__MAIN_TEXT__

Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

jaa

20 i Me

1

6

19

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 20 2


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Een praatje bij het Redactie "de Bân” Redactie "de Bân" plaatje Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Annie Posthumus, Weinterp 40

tel: 48 13 81

Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 1310 91 Durk van Veen, Merkebuorren 127 tel: 48127 13 98 Durk vanderder Veen, Merkebuorren Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 Klaske Vries, Russchenreed Lammertde Bouma, Petersburg 25 tel:48 48 14 57 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: 48 13 91 tel: "Samen 48 13 98op de fiets naar het05 koningsmaal" tel: 48 13 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL64 RABO 0369 0651 82

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt zaterdag 4 juni 2016. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 28 mei 2016 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 26 mei binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest de financiering van de Ban weer rond te krijgen. En dat is gelukt. Dankzij bijdragen van onze adverteerders, iedereen die via een automatische incasso heeft betaald of waar we voor een bijdrage aan de deur zijn geweest, lukt het ook dit jaar weer 11 x uit te komen, waarvan 2 x deels in kleur. Iedereen hartelijk bedankt hiervoor. Hebben we u niet thuis getroffen en wilt u nog een bijdrage overmaken (tip 5 euro) dan is dat natuurlijk mogelijk. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL64 RABO 0369 0651 82 t.n.v. Stichting doarpskrante de Ban. De redactie

Het is noodzakelijk, dus is het mogelijk.

1


2


Herdenking 1940 – 1945 ‘2 minuten’ Elk jaar hetzelfde 4 mei, 2 minuten stilte. Ik denk even aan hoe vreselijk het moet zijn geweest, maar het is ver weg, er is niks meer aan te doen. Ik denk aan de mensen die moesten vluchten maar het is als een boek, als ik het dichtklap is het weer weg. Ik denk aan hoe lang het nog duurt de klok tikt, de seconden lopen. Ik denk aan het huiswerk voor morgen de seconden sluipen, de klok heeft alle tijd. Maar dán denk ik aan mijn gedicht, mijn gedicht waarin ik iets zou zeggen over deze dag. En pas dit jaar voor de eerste keer en voor de eerste keer dit jaar, denk ik er écht over na. En ik besef dat het wel degelijk zin heeft Meeleven met wat er is gebeurd. Twee minuten voor de slachtoffers die vielen Hen een plekje geven door elk jaar terug te denken. Voorgelezen door Jelmer Haanstra bij de dodenherdenking op 4 mei jl. De krans werd gedragen door Anje Altena en Brend van der Heide.

3


Muzikaal Koningsmaal groot succes! Wat was het een fantastisch feest in en om De Swingel. Leuke muziekoptredens, heerlijk eten, prachtig ingerichte sportzaal en super gezellig. En dat allemaal tot stand gebracht door honderden dorpsgenoten jong en oud, die hebben gekookt, gespeeld, versiering geknutseld, gezongen, ingericht, geschminkt, fietsen versierd, gedecoreerd, gesjouwd, en wat al niet meer. Dat zo iets mogelijk is in ons dorp werd als hartverwarmend ervaren, zo bleek uit de vele enthousiaste reacties. ‘Hier wordt je toch blij van’ zei iemand spontaan. Was het evenement eerst gepland op het plein voor de muziekkoepel, het koude weer heeft door het verplaatsen naar De Swingel, geen roet in het heerlijke eten gegooid. Zelfs het zonnetje werkte mee en zo konden de kinderen heerlijk buiten spelen en zelf hun drinken ‘melken’ uit de ranjakoe.

4

Een dikke pluim en grote dank voor iedereen die heeft bijgedragen, maar bovenal voor de werkgroep die deze prachtige kar vol saamhorigheid heeft getrokken. PB komt bij u langs De komende weken komt Plaatselijk Belang persoonlijk bij de leden langs om u te vragen de machtiging voor automatische incassering van de contributie te ondertekenen. De afschrijving zal vanaf 2017 jaarlijks in april plaatsvinden. Tegelijkertijd halen wij bij ons bezoek graag het contributiebedrag voor 2016 op. Wilt u vast € 5,- klaar leggen? In de Bân van april schreven we over de redenen waarom de ledenvergadering heeft besloten de contributie per 2017 te verhogen naar € 7,50. Het verslag van de ledenvergadering d.d. 22 maart verschijnt in de volgende Bân.


Het belang van Plaatselijk Belang De vereniging zet zich in voor de leefbaarheid van ons dorp. Dat gebeurt op allerlei terreinen. Zonder Plaatselijk Belang had ons dorp nu bijvoorbeeld geen peuteropvang meer, geen ‘Te Plak’ (jongeren ontmoetingsplek op het evenemententerrein), geen stuurgroep N381 die de dorpswensen behartigt bij de herinrichting, geen jeude-boule banen, geen AED’s en geen WEN, etc. Ondertussen liggen er nog vele uitdagingen op het gebied van (ouderen)huisvesting, saamhorigheid en eenzaamheid, jongerenactiviteiten, recreatieve fietspaden en behoud van allerlei voorzieningen. Helaas lukt het niet altijd om voorzieningen in het dorp in stand te houden. Zo bleek, ondanks de inspanning van PB, dat de Rabo geldautomaat niet meer te handhaven was. De samenleving verandert, de burger/ het dorp wordt verondersteld zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de

belangen van het dorp. Op steeds meer beleidsterreinen vraagt de gemeente PB om haar mening of medewerking en wordt meer initiatief vanuit de gemeenschap verwacht. Door deze ontwikkelingen en de uitkomsten van de enquête dorpsspiegel, is de taakstelling van PB inmiddels aanzienlijk toegenomen. Vandaar dat we bepaalde zaken graag met dorpsgenoten in werkgroepverband behartigen. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroepen ouderenhuisvesting, dorpsbudget en stuurgroep N381. Maandelijks kunt u over het werk van PB lezen in de Bân. We hopen dat ook u het belangrijke werk van Plaatselijk Belang een warm hart toedraagt en dat u de vereniging wilt ondersteunen met uw lidmaatschap en inzet. Bestuur Plaatselijk Belang

Jeu de boules club "De Wynjeboules" Wist u dat we een mooie jeu de boulesbaan hebben op het evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei? En wist u dat we twee keer in de week daar met een leuke groep spelen? En dat we best nog enthousiaste mensen kunnen gebruiken? We spelen iedere maandagmiddag om 14.00 uur en op donderdagavond om 18.30 uur (in de winter op donderdagmorgen). U kunt ook voor één keer per week kiezen. Alleen als het regent spelen we niet. Contributie betalen we niet. Er zijn eventueel ook reserveballen beschikbaar. Het mooie weer komt er weer aan, dus mocht u er zin in krijgen, aarzel niet en kom het gewoon eens proberen. Voor informatie kunt u terecht bij: Anneke Oosterhof, tel. 0516-481714 Geert Cazemier, tel. 0516-427503

5


Volkstuinencomplex Boerestreek. Nagenoeg alle akkers op de volkstuinen van Wijnjewoude zijn inmiddels bemest, gespit en hier en daar zijn de eerste zaden gezaaid. Op een paar percelen zie je de eerste kopjes alweer boven het maaiveld uitsteken. De jaarlijkse discussie is hiermee ook alweer begonnen. Het is veel te koud, het regent te veel, het vriest nog, je moet op de langste dag wachten, is de mening van het ene kamp, terwijl het andere kamp roept “ach een beetje in de luwte, wat extra aandacht, een beetje beschermen met stro of bladeren, dan valt het allemaal wel wat mee. Hoe je het ook wendt of keert, als we een maandje verder zijn, is het weer een pracht aan bloeiende en groeiende groenten en planten op de volkstuinen. Een groente die wel wat kou kan verdragen en doorgaans de eerste is, die het waagt z’n kopje boven de grond te steken is de tuinboon. Bij ons ook wel bekend als de poepetoon. De tuinboon is een plant die behoort tot de vlinderbloemenfamilie. Ook de veldboon, paardenboon, molleboon en wierboon, duivenboon en Waalse boon waartoe ook de tuinboon behoort, behoren tot dezelfde soort en worden als veevoer geteeld. Een molleboon staat in Nederland bekend als een typisch Noordelijke lekkernij. Tuinbonen worden al zeer lang verbouwd en werden al in 6000 v.Chr. in het Middellands Zeegebied gegeten. De zaden waren toen echter nog vrij klein en zijn voor het eerst gevonden bij archeologische opgravingen bij Nazareth in Israël. In Europa wordt al voor 1492 melding gemaakt van de tuinboon. In Nederland wordt traditioneel de tuinboon met bonenkruid en mosterd gegeten. Tuinbonen met tomaat en feta. 200 gram Feta 2 teentjes knoflook

6

Een paar muntblaadjes Olijfolie Peper 1 rode ui 4 tomaten 250 gram tuinbonen Breng water aan de kook een voeg de tuinbonen toe. Kook ze beetgaar. Er zit soms een taai schilletje om de boon, om ook deze lekker zacht te krijgen kun je wat dubbelkoolzure soda, baking soda of een aspirientje toevoegen. Snijd de tomaat in blokjes. Snipper de ui fijn. Hak de teentjes knoflook fijn. Snijd de feta in blokjes Doe wat olijfolie in een pannetje en fruit de ui samen met de knoflook aan. Voeg nu de tomatenblokjes toe. Giet de gare tuinbonen af en voeg ze bij de tomaat. Voeg nu de blokjes feta toe. Scheur de muntblaadjes in stukjes en voeg ook deze toe. Hussel alles goed door elkaar en breng dit geheel op smaak met peper en zout.


Koningsmaal was een feestmaal Dit jaar was het feest in Wijnjewoude op Koningsdag. Alle dorpsbewoners waren uitgenodigd om deel te nemen aan het muzikaal Koningsmaal. Het was de bedoeling om buiten rond de muziekkoepel met elkaar te eten. De muziekkoepel was dan het podium voor de muzikale optredens. De weergoden werkten niet mee. De hele week al winterse buien en ook de voorspellingen voor Koningsdag waren niet goed. Buien, maar het was vooral erg koud. De organisatie had daarom tijdig besloten het Koningsmaal te verplaatsen naar de Swingel. Rond 16.00 uur hebben de kinderen hun fietsen versierd met vlaggetjes en oranje slingers. Daarna was er een fietsoptocht door het dorp die eindigde bij de Swingel. Circa 100 kinderen deden mee aan de fietsoptocht. Het was een prachtig gezicht de feestelijke fietsen met al die enthousiaste kinderen. En vanaf dat moment begon het zonnetje zelfs te schijnen. Bij de Swingel stond een koe klaar met een goed gevulde uier. De koe gaf geen melk maar limonade. Voor een bekertje ranja moest een inspanning worden gedaan maar het was een succes. De foto’s kunt u vinden op de website van Wijnjewoude (www.wijnjewoude.net). En toen was het best wel spannend voor de organisatie. Ze wisten wie er

gingen koken en wat er zo ongeveer werd gekookt maar het aantal gasten was niet bekend. In de sporthal stonden de tafels met bankjes klaar. De hele sporthal was feestelijk versierd. Op de tafels vaasjes met oranje bloemen. Bij het podium en in de zaal was er groenversiering. Het was een feestelijk gezicht. Muziek voor bij het Koningsmaal was ook geregeld. De gasten konden genieten van de volgende muziekgroepen: Feral Tides, Jan Dirk v.d. Meulen, Klaas de Boer, Euphonia, klein Euphonia, trekzakspelers en niet te vergeten de kinderen van de scholen die het Koningslied zongen. Door de muziek werd er sfeer ge-bracht. En dan zie je ook weer hoeveel muzikaliteit er in het eigen dorp zit. De spreekstalmeester was Reinder de Vries, hij werd ondersteund door narren en hulpnarren. Allemaal in passende kledij. Alles was heel goed voorbereid. De leden van de werkgroep droegen een koninklijke oranje feesthoed. En dan het eten, dit was zeer gevarieerd. Er waren onder andere Hollandse, Syrische, Irakese maar misschien nog meer internationale gerechten. 7


Maar er waren ook heerlijke poffertjes en verschillende soorten soep. Zelfs de toetjes ontbraken niet. Maar volgens mij zijn wij een toetjesdorp of een toetjesvolk: zomaar op. Fris, pils, glaasje wijn of koffie en thee kon bij de bar in de Swingel worden besteld. Een viersterrenrestaurant staat hierbij in de schaduw. Circa 400 dorpsbewoners

hebben deelgenomen aan het overheerlijke muzikaal Koningsmaal. Het was een geweldig feestelijk en muzikaal Koningsmaal. Voor herhaling vatbaar? Wie weet. Vanuit het dorp heel veel dank aan de werkgroep die dit allemaal heeft voorbereid. de Bân, Klaske

Nieuws van Euphonia Dodenherdenking Op 4 mei verlenen wij onze medewerking aan de dodenherdenking. Gouden Spikerfestival Op 21 mei zullen wij meedoen aan het Gouden Spikerfestival in Ureterp. Slach fan Fryslân Op 21 mei zal Abe-Jan meedoen aan de Slach fan Fryslân, solistenconcours voor slagwerkers. Korpsen in de klas Door het project Korpsen in de klas hebben zich 5 nieuwe leerlingen aangemeld: 3 slagwerkleerlingen, 1 saxofoonleerling en 1 leerling op bariton.

8

Flessenactie Op donderdagavond 26 mei houden wij een lege flessenactie in het dorp. Leden van de vereniging gaan ’s avonds vanaf 18.00 uur langs de deuren om lege statiegeldflessen bij u op te halen. Zowel plastic statiegeldflessen, maar ook bierflesjes/kratten zijn welkom. De opbrengst komt volledig ten goede aan de vereniging. Bent u niet thuis, zet de lege flessen gerust bij de voordeur! Poeisz jeugdsponsoractie De jeugdsponsoractie heeft € 812,opgebracht, een prachtig bedrag wat geheel ten goede komt aan de jeugd. Bestuur CMV Euphonia


Ut ‘e skoalle klapt De maand mei is er één waarin we mogen gedenken. U heeft dan wel door dat dit gaat over de WO-II. Velen zullen het met me eens zijn dat we dit nooit mogen vergeten. Het gaat hier immers niet om ‘oud’ nieuws. Het is nog steeds de orde van de dag in vele delen van de wereld. En laten we er niet om heen praten. Het lijkt soms dat dit dichterbij komt. Op de scholen wordt hier ook aandacht aan geschonken. Zo hebben de groepen 7 en 8 van de beide scholen het verhaal aangehoord van Jules Schelvis. Het indrukwekkende verhaal ‘Er reed een trein naar Sobibor’ werd voorgedragen en omlijst door klassieke muziek in de Skâns te Gorredijk. Ook werden er foto’s getoond die aansloten bij dit verhaal. De kinderen waren diep onder de indruk wat vooral naar voren kwam na afloop; een stilte waarin de spanning ontstond van mogen we nu applaudisseren of is dit ongepast. Het applaus kwam toch, en terecht. Ook dit jaar was er weer een herdenking in Wijnjewoude met medewerking van enkele leerlingen van de beide scholen. Een gewaardeerd initiatief van Plaatselijk Belang. We hebben het getroffen op de dag van de Koningsspelen. De zon startte de dag met heldere, verwarmende stralen en zo kon het klaarzetten van alle onderdelen beginnen. Op het plein van It Twaspan werden alle spellen klaargezet voor de groepen 5 t/m 7 terwijl er voor de groepen 1 t/m 4 op Votum Nostrum alles werd neergezet. Groep 8 had de honneurs om de groepjes van de onderbouw te begeleiden. We kunnen terugzien op een gezellige en sportieve dag waarbij

we als afsluiting met alle kinderen en aanwezige ouders van beide scholen nog een dans en een lied ten gehore brachten. Gedurende het schooljaar is er regelmatig overleg tussen de directie van de beide scholen. Tevens hebben we jaarlijks tweemaal een overleg waarbij de teams aanwezig zijn. In de maand april heeft dit laatste weer plaatsgevonden. We spreken dan vooral over de gezamenlijk aan te pakken onderdelen, maar het kan ook over actuele zaken gaan die in Wijnjewoude spelen. Zo willen we in de toekomst de vakanties beter gaan afstemmen en hierbij is peuteropvang ‘Esther’ ook gevraagd te participeren. Tijdens de laatste maanden staat de avond-4-daagse nog gepland van 8 tot en met 11 juni. Beide scholen sluiten zich aan bij de organisatie van Bakkeveen. De ouderraden houden u hierover op de hoogte. Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum

9


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude

E-mail: info@taekemabouw.nl Website: taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

10


Wijnjewoude Energie Neutraal 24 mei informatieavond ‘WEN geeft je energie!’ ‘..Ik zou mijn huis wel beter willen isoleren, maar waar begin ik aan ..’ Of: .. ‘Zelf groene stroom opwekken, dat lijkt me wel wat, maar ja, mijn dak is niet geschikt voor zonnepanelen. Bovendien zou mijn huis er niet mooier van worden..’ Herkenning? Zet de avond van 24 mei dan in je agenda en wees om 20.00 uur aanwezig in De Swingel. Je zult zien dat je geïnspireerd wordt om (verder) aan de slag te gaan met energiebesparing en misschien zelfs met het opwekken van je eigen groene stroom. Immers, SAMEN maken we Wijnjewoude Energie Neutraal. Je hoort dorpsgenoten over hun ervaringen met isolatiemaatregelen. Hoe hebben ze dat aangepakt en wat zijn de gevolgen voor hun wooncomfort en maandelijkse energielasten? Waar kun je informatie vandaan halen over (bouwkundige) mogelijkheden, bijbehorende kosten, subsidiemogelijkheden etc? Zonnestroom via de Postcoderoosregeling Verder krijg je deze avond te horen hoe je samen met andere Wijnjewoudsters je eigen zonnestroom kunt opwekken terwijl jouw panelen niet op je eigen huis maar op een groot bedrijfsdak liggen. WEN biedt je de mogelijkheid om te participeren in een zogenaamd Postcoderoosproject. Dat is een coöperatief zonneproject waarbij je als deelnemer 15 jaar lang de energiebelasting over je opgewekte zonnestroom terugontvangt. Deelname betekent dat jij zelf bepaalt hoeveel panelen je wilt kopen en dat de coöperatie je volledig ontzorgt.

Inkoop, installatie, aansluiting, onderhoud en verzekering, alles wordt voor je geregeld. Bovendien rendeert je spaargeld zo beter dan op de bank. Het is ook een mooie manier om je kinderen een duurzame schenking te doen. Ook huurders kunnen profiteren van de postcoderoosregeling. Interesse? Kom dan je licht opsteken op 24 mei en ervaar: ‘WEN geeft je energie’! Iepen Mienskip Fûns WEN heeft een projectaanvraag gedaan bij het Iepen Mienskip Fûns. Dit provinciale fonds wil de leefbaarheid bevorderen door initiatieven van onderop financieel te ondersteunen. Als de aangevraagde bijdrage wordt toegekend krijgt ons dorp (nog) betere mogelijkheden om haar duurzame droom te realiseren. Duurzaam Bouwloket Zo heet de site waar je heel veel informatie kunt halen over energiebesparing en duurzame opwekking. Ook de gemeente Opsterland participeert in dit informatiecentrum. WEN in gesprek met … Een uiterst waardevolle samenwerking begint zich inmiddels af te tekenen met netwerkbeheerder Liander. Immers plannen voor zonneprojecten en andere energieopwekkers moeten wel passen op het bestaande net. Het is in Friesland al twee keer 11


voorgekomen dat een volledig uitgewerkt projectplan alsnog sneuvelt omdat blijkt dat het elektriciteitsnet op die locatie een dergelijke toename van belasting niet aan kan en er nieuwe kabels en aansluitingen moeten komen. Een strop van tientallen duizenden euro’s die een businesscase totaal kan doen mislukken.

WEN wil in nauwe samenwerking met Liander zorgen voor succesvolle energieprojecten. Vast wat inlezen? Kijk eens op wen.frl, duurzaambouwloket.nl en postcoderoosregeling.nl

ODV

12


Volleybalvereniging DWS Beste volleybalvrienden, Balsponsors voor de maand mei: - Bakkerij v/d Molen Namens D.W.S. hartelijk bedankt !!! Eindstanden competitie: Dames 1 2e klasse Dames 2 3e klasse Dames 3 4e klasse Meisjes MB1 Heren 1 3e klasse Recreanten onderlinge competitie

5e plaats 2e plaats 9e plaats 8e plaats 7e plaats 2e plaats

Promotie!

Ledenvergadering op 9 mei om 20.00 in de Swingel! Afsluiting volleybalseizoen voor de Jeugd Zaterdag 14 mei is de afsluiting van het seizoen voor de jongste generatie volleyballers bij D.W.S. Om 10.00 word je verwacht bij camping de Ikeleane. Rond 12.30 uur kunnen ouders de kinderen weer ophalen. Veldvolleybaltoernooi (Komt allen!!!) In samenwerking met v.v. ODV organiseren wij op zaterdag 28 mei een veldvolleybaltoernooi. Iedereen vanaf 12 jaar mag meedoen. Je team bestaat uit 6 spelers. Er mogen maximaal 3 heren en maximaal 3 competitiespelers meedoen. Het toernooi wordt gehouden op het voetbalveld, Te Nijenhuiswei 26 te Wijnjewoude. Om 15.30 uur kun je je melden en om 16.00 uur gaan we van start. De kosten zijn â‚Ź 10,00 per team. Je kunt je tot en met 23 mei opgeven bij Silvana Broersma via silvana.broersma@hotmail.com. Bedenk ook een leuke teamnaam! Mededeling: Volleybal, recreatief of competitie als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust eens langs op de trainingsavonden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met bestuursleden van D.W.S. Hans Seefat; 06-51887280 / Caroline de Lange 06-20238031. Bestuur D.W.S.

Geluk sluipt binnen langs een deur waarvan je niet wist dat je die had laten open staan.

13


Playbackshows. Wat is het feest in Wijnjewoude zonder playbackshows. Al jaren een traditie en het niveau wordt steeds hoger. Toch zijn er ook wel wat zorgen, met name bij de mini’s. In 2015 was er niet zoveel animo. Mocht er ook dit jaar te weinig deelname zijn dan moeten we de mini’s misschien laten vervallen of voorafgaand aan de ‘groten’ laten optreden. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? We gunnen ze toch hun eigen optreden? Dus kinderen schroom niet en geef je op!!!. Bij de volwassenen is er altijd de spanning van komen er genoeg, ja of nee. Tot nu toe zijn er 2 opgaven. Dat zullen er zeker wel meer worden maar als je nu al weet of je meedoet, laat het ons dan weten. Gaat bij ons, wat dat betreft, de spanning er ook wat vanaf. Opgave via de mail naar: SDWW@LIVE.nl Versierde wagens. In 2014 hadden we 20 opgaven. Daarnaast liepen er toen wat losse

onderdelen door de optocht. Wat betreft de losse onderdelen hopen we ook dat er dit jaar mensen zijn die de optocht willen opfleuren met hun aanwezigheid. Voor wat betreft de wagens hebben we 18 opgaven. Helaas zijn er 3 buurten/straten die dit jaar niet meedoen. Echter, we zijn blij dat we 2 vriendengroepen hebben die met een wagen meedoen. Mochten er nog buurten/straten zijn die toch nog mee willen doen meld jullie dan zo spoedig mogelijk bij ons.

Dan nog het volgende: In de week van 30 mei komen we, ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum, met een speciaal voor dit feest gemaakt magazine. Houdt dus uw brievenbus in de gaten. Bewaar hem goed!!

Fancy fair op CBS Votum Nostrum Vrijdagmiddag 13 mei tussen 12:45 en 14:30 uur zullen we een fancy fair gaan houden op het plein van CBS Votum Nostrum ten bate van Stichting Compassion. De opbrengst wordt door Steven Akker meegenomen naar Uganda ter ondersteuning van de kinderen aldaar. Er zal van alles te beleven zijn. Van spel tot puzzel en van actie met veel plezier. Allen welkom!!

Succes is krijgen wat je verlangt, geluk is houden wat je hebt.

14


15


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

hotel

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

n oo

lijk

be

wb

ou

pe rs

jaar

ibel ex

aar g oe

25

fl

tr

RB

drukkerij

rzaam duu

d

Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

16

Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97

info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Kunstwerk De ‘Beam’ Wijnjewoude / N381 Het is niemand ontgaan dat de veranderingen in het dorp tot ontwikkeling zijn gekomen. De huidige situatie van het kruispunt is al veranderd en is opnieuw de Trijehoek. Door de stuurgroep N381 is mij gevraagd als inwoonster en beeldend kunstenaar van Wijnjewoude een kunstwerk te ontwerpen voor de ‘Trijehoek’. Dit is inmiddels in een vergevorderd stadium en zal half mei op de Trijehoek geplaatst worden. De achterliggende gedachte is het idee om drie afzonderlijke woongebieden, Wijnjewoude, Weinterp en Klein Groningen tot één geheel te maken. Hiervoor heb ik gekozen voor drie abstracte, vlakke boomvormen met verschillende vertakkingen, dezelfde vorm maar dan toch een beetje anders (is ook het geval met de drie woongebieden). Deze losse boomvormen worden samengevoegd tot één ruimtelijke boomvorm. De boom vertakt zich, het symbool voor de eigenheid van de afzonderlijke woongebieden. Boven in komt een vogel als symbool voor ons vogelrijk natuurgebied. Op en rondom de boom komen grote bladeren. Op de bladeren komen een paar foto’s van de vroegere en huidige situatie van de omgeving van de ‘Trijehoek’ en een paar blanco bladeren aangezien we niet weten wat de toekomst ons brengt. Ik heb voor de boomvorm gekozen aangezien deze het meest voor de hand liggend is gezien de boomrijke omgeving. Het geheel wordt uitgevoerd in Cortenstaal (roestkleurig). Hier heb ik voor gekozen aangezien dit materiaal een beschermend laagje roest opbouwt, dit gaat het doorroesten tegen. Het is niet zo dat er na bijvoorbeeld 10 jaar een hoop

oud ijzer overblijft! De kleur past goed in de natuurlijke omgeving. Het is de bedoeling dat het een onderdeel van het landschap wordt. De foto’s zijn echte foto’s (met dank aan Durk van der Veen, hij heeft schitterende oude foto’s uit zijn archief beschikbaar gesteld). De foto’s worden, door middel van een apart procedé op een bladvorm van aluminium / staal ‘gedrukt’, wat je ziet is de echte foto. De boomvorm wordt op een verhoging (sokkel) van gras geplaatst. Deze sokkel is een verbeelding van hoe wortels rondom een boom omhoog komen, als het ware de boom omhoog drukken. De totale hoogte zal zo’n 350 cm. / 400 cm. bedragen. De relatie tussen de Beam en de paaltjes die in het dorp geplaatst zijn, zal duidelijker worden wanneer het kunstwerk geplaatst wordt. Op de paaltjes komen de foto’s, bladeren en vogel terug. Verder komen er nog drie kunstwerken, verspreid over het gebied, te staan. Elk kunstwerk bestaat uit drie palen van verschillende hoogtes, ook van Cortenstaal en zullen geplaatst worden in Klein Groningen, bij de oprit/afrit van de nieuwe N381 en achter het Waldhûs. Op de hoogste paal van het groepje van drie komt een vogel, op deze palen komen bladeren met foto’s van de directe omgeving (per paal drie bladeren / drie foto’s). Elk groepje van drie staat weer voor de drie woongebieden. Als afsluiting van het kunstproject komt op de betonrand van de 17


fietstunnel, aan beide kanten, een soort ‘hekwerk’ van Cortenstaal waarbij ook weer een relatie ontstaat met de Beam. Alle kunstwerken zullen hoogstwaarschijnlijk half mei geplaatst worden. Het belangrijkste is de onderlinge binding: bomen en bladeren, vogels en de omgeving waar het komt te staan, het herhaalt zich en is herkenbaar. De verbinding tussen Weinterp, Klein

Groningen en Wijnjewoude zichtbaar gemaakt.

wordt

Mocht bovenstaande verhaal vragen oproepen dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Jikke van de Waal-Bijma, Te Nijenhuiswei 13 jikkevdwaalbijma@gmail.com www.jikkevandewaalbijma.com

De activiteiten van VVV Wijnjewoude zijn weer van start gegaan. Traditie is de maandelijkse rommelmarkt op het evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei. De eerste rommelmarkt was op 6 april. Deze rommelmarkt viel letterlijk in het water. Om 14.00 uur was het nog droog maar binnen korte tijd begon het te regenen. De aanwezige standhouders hebben hun spullen weer ingepakt en zijn huiswaarts gekeerd. De volgende rommelmarkten zijn op: 4 mei van 14.00 – 18.00 uur 1 juni van 14.00 – 18.00 uur 15 juni van 15.00 – 19.00 uur 6 juli van 14.00 – 18.00 uur 20 juli van 17.00 – 21.00 uur 3 augustus van 14.00 – 18.00 uur 17 augustus van 17.00 – 21.00 uur 7 september van 14.00 – 18.00 uur 5 oktober van 14.00 – 18.00 uur. De kosten voor een standplaats zijn € 3,50, reserveren is niet nodig. Het terrein gaat een uur voorafgaand aan aanvangstijd open voor de standhouders. De avondfiets4daagse wordt gehouden van 5 t/m 8 juli. Er worden weer vier prachtige fietsroutes uitgezet door de bossen en omgeving van Wijnjewoude. De afstanden liggen tussen de 25 en 30 km. Nadere informatie volgt later in de Bân. Bestuur VVV Wijnjewoude

18


200ste editie Bân beloond met € 200,De redactie van dorpskrant de Bân was blij verrast met de ontvangst van een cheque van € 200,- van de heer Brussee uit Wijnjewoude namens de Ledenraad van de Rabobank. De heer Brussee heeft zich acht jaar ingezet als lid van de Ledenraad van de Coöperatieve Rabobank ‘Drachten Friesland Oost’. De heer Brussee is inmiddels de tachtig gepasseerd maar nog altijd zeer actief op velerlei gebied. Hij vertelde dat hij in zijn studietijd, lang geleden, college heeft gevolgd over coöperaties. Toen hij acht jaar terug gevraagd werd zitting te nemen in de ledenraad van de coöperatieve Rabobank dacht hij gelijk ‘dat ligt mij wel en daar wil ik mij voor inzetten’. In die periode heeft de heer Brussee actief meegedacht over de ontwikkelingen van de Rabobank. Maar begin 2016 was de termijn van coöperatief meedenken voorbij. Bij het afscheid kreeg hij een cheque van € 200,-- die hij mocht overdragen ter vrije besteding aan een vereniging of stichting die zich inzet voor de lokale gemeenschap. De heer Brussee heeft gekozen voor de Bân met als argument dat de Bân al jarenlang interessante en zinvolle lokale berichtgeving koppelt aan kwalitatief goed taalgebruik in combinatie met passende vaak fraaie illustraties en vormgeving. En omdat in maart de 200ste editie van de Bân op de deurmat viel en het om een bedrag

van € 200,- ging leek het de heer Brussee een goed moment de cheque aan de redactie te overhandigen. Op zaterdagmiddag 9 april is de cheque officieel overhandigd aan de redactie. Vastgelegd op bijgaande foto. Als redactie zijn we erg blij met de cheque maar ook met de complimenten. We proberen de Bân voorlopig twee keer per jaar deels in kleur te laten verschijnen en hier zijn uiteraard extra kosten aan verbonden. Maar omdat het om een verbetering van de Bân gaat willen wij hier wel mee door gaan. En dan komt zo’n cheque goed van pas. De heer Brussee, Ledenraad Rabobank, heel hartelijk bedankt. Redactie de Bân

Niet het geluk maakt ons dankbaar, dankbaarheid maakt gelukkig.

19


Het aandeel van de campagne Graag wijzen wij u op de Olympisch campagne van de Rabobank. Leest u onderstaand de informatie en mocht u enthousiast zijn over ons initiatief, dan kunt u deze campagne introduceren binnen uw vereniging. Moedig uw leden aan om uit hun midden de “uitblinker” van uw vereniging te selecteren. Wij wensen u veel succes met de campagne. De Rabobank heeft op 6 april de Olympische ‘Het aandeel van‘ campagne gelanceerd. Hierin worden alle Nederlanders opgeroepen om ‘hun’ uitblinkers te bedanken, de drijvende kracht achter alle sportverenigingen. De mannen en vrouwen die zich door weer en wind inzetten voor hun club. De Rabobank heeft al een lange periode een aandeel in lokale sportverenigingen. De sponsoring van de bank richt zich vanaf 2016 nog meer op versterking van het lokale verenigingsleven. Topsporters zoals Ellen Hoog, Marianne Vos, Edith Bosch en Sjoerd Hamburger weten als geen ander hoe belangrijk deze uitblinkers voor hun carrière zijn geweest en namen hun persoonlijke uitblinkers mee naar de aftrap van deze Olympische campagne. Tijd om de rollen om te draaien Heleen Crielaard, hoofd merk- en marktcommunicatie bij Rabobank: “Sportverenigingen kunnen niet overleven zonder de uitblinkers, de clubmensen die hun club 200% van zichzelf geven. Sportclubs zijn blij met ons, als sponsor langs de lijn of in de kantine maar het is nu tijd om de rollen om te draaien. Wij willen nu de drijvende kracht zijn achter miljoenen ‘dank-je-wel’s’ voor die fantastische clubmensen.”

20

Vrijwilligers cruciaal voor sportclubs Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Sportclubs zijn cruciaal voor een samenleving maar zonder de inzet van meer dan 1 miljoen vrijwilligers zouden clubs niet kunnen bestaan. Clubs zijn dé plek om plezier aan sport te beleven. NOC*NSF is dan ook enthousiast over deze Olympische ‘Het aandeel van’ campagne van de Rabobank, waarin vrijwilligers in de schijnwerpers worden gezet.” Het aandeel van campagne Vanaf 2017 zal de Rabobank in haar sponsorstrategie nog meer de nadruk leggen op versterking van het lokale sportverenigingsleven. Met de campagne ‘Het aandeel van’ eert Rabobank de uitblinkers van de club. Vanaf april tot en met augustus 2016 kan sportend Nederland zijn of haar persoonlijke uitblinker al bedanken via Hetaandeelvan.nl. Campagne 'Het aandeel van' bedankt uitblinkers bij sportclubs Partner in Sport Rabobank heeft woensdag zijn Olympische campagne ‘Het aandeel van’ gelanceerd. De campagne roept alle Nederlanders op om uitblinkers te bedanken: de mannen en vrouwen die zich door weer en wind inzetten voor hun sportvereniging. Zij zijn de drijvende kracht achter sportverenigingen, zij


maken het verschil voor sporters: van amateur tot Olympische sporter. Ellen Hoog bijt de campagnespits af en zet haar ‘uitblinker’ in de kijker, te bekijken op www.hetaandeelvan.nl. Rabobank heeft al jarenlang een structureel aandeel in lokale sportverenigingen. In haar sponsorstrategie richt Rabobank zich vanaf 2016 nog meer op versterking van het lokale verenigingsleven. Topsporters als Ellen Hoog, Marianne Vos, Edith Bosch en Sjoerd Hamburger weten dat als geen ander en kwamen met hun

persoonlijke uitblinkers naar de aftrap van deze Olympische campagne. Zij onderschrijven het belang van de lokale Uitblinkers. Geef uw eerbetoon Op de website www.hetaandeelvan.nl kunt u uw uitblinker een eerbetoon geven. Bron: NOC*NSF Herman Brouwer Coöperatieadviseur MCC

Bijbellezen De Bijbel is het meest gelezen boek op aarde. Wereldwijd hebben de eeuwen door mensen hun houvast daarin gevonden en worden er door geïnspireerd. Ook vandaag gebeurt dat telkens weer. Misschien ben je er nog nooit aan toe gekomen om er eens voor te gaan zitten, maar heb je wel het verlangen om dat nog eens te doen. Bij deze een uitnodiging (of uitdaging...): neem er eens tijd voor. We bieden je daarvoor vrijblijvend het volgende aan: Vanuit de hervormde gemeente houden we binnenkort een leeskring. Die is gepland op de maandagen 30 mei, 6, 13 en 20 juni. Deze kring is bedoeld voor ieder die interesse heeft, gelovig of (nog) niet, bekend of nog niet bekend met de Bijbel. Iedereen is welkom. We lezen elke avond een ander item, zo komt er een gebed, een verhaal, een profetie en een brief aan de orde.

Wanneer je geen Bijbel hebt, hoeft dat geen belemmering te zijn; je krijgt die in dat geval van ons. Wil je meer informatie, of heb je andere vragen, neem gerust contact op met onze voorganger Michel van Heijningen, 0505-774230 of m.vanheijningen@filternet.nl De avonden worden gehouden van 20.15 uur - 21.30 uur in gebouw de Driehoek. Oant sjen!

21


Hynstedei Wynjewâld Zaterdag 11 juni vanaf 12.00 uur is het zover! Dan barst de strijd los in 18 rubrieken op het terrein aan de Merkebuorren ter gelegenheid van de jaarlijkse Hynstedei. Een evenement voor de officieel geregistreerde tuigpaardrijders. De indeling in rubrieken is afhankelijk van het soort wagen dat gebruikt wordt, de rijder of rijdster, tuigpaard of fries en het aantal winstpunten dat het paard in het verleden heeft behaald. De paarden met de minste punten rijden in de kleine limiet, daarna volgen de grote limiet en de ereklasse. Zo is er een damesnummer voor het vierwielige rijtuig en voor het tweewielige rijtuig. Bij de damesnummers gaat het ook om het schoonste geheel. Welke combinatie rijdster, paard en rijtuig ziet er het mooist uit? Het is een lust voor het oog de paarden stijlvol bewegend door de baan te zien gaan. Er is een rubriek voor tuigpaarden onder het zadel en kinderen met hun pony rijden in de jeugdrubriek. De winnaars van elke rubriek worden beloond met een envelop met inhoud. Vele sponsors uit Wijnjewoude en omgeving maken dit evenement mogelijk. Op de dag zelf is er een verloting met leuke prijzen. Komt u ook kijken naar de elegante tuig- en Friese paarden? De Hynstedei begint om 12.00 uur en de entree is gratis. Allen heel hartelijk welkom. Het bestuur van de Hynstedei

De Buurtbus Oproep  We hebben nog een aantal “vrijwilligers” nodig om als chauffeur onze Buurtbus te laten rijden.  Goed om te weten: - Rijdt van maandag tot en met vrijdag - Tussen 7.15 uur tot 19.20 uur - Route Tijnje – Gorredijk – Allardsoog v.v. - Start/Stop/Wissel plaats is Gorredijk - Rijtijden worden in overleg ingepland - Een ieder wordt medisch gekeurd - Een “ rijtest” vooraf door Qbuzz - Rijbewijs “ B “ is voldoende  Aanmelden kan via: - Mail:buurtbusopsterland@gmail.com - Coördinator: de heer K. Beenen, k.beenen@home.nl - Telefoon: 06-37179285, de heer J. Brouwer, administratief ondersteuner.

22


Geef de pen door Aeltsje de Vries bedankt voor het doorgeven van de Pen. Hallo, ik zal me even voorstellen, ik ben Lynn Fai en samen met mijn man Kuan Fai komen wij binnenkort te wonen aan de Opper Haudmare 3, de voormalige Total pomp van Klein Groningen. We zijn momenteel druk bezig met het uitwerken van de plannen en de vergunningaanvragen. We hopen dan ook snel te kunnen beginnen met de verbouwing. Even in het kort: mijn naam is Lynn Fai, 38 jaar oud en ik ben opgegroeid in de plaats Doesburg. Samen met mijn ouders ben ik op 4-jarige leeftijd vanuit China naar Nederland gekomen. We woonden daar in de prachtige omgeving van Guiyang. Van vroeger herinner ik me daar weinig van, maar we zijn 3 jaar geleden nog weer eens terug geweest met de familie. Mijn ouders zijn in Doesburg een chinees restaurant begonnen waar ik als kind in mee opgroeide. Toen ik tijdens mijn studie mijn man leerde kennen zijn we samen naar Leeuwarden verhuisd. Hier in Leeuwarden mag ik graag badmintonnen maar in Wijnjewoude zullen we waarschijnlijk veel gaan wandelen op de prachtige heide. Mijn doel om het restaurant van mijn ouders over te nemen is nooit weg

geweest. Nu hebben we de kans gekregen om hier in de prachtige omgeving van Wijnjewoude een chinees afhaalrestaurant te beginnen. Deze grijpen we dan ook met open armen aan en we hopen dat ons hier een mooie toekomst staat te wachten. Wij hebben in ieder geval ontzettend veel zin om deze uitdaging aan te gaan en we hopen u dan ook spoedig te ontmoeten in ons afhaalrestaurant 'Whyn Whoal'. Zodat u kunt gaan genieten van één van onze specialiteiten zoals bijvoorbeeld 'Chau Yim Kai' (gemarineerde kipfiletjes, droog roergebakken met knapperige groenten, sambal en knoflook). We houden u op de hoogte van de verbouwing en we laten u weten wanneer de officiële opening is. Wij geven de pen door aan Jan Strick.

23


SwingelNieuws mei 2016 Het winterseizoen is nu wel zo’n beetje gedaan. We maken ons op voor de zomer. We willen mooi weer en een vol terras. Eerst een korte terugblik. We mochten de huisartsen en de huisartsassistenten van de Gemeente Opsterland weer ontvangen. Ze krijgen dan een training/ workshop. Omdat ze na het gewone werk eigenlijk geen tijd hebben om naar huis te gaan, verzorgen we ook een maaltijd. Deze gezellige vorm van training geven valt bijzonder goed. En we willen dit dan ook vaker gaan doen. Heb jij een bedrijf, of werk je voor een bedrijf waarbij vaak vergaderd moet worden? En ga je daarvoor naar bijvoorbeeld Van der Valk in Drachten? Overweeg dan ook eens om naar de Swingel te komen. Alles is er. Laptop, beamer, audio, koffie, thee, buffet, keuken. Dit alles afgestemd op de wensen van de gebruiker. Ondertussen waren we ook weer een dag het stembureau van Wijnjewoude. De hele dag een komen en gaan van kiezers. De opkomst ligt traditioneel hoger dan het landelijke gemiddelde. Promotie van de volleybaldames van DWS is ook het vermelden waard. Het seizoen zit er nu zo goed als op en we danken alle leden en supporters voor het gezellige seizoen. Rustpunt voor de wandeltocht van Revalidatie Friesland was gezellig. We hebben heel veel wandelaars mogen ontvangen en voorzien van soep en broodjes. Ook zijn er heel wat kroketten gebakken. Koningsdag was fantastisch. Het onmogelijke is gedaan door zoveel mensen bij elkaar te krijgen die zoveel verschillende dingen hebben gedaan. Het eten, de muziek, de inrichting, overal was aan gedacht. Grote klasse dat dit in zo’n korte tijd zo goed georganiseerd is. 24

Het terras is bijna klaar. De omheining staat. Met grote dank aan de jongens van “het hokje”. Onder aanvoering van Reinder Hof werd het in één avond vakkundig geplaatst. De meubels staan er inmiddels weer op. De nieuwe menukaart is klaar. Nu is het wachten op mooi weer. Swingel Live! Het project is goed begonnen. Het aantal volgers op Facebook loopt iedere dag verder op. Intussen hebben we twee data voor je. Eerst een danceavond, georganiseerd door Leendert Roffel. Met verschillende DJ’s en lichtshows, 28 mei. Dit is dus een avond met alleen maar hardstyle muziek en gaat wat buiten de Swingel om. Op 13 augustus is er weer een echte SwingelLive avond, met live muziek. De band maken we binnenkort bekend. Tijdens de zomervakantie willen we regelmatig wat inplannen. Iedere week een ander thema. We hebben nu reeds een youtube avond gehad. Plug je telefoon in en luister naar jouw favoriete nummers. Daar komt een mogelijkheid bij om je gitaar in te pluggen. Ook willen we wat akoestische sessies. 1, 2 of 3 gitaristen zonder versterkers. Binnenkort maken we de plannen concreet en in de volgende Bân lees je het programma. De snackbar breidt het assortiment in de zomervakantie uit. Bij de uitgifte van de volgende Bân lanceren we de nieuwe menukaart. In deze Bân zit nog de bestaande snackfolder.


Profiteer van de gezinszak friet met snacks aanbieding en probeer onze friet. We bakken uitsluitend verse friet van Mc Cain in plantaardig frituurolie.

De ovens worden regelmatig grondig gereinigd door een professioneel bedrijf.

Nieuws van De Telle De peutergroep In april is de lente begonnen, al zien we er bij het weer weinig van terug, op de boerderij is er volop nieuw leven. Op twee ochtenden zijn de peuters op bezoek geweest op de boerderij. Een hele ochtend kalfjes aaien, koeien voeren en lammetjes knuffelen. Wat een ontdekking zoveel te zien, voelen en ruiken. In de groep is er ook van alles gedaan rondom het thema boerderij. Op 22 april hebben we samen met de basisscholen It Twaspan en Votum Nostrum deelgenomen aan de Koningsspelen. Alle peuters samen aan het ontbijt wat een feest! Soms ook best moeilijk je eigen broodje of beschuitje te smeren. Na het heerlijke eten staan er allemaal leuke activiteiten klaar. Zoals: oranje was ophangen, schat graven, blikgooien, zelf schminken, je eigen kroon maken. We hebben genoten, om vervolgens samen met de scholen op een plein met zang, dans en muziek af te sluiten. Het is fijn om met elkaar activiteiten te organiseren voor de kinderen uit Wijnjewoude en omstreken. Zijn er peuters die ook graag willen ontdekken en spelen bij De Telle? Kom gerust een keer langs om te kijken. BSO De eerste aanmeldingen voor de BSO zijn binnen maar om echt open te kunnen zijn er nog wel meer aanmeldingen nodig. Zoekt u professionele opvang na school voor kinderen van 4-12 jaar vraag dan vrijblijvend naar de mogelijkheden. Na school heerlijk vrij spelen of met zijn allen een leuke activiteit binnen of buiten. Er is een ruim aanbod van spel en knutselmateriaal voor binnen en buiten. Website In samenwerking met Herder beeld is er achter de schermen gewerkt aan een website. Intussen is deze bijna klaar. Deze is te bewonderen op: www.kinderopvangesther.nl Vragen of meer informatie bel of mail met Kinderopvang Esther. Mail: kinderopvangesther@outlook.com of bel: 06-30283189

25


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

26


Iepenloftspul Opsterlân 2016 De Himrik - De Stifting Iepenloftspul Opsterlân is dit jier werom yn it smûke teaterke fan Sparjeburd op De Himrik. Wy spylje dit jier wer in echte famyljefoarstelling: Lang en Lokkich. Om lang en lokkich te libjen is it somtiden better om ôf te dwalen fan gongbere paden. Lang en Lokkich is in hilaryske famyljefoarstelling fan twa klassieke sprookjes dy’t op wûnderlike wize troch elkoar mjukst wurde; in parade oan bekende sprookjesfigueren. Mar neat is wat it liket en alles rint krekt oars ôf as dat we wend Rezjy: Skriuwer: Data: Plak: Oanfang: Entree: Mear ynformaasje:

binne. Jiskepûster wurdt lytsachte troch har net te prûmkjen styfsuskes Paris en Hilton, Readkapke hat in relaasje mei de grutte boaze wolf dy’t wrakselt mei syn imago en prins Roderick van Oranje Nassaukade wurdt troch syn mem úthoulike. En dan berikt alles in hichtepunt rûn it Grutte Bal.

Wiesje Jansma mei assistinsje fan Elske Klooster Don Duyns; Fryske oersetting: Anne Marie Gaikema 25, 27, 28 maaie en 1, 3, 4, 8 en 10 juny Iepenloftteater Sparjeburd, De Himrik 20.00 oere Folwoeksenen € 17,50 (mei konsumpsje); oant 18 jier € 6,00 www.iepenloft-opsterlan.nl

Nieuws vanuit het glasvezel project “buitengebied Hemrik, Lippenhuizen en Wijnjewoude” Bij deze even een update rondom het glasvezelproject in het buitengebied van Hemrik, Lippenhuizen en Wijnjewoude. Er gebeurt van alles achter de schermen en er is veel in beweging zoals jullie hebben kunnen lezen in de media. Vorig jaar zijn wij samen met Lippenhuizen en Wijnjewoude een werkgroep gestart om te kijken naar de haalbaarheid van glasvezel in het buitengebied. Uit de peiling bleek dat er voldoende interesse en belangstelling was om er mee door te gaan. Wij hebben als werkgroep bekeken in welke vorm dit project tot leven te brengen met een bijbehorend en passend financieel plaatje. Er zijn verschillende gesprekken geweest met andere initiatieven in de Provincie, gemeente Opsterland en Provincie

Fryslân. Jullie hebben de laatste tijd in de media kunnen lezen dat de Provinciale Staten snapt dat ze het anders moeten gaan organiseren om te zorgen dat alle witte gebieden snel internet krijgen. Wij zijn zelf met de gemeente in gesprek over een 27


coĂśperatie welke zorgt dat er een betaalbare en betrouwbare glasvezel aansluiting komt. Hetgeen hierboven beschreven staat kost de nodige tijd en nu met het gewijzigde beleid van de Provincie is er onduidelijkheid ontstaan wie nu wat gaat doen. Het goede is dat men inziet dat een snelle internetverbinding vandaag de dag gelijk is aan een nutsvoorziening zoals gas & elektra. Jammer is dat glasvezel hier niet onder valt en er een andere constructie nodig is om het te realiseren.

Op dit moment wordt het plan van aanpak van de Provinciale Staten met de gemeente Opsterland besproken. Van belang is dat er in ons gebied voldoende belangstelling is om mee te doen. Als er voldoende deelname is wil de gemeente starten in die gebieden waar voldoende deelname is. Zodra er meer duidelijkheid is, laten wij het jullie weten. Namens de werkgroep: Binne Visser

Schutjassen

Uitslag, 01-04- 2016, 22 deelnemers 1e winnaars: Jeen Posthumus & Marco de Haan 2e winnaars: Kees Stalenhoef & Koop Koopstra 1e verliezers: Douwe Oosterbaan & Jappie Kempenaar 2e verliezers: Fokke van Bruggen & Jan Posthumus 1e poedel: Berend Joustra & Martin Sietzema 2e poedel: Jappie Nijholt & RenĂŠ Seefat Stand: 1: Jan van der Meulen 66 punten 2: Jan Posthumus 58 punten 3: Geeuwke Posthumus 49 punten 4: Anko van Bruggen 45 punten 5: Jeen Posthumus 45 punten 6: Koop Koopstra 43 punten 7: Jappie Nijholt 38 punten 8: Durk van der Veen 37 punten 9: Oene Veenstra 37 punten 10: Douwe Oosterbaan 36 punten Overige deelnemers 35 punten of minder De winnaar van het schutjasseizoen 2015-2016 is Jan van der Meulen. Met een ontzettend hoog aantal van 66 punten is hij overtuigend winnaar. Ook de nr. 2 Jan Posthumus heeft met 58 punten een erg hoge score, waar normaal gesproken +/50 punten genoeg is voor de eerste prijs. Komt bij dat beide spelers ook nog een keer gemist hebben. Jan van der Meulen mag nu een jaar lang de wisselbeker in bezit houden. Gefeliciteerd, namens de schutjas-commissie. Het nieuwe seizoen begint op vrijdag 7 oktober 28


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: 0516 - 48 13 05

Voorzitter:

J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weversw창l 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

29


Egbert de Boer

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

30


Tips van de tuinman. De Merkebuorren. Ons geduld wordt wel op de proef gesteld. Maar het einde is zo langzamerhand in zicht wat betreft de reconstructie. Nu nog aandacht voor de puntjes op de i. In een vorige “Bân” konden jullie lezen dat er nog negen lantaarnpalen worden bijgeplaatst. Dat is mooi en een wens van ons allen. Alle perken zijn inmiddels beplant door hovenier Mark Veenstra. Het resultaat mag er zeker zijn. Ondanks het veel te koude weer, hopen we natuurlijk dat de beplanting goed zal aanslaan. Daar is echter ook de zorg van de aanwonenden voor nodig. Met elkaar zijn we verantwoordelijk hoe het er uit ziet. Samen moeten we er immers voor zorgen dat de beplanting goed zal aanslaan, de perken goed blijven, enzovoort. Mocht er een “ongelukje” gebeuren, bijv. met een wiel in het perk terechtkomen, wat ons allemaal kan gebeuren, dan graag herstellen. Even aanharken, enzovoort. Mark Veenstra geeft de volgende tips: 1. Het eerste jaar, om de twee weken, de perkjes onkruidvrij houden. Door de opgebrachte grond heb je veel onkruid in het eerste jaar. 2. Tijdig schoonmaken is belangrijk. Als het onkruid zichzelf eenmaal gezaaid heeft, blijf je het hele jaar door veel onkruid houden. 3. Bij droogte is het belangrijk om in het eerste jaar water te geven. Komend najaar zullen de mensen die zich hebben opgeven voor de “snoeiploeg”, totaal 12 personen, worden benaderd om onder leiding van Mark Veenstra, een eerste ronde te maken. Namens de Stuurgroep N381, Wijnjewoude Henk Heslinga.

Projectweek verkeer In de week van 23 t/m 27 mei zal het project ‘Verkeer’ plaats gaan vinden op CBS Votum Nostrum. Er wordt deze week aandacht besteed aan verkeer in het algemeen en ‘Dielde romte’ in het bijzonder. De zgn. Dielde romte wordt ook wel ‘shared space’ genoemd. De onlangs vernieuwde weg door Wijnjewoude bevat van die Dielde romte plaatsen. De kinderen krijgen middels een werkboek en de praktijk hier les over. Ook zal er die week een verkeerskar met allerhande middelen beschikbaar zijn die te gebruiken is voor dit project. We hopen op een leuke en leerzame week. Dielde romte aan de Merkebuorren. 31


Prikbord Koningsmaal 2016 Dank aan iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt! Door de betrokkenheid, tijd en inzet van iedereen die heeft meegewerkt, hebben we een Muzikaal Koningsmaal kunnen organiseren. Het enthousiasme van zoveel dorpsgenoten voor dit feest was overweldigend. Daarvoor dank, de werkgroep

60 jaar getrouwd Blij en dankbaar zijn wij dat onze ouders Job van der Wal & Rinkje van der Wal - Rozema op 18 mei a.s. 60 jaar getrouwd zijn. Op woensdag 18 mei is er van 15.30 17.00 uur gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren. De receptie zal plaatsvinden in De Swingel, Meester Geertswei 4 te Wijnjewoude. Wapke en Gerard Henk en Germa Sietze en Dienet Merkebuorren 44 9241 GG Wijnjewoude

‘WEN geeft je energie!’ 24 mei 20.00 uur in De Swingel: Laat deze kans niet lopen!

Opbrengst Reuma-collecte Tijdens de collecteweek van 21 t/m 26 maart jl. is ten behoeve van het Reumafonds in ons dorp het bedrag van € 934,12 opgehaald. Dit geld wordt o.a. besteed aan lokale en landelijke organisaties van en voor reumapatiënten en voor wetenschappelijk onderzoek. Reuma is een niet altijd zichtbare aandoening, die een grote impact kan hebben op het dagelijkse leven. Zij kan jong (jeugdreuma) en oud treffen. Hartelijk dank namens het Reumafonds aan alle gevers en aan de collectanten. Sietske van der Meulen-Inia

Erger dan een overvolle agenda is een lege agenda.

32


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

Sanne de Ree Diëtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

33


Bedankt Ondanks dat ik een langere periode in het ziekenhuis - en bij Revalidatie Friesland opgenomen ben geweest en ondanks dat ik nu voor langere tijd dagbehandeling volg, ervaar ik betrokkenheid, belangstelling en medeleven van familie, vrienden, buren en kennissen. Ik wil een ieder, ook namens Piet hiervoor hartelijk bedanken.

Stoep-/garageverkoop Zaterdag 7 mei a.s. van 10.00 uur tot 14.00 uur houden we een stoep-/ garageverkoop aan de Merkebuorren in Wijnjewoude ter hoogte van huisnummers 89 tot en met 105 en 68 tot en met 84. Komt allen! Buurtvereniging De Witte Zwaan

Vriendelijke groet Willy de Haan

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Opbrengst van de collecte De directeur van Amnesty Nederland, Eduard Nazarski, schreef onlangs: “Mensenrechten zijn als de kanarie in de kolenmijn: als je tijdig ingrijpt als zij worden geschonden, kun je enorm veel ellende voorkomen. De afspraken die we met elkaar over dat ingrijpen maakten zijn heel concreet: spreek repressieve regimes aan op schendingen; lever geen wapens aan strijdende partijen die daarmee mensenrechten ernstig schenden; bied vluchtelingen bescherming en een toekomstperspectief”. Dit jaar is het prachtige bedrag van € 1.127,09 opgehaald (Bakkeveen: € 492,19; Ureterp: € 376,54; Wijnjewoude: € 20,55; Siegerswoude: € 237,81). Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor deze collecte. Door uw steun kan Amnesty de kanarie in onze kolenmijn in leven houden! Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

34


Pinksterfeest Wijnjewoude heeft dit jaar als thema ‘Gedragen worden’ ‘Open je hart’ was het thema van het Pinksterfeest in 2015. Het was een prachtig Pinksterweekend met diensten die mooi op elkaar aansloten. Helaas sloot Stichting Pinksterfeest Wijnjewoude het seizoen af met een tekort aan bestuursleden en financiën. Een daverend benefietconcert rekende af met het financiële tekort en een week later kwam ook een interim bestuur tot stand die met frisse moed aan de slag is gegaan om het Pinksterfeest voor dit jaar te organiseren. Zo heeft ds. Joost van den Brink van de PKN-kerk Wijnjewoude-Hemrik zich dit seizoen verbonden aan het Pinksterfeest. Als bestuur voelen we ons gedragen door God, juist als het moeilijk is. Er is over ‘gedragen worden’ een overbekend gedicht met de titel “Voetstappen in het zand”. Twee paar voetstappen, vlak naast elkaar, want de dichteres (Margaret Fishback Powers) beschrijft de ervaring dat God aan haar zijde gaat. Behalve juist daar waar het het moeilijkst was, daar staat maar één paar voetstappen. Liefdevol onthult God in het gedicht dat Hij haar daar heeft gedragen. Ik vind het een ontroerend gedicht. Maar gedragen worden is één kant van de medaille. God geeft ons in de schepping grond onder de voeten om daar zelf onze weg op te vinden. Het woord ‘Ga’ komt 572 keer voor in de Bijbel. Het is dus evenzeer voluit bijbels om zelf op weg te gaan, met vallen en opstaan. Voor geen mens is het goed om altijd gedragen te worden, ook niet in het geloof. Geloven is een samenspel tussen God en mensen. Als het nodig is, zal Hij ons dragen. Die belofte staat. Maar op andere momenten worden wij op onze eigen voeten gezet en op weg geroepen. Om verantwoordelijkheid te dragen, om elkaar te helpen dragen en om het evangelie uit te dragen. Vanuit die verantwoordelijkheid is het Pinksterfeest terug gegaan naar de

basis met de traditionele zangdienst op zondagavond en de sprankelende evangelisatiedienst op Pinkstermaandag. Tegelijk geeft dat ruimte aan Unite in Christ om hun Festival 316 op de zaterdag voor Pinksteren te organiseren. Zo ontstaat er een prachtig afwisselend programma in het Pinksterweekend dat goed op elkaar aansluit. Spreker op Pinksterzondag 15 mei is Ruth van Gulik-Renooij. Muzikale invulling wordt verzorgd door het Christelijk Ooststellingswerfs mannenkoor onder leiding van Jacob Hoekstra met Ruth Pos op het orgel. Pinkstermaandag wordt de muziek verzorgd door LEV, spreker is dan Wim Grandia. Tegelijk is er een speciale Kinderdienst met Carla Vis theater Poppenenmeer.nl. Aanvullend is er een broodmaaltijd en een singout met De Bazuin uit Ureterp. Het belooft een prachtig Pinksterfeest te worden! Uiteraard wil het bestuur voorkomen om ook dit jaar met rode cijfers te komen. Uitgangspunt blijft dat het Pinksterfeest voor iedereen gratis toegankelijk is. Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Deze 35


kosten zijn € 15,- per bezoeker. Gelukkig dragen de kerken en sponsoren ook bij aan de nodige inkomsten, maar dat is zeker niet kostendekkend. We hopen dat u hier aan wilt denken voor de collecte. Daarnaast zijn we voortdurend op

zoek naar nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. Draag je het Pinksterfeest een warm hart toe en vind je het leuk om de handen uit de mouwen te steken, meld je dan aan via info@pinksterfeest.org.

Programma 2016 Thema: Gedragen worden Naar aanleiding van het gedicht ‘Voetstappen in het zand’ Zondag 15 mei: 19.00 uur Bidstond 19.30 uur Traditionele zangdienst, Chr. Ooststellingwerfs Mannenkoor met Ruth Pos als organist Spreker is ds. Ruth van Gulik-Renooij Maandag 16 mei: 9.00 uur Bidstond 9.45 uur Kinderoppas 10.00 uur Pinksterdienst Muziek: LEV Spreker is Wim Grandia 10.00 uur Kinderdienst Poppentheater en knutselen met Carla Vis 12.00 uur Gezamenlijke lunch 13.00 uur Sing-out Muziekkorps De Bazuin uit Ureterp Goed doel:

Compassion / Muskathlon in Uganda.

Locatie:

Ald Duerswâld 2-4 in Wijnjewoude.

36


Uitgebreidere informatie kunt u vinden op www.pinksterfeest.org en op facebook. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Ter informatie: de kosten van het evenement bedragen circa € 15,- per bezoeker. Stichting Pinksterfeest Wijnjewoude zoekt nieuwe bestuursleden zodat er ook volgend jaar een prachtig Pinksterfeest georganiseerd kan worden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via info@pinksterfeest.org en 06-11795777.

Willedei: 3 september 2016 Jelle B. komt weer naar Wijnjewoude In de voorbereiding op de Willedei hebben we flinke stappen gezet en het programma hebben we zo goed als afgerond. We zijn blij met dit resultaat en dit gaan we de komende tijd uitgebreid bekend maken via de social media, de website en de Bân. Na het gigantische feest van vorig jaar is het ons gelukt om Jelle B. opnieuw vast te leggen: de hoofdact van de Willedei. Sponsoring en programmaboekje De komende maanden ligt onze focus op de sponsoring en het programmaboekje waarin geadverteerd kan worden. Helaas kunnen we niet zonder deze financiële steun maar in ruil daarvoor zal uw naam te lezen zijn op de posters, de reclameborden en in het programmaboekje. Bent u nu al geïnteresseerd: stuur dan een bericht naar info@willedei.nl. Hebt u belangstelling om uw product/hobby te presenteren op de gezellige markt/braderie meldt u dan aan via braderie@willedei.nl . 3 september 2016: Willedei in Wijnjewoude, het evenement wat je niet mag missen. Het bestuur.

37


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel� Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

38

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Kampioen Westergoo in slotronde té sterk voor Schaakclub Bakkeveen Leeuwarden – Voor de gezamenlijke slotronde van de Friese Schaakbond waren de 160 sterkste schakers van de bond naar Leeuwarden gekomen. Bakkeveen -1, dat zich in de vorige ronde al ‘veilig’ had gespeeld, was, ondanks een tactische opstelling, niet opgewassen tegen Westergoo -1. De Dokkumers toonden zich een waardig kampioen en trokken met 5 ½ - 2 ½ aan het langste eind. Bakkeveen, dat zonder de sterke Milan Heller en Gerrit Meppelink speelde, had de op papier sterkste 4 spelers op de laagste borden geplaatst. De tegenstander was hiervan echter niet onder de indruk en behaalde tegen Bakkeveen’s sterksten toch nog 2½ punt. Dat viel voor Bakkeveen in het totale resultaat niet mee. Een opsteker was zeker het optreden van de eerste vier borden van de club. De overwinning op bord 4 mocht er zijn terwijl aan bord 1 t/m 3 uitstekend strijd werd geleverd. De volledige uitslagen waren: 1. Mark Masmeijer tegen Jaap Weidema 2. Jan Nota tegen Bauke Hoogstra 3. Jos Dölle tegen Menno-Peter van der Meer 4. Hidde Sinia tegen Jelle Bergsma 5. Harm Jan Dijkstra tegen Dirk Müller 6. Taeke Bergsma tegen Jorn Brouwer 7. Eeltsje Boomsma tegen Robin Baines 8. Hessel van der Pal tegen Ben de Vries

1-0 1-0 1-0 0-1 1-0 ½-½ 0-1 1-0

De punten werden gehaald door Jelle Bergsma, Robin Baines (beiden winst) en Jorn Brouwer (remise). Jorn nam met dit goede resultaat afscheid van het eerste team van Bakkeveen. Intern vierde Jorn een week later een nog mooier afscheid. Hij werd clubkampioen! Jorn vervolgt zijn schaakcarrière volgend seizoen in Utrecht. De partijen van de overige Bakkefeansters gingen verloren. Door dit resultaat eindigden de Opsterlanders in de FSB 1e klasse B op een vierde plaats. Dat was één plaats beter dan vorig seizoen. Examens Schaakclub Bakkeveen. De jeugd van schaakclub Bakkeveen heeft woensdag 20 april examen gedaan.

Negen kinderen hebben examen gedaan in stap 1 en twee in stap 2. De examinator van de KNSB, meneer Bergsma uit Franeker, heeft de 39


examens afgenomen om zes uur in onze prachtige schaaklocatie “De Stripe” halfweg Wijnjewoude en Bakkeveen. Het is altijd weer spannend voor de kinderen om examen te doen en de vraag is dan altijd, ben ik ook geslaagd? De examinator kon na afloop meedelen dat alle 11 kandidaten geslaagd waren, een mooi resultaat. Er was zelfs één met de hoogste score, Erik de Boer haalde zelfs een tien, uitmuntend, proficiat Erik. De geslaagden in stap 1 zijn: Tije Sytema, Lennard Brandsma, Sietse Groot, Stijn van Vilsteren, Harold Brouwer, Richard Brouwer, Erik de Boer, Durk Jan de Jong en de enige dame in ons midden, Anna de Jong. De geslaagden in stap 2 zijn: Arjan Klooster en Daan de Jong. Namens de schaakclub Bakkeveen e.o. van harte gefeliciteerd met dit resultaat en hopelijk zien we jullie in het nieuwe seizoen weer terug met de volgende stap. Wij wensen jullie een

fijne zomertijd en tot de tweede week in september. Namens de schaakmeesters Jelle, Mon, en Berend. Zoals Dirk Müller in zijn verslag al memoreerde; werd Jorn Brouwer clubkampioen. Hij versloeg in de laatste wedstrijd Robin Baines die dit seizoen sterk schaakte en lange tijd boven aan stond. Jorn eindigde hierdoor met 33/100ste punt als eerste. Jorn begon 10 jaar geleden als enthousiast jeugdlid op onze club te schaken en bleek een talent te zijn. De laatste jaren was hij voor alle volwassen clubschakers een geduchte tegenstander met als prachtig resultaat zijn clubkampioenschap. We wensen Jorn veel succes met zijn studie in Utrecht en we gaan vast nog meer van hem horen. Derde in de competitie werd Gerrit Meppelink, die Ben de Vries op de laatste schaakavond versloeg en als vierde eindigde. Door: Dirk Müller

Zangdienst in de Hervormde kerk Wijnjewoude Zondagavond 8 mei is er om 19:00 uur een avonddienst in de kerk van Weinterp. Voorganger is Michel van Heijningen. Met muzikale begeleiding van de familie de Jager. Tijdens de dienst zingen we liederen uit o.a. de Bundel van Johannes de Heer. Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk. Iedereen van harte welkom!

40


VAN DER VEEN ONROERENDGOED BV

`T OOST 46 - 8431 LK OOSTERWOLDE Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar.

Huur in prijs verlaagd

Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67

woensdag

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen

www.bloemenkadohuiswilma.nl

41


Dorpsagenda Dorpsagenda Stoep/ garageverkoop Merkebuorren 10.00 tot 14.00 uur

Mei 7 Mei 8 7 9 8 11 9 13 11 15 13 16 15 17 16 21 17 21 21 22 21 24 22 25 24 26 25 27 26 28 27 28 28 28 28 29 28 30 29 30

Zangavond in de hervormde kerk, aanvang 19.00 uur Stoep/ garageverkoop Merkebuorren 10.00 tot 14.00 uur Ledenvergadering DWS Zangavond in de hervormde kerk, aanvang 19.00 uur Klaverjassen Café van der Weij Ledenvergadering DWS Fancy fair CBS Votum Nostrum op schoolplein 12.45 – 14.30 uur Klaverjassen Café van der Weij Pinksterfeest Wijnjewoude Fancy fair CBS Votum Nostrum op schoolplein 12.45 – 14.30 uur Pinksterfeest Wijnjewoude Pinksterfeest Wijnjewoude Kledingactie Longa Pinksterfeest Wijnjewoude Euphonia doet mee aan Gouden Spikerfestival Ureterp Kledingactie Longa Open Atelier Route 11.00 tot 17.00 uur Euphonia doet mee aan Gouden Spikerfestival Ureterp Open Atelier Route 11.00 tot 17.00 uur Open Atelier Route 11.00 tot 17.00 uur Wen-avond om 20.00 uur in de Swingel Open Atelier Route 11.00 tot 17.00 uur Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Wen-avond om 20.00 uur in de Swingel Flessenactie Euphonia Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Flessenactie Euphonia Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Open Atelier Route 11.00 tot 17.00 uur Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Veldvolleybaltoernooi Open Atelier Route 11.00 tot 17.00 uur Open Atelier Route 11.00 tot 17.00 uur Veldvolleybaltoernooi Bijbellezen/ leeskring van 20.15 – 21.30 uur in gebouw de Driehoek Open Atelier Route 11.00 tot 17.00 uur Bijbellezen/ leeskring van 20.15 – 21.30 uur in gebouw de Driehoek

Juni 1 Juni 1 1 1 1 1 1 3 1 4 3 6 4 8 6 10 8 11 10 13 11 15 13 15/18 15 20 15/18 20

Rommelmarkt van 14.00 – 18.00 uur op het evenemententerrein Klaverjassen Café van der Weij Rommelmarkt van 14.00 – 18.00 uur op het evenemententerrein Bosloop ODV Klaverjassen Café van der Weij Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Bosloop ODV Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Bijbellezen/ leeskring van 20.15 – 21.30 uur in gebouw de Driehoek Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Bijbellezen/ leeskring van 20.15 – 21.30 uur in gebouw de Driehoek Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Hynstedei vanaf 12.00 uur Iepenloftspul Opsterlân 20.00 uur Bijbellezen/ leeskring van 20.15 – 21.30 uur in gebouw de Driehoek Hynstedei vanaf 12.00 uur Rommelmarkt van 15.00 – 19.00 uur op het evenemententerrein Bijbellezen/ leeskring van 20.15 – 21.30 uur in gebouw de Driehoek Dorpsfeest Wijnjewoude Rommelmarkt van 15.00 – 19.00 uur op het evenemententerrein Bijbellezen/ leeskring van 20.15 – 21.30 uur in gebouw de Driehoek Dorpsfeest Wijnjewoude Bijbellezen/ leeskring van 20.15 – 21.30 uur in gebouw de Driehoek

Midgetgolf: 18 holes wedstrijdbaan Met verschillende hindernissen Uitdagend spel voor jong en oud Omringd met bankjes Kleine speeltuin

Openluchtzwembad: 25 meter bad Ondiep gedeelte Springkuil met 2 springplanken en onderwater vensters

Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt uit voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje.

42

Mjumsterwei 16 - 9243 SK Bakkeveen - tel. 0516 541493


Kerkdiensten Hervormde Gemeente 5-mei

9.30 uur

Weinterp

8-mei

9.30 uur 19.00 uur

Weinterp Weinterp

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Hemelvaartsdag, Gez. dienst

16-mei 10.00 uur

Ds. J.M. Viergever, Onstwedde Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, koffiedrinken na de dienst Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 1ste Pinksterdag Tentdienst Wim Grandia, 2e Pinksterdag

22-mei 9.30 uur 13.45 uur

Weinterp Weinterp

29-mei 9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Ds. J.A.C. Olie, Genemuiden Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

5-jun

Duurswoude Ds. G. van Zanden, Pesse Duurswoude Ds. A. Elverdink, Eastermar, Fryske tsjinst

15-mei 9.30 uur

9.30 uur 19.00 uur

Ds. C.G. Visser, Rijssen Ds. H. van Wingerden, Bedum

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 8 mei

10.30 uur

Ds. C.J. van den Beukel, Haulerwijk , Vierdienst

15 mei

9.30 uur

16 mei

10.00 uur

22 mei

9.30 uur

Ds. E.A. van Gulik, Drachten

29 mei

9.30 uur

Dhr. E. van Halsema, Kampen

5 juni

9.30 uur

Ds. J. Tiggelaar, Opende Koffiedrinken na de dienst

1e Pinksterdag Ds. E.J. van den Brink Koffiedrinken na de dienst 2e Pinksterdag Tentdienst

43


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250 Spoed: 0516 – 480 808 Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur spreekuur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur spreekuur 16.00 – 17.00 uur:

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur

op afspraak

Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: de assistentes bellen u zodra deze bekend zijn. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve week 52.

De weg die stijgt en de weg die daalt zijn één en dezelfde weg.

44


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


Zonnige actie

In mei 2016 krijgt u 10% korting op het reinigen van zonnepanelen Schone zonnepanelen leveren in ieder geval 3% - 7% meer rendement op (TNO rapport). Ons advies is om in het voorjaar schoon te beginnen. Wij reinigen ook; gevels, dakgoten, ramen en kozijnen.

Pro.aktief services

DE ONTZORGERS UIT HET NOORDEN SPECIALISTISCHE REINIGING FACILITAIRE DIENSTVERLENING

Meester Geertswei 30 9241 GL Wijnjewoude Tel.: 06 - 30 36 44 52 e-mail: info@pro-aktiefservices.nl Website: www.pro-aktiefservices.nl

Profile for Frans Pool

De ban mei 2016  

De ban mei 2016  

Profile for 9241wd
Advertisement