__MAIN_TEXT__

Page 1


A. Karamitsos 34 Tsimiski Str., 546 23 Thessaloniki, Greece T: +30 2310 264 366 F: +30 2310 274 031 E: karamitsos@karamitsos.gr www.karamitsos.com Working hours: 07:00–15:00

Public Auction № 625 General Sale

3 November 2018 Start time 14:30 Hilton Athens Hotel

VIEWING ARRANGEMENTS Athens Auctions Store Monday, 8 October 2018 to Friday, 2 November 2018 Working hours: Monday to Friday 09:30–17:30 Saturday 09:30–15:00 (closed 6-19 August 2018)

Hilton Athens Hotel Saturday, 3 November 2018

Pindarou 7 & Alexandrou Soutsou 2, Athens T: +30 210 3250173 / F: +30 210 3250176

46 Vasilissis Sofias Ave., Athens T: +30 210 7281000 / F: +30 210 7281111


Auction №

625

A. Karamitsos 34 Tsimiski Str., 546 23 Thessaloniki, Greece T: +30 2310 264 366 F: +30 2310 274 031 E: karamitsos@karamitsos.gr www.karamitsos.com

Έλαβα γνώση των όρων της δημοπρασίας και παρακαλώ να πλειοδοτήσετε για λογαριασμό μου τους παρακάτω λαχνούς, μέχρι το ποσό που έχω σημειώσει αντίστοιχα. Please bid on my behalf op to the limits, only if necessary, for the following lots. I have read and agree to the Conditions of Sale stated in the present Catalogue. Name Address Client’s code

Date

Phone

Fax

E-mail Please limit my total purchase to Please send my lots to my address

Lot №

Limit (€)

€ YES / NO

Lot №

I will collect my lots from your store

Limit (€)

Lot №

YES / NO

Limit (€)


Lot №

Limit (€)

Lot №

Limit (€)

Lot №

Limit (€)

Payment Credit Card (Visa

or Mastercard

)

Card № Valid until

/

CVV

Signature

Paypal at paypal@karamitsos.gr (Please note that an additional 4% on the total purchase amount must be paid, due to PayPal transaction fees etc.) Cash


SYMBOLS AND ABBREVIATIONS / ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ F FC **, u/m. *, m. (*), mng. o, u. P pu o. g. E S W EL C, cov. Δ PS

See photo plate (b&w) / Βλέπε φωτογραφία (Α/Μ) See color photo / Βλέπε έγχρωμη φωτογραφία Unmounted mint / Ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα Mounted mint / Ασφράγιστο με σαρνιέρα ή ίχνος σαρνιέρας Mint without gum / Ασφράγιστο χωρίς γόμμα Used, cancelled / Σφραγισμένο Forgery, fake / Πλαστό Postally used / Ταχυδρομημένο κανονικά Original gum / Γνήσια γόμμα Essay of proof / Δοκίμιο Specimen / Δείγμα Wrapper / Περιτύλιγμα (ράπερ) Entire letter / Επιστολή αναδιπλούμενη (χωρίς φάκελο) Cover, envelope / Φάκελος On fragment, on piece / Επί τεμαχίου (χαρτιού ή φακέλου) Postal stationery (card, letter card, print. envelope) /

PPC RP M Hellas Fr. Yv. Mi. SG. AG.PA.

Ταχυδρ. μονόφυλλο (δελτάριο, βραχεία επιστολή, έντυπος φάκελος) Picture postcard / Εικονογραφημένη κάρτα Real photograph, photocard / Φωτοκάρτα, πραγματική φωτογραφία Map / Χάρτης HELLAS Greek catalogue / Κατάλογος ΕΛΛΑΣ FRANGOUDIS Cyprus catalogue / Κατάλογος Κύπρου ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ YVERT & TELLIER French catalogue / Κατάλογος ΙΒΕΡ MICHEL German catalogue / Κατάλογος ΜΙΧΕΛ S. GIBBONS British catalogue / Κατάλογος ΓΚΙΜΠΟΝΣ AGAOGULLARI PAPUÇCIOGLU Turkish Postmarks catalogue /

EST. R, RR wmk. MS var. trans. G F VF B doc. NEWS ENGR MAG EPH BOND MF CF CER LABEL PC PL PE PW PO PP PA

Κατάλογος Τουρκικών Σφραγίδων ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΓΛΟΥ Our estimation / Προσωπική μας εκτίμηση Rare, very rare, etc. / Σπάνιο, πολύ σπάνιο κλπ. Watermark / Υδατόσημο Minitature or souvenir sheet / Μπλόκ φεγιέ Variety / Ποικιλία Transit cancellation / Διαβατική σφραγίδα Good quality or condition / Ανεκτή ποιότητα ή κατάσταση Fine quality or condition / Καλή ποιότητα ή κατάσταση Very fine quality or condition / Πολύ καλή ποιότητα ή κατάσταση Library book / Βιβλίο Document / Έγγραφο Newspaper / Εφημερίδα Engraving / Γραβούρα Magazine / Περιοδικό Ephemera / Εφήμερα Bonds & Certificates / Μετοχές FFC Military Flight / Στρατιωτική Πτήση Crash Flight / Αεροπορικά Ατυχήματα Ceramic / Κεραμικό Label / Ετικέτα Postal Cards / Επιστολικά Δελτάρια Postal Letter Cards / Βραχείες Επιστολές Postal Envelopes / Φάκελοι Postal Wrappers / Ταινίες Εντύπων Postal Money Orders / Ταχυδρομικές Επιταγές Parcel Postal Cards / Δελτίο Αποστολής Δεμάτων Aerograms, Air Letters / Αερογράμματα

B/UNC UNC A/UNC XF VF F VG G FDC S TR/S Pn PRF E

Brilliant Uncirculated / Λαμπρό Ακυκλοφόρητο Uncirculated / Ακυκλοφόρητο Almost Uncirculated / Σχεδόν Ακυκλοφόρητο Extra Fine / Εξαιρετική Κατάσταση Very Fine / Πολύ Ωραίο Fine / Ωραίο Very Good / Πολύ Καλό Good / Καλό Fleur de Coin / Κατάσταση Νομισματοκοπείου Specimen / Δείγμα Trial Strike / Δοκιμή Μήτρας Pattern / Μοτίβο Proof / Δοκίμιο Essay / Προσχέδιο

Note: The grading guide we use in this catalogue for the certified coins and banknotes is not our personal estimation but the one established by the internationally approved companies in the field. The “Top grade” characterization is about coins that the moment when this catalogue goes for printing, they have the best grade (compared to other similar coins) given from the two grading companies (NGC & PCGS). Σημείωση: Η κατάσταση που αναγράφεται στα πιστοποιημένα νομίσματα και χαρτονομίσματα, δεν αποτελεί προσωπική εκτίμηση, αλλά εκτίμηση της εταιρίας πιστοποιήσεων. Ο χαρακτηρισμός “Top grade” αφορά σε νομίσματα τα οποία, την ώρα που αυτός ο κατάλογος εκτυπώνεται, κατέχουν τον μεγαλύτερο βαθμό (σε σύγκριση με άλλα παρόμοια νομίσματα) από τις 2 εταιρίες πιστοποίησης (NGC & PCGS).


ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Όλοι οι λαχνοί περιγράφονται προσεκτικά και πωλούνται ως γνήσιοι και αυθεντικοί εκτός αν περιγράφονται άλλως. Ο αγοραστής μπορεί να απορρίψει το λαχνό και να τον επιστρέψει εντός 7 ημερών (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) απο την λήξη της δημοπρασίας, αν αποδείξει ότι δεν είναι γνήσιος ή ότι περιγράφηκε λανθασμένα. Οι λαχνοί πρέπει να επιστρέφονται όπως παραλήφθηκαν αρχικά, χωρίς καμμία διαφοροποίηση. Λαχνοί που εξετάσθηκαν προηγουμένως από τους υποψηφίους αγοραστές δεν επιστρέφονται. Επίσης δεν επιστρέφονται λαχνοί που αγοράσθηκαν στην Αίθουσα μετά την έξοδο των αγοραστών από αυτή. Οι αγοραστές δεν έχουν το δικαίωμα επιστροφής μικτών λαχνών, συλλογών, λαχνών που έχουν ελαττώματα σε μικtροαξίες, καθώς και φωτογραφημένων στον κατάλογο λαχνών, για ελαττώματα ορατά στη φωτογραφία (κεντράρισμα, περιθώρια, οδόνττωση). Όταν η αξία του λαχνού είναι στη σφραγίδα και όχι στο γραμματόσημο, ο λαχνός δεν μπορεί να επιστραφεί για ελάττωμα του γραμματοσήμου. Κάθε λαχνός περιέρχεται στον πλειοδότη, που προσφέρει την υψηλότερη τιμή. Σε περίπτωση ίσων ταχυδρομικών προσφορών, πλειοδότης θεωρείται αυτός που η προσφορά του έφθασε πρώτη στα Γραφεία μας. Τηλεφωνικές εντολές αγοράς γίνονται δεκτές από γνωστούς πελάτες, πρέπει όμως να επικυρωθούν γραπτώς. Πριν από την έναρξη της πωλήσεως ή την ημέρα της δημοπρασίας (για γραπτές προσφορές), η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποσύρει λαχνούς, να διαχωρίσει λαχνούς σε δύο ή περισσότερα μέρη ή να συνενώσει δύο ή περισσότερους λαχνούς. Μεγάλοι λαχνοί μπορεί να μην μεταφερθούν για viewing στην Αθήνα ή να μεταφερθούν κατ’επιλογή. Viewing λαχνών, που δεν μεταφέρονται στην Αθήνα, μπορεί να γίνει στα γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Προσφορές γίνονται δεκτές έως 2 ώρες πριν από την έναρξη της δημοπρασίας. Η πληρωμή πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το τέλος της δημοπρασίας στην Αίθουσα ή εντός 10 ημερών από την παραλαβή των λαχνών ή του τιμολογίου (για πελάτες Εξωτερικού). Σε αγοραστές εντός Ελλάδος οι λαχνοί αποστέλλονται επί αντικαταβολή και σε γνωστούς πελάτες χωρίς προπληρωμή, για πληρωμή αμέσως μετά την παραλαβή των λαχνών. Αν η πληρωμή καθυστερήσει πέραν των 10 ημερών, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιβαρύνει το λογαριασμό με το νόμιμο επιτόκιο. Η κυριότητα των λαχνών παραμένει στον πωλητή, μέχρις ότου αποπληρωθεί ο λογαριασμός. Συμμετοχή αγοραστού στη δημοπρασία μπορεί να αποκλεισθεί, αν κατά την κρίση του πωλητού, ο αγοραστής δεν εκπληρώνει τους όρους της καλής πίστεως. Η ταχυδρόμηση των λαχνών ή του τιμολογίου γίνεται στην διεύθυνση, που φαίνεται στο έντυπο προσφορών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή. Η απόδειξη παραλαβής “Συστημένου” του Ταχυδρομείου αποτελεί για την Εταιρία και απόδειξη παραλαβής του υλικού από τον αγοραστή. Στην τιμή κατακυρώσεως προστίθεται ποσοστό 18% για προμήθειά μας και επί πλέον ο αναλογών ΦΠΑ επί της προμήθειάς μας. Όλες οι τιμές στόν κατάλογο είναι σε ΕΥΡΩ. Απούλητοι λαχνοί με τιμή εκκίνησης “OFFER” δεν διατίθενται προς πώληση μετά τη λήξη της δημοπρασίας. Η τιμή πώλησης των λαχνών με την ένδειξη “OFFER” ορίζεται από το ποσό της προσφοράς, με κατοχύρωση του λαχνού στην υψηλότερη. Ο πλειοδότης (είτε βρίσκεται στην Αίθουσα, είτε έχει καταθέσει την προσφορά του μέσω τηλεφώνου/email) είναι υπεύθυνος για την εξόφληση του τιμολογίου, εκτός αν έχει συνεννοηθεί γραπτώς ειδάλλως με την Εταιρία. Οποιοσδήποτε λαμβάνει μέρος στη δημοπρασία είναι γνώστης των προαναφερομένων όρων και τους αποδέχεται πλήρως. Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τίθεται στην κρίση και δικαιοδοσία του αρμοδίου Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.

CONDITIONS OF SALE All descriptions are reliable and accurate and the lots are sold as genuine and authentic, unless the contrary is indicated. The purchaser may reject the lot and return it within 7 days (post office date stamp) after the end of the auction, if he proves it is not genuine or incorrectly described. The lots must be returned intact and as originally despatched. Lots which have been examined by the buyers before the auction cannot be returned. Also, lots purchased in the room cannot be returned after leaving the place. Buyers have no right to reject mixed lots, collections containing undescribed items, or described as having defects. Any illustration is part of the description and items cannot be returned for defects visible in it. When the value of a lot lies in the cancellation and not in the stamp, any defects of the latter shall not be a reason for rejecting the lot. The highest bidder shall prevail. In case of equal mail bids, the earlier arrived will be considered as succesful. Telephone bids are acceptable, but should be confirmed in writing. Before start selling or the date of the auction the Auctioneer has the right to withdraw any of the lots, to divide it into two or more parts, or to join two or more lots into one. Large lots may not be available for viewing in Athens unless especially selected. Viewing of those unavailable lots is still possible in our offices in Thessaloniki. Bids should be received at least 2 hours before the start of the Sale. Payment must be made in full just after the end of the sale in the room, or within 10 days after receipt of our invoice. Foreign buyers can pay by credit card (we accept Visa and Mastercard) or by Bank Cheque, personal cheque and money order in foreign currency or in euro. Interest shall be payable by the purchaser on any overdue account. The Auctioneer has a descretion to waive payment of the interest. Title shall remain to A. KARAMITSOS until payment in full is received. Any buyer could be excluded if he is not a person of good faith, according to the Auctioneer’s opinion. The invoices and the lots will be mailed to the address given on the bidding form. Postage and insurance is charged to the buyers. The receipt for “Registered” letter by the Post Office constitutes delivery receipt for the Auctioneer. A 18% buyer’s commission will be added to the “hammer price” for each lot, plus the respective Value Additive Tax (VAT) on our commission. All prices expressed in the catalogue and all bids are in euro, unless otherwise is stated. Unsold lots with starting price “OFFER” are not available for sale after the end of the auction. The sale price of lots marked as “OFFER” is defined by the highest offer, highest bid wins the item at said price. The bidder (either via mail or in the room) is responsible for the invoice’s payment, unless otherwise aggreed, in writing, with the company. Anyone who will take part in this Auction is familiar to the conditions of sale and accepts them. Any dispute shall be subject to the jurisdiction of the competent Court in Thessaloniki, Greece.


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1001

1002

1003

1005

1006

1004

1007

1008

1010

1009 1011

1012

SMALL HERMES HEAD BELGIAN PRINT 1001

25l.blue+50l.green-grey+1dr.grey (all imperfor.,ovpt.”SPECIMEN”),m. (Hellas 66d+68d+69b).Excellent quality for SPECIMEN.

S

150 €

1002

Belgian print, complete set of 9 values, used. Superb. (Hellas 61/69-197E).

o

70 €

1003

2l. bistre in horizontal pair with good and large margins, u. Extramely rare. (Hellas 62-320 euro).

o

90 €

1004

25l. blue, m. VF. (Hellas 66).

*

50 €

1005

2 x 40l. violet + 5l. green + 10l. orange (Athens printings) on small fragment canc. “ΤΡΙΚΚΑΛΑ (168)*15.ΙΑΝ.92” (typ.IIa, month inverted). (Hellas 67+74+75a).

1006

50l. green-grey with medals background horizontally laid, u. VF. (Hellas 68b).

1007 1008

16 € o

8€

1dr grey, m. (just trace). Superb. (Hellas 69).

*

30 €

40l. violet + 50l. green-grey + 1dr. grey, all perf. 11 1/2, u. (Hellas 70/72).

o

45 €

1009

1dr. grey perf. 11 1/2 in bl.4, u. VF. (Hellas 72).

o

480 €

1010

40l. violet perf. 11 1/2, m (light trace). VF. (Hellas 70).

*

40 €

1011

25l. blue oily printing perf. 13 1/2, m. RR. Hellas 66(cE).

*

80 €

1012

50l. green-grey perf. 13 1/2 in left marginal bl.4. One stamp hinged, the rest u/m. (Hellas 68E).

**/*

50 €

1


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1016

1013

1019

1014 1021

1015

1017

1018

1020

1022

ATHENS ISSUES 1013

1l. brown on yellow paper in imperf. bl.4, u/m. Superb. (Hellas 73b-450 E).

**

90 €

1014

5l. deep-green (coarse impression) in u/m bl.4 (pos.74-75/79-80) with WMK. Plate flaws in pos. 74 and 79. Superb and RRR. (Hellas 74b).

**

420 €

1015

5l. green on yellow-brown paper in right marginal bl.4 (pos.59-60/64-65), plate flaw “white dash near the pearl ring in the back of the helmet” (pos.59), Three never hinged stamps. Superb and very rare. (Hellas 74d).

**/*

500 €

1016

10l. red-orange, m. (Hellas 75).

*

10 €

1017

10l. red-orange in bl.4 (pos.11-12/16-17) canc. “ΔΟΜΟΚΟΣ*6.ΦΕΒΡ.91” (type III), plate flaw second “Λ” of “ΕΛΛΑΣ” whitening (pos.16). All stamps with WMK. Rare. (Hellas 75).

o

80 €

1018

20l. rose on yellow-brown (aniline), u/m. Superb. (Hellas 76d).

**

60 €

1019

20l. pale red on soft, thin white paper in pair, m. VF. (Hellas 76f).

*

30 €

1020

25l. deep indigo blue, m. (just trace). Superb. (Hellas 77a).

*

50 €

1021

25l. ultramarine in marginal strip of 3, the middle stamp with m. and WMK. VF. (Hellas 77b).

**/*

200 €

1022

1l. chocolate in marginal bl.20, 18 stamps u/m. VF. (Hellas 78).

**/*

120 €

2


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1023

1024

1027

1025

1026 1023

10l. orange perf. 11 1/2 in u/m bl.4 (pos.44-45/49/50). Plate flaws “small notch on the 1 of the right 10” (six per sheet) and “white spot over the middle of the helmet” (once in each sheet of 300), both in pos.45. VF and R. (Hellas 80a).

**

290 €

1024

20l. red (oily printing) in right marginal pair perf. 11 1/2, imperforate between. Left stamp u/m. R. (Hellas 81cd).

**/*

250 €

1025

25l deep indigo perf. 11 1/2, m. VF. R. (Hellas 82a-260E)

*

80 €

1026

1l brown-grey (paper A), 20l rosy-red (paper A), 2l pale bistre and 40l violet, all perf. 13 1/2. On 40l value upper pair m. all the rest u/m. Excelllent set in a very good price.(Hellas 83/84+107/108-3100E++).

**/*

500 €

1027

1l. brown-grey in bl.20 (upper part of pane), 17 stamps u/m. (Hellas 85a).

**/*

80 €

3


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1028

1029

1028

1l. brown-black in u/m sheet of 50. (Hellas 85c).

**

200 €

1029

1l. brown-black in bl.35 (2 blocks of 20+15 stamps). Canc. with “ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ*11 ΦΕΒΡ. 1896”. (Hellas 85c800 euro).

o

100 €

4


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1032

1030 1034

1031

1033

1035 1030

2l. brown-bistre in marginal bl.10 (pos.231-235/263-240), 9 stamps u/m. VF. (Hellas 86a).

1031

5l. deep green in bl.4, upper pair u/m. (Hellas 87b).

**/*

30 €

**

100 €

1032

5l. green, with double impression, m. VF. (Hellas 87d).

*

50 €

1033

10l mustard in bl.15, canc. “ΠΑΤΡΑΙ*22 ΑΥΓ. 95”, pos.271-275/281-285. Plate flaws on pos.271+273. Thin on two stamps. Cachet “ΕΦΕ” on reverse. Catal.1760eur. (Hellas 88).

o

350 €

1034

10l. red-orange, m. VF. (Hellas 88a).

*

60 €

1035

10l. yellow-orange in bl.6, one of the stamps with thin, canc. “ΠΑΤΡΑΙ*ΤΑΧ. ΔΕΜΑΤΑ” (type V). (Helllas 88b). F-VF.

o

30 €

5


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1036

1037

1038

1039

1040

1042

1041

1036

20l. red in u/ upper right corner bl.6 (3x2) with oval cachet “ΕΛΕΓΧΟΣ”. (Hellas 89-900E).

1037

20l. light red (paper D) in bl.15 (pos. 151/165). Plate flaw pos. 151. Canc. “ΑΡΤΑ*10 ΟΚΤ. 94” (type V). (Hellas 89b).

**

150 € 90 €

1038

25l. light blue, good margins, m. (Hellas 90). VF.

*

20 €

1039

25l. blue (fine impression), imperforate, heavy m. (Hellas 90c).

*

70 €

1040

25l. pale violet (paper D) in bl.4, u. (Hellas 91b).

o

18 €

1041

Registered double weight cover fr. with 25l. violet on cardbroad with “light double impression”, because of sliding, posated from “ΒΟΛΟΥ*23 ΦΕΒΡ. 94”, via AMB. LECCE-FOGGIA*12 3 94”, arr. “DUSSELDORF*14.3.93” (Wrong year). VF. (Hellas 91c).

C

40 €

1042

40l violet in upper left corner bl.4, lower right stamp with WMK. Three never hinged stamps. Very fine. (Hellas 92).

**/*

380 €

6


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1043

1044 1047

1048 1045

1046

1049 1043

1050

1051

1052

1dr. grey imperforated merginal, tiny trace of hinge. SUPERB QUALITY. (Hellas 94a).

*

120 €

1044

5l. green in bl.10, u/m. (Hellas 97 300euro+). Superb.

**

90 €

1045

5l. yellow green in lower marginal hprizontal pair with watermark “ΧΑΡ”, m. VF. and rare. (Hellas 97a).

*

20 €

1046

20l. red oval Large Head cover fr. with 5l. emerald, posted from “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*3 ΜΑΡΤ.”, arr. “BLANKENBURG*19.3.96”. VF. R. (Hellas 97c).

C

50 €

1047

10l. mustard perf. 11 1/2, m. (Hellas 98).

*

20 €

1048

10l. red-orange perforated, m. VF. R. (Hellas 98a).

*

80 €

1049

20l. light red on thick paper perf. 11 1/2 in left marginal bl.4. One stamp hinged. (Hellas 99b).

**/*

180 €

1050

25l. light blue with perf. 11 1/2, m. (Hellas 100 - 90E).

*

20 €

1051

40l. violet in perf. 11 1/2 in pair. Both stamps with Watermark, m. R. (Hellas 102).

*

130 €

1052

1dr. grey (paper D) with 11 1/2 perforation, m. VF. (Hellas 104a - 450 euros catalog value).

*

160 €

7


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1054

1053

1057

1055

1059

1058

1056

1053

4x40l. violet, violet-red, violet on cardboard and violet on cardboard with WMK, all perf. 13 1/2, m. Very difficult to be collected. (Hellas 108+108a+108b+108bvar-650E++).

*

200 €

1054

3x40l. violet, violet-red and violet on cardboard, all perf. 13 1/2, u. (Hellas 108+108a+108b-135E).

o

36 €

1055

5l. red, 10l. green and 10l. red, all oily printings, in marginal pairs. 5l. red mint, the rest never hinged. (Hellas 97Ba+98Ba+98Bba).

*/**

60 €

1056

5l. pale green in full sheet of 50, u/m. VF. (Hellas 123).

**

200 €

1057

5l. pale green in u/m bl.4. (Hellas 123-50E).

**

15 €

1058

Open cover fr. with 5l. pale green canc. “ΠΑΤΡΑΙ*28.ΙΟΥΝ” to San Francisco. (Hellas 123).

C

20 €

1059

5l. deep olive-green, m (extremely light trace of hinge). Superb. (Hellas 123d-140 euros).

*

45 €

8


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1060

1062

1061

1065

1063

1064

1066 1067 1060

10l. orange in pair, m. VF. (Hellas 124).

*

8€

1061

10l. yellow-orange in bl. 4, u. (Hellas 124a-120 euro).

o

40 €

1062

20l. deep red in bl.10, u/m. Superb. (Hellas 125a-600 euro).

**

120 €

1063

20l rose (fine impression) in bl.6, canc.”ΘΗΡΑ*22.ΙΑΝ.900”, u.(Hellas 125b).Superb.

60 €

1064

20l. grey-rose in bl.4, m. (Hellas 125d-450 euro).

*

120 €

1065

20l. grey-deep red in pair, m. Superb. (Hellas 125e-340 euros).

*

85 €

1066

5l. green with perforation 11 1/2, and cancelled by commemorative red cancellation of 20th century “ΑΘΗΝΑΙ1*5 ΙΑΝ. 1901”. (Hallas 129).

o

15 €

1067

5l. emerald (fine print.) (perforat.11 1/2) in bl.10 (5x2,wide margins at both sides).Two stamps m. (Hellas 129b).Rare.

*

450 €

9


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1070 1068

1074

1069

1072

1071

1073

1076

1075 1077

1068

5l. deep olive-green in marginal strip of 5, imperforated between, m. VF. (Hellas 129dk).

*

180 €

1069

2x20l. red with “Amfissa” perforation, canc. “ΑΜΦΙΣΣΑ (45)*17 ΣΕΠΤ. 94” and “ΙΤΕΑ*5 ΜΑΡΤ. 94”. RR. (Hellas 99A).

o

30 €

1070

10l. yellow-orange with “Akarnania” perforation 7 3/4 x 8 1/2, canc. “ΒΟΝΙΤΣΑ”. RR. (Hellas 130Aa).

o

20 €

1071

”Akarnania” perforation, 10l. mustard in pair, u. VF. (Hellas 130Ab).

o

30 €

1072

20l. grey rose with 9 1/2 x 9 1/4 perforation, canc. with “ΑΣΤΑΚΟΣ*17 ΙΑΝ. 901”. (Hellas 131Ab).

1073

20l. rose with “Akarnania” perforation 9 1/4 x 8 3/4, canc. “ΒΟΝΙΤΣΑ*26 ΑΠΡ. 1899” (type V). VF. (hellas 131Ac).

o

20 €

1074

20l. deep grey-red with perforation “Akarnania”, canc. “ΑΣΤΑΚΟΣ” (type V). (Hellas 131Ae).

o

25 €

1075

10l. yellow-orange in left marginal pair with perf. 13 1/2, canc. “ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ*10 ΙΑΝ. 900”. Rare. (Hellas 130Fa).

o

150 €

15 €

1896 FIRST OLYMPIC GAMES 1076

1896 Olympic Games, complete set of 12 values, m. (Hellas 109/120).

*

650 €

1077

1896 Olympic Games, complete set of 12 values, u. VF. (Hellas 109/120).

o

350 €

10


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1079

1080

1078 1083

1082

1081

1078

1l. 1896 Olympic Games in u/m full sheetlet of 25. Inscription H.1603. (Hellas 109).

**

160 €

1079

2l. 1896 Olympic Games in u/m bl.10 in light colour shade. Superb. (Hellas 110).

**

20 €

1080

Railroad canc. “ΤΡΙΠΟΛΙΣ-ΑΘΗΝΑΙ” and “ΑΘΗΝΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ” (type V) on 2l. and 5l. 1896 Olympic Games in pairs. VF. (Hellas 110+111).

o

20 €

1081

20l. red oval Hermes head envelope franked with additional 2l. 1st Olympic Games in strip of 3 plus 5l. pale green and posted from “ΑΘΗΝΑΙ-5*26 ΦΕΒΡ. 1899”, arr. “ROMA*13.3.99”. Very nice mixed frankind. (Hellas PC1a+110+123).

C

700 €

1082

5l. 1896 Olympic Games in u/m full sheetlet of 25. Two margins. (Hellas 111).

**

150 €

1083

5l. 1896 Olympic Games in strip of 4 canc. “ΜΟΛΑΟΙ” (type V). (Hellas 111).

o

30 €

11


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1085

1084

1090

1086

1087

1088

1089

1091

1084

20l. 1896 Olympic Games in u/m bl.4. (Hellas 113-600E).

**

150 €

1085

Canc. “ΑΓΡΙΝΙΟΝ”, “ΑΡΤΑ”, “ΑΣΤΡΟΣ” and “ΑΧΑΙΑ” (type V) on 4X20l. 1896 Olympic Games. (Hellas 113).

o

10 €

1086

Canc. “ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ*20.ΑΠΡ.?” (type IIa) on 20l. 1896 Olympic Games. R. (Hellas 113).

o

30 €

1087

Canc. “ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ*1.ΙΟΥΛ” (type III) var without year on 20l. 1896 Olympic Games. (Hellas 113).

o

5€

1088

Canc. “ΜΕΝΙΔΙΟΝ (180)” in blue (type IIa) on 20l. 1896 Olympic Games. RR. (Hellas 113).

o

20 €

1089

Canc. “ΚΟΝΙΣΤΡΑΙ*30.ΔΕΚΕΜ.96” in blue (type III) on 20l. 1896 Olympic Games. (Hellas 113).

o

15 €

1090

Registered cover fr. with 2x25l. 1896 Olympic Games canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ*27.ΝΕΟΜ...” to Firenze Italy. Receivers name cut out. (Hellas 114).

C

140 €

1091

40l. 1896 Olympic Games in sheetlet of 10 without margins. “ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ” on reverse (3 strikes). 3 stamps hinged, the rest u/m. RRR. (Hellas 115).

**/*

450 €

12


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1092

1097

1093

1098

1102 1092

1094

1099

1103

1095

1096

1100

1104

1101

1105

10dr 1896 Olympic Games canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*10.ΟΚΤ.1896”. Superb and Rare. (Hellas 120).

1106 o

250 €

OLYMPIC YEAR (25 MARCH to 31 DECEMBER 1896) 1093

25l. 1896 Olympic Games canc. “ΑΘΗΝΑΙ-1*25.ΑΠΡ.1896”. (Hellas 114).

o

3€

1094

”ΠΑΤΡΑΙ*4 ΜΑΙΟΣ 96” on 20l.

o

3€

1095

”ΓΑΣΤΟΥΝΗ*3 ΙΟΥΝ. 96” on 20l. 1st Olympic Games.

o

3€

1096

Canc. “ΠΥΡΓΟΣ*1.ΙΟΥΛ.1896” on 20l. 1896 Olympic Games. (Hellas 113).

o

3€

1097

20l. 1896 Olympic Games canc. “ΜΕΛΙΓΑΛΑ*6.ΙΟΥΛ.96”. (Hellas 113).

o

15 €

1098

20l. 1896 Olympic Games canc. “ΛΑΥΡΙΟΝ*2.ΑΥΓ.96” (type III). (Hellas 113).

1099

2dr 1896 Olympic Games canc. “ΑΘΗΝΑΙ-7*13.ΣΕΠΤ.1896”. VF. (Hellas 118).

o

30 €

1100

1dr 1896 Olympic Games canc. “ΑΘΗΝΑΙ-7*17.ΟΚΤ.1896”. (Hellas 117).

o

10 €

1101

Type III “ΑΓΟΥΛΙΝΙΤΣΑ*20 ΟΚΤ. 96” (date inverted) on 20l. 1st Olympic Games stamp.

o

1102

Canc. “ΑΘΗΝΑΙ*30.ΝΟΕΜ.1896” on 25l. 1896 Olympic Games. (Hellas 114).

1103

1dr 1896 Olympic Games canc. “ΑΘΗΝΑΙ-7*2.ΔΕΚΕΜ.1896”. VF. (Hellas 117).

3€

5€ 3€

o

10 €

40 €

OVERPRINTS ON HERMES HEADS & 1896 OLYMPICS 1104

1900 Small Hermes Heads surcharges, complete set of 4 values, m. VF. (Hellas 133/136).

*

1105

20l./25l. light blue 1900 Small Hermes Heads Surcharges, triple surcharge, m. (Hellas 133d).

*

27 €

1106

20l./25l. deep blue 1900 Small Hermes Heads Surcharges, double surcharge, m. RR. (Hellas 133ic-733E).

*

150 €

13


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1107

1108

1109

1114

1110

1111

1115

1112

1116

1117

1113

1107

20l./25l. deep indigo blue 1900 Small Hermes Heads Surcharges in right marginal pair, m. Black vertical line on right stamp. VF and R. (Hellas 134b).

*

150 €

1108

1900 Small Hermes Heads surcharges, 1dr/40l. deep violet on cardbroad imperforated, u. Superb. (Hellas 136c).

o

5€

1109

1900 “Small Hermes Heads Surcharges” complete set of 4 values with perf. 11 1/2, m. (Hellas 139/142).

*

50 €

1110

1900 Small Hermes heads surcharges, 20l/25l. light blue in perf. vertical pair (37/42), m. Var. “pair imperforate between”. Plate flaw pos.42. VF. (Hellas 139i).

*

20 €

1111

1dr/40l. violet 1900 Small Hermes Heads Surcharges perf. 11 1/2 in vertical pair imperforate between, m. (Hellas 142d).

*

15 €

1112

1900 Small Hermes Heads surcharges, complete set of 2 values perf. 13 1/2, m. (Hellas 145/146).

*

25 €

1113

1900 “Large and small Hermes Heads AM surcharges” issue in complete set of 4, m. Superb. (Hellas 147/150145 euro).

*

50 €

1114

1dr/40l. bistre on blue 1900 Large Hermes Heads “AM” Surcharges (pos.70), distance between “A” and “M” 2.4mm and space 1mm between “ΑΜ” and “ΔΡΑΧΜΗ”, m. RR (Hellas 149g-1100E).

*

400 €

1115

1900 Large Hermes Heads Surcharges, complete set of 5 values, m. (Hellas 155/159A).

*

65 €

1116

30l./40l. bright violet brown in bl.4 (pos. 83-84/93-94), m. (Hellas 155+155A-32+ E).

1117

30l./40l. dull violet-brown 1900 Large Hermes Heads Surcharges in bl.4 (pos.39-40/49-50), space 2mm (pos.40) and “ΑΕΠΤΑ” instead of “ΛΕΠΤΑ” (pos.50), (Mascini 13.W3-N2/W3-ΑΕΠΤΑ). W3-Ν2, one pair per sheet. Lower pair u/m. (Hellas 155A+155b+155d-460E+).

14

* */**

8€ 120 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1122

1118

1120

1121

1119

1125 1124

1123

1118

40l./2l. rose-bistre (1871 issue) 1900 Large Hermes Heads Surcharges, m. VF. (Hellas 156B-240E).

*

80 €

1119

1900 Large Hermes Heads surcharges, 40l/2l. in marginal bl.4 (pos.39-40/49-50, wide and narrow 0), m. Var. “space 2mm” (pos.40) and “ΑΕΠΤΑ” (pos.50). VF. (Hellas 156A+156b+156d - 570 euros).

*

150 €

1120

Registered cover fr. with 20l./25l. light blue 1900 Small Hermes Heads surcharges perf. 11 1/2 and 40l./2l. grey-bistre 1900 Large Hermes Heads surcharges in vertical pair canc. “ΑΘΗΝΑΙ-3*21.ΟΚΤ.1900”, arr. “DRESDEN*7.11.00”. Lower 40l/2l stamp distance 2mm. (Hellas 139+156+156b).

1121

50l/40l. grey-bistre 1900 Large Hermes Heads surcharges in left marginal bl.4. VF. (Hellas 157A-85E).

1122

120 €

**/*

20 €

50l./40l. rose-bistre 1900 Large Hermes Heads Surcharges (pos.132). Wide “0” and space 2mm, m. Three stamps per sheet. (Hellas 157Cb-90E).

*

30 €

1123

Registered cover fr. with 25l. light violet SHH + 50l/40l. grey-bistre (wide 0) and posted from “ΣΥΡΟΣ*10 ΝΟΕΜ 1900”, arr. “GIBRALTAR REGISTERED*12 DI 00”. Very RARE destination. RRR. (Hellas 126+157A).

C

50 €

1124

1900 Large Hermes Heads surcharges, 3dr/10l imperforated, u. Var. “space 1 1/2mm”. Superb. (Hellas 158a - 68 euros).

o

20 €

1125

5dr/40l. grey-mauve on blue 1900 Large Hermes Heads Surcharges in u/m bl.4 (pos.5-6/15-16). Superb. (Hellas 159I-1625E).

**

480 €

15


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1126 1127

1128

1133

1129

1130

1132

1131

1135

1136

1134

1126

5dr/40l. mauve on blue 1900 Large Hermes Heads Surcharges, space 3 1/2 (pos.145), u/m. Signed Bolafi. (Hellas 159AIc-2400E).

**

700 €

1127

30l./40l. bright violet brown in bl.4 (pos. 51-52/61-62), m. (Hellas 160A+160Aa-117 E).

*

30 €

1128

1900 Large Hermes Heads surcharges, 40l/2l. (narrow 0), u. Var. “space 1 1/2mm” and “Broken right leg of Π” (pos.107). (Hellas 161aC - 80 euro).

o

20 €

1129

50l./40l. rose-bistre 1900 Large Hermes Heads Surcharges (pos.57) perf. 11 1/2, with Grooms characteristic “0” No.27, m. R. (Hellas 162B).

*

30 €

1130

1900 Large Hermes Heads surcharges, 5dr/40l. greyish magenta on blue, m. Var. “a checal overprint”. VERY FEW KNOWN. VF. (Helas 164B - 600++ euros).

*

180 €

1131

1901 “First Olympic AM surcharges” issue in complete set of 5 values, the 1dr./5dr. is missing part of “Ρ”, m. (Hellas 165/169).

*

150 €

1132

5l./1dr 1901 First Olympics “AM” Surcharges, var double syrcharge. Certificate Zeis (1987), m. (Hellas 165a).

*

80 €

1133

25l./40l. with additional surcharge “AM ΛΕΠΤΑ 50” in black with wide “0”, u. (Hellas 166b).

*

120 €

200 €

1901/02 FLYING MERCURY & A.M. 1134

Fl.Mercury, black or pale grey essays air in bl.4, 13 values (only 1dr is missing). 5l. in both I+II types. Very nice lot.

E

1135

2x1l. Fl.Mercury on normal paper in red-brown and in ultramarine in imperforate singles. With WMK.

E

10 €

1136

Color proof of 2l. Fl.Mercury on thick paper in brown color in imperforate pair. Without WMK.

E

20 €

16


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1138

1137

1140

1141 1142

1139 1144

1143

1137

Color proof of 3l. Fl.Mercury in red-brown color in imperforate bl.4. With WMK.

20 €

1138

Final proof of 5l. Fl.Mercury (type I) on very thin paper in imperforate bl.6. With WMK.

E

20 €

1139

1dr Fl.Mercury black essay in bl.10 (right marginal) with full WMK “PERKINS BACON & CO LTD”.

E

200 €

1140

1901 Fl. Mercury, complete set of 14 values on thick paper plus 40l. in type II, m. Several stamps with heavy hinge. (Hellas 170/183+178a-220E).

*

50 €

1141

1901 Fl.Mercury. 1l. perforated 11 1/2 (thin paper, type II), u/m. R. (Hellas 170Bb - 315 euros).

**

100 €

1142

5l. Fl.Mercury on thin paper (type I) in blue color in imperforate bl.4, mng. (Hellas 173Aba).

(*)

100 €

1143

1901 Fl.Mercury, 5l. green (thin paper, type II) in imperforated bl.4, 2 stamps u/m. (Hellas 173Ba - 54 euros).

**/*

15 €

1144

1901 Fl.Mercury. 30l. (thin paper) in corner bl.4, bottom pair u/m. VF. (Hellas 177A - 150 euros).

**/*

35 €

17


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1145 1148

1146

1149

1147

1150

1151

1145

40l. Fl.Mercury in type I+II pair, m. (Hellas 178b-180E).

*

45 €

1146

1dr Fl. Mercury on thin paper in imperforate single copy, m. (Hellas 180Ak).

*

30 €

1147

1902 Metal value issue, 25l. grey PROOF in imperforated bl.6 on thin paper.

E

30 €

1148

1902 Metal value, complete set of 5 values, u/m. (Hellas 184/188-760E).

**

300 €

1906 SECOND OLYMPIC GAMES 1149

Plate proofs for 10l. pair, 20l. and 2dr singles on two different types of paper.

E

80 €

1150

1906 “Olympic games” issue in complete set of 14 values, u/m. (Hellas 189/202).

**

300 €

1151

1906 “Olympic games” issue in complete set of 14 values, m. (Hellas 189/202-600 euro).

*

150 €

18


Public Auction 625

1152

www.karamitsos.com

1153

1154

1155 1152

10l. 1906 Olympic Games in imperforate bl.4, mng. (Hellas 193a).

(*)

100 €

1153

20l. 1906 Olympic Games in u/m vertical imperforate pair. Thin on one. (Hellas 194a).

**

200 €

1154

1dr 1906 Olympic Games in u/m vertical imperforate pair. Thin in lower stamp. (Hellas 199a).

**

250 €

E

500 €

1911 - 1923 ENGRAVED & LITHOGRAPHIC ISSUES 1155

Die proofs for 2x3l. in red, carmine and deep ultramarine, 4x25l. in blue, bronze, ultamarine and carmine, 5x3dr in ultramarine, carmine, blue, red and bronze, 2x50l. in carmine and green and 3x25dr in bronze, blue and silver. Rare and very impressive lot.

19


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1158

1157 1156

1159

1162

1160

1163

1161

1164

1156

1911 Engraved issue, 3 PROOFS in black colour on cardbroad, without value, 1 l. and 10l.

E

1157

1911 Engraved issue, FINAL PROOF of 10l. in corner bl.4 on thin paper.

E

50 €

1158

1911 Engraved issue, PROOF of 25l. in bl.4 on cardbroad in colour similar with the 20l.

E

80 €

1159

1911 Engraved issue, colour PROOF of 30l. in marginal bl.4.

E

100 €

1160

1911 Engraved issue, colour PROOF of 40l. in bl.4 on thin paper.

E

100 €

1161

25dr Engraved in black color on thin paper in bl.4.

E

30 €

1162

1911 Engraved issue, complete set of 16 values, m. (Hellas 203/218)

*

180 €

1163

1911 Engraved issue, 25l. in marginal imperforate pair, m. (Hellas 209b).

*

60 €

1164

1911 Engraved issue, FINAL PROOF of 10dr. in marginal strip of 4 on thin paper.

E

80 €

20

480 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1172

1171

1173

1165

Lithographic issue (4th period) plus 1918-23 new values, complete set of 10+8 values, u/m. (Hellas 219D/228D+390/397).

**

45 €

1166

80l. 1923 litho in u/m imperforate pair. (Hellas 391a-180E).

**

50 €

1167

1dr litho in u/m left marginal bl.6 with the horizontal perforation displaced upwards. (Hellas 392).

**

70 €

1168

2dr litho in u/m right lower corner bl.6 with the horizontal perforation displaced upwards. (Hellas 393).

**

70 €

1169

3dr 1919 litho with intense perforation of the horizontal perforation, u. (Hellas 394).

o

10 €

1170

1926 Vienna litho issue, 40l. in strip of 3 cancelled with telegraphic canc. “ΤΗΛ.ΓΡ.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ*26 ΝΟΕ. 26”. R. (Hellas 465).

o

15 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP 1171

”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt in black (read. up), complete set of 22 values, m. VF. (Hellas 229/250-830E).

*

250 €

1172

1l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) in u/m strip of 3, var “Δ_ΟΙΚΗΣΙΣ” on middle stamp. (Hellas 229+229B-34E).

**

8€

1173

1l. Litho in vertical strip of 3, u. Additional error “only upper half of Ι printed” on middle stamp. (Hellas 230+230Σ33).

o

5€

21


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1174

1178

1175

1179

1180

1177

1176

1181

1186 1182

1183

1184

1185

1174

3l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) in two pairs, on one “ΕΛΛΗΝ_ΚΗ”, while large “E” on the other pair. Stamps with errors u/m. (Hellas 233K+233+233A-43E).

**/*

8€

1175

5l. litho (2nd period) ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ in black (read. up), var double ovpt and additional printing error letter “Δ” without left corner, m. (Hellas 235aΣ38).

*

15 €

1176

10l. litho ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up), var double ovpt. Also add. ovpt error long letter “Ι” in “ΟΙ”, u/m. Superb. (Hellas 237aΣ16).

**

30 €

1177

25l. Engrave, u/m. Var. “double overprint”. VF. (Hellas 240a).

**

15 €

1178

25l. engrave WITHOUT overprint, but written by hand with red pen “ΕΔ” and cancelled with “ΣΙΑΤΙΣΤΑ*2 ΜΑΙ. 14”. RRR.

o

30 €

1179

30l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) in pair, var “Δ_ΟΙΚΗΣΙΣ” on right stamp sign. ZEIS, stamp with var u/m. VF. (Hellas 242+242B-50E).

*/**

15 €

1180

1dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up), var “ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ” instead of “ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ”, m. (Hellas 245C).

*

15 €

1181

2dr. red-orange Engraved corner (printing I), u/m. Var. “long letter Ι on ΔΙ”. Superb. (Hellas 246dΣ15).

**

100 €

1182

5dr. grey-blue Engraved stamp with 1912/1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt, m. (Hellas 248d - 60E). VF.

*

18 €

1183

10dr. with “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣlΣ” black overprint (reading up), very light hinged, (Hellas 249-280 euro).

*

60 €

BLACK OVPT.READING DOWN 1184

2l. engraved, u. Var. “long letter Ι in ΔΙ”. (Hellas 253Σ15).

o

OFFER

1185

3l. with “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” black overprint (reading down), with var. letter “Δ” without left corner, u/m. (Hellas 254 Σ38)

**

10 €

1186

10l. in marginal bl.4 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” black over. (reading down). Signed by Cosmopoulos, u/m. Superb and Extremely rare. (Hellas 257).

**

800 €

22


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1187

1188

1190

1192

1189

1191

1193

1194

1195

1196

1197

1187

10l. litho ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. down), var large “E”, u/m. (Hellas 258K-60E).

**

15 €

1188

1dr. Engraved stamp ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read.down) printed on folded paper, used. (Hellas 266).

o

25 €

Cover fr. with 25l. litho ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in red (read.up) canc. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ*4.ΙΟΥΝ.13” to Wien. (Hellas 275).

C

10 €

1190

25l. Litho in marginal pair, u. Var. “ΕΛΛΗΝ_ΚΗ” on 2nd stamp. (Hellas 275+275A - 27 euros).

o

6€

1191

50l. litho ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in red (read. up), add. printing error long letter “Ι” in “ΣΙΣ”, m. (Hellas 277Σ17).

*

3€

1192

1912-1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” red overprint (reading up) on 1dr. Egrave, u. Var. “displaced vertical perforation”. (Hellas 278).

o

OFFER

RED OVPT.READING UP 1189

1193

3dr. with “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” red overprint (reading up), with var. long letter “Ι” in “ΔΙ” u. VF. (Hellas 280 Σ15).

o

25 €

1194

1912-1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 25dr. red ovpt. (reading up) horizontal overprint, u/m. VF. (Hellas 284 - 200 euros).

*

60 €

1195

10l. Litho stamp with 1912/1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” carmine ovpt (read.up), m. (Hellas 293 - 100E). VF. R.

*

30 €

1196

25l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in carmine (read. up), u/m. (Hellas 295-300E).

**

80 €

*

280 €

RED OVPT.READING DOWN 1197

25dr. Engraved stamp of 1912/13 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” red ovpt (read. down), m. (Hellas 289 - 720E).

23


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1198

1202

1199

1203 1200

1201

1204

1205

ΛΗΜΝΟΣ OVPT. 1198

1912-1913 “ΛΗΜΝΟΣ” ovpt in black, complete set of 21 values plus 2dr in red-orange color. 10dr value mint never hinged with the vertical perforation displaced, the rest mint. Very fine set. (Hellas 300/320+316h-440E).

*/**

135 €

1199

1l. engraved in corner copy and 1l. litho in corner pair ovpt in black, both with ovpt inverted, u/m. Superb. (Helas 300a+301a).

**

20 €

1200

1l. litho ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in black in u/m bl.4, var ovpt inverted and “I” instead of “M” on lower right stamp. RR and Superb. (Hellas 301aG).

**

100 €

1201

10l. litho in corner bl.15 ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in black with double ovpt, mng. (Hellas 307b).

(*)

OFFER

1202

50l. engraved ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in red, var “Δ” instead of “Λ”, m. (Hellas 324E).

*

5€

1203

25dr engraved ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in carmine on fragment canc. “ΛΗΜΝΟΣ*28.ΟΚΤ.12”. (Hellas 339-550E).

o

200 €

*

300 €

(*)

60 €

1913 CAMPAING (1912) 1204

1913 “Campaign” issue in complete set of 17 values, m. (Hellas 340/355-1170 euro).

1205

1913 “1912 Campaign”, 1l. in imperforate pair, mng. Thin spot on one. Signed by D.Spanos. (Hellas 340a - 600 euro).

24


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1206

5l. 1913 “1912 Campaign” on paper B in u/m lower marginal imperforate pair. Superb. (Hellas 343ha-270E).

**

60 €

1207

1913 “1912 Campaign”, 3dr. in imperforate bottom marginal pair, mng. (Hellas 352a - 3600 euro).

(*)

500 €

E.T. OVPT. & PROVISIONAL GOVERNMENT 1208

1916 “E T” ovpt, complete set of 17 values, m. (Hellas 357/374-237E).

*

70 €

1209

1l. litho (3rd period) ovpt “E T”, double ovpt, one inverted, m. (Hellas 357c).

*

8€

1210

1916 “ET” overprint, 2l Litho in corner bl.4, u/m. Var. “inverted overprint”. VF. (Hellas 358a).

**

40 €

1211

5l. 1916 “Ε Τ” ovpt, var double ovpt, u/m. (Hellas 361b).

**

27 €

1212

10l. litho 1916 “E T” ovpt in u/m lower marginal bl.4. Lower pair both stamps with double impression. Very high cat. value for this error in u/m bl.4 (9 copies are known with this error up to now). Superb and RRR. (Hellas 362+362e).

**

2000 €

1213

20l. 1916 “E T” ovpt, var double ovpt, one inverted, u/m. (Hellas 363c).

**

100 €

1214

1916 “ET” overprint, 25l. deep ultramarine Litho (paper B) in strip of 3, u. R. (Hellas 365e).

o

60 €

1215

30l. with double “E.T.” overprint and one is “a cheval”, u/m. (Hellas 366a-37 euro).

**

10 €

25


A.Karamitsos

1216

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1217

1221

1220 1218

1222 1216

1219

1224

1223

1916 “ET” overprint, 50l. Litho, m. Var. “double overprint, one inverted”. VF. R. (Hellas 369c).

*

150 €

1217

1dr 1916 “E T” ovpt in u/m left marginal copy, var black perforation. Superb and R. (Hellas 370e-750 E).

**

100 €

1218

1917 Provisional Government, complete set of 17 values, m. 1dr+25dr values with WMK. (Hellas 375/386-370E).

*

80 €

1219

10l. 1917 Provisional Government issue in u/m right marginal bl.6. At right WMK “SPECIAL PO(.....)”. (Hellas 377+377a).

**

8€

1220

25l. 1917 Provisional Government in grey ultramarine color with WMK, m. RRR. (Hellas 378Aa).

*

300 €

1221

10dr 1917 Provisional Government in imperforate pair, m. (Hellas 384b).

*

40 €

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922 OVPT. 1222

1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” overprint in complete set of 58 values all with “SPESIMEN” overprint, some stamps without gum, m. Very rare. (Hellas 398/455-1740euro).

S

420 €

1223

1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt, complete set of 58 values plus 1dr/1dr in ultramarine color, m. (Hellas 398/455+451A).

*

300 €

1224

1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” overprint on 1900/1901 Cretan State issue stamps, complete set of 5 values in bl.4, u/m. Superb. (Hellas 398/402 - 135 euros).

**

25 €

26


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1225

1226

1227

1228

1229

1225

1l./1l.+5l./5l.+10l./10l. 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on 1909/10 Cretan State issue stamps in full sheet of 100. 10l./10l. value separated in 2 bl.50, u/m. (Hellas 412/414-180E++).

**

40 €

1226

1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” overprint, 25l. 1909/10 Cretan state issue, m. Var. “inverted overprint”. (Hellas 416a).

*

20 €

1227

5l./5l.1901 Cretan Post.Due,m.Var.”double ovpt.”. (Hellas 422b).

*

14 €

1228

”ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” on postage due stamps of the 1910 Cretan state in complete set of 6 values, u/m. (Hellas 433/438-28 euro).

**

8€

1229

1923 “ΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” overprint, set up to 50l/50l. in full sheets of 50, u/m. (Hellas 439/444 - 400 euros).

**

80 €

27


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1230

1231

1233

1234

1235 1236

1232

1238

1237

1230

5l./3l. 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on “1912 Campaign” stamp, var double ovpt, sign. DELAKIS, m. (Hellas 439e).

*

25 €

1231

1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” overprint, 10l/20l. Campaign, m. Var. “inverted overprint”. (Hellas 440a).

*

45 €

1232

10l./40l. 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on “1912 Campaign” stamp in u/m bl. 4 on paper “A”. (Hellas 443a).

**

50 €

1233

Overprint on campaign stamps, 3dr/3dr. (paper B), canc. “ΑΘΗΝΑΙ”. VF. RRR. (Hellas 446b).

o

150 €

1234

1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” overprint, 5l/10l. in bl.4 Provisional, m. Var. “inverted overprint”. (Hellas 449a).

*

40 €

1235

5l./1l. & 50l./1dr. of “1900 Cretan State” (Never issued), u/m. (Hellas 456+457).

**

40 €

1236

10l./25l. with “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” overprint (never issued), u/m. (Hellas 458-320euro).

**

60 €

1237

Registered philatelic letter posted from “ΠΑΤΡΑΙ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)*15 ΟΚΤ. 23” to London, fr. with pair 5l./1l. & 10l./20l. & 2x1dr./1dr. (one lilac-blue and one grey-blue) of “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” overprint plus 2dr. lithographic issue. Total franking is 4,15dr. instead of 4dr., required postage for registered letter 1st weight international mail. (Hellas 393+412+440+451+451A).

C

60 €

1238

Letter posted from “ΧΑΝΙΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)*24 ΙΟΥΝ. 1923” to “Paris*10. VII. 23” fr. with two single and on pair 1dr./1dr. “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922”. Total postage 4dr., letter 3rd. weight international mail. (Hellas 451).

C

80 €

28


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1239

1924 - 1944 1239

1931 Landscapes. 3 different PLATE PROOFS, 1 gutter pair, of 50l. in different colours printed by Perkins Bacon & Co. Also, Plate PROOF of 50l. in imperforated bl.4 on FINAL colour.

E

1000 €

29


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1240

1240

30

1927 Landscapes. Colour PROOFS of 1dr. from the final plate in three bl.4 and 1 pair. Also, imperforated vertical pair in final colour.

E

650 â‚Ź


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1241

1241

1931 Landscapes. 4 Final Plate PROOFS of 1dr. and 1 Final PROOF in vertical imperforate pair engraved and printed by Perkins,Bacon and Co. Ltd.

E

1500 €

31


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1242

1243

1244

1247

1245

1249

1246

1248 1250

1251

1252

1242

1927 landscapes, complete set of 14 values, u/m. VF set. (Hellas 467/480).

**

200 €

1243

5l. 1927 Landscapes, var printing, also, on the gum side, u/m. VF and RRR. (Hellas 467d-1500E).

**

300 €

1244

10l. of “1927 Landscapes” in bl.6 on fragment with perforation variety, u. (Hellas 468 var.).

1245

1927 Landscapes, 3x80l. with paper foldings, u. Impressive. (Hellas 473).

o

10 €

1246

1927 Landscapes, 1dr. in verticaly imperforate pair, u/m. Superb. (Hellas 474a - 450 euro).

**

130 €

1247

1dr 1927 Landscapes in upper marginal copy imperforate horizontally, u. (Hellas 474e).

o

100 €

1248

1927 Landscapes, 2dr. in verticaly imperforate marginal pair, u/m. Superb. (Hellas 475a - 2600 euro).

**

800 €

1249

1927 Fabvier complete set of 3 values, u/m. (Hellas 482/484).

**

12 €

1250

1927-1928 Navarino, complete set of 6 values, m. (Hellas 485/490).

*

25 €

1251

1930 Independence, complete set of 18 values, u/m. (Hellas 491/508).

**

80 €

1252

1930 Independence, complete set of 18 values, u. (Hellas 491/508).

o

25 €

32

30 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1253

1255

1254

1256

1260

1258

1259

1257

1261

1253

10l. 1930 Independence in imperforate bl.4. Lower pair u/m. VF and R. (Hellas 491a-800E).

**/*

200 €

1254

40l. 1930 Independence upper marginal imperforate single copy, m. Thin spot at bottom. Originate from a very limited quantity of advertising samples of the printing house Bradbury, Wilkinson & Co LTD. RRRR. (Hellas 493a).

*

200 €

1255

1dr 1930 Independence in right marginal imperforate bl.4, u/m. Superb. (Hellas 497a-1320E+).

**

400 €

1256

1.50dr 1930 Independence in imperforate single copy, u. (Hellas 498a).

o

30 €

1257

8dr 1930 Arkadi, u/m. (Hellas 509).

**

15 €

1258

1932 Surcharges, complwte set of 6 values, u/m. (Hellas 510/515).

**

12 €

1259

1933 Landscapes. 1dr. in bl.4, PROOF of center in black colour, engraved by T.Delarue and Co, Ltd (NEW PLATE), printed by Aspioti.

E

200 €

1260

1931 Landscapes. 10dr. Plate PROOF in bl.4 on final colour engraved by T.DE LA RUE AND Co., Ltd, London. Printed by Aspioti.

E

300 €

1261

1931-35 Landscapes (re-issues), complete set of 8 values, u/m. (Hellas 516/522+517A-700E).

**

200 €

33


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1262 1263

1266

1264

1267

1265 1269

1268

1262

1931-1935 Landscapes, 3dr. in imperforate bl.4, bottom pair u/m. Superb. (Hellas 519a - 4000 euro).

**/*

1200 €

1263

15dr 1934 Landscapes (re-issues) in lower right corner imperforate bl.4. Lower pair u/m. (Hellas 521a5000E++).

*/**

1200 €

1264

1933 Republic issue, complete set of 3 values, u/m. (Hellas 532/525).

**

650 €

1265

1933 “Republic issue”, complete set of 3 values, m. (Hellas 523/525).

*

300 €

1266

1934 Stadium, u/m. VF. (Hellas 526).

**

60 €

1267

1935 Restoration of monarchy, complete set of 5 values, u/m. (Hellas 528/532).

**

8€

1268

1937 Historical issue, the official prospect. Light crease.

Doc

20 €

1269

1937 King George II, complete set of 4 values, u/m. (Hellas 535/538).

**

9€

34


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1270

1272

1273

1277

1271 1274

1275

1276

1270

1939 “Ionian Islands union”, complete set of 5 values, u/m. (Hellas 560/564).

1271

1940 National Youth Organization official prospect for both regulars and airmails.

1278 **

35 €

DOC

50 €

1272

1940 “National Youth organization” in complete set of 10 values, u/m. (Hellas 571/580).

**

260 €

1273

50dr 1942 Landscapes, printed on the gum side, u/m. (Hellas 586c).

**

20 €

1274

2000dr 1944 Landscapes in u/m vertical imperforate pair with background color shifted downwards. (Hellas 592a).

**

25 €

1275

500000dr 1944 Landscapes in u/m vertical imperforate pair. (Hellas 596a).

**

20 €

1276

200000dr 1944 Landscapes in u/m vertical imperforate pair printed on the gum side. (Hellas 597a-180E).

**

40 €

1277

50000+450000/25dr 1944 Childrens camps, double and displaced surcharge, u/m. Impressive. (Hellas 619b).

**

10 €

1278

50l. 1944 New Currency in u/m bl.4. Ovpt “a cheval”. On upper pair only part of the ovpt. R. (Hellas 623).

**

30 €

35


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1279

1280

1284

1281

1282

1285

1283

1286

1945-2013 1279

1dr 1945 Glory, var imperforate pair and double impression, u/m.(Hellas 627b)

**

20 €

1280

5dr 1945 Glory, var imperforate pair and double impression, u/m. (Hellas 627b)

**

22 €

1281

10dr 1945 Glory in u/m imperforate pair with double impression and inverted on the gum side. (Hellas 630b).

**

40 €

1282

20dr 1945 Glory in u/m marginal imperforate pair with double impression. (Hellas 631c).

**

30 €

1283

1945 Glory, 2x100dr. with dislaced perforation, u. 1 with “ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ” on top. (Hellas 633).

o

15 €

1284

20dr.1945 “OXI” in corner (lower-left) bl.4,u/m.Var.”imperforate” & “double printing”.Also,strong decalque printing. (Hellas 635a+b var).

**

40 €

1285

1945 “No” anniversary 40dr, var.imperforate pair, (pale printing), u/m.(Hellas 636a).

**

20 €

1286

30dr 1945 F. Roosevelt, var double impression in u/m corner bl.4. (Hellas 637b).

**

20 €

36


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1287 1288

1293

1290

1291

1292

1289

1295

1297

1296

1298

1294

1287

1945 Roosvelt, 60dr. in imperforated pair “printed on the gum side only”, u/m. (Hellas 638e).

**

20 €

1288

1945 Roosvelt, 60dr. in imperforated pair with “double impression of center and black colour”, u/m. (Hellas 638(k)).

**

70 €

1289

1945 Roosevelt, 200dr. with “double impression”, u/m. Very Fine. (Hellas 639b).

**

10 €

1290

200dr F.Roosevelt in u/m upper marginal imperforate pair with double impression. (Hellas 639e).

**

30 €

1291

1946 “Chlains surcharges” issue, complete set of 18 values plus 300dr./80l. with “Surcharge in brown”, u/m. (Hellas 640/652a-335 euro).

**

60 €

1292

10/10dr 1946 Chains surcharges, surcharge inverted, u/m. (Hellas 640a).

**

40 €

1293

250dr/20l. 1946 Chains surcharges, double surcharge, u/m. (Hellas 651b).

**

30 €

1294

1946 E. Venizelos issue, 300dr. with “mirror printing”, u/m. (Hellas 660).

**

OFFER

1295

1946 Reinstatement of KGII, complete set of 4 values, u/m. (Hellas 661/664).

**

8€

1296

600/8dr 1947 Reinstatement of KGII, surcharge in red, m. (Hellas 663a-140E).

*

30 €

1297

250dr 1946 P.Tsaldaris in u/m imperforate pair with double impression. Full decalque. (Hellas 665ab).

**

50 €

1298

650dr 1946 P.Tsaldaris in u/m imperforate pair and full decalque. (Hellas 666a).

**

30 €

37


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1300

1301

1299 1302 1303

1304

1306 1299

1305

1308

1309

1307

1947 Victory issue, complete set of 9 values in u/m bl.4. (Hellas 670/678).

**

80 €

1300

1947 “Victory” issue, complete set of 9 values, u/m. (Hellas 670/678).

**

20 €

1301

1947-1951 Dodecanese union, complete set of 23 values, u/m. (Hellas 679/701).

**

100 €

1302

450dr.1947/1951 Dodecanese in pair,u/m.Var.”imperforate”. (Hellas 688a).

**

90 €

1303

1947-1951 Dodecanese Union, 500dr. in pair, u/m. Var “mirror printing on the gum side on imperforate pair”. (Hellas 689a).

**

30 €

1304

600dr. of “Dodecanese union” in imperforate pair with double impression and one inverted, u/m. Suprb. (Hellas 690c). Very rare.

**

180 €

1305

1951 St. Paul, complete set of 4 values, u/m. (Hellas 708/711).

**

60 €

1306

1951 Marshall plan, complete set of 6 values, u/m. (Hellas 712/717).

**

60 €

1307

1952 Royal birthday, complete set of 4 values in u/m marginal bl.4. (Hellas 718/721).

**

80 €

1308

1952 Royal birthday, complete set of 4 values, u/m. (Hellas 718/721-100E).

**

20 €

1309

1953 “National products” in complete set of 7 values, u/m. (Hellas 722/728).

**

25 €

38


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1310

1311

1312 1313

1314

1315

1317

1316

1318 1310

20.000dr 1954 Ancient Art (part I) in pair ovpt “ΑΚΥΡΟΝ”. (Hellas 740).

S

150 €

1311

1953 “Ancient art (part)” issue in complete set of 12 values, u/m. (Hellas 729/740).

**

75 €

1312

1954 Union of Cyprus, complete set of 6 values, u/m. (Hellas 741/746).

**

28 €

1313

1955 Ancient art (part II), complete set of 8 values, u/m. (Hellas 747/754-140E).

**

30 €

1314

1955 Pythagoras, complete set of 4 values, u/m. (Hellas 755/758).

**

32 €

1315

1956 Royal families (part I), complete set of 14 values, u/m. (Hellas 760/773).

**

30 €

1316

1957 Royal families (part II), complete set of 14 values, u/m. (Hellas 777/790-160E).

**

30 €

1317

1958-1960 Ancient art (part III), complete set of 8 values, u/m. (Hellas 805/812).

**

9€

1318

2006 50 years Europa-CEPT m/s, miniature sheet with imperforate stamps and “EUROPA” instead of “EUROPA CEPT” in lower inscription, u/m. ONLY 2 ARE KNOWN TO EXIST. (Hellas F45c).

**

500 €

39


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1319

0.41E+0.59E (07.09.2002) 67th Thessaloniki International Fair in sheet of 10, u/m. (Hellas 2166D+2167D-S).

**

18 €

1320

0.41E+0.59E (13.09.2002) Athens 2004-700 days before the Games in sheet of 10, u/m. (Hellas 2166E+2167E-S).

**

18 €

1321

0.41E+0.59E (13.09.2002) Athens 2004-100 weeks before the Games in sheet of 10, u/m. (Hellas 2166F+2167F-S).

**

18 €

1322

0.41E+0.59E (13.09.2002) Athens 2004-23 months before the Games in sheet of 10, u/m. (Hellas 2166G+2167G-S).

**

18 €

1323

0.41E+0.59E (09.10.2002) World Postal Day in sheet of 10, u/m. (Hellas 2166I+2167I-S).

**

18 €

1324

0.41E+0.59E (08.11.2002) 114 Combat Wing in sheet of 10, u/m. (Hellas 2166K+2167K-S).

**

18 €

40


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1325

0.41E+0.59E (14.02.2003) Valentines Day in sheet of 10, u/m. (Hellas 2166M+2167M-S).

**

18 €

1326

0.41E+0.59E (14.02.2003) Patras carnival in sheet of 10, u/m. (Hellas 2166N+2167N-S).

**

18 €

1327

0.47E (29.03.2006) Eclipse of Sun (Castelorizo) in sheet of 15, u/m. (Hellas 2218L-S).

**

25 €

1328

0.65E (01.09.2005) 40th Demetria in sheet of 15, u/m. (Hellas 2219F-S).

**

25 €

1329

0.49E 2005 Personal stamp in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2371A-S).

**

30 €

1330

0.65E 2005 Personal stamp in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2372A-S).

**

30 €

41


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1331

0.49E 2005 Personal stamp in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2373A-S).

**

30 €

1332

0.49E 2005 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2374A-S).

**

40 €

1333

0.49E (09.09.2006) 100 Years Institute Papafeio in sheet of 15, u/m. (Hellas 2374D-S).

**

25 €

1334

0.49E 2005 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2375A-S).

**

40 €

1335

0.49E 2005 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2376A-S).

**

40 €

1336

0.54E (22.03.2010) Autistic People friends club, Drrama in sheet of 10, u/m. (Hellas 2517D-S).

**

18 €

42


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1337

1340

1338

1341

1339

1342

1337

0.54E (07.07.2017) Piraeus, 90.4 Radio Station 30th anniversary in sheet of 10, u/m. (Hellas 2517F-S).

**

22 €

1338

0.67E (......2009) 50 Years of Piraeus Philatelic Society in sheet of 10, u/m. (Hellas 2518FA-S).

**

18 €

1339

0.67E (06.09.2014) Spetses Histoyr-Personalities in single and in bl.4 in special folder, u/m. (Hellas 2518ZA).

**

25 €

1340

0.67E (18.03.2016) E.Venizelos death centenary in sheet of 10, u/m. (Hellas 2518ZH-S).

**

18 €

1341

0.58E New Acropolis Museum in sheet of 10, u/m. (Hellas 2608B-S).

**

18 €

1342

0.72E (21.06.2010) New Acropolis Museum in sheet of 10, u/m. (Hellas 2609B-S).

**

18 €

43


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1343

2011 Primary School Reading Books in sheet of 10, inverted and shifted printing of the label, u/m. (Hellas 2679Ba-S).

**

50 €

1344

0.80E (22.05.2017) Rhodes, Conference for Security and Stability in sheet of 5 in special folder, u/m. (Hellas 2833C-S).

**

30 €

1345

0.90E (05.11.2016) Rack Railwy 3rd Century of Railway History in sheet of 10, u/m. (Hellas 2882C-S).

**

18 €

1346

0.90E (02.09.2016) Gods of Peace and War in the Myths of the Mediterranean Peoples, International Congress, Ikaria in sheet of 5, u/m. (Hellas 2885C-S).

**

18 €

1347

0.80E (09.09.2016) P.A.O.K.-CSKA MOSCOW 1926-2016 90 Years in sheet of 5, u/m. (Hellas 2926C-S).

**

18 €

1348

0.72E (18.08.2017) 1st Thermos Philatelic Exhibition in sheet of 5, u/m. (Hellas 2970C-S).

**

18 €

1349

0.80E (10.07.2017) Santorini in sheet of 10, u/m. (Hellas 2972C-S).

**

22 €

44


Public Auction 625 1350

1958 complete year, u/m. (Hellas 791/812).

www.karamitsos.com **

18 €

1351

1959 complete year, u/m. (Hellas 813/839).

**

22 €

1352

1960 complete year, u/m. (Hellas 840/862).

**

18 €

1353

1961 complete year, u/m. (Hellas 863/900).

**

25 €

1354

1962 complete year of 15 values, u/m. (Hellas 901/915).

**

OFFER

1355

1963 complete year, u/m. (Hellas 916/950).

**

12 €

1356

1964 complete year, u/m. (Hellas 951/985).

**

8€

1357

1965 complete year, u/m. (Hellas 986/1012).

**

3€

1358

1966 complete year, u/m. (Hellas 1013/1051).

**

4€

1359

1967 complete year, u/m. (Hellas 1052/1081).

**

4€

1360

1968 complete year, u/m. (Hellas 1082/1111).

**

6€

1361

1969 complete year, u/m. (Hellas 1112/1138).

**

6€

1362

1970 complete year, u/m. (Hellas 1139/1177).

**

10 €

1363

1971 complete year, u/m. (Hellas 1178/1203).

**

8€

1364

1972 complete year, u/m. (Hellas 1204/1237).

**

5€

1365

1973 complete year, u/m. (Hellas 1238/1279).

**

5€

1366

1974 complete year, u/m. (Hellas 1280/1310).

**

3€

1367

1975 complete year, u/m. (Hellas 1311/1344).

**

3€

1368

1976 complete year, u/m. (Hellas 1345/1373).

**

3€

1369

1977 complete year, u/m. (Hellas 1374/1417).

**

4€

1370

1978 complete year, u/m. (Hellas 1418/1462 + F1).

**

3€

1371

1979 complete year, u/m. (Hellas 1463/1517).

**

3€

1372

1980 complete year, u/m. (Hellas 1518/1556).

**

2€

1373

1981 complete year, u/m. (Hellas 1557/1590).

**

2€

1374

1982 complete year, u/m. (Hellas 1591/1620+F2/F3).

**

5€

1375

1983 complete year, u/m. (Hellas 1621/1661).

**

5€

1376

1984 complete year, u/m. (Hellas 1662/1686+F4).

**

8€

1377

1985 complete year, u/m. (Hellas 1687/1718+F5).

**

5€

1378

1986 complete year, u/m. (Hellas 1719/1753).

**

15 €

1379

1987 complete year, u/m. (Hellas 1754/1787+F6).

**

12 €

1380

1988 complete year, u/m. (Hellas 1788/1824).

**

25 €

1381

1989 complete year, u/m. (Hellas 1825/1844+F7).

**

10 €

1382

1990 complete year, u/m. (Hellas 1845/1879+F8).

**

14 €

1383

1991 complete year, u/m. (Hellas 1880/1896+F9).

**

11 €

1384

1992 complete year, u/m. (Hellas 1897/1928+F10).

**

14 €

1385

1993 complete year plus the imperforate stamps, u/m. (Hellas 1929/1945+1933A/1934A+F11).

**

14 €

1386

1994 complete year, u/m. (Hellas 1946/1971+F12).

**

11 €

1387

1995 complete year, u/m. (Hellas 1972/1997).

**

16 €

1388

1996 complete year, u/m. (Hellas 1998/2022+F13/F15).

**

22 €

1389

1997 complete year, u/m. (Hellas 2023/2057).

**

16 €

1390

1998 complete year, u/m. (Hellas 2058/2088+F16).

**

18 €

1391

1999 complete year, u/m. (Hellas 2089/2117).

**

12 €

1392

2000 complete year plus the imperforate stamps, u/m. (Hellas 2118/2148+2124A+F17).

**

16 €

1393

2001 complete year, u/m. (Hellas 2149/2165+F18/F19).

**

24 €

1394

2002 complete year, u/m. (Hellas 2168/2211+F20+F23).

**

75 €

1395

2003 complete year, u/m. (Hellas 2212/2217+2227/2232+2261/2281+F25/F26+F28).

**

68 €

1396

2004 complete year, u/m. (Hellas 2282/2298+2301/2310+2312/2345+F34/F35+F38/F39+F41).

**

100 €

45


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1405

1404 1409

1407

1406

1410

1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403

1408

2005 complete year, u/m. (Hellas 2346/2387+2389/2404). 2006 complete year (Europa in horizontally imperforate), u/m. (Hellas 2405/2411+2414/2419+2423/2438+244 1/2445+2447/2459+2421A/2422A+F45/F48). 2007 complete year, u/m. (Hellas 2460/2499+F50). 2008 complete year, u/m. (Hellas 2500/2544). 2009 complete year, u/m. (Hellas 2545/2569+2574/2588+F53+F56/F58). 2010 complete year, u/m. (Hellas 2589/2607+2610/2637). 2011 complete year, u/m. (Hellas 2642/2657+2659/2678+2681/2693+F66/F67).

** **

70 € 80 €

** ** ** ** **

65 € 60 € 65 € 70 € 80 €

**

90 €

** ** * ** ** *

20 € 50 € 30 € 90 € 40 € 1300 €

AIR-MAIL ISSUES 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410

46

1926 Sounio, complete set of 3 values in arginal bl.4 with white margin between (2 vertical gutter pairs), u/m. (Hellas AI/AIII - 480 euros). 1926 Patakonia, complete set of 4 values, u/m. (Hellas A1/A4-80E). PAtakonia, 3dr in block of 4 incl. one blank label, u/m. (Hellas A2a) 5dr 1926 Patakonia, a third island in Ionian sea, m. (Hellas A3a-108E). 1933 Zeppelin, complete set of 3 values, u/m. VF. (Hellas A5/A7). 1933 Aeroespresso, complete set of 7 values, u/m. (Hellas A8/A14). 1933 Aeroespresso, complete set of 7 values in imperforate pairs, m. (Hellas A8a/A14a).


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1414

1412

1411

1413

1415

1418

1417

1419

1421

1416

1420

1411

1933 Governments issue, complete set of 7 values, u/m. (Hellas A15/A21).

**

75 €

1412

50dr 1933 Governments issue in imperforate pair, m. (Hellas A21a).

*

700 €

1413

1935 Mythological, complete set of 9 values ovpt “AKYPON”, 1dr+2dr with inverted single ovpt, while the rest double ovpt. (Hellas A22/A30).

S

100 €

1414

1935 Mythological issue, complete set of 9 values, u. (Hellas A22/A30-70E).

o

15 €

1415

5dr 1942 Airplane ovpt, ovpt inverted, m. (Hellas A41a-32E).

*

10 €

1416

1940 National Youth Organization, complete set of 10 values, u/m. (Hellas A45/A54). 1000 euros catalogue price.

**

275 €

1417

50dr 1943 Winds (II) in u/m corner imperforate bl.6. (Hellas A63a-720E).

**

150 €

1418

1943 Winds (II), 50dr. in vertical pair, u/m. Var. “imperforated pair and double impression, one inverted”. VF. (Hellas A63b - 180 euros).

**

50 €

1419

1952 Grammos-Vitsi, complete set of 4 values, u/m. (Hellas A67/A70).

**

20 €

1420

1954 N.A.T.O., complete set of 3 values, u/m. (Hellas A71/A73).

**

30 €

1421

1958 Harbours, complete set of 7 values, u/m. (Hellas A74/A80).

**

20 €

47


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1422

1423

1424

1425

1426

AIR-MAIL COVERS, CARDS, CACHETS ETC. 1422

”Flug Post Karte” fr. with 10pf 1912 airmail stamp and 5pg Germania canc. “Flugpost am Rhein u. am Main/ Darmstadt*17.6.12”. (Mi. I+85I).

PC

25 €

1423

Zeppelin post: Cover printed “VIA AIR MAIL BY AIRSHIP “LOS ANGELES” FROM LAKEHURST N.J. TO PORTO RICO” and canc. “AIR MAIL SERVICE NEW YORK*27.APR.1925”, arr. “MAYACUEZ*9.MAY.1925”.

C

50 €

1424

Zeppelin Post: Post card fr. with 2M 1928 D.Reich (Mi. 423) canc. “FRIEDRICHSHAFFEN*10.OKT.28”, arr. “NEW YORK*16.OCT.1928”. Oval cachet “Mit LuftschiffLZ 127 befordert”.

PC

80 €

1425

Airmail cover fr. with 5+10+2x15+3x20c US stamps canc. “NEW YORK*27.OCT.1928”, via “FRIEDRICHSHAFFEN*1.NOV.1928”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*5.ΝΟΕ.28”. (Hellas FF32).

FFC

200 €

1426

Airmail cover fr. with 10+20+2 1/2 Danzig airmails canc. “DANZIG*22.3.29”, via “FRIEDRICHSHAFEN*24. MRZ.29”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*30.ΜΑΡ.1929”. Cachet “LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN ORIENTFAHRT 1929”. (Hellas FF35B).

FFC

400 €

48


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1427

1428

1430

1429

1431

1427

US stationary envelope canc. “NEW YORK*31.AUG.1929”, via “FRIEDRICHSHAFEN*4.9.29”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*8. ΣΕΠ.29”. Handwritten “Par Avion Graf Zeppelin/From Lakehurst to Friedrichshafen”.

FFC

160 €

1428

Airmail cover fr. with 2x4M 1930 Zeppelin (South American flight) canc. “FRIEDRICHSHAFEN*18.5.30”, via “HAVANA CUBA*2.JUN.1930” to Tegucigalpa Honduras. Airmail cachet “LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN SUDAMERIKAFAHRT 1930”. (Mi.439).

C

200 €

1429

1931 Zeppelin Pollar Flight: Registered cover fr. with 35kop+2R USSR airmails imperforate (Mi 403B+405B) canc. “BRISE-GLACE MALYGUIN ARCTIQUE*18.VII.31”, arr. “FRIEDRICHSHAFFEN*31.7.31”. Cachet “Mit Eisbrecher Malygin und Luftschiff Gr Zeppelin/ARCHANGELSK-NORDPOL-FRIEDRICHSHAFFEN”.

C

150 €

1430

Airmail cover fr. with 2M 1930 Zeppelin stamp (South American flight) canc. “GRAFFZEPPELIN*23.9.1930”, arr. “STOCKHOLM*24.9.30”. (Mi. 438-500E as stamp).

C

150 €

1431

Zeppelin Post: Post card fr. with 75c Swiss airmail stamp canc. “ZURICH*12.X.30” to Bazel. Cachet “BASEL FLUGPLATZ ZEPPELINPOST”.

PPC

80 €

49


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1432

1931 Island Zeppelin Flight: registered cover fr. with 30a+2kr 1931 Zeppelin ovpt Island stamps (Mi. 147+149) canc. “REYKJAVIK*30.VI.31”, via “FRIEDRICHSHAFFEN”, arr. “LEIPZIG”. cachet “LUFTSHIFF GRAF ZEPPELIN/ ISLANDFAHRT 1931”.

C

120 €

1433

1931 Zeppelin Pollar Flight: Registered card fr. with 30kop+1R USSR airmails imperforate (Mi 402B+404B) canc. “BRISE-GLACE MALYGUIN ARCTIQUE*18.VII.31”, via “FRIEDRICHSHAFFEN*31.7.31”, arr. “BERLIN”. Cachet “Mit Eisbrecher Malygin und Luftschiff Gr Zeppelin/ARCHANGELSK-NORDPOL-FRIEDRICHSHAFFEN”.

PC

150 €

1434

D.Reich: Airmail cover fr. with 4M 1931 Zeppelin (Polar flight) canc. “LUFTSCHIFF GRAFZEPPELIN*25.7.1931” to Braunschweig. (Mi. 458).

C

200 €

1435

D.Reich: Airmail cover fr. with 4M 1931 Zeppelin (Polar flight) canc. “BERLIN*25.7.31” to USA. (Mi. 458).

C

200 €

1436

1932 3rd Zeppelin South America Flight: Post card fr. with 25c + 3L + 5L Italian stamps (Sas. 317+PA28+PA29) canc. “MILANO*15.4.32”, via “FRIEDRICHSHAFEN*18.4.32”, arr. “PERNAMBUCO*20. IV.32”. (Longhi 95).

PC

350 €

1437

Registered cover canc. “BERLIN*2.5.32”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*3.V.32”. Cover received wrongly cachet “DEUTSCHE LUFTPOST/4 Sudamerikafahrt 1932...”. (Hellas FF239B).

FFC

400 €

50


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1438

1439

1440

1442

1441 1438

1932 7th Zeppelin South America Flight: Post card fr. with 2X5L Rodi airmail stamps (Sas. PA11/Hellas A11) canc. “RODI (EGEO)*14.9.32”, via “FRIEDRICHSHAFEN*26.9.32”, arr. “PERNAMBUCO*29.IX.32”. (Longhi 145).

PC

320 €

1439

Zeppelin Post: Registered airmail cover fr. with 20c+2.55L+5L Italian stamps canc. “ROMA POSTA AEREA ZEPPELIN*20.5.33”, via “FRIEDRICHSHAFFEN*30.5.33”, arr. “FRANKFURT (MAIN)*31.5.33”. On reverse cachet “CROCIERA ZEPPELIN/1933-XI”.

C

80 €

1440

1933 Zeppelin Return Rome Flight: Post card fr. with 60c+15c Libia + 3L Tripolitania (Sas. PA22) stamps canc. “TRIPOLI*25.5.33”, via “ROMA*29.V.33” and “FRIEDRICHSHAFFEN*30.5.33” to Braunschweig. Signed Longhi. (Longhi 682).

PC

215 €

1441

1933 Rome Zeppelin Flight: Post card (Zeppelin illustration) fr. with 15+90c Swiss airmail stamps (Mi.256+258) canc. “ROMANSHORN*28.V.33”, post mark “FRIEDRICHSHAFFEN*29.5.33”. (Longhi 228).

PPC

180 €

1442

1933 Zeppelin Return Rome Flight: Post card fr. with 30c+3L Italian stamps (Sas 330+PA45) canc. “ROMA*29.V.33”, post mark on reverse “ROMA*29.V.33”. Also canc. “NAPOLI*30.5.33” (non philatelic). (Longhi 452).

PS

300 €

51


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1443

1933 Zeppelin Return Rome Flight: Cover fr. with 1.25L+3L/80c San Marino stamps (Mi 189+193) canc. ilegible, post mark on reverse “ROMA*29.V.33”. Also canc. “FRIEDRICHSHAFFEN*30.5.33” to Hamburg. (Longhi 611).

C

190 €

1444

1933 Rome Zeppelin Flight: Post card fr. with 15+20+40pfg Deutsches Reich stamps (Mi.470+472+521) canc. “LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN*29.5.33”, on reverse post mark “ROMA*29.V.33”. (Longhi 217).

PC

100 €

1445

Cover fr. with Brazilian stamps canc. “22.AGO.1934”, via “FRIEDRICHSHAFEN*28.8.34”, “BERLIN” and “BRINDISI” to Corfu. (Hellas FF342A6).

FFC

140 €

1446

Zeppelin Post: Card fr. with 50c US airmail canc, “AKRON*28.OCT.19388”, via “FRIEDRICHSHAFFEN*2.11.33” to Dresden. Cachet “MIT LUFTPOST BEFORDERT/LUFTPOSTAMT/FLUGHAFEN HALE LEIPZIG”.

PC

75 €

1447

Cover fr. with Brazilian stamps posted from Sao Paulo canc. “29.V.34”, via “FRIEDRICHSHAFEN*5.6.34”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*7.VI.34”. (Hellas FF342A1).

FFC

160 €

1448

Zeppelin post: Airmail cover fr. with 1Fr 1936 Liechtenstein Zeppelin and 2x50r 1934 airmail (Mi. 147+149) canc. “VADUZ*4.V.36”, via “NEW YORK*9.MAY.1936” to Clevelant. Handwritten “Mit Hindenburg LZ129 nach Nordamerika ab frankfurt a/Main 6 Mai.

C

160 €

52


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1449

Commemor. cachet “FRANKFURT (MAIN)/8.7.38/100 Geburtstag des Grafen v. Zeppelin” on post card with D.Reich Zeppelins centenary set (Mi. 669/670).

PC

15 €

1450

”Le SPIESS 1er Dirigeable rigide Francais” b&w PPC mailed, VF. One reverse very nice ciderella stamp “REPUBLIQUE FRANCAISE CORRESPONDANCE PAR AVION”.

PPC

15 €

1451

”Dirigibile Militare che attraversa la citta alla volta dellHangar” b&w PPC, canc. “PRACCIANO*16.8.10”. VF.

PPC

15 €

1452

”Ester Aufstieg des Luftschiffes Graf Zeppelin am 2 Juli 1900 (Momentaufnahme)”, b&w PPC, on reverse cachet ROMANSHORN FRIEDRICHSHAFEN DEUTSCHE SCHIFFSPOST/K.170/28.7.38”.

PPC

17 €

1453

”Hotel Beau-Rivage Luzern” coloured PPC, fr. with 10c Swiss stamp canc. “LUZERN*29.V.1928” to Torino. VF.

PPC

12 €

1454

”Luftschiff Schutte-Lanz bombardierend” coloured PPC, unused. VF.

PPC

10 €

53


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1455

1456

1457

1458

1460

1459 1455

”Zeppelin Museum Friedrichshafen” b&w PPC, unused. VF.

PPC

15 €

1456

”Friedrichshafen” b&w PPC fr. with 6pf D.Reich stamp canc. “FRIEDRICHSHAFEN*29.8.35”. VF.

PPC

15 €

1457

”Graf Zeppelin uber dem Hafenbahnhof Friedrichshafen” b&w PPC fr. with 6pf D.Reich stamp canc. “FRIEDRICHSHAFEN*23.7.35”. Commemorative cachet in red “ZUR ERINNERUNG AN DEN BESUCH/ZEPPELIN LUFTSCHIFFWERET”. VF.

PPC

18 €

POSTAL TAX (CHARITY) STAMPS 1458

1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl. Mercury stamps, complete set of 9 plus different types, m. Total 20 stamps. VF lot. (Hellas C5/C13+C5d+C6A+C6B+C8AIII+C9A+C9B+C9D+C11A+C12A+C13A).

*

40 €

1459

1l/1l, 1l/3l, 2x5l/50l, 5l/20l and 5l/40l 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl.Mercury stamps, on stamps surcharge “a cheval”. One used, the rest hinged. (Hellas C5+C6+C8+C9+C10).

*/o

10 €

1460

1l./3l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl.Mercury ovpt.”SPECIMEN”, u/m. (Hellas C6).

S

30 €

54


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1461

1462

1463

1465

1466

1468

1464

1467

1469

1470

1461

1917 “Κ.Π” surcharges on Fl.Mercury stamps, 1l./3l. with different overprint variations. Some stamps u/m. (Hellas C6c+C6a+C6b in pair+C6 in pair).

1462

1l./3l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl. Mercury stamp in pair (pos.99-100). On pos.100 ovpt only “υ”. (Hellas C6).

1471 **/*

15 €

**

10 €

1463

1l./3l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl. Mercury stamp in u/m bl.6 with surcharge “a cheval”. (Hellas C6).

**

10 €

1464

1l./3l. Fl. Mercury 1917 “Κ.Π.” surcharges in u/m vertical pair. Ovtp error “K.M.” on lower stamp. (Hellas C6+C6II).

**

8€

1465

5l./20l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl. Mercury stamp (thin paper type II), double surcharge, m. (Hellas C8a).

*

5€

1466

5l./40l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl. Mercury stamp (thin paper type I), double surcharge, one inverted, m. (Hellas C9Bb).

*

6€

1467

10l./30l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl. Mercury stamp (thin paper), ovpt “λεπτώ”, surcharge “a cheval” on a left marginal copy, m. R. (Hellas C12A).

*

10 €

1468

2x10l./30l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl. Mercury stamps (thick and thin paper), on both ovpt var “Κ.Π “, m. (Hellas C12IV+C12AIV).

*

10 €

1469

1l./3l. 1917 “Κ.Π.” Surcharges on 1906 Olympics, double inverted surcharge, u/m. RR. (Hellas C15c-400E).

**

100 €

1470

2x5l./25l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Campaign stamps, on one double surcharge while on the other double, one inverted, u/m. VF. (Hellas C16b+C16c).

**

10 €

1471

5l./50l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Campaign stamp, surcharge inverted, u/m. (Hellas C18a).

**

3€

55


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1472

1474

1475

1477

1473

1476

1478

1479

1480

1481

1482

1472

5l./50l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Campaign stamp, double surcharge, one inverted, u/m. (Hellas C18c).

**

6€

1473

1917 “ΚΠ” surcharges on “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” revenues, set of 12 values (20l/20l. missing), m. C21, C22 and C23 with thin spot. (Hellas C19/C24+C26/C31 - 1070 euro).

*

300 €

1474

1917 “Κ.Π.” surcharges, Corfu local issues, 5l/50l. canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ*1 ΑΠΡ. 17”, 1st DAY OF ISSUE, exremely rare. (Hellas C44).

o

100 €

1475

1917 “Κ.Π.” surcharges, Corfu local issues, 10l/50l. blue canc. “ΙΘΑΚΗ*10 ΣΕΠ. 17”, used as regular stamp, rare. (Hellas C47).

o

30 €

1476

1917 “ΚΠ” surcharges, Corfu local issues, 5l/10l. in block of four with thick single line invalidation of former face value, var. “perforation 10 1/2 vertically” and “perforation 10 1/2 vertically and archaic K”. Rare. (Hellas C50e - 400 euro).

*

50 €

1477

50l./5l. 1938 Social Welfare Fund ovpt on litho postage dues (3rd period) in pair, without dot after “Λ” of “50” (left stamp) and “εισποακτέα” (right stamp), u/m. (Hellas C71c+C71b-105E++).

**

40 €

1478

50l./5l. 1941 Social Welfare Fund, surcharge inverted, u/m. (Hellas C84a).

**

15 €

1479

50l./5l. 1941 Social Welfare Fund, with surcharge partly on stamp and partly on gum side due to paper folding, u/m. (Hellas C84).

**

15 €

1480

20dr/40l. 1946 Postal staff Welfare Fund, var double surcharge, one black and one red, u/m. Superb and Rare. (Hellas C96c).

**

60 €

1481

50dr/50l. 1947 Postal Staff Welfare Fund, surcharge inverted, u/m. (Hellas C99a).

**

12 €

1482

50l. 1956 Macedonian Society Fund in imperforate pair, m. (Hellas C108a).

*

70 €

56


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1483

1484 1491

1485

1486

1489

1488

1487

1492

1490

POSTAGE DUE STAMPS 1483

1st and 2nd Vienna issue, complete set of 14 values with “SPECIMEN” overprint, Fine. (Catalog price 560 euro).

S

150 €

1484

1875 1st Vienna postage dues perf. 10 1/2, complete set of 12 values, m. (Hellas D1AD/D12A).

*

90 €

1485

60l.+70l. 1875 1st Vienna issue perf. 12 1/2, m. (Hellas D7C/D8C-130E).

*

40 €

1486

5l. 1875 1st Vienna issue perf 10 1/2x12 1/2, canc. handwritten. R. (Hellas D3E).

o

10 €

1487

1876 2nd Vienna issue perf. 10 1/2: set form 40l. to 200l. (7 values), m. 80l. with oily spots. (Hellas D18A/ D24A-345E).

*

90 €

1488

5l. 1876 2nd Vienna issue perf. 10 1/2, m. (Hellas D15A-440E).

*

100 €

1489

1902 London issue essays in black color in imperforate singles, 10 different values (30+40+50l.+1dr are missing). (Hellas D30/D36+D41/D43).

E

80 €

1490

30l. London issue in perforated lower right corner bl.4. Black color proof.

E

20 €

1491

1902 London issue, complete set of 14 values in u/m bl.4. 3l.+5l.+10l. in color shades while 40l. with partial double impression. Very nice lot. (Hellas D30/D43).

**

70 €

1492

1902 London issue, FINAL colour PROOFS of 2l, 3l, 5l, 30l and 50l. in imperforate pairs without gum.

E

60 €

57


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1495

1493

1494

1498

1496

1499

1501 1493

1500

1497

1502

2l. 1902 London issue in u/m corner imperforate bl.4. (Hellas D31a-195E).

1494

5l. 1902 London issue in u/m upper marginal imperforate bl.4. (Hellas D33a-195E).

1495

1902 London issue, 50l. in imperforate marginal bl.4, bottom pair u/m. (Hellas D39a - 280 euro).

**

60 €

**

60 €

**/*

80 €

1496

”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt in black (read. up), complete set of 12 values, m. (Hellas D44/D53-66E).

*

20 €

1497

2l. ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in red (read. up), var “ΕΛΛΗΝ_ΚΗ”, u. (Hellas D60A-16E).

o

7€

1498

1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 2dr. with red-carmine overprint (reading up), u. ONLY 2 ARE KNOWN. RRRR. (Hellas (D67NN)).

o

350 €

1499

1913-1923 Litho issue, complete set of 10 values (1st period), m. (Hellas D84A/D93A - 150 euro).

*

30 €

1500

1913-1928 Litho issue, 50l. (1928 reprinting) with perforation variety, u. (Hellas D93E).

o

5€

FIRST FLIGHTS 1501

7.6.66 Vienna-Thessaloniki: AUA First Flight, arr. “THESSALONIKI*7.VI.66”. (Hellas FF588A).

FFC

5€

1502

Canc. “1er VOL THESSALONIKI-WIEN PAR CARAVELLE*8.ΙΟΥΝΙΟΥ.1966” by AUA, (Hellas 589B).

FFC

5€

58


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1503

1504

1505

1507

1506

1508

1503

30.12.66 Athens-Dar El Salaam: LH First Flight, arr. “DAR EL SALAAM*31.DEC.66”. (Hellas FF591).

FFC

5€

1504

8.5.1969. Athens-Jeddah and Athens-Addis Abeba: LH First Flights, arrival postmarks on both. (Hellas FF621B+621C).

FFC

8€

1505

14.8.71 Vienna-Athens: AUA First Flight by DC-9, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*15.VIII.71”. (Hellas FF650).

FFC

5€

1506

18.1.1974. Frankfurt-Athens: LH First Flight by DC10, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*18.I.74”. (Hellas FF696A).

FFC

OFFER

1507

8.11.1974. Baghdad-Thessaloniki: LH First Flight by B727. (Hellas FF703).

FFC

6€

1508

6.4.1979. Thessaloniki-Budapest: MALEV First Flight, arr. “BUDAPEST*7.IV.79”. (Hellas FF744.1).

FFC

18 €

59


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1509

1510

1511

1512

1514

1513

1515 1509

7.4.1979. Thessaloniki-Stuttgart: LH First Flight by Boeing 727, arr. “STUTTGART*7.4.79”. (Hellas FF746).

FFC

4€

1510

Canc. “29-3-1981*ATHENS-LYON, ΟΑ 1ST FLIGHT” on cover fr. with 17dr., (Hellas 761).

FFC

OFFER

1511

2.5.91 Athens-Berlin: LH First Flight by B737, arr. “BERLIN*2.5.91”. (Hellas FF813).

FFC

OFFER

1512

Military air mail in Greece. 2.11.1959 Larissa - Nicosia. Carried by plane Javelin 7 and autographed by the pilot S/L D.W.Smith. RRR. (Hellas 97, page 257).

PS

45 €

**

500 €

NATIONAL RESISTANCE (LOCAL) ISSUES 1513

1000dr 2nd E.D.E.S. set in u/m pair. RRR. (Hellas R14).

1514

4x1000dr (including one pair) 1944 1st E.A.M. set, u/m. (Hellas R6).

**

60 €

1515

5x8000dr (including one pair) 1944 1st E.A.M. set, u/m. (Hellas R10).

**

70 €

60


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1516

1517

1518

1519

1520

1521

1522

1516

1944 3rd E.D.E.S set, complete set of 4 values, u/m. (Hellas R15/R18).

**

50 €

1517 1518

1944 3rd E.D.E.S set, complete set of 4 values on fragments canc. “ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΝ”. (Hellas R15/R18).

o

100 €

1944 Lefkada surcharge, complete set of 3 values in u/m vertical pairs. (Hellas R19/R21).

**

190 €

1519

5000000dr/15000dr 1944 Lefkada surcharge in bl.8, 3xbl.4, 2 pairs and a single, u/m. (Hellas R20).

**

250 €

1520

1944 Lesvos surcharge, complete set of 4 values in u/m bl.4. (Hellas R22/R25).

**

120 €

1521

75dr/2dr Stationary postal card fr. with 2x100000/500dr 1944 Lesvos surcharge canc. “ΜΥΤΙΛΗΝΗ*?.X.44” to Mantamados. (Hellas R22).

PS

30 €

1522

1944 Agrinio surcharge, complete set of 4 values in u/m bl.4 plus two extra blocks of 10000000dr/25000dr value. (Hellas R26/R29).

**

200 €

61


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1523

1525

1526

1524

1527

1530

1528

1529

1523

1944 Agrinio surcharge, complete set of 4 values on cover canc. “ΑΓΡΙΝΙΟΝ*25.ΟΚΤ.44” (Hellas R26/R29).

C

50 €

1524

5l. 1945 Serres issue, imperforate at at two sides (corner copy), mng. (Hellas R39b).

(*)

15 €

1525

2dr Stationary postal card fr. with 2dr+2x50l. 1944 New currency canc. “THESSALONIKI*20.XII.44” to USA. Linear censor cachet “ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΕΛΑΣ” in red.

PS

100 €

ATHOS MOUNTAIN (MONT-ATHOS) 1526

1916 “Ι.Κοινότης Αγ. Ορους” overprint, complete set of 13 values, m. 1l. with “a cheval” overprint and 3l. with “fallen ς”. VF. (Hellas 1+2+3a/13 - 2500+ euro).

*

800 €

1527

1916 “Ι.Κοινότης Αγ. Ορους” overprint on postage due stamps, 5l. left marginal with “a cheval” overprint, u/m. (Hellas 4 - 460+++ euro).

**

180 €

1528

01l./30l. 1916 “Ι.Κοινότης Αγ. Ορους” ovpt on 1913 “Campaign” stamp, u/m. RRR and VF. (Hellas 17).

**

1200 €

1529

1916 “Ι.Κοινότης Αγ. Ορους” overprint on campaign stamps, 15l/2dr., m. Very Rare. (Hellas 33 - 1000 euro).

*

300 €

1530

1909-10 “Mont-Athos” ovpt on “Ρ.Ο.ΠΗ.Τ” stamps, complete set of 9 values plus 5pa/1kop with surcharge in blue, m. (Hellas 1/9+1b-522E).

*

150 €

62


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1532

1531

1534

1536

1533

1535

1538

1537

1531

Russian Post Office. 1910 “C.ΑΘΟΗb” surcharge. 5pa/1k. in bl.4 (2 vertical pairs), m. Var. “pair, one without overprint”. VF. R. (Hellas 10+10a - 190+ euros).

*

60 €

1532

Russian Post Office. 1910 “C.ΑΘΟΗb” surcharge. 1pi/10k. in vertical pair, bottom stamp u/m. Var. “pair, one without overprint”. VF. R. (Hellas 13+13a - 120++ euros).

**/*

50 €

1533

Cover (cut open) from Alasjki Russia to Mt.Athos fr. with 7kop Russian stamp, via Odessa (26.1.1898) and Constantinople (29.1.98) taxed on arrival with 20pa 1892 Ottoman stamp and canc. Turkish bilingual “MONTATHOS*2.FEV.98”.

C

80 €

DEDEAGATCH 1534

1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ” surcharge on Bulgarian stamps, complete set of 5 values on 10l./ct surcharges Bulgarian stationary postal card. (Hellas 1/5).

o

100 €

1535

1913 1st label issue, sheetlet with WMK at the upper part, mng. R. (Hellas F6 - 360 euro).

(*)

150 €

1536

1913 1st label issue, 25l. without perforation at bottom, mng. (Hellas 8(c)).

(*)

1537

1913 2nd label issue, complete set of 8 values in superb quality, u. All except 10l. with WMK. RRRR. (Hellas 9(a)/12(a)+13+14(a)/16(a)).

1538

1913 3rd label issue, complete set of 6 values, u. Superb. RR. (Hellas 17/22 - 600 euro).

20 € 1300 € 280 €

63


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1540

1539

1541 1542

1543 1539

1893, 1895, 1900 “Dedeagh” ovpt, complete set of 9 values, u. (Hellas 1/9-410E).

o

150 €

1540

15c French Levant stationary envelope mailed registered fr. add. with 5c+10c+1pi/25c “DEDEAGH” indcription canc. “DEDEAGH TURQUIE*25.SEP.10”, via “SALONIQUE*29.SEP.10”, arr. “WURZBURG*2.OCT.10”. (Hellas 10+11+13).

PS

80 €

1541

1902-1913 “DEDEAGH” inscription, complete set of 7 values plus 15c in orange, m. (Hellas 10/16+12a-94E).

*

35 €

DODECANESE ITALIAN OCCUPATION - LOCAL NON ITALIAN ISSUES 1542

1912 “Koinon Nisioton”, complete set of 3 values in bottom marginal (with printers inscription) strip of 3, u/m. (Hellas 1/3).

**

10 €

1543

1912 “Koinon Nisioton”, complete set of 3 values, u/m. All 3 stamps with double horizontal perforation. Superb. (Hellas 1/3).

**

20 €

64


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

ITALIAN OCCUPATION - ITALIAN POST OFFICE ISSUES 1544

”EGEO” overprint in complete set of 2 values, m. (Hellas 1/2).

*

20 €

1545

1912 First islands names overprints, complete set of 7 values with ovpt. “Stampalia”, m. (Hellas 3I/9I).

*

10 €

1546

1912 “PISCOPI” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3II/9II).

*

10 €

1547

1912 “CALIMNO” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3III/9III).

*

12 €

1548

1912 “SCARPANTO” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3IV/9IV).

*

12 €

1549

1912 ovpt.”Cos”,compl.set of 7 values,m. (Hellas 3VI/9VI)

*

35 €

1550

1912 “LIPSO” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3VII/9VII).

*

10 €

1551

1912 ovpt.”Leros”,compl.set of 7 values,m. (Hellas 3 VIII/9 VIII).

*

25 €

1552

1912 “First islands names overprints” in complete set of 7 values, with “Nisiros” overprint, m. (Hellas 3IX/9IX).

*

12 €

1553

1912 “First islands names overprints” in complete set of 7 values, with “Patmos” overprint, m. (Hellas 3X/9X).

*

12 €

1554

1912 “First islands names overprints” in complete set of 7 values with “Rodi” overprint, m. (Hellas 3XI/9XI).

*

15 €

1555

1912 ovpt. “Simi”, complete set of 7 values, m. (Hellas 3XII/9XII).

1556

1912 1st Islands names overprints, complete set of 7 values with “Karki” overprint, m and u/m. (Hellas 3XIII/9XIII).

1557

1916-1917 “SCARPANTO” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10I/12I).

1558

1916-1917 “PISCOPI” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10II/12II).

*

18 €

1559

1916-1917 New domestic postal rates, complete set of 2 values with “CALIMNO” overprint, u/m. (Hellas 10III,12III - 240 euros).

**

50 €

1560

1916-1917 “SCARPANTO” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10IV/12IV).

*

25 €

*

10 €

**/*

10 €

*

20 €

65


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1561

1562

1568

1563

1569

1564

1570

1565

1566

1571

1567

1572

1574

1573

1561

1576

1575

1577

1916-1917 “CASO” ovpt, complete set of 2 values, u/m. (Hellas 10V/12V).

**

60 €

1562

20c./15c. & 20c. of 1916 “New domestic postal rates”, m. (Hellas 10VI+12VI-80euro).

*

20 €

1563

1916/17 “New domestic postal rates” in complete set of 2 values with ovpt “Lipso”, m. (Hellas 10VII/12VII).

*

25 €

1564

1916-1917 “LEROS” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10VIII/12VIII).

*

15 €

1565

1916-1917 ovpt, “Nisiros”, complete set of 2 values, m.(trace).(Hellas 10IX/12IX).

*

28 €

1566

20c./15c. & 20c of 1916 “New domestic postal rates” with “Patmos” overprint, m. (Hellas 10X+12X).

*

22 €

1567

1916 “New domestic postal rates” with “Simi” overprint on 20c./15c. & 20c., m. (Hellas 10XII/12XII).

*

20 €

1568

1916-17 “Karki” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10XIII/12XIII).

*

30 €

1569

1919-23 “Piscopi” ovpt, complete set of 2 values, 20c value u/m. (Hellas 13II/14II).

1570

*/**

20 €

1919-23 “Patmos” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 13X/14X).

*

30 €

1571

1922 1st “CASELROSSO” ovpt, set of 7 values (5c+10c are missing), u. (Hellas 19/25-270E).

o

60 €

1572

1923 Map of Kastellorizo, complee set of 5 values, m. (Hellas 26/30-100E).

*

20 €

ITALIAN DODECANESE - ITALIAN POST OFFICE ISSUES 1573

1930 Ferrucci issue, ovpt “NISIRO”, complete set of 5 values, u.(Hellas 59X/6X).

o

15 €

1574

1934 World football cup commemorative and airpost issue, complete sets of 9 values, m. (Hellas 128/132+A34/A37).

*

120 €

1575

1934 World Football Cup airpost issue, complete set of 4 values, u.(Hellas A34/A37).

o

48 €

1576

1934 “Military Medals” (airpost) issue, set of 7 values (air-express stamps not included) , canc. to order. (Hellas A38/A44).

o

90 €

1577

Maritime canc. “MOTONAVE POSTALE FILIPO GRIMANI” on cover from Lero fr. with 50c. ovpt. “LERO” Ferrucci issue, arr. “ROMA*6 XII 30”.

C

30 €

66


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1582

1578

1579

1581 1580 1578

Air cover to Firenze, franked with RODI Pittorica 50c. + 50c. air, canc. “CAMPOCHIARO RODI * EGEO * -2.7.39. XVII”.

C

80 €

C

380 €

BRITISH POST-OFFICE (M.E.F.) 1579

1945 “M.E.F.” ovpt, complete set of 9 values on fragments. (Hellas 1/9).

1580

Airmail cover fr. with 6d 1945 “M.E.F.” οωπτ canc. “CALYMNOS DODECANESE*19.2.47”, via “RODI*24.2.47”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*26.2.1947”, 6d for airmail to Greece. Very fine. (Hellas 6).

20 €

GREEK MILITARY ADMINISTRATION ISSUE - Σ.Δ.Δ. 1581

1947 “Σ.Δ.Δ.” ovpt, complete set of 10 values, u/m. (Hellas 1/9+1b).

**

10 €

1582

Cover fr. with 2x10dr/2000dr 1947 “Σ.Δ.Δ.” ovpt canc. “ΝΙΣΥΡΟΣ*6.IV.47” in blue, arr. “ΡΟΔΟΣ*10.IV.47”. (Hellas 1b).

C

50 €

67


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1585 1583

1586

1584

1587

1588

FRENCH POST-OFFICE 1583

1920 ovpt “B.N.F. Castellorizo”, set to 1pi/25c (without 15c) plus 2pi/50c dtamp, m. (Hellas 1/5+7/8-1030E).

*

200 €

1584

1920 “O.N.F. Castellorizo” overprint, 1c. with var. “without C, because of displaced overprint”, m. RR. (Hellas 14).

*

30 €

1585

French PS fr. with 15c. in pair and posted from “RHODES*2 7 23”, via “SNYRNE-7*16-7-23” and “STAMBOUL ARRIVEE*?.VII.23”, arr. “POSTES FRANCAISES CONSTANTINOPLE*11 7 23”. Also Turkish censorship mark. Marchive holes on cover.

PS

10 €

**

220 €

EPIRUS 1586

1909, 1911 “Janina” surcharge on Italian stamps, complete set of 8 values, u/m. VF and scarce. (Hellas 1/8760E).

1587

”Janina” surcharge, 20pa/10c. in pair on fragment cancelled with blue “PARGA*?.11.09” (probably maritime pmk). RR. (Hellas 2).

1588

”ΙΟΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ” printed cover franked with 10l. Campaign and cancelled with “ΚΕΡΚΥΡΑ*10 ΦΕΒ. 14” and blue maritime “ΙΟΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ*ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΣΑΓΙΑΔΑΣ”, arr. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ”. RRR.

68

80 € C

150 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1589

1590 1591

1592

1596

1593

1594

1595

1589

Private issue “ΗΠΕΙΡΟΣ”, complete set of 8 values plus overprinted 1l/10l., all in block of 8 with and without perforation, cancelled with “ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ” pmk.

o

30 €

1590

1914 Infantrymen, 1l. in marginal imperforate pair, u/m. (Hellas 5a - 120 euro).

**

30 €

1591

40l./2pi+80l./2pi 1914 Argyrokastro issue in u/m bl.4 (2 pairs). (Hellas 24c-200E).

**

40 €

1592

1914 Erseka issue, complete set of 7 values, cancelled with linear “ΕΡΣΕΚΑ”. Signed by S.F. (Hellas 43/49).

30 €

1593

1914 Moschopolis issue, complete set of 15 values, m. VF. (Hellas 50/64).

**

8€

1594

1914 Moschopolis issue, 4x25dr. shades from violet to violet-brown, m. (Hellas 64, 64var, 64a).

*

30 €

1595

1914 Korytsa issue, complete set of 3 values, mng. (Hellas 65/67).

1596

1914 Chimarra issue, complete set of 8 values, u/m. (Hellas 68/75 - 2280 euro).

(*) *

5€ 800 €

69


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1600

1598

1597

1602

1605

1606

1599

1601

1604 1603 1597

1914 Epirus Flag and Korytsa issue, 2 complete sets in left corner block of 4, u/m. (Hellas 76/83+94/95 - 382 euro).

1607 *

100 €

1598

1914 Campaign stamps overprinted, complete set of 12 values, m. (Hellas 96/107 - 276 euro).

*

80 €

1599

1914 Campaign stamps overprinted, 5l. with var. “double overprint, one inverted”, u. The 1st overprint with “dot inside the lower circle of B” (pos.24) and the 2nd (inverted) came from position 27. MAYBE UNIQUE. (Hellas 100Cc var).

o

500 €

1600

1914 Campaign stamps overprinted, 25l. with var. “inverted overprint”, m. RRRR. (Hellas 103(a)).

*

250 €

1601

1915 Engraved and Litho stamps overprinted, set of 10 values reading up (20l, 30l, 40l. and 50l. overprint missing) plus 5dr. reading down, u. High values on fragments with “ΚΟΡΥΤΣΑ” pmk. RRR. (Hellas 112/117+129+125/127+137).

o

450 €

1602

1915 Engraved and Litho stamps overprinted, 2l. Engraved with “Β.ΗΠΕΙΡΟΣ” overprint reading up, u/m. Singned by Schmitt B.P.P. THE ONLY KNOWN UNTIL NOW. (Hellas 133(c)).

**

150 €

1603

1915 Engrave and litho stamps overprinted, set of 7 values with ovpt. reading down (3l. engrave and 10l. Litho missing), m. Ex. M.Mpenakis collection. EXTREMELY RARE. (Hellas 129,130,132,133,135/137 - 1660 euro).

*

650 €

1604

1915 Engraved and Litho stamps overprinted, 2l. Litho in vertical pair (reading down) with var. “double overprint, one diagonal and reading up”, u. UNIQUE PAIR from this extremely rare variety. (Hellas 130 (c)).

o

500 €

1605

1940 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt, complete set of 25 values, m. (hellas 143/167).

*

7€

1606

25dr 1940 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt, ovpt inverted, u/m. (Hellas 158a-160E).

**

50 €

1607

1941 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt on EON stamps, 2 complete sets of 10+10 values, u/m. (Hellas 168/177+178/187 - 340E).

**

100 €

70


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1608

1609

1610

1611

1612

THESSALONIKI (SALONICA) 1608

1874 EL fr.wit 5sld. Levant (Franz-Joseph) in strip of 3 and cancelled with 2-line “SALONICH/11.AOUT”, trans. “WIEN”, arr. “TRIEST*21 AGO.74”.

EL

80 €

1609

Austrian Levant wrapper print. 10pa./5H. posted from “SALONICH-OESTERREICHISCHE POST*10 11 01”, arr. “BUDAPEST*12 NOV. 901”. (NG.6).

W

30 €

1610

1900 Austrian 20pa/10h PS from Salonica to Constantinople canc. by Austrian PO “SALONICH OSTERREICHISCHE POST/17 11 00”, arrival “CONSTANTINOPLE/20 NOEMBRE 1900” and taxed with 1pi turkish stamp along with “T” cachet. RR

PS

300 €

1611

1909 PPC “Salut de Salonique Ecole agriculture, la lecon de Labourage a Salonique” (ed.H.Vassif et Nafiz) from Salonica to Venezia fr. with 10pa Austrian Levant stamp canc. by Austrian PO “SALONICH II a OSTERR.POST/3 VII 09” postmark.

PPC

30 €

1612

1904 PPC “Vue generale du Lac de Prespa” (ed. Anastase G. Zaili, Monastir. no 10) from Monastir to Stein in Krain via Triest fr. with 20pa/10h Austrian Levant stamp canc. by rare Austrian PO “SALONICH M a OSTERR. POST/3.VIII.04”, arrived at Triest “TRIEST 1 b TRIEST 1/ 3/9 05” (errr on year), forwarded “TRIEST 1 c TRIEST 1” and arrival “STEIN IN KRAIN/ 9/9 04” postmark. RRR

PPC

200 €

71


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1613

1614

1615

1618

1616

1617

1619

1621 1620 1613

PS card printed 4κοπ. Levant cancelled with “Ρ.Ο.Π.ηΤ.*CAΛΟΗΝΚΝ*26 OCT.97”, trans. “Ρ.Ο.Π.ηΤ.CONSTANTINOPLE” & “ΟΔΕCCA” to Goumy (Russia).

PS

40 €

1614 1615

Russian Post Office. 1909 “Salonique” surcharge, complete set of 9 values, m. (Hellas 1/9 - 410 euros).

*

120 €

Russian Post Office. 1909 “Salonique” surcharge, 5pa/1k in bl.4 with “Salonique” in blue, u/m. R. (Hellas 1a 200++ euros).

**

60 €

1616

10pa/2kop 1909 “Salonique” ovpt on 1907 P.O.Π.ΗΤ. stamp in vertical pair. Upper stamp without “Salonique” ovpt. Lower stamp u/m. RR. Hellas 2(a).

*/**

250 €

1617

Russian Post Office. 1909 “Salonique” surcharge, 20pa/4k in vertical pair, 1 stamp u/m. Var. “one without overpeint”. RRR. (Hellas 3 var).

**/*

100 €

1618

Russian Post Office. 1909 “Salonique” surcharge, 1pi/10k with “a cheval” surcharge, m. RR. (Hellas 4 var).

*

30 €

1619

1909, 1911 “Salonicco” surcharge, complete set of 8 values, m. (Hellas 1/8-533 euro).

*

150 €

o

100 €

THRACE (EAST-WEST-NORTH) & PORT-LAGOS 1620

1913 Autonomous Government of Western Thrace ovpt on 1911 Bulgarian stamps, complete set of 6 values. 2pi/3ct with inverted ovpt, u. (Hellas 8/13).

1621

2 1/2pi/2ct 1913 Autonomous Government of Western Thrace ovpt in used strip of 4 on fragment. (Hellas 12A-1500E).

72

450 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1622

1623

1625

1628

1624

1626

1629

1630

1627

1631

1632

1622

1913 Dedeagatch overprint, 2x1pi/2pa. olive with black and red overprint on fragments, u. (Hellas 25+25a - 70 euro).

20 €

1623

1920 “Διοίκησις Δυτικής Θράκης” overprint on 1911 Engrave stamps, set of 5 values (20l, 25l, and 30l missing), m. (Hellas 57+58+62/64 - 157 euro).

*

45 €

1624

1920 “Διοίκησις Δυτικής Θράκης” overprint on 1919 Engrave stamps, complete set of 3 values, m. (Hellas 65/67 - 130 euro).

*

40 €

1625

15l. litho 1920 ovpt “Διοίκησις Δυτικής Θράκης” in u/m bl.4, ovpt inverted. (Hellas 73b-120E+).

**

30 €

1626

2dr litho ovpt “Διοίκησις Δυτικής Θράκης”, double ovpt, m. (Hellas 79a-180E).

**

50 €

1627

1920 “Διοίκησις Δυτικής Θράκης” overprint on “EΤ” stamps, set of 10 values (5l. and 25l. missing), m. RR. (Hellas 80,81,83,84,86,87,88d/91 - 284 euro).

*

80 €

1628

1920 “Διοίκησις Δυτικής Θράκης” overprint, 1l. “ET”, u/m. Var. “inverted overprints” and “the word Διοίκησις starts to the right of the word” (pos.42). EX.Benakis collection. RRR. (Hellas 80bF).

**

180 €

1629

1920 “Διοίκησις Δυτικής Θράκης” overprint, 2l. “ET” Litho (2nd period, Hellas 358e), m. Ex. M.Benakis collection. Extremely Rare. (Hellas 81(r)).

*

250 €

1630

20l./1pi 1920 “Υπάτη Αρμοστεία Θράκης” ovpt, ovpt inverted, u/m. (Hellas 94a-45E).

**

15 €

1631

1dr/20pa 1920 “Υπατη Αρμοστεία Θράκης” ovpt on Turkish stamp, “Υπαάτη” instead of “Υπάτη”, u/m. RR. (Hellas 97e).

**

80 €

1632

1920 “Διοίκησις Θράκης” overprint on Engrave stamps, complete set of 4 values, m. (Hellas 101/104 - 96 euro).

*

25 €

73


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1633

1635

1634 1633

1636

1637

1920 “Διοίκησις Θράκης” overprint, 10l. Litho in marginal bl.10, u/m. Var. “double overprint, one slanded” and “one overprint slanded and a cheval”. EX.Benakis collection. RRR. (Hellas 109ao+109ap).

**

350 €

1634

1920 “Διοίκησις Θράκης” overprint, 25l. Litho (paper A), m. (Hellas 112e - 80 euro).

*

25 €

1635

Registered cover franked with 40l. Litho in pair plus 10l. litho in vertical pair with “Διοικησις Θρακης” overprint and posted from “ΗΡΑΚΛΕΙΑ*19 ΜΑΙ. 22” to Milan. (Hellas 109).

C

300 €

1636

1893, 1895 “Port-Lagos” ovpt, complete set of 6 values, m. R. (Hellas 1/6-635E).

*

200 €

1637

5c 1893 “Port-Lagos” ovpt on French Sage stamp in strip of 3 canc. “PORT LAGOS TURQUIE*24.MARS.94”. Left stamp vertically creased. (Hellas 1).

o

30 €

74


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1639 1638

1640 1641

1642

1643 1644

IONIAN ISLANDS 1638

1834 entire letter posted from “CORFU*9 NOUMBRE 1834” with oval “FRANKA”, arr. “ZANTE*12 NOVEMBRE 1834”.

EL

50 €

1639

1849 cover posted from “STA. MAURA*27 MARZO 1849”, arr. “CORFU*30 MAR.” with manuscript postage rate “2”.

C

10 €

1640

1853 entire letter posted from “ZANTE*GENNARO 21 1853” with “PAID AT ZANTE”, via “MALTA*FE 22 1853” to Marsiglia.

EL

120 €

1641

1859 part of entire letter posted from “ΖΑΚΥΝΘΟΣ*1 ΑΥΓ. 1859”, via “ΠΑΤΡΑΙ (9)*24 ΙΟΥΛ. 59”, arr. “ΓΥΘΕΙΟΝ (33)*23 ΙΟΥΛ. 59”.

EL

15 €

1642

1861 entire letter posted from “CORFU*4 GEN. “ (red colour), arr. “MALTA*JA 22 61”.

EL

10 €

1643

1863 entire letter posted from “CORFU*17 GEN. “ with “POSTA PAGATA” and manuscript postage rate “1”, arr. “ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ*1863 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20”.

EL

30 €

1644

1859 Ionian states, complete set of 3 values, m. (Hellas 1/3).

*

35 €

75


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1646

1645 1647

1648

1650 1649 1645

Colour PPC “VILLAGE POTAMO - CORFOU” with administrative mark “ARMEE DORIENT*TROUPES SENEGALAISES” written on Corfou to Nantes.

1646

1st+2nd “CORFU” overprint, complete sets of 8+3 values on fragments canc.”CORFU*POSTE ITALIANE*24.9.23”.(Hellas 1/8+9/11)

1647

1941 Corfu overprint on Historical, 40dr. with “inverted overprint”, m. Signed by Brun. (Hellas 8a).

1648 1649 1650

1941 Argostoli overprints, 20l/20l. Historical “ITALIA/Occupazione Militare/Italiana isole/Cefalonia e Itaca” on fragment. Var. “double overprint” and “letter C of Cefalonia different”. Certificate by H.Avi (2017). RRR. (Hellas 58 var, Sassone 13fua - 3800+++ euro).

76

PPC

10 € 60 €

*

30 €

1941 Corfu overprint on postage due stamps, complete set of 11 values, u/m. (Hellas 35/45 - 5020 euro).

**

1000 €

1941 “ITALIA Occupazione Militare Italiana isole Cefalonia e Itaca” ovpt on KG II stamps in pairs, complete set of 3 pairs. Signed ORESTIS VLASTOS. Superb. RRR. (Hellas 53/55-6900E).

**

850 € 400 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1651

1654

1653

1652

1655

1656

1651

1941 Argostoli issue, “ITALIA Occupazione Militare Italiana isoleCefalonia e Itaca”, 30dr+30dr. in 2 vertical pairs, one with overprint reading down, m. (Hellas 77+77var).

*

280 €

1652

1941 Argostoli issue, “ITALIA Occupazione Militare Italiana isola Cefalonia e Itaca” overprint on SINGLE stamps, 1dr. K.George II with diagonal overprint, bright and fresh, original gum. Very fine . Signed by A.Diena. Certificate vy Raybaudi. (Hellas 104 - 750 euros).

*

300 €

E

300 €

CAVALLA 1653

French Post Office. “Cavalle” overprint, 5c + 10c + 15c + 1pi/25c + 2pi/50c + 4pi/1F. PROOFS on cardbroad, imperforated. RRR. (Hellas 1+3+5/8).

1654

”Cavalle” overprint, complete set of 9 values, m. VF. (Hellas 1/9).

*

210 €

1655

1902-13 “Cavalle” inscription, complete set of 7 values plus 15c in orange color, u. (Hellas 10/16+12a-64E).

o

20 €

1656

1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, complete set of 12 values (50l/10ct. surcharge on blue included) on covef cancelled with “ΕΛΛΗΝ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΛΑΣ*7/20-VII-13”. (Hellas 1/11+8A - 1560 euro).

C

500 €

77


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1657

1658

1660

1661

1659

1657

”Καβάλλα (Ελλάς). Αποβίβασις της 8ης μεραρχίας” b&w PPC (Diamantopoulos) fr. with 5l. Campaign and 2l. charity stamp canc. “ΚΑΒΑΛΛΑ” (type V), arr. “ΤΗΛ.ΓΡ.ΑΙΓΙΝΗΣ*3.IAN.15”.

PPC

15 €

1658

”Cavalla” b&w PPC (Diamantopoulos) fr. with 5l. Campaign canc. “ΚΑΒΑΛΛΑ*30.....14” (type V), arr. “ΤΗΛ. ΓΡ.ΑΙΓΙΝΗΣ*5.ΔΕΚ.14”.

PPC

15 €

**/*

450 €

CRETE GREEK & CRETAN POST-OFFICES 1659

1900 1st issue of the Cretan State, complete set of 9 values in bl.4. Lower pairs u/m. (Hellas 1/9).

1660

1900 “First issue of the Cretan State” with red overprint, complete set of 5 values, m. (Hellas 10/14). VF.

*

80 €

1661

1900 “ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ” black ovpt, complete set of 5 values, u. (Hellas 15/19-138E).

o

40 €

78


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1663 1662

1665

1666

1667

1668 1664

1662

1905, Second Cretan State Issue, Bradbury, Wilkinson & Co, elegant presentation card bearing the engraved images and descrptions of the issued stamps in Greek and French. Few were produced, even fere survived. This one has some of the gild worn out, some light soiling a diagonal crack affecting one stamp and hinge marks on the back.

E

150 €

1663

1905 second issue of the Cretan state, complete set of 9 values in bl.4, bottom pairs u/m. Rare. (Hellas 24/32 - 1860 euro).

**/*

380 €

1664

1908 Official stamps, complete set of 2 marginal imperforate values, u/m. Extremely rare. (Hellas O1(a)/ O2(a)).

**

350 €

1665

1908 “Small ΕΛΛΑΣ” overprint on 1901 postage due stamps, complete set of 9 values, m. R. (Hellas D10/D18 645 euro).

*

200 €

1666

10l. 1908 The “small ΕΛΛΑΣ” ovpt with ovpt error “ΕΛΛΔΣ”, u. (Hellas 47c).

o

10 €

1667

30l. 1908 The “small ΕΛΛΑΣ” ovpt on official stamp with ovpt error “ΕΛΛΔΣ”, u. (Hellas O4c-65E).

o

20 €

1668

10l. 1908 The “small ΕΛΛΑΣ” ovpt on official stamp, ovpt inverted, u. (Hellas O4f-210E).

o

50 €

79


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1669

1672

1670

1671

1673

1674

1675

1676

1669

1909 Provisional issues, complete set of 6 values, m. (Hellas 48/53 - 280 euro).

1670

1909 “Gothic ΕΛΛΑΣ” overprint, complete set of 8 values, m. (Hellas 55/62).

*

75 €

1671

1909/1910 “Large ΕΛΛΑΣ” overprint, complete set with “diamond” perforation in vertical pairs, u/m. (Hellas 63S/72S - 600++ euros).

S

150 €

1672

1901 Cretan revenues, set of 9 values.

*

50 €

1673

1900 10l. Prince George postal card, unused. (Hellas PC1).

PS

5€

1674

1908 10l. Hermes postal card for inland mail, unused. (Hellas PC3).

PS

10 €

1675

1908 10l. Hermes postal card for foreign mail, unused. (Hellas PC4).

PS

10 €

1676

1908 “Small ΕΛΛΑΣ” ovpt (15mm) 10l. postal card for inland mail, unused. (Hellas PC6).

PS

15 €

80

*

80 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1677

1679

1680

1678

1681

1677

1908, Regular Postal Card for International Mail: Seven unused cards with their intact postal wrapper printed in French, examples which are considered rare to extremely rare. Very Fine.

PS

150 €

1678

1908 Double stationary postal card canc. “ΧΑΝΙΑ*30.ΙΑΝ.1910” to Constantinople. Return canc. “CONSTANTINOPO:I POSTE ITALIANE*22.FEB.10”, arr. “LA CANEA UFFO POSTALE ITALIANO*26.2.10”. Rare. (Hellas PC8).

PS

180 €

1679

1909 regular postal card for inland mail with small “ΕΛΛΑΣ overprint, unused. Superb. (Hellas PC9).

PS

15 €

1680

1909 “Small ΕΛΛΑΣ” ovpt (10.5mm) 10l. postal card for inland mail, unused. (Hellas PC10).

PS

10 €

1681

1912 5l./10l. postal card for inland mail, unused. (Hellas PC12).

PS

15 €

81


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1682

1683

1685

1684

1687

1686

1688

1689

1690

1682

Small cover franked with 25l. “large ΕΛΛΑΣ”, cancelled with posthorn “8*21-6-1912”, arr. “ZURICH 1*9.VII.12. (Hellas 68).

C

1683

Posthorns “21”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27” and “28” on Cretan stamps. VF.

o

15 €

1684

Posthorn “26” on 4 different Cretan stamps. (Hellas O2+41+47+66).

o

10 €

1685

Posthorns “30”, “32” and “33” on Cretan stamps. VF.

o

OFFER

1686

Posthorns 2x”30” (black and mauve), “35” and “36” on Cretan stamps. VF.

o

10 €

1687

Posthorn “41” on 1908 Official stamps, complete set of 2 values. (Hellas O1/O2).

o

5€

1688

Posthorn “54 on 10l. 1905 Cretan State stamp. VF.

o

3€

1689

Posthorn “56” on 25l. 1907 Cretan State stamp.

o

OFFER

1690

Posthorn “58” on 10l. 1908 “small ΕΛΛΑΣ” Cretan State stamp.

o

OFFER

82

40 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1691

1692

1694

1693

1695

1696

1691

Posthorn “61”, “65” and “68” on Cretan State stamps.

o

OFFER

1692

Posthorn “52*19.6.1914” on postal card (Candia/Behaeddin) from Δαφνές via “ΑΓ.ΜΥΡΩΝ”, arr. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”.

PPC

1693

Posthorn “61*27.11.1913” on postal card from Επάνω Χωριό, arr. “ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ”.

PPC

15 €

1694

”ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ....ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ*Γ.ΚΑΤΡΑΚΗ & ??*” on 2x3l. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ”. R.

o

18 €

1695

Cover fr. with 1l.+2x3l.+2x5l. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt canc. rural posthorn “8*16.4.1917”, via “ΧΑΝΙΑ*17. ΑΠΡ.17”, arr. “ZURICH*II.VI.1917”. Censor tape and cachets. Cover lightly folded in middle. Rare.

C

30 €

1696

Cover franked with 1dr. Litho and posted from “ΠΑΧΕΙΑΣ-ΑΜΜΟΥ*30 ΟΚΤ. 925”, via “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ*31 ΟΚΤ. 25”, arr. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ*31 ΟΚΤ. 25”. Small cut on cover.

C

30 €

10 €

83


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1697

1700

1699

1698

1702

1701

1703

1704

1705

1706

1697

”ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ” franked with 25dr. Landscapes in vertical pair cancelled with “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΡΗΤΗΣ*25 ΙΙ 43”.

DOC

15 €

1698

”ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ” franked with 100dr. + 200dr. in vertical pair Landscapes and cancelled with “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΚΡΗΤΗΣ*28 ΙΙ 44”.

DOC

15 €

AUSTRIAN POST-OFFICE 1699

1903-1904 Surcharge on 1899-1901 Austrian stamps, compelte set of 7 values, m. (Hellas 1/7).

*

40 €

1700

25c/25h 1903-1904 Ovpts on Austrian stamps in bl.4. Right vertical pair u/m. (Hellas 3-480E).

**

100 €

1701

1904 Surcharge on 1904 Austrian stamps (without diagonal stripes), compelte set of 4 values, m. (Hellas 8/11).

*

18 €

1702

10c/10h 1904 ovpt on Austrian stamp in u/m bl.4. Superb. (Hellas 9-288E).

**

60 €

1703

1905 Surcharge on 1905 Austrian stamps (without diagonal stripes), compelte set of 2 values, m. (Hellas 12/13).

*

30 €

1704

5c/5h 1905 Ovpts on Austrian stamps in u/m bl.4. (Hellas 12-720E).

**

200 €

1705

1906 Overprints on Austrian stamps, complete set of 3 values, m. (Hellas 14/16).

*

4€

1706

1908 “Commemorative issue” complete set of 6 values, m. (Hellas 17/22).

*

14 €

84


Public Auction 625

1707

www.karamitsos.com

1708

1709

1711

1713

1712

1714

1715

1716

1710

1717

BRITISH POST-OFFICE 1707

20pa 1898 First Lithographic issue canc. “SITIE CRETE*14.JANV.99” on fragment. French P.O. cancel. (Hellas 3).

o

1708

20pa 1899 Lithographic issue canc. linear “ΑΓ.ΜΥ(ΡΩΝ)” in blue and handwritten “7-12-99”. (Hellas 5).

o

40 € 18 €

1709

Cover fr. with 20pa 1898 Lithographic issue canc. linear “ΑΓ.ΜΥΡΩΝ” in lilac to Kandia. (Hellas 3).

C

100 €

1710

20pa 1898 Lithographic issue canc. linear “ΑΡΧΑΝΑΙΣ” in black and handwritten “26/2/99”. (Hellas 3).

o

30 €

1711

20pa 1898 Lithographic issue canc. handwritten “Χερσο(νησος) 26/2/99”. Very rare. (Hellas 3).

o

30 €

1712

20pa 1898 Lithographic issue canc. linear “ΧΑΡΑΚΑΣ” in blue and handwritten “1/13-12-98”. (Hellas 3).

o

80 €

1713

1898+1899 Lithographic issues canc. “CANDIA OESTERREICHISCHE POST”. Austrian PO cancel. (Hellas 2/5).

o

OFFER

1714

1898+1899 Lithographic issues canc. “CANDIE CRETE”. French PO cancel. (Hellas 2/5).

o

OFFER

FRENCH POST-OFFICE 1715

1902-1913 Crete issue, complete set of 15 values, u. (Hellas 1/15-190E).

o

70 €

1716

Crete, French P.O., Surcharged Crete issue, complete set of 5 values, unused, m. (20pi/5F with brown tooth). Hellas 16/20.

*

250 €

**

750 €

ITALIAN POST-OFFICE 1717

1900-1906 Italian P.Os issues on 1893-1905 Italian stamps in complete sets. 2c ovpt at the bottom of the stamp (UNIFICATO 4Ec), u/m. VF and RRR. (Hellas 1/14-1860E+).

85


A.Karamitsos

1718

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1719

1722

1723

1727

1728

1720

1724

1729

1721

1725

1726

1730

1731

RUSSIAN POST-OFFICE 1718

2met 1899 provisional handstruck issue pale grey-rose, m. (Hellas 4-140E).

*

40 €

1719

1899 Provisional handstruck issue, 2met. rose (type II), u. Superb. (Hellas 10a - 530 euros).

o

200 €

1720

1899 1st Litho issue, 1met. blue (type 2) with blue control mark, blue linear canc. “ΡΕΘΥΜΝΟΝ”. On backside signature by A.Zeis. (Hellas 22).

o

40 €

1721

1 μετ. in green 1899 First lithographic issue, without control mark. Hinged on margin only, u/m. A small gumless spot. (Hellas 23).

**

100 €

1722

1899 “First Lithograpic issue” 2met. rose (type 4) with blue control mark, canc “ΡΕΘΥΜΝΟΝ”. (Hellas 28). VF.

o

40 €

1723

1899 1st Litho issue, 2m. green (type 3) with mauve control mark, u. VF. (Hellas 30 - 130 euros).

o

40 €

1724

1899 1st. Label issue, 2met. green (type 4) without cotrol mark, m. VF. (Hellas 31).

*

60 €

1725

1899 1st Litho issue, 2m. lilac (type 2) with blue control mark, u. VF. (Hellas 32 - 130 euros).

o

40 €

1726

1899 1st. Label issue, 2met. yellow (type 1) without cotrol mark, m. VF. (Hellas 33).

*

60 €

1727

1899 1st. Label issue, 1gr. rose (type 1) with cotrol mark, m. VF. (Hellas 35).

*

60 €

1728

1899 1st Litho issue, 1gr. green (type 1) with mauve control mark, u. VF. (Hellas 37 - 130 euros).

o

40 €

1729

1899 1st Litho issue, 1gr. orange (type 3) with blue control mark, u. Var. “broken T”. VF. RR. (Hellas 38b - 210 euros).

o

70 €

1730

1899 1st Litho issue, 1gr. lilac (type 3) with blue control mark, u. Var. “broken T”. VF. RR. (Hellas 39b - 210 euros).

o

70 €

1731

1899 1st. Label issue, 1gr. yellow (type 2) with cotrol mark, u. VF. (Hellas 40).

o

40 €

86


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1733 1732

1735

1734

1736

1737

1738

GERMAN POST-OFFICE 1732

German military cover canc. “FELDPOST*2.4.43” and handwritten 29161 (Herakleion) to 51932.

C

20 €

SAMOS ISLAND 1733

1899 Coat of arms-2nd issue, complete set of 2 pairs, m. (Hellas 2/3-170E).

*

50 €

1734

10pa 1900 Principality of Samos, m. Three short perfs. Rare. (Hellas 5-300E).

*

OFFER

1735

20pa 1900 Principality of Samos, m. Thinned. Rare. (Hellas 6-750E).

*

OFFER

1736

1900 Postal stationary issue: postage stamp use, 2x(1pi) rose canc. “ΣΑΜΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΕΝ Λ.ΒΑΘΕΟΣ”. Very rare. (Hellas 10-760E++).

o

300 €

1737

1912 Map of Samos, complete set of 3 values on used marginal block of four. Superb. (Hellas 11/13-350E).

o

70 €

1738

5l. 1912 Map of Samos in red, m. Signed Deilakis. Superb and rare. (Hellas 11a-480E).

*

150 €

87


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1742

1739

1741

1745

1740

1746 1744 1739

10l. 1912 Map of Samos in green in left marginal bl.4. Three never hinged stamps. Signed Deilakis. Superb and and very rare. (Hellas 12a-5000E).

**/*

800 €

1740

25l. 1912 Map of Samos in red, m. Signed Garas. Superb and very rare. (Hellas 13b-800E).

*

200 €

1741

1912 Hermes head, complete set of 5 values, m. (Hellas 14/18).

*

10 €

**/*

60 €

1742

1912 Hermes head, complete set of 5 values in imperforate pairs. Superb. (Hellas 14a/18a-215E++).

1743

1912 “Large ΕΛΛΑΣ” ovpt, complete set of 6 values, used. (Hellas 19/24).

o

5€

1744

Samoscastles plate proof for 2dr+5dr on thin paper in blue color in imperforate bl.4. 2dr stamps both with thin, mng.

E

250 €

1745

1913 Samos castles, complete set of 5 values, m. (Hellas 25/29-490E).

*

130 €

1746

10dr 1913 Samoscastles in corner copy, m. Superb, Signed Cosmopoulos. RRR. (Hellas 28a).

*

300 €

88


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1748

1747

1749

1751

1750

1752

1753

1754

1747

25dr 1913 Samoscastles, m. Superb Signed Cosmopoulos. (Hellas 29a).

*

300 €

1748

1914 General Administration of Samos (I): 1l. with ovpt in black and 5l.+10l.+25l.+50l. with ovpt in red, m. Very fine and very rare. Very hard to be collected alltogether. (Hellas 35h/39h-1130E).

*

350 €

1749

25dr 1914 General Administration of Samos II, with Sofoulisinitials, used. Signed Argyropoulos. Superb. (Hellas 46A-1100E).

o

300 €

1750

Commercial cover fr. with 10pa+20pa+1pi 1909 Ottoman stamps canc. “SAMOS*9.10.11”, via “SMYRNE 1*13.11.10” to Munchen.

C

20 €

1751

10c Austrian (Crete) postal card canc. “VATHY*31.8.13” to Germany. Very fine quality.

PS

20 €

*/**

160 €

*

100 €

EL

80 €

CHIOS ISLAND 1752

25l. litho ovpt “Ε Δ” in pair, “Ε Λ” instead of “Ε Δ” on left stamp. “Ε Λ” stamp hinged, the other u/m. Signed A.Argyropoulos and Spanos. (Hellas 1a+1-530E).

1753

25l. litho ovpt “ΕΔ”, ovpt inverted, m. Signed Drosos and Spanos. (Hellas 1b-350E).

MYTILENE ISLAND 1754

1868 Entire letter fr. with 15sld Venetto-Lombardo stamp canc. “METELINE*6/2” to Triest.

89


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1755

1756

1758

1759

1760

1757

1761

1762

1755

1872 EL franked with 10sld and posted from “METELINE*3/5”, via “LLOYD AGENZIE SMIRNE*4/5”. On arrival “ΣΥΡΑ (67)*23 ΑΠΡ. 72” taxed with 20l. blue 1871/72 for internal rate. (Hellas 35c).

EL

180 €

1756

40c 1853 EMPIRE+20c 1868 French stamps (Yv. 16+29B) canc. small numbers “3771” and large numbers “5093” (=Mytilene). VF.

o

35 €

1757

COUPON-REPONSE INTERNATIONAL. Turkish with “Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης” overprint. RRR.

PS

280 €

1758

Canc. “MOLYVOS” in old Turkish writting in blue on 10pa 1876 Ottoman Duloz stamp in bl.4. (N.G.-1).

o

50 €

1759

Liberation of Lesvos commemorative cachet “ΕΛΛΑΣ ΜΟΛΥΒΟΣ” on 1pi Ottoman stamp on fragment. (Hellas 3-50E).

o

15 €

1760

2X10pi 1912 “Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης” ovpt, on one ovpt reading up while on the other reading down. (Hellas 9).

*/(*)

80 €

1761

20pa 1912 “Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης” ovpt on 1909-11 Turkish stamp, ovpt in blue, u. (Hellas 11a).

o

20 €

1762

1912 New values on Mytilene stamps, complete set of 4 values, u. (Hellas 15/18).

o

40 €

90


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1764

1763

1766

1765

1767

SMYRNE, CONS/PLE & ASIA MINOR (before 1922) 1763

Boxed “COMPAGNIE RUSSE/1828 4 6/SMYRNA” and “P.P” on front cover to Beyrut.

100 €

1764

4pi./1F French Levant stamp in strip of 5 canc. “SMYRNE TURQUIE DASIE”.

o

30 €

1765

Open cover franked with 10pa/3kr, cancelled with “SMYRNA OSTERREICHISCHE POST*2/7/92” and posted to Milano. VF.

C

20 €

1766

Post card fr. with 2x10pa/5pfg German Levant stamp canc. “SMYRNA DEUTSCHE POST*2.7.08” to Leipzig.

PPC

10 €

1767

Commercial cover fr. with 25l. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt stamp canc. “ΤΕΝΕΔΟΣ-BOZDJA-ADA*ΕΛΛΑΣ 18.1.13”, arr. “BPO CONSTANTINOPLE*10.FE.13”. Very fine and rare.

C

250 €

91


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1768

1769

1770

1771

1772

MILITARY CANCELLATIONS SERBIAN MILITARY POST-OFFICES 1768

Cover canc. “TRESOR ET POSTES*504*11.11.16”, cachet “AVIATION FRANCAISE DE LARMEE SERBE/PARC SECTEUR 504” to France.

C

15 €

1769

Cachet “GROUPEMENT SERBE A RIPAULT/LE Comandant”, via “BP.999*2.9.17”, arr. “BP.315*4.9.17”. Serbian censor cachet (70) in lilac.

PPC

10 €

1770

Postal card canc. “BELGRADE VEl.PLANA*13.6.15” to France. Cachet “MISSION MEDICALE FRANCAISE EN SERBIE/SECTEUR DE BELGRADE” and Serbian censor cachet “VOJNOM KONTROLOM/PREGLEDANO”.

PPC

30 €

1771

”Belgrade” postal card written 14 Aout 1919 to Paris. Cachet “COMMISSION SUP DE CONTROLE DES CHEMINS DE FER*BELGRADE/LE COMMISSAIEN MILITAIRE/PRESIDENT”.

PPC

10 €

1772

Salonique PPC with handstamp “21 MARS 1918/ARMEE DORIENT/HOPITAL CENTRAL SERBE” and manuscript “S.P.510.”

PPC

OFFER

92


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1773

PS posted from “VOJNA POSTA*Br.999*21.10.16” with Serbian censorship “OUVERT PAR LAUTORITE/MILITAIRE SERBE” (violet, Type III/1/A), arr. “MARGAUX*13.11.16”.

PS

8€

1774

PS posted from “NIMES*26 - 10 16” to Br.80, via “VOJNA POSTA*Br.999*26.10.16” with Serbian censorship “OUVERT PAR LAUTORITE/MILITAIRE SERBE” (violet, Type III/1/A).

PS

8€

1775

PPC posted from “MONTBAZON*26.10.16” to Br.80, via “VOJNA POSTA*Br.999*29.10.16” with Serbian censorship “OUVERT PAR LAUTORITE/MILITAIRE SERBE” (violet, type III/1/A).

PPC

8€

1776

Illustratred postal card from “BP.32” via “BP.414*12.12.16” and “BP.999*14.12.16” to France. Serbian censor cachet “21” in black (type IV/A).

PS

10 €

1777

Postal card from “BP.80” via “BP.999*26.12.16” (2nd period last days of use) to Thessaloniki. Serbian censor cachet “24” in black.

PS

10 €

1778

French illustrated military postal card from “BP.711” via “BP.999*12.3.17” to France. Serbian censor cachet “24” in black- very few days in use during March 1917.

PS

20 €

93


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1779

Postal card from “BP.711*14.5.17” via “BP.999*15.5.17”, arr. Corfu “MINISTARSKA*25.5.917”. Serbian censor cachet “24” in black (type IV/A), rarity (GV).

PS

15 €

1780

Military postal card from “BP.603” via “BP.999*28.8.16” in blue, arr. “JANSIERS*22.9.16” and censor cachet “Ie COMPAGNIE/DU BATALLION UNIVERSITAIRE SERBE/No.....191...”. Serbian censor cachet “29” in lilac.

PS

10 €

1781

Postal card from “BP.603*28.6.17” to BP44. Serbian censor cachet “29” in black (type IV/A).

o

8€

1782

Registered cover from BP.315, via “TRESOR ET POSTES*504*17.6.18” where a 50c French stamp affixed, arr. “WEESEN*10.VII.18”. Serbian censor cachet “(30)” in lilac (type IV/A).

C

15 €

1783

Postage free military cover (handwritten “F.M.” = Franchise Militaire) from BP.315*21.5.18” via “BP.999*24.5.18” to France. Serbian censor cachet “30” (type IV/A) in lilac and French tape “CONTROLE POSTAL MILITAIRE”, cachets “CONTROLE/2” and triangular “N.O”. Handwritten “T 0.50” postage to be collected.

C

30 €

1784

Registered cover from “ministere de la guerre serbe”, fr. with 2x25c French stamps canc. “TRESOR ET POSTES*504*22.6.17”, arr. “LAUSANNE*13.VII.17”. Serbian censor cachet “33” in lilac (type V).

C

30 €

94


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1785

Postal card from “Nice”, arr. “BP.999*11.4.17”. Serbian censor cachet “44” in lilac.

PS

8€

1786

Cover from “BP.801*15.7.18”, via “BP.999*16.7.18” to French FPO 517. Serbian censor cachet “45” in lilac (type V/A), rarity (V). Cover torn at top.

C

10 €

1787

Postal card from “BP.999*13.8.17”, arr. “BP.711*14.8.17”, on arrival Serbian censor cachet “49” in lilac.

PS

10 €

1788

Registered cover from “BP.711” via “TRESOR ET POSTES*504*20.8.18” where fr. with 2x25c French stamps, arr. “WEESEN*16.IX.18”. Serbian censor cachet “49” in violet, last days of use.

C

15 €

1789

Postal card from “BP.88*19.7.17” to “BP.801”. Serbian censor cachet “54” in black (type V/A), rarity (GV).

PS

15 €

1790

Registered cover from Br.999 fr. with 25c+40c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*22 6 18” with Serbian censorship “7 PREGLEDALA/VOJNA CENZURA” in violet (type VII, grade O), arr. “GENEVE*16.VII.18”.

C

30 €

95


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1791

1793

1795

1792

1794

1796

1791

Double weight registered cover from Br.999 fr. with 5c+6c10c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*23 6 18” with French censorship “OUVERT par lAUTORITE MILITAIRE*309” and Serbian censorship “11 PREGLEDALA/VOJNA CENZURA” in violet (type VII, grade G), arr. “WEESEN*24.VII.18”.

C

40 €

1792

Registered cover from Br.999 fr. with 2x25c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*12 6 18” with French censorship “OUVERT par lAUTORITE MILITAIRE*3” and Serbian censorship “13 PREGLEDALA/VOJNA CENZURA” in violet (type VII, Grade A), arr. “WEESEN*5.VII.18” and triangl “NO”.

C

30 €

1793

Registered cover from Br.333 fr. with 2x10c+2x25c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*8 6 18” with Serbian censorship “17 PREGLEDALA/VOJNA CENZURA” in violet (type VII, Grade A), arr. “WEESEN*9.VII.18”.

C

20 €

1794

Cover posted from “VOJNA POSTA*Br.XX*21.4.18”, via “VOJNA POSTA*Br.999*24.4.18” with Serbian censorship “18 PREGLEDALA/VOJNA CENZURA” in violet (type VII, Grade O) fr. with 5x5c and posted from “TRESOR ET POSTES*7 5 18”, arr. “MONTANA-VERMALA (VALAIS)*3.VI.18” and posted again via “LUGANO 3*29.VI.18” and “LUGANO*1.VII.18”, arr. “BERN*4.VII.18”.

C

30 €

1795

PPC SALONIQUE” posted from “VOJNA POSTA*Br.999*25.7.18” with Serbian censorship “25 PREGLEDALA/ VOJNA CENZURA” in violet (type VII, Grade O) to France.

PPC

3€

1796

Registerd cover from Br.999 fr. with 50c. and posted from TRESOR ET POSTES*504*4 3 18” with Serbian censorship “28 PREGLEDALA/VOJNA CENZURA in violet (type VII, Grade A), arr. “WEESEN*22.III.18”.

C

25 €

96


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1798

1797

1800

1799

1797 1798 1799

1801 Cover from Br.XX, via “VOKNA POSTA*Br.999*21.7.18” with Serbian censorship “32 PREGLEDALA/VOJNA CENZURA” in violet (Type VII, Grade A) fr. with 25c and posted from “TRESOR ET POSTES*5 8 18”, via “GENEVE*3 IX 1918”, arr. “WEESEN*4.IX.18”. PS posted from “VOJNA POSTA*Br.999*10.6.18” with Serbian censorship “34 PREGLEDALA/VOJNA CENZURA” in violet (Type VII, Grade A) fr. with 10c and posted from “TRESOR ET POSTES*27 6 18” to Weesen. Registered cover from Br.XX fr. with 10c+40c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*3 4 18” with Serbian censorship “34 PREGLEDALA/VOJNA CENZURA” in violet (type VII, Grade A), arr. “WEESEN*3.V.18”

C

15 €

PS

10 €

C

30 €

C

10 €

C

30 €

CENSORSHIPS 1800 1801

Cover from Πισοδέριον canc. “ΦΛΩΡΙΝΑ*14.ΜΑΡ.1917” to Thessaloniki. Tape “CONTROLE POSTAL MILITAIRE”, cachet “ARMEE DORIENT-10/CENSURE MILITAIRE” and triangle “NO”. Miscut. Cover from “ΛΑΡΙΣΣΑ*24.ΜΑΙ.18”, arr. “GENEVE*11.VII.1918”. Two Greek censor tape, cachets “ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ” and “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ 2”. Tape and cachet “VEIFICATO PER CENSURA” and cachet “MILANO POSTA ESTERA”.

97


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1802

1803

1804

1805

1806 1802

Post card from “ΚΕΡΚΥΡΑ*21.ΦΕΒ.19” to Swiss. Consor cachet “ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”.

PPC

15 €

1803

8dr+1dr 1939 KGII postal envelope canc. “THESSALONIKI*.4.I.41” to USA. On reverse censor tape “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ” and cachet “ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”.

PS

10 €

1804

PS from Sanatorium of Petras Olympou Monastery, franked with 2dr. + 5dr. and posted from “ΚΑΤΕΡΙΝΗ” to Athens with manuscript “Ελογοκρίθη” and censors initial.

PS

10 €

POSTMARKS & CANCELLATIONS PRE-ADHESIVE CANCELLATIONS 1805

Entire letter canc. “ΠΥΛΟΣ*17.ΜΑΙΟΣ*1837” in greenish blue (type II), via “ΑΘΗΝΑΙ*20.ΜΑΙ”, arr. “ΣΥΡΟΣ*22. ΜΑΙΟΣ.1837”. Prepaid postage = 100 lepta. Rare.

EL

30 €

1806

Letter from Syra (10 Sep. 1839) with ship “Mentor” via Marseille - Purifie au Lazaret Malte taxed with 10 decimes from Havre with a non contract vesel to New York 30.11.1839.

EL

200 €

98


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1807

1808 1807

Cover canc. “ΜΥΚΩΝΟΣ” in greenish blue (type I) to Syros. On reverse cachet “ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΙΩΝ”. Very fine.

EL

80 €

1808

14/12/1841 prepaid “40l.” cover from “ΚΟΥΜΗ” (type I), via “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*24 ΔΕΚΕΜ. 1841”, manuscript postage indication “40” and label “ΛΕΠΤΑ 40”. The purpose of this label was to find out resources for Cretan refuges in Greece. Extremely rare.

C

2000 €

99


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1809

1810

1811

1813

1812

1814

1809

Entire letter canc. “ΛΙΜΕΝΙ” (type I), arr. “ΑΘΗΝΑΙ*18.ΜΑΡΤ.1844”. Prepaid postage = 60 lepta.

EL

1810

Entire letter canc. “ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ*24.ΜΑΡΤ*1846” (type II), arr. “ΑΘΗΝΑΙ*27.ΜΑΡΤ.1846”.

EL

10 €

1811

6/5/1849 Postage free EL canc. “ΣΕΡΙΦΟΣ” (type I) to Syra. On reverse cachet “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ”

EL

60 €

1812

Entire letter canc. “ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ” in greenish blue (type I), arr. “ΑΘΗΝΑΙ*3.ΟΚΤΩΒ.1849”. Prepaid = 20 lepta.

EL

40 €

1813

EL canc. “ΥΔΡΑ” (type I), via “ΠΥΡΑΙΕΥΣ*12.ΜΑΡΤΙ.1850”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*12.ΜΑΡΤΙ.1850”. Postage “20” (lepta).

EL

50 €

1814

1855 cover posted from “ΚΥΜΗ*18 ΑΠΡΙΛ. 1855” (blue, type II), arr. “ΑΘΗΝΑΙ*20 ΑΠΡΙΛ. 1855”. Paid manuscript postal rate “20” (lepta).

C

180 €

100

40 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1815

1816

1818

1817

1820 1819

1815

EL canc. in green “ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ*14.ΙΟΥΝ.1856” (type II), arr. “ΝΑΥΠΛΙΟΝ*15.ΙΟΥΝΙ.1856”.RRR.

EL

650 €

1816

1853 Postage free EL canc. “ΚΕΑ” (type I), arr. “ΣΥΡΟΣ*10.ΑΥΓΟΥ.1856”. On reverse cachet “ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΥΘΝΟΥ”.

EL

100 €

1817

1856 entire letter posted from “ΝΗΣΙΟΝ*29 ΑΥΓΟΥΣΤ. 1856” (blue-green) to Pilos. Paid manuscript postal rate “30” (lepta).

EL

50 €

1818

Entire letter canc. “ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ*15.ΔΕΚΕ.58” in greenish blue (type III), arr. “ΑΘΗΝΑΙ*17.ΔΕΚΕ.58” in blue (type III). Prepaid postage = 20 lepta.

EL

50 €

1819

Four entire letters canc. “ΑΘΗΝΑΙ” (all type III) in blue, black, light blue and greenish blue, two mailed to Chalkis an two mailed to Syros.

EL

20 €

1820

Two entire letters canc. “ΚΑΛΑΜΑΙ” (both type III), one in green the other in black, both mailed to Syra.

EL

10 €

101


A.Karamitsos

1821

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1822

1823

1824

1826

1827

1828

1830

1825

1829

1832

1831

1833

1834

TYPE I POSTMARKS 1821

Dotted “4” (=ΜΕΓΑΡΑ) on 1962/67 issue 20l. Large Hermes Head.

o

30 €

1822 1823

Canc. “11” (=ΚΥΛΛΗΝΗ) on 20l. LHH stamp.

o

30 €

Dot “34” (=ΑΕΡΟΠΟΛΙΣ) on 10l. orange (Hellas 18b).

O

45 €

1824

Canc. “37” (=ΑΣΤΡΟΣ) on 1862/67 20l. Large Hermes Head stamps. Catalog value = 80 Euros.

o

15 €

1825

Dott “60” & canc. “ΚΥΜΗ (60)*7 ΜΑΡΤ. 66” on EL fr. with 20l. deep blue (Hellas 19f), arr. “ΑΘΗΝΑΙ (1)*11 ΜΑΡΤ. 66”.

o

100 €

1826

Canc. “61” (=ΝΑΞΟΣ) on 1875 1l. postage due stamp.

o

20 €

1827

Dotted “92” (=ΥΠΑΤΗ) in blue on 1962/67 issue 20l. Large Hermes Head.

o

45 €

1828

Canc. “94” (=ΣΤΥΛΙΣ) on 20l. 1862 Provisional Large Hermes Head stamp.

o

15 €

1829

Dot. “98” (= ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ)) on 40l. greyish magenta on blue.

o

18 €

1830

Blue dot. “101” (= ΙΒΡΑΙΛΑ ΒΛΑΧΙΑ) on 10l. orange (1862/67 issue). SUPERB postamark. RR.

o

350 €

1831

Dot. “105” (=ΑΡΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑ) on 40l. marginal 1862/67 issue. Signed by D.Spanos. VF. R.

o

60 €

TYPE II POSTMARKS 1832

Blue “ΑΡΤΑ (105)*20 ΑΠΡ. 82” on EL fr. with 20l. carmine with plate flaw “double lip” (pos.67), arr. “ΠΑΤΡΑΙ (9)”. VF. (Hellas 59Ia).

EL

80 €

1833

”ΜΕΓΑΡΑ*9 ΑΥΓ. 8?” on 1880/86 issue 20l. Large Hermes Head. (Hellas 110 euro).

o

30 €

1834

Canc. “ΜΟΛΟΣ (116)*?.ΑΥΓ.85” on 20l. LHH stamp.

o

10 €

102


Public Auction 625

1835

www.karamitsos.com

1836

1837

1841

1838

1842

1839

1844

1840

1846

1845

1843

1847

TYPE III POSTMARKS 1835

Canc. “ΔΡΑΧΜΑΝΙΟΝ” on 20l. Small Hermes Head.

o

8€

1836

”ΥΠΑΤΗ 92*5 ΑΥΓ. 88” on 20l. red Belgian print.

o

6€

TYPE IV POSTMARKS 1837

Canc. “ΒΙΤΡΙΝΙ(ΤΣΑ)*29.ΙΟΥΝ.87” on 1880/86 10l. Large Hermes Head. Catalog value 95 Euros.

o

OFFER

1838

Canc. “ΒΡΑΓΚΑΝΑ” (type IV) on 60l. 1876 Vienna issue postage due stamp.

o

30 €

1839

”ΓΑΡΔΙΚΙΟΝ*23 ΙΟΥΛ. 96” on 20l. small Hermes head. VF.

o

35 €

1840

Canc. “ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΝ*5.ΜΑΙΟΣ...” on 5l. 1880/86 stamp (stamp superb).

o

15 €

o

10 €

TYPE V POSTMARKS 1841

Canc. “ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ*26.ΔΕΚΕ.10” on 20l. Fl.Mercury in pair on fragment. Post office operated from 246-1906 to 2-9-1911.

1842

Blue-green “ΑΜΟΡΓΟΣ*25 ΙΑΝ. 98” (before 1900) on 10l. mustard in pair. Superb.

o

10 €

1843

Canc. “ΑΜΟΡΓΟΣ*2.ΣΕΠΤ.11” (after 1900) on 5l. Fl.Mercury stationary postal card, arr. “ΣΥΡΟΣ”.

PS

10 €

1844

Canc. “ΑΠΙΔΕΑ*7.ΜΑΡΤ.13” on 5l. engraved.

o

18 €

1845

”ΑΡΑΧΩΒΑ*11 - 98” (without month) on 5l. green in strip of 4. VF. (Hellas 123a).

o

18 €

1846

”ΒΛΑΧΙΩΤΗ” on 5l. Litho in pair.

o

20 €

1847

”ΓΡΑΒΙΑ*14 ΜΑΡΤ. 902” on 10l. orange in pair. VF. R. (Hellas 124).

o

30 €

103


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1848

1849

1854

1850

1851

1853

1852

1855

1860

1856

1858 1848

”ΔΕΛΦΟΙ*23 ΑΠΡ. 11” on 2 pairs of 2l. and 3l. Fl.Mercury taxed on PPC “Sacred way with base of Marathon. Delphi” to Lyon, France.

1849

1857

1859 PPC

15 €

”ΔΗΛΟΣ*9 ΙΟΥΝ. 900” on 5l. SHH.

o

50 €

1850

”ΕΡΑΤΕΙΝΗ” on 5l. bl.4 1880/86 issue. R.

o

30 €

1851

Canc. “ΚΑΣΤΑΝΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ*3.?.11” on 5l. Fl.Mercury on fragment. Post office established 30.11.1905.

o

10 €

1852

”ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ*16 ΙΑΝ. 1900” on 5l. Small Hermes Head.

o

10 €

1853

”ΚΑΤΩ ΦΑΝΑΡΙΟΝ*22 ΣΕΠΤ. 15” on 5l. Litho. Superb. R.

o

30 €

1854

”ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΘΝΟΥ*20 ΙΟΥΝ. 95” on 20l. Small Hermes heads.

o

15 €

1855

Blue “ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ” (date inverted,and only day printed) on 20l. small Hermes heads. R.

o

35 €

1856

”ΜΕΛΙΓΑΛΑ*10 ΜΑΡΤ. 901” on 5l. SHH. VF.

1857

Canc. “ΜΠΑΜΠΙΝΗ” on 40l. litho in vertical pair.

o

1858

Canc. “ΠΑΛΑΜΑ*7.ΜΑΙΟΣ.11” on 5l. Fl.Mercury in vertical strip of 4 on fragment.

o

10 €

1859

Canc. “ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ*13.ΟΚΤ...” on 5l. Fl.Mercury in pair on fragment. Post office operated from 30-05-1907 to 13-6-1911. (Attikoviotia prefecture). Rare.

o

20 €

1860

Blue “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*13 ΝΟΕΜ” (without year) on 1dr. SHH. RR. (Hellas 94b).

o

80 €

104

15 € 15 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1862

1863

1861 1864

1866 1865 1867

1868

1869

1861

Canc. “ΠΥΡΓΟΣ (ΘΗΡΑΣ)*13.ΙΟΥΝ.26” on cover fr. with 20l.+80l. lithos to Volos.

C

30 €

1862

Blue “ΣΤΡΕΖΟΒΑ*26 ΙΟΥΝ. 98” on 20l. small Hermes heads.

o

15 €

1863

”ΣΥΡΟΣ*ΤΑΧ.ΔΕΜΑΤΑ*11 ΜΑΡΤ. 96” on 1dr. SHH in strip of 3. VF. (Hellas 94a).

o

15 €

1864

”ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ” (button type) on 10l. Engrave. R.

o

20 €

1865

”ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ*9 ΝΟΕΜ. 902” on 20l. Fl.Mercury.

o

10 €

1866

”ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ” on 5l. Engrave in block of four. R.

o

20 €

C

20 €

TYPE VI POSTMARKS 1867

Cover fr. with 10l.+2x20l. lithos canc. “ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΘΝΟΥ”, arr. “ΣΥΡΟΣ*24.ΙΟΥΝ.22”. Rare.

TYPE V POSTMARKS FOR NEW TERRITORIES 1868

Cover canc. “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*7.ΜΑΡΤ.16” on cover to Berlin. Censor tape and cachet “VERIFICATO PER CENSURA”.

C

20 €

1869

Registered cover franked with 1pi. + 20pa. in pair cancelled by pen with manuscript “ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” and posted from “ΙΜΒΡΟΣ*21 ΔΕΚΕ. 12”, arr. “BERLIN*12.I.13”. VF. RRR.

C

150 €

105


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1870

1872 1871

1873 1870

Canc. “ΚΟΖΑΝΗ*20.ΔΕΚΕ.12” on stationary postal card via “ΛΑΡΙΣΣΑ” to Athens.

PS

15 €

1871

Registered and “A.R.” cover fr. with 2x25l. 1917 Provisional Government stamps canc. “ΝΕΒΕΣΚΑ*14.ΑΥΓ.17”, via “ΣΟΡΟΒΙΤΣ*19.8.17” to London. Tape “CONTROLE POSTALE MILITAIRE” and cachet “ARMEE DORIENT/CENSURE MILITAIRE”. Very rare.

C

50 €

PPC

15 €

o

15 €

TELEGRAPHIC POSTMARKS 1872

Canc. “ΤΗΛ.ΓΡ.ΣΚΥΡΟΥ*15.ΑΥΓ.24” on post card.

1873

”Vouraikos” post card fr. with 2x40l. lithos canc. “ΤΗΛ.ΓΡ.ΜΑΖΕΙΚΩΝ*3.ΙΟΥΝ.26”. VF.

106


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1874

1875

1876 1877

1878

1879

1874

Registered cover fr. with 10x30l.+4x5l. lithos canc. “ΤΗΛ.ΓΡ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ*11.ΝΟΕ.22”, arr. “BERLIN”.

C

10 €

1875

Cover franked with 15l. Litho and cancelled with telegraphic pmk “ΤΗΛ.ΓΡ.ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ*24 ΑΥΓ. 18”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*23 ΑΥΓ. 18”.

C

10 €

1876

Cover franked with 5l. Litho in pair and cancelled with telegraphic pmk “ΤΗΛ.ΓΡ.ΙΟΥ*8 ΟΚΤ. 13”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*10 ΟΚΤ. 13”.

C

8€

EXCHANGE CONTROL CACHETS 1877

Cover posted from “ΑΝΔΡΟΣ*25.8.40” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΑΝΔΡΟΥ-*-/ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” in violet colour (type 4, n.6).

C

10 €

1878

Cover posted from “ΑΡΓΟΣTΟΛΙΟΝ*21 ΔΕΚ. 39” with exchange control double-circle “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-*-/ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” in violet colour (type 4, n.7) and bilingual tape “CONTROLE DU CHANGE” (n.104) to Washington D.C.

C

10 €

1879

PPC posted from “PALERMO*10 VIII 40”. On arrival “ΧΑΝΙΑ*20 VIII 40” censored with doudle-circle exchange control cachet “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-*-ΧΑΝΙΑ/ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” in violet colour (type 4, N.9).

PPC

10 €

107


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1880

1881

1883 1882

1884

1885

1880

Cover posted from “ΔΡΑΜΑ*20 XII 38” with doudle-circle exchange control cachet “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΔΡΑΜΑΣ=*=/ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” in violet colour (type 4, N.11a).

C

18 €

1881

Cover to Bruxelles posted from “ΤΡΙΚΚΑΛΑ*23 ΟΚΤ. 39” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ-*-/ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” (type 4a, Nr.29a) and bilingual tape “CONTROLE DU CHANGE” (Nr.116).

C

10 €

1882

Cover to Bern posted from “ΒΟΛΟΣ*10 ΝΟΕΜ. 38” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΒΟΛΟΥ=*=/ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” (type 4a, Nr.30a) in violet colour.

C

10 €

1883

Cover to London posted from “ΟΙΝΟΥΣΑΙ*11 IV 38” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΧΙΟΥ=*=” (type 4b, Nr.34).

C

15 €

1884

Cover to U.S.A. posted from “ΦΛΩΡΙΝΑ*28.2.37” with double-circle exchange controle cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ-*-” (type 4b, Nr.36).

C

10 €

1885

Cover to Zurich posted from “ΙΩΑΝΝΙΝΑ*8.IX.38” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ=ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ=*=” (type 4b, Nr.38) in violet colour.

C

8€

108


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1886

1888

1890

1887

1889

1891

1886

Cover to Rotterdam posted from “ΚΑΒΑΛΛΑ*24.II.37” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΚΑΒΑΛΛΑΣ=*=” (type 4b, Nr.40) in violet colour.

C

10 €

1887

2 covers posted from “ΚΕΡΚΥΡΑ” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΚEΡΚΥΡΑΣ=*=” (type 4b, Nr.41) in violet and red colour.

C

20 €

1888

2 covers posted from “ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΝ” and “ΚΡΟΚΥΛΙΟΝ” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΛΑΜΙΑΣ=*=” (type 4b, Nr.43) in violet and blue colour.

C

15 €

1889

2 covers posted from “ΛΑΡΙΣΣΑ” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΛΑΡΙΣΣΗΣ=*=” (type 4b, Nr.44) in violet and res colour and bilingual tapes “CONTROLE DU CHANGE” (Nr.55 and 90).

C

10 €

1890

Cover to U.S.A. posted from “ΛΕΥΚΑΣ*8.III.38” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΠΑΤΡΩΝ=*=” (type 4b, Nr.46) in violet and bilingual tape “CONTROLE DU CHANGE” (Nr.99).

C

8€

1891

5dr. PS posted from “ΠΥΡΓΟΣ (ΗΛΕΙΑΣ)*16.VIII.39” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΠΥΡΓΟΥ=*=” (Type 4b, Nr.48).

PS

8€

109


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1892

Cover to London posted from “ΣΕΡΡΑΙ*13.VII.38” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΣΕΡΡΩΝ=*=” (Type 4b, Nr.50) in violet colour and bilingual tape “CONTROLE DU CHANGE” (Nr.55).

C

10 €

1893

Cover to Genova posted from “ΣΥΡΟΣ*15 ΙΟΥΝ. 38” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΡΟΥ=*=” (Type 4b, Nr.51) in violet colour.

C

10 €

1894

Air-mail cover posted from “SIDI GABER*23 FEB. 37” censored on arrival “ΤΡΙΠΟΛΙΣ*35 ΦΕΒ. 37” with exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΙΣ=*=” (type 4b, Nr.54) in violet and bilingual tape “CONTROLE DU CHANGE” (Nr.10). Also correspondence censor cds with 4 signatures.

C

10 €

1895

Cover to Wiesbaden posted from “ΞΑΝΘΗ*21 ΙΟΥΛ. 1939” with exchange control cachet “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ/ΤΟΣ-ΞΑΝΘΗΣ” (type 4c, Nr.68) and bilingual tape “CONTROLE DU CHANGE” (Nr.142).

C

15 €

LEVANT AUSTRIAN P.O. 1896

Canc. “BUCAREST*27/5” on 10+15sld Lombardo-Venetto stamps perf.14. Ferchenbauer 290E.

o

60 €

1897

Canc. “JANINA” on 3x5sld Lombardo-Venetto stamps (shades) perf. 9 1/2.

o

50 €

110


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1898

1899

1900

1901

1902 1903

1904

1905

1898

Canc. “JANINA” on 4x10sld Austrian Levant stamps (coarse + fine print).

o

15 €

1899

2-Line canc. “SALONICHI” in blue and in black on 15sld Lombardo-Venetto and on 5sld Austrian Levant (pair) stamps.

o

20 €

1900

Boxed “LETTERE ARIVATE PER MARE/VARNA” and “VIA VARNA” on 2x15sld Austrian Levant stamps.

o

40 €

1901

1860 cover posted from “COL VAPOE/DALESANDRIA” with manuscript “Col Vapore Austriaco”, arr. “TRIEST”

C

50 €

1902

Postal card fr. with 10pa/5h Austrian Levant stamp canc. “BEIRUT*21/11/03” to Bruxelles.

1903

4 Austrian Levant covers showing various Frankings and postmarks of “CONTSANTINOPLE”.

1904 1905

PPC

10 €

C

20 €

2 PPC of Constantinople posted Austrian Levant.

PPC

6€

”Constantinople” postal card fr. with 20pa/10h Austrian Levant stamp canc. “CONSTANTINOPEL OESTERREICHISCHE POST*22.10.00”, arr. “BRUXELLES*25.OCT.00”.

PPC

5€

111


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1906

”Constantinople” postal card fr. with 20pa/10h Austrian Levant stamp canc. “CONSTANTINOPEL OESTERREICHISCHE POST*16.11.01”, arr. “ANVERS*19.NOVE.01”.

PPC

5€

1907

”Constantinople” postal card fr. with 20pa/10h Austrian Levant stamp canc. “CONSTANTINOPEL OESTERREICHISCHE POST*26.9.01”, arr. “ASNIERES*30.SEPT.01”.

PPC

5€

1908

”Constantinople” postal card fr. with 20pa Austrian Levant stamp canc. “CONSTANTINOPEL OESTERREICHISCHE POST*?.12.06”, arr. “ANVERS*29.DECE.06”.

PPC

5€

1909

Cover fr. with 1pi Austrian Levant stamp canc. “CONSTANTINOPEL OESTERREICHISCHE POST*31.5.05”, arr. “BRUXELLES*3.JUIN.05”.

C

5€

1910

JUDAICA. Colour PPC fr. with 20pa. Austrian Levant and posted from “JAFFA*18 VII 08” to Paris.

PPC

15 €

1911

Large part of EL canc. “RETTIMO*21/9” in blue to Syra. Linear “FRANCO”, arr. “ΣΥΡΟΣ*10.ΣΕΠΤ.63” where taxed with 20l. 1862/67 LHH.

112

50 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1912 1913

1914 1915

1916

1917

1912

EL fr. with 10sld (coarse print) canc. “RUSTSCHUK*7/4”, arr. “VARNA*7/4/69”.

EL

30 €

1913

EL fr. with 10sld 1864 Veneto-Lombardo stamp perf. 9 3/4 canc. “RUSTSCHUK*15/8”, arr. “CONSTANTINOPLE*15/2”.

EL

150 €

1914

Cover fr. with 1pi/10kr Austrian Levant stamp canc. “SALONICH OESTERREICHISCHE POST*3.2.00”, arr. “GRAZ”.

C

OFFER

1915

20pa/10h Austrian Levant stationary postal card canc. “b SALONICH I OSTERR.POST*2.II.05”, arr. “BUDAPEST*4.FEB.05”.

PS

8€

1916

Cover fr. with 1pi Austrian Levant stamp canc. “C SALONICH I OSTERR.POST*2.VII.08”, arr. “AMSTERDAM*27.7.1908”.

C

10 €

1917

20pa/10h Austrian Levant stationary postal card canc. “C SALONICH I OSTERR.POST*26.IX.05”, arr. “HAMBURG*29.9.05”.

PS

8€

113


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1918

1920

1919

1922

1921

1918

Registered cover fr. with 2pi/20kr Austrian Levant stamp canc. “SMYRNA OESTERREICHISCHE POST*28/4/97”, via “BRUXELLES*3.MAI.97”, arr. “NEDERBRAKEL*4.MAI.1897”.

1919

”Smyrne” postal card fr. with 5c Austrian stamp (Crete) canc. “SMYRNA OESTERREICHISCHE POST*28/4/03” to Paris.

C

40 €

PPC

15 €

1920

Two 10c (Crete) stationaries postal cards with 2 different SMYRNA cancellations.

PS

20 €

1921

Registered cover fr. with 3x1pi/25h Austrian Levant stamps canc. “TRAPEZUNT OESTERREICHISCHE POST*27.10.00” to Constantinople.

C

40 €

FRENCH P.O. 1922

114

20c+40c 1862 Napoleon III French stamps on fragment canc. large numbers “5079” (=Alexandrette).

25 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1923

1925

1924

1926

1927

1928

1923

Bosphore PPC fr. with 10c. French stamp and posted from “RHODES TURQUIE DASIE*9 MAI. 01”, via “PARIS*6 JUIN 01”, arr. “PERIGNON*7 JUIN 01”.

PPC

20 €

1924

EL fr. with 3x20c Napoleon III French stamps (pair + single) canc. large numbers “5095” and “ITALIE SALONIQUE*9.FEVR.69”, boxed “PD”, via “MESSINA*14.FEB.69”, arr. “TORINO*18.FEB.69”.

EL

60 €

1925

EL fr. with 4x20c Napoleon III French stamps (strip) canc. large numbers “5095” and “SALONIQUE TURQ. DEUROPE*18.NOV.64”, arr. “GENOVA*28.NOV.64”. Also boxed “PAQUEBOTS DE LA MEDITERRANEE”. Scarce and VF.

EL

180 €

1926

EL fr. with 3x20c Napoleon III French stamps (strip) canc. large numbers “5095” and “ITALIE SALONIQUE*...69”, arr. “GENOVA*25.AGO.69” (not very clear).

EL

50 €

1927

1869 EL franked with 3x40l. perforated, cancelled “5095” of “Thessaloniki” and “ITALIE-SALONIQUE”. Very fine.

EL

150 €

1928

”Salonique” PPC fr. with 10c French Levant stamp canc. “SALONIQUE TURQUIE*7.DEC.12”, arr. “LEIDEN*16.12.12”.

PPC

15 €

115


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1929

1930

1932

1931

1933

1934

1929

Cover fr. with 1pi/25c French Levant stamp canc. “SMYRNE TURQUIE DASIE*29.FEVR.04”, via “CONSTANTINOPLE-GALATA POSTE FRANCAISE*2-3.04” and “PARIS”, arr. “NEW YORK*16.MAR.1904”.

C

15 €

1930

French Levant postal card print 10c (Mouchon) canc. “SMYRNE TURQUIE DASIE*13.MARS.04”, arr. “VEENDAM*19.MAR.04” (Netherlands).

PS

8€

C

15 €

o

500 €

*/o

120 €

o

50 €

GERMAN P.O. 1931

Cover franked with German Levant 20pa./10pf.+1pi./20pf.+10pa./5pf. Germania stamps, canc. “SMYRNA /b/ DEUTSCHE POST * 5.12.13” to Paris, France, arr. on reverse. (Mi.24/26).

ITALIAN P.O. 1932

5c Italian stamp 1874 Ovpt “ESTERO” green-grey, “angolo inferiore destro” error (pos.82), u. (Sassone 3b-3250E).

RUSSIAN P.O. 1933

Russian Levant: 1868 “Ρ.Ο.ΠΗ.Τ.” inscription over steamer stamps, 2x(10pa) unused and 3x(20pa) one unused, two used (with pen cancellation). (20pa) unused stamp thinned. (Mi. 5/6-900E).

1934

Russian Post in the Levant. 1876 issue, 2x8k/10k. with black and blue overprint, u. (Mi.10a+10b).

116


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1936

1935

1940

1937

1938

1939

1935

8(k)/10k 1876 Russian Levant ovpt in black-blue surcharges and 7k/10k 1879 Russian Levant surcharges. Both thinned. (Mi. 10b+11Ib).

o

50 €

1936

DARDANELIA. PPC “Jardin de Zappion” fr. with 1kop. + 3kop. and posted from Constantinopel via “Ρ.Ο.Π.ηΤ.*KOHCTAHThHOΠOΛb*15 ΑΒΓ. 05”, arr. oval “Ρ.Ο.Π.ηΤ.*ΑΓ.ΔΑΡΔΑΗΕΛΛb*16 ΑΒΓ. 1905”. RRR.

PPC

300 €

1937

PPC “Ruines de Lasdicee” fr. with 2x2κοπ. and cancelled with “Ρ.O.Π.ηΤ.*CMNPHA*15 IIOH. 99”, via Constantinople, arr. “RUHROHT*25.6.99”.

PPC

30 €

1938

Russian letter-card print. 10κοπ. and cancelled with “Ρ.O.Π.ηΤ.*CMNPHA*3.ΑΒΓ.99”, arr. “DRESDEN*21.8.9” (Germany).

PS

40 €

1939

Registered cover fr. with 3x10pa/2κοπ. + 20πα/4κοπ. with VAR “inverted overprint” + 1pi/10κοπ. and posted from “ΚΟCTAHThHONΠΟΛb*8 X 1906”, arr. “C.ΠΕΤΕΡbYΡΓb*30 IX 1902”.

C

100 €

1940

20pa/4kop 1909/10 “Ρ.Ο.ΠΗ.Τ” stamp ovpt “Constantilopie” instead of “Constantinople”, m. (Mi. 40II).

*

10 €

117


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1941

1943

1946

1942

1944

1945

GREECE IN WORLD WAR II 1941-44 AXIS Powers Occupation - German Zone 1941 1942 1943 1944 1945 1946

118

Province of Plomarion: Cover canc. “ΠΛΩΡΜΑΡΙΟΝ*30.ΣΕΠΤ.41”, via “ΜΥΤΙΛΗΝΗ*1.X.41” to Athens. German censor cachet “Gepruft Postzensur Mytilene” and censors cachet “Λ.7”. Island of Chios: Cover from “Αγ.Ισδίδωρος Πετροκοκκίνου” canc. “ΧΙΟΣ*9.ΟΚΤ.41” to Athens. German censor cachet “DEUTSCHE ZENSUR”, without censors cachet. Island of Chios: Cover from “Βάβυλοι” canc. “ΧΙΟΣ*...ΟΚΤ.41” to Athens. German censor cachet “DEUTSCHE ZENSUR”, without censors cachet. Island of Chios: Cover from “Καλλιμασιά” canc. “ΧΙΟΣ*11.ΟΚΤ.41” to Athens. German censor cachet “DEUTSCHE ZENSUR”, without censors cachet. Island of Chios: Cover from “Λατόμι” canc. “ΧΙΟΣ*12.ΦΕΒ.42” to Athens. German censor cachet “DEUTSCHE ZENSUR”, without censors cachet. Cover canc. “ΧΙΟΣ*20.ΜΑΡ.44”, arr. “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ*12.ΑΠΡ.44”. Censor tape “DEUTSCHE ZENSUR” and cachet “DEUTSCHE ZENSUR CHIOS”. Also boxed “ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΝ ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΧ. 8000”.

C

20 €

C

10 €

C

10 €

C

10 €

C

10 €

C

60 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1948

1947

1949

1941-44 AXIS Powers Occupation - Italian Zone 1947

”SANTORIN Le port et la montee vers la ville” b/w PPC (Ed. Diakakis 419-18) franked with 2x20c. RODI reprints (Hellas 101A), canc. “ΤΗΛ. ΓΡ. ΘΗΡΑΣ / 26 ΜΑΡ. 41” (Telegraph Office of Santorini), to Rodi, Egeo. The island of Santorini was occupied by the Italian troops in spring of 1941. Very few items are known franked with Italian stamps of Egeo & cancelled with Greek cachets. Signed by Raybaudi & Chiavarello.

PPC

750 €

1948

Stampless military cover from the island of SYROS to Rhodes, with 3-line oblong cachet “P.M. 550 E / B. TRUPPE ITALIANE CICLADI / FRANCHIGIA POSTALE / N. 563613 / 164634 - V.3 - 262 - 41 - XIX” in violet, canc. “CICLADI * 11.7.41-XIX”, transit “POSTA MILITARE N.550/13.7.41-XIX”, arr. “DIREZ. SERVIZZI POSTALI ED ELETTRICI DELLEGEO - RODI / 14.7.41”. Violet censorship marking “Verificato per censura”. Extremely Rare! Signed Raybaudi & Chiavarello.

C

300 €

1949

”Syra. Moulins” b/w PPC (Ed. Caloutas & Tsiropinas No.520) posted without stamps to Milano, Italy, with 3-line boxed cachet “P.M.550 E / COMANDO SUPERIORE FF. AA EGEO / ESENTE DA TASSA AUTORIZZAZIONE POSTGEN / N.563613/164634 - V.3 DEL 26.2.41 XIX” plus “CICLADI * -5.-8.41-XIX”. Very Rare!.

PPC

250 €

119


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1950

1952

1954

1951 1950 1951 1952 1954

120

Free stationery postcard posted from Syros cancelled with “CICLADI*1.8.41” to Napoli. From August 1941, free military cards are supplied and cancelled with “CICLADI”. Free cover posted from Syra (2nd day of occupation of Syra, May 13 1941) showing manuscript “Zona Sprovvista di francobolli” and correspondence cachet “FRANCHIGIA POSTALE/Truppe occupazione Cicladi”, arr. “RODI EGEO*13.5.41”. Italian Military Post officesof the CUNEO Division. Commercial cover franked with 50c. Italian stamp and posted from “POSTA MILITARE-N.52 SEZ.A*21.10.41”, arr. “CREMONA*11.11.41”. Commercial registered air-mail cover franked with 50c. Italian and posted from “POSTA MILITAREN.162*4.7.42” (Syros), arr. “RODI/8.GIU.42”.

PS

200 €

C

380 €

C

150 €

C

180 €


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1953

1955

1956

1953

Registered Bank cover from SIRA(EGEO) franked with Italian stamp 25c. plus stamps for Dodecanese 10x50c. Airs (Hellas A30), canc. “POSTA MILITARE N.162 / -8.6.42-XX” to Rodi (Egeo), transit “POSTA MILITARE N.550 / 19.-6.42-XX”, arr. “DIREZ. SERVIZI POSTALI ED ELETRICI DELLEGEO - RODI-EGEO - 19.6.42. XX”.

C

400 €

1955

Cover from Akrotiri Thiras franked with 2x2dr + 50l. and posted from “ΘΗΡΑ*2?.IX.41” to Athes with censorship canc. “ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ*ΣΥΡΟΥ”. RRR.

C

150 €

1956

Cover from Mikonos to Athens, via Syros where censored with “ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ*ΣΥΡΟΥ” and tape “VERIFICATO PER CENSURA” and examiner mark “16”.

C

100 €

121


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1957 1959

1958

1957

Bank cover from SAMO franked with Italian stamps 8x50c. canc. “POSTA MILITARE N.62 / 25.-3.43-XXI” to Rodi, transit “POSTA MILITARE N.550 / -1.-4.43-XXI”, arr. “RODI * (EGEO) * -2.4.43”. Censorship tape on flap “VERIFICATO PER CENSURA” sealed by blue-green cachets “PRELEVATO PER LA CENSURA * IL GIORNO 25 MAR. 1943 / C” and “RESTITUITA ALLE POSTE PER LINOLTRO * IL GIORNO 25 MAR. 1943 / C”. Censors cachet “31” in circle. (Zissimatos types 44-46).

C

400 €

1958

Large registered Bank cover from SAMO franked with Italian stamps 2x5L.+1.25L.+1L. canc. “POSTA MILITARE N.62 / -5.2.43-XXI” to Rodi, arr. “RODI * (EGEO) * 12.2.43”. Three censorship tapes on back “VERIFICATO PER CENSURA” sealed with two blue cachets “PRELEVATO PER LA CENSURA *** IL GIORNO 5 FEB. 1943 / C” and “RESTITUITA ALLE POSTE PER LINOLTRO * IL GIORNO 5 FEB. 1943 / C”. Censors cachet “31” in circle. (Zisimatos types 44-46).

C

350 €

1959

The occupation of Lasithi. 1st DAY cover. Cover franked with 80c. air post in pair (which were not available at the moment) cancelled with “ΣΗΤΕΙΑ*28.V.41” (the use of which was prohibited during the first months of Italian occupation), arr. “RODI EGEO*2.VI.41”. Most probably of philatelic commemorative inspiration, but, nevertheless, a very interesting Historic document.

C

150 €

122


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1960

1961 1962

THEMATIC (TOPICAL) PHILATELY EUROPA-CEPT & N.A.T.O. 1960

EUROPA CEPT, 1960: Special French album, especially prepared for the issue, including the complete issues of 19 C.E.P.T. countries [the 20th - Liechtenstein - is missing), in u/m. bl.4 and same used with FDC official cancellation. Michel cat. value: over 1000 Euros.

**/o

180 €

CYPRUS 1961

Large part of EL (almost entire) fr. with 1876-79 2 1/2 rosy-mauve QV GB stamp (pl.16) tied by bars “942” and “LARNACA*31.DE.79”, via “BRINDISI” to Livorno, Italy. VF.

1962

Cover fr. with 2pi ultramarine 1892-94 QV definitive issue canc. “LIMASSOL*19.SP.95”, arr. “PARIS*29.SEP.95”. (Cyprus 33).

500 € C

20 €

123


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1963

1964

1965

1966

1967 124


Public Auction 625

www.karamitsos.com

1968

1969

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1970

1969

Registered cover fr. with 1d 1904 KE stamp in bl.4 canc. “LARNACA*30.MR.09”, arr. “BRITISH PO CONSTANTINOPLE*5.AP.09”. (Cyprus 61). One registered cover from Larnaca to Wien fr. with 4d 1904 KE stamp and one cover fr. with 4d 1905 KE stamp from Limassol to Leipzig. (Cyprus 62+63). Cover fr. with 1/4d, 1/2d, 3/4d and 1d 1934 KGV definitives canc. “TRIKOMO*11.MAY.33” addressed intown. (Cyprus 129/132). Cover fr. with 1 1/2d carmine and 1d black and red-brown 1934 KGV definitives canc. “LEFKA*29.MR.38” via “NICOSIA” to USA. (Cyprus 132+133). Large registered cover fr. with 5x1 1/2pi 1938 KGVI definitives canc. “FAMAGUSTA*20.JAN.53” to Sidcup Kent, U.K. Tape “CUSTOMS AND CURRENCY EXAMINATION” canc. “LONDON*30.JAN.53” and tape “CHARGE” (also in London) charging the cover 1s10d (P.O. fee for customs clearance and purchase tax). On arrival 1s+2x5d British postage dues affixed on to pay the tax and canc. “SIDCUP KENT*2.FEB.53”. (Cyprus 154). 1948 Post dated money-check for 806P14s11d. 9pi+45pi+90pi 1938 KGVI issue used as fiscal revenues duty stamps. On reverse 9pi 1949 UPU 75th anniv. stamp affixed on for fiscal use also. (Cyprus 161+163+164+173). Cover fr. with 1 1/2pi canc. “GEROLAKKOS RURAL POSTAL SERVICE”, arr. “NICOSIA*15.JA.49”. (Cyprus 168).

1970

Cover fr. with 2x1/2pi+4pi 1951 KGVI definitives canc. “PRODHROMOS*12.AU.53” to England. (Cyprus 149+158).

1971

1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 201), m. (Cyprus 2f).

*

10 €

1972

1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 205), u. (Cyprus 2g-55E).

o

20 €

1973

1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 215), m. (Cyprus 2i-20E).

*

7€

1974

1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 216), m. (Cyprus 2j-20E).

*

7€

1975

1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 217), m. (Cyprus 2k-20E).

*

7€

1976

1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 218), m. (Cyprus 2l-25E).

*

8€

1963 1964 1965 1966 1967

1968

C

35 €

C

25 €

C

25 €

C

25 €

C

60 €

Doc

35 €

C

20 €

C

25 €

125


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1977 1981

1984

1978

1982

1979

1983 1985

1980

1986 1977

2x2 1/2d rosy-mauve 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plates 14+15), m. (Cyprus 3-15E).

*

5€

1978

4d sage-green 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt, m. (Cyprus 4-140E).

*

55 €

1979

*

18 €

1980

1/2d/1d 1881 (June 1st) Surcharge (13x2mm) on “CYPRUS” ovpt stamp (pl.215), m. A couple of short perfs at lower left. (Cyprus 9b). 1/2d/1d red “HALF-PENNY” 1.6.1881 surcharge (13mm) on 1d stamp (plate 215), m. (Cyprus 9b-50E).

*

18 €

1981

1/2pi/1/2pi emerald green (WMK CA) 1886 (April) surcharged stamp (6mm apart), u. (Cyprus 27).

o

32 €

1982

1/2pi/1/2pi emerald green (WMK CA) 1886 (May) surcharged stamp, large “1” at left, u. (Cyprus 29a-300E).

o

100 €

1983

1/2pi/1/2pi emerald green (WMK CA) 1886 (May) surcharged stamp, small “1” at right, u. (Cyprus 29b-300E).

o

100 €

1984

1894-96 4th QV definitive issue, complete set of 10 values, m. (Cyprus 37/46-335E).

*

120 €

1985

1902-04 1st KE definitive issue, complete set of 10 values ovpt “SPECIMEN”, m. (Cyprus 47s/56s-450E).

S

160 €

1986

1904-10 2nd KE definitive issue, complete set of 12 values, m. VF. (Cyprus 57/68-390E).

*

140 €

126


Public Auction 625

1987

www.karamitsos.com

1989

1988

1991

1992

1990

1994

1993 1996 1987

1924-28 last KGV definitive issue, set to 1P (21 values), m. VF. (Cyprus 97/117-645E).

1988

1937 KGVI coronation, complete set of 3 values on special illustrated cover canc. “NICOSIA*12.MAY.37” (1st day of issue). (Cyprus 144/146).

1989

1934 KGV definitives, complete set of 11 values, m. (Cyprus 129/139).

1990

1949 UPU 75th anniversary, complete set of 4 values on registered cover canc. “FAMAGUSTA*10.OC.49” (first day of issue). (Cyprus 170/173).

1991

1955 QEII definitives, complete set of 15 values, m. (Cyprus 175/189).

1995 *

220 €

FDC

4€

*

80 €

FDC *

5€ 20 €

1992

1960 “ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” ovpt, complete set of 15 values, u/m. (Cyprus 190/204).

**

50 €

1993

1962 Definitive issue, complete of 13 values in u/m bl.4. (Cyprus 213/225).

**

90 €

1994

1962 complete year ovpt “SPECIMEN”, u/m. (Cyprus 208/225-140E).

S

40 €

1995

1963 (28.1) Europa, complete set of 3 values, u/m. (Cyprus 226/228).

**

20 €

1996

1963 50th Anniversary of the Scout movement in Cyprus, complete set of 3 values in u/m corner bl.4. (Cyprus 231/233).

**

7€

127


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

1997 1999 1998

2001

2000

2003

2004 2002 2005 1997

1963 (4.11) Europa, complete set of 3 values, u/m. (Cyprus 236/238).

**

20 €

1998

1966 Europa, complete set of 3 values in u/m left marginal bl.4. (Cyprus 281/283).

**

8€

1999

3m+15m+20m+35m+40m+50m 1966 Definitive issue in u/m numbered bl.4. Hinges in margins. (Cyprus 284+287/288+291/293).

**

3€

2000

1971 Definitive issue, complete set of 14 values ovpt “SPECIMEN” in corner bl.4, u/m. (Cyprus 356/369).

S

42 €

2001

1971 Europa, complete set of 3 values ovpt “SPECIMEN” in bl.4, u/m. (Cyprus 370/372).

S

15 €

2002

1980 Definitive issue, complete set of 14 values, u/m. (Cyprus 539/552).

**

4€

2003

1985 Definitive issue, complete set of 15 values in corner copies, u/m. (Cyprus 641/655).

**

15 €

2004

1989 Definitive issue, complete set of 15 values, u/m. (Cyprus 747/761).

**

13 €

2005

Rural cancellations on 10 fragments with 1962-63 stamps.

128

5€


Public Auction 625

www.karamitsos.com

2037

2038

2036 2006

1968 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 316/325).

**

12 € 18 €

2007

1969 complete year in u/m bl.4. (Cyprus 326/340+F7).

**

2008

1970 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 341/355).

**

12 €

2009

1971 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 356/382).

**

40 €

2010

1972 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 383/397).

**

12 €

2011

1973 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 398/415).

**

14 € 18 €

2012

1974 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 416/434).

**

2013

1975 complete year in u/m bl.4. (Cyprus 435/446).

**

5€

2014

1976 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 447/495).

**

20 €

2015

1977 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 477/495).

**

12 €

2016

1978 complete year in u/m corner bl.4 (Europa marginal bl.4 not corner). (Cyprus 496/512).

**

12 € 28 €

2017

1980 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 531/560).

**

2018

1981 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 561/577).

**

5€

2019

1982 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 578/591).

**

5€

2020

1983 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 592/621).

**

22 €

2021

1984 complete year in u/m corner bl.4 (obligatory tax refugee fund in marginal bl.4). (Cyprus 622/640).

**

15 €

2022

1985 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 641/665).

**

75 €

2023

1986 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 666/686).

**

45 €

2024

1987 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 687/707).

**

22 €

2025

1988 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 710/726).

**

30 €

2026

1989 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 727/761).

**

75 €

2027

1990 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 762/784).

**

32 €

2028

1991 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 785/801).

**

20 €

2029

1992 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 802/821).

**

32 €

2030

1993 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 822/839).

**

36 €

2031

1994 issues without tax-refugee fund and the definitive issue in u/m corner bl.4. (Cyprus 840/855).

**

22 €

2032

1995 issues (without m/s and tax refugee stamp) in u/m corner bl.4. (Cyprus 871/887+889/891).

**

25 €

2033

1997 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 914/927).

**

26 €

2034

1999 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 946/962).

**

50 €

2035

2001 complete year in u/m corner bl.4 but the obligatory refugee-tax stamp in marginal bl.4. (Cyprus 992/1005).

**

25 €

**

65 €

FOREIGN COUNTRIES AUSTRIA 2036

3h yellow-brown in two (2) bl.4, one perf. 9 1/2, while the other perf. 12 1/2x9 1/4, u/m. VF. (Mi. 121F+121G).

2037

1908 F.Josephs reign 60th anniversary, complete set of 18 values, m. (Mi. 139v/156w).

*

100 €

2038

10Kr 1908 F.Josephs reign 60th anniversary, the high value of the set, u/m. (Mi. 156w).

**

100 €

129


A.Karamitsos

2039

2044

2049 2039

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

2040

2041

2045

2050

2042

2046

2051

2043

2047

2052

2048

2053

2054

1910 F.Josephs 80th birthday, complete set of 17 values, m. (Mi. 161/177-600E).

*

150 €

2040

10kr 1910 F.Josephs 80th birthday, high value of the set, u/m. (Mi. 177).

**

100 €

2041

1929 Landscapes, complete set of 14 values. 1S mng, the rest m. (Mi. 498/511).

*

75 €

2042

4.10.1930 issue, complete set of 6 values, m. (Mi. 512/517).

*

15 €

2043

1931 Rotary convention, complete set of 6 values, m. (Mi. 518/523).

*

75 €

2044

1932 Austrian painters, complete set of 6 values, m. (Mi. 545/550).

*

32 €

2045

50(g)+(50g) 1933 WIPA (faserpapier), m (just trace). (Mi. 556A).

*

80 €

2046

1933 Siege of Wien by the Turks 300th anniversary, complete set of 6 values, m. (Mi. 557/562).

*

50 €

2047

1951 Airmail issue, complete set of 15 values, m. (Mi. 598/612).

*

20 €

2048

1935 Austrian army commanders, complete set of 6 values, m. (Mi. 617/622).

*

35 €

2049

1936 Austrian scientists, complete set of 6 values, m. (Mi. 632/637).

*

6€

2050

22/5-9/6/45 “Osterreich” ovpt on D.Reich Hitler stamps, complete sets of 19+4 values, m. (Mi. 674/692+639II/696II).

*

50 €

2051

22/5/45 “Osterreich” ovpt on D.Reich Hitler stamps, complete sets of 19 values, m. (Mi. 674/692).

*

12 €

10 €

BELGIUM 2052

1c yellow-green 1863 King Leopold I perf. 12 1/2, u. One short perf. at upper left corner. (Mi. 10A-90E).

o

2053

40c 1863 King Leopold, perf 14x14 1/2, u. VF. (Mi. 13C-26E).

o

6€

2054

1911 Charleroi Exhibition and struggle against TB, complete set of 8 values, m. (Mi. 81III/88III).

*

20 €

130


Public Auction 625

www.karamitsos.com

2055

2056

2058

2057

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2055

1928 Orval I issue, complete set of 9 values, m. (Mi. 235/243).

*

25 €

2056

”Foundation stone of the Church of the Abbey Orval” issue in complete set of 9 values, u. (Michel 235/24360E).

o

14 €

2057

1929 “19-8-1929” on Orval I issue, complete set of 9 values, m. (Mi. 235I/243I).

*

200 €

2058

1928 Struggle against TB, complete set of 6 values. Gumless spot on some stamps. (Mi. 244/249).

**/*

10 €

2059

4fr 1930 Antwerp philatelic Exhibition, u/m. (Mi. 287-110E).

**

25 €

2060

”Inauguration of the monument to Eduard Anseele” & “Of princes (III)” issues, u/m. VF. (Michel 824/827+830/834-65 euro).

**

16 €

2061

1952 Koekelberg, complete set of 3 values in u/m corner bl.4. (Mi. 922/924).

**

28 €

2062

1952 Writers, complete set of 2 values in 2 pairs each one with a label, u/m. (Mi. 947/948-120E).

**

30 €

2063

1953 Struggle against TB, complete set of 8 values, u/m. (Mi. 979/986).

**

15 €

(*)

135 €

FINLAND 2064

10kop rose-carmine coat of arms, mng. (Mi 4A-1000E).

131


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2073 2074 2072

FRANCE 2065

Type Napoleon: 6X80c 1853 rose, bright rose and pale rose (shades), 1 stamp with minor faults, u. (Yv. 17B+17Ba+17Bb-400E).

o

75 €

2066

Type Ceres: 2X10c 1870 yellow-bistre and brown-bistre perf. 14X13 1/2, u. (Yv. 36+36a-210E).

o

50 €

2067

Type Ceres: 7X40c 1870 orange, yellow-orange, dull orange and orange (retouche “4”) perf. 14X13 1/2, 2 stamps with ffaults, u. (Yv. 38+38a+38b+38d-266E).

o

60 €

2068

Type Ceres: 5c 1870 yellow-green, scissors cut in margin, u. (Yv. 42B-180E).

o

35 €

2069

Type Ceres: 3X10c 1870 orange, bright orange and rose-orange, one cut, u. (Yv. 48+48a+48c-600E).

o

90 €

2070

30c lilac 1903 Semeuse, m. (Hellas 133-200E).

*

32 €

2071

1922 Au profit des orphelins de la guerre (surcharges), the 4 high values of the set, m. VF. (Yv. 166/169-250E).

*

50 €

2072

1935 2F (one yellow spot on perf) + 2X3.50F stamps, u/m. (Yv. 301+302-265E).

**

35 €

2073

1935 Au profit des Chomeurs intellectuels, complete set of 2 values in u/m vertical pairs. (Yv. 307/308-280E).

**

50 €

2074

10f+100f 1949 CITEX, u/m. (Yv. 841-70E).

**

15 €

132


Public Auction 625

www.karamitsos.com

2075

2078

2080

2081

2076

2077

2079

2083

2082

2085

2084

2086

2087

2088

2075

1949 Airmail issue, complete set of 4 values, m. (Yv 24/27-70E).

*

17 €

2076

1000f 1950 Airmail stamp, m. (Yv 29-95E).

*

22 €

2077

1957-59 Prototypes (airmails), complete set of 3 values, u/m. (Yv. 35/37-110E).

**

25 €

GERMANY (REICH-WEST-EAST-BERLIN) 2078

D.Reich: 1872 1/4gr grey-viole “adler/kl.Schild” issue, u/m. Brown horizonal lines on gum side. (Mi. 1).

**

120 €

2079

D.Reich: 2.50M/2M 1920 Surcharges, the high value of the set, u. (Mi.118-250E).

o

45 €

2080

D.Reich: 1923 Rhein-Ruhr aid, complete set of 3 values, u. (Mi.258/260-150E).

o

30 €

2081

D.Reich: 1924 Airmail issue, complete set of 7 values, m. (Mi. 344x/350x-260E).

*

50 €

2082

D.Reich: 1927 80th Birthday Hindenburg, complete set of 4 values, m. (Mi. 403/406-30E).

*

6€

2083

D.Reich: 1M+2M 1931 Zeppelin (Polar flight), u/m. Certificate H.D.Schlegel (1999). (Mi. 456+457-1850E).

**

2084

D.Reich: 4M 1931 Zeppelin (polar flight), the high value of the set on fragment, used. (Mi. 458-900E).

370 € 140 €

2085

D.Reich: 1934 Airmail issue, complete set of 11 values, m. (Mi. 529/534-100E).

*

20 €

2086

German PO in Marokko: 1899 surcharges, complete set of 6 values, u. (Mi. 1/6-120E).

o

30 €

2087

German Colonies, OstAfrika: 3Rp 1901 issue, u. (Mi. 21-230E).

o

35 €

2088

German Colonies, SWAfrika: 1897/98 “Deutsch-Sudwestafrika” ovpt on D.Reich stamps, complete set of 2 values, m. (Mi. I/II-560E).

o

130 €

133


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

2089

2090

2093

2091

2092

2095

2096

2094

2098

2100

2097

2101

2102

2099

2089

German Colonies: 2x20pf 1898 red-orange and orange-yellowish “Deutsche Sudwestafrika” in one two words, u. Both with experts signatures on reverse. Plus 10pf+50pf low values. (Mi. 7+9+10-1000E).

o

180 €

2090

Deutche Colonies, SWAfrika: 25Pf 1899 “Deutsch-Sudwest-Afrika” ovpt on D.Reich stamp, u. (Mi. 9-550E).

o

100 €

2091

German Colonies: Deutsche Sudwestafrika 5M 1906 ship issue (with WMK) canc. “SWAKOPMUND*27.11.07”. (Mi. 32A-370E).

o

75 €

2092

Deutche Colonies, Kamerun: 1900 issue (No WMK), set to 3 M (12 values), u. (Mi. 7/18-350E).

o

50 €

2093

German Colonies, Kamerun: 5M 1900 issue, m. (Mi. 19-190E).

*

35 €

2094

German Colonies/Karolinen: 50pf 1899 “Karolinen” ovpt (48o) on fragment. (Mi. 6I-800E).

o

150 €

2095

5m. green rot of “KAROLINEN” issue, u. (Michel 19).

o

100 €

2096

Deutche Colonies, Kiautschou: 5M 1900 issue, m. (Mi. 17-250E).

*

45 €

2097

German Colonies: Kiautschou 2 1/2D 1900 ship issue canc. “TSINGTAU KIAUTSCHOU*a 24/9/06”. Certificate R.Steuer (2010). (Mi. 27A-6000E).

o

1100 €

2098

Deutche Colonies, Kiautschou: 1905/19 issue (with WMK) set of 9 values (4c low value stamp is missing), u. (Mi. 28/29+31/37).

o

250 €

2099

German Colonies: Marianen 50pf 1899 (48o) ovpt on D.Reich stamp canc. “SAIPAN MARIANEN*1/1/00”. Certificate R.Steuer (2010). (Mi. 6I-3000E).

o

620 €

2100

German Colonies: Marianen 5M 1901 ship issue canc. “SAIPAN MARIANEN*29.4.07”. (Mi. 19-600E).

o

110 €

2101

German Colonies, Marianen: 5M 1916/19 issue (WMK), complete set of 2 values, m. (Mi. 20/21).

*

8€

2102

German Colonies/Marschall Islands: 1899/1900 20pf+2x25pf “Marshall Inseln” ovpt on D.Reich stamps, u. (Mi. 10+11-550E).

o

100 €

134


Public Auction 625

www.karamitsos.com

2103

2104

2106

2105

2107

2108

2111

2112

2113

2109

2110

2114

2115

2103

Deutche Colonies, Marshall Islands: 5M 1901 issue, u. (Mi. 25-600E).

2104

German Colonies, Samoa: 3x10pf D.Reich stamp on fragment canc. “APIA*10.1.00”. (Mi. V47).

o

100 €

2105

German Colonies, Samoa: 5M 1901 issue, u. (Mi. 19-600E).

o

100 €

2106

German Colonies/Togo: 1897/99 “Togo” ovpt on D.Reich stamps, complete set of 6 values plus 3pf color shade, u. (Mi. 1/6-160E).

o

32 €

2107

French Zone/Baden: 1949 Freiburg issue, complete set of 4 values, u. (Mi. 38/41-200E).

o

40 €

2108

French Zone- Baden: 1949 Goethe, complete set of 3 values, u. (Mi. 47/49-105E).

o

20 €

2109

French Zone- Baden: 1949 C.Schurz, complete set of 3 values, u. (Mi. 50/52-100E).

o

20 €

2110

French Zone/Rheinland - Pfalz: 1948 Hilfswerk Ludwigshafen, complete set of 2 values, u. (Mi. 30/31-150E).

o

30 €

2111

French Zone/Rheinland - Pfalz: 1948/49 Definitive issue, complete set of 10 values, u. (Mi. 32/41-550E).

o

100 €

2112

French Zone/Rheinland - Pfalz: 1949 Goethe, complete set of 3 values, u. (Mi. 46/48-100E).

o

20 €

2113

American and British Zone: 1948 Posthorn ovpt (netz/not officially recognized), complete set of 9 values, m. (Mi. I.II/IX.II-500E).

*

100 €

2114

American & British Zone: 1948 Buildings, complete set of 4 values (lange treppe), m. (Mi. 97II/100II-260E).

*

50 €

2115

”EXPORTMESSE HANNOVER 1949” issue, u. (Michel Block 1).

o

55 €

30 €

135


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

2117

2116

2118

2121

2120

2122

2125

2119 2123

2124

2127

2128

2126

2129

2130

ITALY 2116

Italian States- Papal State: 1s rose carmine 1852 issue, m. fold. Quality note Rayaudi. (Sa.11-6512E).

*

500 €

2117

40c rose-carmine 1862 VE II issue on fragment. (Sa.3-375E).

2118

5c 1863 KVE deep grey-green, m. Yellow toning at top (one perf.). (Sas. T16).

*

150 €

2119

Italian States- Toscana: 80c carmine 1860 issue, u. (Sa.22-2000E).

o

380 €

2120

30c 1879 KU brown, m. (Sas. 41).

*

35 €

70 €

2121

20c/30c and 20c/50c 1890-91 KU surcharges. 20c/30c u/m, the other hinged. (Sas. 57/58).

**/*

250 €

2122

5L 1891 KU carmine and blue, u. (Sas. 64).

o

30 €

2123

10c 1901 “Floreale” in bl.4, m (trace). (Sas. 71-1550E).

*

180 €

2124

5c+15c 1910 Sicilia issue, m. (Sas. 87+88).

*

12 €

2125

10L KVE 1910 issue, u/m. (Sas. 91).

**

37 €

2126

15c KVE 1911 issue, u/m. (Sas. 96).

**

18 €

2127

1932 Garibaldi, complete set of 10 values, u/m. (Sas. 315/324).

**

40 €

2128

1c/20c 1890-91 Postage due, m. (Hellas 18).

*

80 €

2129

Republica Sociale Italiana: 2L.+10L 1944 Parcel post issue, u/m. (Sa. 43+46-1400E).

**

120 €

**

40 €

SAN MARINO 2130

136

200L 1950 75th UPU anniversary (airmail stamp) in imperforate single (from the m/s), u/m. (Sas. Bl.11).


Public Auction 625

www.karamitsos.com

2131

2132

2133

2134

2135

2136

LIECHTENSTIEN 2131

1921 Regular issue (coat of arms), perf. 12 1/2, set of 5 values (10Rp+13Rp are missing), m. (Mi. 46B/49B+52B).

*

15 €

2132

1928 1858-1928 issue, complete set of 8 values. 1.20F with 4 short perfs, u/m. (Mi.82/89-1200E).

**

80 €

2133

1931 Zeppelin, complete set of 2 values, u/m. (Mi.114/115-550E).

**

100 €

2134

2fr 1933 Princess Elsa in u/m croner bl.4. (Mi. 140-640E).

**

90 €

2135

5fr 1939 Prince F.Joseph II in sheetlet of 4, u/m. (Mi. 185-170E).

**

40 €

2136

1946 Hunting, complete set of 4 values in u/m corner bl.4. (Mi. 249/251-80E).

**

16 €

137


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

2141

2138

2139

2137

2140

2142

2137

1951 Land work, complete set of 12 values, u/m. (Mi. 289/300-180E).

**

35 €

2138

1952 Paintings, complete set of 3 values, u/m. (Mi. 306/308-140E).

**

27 €

2139

1953 National Museum, complete set of 3 values, u/m. (Mi. 319/321-110E).

**

20 €

2140

1960 Trees, complete set of 3 values, u/m. (Mi. 399/401-40E).

**

8€

2141

1936 Philatelic Exhibition m/s, u/m. (Mi. Bl.2-80E).

**

18 €

**

100 €

MONACO 2142

138

1951 Red Cross m/s perforate, u/m. (Mi. Bl.4A-500E).


Public Auction 625

www.karamitsos.com

2148

2143 2144

2145

2146

2150

2147

2149

2x1938 Warsaw National Stamp Expo m/s, one imperforate, u/m. (Mi. Bl.5A+5B-300E).

**

75 €

**/*

35 €

POLAND 2143

SWITZERLAND 2144

1915 Pro Juventute, complete set of 2 values. 10(c)+(5c) stamp u/m. (Mi. 128/129).

2145

50c 1919 Ovpt airmail stamp, m. (Mi. 145-40E).

*

8€

2146

1920 Pro Juventute, complete set of 3 values, m. (Mi. 153/155-40E).

*

8€

2147

1921 Pro Juventute, complete set of 3 values, m. (Mi. 172/174-35E).

*

7€

2148

1FR 1943 ovpt airmail stamp in u/m corner bl.4. (Mi. 422-26E).

**

5€

2149

1945 Armistice from 1Fr to 10Fr, the high values of the set, u. (Mi. 455/459-940E).

o

130 €

*

15 €

YOGOSLAVIA (Former) 2150

Serbia (German occupation), 1941 1+49d and 2+48d m/s, m. Black stains on gum side. (Mi. Bl.1-150E).

139


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

2151

2153

2152 2154 2151

1969 Europa, complete set of 2 values in sheetlets of 9, u/m. (Mi. 1361/62).

**

8€

2152

1970 Europa, complete set of 2 values in sheetlets of 9, u/m. (Mi. 1406/1407-75E).

**

15 €

CROATIA 2153

4x12+8Kn 1943 A. Pavelic m/s, two perf. 12, while the other two imperforate, u/m. (Mi. 102A+102B-80E).

**

8€

2154

1943 Zagreb Philatelic Exposition m/s, u/m. (Mi. Bl.6).

**

4€

140


Public Auction 625

www.karamitsos.com

2156

2155

2158

2159

2162

2157

2160

2161

2164

2163

VATICAN 2155 2156 2157

1929 Pope Pius XI, complete set of 15 values on registered cover canc. “POSTE VATICANE*11.10.29”, arr. “ROLANDSECK*13.10.29”. (Sas. 1/15). 16.6.1934 “Provvisoria”, complete set of 6 values, m. (Sas. 35/40-2000E). 500L 1948 Airmail issue, high value stamp, m. (Mi. 148).

C

20 €

* *

300 € 40 €

** (*) ** o ** ** **

30 € 50 € 20 € 40 € 55 € 15 € 15 €

ASIA (Except Middle East) 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164

China P.R.: 1959 10th Anniv. of Chinese Youth Pioneers, complete set of 6 values, u/m. (Mi.485/490-90E). P.R.China: 1959 1st National Games of P.R. of China, complete set of 16 values, mng. (Mi.495/510-160E). China P.R.: 1960 50th Anniv. of International Womens day, complete set of 4 values, u/m. (Mi.518/521-64E). P.R. China: 1960 goldfishes, complete set of 12 values, u. (Mi. 534/545-130E). China P.R.: 1960 15th Anniv. of Korea Liberation, complete set of 2 values, u/m. (Mi.553/554-180E). China P.R.: 1965 15th Anniv. of Founding of D.R. of Vietnam, complete set of 2 values, u/m. (Mi.557/558-50E). China P.R.: 1960 Patriotic Health Campaign, complete set of 5 values, u/m. (Mi.559/563-50E).

141


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

2165

2166

2168

2171

2167

2169

2172 2170

2173

2174

2165

China P.R.: 1962 Red-Crowned Cranes, complete set of 3 values, u/m. Yellow spots on gum. (Mi.640/642-170E).

**

2166

China P.R.: 1962 Scientists of Ancient China (II), complete set of 8 values, u/m. (Mi.667/674-180E).

**

30 € 55 €

2167

China P.R.: 1963 Children, complete set of 12 values, u/m. (Mi.702A/713A-85E).

**

25 €

2168

China P.R.: 1963 Giant Panda, complete set of 3 values, u/m. (Mi.736A/738A-170E).

**

50 €

2169

China P.R.: 1963 Golden Haired Monkey, complete set of 3 values imperforate, u/m. (Mi.741B/743B-400E).

**

120 €

2170

China P.R.: 1964 Peonies m/s, u/m. (Mi.Bl.9-4000E).

**

1200 €

2171

China P.R.: 1970 Modern Beijing Opera “Taking Tiger Mountain by Strategy”, complete set of 6 values, u/m. (Mi.1063/1068-360E).

**

110 €

2172

China P.R.: 1964 Ready to Punish Severely the Invading Enemy stamp perf. 11 1/2x10, u/m. (Mi.1069D-45E).

**

14 €

2173

China P.R.: 1971 50th Anniv. of Founding of Chinese Communist Party, complete set of 9 values, mng. (Mi. 1074/1082-750E).

(*)

225 €

2174

China P.R.: 1971 30th Anniv. of Founding of the Albanian Party of Labour, complete set of 4 values, u/m. (Mi.1098/1101-180E).

**

55 €

142


Public Auction 625

www.karamitsos.com

2175

2177

2176

2182

2179

2178

2181

2180

2175

China P.R.: 1972 Shipping industry, complete set of 4 values, mng. (Mi. 1113/16-260E).

(*)

80 €

2176

China P.R.: 1973 Industry products, complete set of 4 values, u/m. (Mi. 1221/1224-700E).

**

210 €

2177

China P.R.: 1973 Great Panda, complete set of 6 values, u/m. 43F creased corner upper left. (Mi. 1126/1131230E).

**

70 €

2178

China P.R.: 1975 Rural women teachers, complete set of 4 values, u/m. (Mi. 1228/31-100E).

**

30 €

2179

China P.R.: 1975 Criticize Lin Biao & Confucius, complete set of 4 values, u/m. (Mi. 1238/41-100E).

**

30 €

2180

China P.R.: 1980 Chinese middle ages scientists, complete set of 4 values, u/m. (Mi. 1647/1650-90E).

**

27 €

2181

Taiwan: 1964 Cactus flowers, complete set of 4 values, u/m. (Mi. 509/512-34E).

**

8€

2182

Saudi Arabia: Lot including 1916-74 All different collection hinged or used, incl. 1927 to 10pi mint, 1934 1/2g & 1/8g Charity Tax used, 1934-57 2g mint, 1960 Radio ect. Total 253+ stamps.

*/o

150 €

143


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

2183

2184

2186

2189

2185 144

2187

2190

2188

2191


Public Auction 625

2192

www.karamitsos.com

2193

2198

2199

2202

2203

2194

2200

2204

2195

2196

2197

2201

2206

2205

2183

Saudi Arabia: Lot including 33 1983-86 u/m complete sets. CV approx. = 90 Euros.

**

18 €

2184

Saudi Arabia: Lot including 17 1985-86 u/m complete sets in bl.4. CV approx. = 160 Euros.

**

32 €

BRITISH COMMONWEALTH 2185

Lot including 19 definitives issues in u/m complete sets from various countries plus a min. sheet. Catalog value approx. 970 Euros.

**

150 €

2186

Antigua: 1d 1872 lake QV, m. (SG 13).

*

40 €

2187

Antigua: 2 1/2d 1879 red-brown QV, m. (SG 19).

*

180 €

2188

Antigua: 4d. QV blue, m. (SG 23).

*

65 €

2189

Antigua: 2 1/2d 1908-17 ultramarine, m. (SG 46-22GBP).

*

5€

2190

Bahamas: 1d 1877 scarlet vermillion QV, reversed WMK, u. (SG 33x).

*

5€

2191

Barbados: (1d) blue 1852 Britannia, used. Touched at right. (SG 3-190GBP).

o

20 €

2192

Barbados: (1d) deep blue 1852 Britannia, used. (SG 4-70GBP).

o

15 €

2193

Barbados: (1/2d) green 1858 Britannia, used. (SG 8-200GBP).

o

40 €

2194

Barbados: (4d) dull rose-red 1861 definitive issue, m. (SG 25-150GBP).

*

30 €

2195

Barbados: 1s violet 1877 Britannia perf 14, u. (SG 82-40GBP).

o

8€

2196

Barbados: 1/2d 1882 dull green QV, u. (SG 89).

*

6€

2197

Barbados: 1s black on emerald 1924 definitives, m. (SG 226-55GBP).

*

10 €

2198

Barbados: 2s purple on blue 1921 definitives, u. (SG 227-22GBP).

o

4€

2199

Barbados: 1s black on emerald 1925 definitives perf. 13 1/2x12 1/2, u. (SG 237a-48GBP).

o

9€

2200

Bermuda: 2d dull blue 1866 QV, u. (SG 3-32GBP).

o

7€

2201

Bermuda: 3d yellow-buff 1873 QV, u. (SG 5-65GBP).

o

15 €

2202

Bermuda: 6d 1874 dull mauve QV, m. (SG 7-23GBP).

*

6€

2203

Bermuda: 1s green 1893 QV, m. (SG 11-16GBP).

*

4€

2204

Bermuda: 3d grey 1886 QV, m. (SG 28-23GBP).

*

5€

2205

Bermuda: QE II 1970 Definitives, complete set of 17 values in u/m corner bl.4. (Mi. 227/243-128E).

**

25 €

2206

British Honduras: 1d. QV pale-blue, mng. (SG 1).

(*)

10 €

145


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2220

2221

2223

2222

2219

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2207

British Honduras: 20c/6d 1889 Surcharges QV, m. (SG 42-19GBP).

*

5€

2208

British Solomon Islands: 10s. green and red/green, m. (SG 37).

*

25 €

2209

British Solomon Islands: 2s purple and blue/blue KG V, m. (SG 49).

*

5€

2210

Virgin Islands: 1d. QV green, m. (SG 22).

*

28 €

2211

British Virgin Islands: 1d 1883 QV rose, m. (SG 29-32GBP).

*

8€

2212

British Virgin Islands: 5s 1923 KGV green and red/yellow, m. (SG 101-19GBP).

*

5€

2213

Canada Nova Scotia: 5c 1860 QV blue, u. (SG 12-25GBP).

o

5€

2214

Canada/Nova Scotia: 12 1/2c black 1851 issue, m. (SG 17-38GBP).

*

10 €

2215

Canada New Brunwick: 5c 1860 yellow-green QV, m. (SG 14-27GBP).

*

7€

2216

Canada New Brunwick: 10c 1860 red QV, mng. (SG 17-65GBP).

(*)

10 €

2217

Canada New Brunwick: 17c 1860 black QV, m. Thin. (SG 19-42GBP).

(*)

7€

2218

Canada/New Foundland: 1c green 1910 issue, m. (SG 95-18GBP).

*

4€

2219

Canada/New Foundland: 2c rose-carmine 1910 issue, m. (SG 96-26GBP).

*

5€

2220

Canada/New Foundland: 9c olive-green 1910 issue, m. (SG 102-70GBP).

*

14 €

2221

Canada/New Foundland: 10c purple-slate 1910 issue, m. (SG 103-70GBP).

*

14 €

2222

Canada/New Foundland: 15c black 1910 issue, m. (SG 105-65GBP).

*

15 €

2223

Canada/New Foundland: 1920 surcharges, set of 3 values, m. (SG 144+146+147-55GBP).

*

13 €

2224

Canada/Colony of Canada: 5c deep red 1859 issue, u. (SG 32-18GBP).

o

4€

2225

Canada: 50c blue 1893 QV issue, u. (SG 113-45GBP).

o

10 €

2226

Canada: 20c pale olive-green 1904 KE issue, m. Thin. (SG 185-300GBP).

*

22 €

2227

Canada: 1c green 1912 KGV imprefxperf 8, m. (SG 219-22GBP).

*

4€

146


Public Auction 625

www.karamitsos.com

2233

2237

2243

2232

2231

2230

2235

2234

2241

2240

2245

2238

2236

2246

2242

2239

2249

2244

2247

2248

2250

2228

Canada: 2c carmine 1912 KGV imprefxperf 8, m. (SG 221-18GBP).

*

4€

2229

Canada: 3c lake 1928 KGV issue, u. (SG 277-22GBP).

o

4€

2230

Canada: 6c/5c deep brown 1932 surcharges, u. (SG 318-22GBP).

o

4€

2231

Canada: 10c olive green 1934 150 Anniv of Arrival of United Empire Loyalists, u/m. (SG 333).

**

5€

2232

Canada: 50c deep violet 1.6.1935, m. (SG 350-25GBP).

*

5€

2233

Ceylon: 5c/4c rose 1885 Surcharges, m. (SG 178-25GBP).

*

5€

2234

Ceylon: 1r50 grey 1905 KE definitives, m. (SG 287-29GBP).

*

6€

2235

Ceylon: 5R black on green 1912 KGV definitives, m. (SG 317-20GBP).

*

4€

2236

Ceylon: 5R black on green (white back) 1914 KGV definitives, m. (SG 317a-25GBP).

*

5€

2237

Ceylon: 2c black and carmine 1938 KGVI issue perf 13 1/2x13, m. (SG 386a).

*

12 €

2238

Ceylon: 1903-04 “On Service” ovpt on KE stamps, complete set of 6 values, u. (SG O22/O27-25GBP).

o

6€

2239

Ceylon: 3c green 1903 KE stamp ovpt “On Service”, m. (SG 023-15GBP).

*

3€

2240

Dominica: 1/2d 1903 KE issue, m. (SG 57a-22GBP).

*

5€

2241

Dominica: 2 1/2d 1907 KE issue, chalk-surfaced paper, m. (SG 30a-29GBP).

*

6€

2242

East Africa & Uganda Protectorate: 5A 1907 KE grey and orange-brown, m. (SG 7-18GBP).

*

5€

2243

East Africa and Uganda Protectorates: 8A 1903 grey and pale blue KGV, m. (SG 8-21GBP).

*

5€

2244

Falklkland Islands: 1921-28 KGV definitives, set of 7 values (2 1/2 deep purple stamp is missing), m. (SG 73/76+78/80-145GBP).

*

30 €

2245

Gambia: 3d bright ultramarine 1880 QV issue perf 14, m. (SG 14B-70GBP).

*

15 €

2246

Gambia: 4d brown 1880 QV issue perf 14 (WMK upright), u. (SG 15B-21GBP).

o

5€

2247

Gambia: 6d blue 1880 QV issue perf 14, m. (SG 18B-130GBP).

*

30 €

147


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

2251

2254

2255

2256

2252

2257

2258

2259

2253

2260

2261 2263

2262

148

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270


Public Auction 625

2271

www.karamitsos.com

2272

2276

2277

2273

2274

2278

2279

2275

2281

2248

Gambia: 3s 1905 carmine & green/yellow KE, m. (SG 56-20GBP).

*

2249

Gambia: 4d 1922 red-yellow KG V, m. (SG 129).

*

5€

2250

Gibraltar: 2d 1889 brown-purple and ultramarine QV, m. (SG 41-24GBP).

*

6€

2251

Gibraltar: 6d violet and red 1898 QV reissue in Sterling currency, m. (SG 44-42GBP).

*

10 €

2252

Gibraltar: 1s black and carmine 1906 KE, u. (SG 61-22GBP).

o

3€

2253

Gibraltar: 1938-51 KGVI definitives, set of 13 values (5d is missing). 1d+2d carmine+2s+10s with very light trace of hinge, the rest u/m. 2d carmine with yellow toning. (SG 121/131).

**/*

5€

OFFER

2254

Gibraltar: 1d yellow-brown 1940 KQVI definitives, perf. 13 1/2, m. (SG 122a).

*

3€

2255

Gibraltar: 2d grey 1938 KQVI definitives, perf. 14, m. (SG 124).

*

3€

2256

Gibraltar: 3d light blue 1938 KQVI definitives, perf. 13 1/2, m. (SG 125a).

*

4€

2257

Gibraltar: 6d carmine and grey-violet 1938 KQVI definitives, perf. 13 1/2, m. (SG 126).

*

5€

2258

Gibraltar: 1s 1938 black & green KGVI perf. 14, m. (SG 127).

*

10 €

2259

Gibraltar: 1s black and green 1938 KQVI definitives, perf. 14, m. (SG 127).

*

5€

2260

Gibraltar: 2s black and brown 1938 KQVI definitives, perf. 14, m. (SG 128).

*

6€

2261

Gibraltar: 10s black and blue 1938 KQVI definitives, perf. 14, m. (SG 130).

**

14 €

2262

Gibraltar: 1977 Silver Jubilee, sheet with 4 m/s uncut from the printers, u/m. (Mi. Bl.3).

**

OFFER

2263

Gilbert & Ellis Island: 1966 New currency, complete set of 15 values on fragments, u. (SG 110/124).

o

2€

2264

Ireland: 1922 (Dec-1923) KGV ovpt stamps (Thom), set to 1s (12 values), m. (SG 52/63-70GBP).

*

10 €

2265

Ireland: 1922 (Dec-1923) KGV ovpt stamps (Harrison), complete set of 4 values, m. (SG 67/70-20GBP).

*

5€

2266

Ireland: 1d carmine 1946 perf.15ximperf. (from coils), m. (SG 112c).

*

5€

2267

Malaysia/Straits Settlements: 8c grey 1938 KGV issue, u/m. (SG 283-38GBP).

**

10 €

2268

Malta: 4d brown 1885 QV, u/m. (SG 27).

**

5€

2269

Malta: 1s black on green 1914 KGV issue, u. (SG 81-40GBP).

o

7€

2270

Malta: 1P yellow-brown 1957 QE definitives, u/m. (SG 282-38GBP).

**

6€

2271

Mauritius: 1d/4d rose-carmine 1877 Surcharges, m. (SG 80-23GBP).

*

5€

2272

Mauritius: 36c orange and ultramarine 1898 Diamond Jubilee, m. (SG 133-13GBP).

*

3€

2273

Mauritius: 1r black on green 1910 KE issue, m. (SG 192-18GBP).

*

4€

2274

Mauritius: 2r50 black and red on blue 1910 KE issue, m. (SG 193-27GBP).

*

5€

2275

Montserrat: 5s rose-carmine 1938 KGVI issue (perf.13), m. (SG 110).

*

5€

2276

Montserrat: 1/2c+3c+6c+4$80c 1958 QE definitives (II insc. COLONY), complete set of 4 values, u/m. (SG 136b+139a+142a+149a-29GBP).

**

7€

149


A.Karamitsos

2280

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

2282 2283

2286

2284

2285

2287

2288

2289

2290

2277

Gibraltar: Morocco Agencies: 1899 “Morocco Agencies” ovpt on QV Gibraltar stamps, complete set of 8 values ovpt “SPECIMEN”. 5c+25c+1p+2p mng, the rest m. 2p high value with scrathces on face. (SG 9s/16s-225GBP).

S

25 €

2278

Morroco Agencies: 2s6d 1907 pale dull purple and 12p/10s 1907 ultramarine KE, both ovpt “SPECIMEN”, m. VF. (SG 38s+123s).

S

25 €

2279

Morocco Agencies: 45p 1948 Silver wedding, u. (SG 177-22GBP).

o

4€

2280

Morocco Agencies: 1927 “TANGIER” ovpt on KGV stamps, complete set of 4 values, m. (SG 231/234-22GBP).

o

5€

2281

Muscat: 1944 Bicentenary of Al-Busaid Dynasty, complete set of 15 values. 2r high value with gum creases. (SG 1/15).

**/*

OFFER

2282

New Zealand: 1/2d bright rose 1892 QV stamp, m. (SG 151-14GBP).

*

3€

2283

New Zealand: 5d red-brown 1902 issue, m. (SG 311-48GBP).

*

9€

2284

New Zealand: 2s6d brown 1957 QE definitives in u/m bl.4. (SG 733d-52GBP).

**

9€

2285

New Zealand: 5s green 1886 postal fiscal stamp perf. 12 1/2, u. (SG F26-19GBP).

o

5€

2286

New Zealand: “TRANS-TASMAN AIR MAIL FAITH IN AUSTRALIA” ovpt on 7d airmail stamp on airmail cover with the special commemor. cachet. (SG 554-96GBP on cover).

C

18 €

2287

New Zealand: 1s3d orange-yellow 1940 postal fiscal stamp, u/m. (SG 191-25GBP).

**

4€

2288

Nigeria/Lagos: 2s6d+5s+10s 1904 KE definitives, the high values of the set ovpt “SPECIMEN”, m. (SG 51s+52s+53s).

S

30 €

2289

Nigeria/Northern Nigeria: 1/2d dull purple and green 1905 KE, m. (SG 20-30GBP).

*

6€

2290

Nigeria/Northern Nigeria: 2d deep purple and yellow 1907 KE, m. (SG 22a-19GBP).

*

4€

2291

Nigeria/Northern Nigeria: 5d dull purple and chesnut 1905 KE, m. (SG 24-30GBP).

*

6€

2292

Nigeria/Northern Nigeria: 1s green and black 1906 KE, m. (SG 26a-22GBP).

*

4€

2293

Nigeria/Northern Nigeria: 2s6d green and ultramarine 1906 KE, m. (SG 27a-40GBP).

*

9€

2294

Nigeria/Southern Nigeria: 10s grey black and purple on yellow 1903 KE, m. (SG 19-45GBP).

*

10 €

2295

North Borneo: 1899 4c surcharges issue set to 4c/2$ with 4 1/2mm between lines of surcharge and the two high values with 8 1/2mm between lines, m. 4c/18c without gum and 4c/24c thinned. (SG 112/122+125/126150GBP).

*

25 €

2296

North Borneo: 4c/5c 1899 surcharges (locally), mng. (SG 146-50GBP).

(*)

6€

2297

Nyasaland: 10s 1948 Royal silver wedding, u. (SG 162-28GBP).

o

4€

2298

Rhodesia (BSAC): 5s 1892 issue orange yellow, m. Short perf at top. (SG 8-80GBP).

*

15 €

2299

Rhodesia (BSAC): 2 1/2d 1898 issue dull blue, m. (SG 80-20GBP).

*

5€

150


Public Auction 625

2291

www.karamitsos.com

2293

2292

2294

2300

2304

2310

2297

2302

2303

2298

2296

2299

2295

2301

2305

2306

2311

2312

2307

2313

2308

2309

2314

2315

2300

Rhodesia (BSAC): 6d 1898 issue reddish purple, m. (SG 83-23GBP).

*

6€

2301

Rhodesia (BSAC): 1s 1898 issue bistre, m. (SG 84-30GBP).

*

8€

2302

Rhodesia (BSAC): 1d 1910-13 bright carmine, m. (SG 123-32GBP).

*

8€

2303

Rhodesia (BSAC): 2 1/2d 1910-13 ultramarine, m. (SG 131-32GBP).

*

8€

2304

Rhodesia (BSAC): 6d 1910-13 brown and purple, m. (SG 145-65GBP).

*

20 €

2305

Rhodesia: 5d 1913/22 KGV black and bright green, m. (SG 227-22GBP).

*

5€

2306

Rhodesia: 8d 1913/22 KGV mauve and dull blue-green, m. (SG 267-27GBP).

*

6€

2307

Rhodesia: 10d 1913/22 KGV blue and red, m. (SG 270-20GBP).

*

5€

2308

Rhodesia: 1d 1922/24 KGV aniline red, m. (SG 286-20GBP).

*

5€

2309

Rhodesia: 1/2d 1923 KGV dull green, u/m. (SG 288-45GBP).

**

10 €

2310

St.Helena: 2x6d blue WMK Large Star (clear to good margins, one pen canc.), 6d blue clean-cut perf. and 6d blue rough perf. on 2 leaves. (SG 1+2+2a-765BGP).

o

160 €

2311

St. Helena: 6d blue 1856 QV, u. Thinned. (SG 1-180GBP).

o

20 €

2312

St Helena: 4d/6d pale brown 1890 QV surcharges, u. (SG 43-38GBP).

o

9€

151


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

2316

2317

2323

2322

2319

2318

2324

2325

2320

2321

2326

2329

2327

2332

2328

2333

2330

2334

2331

2336

2337

2313

St Helena: 4d/6d sepia 1894 QV surcharges, u. (SG 43c-17GBP).

2314

St Helena: 1890-97 QV definitives, complete set of 7 values. 1 1/2d used, the rest hinged. 2 1/2d with a tiny scratch. (SG 46/52-75GBP).

2315 2316

2335 o

4€

*/o

15 €

St Helena: dull and deep purple (chalk surfaced paper) 1908 KE definitive issue, m. (SG 67-38GBP).

*

7€

St Helena: dull and deep purple (chalk surfaced paper) 1908 KE definitive issue, m. (SG 67-38GBP).

*

7€

2317

St Helena: 1913 KGV definitives, complete set of 2 values. 4d u/m, 6d hinged. (SG 85/86-22GBP+).

**/*

7€

2318

St. Lucia: (1d) black 1876 QV issue, m. (SG 15-45GBP).

(*)

7€

2319

St. Lucia: 2 1/2d brown-red 1881 QV surcharged stamp, mng. (SG 24-60GBP).

(*)

4€

2320

St. Lucia: 1/2d green 1882 QV issue, m. (SG 25-29GBP).

*

7€

2321

St. Lucia: 1d black 1882 QV issue, m. (SG 26-42GBP).

*

10 €

2322

St. Lucia: 1d carmine-rose 1883 QV issue, m. (SG 32-55GBP).

(*)

8€

2323

St. Lucia: 1s dull mauve and red 1887 QV issue, m. (SG 42-120GBP).

*

30 €

2324

St. Lucia: 1/2d/3d dull mauve and green 1891 QV issue, m. (SG 56-85GBP).

*

20 €

2325

St. Lucia: 2 1/2d dull purple and ultramarine (chalk surfaced paper) 1904 KE definitives, m. (SG 68a-17GBP).

*

3€

2326

St. Lucia: 6d. KE chalk-surfaced paper, m. (SG 72a).

*

6€

2327

St. Lucia: 6d dull and bright purple 1912 KGV definitives, u. (SG 84-20GBP).

o

4€

2328

St. Lucia: 1s black on blue green 1918 KGV definitives, u. (SG 85a-17GBP).

o

4€

2329

St. Lucia: 1953-63 QE definitives, complete set of 13 values, u/m. (SG 172/184-13.50GBP).

**

3€

2330

St. Lucia: 2d black on yellow 1930 postage due stamp, u. (SG D2-50GBP).

o

10 €

2331

St. Lucia: 4d black 1947 postage due stamp, u. (SG D5-50GBP).

o

8€

2332

St Vincent: 1d 1880 QV olive-green, m. Yellow toning. (SG 29-170GBP).

*

40 €

2333

St. Vincent: 1d/2 1/2d/1d lake 1885 QV surcharged stamp, Wmk reversed, m. (SG 46x-32GBP).

*

8€

152


Public Auction 625

2338

www.karamitsos.com

2339

2340 2341

2344

2345

2348

2342

2349

2343

2350

2351

2346

2347

2352

2353

2334

St. Vincent: 2 1/2/1d milky blue 1885 QV issue, m. (SG 49-27GBP).

*

7€

2335

St Vincent: 5s lake 1888, m. (SG. 53-29GBP).

*

6€

2336

St Vincent: 1904-11 KE issue, set of 7 values (1p high value missing), m. (SG. 85/92-75GBP).

*

8€

2337

St Vincent: 1d dull purple and carmine, chalk surpfaced paper, m. (SG 86a).

*

5€

2338

Samoa: 1d blue 1877/80 issue perf. 12, m. (SG 15-38GBP).

*

8€

2339

Samoa: 3d vermilion 1877/80 issue perf. 12, m. (SG 16-70GBP).

*

16 €

2340

Samoa: 1926-27 “SAMOA” ovpt on New Zealand KGVI stamps, complete set of 2 values, m. (SG 167/168-29GBP).

*

7€

2341

Omnibus issues: 3x1pond 1948-49 Royal Silver Wedding, British Solomon Islands, Sarawak and Sierra Leone, u/m. Sarawak stamp with a soft oily spot. (SG 76+166+204-78GBP).

**

12 €

2342

Seychelles: 48c 1890 QV ochre and green, m. (SG 7-23GBP).

*

8€

2343

Sierra Leone: 6d 1865 QV grey-lilac, u. (SG 2-42GBP).

o

10 €

2344

Singapore: 1975 birds, complete set of 4 values, u/m. (Mi 239/242-38E).

o

6€

2345

Somaliland: 3r brown and green India QV stamp ovpt “BRITISH SOMALILAND”, m. Brown spot at upper left. (SG 12-25GBP).

*

6€

2346

Somaliland Protectorate: 2a dull and bright purple 1906 KE issue, m. (SG 47a-20GBP).

*

4€

2347

Sudan: 10p mauve “SOUDAN” ovpt on Egyptian stamp, u. (SG 9-60GBP).

o

12 €

2348

South Africa/Cape of Good Hope: 4d deep blue 1853 Hope, used. Nice copy. (SG 4-160GBP).

o

40 €

2349

Tasmania: 1 1/2d/5d pale blue and brown 1904 QV surcharged stamp ovpt “SPECIMEN”, m. (SG 244s-65GBP).

*

16 €

2350

South Africa/Griqualand West: 6d deep lilac 1877-78 “G” ovpt on Cape of Good Hope stamp, ovpt type 6, used. (SG 8f-70GBP).

o

14 €

2351

South Africa/cape of Good Hope: 5s 1902 brown-orange QV, u. (SG 78-24GBP).

o

5€

2352

South Africa Orange State: 1/2d/5s 1882 surcharges, m. (SG 36-23GBP).

*

5€

2353

South Africa Transvaal: 5s 1902 KE black and purple/yellow, m. (SG 254-40GBP).

o

10 €

2354

South Africa (Tranvaal): 2s 1904 black and yellow KE, m. (SG 268).

*

7€

153


A.Karamitsos

November 3rd, 2018 / Athens Hilton

2354

2355

2358

2356

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2357

2365 2355

2366

2367

2368

2369

2370

South Africa/Natal: 5s+10s+1p 1908-09 KE inscr. “POSTAGE POSTAGE” the high values of the set ovpt “SPECIMEN”, m. (SG 169s+170s+171s).

S

50 €

2356

South Africa: 4d grey-blue 1926 “Hope” stamp inscription in Africaans in two pairs, u/m. (SG 33a).

**

OFFER

2357

”UNION-CASTLE LINE” cover fr. with 3x1s South African stamps canc. maritime “PAQUEBOT SOUTHAMPTONPOSTED AT SEA RECEIVED*2.JY.34”.

C

10 €

2358

South est Africa: 1970-71 issue, complete set of 3 values, u/m. (SG 224/226-20GBP).

**

5€

2359

Tonga: 1/2d/1d bright ultramarine 1893 surcharges, m. (SG 15).

*

5€

2360

Tonga: 1/2d/7d/2d 1896 Surcharged stamp, m. (SG 37A-85GBP).

*

18 €

2361

Barbados: (1d) blue 1852 Britannia, m. (SG 3-22GBP).

*

6€

2362

Trinidad: (1d) lake 1863 Britannia perf 13, m. (SG 64-50GBP).

*

12 €

2363

Trinidad: 1/2d lilac QV, WMK reversed, mng. (SG 98x).

(*)

5€

2364

Trinidad & Tobago: 2 1/2d bright blue QV, u/m. (SG 108-21GBP).

**

6€

2365

Trinidad: 2 1/2d 1904 purple and blue/blue 1904 issue, mng. (SG 136).

(*)

5€

2366

Turks Islands: 4d. on 6d. QV black, m. (SG 43).

*

25 €

2367

Turks and Caicos Islands: 4d grey 1884 QV issue, m. (SG 57-38GBP).

*

9€

2368

Turks Islands: 1d crimson-lake 1887 QV, mmg. (SG 32).

(*)

5€

2369

Zanzibar: 1r green and aniline carmine 1896 ovpt on QV India stamps, u. (SG 18-35GBP).

*

7€

2370

Zanzibar: 4R 1921 issue scarlet, u. (SG 293-40GBP).

o

10 €

154


Profile for A. Karamitsos

Public Auction 625  

General Stamp Sale - 03 November 2018 15:00 @ Hilton Athens Hotel - www.karamitsos.com

Public Auction 625  

General Stamp Sale - 03 November 2018 15:00 @ Hilton Athens Hotel - www.karamitsos.com

Advertisement