Page 1


Proloog P HIL IP KO K

C E O t he va ll ey

1. GUI of the future AD TE R LO UW

d esig n d irec t o r t he p eople’s v alley

2. Hunt for the hipster SYTSE KO O ISTR A

st ra t eeg Pic k le Factory

3. Je kunt het zo gek niet bedenken of we gaan het printen P HIL IP P R OVO O ST

t ec h n ic a l d irector m obtzu

4. Van bought media via earned media naar earning media J O O S T VAN P R AAG SIGAAR

sen io r c o p y w riter Pickle Factory

5. Big data manipulators A NNE TTE VE ND E L

st ra t eg y d irec t o r t h e people’s v alley

6. De doorbraak van Creadativiteit GE R BE N BUSC H

ma na g in g d irec t or Veritate

7. Leren zonder grenzen, en zonder centen VIN N IE HE ND R IK S

user exp erien c e d irec t or the people’s v alley

8. BAAS wordt helemaal BAAS P HIL IP P R OVO O ST

t ec h n ic a l d irector m obtzu

9. Hey... B2B kopers zijn nét mensen! GE R BE N BUSC H

ma na g in g d irec t or Veritate

10. Van het verhaal achter de vorm naar het verhaal vóór de vorm AD TE R LO UW

d esig n d irec t o r t he p eople’s v alley

11. Marketeers worden uitgevers K R IJN SM ITS

c rea t ief d irec t eur Pickle Factory

12. Controle over een oncontroleerbare markt JASP E R O L IE R O O C K

st ra t eg y d irector m obtzu

13. Van waste of time naar share of mind SYTSE KO O ISTR A

st ra t eeg Pic k le Factory


Proloog

Philip Kok

Als klein jongetje las ik graag science

5


PHILIP KOK CEO the valley 6


1. GUI of the future “I’ve still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission. And I want to help you.” 2001: A Space Odyssey

7


“Sci-fi GUI’s lijken voor ons ontwerpers het punt op de horizon te zijn”

AD TERLOUW design director the people’s valley 8


2. Hunt for the hipster “You can’t stop the change any more than you can stop the suns from setting.” Star Wars

9


He t jac h t s e i z o e n i s g e o p e n d .

SYTSE KOOISTRA strateeg Pickle Factory 10


3. Je kunt het zo gek niet bedenken of we gaan het printen “Oh, yes! For humans, touch can connect you to an object in a very personal way, make it seem more real.� Star Trek

D e Rep Ra p 3D printer

11


D e Aud i RSQ, uit de f ilm I , Robot (2004)

‘Producten worden van start af al 3D print ready gemaakt.’

PHILIP PROVOOST technical director mobtzu 12


4. Van bought media via earned media naar earning media “Instincts are irrational, Mr. Wall, and we must follow where they lead... Yes?“ Dark City

13


Futuristisch TV horloge op ‘n LP hoes van Be Bo p D eluxe uit 1976

“Films, series en shows zullen steeds vaker voor het internet geproduceerd worden.”

JOOST VAN PRAAG SIGAAR senior copywriter Pickle Factory 14


5. Big data manipulators “We’re not hosting an intergalactic kegger down here.” Men in Black

15


“Data zijn goud waard.”

ANNETTE VENDEL strategy director the people’s valley 16


6. De doorbraak van Creadativiteit “I need your help. You contain information. I need to know how to get at it.” Minority Report

“Een nieuwe werkelijkheid die ook nieuwe kansen biedt.“

17


“Creativiteit en data botsen niet. Die versterken elkaar juist.“

GERBEN BUSCH managing director Veritate 18


7. Leren zonder grenzen, en zonder centen “No more training do you require. Already know you, that which you need.” Star Wars: Episode VI

“Nu zijn er al 100.000.000 oefeningen door 5.000.000 gebruikers uitgevoerd.“

19


VINNIE HENDRIKS user experience director the people’s valley 20


8. BAAS wordt helemaal BAAS “Come quietly or there will be... trouble.” Robocop

23


PHILIP PROVOOST technical director mobtzu 24


9. Hey ….. B2B kopers zijn nét mensen! “Neo, sooner or later you’re going to realize just as I did that there’s a difference between knowing the path and walking the path.” the Matrix

“Het jaar waarin B2Bmarketing wat meer brille gaat tonen.”

25


GERBEN BUSCH managing director Veritate 26


10. Van het verhaal achter de vorm naar het verhaal vóór de vorm. “You mind telling your subconscious to take it easy?” Inception

“We zien onszelf als moderne verhalenvertellers.”

27


H i e r n a a s t : d e h o m e p a g e v a n veritate.nl, w aar bij d e v o r m o o k f a ci l i te e rt in h et verh a a l.

AD TERLOUW design director the people’s valley 28


11. Marketeers worden uitgevers “Get in, Manny, or you’re gonna die!” War of the worlds

29


“Van een paar keer per jaar eureka roepen naar 365 dagen per jaar content produceren.”

KRIJN SMITS creatief directeur Pickle Factory 30


12. Controle over een oncontroleerbare markt “Data, I’m sure it’s a fascinating experience, but perhaps you should deactivate your emotion chip for now.” Star Trek

31


“Beweeg mee met de beweging of voorzie ‘m zelfs.”

JASPER OLIEROOCK strategy director mobtzu 32


13. Van waste of time naar share of mind “Now, this is the plan. Get your ass to Mars.” Total Recall

“Aandacht is niet genoeg.”

33


“Het merk moet ergens voor staan.”

SYTSE KOOISTRA strateeg Pickle Factory 34


Bronnen 1. GUI of the future h t t p: / /w ww.y o u tu b e .co m / wa tc h ?v= MY BU Rg Fg P7w

3. Je kunt het zo gek niet bedenken of we gaan het printen h t t p: / /w ww.te d .co m / ta l k s / a n tho ny_a t a la _p rin t in g _a _h uma n _k id n ey. htm l c o m / 3 9 8 8 5 - 3 d - p r i n t i n g - t o - d eliver- organs.html

/

/

http:/ / w w w.liv escience.

http://3dprintingindustry.com/food/

/

h t t p: / /w ww.p o p u l a r m e ch a n i cs. c o m/c a rs/news/in d ust ry/urb ee - 2- t he - 3d-printed- car-that-w illdr ive -ac r o s s - t h e - co u n tr y - 1 6 1 19485

/

ht t p : //www. sh a p ewa ys. c o m/m aterials/ ceram ics

4. Van bought media via earned media naar earning media h t t p: / /e n .wi k i p e d i a .o r g / wi k i / Over- t h e - t o p _c o nt ent

/

ht t p : //va riety.com / 2013/ digital/ new s/ intel-has -2-

billion -wa r- ch e s t - f o r- tv - d e a l s - b ut - no ne - sec ured - yet - 1200494321/

/

http:/ / v ariety.com / 2013/ biz/ new s/

ad-age n c i e s - wo r k i n g - o v e r ti m e - o n - sh o ws - n o t - sp o t s - 1200861991/

S pik e T V (V i a co m ) h t t p :/ / www. sp ik e. c o m/sho ws s t r e ampix

/

par t y - s t r e a m

/

Xfinit y St rea mp ix (Com cast) http:/ / w w w.com cast.com /

B r a v o T V l i v e st rea m ( Bra vo TV) ht t p : //www. b ra vo t v. c om / the -real-housew iv es - of -new -y ork- city / /

Ne tf l i x .n l : ht t p s: //sig nup . net flix. c o m/?lo c a le= n l- NL

Hulu P lus : h tt p :/ / www.h u l u .co m/p lus l? ie =U T F 8 & d o cI d = 1 0 0 0 7 3 9 1 91

/

/

/

Hulu: http:/ / w w w.hulu.com /

Ama z o n in st a n t vid eo : ht t p:/ / w w w.am azon.com / gp/ f eature.htm-

BBC iPla yer: ht t p : //www. b b c . c o .uk/ iplay er/ tv

7. Leren zonder grenzen, en zonder centen h t t p: / /e n .wi k i p e d i a .o r g / wi k i / C o d ec a d emy

/

ht t p : //en. wik ip ed ia . o rg/ w iki/ Duolingo

/

h t t p: / /blo g.co u r s e r a .o r g / p o s t /64907189712/a - t rip le - milest o n e - 107- p artners -532- courses -5-

8. BAAS wordt helemaal BAAS h t t p s : / / c l o u d . g o o g l e . c o m / s o l utions/mobile

/

http://aws.amazon.com/mobile -apps/

/

h t t p: / /blo g s .f o r r e s t e r.co m / m i c h a el_fa c emire/12- 04- 25- mo b ile_b a c k end_as_a_serv ice_the_new _ ligh t w e ig h t_ m i d d l e wa r e

35

/

ht t p s: //p a rse. c o m


the valley Bureaugroep the valley is gespecialiseerd in cross channel marketing communicatie en bestaat belangrijk fundament onder de groep. Inmiddels telt the valley ruim 70 professionals. De directie van de groep bestaat uit CEO Philip Kok en CFO/COO Auke Meijer. Met digitale

merken en bedrijven geĂŻntegreerde communicatie oplossingen.

the people’s valley

Veritate

conversie en grotere kostenbesparingen.

Pickle Factory Reclamebureau Pickle Factory is goed in reclame maar ook heel goed in het activeren van

mobtzu


Maybe it’s the science fiction writers that should help us dream better dreams.

AUTEURS P H IL IP KO K / AD TE R LO UW / SYTSE KO O IST RA / PH I LI P PROVOOST J OO S T VA N P R AAG SIGAAR / ANNE TTE VE NDEL / GERB EN B U SCH VIN N IE HE ND R IK S / K R IJN SM ITS / JA SPER OLI EROOCK

The Valley Trendrapport 2014  

In The Valley geloven we dat een merk de som is van alle interacties. Dat maakt elke interactie een moment van de waarheid. Wij helpen merke...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you