__MAIN_TEXT__

Page 1


A. Karamitsos 34 Tsimiski Str., 546 23 Thessaloniki, Greece T: +30 2310 264 366 F: +30 2310 274 031 E: karamitsos@karamitsos.gr www.karamitsos.com Working hours: 07:00–15:00

Public Auction № 635 General Sale

7 April 2019 Start time 10:30 Hilton Athens Hotel

VIEWING ARRANGEMENTS Athens Auctions Store Monday, 4 March 2019 to Friday, 5 April 2019 Working hours: Monday to Friday 09:30–17:30 Saturday 09:30–15:00

Hilton Athens Hotel Saturday, 7 April 2019

Pindarou 7 & Alexandrou Soutsou 2, Athens T: +30 210 3250173 / F: +30 210 3250176

46 Vasilissis Sofias Ave., Athens T: +30 210 7281000 / F: +30 210 7281111


Auction №

635

A. Karamitsos 34 Tsimiski Str., 546 23 Thessaloniki, Greece T: +30 2310 264 366 F: +30 2310 274 031 E: karamitsos@karamitsos.gr www.karamitsos.com

Έλαβα γνώση των όρων της δημοπρασίας και παρακαλώ να πλειοδοτήσετε για λογαριασμό μου τους παρακάτω λαχνούς, μέχρι το ποσό που έχω σημειώσει αντίστοιχα. Please bid on my behalf op to the limits, only if necessary, for the following lots. I have read and agree to the Conditions of Sale stated in the present Catalogue. Name Address Client’s code

Date

Phone

Fax

E-mail Please limit my total purchase to Please send my lots to my address

Lot №

Limit (€)

€ YES / NO

Lot №

I will collect my lots from your store

Limit (€)

Lot №

YES / NO

Limit (€)


Lot №

Limit (€)

Lot №

Limit (€)

Lot №

Limit (€)

Payment Credit Card (Visa

or Mastercard

)

Card № Valid until

/

CVV

Signature

Paypal at paypal@karamitsos.gr (Please note that an additional 4% on the total purchase amount must be paid, due to PayPal transaction fees etc.) Cash BANK : EUROBANK ERGASIAS, THESSALONIKI, GREECE, K.DIEL BRANCH “030” IBAN: GR96 0260 0300 0009 4020 1170 763 SWIFT CODE: ERBKGRAA Account holder: A.Karamitsos and Co.


SYMBOLS AND ABBREVIATIONS / ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ F FC **, u/m. *, m. (*), mng. o, u. P pu o. g. E S W EL C, cov. Δ PS

See photo plate (b&w) / Βλέπε φωτογραφία (Α/Μ) See color photo / Βλέπε έγχρωμη φωτογραφία Unmounted mint / Ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα Mounted mint / Ασφράγιστο με σαρνιέρα ή ίχνος σαρνιέρας Mint without gum / Ασφράγιστο χωρίς γόμμα Used, cancelled / Σφραγισμένο Forgery, fake / Πλαστό Postally used / Ταχυδρομημένο κανονικά Original gum / Γνήσια γόμμα Essay of proof / Δοκίμιο Specimen / Δείγμα Wrapper / Περιτύλιγμα (ράπερ) Entire letter / Επιστολή αναδιπλούμενη (χωρίς φάκελο) Cover, envelope / Φάκελος On fragment, on piece / Επί τεμαχίου (χαρτιού ή φακέλου) Postal stationery (card, letter card, print. envelope) /

PPC RP M Hellas Fr. Yv. Mi. SG. AG.PA.

Ταχυδρ. μονόφυλλο (δελτάριο, βραχεία επιστολή, έντυπος φάκελος) Picture postcard / Εικονογραφημένη κάρτα Real photograph, photocard / Φωτοκάρτα, πραγματική φωτογραφία Map / Χάρτης HELLAS Greek catalogue / Κατάλογος ΕΛΛΑΣ FRANGOUDIS Cyprus catalogue / Κατάλογος Κύπρου ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ YVERT & TELLIER French catalogue / Κατάλογος ΙΒΕΡ MICHEL German catalogue / Κατάλογος ΜΙΧΕΛ S. GIBBONS British catalogue / Κατάλογος ΓΚΙΜΠΟΝΣ AGAOGULLARI PAPUÇCIOGLU Turkish Postmarks catalogue /

EST. R, RR wmk. MS var. trans. G F VF B doc. NEWS ENGR MAG EPH BOND MF CF CER LABEL PC PL PE PW PO PP PA

Κατάλογος Τουρκικών Σφραγίδων ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΓΛΟΥ Our estimation / Προσωπική μας εκτίμηση Rare, very rare, etc. / Σπάνιο, πολύ σπάνιο κλπ. Watermark / Υδατόσημο Minitature or souvenir sheet / Μπλόκ φεγιέ Variety / Ποικιλία Transit cancellation / Διαβατική σφραγίδα Good quality or condition / Ανεκτή ποιότητα ή κατάσταση Fine quality or condition / Καλή ποιότητα ή κατάσταση Very fine quality or condition / Πολύ καλή ποιότητα ή κατάσταση Library book / Βιβλίο Document / Έγγραφο Newspaper / Εφημερίδα Engraving / Γραβούρα Magazine / Περιοδικό Ephemera / Εφήμερα Bonds & Certificates / Μετοχές FFC Military Flight / Στρατιωτική Πτήση Crash Flight / Αεροπορικά Ατυχήματα Ceramic / Κεραμικό Label / Ετικέτα Postal Cards / Επιστολικά Δελτάρια Postal Letter Cards / Βραχείες Επιστολές Postal Envelopes / Φάκελοι Postal Wrappers / Ταινίες Εντύπων Postal Money Orders / Ταχυδρομικές Επιταγές Parcel Postal Cards / Δελτίο Αποστολής Δεμάτων Aerograms, Air Letters / Αερογράμματα

B/UNC UNC A/UNC XF VF F VG G FDC S TR/S Pn PRF E

Brilliant Uncirculated / Λαμπρό Ακυκλοφόρητο Uncirculated / Ακυκλοφόρητο Almost Uncirculated / Σχεδόν Ακυκλοφόρητο Extra Fine / Εξαιρετική Κατάσταση Very Fine / Πολύ Ωραίο Fine / Ωραίο Very Good / Πολύ Καλό Good / Καλό Fleur de Coin / Κατάσταση Νομισματοκοπείου Specimen / Δείγμα Trial Strike / Δοκιμή Μήτρας Pattern / Μοτίβο Proof / Δοκίμιο Essay / Προσχέδιο

Note: The grading guide we use in this catalogue for the certified coins and banknotes is not our personal estimation but the one established by the internationally approved companies in the field. The “Top grade” characterization is about coins that the moment when this catalogue goes for printing, they have the best grade (compared to other similar coins) given from the two grading companies (NGC & PCGS). Σημείωση: Η κατάσταση που αναγράφεται στα πιστοποιημένα νομίσματα και χαρτονομίσματα, δεν αποτελεί προσωπική εκτίμηση, αλλά εκτίμηση της εταιρίας πιστοποιήσεων. Ο χαρακτηρισμός “Top grade” αφορά σε νομίσματα τα οποία, την ώρα που αυτός ο κατάλογος εκτυπώνεται, κατέχουν τον μεγαλύτερο βαθμό (σε σύγκριση με άλλα παρόμοια νομίσματα) από τις 2 εταιρίες πιστοποίησης (NGC & PCGS).


ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Όλοι οι λαχνοί περιγράφονται προσεκτικά και πωλούνται ως γνήσιοι και αυθεντικοί εκτός αν περιγράφονται άλλως. Ο αγοραστής μπορεί να απορρίψει το λαχνό και να τον επιστρέψει εντός 7 ημερών (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) απο την λήξη της δημοπρασίας, αν αποδείξει ότι δεν είναι γνήσιος ή ότι περιγράφηκε λανθασμένα. Οι λαχνοί πρέπει να επιστρέφονται όπως παραλήφθηκαν αρχικά, χωρίς καμμία διαφοροποίηση. Λαχνοί που εξετάσθηκαν προηγουμένως από τους υποψηφίους αγοραστές δεν επιστρέφονται. Επίσης δεν επιστρέφονται λαχνοί που αγοράσθηκαν στην Αίθουσα μετά την έξοδο των αγοραστών από αυτή. Οι αγοραστές δεν έχουν το δικαίωμα επιστροφής μικτών λαχνών, συλλογών, λαχνών που έχουν ελαττώματα σε μικtροαξίες, καθώς και φωτογραφημένων στον κατάλογο λαχνών, για ελαττώματα ορατά στη φωτογραφία (κεντράρισμα, περιθώρια, οδόνττωση). Όταν η αξία του λαχνού είναι στη σφραγίδα και όχι στο γραμματόσημο, ο λαχνός δεν μπορεί να επιστραφεί για ελάττωμα του γραμματοσήμου. Κάθε λαχνός περιέρχεται στον πλειοδότη, που προσφέρει την υψηλότερη τιμή. Σε περίπτωση ίσων ταχυδρομικών προσφορών, πλειοδότης θεωρείται αυτός που η προσφορά του έφθασε πρώτη στα Γραφεία μας. Τηλεφωνικές εντολές αγοράς γίνονται δεκτές από γνωστούς πελάτες, πρέπει όμως να επικυρωθούν γραπτώς. Πριν από την έναρξη της πωλήσεως ή την ημέρα της δημοπρασίας (για γραπτές προσφορές), η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποσύρει λαχνούς, να διαχωρίσει λαχνούς σε δύο ή περισσότερα μέρη ή να συνενώσει δύο ή περισσότερους λαχνούς. Μεγάλοι λαχνοί μπορεί να μην μεταφερθούν για viewing στην Αθήνα ή να μεταφερθούν κατ’επιλογή. Viewing λαχνών, που δεν μεταφέρονται στην Αθήνα, μπορεί να γίνει στα γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Προσφορές γίνονται δεκτές έως 2 ώρες πριν από την έναρξη της δημοπρασίας. Η πληρωμή πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το τέλος της δημοπρασίας στην Αίθουσα ή εντός 10 ημερών από την παραλαβή των λαχνών ή του τιμολογίου (για πελάτες Εξωτερικού). Σε αγοραστές εντός Ελλάδος οι λαχνοί αποστέλλονται επί αντικαταβολή και σε γνωστούς πελάτες χωρίς προπληρωμή, για πληρωμή αμέσως μετά την παραλαβή των λαχνών. Αν η πληρωμή καθυστερήσει πέραν των 10 ημερών, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιβαρύνει το λογαριασμό με το νόμιμο επιτόκιο. Η κυριότητα των λαχνών παραμένει στον πωλητή, μέχρις ότου αποπληρωθεί ο λογαριασμός. Συμμετοχή αγοραστού στη δημοπρασία μπορεί να αποκλεισθεί, αν κατά την κρίση του πωλητού, ο αγοραστής δεν εκπληρώνει τους όρους της καλής πίστεως. Η ταχυδρόμηση των λαχνών ή του τιμολογίου γίνεται στην διεύθυνση, που φαίνεται στο έντυπο προσφορών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή. Η απόδειξη παραλαβής “Συστημένου” του Ταχυδρομείου αποτελεί για την Εταιρία και απόδειξη παραλαβής του υλικού από τον αγοραστή. Στην τιμή κατακυρώσεως προστίθεται ποσοστό 18% για προμήθειά μας και επί πλέον ο αναλογών ΦΠΑ επί της προμήθειάς μας. Όλες οι τιμές στόν κατάλογο είναι σε ΕΥΡΩ. Απούλητοι λαχνοί με τιμή εκκίνησης “OFFER” δεν διατίθενται προς πώληση μετά τη λήξη της δημοπρασίας. Η τιμή πώλησης των λαχνών με την ένδειξη “OFFER” ορίζεται από το ποσό της προσφοράς, με κατοχύρωση του λαχνού στην υψηλότερη. Ο πλειοδότης (είτε βρίσκεται στην Αίθουσα, είτε έχει καταθέσει την προσφορά του μέσω τηλεφώνου/email) είναι υπεύθυνος για την εξόφληση του τιμολογίου, εκτός αν έχει συνεννοηθεί γραπτώς ειδάλλως με την Εταιρία. Οποιοσδήποτε λαμβάνει μέρος στη δημοπρασία είναι γνώστης των προαναφερομένων όρων και τους αποδέχεται πλήρως. Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τίθεται στην κρίση και δικαιοδοσία του αρμοδίου Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.


CONDITIONS OF SALE All descriptions are reliable and accurate and the lots are sold as genuine and authentic, unless the contrary is indicated. The purchaser may reject the lot and return it within 7 days (post office date stamp) after the end of the auction, if he proves it is not genuine or incorrectly described. The lots must be returned intact and as originally despatched. Lots which have been examined by the buyers before the auction cannot be returned. Also, lots purchased in the room cannot be returned after leaving the place. Buyers have no right to reject mixed lots, collections containing undescribed items, or described as having defects. Any illustration is part of the description and items cannot be returned for defects visible in it. When the value of a lot lies in the cancellation and not in the stamp, any defects of the latter shall not be a reason for rejecting the lot. The highest bidder shall prevail. In case of equal mail bids, the earlier arrived will be considered as succesful. Telephone bids are acceptable, but should be confirmed in writing. Before start selling or the date of the auction the Auctioneer has the right to withdraw any of the lots, to divide it into two or more parts, or to join two or more lots into one. Large lots may not be available for viewing in Athens unless especially selected. Viewing of those unavailable lots is still possible in our offices in Thessaloniki. Bids should be received at least 2 hours before the start of the Sale. Payment must be made in full just after the end of the sale in the room, or within 10 days after receipt of our invoice. Foreign buyers can pay by credit card (we accept Visa and Mastercard) or by Bank Cheque, personal cheque and money order in foreign currency or in euro. Interest shall be payable by the purchaser on any overdue account. The Auctioneer has a descretion to waive payment of the interest. Title shall remain to A. KARAMITSOS until payment in full is received. Any buyer could be excluded if he is not a person of good faith, according to the Auctioneer’s opinion. The invoices and the lots will be mailed to the address given on the bidding form. Postage and insurance is charged to the buyers. The receipt for “Registered” letter by the Post Office constitutes delivery receipt for the Auctioneer. A 18% buyer’s commission will be added to the “hammer price” for each lot, plus the respective Value Additive Tax (VAT) on our commission. All prices expressed in the catalogue and all bids are in euro, unless otherwise is stated. Unsold lots with starting price “OFFER” are not available for sale after the end of the auction. The sale price of lots marked as “OFFER” is defined by the highest offer, highest bid wins the item at said price. The bidder (either via mail or in the room) is responsible for the invoice’s payment, unless otherwise aggreed, in writing, with the company. Anyone who will take part in this Auction is familiar to the conditions of sale and accepts them. Any dispute shall be subject to the jurisdiction of the competent Court in Thessaloniki, Greece.


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1

2

3

4

6

LARGE HERMES HEAD

7

5

1

Proof of 1l. red-brown on thin white paper (semi transparent). Light contour. Very fine and scarce. (Konst. 1 ΔΟΚ. III 3).

E

60 €

2

PAPER COLOUR AND PRINTING METHOD PROOFS. 1l. chocolate-brown on thin white-brownish paper. White spandrels and light contour. Very fine and scarce. (Konst. 1 ΔΟΚ.IV.1).

E

80 €

3

PAPER COLOUR AND PRINTING METHOD PROOFS. 1l. deep brown, without gum, on white paper, very fine. Semi-final printing proof. Very fine and scarce. (Konst. 1 ΔΟΚ.V).

E

50 €

4

PAPER COLOUR AND PRINTING METHOD PROOFS. 20l. black on white thin paper, thinned, otherwise very fine and scarce. Ex Alphonse. (Konst. 5 ΔΟΚ.I.2).

E

50 €

5

Issue, printing, plate position and plate flaw determination: Lot including 52x10 lepta stamps, from 1862/67 to 1880/86, mostly second choice stamps.

o

OFFER

6

Issue, printing, plate position and plate flaw determination: Lot including 31x20 lepta stamps, most of them of 1870 issue. Mostly second choice stamps.

o

OFFER

7

60l. Large Hermes Head in bl.8 (1st and 2nd rows). “Genoa” forgery by Imperato.

P

50 €

1


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

8

13

9

15

14

18

10

19

11

12

16

21 20

24

25

26

27

23

22

1861 PARIS PRINT 8

1l. brown, used. Top margin clear, the rest good-large. Two corners just nicked in margin, mentioned for accuracy. A fine example. (Hellas 1a).

o

80 €

9

1l. red-brown, mint. Very fine. (Hellas 1b).

*

150 €

10

2l. bistre, used. One clear margin, otherwise fine-very fine. (Hellas 2a).

o

15 €

*

13 €

11

2l. brown-bistre, mint. Very fine. (Hellas 2c).

12

2l. brown-bistre, used. Very fine. (Hellas 2c).

13

5l. yellow-green, used. Fine-Very fine. (Hellas 3a).

o

25 €

14

5l. green, mint. Thin spot, otherwise very fine. (Hellas 3b).

*

90 €

2

15 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

17

28 15

5l. green, plate flaw thin circle (pos.143), used. Fine-very fine and scarce. (Hellas 3bCF2).

o

60 €

16

10l. orange on blue, used. A small tear at right margin not affecting stamp, otherwise very fine. (Hellas 4b).

o

80 €

17

1861 (October 10th) EL from Syros to Skiathos franked with Paris print 10l. orange in vertical pair cancelled with dot. “67” and posted from “ΣΥΡΟΣ (67)*10 ΟΚΤ. 61” with linear “ΠΕΔ”, via “ΑΘΗΝΑΙ (1)*13 ΟΚΤ. 61”, arr. “ΣΚΙΑΘΟΣ (84)*21 ΟΚΤ.61”, very fine. Stamps possibly removed for philatelic examination and replaced on the letter. Rare. (Hellas 4b).

EL

1000 €

18

20l. blue, large-very large margins all around, used. Very fine. (Hellas 5a)

o

35 €

19

20l blue in an impressive deep shade, used. Fine-Very fine. (Hellas 5a).

o

25 €

20

Entire letter from “ΣΠΑΡΤΗ*14.ΜΑΡΤ.62” fr. with 20l. blue, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*16.ΜΑΡΤ.62”. (Hellas 5a).

EL

60 €

21

20l. blue on thin paper (thickness 5.8μ), used. Very fine. (Hellas 5aPa).

22

1861 Entire fr. with 20l. blue on thin paper canc. “ΛΕΩΝΙΔΙΟΝ*3.ΔΕΚΕ.61” to Argos. Scarce. (Hellas 5aPa).

EL

170 €

23

1861 Entire letter fr. with 20l. prussian-blue in superb condition, canc. “9” and “ΠΑΤΡΑΙ (9)*(19 ΟΚΤ. 61)”, arr. “ΝΗΣΙΟΝ (29)*21 ΟΚΤ. 61”. FIRST DAYS of issue. Entire very fine. (Hellas 5b).

EL

80 €

24

40l. mauve on blue, used. One closing corner, otherwise fine. (Hellas 6a).

o

20 €

25

40l. light mauve on blue, used. A small narrow part at lower left but good/large margins all around. A fine example in dull printing. (Hellas 6b).

o

28 €

26

80l. rose-carmine, used. Very fine. (Hellas 7a).

o

30 €

27

80l carmine, used. Three large, one clear-good margins. Very fine. (Hellas 7b).

o

28 €

28

Cover fr. with 10l. yellow-orange on blue and 20l. blue canc. “ΣΥΡΟΣ*4.ΟΚΤ.61”, via “ΑΘΗΝΑΙ*6.ΟΚΤ.61”, arr. “ΚΑΛΑΜΑΙ*10.ΟΚΤ.61”. Cachet “Π.Ε.Δ.” in red. VERY EARLY USE FOR THE 10 LEPTA VALUE. Very rare and very important. (Hellas 4a+5a).

C

500 €

70 €

3


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

29

30

35

36

38

39

31

32

33

34

37

40

42

41

43

45

46

44

47

48

1861/1862 ATHENS PROVISIONAL PRINTINGS 29

2l. brown-bistre, used. A small closing part but generally large margins. Very fine. (Hellas 10Ib).

o

30 €

30

2l. bistre used (coarse impression) used, very fine. (Hellas 10Ic).

o

40 €

31

5l. green, used. Fine-very fine. (Hellas 11Ib).

o

30 €

32

5l. green, heavily coarsed printed copy, unused. Large margins all around. Very fine. (Hellas 11Ib).

(*)

50 €

33

5l. deep olive green, used. Very fine margins but ink stained from postmark. (Hellas 11Ic).

o

20 €

34

5l. deep olive green, used. One narrow margin otherwise fine. (Hellas 11Ic).

o

20 €

35

10l. orange, used. Extreme coarse, early printings copy. Very fine for this and scarce. (Hellas 12Ib).

o

40 €

4


Public Auction 635

www.karamitsos.com

50

51

49

52

53

56

36

10l. orange with intense yellowish wash with red cancellation “Π.Ε.Δ”, used. Fine-very fine and scarce. (Hellas 12Ib).

o

50 €

37

Entire letter from “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*1.ΔΕΚΕ.62” fr. with 10l. orange in pair, via “ΑΘΗΝΑΙ*1.ΔΕΚΕ.62”, arr. “ΤΡΙΠΟΛΙΣ*3.ΔΕΚΕ.62”. Very fine entire. Rare. (Hellas 12Ib).

EL

500 €

38

20l. indigo blue with intense greyish cast in lower marginal copy, used. Very fine, impressive and rare. (Hellas 13Ic).

o

80 €

39

20l deep blue used. Very fine. (Hellas 13Id)

o

65 €

40

20l. deep blue (pos.89) with greyish wash, “0” inveted on CF (Kound. 12.2). good/large margins all around, used. Very fine for this. Rare. (Hellas 13IdNb).

o

550 €

41

Entire letter fr. with 20l. deep blue (coarse impression), cancelled with dot. “1” and posted from “ΑΘΗΝΑΙ (1)*23 ΙΑΝ. 62”, arr. “ΝΑΥΠΛΙΟΝ (15)*25 ΙΑΝ. 62”. (Hellas 13Id).

EL

100 €

42

40l. mauve on blue, used. Fine and scarce. (Hellas 14Ia).

o

100 €

43

10l. orange (pos.141), large/even margins all around but upper right corner just bent in margin only, mentioned just for accuracy. Very fine. (Hellas 12IIa).

o

20 €

44

10l. orange (pos.25), widely spaced CF (Kound. 17.4), used. Good/large margins all around. Very fine copy. (Hellas 12IIaNk).

o

120 €

45

Entire letter cover fr. with 10l. in pair with very intense yellowish wash, cancelled “ΑΘΗΝΑΙ (1)*6.ΝΟΕΜ.62” to Aigion. Ex. Lascarides collection. Upper margin narrow touches the frame line (right stasmp) but very rare. (Hellas 12IIa).

C

600 €

46

20l. blue in right marginal copy, used. Very fine. (Hellas 13IIb).

o

25 €

47

40l. mauve on blue, large/even margins all around. Superb. (Hellas 14IIa).

o

120 €

48

40l. mauve on blue, uneven CF (Kound. 19.2), used. Three large-very large, one very narrow margins. Still fine for this very rare error. (Hellas 14IIa).

o

350 €

(*)

100 €

1862/67 CONSECUTIVE ATHENS PRINTINGS 49

1l. chocolate-brown with vertically laid background in left marginal bl.4. Thin spot at upper margin, while folded between (margin only), unused. Still a fine block. Certificate Holcombe (1986). (Hellas 15A).

50

1l. chocolate-brown with vertically laid background in right marginal pair, mint. Full original gum, fresh colour and good/large margins. Very Fine. (Hellas 15a).

*

40 €

51

1l. chocolate-brown (dull color shade), vertically laid background (fade), used. One narrow margin but still very interesting and nice. (Hellas 15a).

o

16 €

52

1l. brown (pos.141), used. Very fine. (Hellas 15b).

o

25 €

53

1l. red-brown, used. One closing part at left, otherwise very fine . (Hellas 15c).

o

32 €

54

2l. yellow-bistre in left marginal block of 6. Full original gum and large-very large margins all around. One stamp with light trace of hinge, the rest never hinged. Very fine and fresh block. (Hellas 16a).

**/*

37 €

5


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

55

54 57

58

61

59

63

60

62

64

65

55

3x2l. yellow-bistre, bistre and brown-bistre, mint. Superb. (Hellas 16a+16b+16c).

*

22 €

56

2l. bistre in right marginal block of 10, mint never hinged. Very fine. (Hellas 16b).

**

100 €

57

2l. bistre in strip of 3, tied by “60” (=KYMH) cds in blue. Right stamp creased vertically, still a hard to find multiple. (Hellas 16b).

o

25 €

58

2l. bistre in mint pair. Very fine. (Hellas 16b).

*

7€

59

3x2l. brown-bistre (shades), used. Very fine to superb copies. (Hellas 16c - 165E).

o

40 €

60

2l. brown-bistre in lower marginal copy, used. Fine-very fine. (Hellas 16c).

o

12 €

61

5l. green in used pair, plate flaw “thin circle” on left stamp. Lower margin touched, otherwise very fine. (Hellas 17a).

o

10 €

62

5l. green (pos.101), plate flaws thin circle and extension of the Greek border, used. Very nice deep color shade. Fine-very fine. (Hellas 17aCF25F12).

o

10 €

63

5l. green in right marginal copy, slight double CF due to sliding, used. Very fine. (Hellas 17a).

o

30 €

64

3x5l. green and yellow-green, used. Very fine. (Hellas 17a+17b).

o

18 €

65

5l. yellow-green, unused. Fine-very fine. (Hellas 17b).

(*)

32 €

66

10l. orange, unused. Very fine. (Hellas 18b).

(*)

75 €

67

10l. orange in used pair. Three large, one clear margins. Very fresh and very fine. (Hellas 18b).

o

25 €

68

10l. orange, used. Very fine. (Hellas 18b).

o

12 €

69

2x10l. orange (shades), used. Both Very fine. (Hellas 18b).

o

20 €

70

10l. orange (pos.87), “01” instead of “10” on control numbers (Kound.30.4), used. Good/even margins all around. Very fine. (Hellas 18bNd).

o

50 €

71

10l. red-orange in right marginal copy, used. Very fine. (Hellas 18ba).

o

12 €

6


Public Auction 635

www.karamitsos.com

66

67

68

71

72

69

70

73

77

76

75

74 78

79

72

Entire letter fr. with 10l. red-orange on greenish paper in pair, cancelled with dot. “9” and posted from “ΠΑΤΡΑΙ (9)*10 ΦΕΒΡ. 68”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ (1)*12 ΦΕΒΡ. 68”. Very fine. (Hellas 18ba).

EL

60 €

73

10l. orange on blue (pos.40), plate flaw swollen circle, used. One narrow margin, otherwise fine-very fine. (Hellas 18d10F6).

o

15 €

74

Entire letter from “ΑΜΦΙΣΣΑ*22.ΑΠΡ.67” fr. with a pair of 10l. orange on blue (pos.93-94/plate flaw Greek border connected to the circle-pos.93), arr. “ΑΘΗΝΑΙ*24.ΑΠΡ.67”. Very fine and scarce. (Hellas 18d10F21+18d).

EL

60 €

75

10l. yellow-orange on blue in right marginal copy, double C.F. vertically in a distance of 1mm (Kound.30.3.d), canc. “2” (=ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ). Three large, one narrow margins but very nice for this rarity. (Hellas 18dNo).

o

600 €

76

4x10l. orange on blue and red-orange on blue (different shades), used. From fine to superb copies. (Hellas 18d+18e).

o

20 €

77

10l. red-orange on blue (pos.71), “01” instead of “10” on control numbers (Kound.30.4). Upper left corner slightly bent but in margin only not affecting the stamp, just mentioned for accuracy. Very fine. (Hellas 18eNd).

o

50 €

78

20l. sky-blue with vertically laid background, used. A soft method printed stamp. Very fine and important. Rare. (Hellas 19a).

o

80 €

79

20l. sky-blue (pos.22), plate flaw “thin circle”, used. Superb. (Hellas 19aCF2).

o

15 €

7


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

80

81

82

85

86

84

87

83

88

89

80

20l. sky-blue (pos.10), plate flaw white dot behind the head, used. Fine-very fine. (Hellas 19a).

o

10 €

81

20l. sky-blue used with plate flaw “thin circle” (pos.105), very fine. (Hellas 19a CF2).

o

10 €

82

20l. sky-blue (pos.63), control figure “80” instead of “20” (Kound. 31.1), used. Upper right corner cut but an error of the greatest rarity. (Hellas 19aNe).

o

250 €

83

20l. blue, used. Very fine to Superb. (Hellas 19b).

o

7€

84

20l. blue (pos.69/1867 issue), plate flaw missing top frame line, used. Fine. (Hellas 19b).

o

15 €

85

20l. blue (1867 issue), plate flaws “broken left frame line” and “thin circle” (pos.130), used. Fine. (Hellas 19b).

o

10 €

86

20l. blue (pos.79), with Grooms characteristic “0” No.10, used. Good to large/even margins. Very fine. (Hellas 19b).

o

15 €

87

20l. blue (pos.14/1866-67 issue), with Grooms characteristic “0” No.22, used. Fine/very fine. (Hellas 19b).

o

15 €

88

20l. greenish blue (pos.36) canc. “ΑΘΗΝΑΙ*24.ΑΥΓ.64”, plate flaw thin circle and Grooms characteristic “0” No.10. FIne- very fine. (Hellas 19b).

o

15 €

89

20l. blue (pos.17), uneven control numbers (Kound. 31.8). Also plate flaw white spot on the Greek border, used. One narrow margin, otherwise very fine and scarce. (Hellas 19b).

o

40 €

90

20l. blue used with “uneven C.F” (Kound. 31.8) and plate flaw “thin circle” (pos.36), nice margins with narow upper right corner, very scarce. (Hellas 19b).

o

20 €

91

Cover fr. with 20l. blue with horizontally laid background, cancelled with dot. “43” and posted from “ΛΑΜΙΑ (43)*23 ΣΕΠΤ ??” to Amfissa. Superb and very rare stamp. (Hellas 19b).

C

150 €

92

5x20l. blue and blue on green, used. Fine to fine-very fine copies. (Hellas 19b+19e).

o

20 €

93

20l. grey-blue (pos.70), widely spaced control numbers (Kound. 31.5), used. Fine-very fine and scarce. (Hellas 19cNk).

o

50 €

94

20l. blue on green (pos.16), uneven CF (Kound. 31.8). Good/clear margins all around. Fine and scarce. (Hellas 19e).

o

40 €

95

Entire letter from “ΠΑΤΡΑΙ*9.ΣΕΠΤ.66” fr. with 20l. blue on green (no faults) to Agrinion. (Hellas 19e).

EL

15 €

96

20l. deep blue (pos.127), mint. One narrow margin but very rare in mint. (Hellas 19f).

*

250 €

97

20l. deep blue (pos.141/1867 issue), used. Good/large margins all around. Very fine. (Hellas 19f).

o

20 €

98

20l. deep blue (pos.96/1867 issue), with Grooms characteristic “0” No.8, used. Very fine. (Hellas 19f).

o

30 €

99

40l. light mauve on blue, unused. Very fine. (Hellas 20Ia).

(*)

90 €

100

40l. light mauve on blue (pos.5), widely spaced control numbers (Kound.32.2), used. Fine-very fine margins but lower right corner creased in margin only. Scarce. (Hellas 20IaNk).

o

120 €

8


Public Auction 635

www.karamitsos.com

90

92

93

96

94

97

91

98

95

101

99

100

102

103

104

105

101

Double weight entire letter fr. with 40l. light mauve on blue, cancelled with dot. “67” and posted from “ΣΥΡΟΣ (67)*1 ΔΕΚΕ. 63”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ (1)*3 ΔΕΚΕ. 63”. VF. (Hellas 20Ia).

EL

80 €

102

20l. light mauve on blue, double “4” on control numbers (Kound. 32.1.c), canc. “ΣΥΡΟΣ*3.ΦΕΒΡ.65”. Sign. O.VLASTOS. Fine-very fine margins but a diagonal ironed out crease. Rare. (Hellas 20IaNoI).

o

80 €

103

40l. mauve on blue, used. Fine-very fine. (Hellas 20Ib).

o

8€

104

40l. grey-mauve on blue, used. Large/even margins. Very fine. (Hellas 20Id).

o

15 €

105

40l. greyish rose on grey-lilac, unused with small part of gum. Three good to large, one very narrow margins but still fine for this rare stamp. (Hellas 20IIa).

(*)

150 €

9


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

106

107

108

109

110

112

111 114

115

116

113

10


Public Auction 635

www.karamitsos.com

117

118

120

119

121

122

124

123

106

80l carmine with orange CF, unused. One closing corner but still fine-very fine for this. Rare in unused. (Hellas 21a)

(*)

160 €

107

80l. carmine, canc. “97” (=ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ). Fine-very fine. (Hellas 21a).

o

30 €

108

POST OFFICE FRAUD: two cancellations “ΣΥΡΟΣ (67)*2? ΣΕΠΤ. ??” and “ΣΥΡΟΣ (67)*2? ΙΟΥΝ. ??” on 80l. rose-carmine (with orange C.F.). Very fine and rare. (Hellas 21b).

o

45 €

109

80l. rose-carmine (pos.91), inverted “0” on control number (Kound. 33.3), used. Tiny pinhole although nice in appearance. (Hellas 22aNa).

o

30 €

110

4x80l. rose carmine and carmine, used. Fine-fine very fine. (Hellas 22a+22b).

o

15 €

111

Entire letter from “ΣΜΥΡΝΑ (ΤΟΥΡΚΙΑ)*6 ΔΕΚΕ. 62” to Syros. On arrival “ΣΥΡΟΣ (67)*10 ΔΕΚΕ. 62” taxed with 5l. green (coarse impression) in marginal pair + 2x20l. sky-blue with very strong relief and “Chiffres maigres” (typical transitional printing) and cancelled with dot. “67”. EXTREMELY RARE and FINE lot. (Hellas 11Ib+19A).

EL

500 €

112

Large part of EL (front cover+one flap) from “ΣΜΥΡΝΑ (ΤΟΥΡΚΙΑ)*30.ΔΕΚΕ.62” fr. with 20l. sky-blue (plate flaw “white line at the inscription”-pos.23), 40l. mauve on blue and 5l. deep olive-green (coarse print), mailed to Syros. (hellas 19a+20Ib+11Ib).

113

Double weight entire letter fr. with 10l. orange on blue + 40l. light mauve on blue, cancelled with dot. “111” and posted from “ΖΑΚΥΝΘΟΣ (111)*7 ΜΑΡΤ. 65”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ (1)*10 ΜΑΡΤ. 65”. Very fine. (Hellas 18d+20Ia).

EL

50 €

114

EL from “Κυδονίαι 31 Μαρτίου 1865”, via “MYTILINE*13/4” where taxed with 10sld. Venetto-Lombardo and canc. “LLOYD AGENZIE SMIRNE*14/4”. On arrival taxed with 20l. blue (plate flaw “white spot on the floretpos.77) and canc. “ΣΥΡΟΣ*4.ΑΠΡ.65”. Very rare. (Hellas 19b20F17).

EL

250 €

115

Unpaid entire letter from “MESSINA*21.GUL.65” to Sira. Handwritten “90” (=lepta) fr. on arrival with 10 redorange on blue and carmine, both VF, and canc. “ΣΥΡΟΣ*11.ΙΟΥΛ.65”. (Hellas 18e+22b).

EL

60 €

116

1866 triple weight EL fr. with 20l. blue with plate flaws “spot on the chin” and “whilte line in the upper inscription” (pos.23) + 40l. greyish rose on grey-lilac dot. “15” and posted from “ΝΑΥΠΛΙΟΝ (15)*20 ΣΕΠΤ. 66”, arr. “ΤΡΙΠΟΛΙΣ (18)*21 ΣΕΠΤ. 66”. (Hellas 19b+20IIa).

EL

100 €

120 €

1867/1869 CLEANED PLATES. 117

1l. deep red-brown, unused. Very fine to superb. (Hellas 23a).

(*)

10 €

118

1l. red-brown (pos.44), plate flaws white defect at the base of the neck, white line from the top tip of the helmet and deformed circle, used. One closing corner, otherwise very fine and scarce. (Hellas 23aFa).

o

80 €

119

1l. light greyish brown in mint bl.4 (pos.139-140/149-150), plate flaw “protruding inscription” (pos.149). A light diagonal gum crease at lower pair but still very fine. (Hellas 23b).

*

60 €

120

5l. green in right marginal copy, used. Large/even margins. Very fine. (Hellas 25a).

o

40 €

121

5l yellow-green, deformed “5” (Kound.36.3.b), canc. “ΝΕΑ ΜΙΖΕΛΑ*17.ΜΑΙΟΣ.73”. Clear-good margins but a closing corner, still fine for this. Scarce. (Hellas 25a).

o

100 €

122

2x10l. red-orange (pos.131+145/1st setting), used. Fine-very fine. (Hellas 26a).

o

14 €

123

10l. red-orange (pos.56), inverted “1” (Kound. 37.3) and plate flaw “spot on Greek border”, used. Fine-very fine. (Hellas 26aNa10F11).

o

30 €

124

10l. red-orange (pos.77), inverted “0” on control numbers (Kound.37.4), mint. Light thin at upper right corner in margin only not affecting the stamp. Fine-very fine and scarce. (Hellas 26aNb).

*

400 €

11


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

126

128

125 127

130

129

132

133

131

134

135 136

139 12

137

138


Public Auction 635

www.karamitsos.com

140

141

142

143

144

125

10l. red-orange in pair (pos.77-78) canc. “15” (=ΝΑΥΠΛΙΟΝ), double “1” and “0” inverted on both stamps (Kound. 37.2.c+37.4). Post office not mentioned in Koundouros study under 37.2.c case. Very fine and very rare. (Hellas 26aNbNo).

o

300 €

126

20l. blue (pos.11) with Grooms characteristic “0” (type 21), used. One closing corner, otherwise fine. (Hellas 27a).

o

10 €

127

20l. sky-blue (pos.28), “0 inverted” on control number (Kound. 38.2) and plate flaw “white line at the upper inscription”, used. Bottom margin narrow, otherwise fine-very fine. (Hellas 27aNb).

o

18 €

128

20l. sky-blue (pos.40), uneven CF, not mentioned in Koundouros study with “0” higher than “2” and inverted (Kound. 38.2+38.7). Good/even margins all around. Very fine and scarce since it does not exists on all sheets. (Hellas 27aNa).

o

50 €

129

40l. grey-mauve on blue (pos.1), “0” inverted on CF (Kound.39.3), used. Very fine for this. (Hellas 28aNb).

o

100 €

130

40l. mauve on blue in right marginal copy, mint no gum. Good/large margins but a closing corner. Fine and scarce. (Hellas 28b).

(*)

50 €

131

1869 Entire letter from Smirne to Pireaus franked with 1868/69 40l. mauve on blue, bottom amrginal, 2 large/2 clear margins with linear “ΠΕΛ”. A very nice item. (Hellas 28b).

EL

100 €

132

80l. rose-carmine, left “8” whitening, used. Very fine. (Hellas 29a).

o

60 €

133

80l. carmine, used. Very fine. (Hellas 29b).

o

55 €

134

Letter sheet cover from “ΖΑΚΥΝΘΟΣ*5.ΜΑΙΟΣ.69” fr. with 20l. blue (pos.82) and 5l. olive-green (to make the 25l. inter-ionian fee) to Corfou. (Hellas 17c+27a).

EL

60 €

135

1870 Unpaid EL from Triest to Athens. Handwritten “70” fr. on arrival with 40l. mauve on blue, 10l. redorange and 20l. blue (to pay the Austria-Greece 70l. postage for unpaid letters according to the 1867 treaty). (Hellas 19b+28b+26a).

EL

100 €

1870 SPECIAL ATHENS PRINTING 136

1l. light reddish brown, unused. Very fine. (Hellas 30a).

(*)

28 €

137

20l. sky-blue (pos.17), and plate flaw Greek border connected to the circle and Grooms characteristic “0” No.6, used. Fine. (Hellas 31b).

o

20 €

138

Cover fr. with 20l. vivid deep blue with inverted C.F. (Kound. 42.3), canc. “9” and posted from “ΠΑΤΡΑΙ (9)*6 ΝΟΕΜ. 70”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ (1)*8 ΝΟΕΜ. 70”. Very rare CF error on cover. (Hellas 31dNm).

C

500 €

139

1870 Unpaid entire letter from Triest to Athens. Handwritten “70” fr. on arrival with 40l. mauve on blue, 10l. red-orange and 20l. blue (to pay the Austria-Greece 70l. postage for unpaid letters according to the 1867 treaty). (Hellas 28b+26a+31c).

EL

100 €

1871/2 PRINTINGS 140

5l. sage-green in used pair, good margins but a closing corner just touches at lower left below floret. Hard to find item. Fine. (Hellas 34b).

o

65 €

141

20l. sky-blue (pos.110) with Grooms characteristic “2” No.17, used. Upper margin very narrow, the rest good/ even margins. Fine. (Hellas 35a).

o

10 €

142

20l. sky-blue (pos.53) with Grooms characteristic “2” No.2, used. Good-large margins all around. Very fine. (Hellas 35a).

o

20 €

143

20l. sky-blue in corner copy (pos.150), canc. “40” (=ΛΕΙΒΑΔΙΑ), double “2” on CF (Kound. 47.1.m). Two cleargood, two very large margins. Very fine. (Hellas 35aNoI).

o

20 €

144

20l. sky blue used with characteristic Grooms “0” (type 5, pos.63), clear margins. Fine-very fine. (Hellas 35a).

o

15 €

13


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

146

147

148

145

149

154

151

150

153

152

145

Double weight entire letter from “ΚΕΡΚΥΡΑ*9.ΦΕΒΡ.71” fr. with 2x20l. sky-blue, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*11.ΦΕΒΡ.71”. (Hellas 35a).

EL

40 €

146

20l. blue on thick paper (>8,5mm) used, 2 large and 2 narrow margins, without faults, very rare. (Hellas 35cPb).

o

100 €

147

20l. blue (pos.30), plate flaw white spot at the angle of the neck, used. Fine-very fine. (Hellas 35c).

o

10 €

148

20l. blue (pos.129) canc. “89” (=ΑΝΑΦΗ). Grooms characteristic “2” No.8. Very fine and very rare. (Hellas 35c).

o

100 €

149

20l. blue (pos.146) with Grooms characteristic “0” (type 6), used. Fine-very fine. (Hellas 35c).

o

15 €

150

20l. blue (pos. 7/2nd setting), uneven control numbers (Kound. 47.8). On pos.7 20 lepta stamps with uneven CF do exists on 1871/76 and 1875/80 stamps as well. Touched at lower right but very interesting. (Hellas 35c).

o

15 €

151

40l. rose-bistre on greenish on fragment, used. Fine-very fine. (Hellas 36b).

152

40l. bistre on greenish, deformed “4” (Kound. 48.6 type a, pos. 25), used. Very heavily inked coarse impression copy. Good/large margins all around. Very fine and rare. (Hellas 36b).

18 € o

50 €

153

40l. yellow-bistre on greenish, used. One narrow margin, otherwise very fine. (Hellas 36c).

o

20 €

154

1871 Triple weight EL fr. with 20l. blue and 40l. yellow-bistre on greenish from Corfu to Patras. Entire very fine and rare. (Hellas 36c+35c).

EL

180 €

155

1l. brown in corner bl.20 (pos.116-120/146-150), full original gum, wide margins all around. Only two stamps hinged, the rest u/m. Pos.120+149 plate flaws. A very fresh and nice multiple. Superb. (Hellas 37b).

**/*

600 €

156

1l. brown perf. 11 1/2, mint never hinged. Very fine. (Hellas 37b).

**

15 €

157

5l. sage-green in used marginal strip of 4 (pos.1-4) with 3 very large and 1 narrow margins. Very fine and rare. (Hellas 39a).

o

500 €

158

5l. green in used pair, double control numbers (Kound. 51.2.2.). Right stamp with three margins only. Still fine. (Hellas 39bNoI).

o

25 €

159

2x5l deep-green and deep olive-green, used. Fine-very fine. (Hellas 39e).

o

18 €

160

10l. orange in used pair (pos.55-56), plate flaws white spot on the Greek border and line crossing MM (pos.56). Pos.55 stamp just touched at upper left, otherwise fine pair. (Hellas 40a+40a10F11).

o

20 €

1871/76 MESHED PAPER

14


Public Auction 635

www.karamitsos.com

156

158 155

159

157

160

162

161

163

164

165

161

10l. orange (pos.33), plate flaws scratch above the helmet (the begining of this flaw) and vertical line, used. Clear/good margins but a closing corner. Important. (Hellas 40a).

o

15 €

162

10l. orange, used. Very fine to superb. (Hellas 40a).

o

10 €

163

10l. orange (pos.31), widely spaced CF with “0” inverted (Kound.51.11), used. Good to large margins, very fine for this. (Hellas 40aNbII).

o

130 €

164

10l. orange, inverted control number (Kound. 52.4), used. Very fine. (Hellas 40aNm).

o

20 €

165

10l. orange, displaced control number (Kound. 52.13) canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ”. Thin but very impressive. (Hellas 40a).

o

10 €

15


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

166

168

167

171

175

169

172

173

176

170

174

177

181

166

Entire letter fr. with 2x10l. orange, posted from “ΝΑΥΠΛΙΟΝ (15)*12 ΜΑΡΤ. 76”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ (1)*14 ΜΑΡΤ. 76”. (Hellas 40a).

EL

25 €

167

4X10l. orange, red-orange (with open cross in both upper florets), orange-vermilion and orange-vermilion on lavender (coarse print copy), used. All copies very fine. (Hellas 40a+40b+40c+40d).

o

75 €

168

6x10l. orange and red-orange, used. Fine to fine-very fine. (Hellas 40a+40b).

o

25 €

169

10l. red-orange, used. Good/even margins. Very fine. (Hellas 40b).

o

10 €

170

10l. red-orange in pair (pos.51-52), “0” instead of “10” on CF (pos.51- Kound. 52.9), used. One closing corner just touches at left (pos.51) but still fine for this. (Hellas 40bNh+40b).

o

40 €

171

10l. bright orange-vermillion on lavender (pos.43) with Grooms characteristic “0” No.21 (pos. not mentioned in Koundouros study), used. Good-large/even margins. Very fine for this. Rare. (Hellas 40d).

o

60 €

172

10l. orange-vermilion on lavender, used. Fine. (Ηellas 40d).

o

30 €

173

20l. sky-blue (pos.115) with Grooms characteristic “2” No.2, used. Good/clear margins but a closing corner. Fine. (Hellas 41a).

o

15 €

174

20l. sky-blue (pos.62) with Grooms characteristic “2” No.1, used. Good/large margins all around. Very fine copy. (Hellas 41a).

o

15 €

175

20l. deep blue, unused. Very fine. (Hellas 41b).

(*)

200 €

176

20l. deep blue (pos.30) with Grooms characteristic “2” No.5, used. Also plate flaw white spot at the angle of the neck. Good/clear margins but a closing corner. Fine. (Hellas 41b).

o

25 €

16


Public Auction 635

www.karamitsos.com

180 178

182

184

185

186

187

188

179

183 177

20l. deep blue (pos.36) with Grooms characteristic “2” No.16, used. Also plate flaw thin circle. Good/clear margins. Fine. (Hellas 41b).

o

18 €

178

Letter sheet cover fr. with 20l. deep blue, posted from “ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛ. (110)*24 ΝΟΕΜ. 75”, arr. “ΚΕΡΚΥΡΑ (106)”. (Hellas 41b).

C

15 €

179

20l. blue (pos.19), uneven control numbers (Kound. 53.8.a), used. Very fine. (Hellas 41d).

o

30 €

180

Entire letter from “ΚΙΑΤΟΝ*5.ΑΥΓ.76” fr. with 20l. steel-bluee, arr. “ΠΑΤΡΑΙ*6.ΑΥΓ.76”. Very fine. (Hellas 41g).

EL

25 €

181

20l. blue on blue (pos.41), widely spaced C.F. (Kound. 53.7), used. With faults, but a very rare item. (Hellas 41hNk).

o

40 €

182

40l. dull olive-green on blue with CF merely visible, used. Fine-very fine. (Hellas 42Ia).

o

15 €

183

1875 cover fr. with 2x40l. dull olive-green on blue, posted from “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (2)*18 ΦΕΒΡ. 75” with linear “PD” to Constantinoupoli. (Hellas 42Ia).

C

90 €

184

40l. bistre on blue, used. Fine-very fine. (Hellas 42Ib).

o

14 €

185

40l. bistre on blue, keyhole shapped “0” (Kound. 54.7, pos.91), used. Clear-good margins. Very fine for this. (Hellas 42IbNl).

o

60 €

186

40l. greyish magenta on blue (C.F. in dull olive-green), used. One closing corner, otherwise fine-very fine. (Hellas 42IIab).

o

15 €

187

40l. dull grey-mayve on blue, used on fragment. Very fine. (Hellas 42IIb).

o

20 €

188

40l. dull grey mauve on blue, displaced CF (Kound.54.6) canc. “ΣΥΡΑ”. Good/large margins all around but lower right corner slightly creased. Still fine. Rare. (Hellas 42IIb).

o

100 €

17


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

189

190

191

192

194

189

1871 EL fr. with 40l. grey mauve on blue and posted from “ΧΑΛΚΙΣ (56)*10 ΜΑΡΤ. 74” with boxed “PD”, via “ΑΘΗΝΑΙ (1)*11 ΜΑΡΤ. 74” and “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (2)*11 ΜΑΡΤ. 74” to Constantinople. (Hellas 42IIb).

EL

40 €

190

Entire letter from “ΚΗΘΥΡΑ*4.ΝΟΕΜ.73” fr. with 20l. sky-blue and 5l. yellow-green (pay Lloyd+internal fee), arr. “ΑΘΗΝΑΙ*22.ΝΟΕΜ.73”. Very fine. (Hellas 35a+39b).

EL

40 €

191

Prepaid EL from “ΠΑΤΡΑΙ*16.ΙΟΥΝ.74” fr. with 5l. greyish green, 10l. orange with “110” instead of “10” on CF (Kound.52.15) and 40l. dull olive green on blue, via “ΚΕΡΚΥΡΑ*18.ΙΟΥΝ.74”, arr. “TRIEST*3/7/74”. Rare on cover. (Hellas 39b+40a+42Ia).

EL

75 €

192

1875 Prepaid entire letter fr. with 20l. deep blue and 10l. red-orange with displaced CF (Kound.52.13) canc. “ΣΥΡΑ”, via “LLOYD AGENZIE SMIRNE*14/10”, arr. “LARNACA DI CIPRO*20/10”. Very fine and rare entire. (Hellas 41b+40b).

EL

150 €

193

30l. deep olive-brown, used. Very fine. (Hellas 43b).

o

15 €

194

Large part of entire letter fr. with 30l. deep olive-brown canc. “ΣΥΡΑ*15.ΣΕΠΤ..”, arr. “ΣΜΥΡΝΑ (ΤΟΥΡΚΙΑ)*16. ΣΕΠΤ.....”. (Hellas 43b).

195

60l. deep green on green, mint. Superb. (Hellas 44a).

*

10 €

196

60l. deep green on green canc.”ΤΗΝΟΣ (70)”. Superb. (Hellas 44a).

o

30 €

1876 PARIS PRINTING

18

30 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

193

195

196

198

199

200

201

203

197

202

204

205

206

207

1876/77 ATHENS PRINTING 197

Double weight cover from “ΛΑΡΙΣΑ*13.ΔΕΚΕ.81” (without the word ΤΟΥΡΚΙΑ) fr. with 2X30l. red-brown, via “ΑΘΗΝΑΙ*19.ΔΕΚΕ.81”, arr. “CONSTANTINOPLE TURQUIE*6.JANV.82”. Rare. (Hellas 45e).

C

200 €

198

60l. deep green, used. Very fine. (Hellas 46a).

o

17 €

199

60l. dark green, used. Lower margin narrow, otherwise fine. (Hellas 46b).

o

14 €

200

60l. dark green on thin paper, mint. Full original gum but heavy hinge. Fine-Very Fine. (Hellas 46bPa).

*

200 €

1875/80 CREAM PAPER 201

3x5l.yellow-green, used. Fine copies. (Hellas 49b).

o

10 €

202

5l. emerald green cancelled with “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ)*25 ΙΟΥΛ. 79”. Good margins. (Hellas 59e - 130 euro).

o

30 €

203

10l. orange in used pair (pos.129-130), plate flaw “identation of the top frame line” (pos.129). Fine. (Hellas 50b).

o

15 €

204

10l. orange (pos. 63), uneven CF (Kound. 62.14). The same CF error exists on pos.63 20lepta as well, used. Clear margins but paper damaged due to heavy cancellation. Very rare. (Hellas 50b).

o

20 €

205

10l. orange (pos.121), uneven control numbers (Kound. 62.14), used. Three large, one clear margins but still very fine for this one. Scarce. (Hellas 50b).

o

40 €

206

10l. orange, mint. “1” instead of “10” on CF (Kound. 62.5), Full original gum and large margins but small thin. Rare item. (Hellas 50bNg).

*

140 €

207

10l. orange, double “1” on t he control number (Kound 62.3.1.m) canc. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ)”. Also imprint of the finger print of the handyman. Large margins, very fine. (Hellas 50b).

o

30 €

19


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

208

209

210

211

213

214

215

217

220

219

223

222

225

20

216

218

221

228

212

224

226

229

227

230

231

233


Public Auction 635

www.karamitsos.com

232

234

208

3X10l. orange on white, orange and red-orange, used. All copies very fine. (Hellas 50a+50b+50c).

o

20 €

209

3x10l. orange, red-orange and orange on yellowish, used. Very fine. (Hellas 50b+50c+50d).

o

20 €

210

10l. red-orange in used pair (pos.1-2) without faults, very fine. (Hellas 50c - 60 euro).

o

20 €

211

10l. red-orange, plate flaw “damaged floret” (pos.30), used. Very fine. (Hellas 50c).

o

10 €

212

10l. red-orange in used pair (pos.9-10), “1” inverted on control numbers on both stamps (Kound.62.8). Also plate flaw dot in the floret (pos.9). One closing corner, otherwise fione and rare. (Hellas 50cNa10F1+50cNa).

o

100 €

213

10l. red-orange (pos.141), var. “00” instead of “10” (Kound. 62.7-type), used. Very fine. (Hellas 50cNeI).

o

60 €

214

10l. red-orange used with “C.F displaced” and “0 inverted” (Kound.62.13), very fine, rare. (Hellas 50c).

o

30 €

215

10l. orange on yellow, mint. Original gum, good margins. Nice copy. (Hellas 50d).

*

80 €

216

10l. orange on yellowish (pos.27) with Grooms characteristic “0” No.6, used. Good/large margins all around. Very fine. (Hellas 50d).

o

15 €

217

10l. orange on yellowish in used pair (pos.93-94), uneven CF (Kound. 62.14) and plate flaw “Greek border connected to the circle (both pos.93). Very fine pair. (Hellas 50d10F21).

o

80 €

218

20l. light prussian blue on white, used. Fine-very fine. (Hellas 51a).

o

14 €

219

20l. light prussian blue on white, displaced CF (Kound. 63.16) canc. “(ΛΕΒ)ΑΔΙΑ”. Large margins all around but a closing part, still very fine for this rare stamp. (Hellas 51a).

o

60 €

220

20l. blue (pos.16) with Grooms characteristic “2” No.15, used. Very fine. (Hellas 51b).

o

15 €

221

20l. blue (pos.112) with Grooms characteristic “0” No.13, used. Lower margin very narrow. Fine. (Hellas 51b).

o

10 €

222

20l. blue, displaced control numbers (Kound. 63.16), used. Good margins all around, canc. ilegible. One narrow margin, otherwise fine-very fine. (Hellas 51b).

o

20 €

223

20l. blue (pos.88), uneven CF with “0” normal and higher than “2” (Kound. 63.15.2). Uneven CF it was known for this position but with “0” lower and inverted (same as the 10lepta stamp). This is from a different setting. Case not mentioned in Koundouros study. Clear/good to large margins but a light thin, still impressive and important. (Hellas 51b).

o

50 €

224

20l. blue (pos.63), uneven CF (Kound. 63.15.1), used. On position 63 it is found uneven CF on 10 lepta stamps of the same issue as well. Very fine and scarce. (Hellas 51b).

o

60 €

225

20l. blue (pos.31), inverted keyhole shaped “0” (Kound. 63.10.2), used. Three clear/even margins but touched at left. Very rare. (Hellas 51bNlII).

o

25 €

226

20l. indigo blue (very deep shade) on white paper, displaced C.F. (Kound. 63.16) canc. “ΖΑΚΥΝΘΟΣ”. Cleargood to large margins. Very fine and impressive. (Hellas 51d).

o

20 €

227

20l. ultramarine in mint pair. Full original gum but right lower margin very narrow. (Hellas 51f).

*

40 €

228

20l. ultramarine with quadrille background (intanse) in lower marginal copy. Very fine copy for this unpriced in Hellas catalog rarity. (Hellas 51fVa).

o

250 €

229

20l. ultramarine used with plate flaw “spot on the chin” (pos.16), without faults. (Hellas 51f).

o

6€

230

20l. ultramarine (pos.119), “2” inverted and broken on C.F. (Kound. 63.4), used.Fine-very fine. (Hellas 51fNaII)

o

30 €

231

20l. ultramarine (pos.44), displaced CF (Kound. 63.16) tied by Patras cds. Very fine. (Hellas 51f).

o

30 €

232

1879 Entire letter fr. with 20l. ultramarine mailed from Athens. (Hellas 51f).

EL

10 €

233

40l. grey-bistre, used. Very fine. (Hellas 52a).

o

20 €

234

1880 Cover fr. with 20l. ultramarine + 40l. grey-bistre with faults and posted from “ΣΥΡΑ (67)*29 ΝΟΕΜ. 80” to Kalamai. Fine and rare. (Hellas 51f+52a).

C

180 €

21


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

236

235

237

239 238

240

245

241

242

243

244

246

1880/86 ATHENS PRINTING 235

4x1l. red-brown & deep red-brown & grey-brown (shades), used. Very fine copies. (Hellas 53c + 53d + 53e).

o

10 €

236

1l. red-brown in used pair. Very fine. (Hellas 53c).

o

7€

237

1l. deep red-brown in mint bl.4. Creased between in margin. Fine. (Hellas 53d).

*

25 €

238

1l. grey-brown in mint left marginal bl.4. Left pair thinned. Fine. (Hellas 53e).

*

10 €

239

2l. grey-bistre in u/m bl.70, lower part of the sheet. Oval cachet “ΕΛΕΓΧΟΣ” on gum side. One stamp thinned, otherwise superb. (Hellas 54a).

**

280 €

22


Public Auction 635

www.karamitsos.com

247

248

249

254 250

251

252

253

255

240

5l. vivid green used pair. VF. V.rare. (Hellas 55b).

o

400 €

241

5l. green in mint pair. Very fine. (Hellas 55c).

*

15 €

242

5l. green (pos.101), plate flaw thin circle, mint. Very fine. (Hellas 55cCF2).

*

10 €

243

5l. green (pos.17), plate flaw broken frame (lower left). Also it appears the thin circle variety (pos. not mentioned either by Asimakopoulos nor Koundouros). Good-large margins all around. Very interesting copy. (Hellas 55c).

o

15 €

244

2x5l. deep green and deep yellow-green, used. Fine. (Hellas 55d+55f).

o

18 €

245

5l. greyish green in mint bl.4. Lower left margin narrow and a light thin spot at lower right in margin only, otherwise a fine multiple. (Hellas 55e).

*

35 €

246

5l. oily yellow-green, used. Very fine. (Hellas 55f).

o

17 €

247

10l. bright orange-vermilion in upper marginal used pair. Very fine for this. Scarce. (Hellas 56a).

o

65 €

248

10l. orange-red, used. Very fine. (Hellas 56b).

o

20 €

249

10l. orange (pos.75), plate flaw line below the chin, used. Very fine. (Hellas 56d10F16).

o

10 €

250

Cover fr. with 10l. orange canc. “ΑΘΗΝΑΙ” mailed in town. Lower part of the flap is missing on reverse. Very rare. (Hellas 56d).

C

80 €

251

20l. ultramarine, mint. Very fine. (Hellas 57a).

*

120 €

252

20l. ultramarine in lower marginal copy, used. Very fine. (Hellas 57a).

o

45 €

253

40l. bright violet brown in unused strip of 3. Touched at top (middle stamp), otherwise fine and scarce. (Hellas 58a).

(*)

70 €

254

4x30l. grey-ultramarine, slate-blue, deep ultramarine and ultramarine. All copies with large margins all around, deep ultramarine with no gum, the rest full original gum. Very nice and a difficult to be collected lot. (Hellas 60a+60b+60c+60d).

*/(*)

165 €

255

Printed mater fr. with 1l. red-brown + 4x1l. grey-brown (1 strip of 3 + single) + 2l. grey-bistre, posted from “ΑΘΗΝΑΙ*22 ΔΕΚΕ. 86”. Rare and important. (Hellas 53c+53e+54a).

PRESS

150 €

23


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

258

256

259

257

261

INCOMING MAIL FROM/TO GREECE 256

Two 1870 (13/8 and 19/9) EL from Patras transported by private means to Triest where fr. with 10kr/2x5kr Austrian stamps, both arrived at Amsterdam. Very interesting lot.

EL

200 €

SMALL HERMES HEAD BELGIAN PRINT 257

1886-1888 Belgian printing, complete set of 10 values plus 50l. in olive-green, all marginal (1dr. corner), u/m. FANTASTIC QUALITY. (Hellas 61/69+68a - 1100 euro).

**

300 €

258

1886-1888 Belgian printing, complete set of 3 values with 11 1/2 perforation, u/m. SUPERB. (Hellas 70/72 900 euro).

**

270 €

259

1886-1888 Belgian printing, complete set of 3 values with unofficial 11 1/2 perforation, u/m. SUPERB. (Hellas 61D/66D - 612 euro).

**

190 €

**/*

270 €

ATHENS ISSUES 260

1st Athens printing, complete set including 1l. chocolate, 5l. deep green, 20l. red oily printing, 20l. pale red oily printing, 20l.aniline red with WMK and 25l. ultramarine, only 1 stamp m. all the others u/m. (Hellas 73+73c+74b+75+76a+76ba+76d+77b - 850 euro).

261

25l. deep indigo blue with plate flaw pos.298, m. (Hellas 77a).

*

40 €

262

25l. ultramarine, m. Superb. (Hellas 77b).

*

30 €

263

1st Athens printing perforated, complete set including 1l. brown, 1l. brown on yellow paper in pair, 10lorange, 20l. carmine-red in pair and 25l. deep indigo blue, only 2 stamps m. all the others u/m. (Hellas 78+78a+78c+80+80a+81+81b+82a).

**/*

400 €

264

25l. deep indigo blue with 11 1/2 perforation and plate flaw, m. (Hellas 82a).

*

70 €

265

1st Athens printing with 13 1/2 perforation, 1l. brown-grey + 20l.rosy-red + 20l. red, u/m. SUPERB. (Hellas 83+84+84A - 525 euro).

**

150 €

266

2nd Athens printing imperforated, set of 9 values (10l. missing), u/m. SUPERB. (Hellas 85/87+89/94b - 1900 euro).

**

570 €

267

1l. brown-grey + 1l. brown-black + 1l. light chocolate in pairs, u/m. Superb. (Hellas 85a+85c+85d - 63+ euro).

**

15 €

24


Public Auction 635

www.karamitsos.com

263

260

262

264

265

266

267

269

270

271

268

268

1l. brown-red in u/m pane of 50. Very fine. (Hellas 85b).

**

150 €

269

5l. green in marginal pair, u/m. Superb. (Hellas 87).

**

10 €

270

5l. yellow-green in pair, u/m. Superb. (Hellas 87a - 50 euro).

**

15 €

271

10l. mustard, m. (Hellas 88-100E).

*

30 €

25


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

272

273

275

274

276

277

278

279

281

280 283 272

20l. light red in left marginal bl.4. Lower pair u/m. (Hellas 89b-1100E+).

273

20l. red on carbroad, u/m. Superb. (Hellas 89d).

282

284 */**

250 €

**

140 €

274

25l. light blue on thick paper (2nd period), m. VF. RR. (Hellas 90d).

*

350 €

275

25l. violet on carbroad in marginal pair, u/m. Superb. (Hellas 91c).

**

20 €

276

40l. deep blue in marginal pair, m. Superb. (Hellas 93).

*

OFFER

277

1890-1896 Athens printing (2nd period), complete set of 10 perforated values, u/m. Plate flaw pos. 190 on 25l. Excelent Quality. (Hellas 95,96,97,98,99,100b,101a,102 and 104a - 2500 euro).

**

750 €

278

5l. yellow-green, u/m. Plate flaw pos. 74. VF. (Hellas 97a).

**

10 €

279

5l. deep green marginal, u/m. VF. (Hellas 97b - 125 euro).

**

30 €

280

5l. pale green on thick paper in perforated bl.4, u/m. Ex. Benakis collection. VF. RRR. (Hellas 97e).

**

480 €

281

10l. mustard in pair, u/m. Displaced verical perforation. Superb. R. (Hellas 98 - 450 euro).

**

150 €

282

20l. rose, u/m. Superb. (Hellas 99c - 362 euro).

**

100 €

283

25l. deep violet in corner pair, u/m. Superb. (Hellas 101 - 25 euro).

**

5€

284

40l. blue in pair, u/m. Superb. (Hellas 103 - 60 euro).

**

15 €

26


Public Auction 635

www.karamitsos.com

285

286

287

289

290

288

291 292

293

294

297

285

40l. violet on cardbroad with 13 1/2 perforation, u/m. Superb. (Hellas 108b - 450 euro).

**

130 €

286

1dr pale grey with poor perforation 13 1/4, m. (Hellas 106-900E).

*

250 €

287

1896 “Drunk” issue, complete set of 6 imperforate values, u/m. Superb. (Hellas 97B+97Ba+98B+98Bb+98Bba - 206 euro).

**

60 €

288

1896 Drunk issues, 10l. red in right marginal bl.4. One stamp hinged, the rest u/m. Signed SF (Spetsiotis Freres). (Hellas 98Bb).

**/*

25 €

289

1896 “Drunk” issue, set of 4 perforated values, u/m. (Hellas 97Ca+98Ca++98Cb+98Cba - 220 euro).

**

60 €

290

Cover fr. with 2x5l. deep green + 2x10l. mustard and posted from “ΣΥΡΟΣ*13 ΜΑΡΤ. 1898”, via “MONT CENIS A MACON*30 MAR. 96”, arr. “CANNES*31 MARS 96”. (Hellas 87b+88).

C

80 €

27


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

295 296

291

1897-1901 Athens printing (3rd period), complete set in bl.4, u/m. FANTASTIC QUALITY. (Hellas 121+121a+12 1b+122+123a+124a+125a+126a - 900 euro).

**

250 €

292

1l. deep brown in marginal bl.4, u/m. Superb. (Hellas 121a).

**

12 €

293

5l. emerald (fine impression) in strip of 3 (pos.191-193), u. Plate flaw pos.192. Superb. (Hellas 123b).

o

10 €

294

20l. red corner, u/m. Superb. (Hellas 125).

**

10 €

295

20l. deep red in u/m pane of 50 (pos.201-250). Plate flaws in pos. 204+205. Four stamps hinged. Superb quality item. Scarce. (Hellas 125a).

**

400 €

296

20l. grey-rose in u/m pane of 50 (pos.251-300). Plate flaws in pos.251 and 296. Two stamps torn, while pos.261-265 and 276-280 slight horizontally creased as expected for such a large multiple. Very fine and very rare item. (Hellas 125d).

**

1500 €

297

25l. violet in bl.4 perf. 11 1/2, u/m. Superb. (Hellas 132a).

**

25 €

298

20l. rose (coarse printing) in pair perf. 11 1/2 imperforate between, u. RR. (Hellas 131cK).

o

80 €

299

10l. orange marginal with 13 1/2 perforation, u/m. Signed by M.Tsipidis. VF. RR. (Hellas 130F).

**

150 €

28


Public Auction 635

www.karamitsos.com

298

299

300

1896 FIRST OLYMPIC GAMES 300

2x1896 Olympic Games complete sets in light and deep colour shade on exhibition sheet, hinged or mint no gum. (Hellas 109/120).

*/(*)

1500 €

29


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

301

303

302

304 301

“1896 Olympic games” issue in complete set of 12 values, u. (Hellas 109/120).

302 303

305 o

380 €

1l. 1896 Olympic Games in sheetlet of 25, u/m. Superb. (Hellas 109).

**

400 €

2l. 1896 Olympic Games in bl.4 with the internal margin (2 gutter pairs), mng. (Hellas 110).

(*)

10 €

304

5l. 1896 Olympic Games in corner bl.4, u/m. Superb. (Hellas 111 - 125 euro).

**

40 €

305

5l. Large Hermes Head stationary postal card fr. add. with 5l. 1896 Olympic Games canc. “ΑΘΗΝΑΙ-1*23. ΑΥΓ.1896” to N.Phaleron. (Hellas 111).

PS

50 €

306

10l. 1896 Olympic Games in corner bl.4, u/m. Superb. (Hellas 112 - 125 euro).

**

40 €

307

20l. 1896 Olympic Games in corner bl.4, u/m. Superb. R. (Hellas 113).

**

300 €

308

20l. 1896 Olympic Games in pair canc. “ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟΝ ΑΡΓΟΣ”. (Hellas 113-80E).

o

25 €

309

Cover fr. with 25l. 1896 Olympic Games canc. “ΣΠΑΡΤΗ*4.ΜΑΙΟΣ.1896”, via “ΑΘΗΝΑΙ” and London to New York. (Hellas 114).

C

150 €

30


Public Auction 635

www.karamitsos.com

306

308

307

309 310 310

40l. in bl.10, u/m. VF. (Hellas 115).

**

600 €

311

60l. complete sheetlet of 10 (2x5) with selvage on 3 sides, reinforced at bottom selvage, the stamps remaining u/m. Violet negative admin. canc. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” on gum side of vertical selvage. Rare. (Hellas 116)

**

2400 €

31


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

311

313 32


Public Auction 635

www.karamitsos.com

312

315

316

317

314

312

1dr 1896 Olympic Games with the lower perforation displaced downwards, u. This varietuy is hery hard to be found in 1896 Olympic stamps. (Hellas 117).

o

80 €

313

Cover fr. with 25l. deep violet SHH stamp, 1l.+2l.+5l.+10l. 1896 Olympic Games stamps canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*2. ΜΑΙΟΣ.1901” to Paris. The Olympic Games stamps are additional to the postal rate. (Hellas 109/112+126b).

C

700 €

314

33 singles and 2 pairs 1896 Olympic Games stamps (from 1l. to 2dr without 60l. stamps), all cacnelled during the Olympic Year 1896. Very difficult to be collected. (Hellas 109/115+117/118).

o

180 €

315

“ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*25 ΜΑΡΤ. 1896” (first day of the games) on 2dr. (Hellas 118).

o

150 €

316

20l. 1896 Olympic Games canc. “ΣΥΡΟΣ*1.ΑΠΡ.1896” (day inverted), 7th day of the Games. Rare. (Hellas 113).

o

20 €

317

25l. 1896 Olympic Games canc. “ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ*8.ΑΠΡ.1896”. (Hellas 114).

o

3€

OLYMPIC YEAR (25 MARCH to 31 DECEMBER 1896)

33


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

318

319

321

322

320

323

324

327 325 318

20l. 1896 Olympic Games canc. “ΑΘΗΝΑΙ-1*18.ΑΠΡ.1896”. (Hellas 113).

o

3€

319

20l. 1896 Olympic Games in pair canc. “ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΝ*3.ΙΟΥΝ.96” (type III). R. (Hellas 113).

o

20 €

320

25l. 1896 Olympic Games canc. “ΒΟΛΟΣ*4.ΙΟΥΝ.1896”. (Hellas 114).

o

3€

34


Public Auction 635

www.karamitsos.com

326

328

321

40l. 1896 Olympic Games canc. “ΑΘΗΝΑΙ-7*8.ΙΟΥΛ.1896”. (Hellas 115).

o

8€

322

20l. 1896 Olympic Games canc. “ΠΑΤΡΑΙ ΤΑΧ. ΔΕΜΑΤΑ*18.ΣΕΠΤ.96” (type V). (Hellas 113).

o

3€

323

60l. 1896 Olympic Games canc. “ΑΘΗΝΑΙ-1*16.ΝΟΕΜ.1896”. (Hellas 116).

o

8€

324

20l. 1896 Olympic Games canc. “ΛΑΥΡΙΟΝ*26.ΔΕΚΕ.1896” (type III). (Hellas 113).

o

3€

OVERPRINTS ON HERMES HEADS & 1896 OLYMPICS 325

1900 Small Hermes Heads Surcharges: 33x20l/25l imperforate stamps, 15x20l/25l perf. 11 1/2 stamps, 1dr/40l imperf and 1dr/40l+2dr/40l perf 13 1/2. All stamps used placed on two sheets. (Hellas 133+133i+133j +134+136+139i+139k+139l+140+145/146).

o

50 €

326

20l./25l. light blue 1900 Small Hermes Heads Surcharges in u/m pane of 50. Surcharge errors in pos.17, 18, 21, 29 and 49. Very fine. (Hellas 133+133A+133B+133C+133D+133G).

**

200 €

327

20l./25l. blue on white paper (fine impression) 1900 Small Hermes Heads surcharges, surcharge inverted, m. (Hellas 133ab).

*

40 €

328

20l./25l. light blue 1900 Small Hermes Heads Surcharges in u/m pane of 50 perf 11 1/2. Pos. 46-50 stamps imperforate at bottom. Very fine. (Hellas 139+139A+139B+139C+139D+139G+139m).

**

400 €

35


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

329 36


Public Auction 635

www.karamitsos.com

330

331

333

332

334

329

20l./25l. deep ultramarine 1900 Small Hermes Heads Surcharges perf. 11 1/2 in full pane of 50 (two margins) with WMK. Surcharge errors in pos. 17, 18, 21, 29, 49. THE ONLY KNOWN FULL PANE. UNIQUE ITEM. (Hellas 141+141a+141A+141B+141C+141aD+141G, catalog value over 10500 Euros).

**

3000 €

330

20l./25l. ultramarine 1900 Small Hermes Heads Surcharges perf. 11 1/2 in pair imperforate between, m. Both stamps with full WMK. Right stamp with a short perf but rare and impressive. (Hellas 141ca).

*

80 €

331

2dr/40l. violet 1900 Small Hermes Surcharges perf. 11 1/2, u/m. (Hellas 144-725E).

**

200 €

37


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

339

340

342

341

335

337

344

338 332

2dr/40l. violet with WMK 1900 Small Hermes Heads Surcharges perf. 13 1/2 with double vertical perforation, m. VF and R. (Hellas 146a).

333

25l./40l. violet 1900 “AM” Small Hermes Heads Surcharges in pane of 50. Surharge error in pos.1, 16, 50. Surcharge “a cheval”. Very fine and rare. (Hellas 147+147A+147B+147C).

334 335

38

*

50 €

**/*

400 €

25l./40l. violet 1900 “AM” Small Hermes Heads Surcharges in u/m pane of 50. Surharge error in pos.1, 16, 50. Four stamps with faults but still very fine. (Hellas 147+147A+147B+147C).

**

200 €

25l./40l. violet 1900 “AM” Small Hermes Heads Surcharges in u/m bl.30 (pos.8-10/48-50). Surharge error in pos. 50. Very fine. (Hellas 147+147C).

**

80 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

336

343

336

50l./25l. blue (oily printing) 1900 “AM” Small Hermes Heads Surcharges in full pane of 50. Surcharge errors in pos. 1, 16, 50. One stamp faulty. Wide margins all around. Very fine. (Hellas 148a+148aA+148aB+148aC).

**

1100 €

337

50l./25l. blue 1900 “AM” Small Hermes Heads Surcharges in u/m bl.30 (pos.1-3/41-43). Surharge error in pos. 1. Several stamps with gum cracks, while four stamps with yellow toning. Still nice for this. (Hellas 148+148A).

**

180 €

338

5x1dr/40l. 1900 “AM” Large Hermes Heads Surcharges (one stamp perf 11 1/2), all with printed spacer in pos. 38, 92, 95, 98 and 38 (later printings). Two stamps used, the rest hinged. (Hellas 149F1+153F1-820E++).

*/o

250 €

339

1dr/40l. bistre on blue 1900 Large Hermes Heads “AM” Surcharges in pair, m (heavy hinge). (Hellas 149a220E).

*

50 €

340

1dr/40l. bistre on blue 1900 Large Hermes Heads “AM” Surcharges, narrow space 1 1/2mm between “ΔΡΑΧΜΗ” and “1”, u. (Hellas 149ac-208E).

o

60 €

341

1dr/40l. bronze on blue 1900 Large Hermes Heads “AM” Surcharges in pair, m. Narrow space 1 1/2mm between “ΔΡΑΧΜΗ” and “1” on both stamps. Left stamp torn due to gum crack. (Hellas 149bc-190E).

*

50 €

342

1dr/40l. dull olive-green on blue 1900 Large Hermes Heads “AM” Surcharges (pos.70), distance 2.5mm between A and M and narrow space 2mm, m. Rare. (Hellas 149g-880E).

*

300 €

39


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

345 40


Public Auction 635

www.karamitsos.com

347

349

346 343

25l./40l. violet 1900 “AM” Small Hermes Heads Surcharges in u/m pane of 50 perf 11 1/2. Surharge error in pos.1, 16, 50. Very fine. Signed “AA” (=Argyropoulos). (Hellas 151+151A+151B+151C).

**

450 €

344

2dr/5l. green 1900 Large Hermes Heads “AM” Surcharges perf 11 1/2mm in bl.4. Lower pair u/m. Signed S.F. (Spetsiotis Freres). (Hellas 154-165E).

**/*

40 €

345

30l./40l. bright violet-brown and dull violet-brown 1900 Large Hermes Heads Surcharges in three u/m blocks of 50 (pos.1-50/51-100/101-150). Very fine. (Hellas 155+155A+155a+155aA+155b+155Ab+155c+155Ac+ 155d+155AB+155aX+155aD+155L).

**

600 €

346

30l./40l. bright violet-brown 1900 Large Hermes Heads Surcharges in u/m bl.80, lower part of the sheet. Oval cachet “ΕΛΕΓΧΟΣ” on gum side. (Hellas 155+155A+155a+155Aa+155Ab+155c+155b+155aC+155L+155a M).

**

350 €

347

30l./40l. dull violet brown 1900 Large Hermes Heads Surcharges, surcharge double, mng. Rare. (Hellas 155f).

(*)

120 €

348

30l./40l. light dull violet brown 1900 Large Hermes Heads Surcharges in bl.4 (pos.54-55/64-65), plate flaw open cross (pos.54) and space 1 1/2mm (pos.64-65), m. VF. (Hellas 155BCF1+155B+155Ba).

*

30 €

349

30l./40l. light dull violet brown 1900 Large Hermes Heads Surcharges, space 1 1/2mm, m. (Hellas 155B).

*

10 €

350

40l./2l. grey-bistre 1900 Large Hermes Heads Surcharges in u/m fuul sheet of 150. Very fine. (Hellas 156+156 A+156a+156Aa+156b+156Ab+156c+156Ac+156s+156AB+156E+156F+156L+156P).

**

1400 €

351

40l./2l. grey-bistre 1900 Large Hermes Heads Surcharges in u/m bl.44 (pos.1-8/21-28, 33-38/43-48). Pos.35 and 45 stamps torn, still very fine. (Hellas 156+156A+156AB).

**

120 €

352

40l./2l. grey-bistre 1900 Small Hermes Heads Surcharges in used bl.3 (pos.49-50/60). “ΑΕΠΤΑ” in pos.50. (Hellas 156+156A+156d-180E+).

o

50 €

353

40l./50l. rose-bistre 1900 Large Hermes Heads Surcharges in three u/m blocks of 50 (pos.1-50/51-100/101150). Very fine. (Hellas 157B+157Ba+157C+157Ca+157Bb+157Cb+157Bd+157CB+157CP+157BF+157BL+157Cg+ 157Bi+157Bma+157Bmb+157Bd).

**

1000 €

41


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

350 42


Public Auction 635

www.karamitsos.com

348

351

354 354

50l./40l. rose-bistre 1900 Large Hermes Heads Surcharges in u/m bl.65 (pos.1-8/41-48/51-60/71-80). Very fine. (Hellas 157B+157C+157Ba+157Ca+157CB+157BaD+157BF+157CP).

**

220 €

43


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

353 44


Public Auction 635

www.karamitsos.com

358

357

352

355

359

356

362 355

50l/40l. grey-bistre (wide 0) 1900 Large Hermes Heads Surcharges inverted keyhole shaped “0” on control numbers (Kound.64.1/pos.31), used. (Hellas 157Ag).

o

50 €

356

50l./40l. rose-bistre 1900 Large Hermes Heads Surcharges, printed on vertically laid paper, used. Very Rare. (Hellas 157Bm).

o

120 €

357

5dr/40l. grey-mauve on blue 1900 Large Hermes Heads surcharges in u/m bl.4 (pos.89-90/99-100), space 2mm (pos.90). Superb and scarce. (Hellas 159I+159Ib-980E++).

**

300 €

358

30l/40l. bright violet-brown 1900 Large Hermes Heads Surcharges in mint pair (pos.65-66) perf. 11 1/2 imperforate between. On both stamp space 1 1/2mm. Very fine and scarce. (Hellas 160a).

*

75 €

359

1901 First Olympics “AM” surcharges, complete set pf 5 values (plus the 50l./2dr. with “wide 0”), m. (Hellas 166/169 + 167a).

*

180 €

1901/02 FLYING MERCURY & A.M. 360

1901 Fl.Mercury. Proofs of 1dr. blue in block of 12 and block 8 on thin paper with WMK “ET”. With faults.

E

1500 €

361

1901 Fl.Mercury, 5l. in marginal bl.12 with “SPECIMEN” perfin and oval canc. on reverse “PERKINS, BACON & Co LIMITED/ENGRAVERS 69 FLEET ST. LONDON”. (Hellas 173).

S

100 €

362

1901 “Flying Mercury” issue in complete set of 14 values, m. (Hellas 170/183).

*

40 €

363

5l. Fl. Mercury on thin paper (type II) in u/m imperforate pair. (Hellas 173Ba-55E).

**

17 €

364

1901 Fl.Mercury, 10l. red-carmine in imperforate pair (thin paper, type I) without gum, mng. (Hellas 174Aba).

(*)

8€

45


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

360

363

364 361 365

46

Opened cover from “ΕΛΛΗΝ.ΕΡΓΟΣΤ.ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ “Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”*Ν.ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ*ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ” to “κ.Αλαμάνον Βουλευτή Κερκύρας”. On ariival taxed with 1l. Fl.Mercury and cancelled with “ΑΘΗΝΑΙ-6*8 ΜΑΙΟΣ”.

C

30 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

366

367

372 371

369

365

368

366

Small cover fr. with 1l. Fl.Mercury in strip of 3 and posted from “ΛΑΡΙΣΣΑ” (type VI without centre) to Athens.

C

20 €

367

Newspaper “ΑΣΤΡΑΠΗ” (5 Ιανουαρίου 1903) fr. with 5l. Fl.Mercury and posted from “ΑΘΗΝΑΙ-7*8 ΑΠΡ. 1903” (wrong month??).

PRESS

30 €

368

Open registered cover fr. with 2x1l. + 3l. + 10l. + 25l. Fl.Mercury and posted from “ΑΘΗΝΑΙ”, arr. “BRITISH POST OFFICE*CONSTANTINOPLE*JY 2 04”.

C

30 €

369

Registered, boxed “ΣΥΣΤΗΜΕΝΟΝ” and manuscript “αρ. 408”, cover fr. with 2x20l. Fl.Mercury and posted from “ΑΡΤΑ*11 ΑΥΓ. 1908”, via “ΠΑΤΡΑΙ*12 ΑΥΓ.”, arr. “ΛΟΙΔΩΡΙΚΙΟΝ” (type V).

C

18 €

370

Double weight registered, label “R/GREECE/LE PIREE/425” and linear “R”, cover fr. with 3x25l. Fl.Mercury and posted from “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*4 ΑΥΓ. 19..”, arr. “VIENVIERS*21 AOUT 08”.

C

30 €

47


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

370

373

374

375 371

Registered, label “R/GRECE/CORFU/677”, cover fr. with 50l. Fl.Mercury and posted from “ΚΕΡΚΥΡΑ*29 ΦΕΒΡ. 1904”, arr. “COLN*16.3.04”.

C

35 €

372

1902 Metal Value issue, complete set of 5 values, m. (Hellas 184/188).

*

30 €

1906 SECOND OLYMPIC GAMES 373

1906 “Olympic games” issue in complete set of 14 values, u/m. (Hellas 189/202).

**

320 €

374

1906 “Olympic games” issue in complete set of 14 values, m. (Hellas 189/202-600 euro).

*

150 €

375

Complete set of 14 values on fragments cancelled with “ΑΘΗΝΑΙ (ΣΤΑΔΙΟΝ)*ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ*9 ΑΠΡ. 06”. First Day of Issue. RRR. (Hellas 189/202).

o

600 €

376

5l. 1906 Olympic Games in imperforate pair, m. (Hellas 192a).

*

60 €

377

20l. 1906 Olympic Games in imperforate single, m. (Hellas 194a).

*

100 €

48


Public Auction 635

www.karamitsos.com

376

380

378

379

382

377

383

381

385 384

386

1911 - 1923 ENGRAVED & LITHOGRAPHIC ISSUES 378

1911 Engraved issue, complete set of 16 values, m. (10dr. with trace of hinge). VF. (Hellas 203/218 - 625 euro).

*

180 €

379

3l. 1911 Engraved in uper marginal vertical pair with gum on both sides, u/m. (Hellas 205f-300 E).

**

60 €

380

1911 Engraved issue, 20l. in imperforated pair, m. VF. (Hellas 208b).

*

70 €

381

10l. litho in strip of 9 and gutter pair with 30l. litho imperforate horizontally. Vertical perforation in the middle of the stamps. TIRAGE: ONLY 10 ITEMS. EXTREMELY RARE AND IMPORTANT.

**

1000 €

382

1912 Litho issue, 30l. in imperforated pair (traces of perforation, because of the press), u/m. VF. (Hellas 226Da).

**

50 €

383

40l. litho (3rd period) on thick paper with mirror printing, m. (Hellas 227C(a)).

*

30 €

384

2dr. Litho in marginal pair with displaced horizontal perforation in the center of the stamps, u/m. (Hellas 393).

**

50 €

385

3dr litho perf. 10 1/2 at top and bottom, u/m. (Hellas 394cHTB-35E).

**

10 €

49


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

387 386

5dr litho in bl.4 with double horizontal perforation. Failed to perforate at first time perforate displaced afterwards. A trace of hinge at upper right, the rest u/m. Impressive item. (Hellas 395).

**/*

40 €

387

1dr. litho 1926 Vienna issue in u/m full sheet of 100. Plate No.5 (lower right). (Hellas 466).

**

360 €

388

Complete set of 22 values, m. VF. (Hellas 229/250 - 830 euros).

*

250 €

389

5l. Litho in corner bl.4 (pos.81-82/91-92), 3 stamps u/m. Var. “without dot after ΕΛΛΑΣ” (pos.81) and “Large E” (pos.91). VF. (hellas 230+230K+230d - 320+ euros).

**/*

90 €

390

2dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) in bl.4, add. ovt error long letter “Ι” in “ΣΙΣ” on upper right stamp, u. Lower right stamp with faults. (Hellas 246+246Σ17).

o

40 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP

50


Public Auction 635

www.karamitsos.com

388

390

389

391

394

395

396

397

392

393 391

3dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up), var “ΕΛΛΗΝ_ΚΗ”, u/m. R. (Hellas 247A-840E).

**

250 €

392

10dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up), var “ΕΛΛΗΝ_ΚΗ”, m. RRR. (Hellas 249A2400E).

*

700 €

393

25dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) in u/m bl.4. Vertical perforation displaced rightwards and large “E” on lower right stamp. THE ONLY KNOWN BL.4 TODATE. (Hellas 250+250K6600E++).

**

1500 €

394

2l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. down), var “ΕΛΛΗΝ_ΚΗ”, m. RR. (Hellas 253A1000E).

*

220 €

BLACK OVPT.READING DOWN. 395

5l. litho ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. down), double ovpt, u. R. (Hellas 256a-176E).

o

60 €

396

10l. engraved, m. VF. (Hellas 257 - 180 euros).

*

60 €

397

20l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. down), var “ΔΟΙΚΗΣΙΣ”, u/m. Some short perfs. (Hellas 260B-300E).

**

30 €

398

25l. litho in bl. 4 (pos.9-10/19-20) with “double overprint”, bottom pair u/m. Var. “Large E” (pos.10) and additional error “only upper part of Ι printed” (pos.20). RRR. (Hellas 262a+262aK+262aΣ33 - 1940++ euro).

**/*

550 €

51


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

399

401

402

398

404

400

RED OVPT.READING UP. 399

1912-1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” red overprint (reading up), 25l. litho with var. “large E”, u. (Hellas 275K).

o

5€

400

10dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in red (read. up) in u/m bl.10 with double vertical perforation. Additional errors Σ24 and Σ30. Superb and R. (Hellas 282+282Σ24+282Σ30-1280E+++).

**

200 €

401

1912-1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” red overprint (reading up), 10l. engrave on fragment with var. “Δ with dot inside”, u. (Hellas 282Σ59 - 64 euro).

402

1912-1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” red overprint reading up, 25dr. horizontal overprint with “displace horizontal perforation” and additional error “long lettet Ι in ΣΙΣ”, u. (Hellas 284Σ17 var).

403

1912-1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 1l. engrave in bl.4 red overprint (reading down), u. Until today only 2 single pieces and a block of four are known. RRRR. (Hellas 271N).

404

25dr. engrave with red-carmine overprint (reading down) marginal, m. VF. RR. (Hellas 289 - 820 euros).

20 € o

50 €

RED OVPT.READING DOWN. 2500 € *

300 €

ΛΗΜΝΟΣ OVPT. 405

1912/3 “ΛΗΜΝΟΣ” ovpt in black, complete set of 21 values, m. (Hellas 300/320).

*

100 €

406

1l. litho ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in black in u/m lower marginal strip of 3 (pos.94-96), “ΔΗΜΝΟΣ” (pos.95). (Hellas 301+301E).

**

OFFER

407

2l.+3l. engraved and 5l. litho ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in black, all with double opvt, u. (Hellas 302b+303b+305b).

o

15 €

408

5l. litho ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in black, opvt inverted, u. (Hellas 305a).

o

5€

409

10l. litho ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in black, “ΔΗΜΝΟΣ” “Δ” instead of “Λ”, m. (Hellas 307E).

*

OFFER

410

20l. engraved + 25l. litho ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in black, double ovpt on both stamps, m. (Hellas 308b+311b).

*

10 €

411

1912-1913 “ΛΗΜΝΟΣ” overprint, 30l. in vertical pair with carmine overprint, m. Var. “inverted overprint” on both stamps. VF. (Hellas 335a - 105 euro).

o

30 €

412

1912-1913 “ΛΗΜΝΟΣ” overprint, 30l. with carmine overprint, m. Var. “inverted overprint”. VF. (Hellas 335a 65 euro).

*

20 €

52


Public Auction 635

www.karamitsos.com

403

408

409

412

410

405

406

411

407

413

414

1913 CAMPAIGN (1912) 413

5l. (paper B) in marginal imperforated pair, m. VF. (Hellas 343ha).

*

55 €

414

10l. 1913 “1912 Campaign” on paper “Β” in pair, m. (trace). (Hellas 344h-36E).

*

10 €

53


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

415

416

419 417

421

418

422

423

420

425

424

E.T. OVPT. & PROVISIONAL GOVERNMENT 415

1916 “E.T.” overprint issue in complete set of 17 values, m. (Hellas 357/374).

*

75 €

416

1916 “ET” overprint, 10l. Litho, m. Var. “overprint inverted”. VF. (Hellas 362a).

*

15 €

417

1916 “ET” overprint, 20l, u. Var. “inverted overpeint”. VF. (Hellas 363a).

o

18 €

418

25l. litho in deep ultramarine (2nd period) ovpt “E T”, m. (Hellas 365e).

*

45 €

419

1916 “ET” overprint, 30l. Litho in marginal bl.4, m. Var. “double overprint”. VF. (Hellas 366b).

*

60 €

420

1917 Provisional Government issue, complete set of 12 values in u/m bl.4. 5dr+10dr+25dr in corner blocks. (Hellas 375/386).

**

700 €

421

1917 “Provisional Government” issue, complete set of 12 values, m. (Hellas 375/386).

*

60 €

422

25l. pale ultramarine 1917 Provisional Government, u/m. With vertical gum crack as usual. (Hellas 378A480E).

**

120 €

54


Public Auction 635

www.karamitsos.com

426

427 423

1917 Provisional, 5dr. in pair, u. Var. “Θ instead of O” and “inverted C instead of O” (pos.16,17). VF. (Hellas 383A+383B - 35 euro).

o

15 €

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922 OVPT. 424

1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt, complete set of 58 values on fragments. All stamps erased by blue crayon and bear “Specimen” cachet. (Hellas 398S/455S-1740E).

350 €

425

1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” overprint, complete set of 59 values plus 1dr/1dr (provisional), m. VF. (Hellas 398/455+451A).

*

320 €

426

50l./1dr 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on 1905 Cretan State state in imperforate pair, m. (Hellas 406a1200E).

*

300 €

427

5l./3l. complete sheet with “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” overeprint “a cheval”, u/m. Rare. Superb. (Hellas 439).

**

15 €

428

1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” on Campaign, 10l/20l. in full sheet of 50, u/m. (Hellas 440).

**

20 €

429

10l./25l. with “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” overprint in complete sheet of 50 stamps, u/m. Superb. (Hellas 441110euro).

**

20 €

430

10l./30l. with “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” overprint in complete sheet of 50 stamps, u/m. Superb. (Hellas 442110euro).

**

22 €

431

3dr/3dr 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on 1913 campaign stamp on paper “B”, u/m. VF and R. (Hellas 446b795E).

**

250 €

432

50l./5dr+5l./1l. 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on 1900 Cretan State never issued stamps, m. (Hellas 456+457).

*

20 €

433

50l./50l. “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on 1908 Cretan State never issued stamp. Accompanied by seven-page study of the Diagnostic artworks central institution “Ormylia” with the conclusion that “the stamp ovpt ΕΛΛΑΣ and afterwards ovpt ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922 ΛΕΠΤΑ 50”, u/m. RRR. (Hellas 459-4750E).

**

1600 €

55


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

428

429 434

56

10dr/10dr 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on “1912 Campaign” never issued stamp in lower marginal copy, m. (Hellas 460).

*

450 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

430

433 431

432

434 435 435

Cover posted from “ΖΑΚΥΝΘΟΣ*9 ΙΟΥΝ. 23” to London and fr. with 2dr/2dr. of “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922”. (Hellas 429).

C

40 €

57


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

439 58


Public Auction 635

www.karamitsos.com

437

436

440

438

443 441

442

1924 - 1944 436

1927 Landscapes, complete set of 14 values, m. (Hellas 467/480).

437

1927 Landscapes, 3dr. in block of 4 red (without elements of blue) accompanied by six-page study of the Diagnostic artworks central institution “Ormylia” with the conclusion that “the different colour on the rare stamp is because of the different mix of colour and not in any corruption”. (Hellas 476e).

*

40 €

**/*

2500 €

438

5dr 1927 Landscapes in imperforate single copy, m. (Hellas 477a).

*

200 €

439

Large airmail registered cover from “ΑΘΗΝΑΙ*1.XI.33” to Rio de Janeiro, Brazil. The cover franked with 150x10dr + 3dr 1927 Landscapes + 8dr 1930 Arkadi. Total postage = 1511dr. Back in 1933 the rate for 1 British gold pound was 865.40dr. This is the largest known Greek postage. (Hellas 476+178+509).

C

2500 €

440

1927-1928 “Navarino” complete set of 6 values, m. (Hellas 485/490).

*

25 €

441

5dr 1932 Surcharges. Plate break between “D” and “R”, u/m. (Hellas 487).

**

10 €

442

1930 Independence, 10l.+50l.+1dr+1.50dr+2dr+5dr+10dr+15dr all from the Perkins, Bacon plates. Final proofs in imperforate bl.4. (Hellas 491+495+497+498+500+503+504+505).

E

150 €

443

1930 “Independence” issue in complete set of 18 values, u/m. (Hellas 491/508-290 euro).

**

60 €

59


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

444

447

448

449

445

446

451 450

452 453 60

455

454


Public Auction 635

www.karamitsos.com

456 459

461

458 457

460 462

463

444

8dr 1930 Arcadi in u/m bl.4. (Hellas 509).

**

75 €

445

1.50dr/5dr 1932 Surcharges in u/m vertical copy. Upper stamp imperforate at top. (Hellas 511a-200E).

**

60 €

446

1931-1935 Landscapes (re-issues), complete set of 8 values, u/m. (Hellas 516/522).

**

230 €

447

1933 Republic issue, complete set of 3 values, u/m. (Hellas 523/525).

**

600 €

448

1933 “Republic” issue in complete set of 3 values, m. (Hellas 532/525).

*

250 €

449

1933 Republic issue, complete set of 3 values, u. (Hellas 523/525).

o

45 €

450

3dr/3dr 1935 Restoration of monarchy in u/m lower marginal copy with printers inscription. Perforation 10 1/2+13 1/2 at top (left stamp). Superb. (Hellas 529+529b).

**

10 €

451

15dr/75dr 1935 Restoration of monarchy in u/m corner pair printed on folded paper. Superb and impressive. (Hellas 532).

**

20 €

452

1936 King Constantine I mourning issue, complete set of 2 values in u/m right marginal pairs. Both right stamps with white collar. (Hellas 533+533a+534+534a).

**

7€

453

1937 King George II, complete set of 2 values in u/m lower marginal copies, all with part of printers inscription. (Hellas 535/538).

**

8€

454

10l. 1937 Historical issue (ΤΥΡΙΝΘΟΣ) with the vertical perforation displaced, u/m. (Hellas 541).

**

8€

455

5dr 1937 Historical issue in lower marginal copy, without “ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ”, u/m. Superb. (Hellas 548a).

**

20 €

456

1939 Ionian Islands union, complete set of 5 values, u/m. (Hellas 560/564-122E).

**

35 €

457

1939 Balkan Games, complete set of 4 values, u/m. (Hellas 565/568).

**

5€

458

1940 “National Youth Organization” issue in complete set of 10 values, u/m. (Hellas 571/580).

**

250 €

459

2dr 1942 Landscapes in u/m lower marginal copy, printed on the gum side. Superb. (Hellas 581a).

**

15 €

460

5dr 1942 Landscapes in u/m left marginal pair, “ΝΑΥΟΛΙΟΝ” on lower stamp. Superb. (Hellas 582+582a).

**

OFFER

461

50dr 1942 Landscapes, printed on the gum side, u/m. Superb. (Hellas 586c).

**

20 €

462

5000000dr 1944 Landscapes with impressive displacement of the horizontal perforation. Superb. (Hellas 598).

**

10 €

463

100+50dr 1943 Childrens welfare in u/m upper marginal imperforate pair. Superb. (Hellas 601b).

**

20 €

61


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

466

465

467

464

469

471

473 472

475 468

477

470

474

464

100000dr/100dr 1944 Piraeus bombardment, double impression (of the stamp), u/m. Superb. (Hellas 607b).

**

15 €

465

50000dr+450000dr/10dr 1944 Childrens camp, surcharge inverted, u/m. Superb. (Hellas 618a).

**

8€

466

50000dr+450000dr/25dr 1944 Childrens camp, surcharge inverted, u/m. Superb. (Hellas 619a).

**

8€

467

50000dr+450000dr/25dr 1944 Childrens camp, double surcharge printed on double impression stamp (A62c). Rare. (Hellas 619var).

**

50 €

62


Public Auction 635

www.karamitsos.com

480 476

478

482

479 481 483

1945-2013 468

3dr 1945 Glory, double impression, u/m. Superb. (Hellas 628b).

**

20 €

469

5dr 1945 Glory in u/m right marginal imperforate pair with double impression. (Hellas 629b).

**

30 €

470

20dr 1945 “No” anniversary, double impression, u/m. Superb. (Hellas 635b).

**

5€

471

40dr 1945 “No” anniversary, double impression, u/m. Superb. (Hellas 636b).

**

5€

472

1945 Roosevelt, complete set of 3 values, u/m. All stamps with double impression. (Hellas 637b+638b+639b).

**

18 €

473

60dr 1945 Roosevelt in u/m corner bl.4, imperforate double impression. Superb. (Hellas 638f).

**

80 €

474

200dr 1945 Roosevelt in u/m corner bl.4, imperforate double impression. Superb. (Hellas 639e).

**

100 €

475

1946-47 “Chains” surcharges, complete set of 18 values, u/m. (Hellas 640/657).

**

70 €

476

1946-1947 Chains surcharges, 20dr/50dr var. “inverted surcharge”, u/m. (Hellas 641a - 180 euro).

**

40 €

477

1946-1947 Chains surcharges, 50dr/50dr var. “double impression”, u/m. Superb. RR. (Hellas 646(a)).

**

100 €

478

1946-1947 Chains surcharges, 300dr/80l. var. “brown surcharge”, m. (Hellas 652a).

*

OFFER

479

1946 Eleftherios Venizelos, 130dr. in imperforate sheetlet printed only on gum side, u/m. Var. “incomplete print because of paper folding”. Superb. RRR. (Hellas 659da var).

**

350 €

480

1946 Reinstatement of King George II, 250dr/3dr var. “inverted surcharge”, u/m. (Hellas 662a - 45 euro).

**

10 €

481

1946 Tsaldaris, 250dr. in marginal pair, u/m. Var. “imperforated pair” and “mirror printing”. VF. (Hellas 665a).

**

25 €

482

1947 King George II mourning issue, 50dr/1dr var. “double surcharge”, u/m. Superb. (Hellas 667a - 80 euro).

**

15 €

483

1947 King George II mourning issue, 250dr/3dr in vertical pair, u/m. Var. “pair, one without surcharge”. Superb. (Hellas 668b).

**

20 €

63


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

487 484

489

491 488 486

495

492

490

485

484

5000dr 1947 Victory issue in u/m imperforate pair. RR. (Hellas 678a-2200E).

**

1000 €

485

1947-1951 “Dodecanese union”, complete set of 23 values, u/m.(Hellas 679/701).

**

110 €

486

1947-1951 Dodecanese union, 50dr. in marginal imperforate pair, u/m. Superb. (Hellas 681a).

**

100 €

487

1947-1951 Dodecanese union, 300dr. in marginal imperforate pair, u/m. Superb. (Hellas 685a).

**

100 €

488

1947-1951 Dodecanese union, 1000dr. in imperforate pair, u/m. Var. “triple impression, one diagonal”. Superb. (Hellas 694c var - 800++ euro).

**

180 €

489

1951 St. Paul, complete set of 4 values, u/m. (Hellas 708/711).

**

60 €

490

1951 Marshall plan, complete set of 6 values, u/m. Superb. (Hellas 712/717-310E).

**

60 €

491

1952 Royal birthday, complete set of 4 values, u/m. (Hellas 718/721).

**

20 €

492

1953 National products, complete set of 7 values, u/m. (Hellas 722/728).

**

30 €

493

1953 National products, 1000dr. in vertical imperforated marginal pair, u/m. Var. “inverted print of green colour”. Superb. (Hellas 724a var).

**

400 €

494

1953 National products, 2000dr., u/m. Var. “decalque and displaced brown colour”. Superb. (Hellas 726 var).

**

10 €

495

1954 “Ancient art (part I)” complete set of 12 values, u/m. (Hellas 729/740).

**

75 €

496

1954 Ancient art (I), 4000dr. in marginal vertical pair, u/m. Var. “ΔΟΝΥΣΟΥ instead of ΔΙΟΝΥΣΟΥ” on upper stamp. Superb. (Hellas 739+739a - 220 euro).

**

40 €

497

1954 Union of Cyprus, official trilingual (Greek, French & English) three-fold brochure picturing the 6 denominations of the set. (Hellas 741/746).

64

10 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

494

493

498 497

499

500

501

496

503 502 498

504

1954 Union of Cyprus, 2dr. marginal, u/m. Plate number 2. Superb. (Hellas 742).

**

5€

499

1955 Ancient Art (part II), complete set of 8 values, u/m. (Hellas 747/754).

**

30 €

500

1955 “Pythagoras” complete set of 4 values, u/m. (Hellas 755/758).

**

30 €

501

1956 Royal families (part I), complete set of 14 values, u/m. (Hellas 760/773-140E).

**

28 €

502

1956 “Royal Families (part II)” in complete set of 14 values, u/m. (Hellas 777/790 - 160E).

**

32 €

503

1958 Merchant marine, 1dr. in vertical marginal pair, u/m. Var. “black colour omitted”. Superb. (Hellas 792a 660 euro).

**

180 €

65


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

507

505

506

512

508

509

513

504

1958 Nature protection, 3.50dr. in marginal pair, u/m. Var. “imperforated pair”. Gumless spots. (Hellas 803a).

**

300 €

505

1958-1960 Ancient Art (II), 2,50dr. in corner bl.4 (pos.31-32/41-42), u/m. Var. “9 instead of 10 pearls” (pos.31). Superb. (Hellas 811a+811 - 102++ euro).

**

20 €

506

1960 Rome Olympic Games, 4,50dr, u/m. Var. “double impression of black colour”. Superb. (Hellas 858a - 700 euro).

**

150 €

507

1960 europa, 4,50dr. in corner bl.4, u/m,. Perforation variety. Superb. (Hellas 862).

**

20 €

508

1961 europa, 2,50dr. marginal, u/m,. Var. “pink colour omitted”. (Hellas 891a).

**

OFFER

509

1964 Byzantine art, complete set of 5 values in imperforated marginal pairs, u/m. Superb. (Hellas 961a/965a - 1500 euro).

**

350 €

510

1979 Medals of the Greek Post Offices, issue of medals for the 150th anniversary of the Greek Post Offices. Copper medals in original case with certificate. VF.

40 €

511

1979 Medals of the Greek Post Offices, issue of medals for the 150th anniversary of the Greek Post Offices. Silver medals in original case with certificate. VF.

30 €

66


Public Auction 635

www.karamitsos.com

510

511

514

515

516

517

512

1dr 1985 Thessaloniki, var double impression of black color, u/m. (Hellas 1697a-200E).

**

50 €

513

0.57E (20.06.2009) New Acropolis Museum on special cover. (Hellas 2570C).

C

8€

514

0.70E 2009 Anniversaries and Events on official FDC with special commemorative 2 Euro coin. (Hellas 2559).

FDC

10 €

515

0.58E 2010 The Battle of Marathon on official cover with special commemorative 2 Euro coin. (Hellas 2611).

C

10 €

516

0.62E 2012 100 Years since the Liberation of Thessaloniki: official special commemorative cover with First Day cancelation and medal. (Hellas 2736).

FDC

8€

517

0.62E 2013 The 100 Anniversary of the Liberation of Ioannina: official special commemorative cover with First Day cancelation and medal. (Hellas 2747).

FDC

8€

67


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

518

519

520

521

518

2013 2400 since the founding of Platos Academy m/s on official FDC with special commemorative medal. (Hellas F73).

FDC

8€

519

0.67E 2.12.2013 2400 Years since the founding of the Academy of Plato on official FDC with special commemorative 2 Euro coin. (Hellas 2518T).

FDC

12 €

520

1E 2013 100th Anniversary of the Union of Crete with Greece on official FDC with special commemorative 2 Euro coin. (Hellas 2784).

FDC

12 €

521

2015 The 400th anniversary of D.TheotokopoulosDeath m/s on official FDC with special commemorative medal. (Hellas F94).

FDC

8€

522

1958 complete year, u/m. (Hellas 791/812).

**

18 €

523

1959 complete year, u/m. (Hellas 813/839).

**

25 €

524

1960 complete year, u/m. (Hellas 840/862).

**

18 €

525

1961 complete year, u/m. (Hellas 863/900).

**

20 €

526

1962 complete year, u/m. (Hellas 901/915).

**

2€

527

1963 complete year, u/m. (Hellas 916/950).

**

12 €

528

1964 complete year, u/m. (Hellas 951/985).

**

8€

529

1965 Complete year, u/m. (Hellas 986/1012).

**

3€

530

1966 complete year of 39 values, u/m. (Hellas 1013/1051).

**

4€

531

1967 complete year, u/m. (Hellas 1052/1081).

**

4€

532

1968 complete year of 30 values, u/m. (Hellas 1082/1111).

**

6€

533

1969 complete year, u/m. (Hellas 1112/1138).

**

8€

534

1970 complete year, u/m. (Hellas 1139/1177).

**

10 €

535

1971 complete year of 26 values, u/m. (Hellas 1178/1203).

**

7€

536

1972 complete year, u/m. (Hellas 1204/1237).

**

5€

537

1973 complete year of 42 values, u/m. (Hellas 1238/1279).

**

5€

538

1974 complete year, u/m. (Hellas 1280/1310).

**

3€

539

1975 complete year, u/m. (Hellas 1311/1344).

**

3€

540

1976 complete year, u/m. (Hellas 1345/1373).

**

3€

541

1977 complete year of 43 values, u/m. (Hellas 1374/1417).

**

4€

542

1978 complete year, u/m. (Hellas 1418/1462+F1).

**

3€

68


www.karamitsos.com

537

Public Auction 635

543

1979 complete year, u/m. (Hellas 1463/1517).

**

3€

544

1980 complete year, u/m. (Hellas 1518/1556).

**

2€

545

1981 complete year, u/m. (Hellas 1557/1590).

**

2€

546

1982 complete year of 30 values, u/m. (Hellas 1591/1620+F2/F3).

**

5€

547

1983 complete year of 41 values, u/m. (Hellas 1621/1661).

**

5€

548

1984 complete year, u/m. (Hellas 1662/1686+F4).

**

8€

549

1985 complete year, u/m. (Hellas 1687/1718+F5).

**

5€

550

1986 complete year, u/m. (Hellas 1719/1753).

**

15 €

551

1987 complete year, u/m. (Hellas 1754/1787+F6).

**

12 €

552

1988 complete year of 37 values, imperforated stamps not included, u/m. (Hellas 1788/1824).

**

25 €

553

1989 complete year of 20 values, u/m. (Hellas 1825/1844+F7).

**

10 €

554

1990 complete year, u/m. (Hellas 1845/1879+F8).

**

15 €

555

1991 complete year, u/m. (Hellas 1880/1896+F9).

**

11 €

556

1992 complete year, u/m. (Hellas 1897/1928+F10).

**

14 €

557

1993 complete year, u/m. (Hellas 1929/1945+F11).

**

12 €

558

1994 complete year of 26 values, u/m. (Hellas 1946/1971+F12).

**

11 €

559

1995 complete year, u/m. (Hellas 1972/1997).

**

16 €

560

1996 complete year of 25 values + “Europa 1996” horizontally imperforate, u/m. (Hellas 1998/2022+1998A+1999A+F13/F15).

**

26 €

561

1997 complete year, u/m. (Hellas 2023/2057).

**

16 €

562

1998 complete year, u/m. (Hellas 2058/2088+F16).

**

18 €

563

1999 complete year, u/m. (Hellas 2089/2117).

**

12 €

564

2000 complete year plus the imperforate stamps, u/m. (Hellas 2118/2148+2124A+F17).

**

16 €

565

2001 complete year, u/m. (Hellas 2149/2165+F18/F19).

**

24 €

566

2002 complete year, u/m. (Hellas 2168/2211+F20+F23).

**

73 €

567

2003 complete year, u/m. (Hellas 2212/2217+2227/2232+2261/2281+F25/F26+F28).

**

68 €

568

2004 complete year, u/m. (Hellas 2282/2298+2301/2310+2314+2332/2345+F34/F35+F38/F39+F41+F43).

**

100 €

569

2005 complete year, u/m. (Hellas 2346/2387+23892404).

**

70 €

570

2006 complete year (plus the 2 imperforate sets), u/m. (Hellas 2405/3241+2414/2419+2421/2438+2441/24 45+2447/2459+2421A/2438A+F45/F48).

**

95 €

571

2007 complete year plus imperforate stamps, without personalized stamp miniature sheet, u/m. (Hellas 2460/2499+2476A/2477A+F50).

**

65 €

572

2008 complete year, u/m. (Hellas 2500/2544).

**

60 €

573

2009 complete year, u/m. (Hellas 2545/2569+2574/2588+F53+F56/F58).

**

65 €

574

2010 complete year, u/m. (Hellas 2589/2607+2610/2637).

**

70 €

575

2011 complete year, u/m. (Hellas 2642/2657+2659/2678+2681/2693+F66/F67).

**

80 €

576

2012 complete year, u/m. (Hellas 2694/2703+2705/2742+F69/F70).

**

60 €

577

2014 complete year, u/m. (Hellas 2785/2799+2804/2823+2826/2828+2835/2838+2843/2844+F94).

**

65 €

69


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

578

583

AGION OROS PHILATELIC COLLECTION

579

580

582

581

585

578

2010 Flaura & Fauna II, complete set of 5 values, u/m. (Hellas 51/55).

**

12 €

579

2010 Flaura & Fauna III, complete set of 5 values, u/m. (Hellas 56/60).

**

12 €

70


Public Auction 635

www.karamitsos.com

587

584

588 589

586 590 580

2011 Initial Letters I, complete set of 6 values, u/m. (Hellas 66/71).

**

12 €

581

2012 Katholika of the Holy Monasteries I, complete set of 6 values, u/m. (Hellas 90/95).

**

12 €

582

2012 Katholika of the Holy Monasteries II, complete set of 5 values, u/m. (Hellas 96/100).

**

12 €

583

2015 Wood Carving III, complete set of 5 values, u/m. (Hellas 163/167).

**

12 €

AIR-MAIL ISSUES 584

1926 Patakonia, 2dr. marginal, u/m. Var. “imperforate vertically at left (marginal)”. Superb. (Hellas A1b - 300 euro).

**

90 €

585

3dr 1926 Patakonia in u/m sheet of 25. (Hellas A2e-2000E).

**

400 €

586

5dr 1926 Patakonia in u/m sheetlet of 15. (Hellas A3b-130E).

**

25 €

587

1926 Patakonia Bari exhibition 1931, 2dr. in pair, u/m. Var. “double overprint”. There is no handstamped circle with aeroplane on the back of this variety. Superb & VERY RARE! (Hellas A1Ab).

**

1000 €

588

1933 Zeppelin, complete set of 3 values, u/m. (Hellas A5/A7).

**

90 €

589

1933 Aeroespresso, complete set of 7 values, u/m. (Hellas A8/A14-165E).

**

45 €

590

1933 Governments issue, complete set of 7 values, u/m. VF. (Hellas A15/A21-209E).

**

60 €

71


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

591

593 594 592

599

595

596

597

598 600

603

601

591

5dr 1933 Governments issue in u/m strip of three with perforation all around, imperforate between. Pinhole at upper right margin (left stamp). (Hellas A18a).

592 593 594

72

**

500 €

25dr 1935 Mythological issue: die proof on cardboard in slate blue color. Superb and rare.

E

200 €

1935 “Mythological issue” Complete set of 10 values, u/m. (Hellas A22/A30). V.F.

**

50 €

5dr 1937 Mythological (re-issue) in u/m pair (pos.9-10), “ΚΑΡΟΣ” instead of “ΙΚΑΡΟΣ” (pos.10). Superb. (Hellas A33+A33a).

**

20 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

606

602

607 604 595

605

608

1dr/2dr 1942 Airplane ovpts, double surcharge and perforation 10 1/2 at top, u/m. Superb. (Hellas A37ca).

**

30 €

596

5dr 1942 Airplane ovpts, double ovpt, u/m. Superb. (Hellas A41b).

**

10 €

597

10dr 1941 Airplane ovpts, ovpt inverted, u/m. Superb. (Hellas A42a).

**

5€

598

1940 National Youth Organization, complete set of 10 values, u/m. (Hellas A45/A54).

**

250 €

599

5dr 1942 Winds, double impression, u/m. Superb. (Hellas A56b).

**

30 €

600

400dr 1943 Winds in blue colour, u/m. RRR. (Hellas A66c).

**

400 €

601

100dr 1943 Winds in u/m bl.4 with double impression. Perforation displaced both hirizontally and vertically. Rare and Superb. (Hellas A64var).

**

80 €

602

1954 N.A.T.O., official bilingual (French & English) two-fold brochure picturing the 3 denomonations of the set. (Hellas A71/A73).

Doc

12 €

603

1958 harbours, complete set of 7 values in u/m dated corner blocks. (Hellas A74/A80-550E).

**

100 €

604

25dr 1958 Harbours, var double impression, u/m. (Hellas A77a).

**

120 €

POSTAL TAX (CHARITY) STAMPS 605

1l./1l. of 1917 “Κ.Π. Surcharges” on 1901 Flying Mercury stamps with var. red-brown surcharge, u. (Hellas C5e - 30E).

o

9€

606

1l./3l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl.Mercury stamp in pair, double surcharge, one inverted, mng. (Hellas C6c).

(*)

OFFER

607

1l./3l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl. Mercury in u/m bl.6, var “λεπ__υ” on one. (Hellas C6+C6XVII).

**

5€

608

1l./3l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl.Mercury in bl.6 (pos.57-58/77-78). Ovpt errors III (pos.58) and XIII (pos.78), u/m. (Hellas C6B+C6BIII+C6BXIII).

**

18 €

73


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

609

610

612

614 613

615 74

611


Public Auction 635

www.karamitsos.com

623

618 617

616

619

620

621

622

609

1917 “ΚΠ” surcharges, 5l/1l. with var. “inverted surcharge”, u. (Hellas C7a).

o

10 €

610

1917 “ΚΠ” surcharge, 5l/20l. with var., u/m. (Hellas C8III).

**

5€

611

5l./20l. 1917 “Κ.Π.” surcharge on Fl.Mercury stamp, ovpt var “_επτών”, m. (Hellas C8XXV).

o

100 €

612

30l./30l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl.Mercury stamp with add. perforation in the middle vertically, u. RRR. Hellas C13(d).

o

120 €

613

1917 “Κ.Π.” surcharges on Campaign, 2x5l/50l. (on 349) with “surcharge inverted” and “double overprint”, m. (Hellas C18a+C18b).

*

5€

614

10l./70l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” revenues with zig-zag perforation in the middle in u/m bl.25. (Hellas C35-750E).

**

100 €

615

1l./50l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” revenues in full sheet of 50. First “1” upright (pos.29), both “1” upright (pos.15) and dot omitted afetr “λεπ” (pos.5). (Hellas C40+C40a+C40b+C40d396E+).

**

90 €

616

1l./50l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” revenue, var the first “1” upright, m. (Hellas C40a60E).

*

15 €

617

5l. 1918 Red Cross Fund in u/m bl.4. (Hellas C51-120E).

**

30 €

618

10l. 1937 Social Welfare Ovpts in u/m bl.4, ovpt inverted. (Hellas C70b).

**

40 €

619

1937-1938 Social welfare fund overprints, 50l/5l. (without accent) with perforation variety, u. (Hellas C74).

o

OFFER

620

1937-1938 Social welfare fund overprints, 50l/5l. (without accent) in pair, u. var. “without dot after Λ of Λ50”. (Hellas C74+C74b).

o

8€

621

1937-1938 Social Welfare Fund overprints, 50l/20l. perforated 10 1/2 and 13 1/2, u. RR. (Hellas C75ab - 120 euros).

o

35 €

622

1941 Social Welfare fund, 50l/5l. with “surcharge inverted”, m. (Hellas C84a).

*

8€

623

25.000dr/2dr 1944 Postal Staff Anti-TB, ovpt printed on the gum side, u/m. (Hellas C92c).

**

45 €

624

50dr/10l. 1950 Postal staff Welfare Fund in u/m bl. 24. (Hellas C98b).

**

180 €

75


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

624

625

627

626 629

628

632

634

631

630

633

POSTAGE DUE STAMPS 625

20l. 1875 1st Vienna issue perf. 10 1/2x12 1/2 in pair, m. (Hellas D5E-180E).

626

Front cover of EL mailed stampless from “TRIEST*22/1/1876” to Galaxeidion. Cachet “T” and a tax stamp “60” for the double of the missing rate, taxed on arrival with 20l.+40l. postage due stamps canc. “46” (=ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΝ). (Hellas D5A+D6A).

*

70 € 30 €

627

70l. 1875 1st Vienna issue perf. 9 1/4x9 3/4, m. RR. (Hellas D8B).

*

150 €

628

1dr 1875 1st Vienna issue perf. 10 1/2, var open “M”, u. (Hellas D11Aa-120E).

o

35 €

629

2l. 1876 2nd Vienna issue perf. 12 1/2 in u/m pair with centre inverted, signed DEILAKIS, RR. (Hellas D14a880E).

**

280 €

76


Public Auction 635

www.karamitsos.com

635

637

636

640

638

641

639 642

630

1876 2nd Vienna issue, 20l. with 12 1/2 x 11 1/2 perforation, m. RRR. (Hellas D17G).

*

350 €

631

1l. 1890-93 3rd Vienna issue in u/m vertical imperforate pair with displaced centre. Upper stamp torn. (Hellas D25a).

**

15 €

632

2l. 1890-93 3rd Vienna issue in imperforate pair, m. (Hellas D26a).

*

10 €

633

5l. 1890-93 3rd Vienna issue perf. 12 1/2 with inverted frame on the gum side, u/m. (Hellas D27Evar).

**

60 €

634

Romanian postal card print 10ba. canc. “PLOESTI*17.JAN.96” mailed to Athens. Cachet “T”, taxed on arrival with 40l. postage due (3rd Vienna issue) and canc. “ΑΘΗΝΑΙ-1*18....1896”. RR. (Hellas D28C).

PS

300 €

635

1912 ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up), complete set of 10 values, m. (Hellas D44/D53-66E).

*

20 €

636

1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 3l. black overprint (reading up) in block of 6 (pos.22-23/32-33/42-43), u/m. Addtional errors “Σ17” (pos.32) and “Σ16” (pos.43). VF. (Hellas D46).

**

8€

637

2l. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt in black (read. down) with additional ovpt error large “Ι” in “ΣΙΣ”, m. RRR. (Hellas D55Σ17).

*

450 €

638

1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ”, 30l. red ovpt. (reading up), u/m. Var. “long letter Ι”. VF. R. (Hellas D63Σ14 - 36 euros).

**

10 €

639

1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 1dr. carmine ovpt. (reading down), m. Var. “double overprint”. VF. R. (Hellas D80a).

*

180 €

640

1913-1928 Litho issue, 25l. (2nd period) plus 30l. (1st period) in pair, u. both with paper folding. (Hellas D91A+D90B).

641

1919-1928 Lithographic issue, 40l. marginal (3rd period) with var. “perforated 10 1/2 horizontally at top”, u/m. (Hellas D92Cb).

10 € **

8€

FFC

120 €

FIRST FLIGHTS 642

25.3.1929 Friedrichshafen (24.3.29)-Athens: Airmail cover handwrittem “Mit Luftschiff LZ 127...” fr. with 2M Deutsche airmail stamp canc. “FRIEDRISCHAFEN*24.MRZ.29” to Athens. Zeppelin cachet in red and airpost label “MIT LUFTPOST”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*30.ΜΑΡ.29”. (Hellas FFC35A).

77


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

644 643

645 648

647

646

650 78

654


655

www.karamitsos.com

652

656

653

651

649

Public Auction 635

643

12.11.1931 Athens-Janina (EEES) first flight cover. Special cachets and air mail label. (Hellas FFC 208C).

FFC

10 €

644

12.11.1931 Janina-Thessaloniki (EEES) first flight cover, via Athens. Special cachets. VF. (Hellas FFC 209B).

FFC

40 €

645

4.7.1933 Athens-Delhi, special airmail cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*4.VII.33”, arr. “NEW DELHI*8.JLY.33”. Rare. (Hellas FFC310C).

FFC

100 €

646

10.12.1934 Athens-Longreach, special airmail cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*10.XII.34”, arr. “LONGREACH*21.DE.34”. Special 1st flight cachet on front. Airmail destination not recorded for this flight. Rare.

FFC

180 €

647

6.5.1959. Athens - Paris: Air France First Flight Cover by Caravelle. (Hellas 505B).

FFC

10 €

648

10.5.59 Dusseldorf-Athens: LH First Flight, arr. “ATHINAI*11.V.59”. (Hellas FF507C).

FFC

6€

649

14.5.1959. Athens-Munich: LH First Flight, arr. “MUNCHEN*15.5.59”. (Hellas FF508A).

FFC

6€

650

“ATHINAI*5.VI.60” first flight cover to “AMSTERDAM*5.VI.60” by OA, commemorative canc. “ATHINAI-AMSTERDAM *5.VI.60*1st FLIGHT (by) OLYMPIC AIRWAYS” in violet, on official cover. (Hellas FF535).

FFC

5€

651

14.12.1962. Athens-Leopodville: SAB First Flight by B707, arr. “LEOPODVILLE*14.12.62”. (Hellas FF562).

FFC

5€

652

5.4.1964. Athens-Dubrovnik-Vienna: AUA First Flight by Caravelle VI. (Hellas FF573).

FFC

10 €

653

Canc. “FIRST FLIGHT FRANKFURT-ATHENS-SYDNEY*ΑΘΗΝΑΙ 6.4.1965*by LUFTHANSA” from “ATHINAI*6. IV.65” to “SYDNEY*8.APR.965”, (Hellas 580F).

FFC

6€

654

7.6.1966. Vienna-Thessaloniki and Vienna-Athens: AUA First Flights by Caravelle VI, arr. “THESSALONIKI” and “ATHINAI”. (Hellas FF588A+588B).

FFC

10 €

655

“ΑΘΗΝΑΙ*7.VI.71” first flight cover to “ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ*7.VI.71” by OA, commemorative canc. “ΠΡΩΤΗ ΠΤΗΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ” on official OA cover. (Hellas FF647).

FFC

20 €

656

27.11.71 West Berlin-Munich-Thessaloniki: LH First Flight, arr. “THESSALONIKI*4.XII.71”. (Hellas FF664A).

FFC

20 €

79


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

658

657

659

661

663

NATIONAL RESISTANCE (LOCAL) ISSUES 657

1945 Serres issue, sheetlet of 8 printed on folded paper. (Hellas R39e-550E+).

(*)

150 €

658

5λεβα 1945 Serres issue (εισπράχθηκαν/pos.8) on cover canc. “ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΕΡΡΩΝ*26.II.45”, via “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”, arr. “ΒΟΛΟΣ*19.III.45”. Rare. (Hellas R39d).

C

200 €

659

1945 Alexandroupoli surcharge “ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ΛΕΒΑ 5”, complete set of 6 plus 5λεβα/25000dr “ΑΥΤΟΔΙΟΗΚΗSΗ” surcharge. On reverse cachet “ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΑΛΕΞ/ ΠΟΛΗΣ”.

C

30 €

660

Registered cover fr. with 2x5λεβα/25000dr 1945 ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗSΗ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ΛΕΒΑ 5” surcharge canc. “ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ”. Handwritten “Τ7”, arr. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ*ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ*31.Ι.194 5”, taxed with 2dr+5dr 1944 New Currency Greek stamps. Linear censor cachet “ΕΛΟΓΟΚΡΙΘΗ”.

C

100 €

80


Public Auction 635

www.karamitsos.com

660

664

662

665 661

5λ/25000dr 1945 Alexandroupoli surcharge “ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗSΗ ΕΒΡΟΥ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ΛΕΒΑ 5” in u/m corner bl.6. “ΑΥΤΟΔΙΙΚΗSΗ” instead of “ΑΥτΟΔΙΟΙΚΗSΗ” on middle right stamp. (Hellas R51+R51f-500E).

**

100 €

662

Cover with postage handwritten “Λέβα 5” to Komotini, arr. “GUMURDJINA*29.I.45” in Bulgarian.

C

200 €

663

Cover canc. “ΚΑΒΑΛΑ*22.II.45” (inverted date) with postage handwritten “Λέβα 5” to Komotini.

C

100 €

ATHOS MOUNTAIN (MONT-ATHOS) 664

5pa/1k 1909-10 “Mont-Athos” surcharge on Russian Levant stamp, “Mont Athos” inverted, m. (Hellas 1c).

665

5l. 1916 “Ι.Κοινότης Αγ. Ορους” on litho (1st period) postage due in bl.10. Third vertical pair creased vertically. Fourth vertical pair upper stamp with fallen “ς” while lower stamp with fallen “ς” and “εισποακτέα”. Three stamps with trace of hinge, five stamps (including fallen “ς” stamps) u/m. RRR. catalog value more than 4000 Euros. (Hellas 5+5a+5b).

*

180 €

**/*

1500 €

81


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

667

668

666 670

669

671

672

673

DEDEAGATCH 666

1913 1st label issue in sheetlet (3 horiz./4 vert. perf.)with WMK (Hellas F6-330E).

(*)

60 €

667

1893, 1896, 1900 “Dedeagh” ovpt, complete set of 9 values, m. (Hellas 1/9-510E).

*

150 €

668

1902-1913 “DEDEAGH” inscription, complete set of 7 values, m. (Hellas 10/12a+13/16).

*

20 €

669

Registered cover fr. with 2pi/50c+4pi/1f+8pi/2f “DEDEAGH” inscription canc. “DEDEAGH*1.MAI.13”, arr. “CONSTANTINOPEL 1-DEUTSCHE POST*9.5.13”. (Hellas 14/16).

C

30 €

82


Public Auction 635

www.karamitsos.com

676

677

674

678

679

675

681

682

680

DODECANESE ITALIAN OCCUPATION - ITALIAN POST OFFICE ISSUES 670

60c 1924 second “CASTELROSSO” ovpt, double ovpt, u/m. VF. (Hellas 38a-450E).

**

100 €

671

Registered cover franked with 50c. “Nisiros” overprint and posted from “POSTE ITALIANE NISIROS (Egeo)*16 GEN 1913”, arr. “HANNOVER*9.2.12”. (Hellas 9IX).

C

30 €

672

Registered cover franked with 50c. “Calimno” overprint and posted from “POSTE ITALIANE*KALYMNO (EGEO)*20.3.13”, arr. “WIESBADEN*2.4.13”. (Hellas 9III).

C

40 €

673

PPC “Isola di Rodi - Il Palazzo del Gran Maestro” franked with 2c + 10c. “Simi” overprint and posted from “POSTE ITALIANE*SIMI (EGEO)*23.3.14”, arr. “ROMA*4.4.14”. (Hellas 3XII+5XII).

PPC

30 €

674

“PALOUSSE NISSYROS” post card fr. with 2x5c ovpt “Nisiros” stamps canc. “R.R. POSTE ITALIANI PALUS (NISIROS EGEO)*7.7.14”, arr. “CONSTANTINOPOLI*15.LUG.14”. (Hellas 4IX).

PPC

150 €

675

Postage free military post card canc. “RR POSTE ITALIANE JANNADI (RODI EGEO)*20.2.16” to Napoli. Cachet “DISTACCAMENTO DEL 34o REGG. FANTERIA JANNADI”.

PPC

100 €

ITALIAN DODECANESE - ITALIAN POST OFFICE ISSUES 676

1929 “Pittorica” issue in complete set of 9 values, m. (Hellas 41/49 - 400E).

*

80 €

677

1930 Ferucci issue (airmails), complete set of 3 values, m. (Hellas A1/A3).

*

8€

678

1932 Garibaldi issue (regular) ovpt “RODI”, complete set of 10 values, m. (Hellas 108XII/117XII).

*

30 €

679

1932 Garibaldi issue (airmail), complete set of 7 values, m. (Hellas A14/A20).

*

70 €

680

1935 Holy Year, complete set of 8 values, u/m. (Hellas 144/151).

**

160 €

681

1938 Emperor August issue (airmails), complete set of 5 values, u/m. (Hellas A47/A51).

**

12 €

83


April 7th, 2019 / Athens Hilton

686

688

685

684

687

683

A.Karamitsos

682

Commercial cover from Cos to Patmos, sealed on flap with faint violet “ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ Α. ΙΓΓΛΕΣΗ * ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΚΩ”, franked on front with pair 2x60c. Italian (1925) VEIII, canc. “POSTE ITALIANE * PATMO (EGEO) * 18.6.26”.

C

30 €

683

Cover fr. with 1.25L 1932 issue canc. “SIMI (EGEO)*19.2.35” to Danemark.

C

30 €

84


Public Auction 635

www.karamitsos.com

691

689

690

692

693

684

Cover franked with 10c. in vertical strip of 3 + 20c. and posted from “LERO PORTO LAGO*(EGEO)*30.6.36”, arr. “PASTENA*3.7.36”. (Hellas 100+101).

C

30 €

685

Registered cover franked with 50c + 1,25L Pittorica + 50c. Symbolical of flight and posted from “LERO SANTA MARINA*(EGEO)*27.10.39”, via “RODI (EGEO)*30.10.39”, arr. “MILANO*1.11.39”. (Hellas 104+105+A30).

C

40 €

686

Cover fr. with 50c Italian stamp canc. “LERO PORTO LAGO EGEO”, arr. “NAPOLI*13.I.40”. Censor tape but cover torn at left.

C

OFFER

BRITISH POST-OFFICE (M.E.F.) 687

“B.M.A. Dodecanese Islands/Postal Services Department/WAY BILL” document canc. “CARPATHOS*27.5.46”. Very rare.

Doc

80 €

688

Registered cover fr. with 3x2 1/2d 1945 “M.E.F.” ovpt canc. “LEROS DODECANESE*27.1.47”, arr. “RACCOMANTATE ASSICURATE-RODI (EGEO)*1.2.47”. Very fine and rare. (Hellas 3).

C

380 €

1947 “Σ.Δ.Δ.” ovpt, 3 complete sets of 10 values in u/m bl.4. Also three fragments with 10dr/2000dr in silver and in red and with 10/dr/2000dr in blocks. (Hellas 1/10).

**/

120 €

690

1947 “Σ.Δ.Δ.” ovpt, complete set of 10 values, u/m. (Hellas 1/9+1b).

**

10 €

691

10dr/2000dr 1947 “Σ.Δ.Δ.” ovpt in u/m lower right corner bl.4. On pos.50 stamp double “Σ.Δ.Δ.” due to sliding. (Hellas 1).

**

40 €

692

Airmail cover fr. with 2x10dr/2000dr+2x200dr/3dr 1947 “Σ.Δ.Δ.” ovpt stamps canc. “ΡΟΔΟΣ*29..VIII.47”, arr. “FAMAGUSTA*1.SP.47”. (Hellas 1+1a+6).

C

40 €

693

Cover with manuscript “Αεροπορικώς” and administrative “ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΥ” franked with 50dr/1dr “Σ.Δ.Δ.” overprint and posted from “ΡΟΔΟΣ”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*13 VI 47”. (Hellas 4).

C

30 €

GREEK MILITARY ADMINISTRATION ISSUE - Σ.Δ.Δ. 689

85


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

694 696

698

699 700 695

697

701

EPIRUS 694

“Janina” post card fr. with 2x10pa 1905 Ottoman stamp in pair canc. “JANINA*30.12.906” to Constantinople. (NG 14).

PPC

18 €

695

Bilingual canc. “METZOVO” on 1909 1pi Ottoman stamp on fragment (NG 4).

696

Cover fr. with 1pi 1905 Ottoman stamp canc. bilingual “PREVEZA*23.6.907” (NG6) to Ioannina.

697

Commercial pre-printed cover fr. with 10sld Austrian Levant stamp canc. “JANINA*6/4”, arr. “WIEN*14/4/77”.

C

10 €

698

20pa/10h Austrian Levant stationary card canc. “JANINA OESTERREICHISCHE POST*29/9/02” to Paris.

PS

10 €

86

10 € C

25 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

703

704

705

706

707

702

699

Registered cover fr. with 3x10pa+2x1pi Austrian Levant stamps canc. “JANINA OESTEREICHISCHE POST*19/5/10”, arr. “MUNCHEN*13.MAI.10”.

700

1909, 1911 “Janina” surcharge, complete set of 8 values, 3 stamps u/m. including 20pi/5L in superb condition. (Hellas 1/8 - 730 euro).

701

Cover franked with 10c. Italian and 10pa/5c Levant and posted from “JANINA UFFICIO POSTALE ITALIANO)*18/12/06”, MILANO*21 12 06”. VF.

709

708 C

20 €

**/*

200 €

C

100 €

702

1914 Chimarra issue, complete set of 4 values, u. (Hellas 1/4 - 1600 euro).

o

450 €

703

50l./2pa+30l./2pa 1914 Argyrokastro issue, u/m bl.10 with inverted surcharge. RR. (Hellas 42aa).

**

250 €

704

1914 Moschopolis issue, complete set of 15 values, u/m. (Hellas 50/64).

**

18 €

705

50l. 1914 Moschopolis issue in violet, m. (Hellas 58c).

*

50 €

706

1l. litho (1st period) 1914 Chimarra issue, with “Σ.Σ.” initials, m. RRR. (Hellas 68a).

*

100 €

707

1914 Epirus Flag and Korytsa issue, 2 complete set of 8+2 values, m. (Hellas 76/83+94/95).

*

8€

708

5l. 1914 Epirus flag, centre inverted, m. An upriced rarity. VF. (Hellas 77b).

*

200 €

709

1914 Korytsa issue, complete set of 2 values in u/m bl.9. Superb. (Hellas 94/95).

**

70 €

87


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

715 710

711

717 714

712

716

713

719

721

722

720 88

723

724


Public Auction 635

www.karamitsos.com

725

727 726 710

1914 “Β.ΗΠΕΙΡΟΣ” ovpt on 1913 Campaign stamps, complete set of 12 values, u. (Hellas 96/107-256E).

o

75 €

711

2l. 1914 “Β.ΗΠΕΙΡΟΣ” ovpt on Campaign stamp, ovpt inverted, u/m. (Hellas 97d).

**

100 €

712

1914 Campaign stamps overprinted, 3l. with 10 1/2 perforation vertical right, cancelled with “ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ....*/ΚΑΒΑΚΙΑ 1920”. (Hellas 99e).

o

20 €

713

1914 Campaign stamps overprinted, 10l. with var. “double overprint, one inverted”, cancelled with “ΚΟΡΥΤΣΑ” pmk. RRR. (Hellas 101c).

o

180 €

714

1915 Engraved and Litho stamps overprinted, 3l. Engraved in vertical pair reading up overprint, cancelled with rural “7?” Var. “comma instead of dot” on the 1st stamp (pos.66). VF. (Hellas 114F+114).

o

30 €

715

1915 Engraved and litho stamps overprinted, 10l. Litho (on paper A) reading up, m. Var. “double overprint, one ΗΠΕΙΡΟΣ Β.”. RRR. (Hellas 117da var).

**

80 €

716

1915 Engraved and Litho stamps overprinted, 3l. Litho (period A) reading down, u/m. Superb. (Hellas 132 - 30 euro).

**

10 €

717

1916 Republic of Korytsa, set of 4 values, u. VF. RRR. (Hellas 138/141 - 2350 euro).

o

600 €

718

1940 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt, complete set of 25 values on sheet of paper printed “ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ”. (Hellas 143/167).

o

20 €

719

50l./25dr 1940 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt on postage due stamp in u/m upper marginal bl.4, one without accent in “εισπρακτεα”. (Hellas 163+163a).

**

30 €

720

1941 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt on EON stamps (regular + airmails), 2 complete sets of 10+10 values in u/m bl.4. Superb. (Hellas 166/177+178/187-1360E++).

**

400 €

721

Post card fr. with 2dr Historical and 10l. charity canc. “ΚΟΡΥΤΣΑ*4.XII.40” to Samos. Cachet “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ” in black.

PPC

30 €

o

10 €

THESSALY 722

10sld. cancelled with “VOLO*6/10”. VF.

723

3-circle Old-Turkish “VOLOS” pmk on 20pa. Duloz.

o

OFFER

724

Canc. “ELASSONA” and “ALASSUNA” on 20pa 1892 in pair and on 2pi 1901 Ottoman stamps.

o

OFFER

725

“ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΝ”, “ΜΗΛΕΑΙ”, “ΠΛΑΤΑΝΟΣ” (blue and black), “ΤΡΙΚΚΑΛΑ” and “ΤΥΡΝΑΒΟΣ”, type II and III, on Small Hermws heads.

o

OFFER

726

1898 Thessaly issue, complete set of 5 values on registered cover canc. “LARISSA*24.AVR.98”, arr. “METZ*29.4.98”. (Hellas 1/5).

C

OFFER

PS

30 €

THESSALONIKI (SALONICA) 727

5sld Austrian Levant stationary postal card canc. “SALONICCO*8/11/83”, via “CONSTANTINOPEL*12/11/83”, arr. “TRIEST*16/11/83”.

89


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

728

731

729

733

730

732

736

728

5sld Austrian Levant stationary postal card canc. “SALONICCO*5/5/84”, arr. “GERMERSHEIM*14.MAI.84” and re-addressed to Munchen, arr. “MUNCHEN*14.MAI.84”.

PS

40 €

729

Commemrcial cover fr. with 1pi/10kr Austrian Levant stamp canc. “SALONICCO*?/12/92”, arr. “MILANO*26. DIC.92”.

C

10 €

730

20pa/5kr Austrian Levant stationary postal card canc. “SALONICH SALONICCO*2/2/94” to Paris.

PS

5€

731

“Salonique” early b&w PPC fr. with 20pa/10h Austrian Levant stamp canc. “SALONICH*22.12.01” to Swiss.

732

1pi/10kr. in strip of 5 on gragment cancelled with “SALONICH SALONICCO*13/7/02”.

733

20pa/10h Austrian Levant stationary postal card canc. “SALONICH I OSTERREICHISCHE POST*18/4/07” to Munchen.

PS

734

10c Austrian Crete P.O. stationary postal card canc. “d SALONICH I OSTERR. POST*27/IX/910” to Hamburg.

PS

10 €

735

Cover fr. with a strip of four 10pa/5c 1909-11 “Salonicco” surcharge canc. “SALONICCO UFF.POSTALE ITALIANO*23.9.14”, arr. “ZURICH*30.IX.14”. (Hellas 1).

C

100 €

736

25c Sage French stamp on fragment canc. “SALONIQIE TURQUIE*18....81” in lilac

90

PPC

8€ 10 € OFFER

OFFER


Public Auction 635

www.karamitsos.com

734

735

737

739

740

738 741 737

742

743

Salonique postal card with cachets “ARMEE DORIENT 9o Regt du Genie Le Capitaine Commt” and “ARMEE dORIENT GENIE dETAPES COMPIE 0/4/LE CAPITAINE COMMANDANT”.

744 PPC

10 €

**/*

8€

THRACE (EAST-WEST-NORTH) & PORT-LAGOS 738

1919 “THRACE INTERALLIEE” overprint, 1ct. in marginal vertical pair, bottom stamp u/m. Var. “second L inverted” on bottom stamp. (Hellas 31+31a - 27 euros).

739

1919 “THRACE INTERALLIEE” overprint, 2ct, u/m. Var. “overprint inverted”. (Hellas 32b).

**

35 €

740

Registered cover fr. with 5ct 1919 ovpt “THRACE INTERALLIEE”, 10x5ct+7x10ct 1920 ovpt “Thrace Interalliee” canc. “ΞΑΝΘΗ*27.ΑΠΡ.20” to Athens. VF and RR. (Hellas 33+46+47).

C

180 €

741

1920 “Διοίκησις Δυτικής Θράκης” overprint, 3l. Litho (3rd period) with var. “Δυτικής Θράκης Δυτικής”, m. RR. (Hellas 70eB).

*

40 €

742

1920 “Διοίκησις Δυτικής Θράκης” overprint, 5l. litho (on 222A), u. var. “double overprint”. VF. RRR. (Hellas 71ea).

o

5€

743

1l. “E T” stamp ovpt “Διοίκησις Δυτικής Θράκης”, ovpt inverted, u/m. (Hellas 80b).

**

80 €

744

2l. “ET” stamp ovpt “Διοίκησις Δυτικής Θράκης”, ovpt inverted, u/m. (Hellas 81b).

**

25 €

91


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

746 745

747

748

749

752

751

745

Private postal card fr. with 10l. litho ovpt “Διοίκησις Θράκης” canc. “ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΣ*3.ΑΠΡ.21” to Vienne. File holes. (Hellas 109).

746

1893, 1895 “Port-Lagos” overprint, complete set of 6 values, m. 5c. used. (Hellas 1/6 - 635 euro).

PC

10 €

*

150 €

BULGARIAN OCCUPATION (EAST THRACE) 747

Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “KARAAGATCH*8.VI.913” to Varna.

PPC

50 €

748

Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “LOZENGRAD*18.I.913” (NG 3), arr. “VARNA*22.I.913”.

PPC

40 €

749

Registered cover fr. with 3x25ct Bulgarian stamps canc. “ANDRINOPLE-2*6.4.13” (NG 3) to Constantinople. Bulgarian military cachet “TZARSTVO BULGARIYA*MVO NA VOINATA-SHTAB NA ARMAYATA”.

C

20 €

750

Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “ANDRINOPLE 1*7.4.13” (NG 2) to Bulgaria.

PPC

15 €

751

Money order (telegraph) receipt fr. with 5ct+15ct canc. “ODRIN PSTHENSKI ZAPISI*17.V.913”, arr. “SERES*22.V.913”.

Doc

80 €

92


Public Auction 635

www.karamitsos.com

750

754

753

756

758 755

752

Commercial cover fr. with 3x5ct+25ct Bulgarian stamps canc. “ODRIN*26.VI.913” (NG 6), arr. “CONSTANTINOPEL OSTERR.POST*1.VIII.13”. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA SEKTZIYA/ODRIN”.

C

25 €

753

Bulgarian stationary 5ct postal card fr. add. with 5ct stamp canc. “ODRIN*29.VII.918” to Swiss. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA*ODRIN*29.VII.918”.

PS

20 €

754

Post card canc. “OUZOUN-KIOPRU*4.IV.913”, via “SOFIA-5*6.IV.913”, arr. “SOFIA-3*7.IV.913”.

PPC

30 €

755

Bulgarian 10ct stationary money order fr. add. with 15ct+25ct+1L+15ct+25ct Bulgarian stamps canc. “PASHA KIOI*15.III.920” (weak), arr. “PACHMAKLI*8.V.920”.

PS

30 €

756

Bulgarian 5ct stationary post card canc. “RODOSTO*1912-28.XII” (Turkish canccellation) to Plovdiv. Bulgarian military cachet “39i PEHOTEN PLODIVSKI POLK”.

PS

60 €

757

Post card fr. with 2x10ct Bulgarian stamps canc. “TCHERKEZKEU*?.II.913”, arr. “RUSSE*25.II.913” Double ring military cachet “KOMANDANSTVO/PRI 3a ARIYA”. Rare.

PPC

50 €

93


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

759

757

760

762

761 763 758

94

Post card fr. with 10ct Bulgarian stamp canc. “TCHORLOU*30.IV.913”, arr. “PARIS*28.IV.1913” Military cachet “4a DIVISIONNA POLSKA BOLNITZA/OT 5a/PEH.DUNAV./DIVIZIYA”.

764 PPC

50 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

766

765

767

769

768

BULGARIAN OCCUPATION (WEST THRACE) 759

Cover fr. with 5ct+2x10ct Bulgarian stamps canc. “DEDE-AGATCHE*30.XII.912” (NG 2), arr. “PARIS*20.I.913”.

760

Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “DEMIR TACHE*15.5.5” (NG 1/instead of 15.5.913) to Sofia.

C

30 €

PPC

35 €

761

Stampless cover canc. “DIMOTIKA*4.VII.913” (NG 1) to 2nd Division. Military cachet “ΕΤΑΠΗΑΡ bOΛΗΝΗCΑ/ Bb/ΔΗΜΟΤΗΚΑ/1912” (Dimotika Seyyar Hastanesi=Mobile Hospital of Didymoticho).

C

40 €

PS

762

Bulgarian 5ct stationary postal card canc. “DIMOTIKA*27.II.913” (NG 1).

763

Bulgarian 5ct stationary postal card canc. “GUMURDJINA*23.IV.913” (NG 2), arr. “MEDVEN*30.IV.913”.

764

Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “KULELI BOURGAS*31.XII.915” to Sofia. Karaagatch Bulgarian censor cachet in blue.

765

Registered cover fr. with 50ct Bulgarian stamp canc. “SKETCHA*29.1.913” (NG 3), arr. “LONDON*19.FE.13”.

766

Postcard mailed stampless from “FERE*22.II.918”. Bulgarian cencorship cachet “FERE TZENZURNA KOMISIYA*22.II.918”.

767

15 € 20 €

PPC

25 €

C

40 €

PPC

40 €

Registered cover fr. with 1L+4L Bulgarian stamps canc. “CHAPTCHI*8.V.43” (Chazapis 7g/ Σάππαι), arr. “SOFIA*11.V.43”. Very rare.

C

100 €

768

Cover fr. with 2L Bulgarian stamp canc. railroad “P.P. PISALISHTA*DEDEAGACH-SOFIYA*23.XII.943”, arr. “SOFIA*25.12.43”.

C

80 €

769

Military stampless cover from Dede Agach, arr. “PLOVDIV*23.VIII.1941”. Military cachet “VOENNA POSHT STANTZIYA”. Bulgarian military censor handwritten at upper left.

C

20 €

WWII BULGARIAN OCCUPATION

95


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

770

771

773

775

772

770

Military stampless cover from Dede Agach, arr. “SOFIA*31.V.1942”. Military cachet “Tzarstvo Bulgariya2-a Inzh. druzhina”.

C

20 €

771

Dede Agatsch post card fr. with 1L Bulgarian stamp canc. rural “I.M.C. UCHASTIK*DEDE.AGACH*24.V.43” (Chazapis page 27) to Sofia.

PPC

80 €

772

Dede Agatsch post card fr. with 1L Bulgarian stamp canc. “DEDE AGHATCH*25.IX.43” (Chazapis 7b), arr. “SOFIA*28.9.43”.

PPC

20 €

773

Registered cover fr. with 7L Bulgarian stamp canc. “GUMURDJINA*17.V.44” (Chazapis 7d, 7f), arr. “LOM*23.V.44”.

C

25 €

774

Parcel post mailed in town and fr. with 9L+6L Bulgarian stamps canc. “GUMURDJINA*3.II._4” (without year, only hour/Chazapis 7e). A 1L fiscal stamp affixed on.

Doc

80 €

96


Public Auction 635

www.karamitsos.com

778

777

776

774

779

775

Bulgarian 1L stationary post card fr. add. with 1L stamp canc. “KRASTOPOL*29.III.944” (Σταυρούπολη Ξάνθης/Chazapis 7k), arr. “SLIVENE*7.IV.44” BHulgarian censor cachet.

PS

100 €

776

Double weight registered cover fr. with 3x2L Bulgarian stamp canc. “KSANTI*27.IX.43” (type II/Chazapis 7i, 7j), arr. “SOFIA*30.IX.43”.

C

30 €

777

Post savings bank passbook, cachet “Τ.Π.Τ. STANIYA KSANTI”, 14L+1L Bulgarian stamps affixed on and canc. “SPESTOVNA KASA KSANTI*23.VIII.43”.

Book

40 €

778

Cover fr. with 30ct canc. “PORTO LAGOS*28.V.941” to Bulgaria.

C

40 €

o

14 €

IKARIA ISLAND 779

1912 Free State, complete set of 8 values on two fragments canc. “ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ”. (Hellas 1/8).

97


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

781

780

782

785 787

783

788 786

784

780

1l.+2l. engraved and 5l.+10l. lithos ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ”, u. All stamps signed CHAMPION. (Hellas 9b+10+12/13).

o

80 €

781

1787 cover (with EL inclouded) to “Al Nobil Sig Sig Paolo Filli Console Generale di Sua Maesta Imperiale de tutte le Russie from “Corfu 12 Aprile 1787” with oval “LETTERE DA MARE VENEZIA” and Sanita orange mark “SANITA DE VENEZIA”. VF. R.

C

500 €

782

1816 entire letter from “Κορφου 17 Δεκεμβρίου 1816”, arr. “ISOLA DI SANTA MAURA”.

EL

80 €

783

Entire letter from “Venezia 26 March 1827”, arr. “OFFICIO DELLA POSTA GENERALE*CORFU” with postage rate “6”.

EL

10 €

784

1839 entire letter posted from “ZANTE*5 GIUGNO 1839”, arr. “CEFALONIA*9 GIUGNO 1839”.

EL

10 €

785

1841 entire letter posted from “ZANTE*27 MARZO 1841”, via “CORFU*29 MARZO 1841”, manuscript “Col Vapore Austriaco via Trieste”, “AT” and “AUTR 1 HUMINGUE*10 AVRIL. 41”, arr. “MARSEILLE (12)*13 AVRIL. 1841”. Disinfection slits.

EL

20 €

786

1853 entire letter posted from “ΖΑΚΥΝΘΟΣ*26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1853” with manuscript postage rate “2”, arr. “CORFU*28 OCT. 53”.

EL

20 €

IONIAN ISLANDS

98


www.karamitsos.com

794

795

796

797

792

791

793

790

789

Public Auction 635

787

1854 cover with administrative “VICE CONSULAT DE FRANCE*A ZANTE” on reverse, posted from “ΖΑΚΥΝΘΟΣ*17 ΙΟΥΝ. 1854” with blue oval “ΔΠ” manuscript postage rate “3” to Preveza.

C

35 €

788

(1/2d) 1859 Ionian State cancelled by pen. Part of oval cachet “FRANCA”. (Hellas 1).

o

60 €

789

1868 triple weight cover fr. with 5l. green 1862/67 issue + 10l. red-orange 1868/69 issue + 3x20l. blue 1862/67 issue (all 20l. with different plate flaws), cancelled with dot. “111” and posted from “ΖΑΚΥΝΘΟΣ (111)*7 ΑΥΓ. 68”, arr. “ΚΕΡΚΥΡΑ (106)*8 ΑΥΓ. 68”. Some stamps with faults. (Hellas 17a+19b+25a).

C

200 €

790

Cover from Corfu fr. with 5x5c Italian stamps canc. “R.INCRre AUSrio CITTA di SIRACCUSA*5.9.17” to London. Italian 3-line censor cachet “VERIFICATO PER CENSURA/DAL COMANDO DEL/R.I.A. CITTADI SIRACCUSA”.

C

150 €

791

1923 2nd “CORFU” ovpt, complete set of 3 values in u/m bl.4. (Hellas 9/11-1860E).

**

400 €

792

1923 3rd “CORFU” ovpt, complete set of 3 values in u/m bl.4. (Hellas 12/14-330E).

**

60 €

793

1941 Argostoli overprints, “ITALIA/Occupazione Militare/Italiana isole/Cefalonia e Itaca” on 5dr. in pair Mythological issue with “inverted overprint” (Sassone 4d - 5000++ euro). Signed by Kesler. (Hellas 73 var).

**

500 €

CAVALLA 794

1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” surcharge, complete set of 11 values + 50l/10ct with blue sucharge, u. VF. (Hellas 1/11+8A).

o

350 €

795

1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 10l/15ct bistre with “surcharge inverted”, m. (Hellas 3a - 300 euros).

*

100 €

796

1893, 1895, 1896, 1900 “Cavalle” ovpt, complete set of 9 values, m. (Hellas 1/9-720E).

*

150 €

797

1902-1913 “CAVALLE” inscription, complete set of 7+1 values, m. (Hellas 10/16+12a).

*

16 €

99


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

798

802

799

801

800

803 804

805

806

808

809

807

CRETE GREEK & CRETAN POST-OFFICES 798

10l. 1900 First Cretan State issue stamp canc. “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ*1.ΜΑΡΤ.1900” (first day of issue). (Hellas 3).

799

1900 First issue of the Cretan State, complete set of 9 values. 50l. hinged, the rest u/m. (Hellas 1/9).

800

1901 Re-issues in new colours and 1904 New 5 lepta stamp, 2 complete sets of 2+1 values, u/m. (Helllas 21/22+23).

o

10 €

**/*

125 €

**

10 €

801

1901 Postage due stamps, complete set of 9 values, u/m. (Hellas D1/D9-195E).

**

50 €

802

1905 Second issue of the Cretan State, complete set of 9 values ovpt “ULTRAMAR”. (Hellas 24S/32S).

S

100 €

803

1907 3rd issue of the Cretan State, complete set of 3 values in bl.4 with diamond perforation. (Hellas 33S/35S-440E).

S

80 €

804

1l. 1908 The “small ΕΛΛΑΣ” ovpt, ovpt inverted, m. (Hellas 36f).

*

20 €

805

50l. 1908 The “small ΕΛΛΑΣ” ovpt, ovpt inverted, m. (Hellas 42f-360E).

*

100 €

806

10l. 1908 The “small ΕΛΛΑΣ” ovpt in pair, reversed “Σ” on left stamp, u/m. (Hellas 47b+47-140E).

**

40 €

807

2dr 1908 the “small ΕΛΛΑΣ” ovpt, Λ much broken at top, m. (Hellas 44I).

*

40 €

808

10l. 1908 The “small ΕΛΛΑΣ” ovpt on official stamp with reversed “Σ”, u. (Hellas O3b-35E).

o

10 €

809

1909 Provisional issues, 5l/20l. with var. “partial double overprint”, m. (Hellas 53b var).

*

50 €

810

Legal document dated “Εν Ηρακλείω τη 19 Αυγούστου 1899”. A handstamped fiscal for 10 paras was affixed and canc. “19/8/99”. Very fine.

Doc

30 €

100


Public Auction 635

www.karamitsos.com

810

812

811

101


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

813

815

814

816

817

818

820

819 811

Sheet where fiscals affixed from February to June for 9 different persons. 97x1dr, 32x2dr and 21x5dr 1900 Cretan State stamps ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ/ΧΕΤ” included.

Doc

150 €

812

Two documents, land registry application (dated 5 September 1907) and ownership certificate, both with a bl.4 of 25l. 1st Cretan State stamp ovpt “ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ” (fiscal) and surcharged “10”. Very fine and scarce.

Doc

60 €

813

10l. 1908 Stationary postal card canc. “ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ*23.ΜΑΡΤ.1909”, arr. “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ*29.ΜΑΡΤ.1909”. VF. (Hellas PC4).

PS

25 €

102


Public Auction 635

www.karamitsos.com

821

823

822

824

829

825

826

827

814

1908 10l.+10l. double postal card ovpt with the “Small ΕΛΛΑΣ” (ovpt 11mm long) canc. to order “ΧΑΝΙΑ*8. ΙΟΥΛ.1912”. (Hellas PC8).

PS

20 €

815

10l. 1909 Stationary postal card ovpt “ΕΛΛΑΣ” (11mm) canc. “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ*12.ΙΟΥΛ.19..” to Wien. VF. (Hellas PC9).

PS

10 €

816

Postal receipt for judicial document fr. with 10l. 1905 issue canc. “ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ*21.ΝΟΕΜ.1906” and rural dotted “1”. (Hellas 26).

Doc

10 €

817

Postal receipt for judicial document fr. with 10l. 1900 issue canc. “ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ*12.ΜΑΡΤ.1904” and rural dotted “2”. (Hellas 3).

Doc

10 €

818

Canc. rural dotted “3” on 5l./20l. 1904 stamp in pair. (Hellas 23).

o

20 €

819

Rural “5”, “13”, “28”, “35”, “41”, “59”, and “67” on Cretan stamps. (213 euro).

o

35 €

820

Rural “21” on 5l. in pair.

o

10 €

821

Rural “22”, “23”, “24” (blue), “25”, “27” and “28” on Cretan stamps.

822

Post card fr. with 1l. 1900 issue in pair canc. rural dotted “28” and “ΣΠΗΛΙ*28.ΟΚΤ.1904” via “ΡΕΘΥΜΝΟΝ*29.ΟΚΤ.1904”, arr. “ΧΑΝΙΑ*30.ΟΚΤ.1904”. (Hellas 1).

o

25 €

PPC

60 €

823

Cover fr. with 5l. 1900 issue in pair canc. rural dotted “30” in lilac and “ΚΑΣΤΕΛΛΙ (ΜΥΛΟΠ.)*6.ΙΟΥΛ.1902”, arr. “ΡΕΘΥΜΝΟΝ*8.ΙΟΥΛ.1902”. (Hellas 2).

C

80 €

824

Post card fr. with 1l. 1900 issue in pair canc. rural dotted “42” and “ΚΑΣΤΕΛΛΙ (ΠΕΔ.)*5.ΝΟΕΜ.1904”, arr. “ΧΑΝΙΑ*10.ΝΟΕΜ.1904”. (Hellas 1).

PPC

30 €

103


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

828

832

830

831

838

833

834

837 836

835 104

840


Public Auction 635

www.karamitsos.com

843

842 839

841

844

825

Rural dot. “44” on 10l. (Hellas 3).

o

10 €

826

Rural dot. “53” on 10l. (Hellas 3).

o

10 €

827

Rural “59” on 5l. in pair.

o

20 €

828

Rural “60” on 10l. (Hellas 3).

829

Rural dotted canc. “65” (canc. to order) on “The Landung of H.E. The High Commissioner at Candia Guard of Honour, October 17th 1907” colored PPC (Behaeddin No.175). VF.

830

Rural dot. “68” on 5l. Cretan stamp. (Hellas 25).

831

Postal receipt for judicial document fr. with 10l. Official stamp “Large ΕΛΛΑΣ” canc. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ*19. ΝΟΕΜ.1911” and rural posthorn “3*23.11.1911”. (Hellas O5).

832

o

10 €

PPC

20 €

o

OFFER

Doc

10 €

Posthorns “23”, “25”, “26” and “28” on Cretan stamps. VF.

o

10 €

833

Posthorn “41”, “42” and “42” on 2x10l. Officials and on 5l. 1909 “Large ΕΛΛΑΣ” Cretan State stamps.

o

5€

834

Posthorn “3”, “9”, “12”, “16”, “23”, “30”, “59”, “61”, “63”, “65”, “66”, “67”, “69”, “70”, “71”, “74” and “77” mainly on lithos stamps.

o

40 €

835

Posthorn “9”, “11”, “16”, “17”, “30”, “42”, “54”, “56” and “58” on “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt stamps.

o

15 €

836

Posthorn “2*11.9.1933” on cover, via “ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ” and “ΧΑΝΙΑ”, arr. “ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ”.

C

40 €

837

Cover fr. with 2x20l.+10l. lithos canc. rural posthorn “8*12.12.1921”, via “ΧΑΝΙΑ*16.ΔΕΚ.21”, arr. “ALEXANDRIA*3.I.22”.

C

10 €

838

Posthorn “18” and “67” on 2x10l. 1917 Provisional Government stamps.

o

5€

839

Posthorn “24*19.3.1913” on cover via “ΡΕΘΥΜΝΟ” to Egypt. Front side cut at lower left.

C

20 €

840

Rural post horn “25*10-12-1914” on 25l. Campaign stamp.

o

OFFER

841

Posthorn “26*14.4.1915” on cover via “ΡΕΘΥΜΝΟΝ” to Egypt. Cachet “PASSED BY CENSOR No.2”.

C

25 €

842

Posthorn “30” and “42” on “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt stamps.

o

OFFER

843

Posthorn “36” on 10l. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt stamp.

o

5€

844

Posthorn “45*26.6.45” on cover, via “ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ” and “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ”.

C

15 €

105


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

845 846

848

849

847

850

853

851

852

845

Posthorn “51*9.1.30” on cover from Βούτες Μαλεβιζίου via “ΑΓ.ΜΥΡΩΝ” and “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ”.

C

18 €

846

Posthorn “60” on fragment with “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt stamps.

o

10 €

106


Public Auction 635

www.karamitsos.com

854

855

857

856

858

847

Post horn “62*18.4.1927” on Litho stamps taxed on cover, via “ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ*18 ΑΠΡ. 27”, arr. “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ*19 ΑΠΡ. 1927”.

C

OFFER

848

Posthorn “63” on 10l. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt stamp. Superb.

o

15 €

849

Posthorn “64” on 10l. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt stamp.

o

5€

850

Posthorn “66*1.1.1919” on E.Venizelos post card mailed from Χάνδρα, arr. “ΛΙΜΗΝ ΣΗΤΕΙΑΣ”.

PPC

25 €

851

Cover fr. with 1l. litho canc. rural posthorn “67*27.11.1923”, via “ΤΟΥΡΛΩΤΗ*27.ΝΟΕΜ.23”, arr. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ*29.ΝΟΕΜ.23”.

C

20 €

852

Posthorn “68*21.12.25” on cover via “ΤΟΥΡΛΩΤΗ”, arr. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ (ΚΡΗΤΗΣ)”.

C

18 €

853

Registered cover fr. with 25l.+50l. “ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ” ovpt and 1l.+5l.+10l. 1900 Cretan stamps canc. “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ*27.ΜΑΡΤ.1901”, via “LONDON”, arr. “LEICESTER*16.AP.02”. (Hellas 1+2+3+15+16).

C

20 €

854

Post card fr. with 5l. 1905 Cretan stamp canc. “ΑΓ.ΜΥΡΩΝ*11.ΜΑΡΤ.1906”, via “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ*12.ΜΑΡΤ.1906” to Paris. (Hellas 25).

PPC

10 €

855

Open cover fr. with 5l. 1905 Cretan stamp canc. “ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ*14.ΙΑΝ.1907”, via “ΒΙΑΝΝΟΣ*15.ΙΑΝ.1907”, “ΚΑΣΤΕΛΛΙ (ΠΕΔ.)*16.ΙΑΝ.1907” and “ΚΕΡΚΥΡΑ*22.ΙΑΝ.1907”, arr. “a-DURAZZO OSTERR.POT*6.II.07”. (Hellas 25).

C

50 €

856

Cover fr. with 2x1l. 1900 Cretan stamps canc. “ΡΕΘΥΜΝΟΝ*16.ΦΕΒΡ.1908” mailed open in town. (Hellas 1).

C

20 €

857

Registered cover fr. with 1l.+2x2l.+5x10l. (single + bl.4) 1908 “Small ΕΛΛΑΣ” ovpt canc. “ΧΑΝΙΑ*13.ΟΚΤ.1908”, arr. “BEZONS*6.NOV.08”. Ovpt error “ΕΛΑΛΣ” on upper right stamp in the bl.4. Rare. (Hellas 36+37+39+39a).

C

80 €

858

Cover fr. with 25l. 1909 “Gothic ΕΛΛΑΣ” ovpt Cretan stamp canc. “XANIA*2?.OKT.1909”, arr. “CONSTANTINOPEL I OSTERR.POST*19.XI.09”. (Hellas 57).

C

20 €

107


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

859

864

862

867

860

868

869

861

865

863

866

870

871

AUSTRIAN POST-OFFICE 859

1903-1904 overprints on Austrian stamps, complete set of 7 values, m. VF. (Hellas 1/7).

*

40 €

860

1904 overpints Austrian stamps, complete set of 4 values. 5c/5h u/m, the rest hinged. (Hellas 8/11).

*/**

20 €

861

1905 Overprints on Austrian stamp, complete set of 2 values, u/m. (Hellas 12).

**

60 €

862

5c/5h 1905 Ovpts on Austrian stamps in u/m bl.9. (Hellas 12-1710E).

**

420 €

863

1906 Overprints on Austrian stamps, complete set of 3 values, m. (Hellas 14/16).

*

4€

864

1908 Commemorative issue, complete set of 6 values & the 25c 1914 re-print stamp. 5c+15c+50c 1908 stamps + 25c 1914 stamp u/m, the rest hinged. (Hellas 17/22+24).

**/*

15 €

BRITISH POST-OFFICE 865

1898 Provisional handstruck issue, 20πα. imperforate cancelled with linear “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ”. (Hellas 1).

o

60 €

866

10pa 1898 First Lithographic issue canc. “HIERAPETRA..” French PO cancel. (Hellas 2).

o

10 €

867

10pa 1898 Lithographic issue canc. linear “ΑΓ.ΜΥΡΩΝ” in blue. (Hellas 2).

o

30 €

868

10pa 1898 Lithographic issue canc. linear “ΑΡΧΑΝΑΙΣ” in greenish blue. (Hellas 2).

o

30 €

869

10pa 1899 Lithographic issue canc. linear “ΚΑΣΤΕΛΛΙ” in black. (Hellas 4).

o

75 €

870

10pa 1898 Lithographic issue canc. linear “ΜΟΙΡΑΙΣ” in blue. (Hellas 2).

o

75 €

871

10pa 1898 Lithographic issue canc. linear “ΧΑΡΑΚΑΣ” in lilac. (Hellas 2).

o

80 €

FRENCH POST-OFFICE 872

1902-1913 Crete issue, complete set of 15 values, u. (Hellas 1/15-190E).

o

40 €

873

1903 Surcharged Crete issue, complete set of 5 values, m. (Hellas 16/20-700E).

*

200 €

874

Post free cover with manuscript “Corps dOccupation de Crete” posted from “HIERAPETRA CRETE*2 MARS 99” and military “SECTEUR FRANCAISE CRETE/AFFAIRES/INDIGENES-HIERAPETRA”, via “LA CANEE CRETE*4 MARS. 99”, arr. “PARIS”. Very rare.

C

500 €

875

5c Postage due French stamp on fragment canc. “SAN-NICOLO CRETE*30.AVRIL.99”. Triangulat cachet “T” for missing postage. Very rare.

108

40 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

872

874 873 876

875

877

878

880

879

876

10c French stationary postal card (No.931) canc. “CANDIE CRETE*28.DEC.99”, arr. “MILANO*5.II.00”.

PS

30 €

877

Postage free cover fr. with 2x15c Sage French stamps canc. “LA CANEE CRETE*2.JANV.02”, arr. “PARIS*9. JANV.02”. Cachet “INFANTERIE COLONIALE BATAILLON DE CRETE*Le Chef de Battaillon Commandant”.VF and R.

C

100 €

*

200 €

ITALIAN POST-OFFICE 878

1906 “LA CANEA” ovpt, complete set of 11 values, m. (Hellas 4/14-800E).

MACEDONIA BULGARIAN OCCUPATION 879

Cavalla post card canc. “DRAMA*2.VI.924” (correct year 1913). Military cachet “I NES....ARTILER.POLK*2a BATAREYA”.

PPC

40 €

880

Military stampless post card canc. “DRAMA*15.XII.917” to Sofia. Censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA DRAMA”.

PPC

30 €

109


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

882 881

885

883

884

886

881

Bulgarian 5ct money order fr. add. with 15ct+50ct Bulgarian stamps canc. “KABAΛA POSHTENSKI ZAPISI*22. IV.913” (NG 5). On reverse 10ct revenue stamp, canc. on arrival “KARLOVO*30.IV.913”.

PS

80 €

882

Bulgarian 5ct stationary money order fr. add .with 10ct+3x15ct Bulgarian stamps canc. “SERES*22.IV.913” (NG 3) to Sofia. On arrival 10ct revenue stamp.

PS

80 €

883

Bulgarian 5ct stationary money order fr. with 1L+3x15ct Bulgarian stamps canc. “SOLOUN*13.III.913” to Sevlievo. On reverse 10ct revenue.

PS

70 €

110


Public Auction 635

www.karamitsos.com

889

888 887

890

891

WWII BULGARIAN OCCUPATION 884

Bulgarian 1L stationary postal card fr. add. with 2X2L+1L (6L domestic express post card postage) canc. railroad “P.P. P-SHITE*DEMIR HISAR-SOFIYA I*20.XI.42” (instead of 43), arr. “SOFIA*20.VI.43”. Rare. File holes.

PS

60 €

885

Registered cover fr. with 2x4L Bulgarian stamps canc. rural “? M.S. UCHASTIK*DEMIR HISAR*21.III.44” (Chazapis page 27/7ah) to Sofia.

C

50 €

886

Registered airmail cover fr. with 1L+4L+2x7L Bulgarian stamps canc. “DRAMA*16.I.43” (Chazapis 7m, 7n), arr. “WIEN”. German censor tape and cachet on arrival.

C

20 €

887

Official cover printed “CHATALDZHANSKO SELSKO OBSHT.UPRAVLENIE/DRAMSKA...” (Χωριστή Δράμας) fr. with 2x1L Bulgarian official stamps canc. municipal handstamp used as a provisional postmark, via “DRAMA*10.IV.43” to Sofia.

C

50 €

888

Bulgarian 1L stationary post card canc. “ZARNEVO*21.XI.942” (Chazapis No.7o), arr. “SOFIA*26.XI.942”. (Zarnevo = Χρυσούπολη Καβάλλας).

PS

80 €

889

Registered cover fr. with 4L+1L canc. “ZILIAHOVO*21.IV.43”, arr. “SOFIA*23.IV.43” (Chazapis No.7am, 7an). (Ziliahovo = Νέα Ζίχνη Σερρών).

C

50 €

890

Registered cover fr. with 4x1L+7L Bulgarian stamps canc. “KAVALA*31.IX.42” (type II, Chazapis 7w, 7s), arr. “HANNOVER*2.10.42”. On arrival German censor tape and cachet.

C

30 €

891

Registered cover fr. with 4L+1L Bulgarian stamps canc. “KAVALA*25.XII.42” (type Ib, Chazapis 7u, 7s), arr. “SOFIA*28.XII.42”.

C

20 €

111


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

893 892

894

896

895

897

898 112

899


Public Auction 635

www.karamitsos.com

903 900

901

902

904

892

Military stampless cover from Samothraki via “KAVALA*13.3.44” (Chazapis 7w) to Bulgaria. Military cachet “Tzarstvo Bulgariya/VOENNA POSHT.STANTZIYA”.

C

50 €

893

Post card written on Limen, Thassos 12-VII-44 to Bulgaria. Fr. with 2x1L Bulgarian stamps canc. rural “I.M.C. UCHASTIK KAVALA*14.VII.44” (Chazapis page 27).

PPC

100 €

894

Commemorative post card for the opening of the Post Office at Limen, Thasos with map of the island on reverse, fr. with 30ct+2x50ct+2x10ct Bulgarian stamps, canc. “LIMIN*15.V.42” (Chazapis 7ab) to Kavala.

PPC

35 €

895

Registered cover fr. with 5L Bulgarian stamp canc. “LIMEN*7.VI.43” (Chazapis 7aa) to Sofia. Registered mail receipt also included.

C

35 €

896

Commemorative post card for the opening of the Post Office at Limenaria, Thasos with map of the island on reverse, mailed registered, fr. with 30ct+2L+1L+50ct Bulgarian stamps (80ct overpaid) canc. “LIMINARIA*18.I.42” (Chazapis 7ad), arr. “KAVALA*20.I.42).

PPC

45 €

897

Registered cover fr. with 7L Bulgarian stamp canc. “LIMINARIA*7.V.43” (Chazapis 7ad), via “KABALA”, arr. “SOFIA*9.V.43”. Also the registered cover receipt included.

C

50 €

898

Registered cover fr. with 4L+1L Bulgarian stamps canc. “PRAVISCHTE*15.X.42” (Chazapis 7z), arr. “SOFIA*18.X.42”.

C

30 €

899

Canc. “RADOULEVO*3.IV.943” (Chazapis 7ap/Ροδολίβος) on Telegram receipt.

Doc

30 €

900

Registered cover fr. with 1L+4L Bulgarian stamps canc. “SARICHABAN*18.XII.43” (Chazapis 7y), via “KSANTI*20.XII.43”, arr. “SOFIA*23.XII.43”.

C

50 €

901

Registered cover fr. with 6L+8L Bulgarian stamps canc. “SERES*15.VIII.41” (Chazapis 7aj), arr. “BUDAKESZI*23.AUG.1941”.

C

25 €

902

20 Leva Radio Tax Receipt, canc. “SERES*18.X.43” (Chazapis 7aj). The permit for a radio required a 20 Leva fee. This is the right side of a special printed form, and is a receipt showing payment of the fee for Licence No.169 for 1943.

Doc

80 €

903

Bulgarian 1L stationary postal card canc. “SER*17.XI.43” to Drama. Bulgarian prison censor 3-line cachet “DRAMSKI M.ZATVOR-Ser/PROVERIL”. File holes.

PS

20 €

113


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

905 906

907

908

909

911

910 914

912 114

913

915

916


Public Auction 635

www.karamitsos.com

917 918

919

922

920 921 904

Parcel post form fr. with 2x10L Bulgarian stamps canc. “SERES*19.II.944” (Chazapis 7ai), arr. “KUSTENDIL*21. II.944”. Also 1L. revenue affixed. File holes.

905

Registered cover fr. with 1L+6L Bulgarian stamps canc. “SER*16.VIII.44”, arr. “DUPNITZA*17.VIII.44”.

906

Postal money order receipt for 1528 Leva, canc. “POSHTENSKA-ZAPISI*SERES*7.VIII.4?”.

PS

60 €

C

30 €

Doc

80 €

SAMOS ISLAND 907

1900 Postal stationary issue: postage stamp use, (10pa) light blue, unused with no gum. (Hellas 9-60E).

(*)

15 €

908

1912 Map of Samos, complete set of 3 values, u. Superb. (Hellas 11/13).

o

15 €

909

10l. 1912 Map of Samos in green, m. Signed Garas, Cosmopoulos and Venkums. Very fine and rare. (Hellas 12a-480E).

*

150 €

910

25l. 1912 Map of Samos in pale green on fragment canc. “ΒΑΘΥ*11.ΜΑΡ.1913”. Very rare. (Hellas 13a).

911

1912 Head head, complete set of 5 values, m. (Hellas 14/18).

250 € *

10 €

912

1912 “Large ΕΛΛΑΣ” ovpt, complete set of 6 values, m. (Hellas 19/24).

*

8€

913

1913 Samos castles, complete set of 5 values, m. (Hellas 25/29-490E).

*

140 €

**

100 €

**/*

180 €

914

1914 “Thin ΕΛΛΑΣ” ovpt, complete set of 5 values in u/m bl.4. VF. (Hellas 30/34-450E).

915

1914 General Administration of Samos (I), complete set of 6+1 values in bl.4. Few blocks one stamp with trace of hinge. 50l. stamp on one stamp double cross on safety cachet. (Hellas 35+41+39a).

916

10l. 1914 General Administration of Samos (I), ovpt inverted, m. Very fine and rare. (Hellas 37a-180E).

*

60 €

917

1893, 1900 “Vathy” ovpt, complete set of 11 values, m. (Hellas 1/11-540E).

*

100 €

918

“Samos” early colored post card fr. with 5c 1908 commemor. Austrian stamp for Crete cto “VATHY OSTERR. POST*25.XI.09”.

PPC

15 €

919

“Monastere de Profete Elie, Carlovassi” post card fr. with 5l. 1913 Campaign stamp canc. “ΚΑΡΜΟΒΑΣΙΑ*18. ΙΟΥΝ.1912” in blue (wrong year instead of 1915) to Athens.

PPC

30 €

CHIOS ISLAND 920

Small cover fr. with 10pa 1909 Ottoman stamp canc. bilingual “CHIO-1*21.11.11” (N.G.7) to Constantinople.

C

30 €

921

Post card printed “BANQUE DATHENES/SUCCURSALE DE CHIO” fr. with 20pa 1909 Ottoman stamp canc. bilingual “CHIO-2*13.5.12” (N.G.8) to Hamburg.

PC

10 €

922

25l. litho ovpt “ΕΔ”, var “ΕΛ” instead of “ΕΔ”, u/m. Superb. (Hellas 1a-525E).

**

150 €

115


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

924

928

927 923

926

925

932

930 116

929

931


Public Auction 635

933

www.karamitsos.com

934

936

935

937

MYTILENE ISLAND

938

923

Cover fr. with 20pa 1884 Empire Ottoman stamp canc. double ring in old Turkish “MIDILLI CARSISI” in blue (METELIN MARCHE/NG1) and bilingual “METELIN TURQUIE*21.MARS.1885” (NG2), arr. “STAMBOUL”.

C

80 €

924

Canc. “METELINE*4/2” on 5sld Austrian Levant stamp in pair.

o

20 €

925

Large part of cover franked with 1pi. blue “Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης” (1912 issue) and posted from “MIDILI”, via “IBRAHIMIA*1 XII. 12”, arr. “ALEXANDRIA*1 DE 12”. (Hellas 5).

926

1912 “Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης” on 1909-10 Postage to foreign countries Ottoman stamps, complete set of 4 values, 20pi mng, the rest mint hinged. (Hellas 10/13).

*

15 € 25 €

927

1912 New values on Mytilene stamps, complete set of 4 values, u. (Hellas 15/18-150E).

o

45 €

928

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 10 ΝΟΕΜ 1912”, Commemorative cachet for the liberation of Mytilene on fragment with 20pa ovpt “Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης” and on fragment with 25l. ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” and canc. “ΠΛΩΜΑΡΙΟΝ” (type V) on 25l. ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ”. VF.

o

20 €

929

1912 “Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης” ovpt set to 2pi. on cover canc. “ΜΥΤΙΛΗΝΗ*25.ΝΟΕΜ.12” (type V), arr. “ΑΘΗΝΑΙ*28.ΝΟΕΜ.12”. (Hellas 1/6).

C

30 €

930

Canc. “ΦΙΛΙΑ [(ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)]*25.ΜΑΡΤ.19”, arr. “ΜΟΛΥΒΟΣ*26.ΜΑΡΤ.19”. Both canc. type V. A small part of flap is missing.

C

20 €

931

Commercial cover fr. with 2x10l. lithos canc. “ΠΛΩΜΑΡΙΟΝ*3.ΙΟΥΝ.17” (type V), arr. “ΜΥΤΙΛΗΝΗ*3.ΙΟΥΝ.17”. Tape and censor cachets “ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ” and “CENSURE MILITAIRE”.

C

18 €

932

1909-1910 “Metelin” surcharge, complete set of 9 values, m. (Hellas 1/9-325E).

*

100 €

o

50 €

MILITARY CANCELLATIONS SERBIAN MILITARY POST-OFFICES 933

50c. with linear “POSTES SERBES”, canc. “MINISTARSKA”. RR. (Yv.13 - 320 euros).

934

1fr. with linear “POSTES SERBES”, canc. “MINISTARSKA”. RRR. (Yv.14 - 450 euros).

o

70 €

935

Postal card from “BP.84*21.7.18” via “BP.216*21.7.17”, arr. Corfu “MINISTARSKA*26.7.918”. Serbian censor cachet “43” in black (type V/A), first days of use.

PPC

10 €

936

Illustrated postal card from “PARIS*15.12.17”, via “BP.999*6.12.18” to BP.92. Serbian censor cachet “44” in lilac, last days of use.

PS

10 €

937

Cover from “Lycee Serbe Volos” to “Mikra/BP.XX” (Thessaloniki) canc. “BP.80*13.4.18”. Serbian censor cachet “47” in black (type V/A), rarity (GV).

C

15 €

938

Postal card from “BP.801*2.1.18” via “BP.999*4.1.18”, arr. Corfu “MINISTARSKA*9.1.18”. Serbian censor cachet “50” in black.

PS

8€

117


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

941

939

940

942

943

945

944

939

Postal card from “BP.2?*20.6.17”, via “BP.315*21.6.17”, arr. “BP.999*24.6.17”. Serbian censor cachet “53” in lilac (type V/A), rarity (GV).

PS

15 €

940

Postal card from “BP.216*14.5.18”, via “BP.999” to Corfu. Serbian censor cachet “61” in lilac (type V/A).

PS

20 €

941

Postal card from “BP.414*15.6.18” to Bitoli. Serbian censor cachet “62” in black (type V) in use VI/1918.

PS

20 €

942

Illustrated postal card from “BITOLJ BP*7.5.18” to “BP.801”. Serbian censor cachet “63” (type V) in black.

PPC

8€

943

Postal card from “BP.111*25.2.18”, arr. Corfu “MINISTARSKA*3.3.918”. Serbian censor cachet “65” (type V/A). MAYBE THE EARLIEST KNOWN DATE OF USE.

PS

30 €

944

Postal card from “BP.32*15.12.17”, via “BP.414*1?.12.17”, arr. “BP.999.18.12.17” to Mikra (Thessaloniki). Serbian censor cachet “67” in blue, rarity (V).

PS

15 €

945

Postal card from “BP.216*31.12.17”, arr. “BP.999*2.1.18”. Serbian censor cachet “68” in green (type V/A), maybe the earliest known date, rarity (V).

PS

18 €

946

Postal card from “BP.216*31.8.17”, via “BP.999*15.9.17” and France where fr. with 2x5c French stamps canc. by pencil to Zurich. French censor cachets “ARMEE DORIENT*28/CENSURE MILITAIRE” and triangular “NO”. Serbian censor cachet “68” in blue (type V), rarity (GV). LAST DAY OF USE FOR THE BLUE COLOUR.

PS

30 €

947

Postal card from “BP.216*5.12.17”, arr. “BP.999.7.12.17” (Thessaloniki). Serbian censor cachet “69” in blue (type V/A). IN M.R.VUKOVIC STUDY CACHET “69” (TYPE V/A) IN BLUE COLOUR PERIOD OF USE IS MENTIONED I/1918.

PS

30 €

948

Postal card from “BP.88*2.1.18”, via “BP.216*3.1.18”, arr. “BP.999*4.1.18” (Salonique). Serbian censor cachet “69” in greenish-blue (type V/A) not mentioned in greenish-blue in M.R. Vukovics study.

PS

30 €

949

Postal card from “BP.216*22.5.18” via “BP.999*23.5.18”, mailed from “BP.999*26.5.18”. Serbian censor cachet “73” (type V/A) in black.

PS

15 €

118


Public Auction 635

www.karamitsos.com

946

948

949

947

953

951

954

950

952

950

Postal card from “BP.84*29.3.18” via “BP.216*29.3.18”, arr. “MINISTARSKA*5.4.918”. Serbian censor cachet “75” (type V/A) in black.

PS

15 €

951

Postal card mailed from France, arr. “BP.999*27.10.17”. Serbian censor cachet “76” (type V) in lilac, last days of use.

PS

10 €

952

Letter card from “BP.414*15.9.17”, via “BP.999*17.9.17”, arr. “MINISTARSKA”. Serbian censor cachet “78” (type V) in green.

PS

20 €

953

Postal card from “BP.801*18.11.17”, arr. “BP.999*20.11.17”. Serbian censor cachet “79” (type V) in black.

PS

15 €

954

Postal card from “BP.603*28.9.17”, arr. “BP.111*3.10.17”. Serbian censor cachet “80” (type V) in black, rarity (V).

PS

15 €

119


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

955

957

958

956

959

961

962

960

963

955

Postal card from “BP.12*10.10.17” via “BP.603*11.10.17” and “BP.999*13.10.17” to France. Serbian censor cachet “81” in black (type V), rarity (GV).

PS

956

Postal card from “BP.111*24.8.17”, arr. “BP.999*26.8.17”. Serbian censor cachet “82” in lilac (type V).

PS

5€

957

Postal card from “BP.8*17.12.17” via “BP.603*17.12.17”, arr. “BP.999*20.12.17”. Serbian censor cachet “84” in blue (type V), rarity (V).

PS

15 €

958

Postal card from “BP.414*26.9.17” via “BP.999*19.9.17” to France. Serbian censor cachet “85” in green (type V), rarity (V).

PS

15 €

959

Postal card from “BP.28*9.11.17” via “BP.414*10.11.17” and “BP.999*12.11.17” to BP.XX”. Serbian censor cachet “85” in black (type V), rarity (V).

PS

10 €

120

10 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

964

966

967

968

972

973

974

965

969

970

975

971

976

977

960

Postal card from “BP.414*16.12.17”, arr. “BP.999*18.12.17”. Serbian censor cachet “85” in blue (type V), rarity (VR).

PS

15 €

961

Two postal cards from “BP.216*9.2.18” and “20.4.18” with Serbian censor cachet “87” (type V) in lilac and in black.

PS

10 €

962

Postal card from “BP.40*11.9.17” via “BP.801*13.9.17” and “BP.999*15.9.17”, arr. “BASE APO*X*26.SP.17” to London. Serbian censor cachet “88” (type V) in lilac, rarity (V).

PS

15 €

963

Postal card from “BP.801*4.10.17” via “BP.999*6.10.17”, arr. “MINISTARSKA*12.10.917”. Serbian censor cachet “88” (type V) in black, rarity (V).

PS

18 €

POSTMARKS & CANCELLATIONS 964

“ΑΡΤΑ” type I, II, III, IV, V and VI on 20l. Fl.Mercury and Large Hermes heads. 335 euro catalog value. VF.

o

95 €

965

“ΑΓΝΑΝΤΑ” type III and IV on 20l. Fl.Mercury and 20l. 1880/86 issue.

o

8€

966

Canc. “99” and “ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΤΟΥΡΚΙΑ)” on 40l. 1872 and on 10l. 1875/80 LHH stamps.

o

20 €

o

15 €

TYPE I POSTMARKS 967

Dot. “4” (=ΜΕΓΑΡΑ) on 20l. blue 1862/67 issue with small thin.

968

Canc. “71” (=ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟΝ) on 20l. 1862/67 LHH stamp.

o

20 €

969

Dot. “97” (=ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (ΤΟΥΡΚΙΑ)) on 20l. LHH.

o

10 €

970

Canc. “98” (=ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (ΤΟΥΡΚΙΑ))” on 40l. 1872 LHH stamp.

o

OFFER

971

Dot. “99” (=ΙΩΑΝΝΙΝΑ) on 20l. 1868/69 issue in pair.

o

30 €

972

Blue dot. “101” (=ΙΒΡΑΙΛΑ (ΒΛΑΧΙΑ)) on 40l. LHH.

o

200 €

973

Canc. “103” (=ΛΑΡΙΣΣΑ (ΤΟΥΡΚΙΑ)) on 20l. 1862/67 LHH stamp.

o

100 €

974

Canc. “105” (=ΑΡΤΑ (ΤΟΥΡΚΙΑ)) on 40l. 1862/67 Large Hermes Head stamp. Superb.

o

80 €

o

30 €

TYPE II POSTMARKS 975

“ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ (193)” 2 post marks of IIa type on 2x20l. small Hermes heads. Catalog value 144 euro.

976

“[ΓΑΡΔΙΚΙΟΝ] (ΑΡΤΗΣ) (190)*29 ΣΕΠΤ. 83” on 10l. Large Hermes heads. RRR. 800 euro Catalog value.

o

80 €

977

“ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΤΟΥΡΚΙΑ)*6 ΣΕΠΤ. 74” on 40l. Large Hermes head.

o

15 €

121


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

978

983

988

979

984

989

980

982

981

985

986

990

991

987

992

993

978

“ΚΑΛΑΡΡΥΤΑΙ (181)” 2 different post marks on 2x20l. Small Hermes heads.

o

8€

979

Canc. “ΛΑΓΚΑΔΙΑ (166)*9.ΦΕΒΡ.92” (ΙΙa) on 20l. Small Hermes Head stamp. Fine strike.

o

8€

980

Canc. “ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΝ (184)*10.ΑΠΡ.91” (IIa) on 5l. Large Hermes Head stamp. Fine strike.

o

10 €

981

“ΠΡΑΜΑΝΤΑ” (type IIa) on 20l. SHH.

o

5€

982

Canc. “ΦΑΡΣΑΛΟΣ (173)” (IIa) on 20l. Small Hermes Head. Very fine strike.

o

5€

TYPE III POSTMARKS 983

Canc. “ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ*20.ΑΠΡ.90” on 20l. Small Hermes Head. Fine strike.

o

13 €

984

“ΒΥΤΣΙΣΤΑ 231*3 ΙΟΥΛ. 04” on 3l. Fl.Mercury. R.

o

40 €

985

Canc. “ΔΡΑΧΜΑΝΙΟΝ” on 20l. SHH stamp. Fine strike.

o

8€

986

Canc. “ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ 235*20.ΑΠΡ.95” on 10l. SHH in strip of 3. Two very fine strikes. Strip superb.

o

6€

987

“ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΝ 256*29 ΦΕΒΡ. 05” on 20l. Fl.Mercury.

o

OFFER

988

Canc. “ΛΕΒΙΔΙΟΝ*5.ΜΑΙΟΣ.87” on 5l. Large Hermes Head stamp. Very fine strike.

o

30 €

TYPE IV POSTMARKS 989

Canc. “ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΝ*10.ΜΑΡΤ.88” on 20l. Large Hermes Head stamp. Very fine strike.

o

27 €

990

Canc. “ΛΟΓΚΑ*11.ΟΚΤ.9?” on 20l. Small Hermes Head stamp. Very fine strike.

o

16 €

991

Canc. “ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΝ*8.ΙΑΝ.88” on 20l. Large Hermes Head stamp. Very fine strike.

o

25 €

992

Canc. “ΜΕΡΙΤΖΑ” on 20l. Small Hermes Head stamp. RR.

o

80 €

993

“ΣΧΟΡΕΤΣΑΙΝΑ” on 20l. Fl.Mercury.

o

20 €

994

Canc. “ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ (ΚΙΣΣΟΥ)”, “ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ” and “ΑΡΑΧΩΒΑ (ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ)” on 25l., 5l. in pair and 20l. SHH stamps.

o

15 €

995

10l. Fl. Mercury letter card canc. “ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ*20.ΑΠΡ.05” to Athens.

PS

100 €

996

5l. Fl.Mercury postal card canc. “ΑΧΟΥΡΙΑ*(23.ΑΥΓ.09)” to Piraeus.

PS

15 €

997

10l. Hermes wearing petassos letter card canc. “ΒΑΜΒΑΚΟΥ (ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ)*9.ΝΟΕΜ.19” to Astros.

PS

10 €

998

Blue “ΚΟΠΡΑΙΝΑ (ΑΡ[ΤΗΣ])*1 ΔΕΚΕ. 95” on 20l. small Hermes head. RRR.

o

100 €

999

Mauve “ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΝ (ΑΡΤΗΣ)*3 ΟΚΤ ??” on 4x5l. Fl.Mercury on fragment. Superb. RRR.

TYPE V POSTMARKS

122

150 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

994 995

998

996 997

1003 1002

999

1001

1004

1000

1000

Lilac “ΛΑΠΠΑ (ΠΑΤΡΩΝ)” button type on fragment with 80l. litho and 70l. 1927 Landscapes stamps.

20 €

1001

Canc. “ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΝ” on 10l. Small Hermes Head in pair (cut out from a larger block). Very fine strike.

o

7€

1002

10l. Fl. Mercury letter card canc. “ΜΑΝΩΛΑΣ*12.ΣΕΠΤ.09” via “ΠΑΤΡΑΙ” to Livartdzi.

PS

80 €

1003

Canc. “ΜΕΘΩΝΗ*21.ΜΑΡΤ.901” on 20l. Small Hermes Head. Very fine strike.

o

9€

1004

“(ΜΟΥ)ΣΤΑΦΟΥΛΙΑ” button type on 5l. Charity. R.

o

20 €

123


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1008

1009

1010

1005

1011

1013

1006 1012

1007

124

1014

1017

1019

1015

1016

1018

1020

1021

1022

1023

1026

1027

1028


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1025

1029

1024

1030 1005

“ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ*12 ΟΚΤ. 11” on 10l. postal letter card, arr. “ΠΑΤΡΑΙ*15 ΣΕΠΤ. 11”.

1006

Postal card fr. with 2l.+3l. 1906 Olympic Games canc. “ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ”.

1031

1032 PL

20 €

PPC

15 €

1007

10l. Fl. Mercury letter card canc. “ΣΕΛΙΝΙΤΣΑ”, arr. “ΣΥΡΟΣ*1.ΝΟΕΜ.904”.

PS

10 €

1008

Canc. “ΣΤΑΜΝΑ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)*20.ΜΑΙΟΣ.07” in greenish blue on 20l. 1906 Olympic Games.

o

50 €

1009

Canc. “ΤΣΑΓΕΣΙ*3.ΣΕΠΤ.900” in blue on 20l. Small Hermes Head. Very fine strike.

o

22 €

o

100 €

TYPE VI POSTMARKS 1010

Canc. “ΒΑΘΕΙΑ*28.ΙΟΥΛ.97” (month inverted) on 20l. SHH stamp. RRR.

1011

“ΚΑΛΑΡΡΥΤΑΙ*5 ΑΠΡ. 1907” on 20l. 2nd Olympic Games.

o

OFFER

1012

Canc. “ΚΑΡΥΣΤΟΣ” and “ΝΑΞΟΣ” on 2 letter-cards. Fine-very fine strikes.

o

20 €

1013

Canc. “ΚΥΘΗΡΑ” and “ΛΕΩΝΙΔΙΟΝ” on 20l.+25l. Small Hermes Heads. Very fine strikes.

o

6€

TYPE V POSTMARKS FOR NEW TERRITORIES 1014

Canc. “ΒΗΣΣΑΝΗ (ΗΠΕΙΡΟΥ)*19.ΝΟΕΜ...” in red with month inverted, on 10l. “E T” on fragment. Very rare.

o

100 €

1015

Canc. “ΒΟΥΣΤΙΝΗ” on 10l. Campaign stamp.

o

OFFER

1016

Canc. “ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ” and “ΔΕΛΒΙΝΟΝ” on 25l.+30l. Campaign stamps.

o

10 €

1017

Canc. “ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ” (button type) on 1l. Infantrymen on fragment. Rare.

o

150 €

1018

Canc. “ΔΟΒΡΑ” on 5l. Campaign stamp.

o

5€

1019

Canc. “ΔΡΟΒΙΑΝΗ*3.ΙΑΝ.14” on 10l. Campaign stamp.

o

15 €

1020

Canc. “ΚΟΛΩΝΙΑ*8.ΙΑΝ.14” on 10l. Campaign stamp.

o

10 €

1021

Canc. “ΛΑΓΚΑΔΑ” on 10l. Campaign stamp.

o

15 €

1022

Canc. “ΛΑΙΣ(ΤΑ)*22.ΔΕΚΕ.14” on 10l. Campaign. Rare.

o

30 €

1023

Canc. “ΛΑΨΙΣΤΑ” on 10l. Campaign.

o

5€

1024

Canc. “ΛΙΑΣΚΟΒΕΤΣΙΟΝ*23.ΟΚΤ.18” on pair of 3l. “E T” and on strip of 4x10l. “E T” stamps. Very rare.

o

100 €

1025

Canc. “ΛΙΑΣΚΟΒΙΚΙΟΝ” on pair of 1l. “ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” and on 10l.+20l. Campaign stamps.

o

15 €

1026

Canc. “ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΝ*29.ΔΕΚΕ.13” on 10l. Campaign stamp.

o

20 €

1027

Canc. “ΜΕΤΣΟΒΟΝ*18.ΙΟΥΛ.13” on 10l. Campaign stamp.

o

10 €

1028

Canc. “ΜΠΑΓΙΑ*5.ΙΑΝ.14” on 3l. Campaign stamp.

o

10 €

1029

Canc. “ΠΑΔΑ*4.ΙΟΥΝ.14” on 10l. Campaign stamp. Very rare.

o

150 €

1030

Canc. “ΣΑΓΙΑΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ)*5.ΦΕΒΡ.15” on 10l. Campaign stamp in pair.

o

40 €

1031

Canc. “ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΝ*15.ΦΕΒΡ.14” on 10l. Campaign stamp.

o

OFFER

1032

Canc. “ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ” on 2l.+25l. Campaign stamps.

o

15 €

125


April 7th, 2019 / Athens Hilton

1035

A.Karamitsos

1034

1038

1037

1036

1033

1039

RURAL CANCELLATIONS 1033

Rural dotted “51” on postal card mailed to Athens.

PPC

20 €

1034

Rural dotted “51” on cover canc. “ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ*20.III.39”, via “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ” to USA. Cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”.

C

20 €

1035

Rural dotted “51” on cover from “Χαλιωτάτα Σάμης”, via “ΣΑΜΗ*12.IV.1954”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*14. IV.54”.

C

20 €

1036

Rural dotted “52” on cover from “Δρακάτα Κεφαλληνίας” via “ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ*8.XI.1931” to USA.

C

15 €

1037

Rural dotted “54” on cover via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ*17.ΙΟΥΛ.18”, arr. “UMTALY S.AFRICA”. Censor tape “CENSURE HELLENIQUE”.

C

20 €

1038

Rural dotted “55” on postal card canc. “ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ*18.ΜΑΡ.41” to Patras. Censor cachet “ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ”. File holes.

PC

10 €

1039

Rural dotted “55” on cover from “Κομηναράτα” via “ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ*13.II.54”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*19. II.54”.

C

10 €

1040

Rural dotted “57” on cover canc. “ΤΗΛ.ΓΡ.ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ*23.ΜΑΡ.21” to Alger.

C

10 €

1041

Rural dotted “58” on cover from “Αγιους Σαράντα Ιθάκης” via “ΣΤΑΥΡΟΣ (ΙΘΑΚΗΣ)*3.ΜΑΡ.46” to England.

C

15 €

1042

Rural dotted “58” on postal card from “Εξωγή Ιθάκης” via “ΣΤΑΥΡΟΣ (ΙΘΑΚΗΣ)*15.ΜΑΙ.37” to Patras.

PC

10 €

1043

Rural dotted “58” on cover from “Κιονιον Ιθάκης” via “ΣΤΑΥΡΟΣ (ΙΘΑΚΗΣ)*19.ΜΑΙ.48” to New Zealand.

C

15 €

1044

Rural dotted “59” on cover via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΜΥΤΙΚΑ*17.ΦΕΒ.30”, arr. “ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ”.

C

15 €

1045

Rural dotted “59” on cover from “Καστρον Ιθάκης” via “ΚΑΛΑΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ*22.VII.50” to Athens.

C

20 €

126


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1040

1043

1044

1045

1048

1041

1046

1047

1042

1046

Rural dotted “60” on registered cover from “Βουρβουλο Θήρας” via “ΘΗΡΑ*10.V.54”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*14.V.54”.

C

20 €

1047

Rural dotted “64” on registered cover from “Ραχτάδες Κέρκυρας” fr. with 3x50c+1.25L+2x50c “ISOLE JONIE” ovpt stamps via “ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ*5.ΑΥΓ.43”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ”. Censor tape “VERIFICATO PER CENSURA” and cachet “CENSURA POSTELEGRAFICA CIVILE” plus censors cachet “3/5”.

C

50 €

1048

Rural dotted “65” on cover via “ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ*16.ΦΕΒ.54”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ”.

C

8€

127


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1049

1056

1051

1053

1052

1054

1055

1059

128

1061

1058

1057

1050


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1062

1060

1063

1065

1064

1066

1067

1049

Rural dotted “65” on cover from “Οθωνούς Κέρκυρας” via “ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ (ΚΕΡΚΥΡΑΣ)*9.ΙΟΥΝ.21” (type V) to USA.

C

20 €

1050

Rural dotted “66” on postal card from “Αγία Παρασκευή Ηρακλείου” via “ΑΡΧΑΝΑΙ*10.ΝΟΕ.45” to Athens.

PS

20 €

1051

Boxed rural “66” on registered cover canc. “ΑΡΧΑΝΑΙ*17.ΣΕΠΤ.30”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*19.IX.30”.

C

60 €

1052

Rural dotted “67” on cover via “ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ (ΚΕΡΚΥΡΑΣ)*6.ΝΟΕΜ.27” (type V), arr. “ΚΕΡΚΥΡΑ*7.ΝΟΕ.27”.

C

20 €

1053

Rural dotted “68” on postal card, arr. “ΚΕΚΡΥΡΑ*4.ΑΥΓ.42”. Censor cachet “ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ*ΤΑΧ*ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”.

PPC

10 €

1054

Rural dotted “69” in lilac on fragment fr. with 25l. litho Vienna issue in bl.6 and canc. “ΤΗΛ.ΓΡ.ΣΚΡΙΠΕΡΟΝ”.

1055

Rural dotted “69” on cover via “ΚΕΡΚΥΡΑ*29.ΟΚΤ.19”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*4.ΝΟΕΜ.19”.

C

10 €

1056

Rural dotted “69” on cover from “Λιαπάδες Κέρκυρας” via “ΣΚΡΙΠΕΡΟΝ*13.XII.48” to Athens.

C

10 €

1057

Rural dotted “69” on registered cover from “Κορακιάνα Κέρκυρας” via “ΣΚΡΙΠΕΡΟΝ*29.VII.1954”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*1.VIII.54”.

C

10 €

1058

Rural dotted “73” on post card from “Μωραίτικα” via “ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ” (type V), arr. “ALEXANDRIA*27.IV.22”.

PC

20 €

1059

Rural dotted “69” on cover from “Κάνδαρος Κέρκυρας” via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΣΚΡΙΠΕΡΟΝ*13.II.51” to Athens.

C

10 €

1060

Rural dotted “70” on cover via “Καστελλάνους Γύρου Κέρκυρας” via “ΣΚΡΙΠΕΡΟΝ*6.VIII*953”, arr. “ΑΝΑΚΤΟΡΑ*8.VIII.53”.

C

10 €

10 €

1061

Rural dotted “70” on letter card, arr. “ΚΕΚΡΥΡΑ*31.ΙΟΥΛ.12”.

PS

15 €

1062

Rural dotted “70*19.ΙΟΥΛ.1912” on letter card via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ*23.ΙΟΥΛ.12”, arr. “ΠΑΤΡΑΙ”.

PS

10 €

1063

Rural dotted “74” on cover via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΛΕΥΚΙΜΗΣ*10.ΣΕΠ.38”, arr. “ΠΡΕΒΕΖΑ”.

C

10 €

1064

Rural dotted “75” on postal envelope from “Βουρνιτά Λευκάδος” via “ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΑΙ*16.XI.40” to Argentina. Exchange control tape and cachet.

PS

15 €

1065

Rural dotted “76” on cover via “ΛΑΚΚΑ*29.ΙΑΝ.15” (type V) and “ΓΑΙΟΣ (ΠΑΞΟΙ)*29.ΙΑΝ.5”, arr. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ”.

C

20 €

1066

Rural dotted “77” on cover via “ΛΕΥΚΑΣ*30.ΝΟΕ.50” to England.

C

10 €

1067

Rural dotted “78” on letter sheet from “Λευκάς 7.4.21” to Split, Dalmatia.

PS

15 €

129


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1069

1068

1070

1072

1071

1075

1074

1076

1068

Rural dotted “79” on delivery receipt dated 10.9.1932, cachet “ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΝ ΜΟΙΡΩΝ”.

1069 1070

1073 Doc

8€

Rural dotted “79” on cover via “ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦ.” to Pyrgos.

C

10 €

Rural dotted “80” in blue on cover via “ΚΑΡΥΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ*15.XII.1930” in blue, arr. “ΠΑΤΡΑΙ*18.XII.30”.

C

15 €

1071

Rural dotted “80” on cover from “Πινακωτήρι Λευκάδος” via “ΚΑΡΥΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ*17.IV.1950”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ”.

C

10 €

1072

Rural dotted “80” on cover from “Φρυά Λευκάδος” via “ΚΑΡΥΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ*12.III.1941”to Athens. Censor tape “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ” and cachet “ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΡΥΑΣ”.

C

15 €

1073

Rural posthorn “82*31.VII.56” (24mm diam.) on cover via “ΣΥΡΟΣ*31.VII.56”, arr. “ΜΥΤΙΛΗΝΗ”.

C

10 €

1074

Rural dotted “82” on cover from “Σανατόριον Σύρου” via “ΣΥΡΟΣ*5.V.54”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ”.

C

10 €

1075

Rural dotted “82” on postal card via “ΣΥΡΟΣ*16.ΔΕΚ.13”, arr. “CATANIA*4.1.14”.

PS

15 €

1076

Rural dotted “83” on registered cover from “Λαζαρέτα Σύρου” via “ΣΥΡΟΣ*21.ΜΑΡ.54”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*23.V.54”.

C

15 €

130


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1077

1078 1079

1080

1083

1081

1084

1082

1085

1077

Rural dotted “83” on postal card (REPONSE) from “Χρούσσα” via “ΣΥΡΟΣ*22.ΧII.40”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ”. Censor cachets “ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΥΡΟΥ” and “ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΥΡΟΥ/ΕΛΟΓΟΚΡΙΘΗ 6”.

PS

20 €

1078

Rural dotted “84” on cover via “ΑΝΔΡΟΣ*19.ΣΕΠ.53”, arr. “ΑΙΓΙΝΑ*21.ΣΕΠ.1953”.

C

15 €

1079

Rural dotted “85” on cover via “ΑΝΔΡΟΣ*12.ΑΥΓ.17” to Swiss. Tape “OPENED BY CENSOR 12” and boxed “CENSORED”.

C

15 €

1080

Rural dotted “85” on cover from “Μένητες Ανδρου” via “ΑΝΔΡΟΣ*27.ΔΕΚ.53”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ”.

C

15 €

1081

Rural dotted “86” on cover via “ΜΗΛΟΣ*27.ΜΑΙ.37” to USA. Cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΈ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ”.

C

15 €

1082

Rural dotted “93” on cover from “Κομάρη Αμοργού” via “ΑΜΟΡΓΟΣ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*20.II.55”.

C

15 €

1083

Rural dotted “94” on cover via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΑΜΟΡΓΟΥ*20.ΝΟΕ.24” to Athens.

C

15 €

1084

Rural dotted “96” on cover via “ΚΥΘΝΟΣ*6.VII.1936” to Athens.

C

15 €

1085

Rural dotted “97” on registered cover from Γαλανή Σερίφου via “ΣΕΡΙΦΟΣ*2.ΜΑΙ.54”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*6.V.54”.

C

15 €

131


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1086

1088

1090

132

1091

1093

1092

1095

1089

1087

1097

1094

1096


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1099

1098

1100

1103

1101

1102

1086

Rural dotted “98” on cover via “ΜΗΛΟΣ*2.ΜΑΙ.31”, arr. “ΣΥΡΟΣ*5.ΜΑΙ.31”.

C

15 €

1087

Rural “9:8” on cover from “Τρυπητή Μήλου” via “ΜΗΛΟΣ*22.ΣΕΠ.55”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ”. Rare.

C

30 €

1088

Rural dotted “99” on cover via “ΣΙΦΝΟΣ*6.ΜΑΙ.13”, arr. “BPO CONSTANTINOPLE*24.MR.13”.

C

25 €

1089

Rural dotted “100” on cover from “Ποταμιά Νάξου” via “ΝΑΞΟΣ*25.ΙΟΥΝ.46” to Athens.

C

15 €

1090

Rural dotted “100” in lilac on cover from “Αγερσανή Νάξου” via “ΝΑΞΟΣ*16.ΦΕΒ.54”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*18.II.54”.

C

20 €

1091

Dotted rural “101” on postal card from “Απείρανθο Νάξου” to Istanbul.

PPC

20 €

1092

Dotted rural “102” on cover from “Κωμιακή Νάξου” via “ΤΡΑΓΑΙΑ*6.ΙΟΥΝ.30”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ”. Also postmans cachet “18” on arrival. Fileholes.

C

20 €

1093

Dotted rural “103” on cover from “Τσιπίδος Πάρου” via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΠΑΡΟΥ*8.ΣΕΠ.15”, arr. “ΣΥΡΟΣ”.

C

20 €

1094

Dotted rural “103” on cover from “Λευκες Πάρου”, via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΠΑΡΟΥ*19.ΙΑΝ.35”, arr. “AUHNAI*23.I.35”. Also postmans cachet “1” on arrival.

C

15 €

1095

Dotted rural “103” on cover from “Θαψανά Πάρου”, via “ΠΑΡΟΣ*31.ΜΑΙ.951”, arr. “ΣΕΡΡΑΙ*3.IV.51”.

C

20 €

1096

Dotted rural “103” on cover from “Μάρπησα Πάρου (ex Tsipidos)”, via “ΠΑΡΟΣ*2.ΝΟΕ.954”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΗ*4. XI.54”.

C

10 €

1097

Dotted rural “105” on cover via “ΤΗΝΟΣ*26.ΙΟΥΛ.54”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*28.VII.54”.

C

15 €

1098

Dotted rural “106” in lilac on cover, arr. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*10.ΙΑΝ.12”.

C

15 €

1099

Dotted rural “106” on cover from “Υστερνια Τήνου” via “ΠΥΡΓΟΣ (ΤΗΝΟΥ)*4.ΑΠΡ.51”, arr. “ΣΥΡΟΣ*6.ΑΠΡ.51”.

C

15 €

1100

Dotted rural “110” on cover from “Πιτσιντά Τυμφρηστού”, via “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*4.ΔΕΚ.1940” to USA. Censor tape and cachet “ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΛΑΜΙΑΣ”.

C

15 €

1101

Dotted rural “113” on cover from “Παλκάχλαδο Πελασγλιας” via “ΠΕΛΑΣΓΙΑ*20.XII.53” to Athens.

C

15 €

1102

Dotted rural “114” on cover canc. “ΒΟΛΟΣ*3.III.43” to Athens. Italian censor tape and cachet “VERIFICATO PER CENSURA”.

C

20 €

133


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1108

1104

1105

1109

1110

1111

1106

1107 1103

Dotted rural “119” on cover from “Ροβολιάριο Φθιώτιδος” via “ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ*11.ΙΧ.53”, arr. “ΑΝΑΚΤΟΡΑ*16. IX.53”.

C

20 €

1104

Dotted rural “120” on registered cover from “Περιστέρι Υπάτης” via “ΥΠΑΤΗ*20.XII.53”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*22.XII.53”.

C

20 €

1105

Dotted rural “124” on letter card via “ΑΤΑΛΑΝΤΗ*10.ΑΠΡ.13”, arr. “ΣΥΡΟΣ*13.ΑΠΡ.13”.

PS

20 €

1106

Dotted rural “126” on cover to USA.

C

20 €

1107

Rural posthorn “126*27.IX.60” (23mm diam.) on cover from “Προσκυνά Λοκρίδος” via “ΜΑΡΤΙΝΟΝ*28.IX.60” to Pavliani Fthiotidos.

C

10 €

1108

Dotted rural “129” on cover via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΔΑΔΙΟΝ*14.ΙΟΥΛ.25” to USA.

C

20 €

1109

Dotted rural “137” on letter sheet canc. “ΑΜΦΙΣΣΑ*26.ΙΟΥΛ.16”, arr. “ΧΙΟΣ*30.ΙΟΥΛ.16”.

PS

20 €

1110

Dotted rural “138” on cover fr. with 2.50dr Ancient art with 9 instead of 10 pearls on upper right hand side (Hellas 811a) via “ΙΩΑΝΝΙΝΑ*30.VIII.62”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*1.IX.62”. Very rare.

C

50 €

134


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1112

1113

1115

1116

1114

1117

1118

1111

Dotted rural “140” on cover via “ΓΡΑΒΙΑ*23.ΔΕΚ.21” to USA.

C

20 €

1112

Dotted rural “142” on cover from “Στρόμη” via “ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΝ*31.ΙΑΝ.1930” in blue and canc. railroad “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΚΙΝ.2Γ” to Thessaloniki.

C

15 €

1113

Dotted rural “142” on cover from “Πανουργιά Παρνασίδος” via “ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΝ*30.ΙΟΥΝ.1933” to USA.

C

15 €

1114

Dotted rural “146” on cover from “Καλλιθέα Δωρίδος” (22.5mm diam.) via “ΤΗΛ.ΓΡ>ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ*18.ΙΟΥΝ.54”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*20.VI.54” in blue.

C

15 €

1115

Dotted rural “147” (Ιεροπηγή Καστοριάς) on 50l. litho in pair.

o

10 €

1116

Dotted rural “150” (Παλιοξάρι Δωρίδος) on 2dr litho on fragment.

8€

EXCHANGE CONTROL CACHETS 1117

Registered cover canc. “ΑΝΔΡΟΣ*13.VIII.47” to Austria. Handwritten “ΗLΕΓΧΘΗ”. Also Austrian censor tape and cachet.

C

10 €

1118

Registered cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*11.IV.38”, arr. “BAYREUTH”. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and circular cachet “ΥΕΣ”.

C

12 €

135


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1119

Registered cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*1.ΟΚΤ.48” to Czechoslovakia. Handwritten “ΗΛΕΓΧΘΗ Κατατέθη δήλωσις 1/10”.

C

5€

1120

Cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*13.II.50” to USA. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “Β! ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΑΘΗΝΑΙ”. Censors cachet “18”.

C

10 €

1121

Cover canc. “ATHINAI*3.XI.50” to USA. Cachet “ΗΛΕΓΧΘΗ ΚΑΤΕΤΕΘΗ ΔΗΛΩΣΙΣ Αθήναι τη....”, boxed “Β ΕΛΟΓΟΚΡΙΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΟΣ -ΑΘΗΝΑΙ-”, tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ and circular “12”.

C

10 €

1122

Two 1951 covers from Athens mailed abroad. On both cachet “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”.

C

OFFER

1123

Cover canc. “ATHINAI*12.2.51” to Germany. Cachet “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” and censors cachet “15”.

C

3€

1124

Two 1951-52 registered covers from Athens mailed abroad. On both cachet “ΗΛΕΧΓΘΗ ΚΑΤΕΤΕΘΗ ΑΔΕΙΑ Αθήναι τη....”.

C

10 €

1125

Airmail cover canc. “ATHINAI*29.VI.51” to Wien. 2-line cachet “Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” and “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΈ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΘΗΝΑΙ-ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ” in red. Censors cahcet “11”.

C

8€

1126

Postal card canc. “ATHINAI*17.9.51” to Swiss. Linear “Υ.Δ.Α.Π.” and censors cachet “6”.

PPC

10 €

136


www.karamitsos.com

1132 1129 1131

1130

1128

1127

1126

1125

Public Auction 635

1127

Registered cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*21.IV.54” to USA. 3-line cachet “HΛΕΓΧΘΗ ΚΑΤΕΤΕΘΗ ΔΗΛΩΣΙΣ Αθήναι τη....”.

C

OFFER

1128

Registered cover canc. “PIREEFS*16.4.63” to Swiss. Linear “ΗΛΕΓΧΘΗ” in violete-red.

C

8€

1129

Registered cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*2.ΧΙ.66” to Londonn. Cachet “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΝΟΜΩΝ”.

C

8€

1130

Airmail cover canc. “ΒΟΛΟΣ*5.AVR.39”, via “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” and “BUDAPEST”, arr. “PRAHA”. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ”.

C

15 €

1131

Cover canc. “ΒΟΛΟΣ*26.?.49” to USA. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ=ΒΟΛΟΣ-”.

C

8€

137


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1133

1135

1134

1136

1138 138

1137

1139


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1140

1143

1144 1141

1142

1132

Registered cover canc. “ΒΟΛΟΣ*7.VIII.53” to Germany. Handwritten “ΗΛΕΓΧΘΗ” and signature.

C

8€

1133

Registered cover canc. “ΒΟΛΟΣ*21.9.53” to Germany. Linear “ΗΛΕΓΧΘΗ” in lilac.

C

10 €

1134

Airmail cover canc. “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ*23.ΑΥΓ.37”, via “ATHINAI” to Germany. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” .

C

10 €

1135

Cover canc. “THESSALONIKI*31.V.50” to Belgium. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-”. Also circular censors cachet “14”.

C

5€

1136

Cover canc. “THESSALONIKI*14.VII.50” to Swiss. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ=ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-”. Also circular censors cachet “15”.

C

5€

1137

Cover canc. “THESSALONIKI*2.XII.50” to Italy. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ=ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-”.

C

5€

1138

Cover canc. “THESSALONIKI*30.III.51” with bicircular cachet “ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ*/ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” in blue (in blue colour used only in March and April 1951). RR.

C

15 €

1139

Registered cover canc. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ*19.VI.53” to Maroc. Handwritten “Ηλέγχθη and signature.

C

3€

1140

Registered cover canc. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ*13.I.55” to Czechoslovakia. Boxed “ΗΛΕΓΧΘΗ” in red.

C

10 €

1141

Cover canc. “ΚΑΛΑΜΑΙ*22.II.51” to Germany. Cachet “ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΙΣ Εν Καλάμαις τη 21 ΦΕΒ 1951 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ”.

C

15 €

1142

Registered cover canc. “ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ*23.ΜΑΙ.53” to Sweden. Two line cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ Ο ΤΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ” and signature. RRR.

C

20 €

1143

Cover canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ*2.ΔΕΚ.55” to Italy. Cachet “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ”.

C

15 €

1144

Cover canc. “ΚΟΜΟΤΗΝΗ*13.VIII.51” to USA. Cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΞΑΝΘΗ-”.

C

8€

139


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1146 1145

1149 1147

1151

1148

1154 1145

Cover canc. “ΜΥΚΟΝΟΣ*21.IV.50” to Germany. Tape and cachet “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ”. Censors cachet on Athens “1” in red.

C

30 €

1146

Registered cover canc. “ΝΑΥΠΛΙΟΝ*29.VII.47” to USA. Handwritten “ηλέγχθη ταχ Ναυπλίου” and signature. Rare.

C

10 €

140


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1150

1152

1153

1156

1155

1147

Cover canc. “ΞΑΝΘΗ*28.II.49” to USA. Cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΞΑΝΘΗ-” in blue.

C

8€

1148

Cover canc. “ΠΑΤΡΑΙ*15.ΙΟΥΛ.38” to Germany. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ”.

C

12 €

1149

Cover canc. “ΠΑΤΡΑΙ*17.IX.49” to USA. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” (1st period tape!!!) and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΠΑΤΡΑΙ-”.

C

18 €

1150

Registered cover canc. “ΠΑΤΡΑΙ*1.ΑΠΡ.55” to Germany. Cachet “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑΙ and linear “Επιτρέπεται η Ταχυδρόμησις”.

C

10 €

1151

Airmail cover canc. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*8.X.1938”, arr. “ALEXANDRIA”. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and circular cachet “ΠΕΝ”. Part of flap is missing.

C

10 €

1152

Airmail cover canc. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*2?.VIII.40”, arr. to Lisbon, arr. “30.7.40”. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ/ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ”.

C

12 €

1153

Cover canc. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*10.II.49” to Paris. Cachet “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” and linear “Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”. Also circular “9”.

C

8€

1154

Four 1950-51 covers from Athens and Piraeus mailed abroad. All covers bosex “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ”. On three covers censors cachets “5 and “9 in red.

C

15 €

1155

Registered cover canc. “PIREUS*13.VIII.51” to Wien. Cachet “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΝΟΜΩΝ”.

C

10 €

1156

Cover canc. “ΡΟΔΟΣ*19.10.49” to Swiss. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΡΟΔΟΣ-”. Second control cachet “ΕΞΗΛΕΧΓΘΗ.....ΑΘΗΝΑΙ-”.

C

20 €

141


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1157

1159

1158

1160

1161

1157

Cover canc. “ΣΑΜΟΣ*10.ΙΟΥΛ.49” to Paris. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΣΑΜΟΣ=”.

C

8€

1158

Cover canc. “ΣΕΡΡΑΙ*3.IX.49” to USA. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΣΕΡΡΑΙ-”.

C

8€

1159

Cover canc. “ΣΠΑΡΤΗ*4.ΙΟΥΛ.1937” via “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” to USA. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ”.

C

15 €

1160

Cover canc. “ΤΡΙΠΟΛΙΣ*7.ΜΑΡΤ.48” to USA. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΙΣ=”.

C

15 €

1161

Registered cover canc. “ΧΑΛΚΙΣ*13.VII.49” to USA. Linar “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ” in black, via Athens. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΈ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ -ΑΘΗΝΑΙ-”.

C

20 €

LEVANT AUSTRIAN P.O. 1162

AUSTRIAN SHIPS POST MARKS. Austrian 20pa/5kr. PS posted with type “LB” canc. “LLOYD AUSTIACO I*28/3/98”, arr. “GAND*3 AVRIL 1898”. This type of pst mark used on “ACHILLE” ship from 1891 to 1901.

PS

90 €

1163

AUSTRIAN SHIPS POST MARKS. Austrian 1pi/10kr letter card cancelled with type “LB-3” canc. “LLOYD AUSTRIACO III*3.4.94” (=AMPHITRITE), arr. On reverse manuscript “Au Bord Schiffers Aumphitritte Brindisi”.

PL

75 €

1164

AUSTRIAN SHIPS POST MARKS. Probably “S/S Espero” ship. Colour PPC fr. with 5kr. and cancelled with “LLOYD AUSTRIACO ?XII*5/9/01” (type LB) in blue, arr. “TRIEST”.

PPC

30 €

1165

AUSTRIAN SHIPS POST MARKS. “S/S Graf Wurmbrand” ship. “LLOYD AUSTRIACO LXII” (type LB-62) on 5kr and on 2kr. on part of PPC in blue and black colour. This type of cancellation is normaly found in blue colour.

o

20 €

1166

AUSTRIAN SHIPS POST MARKS. “S/S Poseidon”. PPC “Bethlehem” fr. with 10kr and cancelled with “POSEIDON OE. LLOYD*27/7/02” (type LD-56), arr. “HAINBURG”. The earliest date of issue of this type was 19/09/1901 and the “Poseidon” withdrawn in Septembre 1903, which means that this handstamp was in use for a maximum 20 months.

PPC

60 €

142


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1163 1166

1164

1162

1165

1169

1167

1168

1170

1167

AUSTRIAN SHIPS POST MARKS. “S/S Praga”. Colour PPC “Corfu” fr. with 5H. and cancelled with “PRAGA OSTERR.LLOYD*2 VI 0?” to Munich. “Praga” had a short service life. Examples are scarce.

PPC

150 €

1168

AUSTRIAN SHIPS POST MARKS. “S/S Selene”. Colour PPC fr. with 2kr. and cancelled with “LLOYD AUSTRIACO LVI” (type LB-56) in blue colour. The letters “AU” from “AUSTRIACO” missing.

PPC

50 €

1169

AUSTRIAN SHIPS POST MARKS. “S/S Tirol”. Colour PPC “Jerusalem” fr. with 5c. Austrian Cretan post office and caelled with “(TIR)OL OE.LLOYD*16/8/10”, year inverted, (type LD-67).

PPC

45 €

1170

EL posted from “ALEXANDRIA*27.MAR.66” and arr. to “LLOYD AGENZIE/CONSTANTINOPOLI*1.APR.66”. Franked with 5sld. and 10sld (SG 34/35) cancelled with a type 5 (II).

EL

220 €

143


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1172

1176

1175

1173

1171

1174

1177 1171

Canc. “BEIRUT OESTERREICHISCHE POST*10/7/95” on 5x8pa/2kr (bl.4+single) on fragment.

1172

Canc. “BUCAREST” on 2+5+10+15sld Lombardo-Venetto stamps perf. 9 1/2. 2sld with thin on a perf. Ferchenbauer 850E.

o

OFFER 150 €

1173

2 Covers posted from “CAIFA” to “LONDON”.

C

10 €

1174

“CONSTANTINOPEL” Austrian PO canc. on 1867/1883 issues Austrian Levant stamps (32 singles + 2 pairs). Ferchenbauer catalog = 1800 Euros+.

o

250 €

1175

PPC posted from “DURAZZO OESTERR. POST*11.IV.14” (type 479) and arr. to “LA HAVRE*16.4.14”. Franked with 20pa. Austrian Levant.

PPC

25 €

1176

Canc. “GIURGEVO*8/12” on 2x2sld Lombardo-Venetto stamps perf. 14.

o

120 €

1177

Canc. “IBRAILA” on 2+2x3 (pair)+5+10+15sld Lombardo-Venetto stamps perf. 9 1/2.

o

400 €

1178

10pa/5H wrapper posted from “JERUSALEM b*25 XI. 05” to Metzingen Germany.

W

10 €

144


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1179 1178

1181

1180

1184

1183

1182

1185

1179

“Jerusalem Tour de David” color PPC fr. with 10pa Austrian Levant stamp canc. “b-JERUSALEM*29.III.13” to Belgium.

PPC

8€

1180 1181

EL from “METELINE” fr. with 10sld, arr. “ΑΘΗΝΑΙ.*12.ΙΟΥΛ.82” (type IV). R.

EL

80 €

Austrian Levant Postal card print 20pa. canc. “PREVESA OESTERR. POST*10/7/11” (type 518) to Corfu.

PS

25 €

1182 1183

Canc. “RUSTSCHUK” on 5 Lombardo-Venetto and on 10 Austrian Levant stamps.

o

200 €

EL canc. 2-line “SERRES/MAG.13”, arr. “WIEN*23.V”. Austrian P.O. agents oval cachet “P.ANTONIADIS SERRES”.

EL

150 €

1184

Austrian Levant postal card print 5sld canc. “SALONICCO*21/4/87” (type 595) to Prussia, arr. canc. “29/4”.

PS

25 €

1185

1871 EL franked with 2x10sld and 3sld, posted from “SMIRNE*14.1.71” via Brindisi and arrived “GENOVA*19 GEN. 71”.

EL

110 €

145


April 7th, 2019 / Athens Hilton

1186

A.Karamitsos

1200

1197

1187

1188

146

1190


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1189

1191

1192

1194

1193 1195

1198

1196 1186

Various Smyrna Austrian PO canc. on 8 stationary Austrian Levant postal cards (6 different).

1187

1896 PS posted from “TRAPESONDA*23/1” (type 984) and arrived “STUTTGART*2/2”.

PS

60 €

PPC

20 €

FRENCH P.O. 1188

Lot including over 250 French Levant stamps. Interesting cacnelations also included.

o

100 €

1189

1pi./25c. of 1902/20 issue with number 4 on gutter, u. (Maury 17-75 euro).

o

20 €

1190

Lot including over 100 stamps and interpostals with “ALEXANDRIE” inscription or ovpt, used or hinged.

*/o

150 €

1191

1899, 1900 “ALEXANDRIE” ovpt on Sage French stamps, 1899 set of 11 values (5c+50c+1Fr are missing) plus 2Fr 1900 set, m. (Maury 1/4+6/11+14+18-415E).

*

80 €

1192

15m/50c 1921 “ALEXANDRIE” inscription on Mouchon French stamp in u/m pair with interpaneau and millesime “1”. (Maury 62).

**

50 €

1193

10m/25c 1921 “ALEXANDRIE” inscription on Mouchon French stamp in bl.4 with double surcharge. (Maury 42a-315E+).

**/*

60 €

1194

10m/25c 1921 “ALEXANDRIE” inscription on Mouchon French stamp, surcharge inverted, m. (Maury 42b58E).

*

15 €

1195

150M/5fr 1921 “ALEXANDRIE” inscription on Merson French stamp, m. (Maury 49-440E).

*

120 €

1196

2x30M/1fr 1921 “ALEXANDRIE” inscription on Merson French stamp, m. (Maury 47-420E).

*

60 €

1197

EL fr. with a pair of 40c 1862 Napoleon III French stamp canc. large numbers “5082” (=Beyrouth) and “BEYROUTH SYRIE*12.OCT.68”, boxed “PD”, arr. “PAQ ANG MARSEILLE*23.OCT.68”.

EL

50 €

1198

1916 “ILE ROUAD” ovpt, complete et of 16 values, m. (Maury 4/16-100E).

1199

PORT-SAID: Lot including PORT-SAID ovpt or inscription stamps on 3 sheets, used or hinged. Catalog value (A.Maury) over 4400 Euros.

1200

Small printed 5c. “LEVANT” envelope, posted from “SMYRNE TURQUIE DASIE*15-1-11” to Mersina.

*

20 €

*o**

800 €

C

10 €

147


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1199

148


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1202

1201 1203

1205

1204

1206

1207

1208

1209

1210

1211

GERMAN P.O. 1201

German P.O. in Turkey: 1pi/10pf 1884 surcharges canc. “CONSTANTINOPEL 12.4.87”. (Mi. 3).

o

OFFER

1202

German P.O. in Turkey: 2 1/2pi/50pf 1889 surcharges, used. (Mi. 10).

o

5€

1203

German P.O. in Turkey: 1900/1904 surcharges set from 20pa/10pf to 4pi/80pf, m. 20pa/10pf+1pi/20pf one copy each, the rest two copies each. (Mi. 13I/19I).

*

18 €

1204

German P.O. in Turkey: 10pa/2M 1900/1904 surcharges (type I), used. (Mi. 21IA).

o

10 €

1205

German P.O. in Turkey: 15pa/3M 1900/1904 surcharges (type I), used. (Mi. 22IA).

o

27 €

1206

German P.O. in Turkey: 10pa/2M 1906 surcharges, used. (Mi. 45).

o

12 €

1207

German P.O. in Turkey: 15pa/3M 1912 surcharges, used. (Mi. 46-600E).

o

100 €

1208

German P.O. in Turkey: 25pa/5M 1905 surcharges, used. (Mi. 47-100E).

o

18 €

POSTAL STATIONERY 1209

1878 Athens, Large Hermes 15l. Ultramarine on white, 2 PS cards, length of line 14.5mm & 16mm (without accent), unused & superb. (Hellas PC2A, PC2Ba)

PS

40 €

1210

1883 Belgian print, 5l. black on yellow-cream with var. “position of the head leaning to the right”. RR. (Hellas PC3ba - 200 euro).

PC

60 €

1211

1888 postal card print 10l. Hermes Head dull ultramarine on yellow-cream, white spot on “Α” of “ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΝ” and broken frame at left, 5 lines over “10”, canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ*6.ΑΥΓ.1889” to Paris. VF. (Hellas PC4bag).

PS

28 €

149


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1213

1212

1215

1214

1216

1218

1217

1212

1883 postal card print 10l. Hermes Head red on grey-blue, unused. Superb. (Hellas PC5a).

PS

OFFER

1213

1883 Belgian print, 5l.+5l. black on yellow cream, double PS card with paid answer, unused & VF. (Hellas PC6a).

PS

5€

1214

(1883) Double Large Hermes Head postal card, Belgian print: 10l.+10l. “with paid answer”, red on grey-blue, unused. Hellas PC8a.

PS

8€

1215

(1890-1898) Two Large Hermes Head postal cards, Athens print: 5l. black on yellow-cream & on buff, unused. Hellas PC9a, PC9c.

PS

7€

1216

10l. blue on glossy, pale yellow-brown paper, u, VF. (Hellas PC10e).

PS

12 €

1217

(1892) Large Hermes Head postal card, Athens print, 10l. red, clear printing on green-blue, showing plate flaw “without ι on επ γραφή”, unused. Hellas PC11ba.

PS

6€

1218

1900 postal card printed 5l. Fl.Mercury fr. add. 5l. Small Hermes Head perf. 11 1/2 canc. “ΑΘΗΝΑΙ-1*21. ΔΕΚΕΜ.1900” to Tanger Maroc. (Hellas PC12c).

PS

20 €

1219

5l. Fl.Mercury PS, posted from “ΠΥΡΓΟΣ” with linear “T” to Paris. On arrival taxed with 10c. French tax and cancelled with triagle mark. (Hellas PC18b).

PS

50 €

1220

1912-1913 5l. Fl.mercury with horizontal “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” black overprint added to the bottom of the heading, posted from “ΙΩΑΝΝΙΝΑ” (type V). (Hellas PC32).

PC

8€

1221

10l. 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” horizontal black ovpt on 1906 postal card (shading lines), unused. VF. Letters “Λ” (1st), “Κ” (2nd) and “I” (4th) broken. (Hellas PC33b).

PS

40 €

1222

1.1.1941 postal card 2dr Historical (2nd issue) with 200dr stamps affixed in advance-as it was for sale from the post offices, unused. (see Hellas V catalog page 80). (Hellas PC54).

PS

10 €

150


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1219

1220

1221

1222

1225 1223

1224

1226

1223

1947 postal card printed 200dr Glory brown on buff, shifted printing due to poor cutting of the card, unused. RRR. (Hellas PC64ba).

PS

30 €

1224

1910 Letter card printed 10l. red-orange on grey-green (all sides fully gummed) ovpt 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ”, unused. (Hellas PL8d).

PS

20 €

1225

Two 1901 International money orders, 2dr ultramarine and 2.75dr brown-lilac, both Fl. Mercury, unused. (Hellas PO8+PO11).

PS

18 €

1226

1918 Overprinted money order for reuse as Parcel Postal Card 2.25dr Fl. Mercury brown-carmine, unused. (Hellas PP24).

PS

8€

151


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1236

1244 152


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1243

1245

1246

1247

1248

1250

1901/3 NUMBERED EDITION OF GREEK P.T.T. 1227

“Athenes.Leglise Russe et leglise Protestante” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.2 black, pu.1901. (ΑΘΗΝΑΙ-5) to Belgium. VF. (Hellas PC17.2).

PS

15 €

1228

“Vue de Nauplie” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.5 black, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF. (Hellas PC17.5).

PS

18 €

1229

“Athenes.Frise du Theatre de Bacchus” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.9 black, pu.1902 (ΑΘΗΝΑΙ-5) to France. VF. (Hellas PC17.9).

PS

15 €

1230

“Athenes.Vue de la Metropole” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.16 black, pu.1905 (ΦΑΛΗΡΟΝ), to Paris. Corner slightly damaged. (Hellas PC17.16).

PS

15 €

1231

“Athenes.LUniversite” print 10l.+10l.Fl.Mercury No.24 black, pu. ΠΑΤΡΑΙ to Belgium. VF. (Hellas PC17.24).

PS

10 €

1232

“Thessalie.Meteores-Couvent de la Sainte Trinite” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.38 black, pu.1903 to TROYES (France). VF. (Hellas PC17.38).

PS

18 €

1233

“Vue generale du Nouveau Phalere” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.45 black, unused. VF-Lux. (Hellas PC17.45).

PS

20 €

1234

“Athenes.Portique dAttale” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.52 black, pu.1905 (ΑΘΗΝΑΙ) to France. F-VF. (Hellas PC17.52).

PS

14 €

1235

“Athenes.Le Parthenon” print.5l.+10l.Fl.Mercury plus 5l.Fl.Mercury No.59 black, pu.1902 (ΑΘΗΝΑΙ) to Paris. VF. (Hellas PC16.59).

PS

15 €

1236

“Athenes.Vue de lAcropole prise du Jardin Royale” print.10l.+10l.No.76 green, unused. Vertical crease. (Hellas PC17.76).

PS

15 €

1237

“Thessalie. La Valee de Tempe” print.10l.+10l.Fl. Mercury No.91 green, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF. (Hellas PC17.91).

PS

22 €

1238

“Athenes.Petite statue de Minerve & Statue de Venus de Piree” (2 views) print.10l.+10l.Fl.Mercury No.107 black ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF.

PS

13 €

1239

“Monument de Dexileus et Relief Funeraire dAegine” print.5l.+10l.Fl.Mercury No.141 brown, unused. VF. (Hellas PC16.141).

PS

15 €

1240

“Vue de Corfou (prise de lile de Vido)” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.166 black ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, u.1919. With faults. (Hellas PC17.166).

PS

13 €

1241

“Corfu.Quai St.Nicolas” print.5l.+10l.Fl.Mercury plus 5l. Fl.Mercury No.174 black, pu.1902 (ΑΘΗΝΑΙ-5) to France. VF. (Hellas PC16.174).

PS

15 €

1242

“Corfou.Esplanade (cote haut)” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.193 green, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF. (Hellas PC17.193).

PS

15 €

1243

“Corfou.Achillion (vue generale prise du cote de la facade)” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.212 green, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ (overprint misplaced), unused. VF. (Hellas PC212).

PS

15 €

1244

“Corfou.Groupe douvriers de lAchillion” print.5l.+10l.Fl.Mercury No.219 green, pu.1902 (ΑΘΗΝΑΙ-5). VF. (Hellas PC16.219).

PS

15 €

1245

“Corfou.Village de Potamos” print.5l.+10l.Fl.Mercury plus 5l. Fl.Mercury No.221 green, pu.1903 to EGYPT. VF. (Hellas PC16.221).

PS

15 €

153


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1251

1249

1252

1255

1253 1259

1254

1256

1260

1261

1258

1257

1262

1246

“Larissa.Le Tribunal” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.243 green ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, pu.1919. VF. (Hellas PC17.243).

PS

22 €

1247

“Vue de Larissa prise de la Forteresse” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.249 green ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, u.to England. VF. (Hellas PC17.249).

PS

25 €

1248

“Une rue de Larissa” print.5l.+10l.Fl.Mercury No.250 green,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, u. VF. (Hellas PC16.250).

PS

22 €

1249

“Tatoi.Partie du Jardin Royal autour de lhabitation du Prince Heritier” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.260 green, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF. (Hellas PC17.260).

PS

15 €

1250

“Athenes.Statue de Byron” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.283 brown ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ,unused. VF. (Hellas PC17.283).

PS

15 €

1251

“Une Villa a Kephissia” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.290 black, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF. (Hellas PC17.290).

PS

22 €

1252

“Volo. Moulin a eau” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.304 black ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF. (Hellas PC17.304).

PS

20 €

154


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1264

1263

1265

1266

1269 1267 1253

“Syra. Place Miaouli” print 10l.+10l. Fl.Mercury No.327 black ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. Creased. (Hellas PC17.327).

PS

20 €

1254

“Oropos.Trone du Theatre dAmphiaraus(profil)” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.348 black ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF. (Hellas PC17.348).

PS

13 €

1255

“Une Rue de Kalambaca” print 5l.+10l. Fl.Mercury No.378 green ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF. (Hellas PC16.378).

PS

15 €

1256

Airmail cover fr. with 1/2pi+9pi+3pi 1938 KGVI issue canc. “NICOSIA*16.MAR.42” to England. Censor cachet “PASSED M/5”. Also Egyptian censor cachet because there was no direct flight to England but via Egypt. (Cyprus 148+157+161).

C

20 €

CYPRUS

1257

Four covers fr. with 1 1/2pi canc. with Rural Service cachets (ilegible), all arr. “NICOSIA”. (Cyprus 153).

C

20 €

1258

Cover fr. with 1/2pi canc. “RURAL SERVICE PISSOURI”, via “LIMASSOL*23.NO.48”, arr. “NICOSIA*23.NO.48”. (Cyprus 148).

C

20 €

1259

1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 201), m. (Cyprus 2f).

*

10 €

1260

1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 205), m. (Cyprus 2g-90E).

*

25 €

1261

1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 208), m. (Cyprus 2h-130E).

*

40 €

1262

1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 216), m. (Cyprus 2j-20E).

*

7€

1263

1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 218), m. (Cyprus 2l-25E).

*

8€

1264

1/2d/1d 1881 Surcharges, “HALF-PENNY” 3mm, mint. Watermark on the back showint bottom left corner of the sheet. (Hellas 9b).

*

18 €

1265

1/2d/1d red “HALF-PENNY” 1.6.1881 surcharge (13mm) on 1d stamp (plate 218), m. (Cyprus 9d-90E).

*

25 €

1266

2x1/2pi+30pa QV issue stamps ovpt “SPECIMEN”, one with faults. Sold as are.

S

OFFER

1267

40x1/2pi 18816 QV 1st definitive issue, used. Thirteen stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 11).

o

200 €

1268

1pi rose 1881 QV 1st definitive issue, die I, CC WMK, mint. A small gumless spot. (Cyprus 12).

*

40 €

1269

22x1pi 1881 QV 1st definitive issue, used. Seven stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 12).

o

120 €

1270

40x2pi 1881 QV 1st definitive issue, used. Seven stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 13).

o

250 €

155


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1271

1270

1272

1273

1277

1271

1882-86 2nd QV definitive issue (WMK CA), complete set of 7 values, u. (Cyprus 16a/22).

o

60 €

1272

9x1/2pi 1882-1886 QV 2nd definitive issue, mint. Three stamps with small deficiencies while two stamps with a gumless spot. Nice lot for study. (Cyprus 16a).

*

35 €

1273

55x1/2pi 1882-1886 QV 2nd definitive issue, used. Twelve stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 16a).

**

40 €

1274

4x30pa 1882-1886 QV 2nd definitive issue, mint. One with no gum, while one with a gumless spot. Nice lot for study. (Cyprus 17).

*

40 €

1275

30pa pale mauve 1882 2nd QV definitive issue (WMK CA), m. (Cyprus 17-50E).

*

18 €

1276

2x1pi 1882-1886 QV 2nd definitive issue, mint. (Cyprus 18).

*

60 €

1277

38x1pi 1882-1886 QV 2nd definitive issue, used. 17 stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 18).

o

20 €

1278

2x2pi 1882-1886 QV 2nd definitive issue, mint. One with a small gumless spot, while the other with faults. (Cyprus 19).

*

25 €

1279

48x2pi 1882-1886 QV 2nd definitive issue (including 3 pairs and 2 bl.4), used. 14 stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 19).

o

35 €

156


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1274

1268

1276

1278

1275

1280

1279

1281 1282

1283

1284

1280

22x4d 1882-1886 QV 2nd definitive issue, used. Small deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 20+20a).

o

70 €

1281

37x6pi 1882-1886 QV 2nd definitive issue, used. 15 stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 21).

o

70 €

1282

12pi 1882-86 QV 2nd definitive issue, used. (Cyprus 22).

o

12 €

1283

1/2pi/1/2pi 1882 Surcharges small fracrtions CC WMK, used. Light yellow toning on perfs. (Cyprus 23).

o

15 €

1284

30pa/1pi 1882 Surcharges issue mint no gum. A couple of short perfs and a light thin at top. Scarce in unused. (Cyprus 24).

(*)

130 €

1285

30pa/1pi 1882 Surcharges issue canc. “LARNACA*24.MY.82” (very early). VF. (Cyprus 24).

o

35 €

1286

40x1/2pi/1/2pi 1882 Surcharges, small fractions, CA WMK, used. Sixteen stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 25).

o

50 €

157


A.Karamitsos

1285

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1287

1289

1291

1286

1293

1290

1288

1292

1287

1/2pi/1/2pi 1882 Surcharges, small fractions, CA WMK, spur on left “1”, used. (Cyprus 25a).

o

6€

1288 1289

1/2pi/1/2pi 1886 Large fractions 6mm- CA WMK, mint. Light gum crack at upper right. (Hellas 27).

*

80 €

5x1/2pi/1/2pi 1886 Large fractions 6mm- CA WMK, used. Three copies with small deficiencies. Nice lot for variety study. (Cyprus 27).

o

60 €

1290

1/2pi/1/2pi 1886 Large fractions 8mm- CC WMK, used. Minor deficiencies, 3 out of 4 corner perfs creased. (Cyprus 28).

o

45 €

1291

10x1/2pi/1/2pi 1886 Surchargess issue, large fractions 8mm- CA WMK, used. 10 Copies for variety study, few with small deficiencies. Nice lot. (Cyprus 29).

o

36 €

1292

9x1/2pi 1892-1894 QV 3rd definitive issue, CA WMK, mint. Five stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 30).

*

20 €

1293

9x1/2pi dull green (2 pairs) 1892-94 3rd QV definitive issue, canc. “KYRENIA”, “LIMASSOL”, “PAPHOS”, “FAMAGUSTA”, “LARNACA”, “NIKOSIA” and “TROODOS”. Very clear strikes. (Cyprus 30).

o

8€

1294

15x30pa 1892-1894 QV 3rd definitive issue, CA WMK, mint. One stamp with no gum while two stamps with yellow toning. Very nice lot. (Cyprus 31).

*

50 €

1295

8x1pi 1892-1894 QV 3rd definitive issue, CA WMK, mint. Two stamps with light yellow toning. Very nice lot. (Cyprus 32).

*

24 €

158


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1294

1295

1296

1297

1298

1296

14x2pi 1892-1894 QV 3rd definitive issue, CA WMK, mint. Two stamps with yellow toning. Very nice lot. (Cyprus 33).

*

50 €

1297

6x4pi 1892-1894 QV 3rd definitive issue, CA WMK, mint. One stamp with yellow toning. Nice lot for study. (Cyprus 34).

o

50 €

1298

2x12pi 1892-1894 QV 3rd definitive issue, CA WMK, mint. One stamp with faults. (Cyprus 36).

*

50 €

1299

43x1/2pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, used. Three stamps with minor deficiencies. Nice lot. (Cyprus 37).

o

10 €

1300

17x30pa 1894-1896 QV 4th definitive issue, used. Two with minor deficiencies. (Cyprus 38).

o

18 €

1301

17x1pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, used. Three stamps with minor deficiencies. (Cyprus 39).

o

8€

1302

36x2pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, used. Six stamps with minor faults. (Cyprus 40).

o

22 €

1303

6x4pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, used. Two stamp with one short perf each, the rest VF. (Cyprus 41).

o

20 €

1304

6pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, mint. (Cyprus 42).

*

7€

1305

3x9pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, mint. Two copies with light yellow toning on perforation. (Cyprus 43).

*

10 €

1306

12pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, mint. Light yellow toning on perf at top. (Cyprus 44).

*

5€

1307

12pi 1894-96 QV definitive issue with “SPECIMEN”, m. VF. (Cyprus 44S).

*

10 €

1308

4x18pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, used. All with minor deficiencies. (Cyprus 45).

o

25 €

1309

1955 QEII definitives, complete set of 15 values, u. VF. (SG 173/187-75GBP).

o

20 €

1310

1960 “ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” ovpt on QEII definitives, complete set of 15 values, u. VF. (Cyprus 190/204).

o

20 €

159


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1300

1299

1302

1303

1301 1311

5p/50c 1995 Cyprus Europhilex 95 with black surcharge, miniature sheet, u/m. (SG MS891),

**

50 €

1312

1999 Europa, booklet, u/m. (Cyprus B2).

**

5€

1313

2001 Europa, booklet, u/m. (Cyprus B3).

**

5€

1314

2004 Europa, booklet, u/m. (Cyprus B6).

**

5€

1315

2007 Europa, booklet, u/m. (Cyprus B10).

**

7€

1316

2009 Europa, booklet, u/m. (Cyprus B12).

**

7€

1317

1960 complete year, u/m. (Cyprus 190/207).

**

50 €

1318

1962 complete year, u/m. (Cyprus 208/225).

**

27 €

1319

1963 complete year, u/m. (Cyprus 226/238).

**

80 €

1320

1965 complete year, u/m. (Cyprus 258/271).

**

23 €

1321

1966 complete year, u/m. (Cyprus 272/297).

**

13 €

1322

1967 complete year, u/m. (Cyprus 298/315).

**

6€

1323

1968 complete year, u/m. (Cyprus 316/325).

**

3€

160


Public Auction 635

1304

www.karamitsos.com

1306

1307

1308

1305 1309

1310

1312

1324

1313

1314

1315

1316

1970 complete year, u/m. (Cyprus 341/355).

**

3€

1325

1971 complete year, u/m. (Cyprus 355/382).

**

10 €

1326

1973 complete year, u/m. (Cyprus 398/415).

**

4€

1327

1975 complete year, u/m. (Cyprus 435/446).

**

OFFER

1328

1976 complete year, u/m. (Cyprus 447/476).

**

5€

1329

1977 complete year, u/m. (Cyprus 477/495).

**

3€

1330

1978 complete year, u/m. (Cyprus 496/512).

**

3€

1331

1979 complete year, u/m. (Cyprus 513/530).

**

3€

1332

1980 complete year, u/m. (Cyprus 531/560).

**

7€

161


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1350

1352

1351

1341

1346 1353

1349

1354

1355

1356

1333

1981 complete year, u/m. (Cyprus 561/577).

**

OFFER

1334

1982 complete year, u/m. (Cyprus 578/591).

**

OFFER

1335

1983 complete year, u/m. (Cyprus 592/621).

**

5€

1336

1984 complete year, u/m. (Cyprus 622/640).

**

4€

1337

1985 complete year, u/m. (Cyprus 641/665).

**

18 €

1338

1986 complete year, u/m. (Cyprus 666/686).

**

12 €

1339

1987 complete year, u/m. (Cyprus 687/707).

**

5€

1340

1988 complete year, u/m. (Cyprus 710/726).

**

6€

1341

1989 commemoratives and special issues (definitive not included) ovpt SPECIMEN. (Cyprus 727/746).

S

25 €

1342

1989 complete year, u/m. (Cyprus 727/761).

**

20 €

1343

1990 complete year, u/m. (Cyprus 762/784).

**

9€

1344

1991 Complete year, ovpt. “SPECIMEN”, u/m. (Cyprus 785/801).

S

12 €

1345

1991 complete year, u/m. (Cyprus 785/801).

**

5€

1346

1993 complete year of 18 values with ovpt “SPECIMEN”, u/m. (Cyprus 822/839).

**

20 €

1347

2003 complete year ovpt “SPECIMEN”. (Cyprus 1029/1050).

S

30 €

1348

2011 complete year ovpt “SPECIMEN”. (Cyprus 1223/1238+1244/1246).

S

35 €

FOREIGN COUNTRIES ALBANIA 1349

28.11.1913 Issue, complete set of 5 values canc. to order. (Mi. 24/28).

o

5€

1350

1913 Skenderbeu, complete set of 6 values, u. (Mi. 29/34).

o

5€

162


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1358

1357

1363

1360

1362

1359

1364

1365

1361

1366

1368

1351

1914 Surcharges in Ottoman currency, 2 complete sets of 6 values, one set hinged, one canc. to order. 5gr/1Fr unused stamp with yellow toning. (Mi. 41/46).

*

3€

1352

1924 “TIRANE KALLNUER” ovpt, complete set of 4 values, u. (Mi. 90/94).

o

25 €

1353

1925 “Triumfi legalitetit/24 Dhetner 1924” ovpt, complete set of 7 values on fragment canc. “TIRANE*6.3.25”. (Mi. 104/110).

o

18 €

1354

1925 “Triumfi legalitetit/24 Dhetner 1924” ovpt, complete set of 7 values, u/m. (Mi. 104/110).

**

15 €

1355

1925 Diagonal “Republika Shqiptare” ovpt, complete set of 8 values, 10q with trace of hinge, the rest u/m. (Mi. 118/125).

**

8€

1356

1925 Diagonal “Republika Shqiptare” ovpt, complete set of 8 values, u. (Mi. 118/125).

o

4€

1357

1925 Airmails, complete set of 7 values, u. (Mi. 126/132).

o

15 €

1358

1927 “Rep. Shqiptare” ovpt on 1925 airmails, complete set of 7 values, u. (Mi. 144/150).

1359

1927 A.Zogu ovpt “A.Z.”, complete sets of 11 values, 1f mng, the rest m. 15q with yellow toning plus 1929 surcharges 2 complete sets of 3 values, one hinged and one used. (Mi. 151/161+199/201).

1360

1928 Definitives, complete set of 11 values, u. (Mi. 188/198).

o

15 €

*/(*)

OFFER

o

18 €

1361

1943 Struggle against TB, complete set of 8 values, m. (Mi. 330/337).

*

OFFER

1362

WWII German Occupation: 1943 “14 Shtator 1943” ovpt, complete set of 14 values, u. (Mi. 1/14).

o

95 €

1363

1945 Peoples army 2nd anniversary, complete set of 7 values, u. (Mi. 368/374).

o

25 €

(*)

20 €

GERMANY (REICH-WEST-EAST-BERLIN) 1364

D.Reich: 20pf blue 1875 eagle, new gum. (Mi. 34).

1365

D.Reich: 50pf grey 1875 eagle, m. Thin. (Mi. 36-2200E).

*

150 €

1366

D.Reich: 1930 Zeppelin (South America flight), complete set of 2 values, u. (Mi. 438/439-800E).

o

160 €

1367

D.Reich: 1931 Zeppelin (Polar flight), complete set of 3 values, u/m. (Mi. 456/498-4000E).

**

800 €

1368

D.Reich: 2x20pf 1925 State coat of arms plus 2 “X” labels in bl.4 (from booklet), u/m. (Mi. H-Bl43-800E).

**

125 €

163


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1367

1369 1370

1371 1369

1372

D.Reich: 6x5pf 1928 State coat of arms plus 2 slogan labels in booklet pane of 8, m. (Mi. H-Bl66-180E).

*

27 €

1370

D.Reich: 1930 IPOSTA m/s, u. (Mi. Bl.1-2000E).

o

400 €

1371

D.Reich: 10 Jahre Deutsch Nothilfe m/s, m. (Mi. Bl.2-1500E).

*

300 €

1372

D.Reich: 1935 OSTROPA m/s with Exhibition special First Day canc. (Mi. Bl.3-1100E).

o

200 €

1373

German Colonies, Kamerun: 1M 1900 issue, m. (Mi. 16-80E).

*

15 €

1374

German Colonies, Deutsch Sudwestafrika: 1M 1900 issue, m. (Mi. 20-120E).

o

22 €

1375

Saar: 1920 “Sarre” ovpt on D.Reich stamps, complete set of 17 values, m. (Mi. 1/17-300E).

*

60 €

1376

Saar: 1921 Surcharges, complete set of 14 values, u. (Mi. 70/83-90E).

o

18 €

1377

French Zone/Baden: Without Pfg issue, complete set of 10 values, u. (Mi. 28/37-220E).

o

45 €

164


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1373

1374

1376 1379 1375

1377

1378 1380

1381

1382

1383

1384 1385 1378

French Zone/Baden: 1949 Freiburg issue, complete set of 4 values, u. (Mi. 38/41-200E).

o

40 €

1379

French Zone/Wurttembrg: 1948/49 Without Pfg issue, complete set of 10 values, u. (Mi. 28/37-240E).

o

47 €

1380

American & British Zone: 1948 Buildings perf.11, complete set of 24+4 values, u/m. (Mi. 73wg/100wgI300E).

**

60 €

1381

American & British Zone: 1948 Buildings perf.11, complete set of 24+4 values, m. (Mi. 73wg/100wgI-140E).

*

28 €

1382

American & British Zone: 1948 Buildings, complete set of 15 values perf. 14x14 1/2 or 14, u/m. (Mi. 79eg/97egII-730E).

**

145 €

1383

American & British Zone: 1948 Buildings, complete set of 4 values (lange treppe), u/m. (Mi. 97II/100II-500E).

**

100 €

1384

American & British Zone: 1949 Exportmesse Hannover m/s, u. (Mi. Bl.1-350E).

o

70 €

1385

Soviet Zone: 1949 Goethe m/s canc. commemor. “(15a) WEIMAR 1/1749 Goethe 1949/28.AUGUST.1949”. (Mi. Bl.6-200E).

o

40 €

165


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1388 1387

1391

1386

1390

1389 1386

1392

1393

DDR: 1951 German-Chinese friendship, complete set of 3 values, m. (Mi. 286/288-100E).

*

20 €

1387

DDR: 1953 K.Marx 2 m/s, u. (Mi. Bl.8A/9A-300E).

o

50 €

1388

Berlin: 17.JUNI.1953 issue, complete set of 2 values in used bl.4. (Mi. 110/111-152E).

o

27 €

1389

Berlin: 1949 Berlin buildings, 1pf+100 Jahre...label+1pf, u. (Mi. W4-75E).

o

11 €

1390

Berlin: 1949 Berlin buildings, 4pf+100 Jahre...label, m. (Mi. W7-25E).

*

4€

1391

Berlin: 1949 Berlin buildings, 100 Jahre...label+10pf, u. (Mi. W9-85E).

o

13 €

1392

Berlin: 1949 Berlin buildings, 5x20pf+label (100 Jahre...) in bl.6 from booklet, u. (Mi. H-Bl.1-240E).

o

35 €

1393

Berlin: 1949 Berlin buildings, 100 Jahre... label + 20pf+ 100 Jahre...label, m. (Mi. W14-350E).

*

52 €

1394

Berlin: 1949 Berlin buildings, 100 Jahre...label+20pf, u. (Mi. W13-100E).

o

15 €

1395

Berlin: 1949 Berlin buildings, 20pf+blank label+100 Jahre...label+4pf, u/m. (Mi. SZ4A-300E).

**

45 €

1396

Berlin: 1949 Berlin buildings, 10pf+blank label+100 Jahre...label+20pf, m. (Mi. SKZ1B-250E).

*

37 €

1397

Berlin: 1952 Berlin buildings, 5x1pf+label (Der Fernsprech.....) in bl.6 from booklet, m. (Mi. H-Bl.9-50E).

*

7€

1398

Berlin: 1952 Berlin buildings, Der Fernsprech...label+1pf+Der Fernsprech...label, m. (Mi. W34-90E).

*

13 €

166


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1394

1401 1397 1395

1396 1403

1404

1405

1406

1407

1408

1399

1400

1398

1402

1399

Berlin: 1952 Berlin buildings, 4pf+Telegramm...label+4pf, m. (Mi. W32-90E).

*

13 €

1400

Berlin: 1952 Berlin buildings, Telegram...label+4pf+Aktuelle...label, m. (Mi. W30-90E).

*

13 €

1401

Berlin: 1952 Berlin buildings, Aktuelle...label+4pf, u. (Mi. W27-80E).

o

11 €

1402

Berlin: 1952 Berlin buildings, Die Briefmarken...label+20pf+Die Brifmarken...label, m. (Mi. W18-90E).

*

13 €

GREAT BRITAIN 1403

6d QV 1855-57 pale lilac, u. (SG 70-110GBP).

o

26 €

1404

4d QV 1862-64 pale red, u. (SG 80-100GBP).

o

12 €

1405

4d QV 1865 dull vermilion canc. “498” (MANCHESTER). (SG 93-90GBP).

o

22 €

1406

4d QV 1866 vermilion (plate 8) canc. “498” (MANCHESTER). (SG 94-70GBP).

o

16 €

1407

3d QV 1868 rose (plate 5), u. (SG 103-60GBP).

o

14 €

1408

1S QV 1867 green (plate 4), u. (SG 117-40GBP).

o

7€

167


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1409

1411 1410

1415

1414

1418

1416 1417

1409

2 1/2d 1878 rosy mauve QV (plate 11) perfin “N&P” in bl.4. One stamp hinged, three u/m. On one stamp yellow spot. (SG 141-2000E).

1410

2 1/2d QV 1876 rosy mauve (plate 5), u. (SG 141-80GBP).

**/*

300 €

o

14 €

1411

Guernsey: 1976 Europa, 18 complete sets of 2 values in sheetlets of 9, u/m. (Mi. 133/134-30E).

**

6€

1412

Guernsey: 1977 Europa, 50 complete sets of 2 values in sheets of 25, u/m. (Mi. 147/148-75E).

**

11 €

C

2000 €

ITALY 1413

Prepaid cover fr. with 2x5c in vertical pair + 50c 1855 Sardenian stamps (Sass. 13d+16Ac) canc. “NIZZA MARITIMA*17.GEN.1857”, via “MARSEILE A LYON*18.JANV.57” and “BAUVET*1?.JANV.57” to Gard. Certificate E.Diena (1979). Stamps VF as stated in the certificate. VF.

1414

5+5c and 15+15c Plebiscite 50th anniversary, high values, u. (Sa. 97+98).

o

28 €

1415

1.25L 1926 S.Francesco, the high value of the set, u/m. (Sas. 196-1500E).

**

120 €

1416

1932 Garibaldi, complete set of 10 values, u/m. (Sas. 315/324).

**

40 €

1417

1945-48 Democracy issue, set of 21 values (25L.+50L. missing). 30L. value with gum creases, u/m. (Sas. 543/565-1350E).

**

100 €

1418

1949 100L Repubblica Romana centenary, u. (Mi.773).

o

15 €

ROMANIA 1419

WWI Bulgarian Occupation: Advertising post card written 19.1.917. Bulgarian military cachet “TZARSTVO BULGARIYA NESTROEVA ROTA OT 1 PEH. SOF. NA N.V.KN.AL. I POLK” to Orhanie, Bulgaria.

PPC

20 €

1420

WWI Bulgarian Occupation: Rumanian military post card written 12.5.916. Bulgarian military cachet “TZARSTVO BULGARIYA NESTROEVA ROTA OT 1 PEH. SOF. NA N.V.KN.AL. I POLK” to Orhanie, Bulgaria.

PS

20 €

168


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1413

1423

1419

1420

1424

1421

1422

1421

WWI Bulgarian Occupation: Bulgarian occupation in Romania stamps, set of 4 values on cover canc. “5a VBOENNA RAZM.POSHT.STANTZIYA*30.VII.917” to Bucarest. (Michel 1/4).

C

18 €

1422

WWI Bulgarian Occupation: Post card canc. “BALTCHIK*17.VII.917” to Dobrich. Bulgarian censor cachet “VOENNA TZENZURNA KOMISIYA/BALTCHIK”.

PPC

30 €

1423

WWI Bulgarian Occupation: Post card canc. “BOUCOEVNTZI*17.IV.917” and military cachet “TZARSTVO BULGARIYA/16a ROTA/86i P. KOZLODUISKI POLK.”

PPC

20 €

1424

WWI Bulgarian Occupation: Canc. “BUCAREST*6.XI.918” on two fragments with 2x5ct+2x3ct Bulgarian stamps.

o

OFFER

169


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1426

1425

1427

1428

1429

1430

1431

1432 1425

170

1434

1435

WWI Bulgarian Occupation: Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “DOBRITCH*30.III.917”. Bulgarian censor cachet “DOBRICHSKA VOSNA TZENZURNA KOMISIYA”.

1436 PPC

35 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1433

1440

1439

1437

1438

1426

WWI Bulgarian Occupation: Post card fr. with 2x2ct+1ct Bulgarian stamps canc. “DOBRITCH*2.XII.918” to Burgas.

PPC

35 €

1427

WWI Bulgarian Occupation: Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “KAVARNA*12.VII.917”, arr. “SOFIA*17.VII.917”. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA*BLCHIKA”.

PPC

50 €

1428

WWI Bulgarian Occupation: Post card written in Kara Komana 30.XII.917 to Sofia. Military cachet “B.D.Z.*Eksplotaatziya na Gara Komana Romaniya”. Transit canc. “ROUSE*2.I.918” and censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA*RUSE*2.I.918”.

PPC

80 €

1429

WWI Bulgarian Occupation: Rumanian post card canc. “KOUSTENDJA*2.V.917” to Sofia. Censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA*KOUSTENDJA”.

PPC

30 €

1430

WWI Bulgarian Occupation: Cover fr. with 25ct Bulgarian stamp canc. “KOUSTENDJA*1.II.918” to Constantinople. Censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA*SOFIA”, arr. “GALATA ARIVEE” and boxed with Ottoman censor cachet.

C

30 €

1431

WWI Bulgarian Occupation: Post card canc. “MATCHIN*12.IV.918”, via “MEDJENIE*1?.IV.918” to Tirnovo. Censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA*MEDZHIDIE*1?.IV.918”.

PPC

35 €

1432

WWI Bulgarian Occupation: German field post card canc. “MEDJIDIE*3.XI.917” to Varna. German military cachet “I komp. Koniglich Preuss.Eisenb.Hilfs Bataillon Nr I”.

PC

35 €

1433

WWI Bulgarian Occupation: 25ct and 30ct Bulgarian stamps on fragment canc. to order “OLTENITZA*26. IX.918”.

o

OFFER

1434

WWI Bulgarian Occupation: Bulgarian 5ct stationary postal card canc. “SILISTRA*20.VII.917” to Sofia. Bulgarian censor cachet “SILISTRENSKA TZENZURNA KOMISIYA”.

PS

50 €

1435

WWI Bulgarian Occupation: Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “TULCEA*30.IV.918” to Gabrovo. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA MEDZHIDIE*2.V.918”.

PPC

50 €

1436

WWI Bulgarian Occupation: Post card fr. with 10ct Bulgarian stamp canc. “TUTRAKAN*14.V.917” to Russe. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA TUTRAKAN*14.V.917”.

PPC

50 €

1437

WWI Bulgarian Occupation: Bulgarian 5ct stationary postal card fr. add. with 10ct Bulgarian stamp (5ct overpaid) canc. “TUTRAKAN*6.VI.917” to Constantinople. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA RUSSE” and Turkish censor cachet on arrival.

PS

80 €

1438

WWI Bulgarian Occupation: Canc. “FITECHTI*26.IX.918” on two fragments wwith 1ct+2ct+3ct+5ct Bulgarian stamps.

o

18 €

1439

WWI Bulgarian Occupation: Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “CERNA VODA*24.XI.917”, arr. “KOUSTENDJA*25.XI.917”. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA COMISIYA KOUSTENDJA*25.XI.917”.

PPC

50 €

1440

Bulgarian Occupation: Free soldiers mail, post card canc. “SERV.TELEGR.POST.MILITAR CAVALERIE Z.O.*19. VII.913”, arr. “CARACAL*28.JUL.913”.

PPC

50 €

171


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

RUSSIA (Former U.S.S.R.) 1441

1998 St Petersburg Museum centenary sheetlet, u/m. (Mi.651/651-25E).

**

5€ 300 €

BRITISH COMMONWEALTH 1442

British Commonwealth: Collection placed on 64 pages album including u/m complete sets from various countries from A to Z. Catalog value (Yvert) approx. 3180 Euros. Very nice accumulation.

**

1443

Lot including u/m 20 complete definitive sets from various countries. Catalog value (Yvert) 900 Euros plus.

**

140 €

1444

Antigua: 6d 1862 blue-green QV, m. (SG 1).

*

220 €

1445

Antigua: 1d rosy mauve 1863 QV, m. (SG 5-130GBP).

*

30 €

1446

Antigua: 1d vermilion 1867 QV, mng. (SG 7-250GBP).

(*)

40 €

172


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1451

1452

1458

1459

1455

1461

1450

1462

1453

1454

1456

1457

1460

1447

Antigua: 6d 1863-67 green QV, m. (SG 8).

*

200 €

1448

Antigua: 1d lake 1872 QV issue with Wmk reversed, perf 12 1/2, m. (SG 13x-180GBP).

*

42 €

1449

Antigua: 6d 1879 blue-green QV, m. (SG 18).

*

120 €

1450

Antigua: 1882 1/2d+2 1/2d+4d QV issue, complete set of 3 values, m. (SG 21/23).

*

150 €

1451

Antigua: 1/2d green, 1d red and 2 1/2d ultramarine 1908-17 definitive issue ovpt “SPECIMEN”, m. (SG 31s/40s-200GBP).

S

20 €

1452

Bahamas: 1901-03 issue, complete set of 4 values ovpt “SPECIMEN”, m. (SG 58s/61s-150GBP).

S

35 €

1453

Bahamas: 1902-10 KE definitives, complete set of 7 values ovpt “SPECIMEN”, m. (SG 62s/70s-300GBP).

S

75 €

1454

Bahamas: 1/2d pale green 1906 KE stamp ovpt “SPECIMEN”, m. (SG 71s-55GBP).

S

18 €

1455

Bahamas: 1935 KGV Silver Jubilee, complete set of 4 values ovpt “SPECIMEN”, m (just trace). (SG 141s/144s).

S

30 €

1456

Barbados: (1/2d) green imperf. 1858 Britania, m. (SG 8).

*

50 €

1457

Barbados: (4d) dull rose red 1873 issue, u. (SG 59-250GBP).

o

60 €

1458

Barbados: 1897-98 Diamond Jubilee, complete set of 9 values ovpt “SPECIMEN”, m. (SG 116s/124s).

S

55 €

1459

Barbados: 1906 Nelson centenary, complete set of 7 values ovpt “SPECIMEN”, m. (SG 145s/151s-160GBP).

S

40 €

1460

Barbados: 1d red 1909 definitives, m. (SG 165-26GBP).

*

7€

1461

1935 Silver Jubilee KGV issue: 2 1/2d Barbados, var bird by turret, m. (SG 243m-300GBP).

*

100 €

1462

Barbados: 1970-71 issue, complete set of 9 values on glazed paper in u/m corner bl.4. (SG 399a/414a-200GBP).

**

45 €

173


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1463

1464

1469

1465

1466

1470

1472

1473

1471

1474

1468

1467

1478

1475

1476

1477

1479

1480

1482 1463

1481

1483

Bermuda: 2d bright blue 1877 QV, u. (SG 4-21GBP).

1464

Bermuda: 6d dull mauve 1874 QV, m. (SG 7-23GBP).

1465

Bermuda: 1s green 1865 QV, mng. (SG 8-350GBP).

174

1484

1485

1487

1486 o

4€

*

5€

(*)

60 €


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1488

1489

1492

1490

1493

1491

1494

1495

1466

Bermuda: 1883-1904 QV issue, complete set of 8 values, m. 2d (No.25) with part of gum. (SG 21/29b-170GBP).

*

40 €

1467

Bermuda: 1902-03 and 1906-10 issue, 2 complete sets of 3+9 values, m. (SG 31/33+34/42-170GBP).

*

42 €

1468

Bermuda: 2 1/2d brown and ultramarine 1906/10 issue, m. (SG 40-28GBP).

*

7€

1469

Bermuda: 1918-1922 issue, complete set of 5 values, m. (SG 51b/55-600GBP).

*

180 €

1470

Bermuda: 10s green and red on pale emerald 1924 KGV issue, u. (SG 92-250GBP).

o

50 €

1471

Bermuda: 12s6d grey and yellow 1947 KGVI issue, u. (SG 120d-500GBP).

o

100 €

1472

British Guiana: 1937 Coronation, complete set of 3 values perf “SPECIMEN”, m. (SG 305s/307s).

S

18 €

1473

British Honduras: 1d 1865 QV pale blue, m. (SG 1-70GBP).

*

17 €

1474

British Honduras: 1d 1865 QV blue, m. (SG 2-100GBP).

*

25 €

1475

British Honduras: 6d. QV rose, m. (SG 9).

*

130 €

1476

British Honduras: 1d. QV blue, m. (SG 17).

*

20 €

1477

British Honduras: 4c 1930 grey KG V, m. (SG 130).

*

5€

1478

Burma: 1Rp 1937 KGV on India stamp in u/m pair. (SG 13-60GBP for hinged stamp).

**

60 €

1479

Burma: 5Rp 1937 KGV on India stamp, u/m. (SG 15-55GBP fo a hinged stamp).

**

30 €

1480

Canada/New Foundland: 1865 Pictorial and Portrait issue on thin yellowish paper, complete set of 6 values. Each mint with large part of the o.g., generally good condition with the odd minor fault, m. (SG 25/30-1895GBP).

*

300 €

1481

Canada/Newfoundland: 18x3d 1890 QV issue in different color shades, a couple of unused mng, the rest used copies. (SG 55/58b).

o/(*)

20 €

1482

Canada/New Foundland: 1894 change of colours issue, complete set of 4 values, m. (SG 59/61-195GBP).

*

50 €

1483

Canada New Foundland: 1/2c 1896-98 orange-vermillon, dog, m. (SG 62-60GBP).

*

15 €

1484

Canada/New Foundland: 1896-98 issue, complete set of 6 values, u. 1968 BPA Certificate for the 1c value, u. (SG 62/65a-275GBP).

o

65 €

o

65 €

*/o

35 €

1485

Canada/New Foundland: 1897 Discovery issue, complete set of 14 values, u. (SG 66/79-275GBP).

1486

Canada/New Foundland: 1897-1918 issue, complete set of 8 values. 3d used, the rest m. (SG 83/90-150GBP).

1487

Canada: 1c 1869 orange-yellow QV, u. (SG 56a-100GBP).

o

27 €

1488

Canada: 1c. green and 2c. rose-red in pairs, u/m. (Stanley Gibbons 196+200).

**

10 €

1489

Canada: 1c chrome-yellow KGV in u/m vertical pair imperforate horizontally. Very fine. (SG 256a-180GBP for a hinged stamp).

**

70 €

1490

Ceylon: 4d rose-carmine 1867 QV, mng (only part of the o.g.). A couple of short perfs at top. (SG 65b-80GBP).

(*)

12 €

1491

Ceylon: 8d 1869 official stamp QV chocolate, mng. Blunt corner. (SG O3-75GBP).

(*)

18 €

1492

Ceylon: 2r.25 brown and green, m. (Stanley Gibbons 288).

*

6€

1493

Gambia: 4d. pale brown (1871), mng. (SG 2).

(*)

90 €

1494

Gambia: 6d deep blue 1869 QV issue, mng (only traces of og). (SG 3-550GBP).

(*)

90 €

1495

Gambia: 6d olive-green 1887 QV issue, m. (SG 32d-80GBP).

*

20 €

175


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1496

1498

1505 1499

1506

1502

1497

1500

1501

1503

1504

1496

Gibraltar: 5 Pounds 1925 KGV violet and black, mint never hinged, very good centering and perforation, superb quality, u/m. Cert. E.Diena (1979). (SG 108).

**

1100 €

1497

Gibraltar: 1938-51 KGVI definitive, complete set of 14 values. 1 1/2d carmine and 5d hinged, the rest u/m. (SG 121/131-160GBP).

**/*

50 €

1498

Gibraltar: Two large registered postage due covers to England with GB dues affixed on, both with customs labels, franked with Gibraltar stamps (SG 140+142). Nice lot.

C

25 €

1499

Gibraltar: 1953-59 QEII definitives, complete set of 14 values, 1pound and 2s high values u/m. (SG 145/148).

**/*

30 €

1500

Gilbert & Ellice Island: 1911 Stamps of Fijii ovpt, complete set of 7 values, m. (SG 1/7-180GBP).

*

45 €

1501

Gold Coast: 1904-06 KE issue, complete set of 7 values, m. (SG 49/57-170GBP).

*

42 €

1502

Grenada: 1d green 1862 QV in bl.4, m. One stamp stained (small). (SG 2).

*

32 €

1503

Greneda: 1895-99 QV issue, complete set of 8 values, m. (SG 48/55-100GBP).

*

25 €

1504

Hong Kong: 10c/30c grey-green 1898 surcharges, u. (SG 54-1200GBP).

o

320 €

1505

Hong Kong: 1949 75th UPU Anniversary, complete set of 4 values, m. (SG 173/176-65GBP).

*

18 €

176


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1509

1507

1508

1512 1511

1514 1513

1506

Hong Kong: 1982 complete set of 16 values, u/m. (Yvert 382/397).

**

30 €

1507

India: 2x4a indigo and red & blue and pale red (Head Die I, Frame Die I), u. Very good and large margins. (Stanley Gibbons 17/18).

o

500 €

1508

India: 2x4a blue and red & indigo and deep red (Head Die II, Frame Die I), u. (Stanley Gibbons 19/20).

o

300 €

1509

India: 2x4a blue and red, one Head Die II with Frame Die I & one Head Die IIIA with Frame Die I, u. (Stanley Gibbons 21/21b).

o

1250 €

1510

India: 4a 1854-55 QV deep blue and red, u. RPS Certificate. (SG 22-600GBP).

1511

India: 2x4a blue and rose & deep blue and red, (Head Die III, Frame Die II. Stamps Spaced 4 to 6), u. (Stanley Gibbons 25/26).

o

400 €

1512

EIRE: 1922 T1 ovpt issue, complete set of 8 values plus red and carmine ovpt stamps, all but 9d carmine ovpt included. (SG 1/9+4b+6b+6c+8b).

*

30 €

1513

Ireland: 8.9.1937 St Patrick issue, complete set of 3 values, u/m. (SG 102/104-450E).

**

100 €

1514

Jamaica: 1903-04 issue, complete set of 4 values ovpt “SPECIMEN”, m. (SG 33s/36s-95GBP).

S

23 €

150 €

177


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1517

1518

1520

1522 1521 1515

Jamaica: 5s 1920 blue and pale dull orange, m. (SG 88a-50GBP).

*

15 €

1516

Malta: “A25” canc. on 3d 1862 Great Britain QV stamp.

o

30 €

1517

Malta: 1973 Europa, 20 complete sets of 3 values in sheetlets of 10, u/m. (Mi. 472/474-30E).

**

6€

1518

Malta: 1974 Europa, 20 complete sets of 4 values in sheetlets of 10, u/m. (Mi. 493/496-32E).

**

7€

178


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1516 1515

1524

1525

1519 1526

1527

1523 1519

1528

1529

1530

Malta: 1975 Europa, 20 complete sets of 2 values in sheetlets of 10, u/m. (Mi. 512/513-30E).

**

6€

1520

Malta: 1976 Europa, 20 complete sets of 2 values in sheetlets of 10, u/m. (Mi. 532/533-28E).

**

6€

1521

Malta: 1977 Europa, 20 complete sets of 2 values in sheetlets of 10, u/m. (Mi. 554/555-30E).

**

6€

1522

Malta: 1978 Europa, 20 complete sets of 2 values in sheetlets of 10, u/m. (Mi. 569/570-30E).

**

6€

1523

Malta: 1979 Europa, 20 complete sets of 2 values in sheetlets of 10, u/m. (Mi. 594/595-34E).

**

6€

1524

Malta: 31.10.1981 issue, complete set of 16 values, u/m. (Mi. 636/651-30E).

**

6€

1525

Mauritius: 2d 1863 pale blue QV, m. (SG 59-70GBP).

*

10 €

1526

Leeward Islands: 1937 Coronation, complete set of 3 values perf “SPECIMEN”, m. Certificate BPA (1977). (SG 92s/94s).

S

15 €

1527

St.Kitts & Nevis: 2 1/2d 1903 issue grey-black and blue, m. (SG 4-19GBP).

*

5€

1528

St Kitts-Nevis: 6d 1903 grey-black and bright purple, u. (SG 6-42GBP).

o

10 €

1529

St. Kitts-Nevis: 1s 1909 issue grey-green and orange, m. (SG 20-45GBP).

*

8€

1530

South West Africa: 1970-71 issue, complete set of 3 values, u/m. (SG 224/226-20GBP).

**

5€

179


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1531

1532

1534

1533

1535

1536

1537

1538

1541 1539

1542

1540

1545

1543

PICTURE POSTCARDS DODECANESE ISLANDS 1531

“Scalo di Rodi” b&w, unused. Slightly creased corner.

PPC

3€

1532

“Rodi. Porto di Mandraki” b&w (Anastasiades No.80546), pu.1925. VF.

PPC

6€

1533

“Rodi” b&w (S. Modiano No.26465), pu. VF.

PPC

10 €

1534

“Rodi. Molo St. Nicola” b&w real photo (Caruana), unused. VF.

PPC

7€

180


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1544

1546

1548

1549

1550

1552

1547

1551

1553

1554

1535

“Rodi. Egeo. Entrata del Porto e Forte San Nicola” b&w real photo (Caruana), unused. VF.

PPC

7€

1536

“Rodi. Il Forte San Nicola” b&w (Bestetti & Tumminelli, No 8), unused. VF.

PPC

6€

1537

“Paesaggio di Rodi Coum Bournon” b&w (M. Modiano No.21941), unused. VF.

PPC

7€

1538

“Neohori. Grande rue de Coum-Cournou-Rodi” b&w (Anastasiades No.19866), unused. VF.

PPC

7€

1539

“Vue Monuments de Mandraki” colored real photo (Maggafas No.9), unused. VF.

PPC

5€

1540

“Rhodes. Nouveau Marche” colored real photo (Maggafas No.2), unused. VF.

PPC

5€

1541

“Rodi. Interno del Mercato” grey-black (Bestetti & Tumminelli No.3), unused. VF.

PPC

6€

1542

“Rhodes” b&w real photo (Photo-Radion), unused. Slightly creased corner.

PPC

5€

1543

“Rodi. Il Mercato visto dal Giardino del Gran Maestro” brownish (E. Verdesi No.6), unused. Light crease at top.

PPC

6€

1544

“Rhodes. E. Venizelos street” b&w real photo (Photo-Kozas), unused. Creased corner.

PPC

5€

1545

“Rodi. La moschea di Regeb Pascia” yellowish-black (Bestetti & Tumminelli No.5), used. VF.

PPC

8€

1546

“RODI. Una strada del Quartiere Turco” b&w pu.1913. Creased corners.

PPC

3€

1547

“Rodi. Vecchio Bazar” brownish (E. Verdesi No.10), unused. VF.

PPC

10 €

1548

“Rodi. I Giardini del Foro” brownish (E. Verdesi No.3), unused. VF.

PPC

10 €

1549

“Rodi. Nuovo Circolo Italia” b&w (Anastasiades No.86886), unused. VF.

PPC

7€

1550

“Rodi. Palazzo del Governatore” b&w (Anastasiades No.34605), unused. VF.

PPC

7€

1551

“Rhodes” b&w (Foto-Radar), unused. VF.

PPC

3€

1552

“Rhodes” b&w real photo (Photo-Radion), unused. VF.

PPC

7€

1553

“Rodi. Il Campanile di San Giovanni” brownish (Ernico Verdesi No.9), pu.1935. F.

PPC

8€

1554

“Rodi. Cattedrale di San Giovanni dei Cavalieri” yellowish-brown (A. Arditi No.23616), unused. VF.

PPC

7€

181


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1565

1561

1562 1566

1563

1567

1564

1555

“Rodi. Instituto Femminile Italiano” b&w (Anastasiades No.80540), pu.1924. VF.

PPC

1556

“Rodi. S. Giorgio” b&w (Anastasiades No.30920), unused. VF.

PPC

7€

1557

“Rodi. Mura della Lingua dItalia” brownish (Bestetti & Tumminelli No.6), unused. VF.

PPC

8€

1558

“Rodi. La Porta Amboise” b&w (Anastasiades No.80547), unused. VF.

PPC

7€

1559

“Rodi. La Piazza del Museo e lantica Chiesa di S.Andrea” b&w (Anastasiades No.80535), unused. Cut.

PPC

OFFER

1560

“Rodi. Moschea ed Atrio del Palazzo dei Cavalieri” yellowish-brown (E. Ragozino No.63333), pu.1912 (stamp removed). VF.

PPC

6€

182

6€


Public Auction 635

1568

www.karamitsos.com

1569

1570

1575 1561

“RHODES” yellowish-black (Marios Mpeveratos), unused. F.

PPC

10 €

1562

“Rhodes. Rue des chevaliers” yellowish-brown, unused. VF.

PPC

6€

1563

“Rodi. Porta San Giovani” b&w real photo (Dragonetti No.97), unused. VF.

PPC

7€

1564

“Rodi. Coschino o di San Giovanni” brownish (Bestetti & Tumminelli No.1), pu.1929. VF.

PPC

6€

1565

“Rodi. Grande Albergo delle Rose” brownish, unused. VF.

PPC

8€

1566

“Rodi. Grande Albergo delle Rose” brownish (Pettinaroli e Figli, Milano), unused. VF.

PPC

8€

1567

“Rodi. Il Grande Albergo delle Rose” brownish (E. Verd No.11), unused. VF.

PPC

8€

1568

“Rodi. Il Grande Albergo delle Rose” yellowish-black (E. Verdesi No.10), unused.F.

PPC

6€

1569

“Rodi. La passeggiata lungo il mare” yellowish-brown (E. Verdesi No.12), unused.VF.

PPC

8€

1570

“Rodi. Il Grande Alberdo delle Rose” b&w real photo, unused. VF.

PPC

5€

1571

“Rodi. LEsedra del Grande Allergo delle Rose” b&w real photo (Dragonetti No.77), used. Creased lower left corner, slightly damaged corners. Ink cross on the front side.

PPC

5€

1572

“Rodi. Quartier de Kowa” b&w (Anastasiades No.19865), unused. VF.

PPC

7€

1573

“Rodi. Acandia” b&w (Anastasiades No.86884), unused. Slightly creased corner.

PPC

10 €

1574

“Porto e il Castelo di Malona (Isola di Rodi)” b&w (Anastasiades No.86891), unused. VF.

PPC

7€

1575

“Rhodes. 1935 Italian occupation” 9 different real photos, b&w (SELO), unused. VF.

PPC

25 €

183


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1571

1572

1573

1574

1576

1577

1578

1579

1580

1576

“NEI SECOLI FEDELE” color. (V.E. Boeri), unused. VF.

PPC

8€

1577

“Rodi. Piazza Mandraki. Gruppo di abitandi Greci della campagna riuniti nel giorno dello statuto” color. (Husni), used. VF.

PPC

20 €

1578

“Gli Ufficiali del 31o Battaglione del 4o Bersaglieri a Rodi” b&w (M. Modiano No.26357), pu.1913. VF.

PPC

12 €

1579

“Rodi. Les Trois Commandants Turcs prisonniers” b&w (E. Ragozino No.63323), canc. to order. VF.

PPC

15 €

1580

“Rodi. Corteo Funebre in morte del prof. G. Piola” b&w (SEC, Torino), pu. Slightly creased corner.

PPC

15 €

1581

“Rodi. Corteo Funebre in morte del prof. G. Piola” b&w (SEC, Torino), pu. VF.

PPC

15 €

1582

“Rhodes” yellowish-brown real photo, unused. VF.

PPC

5€

1583

“Rodi. La Regie Terme di Calitea-Veduta dinsieme” b&w (Bestetti & Tumminelli No.7), unused. VF.

PPC

7€

1584

“Rhodes. Les Sources thermales de Callithea” colored real photo (V. Kozas No.9), pu. Slightly creased.

PPC

3€

1585

“Rhodes. Clocher de Coskynou (Village)” b&w (J.M. Menasche), used. Oxydized spots.

PPC

7€

1586

“Rhodes. Tharry” b&w real photo (Photo-Kozas), unused. VF.

PPC

6€

1587

“Rodi. Albergo del Cervo (Monte del Profeta alt. m. 800)” b&w real photo (S. Dragonetti No.75), unused. Minor imperfections and creased corner.

PPC

3€

1588

“Rodi. Albergo del Cervo (Monte del Profeta alt. m. 800)” brownish real photo (S. Dragonetti No.67), pu.1940. F.

PPC

5€

1589

“Rhodes. Rodini (Zimbouly)” b&w (J.M. Menasche), unused. A few yellow spots at bottom.

PPC

12 €

1590

“Rhodes. Rhodine-Nenuphars” colored real photo (Kozas No.10), unused. VF.

PPC

3€

1591

“Rhodes Papillons” colored real photo (Kozas No.9), unused. VF.

PPC

3€

1592

“Rhodes.” b&w real photo (Photo Kozas), unused. F.

PPC

3€

1593

“Coo. La Moschea Defterdar” grey-black (L. Salomone, Roma), unused. VF.

PPC

7€

1594

“Coo. Lantico albero dIpocrate data 15 secoli” grey-black (Menaschi Levy Touriel Coo), pu.1932. Stains on the front side.

PPC

5€

184


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1582

1585

1586

1581

1583

1584

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595 185


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1595

“Cos. Vue du port” b&w real photo, unused. VF.

PPC

5€

1596

“Calimno - Gruppo Centrale” b&w (Ettore De Luca No.26130), unused. VF.

PPC

6€

1597

“CALINO (Egeo)” animated color PPC, unused. VF.

PPC

15 €

1598

“Veduta del porto di Calimnos (Egeo)” grey-black (No.26641), used. G.

PPC

5€

1599

“Calino. Chiesa S. Giovanni e Vecchio Castello” brownish, unused. VF.

PPC

7€

1600

“From Calymnos” b&w real photo, unused. VF.

PPC

3€

1601

“View of Panormon, Calymnos” colored PPC (Macarounas No.8), pu. Creased corners.

PPC

OFFER

1602

“Il Convento e la residenza di San Giovanni di Patino (Egeo)” grey-black (G. Garioni), unused. VF.

PPC

8€

186


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1611

1613

1614

1612 1615

1616

1617

1618

1603

“Convento di S. Giovanni di Patino (Egeo)” grey-black, unused. VF.

PPC

7€

1604

“Patmos-Scala” grey-black (Societa Editrice Cartoline-Torino No.21323), unused. VF.

PPC

7€

1605

“Patmo. Nuove scuole di Scala” b&w (Societa Editrice Cartoline-Torino, No 21995), pu.1934. VF.

PPC

30 €

1606

“NISIRO (Egeo)” b&w 2 views (Giorgio N. Sachellaridis), unused. F.

PPC

7€

1607

“NISIRO (Egeo)” b&w (Giorgio N. Sachellaridis), unused. Brown spots.

PPC

4€

1608

“NISIRO (Egeo)-Porto Vecchio e Monastero Spiliani” b&w (G.N. Sachellaridis), pu. With some brown spots.

PPC

3€

1609

“Gli ortolani a Nisiros (Egeo)” grey-black (E. Petruzzo No.39610), canc. to order. VF.

PPC

5€

1610

“Simi. Parrocchia di S. Giovanni” grey-black (No.19886), canc. to order. VF.

PPC

7€

1611

“Leros. Panorama” grey-black triptych (S.M. Modiano, No. 19419), unused. Very rare & superb quality.

PPC

20 €

1612

“ISOLA DI LERO. Orti nella Valle di Pandeli” brownish (Fiorillo, No.65), pu.1936 (stamp removed). F.

PPC

5€

1613

“Leros. View of island” b&w real photo (A. Pachos - Photo Radar), unused. VF.

PPC

5€

1614

“Leros. View of kastel” b&w real photo (A. Pachos - Photo Radar), unused. VF.

PPC

5€

1615

“Leros. Panteli” b&w real photo (A. Pachos - Photo Radar), unused. VF.

PPC

5€

1616

“Leros. Laki” b&w real photo (A. Pachos - Photo Radar), unused. VF.

PPC

5€

1617

“Leros. Saint Marina-Alinda” b&w real photo (A. Pachos - Photo Radar), used. VF.

PPC

5€

1618

“Leros. Saint Marina” b&w real photo (A. Pachos - Photo Radar), unused. VF.

PPC

5€

187


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1619

1620

1622

1621

1623

1625

1624

1626

1628

1627

1629

1630

1632 1619

1631

“Leros. View” b&w real photo (A. Pachos - Photo Radar), unused. VF.

1633 PPC

5€

1620

“Porto e Citta di Stampalia” grey-blue (K.N. Karagiorgio), unused. VF.

PPC

35 €

1621

“Ile de Castellorizo. Locupation Francaise” grey-black, pu.1918. Faults.

PPC

OFFER

188


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1634

1635

1637

1636

1639

1640 1638

1641

CRETE 1622

“Canee” early b&w, pu.1899. (Stamp removed). A few tiny brown spots.

PPC

10 €

1623

“La Canee. Vue generale” grey-black (Caloutas & Tsiropinas, No.314), unused. VF.

PPC

8€

1624

“Lentree du port de la Canee” early b&w (E. A. Cavaliero), unused. VF

PPC

10 €

1625

“Le Phare de la Canee” b&w early (E.A.Cavaliero), unused. VF.

PPC

10 €

1626

“Le Quai de la Canee. La Debarcadere” b&w (N. Alikiotis No 201), unused. VF.

PPC

10 €

1627

“Crete. Le quai de la Canee et la mosquee” early brownish (Cavaliero No.3) used. F.

PPC

8€

1628

“La Canee. Place darmes et vue des montagnes neigees” color. (N. Douras, No.23), pu.1910. VF.

PPC

10 €

1629

“Souvenir de Crete. Une rue du Jardin Public de la Canee & Le Kiosk du Jardin Public de la Canee” early color. (M.C.Z.), pu.1904. F.

PPC

10 €

1630

“Le grande maison des Tribunaux de la Canee” color. (N. Scordilis), pu. VF.

PPC

10 €

1631

“Souvenir de Crete. Canea - Piazza Splanzia” grey-black (N. Douras), pu.1908. VF.

PPC

8€

1632

“Creta - Canea. Via Castelli ora Amiraglio Cannevaro” b&w early (Cavaliero, No.4), unused. VF.

PPC

10 €

1633

“La Canee - Rue amiral Pottier” color. (N. Douras No.16), pu.1909. F.

PPC

8€

1634

“La Canee. Porte de Souda” color. (N. Douras No.11), pu.1910. Creased corner.

PPC

10 €

1635

“Souvenir de Crete. La Canee - Boulevard Prince Constantin” color. (N. Douras No.34), pu.1912. F.

PPC

10 €

1636

“La Canee. Sur la Rue du Giardin publique” color. (N. Douras No.20), used. VF.

PPC

10 €

1637

“Place darmes et vue montagnes neigees. La Canee” early b&w (E. Cavaliero), unused. Yellow spots.

PPC

8€

1638

“Fontaine au village Agiais Paraskiao” early b&w (N. Alikiotti No.50), pu.1904. VF.

PPC

12 €

1639

“Panorame de Halepa” early b&w (E. Cavaliero), pu.1901. VF.

PPC

8€

1640

“La celebre montagne de Samaria Farangi a la Canee” b&w early (E.A. Cavaliero), unused. VF.

PPC

8€

1641

“Crete. Vue de la baie de la Sude-Crete” grey-black (N. Scordilis No.11), pu.1909. F.

PPC

8€

189


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1652 1650

190

1651

1653

1654

1655

1656

1657

1658


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1660

1661

1663

1659

1664

1662

1642

“Le fort Izeddin a lentree de la Sude et lancienne ville dAptera” early b&w (E. Cavaliero), unused. VF.

PPC

8€

1643

“Vue de la ville Candia avant le bombardement.” b&w (Perakis, Fortzakis & Cie, No 90), pu.(ΧΑΝΙΑ) arr. Ravenna (Italy)* 7-3-12.(Stamp removed). VF.

PPC

10 €

1644

“Porto di Candia” early b&w (E. Cavaliero), unused. VF.

PPC

10 €

1645

“Petite forteresse Venitienne et tour a feu a lentree du port de Candie” early b&w (Nicolaus Alikiotti No.71), pu.1904. VF.

PPC

10 €

1646

“Souvenir de Crete. Candie - Rue Palea-Strata” yellowish-black (N. Douras No.37), unused. VF.

PPC

8€

1647

“Panorama de Candia” b&w (Nicolas Perakis), unused. VF.

PPC

8€

1648

“Comando della Gendarmeria Cretese” early b&w (E.A. Cavallero) pu.1907. VF.

PPC

10 €

1649

“Arrivee du Prince Georges a Candie” grey-black (N. Alikiotis, No.107), unused. VF.

PPC

8€

1650

“Arc de Triomphe a loccasion de larrivee du Prince en Candie de Crete en 1902” grey-black early, (N. Alikiotis, No.16), unused. F.

PPC

8€

1651

“Couvent dArcadi. LHigoumene fait sauter le Couvent pendant linsurrection de 1866” early b&w (G. Maraghiannis, No.19), pu.1904. VF.

PPC

10 €

1652

“Le couvent Arcadi” color. (G.Fortsakis), pu.1912. VF.

PPC

10 €

1653

“St. Nicolas. Crete” b&w early (R. Behaeddin, No.39), unused. VF.

PPC

30 €

1654

“Aios-Nicolas - Lassithie-Crete” b&w early (R. Behaeddin No.119), unused. VF.

PPC

25 €

1655

“Crete. Bourg de Sitia” b&w early (Perakis, Fortzakis & Co, La Canee, No.54), unused. F.

PPC

10 €

1656

“Sitia-Crete. Ecole communale, 1906” b&w early (R. Behaeddin No.114), canc. to order 1907. VF.

PPC

10 €

1657

“Sitia-Crete. La poste arrivee du courrier” b&w early (R. Behaeddin, No.115), unused. VF.

PPC

10 €

1658

“Panorama de la Ville de Rethymno” early b&w (E. Cavaliero), unused. VF.

PPC

12 €

1659

“Officiers Russes dans les Insurges” early b&w with two views on card (M. Zounaki), unused. VF.

PPC

20 €

1660

“S.H.R. Le Prince Georges” grey-black (N. Alikiotis No.806), unused. VF.

PPC

8€

1661

“Souvenir de larrivee de S.M. la Reine de Grece avec S.A.R. la princesse Marie” early b&w (G. Maraghiannis, Candie), pu.1905. Rare and very fine.

PPC

25 €

1662

“Revue de la Gendarmerie Cretoise par S.A.R.le Prince Heritiere Constantine 19-12-1902” grey-black early (Cavaliero, La Canee), pu.1903. G.

PPC

8€

1663

“Capitano Garibaldino Cretese” b&w PPC (N. Douras), unused. VF.

PPC

15 €

1664

“Costume turc cretois” early b&w (E.A. Cavaliero), pu.1905. (Stamp removed). F.

PPC

8€

191


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1666

1667

1665 1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1665

“Le petit guerrier Cretois N. Tritakis” b&w (D. Sonides, Salonique), used. VF.

PPC

15 €

1666

“Λύκειον ο Κοραής εν Ηρακλείω Κρήτης” b&w (N. Alikiotis, No 188), unused. VF.

PPC

10 €

1667

“Sous-officiers de la gendarmerie Cretoise, candidats en grande superieur et leurs Instructeurs” early b&w (Perakis Fortzakis No.59), canc. to order. VF.

PPC

15 €

1668

“Gendarmerie Internationale a la Canee - Crete” b&w (Socrates Madbak), unused. VF.

PPC

10 €

1669

“Crete. Consuls Generaux et officiers des Troupes Internationales a La Canee” early b&w (E.A. Cavaliero), on backside round sticker “R.CONSOLATO DITALIA * CRETA”, unused. VF.

PPC

8€

1670

“La Canee. Groupe des sous officiers des troupes internationales” early b&w (Perakis, Fortzakis & Cie No.38), unused. VF.

PPC

10 €

1671

“La 9a Compagna del 6o Reggimento fanteria - Distaccamento di Canea (Creta) 1903-1904” early b&w on yellow paper (E.A. Cavaliero) unused. VF.

PPC

15 €

1672

“6o Reggimento fanteria 11a Campagnia Distaccamento di Canea 1903-1904” early b&w (E.A. Cavallero) unused. VF.

PPC

10 €

1673

“Le premier pavillon Cretois sur le Prophete Elie” early b&w (Perakis Fortzakis No.6), unused. A few tiny yellow spots.

PPC

15 €

1674

“La Canee. Labaissement du drapeau Turc” early b&w (Perakis, Fortzakis & Cie No.33), unused. VF.

PPC

10 €

1675

“Souvenir de Crete. Expulsion des troupes turques de lile” b&w (N. Scordilis No.10), pu.1912. Thin on paper due to stamp removal.

PPC

12 €

1676

“Commandement du Comite de Therisso” early b&w (Perakis, Fortzakis & Co. No.73), unused. VF.

PPC

15 €

192


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1676

1679

1677

1680

1678

1682

1684

1681

1685

1683

1686

1677

“Le chef et revolutionnaires de Therisso 1905” b&w (N. Alikiotis No.164), unused. VF.

PPC

10 €

1678

“Επαναστάται εν Νεαπόλει 1905” b&w (N. Aliκiotis No.187), unused. VF.

PPC

10 €

1679

“Τα τέκνα του Βενιζέλου εν Θερίσσω” early b&w (N. Alikiotis No.143), unused. F.

PPC

10 €

1680

“Εκτελεστικόν Κυβέρνησις της Κρήτης κατά την επανάστασιν 1897” early b&w (N. Alikiotis No.161), unused. VF.

PPC

8€

1681

“Souvenir de Crete. Le president et les chefs de la revolution de 1905” b&w (N. Scordilis No.1), pu.1911. Creased corner.

PPC

15 €

1682

“ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” b&w PPC (G.N.Alexakis) unused. VF.

PPC

3€

1683

“El. Venizelos” b&w PPC (Alexakis No.430), u. VF.

PPC

6€

1684

“Venizelos” b&w PPC, u. VF.

PPC

5€

CYCLADES 1685

“Vue generale de Syra” (quadraple card) olive-grey (editor unknown), pu.1931. Rare and very fine.

PPC

40 €

1686

“Vue generale de Syra” (double card) olive-grey early (P & C, No.381), unused. VF.

PPC

20 €

193


A.Karamitsos

194

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1687

1688

1689

1690

1691

1692

1693

1694

1695

1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

1687

“Syra” b&w early (H. Weickert & Enke, Leipzig), pu.1899. VF.

PPC

30 €

1688

“Vue de Syra” yellowish-black (Caloutas & Tsiropinas No.365), unused. VF.

PPC

8€

1689

“Vue de Syra” b&w real photo in frame (F. Caloutas No.65), unused. VF.

PPC

10 €

1690

“Syra. Vue du Port” b&w real photo in frame (Caloutas & Tsiropinas No.61), unused. VF.

PPC

10 €

1691

“Syra. Vue de Syra” early b&w (E. Kyriazopoulos), unused. VF.

PPC

8€

1692

“Syra. Port et Chantiers” (Caloutas & Tsiropinas No.366), unused. VF.

PPC

8€

1693

“Syra. Chantiers de Syra” b&w real photo in frame (F. Caloutas), used. Slightly creased corner.

PPC

8€

1694

“Syra. Le bapteme des eaux le jour de lEpiphanie” greenish-grey early (No.10108), used. G.

PPC

10 €

1695

“Syra” early grey-black (Weickert & Enke), unused. VF.

PPC

10 €

1696

“Syra. Haute Ville” b&w real photo in frame (Caloutas & Tsiropinas No.124), unused. VF.

PPC

10 €

1697

“Syra. Place Miaouli” brownish (F. Caloutas No.17), used. VF.

PPC

8€

1698

“Syra. Place Miaoulis” color. (Caloutas & Tsiropinas No.370), unused. Yellow spots.

PPC

7€

1699

“Syra” b&w early, pu.1905. F.

PPC

7€

1700

“Place Miaoulis a Syra” grey-black early (F. Kaloutas), pu.1905. Creased corner.

PPC

7€

1701

“Place Miaoulis a Syra” early b&w (Caloutas), pu.1904. Faults but rare.

PPC

5€

1702

“Syra. Place Miaoulis” b&w real photo in frame (Caloutas & Tsiropinas No.128), unused. VF.

PPC

10 €

1703

“Syra. Place Miaouli” b&w real photo in frame (F.Caloutas), unused. VF.

PPC

7€

1704

“Syros. Palais de Justice et Matrie” b&w real photo in frame (F. Caloutas), used. VF.

PPC

10 €

1705

“Syra. Statue dAdmiral Miaouli” b&w real photo in frame (F. Caloutas), used. VF.

PPC

8€

1706

“Eglise de St. Elefterios a Syra” b&w real photo in frame (Fr. Caloutas No.39), used. VF.

PPC

10 €

1707

“Syra. Theatre Apollon” early b&w (P&C No.389), pu.1905. VF.

PPC

10 €

1708

“Σύρος. Οδός Ερμού” grey-black (F. Caloutas, No.10), pu.1912. F.

PPC

6€

1709

“Syra. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ” early b&w (E. Kyriazopoulos), pu.1903. Creased corner.

PPC

25 €

1710

“Tinos. La Procession” yellowish-black (Caloutas & Tsiropinas, No.380), unused. VF.

PPC

8€

195


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1715

1716

1713 1717

1718

1714

196

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1731


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1729

1732

1728

1730

1733

1711

“Tinos. Le Quai” b&w (Caloutas & Tsiropinas No.382), unused. VF.

PPC

8€

1712

“Eglise dEvangelistria a Tinos” b&w real photo in frame (Caloutas & Tsiropinas, No.7), unused. VF.

PPC

8€

1713

“Tinos. Rue Centrale” b&w (Caloutas & Tsiropinas No.379), unused. VF.

PPC

8€

1714

“Panorama de Mykonos” twofold b&w (Caloutas & Tsiropinas No.429), unused. VF.

PPC

20 €

1715

“General view of Myconos Island” b&w (No.60c), pu.1929. Creased in the middle.

PPC

3€

1716

“ΑΝΔΡΟΣ. Αποβάθρα Αγ. Θαλασσινής - Μονή Παναχράντου” color. (Karaoulanis, Andros), unused. Slightly creased.

PPC

32 €

1717

“Andros. Vue du Port” b&w (Caraoubanis). Written but not used. Few small brown spots.

PPC

8€

1718

“Andros. Mesa Kastro” b&w (Caraoulanis), unused. VF.

PPC

5€

1719

“Situation Kastro de Sifnos” blueish real photo in frame (No.31), pu.1947. Pinhole.

PPC

8€

1720

“Souvenir de Thira.” b&w early (Sigalas Freres), unused. VF.

PPC

10 €

AEGEAN ISLANDS (NORTH AND EAST) 1721

“Lemnos. South View” color. (U. Adinolfi), unused. VF.

PPC

10 €

1722

“Souvenirs de Lemnos. Lemnos-Greece. Front view” color. Gruss-aus type (U. Adinolfi, Malta), used. F.

PPC

10 €

1723

“Souvenirs de Lemnos. Lemnos-Greece. View with Greek Church” color. Gruss-aus type (U. Adinolfi, Malta), pu.1914. VF.

PPC

10 €

1724

“Lemnos. Country View” color. (U. Adinolfi), used. VF.

PPC

10 €

1725

“Moudros. Vue prise en avion” yellowish-black (Baudiniere No.14), used. VF.

PPC

8€

1726

“Lemnos. Le debarcadere de Moudros.” sepia (Alexakis, No 980), unused. VF.

PPC

8€

1727

“Moudros. Marches provisoires” yellowish-black (A.Panayotou) pu. VF.

PPC

8€

1728

“Panorama de Metelin” b&w in threefold (Tchivoglou freres) used. One card detached from triptych, in good condition overall.

PPC

50 €

1729

“Metelin” early b&w in twofold (J.Daniel), unused. Card slightly cut in the middle.

PPC

40 €

1730

“Metelin. Vue panoramique du Port” early b&w (Tchivoglou freres No.28-29), unused. VF.

PPC

35 €

1731

“Metelin (Lesbos)” early b&w (Fruchtermann No.109), unused. VF.

PPC

20 €

197


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1735

1737

1739

1736

1734

1740

1742

1738

1741

1743

1745

1744

1748 198

1746

1747

1749


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1750

1751

1753

1754 1752

1755

1732

“Metelin. Vue panoramique du Port” olive-grey (Alexakis, No.1450), unused. VF.

PPC

10 €

1733

“Metelin. La Prefecture” color (Tchivoglou freres) used. VF.

PPC

10 €

1734

“Souvenir de Metelin. Village Papados” also advertising picture “Grand Hotel-Restaurant. Malacou freres. Metelin” b&w early (Fruchtermann, N.680), pu. Fr. with 20pa/5H, canc. with “METELINO*23/11/98”, arr. “FRANKFURT*28.11.98”. Rare & VF.

PPC

40 €

1735

“Metelin. Quartier Stavri du Village dAyiasso” b&w (Tchivoglou freres, No.16), unused. VF.

PPC

10 €

1736

“Plumari. Fete et Jeux a Copella” yellowish-black (Melandinos), unused. Creased.

PPC

6€

1737

“Plumari. Quartier Ammdelli-Avenue de Repos” yellowish-black (Melandinos), unused. VF.

PPC

10 €

1738

“Scio. Veduta della Fortezza e duna parte della Citta” grey-black early (Sordo-Muti, Genova), unused. VF.

PPC

15 €

1739

“Χίος. Αποψις Προκυμαίας” color., used. F.

PPC

20 €

1740

“Comite du Carnaval, CHIO” early b&w (Nicolas M.Kouzouloudis No.17), pu.1909. Minor stain on the corner.

PPC

20 €

1741

“Chio. Les bureaux du Port et la Douane de Chio” color. unused. VF.

PPC

15 €

1742

“Chios. Government House of Chios” brownish-grey, unused. VF.

PPC

10 €

1743

“Chio. Le Gymnase de Chio” olive-grey early, unused. VF.

PPC

10 €

1744

“Πλατεία Βουνακίου Χίου” color. used. VF.

PPC

10 €

1745

“Un saluto da Scio. La Via Nuova-Scio” olive-grey early (XIO),fr.5pa./10hel.Austrian Levant canc.Austrian “SCIO*5-9-01” arr.”MATHA” (France). F.

PPC

10 €

1746

“Chio. Rue centrale (Katoyalo)” brownsih-grey early (A.Palios, Chio), pu.1904 (10pa./10hel.Austrian Levant) canc.Austrian “SCIO” to Cairo-Egypt. VF.

PPC

10 €

1747

“Chio. La rue Aplotaria a Chio” color. pu.1913. VF.

PPC

10 €

1748

“Chio. Jardin Choremi” yellowish-black (Nicolas Kouzoulidis, No 33), pu.1910. F.

PPC

40 €

1749

“Chio. Aqueduc deau de la Mosquee” early b&w (Nicolas M.Kouzouloudis No.12), unused. VF.

PPC

20 €

1750

“Chio. Vue interieure de la Maison Jean Soure, 20 Decembre 1905” b&w (N.M.Kouzouloudis No.39), unused. VF.

PPC

20 €

1751

“Chios. Celebrating the nameday of H.M.King Constantine” b&w, pu.1921. VF and very rare.

PPC

35 €

1752

“Επανάστασις Σάμου-Νοέμβριος 1912. Απέλασις Τουρκικού Στρατού” color. (No.302), used. Rare and VF.

PPC

50 €

1753

“Vathy, Capitale de Samos. Mission catholique de Samos” greenish-grey early (Crolla, Maastricht No.5210), unused. VF.

PPC

15 €

1754

“Quai des consulats a Vathy-Samos” greenish-grey early (Crolla, Maastricht No.5209), pu.1902. VF.

PPC

15 €

1755

“Samos. Le Palais du Prince” early b&w (A. Eghinitis), unused. VF.

PPC

10 €

199


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1764

1766 1763 1756

1765

“Samos. Quai de Vathy” early b&w, unused. VF.

PPC

10 €

1757

“Lembarquement des Soldats Turcs rappeles de Samos” b&w (Hadjigeorgiou Freres), unused. VF.

PPC

15 €

1758

“Lembarquement des Soldats. Turcs rappeles de Samos” b&w (C. Hadjigeorgiou freres), unused. Sheets of card separated.

PPC

20 €

1759

“Les evenements de Samos. Septembre 1912. Poste de police des marine Francais etabli au Palais de Parlement Samiens.” b&w, used. VF.

PPC

15 €

1760

“Samos. Ouvriers travaillant sur la Route” greenish-grey early (Eghinitis, Samos), unused. VF.

PPC

15 €

1761

“Σάμος. Η μεγάλη οδός γιά το Νέο Καρλόβασι” violet-grey (C. Hadjigeorgiou Freres), pu.1911. VF.

PPC

10 €

1762

“Les insurges Samiens apres larmistice au monastere de Aghia Zoni a Vlamari” b&w (C. Hadhigeorgiou), pu.1914. VF.

PPC

15 €

1763

“Les insurges Samiens apres larmistice au monastere de Aghia Zoni a Vlamari” b&w (C. Hadhigeorgiou), pu. VF.

PPC

15 €

1764

“Soldats de la Principaute de Samos” early b&w (G. Comiotis) pu.1905. VF.

PPC

25 €

1765

“Gendarmerie de Samos” b&w (E. Rigenou), pu.1914. VF.

PPC

15 €

200


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1774

1775

1773 1776 1766

“Porte drapum de la Gendarmerie de Samos” b&w (C. Hadjigeorgiou), pu.1914. VF.

1777 PPC

10 €

PELOPONESE 1767

“Patras. Vue de la Ville” color. (Calogeropoulos), pu.1920. (Stamp removed). VF.

PPC

12 €

1768

“Patras. Cote septentrionale” early color. (C. Variantzas & Co.), pu.1904. Slightly creased corner.

PPC

10 €

1769

“Souvenir de Patras. Vue de Patras prise de la jetee” early color. (Paschas No.71), unused. VF.

PPC

15 €

1770

“Patras. Panorama” color. (Synadinos No.1), unused. VF.

PPC

6€

1771

“Patras. Rue Maisonos” color. (Synadinos No.20), unused. VF.

PPC

12 €

1772

“Patras. Place Georges I.” early color. (Variantzas & Co, Patras), pu.1909. VF.

PPC

10 €

1773

“Patras. Rue Maison, La Mairie” early color. (Paschas No.300), pu.1909. Light crease on corner.

PPC

6€

1774

“Πάτρα. Λιθοξοείον” brownish-grey early (A.B. Paschas, Patras), unused. Rare & very fine.

PPC

120 €

1775

“Patras. Pressurage des raisins” color. early (A. Azzariti - Variantzas & Co), pu.1904. Rare & very fine.

PPC

80 €

1776

“Αποψις Παραλίας Καλαμών” color. (Vouyoukas), pu. Creased corner.

PPC

8€

1777

“Καλαμάτα. Παραλία” color. (Vouyoukas), pu.1921. VF.

PPC

8€

201


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786 1787

1788 1778

1789

1792

“Vue partielle de la Ville de Calamata” color. (Lyberopoulos), used. VF.

PPC

8€

1779

“Calamata. Vue de quai” b&w (Lyberopoulos, No 5), unused. VF.

PPC

10 €

1780

“Αποψις παραλίας. Καλαμαί” color. (K.P. Lyberopoulos, No.6), pu.1914. Creased Croner.

PPC

8€

1781

“Καλάμαι. Φρούριο Καλαμών” color. (Vouyoukas), unused. VF.

PPC

10 €

1782

“Calamata. Vue de Nedon” brownish (Lyberopoulos, No 2), unused. VF.

PPC

10 €

1783

“Calamata. Le Fleuve Nedon” b&w (Lyberopoulos, No 4), unused. VF.

PPC

10 €

1784

“Calamata - Haute Place” b&w (K. Lyberopoulos, No.17), used. VF.

PPC

15 €

202


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1790

1791

1797

1793

1794

1795

1796

1798

1799

1785

“Calamata. Rue du Port” color. (Maninos & Veniopoulos), used. VF.

PPC

15 €

1786

“Καλαμάτα. Λεωφόρος Αριστομένους” color. (P. Vougioukas), pu.1913 (stamp removed). Minor faults on the front side & creased corner.

PPC

6€

1787

“Καλάμαι. Οδός Αριστομένους” color. (Vouyoukas), pu.1923. VF.

PPC

8€

1788

“Calamata. Rue de la Gare du Ch. de fer” brownish-black (Lyberopoulos, No 11), unused. VF.

PPC

15 €

1789

“Rue Faron a Calamata” color. (Lyberopoulos), pu.1911 VF.

PPC

10 €

1790

“Berger des Environs de Calamata” b&w (Lymperopoulos), unused. VF.

PPC

8€

1791

“PRESIDIO MILITARE ITALIANO DELLALTA CORINZIA. PALAZZO DEL COMANDO” brownish, pu.1941. VERY RARE. Slightly creased corner.

PPC

15 €

1792

“CORINTHE - Communication Corinthe - Loutraki par la Canal” color. (Farazis & Michalopoulos, Athene), unused. Slightly creased on the lower left corner.

PPC

10 €

1793

“CORINTHE - Passage du Canal” color. (Farazis & Michalopoulos No.41) used. VF.

PPC

10 €

1794

“Corinthe - Bureaux du Canal” yellowish-brown (E.N. Michalopoulos No.60), used. VF.

PPC

10 €

1795

“Lordre des soldats greques au passage du canal de Corinthe” early b&w (George Scouteris, No.2), pu.1906. F.

PPC

15 €

1796

“CORINTHE - Une fete de noces a Loutraki” early grey-black (M.N. Michalopoulos No.77), pu. VF.

PPC

15 €

1797

“CORINTHE - Paysans” b&w (Evang. Michalopoulos No.20), pu.1907. Slightly creased corner.

PPC

10 €

ATHENS & AREA 1798

“Vue du Piree” color. unused. VF.

PPC

8€

1799

“Athenes. Nouveau Phalere” early b&w (P & C No.525), pu. VF.

PPC

8€

203


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1800

1802

1801

204

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1814

1813

1815


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1816

1817

1819

1818

1820

1822 1821

1823

1800

“La Phalere” color. (No 22), used. F.

PPC

7€

1801

“ATHENES. Vue generale d Athenes” 2 fold b&w (J.N. Alexakis No. 2550), unused. VF.

PPC

10 €

1802

“Athenes” booklet of 12 b&w real photos (Delta), unused. F-VF.

PPC

15 €

1803

“Athenes. La Vieille Ville et Acropole” b&w (Delta No.1), pu.1929. VF.

PPC

5€

1804

“Athenes. Palais Royal” color. pu.1924. VF.

PPC

6€

1805

“Athenes. Place de la Constitution” color. (Naar, Salonique), used. VF.

PPC

7€

1806

“Place de la Constitution, Athenes” color. used. Slightly creased corner.

PPC

3€

1807

“Athenes. Place Homonia (Concorde)” color. (P. Cosmetatos & Cie), pu.1907. Creased corner.

PPC

5€

1808

“Place de la Concorde, Athenes” color., used. Creased.

PPC

OFFER

1809

“Place de la Concorde, Athenes” color. (G. Razis), unused. Minor imperfections.

PPC

5€

1810

“Boulevard Amelie” color. (Athanassiades Freres No.2831), pu.1907. VF.

PPC

8€

1811

“Rue de Stade” b&w (A. Pallis & Cie), unused. VF.

PPC

7€

1812

“Athenes. Rue dEole” yellowish-black (G.N. Alexakis No.2150), used. Brown spots.

PPC

5€

1813

“Athenes. Rue d Hermes” early grey-black (Pallis & Kotzias), pu.1900 printed stamp. VF.

PPC

8€

1814

“Athenes. Boulevard Kifissia” brownish (G.N. Alexakis), unused. Creased corners.

PPC

OFFER

1815

“Athenes - Le Zappion” color. (A.B. Paschas), used. VF.

PPC

5€

1816

“Statue Varvaky au Jardin Zappion - Athenes” color., pu.1922. VF.

PPC

5€

1817

“LAcademie - Athenes” color. (Farazis & Michalopoulos No.72), pu.1911. VF.

PPC

6€

1818

“Bibliotheque Nationale, Athenes” color. (Farazis & Michalopoulos No.73), pu.1911. Creased corner.

PPC

5€

1819

“Athenes. La Chambre” color., unused. VF.

PPC

5€

1820

“Athenes. LEcole Polytechnique” b&w (A. Pallis & Cie), used. F.

PPC

8€

1821

“Athenes. Le Passage dAdrian” color., used. Creased.

PPC

3€

1822

“Athenes. Monument de Lysicrate” early b&w, pu.1904. VF.

PPC

5€

1823

“Athenes. Les Propylees” color. (Beck & Barth No.8), unused. VF.

PPC

5€

205


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1836

1824

“ATHENS. Ecole Francaise dArcheologie” b&w pu.1907, franked with a pair of 5l. Flying Mercury issue. F.

PPC

6€

1825

“Ilissos.” early color. (C. Eleftheroudakis No.43), unused. VF.

PPC

10 €

1826

“Le lac du parc de Kifissia” color. (Farazis & Michalopoulos), used. Creased corner.

PPC

8€

1827

“Kifissia - Carriere de pierres Pentelis” color. (Farazis & Michalopoulos), used. VF.

PPC

15 €

CENTRAL GREECE 1828

“ΓΕΦΥΡΑ ΕΥΡΙΠΟΥ. ΧΑΛΚΙΣ” color. (Art workshop, Athenes), used. VG.

PPC

12 €

1829

“Dusk over Chalkis” brownish-black real photo (N. Stournaras, No 322), pu.1952 (stamp removed). Creased at top right corner.

PPC

3€

1830

“View of Chalkis” b&w real photo (N. Stournaras, No 328), unused. VF.

PPC

4€

1831

“Chalcis. Pont dEuripe” b&w real photo (Photo-Optic - Giakomidis No.30), unused. VF.

PPC

8€

1832

“Chalcis. Boulevard Voudouri” b&w real photo (Delta, No.394-10), used. VF.

PPC

6€

1833

“General view of Edipsos” b&w real photo (N. Stournaras No.218), used. VF.

PPC

4€

1834

“Edipsos. Seashore” brownish real photo (N. Stournaras No.227), used. VF.

PPC

8€

206


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1837

1838

1835

1839

1840

1842

1841

1844

1843

1845

1846

1835

“Edipsos” early b&w real photo (No.107), used. F.

PPC

5€

1836

“Edipsos” brownish real photo (N. Stournaras No.207), unused. VF.

PPC

4€

1837

“Limni, Eubee, Grece” yellowish-black (No.15111), unused. VF.

PPC

15 €

1838

“ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΝ - ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ” color. (Ath. Minopoulos), unused. VG.

PPC

25 €

1839

“Orei Negrepont” color. (Stef. Stournaras No.58), used. With errors.

PPC

8€

1840

“Thebes. Rue Epaminondas” grey-black (DELTA No.375-2), used. G.

PPC

6€

1841

“Thebes. Rue Pindare” b&w real photo (No.374-1), unused. VF.

PPC

8€

1842

“Livadia. Bed of torrent. Sources of oblivion & memory. Foot of mountain Mantiou Triphonias. Part of fortress” (in Greek only) color. (Farazis & Michalopoulos, Athens), pu.1912. VF.

PPC

10 €

1843

“Livadia. Square George A!” olive-grey, unused. VF.

PPC

10 €

1844

“Livadia. Place du Roi Georges Ier” grey-black (DELTA No.1153-5), unused. VF.

PPC

10 €

1845

“Place de Lamie” color. (Stef. Stournaras, No 12), used. VF.

PPC

10 €

1846

“Lamie. Monument de Athanase Diaco” color. (Stef. Stournaras, No 14), used. VF.

PPC

10 €

207


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1855

1853

1854 1856

208

1857

1858

1859

1860

1861

1862


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1863

1865

1864

1866

1868

1867

1869

1870

1847

“STYLIS” color. (Stef. Stournaras, No 232), pu.1911. VF.

PPC

10 €

1848

“Stylis” color. (Stef. Stournaras, No 231), used. VF.

PPC

10 €

1849

“Domokos” two-views collage greenish early with Art Nouveau decoration (Stef. Stournaras, No.20), franked with 10l. Olympics 1906, canc. blue type V “ΔΟΜΟΚΟΣ * 17 ΜΑΡΤ. 07” to Paris. VF & Rare.

PPC

12 €

1850

“Delphi Source Castalie” color. (A. Paschas), unused. VF.

PPC

8€

1851

“Krissa et le Parnasse” color. in frame (A. Paschas), unused. F.

PPC

8€

1852

“Vue de Desphina” yellowish-black (G.Alexakis), unused. F.

PPC

5€

1853

“Berger de Doride” early b&w (No.71), pu. Few yellow spots.

PPC

5€

1854

“Vue de lItea” animated b&w (G.N. Alexakis, No.2550), unused. VF.

PPC

10 €

1855

“Itea. Le Debarcadere, la Rue Principale, le Quai” grey-black (E. Daniskas, No.2), unused. VF.

PPC

8€

1856

“Environs dItea” olive-grey (G.Alexakis, Piraeus), unused. VF.

PPC

8€

1857

“Route Itea - Brallos” olive-grey (E. Daniscas), unused. VF.

PPC

8€

1858

“Village Brallo” yellowish-brown (G.N. Alexakis), used. F.

PPC

5€

1859

“Souvenir de BRALLO-Grece” yellowish-black (G.N. Alexakis), used. F.

PPC

8€

1860

“Gare de chemin de fer a Brallo” grey-black (I.& B. Papadopoulos, Itea), unused. VF.

PPC

8€

1861

“Brallo. (Grece)” grey-black (J.N. Alexakis), used. F.

PPC

5€

1862

“La gare Thives pres de Brallo” olive-grey (Alexakis, Piraeus), used. F.

PPC

8€

1863

“Vue de Galaxidi” yellowish-black (G. Alexakis,Piraeus), used. F.

PPC

5€

1864

“Γαλαξείδιον. Λιμήν” b&w real photo, unused. VF.

PPC

5€

1865

“Gymnase a Amphissa” olive-grey (I.& B. Papadopoulos, Itea), pu.1920. Faults.

PPC

5€

1866

“Amphissa. View of part of Square Kehagia” (in Greek only) olive-grey (Pallis & Cotzias, No.1119), unused. VF.

PPC

10 €

1867

“Caravane des chameaux a Amphissa” olive-grey (I.& B. Papadopoulos, Amphissa), used. VG.

PPC

8€

1868

“Lepante - Vue partielle” grey-black real photo (Nicourt, No.135), unused. VF.

PPC

8€

1869

“Lepante - Le port et le chateau” grey-black real photo (Nicourt, No 524), unused. VF.

PPC

8€

209


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1872

1873

1871

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1882

1883

1884

1881 1885 210

1886


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1870

“Naupactos. La citadelle” grey-black (Andre Cajafas, Patras), pu.1913. F.

PPC

12 €

1871

“Messolongion” color. drawing containing 4 small pictures of significant places of Messolongion (A.B. Paschas, Patras), unused. VF.

PPC

15 €

1872

“Missolonghi. Le fort” yellowish-black early (A.B. Paschas, No.59), pu.1907. VF.

PPC

10 €

1873

“Missolonghi. Fetes en mem de Lord Byron” grey-black in frame (Caloutas & Tsiropinas, No.329 - G. Psimenos, Mesologgion), used. VF.

PPC

15 €

1874

“Astacos. Vue du port” yellowish-black (S. Evangelatos, No.325), unused. VF.

PPC

20 €

1875

“Astacos. Ville D.B. Nichitas” yellowish-black (S. Evangelatos, No.321), unused. VF.

PPC

15 €

PPC

8€

EPIRUS 1876

“Arta pont de riviere Arachthos” yellowish-black, used. VF.

1877

“ΙΩΑΝΝΙΝΑ” color., used. F.

PPC

6€

1878

“Janina” color. (Jean St. Joannides & Cie), used. VF.

PPC

8€

1879

“LIle de JANINA” b&w (J.P. Joannides & Cie), unused. F.

PPC

8€

1880

“JANNINA. General view” b&w real photo (N. Stournaras, No 344), used with manuscript (3.1.56), VF.

PPC

OFFER

1881

“JANNINA. The museum (Mosque Aslan-Pacha)” b&w real photo (N. Stournaras, No 343), unused. VF.

PPC

OFFER

1882

“Le Monastir de St-Panteleimon ou fut tue la fameux Ali-Pacha” b&w (St. Joannides), pu.1919 (stamp removed). F.

PPC

10 €

1883

“KONITSA. Square” b&w real photo (N. Stournaras, No 370), unused. VF.

PPC

3€

1884

“KONITSA. Square” b&w real photo (N. Stournaras, No 368), used with manuscript (27.8.59), VF.

PPC

3€

1885

“La nouvelle Grece Foret de Metsovo” color. (S.Stournaras No.296), unused. Creased.

PPC

5€

1886

“Parga- Morning sunbeams on the bay” b&w real photo (N. Stournaras No.402), unused. VF.

PPC

5€

1887

“Parga- Late hours on the old fortress” b&w real photo (N. Stournaras No.409), unused. VF.

PPC

5€

IONIAN ISLANDS 1888

“Panorama de Zante” b&w early (P & C, No 10), unused. VF.

PPC

30 €

1889

“Zante. Vue generale” color. (Schwidernoch, Vienna No.8897), unused. VF.

PPC

8€

1890

“Vue de Zante” b&w real photo in frame (Demetrius M. Nomikos), used. Creased in the middle with minor faults.

PPC

3€

1891

“Souvenir de Zante. Le Theatre” color. (D.Samaras No.14818) unused. VF.

PPC

8€

1892

“Rue St.Paul - Zante” b&w on yellow paper (D.M.Nomikos) unused. VF.

PPC

6€

211


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1893

“Ithaque. La ville de Vathy” color. (Edition: Philharmonic Society of Ithaca, No.20), pu.1914. (Stamp removed). VF.

PPC

8€

1894

“Ithaque. La place de la ville” b&w (Edition: Philharmonic Society of Ithaca, No 21), unused. VF.

PPC

10 €

1895

“Ithaque. Couvent Catharon” early color. (Guttmann, Trieste), unused. Slightly creased corners.

PPC

10 €

1896

“Argostoli & the gulf with many ships” olive-grey early, unused. VF.

PPC

8€

1897

“Argostoli. View from the sea” b&w early, used. VF.

PPC

8€

1898

“ARGOSTOLI. Jonion Bank” color. (N. Nikolatos & M. Bassias), used. Rounded corners.

PPC

6€

212


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1910

1911

1908

1913

1909

1912

1914

1915

1916

1899

“Argostoli. Marina” violet-grey (Umberto Adinolfi, No 10), unused. VF.

PPC

8€

1900

“Argostolion. The market” color. (Farazis & Michalopoulos, Athens), used. VF.

PPC

10 €

1901

“Argostoli. La suite de la rue Venizelos” b&w (N. Nicolatos), used. VF.

PPC

8€

1902

“Argostoli sea-side” blackish-brown real photo (F.S. No.1933), unused. VF.

PPC

8€

1903

“Argostoli” olive-grey real photo (F.S. No.1906), unused. VF.

PPC

8€

1904

“Argostoli. Place des Tribunaux” b&w early, unused. VF.

PPC

10 €

1905

“Argostoli. Place Metland” grey-black (N. Nicolatos), used. F.

PPC

8€

1906

“Αργοστόλιον. Οδός Σιτεμπόρων - Επιτάφιος Αγίας Μεγάλης Παρασκευής” color. (Α. Likoudis), unused. VF.

PPC

12 €

1907

“ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ - Κήπος Νάπιερ” color. (Farazis & Michalopoulos), used. F.

PPC

7€

1908

“Argostoli. Rue Napier” b&w (N. Nicolatos), pu.1919 (stamp removed). F.

PPC

6€

1909

“Argostoli. Vallianios Agricultural School” color. (Farazis & MIchalopoulos, Athenes), used. F.

PPC

6€

1910

“Argostolion. Couvent Drepanos” color., unused. VF.

PPC

6€

1911

“Cephalonie. Panorama de Lixouri” grey-black (N. Nicolatos, Argostoli), used. VF.

PPC

8€

1912

“Cephalonie. Une quartier de Lixouri” b&w (N. Nicolatos), unused. VF.

PPC

6€

1913

“Lixuri. The Law-Courts” early grey-black (P & C No.712 - M. Basias), unused. VF.

PPC

10 €

1914

“Rue E. Venizelos - Lixouri de Cephalonie” olive-grey (S. Maratos), pu.1925. Creased corners.

PPC

5€

1915

“Assos-Cephalonia. Castello Veneziano” color. (No.6163), unused. VF.

PPC

8€

1916

“Leukas” brownish real photo, unused. VF.

PPC

6€

213


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1930 1928

1929

1917

“Ste Maure. Bande Philarmonique” b&w (Pallis No.852 - Gevelekis), unused. VF.

PPC

50 €

1918

“Souvenir de Corfou. Vye du port avec la flotte Anglaise” b&w early, unused. VF.

PPC

5€

1919

“Souvenir de Corfou. LEsplanade” early b&w, pu. (Stamp removed). F.

PPC

5€

1920

“Corfou. Vue de Phare” early b&w (C. Eleftheroudakis No.99), pu.1904. F.

PPC

6€

1921

“Forteresse de Vecchia et le Port de Corfu” early b&w (C. Eleftheroudakis No.242), used. Minor faults.

PPC

8€

1922

“Corfou - Le Port” b&w (C. Collas No.4), used. Light crease.

PPC

5€

214


Public Auction 635

1923

www.karamitsos.com

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

“Corfou. Le Quai avec la Nouvelle Forteresse” b&w (No.12), unused. VF.

PPC

5€

1924

“Corfou. Citadelle” b&w real photo, unused. VF.

PPC

6€

1925

“Corfou - La Citadelle vue dAnemomylo” Early color., canceled to order. VF.

PPC

5€

1926

“Corfou - Scene du peche” blueish (Miniussi & Guido No.7459), unused. VF.

PPC

5€

1927

“Souvenir de Corfou. Monument Douglas” color. early (A. Farrugia), pu.1904 (stamp removed). Creased corner.

PPC

5€

1928

“Souvenir de Corfou. Les murailles” early color. (A. Farrugia), unused. VF.

PPC

8€

1929

“Corfou. LEsplanade” color. (A. Hanos), unused. VF.

PPC

5€

1930

“Corfou. Achilleion - Statue dAchille” yellowish-black (No.16), pu.1925. VF.

PPC

5€

1931

“Corfou. Achilleion - Le Jardin” b&w (No.10), unused. VF.

PPC

5€

1932

“Corfou. Canon” color. early, pu.1907. F.

PPC

5€

1933

“Corfou - Le village Gastouri” early color., unused. VF.

PPC

6€

THESSALY 1934

“Ile de Skiathos” color. (Stef. Stournaras, No 160), unused. VF.

PPC

15 €

1935

“Ile de Skiathos” color. (Stef. Stournaras, No 162), used. VF.

PPC

15 €

1936

“Lile de Skiathos” color. (Stournaras, No.161), unused. VF.

PPC

15 €

1937

“Scyros (Grece)” b&w on yellow paper, unused. VF.

PPC

5€

1938

“Λιμήν Βόλου - Port of Volos”, two-views collage b&w early with Art Nouveau decoration. (Stef. Stournaras, No.3), pu.1905. Light crease at left side. Rare.

PPC

10 €

1939

“Thessalie. Port de Volo” color. (Stef. Stournaras, No 2), pu.1911. VF.

PPC

10 €

215


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1953 1940

1952

“Douane de Volo” color. (Stef. Stournaras, No 17), pu.1907 (stamp removed). Creased in the middle.

PPC

6€

1941

“Volo” color. (Stef. Stournaras, No 219), used. VF.

PPC

10 €

1942

“Volo - Quartier Palia” color. (Stef. Stournaras, No 169), used. VF.

PPC

15 €

1943

“Volo. Old Market Place” color. (Stef. Stournaras, No 222), used. VF.

PPC

15 €

1944

“Volo. Banque Nationale & Banque d Athenes” color. (Stef. Stournaras, No 107), pu.1911. F.

PPC

10 €

216


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1945

“Volo. Rue Demetriados” color. (Stef. Stournaras, No 272), unused. VF.

PPC

10 €

1946

“Volo. Rue du Hermes” color. (Stef. Stournaras, No 215), pu.1911. VF.

PPC

10 €

1947

“Volo. Rue des Argonautes” early b&w (Stef. Stournaras, No 16), pu. VF.

PPC

12 €

1948

“Volo - Hopital d Achillopoulo” color. (Stef. Stournaras, No 69), unused. VF.

PPC

15 €

1949

“Volo - Asile des pauvres” color. (Stef. Stournaras, No 165), used. VF.

PPC

15 €

1950

“Volo - Musee des antiquitees” color. (Stef. Stournaras, No 179), unused. VF.

PPC

15 €

1951

“Pelion. Kala-Nera” color. (Stef. Stournaras, No 196), used. VF.

PPC

10 €

1952

“Milies” two-fold yellowish-black early with Art Nouveau decoration (Stef. Stournaras, No.33), pu. on 23.12.1941 by Italian soldier of the occupation troops of Greece. Partly separated & inforced but rare.

PPC

20 €

1953

“Pelion. Station de Milies” b&w early (Stef. Stournaras, No.25), unused & VF. Ο σιδηροδρομικός σταθμός στις Μηλιές ήταν ο τελικός προορισμός του θρυλικού “Μουντζούρη”, του τρένου του Πηλίου. Ο σταθμός είναι σε άριστη κατάσταση, ενώ το διπλανό κτίριο είναι σήμερα ξενοδοχείο και εστιατόριο.

PPC

12 €

1954

“Portaria” early greenish (Stef. Stournaras, No 32), pu.1905. VF.

PPC

10 €

1955

“Makrinitza. Village sur le Pelion” early yellowish-black (Stef. Stournaras, No 11), unused. Creased at right.

PPC

3€

1956

“Kissos. Village sur le Pelion” early yellowish-black (Stef. Stournaras, No 8), pu.1906. VF.

PPC

8€

1957

“Pori. Village du Pelion” color. (Stef. Stournaras, No 315), used. VF.

PPC

8€

1958

“Almyros. Danse de paysans” color. (Stef. Stournaras, No 13), unused. VF.

PPC

25 €

1959

“Thessaly. Larissa” color. (Stef. Stournaras, No 246), used. F.

PPC

10 €

1960

“Passage du Penee” with inset of a woman wearing a national costume, early b&w (Stef. Stournaras, No 16), pu.1905. VF.

PPC

12 €

1961

“Tsayesi” early greenish (Stef. Stournaras, No.23), pu.1905. VF.

PPC

10 €

1962

“Pharsale” two views collage early b&w with Art Nouveau decoration, (Stef. Stournaras, No 28), used. VF & Rare.

PPC

12 €

217


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1963

1964

1966

1965

1967

1968 1969

1970

1971

1972 1974

1973

1976 218

1975

1984

1977


Public Auction 635

www.karamitsos.com

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1985

1986

1987

1963

“Le Mont Olympe” with inset of the “Station Militaire sur l Olympe”, early yellowish-black (Stef. Stournaras, No 18), pu.1905. F.

PPC

10 €

1964

“Station Militaire sur l Olympe” early b&w (Stef. Stournaras, No 19), used. F.

PPC

8€

1965

“Trikkala. Place” color. (Stef. Stournaras, No 47), used. Creased corner.

PPC

10 €

1966

“Thessalie. Tricala” color. (Stef. Stournaras, No 18), unused. VF.

PPC

10 €

1967

“Trikkala (Thessalie)” color. (Stef. Stournaras, No 108), unused. VF.

PPC

10 €

1968

“Type de femme Thessaliote. Carditza” color. (Stournaras, No.7), pu.1908. VF.

PPC

20 €

THESSALONIKI (SALONICA) 1969

“Vue generale prise par le port de Salonique (port)” color. (D. Sonides), pu.1912. F.

PPC

10 €

1970

“Souvenir de Salonique. La Douane” b&w (Benroubi et Pessah), unused. VF.

PPC

7€

1971

“Salonique. Le Port” b&w (Paris vise, No.1076), used. F.

PPC

6€

1972

“Souvenir de Salonique. Vue des Quais, cote Est” b&w with red triangular cansorship cancelation “Passed by Censor*No. 2948”. VF.

PPC

10 €

1973

“Salonique. Boulevard de la Victoire” color., used. VF.

PPC

7€

1974

“Salonique. Vue du Quai” b&w (Ghedalia No.29), unused. VF.

PPC

8€

1975

“Salonique - Lescalier de marbre” color. (Menahem & Sevy No.136), used. VF.

PPC

6€

1976

“SALONIQUE - Le Quai” color. (J.S. Menahem e Sevy), used. VF.

PPC

8€

1977

“Salonique - Place de la Liberte” color. (Henri Manuel, No.185), unused. VF.

PPC

7€

1978

“Souvenir de Salonique. Place de la Liberte” b&w, unused. VF.

PPC

10 €

1979

“Salonique. Cinema de propagande offert aux eleves des Ecoles Francaises” yellowish-brown (Ghedalia, Paris), used. VF.

PPC

6€

1980

“Salonique. Rue du Quai au dela la tour de la Blanche” color. (J. Varsano), pu. F.

PPC

12 €

1981

“Salut de Salonique. Echelle de la Tour Blanche a Salonique” early grey-black (H. Vassif No.17), unused. VF.

PPC

12 €

1982

“Vue de Salonique” b&w (David Assael), pu.1913. VF.

PPC

8€

219


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

1988

1990

1989

1991

1994

1992

1995

1993

1996

1999

1997

2001 1983

1998

2000

2002

“Salonique. Debarcadere de la Tour Blanche” b&w (Matarasso Saragoussi & Rousso No 63), pu.1915. VF.

PPC

1984

“Salonique - Tour Blanche” color. (No.245), used. VF.

PPC

7€

1985

“Salonique 1917. Promenade favorite des habitants de Salonique” color. (Νο.7), unused. VF.

PPC

8€

220

7€


Public Auction 635

www.karamitsos.com

2004 2003

2005

2008

2006

2007

1986

“Place de la Tour Blanche a Salonique” color. (D. Sonides), unused. VF.

PPC

10 €

1987

“Souvenir de Salonique - Le jardin du Park” color. (Hananel Naar No.10), unused.VF.

PPC

7€

1988

“Salonique. Nouvel Jardin” color. (St. Stournaras, No.153), used. VF.

PPC

10 €

1989

“Salonique. Vue panoramique de lusine dElectricite” grey-black (Alexakis, No 980), used. VF.

PPC

7€

1990

“Salonique. Fontaine Hamidie” b&w (Jacques Saul), unused. VF.

PPC

7€

1991

“Salonique. Mosquee Yeni-Djami. Rue des Campagnes” b&w in frame on yellowish paper (Jacques Saul), pu. VF.

PPC

7€

1992

“Arc historique a Salonique” color. (D. Sonides), unused. VF.

PPC

12 €

1993

“Facade de lOrphelinat Papafis de Salonique” color. (D. Sonides), pu.1915. Slightly creased corner.

PPC

9€

1994

“Macedonia. Salonique. Casernes” color. (St.Stournaras, No.147), pu.1919. VF.

PPC

12 €

1995

“Salonique. Ecole turque pres du Gouvernorat detroit pendant la nuit de 17/30 Juin 1913” color. (D. Sonides) pu.1915. VF.

PPC

15 €

1996

“Salonique. Boulevard Roi Constantin” color. (Hananel Naar No.35), unused. VF.

PPC

7€

1997

“Salonique - Rue parallele et ecole Commerciale Italienne” early color. (J. Varsano), used. Slightly creased corners.

PPC

8€

1998

“Salonique. Grand Avenue” color. (Matarasso, Saragoussi & Rousso No.9) pu.1912. VF.

PPC

7€

1999

“Grande rue Egnatia a Salonique” color. (M.N. Michalopoulos) used. VF.

PPC

7€

2000

“Salonique - Mosquee Eski Djouma” yellowish-brown (Chedalia No.78), pu.1922. VF.

PPC

6€

2001

“Souvenir de Salonique. Quartier de la Gare, Salonique-Ville” color. (Matarasso, Saragoussi & Rousso No.11) used. VF.

PPC

12 €

2002

“Souvenir de Salonique. Vue du cote du chemin de fer” color. (Hananel Naar), used. VF.

PPC

8€

2003

“Souvenir de Salonique - Bazar du Capan” color. (Hananel Naar No.1301), unused. VF.

PPC

6€

2004

“Salonique - Marche Turc Oun Capan” b&w (Librairie Francaise No.1024), used. VF.

PPC

6€

2005

“Salonique” color. (B.R.D. No.164), used. VF.

PPC

6€

2006

“Ancienne prison de Salonique” color. (D. Sonides), unused. VF.

PPC

12 €

2007

“Place de Derviches Tourneurs” early b&w on yellow paper (A.Zouzakides), unused. VF.

PPC

8€

2008

“Le Roi Constantin XII et les princes a Salonique” b&w (D. Sonides), used. VF.

PPC

15 €

221


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

2023

2021 2024 222

2025


Public Auction 635

www.karamitsos.com

2026

2027 2028

2029

2030

2031

MACEDONIA 2009

“Un Bonjour dOrient. CAMPAGNE DORIENT 1914-1918. Vue generale des Hopitaux de FLORINA.” b&w (Grimaud), used. VF.

PPC

6€

2010

“Une caresse de Florina” (3 views) b&w (Grimaud), used. VF.

PPC

6€

2011

“Un baiser de Florina” olive-grey, (3 small pictures with decoration), used. VF.

PPC

6€

2012

“Un bonjour de Florina. Entree de lHopital” b&w (Grimaud), used. VF.

PPC

6€

2013

“Souvenir de Florina. Vue generale.” b&w, (Grimaud), used. VF.

PPC

6€

2014

“ΔΕΝΔΡ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ” b&w real photo (Kallintsis), pu.1935. F.

PPC

5€

2015

“Amyntaion. Women with corns” b&w real photo, used. VF.

PPC

5€

2016

“Amyntaion. Woman with corns” b&w real photo, used. VF.

PPC

5€

2017

“Serres. Couvent de St.Jean” grey-black early (F. Carsos), unused. VF.

PPC

20 €

2018

“DRAMA. Panorama” b&w (Rollet, Lyon), used. VF.

PPC

10 €

2019

“Souvenir de Cavalla (Vue panoramique)” early b&w (Max Fruchtermann, No1221), pu.1901. Creased.

PPC

6€

2020

“Souvenir de Cavalla” b&w (S.K. Diamantopoulos, No 27310), pu.1923. F.

PPC

6€

2021

“Le fort de Kavalla” b&w (S.K. Diamantopoulos), unused. VF.

PPC

8€

2022

“CAVALLA. LImaret” b&w real photo (Papeterie Kosmos), unused. VF.

PPC

10 €

2023

“Cavalla (Grece)” b&w (G.N. Alexakis, No.2100), pu.1919. VF.

PPC

12 €

2024

“CAVALLA. Une rue de Cavalla” grey-black (G.N. Alexakis, No.1030), unused. VF.

PPC

10 €

2025

“Souvenir dOsmanie (Ile de Thassos)” b&w (La Soleil Cavalla, No 6786), unused. VF.

PPC

10 €

2026

“Thaso” b&w real photo, unused. VF.

PPC

6€

2027

“Thaso” b&w real photo (Clements & Newton, London), unused. VF.

PPC

6€

2028

“Παλάτι Λιμεναρίων Θάσου” b&w real photo, unused. VF.

PPC

5€

2029

“Thasos. Limenaria” b&w real photo, unused. VF.

PPC

3€

2030

“Delegents of the 2nd Congress of the Bulgarian Constitutional Club of Macedonia” b&w, unused. Slightly creased corners.

PPC

20 €

2031

“Vue generale de Xanthi” yellowish-black (Dem. N. Caravidas) pu.1921. VF.

PPC

10 €

THRACE

223


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

2032

2034

2033

2035

2036

2037

2039

2038

2042

2040

2044

2043 224

2045

2041

2046


Public Auction 635

www.karamitsos.com

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2032

“Palais Episcopal de Xanthi” yellowish-black (D.N. Caravidas) pu.1921. VF.

PPC

10 €

2033

“Porto Lagos” grey-black (Ivanof & Popov), pu.1914. F.

PPC

25 €

2034

“Gumuldjina” grey-black (No.14), used. VF.

PPC

15 €

2035

“Gumuldjina. Grand Hotel Tsaringrad” b&w (Popov), pu.1918. Faults.

PPC

8€

2036

“Gumuldjina. Moulin a vapeur Stalliou” violet-grey (B. Raptopoulos), pu.1913. Creased corner.

PPC

25 €

2037

“Gumuldjina” colored PPC, used. F.

PPC

15 €

2038

“Grandrue de Dedeaghadje” early b&w (V. Sissakian No.104), used. VF.

PPC

15 €

2039

“Dede-Agatsch. Die Kirche der heil.Mutter Gottes” b&w (Jv.D.Bajdaroff-Sofia No.225), pu.1918. VF.

PPC

20 €

PERSONALITIES 2040

“GRECE. Le poete National Matsoucas” early color (M. Michalopoulos, No 102), pu. F.

PPC

5€

2041

“Mr.G.Theotoky” Early coloured PPC(R & C No.1005), pu.VF

PPC

15 €

PPC

25 €

ROYALTY 2042

“Κηδεία του Βασιλέως Γεωργίου” color. (No 406), used. VF.

2043

“Ελληνο-τουρκικός πόλεμος 1912-1913. Ο εν Μακεδονία και Ηπείρω δράσας Κρης οπλαρχηγός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ” b&w (G.N. Alexakis, No 340), used. VF.

PPC

40 €

2044

“Ελληνο-τουρκικός πόλεμος 1912-1913. Τούρκοι αξιωματικοί αιχμάλωτοι” color. (Atlantis, New York), unused. VF.

PPC

25 €

2045

“Armatol. Gendarme of the revolutionary party in Macedonia.” color (Georgios I. Razis), pu. Faults.

PPC

8€

2046

“ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - ΣΩΜΑ ΠΕΖΙΚΟΝ” color. (Stef.Stournaras, No.207), used. VF.

PPC

15 €

2047

“Essad pacha et le General Sarrail visitent le General Pettiti en Macedoine” grey-brown (STA No.5), unused. Rare and very fine.

PPC

25 €

MILITARY - WARS

SMYRNE, CONSTANTINOPLE, ASIA MINOR 2048

“Lentree du fort Hadirlik. (Lhabitation de Chukri Pacha)” colour. (Jv.D.Bajdaroff-Sofia No.224), unused. VF.

PPC

10 €

2049

“Le fort Aivaz-Baba devant Andrinople” colour. (Jv.D.Bajdaroff-Sofia No.225), unused. VF.

PPC

10 €

2050

“Andrinople. Panorama” color. (Bulgarian edition, No.15), pu.1916 (stamp removed). F.

PPC

4€

2051

“Andrinople. La mosquee Sultan Selim” color. (B. Vafiades), unused. VF.

PPC

5€

2052

“Andrinople. Sarap” color. (J. Mitrani), unused. VF.

PPC

5€

225


A.Karamitsos

226

April 7th, 2019 / Athens Hilton

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070


Public Auction 635

www.karamitsos.com

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2053

“Souvenir de Rodosto (Greek Ραιδεστός,άποψις από τη θάλασσα)” colour. (J. Jerusalmi pour “Stepan Aktarian” Rodosto), unused. Slightly creased corner.

PPC

10 €

2054

“Souvenir de Rodosto. Rue des Consulats (Greek Ραιδεστός, οδός των Προξενείων)” colour. (J. Jerusalmi pour “Stepan Aktarian” Rodosto), unused. Slightly creased corner.

PPC

10 €

2055

“Souvenir de Rodosto. Le Boulevard du Marche” colour. (J. Jerusalmi pour “Stefan Aktarian” Rodosto), unused. VF.

PPC

20 €

2056

“Salut de Mudania” coloured PPC, unused. VF

PPC

12 €

2057

“Mudania. Grande rue commerciale” b&w (No.295), unused. VF.

PPC

12 €

2058

“Salut de Constantinople. Mosquee Ahmed et lHippodrome” color early, used. VF.

PPC

7€

2059

“Vue Tophane-Constantinople” color. (Max Fruchtermann, No.18), unused. F.

PPC

4€

2060

“Constantinople. Tour de Leandre” color (MB), unused. VF.

PPC

4€

2061

“Constantinople. Entree de la Mer Noire” color early (No 90), pu.1906. VF.

PPC

5€

2062

“Constantinople-Bosphore-Chateau dAsie et College Robert a Roumeli Hissar” color (MB, No 27), unused. VF.

PPC

4€

2063

“Constantinople. Bujukdere au Bosphore” b&w real photo (M.J.C. No.181), used. VF.

PPC

6€

2064

“Salut de Constantinople. Quai de Bouyukdere” color early, pu.1904. Creased corner.

PPC

3€

2065

“Constantinople. Hotel Belle-Vue. Luis Saselli Proprietaire” early b&w (Max Fruchtermann No.318), used. VF.

PPC

5€

2066

“Constantinople. Vue panoramique et le nouveau Pont” color. (M.J.C. No 41), unused. F.

PPC

4€

2067

“Constantinople. Pont de Galata” early color. (Ludwigsohn Freres), pu. G.

PPC

4€

2068

“Constantinople. Le pont de Galata” color., unused. F.

PPC

4€

2069

“Constantinople. Orta Kapou, entree du vieux Serail” color. early (Max Fruchtermann, No.1644), unused. F.

PPC

4€

2070

“Salut de Constantinople. Vue de Guek-dere” color., unused. Small cut.

PPC

3€

2071

“Constantinople. Yildiz-Kiosque et la revue militaire” color. (No.9538), unused. F.

PPC

4€

2072

“Constantinople. Ancien Quartier et Bazar a Scutari” b&w real photo (B.N.C. No.64), used. VF.

PPC

6€

2073

“Les iles des Princes, Constantinople” early color. (Max Fruchtermann No.1674), unused. F.

PPC

3€

2074

“Prinkipo-Hotel Giacomo” early b&w (Max Fruchtermann No.358), pu.1902. VF.

PPC

10 €

2075

“Constantinople. Danse des Derviches tourneurs” color.(No.8754), unused. F.

PPC

4€

2076

“Salut de Brousse. Vue generale de Brousse” color. early (No.8822), unused. VF.

PPC

4€

227


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2077

“Salut de Brousse. Port de Mahsin et Guek-dere” color. (No.11125), unused. F.

PPC

4€

2078

“La maison du Consul de France” yellowish-black (P. Eugenides, No.5978), unused. VF.

PPC

10 €

2079

“Souvenir de Brousse. Hopital civil, V. Consulat dAllemagne” b&w (P. Eugenides No.5974), unused. VF.

PPC

10 €

2080

“Salut de Brousse. Quartier Armenien” b&w (J. Ludwigsohn), unused. VF.

PPC

10 €

2081

“Salut de Brousse. Exterieur de la Mosquee Mouradie” colour., unused. Minor stain on the back side.

PPC

8€

2082

“Salut de Brousse. Mosquee Chahadet” color., unused. Slightly creased corners, minor stains on the back side.

PPC

8€

2083

“Salut de Brousse. Mosquee Oulou” color. (No.9927), unused. F.

PPC

4€

2084

“Brousse. Bains sulfureux de Yeni Kapludja” early b&w (M. Fruchtermann No.340), pu.1902. VF.

PPC

8€

2085

“Salut de Brousse. Bain dEski Kaplidja” color. (No.8731), unused. F.

PPC

4€

2086

“Souvenir de Smyrne. La Douane et le Quai” early color. (Ottmar Zieher), unused. VF.

PPC

15 €

2087

“Smyrne. Vue Generale de Gueuztepe” color. (No.25), used. VF.

PPC

6€

2088

“Smyrne. Port interieur.” color., used. F.

PPC

10 €

2089

“Souvenir de Smyrne. Vue des Quais avec la Banque Nationale de Grece” yellowish-black (J. Molko, No.4832), unused. A small tear at upper right.

PPC

10 €

228


Public Auction 635

www.karamitsos.com

2089

2093

2090

2094

2091

2095

2092

2096

2097

2098 2099

2100

2090

“Smyrne. Les Quais.” color. (S. Sarantopoulos), unused. Creased corners.

PPC

3€

2091

“Smyrne. Les Quais” early b&w (Ruhellin, No.41), pu.1904. VF.

PPC

8€

2092

“Smyrne. Vue Generale (with Greek Churches of St. Cathrine and St. Photeini)” early blueish-black, pu.1900. F.

PPC

6€

2093

“Souvenir de Smyrne. Clocher de lEglise St. Photini” color. (J. Molko No.2226), unused. Stained.

PPC

6€

2094

“Smyrne. Le Clocher de lEglise Ste. Photinie” color. (No 34), unused. VF.

PPC

8€

2095

“Smyrne. Chiesa dei P.P. Domenicani” color. unused. F.

PPC

10 €

2096

“Smyrne - Une rue du Bazar” color. (Maison Homere, No 48), used. F.

PPC

8€

2097

“Souvenir de Smyrne. Hopital Militaire La Quarantaine” color. (J. Molko, No 2215), unused. VF.

PPC

10 €

2098

“Ecole Italienne de filles” color. (Zachary & Koury No.9) unused. VF.

PPC

12 €

2099

“Smyrne. Place du Conak” early b&w (Zachariou & Koury No.16), unused. VF.

PPC

12 €

2100

“Smyrne. Le Conak et la Tour de lHorloge” color. unused. F.

PPC

7€

229


A.Karamitsos

April 7th, 2019 / Athens Hilton

2102

2103

2101 2104

230

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117


Public Auction 635

www.karamitsos.com

2119

2118 2120

2101

“Smyrne. Tour Jubilaire de S.M.J. le Sultan” color. unused. VF.

PPC

6€

2102

“Smyrne. Mersinli & Chemin de Bournabat” early color. (P. Dermond No.6105), pu.1901. Creased corner.

PPC

7€

2103

“Smyrne. Station de Bournabat” color. (No.44), pu.1914. F.

PPC

8€

2104

“SMYRNE. Une Rue a Daragatsch”. color (K.S.L.), unused. VF.

PPC

8€

2105

“Smyrne. Les Alentours: Halkabounar” b&w (Maison Homere No.26), pu.1905 (stamp removed). F.

PPC

6€

2106

“Smyrne. Faubourg de Cocar-Yali - Jardin et Brasserie Athanassoula” color. pu.1911. F.

PPC

8€

2107

“Smyrne. Chameaux decharges” color, pu.1911. Creased.

PPC

5€

2108

“Smyrne. Vendeur de citrons” early b&w, unused. VF.

PPC

8€

2109

“Smyrne. Une Foire aux Environs” b&w (P. Coyounian & Co, No.16), pu.1911. Minor imperfections.

PPC

7€

2110

“Smyrne. Groupe de Villageois” color., unused. VG.

PPC

6€

2111

“Smyrne. Ancienne Orchestre Imperiale” color, unused. F.

PPC

6€

“Trebizonde. Vue du Village de Therssa” color (O. Nouri No.153), pu.1930. Creased corner.

PPC

12 €

2113

“Souvenir de Trebizonde. Rue entre les jardins publiques” early color (O. Nouri No.33), pu.1910. F.

PPC

8€

2114

“Trebizonde. Jardin Publique” b&w (Hamdi & Fils), unused. VF.

PPC

10 €

BLACK SEA - PONTUS 2112

2115

“Trebizonde. Le Jardin Public et les Chameaux” b&w (P. Nouri No.76), pu.1910. F.

PPC

12 €

2116

“Trebizonde” yellowish-brown (No.47131), unused. VF.

PPC

7€

2117

“TREBINJE - Panorama” b&w real photo, unused. VF.

PPC

10 €

2118

“TAXIME - Reservoir d eau (Trebizonde)” early b&w (No.46), unused. VF.

PPC

15 €

2119

“Trebzon Findiksergisi” b&w real photo, unused. VF.

PPC

10 €

2120

“Souvenir de Samsoun. Debarcadere des tabacs du Merkes” color (S. Tchigtemoglou No.15) unused. VF.

PPC

20 €

231


Profile for A. Karamitsos

Public Auction 635  

General Stamp Sale - 07 April 2019 10:30 @ Hilton Athens Hotel - www.karamitsos.com

Public Auction 635  

General Stamp Sale - 07 April 2019 10:30 @ Hilton Athens Hotel - www.karamitsos.com

Advertisement