Page 1

AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

ÅRHUS OPLEVET INDEFRA

De tre første ord - hver deltager sætter sit svar på

Udvikling af fokusområder og kortlægningsredskaber for temaet: Århus oplevet indefra

UD Mave

Hvad er fokus? fx.

HVordan? - kortlægningsredskab fx.

HVor? (konkret eller abstrakt) fx.

Hvad er FormåleT?

Formidling - hvem, hvad, hvordan?

- Hvad skal kortlægges?

- Dataindsamling (statestikker) - Bruger interviews og fokusgrupper - Workshops og seminar med professionelle - Offentlige workshops / møder - Kunstprojekter og - processer

- Et geografisk afgrænset området

- Hvilket spørgsmål ønsker man at besvare?

- Hvem formidles til?

- Et netværk

- Hvordan kan resultatet bidrage til den samlede kortlægning?

- Hvad skal de vide?

- Målgruppe?

Hjerte

BORD

- Hvilken type kultur - folkelig/talenter/stjernerne

- Typer af steder

- Hvordan?

Tag del i din by Brug din by Tænk over din by

Det kreative flow gennem Århus skal kortlægges.

Redskabet kunne være interviews med de kreative elementer, der rejste væk.

Formålet er, at folk gennem databasen bliver synlige for hinanden.

Skabe en CV- database, der muliggør udvekslingen af information mellem forskellige mennesker.

Havn Å Skov Hvad er der udenfor?

Identiteter i byen og kunst- og kulturlivet. Mellem-mindreværdskompleks og selvovervurdering.

Redskabet til at kortlægge byens identiteter kan være workshops eller kunst projekter.

At skabe et mere åbent og interessant offentligt rum i byen, samt at udfordre grænserne mellem forskellige del-identiteter / kulturelle miljøer.

Mangfoldighed/konflikter Store - men luftige fremtidsplaner

Skab rammer for at byen kan spire

Menneskelige relationer.

At gøre op med begrebet ‘Smilets by’

Politisk mod til at sige JA Vis tillid!

Kultur Undergrund Synlighed

Kortlægning af undergrundskulturer (musik,kunst,performance osv.)

Undergrundkulturerne skal kortlægges gennem en dynamisk og levende kortlægning genereret af møder, workshops og foredrag.

Gennem forskellige netværk, der mødes.

Formålet er at synliggøre undergrundsmiljøerne, at skabe bedre grundlag for networking og bedre samarbejde mellem de forskellige beslutningstagere og pengemænd.

Formidling og promovering kan ske gennem internettet.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

ÅRHUS OPLEVET INDEFRA

De tre første ord - hver deltager sætter sit svar på

Udvikling af fokusområder og kortlægningsredskaber for temaet: Århus oplevet indefra

Universitetet Ro

Hvad er fokus? fx.

HVordan? - kortlægningsredskab fx.

HVor? (konkret eller abstrakt) fx.

Hvad er FormåleT?

Formidling - hvem, hvad, hvordan?

- Hvad skal kortlægges?

- Dataindsamling (statestikker) - Bruger interviews og fokusgrupper - Workshops og seminar med professionelle - Offentlige workshops / møder - Kunstprojekter og - processer

- Et geografisk afgrænset området

- Hvilket spørgsmål ønsker man at besvare?

- Hvem formidles til?

- Et netværk

- Hvordan kan resultatet bidrage til den samlede kortlægning?

- Hvad skal de vide?

- Målgruppe?

Gågader

BORD

- Hvilken type kultur - folkelig/talenter/stjernerne

- Typer af steder

Stolthed Studieby Sportsby

Kortlægninger af sociale steder, som skaber stemning og bevægelser gennem byen.

Talent Netværk Uddannelse

Fritidsliv

Registrering af de menneskelige og rumlige potentialer i Århus.

Redskabet kunne være at involvere folk i planlægningen gennem møder og workshops.

‘Hvor’ kunne være et netværk med afsæt i ressourcerne.

Formålet er at skabe viden.

Dataindsamling og interviews.

Byrum Uddannelse

Autencitet

Kortlægning af de kulturelle ressourcer.

Workshops med professionelle og konceptet Anna Amalies te saloner.

Give folk lyst til at engagere sig.

Uddannelsesby Høj livskvalitet

Lyd Fællesskaber Bevægelse

Kortlægning af kulturtilbud for børn i Århus.

Involvere folk i kulturbyen og fællesskabet.

- Hvordan?


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

ÅRHUS OPLEVET INDEFRA

De tre første ord - hver deltager sætter sit svar på

Udvikling af fokusområder og kortlægningsredskaber for temaet: Århus oplevet indefra

Ungdomskultur Natur

Hvad er fokus? fx.

HVordan? - kortlægningsredskab fx.

HVor? (konkret eller abstrakt) fx.

Hvad er FormåleT?

Formidling - hvem, hvad, hvordan?

- Hvad skal kortlægges?

- Dataindsamling (statestikker) - Bruger interviews og fokusgrupper - Workshops og seminar med professionelle - Offentlige workshops / møder - Kunstprojekter og - processer

- Et geografisk afgrænset området

- Hvilket spørgsmål ønsker man at besvare?

- Hvem formidles til?

- Et netværk

- Hvordan kan resultatet bidrage til den samlede kortlægning?

- Hvad skal de vide?

- Målgruppe?

Havn

BORD

- Hvilken type kultur - folkelig/talenter/stjernerne

- Typer af steder

- Hvordan?

Møder Lokale nærmiljøer Synlighed

En målgruppe for en kortlægning kunne være byens børn og teenagere uden ‘rum’

Redskabet for kortlægningen skal aktivt inddrage de unge. F.eks lade unge indsamle data fra andre unge indenfor

Byens ungdomskulturer kan være målgruppe for en kortlægning.

Snebold-baseret rekruttering af de unge samt sideløbende kvantitative og kvalitative dataindsamlinger.

Ringe dørklokker eller spørge folk på gaden.

Et spørgsmål der kunne besvares kunne være: ‘Hvad er det der begrænser de unge idag?’

Formidlingen findes og defineres i løbet af processen.

Ungdom Fællesskab Fællesrum

Steder skaber stemning vs. Stemning skaber steder Skjulte skatte

Ung Mangfoldig

Kortlægning af unges kulturbarometer som et parameter for, hvilke kulturtilbud de unge kender til og ønsker.

Søvnig

Hyggelig midtby Dynamisk studieby

Uforudsigelig Lokal Mangfoldig

Byens kulturelle kapital skal kortlægges i forhold til modstridende behov.

Det er væsentligt at processen er synlig.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

ÅRHUS OPLEVET INDEFRA

De tre første ord - hver deltager sætter sit svar på

Udvikling af fokusområder og kortlægningsredskaber for temaet: Århus oplevet indefra

Mini kulturer Studiemiljø

Hvad er fokus? fx.

HVordan? - kortlægningsredskab fx.

HVor? (konkret eller abstrakt) fx.

Hvad er FormåleT?

Formidling - hvem, hvad, hvordan?

- Hvad skal kortlægges?

- Dataindsamling (statestikker) - Bruger interviews og fokusgrupper - Workshops og seminar med professionelle - Offentlige workshops / møder - Kunstprojekter og - processer

- Et geografisk afgrænset området

- Hvilket spørgsmål ønsker man at besvare?

- Hvem formidles til?

- Et netværk

- Hvordan kan resultatet bidrage til den samlede kortlægning?

- Hvad skal de vide?

- Målgruppe?

Teater og musik

BORD

- Hvilken type kultur - folkelig/talenter/stjernerne

- Typer af steder

- Hvordan?

Byens udendørs rum Kultur Århus’ mentalitet

Kortlægninger af byens vækstlag, uddannelsesinstitutioner, folkeskoler og fritidskulturer.

Dette skal gøres ved at kontakte organisationer, der udbyder undervisning.

Målgruppen i fokus er byens borgere og turister.

Der skal skabes et fysisk kort på baggrund af interviews omhandlende konkrete steder.

Glad by Tryk by Varm by Grøn Tolerent Overskuelig

Skov Vand

Interviews kunne finde sted på f.eks Tietgens Plads og andre dårligt udnyttede pladser.

Et spørgsmål der kunne besvares er: ‘Hvilke muligheder er der i byens pladser?’

Der formidles til borgerne og politikerne.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

ÅRHUS OPLEVET INDEFRA

De tre første ord - hver deltager sætter sit svar på

Udvikling af fokusområder og kortlægningsredskaber for temaet: Århus oplevet indefra

Studenterbyen Motorvejsbyen

Hvad er fokus? fx.

HVordan? - kortlægningsredskab fx.

HVor? (konkret eller abstrakt) fx.

Hvad er FormåleT?

Formidling - hvem, hvad, hvordan?

- Hvad skal kortlægges?

- Dataindsamling (statestikker) - Bruger interviews og fokusgrupper - Workshops og seminar med professionelle - Offentlige workshops / møder - Kunstprojekter og - processer

- Et geografisk afgrænset området

- Hvilket spørgsmål ønsker man at besvare?

- Hvem formidles til?

- Et netværk

- Hvordan kan resultatet bidrage til den samlede kortlægning?

- Hvad skal de vide?

- Målgruppe?

Karrébebyggelsesbyen

- Hvilken type kultur - folkelig/talenter/stjernerne

Mennesker i byen Puls? Selvindsigt

Fokus kunne være på byens ildsjæle.

Ungdom/ Byliv/ Studiemiljø Pladser/Torve/Fornemmelser Historier/ Erindringer Videnby

De menneskelige ressourcer i hele Århus og randområderne samt indenfor lukkede miljøer skal kortlægges.

Ung by Mangel på inklusion af nye borgere

Talentmasse

Kortlægnning af byens puls.

Sub-kulturer Hemmelige steder

Interaktion Tilhørsforhold Medansvar

Kreative vækstlag Byrummenes kulturelle potentialer Byens kulturelle identitet(er)

BORD

Talentafdækning i erhvervsmæssige og kulturelle sammenhænge.

- Typer af steder

- Hvordan?

http://www.aarhus2017.dk/uploads/aarhus-indefra  

http://www.aarhus2017.dk/uploads/aarhus-indefra.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you