Page 1

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM FORSLAG NR 24297


HELHEDSPLAN 1:500


STUEPLAN 1:200


1. SALS PLAN


2.SALS PLAN 1:200


3. SALS PLAN 1:200


PERSPEKTIV AF HAL SET FRA BALKON MOD ØST


HENNING MADZENSVEJ

PETER GRAUGSVEJ

HELHEDSPLAN 1:1000 SET FRA KOLONIHAVEN GRÆNSEN


SET FRA SKOLEGÅRDEN MOD VEST


SYDFACADE 1:200

SYDFACADE 1:200


ØSTFACADE 1:200

SNIT A - A 1:200


NORDFACADE 1:200

NORDFACADE 1:2000


VESTFACADE 1:200

SNIT A-A MED GLAS


HALLEN FRA ØST OG FRA VEST


Forslag 98  

Forslag 98