Page 1

Åbne Døre

Nr. 11 - November 2013

Tjener verdens forfulgte kristne

EN KIRKE PÅ KNÆ En rolle at spille side 3

Sammenbrud bringer Mellemøstens kristne i fare side 11

side 4-7

Flere hemmelige agenter i Kina side 12

Tørstig side 13


Åbne Døre er en upolitisk, international organisation, der arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over. Åbne Døres målsætning er: • Personligt at overlevere bibler og undervisningsmateriale til kristne i lukkede lande, samt give dem oplæring. • Forberede kristne i truede lande til at møde forfølgelse og lidelse. • Udfordre kristne i den frie verden til at tjene de forfulgte kristne. Open Doors International Grundlægger: Broder Andreas r Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062, 7500 Holstebro Tlf.: 9740 7781 Fax 9740 7783 E-mail: denmark@opendoors.org Hjemmeside: www.forfulgt.dk www.åbnedøresunge.dk Reg. 9674 Kontonr. : 389 4622 Giro: 389-4622 Åbne Døres Blad Ansvh. redaktør: JBK Redaktør: SF AD: SH Oplag: 9.000 Eftertryk og citat er tilladt med tydelig kildeangivelse. Open Doors Sverige Telefon: 019-31 05 00 Box 48 701 40 Örebro E-mail: sweden@opendoors.org www.open-doors.se Kontonummer: 1220 01 20427 Svensk bankgironummer: 5951-8464 Open Doors Finland The account number for Open Doors in Finland is 800007-10032254 Forside: Syrisk dreng Næste blad udkommer ca. 1.12. 2013


En rolle at spille Mediernes opmærksomhed har i længere tid været rettet mod Syrien, og med jævne mellemrum dukker nye informationer op, som viser borgerkrigens mange forfærdelige facetter. Ikke mindst giftgasangrebet mod civile syrere var med til at rette verdens øjne mod Syrien. Det krævede handling. Men hvad er det rette at gøre? I den syriske konflikt er intet sort eller hvidt, og helte og skurke er svære at skelne fra hinanden. Gennem to år med borgerkrig har den syriske befolkning mødt stor brutalitet fra begge lejre: Fra en regering, der først og fremmest tjener sig selv og ingen midler skyr for at bevare magten, og fra en fragmenteret opposition, der nok følges samme vej men mod vidt forskellige mål, for nogle et Syrien underlagt islam. Dette blad handler om kirken i Syrien; en kirke, der befinder sig midt i tragedien, i ingenmandsland mellem to stridende parter; en kirke, der lider og efter snart 2000 års tilstedeværelse i landet nu trues med udslettelse. Alligevel overses den i høj grad af medier og magthavere. Men kirken lever endnu, fordi kristne har taget et valg: De har valgt at blive, ikke at løbe. De har valgt at omfavne lidelsen, for at andres smerte må blive hjulpet. For at kunne nå sine landsmænd og for at håbet og det kristne vidnesbyrd ikke skal forsvinde fra Syrien. ”Det er vores tid nu”, siger en pastor Edward, præst i en af Damaskus’ kirker. Tid til at gøre det, som kirken er sat på jorden for at gøre, og som ingen anden kan. Gud står ikke udenfor i Syrien! Han er ikke begrænset af barrikader eller bombetrusler. Krigen var ikke en streg i regningen, som kuldsejler Himmerigets ekspansionsplaner. Den kom ikke engang som en overraskelse for Ham. Kirkeledere i Syrien føler, at Gud havde forberedt sin kirke på denne tid. På samme måde følte Åbne Døre-medarbejdere allerede inden de første synlige tegn på konflikt en tilskyndelse til at opbygge et netværk blandt kirker i Syrien. Det er gennem det, at Åbne Døre i dag støtter landets kristne. Men kirken i Syrien har brug for mere end økonomisk opbakning. De har brug for bøn, for det er i den åndelige dimension, at den største kamp står. Og de har brug for en stemme. Kirken i Syrien beder kristne i den frie verden appellere til deres ledere. Syriens kristne bringer store ofre for at nå deres landsmænd og giver kirken i Danmark en mulighed for at skinne sammen med dem: ”I har en opgave”, siger en syrisk præst, ”ikke alene i at hjælpe os med at nå vores landsmænd med mad og medicin; jeres rolle er også at gøre opmærksom på vores situation”. Vi håber, du vil underskrive appellen midt i bladet til fordel for Syrien. Målet er på verdensplan at samle en halv million underskrifter inden årets udgang. Appellen vil blive præsenteret i relevante politiske sammenhænge, bl.a. foran FN i november, og beder bl.a. verdens ledere sikre kirkens fortsatte tilstedeværelse i Syrien.

SF, redaktør 3


EN KIRKE PÅ KNÆ

D

en syriske krise har bragt frygtelig lidelse til landet. Det kristne samfund betaler en høj pris for at leve i en krigszone. De er isolerede, de angribes og står over for total udslettelse.

Det begyndte med håb. I Syrien ledte det Arabiske Forår til protester mod det undertrykkende Assad-regime, og håbet om større frihed spirede.

mellem landsbyerne er næsten umulig. Mange mennesker ser ikke lys for enden af tunnelen, snarere tværtimod: Forholdene bliver værre, kampene og blodsudgydelserne tager til”.

Men Assad var ikke klar til at give efter. Hæren åbnede ild mod demonstranterne, og snart var de fredelige protester forvandlet til et væbnet oprør. I juni 2011 blev modstandsgruppen Den Frie Syriske Hær bekendtgjort – i dag tæller den over 40.000 soldater.

Midt i dette blodbad lider kirken. ”Der er områder, hvor kristne bevidst bliver fordrevet”, siger pastor B fra en kirke i landsbyen Tartus. ”Og når de kristne er smuttet, ødelægger de deres hjem og kirker, alt. Det er et klart budskab om, at du ikke længere er velkommen til at vende hjem igen”.

I dag, to år senere, er landet splittet og ødelagt. Tanks, våben og bomber har lagt hele bydele i ruiner. Mere end 93.000 er døde, 6,8 millioner mennesker er i nød, mere end 4,3 millioner er internt fordrevet, og yderligere 1,75 millioner syrere har søgt tilflugt i nabolandene (ifølge tal fra juni 2013). Mere end halvdelen af disse er børn, størstedelen under 11 år. Skaderne anslås at have værdi af op mod 450 milliarder kroner. ”Økonomien forværres”, forklarer pastor Edward, en kirkeleder fra Damaskus. ”Mennesker kan ikke få råd til mange ting. Der er mangel på mange basale ting. Transport

”I et tilfælde var der en halv-kristen, halvmuslimsk landsby med omkring 7000 kristne familier. Fra minareterne blev de kristne bedt om at forlade byen, ellers ville de blive slagtet én efter én”.

En kirke med dybe rødder

Der har været kristne i Syrien i snart 2000 år. Apostlen Paulus’ berømte omvendelse fandt sted i udkanten af Damaskus. Og det var i Antiokia – hovedstaden i den romerske provins ’Syrien’ – at Jesu efterfølgere for første gang blev kaldt ’kristne’ (Apostlenes Gerninger 11,26).


Mange af de skikke, som kristne i dag tager for givet, opstod faktisk i Syrien. Den første kristne discipelskabsmanual blev skrevet i Antiokia. Den ældste kendte kirkebygning findes også der. Også rødderne til vores lovsange, den ældgamle kirkemusik, er plantet i dette område. I den syriske by Aleppo synger nogle kirker stadig deres liturgiske sange på aramæisk – det sprog, som Jesus talte.

af konflikten og nærer intet ønske om at vælge side. Som resultat oplever de sig fanget mellem to parter. ”Jo længere krigen står på, jo værre bliver situationen”, forklarer pastor Edward. ”Vi kristne anses for regeringsstøtter. Vi fortæller alle, at vi ikke er en politisk enhed; vi fokuserer på vores åndelige mission, vi er ikke på nogens side i krigen”.

Kirken i Syrien har dybe rødder, og historisk set har Syrien været et tilflugtssted pga. dets stabilitet. I nyere tid har landet givet ly og beskyttelse til kristne fra andre steder i Mellemøsten: Til armenere, der flygtede hertil under folkedrabet i 1915; til palæstinensere, både kristne og muslimske, der blev drevet ud i 1948; til ortodokse kristne og maronitter på flugt fra den sekteriske vold i Libanon i 70’erne og 80’erne; og senest til op mod to millioner irakere, der er flygtet til Syrien mellem 2006 og 2009. Men nu er den ældgamle kirke i fare for at forsvinde.

”Troen var vores eneste forbrydelse”

Der er overbevisende beviser for, at syriske kristne lider uforholdsmæssigt meget sammenlignet med andre syrere - i mange tilfælde på grund af deres tro. Journalisten Nuri Kino har interviewet syriske flygtninge i Libanon, som var overbevist om, at modstandsbevægelsen var blevet overtaget af islamiske ekstremister besluttet på at skabe en islamisk stat. ”Min søn og min mand blev begge dræbt på ondskabsfuld vis, skudt i hovedet af terrorister. Islamister. Vores eneste forbrydelse var at være kristne”, fortalte en kvinde ham. ”Vi er gidsler under den voksende islamisme, mens resten af verden enten ser til eller vender det blinde øje til”, sagde en anden flygtning. ”Alene det at være kristen er nok til at gøre dig til et mål”. Billedet er selvfølgelig mere nuanceret, og situationen er forskellig fra sted til sted og fra region til region. Men mange islamister er overbeviste om, at kristne er tilhængere af Assad-regimet”. Faktisk ønsker de fleste kristne at holde sig ude

Flygt eller dø

Det kristne samfund i Syrien oplever et stigende pres for at skulle vælge mellem at forlade deres hjem eller at kæmpe for deres overlevelse – en kamp, der næsten med garanti vil kræve, at de vælger side. ”Mange fra kirkerne er tvunget til at flygte på grund af risiciene og deres sikkerhed”, forklarer pastor Edward. ”Omkring 30 procent har i dag forladt området”. Mange af dem var ledere, fortæller Edward: To ud af fem ’ældste’, tre ud af syv lovsangsledere, tre ud af fem ungdomsledere. Marcus er en af dem, der er flygtet og ønsker at vende tilbage: ”Jeg anser vores flugt for midlertidig, men det vil tage lang tid at få en bedre situation i vores land. Jeg tror, at de fleste kristne føler det samme”. Han ønsker at vende tilbage, når ”der er fred, og der er indsat en regering, der respekterer alle minoriteter”. ”Så vil Syrien være det bedste land for alle at leve i, også for kristne. Men hvis de radikale (islamister) overtager magten, vil der ikke være plads til kristne i Syrien”.

Noget helt fantastisk

Og hvad med dem, der blev tilbage? Kirken i Syrien står måske over for udslettelse, men

5


kristne i Syrien ser ikke sig selv som ofre. Mange gør langt mere end blot at holde ud; de hjælper andre og fortæller dem om Jesus.

af Gud til at starte med at opbygge et netværk af kontakter i Syrien på tværs af kirkeskel. Det er siden blevet bevis på Guds utrolige forsyn.

”Det er helt tydeligt, at Herren gør noget helt fantastisk”, mener pastor Edward. ”Mange mennesker kommer til Herren. Mange mennesker siger, ’Vi takker Gud! Selvom vi har mistet alt, vandt vi Kristus’. Hvad end vi tabte, kan det ikke sammenlignes med hvad, vi vandt gennem krisen”.

”Vi kan bruge netværket til at give nødhjælp i store dele af landet”, fortæller en Åbne Døremedarbejder. ”Vi gør det i koordination med andre organisationer, så vi ikke går ind, hvor mennesker allerede bliver hjulpet. Vi yder ikke kun praktisk hjælp, vi kombinerer det med åndelig hjælp”.

Pastor Edward er overbevist om, at Herren har forberedt kirken i Syrien til netop dette øjeblik: ”Vi fornemmer stærkt, at dette er ’vores tid’. Det er det, der holder mennesker her. Der er en vision, en slags mission. Det er vores tid nu; til at hjælpe mennesker, til at støtte mennesker på ethvert område, åndeligt eller følelsesmæssigt eller endda fysisk. Det er vores tid nu til virkelig at gøre kirkens arbejde”.

Gennem disse kontakter samarbejder Åbne Døre med lokale kirker om at uddele mad, medicinsk hjælp, tæpper og sengetøj – og støtter familier hver måned.

”Hvem ellers kan give håb og sprede fred i menneskers hjerter i denne tid end vores Herre? Så vi føler, at dette er kirkens tid, og ingen andre kan gøre det. Det er vores tid til at hjælpe mennesker til virkelig at komme til Herren og finde fred og tilflugt hos Ham”.

Pastor Imad er hjemmehørende i Damaskus. Her hjælper han kristne og muslimske familier: ”Vi er en ydmyg kirke, men i disse dage hjælper vi over 1350 fordrevne familier. Det er et taknemmeligt job, at Herren tillader os at nå så mange mennesker”.

Stol på Ham

Den kristne kirke udsprang fra dette område. Nu står den overfor ødelæggelse og eksil. Den store udvandring af kristne i Mellemøsten - foranlediget af krigen i Irak og forstærket af begivenhederne i Egypten – fremskyndes af konflikten i Syrien. Alligevel er der håb. ”Gud ønsker en bedre fremtid for sit folk”, siger pastor Edward. ”Gud forandrede mennesker i fortiden, ligesom ’terroristen’ Saulus på vej til Damaskus for næsten 2000 år siden. Jesus ændrede Saulus’ hjerte og kan gøre det igen”.

En ydmyg kirke

Åbne Døre står sammen med den syriske kirke i denne tid med forfærdelige lidelser og enorme muligheder. Vores tilstedeværelse i landet er i sig selv et mirakel. Længe inden krisen begyndte, følte Åbne Døre-medarbejdere sigt tilskyndet

”Den fred, som min kone og jeg mærker, er virkelig forbløffende; der findes ingen forklaring på det, ud over Herren. Vi har også en stærk fornemmelse af hyrdetjeneste; for at skulle være hyrder for mennesker, stå side om side med dem for at opmuntre dem. Vores tilstedeværelse er også et budskab: Vi bliver nødt til at blive, vi bliver nødt til at stolte på Hans beskyttelse”. ”Vi lever ikke i ængstelse; Herren giver os en vidunderlig tid”.

b

Marcus er et pseudonym. Navnet er ændret af hensyn til personens sikkerhed.


“Kirken i Mellemøsten vidner for sine muslimske landsmænd igennem store ofre og eget blod. I har en opgave, ikke alene i at hjælpe os med at nå vores landsmænd med mad og medicin, jeres rolle er også at gøre opmærksom på vores situation.” Pastor B, Tartus, Syria

Hvordan skal kirken i Syrien overleve? Tilslut dig over 150.000 andre og opmuntr FN til handling. Hjælp os nå en halv million underskrifter Kristne i Syrien lever midt i en krigszone. De betaler en høj pris. Ekstremistiske grupper truer dem: ”Flygt eller dø! Der er ikke plads til kristne i Syrien!” Kirken er truet af udryddelse. Din underskrift gør en forskel Ved at underskrive denne kampagne er du med hver gang Åbne Døre præsenterer følgende appel overfor regeringer samt EU og FN.

”På vegne af Syriens kristne, opfordrer vi at alle som har indflydelse og magt, gør alt som står i deres magt for at:: • Beskytte den syriske befolknings liv, levebrød og frihed. • Sikre de syriske kristne borgeres eksistens og i særdeleshed standse angrebene, kidnapningerne, torturen og drabene af kristne, som religiøse ekstremister og kriminelle grupper står bag. • Garantere tryg, retfærdig og

Bed

Kun Gud kan redde Syrien, og over hele verden beder kristne for landet. Bed for fred, bed for flygtningene, og bed for kirkerne, der midt i krig og kaos hjælper sin næste. Bed også for verdens ledere og for underskriftsindsamlingen rettet mod dem.

Giv

Sammen med kirken i Syrien hjælper Åbne Døre tusinder af fordrevne kristne såvel som dem, der er blevet tilbage. For 500 kr. kan du give en familie en hjælpepakke, der dækker de basale behov i en måned. Du kan give din gave, uanset størrelse, på www.forfulgt.dk – eller til Åbne Døres konto: reg.nr. 9674, konto 38 94 622.

ordentlig adgang for alle til humanitær hjælp, både i Syrien og i flygtningelejre i andre lande • Gøre det muligt for kristne at blive boende i eller at vende trygt tilbage til deres hjem uden frygt eller trusler om vold. • Sikre etableringen af et nyt Syrien, hvor samfundet og grundloven i teori og praksis garanterer og respekterer religions- og trosfrihed for alle.

Læs mere om kampagnen på side 10

Deltag

’Save Syria’ er en verdensomspændende underskriftskampagne, der skal gøre regeringer og organisationer som f.eks. FN og EU opmærksomme på situationen for Syriens kristne. Målet er 500.000 underskrifter, 150.000 har allerede skrevet under. Giv din underskrift til støtte for Syrien - og opfordr dem, du kender, til at gøre det samme

7


“Frels os, .” Herre, vor, 4G7 ud Salme 106

UNDERSKRIFT

UNDERSKRIFT

UNDERSKRIFT

UNDERSKRIFT

UNDERSKRIFT

Fornavn

Addresse

Efternavn

Postnummer

Fornavn

Addresse

Efternavn

Postnummer

Fornavn

Addresse

Efternavn

Postnummer

Fornavn

Addresse

Efternavn

Postnummer

Fornavn

Addresse

Efternavn

Postnummer

HENT FLERE UNDERSKRIFT SKEMAER:

By

By

By

By

By


y

y

y

y

y

De kristne betaler en høj pris, fordi de lever midt i ​​en krigszone. Kirken er truet af udryddelse. Ekstremistiske grupper truer kristne med ordene: “Flygt eller dø! Der er ikke plads til kristne i Syrien!” Vær med og hjælp. Skriv under på kampagnen! Skriv under i dag og vi vil overrække de indsamlede underskrifter til EU, FN og Syriens ambassader i 10 lande og til organisationer som har indflydelse på udviklingen i Syrien. Oplysninger om dig bliver ikke overleveret eller offentliggjort på nogen måde. Det er kun information om det samlede antal underskrifter, som vil blive overrakt.

Email Mobilnummer

Email Mobilnummer

Email Mobilnummer

Email Mobilnummer

Email Mobilnummer

Send underskrifterne til: Åbne Døre, Postboks 1062, 7500 Holstebro så hurtigt som muligt eller senest d. 15. november UNDERSKRIV ONLINE NU:

WWW.FORFULGT.DK/GOER-NOGET/SYRIENKAMPAGNEN 9


HVORFOR SKAL JEG SKRIVE UNDER?

Når du deltager i denne kampagne, er din underskrift med hver gang Åbne Døre (Open Doors Int.) præsenterer kampagnen overfor forskellige regeringer samt EU og FN. Underskrifterne bliver ikke overdraget eller offentliggjort på nogen måde. Det er kun information om det samlede antal underskrifter, der vil blive overrakt. Når du har oplyst din e-mail og/eller adresse, vil vi være i stand til at holde dig informeret om kampagnens resultater, om hvordan du er med til at gøre en forskel. Kampagnen fortsætter resten af 2013. Send underskrifterne så hurtigt som muligt!

HVORFOR HAR I BRUG FOR MIN EMAIL & ADRESSE?

Vi vil meget gerne fortsat informere dig om, hvad der sker med de kristne i Syrien, og lade dig vide, hvordan du kan bede for dem og tale deres sag.

HVORFOR NU?

Hvad der begyndte som et råb om frihed er eskaleret til en krig. Kristne er fanget mellem fronterne, ofte angrebet fra begge sider.

Se videoen ’Bed for Syrien’ på Åbne Døres YouTube-kanal, www.youtube.com/ opendoorsdk

Spørgsmålet er: Vil kirken i Syrien overleve? Præster fra Syrien beder os om at være deres stemme. Åbne Døre hjælper også kirken med nødhjælp. Vores arbejde i Syrien begyndte længe før krigen brød ud, så vi har etableret et netværk, der i dag er i stand til at varetage fordelingen af nødhjælpspakker. En nødhjælpspakke består af fødevarer, medicin, puder, tæpper, køkkenredskaber, bestik og en familiebibel. Alt dette er forankret og omsluttet af forbøn.

GØR DET NOGEN FORSKEL?

Du er en del af Kristi legeme og kan dermed stå sammen med vores brødre og søstre i deres mørkeste tid. Gud bruger sin verdensomspændende kirke til at udfylde de behov, der er, for praktisk hjælp og omsorg til folk i nød. Som pastor Edward i Syrien siger: ”Hvem kan give håb og bringe fred til menneskenes hjerter i denne tid, hvis ikke vor Herre? Vi mener, at det nu er tid til at handle, og ingen andre kan gøre det”. Ved at stå sammen med kirken - ved vores bønner, gaver og kampagnearbejde - vi vil se, hvordan liv forvandles.


Sammenbrud bringer Mellemøstens kristne i fare Syrien (11)

Sammenbruddet af den syriske stat vil være en trussel mod kristne over hele Mellemøsten, mener Yonadam Kanna. Han er medlem af Iraks nationalforsamling og generalsekretær for den Assyriske Demokratiske Bevægelse. Kanna frygter en islamistisk magtovertagelse i Syrien, som vil skabe kaos i hele regionen. ”Hvis staten bryder sammen, sidder jihad-tilhængerne på magten. Hvis de sidder på magten, er det en kæmpe risiko, ikke kun for kristne men også muslimer i regionen”. ”De presser Syrien til at blive uorganiseret og efterfølgende hele regionen. Efter Syrien rammes Libanon, Irak og så videre”, spår Kanna, der mener, at det vil sprede sig videre fra Mellemøsten til Europa.

dinere? Jebhat al Nusra (en syrisk gruppe med forbindelser til Al Qaeda)? Alle andre? Hvem af dem er det? Hvem støtter de i virkeligheden?”

”Ekstremisterne lægger ikke skjul på deres politik overfor Irak”, påminder Kanna. ”De siger åbent, at efter Syrien vil de invadere Irak, hvilket betyder, at de forbereder sig på hævn. De vil have magten i Irak, som de føler, de ikke har. Mange er allerede blevet arresteret af vores militære grænsepatruljer”.

”Vi har brug for folk til at støtte de liberale. Vi har brug for folk til at støtte det frie og demokratiske folk, ikke at ekstremister tillades at styre - og vi må finde en fredelig styreovergang, ikke ved magt, ikke ved at ødelægge infrastruktur, ikke ved at ødelægge enheden i samfundet, og ikke på racistisk eller religiøs bagrund”, mener Kanna.

Han mener samtidig, at det er en stor fejl at støtte konflikten med våben, også hvis det er til fordel for Den Frie Syriske Hær. ”Desværre er termen ’Den Frie Syriske Hær’ meget bred. Hvem er Den Frie Syriske Hær? Jihad-

b

Kidnapning er en konstant trussel Forestil dig, at du går gennem en af gaderne i Damaskus eller Aleppo. Ud over den konstante trussel, som snigskytter udgør i nogle bydele, faren for eksploderende bomber og granater, har du hele tiden truslen om kidnapning hængende over hovedet. ”Folk er bange; de mister alt håb på grund af disse trusler”, beretter Samuel, som koordinerer hjælpearbejdet i en af Aleppos kirker.

”Ud over vores biskop, savner vi i øjeblikket 20 medlemmer fra vores menighed i Aleppo; de er alle blevet kidnappet. Jeg mener, at omkring 100 mennesker fra vores kirke indtil nu er blevet kidnappet”. Han forklarer, at kidnapperne som regel frigiver ofrene, hvis de pårørende betaler løsepenge. Det kan være op til to millioner syriske pund, svarende til over 100.000 kroner. Fra Damaskus høres de samme

historier, bekræfter Hanna, der bor i byen: ”En af mine venner, som er advokat, fortalte mig, at omkring 15 børn hver dag bliver kidnappet, alene i Damaskus. Hver dag kommer forældre og fortæller hende, at de ikke ved, hvor deres barn er. Der går frygtelige rygter om de kidnappede børns skæbne. Nogle siger, at hvis børnene bliver dræbt, fjerner man deres nyrer, som så bliver solgt”.

b

11


BED FOR

Flere hemmelige agenter i Kina Det nordkoreanske regime har sendt flere hemmelige agenter til Kina for at arrestere flygtninge. Kim Seon Hee, en gymnasieelev, tilbragte for nylig en hel nat grædende, fordi hun i månedsvis ikke havde hørt fra sin far, der var draget til Kina for at hente moderen. Det skriver en sydkoreansk hjemmeside. Faderen havde i lang tid arbejdet hårdt for at skaffe pengene til at betale for sin hustrus flugt, og Seon Hee var henrykt ved tanken om, at hele familien endelig kunne samles igen. En flygtning, der ønsker at udtale sig anonymt, fortæller: ”En kvindelig afhopper, som jeg kender ret godt, tog afsted for at finde sin søster. Men nu har der været tre måneder uden kontakt. Jeg kender til flere lignende tilfælde med andre afhoppere. Det ser ud til, at den nordkoreanske sikkerhedstjeneste (NSA) har kidnappet hende”. Lige som Kim Seon Hee har også Fru B, en anden afhopper, mistet kontakt til sin familie: ”Min familie i Nordkorea sagde, at de ville sende min mor til grænseområdet. Jeg tog dertil for selv at hente hende ved floden; vi kan ikke stole på nogen, så de bad mig gøre det. Men jeg tænkte, at det ville blive farligt og bad en mellemmand gøre det i stedet for mig”.

Men alt gik ikke efter planen: Mellemmanden mødte ingen ved Tumen-floden på det aftalte tidspunkt. Fru B hørte siden hen, at der ikke var nogen hjemme hos hendes familie – og at der ikke havde været kontakt. Hun mener, at sikkerhedstjenesten højst sandsynligt er involveret. Hændelsen chokerede Fru B, der efterfølgende i flere dage ikke kunne samle sig om at arbejde. Bekymringen blandt de nordkoreanske flygtninge i Sydkorea er vokset i den senere tid. De mistænker den nordkoreanske sikkerhedstjeneste (NSA) for at pågribe afhoppere, der i dag er bosat i Sydkorea, når de besøger Kina. Når de er pågrebet, bliver de ført tilbage til straf i Nordkorea. Mistanken skyldes et stigende antal tilfælde, hvor kontakten til afhoppere mistes, mens de er i Kina.

Vær med til at bede •

Bed Gud beskytte de nordkoreanske flygtninge, der befinder sig i Kina

Bed om muligheder til kristne for at fortælle evangeliet til de hemmelige agenter

Bed om styrke til de flygtninge, som for eksempel Kim Seon Hee, hvis slægtninge bliver tilbageholdt


TØRSTIG Det er den smukkeste efterårsdag. Jeg sidder i toget mod København og læser Åbne Døres nyheder fra Syrien. ”De islamiske ekstremister kom til området og begyndte at angribe husene.” Himlen er blå og solen skinner over Storebælt. ”Flygt eller dø! Der er ikke plads til kristne i Syrien!” Vindmøllerne spejler sig i det blikstille vand… ”En mor fortæller sine børn: ”Det eneste I kan gøre, er at sige til dem, der vil dræbe jer: ’Jesus elsker jer’”. Jeg kan ikke gribe paradokserne. Mens Syrien bliver bombet, sidder jeg i et tog i velfærds-Danmark og nyder den gode udsigt. Dankortautomaten i DSB’s salgsvogn virker ikke, og den unge fyr overfor mig kan derfor ikke købe vand. Han kigger på mig med et opgivende blik: ”Jeg har festet hele natten, så jeg er bare så tørstig. Men jeg må jo bare udholde det…” Jeg hiver kontanter op af min pung og lægger dem foran ham. Hans blik viser overraskelse – og taknemlighed! Overalt findes der tørstige mennesker. Kirken i Syrien vælger lige nu at betale en dyr pris for at dele ud af Guds livgivende vand. Og de fortæller os, at det er hele prisen værd! At betale prisen og følge Jesus er et aktivt valg hver dag. For dem, for dig og for mig. Vi kan alle sammen gøre en forskel omkring os. Del vand ud til dem omkring dig. Bed! Og skriv under på vores ’Save Syria’ kampagne på www.forfulgt.dk. Så er du med til at kæmpe for, at kirken i Syrien overlever, så mennesker også dér fortsat kan høre om Ham, der slukker vores tørst. Læs mer PS! Kom med til FriModig - et unikt forløb for unge (ca. 17-25 år), der gerne vil udrustes, udfordres og inspireres. Undervisning, idéudvikling, stærke vidnesbyrd fra den forfulgte kirke, fællesskab, lovsang og bøn. Det er fra d. 31. januar til 2. februar 2014. Ses vi?

e her

INFO

MS, Ungdomssekretær

WWW.ÅBNEDØRESUNGE.DK FIND OS PÅ FACEBOOK

13


Nyt

På hjemmefronten

Lindholm Auto Thistedvej 121

9400 Nørresundby v. Morten Warncke Olesen

w w w. l h a u t o . d k TLF. 98 17 04 00

Salg og reparation af alle bilmærker

Værkstedet v/ Max Eriksen

Envicon

Mariehøjvej 13 8600 Silkeborg info@envicon.dk Tlf. 41 41 51 60

Engvej 8, Gludsted, 7361 Ejstrupholm Tlf.: 7577 5670, Bil: 5050 1535

www.envicon.dk

Rep. af alle bilmærker.

- udvikler web- og SMS-løsninger

”Det lille værksted med den store service”

Dette kunne være din annonce!

Dette kunne være din annonce!

Støt os ved at reklamere for dit firma i vores blad.

Støt os ved at reklamere for dit firma i vores blad.

Pris pr. gang 1.600,- + moms

Pris pr. gang 1.600,- + moms

Kontakt Åbne Døre tlf. 97407781 eller denmark@od.org

Kontakt Åbne Døre tlf. 97407781 eller denmark@od.org


LEDIGE PLADSER PÅ SPÆNDENDE TUR TIL MUSLIMSK LAND

Tag med på en rejse til et land på Den Arabiske Halvø i uge 8 næste år. Vi bringer bibler og vil rejse som bedende turister. Turen vil give dig et unikt indblik i den muslimske verden, og hvor svært det er at være kristen der. Pris: cirka 8000 kr. Ring og hør mere på tlf. 9740 7781 eller send en mail til: ingelisebk@od.org

TØ T KØB JULEKOR T OG SIR E DEN FORFULGTE K K Kvinderne i Pakistan har det svært. Mange må blive i hjemmet og får ikke lov til at lære noget. Åbne Døre støtter centre rundt om i landet, hvor de hjælper unge kvinder; lærer dem et håndværk, så de kan få en levevej og fortæller dem om Jesus. Nogle af kvinderne kommer fra kristne hjem, andre hører for første gang om Jesus på centrene. Postkortene er broderet af disse unge kvinder, og når du køber dem, er du med til at støtte dem og arbejdet.

Pakke med 3 forskellige kort for 50,-

9 forskellige julemotiver

Kortene bestilles ved henvendelse til kontoret på tlf. 9740 7781 eller denmark@od.org 15


iBØN

INTERNATIONAL BEDEDAG ... for den forfulgte kirke

Fokus på:

NORDKOREAS KRISTNE Søndag d. 10. nove

mber

Du kan finde meget mere information om iBØN på: www.forfulgt.dk

Husk også Forfulgt 2013 Vi glæder os til at se alle tilmeldte til Åbne Døres inspirationsdag, Forfulgt, lørdag d. 2. november kl. 11:00

November 2013  
November 2013  

Red Syrien - En kirke på knæ