Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

jaa

01 2

15

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 1 62

okt

r obe

2


Voor nieuw-, verbouw en renovatie, ook voor: kozijnen, ramen en deuren. Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

- aanleg - advies - onderhoud 0516-480802 Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Tel: 0516 - 850885 www.HMhaarmode.nl Ma. 13.00u - 17.30u Di. 8.30 – 17.30u Wo. 8.30 – 20.00u Do. 8.30 – 17.30u Vr. 8.30 – 20.00u Za. 8.30 – 12.00u

Hillie en Mettie, Meester Geertswei 1, Wijnjewoude


Van de redactie

Een praatje bij het plaatje

Redactie "de Bân” Wikje Hofman, Noormanstrjitte 18 Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

"De Willedei was werderom een succes".

06 - 47 50 42 41 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 november. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 27 oktober 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 25 oktober binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Sinterklaasintocht Aan alle inwoners van Wijnjewoude. Mogen wij even uw aandacht……. Tijdens dit prachtige nazomerweer is menig mens misschien nog niet met de december-maand bezig. Toch zijn er alweer een aantal mensen druk bezig om een warm onthaal voor Sinterklaas te organiseren. Afgelopen jaren hebben wij een prachtig kinderfeest kunnen organiseren dankzij de steun van ondernemers uit Wijnjewoude. Bedankt!! Maar ook van u als inwoners van Wijnjewoude kregen wij een groot bedrag om dit feest te kunnen organiseren! Ook dit jaar zouden wij u willen vragen om uw steentje bij te dragen en deze traditie te kunnen voortzetten, daarom doen wij een beroep op u, inwoners / ouders / pake's en beppe's van Wijnjewoude. In de week van 22 tot 27 oktober wordt er in uw buurt gecollecteerd voor het organiseren van de Intocht van Sinterklaas, door iemand van uw eigen buurtvereniging.

We hopen op een bijdrage van iedereen die dit Sinterklaasfeest een warm hart toedraagt. Alvast bedankt voor uw bijdrage en ondertussen gaan wij door met het organiseren van dit prachtige feest. Vriendelijke groet, De Intocht Commissie Wijnjewoude.

Als er van iets teveel moet zijn laat het dan goedheid zijn.

1.


Berichten van Plaatselijk Belang. Overleg met Burgemeester en Wethouders Op 20 september jl. hebben we ons jaarlijkse overleg gehad met Burgemeester en Wethouders. In het verleden vond het overleg meestal in de Swingel plaats. Het leek ons aardig B&W ook eens op andere locaties in Wijnjewoude te ontvangen. Vorig jaar heeft het overleg in de kantine van ODV plaatsgevonden. Dit jaar hebben we B&W in het Wâldhûs ontvangen. Uiteraard hebben we van deze gelegenheid gebruik gemaakt om burgemeester en wethouders een kijkje te laten nemen in het Wâldhûs. Onze dank gaat uit naar de bewoners van het Wâldhûs voor de ontvangst en in het bijzonder naar mevr. Kikstra, die zo vriendelijk was haar appartement te laten bezichtigen. Er is tijdens het overleg o.a. gesproken over de woningbouw, waarbij ook de ontsluiting van de Gentiaan richting Merkebuorren aan de orde is gesteld, de N381, onze plannen voor een plek voor de jeugd (Te Plak) en het overleg met de beide scholen, waar we in het kader van Opsterland Vitaal mee gestart zijn. Vanuit B&W werd door wethouder Jonkman van financiën aandacht gevraagd voor de bezuinigingen de komende jaren. Hij gaf aan dat de gemeente gedwongen is keuzes te maken. De bezuinigingen worden besproken in de begrotingscommissie op 17 oktober en vervolgens in de gemeenteraad op 5 november. Verder werd informatie gegeven over de samenwerking tussen de gemeenten Opsterland en Oost- en Weststellingwerf en het besluit om per 1 januari 2013 weer een eigen afdeling sociale zaken te starten. De samenwerking met Smallingerland is per deze datum beëindigd.

Rondgang Tijdens de rondgang met vertegenwoordigers van het gemeentebedrijf zijn diverse kwesties onder de aandacht gebracht. Wij krijgen nog een reactie van de gemeente. Hier stellen wij u binnenkort van op de hoogte. Vanuit het gemeentebedrijf kwam opnieuw het verzoek niet te wachten met meldingen, maar hier direct contact over op te nemen. Vandaar het verzoek om meldingen over het onderhoud van de openbare ruimte (o.a. onderhoud wegen, straten, trottoirs, paden, openbaar groen, riolering en straatnaamborden) bij de gemeente te melden via de servicelijn van het gemeentebedrijf: tel. 0513-481544 of per e-mail meldingen@opsterland.nl. Kwesties die niet door de gemeente worden opgelost kunnen aan Plaatselijk Belang worden doorgegeven, zodat wij hier speciale aandacht voor kunnen vragen. Willedei Elders in de Bân zult u ongetwijfeld meer kunnen lezen over de Willedei; een zeer geslaagde dag met prachtig weer. Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om Durk van der Veen te bedanken voor het organiseren van de fototentoonstelling in de muziekkoepel. Wij hebben de indruk gekregen dat velen met veel genoegen de tentoonstelling, met o.a. foto's van Jappie Bouma, hebben bezichtigd. Bestuur Plaatselijk Belang.

2.


De Weinterperfair De Weinterperfair in het kader van de Nationale Burendag 2012 Burendag brengt mensen bij elkaar. In deze opzet is Weinterp goed geslaagd. Het idee om een fair te organiseren was voor één buurtvereniging wel wat iel, daarom is er samenwerking gezocht tussen de beide buurtverenigingen aan de Weinterp. Een klein comité uit beide verenigingen ging met de uitwerking aan de slag. Door sponsoring van het Oranje Fonds en Douwe Egberts kwamen ze aan een startkapitaal. De opbrengst is voor de beide buurtverenigingen, met als doel, ook eens een attentie uit te kunnen delen in de vorm van een bloemetje of fruitmand. De inschrijving voor deelname aan de fair was meteen bemoedigend. Op zaterdag 24 september is te zien hoe creatief de bewoners aan de Weinterp zijn. Als iedereen zijn stekkie heeft ingenomen en de spullen uitgestald kan ik het niet laten om even met pen en papier bij de deelnemers langs te gaan. Danielle verkoopt windlichtjes, voor even vind zij het wel leuk, maar ze wil zo graag rondstruinen. Al is het wat “lijerich en kâld” beppe Aaltje zit achter haar tafeltje met daar op heldere Mien, Trijntje met een wijntje, hoeden, tassen en paraplu's gevouwen van theedoeken enz. Je wordt er stil van als je de precisie ziet waarmee Ida van der Lei schildert. Voor ik kon praten tekende ik al, vertelt ze. Ik moest tekenen en nog altijd heb ik die drive. Ik ben altijd heel precies geweest, in mijn werk, in het paardrijden en in het tekenen. Ida probeert vooral de oogopslag van het paard vast te leggen. Dit kan dromerig of gemoedelijk zijn maar ook vurig. Want de ogen zijn de spiegels van het dier. Van mijn hand komen wat irritante houten puzzels, waar niet iedereen de rust voor heeft om zich daarin te verdiepen. Irma en Yannick behartigen de verloting ten bate van de buurtverengingen. En het is er druk. Stille getuigen van “foto kunst” hangen aan de achterwand. Een beeldhouwer

heeft de stenen billen en borsten hier achtergelaten op de tafel. Het is Tine die de tafel verlaten heeft om trekzak te spelen samen met Martje. Twee meisjes kwamen op het idee om muffins te bakken en te verkopen. Sanne en Mirthe moesten daarvoor deze morgen wel vroeg uit de veren. Maar ze verkochten hun hele voorraad. Wat een prachtig succes. Kunstwerken van Miriam Lindeboom, getekend met potlood op papier of met houtskool. Miriam ontdekte 3 jaar geleden dat ze goed tekenen kon. Er is veel bewondering voor haar werk. Priegelige kleine geschenkendoosjes maakt Nynke Veenstra. Ook zij heeft uren aan de keukentafel gezeten om ons vandaag kleine kunstwerkjes te presenteren. Bij Sjoukje Hielkema pruttelt een pannetje met vet en vogelvoer. Hier kun je dennenappels in dopen om ze deze winter in de boom te hangen. Een geslaagd initiatief juist voor kinderen. Beschermd door zijn grote visparaplu kan Rene Seefat uit de wind blijven. Maar de folders op de tafel moeten met zeelood op hun plaats gehouden worden. Rene die wedstrijdcontroleur is bij de Sportvisserij Nederland probeert zijn passie over te brengen op de bezoekers. 3.


Hoe levendig kan het zijn op een fair, een haantje kraait, krielkippen te koop bij Danielle Stienstra. Mommersteeg, schilder schrijver, heeft in een tent zijn eigen plekje gecreĂŤerd om de kleurrijke schilderijen en zijn boeken te presenteren. Nog moe van de kunstmarkt op Sparjebird zag hij de fair niet zo zitten maar nu geniet hij van de Hollandse gezelligheid. Van Hanneke Pool denk je, hoe verzint ze het. Workshop beursjes maken van lege melkpakken. Grappig zegt een toeschouwer, mag ik er ook ĂŠĂŠn maken. Maar Hanneke kan veel meer, o.a. breien. Zij stopt het resultaat in stopflesjes en verkoopt het als Engels drop. Ilse helpt haar waar het uitkomt. Natuurlijk ontbreekt het schminken en het springkussen niet. Henny zit met een mini breiwerkje achter de tafel, een piep klein truitje vindt zijn bestemming op een felicitatie kaartje. Naast allerlei kaartjes en spulletjes liggen kransen gemaakt met dennenappels of eikels. Een mooi resultaat. Tussen het quilten zit Minke Faber rustig te pitten, niet dat ze in slaap gevallen is maar zo heet de handeling waarbij de bovenlaag en de onderlaag van de quilt

aan elkaar gezet worden. Heel mooi is de quilt met allemaal verschillende koeien, een topstuk van de boerin. Modelbouwer Klaas staat met zijn grote kraan in een bakje zand te scheppen zonder te morsen. Hij heeft veel belangstelling van de mannen en jongens aan wie hij de techniek uitlegt. Ook zijn sleepboot Groenland is een publiekstrekker. Het plan is dat de boot nog eens in de Feart te water gelaten wordt. Marion zit achter een aantal tassen, echte leren tassen in allerlei kleuren en maten. Het is haar nieuwe hobby om zelf tasjes te maken. Steeds andere modellen en kleuren daar kan Marion zich de komende jaren lekker in uitleven. Ik ben benieuwd. Joost is een natuurman en hem vinden we te midden van nestkastjes. Voor elke vogelsoort een nestkast op maat of een hotel voor insecten om te overwinteren. Met passie vertelt hij over de levende natuur. Ook verzamelaars als mevr. Palsma en haar familie hebben een plaats op de fair. Kop en schotels van Engels porselein, thuis hebben ze kasten vol. Zo moeder zo dochter maar ook de kleindochter is al

Voor jong en oud was er van alles te zien en te doen. 4.


met dit verzamelen behept. Ook informatie over de nieuwe N381 ontbreekt niet. Of het een hobby van Wiebe Veenstra is? Wel zet hij zich er voor in om alles op de voet te volgen. En belangstelling is er volop. Bij de pompoenen en kalebassen van Tjitske is het druk. Met een paar cocktailprikkers en plakoogjes creĂŤren de kinderen van de kalebassen mooie fantasiedieren. Enkele pompoenen worden met een mes bewerkt zodat er een gezicht ontstaat. Een lichtje er in en je hebt een lampion. En wie er hongerig is kan bij Wilma en Hilbrand Hiemstra terecht voor een smakelijk bakje patat of hamburger. Onder de bezoekers hebben ze volop klandizie. De catering is in handen van de familie Bouma. Gerard tapt koffie, thee limonade of bier en er is veel cake, gebakken door de hobbyisten Eelkje en Marion. Het smaakt prima. Bij de ondernemende 7 jarige Janneke kunnen kinderen zich laten schminken. Wat een feest. Op de andere kant van het

terrein staat Jan de Vries met een door hem zelf gebouwde woonwagen, men kan er even binnen lopen. Hoeveel uurtjes Jenno Lindeboom aan de oude Mercedes heeft besteed om er een beauty van te maken vragen we maar niet. Vandaag is het te bewonderen. Ook het werk van Roel, Siem en Hedser, sleutelaars met passie die van een oude motor een buggy fabriceren trekt veel belangstelling. In de schuur laat Fred v.d. Mei beelden zien van Ot en Sien. Het publiek weet de voorstelling in de schuur maar slecht te vinden. Jammer voor Freddy. Het doktersechtpaar Brouwers maakt er een hobby van om vandaag de EHBO te verzorgen. Met de act van twee toiletdames is het plaatje compleet. Over belangstelling uit de omgeving en van toevallige passanten hebben we niet te klagen, het is gezellig druk. Het is een geweldig idee om de creativiteit aan de keukentafel en in schuurtjes zo nu en dan eens breed uit te stallen. Annie

De toiletdames hielden een oogje in het zeil. 5.


De Willedei 2012 Willedei weer een succes! Wat een mooie eerste dag van september hadden we in Wijnjewoude! Een dag vol met wille, plezier, dans en braderie voor jong en oud tijdens de jaarlijkse Willedei. Onder ideale weersomstandigheden was er voor ieder wat wils tijdens dit festival. Maar ook de dagen ervoor was het al feest in het dorp. Via deze weg willen we alle vrijwilligers, deelnemers, sponsoren en bezoekers bedanken voor hun inzet. De Willedei begon dit jaar eigenlijk al op woensdag- en donderdagavond. Op deze avonden zijn vrijwilligers onder begeleiding van muziekkorps Euphonia het dorp doorgeweest om programmaboekjes te verkopen. We merkten dat het werd gewaardeerd en willen dit vast en zeker voortzetten. Met de opbrengsten die wij tijdens deze actie hebben binnengehaald kunnen wij het festival doorzetten. Op zaterdag begon om 15.00 uur het straatfestival dan echt. Het werd geopend door de jongste muziektalenten van ons dorp. Jong Euphonia speelde met veel bravoure het willedei liet, de aanwezige

6.

bezoekers lieten hun stem horen door mee te zingen. Hierna konden de bezoekers hun gang gaan. Genieten van de verschillende artiesten, straatacts of strunen op de braderie. Voor de kinderen was er het springkussen en verzorgden de dames van v.v. ODV verschillende clinics. De jeugd van Wijnjewoude en omstreken had de mogelijkheid gehad om de kleurplaat van de Willedei in te leveren waarmee prachtige prijzen gewonnen konden worden. Iedereen heeft erg zijn best gedaan en het resultaat hiervan was tijdens de Willedei te zien bij de willedeistand. Een deskundige jury heeft de


prijzen bepaald. De uitslag hiervan wordt later in de B창n vermeld. De kleurplaten zijn bewaard en kunnen opgehaald worden bij Grietje Rooks. Er liggen nog een paar prijzen op hun nieuwe eigenaar te wachten. Heb jij je prijs nog niet, dan kan deze ook opgehaald worden bij Grietje Rooks, Loksleane 46 in Wijnjewoude. Bij de Willedeistand had men ook de mogelijkheid om het aantal knikkers te raden. Maar liefst 196 stuks waren in de pot verstopt. Amerens Rooks uit Donkerbroek had dit goed geraden en ging naar huis met een badset. Om 20.00 uur kon men genieten van het slotstuk van Gurbe Douwstra. Een half uur lang liet hij de bezoekers genieten van zijn bekende troubadourliedjes. Wij als bestuur genieten nog even na van deze 9e editie waarna we ons zullen richten op het jubileumfeest ter ere van de 10e editie die op zaterdag 7 september 2013 wordt gehouden. We hopen dat we dan ook weer kunnen rekenen op alle inzet die men heeft geleverd om deze editie tot een succes te maken.

Foto's zijn te zien op www.willedei.nl of onze facebookpagina. Als willedei bestuur zijn we te bereiken via info@willedei.nl of bezoek onze facebookpagina: www.facebook.com/willedei Uitslagen: Uitslag Verloting: 1. T. Nust 2. Hilbrand Klaver 3. Tinie Posthumus Uitslag kleurplatenwedstrijd: 4 jaar en jonger 1. Else Veenstra 2. Rowin Dijkstra 3. Benjamin Klomp 5 t/m 8 jaar 1. Rixt Postma 2. Bente Posthumus 3. Anna Veenstra 9 t/m 12 jaar 1. Sylvia v.d. Molen 2. Ricardo Teakema 3. Naomi Kooymans

7.


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

8.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


Volkstuinencomplex Boerenstreek De volkstuin Boeresteek is nu een zelfstandige vereniging en staat ingeschreven bij de KvK. Dit is met dank aan notaris de Vries uit Ureterp tot stand gekomen, geheel gratis door haar verzorgd. Het is geweldig hoe snel er al resultaat is! Het eerste seizoen is inmiddels gestart en dagelijks kan er volop geoogst worden. De ligging van de tuin en de grondsoort zijn bepalend voor de groei van de groenten en deze tuin op een zonnige plek heeft al voor een verrassend grote opbrengst gezorgd. Ondanks de vele regen in het begin van het seizoen groeit het enorm op onze tuinen. Wilt u ook een tuin om uw eigen (onbespoten) groente en fruit te kweken of om bloemen en sierkalebassen te verbouwen, meld u dan aan! Een volkstuin starten is namelijk helemaal niet moeilijk. Je hoeft geen tuinarchitect, geen uitgebreide moestuinervaring, geen bakken met geld, geen grote hoeveelheid grond te bezitten om toch snel resultaat te hebben. Maar vooral het enthousiasme en doorzettingsvermogen van een groepje mensen dat in het plan gelooft en er wat van wil maken!

Aanmelden kan nog steeds. Er zijn nog enkele percelen van 20x2 meter beschikbaar op het volkstuinencomplex gevestigd aan Ald Duerswâld. Kosten: €10,- huur per jaar en eenmalige inschrijfkosten van € 30,-. Het is ook mogelijk om een perceel grond samen met iemand te huren, zo kun je samen werken en de oogst delen. Loop gerust eens lang om te informeren naar de mogelijkheden en wie weet kunnen we ons enthousiasme overbrengen. Op het informatiebord geplaatst bij de ingang van het volkstuinencomplex kunt u meer informatie over de Boerestreek vinden. We hebben nu een eigen email adres. Voor informatie, vragen en aanmelden kunt u dit adres gebruiken. Telefonisch informatie opvragen of aanmelden kan ook via Marielle van Smeerdijk tel: 064059052 vtcboerestreek@wijnjewoude.net

Dorpsfeest 2013 Dorpsgenoten. De voorbereidingen voor het feest in 2013 zijn alweer begonnen. Bepaalde zaken liggen alweer vast. Het feest in 2013 is van woensdag 12 t/m zaterdag 15 juni. Noteer deze data alvast in uw agenda. We lichten een tipje van de sluier op. De kermis is weer vastgelegd. Verder is er voor ieder wat wils. Fries cabaret, Buurtenspel, Mini en gewone Playbackshow. Thema zal zijn: terug in de tijd. Gezien het geweldige succes dit jaar zullen er in 2013 op vrijdag 15 juni weer twee playbackshows zijn. Op zaterdagmiddag gaan we heel ver terug in de tijd. Op zaterdagavond is de gebruikelijke slotavond. Wij houden u verder op de hoogte. Dorpsfeestcommisie.

9.


- vragen over het dorp Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - activiteiten Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- hulpmiddelen

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

10.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


VVV Wijnjewoude Nieuws van de VVV Op woensdag 3 oktober was de laatste rommelmarkt van dit seizoen. De eerstvolgende activiteit is de winterwandeltocht. Nadere informatie volgt in de B창n. Uitslag Ringsteken zaterdag 4 augustus 2012: 1e prijs: H. Hofstede met ringsteekster Emmie en paard Noeska 2e prijs: E. de Vries met ringsteekster Martha de Vries en paard Tiend Lisa 3e prijs: J.L. Sijtsema met ringsteekster Alie Zoodsma en paard Mieranda De prijzen van het schoonste geheel zijn als volgt: KWPN: E. de Vries met paard Tiend Lisa Fries Ras: H. van Veen met dubbelspan Wendy en Richtsje fan Duersw창ld Overige rassen: H. Postma met dubbelspan Knillis, Sleddale Eddie De prijs van de verloting is gewonnen door Johan Boonstra uit Wijnjewoude. Als bestuur van VVV Wijnjewoude kunnen we terug zien op een geslaagd seizoen. Wij bedanken alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om de activiteiten succesvol te laten verlopen. Het bestuur.

Steunpunt uitkeringsgerechtigden en gehandicapten start spreekuur in Ureterp Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Opsterland (SUGO) start met ingang van 3 september met een spreekuur in Ureterp. Dit naast het al jarenlang bestaande spreekuur in Gorredijk. Het doel erachter is, om de dienstverlening van het SUGO gemakkelijker toegankelijker te maken voor de mensen uit Opsterland. Het gebruik maken van de diensten van het SUGO is gratis. De dienstverlening wordt verzorgd door zeer kundige (ervarings)deskundigen. Het spreekuur zal wekelijks plaatsvinden op maandagen van 9.00 tot 10.30 uur in de ruimte van het ouderenwerk in MFC de Wier. De medewerkers van het SUGO kunnen u helpen bij het invullen van formulieren, het aanvragen van een uitkering, steun bieden bij contacten met instanties en voorlichting geven over onder andere de uitkeringsprocedure van het UWV. Ook

kunnen mensen ondersteund worden wanneer er dingen mis gaan en kan geholpen worden om eventueel bezwaar of beroep aan te tekenen. Bij eventuele bezwaar- of beroepsbegeleiding kan er een eigen bijdrage vanwege gemaakte (reis)kosten gevraagd worden. Het spreekt vanzelf dat er uiterst discreet met uw verhaal wordt omgegaan! Het SUGO is tijdens de spreekuren bereikbaar via 06-27045961. Mail:sugo.opst@gmail.com.

11.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

12.

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: joswelfing@hotmail.com


Nieuws van Vrouwen van Nu, BvPF De afdeling Wijnjewoude – Hemrik is met enthousiasme aan het nieuwe seizoen begonnen. Het bestuur heeft weer een zeer gevarieerd programma samengesteld.

BvPF Vrouwen van Nu

In september heeft mevr. Vonderman ons bijgepraat over de sociale media. We kregen uitgebreide informatie over twitter, facebook, hyves, linkedin enz. Met elkaar (ook leden uit Bakkeveen en Ureterp) bespraken we de voor- en nadelen van al deze moderne communicatie mogelijkheden. Marjo Vonderman wees ons ook op de mogelijkheden voor Vrouwen van Nu om meer bekendheid te geven aan onze activiteiten via een website. Een leerzame avond! Op 17 oktober komt er een medewerker van Zienn, die ons gaat vertellen over de opvang van dak- en thuislozen. In de afgelopen zomermaanden hebben de verschillende interessegroepen meerdere uitstapjes georganiseerd. In mei zijn een tiental vrouwen naar het atelier van Klaske Kalsbeek – Vlasma in Rottevalle geweest. . We konden daar haar prachtige aquarellen bewonderen met bloemencomposities (veelal met voorbeelden uit haar eigen fraaie tuin) en met Friese landschappen. Met de enthousiaste uitleg van mevr. Kalsbeek daarbij werd het een onvergetelijke middag. In juli werd een bezoek gebracht aan Viva Lavandula in Marknesse. Het bedrijf omvat zo'n 10 ha aan lavendelvelden. Helaas had ook dit bedrijf ernstig onder de strenge nachtvorst van februari geleden en waren veel lavendelstruiken bevroren. We zijn daarna 100 meter verder gereden en konden daar genieten van een fraai aangelegde beeldentuin. Tot slot zijn we door het oude stadje Blokzijl gewandeld en hebben daar op een zonnig terras van een ijsje genoten. De reiscommissie en de tuin- en cultuur-

groep organiseerden tezamen een bezoek aan “It Griene Nêst” in Sumar. Na een hartelijke ontvangst door Feline Minkema en Thea Hummeling ( ik heb de mooiste baan van de wereld!) konden we eerst de diverse Friese hoenderrassen bewonderen waarna het tijd was voor thee met eigengemaakte appel-notentaart. Feline vertelde daarna met ondersteuning van een powerpoint presentatie over het “hoedzjen en noedzjen” van de Friese dierenrassen, landbouwgewassen (de wâldbeantsjes û.o.) en de oude fruitrassen. Op het terrein van “It Griene Nêst” bevinden zich een paar ondernemingen met biologische groente en fruit. Na een wandeling over het terrein gingen de vrouwen met doosjes aardbeien, blauwe bessen, sappen, knolselderij enz. huiswaarts. Het was een mooie middag in Sumar, mede dankzij twee enthousiaste vrouwen. De verrassingsfietstocht op 21 augustus had de weergoden mee. De reis ging langs mooie fietspaden via De Drait, De Wylgen en Boarnburgum naar Smelle Ie. Op de terugweg werd een galerie bezocht in Beetsterzwaag. Tot slot nog even op het terras bij Baboeshka waar tijdens een dikke stortbui naar binnen gevlucht moest worden. Maar tijdens het laatste stukje naar Wijnjewoude scheen de zon al weer. Mocht u als lezeres van dit stukje ook belangstelling hebben voor onze activiteiten, meldt u zich gerust eens aan als onze gast. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter, Sippy Dijkstra, tel. 471315. Antje v.d.Heide. 13.


17ᵉ Dorcas voedselactie op zaterdag 10 november In actie voor de allerarmsten een doos van hoop. Broeders en zusters, Dorcas organiseert dit jaar voor de 17e keer de Dorcas voedsel acti. Dit jaar willen we met de Dorcas voedselactie 55.000 voedselpakketten inzamelen voor de allerarmsten in Oost-Europa. Mogen wij op uw steun rekenen?? Plaats: Datum: Tijd:

Trefpunt Geref. Kerk, Merkebuorren 34 Zaterdag 10 november 11.00 tot 15.00 uur

Doet u mee en koop een voedselpakket of één of meerdere producten van het voedsellijstje voor mensen in Oost Europa en Zuid-Afrika 3 zakjes droge soep( geen cup à soep) 1 pakje droge kruidenmix 1 pak Liga 1 pak theebiscuit 1 blik limonadesiroop 2 plastic flessen olie 1 blik groenten 1 blik vruchten 2 kg. gebroken rijst

1 pakje cacao 2 pakken suiker à 1kg per stuk 2 doosjes (vruchten) thee 3 pakken macaroni 1 pot jam 1 pakje kaarsen 2 tandenborstels 2 tube tandpasta

Behalve voedsel is er ook veel geld nodig voor transport- en distributiekosten. De kosten om een doos op de plaats van bestemming te krijgen zijn € 5,00. Giften zijn zeer welkom! U kunt deze deponeren in de collectebus of overmaken op giro 2500 t.n.v. Dorcas Hulp Nederland.o.v.v. nva 2012 Voor meer informatie verwijs ik u graag naar www.dorcasvoedselactie.nl. In actie voor de allerarmsten!!! Met hartelijke groet, Dorcasdepot Fam. B. Karssen Voorraadkist Fam. A . Zoodsma

14.

tel. 481758 tel. 481759

Wijnjewoude Wijnjewoude

Vriendschap verdubbelt de vreugde en halveert het verdriet.


WAW Verschillende cursussen zijn inmiddels gestart, maar er liggen nog een heel aantal in het verschiet. Misschien zit er nog een interessante cursus voor u bij!? Kennismakingsavond voetreflexologie Er zijn nog 3 personen nodig om de kennismakingsavond door te kunnen laten gaan, dus geef u op! Geschiedenis, uitleg reflexpunten en verkenning op de voeten. ZIEN, door naar de demonstratie te kijken. VOELEN, door de behandeling te ondergaan. DOEN, ervaren hoe het is om te geven. Docent: Els Marijt. Datum: maandag 22 oktober, eenmalig. Tijd: 19.00 - 21.00 uur. Kosten: € 22,50. Contactpersoon: Fokje Meijer, tel 0516-481479. Na de les op 22 oktober kun je besluiten of je de cursus wilt volgen op maandag 29 oktober en woensdag 7, 14 en 21 november 2012 (zie cursus voetreflexologie). Els Marijt is gediplomeerd voetreflexoloog. Zij heeft diverse opleidingen en workshops gevolgd op het gebied van bewustzijn, holistische geneeswijzen en communicatie. Cursus voetreflexologie Voetreflexologie gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. Door het geven van een impuls op de reflexzones van de voet, kunnen verstoringen in de energiestroom worden opgeheven. Er vindt een stimulerende werking naar het orgaan of lichaamsdeel plaats. De zelfhelende kracht van het lichaam wordt zo geactiveerd. Docent : Els Marijt. Datum : maandag 29 oktober, daarna op woensdag 7, 14 en 21november Tijd: 19.00-21.00 uur. Kosten: € 97,50 (incl. olie en info-map) Contactpersoon: Fokje Meijer, tel 0516-481479. Duurzaam koken, hooimadam maken Wil je wel eens een stoofschotel of stoofpeertjes maken, maar heb je zelden tijd om een pan op een laag pitje te laten staan? Wordt je rijst nooit echt mooi en droog? Probeer dan de Hooimadam! Dit is een hippe variant van de hooikist. Die werd vroeger gebruikt om het eten voor de arbeiders op het veld warm te houden en om eten in te laten garen. De Hooimadam is met liefde bedacht en vervaardigd met respect voor mens, dier en milieu. Bedoeld voor iedereen die wil besparen op de energierekening, aandacht heeft voor het milieu, wel eens een pit tekort komt, eten warm wil houden of van slowfood houdt. Tijdens deze workshop krijg je uitleg over koken met de hooimadam en maak je je eigen hooimadam. Hiervoor moet je wel handig zijn op je eigen naaimachine. Docenten: Hendrika Overzet en Siebo Groenewold. Datum : 10 en 23 januari. Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: € 5,00. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel 0516-481878. 15.


Signatuurleer, de handtekening van de natuur Kleuren, geuren, bladvorm of behaarde bladeren kunnen allemaal iets vertellen over de werking van het kruid. De natuur geeft zelf aanwijzingen hoe planten en kruiden te gebruiken. Bij de signatuurleer worden er overeenkomsten gezocht tussen de vormen van de delen van een plant met delen van het menselijk lichaam. Observeer je eigen tuin en zie welk 'onkruid' bij jou veel aanwezig is. Leer deze informatie te lezen en kom te weten wat het 'onkruid' je zegt. Docent : Tjitske Postma. Datum: woensdag 10 oktober. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Kosten: € 15,00. Contactpersoon: Fokje Meijer, tel 0516-481479. Invloed van de maan - de maan en kruiden Wanneer kun je het beste stekken, snoeien en oogsten? De stand van de maan beïnvloedt het groeien van de kruiden. Heel de natuur, ook de mens gaat mee in het ritme van de maan. Tijdens deze avond hoor je diverse weetjes over de stand van de maan en hoe je dit in jouw voordeel kunt gebruiken. Zo begin je vol kennis aan het nieuwe seizoen. Docent : Tjitske Postma. Datum: woensdag 17 oktober. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Kosten: € 15,00. Contactpersoon: Fokje Meijer, tel 0516-481479. De maan en de mens De maan heeft invloed op de mens, alleen weten wij dit niet meer. Het contact met de natuur hebben wij verloren en we ondergaan niet meer bewust de invloed van de maan. De maan heeft invloed op de emotie van de mens en nog veel meer. We gaan opnieuw het ritme van de natuur ontdekken! Docent: Tjitske Postma. Datum: woensdag 31 oktober. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Kosten: € 15,00. Contactpersoon: Fokje Meijer, tel 0516-481479. Beter converseren in het Engels At your service! Wilt u graag beter Engels spreken? Of weggezakte kennis weer ophalen? Meer zelfvertrouwen krijgen, omdat u al een tijd geen Engels meer hebt gesproken? In deze cursus stapt u in op uw eigen niveau en draait het vooral om het soepeler leren spreken van de taal. Uw zelfvertrouwen zal stevig opgekrikt worden, zodat u voortaan zonder aarzeling vlot een Engelse dialoog kunt voeren. Bovendien kunt u zelf thema's of onderwerpen aandragen die dan tijdens de lessen uitvoerig worden besproken en behandeld. Docent: Ken Copeland. Datum: maandagavond 12 november. Tijd: 19.30-21.00 uur. Aantal lessen: minimaal 10. Kosten: € 7,50. Contactpersoon: Siebo Groenewold, 0516-481878. 16.


Bezembinden Vroeger werd de van berkentakken gemaakte bezem gebruikt om de stal en het straatje aan te vegen, maar vooral ook om sneeuw mee te ruimen. Tegenwoordig wordt dezelfde bezem nog steeds voor deze doeleinden gebruikt, maar ook ter decoratie. Leer hoe je een bezem maakt. Je gaat met een bezembinder de bossen in, op zoek naar takken en een bezemsteel. De steel kan ook bij de bezembinder worden gekocht. 's Middags ga je je eigen bezem samenstellen en binden. Docent: Wietze van der Lei. Datum: zaterdag 10 november. Tijd: 10.00-15.00 uur. Kosten: € 7,50 Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878. Workshop engelen haken In Kroatië haken de vrouwen engelen, kleedjes en andere voorwerpen en figuren aan de lopende band om te verkopen aan de toeristen. Ook in Nederland is haken hot! Afhankelijk van naald- en garendikte wordt de engel groot of klein. Door gebruik van textielverharder krijgt hij zijn stevigheid. Haaknaald en garen neem je zelf mee, wij zorgen voor de rest. Docent: Anneke Heslinga. Datum: woensdagavond 21 november. Tijd: 19.30 uur-21.30 uur. Kosten: € 5,00 excl. materiaal, incl. 1 koffie of thee. Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178. Workshop memobord maken Een memobord is een handig bord ( 40 cm - 60 cm) om foto's / kaarten / briefjes of andere notities aan op te hangen. Marije heeft allerlei leuke stofjes en lintjes om het memobord in te richten naar je eigen smaak, of passend bij de inrichting van de kamer waar je hem wilt gebruiken. Kijk ook eens op: www.memobordenmaken.nl. Docent: Marije van Gorkum. Datum: donderdagavond 18 oktober. Tijd: 19.30 uur-21.30 uur. Kosten: € 27,50 incl. materiaal. Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178. Workshop taart decoreren in de cupcaketraditie Opgeven kan nog! We beginnen de workshop met het kleuren van het fondant. Daarna wordt de taart van luchtig biscuit doorgesneden in gelijke lagen en gevuld met een lekkere vulling. Hij wordt glad gemaakt met een botercrème, wat belangrijk is om een mooie strakke taart te krijgen. Over deze laag komt dan onze gekleurde fondant. De taart is klaar voor de decoratie, wat betekent dat je nu je fantasie de vrije loop kunt laten gaan! Docent: Bauwien de Jong. Datum: maandagavond 8 oktober. Tijd: 19.00 uur-22.00 uur. Kosten: € 30,00 incl. materiaal en koffie of thee met iets lekkers. Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178. 17.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

Voor alle tegelwerk Wijnjewoude 0516 - 85 08 62 Tel.: Mobiel: 06 - 536 740 98 E-mail: loksleane@home.nl 18.

badkamers & toilet keukens & vloeren


Workshop palingroken Onder het genot van een hapje en een drankje leer je zelf ambachtelijk paling roken. Daarbij gaan we de paling schoonmaken, pekelen, voordrogen, aanrijgen, roken, nagaren en fileren. Bij het roken is het natuurlijk van belang het vuur aan te maken, de temperatuur in de gaten te houden en de juiste houtsoort te kiezen. Tijdens de workshop kunnen Harmen en Pieter je van alles vertellen over de voor velen zo mysterieuze paling. Na afloop neem je je eigen gerookte paling mee. Docenten: Pieter en Harmen Huisman. Datum: zaterdagmiddag 13 oktober. Tijd: 13.00 uur-17.00 uur, vertrek gezamenlijk vanaf MFC De Swingel Kosten: â‚Ź 60,00. Locatie: Camping De Turfhoeke te Gorredijk. Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178. GRATIS* CURSUSSEN Deze cursussen worden gesubsidieerd door de gemeente Opsterland en uitgevoerd door een docent het Friesland College. Schrijven van je levensverhaal Je wilt je levensverhaal aan het papier toevertrouwen, maar je weet niet goed hoe je dit aanpakt. Het schrijven gaat met behulp van foto's, thema's, jeugdherinneringen en dergelijke. Schrijfervaring is voor deze cursus niet nodig. Docent: Ineke de Kuijper. Aanvang maandag 5 november. Aantal lessen: 4. Tijd: 13.30-16.00 uur. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel 0516-481878. Opgeven kan bij de desbetreffende contactpersoon of via ons emailadres: waw-ba@wijnjewoude.net

Muziekfestival te Hemrik Op zaterdag 13 oktober a.s. organiseert de Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen haar jaarlijks herfstfestival in Dorpshuis de Bining te Hemrik. Het begint om 19.30 uur. Een deskundige jury geeft een mondeling en schriftelijk commentaar. De deelnemende verenigingen dit jaar zijn: Muziekvereniging Euterpe uit Beetsterzwaag Muziekvereniging de Lofklank B orkest uit Ureterp Muziekvereniging Eensgezindheid uit Hemrik Showband Oerterp uit Ureterp Drumband Eensgezindheid uit Hemrik De toegang is gratis. 19.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp

voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

Fysiotherapie Goren ·Fysiotherapie ·Manuele therapie ·Nek-, schouder- en arm specialisatie ·Triggerpoint therapie ·Medische fitness (alleen in Haulerwijk) 20.

Vestiging Bakkeveen: Tel: 0516 54 22 46 Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen Vestiging Haulerwijk: Tel: 0516 42 27 61 Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl


Volleybalvereniging DWS Beste volleybal vrienden De Balsponsors voor de maand oktober zijn: - Camping de Ikeleane in Bakkeveen - Zorgboerderij De Twa Bûken in Wijnjewoude Het wedstrijdschema 4-10

11-10

18-10

1-11

20.15 20.15 21.15 19.15 19.15 20.15 19.15 21.15 20.15 19.15 21.15 20.15 21.15 21.15 19.15 19.15 20.15 21.15 20.15 19.15

DWS DS 1 – Trochsetters DS 1 DWS DS 2 – Sc Veenwoude DS 2 DWS HS 1 – p.v. Phillops HS 2 R.S.O HS 3 – DWS HS 2 DWS XB1 – ODS XB 1 ODS DS 2 – DWS DS 1 Wèz Handich DS 3 – DWS DS 2 De Roeken/DVC –HS 2 – DWS HS 1 DWS HS 2 – V.C.S. HS 3 D.F.S JB 1 – DWS XB 1 R.S.O DS 1 – DWS DS 1 DWS DS 2 – J.M.C DS 2 DWS HS 1 – v.v. Bakkeveen HS 1 V.C.S. HS – DWS HS 2 DWS XB 1 – s.v.Oerterp XB 1 DWS DS 1 – vv D.S.O DS 1 ODS DS 4 – DWS DS 2 J.M.C. HS 1 – DWS HS 1 DWS HS 2 – ODS HS 3 v.v. Bakkeveen XB 1 – DWS XB 1

Sportcentrum Drachten M.F.C de Swingel M.F.C de Swingel Sportcentrum Drachten M.F.C de Swingel Sporthal Revalidtie Friesland sporthalcentrum Drachten De Doelstien M.F.C. de Swingel Westermar Burgum Sportcentrum Drachten M.F.C de Swingel M.F.C de Swingel Surventohal M.F.C de Swingel M.F.C. de Swingel Sporthal Revalidatie Friesland De Holten M.F.C de Swingel Gymzaal Bakkeveen

Wedstrijd data C.M.V. Jeugd 13 oktober Sportcentrum Drachten 3 november Westermar in Burgum De wedstrijden en tijden van C.M.V. jeugd worden gespeeld tussen 8.00 uur en 14.30 uur. De exacte tijden zijn voor degene die graag een keer een wedstrijd van de jeugd willen zien, pas een week van tevoren bekend. Neem voor de exacte tijd dan contact op met Bertha.

21.


BOUWBEDRIJF J. POSTHUMUS Weinterp 40 9241 HE Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 81 Fax: 0516 - 48 13 62

k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

dorpshuis

De Swingel Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: Erik en Anja van der Veen Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 31 97 96 91 b.g.g.: 0516 - 78 50 39 22.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Geef de pen door Beste Wijnjewouders, Krijg ik zomaar de pen van Pieter en Grietje Rooks. Dan moet er ook maar wat geschreven worden. Ik ben Anne-lys Herder en sinds kort wonend aan de Te Nijenhuiswei 93. Ik ben geboren aan de vaart in Wijnjewoude, opgegroeid in Frieschepalen en in 2000 weer teruggekomen naar de Tjalling Harkeswei nummer 95. Wellicht ben ik beter bekend als één van de gezichten van de benzinepomp. Hier werk in nu zo'n twee en een half jaar met veel plezier. De vele verschillende mensen die hier komen en de praatjes die gemaakt worden zorgen voor veel afwisseling. Ook zit ik in de organisatie van de Willedei. De 9e editie is net achter de rug en ook dit jaar was het weer erg leuk om dit te organiseren. Door deze activiteiten ben ik toch wel in contact gekomen met veel dorpsgenoten en leer ik de inwoners van Wijnjewoude steeds beter kennen. In juli van dit jaar heb ik de studie Communicatie afgerond. Deze kon ik in twee jaar doen omdat ik daarvoor afgestudeerd ben aan de opleiding Leisure Management. Mijn schoolperiode ben ik op jonge leeftijd begonnen op Lyndensteyn. Hier heb ik vooral geleerd om door te zetten en niet voor de makkelijkste weg te kiezen. Iets wat ik nog steeds hanteer. Toen ik nog klein was werd bij mij de handicap Cerebelaire Ataxie (=motorische beperking) ontdekt. Natuurlijk brengt het nog wel

eens frustraties met zich mee maar met een goede wil en veel doorzettingsvermogen kun je ver komen. Naast mijn werk bij de pomp en de Willedei organiseer ik een dressuur- en men wedstrijd in Oldeholtpade. Ik mag graag helpen bij mijn ouders op de boerderij en ik heb zelf ook een paard, we zijn ook aangesloten bij een rijvereniging in Beetsterzwaag. Daarnaast sport ik graag en hou ik van de gezelligheid met vrienden en familie. Op het moment dat je dit leest zit ik voor langere tijd in Australië en ga ik nog naar Nieuw-Zeeland. Na zes jaar lang te hebben gestudeerd ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Even alles laten voor wat het is en terugkomen met nieuwe energie. Ik ben van plan om te gaan backpacken maar ook te Wwooffen zodat ik in contact kom met de plaatselijke bevolking. Ik hoop dan ook dat ik terug kom met een backpack vol met verhalen. Vanaf deze plek geef ik de pen door aan Frans en Hanneke Pool. Groet Anne-lys Herder

23.


De Zonnebloem De Zonnebloem had haar jaarlijkse dagboottocht op maandag 24 september. Van deze mooie dag hebben ruim 100 gasten en vrijwilligers genoten. De boot is vertrokken vanuit de haven van Meppel. 's Middags was er een verloting met mooie prijzen die beschikbaar waren gesteld door de middenstanders/ondernemers uit de dorpen Ureterp – Frieschepalen – Bakkeveen – Wijnjewoude. Alle gevers hartelijk dank. Ook dank voor de vele giften die wij mochten ontvangen. Dit alles wordt zeer op prijs gesteld. Donderdagmiddag 15 november hebben we onze winkelmiddag in Drachten. Zou u het fijn vinden om met een vrijwilliger van de Zonnebloem te winkelen dan kunt u zich bij ons opgeven voor 30 oktober. U wordt gehaald en gebracht en de kosten

zijn € 6,-- inclusief koffie met gebak. Op 13 december brengen we 's morgens een bezoek aan Tuindorado, Het Zuid, Drachten. Hebt u belangstelling om mee te gaan, dan graag even opgeven voor 1 december. Wij zorgen voor vervoer en rolstoelen. Zou u bezoek willen ontvangen van een vrijwilliger van de Zonnebloem, of wilt u ons als vrijwilliger helpen bij het organiseren van onze activiteiten dan bent u van harte welkom. Tel. 0512-775738. Het bestuur afdeling Ureterp

Dorpssteunpunten helpen mee op de Dag van de Mantelzorg! Op de Dag van de Mantelzorg (10 november a.s.) zullen vrijwilligers van alle dorpssteunpunten uit Opsterland en het Rode Kruis meehelpen een verrassingspakketje te bezorgen bij mantelzorgers uit de gemeente. Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Het gaat om langdurige zorg die onbetaald is. Het is zorg uit liefde en genegenheid. In het hele land worden jaarlijks op 10 november mantelzorgers in het zonnetje gezet.

24.

Een optimist vergist zich evenzeer als een pessimist maar hij is gelukkiger.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 Fax: 0516 - 48 05 35

* Bloemstukken * Snijbloemen Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen *

www.bloemenkadohuiswilma.nl

25.


26.


Prikbord Gevonden

Opbrengst collecte

Zaterdag 22 September is bij ons op de oprit een sleutelbos gevonden met een oranje keykoord eraan. Van wie is deze. Waarschijnlijk verloren door iemand die de post bezorgde. Voor verdere inlichtingen Fam. H. Hoogenberg, 0516-480788.

De KWFkankerbestrijding collecte heeft € 1.555,80 opgebracht. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Bedankt

Bedankt

Ik wil graag iedereen bedanken voor alle manieren van belangstelling en de vele kaarten die ik heb ontvangen tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis in Groningen. Udo Haven Gentiaan 10 Wijnjewoude.

Te Huur

Bestuur KWFkankerbestrijding Wijnjewoude

Al it moaie wat wy yn dit libben krije, ha wy mar te lien... Ûnutwisber binne ús oantinkens... Lâns dizze wei wolle wy eltsenien hertlik tank sizze foar al it meilibben (yn hokker foarm dan ek), tiidens it siikwêzen en nei it ferstjerren fan myn leave man, ús suorchsume en ûndernimmende heit en pake Jan van der Wal

Trilplaat per dag € 30,- incl. benzine

Foar ús wie it ta grutte stipe. Tige tank derfoar.

Steenknipper per dag € 15,-

De Himrik, septimber 2012

Bloemen & Kadohuis Wilma 0516 480668

HM Haarmode Oktober actie! Biosilk Silk Therapy 150 ml. Nu: € 22,- op=op Kijk en bestel ook op www.hmhaarmode.nl

Willy van der Wal-Terpstra Femmieke Visser van der Wal Rinze Visser Jens Meinte Feline Tineke van der Wal Auke Koopman

HM Haarmode, Mr. Geertswei 1, Wijnjewoude tel: 0516-850885, hmhaarmode@hotmail.nl 27.


Poppentheater Anansi Het 2e weekend van de herfstvakantie 27 en 28 oktober gaan de deuren van Poppentheater Anansi weer open. Voor degenen die zondags niet zo`n geschikte dag vinden, spelen we dit seizoen ook op zaterdag. Op het programma staat de traditionele poppenkast. Poppentheater Anansi laat de held van de poppenkast voor het voetlicht komen. Gitta Lichthart van Poppentheater Anansi wil naast haar andere poppentheater voorstellingen toch ook graag de traditionele Jan Klaassen en Katrijn poppenkast voort laten bestaan. Het zou jammer zijn zo’n lange traditie te laten verdwijnen. Sinds 2 jaar is er in Amsterdam de Jan Klaassen academie opgericht en zij was dan ook een van de eerste lichting. Dit zomerseizoen heeft ze deel uitgemaakt van een spelerscollectief om op de Dam in Amsterdam de traditie van het Jan Klaassen spel terug te brengen. In de herfstvakantie speelt ze twee Jan Klaassen stukken. Voor kinderen vanaf 4 jaar. Naast Jan Klaassen en Katrijn zullen de boef, hondje Fikkie, Boze buurman en oom agent te zien zijn. Maar ook de dood

van Pierlala en de Duivel zullen, zoals in de oude traditie, niet ontbreken. En ja, je ruikt het goed, Katrijn zou Katrijn niet zijn als ze niet zorgt voor een feestelijk eetbare bijdrage na een goede afloop. Je kunt het allemaal meebeleven in de herfstvakantie in Poppentheater Anansi. Plaats: Datum: Tijd Entree:

Poppentheater Anansi Trijehoek 20, Lippenhuizen Za. 27 en 28 oktober 15.00 uur, eventueel Deur open: 13.45 uur â‚Ź 7,50 incl. consumptie

Inlichtingen en reserveren van af nu: tel: 0513-681990 www.poppentheateranansi.nl

Oud ijzer actie Van 8 tot 13 oktober. a.s. is er weer een oud ijzer- en andere metalen actie. U kunt die brengen bij Ri-Ja, Weinterp 22a Wijnjewoude. (openingstijden: van 9-17 uur en op zaterdag tot 12 uur) met vermelding dat het voor het Pinksterwerk is, dan worden de goederen daar verzameld. U kunt ook contact opnemen met dhr. K. Postma, tel. 0512-301213 en wij halen het in overleg met u op. Wij wachten op uw reactie! De actiegroep St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.

28.


Activiteiten Witte Kerk Hemrik Zondagmiddag 7 oktober 15 uur Witte Kerk Hemrik “Hallo wereld!” meespeel-kindervertelvoorstelling vanaf 4 jaar. De start van het jaarprogramma sluit aan bij het motto van de Kinderboekenweek 2012. Bij de raamvertelling wordt gebruik gemaakt van schimmenspel. De kinderen kunnen actief meedoen met zang, spel en dans. Vertelster is Gitta Lichthart, wel bekend van haar Poppentheater Anansi, Jan Ament is de muzikant. Boekhandel Planteyn presenteert zich met een boekentafel. En er zijn hapjes. Meerdere zintuigen worden dus geprikkeld. Kinderen en ouders welkom op deze feestelijke middag. Entree 7,50 euro, inclusief consumptie. Reserveren kan via www.wittekerkhemrik.nl, maar ook aan de kassa zijn kaarten verkrijgbaar. Het is dit jaar 10 jaar geleden dat de Witte Kerk in Hemrik, na een grondige restauratie, is heropend. In de afgelopen tien jaar is de Witte Kerk vooral een plek geworden waar allerlei activiteiten worden georganiseerd.

Concerten, een jaarlijkse kunstverkooptentoonstelling (ART Super), een filosofisch-literair café, enz. Om stil te staan bij 10 jaar Witte Kerk organiseert het bestuur op vrijdagavond 12 oktober een Minisymposium. De titel van dit minisymposium is: Herbestemming van oude Friese kerken. De heer Peter Karstkarel (architectuurhistoricus en columnist) zal een inleiding verzorgen. De heer Karstkarel heeft voor de provincie Fryslân hier onderzoek naar gedaan. Vervolgens zal de heer Arend Waninge als discussieleider in gesprek gaan met: De heer Karstkarel, de heer Niemeijer van de stichting Alde Fryske Tsjerken, de heer Groeneveld van de PKN en de heer Mansens van de Witte kerk. Hierbij nodigt het bestuur belangstellenden uit om bij dit minisymposium aanwezig te zijn. Aanmelden kan tot 1 oktober via: jubileumwittekerk@gmail.com of eventueel via J. van der Velde, de Manege 2 8409 JR Hemrik

Soos Wijnjewoude 2012-2013 Op 18 september hebben we een interessant reisje gehad naar de paardenmelkerij van familie Sand. Daarna in Beltschutsloot genoten van een heerlijk diner. De thuisblijvers hebben echt iets verzeten. Op 17 oktober 's middags 14.00 uur hebben we een gezellige bingo in de Driehoek. We hopen op een goede opkomst. Namens het bestuur, Joke Nust

Het gaat met het geluk als men een bril: men zoekt hem en heeft hem op zijn neus.

29.


Uitnodiging Hebt u sympathie voor het Leger des Heils. Wilt u van de zang en muziek van het Leger genieten en kapitein E. Wubbema eens horen spreken? Stap dan zondagavond 7 oktober binnen in de Geref.kerk. Aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom. Thema diensten Gereformeerde kerk.

30.


Longa nieuws Het seizoen is weer begonnen en de Longa leden hebben hun eerste optreden ook al gehad. Op de Willedei waren vele leden actief, van gymnastiek tot turnen en van streetdance tot acro. Het wedstrijdseizoen voor de gymnasten begint halverwege december en nieuw dit jaar is dat ook de acrogym aan wedstrijden zal deelnemen. Er is nog genoeg ruimte in de groepen, dus heb je zin om lekker actief bezig te zijn, sta je thuis altijd op de kop, kom dan gerust naar de Swingel om allerlei lessen gratis uit te proberen. Verder zijn we druk bezig om Zumba te organiseren voor de volwassenen. Volg hiervoor het nieuws op de website: www.longa@wijnjewoude.nl . Op de site staat ook het actuele lesrooster. In de herfstvakantie zullen we een leuke activiteit voor de leden organiseren, hetgeen ook op de website komt te staan. Kortom: er valt genoeg te beleven bij Longa! Graag tot ziens tijdens de lessen.

We verspillen een hoop tijd met achter mensen aan te lopen die we ook zouden zijn tegen gekomen wanneer we stil waren blijven staan.

31.


Merkebuorren (zuidkant). Vervolg. De woonboerderij van het gezin Lous en Fokkelien Monderman-Post is ontstaan uit een boerderij die stond aan de al eerder genoemde Boerenstreek-Ald Duerswâld. Lútsen Brouwer verplaatste zijn oude boerderij vandaar en splitste deze in tweeën. Deze was voor zijn dochter Geertje die met een Jan Lok was getrouwd, maar diens, misschien opgedrongen, roeping als boer geen succes was. Hij verkoos het om een einde aan zijn eigen leven te maken. De boerderij werd verkocht en de nieuwe bewoners werd het gezin B.J. v/d Woude en later hun zoon J.B. v/d Woude met zijn gezin. In de zestiger jaren is de familie Droogh hier kort komen wonen tot zij een nieuwe boerderij begonnen aan de Finne. Popke en Aaltje Veenstra werden de volgende bewoners en hun zoon Kees was er boer tot zijn pensioen. Vanaf toen werd het een woonboerderij met als voorlaatste bewoners Martin en Marian van Adel en Doorgeest met hun gezin.

32.

Het huis waar Gepke v/d Lei woont gaat sinds ”Weckflesdeskundige” Carolien Verhoeven er gewoond heeft door het leven als het ” Brouwershûske”. Een combinatie van de vorige eigenaars/ bewoners Teun en Willemke Brouwer en haar eigen brouwerij activiteiten van diverse soorten jam etc. In de tussentijd voordat Teun en Willemke er hun oude dag sleten en nadat de ouders van Teun, Lútsen en ??? waren overleden, hebben Jurjen en Kornelia (Kee) Stoker-Duursma er jarenlang gewoond en een groot gezin op de wereld gezet. Dan staat er de andere boerderij uit de splitsing van Lútsen Brouwers boerderij waar zoon Teun met zijn Willemke hun werkzame leven hebben doorgebracht en daarna Franke en Aaltje v/d Lei het boerenbedrijf een tijdlang uitoefenden. Daarna zijn Kees en Hennie v/d Lei er boer geweest totdat Meindert van Os en Wietske Jorna er een woonboerderij van hebben gemaakt.


Voor de volgende twee boerderijen geldt in zekere zin eenzelfde geschiedenis. Uit de van oorsprong Saksische boerderij, staande aan de Boerestreek/ Ald Duerswâld van Harm v/d Ploeg ontstonden deze. De oude boerderij stamde al van het jaar 1661 en werd afgebroken in 1925. De foto is genomen op 10 augustus van dat jaar, de dag dat een cycloon over Borculo raasde en deze plaats grotendeels verwoeste. Maar dit terzijde. De eerste boerderij, in 1924 gebouwd, was voor zoon Hendrik met zijn vrouw Antje welke na verloop van tijd plaats maakten voor hun zoon Harm en zijn vrouw Swopkje. De familietraditie van zoonopvolging werd voortgezet en

momenteel werken en wonen Henk en Jannie v/d Ploeg op deze boerderij. De tweede boerderij was voor de broer van Hendrik, Jan die er met zijn vrouw Limkje woonde. Bij gebrek aan opvolging of andere redenen hielden dezen het gezien als boer en zijn Louw en Janke Monderman hier komen wonen. De laatste praktische boer op deze plek zijn hun zoon Andries met zijn vrouw Jantje geweest. Johannes en Henny Pander zijn nog een aantal jaren bewoner geweest voordat de fam. Barf er een jeugdzorgboerderij hebben opgezet. Momenteel kun je bijna stellen dat dit het intensiefste gebruikte stukje Wijnjewoude is. Durk.

Mantelzorgcafé Gorredijk 18 oktober Op donderdag 18 oktober a.s. organiseert Timpaan Welzijn i.s.m. Informatiepunt Wmo weer een Mantelzorgcafé in Opsterland. Het thema is “Leven met iemand met een psychische ziekte of verslaving”. Voor deze bijeenkomst is een spreker uitgenodigd van AanZet. Deze stichting ondersteunt projecten voor en door mensen die ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg (ook door huisartsen), maatschappelijke opvang, verslavingszorg en vrouwenopvang. Er zal ingegaan worden op de ondersteuning die Aanzet kan bieden voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een psychische ziekte en/of verslaving. Denk aan een sociaal maatje, een luisterend oor, zelfhulpgroep of advies. Na afloop is

er voldoende gelegenheid om vragen te stellen of een praatje met elkaar te maken. Het mantelzorgcafé vindt plaats in De Opstap (De Skâns), Loayersstraat 2 te Gorredijk van 14.00 – 16.00 uur. De entree is gratis. Opgeven kan tot 13 oktober a.s. bij G. Miedema, tel. 0512-384058 of 06-46073968. Mailen kan ook: g.miedema@timpaanwelzijn.nl. Voor meer informatie: bezoek onze website www.mantelzorgopsterland.nl.

Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat. 33.


Kerkdiensten Hervormde Kerk

7 14

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur

Weinterp Duurswoude Duurswoude

21

9.30 uur 19.00 uur

Weinterp Weinterp

28

9.30 uur

Geref. Kerk

13.45 uur

Duurswoude

4

9.30 uur

Weinterp

Oktober Dhr. F. Verkade, Hoogeveen Kand. J.A.A. Geerts, Heiligerlee, voorbereiding HA Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd gezamenlijke dienst met de Geref. Kerk Ds. A.D. Poortman, Veenendaal, viering HA Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd Zangdienst met dankzegging HA Dhr. H.J. van der Wal, Groningen Gezamenlijke dienst met de Geref. Kerk Ds. R. de Pee, Veenwouden Gezamenlijke dienst met de Geref. Kerk November Ds. J.A. van den Berg, Groningen

Gereformeerde Kerk

7

09.30 uur. 19.30 uur.

14

09.30 uur. 13.45 uur.

21 28

09.30 uur. 09.30 uur. 13.45 uur.

4 7

34.

09.30 uur. 19.30 uur.

Oktober Evangelist Dhr. Wolbers, Franeker, IsraĂŤl zondag. M.m.v. Koor Evangelick uit Emmen. Thema dienst, M.m.v. Kap. E. Wubbema van het Leger des Heils en muziekband. Ds. T. Deelstra, Opeinde. Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd. Gezamenlijk dienst in de Herv. Kerk Weinterp Ds. E. J. van den Brink. Dhr. H. J. v.d. Wal, Groningen. Gezam. dienst in de Geref. Kerk Bijbel Zondag. Ds. R. de Pee, Veenwouden. Bijbel zondag. Gezam.dienst in de Herv. Kerk Duurswoude. November Ds. J. G. Arensman, Drachten. Zendingzondag Ds. E. J. van den Brink. Dankdag voor gewas en Arbeid.


Dorpsagenda Oktober 7 15.00 uur Witte Kerk Hemrik “Hallo wereld!” meespeel kindervertelvoorstelling 8-13 Oud ijzeractie pinksterfeest 12 Minisymposium in Witte Kerk Hemrik 13 Muziekfestival Hemrik aanvang 19.30 uur 16 Klaverjassen in café van der Weij 17 Soos Bingo14.00 uur in de Driehoek 18 Mantelzorgcafé Gorredijk De Skans 27 Poppentheater Anansi 28 Poppentheater Anansi 28 Nationale Bijbelzondag November 6 Klaverjassen in café van der Weij 10 17de nationale voedselactie Dorcas 10 Dag van de mantelzorg 15 Zonnebloem winkelmiddag in Drachten. 17 Jubileumconcert Gospelkoor The Lighting Stars. 27 Klaverjassen in café van der Weij

Nationale Bijbelzondag 28 oktober Uitnodiging van de Gereformeerde en de Hervormde Kerk Zondag 28 oktober aanvang 9.30 uur in de Gereformeerde Kerk Op de laatste dag van oktober doen elk jaar vele kerken mee aan de Nationale Bijbelzondag. Het is goed om één zondag per jaar nadrukkelijk stil te staan bij het feit dat wij een bijbel hebben Daarom: vier de Nationale Bijbelzondag op 28 oktober !! Thema: “Zing, bid, fluister, schreeuw – Wijze woorden uit de Psalmen” De psalmen spreken aan al eeuwen lang. Mensen herkennen hun verdriet erin en voelen zich erdoor verbonden met God en putten er troost uit voor hun leven. Voorganger: ds. H.J. v.d Wal uit Groningen Collecte: voor Nederlands Bijbelgenootschap. Iedereen is van harte welkom om deze dienst met ons mee te vieren. Na de dienst is er koffie, thee en fris. WERKGROEP N.B.G. WIJNJEWOUDE Voorzitter Berend Joustra Sec. Jannie Grootenhuis Sieger de Haan Annie Karssen BIJBELWERK ZINVOL?

35.


Medicatiebezorging Huisartsenpraktijk Wijnjewoude PatiĂŤnten van 70 jaar en ouder en patiĂŤnten die minder goed ter been zijn, kunnen de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons overlegd worden. Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50. Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08 Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112 Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden - maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur - aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur - koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur - bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur - medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur - wrattenspreekuur: in overleg met assistente Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld worden. www.lewin.praktijkinfo.nl Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur afgehaald worden. Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer: 0900 1127112 U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

36.

Wie het heden beoordeelt, moet over voldoende verleden beschikken.


In-verkoop/bemiddeling auto onderdelen, accessoires en occasions Egbert

de Boer

drukkerij

Sparjeburd 19 8409 CK HEMRIK

Telefoon: 0516 - 47 12 76 Fax: 0516 - 47 15 44

www.drukkerijpool.nl Tel.: 0516 - 48 15 97

Mobiel: 06 - 54 272 376

Geopend op afspraak

E-Mail: info@egbertdeboer.nl Website: www.egbertdeboer.nl

Ook voor rouwdrukwerk kunt u bij ons terecht


foar: nei-, ferbou en renovaasje ek foar: kezynen, rúten en doarren

Geane jo foar april 2013 mei ús in see? Dan hâlde wy it oerlean op 19% BTW! Tolleane 26 9241 WH Wijnjewâld Til.: 0516 - 48 19 97 Mobiel: 06 - 46 03 84 42 E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekematimmerwerken.nl

oktober 2012  
oktober 2012  

het dorpsblad van Wijnjewoude

Advertisement