Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e oud nd a a

jaa

20 i Jun

1

5

18

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 1 92


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân" Redactie "de Bân” Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Annie Posthumus, Weinterp Te 40 Nijenhuiswei tel: 48 13 10 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48127 13 91 Durk van der Veen, Merkebuorren Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 Klaske Vries, Russchenreed Klaske de de Vries, Russchenreed 48 tel:48 48 13 05 Lammert Bouma, Petersburg 25 Lammert Bouma, Petersburg 25 tel: 48 14 57 Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

Een praatje bij het tel: 48 13 81 plaatje

tel: 48 13 91 tel: "De 48 13 98 nieuwe brug bij tel: 48 13 05 Wijnjeterpverlaat voor de tel.:open 48 14 57 de ander dicht." één voor tel.: 48 17 27

StichtingDoarpskrante Doarpskrante Bân. IBAN: NLRABO 64nieuws RABO 036982 0651 82. Stichting dede Bân. IBAN: NL64 0369 0651 Musical De op zaterdag Na volgende het succesBân vanverschijnt de musicals Mozes en43juli. jaar later Noömi, waar we met vele De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net dorpsgenoten aan mee hebben gewerkt, willen we na de zomervakantie graag beginnen met het instuderen van de musical Esther. Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtfwe bestand of als een gewoonZet word document dan je in je lettertype er wel even bijenwaar voor Hiervoor hebben weer nodig: arial 11, via email deban@wijnjewoude.net.opgeeft Dit kan en tot voor zaterdag 27 juni 18.00 de muzikanten: welk acteurs/actrices, uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag binnen zijn bij instrument25 je juni bespeelt. Waar, zangers/zangeressen, muzikanten Klaasje der Woude, Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij wanneer, welke regisseur etc.kunnen dat lees voor hetvan combo, mensentevoor het wij helaas niet meer plaatsen. je in de volgende Bân. decor, schmink, kleding, persberichten, Klachten over dewebsite bezorging PR, sponsoring, etc.kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Doet u/ doe jij ook (weer) mee?? Graag willen we weten wie hier aan Voor vragenwerken. en of inlichtingen mee willen Dus geef jeover op! advertenties kunt u terecht bij: Lammert lbouma@online.nl De musicalcommissie: Hans, Joke, Dit kan viaBouma: de maile-mail: bij Joke: Bertha, Janke Nynke en Gea mayo53@home.nl

Hynstedei Komt allen zaterdag 13 juni naar de Hynstedei. Van 12.00 uur tot 17.00 uur kijkgenot van mooie aanspanningen in 18 rubrieken. De strijd zal weer los barsten in de ring. Wie zal het kampioenschap boerenwagen binnen slepen? Wie zullen er naar huis gaan met het schoonste geheel? U bent toch ook aanwezig om uw favoriet aan te moedigen? Een springkussen voor de kinderen. Een snackwagen voor een lekkere versnapering. We hopen er samen met u een leuke middag van te maken. Van harte welkom namens het bestuur!

De weg van later loopt nooit naar het plein van nooit

3


Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal, beschikbaar vanaf 01-01-2015 - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar. Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67 Sanne de Ree DiĂŤtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

Massage Wellness Garden Even tijd voor uzelf. Dat kan bij ons U kunt bij ons terecht voor diverse massages. Kijk voor behandelingen, acties en prijzen op:

www.massagewellnessgarden.jimdo.com Tjalling Harkeswei 104 Wijnjewoude massagewellnessgarden@outlook.com

4


Terugblik dodenherdenking Ruim twintig 80-plus dorpsgenoten waren als eregast, en levende getuige van de oorlog, aanwezig bij de 70ste dodenherdenking. Hun persoonlijke herinneringen en de uiterst zorgzame en respectvolle persoonlijke begeleiding door even zoveel tieners maakten deze herdenking extra waardevol en indrukwekkend. Uit de reacties na afloop bleek dat de ervaarbare verbondenheid tussen jong en oud erg aansprak. Dankzij de belangeloze inzet van taxibedrijf Kort - Van der Wal en de rolstoelen van Lammert de Vries revalidatietechniek konden we onze eregasten alle comfort bieden om deze herdenking mee te maken. We zijn blij dat we ook wethouder Van Dijk in ons midden hadden. Na afloop lieten eregasten en vrijwilligers zich de koffie met oranjegebak van bakker Van der Molen goed smaken. Plaatselijk Belang wil hierbij graag haar dank en waardering uiten naar de vele tientallen mensen die zich op een of andere wijze vrijwillig voor deze extra waardevolle herdenking hebben ingezet. Voor meer foto’s zie www.wijnjewoude.net Inloopmarkt herinrichting Mounleane Op maandag 8 juni a.s. tussen 19:00 en 21:00 houdt aannemer Roelofs een inloopmarkt MFC de Wier te Ureterp. Er zijn medewerkers van zowel de provincie Fryslân als Roelofs aanwezig. Zij kunnen u aan de hand van tekeningen nadere uitleg geven over de werkzaamheden die op 10 augustus beginnen en begin oktober afgerond zijn.

Glasvezel in Wijnjewoude Dit is een oproep aan iedere dorpsgenoot die zakelijk of privé belang hecht aan snel internet. U heeft misschien begrepen dat een glasvezelnetwerk in het buitengebied pas wordt aangelegd als er voldoende belangstelling is in de betreffende regio. Ons dorp wil samen met Hemrik aan de slag om te proberen het glasvezelnetwerk in onze regio uit te rollen. De provincie Fryslân biedt subsidie en begeleiding (via Breedband Friesland) bij lokale initiatieven. Het is van het grootste belang dat zoveel mogelijk mensen zich als geïnteresseerde laten registreren bij friesland.opglas.nl want zonder voldoende animo komt er geen glasvezel in Wijnjewoude. Registratie kost u niets. Het is slechts voor de behoeftepeiling. Reflecterende huisnummers Het gebeurt nogal eens dat hulpdiensten moeite hebben een bepaald adres te vinden in het buitengebied. En ook voor bezorgers is het in het duister lastig het juiste huisnummer te vinden. Vanuit Plaatselijk Belang willen we onze dorpsgenoten daarom ondersteunen bij de aanschaf van een reflecterend huisnummer, dat u op een paal of hek 5


langs de weg kunt monteren. Bij collectieve inkoop scheelt het aanzienlijk op de aanschafprijs. We hopen nog op wat financiële steun van de gemeente. Waarschijnlijk na de zomervakantie krijgt u van ons een aanbod om deel te nemen aan de collectieve inkoop. Hobby delen? Lijkt het u leuk om uw enthousiasme voor een bepaalde hobby of onderwerp te delen met dorpsgenoten? Wie weet hoe je elkaar kunt inspireren en stimuleren. Een voorbeeld van hobby delen is het computercafé, waarbij Arne de Waard en Fokje Meijer het leuk vinden om jou, met hun ervaring, verder te helpen bij het gebruik van je pc, laptop, tablet of smartphone. Zo kan ook jij samen met anderen plezier beleven aan iets wat bij jou past. Je deelt je enthousiasme wat heel aanstekelijk werkt. Gezellig

samen bezig zijn en misschien wat van elkaar opsteken, is dat niet leuk? Heb je een ideetje? Laat het aan PB weten dan kijken we hoe we je kunnen helpen om een plannetje op te tuigen. Muziekkoepel De oude muziekkoepel, die eigendom is van Plaatselijk Belang, is inmiddels gesloopt. De plek van de nieuwe koepel is zichtbaar in de nieuwe bestrating. De windwijzer krijgt van de maker, de heer Gooitzen Donker, een goede poetsbeurt en het draaiwerk wordt opgeknapt. Vervolgens wordt deze weer op de nieuwe koepel geplaatst. De nieuwe koepel heeft dezelfde maatvoering als de oude, maar in plaats van een houten omranding krijgt deze een open hekwerk. Ook zijn we blij met de nieuwe verlichting die ons wordt aangeboden door de gebiedscommissie N381. Al met al mooie ontwikkelingen waar we veel plezier aan hopen te beleven.

Musical nieuws Na het succes van de musicals Mozes en 3 jaar later Noömi, waar we met vele dorpsgenoten aan mee hebben gewerkt, willen we na de zomervakantie graag beginnen met het instuderen van de musical Esther. Hiervoor hebben we weer nodig: acteurs/actrices, zangers/zangeressen, muzikanten voor het combo, mensen voor het decor, schmink, kleding, persberichten, PR, sponsoring, website etc. Graag willen we weten wie hier aan mee willen werken. Dus geef je op! Dit kan via de mail bij Joke: mayo53@home.nl

6

Zet er wel even bij waar je je voor opgeeft en voor de muzikanten: welk instrument je bespeelt. Waar, wanneer, welke regisseur etc. dat lees je in de volgende Bân. Doet u/ doe jij ook (weer) mee?? De musicalcommissie: Hans, Joke, Bertha, Janke Nynke en Gea

Hynstedei


Informatieavond ‘Groene Dorpen’ 11 juni, om 20.00 uur in dorpshuis ´De Swingel’ In samenwerking met Plaatselijk Belang Wijnjewoude wil bureau Stek en Streek uit Assen u graag informeren over het project ‘Groene Dorpen’. Een project gericht op de versterking van de karakteristieke erf- en dorpsbeplanting in Wijnjewoude en Klein Groningen, met en voor de bewoners. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de subsidieregeling Erfbeplanting N381. Het project verloopt langs twee lijnen: 1. Een groep particulieren gaat aan de slag met hun erven en tuinen. Zij dienen een schets / adviesvraag in. Gerard Wezenberg van Stek en Streek komt dan langs voor een gesprek hierover en werkt een beplantingsplan uit. Aanpassingen blijven mogelijk, tot het plan naar uw zin is. Het is de basis voor de bestelling van plantgoed en–materiaal. Op een feestelijke plantdag in de winterperiode 2015 zet deze groep particulieren hun bomen en struiken in de grond. 2. Een werkgroep ‘Groene Dorpen’ werkt beplantingsvoorstellen uit voor de openbare ruimte, binnen en buiten de dorpskom. Iedere bewoner kan ideeën daarvoor inbrengen. De voorstellen worden op een bewonersavond besproken en afgestemd op het beleid van de gemeente en op het provinciale inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381. Voor de uitvoering kunnen we diverse fondsen aanschrijven. We zoeken enthousiaste bewoners voor deze werkgroep. Voor wat betreft de projectlijn met de groep particuliere deelnemers…… Heeft u belangstelling voor beplanting van uw tuin of erf? Pak dan uw kans en kom naar de informatieavond 11 juni! Wat zijn de voorwaarden en kosten? Het gaat om landschappelijke beplanting: erfbomen, hoogstamfruitbomen, hagen en singels. Geen sierplantsoen, vaste planten of bessenstruiken. En dan de

inheemse soorten, die hier van nature goed gedijen en geplant in een stijl die past bij het landschap en de bewoners van deze regio. Op de informatieavond vertelt Gerard Wezenberg u daar meer over. Ook over het zelf planten van de bomen en struiken en de verzorging erna. De subsidieregeling Erfbeplanting geldt voor het plangebied Gebiedsontwikkeling N381. Het dorpsgebied Wijnjewoude en Klein Groningen ligt daar bijna geheel in, tot aan ’t Oude Bosch en natuurgebied Duurswouder Heide. Maar erven in de bebouwde kom Wijnjewoude zijn uitgezonderd. Wij bekijken nog of we voor deze groep een andere subsidieregeling kunnen benutten, want ook erven en tuinen in de kom en dorpsrand kunnen bijdragen aan een karakteristiek beeld. De kosten voor het maken van een plan, van het plantgoed en –materiaal, en van het plantwerk worden voor 50% gesubsidieerd vanuit de regeling Erfbeplanting. De andere helft betaalt u zelf. Maar ‘Groene Dorpen’ kent een collectieve aanpak, die gezelligheid én 7


besparingen op de kosten oplevert. Ook wordt eigen werk in het aanplanten en verzorgen gestimuleerd. Door het rekenen met normbedragen kan dat eigen werk worden gehonoreerd. In dat geval blijft uw bijdrage beperkt tot een bedrag van €100,- tot €150,-. Daarover moeten echter nog afspraken worden gemaakt

met het projectbureau van de N381. Uitgebreide projectinformatie staat binnenkort op de website van Stek en Streek www.stekenstreek.nl, onder Projecten (Groene Dorpen – N381). Aanmelden als particuliere deelnemer of als belangstellende bewoner voor de werkgroep stekenstreek@home.nl

Nieuwe bedrijfswagen voor Installatietechniek De Boer

www.deboerinstallaties.nl

Door de beter wordende economische omstandigheden zijn er weer bedrijven die gaan investeren. Zo ook Hedser de Boer, directeur van Installatietechniek de Boer. Installatietechniek de Boer heeft in samenwerking met Autobedrijf Van der Veen besloten om een nieuwe Peugeot Expert bedrijfswagen aan te schaffen omdat deze aan vervanging toe was. Samen met John v.d. Veen, directeur van Autobedrijf Van der Veen zijn ze op zoek gegaan naar een bedrijfswagen die past binnen hun bedrijf. Autobedrijf Van der Veen is een universeel bedrijf dat werkt volgens de serviceformule van Bosch Car Service,

8

www.vdveenautogroep.nl daarom kunnen zij elke type merk naar uw wensen leveren. Installatietechniek de Boer is in 1988 ontstaan. Kort samengevat is Installatietechniek De Boer een allround installatiebedrijf met een 24uurs servicedienst, zodat wij u op elk vakgebied en 24 uur per dag van dienst kunnen zijn. Sinds 1 juli 2010 heeft hun bedrijf het predicaat ComforTrend Vak installateur gekregen. Beide ondernemers zijn van mening, wat je op het dorp kunt kopen haal je niet van ver. Doordat de lokale ondernemers elkaar op deze manier steunen wordt de economie in de regio gestimuleerd.

Wanneer je niet kunt worden wat je wilt, wordt het tijd te waarderen wat je bent.


Wijnjewoude Energie Neutraal Om vanuit het niets goede plannen te maken voor een energieneutraal Wijnjewoude moet er eerst heel wat doordacht en gesproken worden. Vandaar dat u de afgelopen maanden nog niet heel veel concreets van ons hebt vernomen. Toch zetten we mooie stappen en binnenkort kunt u de eerste daden opmerken. van duurzame energie. Zo hopen we Energie coöperatie WEN in de voor Wijnjewoude beschikbare voorbereiding provinciale middelen zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten. Om als dorpsgenoten gezamenlijk te werken aan een energieneutraal Inspirerend bezoek aan Wijnjewoude is de opzet van een energieneutraal Saerbeck energie coöperatie van vitaal belang. Afgevaardigden van de provincie, De kerngroep is bezig bestaande diverse Friese dorpen en Doarpswurk statuten van andere dorpen zo aan te hebben het Duitse dorp Saerbeck passen dat zij goed aansluiten bij de bezocht. Hoewel de Duitse situatie, Wijnjewouder situatie. Het gaat er om waar duurzame energieopwekking dat de coöperatie echt van en voor het nauwelijks belemmeringen kent, hier dorp is en dat niet een bestuur maar niet zomaar toepasbaar is, zijn de de leden zelf sturing geven aan het bezoekers toch zeer geïnspireerd naar beleid en de activiteiten. We denken hun basis teruggekeerd. ook na over een digitale coöperatie, compleet met digitale werkgroepen en Pilot Doarpswurk digitale ledenvergaderingen. Hier is Deze provinciale organisatie wel een specifiek website ontwerp voor ondersteunt dorpen bij diverse nodig. Wie hier ideeën over heeft en ontwikkelingen. Voor wat betreft hier aan wil bijdragen kan zich melden energiebeleid wil zij voor drie Friese bij Pieter de Kroon, 06-12996778. dorpen een projectplan met business case ontwikkelen. Wijnjewoude is Ondertussen worden voorbereidingen gevraagd als pilotdorp. Een uitdaging getroffen voor een inventarisatie van die we ook nu weer graag aan gaan. individuele wensen ten aanzien van besparingsmaatregelen en opwekking

Weetje van de maand Kerken Voetbalvereniging ODV is super enthousiast met energiebesparing bezig. Zij gaan hun maandelijkse verbruik bijhouden en nemen diverse maatregelen (zoals led-veldverlichting) die het energieverbruik aanzienlijk zullen verlagen. Een prachtig voorbeeld voor andere (sport)verenigingen.

9


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

10

www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.


Info kerken

Kerk Duurswoude Zoals u waarschijnlijk wel heeft gezien was de kerk de afgelopen weken “ingepakt”. Er is groot onderhoud aan de kerk gepleegd. Als de planning goed is verlopen kan hij nu weer worden gebruikt. een paar jaar geleden helemaal Kerk Weinterp. ontdaan van de verf. Dit was beter voor het hout. Nu blijkt bij een grote controle Ook aan de kerk van Weinterp wordt dat de ophanging van de klokken niet groot onderhoud gepleegd. Als de meer goed is. Een en planning klopt wordt er op 1 juni mee begonnen. Was het bij Duurswoude “gewoon” onderhoud, bij Weinterp ander houdt in dat de klokken en vindt, naast groot onderhoud, ook een ophanging uit de klokkenstoel worden “asbestsanering plaats. Voor het gehaald. Dit zal geschieden gelijk met laatste even uw aandacht. Zolang ze het groot onderhoud van de kerk. U hier mee bezig zijn (volgens de zult begrijpen dat één en ander een planning wordt er 8 juni mee duur grapje is. Mochten er dan ook nog begonnen) is het niet toegestaan om dorpsgenoten zijn die een financiële in en rondom de kerk te komen. We bijdrage aan het herstel van de hopen dat alles in augustus weer klaar klokkenstoel willen geven dan zijn wij u is. daarvoor erg dankbaar. U mag uw gift Klokkenstoel overmaken op: NL23 RABO0373702035, t.n.v. In de jaren tachtig van de vorige eeuw Hervormde Gemeente Wijnjewoude. is de gehele klokkenstoel Graag vermelden: klokkenstoel. gerestaureerd. De ouderen onder ons weten dat vast nog wel. In de loop der Ons is wel eens gevraagd hoe het nu jaren zijn er diverse grote precies met het beheer van de kerken onderhoudsprojecten geweest. Zo zijn e.d. zit. Hierbij een korte uitleg: de steunen e.d. weer helemaal opgeknapt. Ook is de klokkenstoel De kerk te Duurswoude met het daarbij behorende pastorie huisje en de klokkenstoel te Weinterp zijn eigendom van de Hervormde Gemeente Wijnjewoude. De kerk in Weinterp en de begraafplaatsen rondom de kerken in Weinterp en Duurswoude zijn in eigendom bij Hervormde stichting begraafplaatsen Wijnjewoude.

11


Swingelnieuws De maandelijkse bijdrage van MFC De Swingel bestaat deze keer uit de jaarlijkse jaarverslagen, zoals die ook zijn besproken op het groot gebruikersoverleg van 12 mei jl. Het gaat om de verslagen van de penningmeester, Jack Jongsma en de secretaris, ondergetekende. Graag verder nog aandacht voor het Summer Event, dat wordt georganiseerd op 13 juni a.s. tussen 16.00 en 20.00 uur. De terrasplannen vorderen gestaag, binnenkort zichtbare resultaten! Goos Bus Secretaris MFC De Swingel Bij dezen presenteren wij u de jaarverslagen 2014 van de penningmeester en de secretaris van het bestuur van het Multifunctioneel Centrum De Swingel. Samen met de begroting, ligt de volledige rekening ter inzage bij de penningmeester; telefoon 0516480611. Zoals gebruikelijk zullen de resultaten van 2014 in juni worden gepubliceerd in de B창n. We kijken terug op een goed jaar, het bestuur werd compleet, de samenwerking met de gemeente en Plaatselijk Belang is verder versterkt. Er zijn initiatieven genomen die de positie van de Swingel naar verwachting zullen versterken. Omdat er veel zaken te behartigen waren is de vergaderfrequentie vergroot. Het bestuur heeft maandelijks regulier vergaderd, ook zijn er extra vergaderingen geweest met maar een onderwerp, zoals besprekingen met Doarpswurk. Hiervan is het doel om de gang van zaken in het bestuur te stroomlijnen. Het jaarlijkse groot gebruikersoverleg heeft plaatsgevonden in mei 2014. De leden van het bestuur waren in 2014: Regina Ridder; voorzitter, opgevolgd door Pieter de Kroon in mei 2014. Jack Jongsma; penningmeester, 12

Goos Bus, secretaris, Poppe de Haan, vicevoorzitter, Siebo Groenewold, bestuurslid. Ook dit jaar heeft Theo van Linde alle vergaderingen bijgewoond als vertegenwoordiger van Plaatselijk Belang. Theo heeft hiernaast ook dit jaar veel werk verricht op het gebied van onderhoud aan de Swingel. Ook nu een aantal keren bijgestaan door vrijwilligers van wie hij ook de contactpersoon is. We kunnen nu stellen dat het bestuur op sterkte is. We hebben dit jaar dan ook ruimte gehad om nieuwe initiatieven te ontplooien. Op korte termijn zoeken we een nieuwe penningmeester, de zittingstermijn van Jack Jongsma loopt ten einde. De samenwerking met de gemeente is verstevigd. Dit leidt ertoe dat de gemeente kosten voor onderhoud aan het gebouw voor haar rekening heeft genomen. In 2014 werd o.a. de vloer van de gymzaal vernieuwd. De beheerders, Eric en Trientsje van der Wal hebben ook in 2014 weer veel uren gemaakt en veel bereikt. Ook hier is tevredenheid op zijn plaats! Carolina de Lange zorgde er ook in 2014 voor dat de Swingel netjes en schoon blijft.


aanschaf aanschaf aanschaf aanschaf aanschaf

2007 2008 2011 2013 2014

4.281 108.677

5.275 2.733

2.340 524 6.803 5.077 934

75.480 5.230

2014 €

Omzetbelasting

Voorontvangen bedragen Overige schulden

Crediteuren

2013 € 16.259 3.008 6.301 1.519 4.641 6.713 3.030 940 2.112 848 45.371

60.470

2014 € 18.021 3.254 7.370 655 5.345 1.555 4.827 1.814 17.629

Het negatieve resultaat van het boekjaar is ten laste van het vermogen gebracht.

Energiekosten Publiekrechtelijke heffingen Overige huisvestingskosten Bureau- en organisatiekosten Verzekeringen Onderhoudskosten Interest Overige bedrijfskosten Afschrijvingen Positief resultaat

Lasten

Eigen vermogen:

12.208 60.470

1.113

47.149

2014 €

766 108.677

491

665

36.000

4.106

2014 € 66.974

De erfpacht is gevestigd voor 25 jaar en eindigt 31 december 2024. In 2024 zal er overleg zijn over een eventuele verlenging van de erfpachtsperiode.

45.371

840

44.531

2013 €

766 126.909

4000 414

2.565

35.266

-

Onderhoudsfonds gebouw Lening o/g lang

5.405

2013 € 79.182

Eigen vermogen Onderhouds/vervangingsfonds sportmateriaal

Passiva

Resultatenrekening 2014

3.308 4.500 739 126.909

4.904 82

3.119 697 7.811 6.384 -

89.500 5.500

2013 €

De Swingel

Gebouw:

Opmerkingen/toelichtingen

Negatief resultaat

Overige opbrengsten

Verhuur reclameborden

Verhuur zalen, taveerne en sportzaal

Baten

Liquide middelen Rabobank rek-crt Rabobank spaarrekening Friesland Bank rek-crt

Debiteuren Overige vorderingen

Inventaris, Inventaris, Inventaris, Inventaris, Inventaris,

Pachtersinvesteringen (minus afschrijvingen) Gebouw, aanschaf 2000-2001 Toestelberginguitbreiding 2008

Activa

Balans 31 december 2014

Stichting Dorpshuis Wijnjewoude

Jaaroverzicht de Swingel

13


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

14

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Ut de skoalle klapt De laatste maand van schooljaar 2014 - 2015 is van start gegaan. Dit betekent veel afsluitende momenten als afscheid, terugkijken op en evalueren van activiteiten en bezigheden. Dus ook voor ons goed om eens terug te kijken naar ‘út de skoalle klapt’ van dit schooljaar. Maar eerst de aanstaande onderdelen van juni. Druk waren en zijn we bezig met de afronding van eventuele invoering van het continurooster. De laatste conclusies en afspraken worden op dit moment hierover gemaakt. Via de scholen zal dit verder gecommuniceerd worden. Mooi is dat It Twaspan en Votum Nostrum hierin actief samen optrekken en in gesprek zijn. De kinderen van de bovenbouwgroepen van beide scholen zullen binnenkort mee doen aan de atletiekonderdelen die door Opsterland aangeboden worden. Het is professioneel opgezet en een goed alternatief voor een sportdag. Op cultureel vlak is er een geweldig aanbod gekomen voor een bezoek van groep 8 aan het zgn. Lauswoltconcert. Dit openluchtconcert wordt uiteraard gehouden op landgoed Lauswolt. Dresscode is zwart/wit. Aan dit concert zal medewerking verleend worden door het Frysk Jeugdorkest en een mystery player. Dan komt onze gezamenlijke actie voor ‘Stichting Ahero Friends’ in Kenya wel heel erg dichtbij. Op beide scholen zullen we van dinsdag 7 juni tot en met 12 juni geld gaan inzamelen (www.aherofriends.nl)

In de Bân van april is hier uitgebreid over geschreven. Mevrouw Witlox uit Wijnjewoude zal presentaties geven aan de samenstelling van bovenmidden- en onderbouw van beide scholen. Het kan zijn dat er kinderen langs komen voor lege plastic flessen of voor de verkoop van zelf getekende kaarten. We hopen op uw gulle hand. Als afsluiting van deze schoolperiode dan de terugkijk naar ‘út de skoalle klapt’. Zo werd er natuurlijk vooral geschreven over de gezamenlijke activiteiten van de scholen, en dit zijn er al heel wat. Vooral in cultuur, sport en goede doelen, maar ook in projecten als de kinderboekenweek. Mooi ook dat er het afgelopen jaar schaakles werd aangeboden door de Schaakclub Bakkeveen. We hopen dat dit het komende schooljaar weer opgezet kan worden. Fijn om te bemerken dat beide scholen hierin elkaar op een positieve manier weten te vinden en te binden. Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum

Beter een verre buur dan een kleine tuin.

15


Margot Witlox - Nigten heeft obs it Twaspan voorgedragen voor de vierkante meter tuin, die door Groei & Bloei, VHG, IVN en Vivara aangeboden wordt ter gelegenheid van de Nationale Tuinweek. En it Twaspan heeft dit gewonnen! Super!! In Nederland zijn 18 basisscholen die aan dit project mee doen, waarvan twee basisscholen in Friesland. Tijdens de Nationale Tuinweek van Groei & Bloei wordt de aftrap voor dit project georganiseerd. Op vrijdag 19 juni zal Djoeke Postma de kick off verzorgen. Zij komt op school vertellen over het project van de vierkante meter tuin en ze deelt zakjes met zaad uit aan de leerlingen. Daarna gaan we met elkaar naar buiten om de vierkante meter tuin een plek te geven. En we maken deze vierkante meter zichtbaar. Een aantal leerlingen uit verschillende groepen

spuiten het sjabloon van de Nationale Tuinweek op de tegels. De daadwerkelijke aanleg van de tuin wordt in september 2015 uitgevoerd. En daarna dragen we uiteraard met elkaar de zorg voor it Twaspan tuintje. Wij zijn super blij dat it Twaspan dit project heeft gewonnen. Het thema draagt positief bij aan het bewust maken van kinderen over alles wat groeit en bloeit op onze wereld. En langs deze weg willen we Margot Witlox bedanken voor het feit dat zij it Twaspan heeft voorgedragen. Met vriendelijke groet van de leerlingen en team van obs it Twaspan

Kunst en vrijheid op cbs ‘Votum Nostrum’ 70 jaar bevrijding! In de maanden april en mei hebben de kinderen van basisschool ‘Votum Nostrum’ gewerkt over het thema kunst en vrijheid. Het project begon met een kunstendag door docenten van Ateliers Majeur. In de onderbouw hebben de kinderen gewerkt over vrijheid in kunst, over vrij zijn in kunstuitingen. De kinderen van groep 1-2 hebben een groot wandkleed gemaakt waarin ze letterlijk en figuurlijk handen en voeten hebben gegeven aan vrijheid. Daarnaast hebben ze met restjes hout doolhoven gemaakt. In groep 3 is gewerkt rondom de vraag ‘Mag je doen wat je wilt?’ –Wat mag je allemaal? Wat moet? Wat wil je graag en mag dat wel? en waarom wel/waarom niet? In de middenbouw zijn de kinderen naar het gevangenismuseum in Veenhuizen geweest. In groep 6-7 werd met de begrippen statisch en dynamisch toegewerkt naar volledige vrijheid in kunst, naar beweging en ritme vertalen in verf. Hieronder een kort verslag van Feike Boonstra. De les van meester Martin We maakten drie kunstwerken. De eerste was statisch (dat betekent rustig). Het tweede was dynamisch (dat betekent druk). Het derde was ook dynamisch. Het

16

eerste kunstwerk mocht je alleen met horizontale en verticale lijnen tekenen met houtskool. Het tweede kunstwerk moest je op muziek (de wals) tekenen met wasco. De derde moest je verven, maar je mocht


niet met de kwast op het papier komen en we gingen ook mengen. Er kwamen dikke klodders op het papier, maar ook dunne. Je kwam zelf ook onder de verf te zitten. Daarom deed bijna iedereen zijn T-shirt uit zodat het op je hemd kwam. Dat was erg slim.

In de bovenbouw lag het accent naast kunst ook op vrijheid en dan met name op 70 jaar bevrijding. Er is een bezoek gebracht aan de expositie ‘Herinner de Vrijheid’ in museum Opsterlân in Gorredijk. De kinderen hebben in deze tentoonstelling, “gewapend” met een tablet, kennisgemaakt met het joodse meisje Esther Colthof… met verhalen foto’s en voorwerpen werd verteld hoe het was in oorlogstijd, bij de bevrijding en de jaren daarna in onze gemeente. Eén van de opdrachten was het schrijven en versturen van een e-mail nadat je was opgepakt… -----Oorspronkelijk bericht----Van: Votum Nostrum Verzonden: vrijdag 17 april 2015 10:27 Aan: MuseumOpsterlan Administratie Onderwerp: Esther Colthof Bericht: Ik zit nu in een trein naar Westerbork, ik zie allemaal huilende mensen. Jullie maken je nu zeker zorgen. Maar met mij gaat het nu nog wel goed. Ik mis jullie heel erg, jullie missen mij vast ook. Ik hoop dat ik veilig terug kom, ik mis jullie. Groetjes jullie dochter Bericht: Hallo, ik zit in kamp Westerbork en ik ga weg maar weet niet waar heen, ik hoop naar huis, zodat ik jullie weer snel kan zien! liefs Bamk (Kate Pool, Marit de Vries, Anje Altena en Berber Akker) Bericht: Hoi, Ik ben opgepakt door de Duitsers.

Ik zit nu in de trein. Weet niet waar ik heen ga. Ik kom zo snel mogelijk weer terug. Groeten Bericht: Help ons we worden opgepakt. Bericht: Ik kom jullie vertellen dat ik vanuit kamp Westerbork naar een plaats zal vervoerd worden naar ergens? Dat ik niet weet. (Tineke Kamminga, Janneke vd Meulen en Lucie Veenstra). Daarnaast hebben de kinderen een boek geschreven over de Tweede Wereldoorlog met hoofdstukken over 10 mei 1940, Kristalnacht, Settela Steinbach, Anne Frank, Auschwitz, Dday en de bevrijding. Baukje Koolhaas heeft in het kerkje van Duerswâld het aangrijpende waargebeurde verhaal ‘Voor de vrijheid…’ verteld… over de opa van Marieke die in de oorlog heeft gestreden voor vrijheid, maar één gebeurtenis uit die tijd kan hij niet vergeten… (gebaseerd op de documentaire Nooit meer laf over Gerrit Gunnink… Gerrit deed in de Tweede Wereldoorlog alles waar de meeste Nederlanders te bang voor waren. Hij geldt als een echte verzetsheld, maar hij voelt zichzelf een lafaard). Enkele reacties van de kinderen na afloop: Ik vond het leuk omdat er iemand was met een gitaar (Stefan vd Werff). Ik vond het mooi met die spullen. En met die gitaar was het vooral heel mooi (Lisa Klimp). Indrukwekkend verhaal. Ik kon bijna niet voorstellen dat het echt is gebeurd (Marten Pool). Ik vond het een mooie voorstelling en die gitaarspeler speelde ook heel mooi (Esther vd Wal). 17


de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

18

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: info@schildersbedrijfwelfing.nl Website: www.schildersbedrijfwelfing.nl


Ik wou nog wel een verhaal over de oorlog erachter aan (Rixt Postma).

Voor foto’s kunt u kijken op onze website www.votumnostrum.nl

Tot slot hebben de kinderen van groep 7-8 geassisteerd bij de dodenherdenking bij het monument op de begraafplaats Weinterp.

Team cbs ‘Votum Nostrum’ Wijnjewoude

Dorpsfeest 2015 Nog 1 ½ week en dan gaat Dorpsfeest 2015 los. Onderstaand in het kort nog even het programma. Voor meer informatie verwijzen wij naar het programmaboekje dat binnenkort bij u in de bus ligt. Woensdag 17 juni 16.00 – 20.00 uur: Rommelmarkt van de VVV. 20.00 uur: Fryske avond met GeDoBr. Let op : Entree is vrij !! Tijdens de voorstelling is de bar gesloten. Donderdag 18 juni 10.00 uur: Scholen In samenwerking met de scholen, zal er voor alle groepen inclusief de peuters het theaterstuk Fretz op de bühne staan. De kinderen zullen actief betrokken worden in het theater. Ouders etc. zijn uiteraard van harte welkom om te komen kijken. Na afloop wordt er met de kinderen broodjes knakworst gegeten. 19.00 uur: Buurten survivalrun. Dit jaar is er een nieuwe prijs in plaats van “it Hynder”. De teams moeten uit 6 personen bestaan waarvan minimaal 2 vrouwen. Het belooft een spectaculaire en gezellige avond te worden. Draag tijdens de survivalrun kleding die nat en vies mag worden. Alle teams moeten om 19.00 uur aanwezig zijn. De start geschiedt middels loting. Reden hiervoor is dat teams geen

voordeel kunnen hebben om obstakels e.d. te bekijken. Hierdoor kan het zo zijn dat jullie om 19.00 uur aanwezig zijn maar pas later starten. Hiervoor graag jullie begrip. Na afloop is er gelegenheid om te douchen. Het is niet toegestaan tijdens de run om telefoon, pen en papier bij jullie te hebben!!! Inschrijfgeld € 10,- per team. Na afloop live muziek met: De Troubabroers Vrijdag 19 juni 10.00 uur: Bingo voor jong en oud met muzikale omlijsting van de trekzakvereniging. De entree is €5,inclusief een kopje koffie/thee met cake. 17.00 uur: Mini playbackshow. 20.00 uur: Playbackshow Vorig jaar was het wederom een daverend succes. Fantastische acts werden er opgevoerd. Wie durft de concurrentie aan te gaan? Geef je op via ons mailadres. Dit jaar is er geen thema dus leef je uit! Na afloop zal DJ Appie de Jong ervoor zorgen dat de voetjes van de vloer gaan. De entree is € 5,-. 19


ONS EMAIL ADRES SDWW@LIVE.NL. Zonder opgaaf geen activiteit en zonder activiteit Zaterdag 20 juni Wij zien de opgaven voor de aterdag 20 juni Wij zien deGEEN opgaven voor de spetterend dorpsfeest. verschillende onderdelen graag zo 13.00 uur: Beachvolleybal. De teams verschillende onderdelen graag zo 3.00 uur: Beachvolleybal. De teams spoedig mogelijk tegemoet! moeten bestaan uit twee mannen en spoedig mogelijk tegemoet! moeten bestaan uit twee mannen en twee vrouwen en er mogen maximaal wee vrouwen en er mogen maximaal Dan nog even dit: 2 competitie spelers in een team. Dan nog even dit: competitie spelers in een team. Om problemen en boetes te Kosten per team zijn € 10,-. Om problemen en boetes te osten per team zijn € 10,-. voorkomen geldt ook voor ons feest Als afsluiter vanNieuws het dorpsfeest zal om het Computercafe: geldt ook voor ons feest ls afsluiter van het dorpsfeest zal om vanvoorkomen het volgende: 21.30 uur de tent open gaan voor de het volgende: 1.30 uur de tent open gaan voor de Roken in de tent is niet toegestaan. slotavond met de band Boulevard! We hebben juni een zomerstop. Roken in de tent is niet toegestaan. otavond met de bandvanaf Boulevard! Entree is € 10,-. 8 september om 13.30 ntree is €Dinsdagmiddag 10,-. Er mag alleen buiten de tent Aangezien er per 1 mei geen kunt1 u weer terecht in de bovenzaal Er mag alleen buiten de tent angezienuur er per mei geen worden gerookt en pinautomaat meer is in Wijnjewoude, vanmeer De Swingel. worden gerookt en inautomaat is in Wijnjewoude, zorgen wij ervoor dat muntjes met de een ontspannen met koffie/thee, orgen wij In ervoor dat muntjes sfeer met de pin betaald kunnen worden. Minimale u dan weer terecht voor al uw in betaaldkunt kunnen worden. Minimale pinbedrag is: € 20,-. Dit vanwege de dievanwege u tegenkomt inbedrag problemen is: € 20,-. Dit de bij het computergebruik. hoge transactiekosten die er aan U kunt bij ons oge transactiekosten diegebruik er aanmaken van de vaste computers of WiFi voor uw eigen verbonden zijn. erbondenlaptop/tablet. zijn. Voor survival, beachvolleybal en oor survival, beachvolleybal en playbackshows geld: GEEF U OP VIA Graaggeld: tot ziens! laybackshows GEEF U OP VIA ONS EMAIL ADRES Namens het Computercafe, ONS EMAIL ADRES SDWW@LIVE.NL. Zonder opgaafGroetjes, Groetjes, Arne en Fokje. DWW@LIVE.NL. Zonder opgaaf Stichting dorpsfeest Wijnjewoude geen activiteit en zonder activiteit Stichting dorpsfeest Wijnjewoude een activiteit en zonder activiteit GEEN spetterend dorpsfeest. GEEN spetterend dorpsfeest.

Nationale Tuinweek

Groei & Bloei organiseert van 13 tot en met 20 juni voor de tweede keer de Nationale Tuinweek met als doel een nieuw evenwicht tussen mens, technologie en de aarde te bewerkstelligen. U zult het ook vast gezien hebben in uw omgeving. Steeds meer tuinen zijn veranderd van een oase aan planten, bloemen en struiken naar een strak plein met tegels of grint. Bij een fikse hoosbui kan het regenwater niet weg. De groene longen zijn verdwenen, onkruid wordt bestreden met de meest bij- en vlinder onvriendelijke middelen. Om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen worden door heel Nederland allerlei acties georganiseerd, o.a. tegel eruit en plant erin. Voor de activiteiten in Wijnjewoude en omgeving, kijk op drachten.groei.nl en doe er vooral uw voordeel mee. Alleen met elkaar kunnen we ons dorp omtoveren tot het groenste dorp van de gemeente. Margot Witlox-Nigten, voorzitter Groei & Bloei afd. Drachten e.o. 20

Groetjes Stichting


Rommelmarkten: 3 juni van 14.00 – 18.00 uur 17 juni van 16.00 – 20.00 uur (avond rommelmarkt) (feestweek) 1 juli van 14.00 – 18.00 uur 15 juli van 17.00 – 21.00 uur (avond rommelmarkt) De rommelmarkten worden gehouden op het evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei. De rommelmarkten van 1 april en 6 mei zijn in het water gevallen. Enkele dappere standhouders kwamen opdagen maar het merendeel liet verstek gaan. We hopen dat de rommelmarkten van juni en juli dit weer goed maken en dat het zonnetje volop schijnt zodat het een gezellig gebeuren wordt. Voor het nuttigen van een drankje kunt u terecht in de kantine van ODV. Avondfietsvierdaagse De avondfietsvierdaagse is op 7 juli, 8 juli, 9 juli en 10 juli (dinsdag t/m vrijdag). De inschrijving en start zijn tussen 18.30 uur en 20.00 uur bij restaurant de Stripe in Wijnjewoude. De afstanden liggen rond de 30 km.

Er worden weer vier prachtige routes uitgezet. Geniet van deze fietsvierdaagse en van een gezellige nazit op het terras bij restaurant de Stripe. Ringsteken Het traditionele ringsteken, gepland op zaterdag 1 augustus 2015, komt TE VERVALLEN. Voor het verkrijgen van een vergunning voor het ringsteken zijn door de gemeente extra regels opgelegd in het kader van veiligheid voor het publiek. Het bestuur heeft besloten dit evenement te laten vervallen.

Stel niets uit tot morgen wat ook tot overmorgen kan worden uitgesteld.

21


Kerk bezichtigen

Dit jaar is het voor de 27e keer, dat de deuren van de Hervormde kerk in Wijnjewoude en dan met name de kerk van Duurswoude aan het Breeberchspaed 1 in de zomermaanden op de onderstaande zaterdagmiddagen open zijn. In 1988 is hier al mee begonnen. 11 juli, 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus, 15 augustus, 22 augustus, 29 augustus Ook kan de kerk op 12 september worden bezichtigd, want dan is het monumentendag. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen in deze mooie oude kerk waar nog vele kerkdiensten in worden gehouden. Op de toren van de kerk staat een paard en op het koor een haan. Het kerkje van Duurswoude dateert uit omstreeks 1250 en is daarmee de oudste kerk van Opsterland. De oorspronkelijke bouwstijl is Romaans. De spitsboogvensters laten ook gotische invloeden zien.

22

Bijzonder zijn de twee ‘Noormannenpoortjes’. De mannen gingen door de poort in de zuidmuur (1,30 meter hoog). Er is een vrouwenpoort in de muur aan de noordkant (1 meter hoog). Binnen zaten mannen en vrouwen gescheiden. De mannen zaten aan de warmere zuidkant van de kerk Enkele gemeenteleden zijn deze middagen aanwezig en geven tekst en uitleg. Er zijn ook folders. Soms wordt het Schnitger orgel bespeeld. Voor de bezoekers staat koffie of thee klaar. De kerk is open van: 13.30 uur tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom.


Jeu de boule club “De Wynjeboules” In 2014 kreeg Wijnjewoude een jeu de boule baan en al snel groeide het aantal spelers tot tien personen. Nog niet veel natuurlijk, maar als iedereen aanwezig was moest er in het gras naast de baan gespeeld worden. Dit was niet ideaal en de wens was dan ook om de baan groter te maken. Deze kans kregen we dit jaar met NL Doet. Theo van Linde van Plaatselijk Belang zorgde voor voldoende bemensing en kraanmachinist De Boer maakte de baan groter door veel zwarte grond te verwijderen. Met kruiwagens werd er weer wit zand ingebracht. Een heel karwei! Door de vrouwen van onze club werd voor een natje en droogje gezorgd. Het zand moest hierna beklinken. Een paar weken later werd de tegelrand geplaatst. Nog weer later werd de klus afgemaakt: nog zand bijgebracht, ander stevig zand hier bovenop en als

Medibelconsulting persoonlijke begeleiding en ondersteuning

Voor de ouderen om zelfstandig thuis te blijven wonen, met een beetje extra gezelligheid. Wilt u wandelen, of hulp voor een bezoek aan het ziekenhuis? Kijk voor meer mogelijkheden op mijn website. Of bel. T. 0516 471147 of M. 06-15095597 E. medibelconsulting@gmail.com W. medibelconsulting.nl Bûtewei 59, Wijnjewoude

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

laatste de grindlaag. De baan is nu veel groter en ligt er prima bij. Wij willen dan ook iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van deze mooie baan. Als u ook zin heeft om balletjes te gooien: Wij spelen op maandagmiddag om 14.00 uur en op donderdagmorgen om 10.00 uur. Voor informatie kunt u terecht bij: Anneke Oosterhof, tel. 0516-481714 Geert Cazemier, tel. 0516-427503

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

23


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 24


Roefeldag 2015 Roefeldag komt van het Belgische woord 'roefelen', wat 'snuffelen' of 'ontdekken' betekent. Op deze dag kunnen kinderen een kijkje nemen in de wereld van volwassenen. Een mooie gelegenheid om organisaties en bedrijven in hun buurt te leren kennen, en te beleven wat volwassenen daar nou zoal de hele dag doen. De Roefeldag 2015 was op 27 mei weer een groot succes, dankzij alle deelnemende bedrijven en vrijwilligers. Tweeëndertig kinderen uit groep 8 (11/12 jaar) van de beide basisscholen bezochten veertien bedrijven en organisaties in en rond Wijnjewoude. Het was ook dit jaar weer een boeiende en leerzame dag voor de kinderen die bij de bedrijven mee mochten helpen, of daar andere nieuwe ervaringen op konden doen. Het Roefelcomité bedankt onderstaande bedrijven en organisaties voor hun deelname: Reparatiebedrijf Klein Groningen. Boerderij Fam. Meestringa. De Bôge, basisschool in De Hemrik. Hans Meinsma fietsen. Postma Groente en Fruit. Hotel-Restaurant De Stripe. Meditatiecentrum Kirtan. Kapsalon It Leantsje. Jannie 4 nails and more. Regiopolitie Fryslân. Bakkerij van der Molen. Supermarkt Spar. Schoonheidssalon Anja. Bloemenenkadohuis Wilma. En natuurlijk bedanken we ook Frederika, Ilona, Tjitske, Marijke, Hennie, Alies en Ilse. Zij waren verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen naar en van de bedrijven. René Seefat maakte weer prachtige foto´s die te bekijken zijn op www.wijnjewoude.net. Graag tot de volgende Roefeldag. Joke Jakobs en Lydia Huisman.

Nieuws van het Computercafe: We hebben vanaf juni een zomerstop. Dinsdagmiddag 8 september om 13.30 uur kunt u weer terecht in de bovenzaal van De Swingel. In een ontspannen sfeer met koffie/thee, kunt u dan weer terecht voor al uw problemen die u tegenkomt bij het computergebruik. U kunt bij ons gebruik maken van de vaste computers of WiFi voor uw eigen laptop/tablet. Graag tot ziens! Namens het Computercafe, Arne en Fokje. 25

Nationale Tuinweek


Landelijke groepsexpositie ‘De Sloot’ in Museum Opsterlân Nederland is doortrokken met sloten en slootjes. Ze zijn onmisbaar voor onze waterhuishouding en bepalen voor een groot deel het Nederlandse landschap. Groot, klein, krom, lang, recht, diep en een enkele keer droog. Dertig kunstenaars uit het hele land hebben zich laten inspireren door “de sloot” en tonen tijdens de zomermaanden hun, vaak verrassende visie op dit oer-Hollandse onderwerp. Op het doek geschilderd, in beeld gehouwen, in brons gegoten, in keramiek gebakken en altijd in beeld gevangen. Museum Opsterlân organiseert de expositie in samenwerking met Propodia en BOK. Elk kunstwerk verwijst naar een sloot, speelt er op in, of laat het simpelweg zien. Van hyperabstract tot felrealistisch. De groepsexpositie duurt van 5 juni tot en met 30 augustus 2015 en alle kunstwerken zijn te koop. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 11.00 – 17.00 uur zaterdag en zondag: 13.00 – 17.00 uur

26

Museum Opsterlân Hoofdstraat 59 8401 BW Gorredijk


Antimilitarist, omgekomen door eigen ‘vuur’. Wijnjeterp, 23.08.1924 Klaas Blaauw, zoon van Jacobus Blaauw en Aaltje Grutter werd geboren op 16 november 1901 te Wijnjeterp. Zowel grootvader Klaas als vader Jacobus Blaauw, geboren te Hemrik, waren werkzaam geweest als baggelaar in de veenderijen in de Gemeente Opsterland. Niet bepaald een beroep waar veel geld mee was te verdienen door de arbeiders en bovendien een hard en zwaar beroep. Tegenwoordig romantiseren we dit, maar in die tijd was er niet veel romantiek te vinden in die werkzaamheden. In die tijd, vlak na de eerste wereldoorlog en zijn verschrikkingen, Toen vader Jacob Blaauw door de was er een sterke antimilitaristische boer waar hij toen werkte ontslag werd beweging gaande. Met als slagzin: De aangezegd met de woorden: “Jo binne wapens neder’. myn bêste feint, mar fan de dûmny mei Als antimilitarist en dienstweigeraar zat ik jo net langer yn tsjinst hâlde”, zal dat Klaas dan ook bijna een jaar (in uiteraard wel verband gehouden 1921/1922) gevangen in Fort hebben met het feit dat beiden Spijkerboor, een hulpgevangenis van fervente aanhangers van Domela Defensie. Nieuwenhuis en voorvechters van de arbeidsbeweging waren. De familie Jacobus Blaauw verhuisde dan ook naar Amsterdam waar hij werk kreeg in een gasfabriek. Later naar Hilversum waar hij bij het Hollandse Spoor werkte. In Hilversum werden nog drie kinderen geboren. Klaas volgde de opleiding voor onderwijzer in Deventer. In 1920 slaagde hij hier voor en werkte een tijd lang in de Jordaan in Amsterdam. Het beviel niet, hij had moeite met de opgelegde regels en vond het maar niks dat hij de kinderen ook vaderlandse versjes moest leren als: ‘Het is plicht als iedere jongen’…. en ‘Ferme jongens stoere knapen… ‘ Hij zal dan ook wel niet uit volle borst hebben meegezongen denk ik. Hij nam ontslag en ging ergens anders werken bij een bevriende familie.

Fort Spijkerboor De Moker In die tijd en daarvoor ontstond een wat merkwaardige groep in de linkse beweging, de zo genaamde ‘Mokergroep’. Ze gaven ook een blad uit ‘De Moker’. De voornaamste plicht waar de groep voor stond was ‘de opruiingplicht’. Alles wat uit de burgerij kwam als plicht was men tegen door er geen gevolg aan te geven en te saboteren. 27


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

28

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Men was voor de vrijheid zonder bemoeienis van de burgers of overheid. Gemengd kamperen was ook al zo’n vrijheid die pas veel later in de twintigste eeuw realiteit zou worden.

De aanhangers kwamen voornamelijk uit de grote steden in het westen en uit de veengebieden uit Friesland. In de mokergroep leefde zelfs de gedachte dat werken een misdaad tegen de mensheid was, werken bevorderde het kapitalisme en de oorlogsvoorbereiding, bedrog en uitbuiting van de mens. Uiteraard erkende men wel dat hierdoor ook ongewenste lieden werden aangetrokken en deze stelling werd bovendien bestreden door andere linkse organisaties. De mokergroep waren vooral idealistische jongeren met een Mulo of H.B.S. opleiding die de minder geschoolden onderwezen in zelfontplooiing in creatieve bezigheden als schilderen, houtbewerking en tekenen. De vrijheidslievende jongeren pleegden echter ook sabotagedaden

met als motief ‘Geen God, geen meester’ wat een anarchistische grondslag had. Propagandist Klaas Blaauw behoorde tot één van de belangrijkste propagandisten van de groep en was bovendien lid van de geheelonthoudersvere niging die de misstanden van het drankgebruik wilde bestrijden. Op 24 augustus 1924 zou Klaas spreken op een antimilitaristische bijeenkomst achter café ‘De Leffertshutte” van zijn oom Leffert Blaauw in Wijnjeterp. Herman Schuurman, voormalig badknecht in een ziekenhuis, één van de propagandisten van de mokergroep vergezelde hem hierbij. Op zijn reis naar Wijnjeterp kwamen ze op het idee om een bezoek te brengen aan Hendrik Hof, een antimilitarist en drankbestrijder in Terwispel. Hendrik Hof was niet thuis en werkte in de boterfabriek. Zij werden opgevangen door zijn vrouw Wietske Hof-Jongedijk die in de kelder een boterham klaar maakte en ineens een schot hoorde. Buitengekomen lag Klaas gewond op de grond, maar zei nog: ‘Het is niks mevrouw Hof’. Direct ging Harm de Roos, ook uit Terwispel, die langs gekomen was om beiden te ontmoeten voor wat conversatie om hulp naar de arts Eppinga in Gorredijk, die helaas niet aanwezig was. Vanuit de fabriek in Terwispel werd naar de dokter in Tijnje gebeld, maar het duurde toch noch een poosje voor er hulp kwam. Voor Klaas was het al te laat. De kogel was via zijn dijbeen in

29


zijn buik terecht gekomen en hij overleed aan inwendige bloedingen. Door zijn oom Leffert Blaauw en anderen werd hij ’s avonds overgebracht naar Wijnjeterp. Het fatale schot De drie mannen, Klaas, Herman en Harm hadden zitten praten over de beweging. Op een bepaald ogenblik had Klaas een kleine Browning (pistool) te voorschijn gehaald om die aan Harm te laten zien. Met de kolf naar voren reikte hij hem toe aan Herman die per ongeluk tegen de trekker stootte, waardoor er een schot afging. Het ding stond blijkbaar op scherp of was op scherp gezet. Klaas zei nog: ‘Je hebt mij in de donder geschoten’ maar dat was dus niet zo, het was niet met opzet, een ongeluk. Maar waarom droeg een antimilitarist een wapen? De reden was dat de beweging al een poos bedreigd werd en er brand was gesticht bij hun vergaderingen door

30

een fascistische beweging onder leiding van Erich Wichman(n). Zelfverdediging was toegestaan en daardoor had Klaas, hoewel zijn broer Jan hem dat had ontraden, een pistool aangeschaft, wat hem noodlottig is geworden. Waar is het wapen? Toen de politie hier navraag naar deed, zei de familie Hof dat ze de revolver van schrik in de sloot hadden gegooid. Dat klopte niet, Harm de Roos had hem in een holte van een boom verstopt. De politie heeft nog gedregd, maar niets gevonden. Toch moest hij te voorschijn komen, één van de kinderen van de familie Hof heeft hem als nog in de sloot gegooid. Hij is op zondag morgen door Harm er persoonlijk weer uit gehaald. De begrafenis De begrafenis vanuit het café ‘De Leffertshutte’ naar het kerkje bij de Tsjerkereed was één grote anarchistische manifestatie. Zo iets was in Wijnjeterp nog nooit voorgekomen. Om drie uur ‘s middags droegen geestverwanten de kist met het stoffelijk overschot van Klaas gedekt met een rode vlag naar het kerkhof. Een aantal prominenten waaronder Albert de Jong uit Amsterdam hielden een toespraak over de krachtige strijd van Klaas tegen het militarisme en kapitalisme. Herman Schuurman, die door de familie was gevraagd, bedankte hen voor zo’n zoon die ze die strijd hadden gegeven. Op zijn graf is later door de beweging een gedenkteken geplaatst dat er nog staat met de woorden: Klaas Blauw ‘Van de Kameraden’ 1901 – 1924.


Voorstelling van het gedenkteken is een geketende jongeman opkijkend naar de stralende zon. De zon als bron van licht en bevrijding. Verval Na de bloeiperiode van 1924-1928 raakte de beweging in verval. Met de economische crisis in de jaren ‘30 kwam ook de beweging in de crisis. Het fascisme stak de kop op en een meerderheid was nu voor geweld in strijd tegen de ‘klassenvijand’. Een aantal leden sloot zich aan bij de communistische partij terwijl anderen daadwerkelijk gingen vechten zoals in Spanje tegen Franco. Anarchisme: geen gezag erkennend, totale vrijheid van het individu. Fascisme: totalitair gezag van de overheid, het individu ondergeschikt aan de staat.

Monument te Wijnjeterp

Henk F. Hansma Hemrik SCHAAKCLUB BAKKEVEEN Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur Contactpersoon: D. Müller, tel 0512-302226. Voor meer info: www.schaakclub-bakkeveen.nl

Schaakvereniging Bakkeveen sluit seizoen af met de traditionele snelschaakwedstrijd. Woensdag 29 april de laatste schaakavond van het seizoen, was weer bepaald geen rustige schaakavond. Iedere speler kreeg 5 minuten bedenktijd om zijn wedstrijd te winnen. Te lang nadenken was er niet bij, want dan valt het vlaggetje van de schaakklok en is de partij verloren. 18 spelers verdeeld over twee poules hadden een intensieve schaakavond. Er werden regelmatig stukken weggegeven en kansen over het hoofd gezien. Gerrit Meppelink ging uiteindelijk met de eer strijken door in de finale Ben de Vries te verslaan. Dirk Müller werd derde en Menno-Peter van der Meer werd vierde. De kampioen van de interne competitie werd Dirk Müller met als goede 31 tweede Ben de Vries. Volgend seizoen gaat de schaakclub met 3 teams meedoen aan de externe competities. Het eerste team in de eerste klasse


uiteindelijk met de eer strijken door in de finale Ben de Vries te verslaan. Dirk Müller werd derde en Menno-Peter van der Meer werd vierde. De kampioen van de interne competitie werd Dirk Müller met als goede tweede Ben de Vries. Volgend seizoen gaat de schaakclub met 3 teams meedoen aan de externe competities. Het eerste team in de eerste klasse FSB het tweede team, dat kampioen werd in de vierde klasse start in de derde klasse en het derde team begint in de vierde klasse. Het nieuwe seizoen begint weer op woensdag 17 september.

Geef de pen door -

-

32

Dus, Richard Lode-Heeg, jij gaat je even aan het hele dorp voorstellen in de Bân?! Dan meteen maar: vanwaar die dubbele achternaam?! Omdat ik met jou getrouwd ben, Nynke Heeg-Lode. Aha. Wat ga je allemaal vertellen dan? Dat ik drie geweldige zoontjes heb. En dat ik docent ben op het voortgezet onderwijs in Groningen. En jij dan, wat ga jij vertellen, waarom ben je hier komen wonen eigenlijk? Mooi huis toch! Moet je kijken. Zo achter dat bushokje. Wat ’n casa. Mi casa es tu casa. Ben je hier niet komen wonen voor je werk? Vertel eens iets, wat voor werk doe jij? Vinden de mensen leuk hoor! Oh. Ik werk bij Tryater. Als actrice, dus. Trouwens, we spelen bijna nooit in Opsterlân, wel jammer. Wat is het hier mooi hè? Ja, mooi fietsen hier, te gek. En hardlopen… mooi hoor! Mooie weg ook hier voor. Een gloednieuwe racebaan. Wat bedoel je? Gewoon, ik dacht dat het groen zou worden. En dat je moest gaan zigzaggen om de bomen. Zullen we wat leuke plantenbakken op de straat zetten? Dat mag niet zomaar. Wel leuk. Ook voor mijn leuke zoontjes en de buurkinderen en alle andere kinderen. Veel feesten hier zeggen ze. Straks de Willedei, een professionele playbackshow en ook nog allerlei buurtverenigingen hier! Dan zullen we de mensen ook wel een beetje leren kennen. Weet jij eigenlijk wel wat Willedei betekent? Dat je iets wilt, natuurlijk. Haha! Nee hoor. Wille is: plezier! Nu weten ze ook dat jij niet ‘één van hier’ bent. Nee, dat klopt. Ik ben van daar. Maar ik versta het wel hoor! Mij maken ze niets wijs. Zeg, iemand heeft ons opgegeven voor het buurtvoetbal. Leuke kennismaking, ik ga zó ingemaakt worden…Ik heb niet eens een trainingsbroek! Schat dan leen je toch één van mij. Ik heb er genoeg. Ja maarHup: doch it foar de buert! Huh? Gjin gemier! Eh, oké…maar eerst even naar de buren, kunnen we deze pen even doorgeven. Alsjeblieft! Henk en Anneke Heslinga!


Volkstuinencomplex Boerestreek Er stond nog wat boerenkool, spruitjes en andere winterharde groenten op sommige percelen. Op andere plaatsen had wat onkruid een beetje de overhand genomen. Het lijkt dan wat rommelig, maar kijk nu maar eens weer. Keurige rijen groeiende groenten kijken reikhalzend uit naar zon en ander groeizaam weer. De tuinlui hebben weer hun uiterste best gedaan om van de tuinen een bloeiend plaatje te maken en zijn daar weer goed in geslaagd. Nu wordt er weer volop gezaaid, gewied en vooral, niet geheel onbelangrijk, gesocialized en geoogst. Als je zin hebt eens te komen kijken, schroom dan niet, maar kom gerust eens langs. Wellicht krijg je ook de kriebels en ga je mee tuinieren. Bij ons staat het hek altijd los. Nee, ik heb geen asperges bij ons op de volkstuinen zien staan. Nou zie je die ook niet, want ze groeien doorgaans onder de grond. Hoewel de groene en de paarse boven de grond groeien. Maar ach wat zijn ze lekker. Je zou willen dat je ze het hele jaar door vers kunt krijgen. Gewoon zachtjes gaar koken in wat bouillon en daarna stoven in roomboter en afmaken met iets nootmuskaat. Serveren met echte achterham en een gehakt hardgekookt eitje. Zo simpel, maar o zo lekker. De asperge is een plant waarvan de jonge scheuten geteeld worden als groente. Er bestaan witte, groene en paarse asperges. De eerste zijn onder de grond gegroeid en uit het licht gehouden, de tweede hebben wel de zon gezien. In Noordwest-Europa zijn de witte asperges het meest gebruikelijk, in landen als ItaliĂŤ de groene asperges. Ook komt de

asperge in het wild voor in duinstruweel en langs rivieren. De asperge is een meerjarige plant, die 8 tot 10 jaar achtereen op hetzelfde veld wordt geteeld. De bovengrondse plant, met houtige stengels en zijtakken, sterft af in de herfst, maar de ondergrondse delen overwinteren, en vormen in de lente nieuwe stengels. Ze worden als ze nog onder de grond zijn gestoken, en als groente verkocht. Dit zijn de witte asperges. Als de stengels wel boven de grond komen verkleuren ze naar groen of paars. Voor de witte asperges wordt de grond rond de plant ongeveer een halve meter opgehoogd, zodat de scheut zijn weg omhoog naar het licht zoekt, en de scheut geoogst kan worden voor hij het oppervlak heeft kunnen bereiken. Aspergevelden worden vaak overdekt met folie. Dit heeft het tweeledige doel om de grond te verwarmen, zodat de plant sneller groeit en meer opbrengst levert, en om te voorkomen dat de koppen gaan verkleuren.

33


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weversw창l 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

34

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Volksgeneeskunde Traditioneel wordt aan de asperge geneeskrachtige werking toegekend als medicijn tegen bijensteken, hartproblemen, duizeligheid en tandpijn. Ook werd het toegepast als urine afdrijvend middel of laxeermiddel, en het is nu bekend dat het in asperges voorkomende aminozuur asparagine inderdaad de nierfunctie stimuleert. Ten slotte worden asperges (vanwege het uiterlijk) ook aangeprezen als middel dat wordt gebruikt met het doel de geslachtsdrift te stimuleren. Tegenwoordig worden asperges vaak gewaardeerd door patiĂŤnten met een zoutarm dieet, daar de asperge zonder verdere toevoegingen een duidelijke eigen smaak heeft. Bereiding Bij de bereiding van asperges is het van groot belang om ze voldoende te schillen. Dit kan gedaan worden met een speciaal aspergemesje of met een dunschiller voor groente. Een onvoldoende geschilde asperge is draderig. Ook is het belangrijk dat

asperges niet uitdrogen. Bij aanschaf moet hierop gelet worden; thuis kan de asperge enkele dagen bewaard worden door ze in een afgesloten plastic zak en/of overdekt met een natte handdoek in de koelkast te leggen. Wil men asperges langer bewaren, dan kunnen ze geschild en ongekookt ingevroren worden. Als ze uit de vriezer worden gehaald, dienen ze niet ontdooid te worden, maar ingevroren aan de kook te worden gebracht. Asperges worden, afhankelijk van de dikte, in 8-10 minuten gaar gekookt. Het beste gaat dit in een speciale aspergepan, waarin de asperges staande gekookt worden, zodat de koppen niet onder water komen, maar een gewone kookpan (met voldoende water zodat de asperges net onder water liggen) werkt ook goed. Men gebruikt een aspergeschep om deze te laten uitlekken. Een traditionele wijze van serveren is met ham en een gekookt ei. Er kan het beste witte wijn, bijvoorbeeld Elzasser (Pinot blanc), bij gedronken worden.

Cocktail Prins Alexander Gebruiksmoment: Voorgerecht Aantal personen: 4 Bereidingswijze: Koud Bereidingstijd: 30 minuten Soort keuken: Nederlands IngrediĂŤnten 300 g asperges (gekookt) 2 sinaasappelen 150 kippenvlees (gekookt) krop-, eikenblad- of ijsbergsla paar takjes kervel Saus: 2 el slagroom, half stijfgeklopt Saus: 1,5 dl mayonaise Saus: 0,5 el sherry Saus: 3 tl gembersiroop Saus: 2 tl kerriepoeder Saus: peper en zout 35


Voorbereiding De eindstukken van de asperge afsnijden, de asperge schillen en halveren (ca. 10 cm lange stukken). De asperge in kokend zout water met suiker en boter. Ongeveer 15 minuten laten koken. De asperge volledig laten afkoelen (dit is belangrijk in verband met de bladerdeeg). Bereidingswijze Snijd de gekookte asperges in stukjes van 2 centimeter. Verdeel de sinaasappelen in partjes, houd 4 mooie partjes achter voor de garnering. Snij het gekookte kippenvlees in blokjes. Meng deze ingrediĂŤnten luchtig.

Was en droog de gekozen slasoort. Neem mooie blaadjes van de krop en bekleed hiermee de vier glazen coupes. Klop een saus van mayonaise met sherry, gembersiroop, kerriepoeder, half stijfgeklopte room en peper en zout naar smaak. Schenk de saus over de cocktailvulling in de coupes. Garneer met een takje kervel en een partje sinaasappel op de rand van het glas.

Autotocht met de Zonnebloem Op woensdag 1 juli organiseert de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. haar jaarlijkse autotocht voor mensen uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. Onderweg wordt er gestopt bij een pleisterplaats, waar we thee/koffie met wat lekkers hopen te nuttigen en na afloop is er soep met broodjes. De

kosten voor deze middag zijn â‚Ź 15,-. Uiteraard wordt u door vrijwilligers van huis gehaald en weer thuis gebracht. U kunt zich tot 15 juni opgeven bij: Zwaantje v.d. Wal tel. 0516- 481667 of bij Anke Posthumus tel. 0516-481635 Denk erom: vol=vol Namens het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. Antje Berga

36

Ik was schizofreen, maar nu zijn we genezen.


Zonnebloem boottocht Woensdag 6 mei was het weer een drukke dag voor onze vrijwilligers. Zij brachten met auto's onze gasten naar de opstapplaatsen Ureterp, Bakkeveen en Wijnjewoude, waar verder vervoer gereed stond. De bussencapaciteit was niet groot genoeg en daarom zijn er enkele passagiers rechtstreeks naar de boot gebracht. Aan boord zorgden 11 vrijwilligers, waaronder 2 verpleegkundigen dat het onze gasten aan niets ontbrak. Voor een leuke sfeer zorgden ook een drietal muzikanten. Tijdens de verstrekking van koffie met gebak, hield onze voorzitter Albert de Vries een openingstoespraak. Vanwege familieomstandigheden bleef hij niet aan boord. Vanaf de Loswal in Drachten voer de "Jan Plezier" richting de Veenhoop en Eernewoude. Men kon zien dat het nog vroeg in het seizoen was, de meeste vakantiehuisjes hadden de vlag nog niet gehesen, een gehesen vlag betekent dat men aanwezig is in het huisje. De tocht voerde verder langs Trijeh没s, een restaurant gelegen op een eilandje in het prinses Margrietkanaal. Dit restaurant is te bereiken met een watertaxi, welke vertrekt vanuit de Hellingshaven te Grou. In Grou, langs het Nieuwe Kanaal zagen we hoe men op een moderne manier bezig was een klinkerbestrating aan te brengen. Er was een stratenmaker machine bezig, de stratenmakers hoeven niet meer op de knie毛n, zij staan op de machine om de stenen in een bepaald patroon te leggen.

Via Terhorne gingen we het Sneekermeer op richting Starteiland. De naam Starteiland verwijst naar de functie tijdens zeilwedstrijden van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek, die het eiland sinds 1919 ook gebruikt als controlecentrum op het Sneekermeer. Vroeger heette het Starteiland "Kolmeersland". Het eiland rust op een twee meter dikke veenlaag, aan de oppervlakte is het veen afgedicht met een 30 cm dikke zeekleilaag. Na een rondje Sneekermeer voeren we weer richting Drachten. Het was opmerkelijk gezellig op de terugweg, misschien dankzij de genuttigde advocaatjes met slagroom. Het lijkt wel of dit drankje weer terug is van weggeweest. Toen de boot aanmeerde stonden de bussen en auto's klaar om een ieder naar huis te brengen. Wij, als bestuur zijn de vrijwilligers veel dank verschuldigd voor de manier waarop zij deze dag hebben laten slagen. Namens het bestuur van Zonnebloem afd. Ureterp e.o., Antje Berga

de

37


Standhouders Gevraagd Wij zijn op zoek naar standhouders voor "De Vrouw Fair 2015" in Bakkeveen. Wilt u zich opgeven voor deze Vrouw Fair, dan kunt u contact opnemen met Saskia Veenstra 06-46058598 of mail naar vrouwenmeeting@hotmail.com Hieronder alvast wat informatie vooraf over "De Vrouw Fair 2015" die op 10 Juni 2015 wordt gehouden op het parkeerterrein bij Snackbar Plaza de Kolk Foarwurkerswei 11 in Bakkeveen "De Vrouw Fair 2015 " wordt georganiseerd door de vrouwenmeeting van Unite in Christ. Deze succesvolle maandelijkse vrouwenmeetingen, die sinds 6 jaar georganiseerd worden in Bakkeveen, brengt vrouwen met elkaar in contact vanuit een Bijbels perspectief. Wie ben je en wat mag je betekenen in je gezin en omgeving. Zoekend naar de vrouw, zoals God haar bedoeld heeft. Diverse onderwerpen en thema’s worden besproken en toegelicht tijdens deze bijzondere ochtenden. Woensdag 10 juni 2015 is er tussen 10.00 uur en 16.00 uur weer een gezellige Vrouw Fair in het centrum van Bakkeveen. Als speciale gast zal Wilma Veen aanwezig zijn. Zij is bekend van haar boekjes: Ik Lief jou

en Ik Vrolijk Jou. Ze is schilderes en kunstenares. Meer informatie over Wilma Veen www.wilmaveen.nl . Haar derde boek is pas uitgegeven: “Ik Kleur Jou “. Gedurende deze dag kunnen bezoekers genieten van vele verschillende stands. Goede doelen, boeken en platen, hobby’s, curiosa en schilderijen. Teveel om op te noemen De entree is gratis. De stands zijn 2.5 meter of 4 meter breed, maar u kunt desgewenst ook meerdere stands afnemen die op elkaar aansluiten. De kosten per stand bedragen slechts €15,00. Vrouw Fair op 10 juni 2015 in Bakkeveen

Duo tentoonstelling Gaarne vragen wij uw aandacht voor een duo-tentoonstelling van Michel Bouma en Frank Mommersteeg , beiden beeldend kunstenaar in Opsterland. Deze bijzondere tentoonstelling met als motto “Alles van waarde is weerloos” (Lucebert) zal plaats vinden op zaterdag 6 en zondag 7 juni a.s. in Atelier Wynja te Wijnjewoude (Weinterp 50). Beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur. De expositie is opgezet als een ‘kijkdoos’ waarbinnen de 38

bezoekers zich kunnen verbazen en verwonderen. Men maakt als het ware een virtuele reis door de tijd, maar weet niet altijd hoe laat het is en waar men zich precies bevindt. Michel toont zijn opmerkelijke, eigenzinnige installaties die zijn opgebouwd uit oude, soms versleten en vergeten objecten. De voorwerpen


hebben een specifieke uitstraling en geschiedenis en hebben hun functie en betekenis in de tijd verloren. Gevat in Michel’s niet alledaagse constructies ontstaan weer nieuwe functies en betekenissen. Men kan er rustig bij gaan zitten om te kijken en te luisteren. De bezoeker zal zich zo nu en dan interactief moeten instellen. Dan wordt het pas echt leuk. Frank is behalve schrijver ook schilder. Voor deze tentoonstelling

echter kiest hij voor een selectie van zijn tekeningen uit vroegere en recente jaren. Door de tekeningen tot ‘intuïtieve collages’ samen te voegen, ervaart de kijker zo mogelijk de paradoxale samenhangen waar het Frank om te doen is. De onderwerpen en technieken variëren: men ziet landschappen, portretten en fantasievoorstellingen, men ziet potlood en inkttekeningen, etsen en aquarellen.

Iepenloftspul Opsterlân 2015 De Sweach - De Stifting Iepenloftspul Opsterlân is dit jier te gast op De Sweach. It hûndertjierrich bestean fan De Cornelia-Stichting (no Revalidatie Friesland), is de oanlieding ta in nije iepenloftproduksje: Noblesse Oblige. Adeldom skept ferplichtings, sa leart baron Van Lynden syn dochter Cornelia. Noblesse oblige. Riken binne ferantwurdlik foar minsken dy’t it minder troffen ha. Mei dit doel lit hy in fermogen nei oan de CorneliaStichting, it begjin fan wat no Revalidatie Friesland is. Hûndert jier letter besykje Amarins, Bertus, Lammechien en Sylvia wer op eigen fuotten te stean nei in auto-ûngelok,

sykte of in beroerte. Moatst sterk wêze en kinst dyn lot sels bepale? Of meist in berop dwaan op de help fan minsken dy’t der better foar sitte? Jildt Noblesse oblige hjoed de dei net foar elk sûn mins? In ferrassende foarstelling oer doe en no. Mei humor en ek in stille brok yn de kiel, spektakel en poëzy. Mar ek mei twa Roodkapjes en in wolf op tsjillen. En dat yn it Frysk, Nederlânsk en krûme.

Rezjy: Jan Smit mei assistinsje fan Elske Klooster Skriuwer: Bouke Oldenhof Data: Plak: Oanfang: Kaartferkeap: Entree: Meer ynformaasje:

27 (première), 29 (besletten foarstelling) en 30 maaie en 3, 5, 6, 10, 12 en 13 juny 2015 Overtuin Lyndenstein, De Sweach 20.00 oere Op ‘e webside (www.iepenloft-opsterlan.nl) of oan de kassa fan De Skâns Sport en Cultuur op ‘e Gordyk; 0513 – 46 86 00. Folwoeksenen € 16; bern o/m 16 jier € 5 www.iepenloft-opsterlan.nl

39


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

40

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 www.drukkerijpool.nl In 2014 waren we energieneutraal! Het papier dat wij gebruiken is duurzaam (FSC keurmerk).


Prikbord Collecte De collecte voor het Longfonds heeft een bedrag van € 914.00 opgebracht. Namens het Longfonds alle collectanten en gevers bedankt voor de inzet en giften. Douwe de Ruiter. Gevonden voorwerp Tijdens een wandeling over de Duurswouder Heide heb ik een lensje van een camera gevonden, er staat op: Hoya Pro1 Digital. Caroline Zwart Tjalling Harkeswei 96 9241 HM Wijnjewoude telefoon 0516 48 1957

Respect? Op 4 Mei dodenherdenking. Wij kijken toe op de voetbalvelden van ODV. Ze waren aan het voetballen. Het was tegen acht uur. Dan denk je: ‘moet dat nou’? Maar klokslag 8 uur formeerde iedereen zich om middellijn. Als je dat dan ziet, komen de tranen in je ogen. Meiden hulde. Wim en Matty de Voogd.

Te huur: Home trainer. Moet u van uw fysiotherapeut fietsen op een hometrainer? Huur bij mij een hometrainer. Wordt gebracht en gehaald. Bel me op 06-25242098 Te huur: Oud-Hollandse Spelen Keus uit 20 stuks Nu óók: stokvangen (elektrisch) ! Telefoon: 0516-481335

Ons bos huilt, 41


Get Ready for Summer Ben jij al klaar voor de zomer? Kom naar Get Ready for Summer en check it out! Op zaterdag 13 juni van 16:00 – 20:00 uur zal in Mfc de Swingel in Wijnjewoude het Summer Event “Get ready for Summer” plaatsvinden. Op interactieve wijze, door middel van demonstraties en workshops, wordt de bezoekers getoond hoe zij zich klaar kunnen stomen voor de zomer, op het gebied van Fashion, Beauty, Health & Food, Outdoor en Music & Entertainment. Er zal onder andere een zomerse modeshow worden gehouden, waar de laatste trends op het gebied van mode, badkleding en accessoires voor het hele gezin zullen worden getoond. Verder zal er aandacht zijn voor zowel de innerlijke mens, met verschillende hapjes en drankjes, als de uiterlijke mens, op het gebied van make-up, haartrends, lichaamsverzorging en lichaamsbeweging.

42

Dit laatste gebeurt door middel van swingende workshops Salsadansen! Tot slot is er de mogelijkheid om, eenmaal geheel in zomerse stijl een heuse glamourshoot te laten maken. Voor de eerste vijftig bezoekers zal een fraaie goodiebag klaar staan en doorlopend is er een verloting met mooie prijzen! En ook aan de kleine bezoekers wordt geacht: je kunt geschminkt worden en er zal een groot luchtkussen aanwezig zijn! Zet de datum dus in je agenda en zorg dat ook jij straks klaar voor de zomer bent!


Dorpsagenda juni 3 Rommelmarkt van 14.00 – 18.00 uur 8 Inloopmarkt herinrichting Mounleane 19.00 tot 21.00 uur Ureterp De Wier 11 Informatieavond ‘Groene Dorpen’ om 20.00 uur in dorpshuis ´De Swingel’ 13 Hynstedei 13t/m20 Nationale Tuinweek 16 Letscafé in de Wier Ureterp van 19.00 uur tot 21.00 uur 17 16.00 – 20.00 uur Rommelmarkt van de VVV. 20.00 uur Fryske avond met GeDoBr. 18 Dorpsfeest Wijnjewoude 19 Dorpsfeest Wijnjewoude 20 Dorpsfeest Wijnjewoude 21 Kickboks clinic evenementen terrein Juli 1

Zonnebloem autotocht voor mensen uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. 1 Rommelmarkt van 14.00 – 18.00 uur 7,8,9 en 10 Avondfietsvierdaagse 11 Opendag Hervormde Kerk 15 Rommelmarkt van 17.00 – 21.00 uur (avond rommelmarkt) 18 Opendag Hervormde Kerk 25 Opendag Hervormde Kerk Augustus 1 Opendag Hervormde Kerk 8 Opendag Hervormde Kerk 15 Opendag Hervormde Kerk 22 Opendag Hervormde Kerk 29 Opendag Hervormde Kerk

Dodenherdenking 2015

43


44


Kerkdiensten Hervormde Gemeente juni 7

9.30 uur Duurswoude 13.45 uur Duurswoude

14

9.30 uur Duurswoude

21 28

9.30 uur Duurswoude 9.30 uur Duurswoude 13.45 uur Duurswoude

juli 5

9.30 uur Duurswoude 14:00 uur Duurswoude

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Viering HA Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voortzetting en dankzegging HA Ds A.A.A. Prosman, Nijkerk, koffiedrinken na de dienst Ds G. Bikker, Harderwijk Ds. J. den Admirant, Hoogeveen Ds. G. van Zanden, Pesse Ds. J.H. Dekkers, Wierden Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Openluchtdienst Ikenhiem

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik juni 7 9.30 uur Ds. E. van Halsema, Kampen Koffiedrinken na de dienst 14 9.30 uur Ds. E.J. van den Brink Afscheid kinderen van de nevendienst 21 9.30 uur Ds. E.A. van Gulik, Drachten Koffiedrinken na de dienst 28 9.30 uur Da. S. Hovestad - de Jong, Baard, Voorbereiding HA juli 5 9.30 uur Ds. E.J. van den Brink, Heilig Avondmaal Koffiedrinken na de dienst

Zwijgen wordt vaak verkeerd verstaan.

45


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.10 - 11.00 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Zo de wind waait met Pasen waait hij met Pinksteren.

46


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl


De ban juni 2015  
De ban juni 2015  
Advertisement