s matchpoints rundt omkring i landet.

Henrik Ellegaard, key account manager, Katja Bundgaard, teknologi- og udviklingschef, Jimmy Støvring, projektchef, NORDJYSKE Medier – 24NORDJYSKE

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

13


14

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET


! EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Løbende opdatering af viden og kompetencer

@

*

› Vedvarende faglig udvikling og læring › Adgang til den nyeste viden, forskning og metoder › Netværk til forskere og kolleger

Master- og diplomuddannelser Ny viden og kompetencer på højt niveau Det er muligt at lægge et samlet, længerevarende videreuddannelsesforløb oven i den uddannelse, der allerede haves, i form af en master- eller diplomuddannelse fra AAU. Vi tilbyder en lang række af vores fag gennem denne ordning, hvor man følger et uddannelsesforløb svarende til vores almindelige uddannelser – men på deltid, så det er muligt at tage uddannelsen ved siden af et almindeligt arbejde. Uddannelserne giver et omfattende kompetenceløft og en stor mængde ny viden, som vil kunne bruges i et arbejde og videre karriereforløb. Desuden vil der kunne skabes en række nye kontakter til medstuderende – dvs. andre erhvervsfolk inden for samme fagområde – og til universitetets forskere. Kontakt Ønskes en master- eller diplomuddannelse på Aalborg Universitet eller et overblik over udbuddet af kurser, kan der læses mere på www.evu.aau.dk eller tages kontakt til Efter- og Videreuddannelsessekretariatet på evu@aau.dk eller tlf. 9940 9420.

©

Jeg tog en master i læringsprocesser med specialisering i arbejdsmiljø og forandringsprocesser i 2004, og jeg må sige, at uddannelsen åbnede en ny verden for mig. Efter 25 år i erhvervslivet havde jeg mange erfaringer med mig, da jeg startede, og jeg oplevede undervejs i uddannelsen at få sat teori på min daglige praksis og opdagede styrken i eksempelvis at arbejde med organisationer og forandringsprocesser ud fra flere perspektiver. Jeg kan stadig undres over, i hvor høj grad læringsteorier, metode og den akademiske tankegang kan anvendes direkte i dagligdagen. Uanset om man arbejder i det private, det offentlige eller inden for serviceerhverv, mener jeg, at den læring og tankegang, universitetet bidrager med, er vigtig i forhold til at kunne forholde sig nuanceret til forandringer i den globaliserede verden og skabe fremadrettet handlekraft.

Erhvervslivet står konstant over for nye krav til produktudvikling, innovation og konkurrencedygtighed – derfor har både medarbejdere og ledelse behov for at holde sig opdaterede med den nyeste viden og forskning. Universitetets efter- og videreuddannelsestilbud dækker over en lang række fagområder, og tilbuddene er mangfoldige og fleksible, så vi altid kan finde en løsning, der passer til netop jeres virksomheds behov. F.eks. kan en lang række af vores efteruddannelsestilbud tages som fjernundervisning, så undervisningen kan følges ved siden af arbejdet.

Eva Elisabeth Jensen, proceskonsulent, Eej Consult

Tompladsordningen Uddannelse i dagtimerne Med universitetets tompladsordning er der mulighed for at deltage i vores daglige undervisning. Her køber man en plads på et af vores undervisningshold på de almindelige

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

15


uddannelser og deltager i undervisningen på samme vilkår som vores andre studerende. Man kan vælge sig ind på de enkelte kurser og få efteruddannelse, der dækker lige netop de specifikke behov for opkvalificering og ny viden, der måtte haves. Ud over de faglige input giver ordningen også mulighed for at skabe netværk til andre studerende samt til universitetets forskere på det givne fagområde. Kontakt Ønskes der mere information om tompladsordningen og muligheden for at få en sådan plads, kan der læses mere på www.evu.aau.dk eller tages kontakt til Efter- og Videreuddannelsessekretariatet på evu@aau.dk eller tlf. 9940 9420.

16

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

Livslang Læring Efteruddannelsestilbud til universitetets dimittender Livslang Læring er en efteruddannelsesuge, der afholdes hvert år i sensommeren. I løbet af ugen udbyder universitetet en lang række kurser, hvor man som dimittend får mulighed for at holde sig opdateret omkring den nyeste viden og forskning inden for et givent fagområde. Samtidig får man lejlighed til at skabe eller genoptage kontakten til universitetets forskere og kolleger inden for sit fag. Emnerne for kurserne ligger inden for en bred vifte af universitetets fagområder – en fuldstændig liste over årets tilbud kan ses på www.livslang.aau.dk, eller der kan tages kontakt til sekretariatet for Livslang Læring på livslang@adm.aau.dk eller tlf. 9940 7439.


NETVÆRK

Hold fingeren på pulsen

Deltagelse i universitetets netværk er en let og uforpligtende måde at holde jer opdaterede inden for både forskning og erhvervsliv på jeres fagområde. Vi står bag en række netværk inden for en bred vifte af brancher, f.eks. sprog og kommunikation, handicapteknologi, informations- og kommunikationsteknologi, musikterapi og mobilteknologi. Fælles for alle netværkene er et fokus på videndeling, viderebringelse af den nyeste viden, og på at skabe kontakt mellem virksomheder, forskere og studerende inden for de enkelte fagområder. Gennem deltagelse i vores netværk får I invitationer til faglige arrangementer samt nyhedsbreve, og I vil kunne holde jer opdaterede med udviklingen inden for jeres fagområde på netværkets hjemmeside. På denne måde kan I løbende få ny viden og inspiration inden for jeres fagområde og derved gavne udviklingen positivt i jeres egen virksomhed. Aktiviteterne i netværkene planlægges i samarbejde med det enkelte netværks medlemmer, så der hele tiden fokuseres på, hvad der rører sig på de forskellige fagområder, samt på de udfordringer medlemmerne står over for i deres hverdag. Læs mere på www.match.aau.dk eller kontakt AAU Matchmaking på match@aau.dk eller tlf. 9940 7376 for at høre, om vi har et netværk inden for jeres fagområde – og har vi ikke allerede et, ser vi gerne på muligheden for at oprette det.

Intelligent Systems har været med til at starte netværket Intelligent Logistik, som henvender sig til virksomheder og forskere, der på forskellig vis arbejder med intelligente logistikløsninger. Det vigtigste udbytte for os er en udbygning af vores netværk af kontakter, dels til potentielle kunder, men også til potentielle samarbejdspartnere. Gennem Intelligent Logistik-netværket har vi fået kontakt til virksomheder, vi kun plejede at se som konkurrenter. Gennem netværket har det imidlertidig vist sig, at vi måske er mere forskellige, end vi gik og troede, fordi vi har forskelligt fokus i vores daglige arbejde – og dette åbner op for, at vi nu også kan se hinanden som samarbejdspartnere. Derudover har vi også fået nogle uventede gevinster, f.eks i form af informationer vi ellers ikke ville have fået. Gennem den videnog erfaringsudveksling, der foregår i netværket, har vi desuden fået nye idéer og inspiration til at gøre tingene på en ny måde hjemme i virksomheden. Endelig handler det også om marketing – ved at gå sammen i et netværk kan vi brande os som en klynge med nogle helt specielle kompetencer, som ikke findes mange andre steder i verden. Sammen kan vi løfte langt mere, end den enkelte virksomhed kan alene.

Niki Nicolas Grigoriou, CEO/software architect, Intelligent Systems

› Adgang til den nyeste viden og forskning inden for jeres fag › Erfaringsudveksling › Nye kontakter til forskere og erhvervsfolk

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

17


INNOVATIONSNETVÆRK

Landsdækkende netværk for innovation › Overblik over den nyeste forskning og udvikling › Inspiration til produktudvikling › Indblik i nye innovationsmetoder En særlig form for netværk, som AAU deltager i eller driver, er innovationsnetværk under Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Et innovationsnetværk er et nationalt netværk af forskere og virksomheder inden for specifikke fagområder, f.eks. IT, oplevelsesøkonomi eller fødevarer. Gennem deltagelse i et innovationsnetværk kan I således finde nye samarbejdspartnere og foretage erfaringsudveksling med andre inden for jeres felt. Derudover giver innovationsnetværkenes mange forskellige arrangementer jer indsigt i de nyeste trends og teknologier. Det laver innovationsnetværkene bl.a.: › Afholder konferencer og workshops, hvor I får indblik i de nyeste teknologier og mulighed for at netværke med andre virksomheder, forskere og specialister › Sætter konkrete udviklingsprojekter i gang inden for netværkets emneområder › Udgiver nyhedsbreve og andre typer af informationsmateriale om nye tendenser og forskningsresultater › Giver adgang til et omfattende netværk af eksperter og forskere på universiteter, i teknologiske serviceinstitutter og i andre virksomheder – også i udlandet › Skaber adgang til nye kunder og leverandører

› Hjælper virksomheder med at omdanne idéer til konkurrencedygtige produkter eller serviceydelser › Arrangerer salgsfremstød, studieture mv. for danske virksomheder i udlandet › Fungerer som sparringspartnere og rådgivere i forhold til de udviklingsbehov, jeres virksomhed måtte have › Hjælper med at finde finansiering til at realisere jeres projekter › Tilbyder hjælp til markedsføring og eksportfremme i hele verden › Hjælper med fundraising og udarbejdelse af ansøgninger til f.eks. EU’s 7. rammeprogram, fonde mv. Kontakt Læs mere på www.match.aau.dk eller kontakt AAU Matchmaking på match@aau.dk eller tlf. 9940 7376 for at høre mere om innovationsnetværk. I kan også læse mere på www.netmatch.nu.

Vi bruger InfinIT-netværket, og nu også interessegruppen Højniveau Sprog til Indlejrede Systemer, som et kompetencenetværk, hvor vi kan trække på en række faglige ressourcer og få indsigt i metoder, som vi ellers ikke ville have fået kendskab til – både fra forskerne og fra de andre virksomheder. Der er tale om en samling af personer, som har højniveau sprog som spidskompetence, og der sker en stor erfaringsudveksling. Desuden udgør interessegruppen et forum, hvor vi selv kan medbringe de problemstillinger, vi gerne vil have diskuteret, og hvor vi kan få svar på konkrete spørgsmål. Dette giver et rigtig godt input til vores daglige arbejde med højniveau programmeringssprog! Claus Karstensen, udviklingsingeniør, Aalborg Industries

18

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

InfinIT-netværket indbyder forskere og virksomheder, der arbejder med eller anvender IT i hverdagen, til samarbejde og videnudveksling.


INKUBATORORDNINGEN

Flyt jeres arbejdsplads ud i et fagligt vidensmiljø › Fokus på udvikling af nye forretningsmuligheder › Adgang til faglig og forretningsmæssig vejledning › Kontorplads i et inspirerende universitetsmiljø

I vil få en kontorplads i et af universitetets fagmiljøer og får desuden adgang til faglig og forretningsmæssig vejledning fra universitetets forskere på nøjagtig de områder, I har behov for. Derved får I tid til at koncentrere jer fuldt ud om udviklingsopgaven - noget, der ellers kan være svært i en travl hverdag hjemme i virksomheden. Desuden kan placeringen i fagmiljøet danne grobund

for udviklingen af et større netværk af kontakter. I har samtidig mulighed for at deltage i inkubationsprogrammets lektionsplan med fokus på forskellige aspekter af forretningsudviklingsprocessen. Et inkubatorforløb kan også udvides og tilpasses ved at knytte forløbet op på et eller flere af de mange andre tilbud fra Aalborg Universitet, såsom f.eks. studenterprojekter og -praktik eller forskningssamarbejde. Kontakt Læs mere på www.sea.aau.dk/inkubatorordningen eller kontakt os på sea@adm.aau.dk eller tlf. 9940 7273 for at høre mere om ordningen.

Med AAU’s inkubatorordning kan I hos jeres virksomhed få adgang til den nyeste viden og forskning inden for jeres fag. Inkubatorordningen giver jer mulighed for, i en begrænset periode uden for virksomheden, at arbejde fokuseret med en faglig eller forretningsmæssig udviklingsopgave.

Inkubatorordningen har rustet os til at starte egen virksomhed. Kurserne har givet os en god grundviden indenfor iværksætteri, og den personlige mentorordning har betydet, at vi har tilegnet os en uvurderlig viden indenfor områder, vi ikke havde kendskab til før. Specielt viden om salg og administration har været afgørende for at få succes med vores virksomhed. Vi er overbeviste om, at inkubatorordningen i høj grad har medvirket til, at vi i dag har en sund virksomhed i vækst. Allan Bjerre, Christoffer Mørch Sørensen og Thomas Broen, partnere, Ideaal ApS

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

19


PATENT OG KOMMERCIALISERING

Adgang til de nyeste opfindelser fra Aalborg Universitet › Kommerciel udnyttelse af opfindelser › Indflydelse på forretningsudvikling › Mulighed for at møde forskerne bag opfindelserne Forskningen på Aalborg Universitet har gentagne gange bevist, at denne har et stort kommercielt potentiale. Gennem det rette match mellem opfindelse og behov kan der skabes en merværdi for netop jeres virksomhed. Aalborg Universitet kommercialiserer hvert år en række nye opfindelser gjort af universitetets forskere. Opfindelserne kommer i mange varianter og udspringer af forskellige kontekster, dog oftest som resultat af: › AAU’s egen grund- og applikationsrettede forskning › Forskningsprojekter med en/flere virksomheder og/ eller andre forskningsinstitutioner Kommercialiseringsteamet på Aalborg Universitet varetager kommercialiseringen af alle opfindelser fra universitets forskere og fungerer dermed som det direkte link mellem forskernes opfindelser og erhvervslivet. Gennem kommercialiseringsteamet kan jeres virksomhed få adgang til de nyeste teknologier inden for jeres fagområde samt diskutere behov, opfindelser og løsninger med forskerne. Vi indgår aftaler med virksomheder, såvel lokalt som globalt, hvilket sikrer, at forskningsresultater bliver omsat til forretning ude i virksomhederne, når universitetets opfindelser kommercialiseres i form af salgs- og licensaftaler eller spin-off selskaber. I samråd med forskerne indgår vi også i forhandlinger om etablering af nødvendige applikationsrettede forskningsprojekter, relateret til kommercialiseringen af den enkelte opfindelse.

20

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

Kontakt Læs mere på www.patent.aau.dk eller kontakt kommercialiseringsmedarbejderne på patent@adm.aau.dk eller tlf. 9940 9336.

VIDSTE DU AT: › d.1. januar 2000 trådte den nye opfinderlov i kraft med regler for kommerciel udnyttelse af resultaterne af den offentlige forskning. Fra denne dato har forskerne haft pligt til at indberette deres opfindelser til universitetets kommercialiseringsteam. › Aalborg Universitet i 2010: › modtog 53 nye indberettede opfindelser. › solgte 28 opfindelser. › etablerede fire licensaftaler og fire spin-off selskaber.


HVEM VED HVAD HVOR PÅ AALBORG UNIVERSITET? På de følgende sider kan I få et overblik over de mange forskellige faglige kompetencer, vores institutter arbejder inden for. Har I lyst til at høre mere om, hvad det enkelte institut kan tilbyde, er I velkomne til at kontakte de interne matchmakere – kontaktoplysninger findes under hver enkelt institutbeskrivelse. Er I i tvivl om, hvilket institut I skal have fat i, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte AAU Matchmaking-sekretariatet på match@aau.dk eller tlf. 9940 7376. I kan også læse mere på www.match.aau.dk.


INDHOLD AAU MATCHMAKING | DANSK UDGAVE 2011

INSTITUT FOR ARKITEKTUR OG MEDIETEKNOLOGI INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG INSTITUT FOR DATALOGI INSTITUT FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER INSTITUT FOR ENERGITEKNIK INSTITUT FOR FYSIK OG NANOTEKNOLOGI JURIDISK INSTITUT INSTITUT FOR KEMI OG BIOTEKNOLOGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION INSTITUT FOR KULTUR OG GLOBALE STUDIER INSTITUT FOR LÆRING OG FILOSOFI INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI INSTITUT FOR MEKANIK OG PRODUKTION

§

INSTITUT FOR PLANLÆGNING INSTITUT FOR SOCIOLOGI OG SOCIALT ARBEJDE INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB INSTITUT FOR ØKONOMI OG LEDELSE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT (SBI) AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OG KØBENHAVN

22

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

23 25 26 28 31 32 33 34 36 38 41 42 44 47 48 51 52 55 56 58


Institut for Arkitektur og Medieteknologi Institut for Arkitektur og Medieteknologi har en vision om at udvikle en innovativ klynge af ingeniørvidenskabelige uddannelses- og forskningsmiljøer, der integrerer kreativitet, ingeniørvidenskab og teknologi inden for disciplinerne arkitektur, urban design, industriel design, digitalt design og interaktive medier. Instituttet er unikt i dansk sammenhæng, da vi samler alle disse discipliner under ét tag. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › Arkitektur, herunder: › Sundhedsvæsenet og ældre › Integreret design › Miljømæssig arkitektur › Arkitektens IT-redskaber › Tektonisk form › Urban design, herunder: › Urban teori, form og oplevelse › Sociale funktioner og relationer › Mobilitet › Miljømæssige relationer › Urbane landskaber › Industriel design, herunder: › Designmetodologi › Produkt- og systemdesign › Menneske-maskine interface › Bæredygtighed › Strategisk design › Service design › Designdreven innovation › Digitalt design, herunder: › Oplevelsesdesign › Parametrisk modellering › Generative and computational design › Virtual and augmented reality › Product and building information modelling › Computerstøttet læring › Medieteknologi, herunder: › Menneske-computer interaktion › Audiovisuelle effekter › Menneskelig opfattelsesevne › Fordybende computersystemer › Nye interaktive systemer

Det kan vi hjælpe med Vi tilbyder bl.a. at hjælpe med følgende: › Forsknings- og studenterprojekter › Udvikling af visioner og strategier for byer, bygninger eller produkter › Løsning af konkrete udviklingsopgaver › Udvikling af medieteknologiske produkter › Udvikling af IT-understøttede produkter › Simulering af produkter Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Byudvikling i nordjysk landsby › Udvikling af et nyt, spændende og innovativt miljø på Aalborgs havnefront › Placering af virtuelle reklamer i tv-programmer › Udvikling af lydeffekter › Interaktive medier understøttet af computervision Branchekendskab Instituttet samarbejder på nuværende tidspunkt med en række offentlige institutioner samt forsknings- og uddannelsesmiljøer. Derudover har vi stor erfaring fra samarbejde med en bred vifte af brancher, da vores kompetencer kan anvendes inden for så forskellige områder som computerspil, læring, oplevelsesøkonomi, marketing og playware, samt enhver tænkelig branche, der kan gøre brug af arkitektur, urban design, industriel design, digitalt design og informationsteknologi. Kontakt Institut for Arkitektur og Medieteknologi Intern matchmaker: Niels Einar Veirum E-mail: nev@create.aau.dk Tlf. 5188 8023 Læs mere på: www.create.aau.dk

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

23


Institut for Byggeri og Anlæg Arbejdsområderne på Institut for Byggeri og Anlæg tager udgangspunkt i de tekniske og naturvidenskabelige discipliner inden for byggeri- og anlægssektoren. Disse dækker over discipliner lige fra husbyggeri, indeklima, bygningers energiforbrug, havneanlæg og brobygningskonstruktioner til områder som f.eks. miljøorienterede anlæg, bølgeenergianlæg og havvindmøller. Vi tilstræber at skabe et dynamisk forskningsmiljø og arbejder derfor i såvel nationale som internationale rammer, og vi udfører forskningskontrakter for både offentlige institutioner og private virksomheder. Vi har således stort fokus på videndeling, innovation og tværfagligt samarbejde. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › › › › › › › › › › › › › › › ›

Bygningstekniske beregningsmetoder IT i byggeriet Last- og sikkerhedsteori for bærende konstruktioner Bærende konstruktioners dynamik og udmattelsesforhold Konstruktions- og materialestabilitet Materialemodellering Beton- og træteknologi Energiforbrug og indeklima Energineutralt byggeri Lavenergi- og passivhusbyggeri Naturlig og hybrid ventilation Luftbåren smittespredning Regn- og spildevandsafstrømningen fra byområder Regnafstrømningen fra motorveje Usikkerhedsanalyse ved forskellige former for miljøorienteret simulering Scourbeskyttelse og run-up på offshore placerede vindmøller

med samarbejde stor, hvad enten det drejer sig om studenter- eller forskningsprojekter. Vi tilbyder samarbejde inden for alle AAU’s samarbejdsformer, herunder: › › › ›

Forskningsprojekter Praktiske eksperimenter i vores laboratorier Studenterprojekter Erhvervs-ph.d.-forløb med udgangspunkt i jeres virksomhed › Teoretisk forskning › In-situ målinger › Laboratorieforsøg Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Test af vinduer for at forhindre fugt › Konsekvenserne af rystelser langs jernbaner › Bølgeenergianlægs effektivitet › Integrerede intelligente teknologier til energineutralt byggeri Branchekendskab Vi har stor erfaring med samarbejde med eksterne partnere gennem både studenter- og forskningssamarbejde. Vi samarbejder hovedsageligt med virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren og har et stort kendskab til krav og lovgivning inden for dette område. Kontakt Institut for Byggeri og Anlæg Intern matchmaker: Michael R. Rasmussen E-mail: mr@civil.aau.dk Tlf. 9940 8485 Læs mere på: www.civil.aau.dk

Det kan vi hjælpe med Virksomheder og offentlige institutioner kan få hjælp til at løse problemer inden for de felter, vi forsker i på instituttet. Da næsten alle vores projekter har en eller anden form for virksomhedstilknytning, er erfaringen

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

25


Institut for Datalogi Forskningen på Institut for Datalogi fokuserer på computere og programmering samt software- og computersystemer. Centralt for al vores forskning er interaktionen mellem menneskelig aktivitet og computeren – og bindeleddet mellem disse to er programmering og programmeringssprog. Således udfører vi et stort arbejde inden for softwareudvikling samt design og implementering af forskellige programmeringssprog. Desuden arbejder vi med udvikling og anvendelse af IT generelt. Alle vores samarbejdsaktiviteter tager udgangspunkt i udfordringer og problemer, som opleves ude i virksomhederne. Når vi samarbejder med virksomheder, skaber vi en tæt forbindelse mellem de teorier og metoder, der udvikles og anvendes, og den virkelighed og de praktiske løsninger, som er målet for samarbejdet. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › Database- og programmeringsteknologier, herunder: › Teknologier, der opfylder de programmeringsog datahåndteringsbehov, som den lynhurtige udvikling inden for moderne informations- og kommunikationsteknologi stiller til softwaresystemer i bred forstand › Data-intensive systemer (systemer, der håndterer store mængder komplekse data) › Programmeringssprog › Software i en lang række anvendelser, f.eks. mobile services og internetteknologi › Distribuerede og indlejrede systemer, herunder: › Modellering og udvikling af distribuerede og indlejrede systemer › Test og validering › Netværk og operativsystemer › Intelligent software › Pålidelige og sikkerhedskritiske systemer › Informationssystemer, herunder: › Udvikling og brug af informationsteknologi på to niveauer: › individniveau, hvor der ses på den enkelte brugers interaktion med et IT-system › organisationsniveau, hvor der ses på udvikling og brug af IT-systemer i organisationer › Human-computer Interaction › Systemudvikling

26

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

› Maskinintelligens, herunder: › Teorier og metoder til computerbaseret understøttelse af beslutninger under usikkerhed. Med andre ord: programmer o.a., der kan hjælpe en person til at træffe de rigtige beslutninger under vanskelige forhold, hvor personen har utilstrækkelige eller usikre informationer. Vi arbejder således med kunstig intelligens, der gør maskiner i stand til at vurdere og evt. handle på baggrund af indsamlet data – og til at give den person, der betjener maskinen, de bedste forudsætninger for at træffe de mest fordelagtige beslutninger i situationen. Det kan vi hjælpe med: › Faglige netværk › Kurser/efter- og videreuddannelse › Seminarer/temadage › Rådgivning på konsulentbasis › Prototypeudvikling › Analyser og tests › Konceptudvikling › Innovation af produkter og services › Dialogfællesskaber, hvor virksomheder tilknyttes relevante forskere/forskningsmiljøer › Laboratorieadgang › Demonstratorudvikling › Inkubatorordning for iværksættere blandt vores studerende og forskere Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Optimering af arbejdsgange i produktionsvirksomheder › Prototypeudvikling af udendørs computerspil › Sociale mediers anvendelse til bekæmpelse af pandemier › Optimering af business intelligence-systemer › Trafikoptimering › Test og validering af indlejrede systemer til satellitter › Brugervenlighed ift. selvbetjeningsløsninger på nettet › Trådløse systemer til energioptimering Branchekendskab Software, IT, mobil, indlejrede systemer.


Kontakt Institut for Datalogi Intern matchmaker: Esben Staunsbjerg Pedersen E-mail: esp@cs.aau.dk Tlf. 9940 9971 Læs mere på: www.cs.aau.dk

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

27


Institut for Elektroniske Systemer Institut for Elektroniske Systemer beskæftiger sig med forskning, undervisning og formidling af ingeniørvidenskab inden for elektronik og IKT (informations- og kommunikationsteknologi). Vi forsker i en bred vifte af discipliner med udgangspunkt i, hvordan teknologi kan optimeres, tilpasses til andre områder eller udvikles til helt nye produkter. På instituttet har vi et nært samarbejde med erhvervslivet, og derfor tager mange af vores projekter udgangspunkt i idéer og visioner fra erhvervslivet. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › Akustik, herunder: › Lyd og hørelse i bred forstand, f.eks. i forhold til lydoptagelse, gengivelse og processering › Måling og kvantificering af lyden, inkl. hvordan denne påvirker os og vores ører på forskellig vis › Antenner, spredning af signaler og netværk › Inden for nye radiokommunikationssystemer › Automation og kontrol, herunder: › Matematiske og computerbaserede teknikker inden for modelskabelse, estimering, overvågning, styring og regulering af systemer og processer › Multimedieinformation og signalbehandling, herunder: › Mulitimedier i form af lyd, tale, sprog, video, billeder og de videnskaber, der understøtter dem › Design og evaluering af brugerflader vha. multimedieteknologier › Navigation og kommunikation, herunder: › Kommunikationsteori og kodning, signalbehandling til kommunikation, radiopositionering, radar tracking samt aeronomi › Netværk og sikkerhed, herunder: › Trådede og trådløse netværksteknologier, fremtidens Internet, IP-netværk, pålidelig og sikker kommunikation samt netværksplanlægning

28

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

› Radio Access teknologier og systemer, herunder: › De nyeste teknologier inden for datarater samt systemets ydelse hos slutbrugeren › Teknologiplatforme, herunder: › Teoretisering, design, implementering og test af RF-systemer og kredsløb; HW/SW co-design; avancerede kredsløbs- og systemteori og –analyse; designmetodologier til lavt energiforbrug samt DSP- og FPGA-platforme › Teleinfrastruktur › Især konvergens af netværk, teknologier, services og anvendelser Det kan vi hjælpe med Instituttets samarbejde med erhvervslivet dækker flere forskellige tiltag og niveauer af samarbejde, lige fra studenterprojekter til længerevarende forskningsprojekter og erhvervs-ph.d.-forløb. Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Pålidelig kommunikation mellem biler › “IT i Alting” i hjemmet › Planlægning af “Fiber Til Hjemmet” netværk › Rumfartsteknologi › Kontrolsystemer til vindmøller › Energiminimerende regulering Branchekendskab Vi har erfaring med erhvervsrettede projekter gennem samarbejde med flere end 100 danske og internationale virksomheder inden for et bredt udvalg af industrielle sektorer. Som eksempler kan nævnes telekommunikations- og IT-branchen, ligesom vi har omfattende samarbejde med produktionsvirksomheder med fokus på automation.


Kontakt Institut for Elektroniske Systemer Interne matchmakere: Jakob Stoustrup E-mail: jakob@es.aau.dk Tlf. 9940 8749 Flemming B. Frederiksen E-mail: fbf@es.aau.dk Tlf. 9940 8601 Læs mere på: www.es.aau.dk

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

29


30

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET


Institut for Energiteknik Institut for Energiteknik arbejder inden for det energitekniske område og dækker såvel termisk, mekanisk, hydraulisk som elektrisk energiteknik. Vores forskning har fokus på effektiv energiproduktion, baseret på vedvarende energikilder, samt en optimal anvendelse af energi til forskellige formål, således også energibesparende teknologier. Forskningen er centreret omkring en række tværfaglige forskningsprogrammer, der løbende tilpasses de aktuelle behov. Vi samarbejder bredt med danske og udenlandske virksomheder og vidensinstitutioner om både forskning og uddannelse, og det er vores ambition altid at udvide og øge vores samarbejder. Vi lægger vægt på videndeling med samarbejdspartnere, ligesom vi har fokus på udvikling af nye teknologier. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › › › › › › › › › › › › › › ›

Brændselscellesystemer og brintteknologi Vindmøllesystemer Solcellesystemer Bølgeenergi Mikro-grids Smart grids Fremtidens elektriske transmissionssystemer Biomasse Termoelektriske systemer Effektive og pålidelige effektelektroniske systemer Elektriske drivsystemer Elektriske og hybridkøretøjer Højspændingsteknik Regulering af energisystemer Design af bæredygtige integrerede energisystemer, f.eks. til boliger

Det kan vi hjælpe med Vi tilbyder samarbejde inden for alle AAU’s samarbejdsformer: › › › › › ›

Ph.d.-forløb Erhvervs-ph.d.-forløb Samfinansierede stillinger Forskningsprojekter Studenterprojekter Konsulentservice

Som noget særligt tilbyder Institut for Energiteknik virksomheder at deltage i Energisponsorprogrammet, der har til formål at promovere energiuddannelsen for at rekruttere nye studerende. Læs mere herom på vores hjemmeside www.et.aau.dk. Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Micro-grid for green house › Biobrændsel i Nordjylland › Integrerede energisystemer › Fremtidens højeffektive elbil integreret i elsystemet › Fleksenergi › Højtemperatur PEM brændeselscellesystemer › Vestas Power Program › Inled; fremtidens LED koncertlys › Fremtidens brændeovn › Indpasning af vindmøller i elsystemet › Effektive hydrauliksystemer til bølgeenergi › Design af effektive effektelektroniske konvertere Branchekendskab Vi samarbejder bredt med danske og udenlandske virksomheder og vidensinstitutioner om både forskning og uddannelse. Desuden samarbejder vi med forskellige offentlige myndigheder. Kontakt Institut for Energiteknik Intern matchmaker: Paw Vestergård Mortensen E-mail: pvm@et.aau.dk Tlf. 9940 9266 Læs mere på: www.et.aau.dk

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

31


Institut for Fysik og Nanoteknologi Institut for Fysik og Nanoteknologi har fokus på nanoteknologiske aspekter af to kompetenceområder: nanofysik og nanobioteknologi. Vores arbejde tager udgangspunkt i fysik og bioteknologi. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › Nanomaterialer Her arbejder vi med mulighederne for at kunne udvikle nye materialer og designe strukturer med nanometerpræcision. Sigtet er nye elektroniske, optiske og magnetiske egenskaber, f.eks. mht. ledningsevne, refleksion af lys, overfladebeskyttelse mm. › Nanooptik Dette område arbejder med forskellige optiske fænomener, som foregår i belyste nanostrukturer, f.eks. fotoniske krystaller. Fokus er på optisk nanoteknologi med ultra-kompakte integrerede optiske komponenter baseret på overflade-plasmon polaritoner (på engelsk surface plasmon polaritons, SPPs), der udbreder sig langs nanostrukturerede metaloverflader. › Nanobiofysik Området beskæftiger sig med biologisk baseret nanoteknologi som f.eks. studiet af formationen af organiske og inorganiske nanopartikler og deres interaktion med biomolekyler. Der arbejdes med indarbejdning af disse nanopartikler eller selvorganiserede biologiske nanostrukturer til drug delivery systemer til nanomedicinske formål og studiet af selvorganiserende systemer, baseret på biologiske molekyler. Udover studiet af nanopartikler og nanosensorer arbejder vi også med integration af små peptider i molekylære elektroniske applikationer samt studiet af effekten af peptider på mikroorganismer (antimikrobielle peptider). Det kan vi hjælpe med Vi tilbyder samarbejde under alle AAU’s samarbejdsformer, og derudover kan virksomheder gennem Institut for Fysik og Nanoteknologi få adgang til vores laboratorier. Udover fysik- og biolaboratorier (klasse 1) på hver 500m2 huser vi også 1000m2 renrum (NanoLab).

32

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

Faciliteterne, adgangen til renrummet og mulighederne for studenterprojekter, erhvervs-ph.d.-forløb eller forskningssamarbejder med instituttet har været medvirkende til, at flere virksomheder i dag har adresse på instituttet. Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Medtec › Materialers fysiske og kemiske egenskaber › Bioteknik › Sensorer › Optik › Lys Branchekendskab Vi har bl.a. erfaring fra samarbejde med Medicoindustrien samt de øvrige brancher i punktet ovenfor. Kontakt Institut for Fysik og Nanoteknologi Intern matchmaker: Kjeld Pedersen E-mail: kp@nano.aau.dk Tlf. 9940 9220 Læs mere på: www.nano.aau.dk

NanoLab I tilknytning til Institut for Fysik og Nanoteknologi ligger AAU’s NanoLab, der fungerer som en direkte indgang for det offentlige og private erhvervsliv til renrumsfaciliteter, konsulentydelser og samarbejdsprojekter, der involverer mikro- og nanoteknologi. NanoLab’s faciliteter, udstyr og ekspertise er tilgængeligt for både universitet og erhvervsliv. Vores mange tværfaglige samarbejder betyder, at vi kan trække på en bred vifte af faglige discipliner i vores projekter. Kontakt NanoLab Matchmaker: Mette Herold-Jensen E-mail: mhj@nano.aau.dk Tlf. 9940 9231 Læs mere på: www.nanolab.aau.dk


Juridisk Institut Juridisk Institut danner rammen om juridisk forskning ved Aalborg Universitets samfundsvidenskabelige fakultet. Ud over vores faste stab af forskere og administrativt personale har vi en stor kreds af dygtige, eksterne undervisere, og desuden samarbejder erhvervsjura og jurastudiet med økonomerne på Institut for Økonomi og Ledelse.

neler på de to juridiske uddannelser, ligesom foreningen Juraens Venner samler universitetsjurister, jura- og erhvervsjurastuderende og ikke mindst praktiserende jurister af enhver tænkelig art. Endelig deltager alle instituttets medarbejdere aktivt i de forskellige faglige netværk (på dansk, nordisk og europæisk plan) inden for deres områder.

Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.:

Branchekendskab Vores kompetencer i forhold til samarbejde spænder, som det ses ovenfor, meget bredt. Vi samarbejder således med:

› › › › › › › › › › ›

› › › › ›

Selskabsret Erstatningsret Obligationsret Socialret Skatteret Lejeret Persondataret EU-ret Forvaltningsret Strafferet Arbejdsret

Det kan vi hjælpe med Vi tilbyder samarbejde inden for alle AAU’s generelle samarbejdsformer. Desuden er der etableret aftagerpa-

Erhvervslivet Domstolene Anklagemyndigheden Advokatbranchen Offentlige myndigheder i Nordjylland

Kontakt Juridisk Institut Intern matchmaker: Sten Bønsing E-mail: sb@law.aau.dk Tlf. 9940 8269 Læs mere på: www.law.aau.dk

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

33


Institut for Kemi og Bioteknologi De primære forskningsaktiviteter på Institut for Kemi og Bioteknologi foregår inden for bioteknologi, kemi, miljøteknologi og biologi. Alle vores forskningsenheder har samarbejde med både private og offentlige virksomheder og institutioner. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › Bioteknologi, herunder: › Molekylær bioteknologi › Bioprocesteknologi › Proteinkemi › Proteom- og transkriptom-analyse af planter og humane celler › Molekylære metoder til identifikation af mikroorganismer og deres aktivitet i biofilm og under komplekse vækstforhold › Enzym- og mikrobiel procesteknologi › Bæredygtig Bioteknologi Inden for dette fagområde kombineres grundlæggende mikrobiel bioteknologi med bioprocesteknologi. Der arbejdes bl.a. med: › Mikrobiologisk procesteknologi › Molekylærbiologi › Mikrobiologisk discovery Forskningen foregår med primært fokus på omdannelse af plantebiomasse og side- samt affaldsstrømme til bioenergi og andre værdifulde produkter i bioraffineringssystemer.

› Kemi Forskningen på dette område er forankret i den fysiske kemi og fokuserer på tre hovedområder: › Studier og udvikling af uorganiske amorfe materialer med fokus på glas og fiberteknologi › Udvikling af nye organiske forbindelser baseret på cyclodextrinteknologi og funktionelle polymerer › Forskning inden for separationsteknik, som omfatter aggregering, filtrering og membranfiltrering › Kemiteknologi Forskningen på dette felt omfatter områder inden for energi, miljø og materialer baseret på kemi, fysik og fysisk kemi. Herudover udføres matematisk og statistisk modellering på transport- og omdannelsesprocesser. Særlige fokusområder er: › › › › ›

Olie- og gasteknologi Miljøoprensninger Komposit- og klæbematerialer Drikkevand Biomasseomdannelser

› Miljøteknologi Dette område beskæftiger sig med analyse og løsning af aktuelle miljøproblemer ved hjælp af moderne metoder og teknologi. Centrale emner er beskyttelse af sundhed, ressourcer og miljø gennem kombination af viden om fysiske, kemiske og biologiske processer. Det kan vi hjælpe med Alle vores forskere og studerende er åbne over for et samarbejde med både private og offentlige virksomheder og institutioner. Et samarbejde kan omfatte alt fra kortere studenterprojekter til længerevarende forskningskontrakter. Branchekendskab Vi har tæt kontakt til både offentlige og private institutioner og virksomheder på en lang række områder i form af samarbejdsprojekter af kortere eller længere varighed. Et samarbejde kan omhandle alt inden for biomedicin, bioenergi og kemi- og miljøteknologi.

34

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET


Kontakt Institut for Kemi og Bioteknologi Interne matchmakere: Lars Haastrup Pedersen E-mail: lhp@bio.aau.dk Tlf. 9940 8497 Peter Roslev E-mail: pr@bio.aau.dk Tlf. 9940 8505 Læs mere på: www.bio.aau.dk

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

35


Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation arbejder med at forstå menneskelig kommunikation og kommunikationsprodukter og med at forstå, vurdere og udvikle ny kommunikation. Vores arbejdsområde er følgelig kommunikation i bred forstand, dvs. kommunikation mellem mennesker, via tekster og i medier. Instituttets medarbejdere forsker således i et bredt spektrum af kommunikationsprodukter og -processer fra sagprosa til multimedie-, spil- og softwareprogrammer og fra sprog- og begrebsudvikling til medarbejdersamtaler, læringssituationer og klientrelationer. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › › › › › › › › › › › › › ›

Informationsvidenskab/IKT Læringsteori Sundhedsinformatik Lingvistik Retorik Computerretorik Medievidenskab Interaktive digitale medier Markedskommunikation Oplevelsesøkonomi Diskursstudier Interpersonel kommunikationsteori Psykologi Musikterapi

Det kan vi hjælpe med Vi tilbyder samarbejde inden for AAU’s generelle samarbejdsformer. I kan bl.a. få hjælp i forbindelse med: › Strategisk kommunikation (f.eks. markedsføring, branding og tv-produktion) › Medieproduktion (f.eks. computerspil og webdesign) › Organisationsspecifikke anliggender (f.eks. personaleledelse, arbejdsmiljø, organisationskommunikation, læring m.m.) › Produktudvikling (f.eks. oplevelsesdesign, brugercentretet design og informationsarkitektur) › Behandlingstilbud (i forbindelse med vores forskning i psykologi, musikterapi samt arbejds- og organisationspsykologi)

36

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Risiko- og krisekommunikation › Markedsføring og branding › Interpersonel kommunikation og organisationskommunikation › Interaktionsdesign og brugercentreret design › Arbejds- og organisationspsykologi › Stressforskning og arbejdsliv › Informationsarkitektur og persuasivt design › Værdibaseret forbrug og forbrugeradfærd › Oplevelsesøkonomi og emotionelt design › Design og udvikling af informationsteknologi og e-læring Branchekendskab Fordi vi forsker i menneskelig interaktion og kommunikation, har vi på Institut for Kommunikation et meget bredt branchekendskab, da kommunikation og interaktion kendetegner alle virksomheder og organisationer. Vi har derfor også samarbejdet bredt med både den private og den offentlige sektor, og her er det altid konkrete problemstillinger og interesser, der er udgangspunkt for et samarbejde. Vi har bl.a. haft samarbejde med: › Produktions- og industrivirksomheder › Muséer › Event-huse (musikhuse, teatre og konferencecentre) › Offentlige institutioner (hospitaler, kommuner og amter) › Detailhandlen (supermarkeder, tøjforretninger, bilforhandlere m.fl.) Kontakt Institut for Kommunikation Intern matchmaker: Ellen Raunsmed E-mail: raunsmed@hum.aau.dk Tlf. 9940 3144 Læs mere på: www.kommunikation.aau.dk


AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

37


Institut for Kultur og Globale Studier Institut for Kultur og Globale Studier arbejder med at studere kultur og samfund, herunder relationer mellem mennesker, mellem kulturer, mellem det lokale og det globale, og mellem fortid og fremtid. Vi mener, at samarbejde og videnudveksling er alfa og omega for forskning på højt niveau, og derfor indgår instituttets forskere, forskergrupper og -centre også i en lang række forskningsnetværk og -samarbejder, herunder repræsentation i eksterne bestyrelser og udvalg – både regionalt, nationalt og internationalt. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › Europæiske studier med særligt fokus på regional integration › Historie, herunder kulturmøder i før-moderne samfund og nutidens demokratiers historie › Internationale relationer og globale studier, herunder migrations- og flygtningestudier samt udviklingsforskning › Kultur- og litteraturanalyse inden for dansk, nordisk, engelsk, tysk og spansk › Kønsforskning › Markedskommunikation › Medievidenskab, herunder mediehistorie og mediekultur › Musikkens historie og samfundsmæssige placering › Policy-studier med fokus på forskning i politiske beslutningsprocesser › Relationen mellem sprog, diskurs og samfund med særligt fokus på brugen af bestemte diskurser i bestemte sammenhænge › Turismeforskning › Virksomheder og organisationers fremmedsproglige, fagspecifikke kommunikation, herunder interkulturelle problemstillinger i det globale samfund › Fremmedsprog og sprogforskning › Kultur og (interkulturel) kommunikation › Virksomhedsinterne sprog- og kommunikationsprocesser › Markedskommunikation, PR og markedsanalyser, specielt i relation til fremmedsprogsområderne › Sprogpolitik, sprogteknologi og databaser

38

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

Det kan vi hjælpe med Vi lægger som nævnt stor vægt på samspillet med samfundet omkring os og modtager gerne henvendelser fra virksomheder, organisationer og andre forskningsinstitutioner om idéer til nye samarbejder. Vi tilbyder alle AAU’s generelle samarbejdsformer: › › › › › ›

Forskningsprojekter Erhvervs-ph.d.-forløb Anvendelsesorienterede udredningsprojekter Studentersamarbejde Faglige netværk Efter- og videreuddannelse

Desuden deltager vores forskere i en lang række eksterne bestyrelser og udvalg. Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Analyse af kultur og kulturforskelle i en dansk, international virksomhed samt betydningen heraf i forhold til den daglige kommunikation og det daglige samarbejde på tværs af landegrænser › Afdækning af kulturelle problemstillinger i mødet mellem patienter med anden etnisk baggrund og dansk sygehuspersonale › Analyse af mediernes formidling af bioteknologiske løsninger (bl.a. GMO i fødevarer) til offentligheden og dennes betydning for den offentlige meningsdannelse om nye teknologier › Brugeranalyser ift. fremtidens feriehus og feriehusområder › Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien › Klimaforandringer og hverdagsliv › Kvalitativ undersøgelse af Kvinfos mentornetværk › Udarbejdelse af biografi om tidligere statsminister J. C. Christensen › Storytelling og destinationsudvikling Branchekendskab Vores kompetencer i forhold til samarbejde med virksomheder spænder, som det ses ovenfor, meget bredt. Vi har specielt kendskab til turismesektoren (private og offentlige turismeorganisationer på nationalt, regionalt og lokalt niveau), sundhedssektoren, kommuner, private virksomheder, sygehussektoren, IT/softwarebranchen og finanssektoren (banker).


Kontakt Institut for Kultur og Globale Studier Interne matchmakere: Anette Therkelsen E-mail: at@cgs.aau.dk Tlf. 9940 9139 Lise-Lotte Holmgreen E-mail: holmgreen@cgs.aau.dk Tlf. 9940 9197 Læs mere på: www.cgs.aau.dk

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

39


40

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET


Institut for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi udfører forskning inden for uddannelse, læring og filosofi og er forankret på alle AAU’s fire fakulteter. Tværfaglighed er således kendetegnende for vores forskning, uddannelser og samarbejder. I alle vores aktiviteter lægger vi stor vægt på at styrke båndene mellem forskning, udvikling og professionel praksis, og nogle af kernebegreberne i vores samarbejder er organisatorisk læring, arbejdspladslæring, kompetenceudvikling og evaluering. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › Pædagogik og didaktik, herunder: › Læringsteori › Læreprocesser og IT › Universitetspædagogik › Problembaseret læring › Organisatorisk læring og arbejdspladslæring, herunder: › Vidensprocesser i organisationer › Kreativitet › Innovation › Uddannelsesforskning, herunder: › Pædagogisk sociologi › Interkulturalitet og diversitet › Læring og didaktik i naturfagene og matematik › Filosofi, herunder: › Ledelsesfilosofi › Teknologi og etik › Videnskabsteori, herunder: › Metodologi › Tværvidenskabelig tænkning

› Udvikling og gennemførelse af (medarbejder) uddannelsesforløb og organisatoriske forandringsforløb › Pædagogisk/didaktisk udvikling af undervisning/ uddannelse Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen › Invention og innovativ naturvidenskab på HTX › Interkulturel ledelse › Undervisning og konsulentarbejde på coachingområdet Branchekendskab Instituttet har og har haft talrige samarbejder med både offentlige og private organisationer og virksomheder samt med såvel danske som udenlandske uddannelsesog forskningsinstitutioner. Eksempler på samarbejdspartnere er professionshøjskoler og voksenuddannelsescentre over hele landet samt større og mindre offentlige og private virksomheder og organisationer. Kontakt Institut for Læring og Filosofi Intern matchmaker: Lone Stoustrup E-mail: lones@learning.aau.dk Tlf. 9940 9951 Læs mere på: www.learning.aau.dk

Det kan vi hjælpe med Ud over AAU’s generelle samarbejdstilbud tilbyder vi at hjælpe med: › Analyse og evaluering af projekter, udviklingstiltag, undervisningsforløb m.m. › Kompetenceudviklingsforløb inden for f.eks. ledelse, didaktik, organisationsudvikling o.a.

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

41


Institut for Matematiske Fag Institut for Matematiske Fag udfører forskning inden for en række matematiske områder såsom statistik, sandsynlighedsteori, anvendt matematisk analyse, geometri og diskret matematik. Vores forskere arbejder med både grundforskning og mere anvendelsesorienterede emner, og det er vigtigt for os at have kontakt og dialog med mange forskellige miljøer uden for universitetet. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › › › › › › › ›

Matematisk analyse Matematisk fysik Topologi og geometri Grafteori Kodningsteori Informationsteori Sandsynlighedsteori Statistik, herunder bl.a.: › Rumlig statistik › Økonometri › Biostatistik › Bayesiansk statistik › Simuleringsmetoder

Det kan vi hjælpe med Institut for Matematiske Fag tilbyder konsulentog rådgivningsydelser i forbindelse med konkrete problemstillinger eller forskningsprojekter inden for erhvervslivet, ved forskningsinstitutioner samt i andre forskningsmiljøer på Aalborg Universitet. Eksempelvis tilbyder konsulenttjenesten matematiske og statistiske konsulentydelser af forskellig karakter, såsom: › Planlægning af forsøg › Udarbejdelse af forsøgsprotokol med henblik på databeskrivelse samt valg af statistisk model og metode › Statistisk behandling af data › Optimering af problemstillinger Ydelsen kan bestå i selve udførelsen af den konkrete analyse eller være “hjælp til selvhjælp”. Vi har desuden

42

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

et nært samarbejde med de gymnasiale uddannelser med henblik på at bidrage til at skabe udvikling inden for undervisning i de matematiske discipliner. I denne forbindelse tilbyder vi også deltagelse i vores Matematiknetværk. Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Retsgenetik › Mobiltelefoni › Astronomi › Biologi og kvantitativ genetik › Finansiering og økonomi › Informationsteknologi (IT) › Kommunikationssystemer › Medicinsk billeddannelse › Miljø- og jordbrugsvidenskab › Nanovidenskab › Signal- og billedbehandling Branchekendskab Institut for Matematiske Fag lægger megen vægt på samarbejder med både forskningsmiljøer, erhvervsliv og øvrige uddannelsesinstitutioner for at sikre dynamik og udvikling på såvel uddannelses- som forskningsområderne. Vores forskning anvendes inden for mange fagområder - både inden for universitetsverdenen, sektorforskningen og kommercielle samarbejder. Vi har bl.a. erfaring inden for sundhedssektoren og medicinalindustrien samt de ovennævnte brancher og fagområder. Kontakt Institut for Matematiske Fag Intern matchmaker: Horia Cornean E-mail: cornean@math.aau.dk Tlf. 9940 8879 Læs mere på: www.math.aau.dk


AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

43


Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører forskning inden for en bred vifte af medicinske, idrætsvidenskabelige og teknologiske aspekter af sundhedsområdet. Vores mål er at grundlægge og udbrede kompetencer ”fra celle til system” på sundhedsfeltet. Vi udvikler metoder til at forstå og kontrollere menneskelige biologiske systemer, vurdere fysiologiske funktioner, diagnosticere og genoprette beskadigede funktioner samt optage, transmittere, fortolke og præsentere signaler fra kroppen. Vi samarbejder i vid udstrækning med erhvervslivet og sundhedssektoren for at udbrede vores forskning. Vi har opnået talrige patenter, og mange af vores forskningsprojekter har ført til oprettelse af spin-off virksomheder og licensaftaler.

Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › Menneskelig sanse-motorisk interaktion, herunder: › Grundlæggende og kliniske aspekter af menneskelig sanse-motorisk interaktion › Udvikling af nye diagnostiske og terapeutiske metoder › Bevægelseskontrol › Neurorehabilitering › Smerte og bevægelsessystemer › Modelbaseret medicinsk beslutningsstøtte, herunder: › Konstruktion, test og klinisk integration af modelbaserede medicinske beslutningsstøttesystemer › Fremmelse af anvendelsen og udnyttelsen af sådanne systemer › Informationssystemer til sundhedssektoren, dvs. systemer, der anvendes til at præsentere, verificere og distribuere klinisk information og klinisk viden, herunder: › Pervasive healthcare › Telemedicin › Kliniske informationssystemer › Biomedicin, herunder: › Stamcelleforskning › Immunologi › Neurobiologi

44

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

Det kan vi hjælpe med Vi tilbyder samarbejde inden for alle AAU’s samarbejdsformer. Vi kan bl.a. tilbyde at hjælpe med: › Forskning, udvikling, rådgivning og undervisning i informationsteknologi til sundhedssektoren › Udvikling af produkter til sundhedssektoren inden for alle vores fagområder - fra idé til patent › Overførsel af den nyeste forskningsbaserede viden om produkter og metoder til diagnosticering og behandling › Netværksdeltagelse › Laboratorieadgang gennem forskningssamarbejde › Mulighed for placering af medarbejdere i tilknytning til instituttet, f.eks. i forbindelse med forskningssamarbejde Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Udvikling af tungekontrolsystem til kontrol af computer og kørestol › Fjernbehandling af KOL-patienter › Fjernbehandling af hjertepatienter › Beslutningsstøttesystem til valg af antibiotika til patienter Branchekendskab Branchemæssigt samarbejder vores faggrupper med: › › › › ›

Medico-tekniske virksomheder Software- og systemleverandører Konsulenthuse Medicinalindustrien Offentlige og private institutioner med ansvar for sundhedsydelser

Spændvidden i størrelsen på de samarbejdende virksomheder rækker lige fra enkeltmandsvirksomheder til store multinationale koncerner.

Kontakt Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Intern matchmaker: Charlotte Villadsen E-mail: cvi@hst.aau.dk Tlf. 9940 8867 Læs mere på: www.hst.aau.dk


AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

45


Kontakt Institut for Mekanik og Produktion Intern matchmaker: Bruno Winther E-mail: win@m-tech.aau.dk Tlf. 2348 3443 Læs mere på: www.m-tech.aau.dk

46

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET


Institut for Mekanik og Produktion Arbejdet på Institut for Mekanik og Produktion fokuserer i store træk på felterne materialer, mekanisk analyse, innovativ produktudvikling samt produktionssystemer og produktkonfiguration. Vores aktiviteter omfatter undervisning, grundforskning og erhvervsrettet forskning samt forsknings- og udviklingsprogrammer, der er målrettet industrien. Dette betyder, at vi hele tiden bevidst søger at udvikle og undervise i de teknologier, der vil være efterspurgte i fremtiden. Desuden arbejder vi tæt sammen med førende danske og internationale erhvervspartnere, forskningsinstitutioner og universiteter. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › Materialemekanik og materialelære › Mekanik og design af strukturer, herunder akustik og vibration › Computerstøttet konstruktion, design og produktudvikling › Automatisering og produktionsteknologi › Logistik, produktionssystemer og produktkonfiguration

› › › ›

Fælles forskningsprojekter Erhvervs-ph.d.-forløb Konsulentbistand Studenterprojekter

Vi tilbyder bl.a. at hjælpe med følgende: › Analyse, måling og teknisk support (foregår på konsulentbasis) › Systemer til kvalitetsstyring › Produktions- og materialestyring › Byggeledelse › Teknologiledelse › Produkt-, proces- og produktionsdesign › Styring af produktionstekniske processer › Udvikling og optimering af eksisterende produktprogrammer Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Anvendelse af nye materialer › Konstruktion af nye mekaniske løsninger › Design af sportsudstyr › Ergonomisk korrekt arbejdsmiljø › Begrænsning af støj fra maskinkonstruktioner › Udvikling af produktionssystemer › Analyse og udvikling af produktprogrammer

Under disse hovedområder arbejder vi bl.a. med: › › › › › › › › › › › › ›

Materialers egenskaber Nanomaterialer og –produktion Mekanik Databaseret mekanik og optimering Design af letvægtsstrukturer og –systemer Biomekanik og ergonomi Virtuel bearbejdning Produkt- og systemdesign Industrielle processer og automation Robotvidenskab Processing Industrielt produkt-, proces- og produktionsdesign Intelligent produktion

Det kan vi hjælpe med Vi tilbyder mange muligheder for samarbejde henvendt til både små og mellemstore virksomheder, større virksomheder og organisationer. Mængden af ressourcer, som en virksomhed kan investere i et samarbejde, varierer naturligvis, og derfor tilbyder instituttet forskellige samarbejdsformer:

Branchekendskab Vores kompetencer i forhold til samarbejde med virksomheder spænder, som det ses ovenfor, meget bredt. Vi har specielt kendskab til: › › › › › › › › ›

Maskinproducenter Vindmøllefabrikanter Sportsudstyrsfabrikker Sundhedssektoren Transportsektoren Den klassiske industri Procesindustrien Forsvaret Den offentlige sektor

Principielt er der dog ingen begrænsninger i forhold til branchesamarbejde, da feltet for vores forskning er meget bredt.

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

47


Institut for Planlægning - Samfundsudvikling og planlægning Institut for Planlægning arbejder tværvidenskabeligt på at løse komplekse miljømæssige, rumlige, teknologiske og samfundsmæssige problemer. Vores arbejdsområde spænder således fra de samfundsvidenskabelige sider af samfundsudviklingen til relevante teknologiske og planlægningsmæssige løsninger. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › Samfundsudvikling, herunder: › Teknologiske og produktionsmæssige forandringer i samfundet › Samfundsmæssige betingelser for bæredygtig udvikling på miljø- og energiområdet › Virksomheders teknologiske og miljømæssige forandring og de samfundsmæssige konsekvenser heraf › Geoinformatik, herunder: › Landmåling › Digital kortlægning › Kartografi › Geografiske informationssystemer › Medieteknologi › Matrikelvæsen › Arealforvaltning › Bystudier og mobilitetssforskning, herunder: › Byplanlægning, veje og trafik › Planlægningsprocesser til design, konstruktion, vedligehold og forbedring af infrastrukturen › Intelligente Transportsystemer (ITS) › Problembaseret læring, herunder: › Participation og Teknologi › Kommunikation, medier og IT › Fiskeriforvaltning og kystsamfundsudvikling › Geografi › Fødevarer og bæredygtighed

48

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

Det kan vi hjælpe med Vi tilbyder samarbejde inden for alle AAU’s samarbejdsformer. Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Bæredygtighedsstrategi › Brugerdreven innovation › Energisystemanalyser › Livscyklusvurdering › Klimaberegninger og –tilpasning › Oplevelsesøkonomi › Laserscanning › Positionering › Ejendomsregistre Branchekendskab: › Informations- og kommunikationsteknologi › Sundhed › Fødevarer › Transport › Miljø › Energi Kontakt Institut for Planlægning Intern matchmaker: Henrik Riisgaard E-mail: henrik@plan.aau.dk Tlf. 9940 8406 Læs mere på: www.plan.aau.dk


AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

49


50

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET


Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Institut for Sociologi og Socialt Arbejde beskæftiger sig med forskning og uddannelse inden for sociologi, socialt arbejde, arbejdsliv og organisation. Vi tilbyder skræddersyede samarbejder, der imødekommer både private virksomheders og offentlige (herunder sociale) institutioners behov inden for instituttets fagområder. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › › › ›

Strategi, organisation og ledelse HRM (rekruttering og fastholdelse af medarbejdere) Kompetenceudvikling (især i den offentlige sektor) Den gode sagsbehandling og konfliktmægling/håndtering (især i den offentlige sektor) › Byudviklings- og bosætningsstrategier (f.eks. til boligselskaber og kommuner) › Analysestrategier, metoder, dokumentation og evaluering › Socialt arbejde Det kan vi hjælpe med Vi samarbejder i vid udstrækning med både den private og den offentlige sektor. Vi tilbyder bl.a. at hjælpe med følgende: › Dataindsamlinger (både kvantitative og kvalitative) › Analyser (f.eks. rekrutteringsanalyser, kortlægningsog dokumentmæssige analyser samt komparative og udredningsmæssige analyser) › Kvalitets- og metodeudvikling samt dokumentation og evaluering (især på det sociale felt) › Formidling (foredrag, efteruddannelse og skriftlige rapporter)

Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om: › Jobcenteret som organisatorisk fænomen › Telehomecare-teknologi, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen › Evaluering af kræftrehabiliteringsforløb › Evaluering af pædagogisk praksis › Pædagogprofessionens faglighed › Den socialfaglige praksis ift. anbringelsessager › Social kapital og sundhed › Udvikling af redskaber, som styrker den fysiske aktivitet og foreningsdeltagelse blandt skoleelever › ADHD › Arbejdsulykker og sikkerhed Branchekendskab Vores kompetencer i forhold til samarbejde spænder, som det ses ovenfor, meget bredt. Vi har specielt kendskab til: › Den offentlige sektor, især de sociale, arbejdsmarkeds- og sundhedsmæssige områder › Konsulentvirksomhed i offentlige virksomheder og institutioner › HRM i private virksomheder Kontakt Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Intern matchmaker: Bo Møller Lange E-mail: bml@socsci.aau.dk Tlf. 9940 8124 Læs mere på: www.soc.aau.dk

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

51


Institut for Statskundskab Hovedopgaven for Institut for Statskundskab er at varetage undervisning og forskning inden for områderne politik, forvaltning og samfundsøkonomi. Instituttets forskning finder sted inden for en række forskningsenheder, der alle deltager i omfattende internationale forskningsnetværk og samarbejder med offentlige institutioner, virksomheder og andre interessenter på deres respektive fagområder. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › Analyser og velfærdsforskning af velfærdsstaten › Arbejdsmarkedsforhold, herunder: › Politik samt organisations- og styringsformer i den offentlige forvaltning, herunder forandringsprocesser og forholdet mellem forvaltningen og dennes omgivelser samt konsekvenserne af nye organisatoriske former og arbejdsmetoder i den offentlige forvaltning › IT-ledelse, herunder: › Udvikling, implementering, anvendelse og ledelse af IT-ressourcer og forandringer forbundet med implementeringen af IT i det offentlige rum samt i den private og offentlige sektor › Politisk deltagelse og politisk kommunikation, herunder: › Valg og partier, politiske holdninger og meningsformationer, politisk deltagelse og medborgerskab › Sammenhænge mellem uddannelsessystemets virkemåde og sociale, geografiske og arbejdsmæssige mobilitetsmønstre i samfundet › Evaluering › Policyanalyse › Politisk økonomiske forandringsprocesser

Det kan vi hjælpe med Vi tilbyder bl.a. at hjælpe med følgende: › › › ›

Kvantitative og kvalitative undersøgelser Analyser af relevans for den politiske debat Samfunds- og policyanalyser Eksternt finansierede evalueringer

52

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

Desuden står vi bag to praktikernetværk; ét for ledelsesog forvaltningspersoner (www.poladm.aau.dk) samt ét for undervisere i samfundsfag i gymnasiet (www.samfundsunderviser.aau.dk). Branchekendskab Vi har et indgående kendskab til den offentlige sektor på alle niveauer - kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt - og til alle delsektorer, især i forbindelse med velfærdssektorerne, arbejdsmarkedssektoren og sundhedssektoren. Vi har desuden stor indsigt i den private sektor, især hvor der er tale om offentlig regulering af dennes virke. Kontakt Institut for Statskundskab Intern matchmaker: Morten Lassen E-mail: lassen@dps.aau.dk Tlf. 9940 8182 Læs mere på: www.dps.aau.dk


AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

53


54

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET


Institut for Økonomi og Ledelse Forskningen og undervisningen på Institut for Økonomi og Ledelse er koncentreret omkring erhvervslivet, hvorfor det falder os helt naturligt at samarbejde med virksomheder. Vi samarbejder især omkring erhvervsog virksomhedsudvikling. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.: › › › › › › › ›

Virksomhedsledelse Erhvervsøkonomi Organisation, strategi og ledelse Økonomistyring Revision International virksomhedsøkonomi og marketing Erhvervsudvikling Innovationsøkonomi

Herunder arbejder vores forskningsenheder bl.a. med følgende erhvervsrelevante problemstillinger: › Virksomheders organisation, strategi, innovation, relationer og ledelse, herunder: › Innovativ virksomhed internt i virksomheder › Samspillet mellem virksomheden og dennes fysiske og virtuelle omgivelser › Økonomiske, tekniske og institutionelle ændringer, herunder: › Økonomiske udviklingsmodeller › Nationale innovationssystemer › International handel og konkurrenceevne › Samspillet mellem økonomiske og økologiske emner

› Regnskabsførelse og økonomistyring, herunder: › Finansiel, strategisk og driftsmæssig information til virksomhedsledelse og beslutningstagning Det kan vi hjælpe med: Vi tilbyder bl.a. at hjælpe med følgende: › › › › ›

Markedsanalyser Markedsføringsstrategier Afsætning Økonomistyring Erhvervs-, branche-, regional- og organisationsudvikling

Udgangspunktet for studentersamarbejde er som hovedregel relevante og aktuelle problemstillinger ude i virksomhederne, mens samarbejde omkring forskning knytter sig specifikt til arbejdet i vores forskningsgrupper inden for ovenstående fagområder. Branchekendskab Vi arbejder med erhvervs- og virksomhedsudviklingsopgaver inden for enhver virksomhedstype. Kontakt Institut for Økonomi og Ledelse Interne matchmakere: Lars Gelsing E-mail: lg@business.aau.dk Tlf. 8052 8053 Lars Krull E-mail: krull@business.aau.dk Tlf. 9940 2705 Læs mere på: www.business.aau.dk

› International virksomhedsøkonomi, herunder: › Økonomiens globalisering og internationaliseringen af virksomheder › International marketing, procurement- og supply chain management › Kulturel analyse, interkulturel management og international organisationsudvikling › International entrepreneurship

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

55


Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) SBi skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. SBi’s forskning er helhedsorienteret og omfatter både oplevelse, funktion og økonomi. Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om? Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for vores hovedkompetencer:

› Byggeri og sundhed med fokus på øget kvalitet og produktivitet i både nyt og eksisterende byggeri, herunder et godt indeklima › Energi og miljø med fokus på minimering af energiforbrug og miljøbelastning i både nyt og eksisterende byggeri › By, bolig og ejendom med fokus på de interesser og kvaliteter, der er på spil i forbindelse med bosætning og byudvikling Det kan vi hjælpe med: › Gennemførelse af forskningsprojekter › Forskningsbaseret myndighedsbetjening › Uddannelse af ph.d.’er, herunder erhvervsforskere › Koordinering af større forskningsprogrammer › Udvikling og afprøvning af nye løsninger og produkter › Evaluering af byggeprocesser og byggerier › Evaluering af lovgivning, udviklingsprogrammer mv. › Netværksdannelse og sekretariatsbetjening af faglige netværk og lignende › Kommunikation af forsknings- og erfaringsbaseret viden › Kurser og efteruddannelse › Kompetenceudvikling gennem udveksling af medarbejdere Derudover fremstiller vi en række håndgribelige produkter i forlængelse af instituttets forskning:

› Anvisninger, internetløsninger og andre kommunikationsprodukter › Afrapportering af forskningsprojekter › Software til støtte for projektering mv. SBi’s laboratorier SBi råder over et bredt spektrum af laboratoriefaciliteter og måleudstyr til støtte for forskning og undervisning, f.eks. faciliteter til prøvning af konstruktioners og mate-

rialers egenskaber, såsom styrke og stabilitet, fugtforsøg, accelereret klimapåvirkning, termografiske målinger, luftkvalitet, ventilationsmålinger samt dagsog kunstlysforhold. Vores ydelser og kompetencer består bl.a. af:

› Design af indikationstests, eksperimenter og vidensudvikling på pre-produkt stadiet › Afprøvninger af byggematerialers forureningsafgivelser › Simuleringer af klimaets påvirkning af bygningsdele, både ved realtidsprøvning og ved ”kunstige årstider” › Vådrumsafprøvninger med kontrol af membraner og fysiske egenskaber › Undersøgelser af samspillet mellem dagslys og kunstlys i forbindelse med kontorarbejde › Bestemmelse af ventilationsforhold i bygninger › Afprøvning af vægges evne til at optage stød, f.eks. fra en person, der glider på et badeværelsesgulv Vi har bl.a. deltaget i samarbejdsprojekter om By, bolig og ejendom arbejder tæt sammen med en række private virksomheder i spørgsmål om udredning og analyse af bolig-sociale problemstillinger, såsom f.eks.:

› Tryghed i boligkvarterer i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd › Arkitektoniske løsninger i forbindelse med energirenoveringer af KAB´s byggerier › Metodeudvikling til identifikation af nedrivningsmodne boliger i samarbejde med KMD og Kuben Management Energi og miljø Indenfor dette område samarbejder vi med både offentlige myndigheder og private virksomheder om f.eks.:

› Fremtidens lavenergihuse sammen med f.eks. Energitjenesten, en række kommuner og et bredt udsnit af Nyhus producenter › Dansk Bæredygtighedscertificering sammen med Danish Green Building Counsil og et bredt udsnit af byggebranchen › Solceller integreret i vinduer og solafskærmning sammen med forskellige leverandører og udviklere


Byggeri og sundhed Her er vi involverede i mange projektsamarbejder om byggeproces og indeklima, såsom f.eks.:

Branchekendskab SBi’s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor:

› Undersøgelse af PCB indholdet i boliger i Farum Midtpunkt i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik › Lydisoleringer mellem boliger i etageejendomme sammen med Landsbyggefonden og et antal boligselskaber › Brugerdreven innovation om informationsteknologi i byggematerialer i samarbejde med en række leverandørvirksomheder, Dansk Industri og Dansk Byggeri

› › › ›

Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier, kommuner og EU-kommissionen Offentlige og private forskningsfonde Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Kontakt Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Intern matchmaker: Birgitte Munch E-mail: bmu@sbi.dk Tlf. 5183 8464 Læs mere på: www.sbi.dk

BYGGERI OG SUNDHED ENERGI OG MILJØ BY, BOLIG OG EJENDOM


Aalborg Universitet Esbjerg og København Aalborg Universitet Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg er, som navnet antyder, en afdeling af Aalborg Universitet, der ligger i Esbjerg. Afdelingen har eksisteret siden 1995, hvor Aalborg Universitet blev sammenlagt med det daværende Esbjerg Teknikum, og vi er således en forsknings- og uddannelsesinstitution med et varieret udbud af forskningskompetencer og uddannelser. Placeringen i Sydvestjylland gør, at forskningen på Aalborg Universitet Esbjerg har til opgave at understøtte den regionale udvikling ved at være videncenter for regionens erhvervsvirksomheder samt ved at udføre relevant forskningsarbejde i samarbejde med regionens virksomheder og offentlige institutioner. Hvad kan virksomheder samarbejde med os om? Vi samarbejder bredt med vores omverden, og vi har bl.a. flere omfattende samarbejder med omkringliggende virksomheder og institutioner. Vi arbejder bl.a. med emner som: › › › › › ›

Byggeri og Maskinteknik Energiteknik Kemiteknologi Medialogi Software og Elektronik Fiskeriteknologi

Vores forskningskompetencer varetages af følgende institutter: › › › › ›

Institut for Arkitektur og Medieteknologi Institut for Byggeri Institut for Elektroniske Systemer Institut for Energiteknik Institut for Kemi og Bioteknologi

Læs mere i profilerne for de enkelte institutter. Her findes også kontaktoplysninger på AAU´s matchmakere på de enkelte fagområder. Kontakt Aalborg Universitet Esbjerg Intern matchmaker: Torben Rosenørn E-mail: tur@aaue.dk Tlf. 4055 0652 Læs mere på: www.aaue.dk 58

|

AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København (AAU Cph) ligger i Ballerup tæt på København, hvor vi deler lokaler med Ingeniørhøjskolen i København. Aalborg Universitet har haft aktiviteter i området omkring København siden 2002 og har siden 2005 haft campus i Ballerup. Hvad kan virksomheder samarbejde med os om? Vi er altid åbne over for samarbejde med både store og små virksomheder, og vores aktiviteter strækker sig over en bred vifte af emner lige fra virtual reality over mobiltelefoni til mikrobiologi. Forskningsaktiviteterne foregår primært inden for rammerne af nedenstående institutter og Statens Byggeforskningsinstitut, men også i samarbejde med universitetets øvrige institutter. › › › › › › › › › ›

Institut for Arkitektur og Medieteknologi Institut for Kemi og Bioteknologi Institut for Kommunikation Institut for Kultur og Globale Studier Institut for Læring og Filosofi Institut for Matematiske Fag Institut for Mekanik og Produktion Institut for Planlægning Institut for Statskundskab Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere i profilerne for de enkelte institutter. Her findes også kontaktoplysninger på AAU´s matchmakere på de enkelte fagområder. Kontakt Aalborg Universitet København Intern matchmaker: Jakob Stolt E-mail: jas@adm.aau.dk Tlf. 9940 7363 Læs mere på: www.cph.aau.dk


AAU MATCHMAKING - DIN GENVEJ TIL AALBORG UNIVERSITET |

59


AAU Matchmaking, Aalborg Universitet Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø www.match.aau.dk - match@aau.dk - tlf. 9940 7376

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Profile for AAU Innovation

Samarbejdsbrochure  

Brochure about AAU Matchmaking

Samarbejdsbrochure  

Brochure about AAU Matchmaking

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded