Ren Luft i Byen

Page 1

Ren Luft i byen – Borgerperspektivet Hvad gør Miljøpunkter & Lokaludvalg?


Miljøpunkt – Baggrund! Miljøpunkt – Baggrund! Del af Københavns Agenda 21-centre.

Vedtaget i Rio de Janeiro af stats- og regeringschefer på FN’s konference om miljø og udvikling i 1992 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn samarbejder med de andre Miljøpunkter, kommunale forvaltninger og Lokaludvalg, virksomheder, interesseorganisationer og foreninger samt en lang række andre aktører for at virkeliggøre Agenda 21 i København


Centrale spørgsmål • • • •

Hvordan står det til med luftforureningen i indre by? Trafikkens syndere Hvordan kan borgerne selv være med til at gøre en forskel? Hverdagens cykelhelte


Målinger af ultrafine partikler I Østre anlæg v. kryds Sølvgade og Østre Farimagsgade • • •

I forbindelse med Parklife I forbindelse med Cykel VM Flere målinger på vej…


Placering af 2 målesteder : – Opsat pavillion/Parklife inde i Østre anlæg – I krydset på hjørnet mellem Sølvgade og Østre Farimagsgade

Tidsrum 12.00 – 14.30Resultat af målingerne • • •

Ved målested A (inde i Parken): meget jævnt niveau af partikler som ikke afveg på et interval på 5.000 – 11.000 pt/cm3 Ved målested B (ude v. vejen): blev der observeret langt større svingninger i partikelkoncentrationen Vinden har en stor betydning


Luftforureningen i indre by og synderne


Partikelforurening før, under og efter Cykel-VM Konklusioner • Tog og busser giver store mængder af ultrafin partikelforurening • Diselkøretøjer uden partikelfilter – problem i gaderne • 30% lavere partikelforurening i gaderne under Cykel-VM


Grønne mobilitetsløsninger - Aktionsfilosofi Tilbud til borgerne • Lån en ladcykel • Testkør en el-cykel • Testkør en el-ladcykel • Familier testkører ladcykler • Erhverv testkører ladcykler


Grønne mobilitetsløsninger - Aktionsfilosofi Lån en ladcykel • • •

Let og omkostningsfrit (næsten) Du er med til at mindske luftforureningen og trængslen i Indre Bys gader. Ladcyklen gør det let at flytte større ting, købe ind til fest eller tage hele familien med på udflugt.

Krav til brugerne • • • • •

Du bor eller arbejder i Indre By eller Christianshavn Gyldig billedlegitimation Depositum på 500 kr. afleverer cyklen i samme gode stand som du modtager den Cyklerne udlånes typisk i 2-3 dage, men længere lånetid kan aftales.

Flåde Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har 15 ladcykler til udlån.


BelĂŚgningsgrad 100 80 60 40 20 0 Juni

Juli

August

SeptemberHvad lånes ladcyklerne til? • • • •

Fordi det er let og praktisk Familieture Fester Erhvervstransport


Mette bruger ladcyklen til oplevelser med familien og til de dage, hvor hun ikke har tid til andet


Hvorfor hyre en stor flyttebil, hvis man kan klare flytningen med en ladcykel?


Agnes og studiekammeraterne lünte ladcykler til deres studenterkørsel


Ditte er anlægsgartner og testkørte el-ladcyklen til sin erhvervskørsel


El-cykel til kolonihaven i stedet for bilen


El-ladcyklen kan bruges til større erhvervsindkøb og fragt af varer


Kontakt os Miljøpunkt Indre By- Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V Tlf.: +45 3393 2121

Centerleder: Anne-Mette Wehmüller E-mail: annemette.wehmueller@a21.dk Mobil: +45 2623 1305


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.