Page 1

G lferen

A a b e n r aa G o l f k l u b • S a n d s k æ r v e j 1 5 0 • 6 2 0 0 A a b e n r aa

Medlemsblad årgang 4.

1

april 2010


Leif Nørgaard Lauridsen Filialdirektør

Der kan være penge i at

skifte til os... Måske kan vi gi’ økonomien et godt tilbud. - spørg

os og få et hurtigt svar... Frøs er fri som fuglen, det betyder en præcis og hurtig stillingtagen i alle sager - så kig ind og lad os se på dine ønsker.

Madevej 17 • Aabenraa Tlf. 73 62 63 63 www.froes.dk

- lille og vågen...


Formanden Formandsskifte At overtage formandsposten i Aabenraa Golfklub efter en ildsjæl som Jan kan godt give lidt sved på panden, og især lige nu, hvor vi står overfor den store beslutning der skal træffes inden for de næste par måneder: nyt klubhus eller ej. Efter nogle år i bestyrelsen mener jeg dog at være rimelig rustet til opgaven og kan derfor ligeså godt springe direkte ude i det og her prøve at belyse nogle af de argumenter der er fremkommet for og imod et nyt klubhus. Et argument er, at det nuværende klubhus fungerer fint. Men vi er på mange måder vokset fra huset som det er nu. Herreklubben har erkendt, at de ikke kan være i klubhuset og har derfor fundet nyt ”klublokale” ude i byen, pigeklubben giver fuld forståelse for udtrykket ”som sild i en tønde” når de mødes, og seniorklubben har med plastic og andet forsøgt at udvide faciliteterne. Og hvor mange fredage juniorerne har måttet afvikle deres ”sociale samvær” efter fredagsmatcherne udenfor, i regn og kulde, fordi klubhuset var optaget af andre, er det svært at sætte tal på.

dag. Dette kunne på længere sigt gå ud over driften af banen. Vi ved allerede nu, at vi flere gange er blevet fravalgt som klub, både af nybegyndere, men også af folk, der flytter hertil, netop på grund af vore klubhusfaciliteter. Det samme sker desværre også med greenfee-gæster og companydays. Netop disse giver et rigtigt godt afkast til den daglige drift og samtidig god omtale til gavn for klub og sponsorer. Ligeledes må vi forholde os til, hvor meget vi skal blive ved med at poste i det gamle klubhus til nødvendige reparationer. Klubhusets nuværende beliggenhed er jo på ”lånt tid”. Når alt det så er sagt, kan jeg kun sige, at jeg glæder mig til, i samarbejde med den øvrige bestyrelse, at arbejde for og med medlemmerne.

Jonna Andersen formand

Derudover har vi også som klub en vis forpligtigelse over for vore sponsorer, at alle efter en match er til stede ved præmieoverrækkelsen. Her oplever vi desværre i dag, at mange, især ved dårligt vejr, tager direkte hjem, men det skyldes til dels nok, at vi simpelthen ikke kan være i klubhuset alle mand Det næste er økonomien. Mange er bange for, at bruger vi penge på nyt klubhus, bliver der ikke penge til drift af banen, men her hænger tingene på alle måder sammen. Vi kan ikke bygge nyt klubhus uden en mindre kontingentforhøjelse, men vi vil stadig efter denne forhøjelse ligge i den billige ende af klubkontingenter for Sønderjylland. Får vi ikke nyt klubhus med de nødvendige faciliteter, får vi måske heller ikke de nye medlemmer der skal til for bare at opretholde medlemstallet, hvor det er i

3


Aabenraa GolfKlub

Sandskærvej 150 • 6200 Aabenraa Tlf: 74 750 750 e-mail: info@aabenraagolf.dk www.aabenraagolf.dk

Kontorets åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Helligdage

kl. 11.00 – 17.00 kl. 11.00 – 17.00 kl. 08.00 – 15.00 kl. 11.00 - 17.00 kl. 08.00 – 13.00 Lukket Lukket Lukket

Greenkeeper

Jeppe Decker - Tlf: 2049 8850 74 750 752 keeper@aabenraagolf.dk

Redaktionen

René Aagaard Andersen (Sekretær) info@aabenraagolf.dk

Annoncer

Finn Aagaard Andersen

Indholdsfortegnelse Formandens indlæg............................ side 3 Bestyrelsen......................................... side 5 Nyt fra sekretariatet............................ side 6 Tidsforbrug på AaGK bane................ side 7 The Presidents Cup............................ side 8 Slå en skævert ................................... side 9 Trænerens side .................................. side 10 Herreklubben...................................... side 11 Turneringudvalg................................. side 12 Turneringsoversigt............................. side 14 Tirsdagspigerne.................................. side 16 Sneskimmel........................................ side 17 Begynderudvalget.............................. side 18 Juniorudvalget.................................... side 20 Handicap regulering........................... side 22 Startere efterlyses............................... side 23 Økonomien bag Aabenraa Golfklub.. side 24 Oblikationstegning............................. side 27 Sponsorudvalget................................. side 28 Senior program 2010.......................... side 30 Elite.................................................... side 31

Regnskabets time!

info@aabenraagolf.dk

Forside Lige før green! Næste blad udkommer Juli 2010 Dadline artikler og annoncer senest d. 15. juni 2010

Produktion

Tryk: Mohrdieck Tryk Layout/Opsætning: Eigil List Foto: N. Preben Pedersen

TAL MED OS Revisionscentret

4

Registreret Revisionsaktieselskab Haderslevvej 6 6200 Aabenraa T 7462 4949


BESTYRELSEN Bestyrelsen for Aabenraa Golfklub 2010 Formand Jonna Andersen Tarrelyk 15, 6200 Aabenraa Tlf: 7463 1100 E-mail: jamcm@mail.dk Næstformand Ole Herlev Nielsen Gamle Kongevej 37, 6200 Aabenraa tlf. 74 62 96 96 E-Mail: grole@post11.tele.dk Kasserer Jytte T. Callesen Rise Hjarup Bygade 22, 6200 Aabenraa tlf. 22 23 34 01 E-mail: jytc@atea.dk Sekretær N. Preben Pedersen Kromai 51, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa Tlf: 7461 7802 E-mail: n-pe@stofanet.dk

Suppleanter Helle Axelgaard Høgelshøj 81 6200 Aabenraa Tlf. 20 62 49 05 h.axelgaard@hotmail.com Erik Skov Nielsen Possemosen 16 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 25 35 esn@sydbank.dk Klubsekretær René Aagaard Andersen Sønderport 61, 1 sal 6200 Aabenraa Tlf: 3920 0700 E-mail: raaa@mail.dk

Jan Aagaard Andersen Lykkevej 33, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa Tlf: 7461 8282 E-mail:jan_aagaard@hotmail.com Svend Pedersen Vester Hessel 7 6200 Aabenraa Tlf. 74 61 82 14 svendogp@gmail.com Klaus Veibye Johansen Rise Bygade 24, 6230 Rødekro Tlf: 7466 2630 E-mail: kvj@rockidan.dk

5


nyt fra SEKRETARIATET Så er vi klar til sæson opstart i 2010.

Som der er meldt ud pr. nyhedsbreve er der sket lidt ændringer angående tidsbestilling op til dette års sæson. Det skal understreges, at begge nedenstående ændringer er indført på forsøgsbasis i 2010. Op til næste års sæson vil disse så blive evalueret og der træffes beslutning i bestyrelsen om, hvorvidt disse ændringer skal indføres permanent. Ændret interval Som det ses i Golfbox er vores tidsinterval nu ikke længere på 10 minutter mellem tee tiderne på første tee. Disse er ændret til skiftevis 7 minutter og 8 minutter. Således har vi nu 2 tider mere til booking per time hvilket vi håber, vil være til gavn for alle medlemmer samt vores gæster. Vi har stadig vores boldrende tid hver hele time (:00). Bekræftelse af bestilte tider Fra og med 1. januar indførte vi også ”Bekræftelse af bestilte tider” på vores touchscreen i klubhuset. Denne bekræftelse skal sikre, at alle der er booket på en tid også befinder sig på vores anlæg senest 15 minutter før deres tid på første tee. Tider skal også bekræftes selvom der er godt med plads på anlægget – ellers forsvinder tidsbestillingen ud af golfbox og dermed ud af vores statistikker. ALLE tider skal derfor bekræftes på vores touchscreen – enten ved at logge ind med samme brugernavn og password som i Golfbox – eller ved at bruge ens DGU-kort og kode til DGU-kortet. Sidste metode er absolut den nemmeste og hurtigste metode. Hvorledes dette gøres kan ses på opslag under vores Touchscreen i klubhuset.

Hvis f.eks. 4 spillere er booket på en tid af en

6

og samme person – så behøver kun en af disse spillere at logge sig ind og kan dermed bekræfte tiden for de andre på tiden. Har man derimod bestilt tiden over Golfbox hver for sig – så skal alle spillere logge ind og særskilt bekræfte på skærmen. Kort: der skal ske en bekræftelse for hver separat booking der er foretaget på en tid. Ikke bekræftede tider vil blive ophævet 15 minutter før den bestilte tid – dvs. har man bestilt en tid kl. 15:15 og den ikke er bekræftet før kl. 15:00 – så sletter Golfbox automatisk tiden for den spiller, der endnu ikke har bekræftet at være tilstede på anlægget. Denne plads på tiden er dermed frigivet for andre spillere og kan kun bestilles via vores Touchscreen i klubhuset indtil 5 minutter før tee-off. Ikke bekræftede tider er altså ”tabt” og kan bookes af andre spillere. Sekretariatet vil naturligvis altid være behjælpeligt med instruktioner i, hvorledes denne bekræftelse fungerer. Med ønske om en fantastisk golfsæson til alle – May your drives be straight and your putts fall in. René Aagaard Andersen Klub Sekretær


Tidsforbrug på Aabenraa Golfklubs bane

Der snakkes tit om, hvor meget tid man bruger som spiller på vores bane. Dette gælder både når man spiller normalt på banen og når man spiller turneringer og begyndermatcher. Den gængse opfattelse af hastigheden på banerne er fra DGU og alle golfbaner, at en 4-bold skal spille 18 huller på 4 timer, en 3-bold på 3 ½ time og en 2-bold 3 timer. Dette er selvfølgelig svært at praktisere, da alle baner er forskellige og har forskellige sværhedsgrader. Samtidig afhænger det selvfølgelig også af, hvilket handicap spillerne i bolden har. Vores bane er smuk og spændende, men den er ikke blandt de letteste. Der er en del svære huller, der skal tænkes lidt når man spiller op og ned af bakke, greens er svære og kuperede. Derfor kan det tage lidt længere tid end ovennævnte på Aabenraa Golfklubs bane.

Snit Antal Banens handicap Spillere Par for spillerne   (dame/herre)     4 71 54 4 71 40 4 71 25 4 71 10     3 71 54 3 71 40 3 71 25 3 71 10     2 71 54 2 71 40 2 71 25 2 71 10     1 71 54 1 71 40 1 71 25 1 71 10

Tildelte slag snit 61 45 28 11   61 45 28 11   61 45 28 11   61 45 28 11

Total slag pr. spiller til par 132 116 99 82 132 116 99 82 132 116 99 82 132 116 99 82

Men hvis man, som Leif Nyholm og Flemming Knudsen gjorde i en af deres udsendelser for et par år siden, ser bort fra selve banen og kun kigger på den tid hver spiller bruger pr. slag, så finder man pludselig en del tid der kan spares. Hvis man f.eks. går ud fra, at hver spiller kan spare 10 sek af den tid, spilleren bruger for at forberede et slag og slå det, så kan der virkelig spares tid !! Nedenstående tabel er sikkert spændende læsning for alle. Deri kan den totale tidsbesparelse ses for forskellige bold-sammensætninger og ved forskelligt handicap. De tildelte slag er snit af slag for både damer og herre. F.eks. får herrer 63 tildelte slag ved hcp. 54 – damer får kun 59 – altså snit 61. Tag et godt kig på tabellen og tænk lidt over det næste gang du er på banen.

Sparede sekunder pr. spiller 1320 1160 990 820   1320 1160 990 820   1320 1160 990 820   1320 1160 990 820

Sparede Minutter pr. spiller 22 19 17 14   22 19 17 14   22 19 17 14   22 19 17 14

Sparede min. hele bolden 88 77 66 55 66 58 50 41 44 39 33 27 22 19 17 14

Total timer   1 time 28 min 1 time 17 min 1 time 6 min 55 min   1 time 6 min 58 min 50 min 41 min   44 min 39 min 33 min 27 min   22 min 19 min 17 min 14 min

7


medlems indlæg The Presidents Cup. indtil det første hold nærmede sig hul 14, hvor vi havde tribuneplads. Herfra fik vi samtlige hold at se. Det var utroligt spændende at se, hvor præcise mange af dem var på greenen, og – ja, Camilo Villegas var virkelig helt nede på maven, når han skulle læse greenen. Vi sluttede af med at se de sidste hold på hul 18, hvorefter vi vendte tilbage til vores bil ved 17-tiden. Det var en fantastisk oplevelsesrig dag. Preben og Kis Pedersen.

I uge 41-42 – 09 var vi på besøg hos vores søn, svigerdatter og børnebørn i San Francisco. Netop i uge 41 (8-11/10) blev The Presidents Cup afviklet på Harding Park Golf Course, så vi var ikke længe om at få Esben (vores søn) til at købe to billetter til en af dagene. Det blev til d.8 , den første spilledag. To dage forinden var vi inde ved Harding Park for at finde ud af parkeringsmuligheder, hvordan vi kom til Gate 2 osv. Vi tog et par billeder ind over golfområdet og heldigvis for det, for det viste sig at blive de eneste fotos, vi fik fra touren. Vi var ved Harding Park d.8/10 kl.9, da de åbnede. Efter sikkerhedstjek og forbud mod rygsække, kamera og mobiltelefoner kom vi med en bus ind til gate 2. Inde i parken var der masser af telte og tribuner både for vip’erne og for os andre. Vi gik hen til driving range, hvor vi var så heldige at få første parket lige, hvor alle golfspillerne og andre vip’er blev kørt hen og sat af til henholdsvis rangen og tribunen. De 24 spillere – 12 fra USA og 12 internationale – skulle spille foursome. Der var navne som Phil Michelson, Tiger Woods, Ernie Els og Vijay Singh, blot for at nævne de måske mest kendte. Vi fulgte nogle af spillerne på flere af hullerne,

8

LØJT AUTOSERVICE ApS v/H.J.Hamann Nørbyvej 26, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa - Tlf. 7461 7221


Slå en skævert i Aabenraa Golfklub – det er ligetil! Aabenraa Golfklub slår søndag 25. april mellem 10:00 – 14:00 dørene op for alle, som kunne tænke sig at prøve kræfter med golfsporten. Åbent hus-arrangementet i Aabenraa Golfklub er et led i den landsdækkende Golfens Dag, som i år afholdes for tredje gang Golf har ry for at være svært tilgængelig og en sport for de få, men Aabenraa Golfklub vil gerne slå en pæl gennem fordommene og inviterer derfor alle indenfor for at vise, at golfsporten kan være helt nede på jorden – selv om boldene flyver højt. På dagen kan alle få lov til at prøve kræfter med golfen på drivingrange, puttinggreen og indspilsgreen. Desuden er der rundvisning på banen og der informeres om Aabenraa Golfklub og begynderopstart. Der er i Aabenraa Golfklub nye begynderhold der starter henholdsvis 29. april og 1. maj. Husk også på, at det er muligt for medlemmer at tage ikke-golfere med ud på den store bane i hele april og maj måned på lørdage og søndage efter kl. 16:00. Det er gratis for ikke-golferen og tidbestilling foregår ved at henvende sig til sekretariatet på 74 750 750. Golfens Dag arrangeres af Dansk Golf Union i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund og 125 af landets golfklubber, som på dagen inviterer nysgerrige sjæle indenfor til en dag i golfens univers. Alle interesserede børn og voksne vil på dagen få en introduktion til golfspillet og en chance for selv at opleve suset, når golfbolden rammes. Så kom og slå en skævert søndag 25. april – det er ligetil! Læs mere på www.aabenraagolf.dk

9


trænerens side Bruger du den rigtige putter? Nu er sæsonen skudt i gang, og solen skinner denne sidste dag i Marts måned. Greenkeeperne har travlt med at få styr på banen og ikke mindst de hårdt ramte greens. Jeg er ikke et sekund i tvivl, at når Jeppe og hans Team åbner greens bliver de super lækre at putte på! Jeg håber i får læst mine mails som jeg sender ud til jer? Skulle nogle af jer ikke få min mails, så venligst kig ind i proshoppen og giv os jeres, Navn, E-mail og Medlems nummer. Sidste år skrev jeg meget om Custom Fitting og vigtigheden af dette. Yes Golf har nu kommet ud med noget helt nyt udstyr til at måle om putterne er tilpasset rigtigt og et vægt system under grippet til at give en bedre føling for puttet og ikke mindst reducere Yips. I er, velkommen til at spørge mig om dette, når, i ser mig, da jeg nødig vil kede jer med en længere doktor afhandling! Alt om dette står også i Golfstore´s katalog på side 46. I år har jeg udvidet Custom Fitting til at inkludere Callaway, Ping, Wilson, Cobra, Taylor Made og Yes Puttere. På tøj siden har jeg også udvidet på Damen siden til at inkludere Galvin Green (Ny), Röhnisch (Ny) og Back Tee. Röhnisch har også figur syet tøj til de større damer, super lækkert ser det ud. Jeg har valgt at droppe Abacus da jeg finder pas formen dårlig. Tina var med i Malmø i efteråret, på indkøbs

Husk spilhastigheden - luk igennem når det er nødvendig!

10

messen. Uden Tinas´ gode sans for tøj smag har shoppens tøj ikke set så godt ud. Stort, tak til dig Tina, for din hjælp. Til herrene har vi i år valgt Back Tee, Galvin Green, og ny i år er Lobster super lækker kvalitet til fornuftig penge. Glenmiur udmærker sig ved super lækre lambswool sweater - disse findes i proshoppen til både Damer og Herrer. Under Klubbens hjemmeside, vil I finde alt hvad der sker i proshoppen, mht. Demo dage, kurser mm. Tak til René for hjælpen. Vagn hjælper mig i shoppen i år på hverdagene. Det glæder mig meget, at have Vagn ”ved min side”. Både Vagn og jeg glæder os meget til at se jer alle igen. Vi ønsker jer alle en super sæson med mange et puts. Med venlig hilsen, Vagn & Christian


herreklubben Herreklubben byder velkommen til en ny sæson På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne byde velkommen til sæson 2010 for såvel gamle som nye medlemmer. Jeg kan garantere, at vi får en udfordrende sæson med såvel traditioner samt nyskabelser. Som det ser ud lige nu er der vist ikke mange som har fået luftet køllerne, måske med undtagelse af de medlemmer som har været i udlandet for at træne og varme op til denne spændene sæson i Herreklubben. Klubbens spilleplan fremgår af vores link på hjemmesiden – jeg vil opfordre alle til at følge med i, hvad der sker via hjemmesiden – vi vil forsøge, at holde den opdateret så godt som muligt. Sæsonen kommer til at byde på store golfoplevelser – der kommer vores traditionsrige matcher med hhv. Sønderjyllands Golfklub – Tønder Golfklub samt med Tirsdagspigerne - vi har noget at forsvare da vi sidste sæson vandt hvad vi deltog i – lad dette

fortsætte. Herudover vil vi afvikle vores egen Ryder Cup for første gang – propotionerne fremgår ligeledes af hjemmesiden – det bliver stort. Bestyrelsen arbejder p.t. på vores årlige udflugt – den er planlagt til lørdag d. 12. juni og vi vil gerne til Glücksborg – sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi har ligeledes vores onsdagsmatcher som afvikles som de plejer – husk at tage godt imod alle som gerne vil spille med og sørg for, at ingen står tilbage som Palle alene i verden – vi har alle et ansvar for, at vi lever op til den sociale del af vores klub. Jeg ønsker på bestyrelsens vegne alle en god sæson. Torben Busch Jensen

11


turneringsudvalget Klar til sæson 2010

Klubmesterskaber 2010

Turneringskalenderen 2010 er nu klar.

Den måde vi i Aabenraa Golf Klub hidtil har afviklet klubmesterskaberne på, har været en blanding af de egentlige mesterskaber og aldersklassemesterskaberne. Det har virket lidt forvirrende og det vil vi prøve at ændre på i 2010.

2010 byder på et par nyheder. 1. maj arrangerer klubben en Jubilæumsturnering – en turnering med en efterfølgende klubfest i Løjthallen. I august er Danske Bank sponsor ved en generationsturnering, der spilles som en greensome. Her er særlige vilkår for pardannelse. Klubmesterskaberne bliver i 2010 opdelt, således at ”de store” klubmesterskaber spilles i juli måned – læs mere herom anden steds i bladet. Vi glæder os til den nye sæson og håber på god opbakning til klubbens turneringer. Se Turneringsplan 2010 på midtersiden i bladet.

Klubsekretær hjælper turneringsudvalget Klubbens sekretær René Aagaard Andersen vil være den daglige kontaktperson i forhold til tilmelding og betaling til turneringer. Selve afviklingen og turneringsledelsen varetages fortsat af medlemmerne af turneringsudvalget.

Betaling af turneringsgebyr Efter én sæson med kontant betaling ved afhentning af scorekort skifter vi tilbage til overførsel til klubben konto i Sydbank. Dette ændres af sikkerhedsmæssige grunde i forhold til håndtering af kontanter. Betalingsvilkårene fremgår af turneringsbestemmelserne for den enkelte turnering.

Generelle Turneringsbestemmelser Klubbens generelle turneringsbestemmelser har været genstand for en opdatering og tilpasning i forhold til diverse ændringer – eksempelvis betaling af turneringsgebyr, klubmesterskaber og rækkeinddeling. Af Carsten Tondering Turneringsudv.

12

De egentlige klubmesterskaber - den bedste dame og herre – spilles i 2010 over 4 dage, altså 4 runder eller 72 huller i alt. Mesterskaberne spilles som på EuropaTuren og andre store turneringer. Vi starter torsdag eftermiddag med løbende start. Efter 2. runde fredag er der cut, dvs. alene de 20 bedste scores eller lige med, går videre til finalerunderne lørdag og søndag. Disse mesterskaber spilles fra torsdag, den 1. juli til søndag den 4. juli. De 16 bedst placerede kvalificerer sig til klubmesterskaberne i hulspil, der afvikles i weekenden 10. og 11. juli. Aldersklassemesterskaberne – junior/midage/senior/veteran – spilles lørdag og søndag, den 21. og 22. august over 2 runder eller 36 huller. Læs mere om klubmesterskaberne i golfbox.dk Af Carsten Tondering Turneringsudvalget


Sydbank MasterCard – god grund til at puste sig op! Få et gratis Sydbank MasterCard … med masser af fordele. F.eks. kan du: • bruge kortet i mere end 25 mio. forretninger verden over og på internettet • købe for op til 30.000 kr. pr. måned • hæve kontanter – op til 5.000 kr. pr. dag • få op til 45 dages rentefri kredit • få udvidet reklamationsret, når du køber f.eks. tv og hårde hvidevarer med kortet. Få mere at vide – også om MasterCard med forsikring fordele ved kortet, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

7052.0109

Hvis du vil bestille et Sydbank MasterCard eller vil vide mere om de mange


turneringsoversigt 2010 Turneringsplan 2010 Aabenraa Golfklub Dato

Ugedag

Turneringsnavn

Turneringsform

Ansvarlig APR

11.04 17.04 25.04

søndag lørdag søndag

Frøs Herreds Sparekasse * D-række turnering SuperBrugsen Cup 2010 *

Slagspil/Stableford/ Gunstart Stableford / Gunstart Slagspil/Stableford/ Gunstart

01.05 16.05 23.05 27.05

lørdag søndag søndag torsdag

Jubilæumsturnering * Danfoss Open 2010 BYGMA Pinseturnering* D-række turnering

Stableford/Gunstart Fourball / Parturnering Greensome-stableford Stableford / Gunstart

Aabenraa G Turneringsu Turneringsu Turneringsu

04.06 05.06 05.06 06.06 06.06 13.06 17.06 19.06 23.06

fredag lørdag lørdag søndag søndag søndag torsdag lørdag onsdag

Turnering for sponsorer Elite Herrer Kval.række 1 mod Tønder Elite Herrer Kval.række 2 mod Kaj Lykke Elite Herrer Kval.række 1 mod Ribe 1 Elite Herrer Kval.række 2 mod Ribe 2 Pink Cup D-række turnering Nykredit Ægteparturnering LTH Skt. Hans Turnering

Stableford/Gunstart Hulspil Hulspil Hulspil Hulspil Stableford / Gunstart Foursome / Løbende start Greensome Par Turnering

Aabenraa G Aabenraa G Aabenraa G Aabenraa G Aabenraa G Tirsdagspig Turneringsu Turneringsu Turneringsu

1-4.07 torsdag-lørdag 10-11.07 lørdag-søndag 19.07 mandag

Dame/Herre Klubmesterskaber Dame/Herre Klubmesterskaber Junior Rangliste Turnering 2010

Slagspil Hulspil Slagspil

Aabenraa G Aabenraa G Juniorudval

07.08 07.08 08.08 21-22.08 26.08 29.08

lørdag lørdag søndag lørdag/søndag torsdag søndag

Elite Herrer Kval.række 1 mod Sønderjylland Elite Herrer Kval.række 2 mod Brundtland Danske Bank Generationsmatch Klubmesterskaber i Aldersrækker D-række turnering Royal Turnering *

Hulspil Hulspil Greensome / Gunstart Slagspil / Løbende start Stableford / Gunstart Slagspil/Stableford/Gunstart

Aabenraa G Aabenraa G Turneringsu Turneringsu Turneringsu Turneringsu

04.09 19.09 23.09

lørdag søndag torsdag

Profil Optik - Par turnering CBS ProShop Turnering D-række turnering

Greensome-stableford / løbende start Texas Scramble / Gunstart Stableford / Gunstart

Turneringsu Turneringsu Turneringsu

02.10

lørdag

Afslutningsturnering Begyndere

Stableford/Gunstart

Begynderud

17.10

søndag

Shell/7-Eleven Hjælperturnering

Bestball Hold/Gunstart

Aabenraa G

28.11

søndag

Juleturnering

Stableford / Gunstart

Turneringsu

Turneringsu Turneringsu Turneringsu

MA

JU

JU

AUG

SEPTE

OKTO

NOVEM

DECEM KLUB I KLUBBEN - MATCHER

Reservationer gælder generelt IKKE på helligdage

mandage Seniorklubben Gunstart kl. 9:00-13:00 (ingen spilledage i Juli) mandage Begynderturneringer Gunstart på forni kl. 17:30 eventuelt tidligere Tirsdage Tirsdagspigerne Fortrinsret fra kl. 15:30 - 17:00 (booking af 1 tee fra Onsdage Herreklubben Fortrinsret fra kl. 15:00 til 16:50 (ingen spilledage i J Fredage Juniorer Fortrinsret fra kl. 16:00 til 17:00 (ingen spilledage i J * = tællende turneringer på Order of Merit 2010 Vi anbefaler, at holde øje med turneringskalenderen på www.golfbox.dk og www.aabenraagolf.dk

14


g RIL

udvalget udvalget udvalget

AJ

Golfklub udvalget udvalget udvalget

UNI

Golfklub Golfklub Golfklub Golfklub Golfklub gerne udvalget udvalget udvalget

ULI

Golfklub Golfklub lget

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Bemærkning Åbningsturnering - Flaghejsning Hcp. 30 - 54

03-04-2010

Max Hcp 36 42

Lukket turnering for AaGK Turnering for Eagles Klubber 36 Hcp. 30 - 54

EMBER

udvalget udvalget udvalget

OBER

dvalget

Golfklub

MBER

udvalget

22.03 22.03 05.04

06.04 13.04 20.04

10:00 09:00 09:00 17:00

01.02 26.04 03.05 01.05

16.04 11.05 18.05 20.05

26.05 22.05 26.05 07.06

16.06 10.06 16.06 21.06

01.06

24.06

04.08 13.08 19.08 24.08

09:00 08:00 09:10 08:00 09:10

Hcp. 30 - 54 Åben turnering for alle

17:00 11:00 15:00

72 pr.par 72 pr.par

Klubmesterskaber over 72 huller Bedste 16 i begge rækker fra klubmesterskaberne i slagspil DGU-turnering

09:00

36

08:00 09:10 09:00

36

17:00 09:00

19.07 26.07 31.07 09.08

10:30 09:00 17:00

16.08 30.08 28.08

31.08 14.09 16.09

09:00

13.09

28.09

03.11

24.11

Turnering over 36 huller Hcp. 30 - 54

Par turnering - både mixed og fælles køn Holdturnering Hcp. 30 - 54

72 pr.par 36

Turnering for alle der har deltaget i begynderturneringer i årets løb Invitationsturnering

3-jerns turnering

Tilmeld./betaling Start Slut

09:00 09:00 09:00

Invitationsturnering

GUST

Golfklub Golfklub udvalget udvalget udvalget udvalget

Start Tid

09:00

54

10:00

MBER

e

a 19:00-19:30) Juli) Juli)

15


tirsdagspigerne Så er vi klar! Det har vi faktisk været i et stykke tid. Vi - er bestyrelsen for tirsdagspigerne og selvom nogle af vores bestyrelsesmøder her i vinter også har været ramt af forsinkelser og aflysninger på grund af sne og is, så er vi klar.

Klar med program for sæson 2010 • • • • • • •

Med tradition som påskematch (og solæg og snaps) Matcher med venskabsklubberne Toftlund og Sønderjylland Regelaften med Christian Nye matchformer Velvillige sponsorer Udflugtsdag En stor flok piger, der venter på at komme ud på ”de grønne løjper”

Husk også kryds i kalenderen til PINK CUP den 13. juni. Vi havde opstartsmødet er den 23. marts og nu glæder vi os til startskud på vores sæson. Programmet for 2010 ligger på hjemmesiden under ”Tirsdagspigerne” og vi ser frem til at mødes igen efter en lang vinter. Men der er altid plads til flere og de skal være velkommen. Kontakt en fra bestyrelsen (se hjemmeside) og så er man med. Vel mødt til en frisk og forhåbentlig grøn sæson. Birgit Skov Tirsdagspigerne

16


greenkeeper Sneskimmel Sneskimmel er den alvorligste af svampesygdomme på græsarealer. Sygdommen er en såkaldt udvintringssvamp. Der er flere forskellige typer af svampe: Microdochium nivale, Fusarium nivale og Gerlachia nivalis.

Vi har en plan for at komme så hurtigt over vinterskader som muligt.

Tallerkenstore plamager som breder sig ind over hinanden og med en rand gråhvidt til rosa mycelium er det sørgelige syn. Svampen kan godt være aktiv uden egentlig sne-dække.

• Så spreder vi NPK granulat ud og så prikker vi små huller med såkaldt hurtigprikker.

Svampen er aktiv ved temperaturer under 3 grader og optimalt mellem 1 til 3 grader. Selvom nogle vil hævde at det har været meget koldere, så har temperaturen og det fugtige klima under det langvarige sne-dække været optimalt for dens udvikling. Af græssorterne er det normalt hvenerne der rammes hårdest men i år er næsten alle sorter hårdt ramt. På vores greens har vi krybende hvene. På fairway og teesteder har vi blandinger af rødsvingel, alm. rajgræs og engrapgræs som er lidt mere modstandsdygtige.

• Vi starter med 2 ”lette” vertikalskæringer. For at bryde det fedtede slimagtige lag af dødt græs.

• Eftersåning med såkaldt ”pighvalse-såmaskine” • På greens sår vi en ny type kryb. hvene, der ifølge forsøg er ret modstandsdygtig overfor svampeangreb og i det hele taget mere robust. • Vi bruger en ny type frø der er coatet med gødning og som fremskynder spiringsprocessen noget • Topdressing i pænt lag • Lige omkring selve fremspiringen af de meget små sarte græsser, er det vigtigt at undgå for meget trafik. Jeppe V. Decker

Vi forsøger at forebygge svampen ved at undgå for tyk filtlag og holde ph omkring 6-6,5, holde vækstlaget veldrænet, undgå skygge og begrænse tildeling af kvælstof i efteråret. Fjerne dug fra greens. Der findes ingen effektive midler, der er tilladte til bekæmpelse af svampe på golfbaner og græsplæner.

Sådan ser sneskimmel ud

17


begynderudvalget Store forventninger til sæson 2010 Det er med store forventninger til den kommende sæson, at begynderudvalget i Aabenraa Golfklub går den nye sæson i møde. Men det er også med en erkendelse af, at det for tiden - og sikkert også i de kommende år – vil blive en stor opgave for udvalget og for klubben og dens medlemmer at sikre, at vi får en passende andel at de begyndere, som hvert år går i gang med golfen i vor landsdel..

hvor familie, venner, arbejdskammerater og naboer spiller golf. Så vi kan kun opfordre klubbens medlemmer til at gøre opmærksom på disse 7 punkter, når man møder nye ”emner” til vor dejlige sport. Men klubben og begynderudvalget vil ikke kun vente på, at de nye medlemmer kommer ind ad døren – vi vil også være opsøgende.

For der er kamp om de nye begyndere!! Alle klubber finder på nyt i form af kortvarig uddannelse, indendørs træning m.v., og vi har også lagt hovederne i blød for at gøre netop vor klub interessant for nye golfspillere.

Hvad kan vi så byde på: Som den yngste golfklub i Sønderjylland er vi stadig præget af pionérånden fra starten i 2004, og den sociale del af golfsporten er sat i højsædet.

1. Såvel øve-området som selve golfbanen ligger smukt placeret på Løjtland. 2. Begynderuddannelse foregår holdvis, så vore nye medlemmer straks møder ligestillede ud i golfsporten. 3. Vi fastholder en særdeles grundig uddannelse – såvel for praktik som teori. 4. Såvel den praktiske som den teoretiske undervisning afvikles indenfor kun 1 måned, og DGU-kort kan være opnået i løbet af 8 uger. 5. Efter overståede prøver vil deltagelse i de 3 førstkommende begynderturneringer være indeholdt i betalingen for et prøvemedlemskab. 6. Prisen for et prøvemedlemskab er kun kr. 700,00 Større undersøgelser, som DGU har stået for, viser, at de fleste nye golfspillere vælger den klub, der ligger geografisk tættest på egen bopæl, men også efter

18

SPILTEMPO 1.

Hold altid øje med din egen og andres bolde, mærk jer hvor de lander. Slå en provisorisk hvis I er i tvivl om den første bold kan findes.

2.

Hjælp andre med at lede efter deres bold.

3.

Saml bolden op når alle slag er brugt.

4.

Gå i raskt tempo på banen , og gør dig klar til at slå det næste slag, også inden du når bolden. ( tænk på afstand og jernvalg )

5.

Hold trit med spillerne foran.

6.

Placer jeres bag`s hensigtsmæssigt ved green, så I er klar til hurtigt at gå til næste teested.

7.

På næste teested føres jeres scorekort

8.

Der henstilles til, at man begrænser antallet af nybegyndere i boldene på dage og tidspunkter hvor banen er hårdt belastet.

Vis altid hensyn overfor andre spillere, så glider spillet på bedste måde, og alle får en god runde golf.


begynderudvalget

Følgende aktiviteter er afviklet/vil blive afviklet: 1. Hvervekampagne den 20.3. på gågaden i Aabenraa sammen med Sønderjyllands Golfklub. 2. Ambassadører i omegnsbyerne vil ”vise flaget”, og fortælle om Aabenraa Golfklub. 3. Golfens Dag finder i år sted den 25.04., hvor vi håber på mange gæster. 4. Ikke-golfere kan i april og maj spille på 18-huls banen med vore medlemmer på bestemte dage og tider. 5. Aabenraa Golfklub afholder den 15.05. det første Aabenraa-Mesterskab for Firmahold. Vi håber på en fuldt besat turnering med 32 hold, og dermed min. 64 ikke-golfere på banen. Vi håber selvfølgelig, at disse aktiviteter, forkortelsen af uddannelsesperioden og den nedsatte pris for at komme i gang, vil få rigtig mange til at melde sig til vore begynderhold, hvoraf de første starter i begyndelsen af april. De nye begyndere kan efter planen deltage i begynderturneringer allerede fra den 3. maj, så vi vil samtidig kraftigt opfordre til, at de medlemmer fra tidligere begynderhold, som endnu ikke har fået det ”grønne” kort, kommer ud at starthullerne, når vi tager hul på årets mange begynderturneringer mandag, den 12. april. Derved kan de nå at få kortet, INDEN der kommer rigtigt pres på i starten af maj. Til slut skal lige nævnes, at begynderudvalget i denne sæson udgøres af: Dorte Kjær Holdt-Hansen, Inge Aagaard Andersen, Torben Svenningsen, Vagn Skov, Arne Broberg, Finn Aagaard Andersen og naturligvis træner Christian T. Schønfeldt.

Hvornår skal der lukkes igennem? 1. Når I skal ud at lede efter en bold, og I kan se at det tager mere en ca. 1 minut. Efter gennemlukningen har I 5 minutter at lede i. Brug tiden til at lede efter bolden medens de andre går forbi. 2. Når der er en hurtigere bold bag jer. Luk helst igennem på teestedet. 3. Hold altid øje med om den bagfrakommende flight står og venter. 4. Når der står spillere og venter på teestedet på par- tre- hullerne og I er på green. Marker bolden og gå til side og lad de ventende slå ud, medens de er på vej til green kan I putte færdig. 5. Gør tydeligt tegn når I lukker igennem, og gå til side. At lukke igennem er helt naturligt for en golfspiller uanset handicap.

Finn Aagaard Andersen

19


juniorudvalget

Så starter juniorsæsonen igen, og i år med et par nye tiltag, som vi forventer os meget af.

Vi skal selv afholde en kredsturnering i august.

For det første har DGU delt landets distrikter op i kredse. For vores klub betyder det, at ud over de gamle G8 klubber får vi mulighed for at spille mod juniorer fra Fredericia, Kolding og Birkemose Golfklub. Disse kredsturneringer skal afvikles over 6 matcher i løbet af sæsonen og disse kredsmatcher gælder især juniorer, der ligger i handicap fra 26,5 og op. Der spilles kun over 9 huller og hver klub kan stille med 10 spillere. Første kredsmatch finder sted i Haderslev allerede den 26/4, så tænk allerede nu over, om dette tilbud er noget for dig, for der bliver rift om pladserne.

Dernæst har vi i klubben oprettet en lille ”elitetrup”. Enkelte juniorer var sidste år udtaget til at træne som ”Eaglesboblere”, men på grund af økonomien, er der her skåret ned på deltagere i denne trup, hvilket betød, at nogle af vore dygtige juniorspillere røg ud af denne fællestræning. Dette forsøger vi så i klubben selv at råde bod på, og vil derfor støtte dem med bl.andet ekstra træning. At dette forpligter, ved juniorerne udmærket, så de er klar til at hjælpe ved fredagsmatcherne og ved den øvrige juniortræning. Desuden har vi fået et stort ønske opfyldt i juniorafdelingen. Da vi efterhånden deltog i flere og flere udenbys matcher, opstod ønsket om en trailer. Nu har en venlig sponsor ydet et bidrag således vi blev i stand til at få dette ønske opfyldt. Traileren er bestilt og vil stå klar når sæsonen starter. Ellers vil sæsonen ikke byde på de store forandringer. Jo, én ting ændrer sig. Der bliver kun juniortræning om onsdagen, fredagsmatcherne kører over hele sæsonen, med pause i sommerferien, og en sommerlejr vil der også blive plads til. Desuden vil der også blive tilbud om fællescamp som sidste år mellem de sønderjyske klubber, hvor der bliver match i henholdsvis Sønderjyllands Golfklub og hos os. Juniorudvalget.

20


lidt ud over det sædvanlige

Løjt Kirkeby · Telefon 7461 7512 ÅBNINGSTIDER - BAKE OFF: Mandag - fredag 7.00-19.00 Lørdag 7.00-16.00 Søndag 7.00-11.00 ÅBNINGSTIDER - BRUGSEN: Mandag - fredag 9.00-19.00 Lørdag 8.00-16.00 Søndag LUKKET

- altid billig benzin

Apotekudsalg (Svane Apotek)

21


Nyt fra DGU’s Handicapkomite Efter at det nu i to sæsoner har været muligt for spillere med handicap over 18,5 at blive handicapreguleret for scores fra ni-hullers runder, har DGU’s Handicapkomité foretaget en evaluering af reglerne på området. Handicap-komiteen kan konstatere, at regulering af scores fra henholdsvis for- og bag-ni efter en privat 18 hullers runde håndteres forskelligt i klubberne.

Efter spil af en 18 hullers privatrunde reguleres udelukkende for 18 huller. Ved turneringer reguleres kun for det antal huller, der er fastsat i turneringsbetingelserne. Med venlig hilsen Dansk Golf Union Handicap & Course Rating Komitéen Ole Vagtborg

Praksis har hidtil været, at man efter en privat 18 hullers runde på mindre end 36 Stableford-point, men hvor resultatet af ni huller – for- eller bagni - kunne udløse en nedregulering, har haft mulighed for at indlevere scorekortet med disse ni huller til regulering. Da det ikke i alle klubber er muligt at begynde en runde på 10. hul, har flere klubber hidtil skulle tage stilling til, om det var muligt at blive reguleret for spil på bag-ni. Dette har medført at nogle spillere ikke har kunnet få reguleret scorekort spillet på bag-ni, hvilket betyder en forskelsbehandling af medlemmerne i de enkelte klubber. DGU’s Handicapkomité har derfor besluttet, at det ikke længere er muligt at blive reguleret for 9 huller, hvis de ni huller er en del af en 18 hullers runde. DGU følger dermed også EGA’s regler på dette område. Det betyder, at et indleveret scorekort på ni huller – for- eller bag-ni - beregnes på normal vis med tillæg af 18 Stableford-point for de ikke spillede ni huller.

Order of Merit i Aabenraa Golfklub Vinder af Order of Merit 2009: Preben Westh - Tillykke med det flotte resultat Order af Merrit 2010: For at komme i betragtning ved Order of Merit i 2010 skal man have deltaget i minimum 4 ud af 5 turneringer som tæller med i Order of Merit. Følgende turneringer er tællende: 11.4 Frøs Åbningsturnering 25.4 SuperBrugsen Cup 2010 01.5 Jubilæumsturnering 2010 23.5 Bygma Pinseturnering 29.8 Royal turnering Vinder er den spiller som har opnået gennemsnitligt flest stableford point. Har man deltaget i alle 5 turneringer er det de 4 bedste resultater som er tællende. Turneringsudvalget

22


Startere efterlyses !!! Igennem de sidste par år har et stort antal medlemmer i Aabenraa Golfklub ydet en ekstra indsats som startere i weekends og på helligdage – altså dage, hvor der er ekstra stort pres på banen. Klubben betragter det som en meget vigtig opgave, idet der herigennem ydes en særlig service overfor såvel gæster som medlemmer. Man sikrer, at de aftalte starttider overholdes, men også at golfere, der måske ikke har fået bestilt tid, også får en chance for at komme ud at spille på en travl dag. På gode sommerdage spiller op til 200 golfspillere ud fra 1. tee, og det er derfor en vigtig opgave for starteren at sikre, at der spilles ud i 4-bolde, når der er særligt pres på banen.

Det giver 70-80 poster, der skal besættes i løbet af en sæson, og da det nuværende korps er på 17 personer, vil vi hermed gerne appellere til andre medlemmer med interesse for at deltage i løsning af denne opgave til at henvende sig til Finn Aagaard Andersen på tlf. 86 98 89 86 eller på mail-adressen finge@webspeed.dk. Kunne vi komme op på 25 personer, vil det være 3 vagter til hver, hvilket gør deltagelse lidt mere overkommelig for den enkelte. Skulle nogen/nogle have mod på et mere permanent job, vil undertegnede naturligvis også gerne høre herom. Finn Aagaard Andersen

På de enkelte dage vil det som regel være sådan, at 1. ”vagt” er fra kl. 09.00 – kl. 11.30, og 2. ”vagt” kl. 11.30 – kl. 14.00.

Nøgler laves - mens du venter!

Løjt Storegade, 6200 Aabenraa NÆRBUTIKKEN MED BREDT UDVALG INDEN FOR: AVISER - BLADE - IS - SLIK - VIDEO - NØGLER POSTBUTIK - BENZIN - DIESEL - mv

23


medlemsinformation På Aabenraa Golfklub´s sidste generalforsamling blev der fra salen spurgt ind til den organisatoriske og økonomiske sammenhæng i Aabenraa Golfklub, dels på baggrund af den nuværende kontruktion, dels den fremtidige ifm. opførsel af et evt. klubhus. Da der løbende kommer nye medlemmer til klubben, som ikke har kendskab til det forløb der var forud for stiftelsen af golfbanen, og dermed hvorfor konstruktionen blev som den er i dag, har bestyrelsen derfor udarbejdet følgende ”baggrundsinformation”, som til enhver tid vil ligge på klubbens hjemmeside.

Konstruktionen og økonomien i Aabenraa Golfklub Da Jan Aagaard Andersen, initiativtager til dannelsen af Aabenraa Golfklub, skulle finde midlerne til den store investering det er at etablere en golfbane, blev der trukket på mange kontakter. Der var kontakt til banker, byrådet, investorer, Dansk Folkeferie (nuværende Folkeferie.dk) og Thorkild Kristensen Group. Med til forklaringen af konstruktionen, hører historien om hvordan kontakterne til ovennævnte forløb, og i sidste ende mundede ud i dannelsen af foreningen ”Aabenraa Golfklub”, og den erhvervsdrivende fond ”Aabenraa Golfbane”. Det hele startede med ideen om at anlægge en golfbane på Løjt Land. Her eksisterede der en gammel lokalplan, for et område beliggende umiddelbart op af Løjt Feriecenter. Planerne var udtænkt tilbage i begyndelsen af 90´erne, men blev aldrig ført ud i livet, fordi fagforeningen dengang ikke mente at golfbaner var noget for deres medlemmer. Derfor fik Dansk Folkeferie aldrig opført en golfbane, om end man endda var så langt, at noget af jorden efter sigende allerede var købt. Det var derfor nærliggende igen at tage kontakt til Dansk Folkeferie, hvilket Jan Aagaard Andersen så gjorde. Kontakten viste sig ret hurtigt ikke at kunne føre til, at Dansk Folkeferie kunne involvere sig i skabelsen af en golfbane. Det skyldes at der var kommet nye regler for Feriefonden, som jo stod bag de centre Dansk Folkeferie drev, og derfor kunne de ikke længere låne penge ud til nye byggerier, fordi det iht. en EU dom, ville være konkurrenceforvridende set ift. hoteller o.l. Disse regler betød også, at Dansk Folkeferie skulle

24

til at tilbagebetale deres lån, og, med al ære og respekt for Dansk Folkeferie, så havde de igennem de sidste mange år, ikke været i stand til at tjene penge på deres aktiviteter. Eneste mulighed for Dansk Folkeferie, var derfor at begynde at realisere deres centre. Dansk Folkeferie var derfor allerede i kontakt med Thorkild Kristensen Group (TK). Der pågik forhandlinger om at TK skulle overtage samtlige 140 huse i Løjt Feriecenter, hvorefter de ville påtage sig at sælge disse til private. TK kunne heldigvis se det fornuftige i, at de, når de skulle sælge husene, kunne annoncere med en golfbane lige udenfor døren, og Jan Aagaard Andersen, indgik herefter den aftale, at såfremt han kunne finde min. 300 interessenter som ville støtte stiftelsen af en golfbane, så ville TK opføre en 18-hullers golfbane. Samtidig blev der naturligvis indgået aftale om, på hvilke vilkår TK skulle afhænde banen til golfklubben, eller 3. part, såfremt golfklubben var i stand til at finde midlerne til at købe banen af TK. I den


sammenhæng ville klubben kunne købe banen billigere end opførselsprisen, nærmere betegnet med 4. mio. i rabat, fordi TK kunne bruge banen markedsføringsmæssigt til salg af sine huse. Hvervning af interesserede gik i gang, og efter at Aabenraa Golfklub blev stiftet som forening, blev der nu flere hænder til at hjælpe med at skaffe medlemmer. Alle medlemmer skulle betale et interessegebyr på kr. 300,00, det vi i dag fortsat opretholder som indmeldelsesgebyr, og det at gebyret blev betalt, styrkede TK i troen på at der var medlemmer nok at bygge på fremover. Da de 300 medlemmer var nået i Aabenraa Golfklub, accepterede TK dermed at byggeriet kunne påbegyndes. Sideløbende med stiftelsen af Aabenraa Golfklub, blev der arbejdet på at finde finansiering til at købe banen fri. Banen som stod i ca. 17 mio. incl. moms, kunne overtages til en pris af ca. 12,0, tillagt i alt ca. 0,9 mio. til omkostninger til advokat mm. Forskellen op til de 17 mio. findes via det omtalte tilskud fra Thorkild Kristensen Group på 4 mio. samt momsen, som de havde fratrukket ved opførslen og som ifm. salg til golfklubben blev ”overdraget” som en momsreguleringsforpligtelse. Denne forpligtelse aftrappes årligt i 10 år. Denne købesum, på i alt næsten 13,0 mio. blev søgt finansieret på forskellig vis. Først og fremmest blev der indgået aftale med DLR (Dansk Landbrugs Realkredit), at de ville yde et lån på ca. 60% af jordværdien, hvilket tilsvarede ca. 4,1 mio. Dernæst blev der indgået en aftale med Sydbank om etablering af et anlægslån på 4,95 mio. I den forbindelse gik 5 banker yderligere med i at stille garanti for en kassekredit på 750.000. Fra Aabenraa Kommune blev der givet tilsagn om et rente og afdragsfrit lån i 10 år, i alt 1,0 mio. kr.

Fra SIKA, blev der ligeledes ydet et rente og afdragsfrit lån, på kr. 750.000. Modsat alle andre beløb fra SIKA, som altid har været tilskud, blev vort et lån, fordi SIKA havde svært ved at få investering i jord til at passe ind i deres vedtægter. Endelig udlånte golfklubben det resterende beløb til fonden, hvorved der samlet set var fundet finansiering til købet. Disse midler var kommet til veje, via medlemmernes indbetaling af indskud. Siden etablering af fonden har denne således kun haft med udlejning af banen at gøre. En udlejning som skal ske med momsberegning, fordi der har været trukket moms ifm. anlæggelsen af golfbanen. Siden stiftelsen er der sket det i fonden, at fonden har opnået et meget større realkreditlån fra Nykredit, således at såvel lånet fra DLR og anlægslånet fra Sydbank har kunnet indfries. Det har betydet en lavere rente på lånet. Lånet vi har nu ved Nykredit er et F1 lån med årlig rentetilskrivning. Den usikkerhed der kan ligge omkring renten, er imidlertid dækket af en ”renteswap”, som sikrer en øvre grænse for hvad vi kan betale, nemlig max. 4,35% i rente. I 2007 købte fonden i øvrigt ejendommen, beliggende syd for og langs hul 7/8. Siden banens stiftelse havde der været problemer med udmatrikulering af jorden fra denne ejendom til golfbane. Denne ejendom blev ultimo 2008 afhændet med en mindre fortjeneste, efter af de matrikulære forhold endeligt var afklaret. Driften i fonden har ikke været overskudsgivende, idet lejeindtægterne fra banen ikke har tilsvaret udgifterne. Vi ønsker imidlertid at holde huslejeindtægten nede, for derved også at holde momsen nede på den regning der sendes for lejen. I 2009 ansøger klubben, ifm. at et kommende klubhusbyggeri er under planlægning, kommunen og SIKA om eftergivelse af gælden til begge parter. Kommunen afviser at eftergive gælden men SIKA, som i mellemtiden er nedlagt, eftergiver gælden.

25


Af den grund kan vi i 2009 regnskabet indtægtsføre kr. 750.000 som eftergivet gæld, hvilket naturligvis kun kan ske i fonden, da det er her lånet er ydet. Bestyrelsen i fonden er i øvrigt selvsupplerende, idet dog golfklubbens baneudvalgsformand skal sidde i bestyrelsen. Bestyrelsen består pt. af Advokat Jens Jepsen (formand), Jan Aagaard Andersen, Klavs Veibye Johannsen og René Aagaard Andersen. Ved det førstkommende bestyrelsesmøde i fonden, som holdes 18/4 2010, bliver der indvalgt 2 nye medlemmer, idet Jens og René udtræder af bestyrelsen. Indvalgt bliver Torben Busch Jensen samt Svend Pedersen, Bestyrelsesmedlem i Aabenraa Golfklub. At fonden er selvsupplerende, sikrer at bestyrelsen til enhver tid, vil bestå af personer med en nær tilknytning til Aabenraa Golfklub, som på alle måder ønsker at gøre det bedste for klub og fond. At fonden er selvejende, betyder jo, at det er fondens bestyrelse, som alene bestemmer hvad der sker i fonden, for der holdes ikke generalforsamling for medlemmer, for der er jo ingen ”ejere” som vi eks. har i golfklubben.

26

Som efterlyst på generalforsamling i golfklubben i februar 2010, vil fondens økonomi dog blive kort præsenteret på kommende generalforsamlinger i golfklubben, idet fonden er en naturlig del af golfklubbens ”organisation”, om end golfklubben altså ikke ejer fonden. Det skal endeligt nævnes, at fonden efter de 10 år, hvor momsforpligtelsen løber, vil blive ansøgt fusioneret sammen med golfklubben, således at klub og bane fra det tidspunkt bliver ”en enhed” uden husleje imellem hinanden. Med venlig hilsen Jonna Andersen Formand – Aabenraa Golfklub


Obligationstegning – pensionsmidler - status Stort set siden generalforsamlingen har vi i samarbejde med Sydbank, arbejdet med en fornyet undersøgelse af muligheden for, at anvende pensionsmidler til køb af de obligationer vi ønsker at udstede ifm. klubhusbyggeriet.

muligt at tilkendegive deres interesse for obligationstegningen, nu afklaringen foreligger, så vi kan se hvor meget vi herefter mangler.

Muligheden foreligger, de skal dog udstedes af et A/S og ikke en fond, men den ændring ville vi kunne leve med. Problemet er imidlertid, at omkostningerne til etablering af obligationerne, ligger i størrelsesordenen 500.000!

Da vi således ikke har samlet alle 2,2 mio. kr. endnu, afventer bestyrelsen tilkendegivelserne fra de sidste medlemmer og svar fra fondene, inden bestyrelsen tager beslutning om indkaldelse til generalforsamling for at diskutere klubhusbyggeriet med medlemmerne.

Det er nemlig en forudsætning for at anvende pensionsmidler, at obligationerne kan handles på et reguleret marked, hvilket vil sige en fondsbørs. For at blive optaget på en børs skal der udarbejdes et vidtgående børsprospekt, og dertil skal der bruges advokater og rådgivere, og det vil derfor løbe op i en anseelig omkostning, som set i forhold til det samlede obligationsbeløb ikke vil stå mål med provenuet.

Det kan endvidere oplyses, at klubben har rettet flere henvendelser til fonde, som der afventes svar fra.

Bestyrelse/Bygningsudvalg

Dertil kommer, at der løbende vil være mange omkostninger forbundet med at have obligationerne noteret, idet der ud over gebyrer mm. løbende skal ske en orientering til børsen om udviklingen i det selskab som har udstedt obligationerne. Vi har også undersøgt muligheden for at etablere obligationerne på en udenlandsk børs, men omkostningsniveauet svarer til det danske. For nuværende mangler vi således at tegne obligationer for ca. 830.000 kr. Vi ved imidlertid også at en del medlemmer ikke har svaret på om de vil tegne obligationer eller ej, fordi de har afventet svar på ovennævnte spørgsmål. Vi anmoder derfor disse medlemmer til hurtigst

27


sponsorudvalget Så er Påsken overstået og vor bane er igen åben efter en hård start her i 2010. Vi glæder os igen til at tage imod både medlemmer og gæster – og specielt vores sponsorer og deres gæster i 2010. Alle sponsorbilletter for 2010 er delt ud og banen står klar til at tage imod besøg. I løbet af 2010 er der naturligvis en dag vi ser frem til i sponsorudvalget – og det bliver i år fredag, 4. juni hvor vi igen tager imod alle vores sponsorer til en dejlig dag på golfbanen. Vi vil igen fra sponsorudvalget forsøge at krydre dagen med et par interessante indlæg/ besøg, men intet er endnu sat helt på plads. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen og så følger den endelige invitation senere.

Nye tiltag Sponsorudvalget har lavet et par nye tiltag i løbet af vinteren for at gøre lidt ekstra for vores sponsorer. Aabenraa Golfklub har blandt andet byttet greenfee billetter med en del andre klubber i Jylland, således at den største del af vores sponsorer i år ikke kun modtager greenfee billetter til vor bane – men også til 1 til 2 andre baner. Vi håber fra udvalgets side, at dette tiltag bliver godt modtaget ved vores sponsorer og vi håber, at kunne tilbyde sponsorerne endnu mere af den vej til næste år. Desuden har vi fået lavet en ny sponsorpjece og specificeret indholdet og ”tilbagebetalingen” på alle sponsorkroner. Alle sponsorer har ret til en greenfee billet til Aabenraa Golfklub pr. kr. 1.000,- i sponsorat. Desuden er ovennævnte byttede billetter uddelt til alle sponsorer der samlet ligger over kr. 5.000,- i sponsorat. For hver kr. 5.000,- i sponsorat vil en sponsor have ret til at udsende et nyhedsbrev indeholdende tilbud til vores medlemmer – dvs. er sponsorens årlige beløb på kr. 15.000,- vil denne ene sponsor have ret til at udsende 3 tilbud i løbet af året. Disse bliver naturligvis kun sendt til

28

de medlemmer, der har sagt ja til at modtage nyhedsbreve fra vores sponsorer under tilmelding til Nyhedsbreve. Der vil i disse nyhedsbreve naturligvis blive lagt vægt på, at tilbuddene henvender sig til vores medlemmer. Samtidig arbejder vi i udvalget på at gøre mere for vore sponsorer til fordel for både sponsorer og medlemmer. Dette arbejde vil dog nok ikke være tilendebragt i 2010 – men vi håber, at kunne introducere noget helt nyt for alle i 2011. Og der er mange andre ting i støbeskeen som skal gøre Aabenraa Golfklub til en endnu mere attraktiv partner for alle sponsorer.

Herunder lidt fakta om Aabenraa Golfklub • Aabenraa Golfklub er stiftet i 2003 og åbnede alle 18 huller i 2005 • I dag har klubben samlet over 700 medlemmer og årligt over 4.000 gæster • I 2008 blev der spillet 24.546 registrerede runder i Aabenraa Golfklub – i 2009 var tallet 26.236 • Dermed bliver vores flag og hul kopper på banen eksponeret ca. 500.000 gange årligt • Før hver runde opholder en spiller sig ca. 20 minutter på drivingrange for at varme op. Dermed bliver der slået over 2 millioner bolde på drivingrange årligt. Dette er uden de bolde der bliver slået, når et medlem eller en gæst bare træner på drivingrange. • Desuden er næsten alle på putting green inden en runde – dermed bliver hvert flag på putting green eksponeret ca. 250.000 gange årligt – igen uden de eksponeringer der sker, når et medlem eller en gæst bare træner på putting green. • Aabenraa Golfklubs hjemmeside havde i 2008 over 50.000 besøgende. I 2009 var dette stegt til mere end 70.000 besøgende. Vi er i sponsorudvalget overbevist om, at


ovenstående gør Aabenraa Golfklub til en utrolig attraktiv samarbejdspartner for alle vores sponsorer. Dog har vi stadig sponsorater til salg i klubben. Derfor hører vi selvfølgelig stadig også gerne fra medlemmer der har ideer til mulige sponsorer og dermed kan være med til at sikre Aabenraa Golfklubs fortsatte positive udvikling. Alle forslag modtages på sponsor@aabenraagolf.dk og her kan man også henvende sig for at få vores sponsormateriale. På vegne af Sponsorudvalget René Aagaard Andersen Formand

få dit liv på væggen eller få din virksomhed på væggen

dine minder - dine billeder - dine guldklumper - dit kunstværk på ægte canvas og så i dine mål - unikt og anderledes, en perfekt gaveidé. Hvorfor hænge ligegyldig kunst på væggen - når dit eget liv/billeder kan blive til et unikt kunstværk?

Priseksempler Enkelte billeder 40x40 cm 3 stk. 30x30 cm

995,1.295,-

Collager 40x40 cm 90x30 cm 120x50 cm 150x60 cm

1.295,1.495,2.595,3.495,-

Ring og få en snak om dine muligheder.

HUSK - Gewihr kan også...

tryksager - hjemmesider - storformatprint - digitalprint - brochurer - klubblade - annoncer mv. Kort sagt - et rigtigt mangetingsbureau.

www.gewihr.dk Vestergade 12 · 6200 Aabenraa · Tlf. 321 05 321 · mail@gewihr.dk

29


seniorklubben Program for seniorklubben 2010 12-04

Åbningsturnering stableford

19-04

Stableford

26-04

Stableford

03-05

Stableford

10-05

Stableford

13-05

Besøg af Aarhus Aadal

17-05

Stableford

25-05

Den gyldne bold. Stableford

31-05

udflugt til Nordborg. Program senere

07-06

Udflugt til Leck, Tyskland. Program senere

14-06

Stableford

21-06

Stableford

28-06

Sommerafslutning Texas skramble

02-06

Stableford

09-08

Stableford

16-08

Stableford

23-08

Nordborg på besøg

30-08

Stableford

06-09

Besøg fra Ribe

13-09

Stableford

20-09

Stableford

27-09

Stableford

04-10

Den gyldne bold. Stableford

11-10

Stableford

18-10

Stableford

25-10

Stableford

01-11

Holdspil 9 huller. 11.30 Generalforsamling

08-11

Holdspil 9 huller. 11.30 Julefrokost

30


ELITE Nyt Fra Eliteudvalget Så er Eliteafdelingen også klar til at tage fat på en ny sæson. Efter et lidt ”skævt” 2009, hvor vores 4. divisionshold desværre rykkede ned, har Aabenraa Golfklub i 2010 to herre hold tilmeldt i Kvalifikationsrækken. Disse hold spiller i henholdsvis pulje 16 (Ribe 1, Tønder og Sønderjyllands Golfklub) og pulje 19 (Ribe 2, Toftlund og Kaj Lykke 2). Begge hold skal dermed spille 6 matcher igennem året på disse datoer: 1 og 2. maj, 5 og 6. juni, 7 og 8. august. Disse datoer gælder for begge hold. Hjemmekampene for de der gerne vil følge med på banen ligger den 5 og 6. juni og den 7. august. På disse 3 datoer spiller begge hold hjemme lige efter hinanden fra kl. 8:00. Det ligner et par hårde puljer holdene er kommet i, med det er klart, at der kun er et sæson mål for 2010 – og det er oprykning for minimum et af holdene til 4 division.

Brugsen Cup den 25. april også være gældende. Der er skrevet rundt til alle ”lav” handicappere i klubben angående elitegolf i Aabenraa Golfklub, men skulle der være interesserede spillere, så er de velkommen til at kontakte kontoret og høre mere. Dog vil et handicap på under 11 være påkrævet. Over vinteren er der blevet valgt et nyt eliteudvalg, da Lars Nissen Callesen har valgt at ligge sine kræfter i Juniorudvalget i stedet. Vi siger tak til Lars for indsatsen. Det nye udvalg vil bestå af Paw Svare, Kenneth Tofte Sørensen og Peter Stougaard. Vi siger velkomne til alle i udvalget. Og så håber vi alle bare på godt vejr og grønne greens, så året sæson kan komme i gang. Med venlig hilsen Eliteudvalget.

Holdene vil i år afholde ”Kvalifikationsturneringer” for at fastsætte hvem der skal spille på hvilket hold. Derfor vi alle medlemmer i weekenderne op til spilledatoerne kunne se en ”Elite” turnering booket på lørdage/søndage i Golfbox. Tilmelding til denne turnering er forbeholdt de ca. 25 spillere der i dag er i Elitetruppen – det er altså ikke en ”åben turnering” for alle. De første 2 kvaler er fastlagt til lørdag den 17. april, lørdag den 24. april og ligeledes vil eventuel deltagelse i Super

31


Klubblade fra Aabenraa Golfklub  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you