Page 1

2. Vision om den kreative by

Emner: Arkitektur, design, mode, nye medier, computerspil og e-games. Kreative løsninger, kreative virksomheder. Greb: Kreativitet som brændstof for fremtidens urbane samfund tager afsæt i den kreative sektor, men samtidig – sammen med kunsten – i et helhedssyn på ”den skabende by” som samlende indsats/profilering Perspektiver: Handlingsplaner for de kreative erhverv (nyt tværgående udviklingsfelt) sammen med Region Midt, platform for kreative virksomheder, nye større fremstød/events, inddrages i kulturpolitikken, kreative guider til Århus/RM, arkitektur/design platform i Århus Relevante aktører: Innovationsbaserede virksomheder, kreative virksomheder (arkitektur, design, mode, pr/kommunikation m.v.), uddannelsesinstitutioner, Region Midtjylland, relevante faglige organisationer, Borgmesterens Afdeling i Århus kommune, Erhverv Aarhus, kommunernes erhvervsafdelinger, Vækstforum for Region Midtjylland, kreative kontorfællesskaber m.fl. EU-relevans: EU Year of Creativity 2009 understreger den centrale placering. Kun i Ruhr 2010 er den kreative sektor inkluderet som sådan – ellers har tidligere Kulturhovedstæder kun inkluderet ”arkitektur” ”mode” og ”design” som kunst, men ikke som ”erhverv”. Århus-relevans: Essentiel for Århus’ fremtid, manglende synlighed (SWOT, kreative erhverv), manglende strategier (kultur og erhverv), gør at denne sektor har en central plads i den samlede strategi. Regional relevans: Region Midt har dette som fokusområde i de kommende år, de større kommuner har ligeledes satsninger på området, kortlægningen viser manglende koordinering og synlighed. Specifikke tiltag 2013-16: Handlingsplan for de kreative erhverv 2013-16 som ramme om flere tiltag (rådgivning, marketing / profilering, events mm)

Uddybning I snart 20 år har byer satset på kreativitet. Dette dækker dels over ønsket om at realisere Richard Floridas mantra om den kreative klasse som afsæt for vækst i oplevelsesøkonomien. Og dels reflekterer satsningen en ny måde at forstå byudvikling på som en skabende kreativ proces

1


frem for blot en byggeproces. Som verdens førende skribent om kultur/by udvikling Charles Landry har understreget: ”cities are not built - they are created”. Kreativitet er også en grundlæggende værdi, som man ønsker, borgere er i besiddelse af. Og evnen til at tænke kreativt og være kreativ er nødvendig, for at samfundet kan udvikle sig i takt med nye vilkår, nye muligheder og nye begrænsninger. I EU regi udnævnte man 2009 til ”Year of Innovation”, og den danske regering har nu i mange år satset på den kreative sektor som drivkraften i udvikling og vækst i landet. Samtidig findes der en række EU programmer, som integreres som en del af de regionale vækststrategier. Den kreative sektor anses af mange storbyer som forudsætning for vækst og fremdrift. Århus har en betydelig kreativ sektor, som er med til at fastholde og udbygge byens tiltrækningskraft over for erhvervslivet generelt. Arkitektur er dominerende, men med den regionale tekstil tradition har bl.a. mode en fremtid, og design indtager sammen med nye medier ligeledes en markant position. Denne kreative sektor tager afsæt i kerneerhverv som arkitektur, design, mode samt film og nye medier. Der er gennemført en grundig analyse af 670 ud af de i alt ca. 2.800 kreative virksomheder, der findes i Region Midtjylland, hvoraf omkring 50 % er placeret i Århus. Samtlige SWOT-analyser i de øvrige seks større kommuner pegede på netop denne sektor som en kernesektor for disse kommuner og en sektor, som for kommunerne hænger naturligt sammen med deltagelse i 2017-projektet. Analysen af disse kreative erhverv i regionen har dog vist, at der behøves en markant indsats hvis potentialet skal realiseres i de kommende år. Analysen peger desuden på, at man i fremtiden i højere grad bør sammentænke kreative erhverv og kultursektoren som én samlet strategi. Temaet er yderst relevant i forhold til en udviklingsplan for 2013-2016 samt oplagt som et selvstændigt programtema i 2017. Som led i udviklingsstrategien er det naturligt, at man indgår et partnerskab mellem Kulturforvaltningen, Region Midtjylland og Erhvervs- og byudvikling v/ Borgmesterens Afdeling, Århus kommune, om en strategi for de kommende år.

2

http://www.aarhus2017.dk/uploads/Vision_den_kreative_by  

http://www.aarhus2017.dk/uploads/Vision_den_kreative_by.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you