Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

jaa

01 3

16

e

M

de B창n

rga

ng

N r . 1 74

nov

e

2 r e mb


Jubbega & Donkerbroek

Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden. Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân” Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Wikje Hofman, Noormanstrjitte 18

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05 06 - 47 50 42 41

Een praatje bij het plaatje " Resultaat natuurgeweld" .

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 december. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 30 november 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 28 november binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl. Misverstand Helaas is er wegens misverstand geen stukje geplaatst over de Willedei in de Bân van oktober. Dit wordt nu goed gemaakt. Daarom elders in de Bân een verslag van de geslaagde Willedei van 7 september.

Touwtrekken Op zaterdag 2 november is er weer touwtrekken in de Skâns te Gorredijk. Naast de bondsklasse is er ook plaats voor recreatieteams. Mocht je een team (6 heren of 8 dames per team) hebben en ook eens mee willen doen dan kan dit. Als je om 19.30 uur in de Skâns bent kun je meedoen. Op zaterdag 9 november is er touwtrekken in De Bining te Hemrik. Mocht je hier aan mee willen doen (6 heren of 8 dames per team) geef je dan op bij Jan Aans tel.: 06 - 15080840. Ook eens ervaren hoe het is om mee te doen met touwtrekken, kom gerust eens langs op een training. We trainen ieder dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en de wedstrijden zijn meestal op zaterdagavond. Frans Pool, 0516 - 48 15 97 1.


Berichten van Plaatselijk Belang Dorpsspiegel De komende maanden organiseert de gemeente de vierde editie van de Dorpsspiegel. Een onderzoek naar de beleving van het woon- en leefklimaat in de Opsterlandse dorpen. Ook nu zal -via een steekproef- een aantal inwoners van Wijnjewoude gevraagd worden een anonieme vragenlijst in te vullen. Het bestuur van Plaatselijk Belang zal, eventueel met medewerking van de buurtverenigingen, zorg dragen voor de verspreiding van de vragenlijsten in de tweede helft november. Begin december worden de anoniem ingevulde vragenlijsten weer opgehaald. Wij hopen dat iedereen die zo'n vragenlijst ontvangt deze ook tijdig wil invullen. Met zo'n vierjaarlijks onderzoek ontstaat bij de gemeente een goed beeld van wat er leeft in de dorpen. Het vormt de grondslag voor het dorpenbeleid waar de burgers meer en meer bij betrokken worden. Wist u overigens dat Opsterland landelijk als voorbeeld wordt gesteld voor het betrekken van de burgers bij het beleid? Denk ook aan het IDOP proces dat veel positieve resultaten tot gevolg heeft had. Overleg met het bestuur van de Swingel Met ons dorpshuis gaat het gelukkig weer goed. Het is er gezellig en onze gastheer Erik van der Wal en zijn Trientje hebben er lol in. Op bestuurlijk terrein zijn er echter wel wat zorgen en het blijkt moeilijk om geschikte bestuurskandidaten te vinden. Mocht u in de komende weken worden aangesproken met het verzoek als bestuurslid deel te nemen, dan hopen we dat u dit verzoek serieus in overweging wilt nemen. Ons gewaardeerde dorpshuis verdient een goede bestuurlijke basis.

Herinrichting Merkebuorren Eindelijk is het zover. Ontwerpbureau Arcadis heeft tekeningen gemaakt voor de herinrichting van de Merkebuorren en Mounleane. De bewoners van de Merkebuorren en belangstellenden worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 13 november. Daar zal de stuurgroep N381 de verschillende opties presenteren. We hopen dat daaruit een breed gedragen plan naar voren komt. Zie ook de uitnodiging van de stuurgroep N381 elders in deze Bân. Stamppotbuffet gemeente Wethouder dorpenbeleid Piet van Dijk nodigde alle 16 Plaatselijke Belangen uit voor een ontmoeting met toelichting over het nieuwe dorpenbeleid. Ons bestuur kon voltallig deelnemen aan dit stamppotbuffet waarmee de gemeente ook haar erkentelijkheid wilde tonen aan alle vrijwilligers van Plaatselijk Belang. De dorpsspiegel is toegelicht en van ons bestuur hebben Grietje Rooks en Janny Copeland verteld hoe de pilot met het dorpsbudget in Wijnjewoude is verlopen. Een leerzame ervaring, waarmee de gemeente haar voordeel kan doen. Het dorpsbudget wordt vervolgens in alle dorpen ingevoerd. Een mooie kans om als dorp zelf te bepalen waar financiële ondersteuning de leefbaarheid kan versterken. In de Bân van december 2013 kunt u een uitgebreid verslag lezen van de pilot dorpsbudget. Het bestuur.

2.


Wijnjewoude op de schop. Uitnodiging: 13 november in de Swingel om 20.00 uur. De schetsen van de herindeling van de Merkebuorren in de bebouwde kom zijn klaar en die van de Mounleane gedeeltelijk. De stuurgroep N381 nodigt u uit deze schetsen door middel van een PowerPoint presentatie verzorgd door iemand van ontwerpbureau Arcades te komen bekijken. Deze plannen, naar aanleiding van de Ontwikkelingsvisie Wijnjewoude, worden

woensdagavond om 20.00 uur in de Swingel gepresenteerd. Ook is er iemand van Ruimtelijke Ordening van de gemeente aanwezig voor een eventuele toelichting Deze avond zal niet alleen voor de bewoners van de Merkebuorren en Mounleane interessant zijn maar zeker voor alle inwoners van Wijnjewoude. Jullie zijn allen van harte welkom. Stuurgroep N381.

Dorpsbreed kerstevenement voor Serious Request deel 2 Wijnjewoude krijgt er steeds meer zin in. Het enthousiasme voor KrystRequest blijkt met de dag te groeien en daar is alle reden voor. Het evenement krijgt steeds verder vorm en dus willen we je graag vertellen wat je 14 december zoal kunt verwachten. Lichtjestocht Van16.30 tot 17.30 uur lopen we via de lichtjesroute richting scholen en Swingel. Op vijf plekken langs de route kun je meemaken dat kerst op heel verschillende manieren beleefd wordt. Zo denkt de een vooral aan gezelligheid, de ander meer aan de Kerstman of aan het kerstkind. De vijf 'kerstbelevingen' krijgen vorm met medewerking van diverse clubs, muziekgroepen en sport- of buurtverenigingen. Activiteiten, workshops en veel gezelligheid Vanaf 17.30 uur is er een en al actie in de scholen en de Swingel. En dat alles in kerstsfeer en ten bate van Serious Request. Je kunt meedoen met korte workshops. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om kerstballen te versieren of iets leuks voor in je haar te maken. Ook kun je meedoen met het KrystRequest gelegenheidskoor dat later die avond optreedt, spellen doen of culinair actief zijn. Voor de jongste kinderen is er een kerstfilm en zo is er voor elk wat wils. Je kunt van het een naar het ander gaan en ondertussen zijn 3.


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


er op diverse plekken gezellige muziekgroepjes actief. In en rond de Swingel is alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. Alle activiteiten en versnaperingen zijn gratis dankzij de fantastische medewerking van heel veel (plaatselijke) bedrijven. Verder is er bijvoorbeeld een stand van zorgboerderij de Twa B没ken waarin zij hun zelfgemaakte kerstdecoraties verkopen ten bate van Serious Request. Ook staan er op diverse plekken dozen waarin bijdragen voor Serious Request verzameld worden. En wie weet wat er allemaal nog meer voor het goede doel gebeurt. De voorbereidende activiteiten zijn in volle gang.

Sponsoring Je begrijpt het vast, zo'n uitgebreid en dorpsbreed evenement ten bate van Serious Request kan alleen bestaan met heel veel betrokkenheid van burgers en bedrijven. Daarom hebben we een bijdrage ontvangen vanuit het dorpsbudget. Alle plaatselijke bedrijven hebben een verzoek tot sponsoring gehad en inmiddels zijn er al prachtige bijdragen toegezegd door de Stripe, Henk Akker, de Twa B没ken, de Swingel, drukkerij Pool etc. etc. Ook van buiten ons dorp komen sponsortoezeggingen binnen. Zo zal Media Power uit Ureterp geheel kosteloos de videofilm van het hele gebeuren monteren.

Kerst sing-in Om 19.30 uur begint in de sportzaal de grote kerst sing-in met natuurlijk heel veel zang en muziek. Het groot KrystRequest kinderkoor treedt op en ook het gelegenheidskoor (van de workshop) zal enkele kerstliederen ten gehore brengen. De samenzang wordt begeleid door ons eigen Euphonia. Na afloop drinken we samen nog een lekkere kop warme chocolademelk, koffie of thee.

Alle sponsoren worden vermeld op www.wijnjewoude.net waar je de KrystRequest ontwikkelingen op de voet kunt volgen.

Het groot KrystRequest kinderkoor Speciaal voor KrystRequest is uit de groepen 3 t/m 8 van It Twaspan en Votum Nostrum een groot kinderkoor gevormd. Onder leiding van dirigent Marjolein Tishauer gaan ze een voor KrystRequest geschreven lied (zo mogelijk van Tim Douwsma) instuderen. Tim probeert ook van de partij te zijn. Daarnaast leren ze nog enkele kerstliederen voor hun optreden tijdens de sing-in.

Gevraagd Voor de aankleding van KrystRequest vragen we dingen te leen als: kunstkerstbomen, ijspegelverlichting, vuurkorven en droog stookhout. We willen het goed organiseren zodat je jouw eigendommen netjes terug krijgt. Ook kunnen we nog hulp gebruiken bij de opbouw, decoratie en het opruimen na afloop van KrystRequest. Is fotografie je hobby, meld je dan als fotograaf bij de kerstbelevingen etc. Wie weet word je gevraagd door je (sport)club of (buurt) vereniging. Je hulp of materiaal kun je aanmelden via het KrystRequest contactformulier op www.wijnjewoude.net (zie hoofdbutton KrystRequest).

5.


Dorpssteunpunt werkt samen met wijkverpleegkundigen. Het is al weer enige tijd geleden dat u iets kon lezen over ons dorpssteunpunt. Na de Willedei, waar ook wij vertegenwoordigd waren, willen we u toch weer wat laten weten over onze activiteiten. Sinds een half jaar is er overleg tussen de wijkverpleegkundigen van Wijnjewoude en Bakkeveen, de Wmo-adviseur van de gemeente en het dorpssteunpunt. Zoals u weet komen de wijkverpleegkundigen bij de mensen aan huis, en zij constateren daar eventuele vragen om hulp bij bijvoorbeeld bezoek en klusjes.

Zij kunnen deze vragen(met toestemming van de vrager) overbrengen bij het dorpssteunpunt, waar dan wordt bekeken of er aan deze vraag kan worden voldaan. Op dit moment zoeken wij vrijwilligers voor: iemand die graag bezoek ontvangt om een spelletje te doen of een wandeling mee te maken in de rolstoel. Gewoon een kop koffie of thee drinken met een praatje is altijd welkom natuurlijk! Tevens is er een vraag voor een gezin waarvan de mantelzorger af en toe iemand nodig heeft die de partner gezelschap houdt tijdens de afwezigheid van de mantelzorger. Wilt u meer weten of hebt u af en toe een paar uur over om hierbij behulpzaam te zijn? Laat ons dat dan weten. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op nr: 06 12 548 683, of op woensdag in de even weken in de Swingel. Wij horen graag van u! De vrijwilligers van het dorpssteunpunt.

Zuster Koster, Wijkverpleegster anno 1946.

Wie ooit het weer onder controle krijgt, zal meteen het laatste, veilige gespreksonderwerp vernietigd hebben. 6.


Swingel nieuws!! Het seizoen is in volle gang, en dat merken we! De weken vliegen voorbij. Vooral te danken aan de toenemende drukte in het dorpshuis. Elke avond zijn er diverse vergaderingen. We zien een duidelijke toename van het aantal vergaderingen en zien ook steeds meer nieuwe gezichten. Dat is uiteraard zeer positief en we zijn daar erg dankbaar voor. In dit nieuwe seizoen zijn er natuurlijk ook weer talloze activiteiten die worden georganiseerd door WAW. Van schminken tot nek- schoudermassage, van kaartenvouwen tot gitaarles. Buiten het feit dat het leuk is om mee te doen is het altijd ook erg gezellig. Informeer naar het volledig aanbod. Wat is er verder de komende maand te doen: 11 november is de dag.. van 18.00 tot 19.00 uur nodigen we alle kinderen van Wijnjewoude uit om een liedje te komen zingen en de mooie lampion te laten bewonderen! 23 november de intocht van Sinterklaas! Bijna elke dag training van Longa! Elke dinsdagmiddag Judo! Van 16.15 tot 17.00 uur aangeboden door Judoschool Oord. Nieuw op dinsdagmiddag, basisvorming muziek voor kinderen. Kom langs vanaf 16.30 uur. Woensdagmiddag vanaf 13.30 volksdansen! Woensdagavond vanaf 20.00 country line dancing! Elke woensdagavond, gitaarclub de Multies! Met af en toe een gastoptreden. Donderdagochtend bijbellezing tussen 10.00 en 12.00 uur. Elke donderdagavond, competitie volleybal. Kijk verderop in de B창n voor het programma van DWS!! Vrijdagavond zaalvoetbal. Geen competitie, gewoon lekker voetballen! Elke eerste vrijdag van de maand! Kinderdisco!!. Van 19.00 tot 20.30 uur. (Nu ook kinderfeestjes te boeken. Vraag naar de mogelijkheden!)

Binnenkort in de Swingel.. Kinderkledingbeurs Ladysday Meer nieuws volgt snel. Zo ziet u, de Swingel draait op volle toeren.... Voor meer informatie: kijk verderop in deze B창n of op onze Facebookpagina. Tot ziens in de Swingel!! NB. Oud & Nieuw Nieuws Tijdens de jaarwisseling zijn er dit jaar diverse activiteiten in en bij de Swingel. We gaan het nieuwe jaar in met de gelegenheidsband van Jos Harteveld (uit Wijnjewoude) met aan zijn zij uiteraard Eddie Mulder (ook Wijnjewoude). De rest van de band zal bestaan uit gasten door Jos en Eddie uitgenodigd. De show zal grotendeels akoestisch zijn. Hiervoor is gekozen om de mensen die niet van heel erg harde muziek houden toch de gelegenheid te bieden om samen te komen in het dorpshuis. Meer nieuws volgt in de volgende B창n NB. 2 november en 16 november is de Swingel gesloten in verband met een besloten familiefeest Eric & Trientsje van der Wal. 7.


Lustrum Willedei kent gezellige drukte De eerste zaterdag van september is weer geweest, dat betekent dat ook de 10e editie van de Willedei alweer verleden tijd is. Een dag waar wij met veel plezier op terug kijken. Na maanden van voorbereidingen was het 7 september om 15.00 uur zover. De jeugd van Wijnjewoude had het de laatste weken druk met het oefenen van het Willedei lied en dat was te horen. Onder leiding van muziekkorps Jong Euphonia openden zij het straatfestival. Na het zingen gingen er 300 witte ballonnen de lucht in, gevolgd door twee rode harten. Deze werden opgelaten ter nagedachtenis aan Kees Hiemstra en Nico de Haan, de oprichters van de Willedei, die helaas niet meer in ons midden zijn. Al deze ballonnen zijn voorzien van een kaartje, wij houden u via facebook en de B창n op de hoogte of en waar deze ballonnen gevonden zijn. Na de opening konden de vele bezoekers hun gang gaan, men kon genieten van de verschillende aanwezige artiesten zoals Griet Wiersma, V채nner, Gre Parelmoer, Onno Loonstra, Shantykoor One More Day, Foeke van Bruggen, Hans van Raamsdonk, straatacts of een kijkje nemen bij de bedrijven, ondernemers of hobbyisten die zich presenteerden op de braderie. De kinderen konden zich vermaken bij De Ridders van Friesland en gymnastiekvereniging Longa vertoonde haar kunsten. De VVV

8.

presenteerde zich met de gigantische sjoelbak waar zo nu en dan een dweilpauze nodig was om de bezoekers te kunnen laten sjoelen. De palingrokers waren weer present met hun palingrookwedstrijd en de oude auto's waren geparkeerd op onze 'oldtimerboulevard'. Helaas waren de paraplu's zo nu en dan nodig deze middag, maar men liet zich niet weerhouden om naar Wijnjewoude te komen. De Willedei-stand had zich dit jaar gevestigd in de muziekkoepel. Hier werden de willedei t-shirts aangeboden. De opbrengst gaat naar het glazen huis van 3FM in Leeuwarden. Heb je nog geen tshirt en wil je deze alsnog, meld je bij info@willedei.nl of vraag het aan iemand van het bestuur. We hebben nog een t-shirt met een handtekening van alle aanwezige artiesten waar we graag iemand blij mee maken. Steun het goede doel en wie weet is dit bijzondere exemplaar voor jou. Laat het ons weten.


Nieuw dit jaar was de 'Stim fan de Willedei', talenten lieten zijn of haar talenten zien. Regina Hendriks en Jente van der Velde lieten horen dat zij over prachtige stemmen beschikken. Wij zijn blij dat deze jeugd van Wijnjewoude de stap heeft gezet om hun talenten te laten zien aan de bezoekers van de Willedei. De iets meer ervaren Teake Stoker uit Waskemeer liet zien dat hij het publiek goed kan vermaken met zijn zang. Hij kreeg er geen genoeg van en ook na de Slotact van GeDoBr liet hij de bezoekers uit hun dak gaan waar jong en oud van genoot. Via deze weg willen we alle vrijwilligers, deelnemers, sponsoren bedanken voor hun inzet en de bezoekers voor hun komst. Een extra dank gaat uit naar ondernemersvereniging Wijnjewoude/

Hemrik. Zij zijn al tien jaar onze trouwe hoofdsponsor. We hopen weer op jullie te kunnen rekenen op zaterdag 6 september 2014, wanneer we de eerstvolgende Willedei vieren. Foto's en filmpjes zijn te zien op www.willedei.nl of www.facebook.com/willedei. Als Willedei bestuur zijn we te bereiken via info@willedei.nl. Uitslag verloting Willedei: 1. Klaasje van der Woude 2. Tsjerk Postma 3. Familie Pool (Russchenreed) Het bestuur van de Willedei

Kunstwerk Willedei Bezoekers aan de Willedei stand hadden de mogelijkheid om mee te werken aan een kunstwerk. Het resultaat hiervan hebben wij aangeboden aan de ondernemersvereniging, als dank voor het feit zij al tien jaar onze trouwe hoofdsponsors zijn.

De tiende editie van de Willedei is geweest. Als bestuur kijken we alweer vooruit naar de elfde editie op zaterdag 6 september 2014. Hoe meer bestuursleden, hoe beter we dit evenement kunnen organiseren. Wij gaan voor een leuke en gezellige dag met veel wille op de eerste zaterdag van september. Wil jij ons helpen om dit voor elkaar te krijgen? Laat je horen via info@willedei.nl of neem contact op met Grietje Rooks via 06-51070901 9.


Duerswâld

(noordkant 1)

Op de noordkant van de straat Duerswâld komen verschillende paden uit waarvan drie de naam 'laan' dragen. Vroeger droegen ze die naam met meer eer en waren het echte voorname lanen met sierlijke hekwerken aan de weg. De drie lanen waren de Jan Anna laan tegenover de oprit naar de Duurswouder heide, de Augustinuslaan westelijk van zorgboerderij de Twa Bûken en minder bekend de Johannalaan vlak voor de dorpsgrens met buurdorp Bakkeveen. De lanen stammen uit de tijd dat adellijke families een deel van de woeste heidegrond in deze omgeving in bezit had en hierop productiebos plantten. Tussen de lanen zijn er nog oudere paden die over de heide liepen. Hieraan stonden heel wat kleine boerderijtjes. Meinsma noemde deze streek de Noorderheide. In een volgende aflevering komen deze huizen, waarvan een deel na 1960 verdwenen zijn aan bod. Nu de huizen en hun bewoners met de oprit rechtstreeks op de straat Duerswâld. In het eerste huis na de Jan Annalaan woonde in de tijd van Meinsma's aantekeningen de familie Anne en Lieske de Vries-Ringenaldus. Anne de Vries was jarenlang de bode bij de begrafenisvereniging. In die tijd werd na iemands overlijden dit persoonlijk door De Vries meegedeeld aan de andere bewoners van die betreffende buurtvereniging. Ook liep hij voorop bij een begrafenisstoet waarbij het vroeger gebruikelijk was dat men lopende vanuit het dorp achter de lijkkoets en later de auto naar het kerkhof ging. Het huis is ooit gebouwd voor Jan de Jong en het was het geboortehuis van schilder Roel de Jong die tijdens zijn werkzame leven aan de Weinterp zijn bedrijf had. Na De Vries is er een familie Sipkes of Sipkema in komen wonen, maar dit was niet van al te lange duur. De familie is geëmigreerd. De familie Knijn kwam er en

maakte er een modernere woning van. Een beetje fanatieke Lydia Knijn werd de grondlegster in die tijd van het peuteropvang gebeuren in ons dorp. De familie Knijn vertrok naar Engwirden en een familie Timmermans kwam met blaffende honden die voor politiehond werden opgeleid door Timmermans. Ook deze familie hield het hier niet echt lang vol en vertrok naar elders, maar het huis is wel het geboortehuis geworden van de reservekeeper van Fc Volendam. Nu is het huis van Iemkje de Vries die er al een hele tijd woont.

Het tweede huis wordt niet beschreven door Meinsma maar stond er destijds wel. Ook een klein boerderijtje waar nu het moderne hoge huis van de familie Meerman naast is gebouwd. Klaas Popkes en zijn zuster Richtsje woonden 10.


er bijna hun hele leven. Hun achternaam was ook De Jong maar zoals wel eerder opgemerkt bijna nooit genoemd. In de vorige aflevering is al geschreven dat Klaas en Richtsje afkomstig waren van het ”plaatske” dat gestaan heeft naast het parkeerterrein van de kerk en het laatste deel van hun leven gewoond hebben in het huis aan de overkant van de straat. Daar waar Appie Bosscha nu woont. Fedde en Teatske Bosscha- de Vries begonnen hier toen hun boerenloopbaan, maar nadat zij verhuisden naar de grote boerderij werd het boerderijtje zonder land verkocht en werd Mevrouw Wibaut eigenaar. Zij was een nazaat van de bekende Amsterdamse wethouder Floor Wibaut. Het op het oog nog in oude staat herstelde boerderijtje dient nu als opslagplaats bij het, voor velen, nog niet helemaal ingeburgerde type moderne woning van de familie Meerman. Op de plek van de boerderij waar Kees en Wilma Bouma-Drent de scepter zwaaien stond omstreeks 1600 reeds een boerderij. In de tweede helft van 1800 woonde hier de familie Jan Wiebe's de Boer. Jan Wiebe werd hij altijd genoemd. Na diens dood woonde er zijn zoon Wiebe. Deze had een grote koppel Drentse schapen want er was een flinke oppervlakte heide bij de boerderij. Wiebe is omstreeks 1910 gestorven en toen is de oude boerderij afgebroken en is er een nieuwe boerderij gebouwd. De familie Teake Tel werd nu boer op de nieuwe boerderij die eigendom was van de van adel zijnde familie Jonkheer Joan de Jonge van Zwijnsbergen en zijn vrouw de Freule Anna Grundtmann uit Beetsterzwaag. Bijna alle bos en heidevelden plus nog een zestal boerderijen waren in deze omgeving van hen. In de dertiger jaren is de nog vrij nieuwe boerderij afgebrand en weer opgebouwd in een luxere uitvoering. De uitleg van die luxe uitvoering was dat de boerde-

rij heel goed verzekerd was maar dat wel alle geld dat uitgekeerd werd besteed moest worden aan de herbouw. In de crisisjaren voor de oorlog was materiaal en werkloon heel goedkoop en was het, nu bijna onvoorstelbaar, een probleem het geld voor de bouw op te krijgen. Na de oorlog, eind jaren veertig zijn alle bezittingen van de adellijke familie in deze omgeving overgegaan naar de Nederlandse Staat als vijandelijk vermogen. Mevrouw de Jonge van Zwijnsbergen was Duits staatsburger. Staatsbosbeheer werd toen en is nu nog beheerder maar verkocht destijds deze boerderij aan Teake Tel. Een ontmoeting die ik had met deze rustige man, zo'n zestig jaar geleden zit vast in mijn herinnering. Het was op een mooie herfstzondag en ik was als fanatiek eikelzoeker afgedwaald tot achter de boerderij van Tel. De opgezochte eikels werden opgekocht door Staatsbosbeheer en in hun kwekerij verbouwd voor het kweken van nieuwe boompjes. Er lagen veel eikels en terwijl ik druk doende was kwam boer Tel aangeslenterd. Na een praatje en de gebruikelijke vraag: ”fan wa bist do ien?”, werd mij vriendelijk gezegd, je mag hier zoveel eikels zoeken als je wilt, maar niet op zondag. Nadat Teake Tel en zijn vrouw Emmie Auwinga gingen rentenieren en verhuisden naar de Bûtewei bij de muziekkoepel zetten schoonzoon Johannes en dochter

11.


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516 12.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Hendrikje de boerderij voort. Zo'n dertig jaar na de eerste brand in de dertiger jaren gebeurde dit in de zestiger jaren opnieuw door hooibroei. Het voorhuis bleef staan maar het was een trieste aanblik van het doorweekte huisraad dat naar buiten werd gesjouwd en de blank staande verfomfaaide hal met de mooie betegelde muren. Ook nu werd alles weer opgebouwd en gestaag uitgebreid. Sinds Kees en Wilma het stokje overnamen op dit bedrijf hebben zij in de loop der tijd een mooie kleurrijke veestapel ontwikkeld. Opvallend en best passend in dit bijzonder stukje Duerswâld. Durk.

Opening Kinderboekenweek Votum Nostrum: Klaar voor de start start Woensdagmorgen, 2 oktober 2013. Al vóór half negen is sportverslaggever Zwanetta op het plein om de kinderen van Votum Nostrum op de hoogte te brengen van een speciale uitzending op VN6 met daarin ontmoetingen van BN-ers die iets speciaals presteren op sportief gebied. Als intro wordt gestart met een sportlied en precies op het belsignaal van half negen komen de sporters naar de voetbalarena, toegejuicht door tientallen fans. De BN-ers zijn uitgedost in hun gehele sporttenue en na een kort interview met de verslaggever toont iedereen zijn kunsten aan het publiek, van wandelen tot skiën en van hardlopen, skeeleren tot volleyballen, alles komt langs in de royale catwalk op het plein. Met als slotstuk het uit volle borst gezongen startlied: Klaar voor de start.

Hierna vertrekken kinderen en sporters naar de gemeenschapsruimte voor een echte sportclinic met als thema: Sportlezen. Allerlei vormen van lezen worden geïntroduceerd: hardlopen, verspringen, hordeloop, estafettelezen enz. Een zeer interactieve clinic met leuke, verrassende leesvormen en resultaten. Tot de herfstvakantie zal er mee door gegaan worden in de verschillende groepen. Klaar voor de start!

Er bestaat geen gunstige wind voor de zeeman die niet weet welke haven hij aan wil doen. 13.


Een groot deel van de stroom die we nodig hebben wordt duurzaam opgewekt. Het papier dat wij gebruiken is duurzaam (FSC keurmerk).

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

* Bloemstukken Weinterp 1 * Snijbloemen 9241 HB Wijnjewoude * Kamerplanten Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s Snuisterijen * info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

14.


Duurzaam Wijnjewoude

1000 950

900 850

800

In de Bân van september hebben wij als werkgroep een vragenlijst gezet. Uit de reacties blijkt dat er best wel een aantal mensen overweegt om zonnepanelen aan te schaffen of om eens beter naar de isolatie van de woning te kijken. Wij als werkgroep hebben daarom bedacht om in de Swingel een duurzaamheidbeurs te gaan organiseren. De leden van de ondernemersver-eniging hebben hier inmiddels bericht over gehad. We willen het kleinschalig houden voor de ondernemers en inwoners van Wijnjewoude. Op deze manier kan iedereen zich laten voorlichten door plaatselijke ondernemers en wie weet waar dat toe kan leiden. Gemiddeld wordt er in Nederland 2% zonnestroom opgewekt en in Wijnjewoude staat de teller inmiddels al op ongeveer 6%!

750

700 650

600 550

500

450

400 350

300 250

200 150

100 50

0

In het decembernummer van de Bân komen wij als werkgroep hier op terug. Verder was er één van de mensen die op de vragenlijst had gezet wat je moet doen als de panelen stuk of aan het einde van hun levensduur zijn. De producenten van de meest gangbare panelen zijn aangesloten bij PV Cycle. PV Cycle is een Europese Non-profit organisatie met als doel het inzamelen en recyclen van zonnepanelen. PV Cycle is in 2007 opgericht door enkele producenten van zonnepanelen. Zij betalen lidmaatschapsgelden aan PV Cycle, afhankelijk van het aantal geproduceerde zonnepanelen. PV Cycle neemt de inzameling, transport en recycling van zonnepanelen voor haar rekening. De organisatie is in 2010 gestart met het daadwerkelijk recyclen van panelen. Eind 2012 zijn er 249 bedrijven lid van PV-Cycle en heeft zij

al 4.820 ton aan panelen opgehaald en gerecycled. Er zijn 17 collectiepunten in België en 3 in Nederland. Ze kunnen dus niet bij Omrin worden ingeleverd, maar tegen de tijd dat de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur zijn zullen er meer inleverpunten zijn. Er komen namelijk de laatste tijd meer en meer inleverpunten bij. Er zijn verder dus geen kosten verbonden aan de afdracht van gebruikte zonnepanelen. Onze zonnepanelenmeter staat inmiddels al op 879! Zonnepanelen opgeven kan via duurzaamwijnjewoude@gmail.com en wie weet halen we de 1.000 nog dit jaar. Namens de werkgroep duurzaam Wijnjewoude,

Wie de zon tegemoet treedt heeft de schaduw achter zich. 15.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 16.


Airtumbling Longa heeft meegedaan aan een prijsvraag van bekende toptrainer in de turnwereld: Gerard Speerstra. Hij heeft alle verenigingen in Nederland aangeschreven om een leuk filmpje te maken tijdens het springen op een opblaasbare tumbling. Longa heeft zich hiervoor ingeschreven en afgelopen week mocht de vereniging de tumbling uitproberen. Helaas was het herfstvakantie, waardoor vele leden geen les hadden. Gelukkig traint de turngroep vaak door in de vakantieperiode, zij konden wel gebruik maken van het nieuwe toestel. Onder leiding van trainster Lara Valkman en cameraman Gert Jan Veenstra is er een origineel filmpje gemaakt. Van alle kanten werd er over de lange mat gesprongen en er werd zelfs over elkaar heen gesprongen. Alles werd uit de kast gehaald, want het beste en meest originele filmpje wordt beloond met een airtumbling. In november zal de uitslag bekend gemaakt worden, de nummer twee en drie krijgen korting op de aanschaf van een aritumbling. Willedei Het weer was een veelbesproken woord op de Willedei‌. Wel / niet de toestellen naar buiten sjouwen? Eenmaal alles buiten neergezet, gaat het toch nog regenen‌

Buienradar biedt ook niet altijd uitkomst. Dus hup alles weer onder de arm mee naar binnen nemen en klaar zetten voor gebruik. Even snel inturnen en ondanks de wisseling in de toestelplaatsing kon het optreden precies op tijd van start gaan. De omroeper van de Willedei had het publiek gelukkig ingelicht, zodat de zaal goed gevuld was. Vele groepen van Longa lieten hun talenten zien, er werd gedanst, acrobatiek gedaan, geturnd en gesprongen. De nieuwe turnoutfit kwam goed van pas, zoveel leden in hetzelfde tenue, dat straalt wel iets uit! Ook de tweede voorstelling werd goed bezocht en met een zeer tevreden gevoel kon een ieder de Willedei vervolgen. Ondanks de regen, toch een prachtig moment om op te treden in eigen dorp. Voor meer nieuwtjes en trainingstijden kijk op: www.longawijnjewoude.nl Dute Faber

Ik ben niet bang voor stormen, want ze leren mij hoe ik mijn schip moet besturen. 17.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

18.

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: info@schildersbedrijfwelfing.nl Website: www.schildersbedrijfwelfing.nl


Volleybalvereniging DWS Beste Volleyballers De Balsponsors: November - Camping Ikeleane uit Bakkeveen -Kapsalon 't Leantsje uit Wijnjewoude Namens volleybalvereniging D.W.S. hartelijk bedankt !! Wedstrijdschema: 7-11 19:15 Dovo/Hujades HS 6 – DWS HS 1 19:15 D.F.S HS 3 – DWS HS 2 19:15 DWS MB 1 – D.F.S MB 1 14-11 20:15 Oerterp DS 3 – DWS DS 1 20:15 DWS HS 2 – Grado HS1 19:15 DWS MB 1 – Avios MB 1 21-11 20:15 DWS DS 1 – v.v.D.S.O. DS 3 20:15 De Roeken/DVC HS 2 – DWS HS 1 19:15 Avios MB 1 – DWS MB 1 28-11 20:15 DWS DS 1 – HVC DS 3 21:15 DWS HS 2 – R.S.O HS 2 19:15 DWS MB 1 – De Roeken/DVC MB 1

Leegens Doezem Westermar Burgum de Swingel Wijnjewoude De Wier Ureterp de Swingel Wijnjewoude de Swingel Wijnjewoude de Swingel Wijnjewoude De Doelstien Dokkum de Boppeslach Damwald de Swingel Wijnjewoude de Swingel Wijnjewoude de Swingel Wijnjewoude

Wedstrijd data C.M.V. 9 november in de Westermar in Burgum 23 november in de Veste in Opende

Bestuur D.W.S.

Soos Wijnjewoude Woensdag 6 november 14.00 uur is de volgende activiteit van de Soos in gebouw de Driehoek. De middag wordt verzorgd door Muziekgroep Bakkeveen met zang en voordracht. Neem eens je buurvrouw of buurman mee. Het belooft weer een mooie middag te worden. Namens het bestuur, Joke.

19.


Nieuws van Sinterklaas Sint en zijn Pieten zijn volop in het nieuws de afgelopen weken, maar wij kunnen jullie geruststellen: in Wijnjewoude trekken wij ons niets van alle commotie aan en de Sint al evenmin! Sinterklaas heeft ons zelfs al laten weten op spectaculaire wijze zijn intocht te zullen maken, namelijk: per helikopter!! Op 23 november vanaf 10.30 uur zullen wij gezamenlijk deze bijzondere aankomst van Sinterklaas en zijn pieten afwachten op het grasveld bij It W芒ldh没s op de Te Nijenhuiswei. Vanaf daar zullen de Sint en zijn Pieten hun route als volgt door het dorp vervolgen: Te Nijenhuiswei, Noormanstrjitte, Loksleane, Bremerheide, Gentiaan, Bremerheide, Hagerank, Welfingstrjitte, Te Nijenhuiswei om uiteindelijk aan te komen bij De Swingel, waar gezamenlijk het geweldige feest voortgezet zal worden! Een ieder is uiteraard welkom om dit fantastische feest met Sinterklaas en zijn Pieten bij te wonen! Op de scholen en peuterspeelzaal zullen in de weken voorafgaand aan het feest kleurplaten worden uitgedeeld. Voor alle kindjes: doe je best en maak er een schitterend kunstwerk van, want Sinterklaas zal van alle inzendingen de mooiste kleurplaten uitzoeken en belonen met een fraai cadeau!! Kleurplaten kunnen tot 19 november worden ingeleverd bij de Spar en bij Bakkerij Van der Molen. Hier zijn tevens extra exemplaren af te halen. Wij zien jullie graag op 23 november! Vriendelijke groet, De Intocht Commissie Wijnjewoude

De moeilijkheid is niet om geld te verdienen, de moeilijkheid is het te verdienen met iets wat de moeite waard is om je leven aan te wijden. 20.


Geef de pen door. Hallo allemaal, Het is dan eindelijk zover… Na zo vaak de dans ontsprongen te zijn, mag ik nu een stukje in de Bân schrijven. Mijn naam is Drewes de Boer. Ik ben 22 jaar oud en woon mijn hele leven al in Wijnjewoude. Ik ben nu nog woonachtig aan de Tjalling Harkeswei, maar daar gaat straks verandering in komen! Ik ga namelijk samenwonen met mijn vriendin Maijke Looijen in de nieuwbouwwoningen aan de Welfingstrjitte. Hier kijken we dan ook erg naar uit! In mijn vrije uurtjes breng ik veel tijd door op het voetbalveld van ODV. Ik ben op het moment geblesseerd, maar normaal ben ik keeper bij het eerste van zaterdagmiddag. Ook heb ik nog een andere tijdrovende hobby, ik heb namelijk mijn eigen drive-in show. Er is altijd wel apparatuur die aandacht vergt of nieuwe muziek die ik moet hebben. Mijn schoolcarrière begon op basisschool de Rehoboth in Hemrik, hierna ging ik door naar het VMBO in Waskemeer. Hier heb ik de eerste twee jaar doorgebracht. Het derde en vierde jaar heb ik gedaan op het Liudger in Drachten. Na deze vier jaar VMBO ben ik de opleiding automonteur begonnen, alleen was dit niks voor mij. Ik ben dan ook snel overgestapt naar de opleiding Installatietechniek op de Friese Poort in Leeuwarden. Deze keuze was dan natuurlijk ook voorbestemd met mijn familie! Hier heb ik de diploma's assistent monteur en eerste monteur dan ook

behaald. Ik wil misschien nog de opleiding Elektrotechniek volgen, alleen weet ik nog niet hoe en wanneer! Zoals mijn broer Gerben al verteld heeft, hebben mijn ouders Installatiebedrijf de Boer aan de Tolleane in Wijnjewoude. Ik ben hier (nog) niet werkzaam. De afgelopen 6 jaar heb ik gewerkt bij installatiebedrijf Altena in Tijnje. Een klein bedrijf met twee collega's, maar daarom niet minder gezellig! Het werk dat ik doe is zeer wisselend. De ene dag sta ik een nieuwe dakgoot te solderen, de andere dag ben ik bezig in het sanitair. Erg leuk! Zoals ik eerder al vertelde, ga ik straks samenwonen met mijn vriendin Maijke. Ze is 23 jaar en ze woont nu nog in Terwispel. Na de havo en vier jaar studeren op de pabo, is ze momenteel werkzaam als lerares van groep 7 op OBS 't Ambyld, ook in Terwispel. Dit vindt ze erg leuk om te doen! Zo, nu ons levensverhaal op tafel ligt, geven wij graag de pen door aan Tjeerd Linstra, die op dit moment nog niet weet dat hij een stukje moet schrijven! Met vriendelijke groeten, Drewes en Maijke

21.


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- activiteiten

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

22.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Prikbord Kinderkleding en speelgoedbeurs. Wanneer: 30 november 2013 Tijd: 13.30 – 16.30 uur Waar: De Swingel te Wijnjewoude Wilt u zelf ook kinderkleding en/of speelgoed verkopen? Reserveer voor 23 november een plek! De kosten hiervoor bedragen € 4,- voor een tafel/plek. Mail: sietsie@hotmail.com Bel: 0516-481195

Sinds heden is Bloemen & Kadohuis lid van de verzendorganisatie Euroflorist! U kunt bij ons in de winkel Boeketten, Bloemstukken en Rouwarrangementen bestellen en wij kunnen het door heel Nederland laten bezorgen. Als u voor 13.00 uur besteld wordt het dezelfde dag bezorgd. Ook is er de Bloemencadeaubon van Euroflorist bij ons verkrijgbaar vanaf € 5,Een leuk kado om te krijgen en te geven en door heel Nederland te besteden bij de aangesloten bloemisten. Vraag naar de mogelijkheden in onze winkel, wij zien uw bestelling graag tegemoet!

Verkoping in It Wâldhûs Ten behoeve van het Rode Kruis Op donderdagmiddag 21 november zullen we weer een verkoping houden van onze handwerkclub met o.a. een verloting, Sint- en Kerstcadeaus en voor de koude winterdagen zijn er leuke mutsen en warme col’s, enz. Vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom in It Wâldhûs. De leiding: Janke Jongsma en Froukje Pera.

Ledenvergadering IJsclub “Great Foarút” Vrijdagavond 15 november a.s. om 20.00 uur is de ledenvergadering van IJsclub “Great Foarút” in de Swingel. AGENDA 1. Opening 2. Notulen 3. Verslag secretaris 4. Bestuursverkiezing Aftredend: J. van der Schaaf J. Hoogenberg 5. Verslag penningmeester 6. Benoeming keurmeesters 7. Bespreking rijderijen 8. Rondvraag 9. Sluiting

23.


Activiteiten in de Witte Kerk Hemrik Jubileumexpositie Art Super ART Super is een kunstexpositie met werk van 57 kunstenaars, waar u voor een betaalbare prijs kunst kunt kopen die u direct mee kunt nemen naar huis. Van 26 oktober t/m 15 december iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Op een aantal zaterdagen kunt u daar exposanten aan het werk zien. zaterdag 9 november zaterdag 23 november zaterdag 30 november

Gerda Buchener Hesther de Jong – Nijland Piet Deunhouwer

De entree is gratis. Binnenweg 22, 8409 JH Hemrik

24.


Op syk nei leafdesbrieven Binne jo yn it besit fan leafdesbrieven dy't skreaun binne yn de perioade 1940 – 1970? De útjouwerij fan de Afûk soe it tige op priis stelle as jo bysûndere leafdesbrieven beskikber stelle wolle foar in nije útjefte oer âlde leafde. Hawwe jo âlde brieven bewarre fan heit en mem, of pake en beppe, dan kinne jo dy opstjoere nei de Afûk, of lânsbringe by ús boek- en taalwinkel oan de Bûterhoeke 3 yn Ljouwert.

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Lineke Kuiper, Afûk tel. 058-234 30 70 of l.kuiper@afuk.nl.

Foar it te meitsjen boek sil de redaksje de brieven lêze en in earste seleksje meitsje. Oan de brieven sille ek - koarte - ynterviews taheakke wurde mei famyljeleden. Wy begripe dat it betiden om hiele fertroulike korrespondinsje giet en dogge dan ek in sekuere oprop. Yn it foarste plak sille wy boarch stean foar de privacy. Dêrneist garandearje wy dat de brieven wer by jo weromkomme. Wurdt jo brief útsocht, dan bliuwe jo by it hiele proses belutsen.

De Afûk jout boeken út, fiksje en nonfiksje, oer it eigentiidske libben yn Fryslân, mei in brede blik op de skiednis. Minsken sille altyd it ferlet fiele om elkoar ferhalen te fertellen en om nei elkoars ferhalen te harkjen. By it útjaan fan boeken, tydskriften en digitale produkten – foar bern en folwoeksenen - giet it de Afûk ek om refleksje op de Fryske maatskippij en syn skiednis, om ferslachjouwing fan wittenskiplik ûndersyk en om (literêre) skriuwers romte te jaan foar harren ferbyldingskrêft.

Brieven, sawol Fryske as Nederlânsktalige brieven ynstjoere kin oant 20 novimber 2013. Ferjit net om jo namme te fermelden, in adres en telefoannûmer en eventueel e-mailadres.

Afûk Bûterhoeke 3, 8911 DH yn Ljouwert Korrespondinsje adres Afûk postbus 53, 8900 AB Ljouwert

Wie heetgebakerd is moet leren het hoofd koel te houden 25.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

26.

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl


Feestmiddag Zonnebloem Op woensdag 16 oktober druppelden de gasten van de Zonnebloem vanaf 13.15 uur binnen in het MFC de Wier. In de grote zaal kon onder het genot van koffie of thee met een stuk oranjekoek even bijgepraat worden tot 14.00 uur. Op dat moment nam onze voorzitter het woord en was zeer verheugd dat ze zoveel mensen (100 personen) mocht verwelkomen, temeer omdat er in Ureterp en omringende dorpen ook andere activiteiten waren voor onze doelgroep. Vervolgens kondigde zij "de Sjongstra's" aan. Dit sympathieke trio stelde zich op hun eigen unieke manier aan ons voor. Hierna wisten wij dat wij te doen hadden met Paul Siemensma, zang en accordeon, Rom Tijsma, zang en percussie en Anko Bouma, zang en gitaar. De heren hadden gehoord dat er een jarige in de zaal was, vandaar dat ze begonnen met: 'er is weer één jarig', wat iedereen uit volle borst meezong. Er volgden vele Friese en Nederlandstalige liedjes die bij het publiek goed in het gehoor lagen en er werd volop meegezongen. Bij het lied "3 schuintamboers" doorkruisten zij de zaal en sloten zij het eerste deel van hun optreden af. Tijdens de pauze werden de gasten voorzien van hapjes en een drankje door vrijwilligers van de Zonnebloem. Vervolgens gingen de heren weer verder met hun repertoire. Ze wisten zelfs de aanwezigen te verleiden tot een polonaise. Als uitsmijter speelde en zong het trio "ik heb een tante in Marokko", waarbij iedereen actief mee deed. Kortom een vrolijke middag.

Uitstapje naar de kersttuin. De Zonnebloem afdeling Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude organiseert op donderdagochtend 12 december haar jaarlijkse uitstapje naar Tuindorado in Drachten. Wilt u ook lekker struinen, sfeer proeven, iets kopen of ideeën opdoen voor de kerst? Ga dan mee! Opgeven kan tot 25 november bij Sietske Bouma tel. 0512- 302183. Voor een rolstoel kan worden gezorgd. De kosten bedragen € 6,- incl. consumpties, gebak en vervoer. Het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o, Antje Berga

Namens de Zonnebloem afd. Ureterp e.o Antje Berga

27.


18ᵉ Dorcas voedselactie op zaterdag 9 november. In actie voor de allerarmsten. Een doos van hoop. e

Dorcas organiseert dit jaar voor de 18 keer de Dorcas voedselactie. Dit jaar willen we met de Dorcas voedselactie 50.000 voedselpakketten inzamelen voor de allerarmsten in Oost-Europa. Mogen wij op uw steun rekenen? Plaats: Datum: Tijd:

Trefpunt Geref. Kerk Merkebuorren 34 Zaterdag 9 november van13.00 tot 15.00 uur

Doet u mee en koop een voedselpakket of één of meerdere producten van het voedsellijstje voor mensen in Oost Europa en Zuid-Afrika. 3 zakjes droge soep( geen cup à soep) 1 pakje droge kruidenmix 1 pak Liga 1 pak theebiscuit 1 blik limonadesiroop 2 plastic flessen olie 1 blik groenten 1 blik vruchten 2 kg. gebroken rijst

1 pakje cacao 2 pakken suiker à 1kg per stuk 2 doosjes (vruchten) thee 3 pakken macaroni 1 pot jam 1 pakje kaarsen 2 tandenborstels 2 tube tandpasta

Behalve voedsel is er ook veel geld nodig voor transport- en distributiekosten. De kosten om een doos op de plaats van bestemming te krijgen zijn € 5,00. Giften zijn zeer welkom! U kunt deze deponeren in de collectebus of overmaken op giro 2500 t.n.v. Dorcas Hulp Nederland o.v.v. nva 2013 Voor meer informatie verwijs ik u graag naar www.dorcasvoedselactie.nl. In actie voor de allerarmsten!!! Hartelijk dank voor uw inzet. Met hartelijke groet, Dorcasdepot Fam. B. Karssen Voorraadkist Fam. A . Zoodsma

28.

tel. 481758 tel. 481759

Wijnjewoude Wijnjewoude


't Achterom winkeltsje Daar de decembermaand weer dichterbij komt, attenderen wij u op onze Kerstpakketten. De pakketten zijn samengesteld met producten uit ontwikkelingslanden en de levensmiddelen hebben het keurmerk van Max Havelaar en zijn vaak biologisch geteeld. U betaalt alleen de inhoud en wij maken er een smaakvol geheel van, reeds vanaf â‚Ź 5.-. Met deze pakketten helpt u mee aan de bestrijding van de armoe en dus aan een rechtvaardiger wereld.

Tevens hebben we leuke, originele Sinterklaascadeautjes. De 2de hands boeken, soms zo goed als nieuw, speelgoed enz. is bestemd voor een straatkinderen project van Dorcas. Deze keer gaat het geld naar weeskinderen in Arusha in Tanzania. Geopend elke vrijdag vanaf 9 uur, kunt u niet op vrijdag dan graag een telefoontje voor een andere afspraak. Namens de werkgroep Hilly Veenstra tel. 0516-541369

Uitnodiging Hierbij bent u van harte uitgenodigd om de feestelijke aftrap bij te wonen van de Letskring Ureterp. LETS (lokaal economisch transactie systeem) bestaat al een tijd en is actueler dan ooit. De werkeloosheid is hoog en er wordt flink bezuinigd op de sociale voorzieningen. Naast het financiĂŤle aspect hechten mensen waarde aan zelfontplooiing, sociale contacten en zingeving. Letssystemen bieden mensen hiervoor een platform in een maatschappij waarin participatie een politiek hot item is. LETS stimuleert daarnaast hergebruik en reparatie en levert daarmee een bijdrage aan een duurzame samenleving. Letskring Ureterp en omgeving start op 9 november officieel de Letshandel en u kunt daarvan getuige zijn. Een duurzame toekomst met kansen voor iedereen. Onderschrijft u dit initiatief dan bent u van harte welkom op de open dag.

29.


Jubilerend MS Fonds zoekt collectanten Op 28 oktober 2013 is het precies 20 jaar geleden dat het Nationaal MS Fonds is opgericht door 5 mensen met Multiple Sclerose (MS). Tijd voor een feestje? “Nee, helemaal niet”, zegt Pamela Zaat, collecte-coördinator van het MS Fonds. Twintig jaar geleden is het MS Fonds opgericht omdat er destijds geen voorlichting over het ziektebeeld was. MS werd toen een spierziekte genoemd en op de enige brochure die er was stond een rolstoel afgebeeld. Helaas wordt vandaag de dag MS nog steeds verward met een spierziekte. Sinds de oprichting wordt er eerlijke voorlichting gegeven. Niet alleen aan de mens met MS, maar ook aan zijn omgeving en behandelaars. Er zijn vele brochures ontwikkeld. Mensen met MS worden geïnspireerd en gemotiveerd om hen te laten kijken naar hun mogelijkheden. Het onderzoek richt zich op het heden en heeft daarbij de kwaliteit van leven hoog in het vaandel staan. Genezing is nu nog niet mogelijk daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in op een beter leven met MS vandaag (en morgen).

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel met allerlei fysieke ongemakken, bij de een heftiger dan bij de ander. Soms zie je niks aan mensen met MS. Zij lijken normaal te functioneren, maar MS is net zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet verwacht. Leren leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging. Collectanten zijn hard nodig! Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven? Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats de collectebus en overlegt in welk straat u wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in! De collecteweek is van 18-23 november. Meer informatie: Wilt u zich aanmelden als collectant en/of meer weten over ons werk? Bel met 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.

Wie kent BRAM? Rond sluitingstijd staat een agent bij een café te wachten om te zien of hij nog wat mensen kan betrappen die met een slok of twee teveel op achter het stuur willen kruipen. Op een gegeven moment strompelt er een vent zo blauw als een balletje en stom lazarus de kroeg uit, struikelt over de drempel, schopt de kat, hangt enige tijd aan een paal, zwalkt dan rond over de parkeerplaats, probeert zijn sleutel op 5 verschillende auto's uit in alle gaatjes vooraleer hij zijn eigen auto gevonden heeft en is nog zeker 10 minuten bezig om zijn sleutel in het deurslot te krijgen. Alle overige bezopen bezoekers zijn intussen al lang en breed zwalkend vertrokken maar de 30.

agent heeft enkel oog voor deze ene dronkenlap. Eindelijk lukt het hem om in de auto te komen. Als hij uiteindelijk al startend, hortend en stotend met de auto wil wegrijden, laat de agent de bestuurder stoppen om een blaastest te ondergaan. Zelfs na meerdere pogingen en andere batterijen geeft het apparaat nog steeds 0,0 promille aan. De agent vraagt stom verbaasd aan de man hoe dat mogelijk is, waarop de man antwoordt: "Vanavond was ik Bram". Agent. "Bram??????" Man: "Bewust Rijdende Afleidings manoeuvre „ Bram.


Schaakclub Bakkeveen

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude. Aanvang 20.00 uur. Contactpersoon: J. Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra Bakkeveen start met overwinning Op een donkere oktoberavond trad het eerste team van Schaakclub Bakkeveen aan voor de eerste competitiewedstrijd in de 2e klasse B van de FSB. Tegenstander was het gepromoveerde Sneek -4. De Sneeksters kwamen fris aan de start, speelden alsof ze nóg een keer kampioen wilden worden en maakten het Bakkeveen zeker in de eerste 2 uren van de wedstrijd knap lastig. Het was echter toch Bakkeveen, dat zonder Milan Heller aantrad, dat als eerste de score opende. Op bord 7 had Dave Bosman met wit niet veel tijd nodig om tegen Huib van der Zweep een stuk te winnen. De Sneekster kwam hierdoor niet meer in de wedstrijd en Dave kon rustig afwikkelen naar winst: 1-0. Aan bord 3 kreeg Gerrit Meppelink met wit een taaie partij voorgeschoteld. Zijn tegenstander, Wytze van der Zee, gaf weinig cadeau en omdat ook Gerrit bij de les bleef was een remise het gevolg: 1 ½ - ½ . Op bord 1 had Dirk Müller met wit het centrum stevig in handen gekregen. Toen zijn tegenstander Sake-Jan Velthuis een penninkje over het hoofd zag stortte diens verdediging in en kon Dirk een gewonnen eindspel ingaan: 2½ - ½. Jorn Brouwer had op bord 4 met zwart tegen Maarten van Steinvoorn een moeizame start. Stukverlies en een open koningstelling waren het gevolg. Jorn zag echter nog wel kansen voor zijn toren omdat zijn opponent ook lang niet veilig stond. Zijn vasthoudendheid werd beloond en Jorn knokte zich naar een gelijke stand op het bord. Toen de toren

van wit ook nog verloren ging was het over: 3 ½ - ½ voor Bakkeveen. Op bord 8 was Leo Meerman in het team gekomen. Met zwart tegen de sterke Douwe Ketting begon hij goed. Een mindere pionnenstand zat hem echter in de weg en toen de tegenstander de druk op Leo's koning verhoogde ging de partij verloren: 3 ½ - 1 ½ . Aan bord 5 speelde Robin Baines tegen Sylvia Fluit. Robin nam met wit al snel het initiatief en creëerde een vrij-pion. Zijn tegenstander verdedigde echter secuur en wist pionpromotie te verhinderen. Robin moest uiteindelijk in remise berusten, met het idee dat hij vermoedelijk ergens een winstvariant had laten liggen: 4-2. De laatste twee partijen moesten nu de beslissing brengen. Aan bord 6 speelde Bauke Hoogstra met zwart tegen Sybe Smid. Bauke kwam aardig in de verdrukking te staan en had daardoor veel bedenktijd nodig. Ben de Vries had met zwart op bord 2 de hele wedstrijd het beste van het spel gehad. Een paard van zijn tegenstander Jan-Hans de Jong was door Ben helemaal de eigen koningsstelling in gejaagd en stond letterlijk en figuur31.


lijk buiten spel. In de slotfase kiepte de partij langzaam maar zeker en Ben moest alle zeilen bijzetten om in het toreneindspel niet zelf kopje onder te gaan. Een half puntje was nog nodig maar gezien de stand op de twee nog spelende borden was de winst nog niet binnen. Die winst kwam er wel toen Bauke niet alleen fier overeind bleef in het late middenspel, maar zelfs het eindspel met 2 paarden tegen 1 toren, ondanks hevige tijdnood, fraai met een dreigende promotie wist te winnen; 5 – 2. Dit had consequenties voor de partij van Ben. Zijn tegenstander legde zich nu definitief bij remise neer: eindstand 5 ½ - 2 ½ voor Bakkeveen. Een goede start dus voor de schakers uit Bakkeveen, die op 13 november a.s. thuis aantreden tegen Lemmer -1. Schakers van Bakkeveen hun eerste wedstrijd.

2 verliezen

Woensdagavond 23 oktober startte Bakkeveen 2 thuis in de knusse accommodatie van de Stripe tegen de Donger 3 uit Dokkum.

Het tweede team bestaat uit 4 spelers. Deze keer waren het Douwe Galama, Berend Joustra, Simke Terpstra en Siebolt Visser, die de strijd aangingen. Aan bord 1 speelde Douwe Galama tegen Jan de Groot; Douwe begon onstuimig probeerde zijn zwarte pionnen zo snel mogelijk naar voren te schuiven, maar helaas hij maakte al snel een foutje, wat hem helaas een stuk kostte. In 90 % van de schaakpartijen (bij gelijkwaardige tegenstanders) betekent dit einde verhaal. Douwe deed zijn uiterste best niet bij dit percentage te horen, maar werd uiteindelijk keurig mat gezet. 0-1. Aan bord 2 speelde Berend Joustra met wit tegen Wim Reynders, de partij was bijna een spiegelbeeld van de eerste, maar nu in het voordeel van Berend, hij kwam keurig een stuk voor zette zijn tegenstander onder grote druk. Toen hij ook nog een toren dreigde te winnen op de achterste rij gaf de heer Reynders op. Berend won superieur de tweede partij.11. Simke Terpstra speelde tegen Jaap van der Pol met zwart op het derde bord. De partij ging gedurende de hele strijd gelijk op na dame ruil kwam Simke weliswaar een pionnetje achter, maar dit kon niet voorkomen dat er terecht besloten werd tot remise. 1½-1½ Siebolt Visser speelde op bord 4 tegen Petrus Kooistra met wit. Tegen zijn aanvallende tegenstander speelde Siebolt te voorzichtig. Bij een schaak waarbij tegelijk zijn toren instond ging het al snel de verkeerde kant op, toen daarna de dame bakzijl moest halen, gaf Siebolt de partij terecht op en werd de eindstand 1½-2½ voor de Donger. Het was een sportieve strijd en goed om zoveel mogelijk wedstrijd ervaring op te doen. Sieb Hazenberg

32.


Kerkdiensten Hervormde Kerk

Weinterp

November Kand. J.A.A. Geerts, Heiligerlee

9.30 uur 13.45 uur

Geref. Kerk Duurswoude

Ds E.J. vd Brink, Ureterp, school, kerk, gezinsdienst Dhr. A. Jansen, Tiendeveen

13

19.30 uur

Duurswoude

Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd, Dankstond voor Gewas en Arbeid

17

9.30 uur 13.45 uur

Weinterp Weinterp

Ds. H. Poot, Oosternieland, Voorbereiding HA Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd, Gezamenlijke dienst

24

9.30 uur

Duurswoude

Ds. A.D. Poortman, Veenendaal, Viering HA

3

9.30 uur

10

Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik November Ds. E. van Beesten, Ommen, Missionaire dienst

3

9.30 uur

6

19.30 uur

Dankdienst voor Gewas en Arbeid Mw. R. de Vries-Martini, Drachten

10

19.30 uur

Kerk en School dienst / Voorber. Heilig Avondmaal Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd / Ds. E. J. v/d Brink Dhr. A. Jansen, Tiendeveen. Gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk Duurswoude

13.45 uur

17

9.30 uur 13.45 uur

Heilig Avondmaal, Ds. E. J. van den Brink Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk Duurswoude

Iedereen krijgt twee opvoedingen, één die hij van anderen krijgt en een belangrijkere, die hij zichzelf geeft. 33.


ANTJE VAN DEN BERG Auteur van 'Geart Jabiks [1886-1954], dichter, natuurmens en historicus', voor meer info en/of lezingen: http://antjevandenberg.weebly.com

Voor leerproblemen en op sociaal-emotioneel gebied: praktijkkei.com Boerestreek 7 Ureterp tel. 06 20149301

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

34.


Dorpsagenda November 2 Swingel gesloten wegens besloten feest 2 Touwtrekken in de Skâns te Gorredijk aanvang 20.00 uur 5 Klaverjassen bij café Van der Wey 6 Soos 14.00 uur in gebouw de Driehoek 9 Dorcas Voedselactie 9 Touwtrekken in de Bining te Hemrik aanvang 20.00 uur 11 Sint Maarten, van 18.00 tot 19.00 uur in de Swingel kinderliedjes 13 Wijnjewoude op de schop/ herinrichting Merkebuorren en Mounleane om 20.00 uur in de Swingel 15 Ledenvergadering IJsclub Great Foarút aanvang 20.00 uur in de Swingel 16 Swingel gesloten wegens besloten feest 18-23 Collecteweek MS 21 Verkoping in 't Wâldhûs ten behoeve van het Rode Kruis van 13.30 -17.00 uur 23 Intocht van Sinterklaas 26 Klaverjassen bij café Van der Wey 30 Kleding en speelgoedbeurs in de Swingel van 13.30 tot 16.30 uur December 6 Schutjassen ODV-kantine 12 Zonnebloem: uitstapje naar Tuindorado 14 KrystRequest 14 16.30 tot 17.30 uur lichtjestocht 14 Kerst Sing-in 19.30 uur sportzaal de Swingel 17 Klaverjassen bij café Van der Wey 20 Schutjassen ODV kantine

35.


Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.45 - 11.15 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Niets is slechter voor je gezondheid dan verveling 36.


Tel.: 0516 - 48 15 97

drukkerij Opper Haudmare 2 9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

De winter is in aantocht, tijd voor een kaartje. Heeft u nog een mooie foto? Drukkerij Pool maakt er een mooie kerstkaart van. 25 ansichtkaarten voor € 17,50 25 kaarten (A5 met vouwlijn) met envelop voor € 37,50 Andere aantallen zijn mogelijk, vraag naar de mogelijkheden. De genoemde prijzen zijn incl. BTW en opmaakwerk.

De ban november 2013  
De ban november 2013  
Advertisement