Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e oud nd a a

jaa

16

19

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 198

0 2 ri a u Jan


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Een praatje bij het Van de redactie plaatje

Redactie "de Bân”

Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Redactie "de Bân" Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Annie Posthumus, Weinterp 40 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 Klaasje v.d. Woude, Te48 Nijenhuiswei Klaske de Vries, Russchenreed tel: 48 1310 05 Lammert Bouma, 25 tel: 48127 14 57 Durk van der Petersburg Veen, Merkebuorren Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: 48 13 "it 81 is winter" tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL64 RABO 0369 0651 82

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 6 februari 2016. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 30 januari 2016 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 28 januari 2016 binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl Van de redactie De eerste aflevering van de Bân in het nieuwe jaar 2016 is weer uitgekomen en dat geeft ons de gelegenheid alle lezers het beste toe te wensen wat maar mogelijk is. Ongetwijfeld zullen er ook dit jaar weer gebeurtenissen plaatsvinden met minder plezierige gevolgen. Natuurrampen zijn vaak niet te voorzien en te voorkomen maar onzinnige moordaanslagen en oorlogsgeweld om macht uit te oefenen zouden afgeschaft moeten worden. Dit zal wel een illusie zijn zolang er mensen op onze toch zo mooie wereld rondlopen. Voor de Bân gaan we weer van het positieve uit om samen met u als inwoners van het dorp weer elf afleveringen te vullen met actuele zaken en activiteiten die het dorp aangaan. Dit zal vast en zeker ook dit jaar weer lukken. Veel leesplezier. Zoals gebruikelijk zal de automatische incasso van de vrijwillige bijdrage in februari plaatsvinden. Wie geen machtiging heeft afgegeven kan de bijdrage zelf regelen. Dat stellen wij zeer op prijs. Graag ook deze maand of in februari met vermelding van adres en huisnummer overmaken. In maart komen we bij de overige inwoners langs voor een vrijwillige bijdrage. De tip is nog steeds € 5,00. 1


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

hotel

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

n oo

lijk

be

wb

ou

pe rs

jaar

ibel ex

aar g oe

25

fl

tr

RB

drukkerij

rzaam duu

d

Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

2

Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97

info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Het bestuur wenst u allen een gezond en goed 2016 waarin u met plezier in Wijnjewoude woont. We hopen met elkaar verder te bouwen aan een mooie toekomst voor ons dorp. Daarvoor hebben we uw hulp nodig, al is het maar zo nu en dan. Want ook in 2016 gaan we samen met dorpsgenoten, in werkgroepen verder met de ontwikkeling van allerlei plannen. Belangrijke aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld saamhorigheid, goede huisvesting voor jong en oud, leuke activiteiten, goede voorzieningen en natuurlijk ook onze leefomgeving en duurzaamheid. Onderwerpen genoeg om uit te kiezen en misschien zelf over mee te denken of mee te helpen. Wat zou het prachtig zijn als we zo allemaal ons steentje bijdragen aan een fijn dorp. Laat maar weten waar je belangstelling voor hebt. Nieuwjaarsborrel Voor iedereen die zich betrokken voelt houden we op vrijdag 15 januari een gezellige Nieuwjaarsborrel met een leuke oude dorpsfilm uit 1966. Zie ook de uitnodiging verderop. Koepel, kerst en carbid Wat was de koepel prachtig in kerstsfeer. Mede dankzij de betrokkenheid van buurt en koor konden velen genieten van de warme en gezellige sfeer met vuurkorven, chocolademelk en kerstkoorklanken. De koepel blijkt een goede akoestiek te hebben en het pleintje is gezellig om even samen te komen. Het experiment is geslaagd en we hopen dat er in 2016 regelmatig leuke optredens zullen volgen. Het carbid schieten op het evenemententerrein was erg gezellig. Er was veel publiek, het weer was aangenaam en men genoot van de warme chocolademelk, de oliebollen gesponsord door bakker van der Molen en de heerlijke snert waarop de

Stripe weer trakteerde. Iedereen bedankt voor deze leuke oudejaarssfeer. Herinrichting Merkebuorren Hoewel het er na de herinrichting mooi uitziet, zijn er toch nog onderdelen die onderwerp van zorg zijn voor de stuurgroep N381 en de buurt. Het laatste woord is nog niet gesproken. Ook de te hoge snelheid van sommige automobilisten baart zorgen. Het werkt vast verkeersremmend als we hier en daar de auto op de weg parkeren in plaats van op de stoep. Jaarlijkse ledenvergadering 22 maart Reserveer deze datum vast in de agenda. Na het formele gedeelte komt de geschiedenis van ons dorp aan bod, dus zorg dat je erbij bent. Voor een eerste indruk van oude foto’s kun je nu al terecht op www.wijnjewoude.net

Negen van de tien keer stelt het leven ons teleur omdat we er te weinig van verlangen.

3


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weversw창l 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

4

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Om het jaar 2016 goed te beginnen nodigt het bestuur van Plaatselijk Belang Wijnjewoude u van harte uit voor een Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 15 januari. Vanaf 19.45 uur bent u welkom in de Swingel. Om 20.00 uur is de opening door de voorzitter. Na de opening willen we samen de film van 1966 van ons mooie dorp bekijken. Aansluitend is er dan nog een korte quiz. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen daarna de contacten weer worden aangehaald. Wie: Wat: Waar: Wanneer: Waarom:

Iedereen die zich betrokken voelt bij ons fijne dorp Nieuwjaarsreceptie de Swingel vrijdag 15 januari 2016 vanaf 19.45 uur Nieuwjaarswensen en kennismaken/netwerken met andere dorpsgenoten Komt allen, we ontmoeten u graag! Bestuur Plaatselijk Belang Wijnjewoude Plaatselijk Belang Wijnjewoude wenst u een voorspoedig 2016.

Gezocht: hulp in het Computer-café Wie heeft zin en tijd om 1x per maand 2 uurtjes (dinsdagmiddag of –avond, of een andere dag) te assisteren in het Computercafé? We vragen niet veel: enige kennis van computergebeuren in brede zin, sociaalmaatschappelijke vaardigheid, betrokkenheid en enthousiasme. Lijkt je dit leuk, neem dan even contact op met Fokje of Arne (zie tel. nrs. hieronder). Het eerstvolgende computercafé zal op de donderdagmiddag plaatsvinden: Donderdag 14 januari van 13.30 – 15.30 uur in het MFC De Swingel, lokaal boven. Wilt u liever op avond? Dat kan dan op dinsdagavond 9 februari 19.00-21.00 uur. Kosten: € 5,- incl. koffie/thee. U kunt bij ons gebruik maken van de vaste computers of WiFi voor uw eigen laptop/tablet. Ook zonder computerproblemen bent u van harte welkom. De koffie/thee staat klaar! Vragen? Bel Fokje Meijer: 0516-481479 of Arne de Waard: 06-15183446.

5


Nieuw jaar, nieuwe kansen Dit jaar gaan we met WEN echt los. We grijpen kansen om te besparen. Zo hebben diverse dorpsgenoten al ervaren dat hun subsidieaanvraag voor besparingsmaatregelen al binnen drie dagen een positieve reactie van de gemeente opleverde. Zij kunnen aan de slag met maar liefst 75% subsidie. Er liggen gouden kansen voor ondernemers. Daarnaast gaan we investeren in groene energieopwekking. De overheid heeft recent een aantal stimulerende maatregelen genomen om bijv. opwekking van zonnestroom op grote daken etc. aantrekkelijker te maken. Zo kunnen we collectief eigen groene stroom opwekken. We onderzoeken de mogelijkheden voor windenergie en voor biogaswinning met monovergisting. Je kunt de ontwikkelingen en de ervaringen van leden volgen op www.wen.frl. Door lid te worden van WEN kun je meepraten en meebeslissen over de collectieve maatregelen die we als dorp gaan nemen. Groene energie via Noordelijk Lokaal Duurzaam levert geld op. Voel jij voor gebruik van lokaal opgewekte groene stroom en gas? Dat kan door je aan te sluiten bij ‘ons eigen’ energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam. Samen met de energie coöperaties in Friesland, Groningen en Drenthe, is WEN namelijk mede-eigenaar van dit coöperatieve energiebedrijf. Noordelijk Lokaal Duurzaam koopt en verkoopt in Noord Nederland opgewekte groene energie. Tegelijkertijd ondersteunt het daarmee lokale initiatieven voor versterking van de leefbaarheid. Zo levert elke Wijnjewouder aansluiting het dorp jaarlijks € 75,- op om te 6

investeren in projecten op energie-, sociaal- of educatief gebied. Dat geldt trouwens ook voor klanten buiten ons dorp die bij hun aansluiting melden WEN te willen steunen. Dus het loont om ook familie en vrienden te motiveren hun energie in te kopen bij Noordelijk Lokaal Duurzaam. Ga eens na, 200 aansluitingen leveren ons dorp jaarlijks maar liefs € 15.000,op. Daar kunnen we samen prachtige dingen mee realiseren! Hoe aantrekkelijk en duurzaam is dat? De tarieven zijn zeer concurrerend en de overstap is heel eenvoudig omdat Noordelijk Lokaal Duurzaam alles voor je regelt. Kijk maar eens op www.noordelijklokaalduurzaam.nl Besparen en opwekken zonder eigen geld Als je graag je huis wilt isoleren en zelf energie wilt opwekken en je hebt daarvoor geen eigen geld, dan kun je als WEN lid deelnemen aan het provinciaal experiment ESCO. Het is een woningabonnement voor energiebesparing. Je huis wordt volledig geïsoleerd en alle mogelijkheden om zelf energie op te wekken worden toegepast. Als abonnee betaal je gedurende een vast aantal jaren de prijs van je huidige energierekening. Meer weten? Kijk op www.wen.frl


WEN zoekt versterking voor de communicatie De WEN ambitie is een flinke uitdaging zeker ook op het vlak van communicatie. Daarom willen we graag ondersteuning van een dorpsgenoot met professionele ervaring in pr en communicatie. Kun jij ons misschien helpen? Bel met Janny Janssen 480562.

Nog geen WEN lid? Meld je dan gauw aan op www.wen.frl zodat je mee kunt praten en beslissen over de groene toekomst van Wijnjewoude. Het lidmaatschap van de coöperatie is voorlopig gratis, totdat de leden bepalen dat er wel contributie geheven gaat worden. Want bij WEN maken de leden de dienst uit. Je lidmaatschap kun je aan anderen uitdragen via de WEN raamsticker. De sticker heeft geen lijmlaag, maar hecht vanzelf op een gladde ondergrond binnen- of buiten.

Vrijwilligers gezocht voor     

Schoonmaak Coördinatie vrijwilligers Inpak Uitdeel Vervoer

Voedselbank Opsterland is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van gevolgen van armoede door het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en het uitdelen daarvan. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die in groepsverband zich in willen zetten voor onze klanten. Er worden momenteel zo’n 80 pakketten klaargemaakt voor klanten verspreid over de hele gemeente. Inlichtingen:  Nader informatie over de Voedselbank is te vinden op onze website www.voedselbankopsterland.nl.  Vragen en reacties via intern@voedselbankopsterland.nl of via telefoonnummer 06-36040526.

Niets op aarde is zover weg als gisteren.

7


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude

E-mail: info@taekemabouw.nl Website: taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

8


Reanimatiecursus Wijnjewoude Elke dag sterven in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand. Thuis of op straat. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Kunt u reanimeren? Meldt u aan als burgerhulpverlener en u krijgt een oproep bij een hartstilstand in uw buurt. Wie kan burgerhulpverlener worden? Aanmelden is mogelijk als u ouder bent dan 18 jaar en de afgelopen 2 jaar een van deze trainingen heeft gevolgd; * een basiscursus reanimatie of een herhalingsles * een reanimatietraining gehad als bedrijfshulpverlener of EHBO-er * een reanimatietraining voor uw beroep heeft gevolgd Waarom? Stel dat uw buurman een hartstilstand krijgt, en u hoort achteraf dat de hulp te laat kwam? Snelle hulp van mensen in de buurt is heel belangrijk. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Als iemand dan start met reanimeren en een AED aansluit is de kans op overleven het grootst. Een ambulance redt het vaak niet om binnen 6 minuten bij het slachtoffer te zijn, u misschien wel! Wat leert u bij een reanimatiecursus? * hoe u een hartstilstand herkent en wat u dan als eerste doet * hoe u moet reanimeren en in welk tempo * hoe u een AED aansluit en bedient Wijnjewoude heeft inmiddels 2 AED’s die 24 uur beschikbaar zijn, mits u zich aan heeft gemeld als burgerhulpverlener. Wilt u ook een training? Dat zal plaatsvinden op dinsdag 26 januari 2016 en donderdag 28 januari 2016. De kosten hiervan zijn ₏10,-.

Namens de AED commissie Frits van der Meulen Jaap Haven Hennie Nutterts aedwijnjewoude@gmail.com

06-54292940 06-38273978 06-36332266

9


HF

Hytex Fashion B.V.

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude 0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

10


SwingelNieuws Allereerst een heel gelukkig en voorspoedig 2016 voor jullie allemaal. Het nieuwe jaar is inmiddels weer een week aan de gang en voor ons betekent dat met volle vaart vooruit! Met een hele rij nieuwjaarsrecepties naast de normale drukte. Wij vervelen ons niet. Een korte terugblik eerst. Oud & Nieuw is voor ons rustig verlopen. In onze beleving te rustig. We zitten dan ook vol energie om het roer helemaal om te gooien en voor de volgende jaarwisseling compleet iets anders te verzinnen. Het ODV zaalvoetbaltoernooi. Wat ons betreft heel gezellig. Was voor het eerst in jaren weer in Wijnjewoude waardoor de ouders wat gemakkelijker konden gaan kijken bij de jeugd. Zeer de moeite waard en uiteraard voor herhaling vatbaar. Alanis Morissette Tribute ging door ziekte helaas niet door. We zijn bezig met een vervangende datum. Het Zm3 feest was wel briljant daarentegen. Een aantal familiefeesten, inclusief buffet. Daar waren we zelf erg tevreden over. Soms een hele uitdaging maar als alles goed gaat en de gasten tevreden zijn dan zijn wij dat ook. De muziek met Hijack was erg gezellig. We zijn driftig aan het borduren hoe we dit jaar nog wat leuke bands kunnen plannen. Vooruitkijken, dat is wat we vooral doen. Jullie hebben allemaal kunnen zien dat de buitenkant van het dorpshuis een totaal ander gezicht heeft gekregen. Dankzij de tomeloze inzet van een aantal vrijwilligers heeft de buitenkant een andere kleur gekregen en is de entree voorzien van nieuwe klinkers. Begin dit jaar wordt het terras afgemaakt. We willen ook heel graag nog de binnenkant een update/upgrade geven. Zoals je begrijpt is dat een hele klus en

hebben we daar ook echt tijd voor nodig. Mocht je suggesties hebben hoe jij erover denkt, mail die dan gerust naar info@swingel.nl of kom langs. In het kader van de uitbreiding van de activiteiten komt er 30 januari een theatervoorstelling in de Swingel. Een Friestalige voorstelling met de titel ‘it jubileum’. Verderop in de Bân lees je er alles over. Tevens zijn we bezig om een toneelvoorstelling te organiseren, dat zal waarschijnlijk halverwege februari worden. En alvast in de agenda, de musical. Op 18, 19 en 20 maart staan de uitvoeringen gepland. Het darttoernooi is uitgesteld naar 27 februari. We gaan volgende week de deelnemers van vorig jaar benaderen en uitnodigen. Deze hebben voorrang bij deelname. MUV de winnaar van vorig jaar, die is uitgesloten van deelname, om de simpele reden dat hij veel te goed is. Wij gaan er dit jaar met frisse moed tegenaan. We zetten door met de daghap, elke donderdag! Verderop de daghapkalender. Ook gaan we door met ons cafetaria. De kans is heel erg groot dat deze wordt uitgebreid. Het loopt nu zo goed dat we de capaciteit nog net hebben om het bij te houden, maar ook wat dit betreft kijken we vooruit. We verwachten dat de groei door zal zetten en daar willen we klaar voor zijn. We wensen iedereen een prachtig 2016! Wij zijn er van overtuigd dat het een topjaar wordt. En we hopen je te zien in de Swingel, je bent welkom 11


Het weer in Wijnjewoude in 2015 Een jaar met weinig kou en veel regen zegt weerman Klaas Ybema in de Leeuwarder Courant van 31 december 2015 over 2015. Gemiddeld viel er in de provincie Fryslân 930 millimeter neerslag, waarbij hij opmerkt dat het in het noordwesten het droogste en in zuidoosten van de provincie het natst was. Dat het in het zuidoosten van Fryslân het natst was kan mevrouw Feenstra van de Opperhaudmare op basis van haar waarnemingen bevestigen. Zij ving liefst 1116,5 millimeter neerslag op in haar regenmeter. Mevrouw Feenstra houdt nog dagelijks de neerslag bij. Van haar ontvingen wij onderstaande neerslagcijfers over 2015: Januari 141,5 mm juli 160,5 mm Februari 75,5 mm aug. 124,5 mm maart 65 mm sept. 124 mm april 29,5 mm okt. 44 mm mei 63 mm nov. 171 mm juni 41 mm dec. 74 mm Vooral in januari, februari en november was het in Wijnjewoude erg nat vergeleken met andere weerstations in Fryslân. “Het hoogste getal van de waarnemingen in Friesland, met de meeste neerslag” zegt ze over de neerslag in deze maanden. Dat 2015 een nat jaar was blijkt ook uit de vergelijking met 2014, toen de totale hoeveelheid neerslag slechts 839,5 millimeter bedroeg. Lammert

12


Swingelnieuws Het darttoernooi is verschoven van zaterdag 13 februari naar zaterdag 27 februari, aanvang 19:00 uur. In plaats daarvan hebben we nu op 13 februari een quizavond. Deze quizavond gaat over alle onderwerpen en is voor jong en oud. Test je kennis met en tegen familie, vrienden of kennissen en ga met de eer naar huis. Uiteraard is de telefoon tijdens de quiz niet toegestaan en opgeven is niet nodig. Maximaal 4 personen per tafel en gratis toegang. Graag 19:45 uur aanwezig, start quiz om 20:00 uur.

Ut ‘e skoalle klapt De afsluitende weken op school van het jaar 2015 waren gezellig en sfeervol. Na het succesvolle gezamenlijke weerzien van Sinterklaas met zijn Pieten op vrijdag 4 december, de vlotte overstap naar het kerstfeest. Een voorrecht om dit jaarlijks te mogen vieren. Het binnenkomen van Sinterklaas was dit jaar in samenwerking met het peuteropvangcentrum de Telle, It Twaspan en Votum Nostrum. Alle kinderen stonden met vele ouders ’s morgens vroeg te wachten op de komst van deze weldoener. De jongsten met hun gespannen gezichtjes op de voorste rij en de oudsten als stoere tieners achteraan (ook voor hen is dat lootje trekken toch wel spannend). Na hard roepen en zingen kwam dan de goedheiligman op een shovel aan bij school. Dit jaar had hij voor deze gelegenheid vier Pieten meegenomen. Wat was het gezellig met dit vijftal in de klassen en wat hebben de kinderen hiervan genoten. De Sint was nog niet afgevaren naar Spanje of wij vielen in het volgende festijn. Kerst heeft elk jaar altijd iets bijzonders. Op beide scholen was er dan ook ruime aandacht voor dit mooie feest. Er werd natuurlijk extra

tijd genomen voor knutselen om de lokalen mooi te versieren en de dagopening duurde ook wat langer. Voor de kerstviering werden dan natuurlijk ook de nodige voorbereidingen getroffen om het moment suprême zo goed mogelijk te laten verlopen. Alle kinderen van Votum Nostrum hadden ook nog kerststukjes gemaakt op woensdag 16 december.

Het nieuwe jaar is nu gestart en het is even wennen om nu ‘2016’ te zeggen en schrijven. We staan met beide scholen vol verwachting in het nieuwe jaar en zullen de gezamenlijke activiteiten met verve neerzetten. We hopen dat we deze winter samen het natuurijs nog zullen gaan betreden om de zogenaamde ‘Elfstedentocht’ te 13


VAN DER VEEN ONROERENDGOED BV

`T OOST 46 - 8431 LK OOSTERWOLDE Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar.

Huur in prijs verlaagd

Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67

woensdag

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

14

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


gaan schaatsen. Maar als ik dan nu naar buiten kijk zit dat nog niet in het verschiet. Maar je weet maar nooit, we zijn wel vaker verrast door moeder natuur. In het vroege voorjaar zullen

we de Koningsspelen gezamenlijk op gaan pakken. In de maand januari zullen de beide directeuren hierover weer overleg hebben. Tot de volgende Bân.

Afsluitend een goede wens voor allen: Ik heb een wens voor iedereen Een gelukkig nieuw jaar met lieve mensen om je heen Mensen die van je houden om wie je bent, Mensen in wie je een stukje van jezelf herkent. Laat merken dat je om hen geeft, Dat je samen met hen iets moois beleeft Dan is je leven pas een feest. Veel geluk, liefde en een goede gezondheid voor 2016! Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum.

Vriend van De Swingel Vorig jaar zijn 400 Wijnjewoudsters 'Vriend van De Swingel' geworden. Met elkaar doneerden zij meer dan € 2000,-. Dit stelde ons in staat o.a. de entree en het terras van De Swingel op te knappen en nieuwe activiteiten te organiseren. Zo was het Summerevent en het Open Podium met veel talenten uit het dorp een groot succes. Ook volgend jaar willen we weer “een Slinger aan De Swingel” geven. Blijf/word daarom ook in 2016 Vriend van De Swingel voor minimaal € 5,-. Volgende week komen we bij u langs voor weer een nieuw jaar lidmaatschap. Gepast betalen wordt op prijs gesteld. Met uw bijdrage gaan wij in 2016 ook de binnenkant van De Swingel opknappen en (nog) meer activiteiten organiseren. Zo is er op 30 januari 2016 de allerlaatste voorstelling “It Jubileum” door Jan Arendz en Marijke Geertsma. Een laatste kans om deze voorstelling te bezoeken en een aanrader voor liefhebbers van Frysk toneel. Toegangsprijs € 12,50, voor Vrienden € 10,-. Door twee kaartjes te kopen hebt u uw bijdrage 2016 al terug!

Ik sluit mijn ogen om te kunnen zien.

15


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel� Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

16

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


20 jaar Dorpsfeest 1996 -2016 15 t/m 18 juni 2016 Allereerst wenst het bestuur een ieder nog een gelukkig en gezond 2016 toe. Zoals eerder in de Bân gemeld gaan we vanaf nu het programma, in delen, aan u presenteren. De opening is op de woensdag en dan beginnen we met de rommel/vrijmarkt. De woensdagavond wordt een Fryske Jûn. Wim Brons, bekend van Radio Fryslân, heeft de leiding deze avond. Wim doet de inleiding met o.a. beelden. Daarnaast doet hij een quiz. Muzikaal wordt hij deze avond ondersteund door Gurbe Douwstra en Piter Wilkens. Al met al belooft dit een zeer mooie avond te worden.

Wordt vervolgd. Versierde wagens: Het is de bedoeling dat er een land/continent wordt uitgebeeld. Een land/continent kan maar een keer worden gekozen. Heeft een buurt dus Nederland dan kan een andere buurt deze niet meer krijgen. Geef uw keuze door via SDWW@LIVE.NL. Hierbij geldt wel: Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Werkgroep dorpsbudget wil in 2016 graag dit onderwerp en de buurten, i.v.m. 20-jarig jubileum en omdat het bijdraagt in een dorpsactiviteit, financieel ondersteunen. Ze doen dit via het Dorpsbudget.

Donderdagochtend is voor de scholen en peuters. Sanders variété show verzorgt een circusact en workshop deze ochtend. ‘s Avonds is de eerste rondrit van de versierde wagens (voor meer informatie zie onderstaand stukje). Over de verdere invulling van de donder-dagavond komen we in de volgende Bân op terug. Voor buurten die meedoen is een startpremie van € 100,- per versierde wagen beschikbaar. Aan deze premie zijn echter wel enkele voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn: 1. 2. 3.

De wagen moet beslist zelf worden gebouwd (wagens die van andere dorpen c.q. feesten worden geleend tellen dus niet mee). Hier wordt op gecontroleerd! Opgave van de wagen(s) moet plaatsvinden voor 1 april 2016. Premie wordt t.z.t uitbetaald via dorpsfeest.

Per 1 januari 2016 zijn de volgende landen al opgegeven: Denemarken, China, Frankrijk, Engeland, Nederland, Egypte, Italië, Brazilië Kenia en Indonesië.

17


Jan Arendz en Marijke Geertsma spylje harren eigen ‘Jubileum’. Yn desimber 2012 hawwe Jan Arendz en Marijke Geertsma nei 38 jier ôfskied nommen fan Tryater. Se giene lykwols troch mei it spyljen fan toaniel en dêrom stiene se dus yn 2014 fjirtich jier op de planken. Om dit te fieren komme se mei in sels skreaun stik oer in akteursechtpear, dat ek jubilearret. Dy akteurs hawwe harren sechtichjierrich jubileum, yn 2034. De man (Jan) wol it unike jubileum fiere, de frou (Marijke) hat der gjin nocht mear oan. Dizze foarstelling is foar in part basearre op de stikken, dy’t se spile ha en dy’t harren in skat oan ferhalen oplevere ha. Tagelyk ha dy stikken ynfloed hân op har deistich libben, lykas it akteurwêzen dat ek hân hat. Ommers, se binne net allinne kollega’s, mar ek en foaral man en frou. En net te ferjitten heit en mem fan twa bern. Dat allegearre hat ek de noadige ferhalen opsmiten. Sa is ‘It Jubileum’ suver in kronyk wurden, net alllinne fan it (toaniel)libben fan in akteursechtpear, mar ek fan it Fryske kulturele libben, fan it feroarjende Fryslân. In kronyk fan it libben tusken 1974 en no, mar ek alfêst fan it libben - harren libben - tusken no en 2034. De rezjy fan ‘It Jubileum’ is yn hannen fan Bruun Kuijt, dy’t ek ‘Sterk Staaltsje’ regisearre hat. 'It Jubileum' wurdt spile yn al dy sealen en sealtsjes, dêr’t it jubilearjende echtpear Jan Arendz en Marijke Geertsma de ôfrûne fjirtich jier spile hat. Foar kaarten sjoch op www.jmteaterwurk.nl 'It Jubileum' is te sjen op 30 jannewaris om 20.00 oere yn MFC De Swingel yn Wynjewâld. Kaarten kinne jo bestelle fia de mail: pdekroon@wxs.nl of op telefoannûmer: 0612996778 sjoch op www.jmteaterwurk.nl.

Wees altijd jezelf op je best, in plaats van een slechte imitatie van een ander.

18


Benefietconcert Pinksterfeest Wijnjewoude groot succes! Het benefietconcert was een prachtige dienst die is afgesloten met een mooie opbrengst. De stichting vormt inmiddels een nieuw bestuur en maakt plannen voor een nieuwe opzet van het Pinksterweekend in 2016. Opsteker is de nominatie van de Opsterlanders voor de Gouden Turf. Benefietconcert Het benefietconcert op zondag 22 november 2015 was een prachtige dienst met het enthousiaste kindertheater ‘Speciaal voor jou’ naar het gelijknamige boek van Max Lucado onder leiding van Greethilda van der Velde-Rozema. Dominee Joost van den Brink hield een enthousiast betoog over de verschillende gaven die ieder mens heeft en riep op die ten volle te benutten. Combo Wyn omlijstte de dienst met passende liederen. De opbrengst van de collecte was ruim € 900,-. Samen met de donaties van sponsoren en de giften van enthousiaste gasten is het financiële gat gedicht. Het bestuur is de sponsoren, gasten en kerken bijzonder erkentelijk voor hun steun. Pinksterfeest 2016 De oproep van dominee Van Brink heeft geleid tot de vorming een interim bestuur die enthousiasme aan de slag gaat de voorbereidingen voor

den van vol met de

organisatie van het Pinksterfeest in 2016. In het Pinksterweekend en de twee weken ervoor worden vier grote christelijke evenementen georganiseerd in de oostelijke helft van Friesland. Dat is mooi voor de gasten, die hebben volop keuze. Er is ook een keerzijde want deze organisaties doen deels een beroep op dezelfde sponsoren, wat afgelopen jaar leidde tot een vermindering van de inkomsten terwijl de uitgaven licht stegen. Het bestuur houdt daarom de kosten goed in de gaten bij de organisatie van een vernieuwd en inspirerend Pinksterfeest in Wijnjewoude. Gouden Turf De nominatie van de vrijwilligers van het Pinksterfeest voor de Gouden Turf is een groot compliment voor al het werk dat voor, tijdens en na het Pinksterfeest belangeloos gedaan wordt. Als u het daarmee eens bent kunt u onze nominatie ondersteunen door te stemmen op https://opsterlanders.wordpress.com/st embureau-gouden-turf.

19


Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

20

Egbert de Boer

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.


25 jaar Welfarewerk in het Wâldhûs Het Welfarewerk is een onderdeel van het Rode Kruis. Het dient om het welzijn onder ouderen te bevorderen waarbij de sociale contacten nog het belangrijkste zijn. In deze periode van 25 jaar hebben verschillende dames zich ingezet om de handwerkgroep draaiende te houden. Een daarvan is Janke Jongsma, zij mocht vorige maand haar 25-jarig jubileum vieren. Door de voorzitter van de afdeling Opsterland werd ze dan ook in de bloemetjes gezet. Janke heeft er altijd mede voor gezorgd dat er materialen voor de handwerksters aanwezig waren en er weer nieuwe ideeën op tafel lagen. Niet alleen handwerken maar ook een spelletjesmorgen of het gezamenlijk eten aan het eind van het seizoen, het organiseren van de verkoopdagen in het Wâldhûs is bij haar in goede handen. Als je ziet hoeveel werk zij voor deze activiteiten verzet, dan heeft Janke wel meer dan een applaus en een bloemetje verdiend. Daarom maar eens uitgebreid in de Bân. Voor de groep vrouwen die hier eens in de twee weken samenkomen is het gezellig bijpraten maar ook het uitwisselen van technieken. Want, hoe moet je ook al weer de hak van de sok breien. Nu, hier is de kennis aanwezig. Onder het gerikketik van de breinaalden geven anderen de voorkeur aan borduren, haken, kaarten maken of knutselen. Want, wij zitten er niet voor niets, er moet weer iets klaar voor de volgende verkoop. Voor braderieën in de omgeving wordt de auto volgestouwd met de productie

van de ijverige handen in het Wâldhûs. Er moet verkocht worden voor het goede doel. Bij de laatst gehouden verkoop in oktober is een bedrag van € 280.- opgebracht voor het Rode Kruis. Daardoor is het meer dan een gezellige handwerkgroep. Bij deze verkoop zijn de volgende prijzen gegaan naar: Kerstmand naar mevrouw G. Hielkema. Het aantal bonen werd geraden door mevrouw H. Hofstra. Mocht u ook van knutselen of handwerken houden. Kom maar eens binnen lopen. Op donderdag 7 januari van 9.30 tot 11.00 uur houden wij onze Nieuwjaars Bingo. Janke en Froukje zijn er weer klaar voor. Annie

Zij die niet weten hoe ze met hun hele hart moeten wenen, zullen ook nooit goed kunnen lachen.

21


22


Kilimanjaro beklimmen voor WarChild Eind januari 2016 ga ik naar Afrika. Ik ga de Kilimanjaro in Tanzania beklimmen, 5895 meter hoog en ik hoop op 4 februari op de top te staan. Een persoonlijk uitdaging voor mij maar ook met een gemeenschappelijk doel met anderen, nl. zoveel mogelijk geld ophalen voor WarChild om hen te steunen in haar werk om oorlogskinderen te helpen. Graag wil ik jullie aandacht vragen voor de uitdaging die ik aan ga om WarChild te helpen; WarChild zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. Ze helpen de oorlogskinderen met het verwerken van ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. WarChild zorgt ervoor dat deze kinderen leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En creĂŤren een veilige omgeving waar kinderen weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. WarChild is actief in 12 landen en zal dit jaar Nederland als 13de projectland toevoegen. Momenteel verblijven er ruim 12.000 vluchtelingkinderen in Nederland en dit aantal is groeiende. Ook deze kinderen hebben de psychosociale hulp van WarChild hard nodig.

Met mij naar Tanzania gaat mijn vriendin Aleid, die in de periode dat ik de berg zal beklimmen in Moshi, in een ziekenhuis zal gaan werken. Zij heeft spullen bij zich (o.a. uit Nij Smellinghe ZH) die daar hard nodig zijn. Mochten jullie mij willen helpen: Ga naar www.warchild.nl, klik het oog rechtsboven aan, schrijf mijn naam op (Falk Lewin), hiermee kom je op mijn pagina (KiliChallenge van Falk Lewin), op deze pagina kun je een donatie plaatsen welke 100 % naar WarChild gaat. Op mijn pagina staat verder een link naar de werkzaamheden van WarChild en een link wat mij te wachten staat op de Kilimanjaro. Ik dank jullie alvast voor de moeite en een eventuele donatie (welke donatie dan ook !!!) en wens jullie allen een ontzettend mooi, maar vooral gezond 2016 toe. Falk Lewin

Iedere groep voelt zich sterk zodra er een zondebok gevonden is.

23


Dorcas depot Wijnjewoude Al 26 jaar sorteren wij voor Dorcas. Dorcas is een internationale hulporganisatie die in 17 landen in Oost-Europa en Afrika 154 projecten ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In 2015 zijn er weer vele goederen ingezameld.  900 zakken gesorteerde kleding  30 volle dozen voedsel  Giften voedselactie transportkosten € 245,50  Giften € 75,00  En vele andere goederen Samen met uw hulp kon Dorcas dit jaar weer veel goed werk doen. Hartelijk bedankt voor de steun die u het afgelopen jaar hebt gegeven. We hopen dat u ook in 2016 weer samen met ons in actie wilt komen voor de allerarmsten!!! Wat kunt u doen? Kleding, schoenen, dekens, huishoudelijke artikelen enz. brengen bij onderstaande adressen. Ook afgedankte mobiele telefoons zijn welkom. Een gezegend 2016 Met hartelijke groet Dorcasdepot Familie B. Karssen Opper Haudmare 11 Tel. 0516-481758

Voorraadkist Familie A. Zoodsma Merkebuorren 41 Tel.0516-481759

Soosmiddag De eerste soosmiddag in het nieuwe jaar is op 13 januari. Deze wordt verzorgd door de heer Johan de Jong. Hij zal ons vertellen over uilen. De middag begint om 14.00 uur in gebouw de Driehoek. Namens het bestuur Joke Nust-Boonstra.

24


Zonnebloem diner Dinsdag 23 februari 2016 houdt de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. haar jaarlijkse diner bij het restaurant De Stripe, Duerswâld 23 te Wijnjewoude voor onze doelgroep uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. Iedereen wordt verwacht tussen 17.30 uur en 17.45 uur. De kosten bedragen € 20,- per persoon en worden bij aankomst in de Stripe afgerekend. Hiervoor krijgt u soep - warm en koud buffet - dessert en 2 consumpties, tevens wordt u door onze vrijwilligers gehaald en weer thuis gebracht. U kunt zich opgeven tot 1 februari 2016 bij: Ietje v.d.Veen tel. 0512- 301984 of bij Christijn Nijder tel.0516-481959 of Trienke Bijker tel.0516-542074. Tot ziens, Namens het bestuur van De Zonnebloem afd. Ureterp e.o., Antje Berga.

Zonnebloembezoek aan de kersttuin Tuindorado in Drachten verandert ieder jaar van tuincentrum in een prachtige "Kersttuin". Donderdag 10 december werden 49 gasten en hun begeleiders welkom geheten bij de ingang van Tuindorado. Enkele vrijwilligers van de Zonnebloem deelden koffiebonnen uit. Met deze bonnen kon iedereen zelf bepalen wanneer ze de koffie/thee met eventueel apfelstrüdel, wilden nuttigen. Sommige deelnemers zijn voor de eerste keer mee en komen ogen tekort om al het moois te aanschouwen. De bewegende ijsberen waren ook dit jaar weer present evenals skihutten en glühwein. Men kon zich laten fotograferen in een winters sfeertje, namelijk in een arrenslee getrokken door heuse rendieren. Met op de achtergrond prachtig opgetuigde kerstbomen en bergen met besneeuwde toppen. Dit jaar was het toch net wat anders dan voorgaande jaren, veel natuurlijke materialen bijv. kerstbomen van latjes en 25


vele andere houten versieringen. De koffiecorner is bijna twee keer zo groot geworden en men kon hier aangenaam zitten om koffie/thee te nuttigen en even uit te rusten. Vanaf deze plek had je een prachtig zicht op alle versieringen, gekleurde ballen en verlichte kerstbomen, alles gerangschikt op kleur. Kortom, een geslaagde ochtend, dankzij de vrijwilligers en het Hulpmiddelencentrum die rolstoelen beschikbaar stelde. Namens de Zonnebloem afd. Ureterp e.o., Antje Berga.

Geef aan de collectant! Ieder jaar wordt gecollecteerd voor bijna 4 miljoen mensen die geconfronteerd worden met een ‘ziekte in hun hoofd’. In 2016 vindt de collecte plaats van 1 t/m 6 februari.

De Hersenstichting maakt zich sterk voor preventie, betere behandelmethoden en genezing van hersenziekten. Voorlichting draagt bij aan meer kennis over ziekten zoals o.a. beroerte, depressie, hersenletsel, ADHD, autisme, migraine, en dementie. Maar draagt zeker ook bij aan meer begrip voor mensen die lijden aan een “hersenziekten”. De collecte is afhankelijk van de steun van zoveel mogelijk mensen in Nederland. Wat zou het fijn zijn als u ons helpt door een bijdrage in de collectebus te stoppen!

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.hersenstichting.nl Alvast enorm bedankt voor uw bijdrage! Met vriendelijke groet, Ina Stoker, collecte-organisator.

26


Geef de pen door Sandra bedankt voor het doorgeven van de pen. Mijn naam is Sander de Wit en ik ben 40 jaar. Ik woon samen met mijn vriendin Diane (die werkzaam is bij Sauna Het Friese Woud in Boijl als 1ste medewerker), onze 2 zoons (Keanu & Lars) en onze dochter (Demi) aan de Tjalling Harkeswei. Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam waar ik in totaal 31 jaar heb gewerkt en gewoond. Tijdens een avond uit in Amsterdam heb ik Diane leren kennen, hier groeide een relatie uit voort en sinds 17 juni 2008 wonen we samen in Wijnjewoude. We hebben eerst 2 jaar aan de Gentiaan gewoond en zijn 5 jaar geleden verhuisd naar de Tjalling Harkeswei waar wij nog steeds met heel veel plezier wonen. Op mijn 18de ben ik begonnen met werken op Schiphol en daar heb ik diverse baantjes gehad. Op mijn 26ste ben ik voor mijn werk verhuisd naar Düsseldorf in Duitsland en heb ik daar 1 jaar gewoond en gewerkt. Maar omdat ik Amsterdam toen erg miste ben ik weer verhuisd naar Amsterdam en weer op Schiphol gaan werken. Sinds 7 jaar werk ik nu in het familie bedrijf Future Airfreight BV en dat doe ik met veel plezier. Wat wij doen als bedrijf is het regelen van Import en Export via de lucht, zee, weg of koerier Deur tot Deur zendingen voor

klanten. Wij kunnen bijna alles importeren en exporteren voor klanten en verzorgen naar de wens van de klant. En of dit nou een klein pakket of een compleet vliegtuig is dat maakt voor ons niet uit. En in totaal doe ik dit werk ongeveer 22 jaar. Zo’n 5 jaar geleden ben ik begonnen bij de voetbalclub ODV als trainer en coach van de C jeugd omdat dat mijn passie en hobby is. Ik ben hiermee door gegaan tot en met de B junioren maar helaas wegens gezondheidsredenen heb ik vorig jaar hiermee moeten stoppen. Nog steeds voel ik een binding met ODV en hoop ik in de toekomst weer een functie te kunnen en mogen vervullen bij de club. Verder heb ik als hobby’s kijken het voetballen van onze zoon bij ODV, lopen met onze Rottweiler Ejay in de bossen van Bakkeveen en het verzorgen van onze vijver in de tuin. Wij geven de pen nu door aan Frederik Welfing.

Je kunt de loop van de geschiedenis niet veranderen door portretten achterstevoren te hangen.

27


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude Sanne de Ree Diëtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

28

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


Prikbord Klootschieten Wie wil er mee gaan klootschieten? Op zondag 17 januari om 10.00 uur gaan we vanaf Restaurant De Stripe een route lopen (gooien) van ongeveer 4 km.

Opbrengst MS collecteweek Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van: € 632,- in Beetsterzwaag € 612,- in Gorredijk € 1.169,- in Ureterp € 489,- in Wijnjewoude opgehaald. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.

Afgelopen december hebben we dit bij Restaurant De Stripe met 6 personen voor de 1ste keer gedaan. Heb je ook zin om mee te gaan, geef je dan even op voor 15 januari bij: Anke Posthumus 0516 481635 of Zwaantje vd Wal 0516 481667. Ook voor verdere vragen. Plaats: Restaurant De Stripe. Datum: zondag 17 januari. Tijd: 10.00 uur. Kosten: € 3,50 p.p. inclusief koffie. Voor de winnende groep is er een prijsje. Martin, Peter, Wiepie, Zwaantje, Jan en Anke. Opbrengst collecte De collecte van Het Leger des Heils heeft dit jaar € 1.128,04 opgebracht. Alle gevers en collectanten heel hartelijk dank. Namens het Leger des Heils. Aukje Veenstra

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam! Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl Flessenactie! De eerste week van januari komen Daniëlle en Baukje langs om flessen op te halen voor World Servants! De actie is van 2 tot en met 6 januari. Het geld wat we hiermee ophalen gaat naar onze reis naar Haïti. Wij gaan daar klaslokalen bouwen voor de kinderen, zodat zij hun school kunnen afmaken en een betere toekomst hebben. Bewaar allemaal jullie flessen voor World Servants!!! Groeten, Daniëlle en Baukje

29


Workshop! In 2016 organiseren wij een workshop. Bij deze workshop wordt er een staande uil gemaakt. Wanneer: Waar: Kosten:

26 januari Weinterp 47 20 euro p.p.

U kunt u opgeven tot en met 24 januari bij: Daniëlle: 0611091978 Baukje: 06-21172471 Of: worldservantswijnjewoude@hotmail.com Tot dan!

Open atelierroute Voor de open atelierroute op 21, 22 en 28 en 29 mei 2016 roept de werkgroep “Kunst in Opsterland” kunstenaars op zich aan te melden voor deze atelierroute door onze prachtige gemeente! Kunstenaars moeten natuurlijk wonen en/of werken in Opsterland. Ook de inschrijving voor onze kunstmarkt op 18 september 2016 is al geopend! Meer informatie en de voorwaarden voor beide evenementen vindt u op onze site. www.kunstinopsterland.nl. U kunt ook mailen naar de werkgroep: kunstinopsterland@hotmail.com

Hallo dorpsbewoners De afgelopen maand, hebben wij een feestje gegeven in de Swingel. Samen met Erik en Trientsje hebben we eerst besproken wat we in onze gedachten hadden. Het werd koffie met gebak en een koud en warm buffet. Al met al was het goed en zijn wij zeer tevreden over hoe het allemaal liep en smaakte. Wij willen Erik en Trientsje en het andere personeel bedanken voor de gezellige en zeer goede bediening. Zoals het ging is het voor anderen ook aan te bevelen om hier je/uw feestje te houden. Groeten, familie Taekema Als je niet probeert kun je ook niet mislukken.

30


Reünie SVW 50 jaar Zaterdag 6 februari 2016 bestaat volleybalvereniging SVW alweer 50 jaar! Reden voor een groot feest voor leden en oud leden. Gezellig bijkletsen met oud teamgenoten, herinneringen ophalen, dansen en nog veel meer leuks. U bent van harte welkom! Hebt u misschien nog foto’s, of iets dergelijks uit het archief van uw volleybalverleden, dan kunt u dat naar ons mailen of u belt met onderstaand telefoonnummer. Wij zorgen voor een kopie van de foto’s, zodat u ze zelf ook kunt behouden. Dus komt allen en ZEGT HET VOORT! We sturen geen persoonlijke uitnodigingen, voor meer informatie kunt u onze Facebook pagina in de gaten houden. Namens de feestcommissie, Johanna Zeilstra Tel. 06-11860404 E-mail: svw-waskemeer@outlook.com Facebook: 50 jaar sportvereniging Waskemeer

Voorbewerkte tuinen vrij bij VTC Boerestreek De laatste tijd staat tuinieren op een volkstuin weer volop in de belangstelling. Als u kiest voor een gezonde levensstijl, dan is dit een kans voor u. Wat is er mooier dan je eigen onbespoten groenten als sperzieboontjes of spinazie te kweken. Daarnaast bent u lekker fysiek en gezond bezig in de buitenlucht en hebt u tevens tijd voor een ontmoeting en een praatje met andere “tuincollega’s”. Bij Volkstuinencomplex Boerestreek aan het Ald Duerswâld zijn vijf voorbewerkte percelen beschikbaar. Om de kosten hoeft u het niet te laten. Voor minima is er een gemeentelijke vergoeding mogelijk. Bent u geïnteresseerd, neem dan even contact op met Siebo tel.nr. 481878 of mail eventjes met vtcboerestreek@wijnjewoude.net

Alles heeft zijn grenzen, ook onze beperkingen.

31


Volkstuinencomplex Boerestreek Gegratineerde wortel en prei met knolselderij Heerlijk herfstig of winterse gratin van wortel en prei met een puree van knolselderij! Wortel en prei zijn beiden al redelijk zoet van smaak en staat nu nog bij ons op de tuin. Ook de knolselderij heeft een kruidige zoete smaak, als je een minder zoet gerecht wilt, neem dan koolraap, die is minder zoet en bevat ook minder koolhydraten! Vergeten groente Knolselderij behoort tegenwoordig tot de ‘vergeten groente’, niet zo vergeten als de wortelpeterselie, pastinaak of snijbiet, maar we gebruikten deze knol tot voor kort bijna alleen nog maar in de erwtensoep. Jammer, want er kan zoveel meer met deze wat onooglijke knol! Bijvoorbeeld roosteren in de oven, in de salade, gestoofd of gebakken, of als vervanging voor de aardappel in een stamppot enz. enz. Gezond Knolselderij bevat meer mineralen dan vitaminen. Knolselderij staat werkelijk bol van kalium, natrium, fosfor, magnesium en calcium. Deze mineralen zijn van belang voor een goede vochthuishouding. De groente is vocht afdrijvend en dat is dan weer heel aantrekkelijk als je een paar kilo kwijt wilt. Kortom, voldoende redenen om de selderijknol regelmatig een plaats te gunnen op je menu!

Bereiding  Knolselderij eerst wassen, in plakken snijden en dan pas de plakken schillen. Dat is veel handiger dan zo'n onhandelbare knol schillen! Van de schone plakken maak je blokjes voordat je de selderij in ca. 15 minuten gaar kookt. Giet de selderij af, voeg een scheut slagroom en een klontje boter toe. Stamp er dan een smeuïge puree van, breng op smaak met een snufje nootmuskaat, zout en peper. Doe de puree onderin een ovenschaal. (bovenop kan ook, maar ik vind de wortels/prei bovenop leuker) Dit is ook wel het moment om de oven alvast voor te verwarmen op 200 °C.

Ingrediënten

300 gram wortel 200 gram prei 300 gram knolselderij 250 gr rundergehakt of gehakt scheutje slagroom klontje roomboter nootmuskaat peper en zout 50 ml slagroom 100 gram geraspte kaas

32

 Maak de wortelen schoon. Vindt u vegetarisch

wortels schrappen een naar klusje, 'schuur' ze dan schoon met een nieuw schuursponsje, dat gaat uitstekend en snel! Snijd bospeen in de lengte doormidden, als je winterpeen gebruikt snijd die dan in de lengte in vieren. Kook ze 5


minuten voor, met wat zout en tijm in het kookwater.  Snijd de prei in stukken die even lang zijn als je wortelen. Was de hele stukken prei en doe ze bij de wortels en kook samen nog 5 minuten. De precieze kooktijd is afhankelijk van de dikte van de wortelen en de dikte van je prei. Kook de groenten met een 'bite', dus niet te gaar. Giet de groenten af en snijd de prei overlangs in stukken (ongeveer even dik als je wortelen). Leg de halve wortels en halve stukken prei om en om op de knolselderijpuree en bestrooi met

wat tijm. Maal er nog wat peper over.

 Laat 3/4 van de kaas in 50 ml

slagroom smelten en giet dat sausje over de wortel en prei. Bovenop strooi je de rest van de kaas. Schuif het gerecht de oven (200 °C) in en gratineer de kaas mooi bruin in 15 minuten.  Serveer met een (vegetarische) (rook)worst om de winterse sfeer te benadrukken. Voor de frisheid kun je er een kleine wortelsalade bij maken met citroensap en gegratineerde sesamzaadjes. Siebo.

Goede doelen loods. Het laatste nieuws van de goede doelen loods. Een klein verhaaltje vooraf: In 1993 werd het Roemenië comité opgericht. Het bestuur bestond uit vrijwilligers van de plaatselijke 3 kerken. In de loods werden spullen verzameld die rechtstreeks naar Roemenië gingen. Het dorp Decea waar de spullen heengingen is ook een paar keer bezocht door mensen van het comité. In 2004 is de verkoop begonnen vanuit de loods en kon geld gestuurd worden, voor de bouw van een school. De contacten waren goed en geregeld. Maar toen dit niet meer zo was en we niets meer hoorden is het geld naar andere doelen gegaan. Door verhuizing, ziekte, sterfgeval, verdween ook het bestuur. F. Donker eigenaar v.d loods bleef penningmeester. In 2015 nam zoon Sjouke de loods over en heeft andere plannen.

De afbraak is begonnen. In 2015 was de opbrengst 750 euro. De volgende doelen kregen een donatie: - Internationale kinderhulp - Open doors - E.O. Metterdaad - Max maakt mogelijk - Moldavië - Voedsel pakketten over grenzen. De loods is voor velen een lichtstraaltje geweest en dat was mogelijk dank zij u (jullie) die goederen brachten en kochten. Wij missen dit mooie werk nu al. Fokke en Renske Donker, Hendrik en Renny Rozema wensen u een gezegend 2016 toe.

33


Volleybalvereniging DWS Beste volleybalvrienden, Allereerst wensen wij iedereen een gelukkig 2016 Balsponsors voor de maand januari: - Hotel Restaurant de Stripe - Kapsalon it Leantsje Namens D.W.S hartelijk bedankt !!! Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nieuwe leden bij zoals recreanten, heren, dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is, kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden: Maandag: Recreanten Dames 1&2 Dames 3 Dinsdag: Jeugd Heren 1 Donderdag: C.M.V. jeugd

19.00 uur - 20.00 uur 20.00 uur - 21.15 uur 21.15 uur - 22.30 uur 19:30 uur - 20:30 uur 20:30 uur - 22:00 uur 16:30 uur - 17:30 uur

Wedstrijdschema: 7 januari 19.15 20.15 20.15 21.15

D.W.S. MB 1 - D.F.S. MB 1 BSV DS 1D.W.S. DS 1 D.W.S. DS 3 - ODS DS 5 D.W.S. HS 1 - D.F.S. HS 2

M.F.C. de Swingel de Boppeslach M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel

14 januari 19.15 19.15 19.15 20.15

D.W.S. DS 2V.C.S. DS 3V.C.S. HS 3D.W.S. DS 1-

Dovo/Hujades DS 3 D.W.S. DS 3 D.W.S. HS 1 Dovo/Hujades DS 2

M.F.C. de Swingel Surventohal Surventohal M.F.C. de Swingel

21 januari 19.15 19.15

D.W.S. MB 1Grado DS 2-

v.v. D.S.O. MB 1 D.W.S. DS 2

M.F.C. de Swingel De Doelstien

Bestuur D.W.S

34


Schutjassen Uitslag schutjassen, 04-12-2015, 22 deelnemers 1e winnaars: 2e winnaars: 1e verliezers: 2e verliezers: 1e poedel: 2e poedel:

Douwe Oosterbaan & Jan Posthumus Anko van Bruggen & Jan van der Meulen Durk van der Veen & Jan Dijkstra Aalzen Postma & Jappie Nijholt Jan-Jaap Kempenaar & Fokke van Bruggen Geeuwke Posthumus & Sjoerd Winter

Uitslag schutjassen, 18-12-2015, 24 deelnemers 1e winnaars: 2e winnaars: 1e verliezers: 2e verliezers: 1e poedel: 2e poedel:

Geeuwke Posthumus & Jan Posthumus Jan van der Meulen & Oene Veenstra Anko van Bruggen & Kees Stalenhoef Jappie Kempenaar & Jeen Posthumus Eelco Drent & Fokke van Bruggen Aalzen Postma & Jappie Nijholt

Stand: 1: Jan van der Meulen 39 punten 2: Geeuwke Posthumus 34 punten 3: Jan Posthumus 33 punten 4: Anko van Bruggen 27 punten 5: Jappie Nijholt 23 punten 6: Jeen Posthumus 21 punten 7: Douwe Oosterbaan 18 punten 8: Koop Koopstra 18 punten 9: Oene Veenstra 18 punten Overige deelnemers 17 punten of minder Volgende schutjasavond: vrijdag 5 februari om 20:00, kantine vv ODV Lijkt het je ook leuk om eens mee te doen, of wil je schutjassen graag leren, dan kun je gerust langskomen.

De formule voor het volmaakte geluk: heel druk bezig zijn met totaal onbelangrijke dingen.

35


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur Contactpersoon: D. Müller, tel 0512-302226. Voor meer info: www.schaakclub-bakkeveen.nl

Schaakclub Bakkeveen wint ruim van DSC Drachten – In De Schakel in Drachten speelde Bakkeveen op 14 december een uitwedstrijd in de 1e klasse B van de Friese Schaakbond. Tegenstander was het eerste team van D.S.C.. De schakers uit Bakkeveen en omgeving hadden wat goed te maken: De vorige wedstrijd ging tegen Philidor uit Leeuwarden immers ongelukkig verloren. DSC daarentegen was goed begonnen. Er werd in de eerste ronde ruim gewonnen van Mid Fryslân 2 uit Akkrum. Op papier was SC Bakkeveen de sterkere en ook in de wedstrijd kwam dat er deze keer uit. Met 6-2 haalden de Bakkefeansters de overwinning relatief ruim binnen. SC Bakkeveen trad op deze avond aan zonder Milan Heller Voor hem speelde Sieb Hazenberg. De eerste uitslag stond al een week eerder vast. Op 9 december won Ben de Vries, in een vooruit gespeelde wedstrijd, al met wit op bord 1 knap van Henk Mylanus; 1-0. Op de eigenlijke speelavond had Jaap Weidema met zwart op bord 6 in zijn partij het beste van het spel. In het eindspel kon hij zijn lichte voordeel vol te gelde maken tegen Hans Dokter; 2-0. Robin Baines had, met wit op bord 3 tegen Roelof Moraal, in opening en middenspel 36

geen beduidend voordeel weten te behalen. Toen er een dames + pionnen eindspel ontstond, besloten beide spelers terecht tot remise; 2 ½ - ½ . DSC kwam weer in de wedstrijd toen Gerrit Meppelink met zwart op bord 4, in een spannende wedstrijd tegen Mohammed Al-Sarayfi, een mat-aanval niet kon pareren. In deze partij met voor de spelers wisselende kansen brak de kwetsbare positie van de koning Bakkeveen uiteindelijk op; 2 ½ - 1 ½. De marge van twee punten vóór werd door de Opsterlanders weer hersteld, toen Dirk Müller met zwart op bord 2 het eindspel met 4 lopers + pionnen won. Dirk had vanuit een verdedigende positie een pionnetje gewonnen en zette, door handig gebruik te maken van zijn surplus aan tempo’s, deze kleine voorsprong om in winst tegen collega-teamcaptain Jan Anne Hogendorp; 3 ½ - 1 ½. Al deze partijen waren zwaarbevochten en het was al laat op de avond toen de uitslagen vielen. In de slotfase van de wedstrijd wist Jorn Brouwer met de witte stukken op bord 5 beslissend voordeel te behalen. Hij had in een spannende partij veel druk op de koningsstelling van Wim van Zeijl gezet en dat kon de Drachtster op den duur niet meer verdedigen: Het was


uiteindelijk voor hem mat óf de dame inleveren. Weer een mooie overwinning voor Jorn; 4 ½ - 1 ½. Op bord 7 was Sieb Hazenberg, eveneens met wit, op weg naar de overwinning. Hij had een stuk meer en nu moest alleen nog het pionneneindspel gewonnen worden. Sieb liep tegen Mikki Veljkovic echter in een gedwongen remise-stelling, waarbij Veljkovic’s koning de pionnen tegenhield en niet meer door Sieb’s koning of loper verjaagd kon worden. Een ‘narrow escape’ voor de Drachtster; 5-3. De meest sensationele partij van de avond vond plaats op bord 8. Hier legden Bauke Hoogstra met zwart en zijn tegenstander Johan van den Berg een partij op het bord die aan spanning niet te overtreffen was. Van den Berg ging de tijdnoodfase van de ontmoeting in met twee pionnen voorsprong en had dat af moeten maken. Bauke bleef echter geconcentreerd in de wedstrijd en wist

in de laatste minuten van het spel de toren van de Drachtster buit te maken. Een overwinning met het geluk nu aan de kant van Bakkeveen. De einduitslag kwam hierdoor op 6-2 voor SC Bakkeveen, dat hierdoor punt-gelijk kwam met DSC. In het nieuwe jaar gaat de competitie voor Bakkeveen-1 verder met de uitwedstrijd tegen Mid Fryslan-2 op 15 februari in Akkrum. Dan kunnen de Bakkefeansters met een overwinning een verdere stap zetten op weg naar klasse-behoud. Voor de eerstvolgende externe wedstrijd treedt SC Bakkeveen echter op 25 januari a.s., ook in een uitwedstrijd, voor de kwartfinale van de FSB-beker aan tegen SC Emmeloord. Of er ook gestunt kan worden tegen de Emmeloorders, vorig seizoen bekerwinnaar en derhalve grote favoriet in deze ontmoeting, zal dan blijken. Verslag van Dirk Müller.

Koffiemorgen van de zonnebloem in het Wâldhûs De Zonnebloem organiseert woensdag 13 januari 2016 een koffiemorgen in het Wâldhûs te Wijnjewoude. U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee even bij te kletsen met uw dorpsgenoten. We maken er een gezellige morgen van met tussendoor Bingo. Het zaaltje is open vanaf 09.00 uur en de koffie staat klaar om 09.30 uur. Het gezellig samenzijn zal duren tot ongeveer 11.30 uur. De kosten per persoon zijn € 2,50. Bent u geïnteresseerd, maar is het vervoer een probleem, graag even bellen. Wellicht kunnen wij het probleem voor u oplossen. Graag van tevoren opgeven bij: Zwaantje vd Wal tel.0516-481667 Anke Posthumus tel.0516-481635 Tot ziens in het Wâldhûs.

37


Nieuws vanuit glasvezel project in buitengebied van Hemrik, Lippenhuizen en Wijnjewoude. De afgelopen maanden zijn wij als werkgroep enkele keren bij elkaar geweest en hebben de bewoners in het buitengebied benaderd om mee te doen aan dit glasvezel project. De grote meerderheid wil wel mee doen en een groot deel hiervan heeft zich al aangemeld via de website www.friesland.opglas.nl . Dit verplicht u nog tot niets en langs deze weg kunnen wij zien of er genoeg belangstelling is (70% of meer aanmeldingen) om het project financieel haalbaar te krijgen. Ook zijn wij bij enkele bijeenkomsten over glasvezel projecten in Friesland geweest waaronder eentje op het Provinciehuis. Daar is uitgelegd hoe de spelregels zijn voor de subsidie voor de “witte” gebieden. Ook ontstond daar de discussie over de grens van een “wit” of “grijs” gebied. In het “witte gebied “ligt de snelheid via de telefoonkabel van KPN lager dan 30 Mbit/sec. In het “grijze gebied” is de maximale snelheid via de telefoonkabel iets hoger. Deze grens van 30 Mbit/sec is Europees bepaald. Op dit moment zijn er discussies gaande om de grens te verleggen omdat dit niet representatief is als je het over snel internet hebt.

Wij gaan de komende tijd kijken of wij de rekensom kunnen maken wat een aansluiting gaat kosten. Daarna willen wij een avond organiseren waar dan alles wordt uitgelegd. U krijgt daar t.z.t. bericht van. Dus als u zich nog niet heeft aangemeld doe dat dan binnenkort op www.friesland.opglas.nl . Daarmee zorgt u dat uw buurt in aanmerking komt voor snel internet. Namens de werkgroep: Binne Visser (Hemrik)

Uitslag december puzzel Uit de inzendingen met de juiste oplossingen zijn de volgende winnaars gekomen: - Wimke de Vries - Siebo en Geke Groenewold - Jente van der Velde Zij ontvangen een cadeaubon. Namens de redactie gefeliciteerd.

38


Uitnodiging cursus: Bouwen aan een biddende gemeente In het voorjaar van 2016 organiseert de Gereformeerde Kerk van WijnjewoudeHemrik een 3-delige cursus over gebed. Die cursus is bedoeld voor eigen kerkleden, maar zeker ook voor andere belangstellenden. Tijdens de avonden zullen we samen het Bijbelboek Nehemia bespreken. Nehemia was in de ballingschap en werkte aan de wederopbouw van Jeruzalem. We zullen zijn gebedsleven volgen en daar met elkaar over spreken en ons afvragen: wat betekent dat voor ons gebedsleven vandaag? Onderwerpen per avond: 1. Nood leert bidden 2. Bidden, bouwen en strijden 3. Bidden met grond onder je voeten Cursusleider: Ds. Jelle de Kok uit Diever Locatie: Trefpunt (achter Gereformeerde kerk), Wijnjewoude Data: donderdag 21 januari, donderdag 18 februari en donderdag 17 maart 2016 Tijd: 20.00 -22.00 uur Onkosten: €10,00 voor aanschaf cursusboekje (eerste avond contant betalen) Consumptie: er wordt koffie en thee geserveerd (desgewenst eigen bijdrage) Collecte: er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing van de PKN te ondersteunen Info en opgave graag vóór 17 januari 2016: bij Ria Oedzes, email r.oedzes-akker@filternet.nl; tel 0516-481254 Ik nodig u/ jullie van harte uit voor deze cursus ! Vriendelijke groet, Henk van Straten Voorzitter Kerkenraad Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik

39


Week van Gebed 2016: ‘Aan jou het woord’ Van 17 tot 24 januari 2016 vindt de Week van Gebed plaats. Het thema is ‘Aan jou het woord’, gebaseerd op het Bijbelgedeelte uit 1 Petrus 2 vers 9 en 10 waar Petrus ons oproept om Gods grote daden te verkondigen. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen. Het tekstgedeelte is dit jaar aangedragen door kerken in Letland. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Frieschepalen, Ureterp, Wijnjewoude en Bakkeveen/Siegerswoude zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom. De gebedsweek is een initiatief van MissieNederland (voorheen EA-EZA), een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties. Zowel landelijk als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. MissieNederland biedt ondersteunende gebedsmaterialen die een handvat vormen om in deze week persoonlijk, in het gezin of als (gebeds)groep met het thema aan de slag te gaan. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er gebedsfolders met per dag een korte overdenking en gebedspunten. Vraag ernaar in uw plaatselijke kerk. De gebedssamenkomsten vinden plaats op: Ma 18-01 Di 19-01 Wo 20-01 Do 21-01 Vrij 22-01 Za 23-01

PKN Ontmoetingskerk, Ureterp (Mounestrjitte12) PKN “Keningsfjild” Bakkeveen/Ureterp in klein kerkje Siegerswoude (Binnenwei 14) vGKN, Frieschepalen (Tolheksleane 41) Geref. kerk en Herv. gem. (PKN) Wijnjewoude in 't Trefpunt, (Merkebuorren 34). Gkv de Levensbron, Ureterp (de Feart 85) Gkv de Paedwizer, Frieschepalen (’t Paed 1)

Zondagavond gezamenlijke afsluiting, in de Gkv de Levensbron, Ureterp. Er zal deze avond een collecte worden gehouden voor de onkosten en Open Doors De avonden beginnen om 19.30 uur. Tot dan. Organisatoren zijn meewerkende kerken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of telefonisch contact opnemen met Jan de Jong tel 0512 302571 of met een van de meewerkende kerkgemeenschappen.

40


Dorpsagenda

Januari 13 Koffiemorgen van de Zonnebloem in het Wâldhûs om 09.30 uur 13 Soos om 14.00 uur in gebouw de Driehoek 14 Computercafé van 13.30 tot 15.30 uur in de Swingel 15 Nieuwjaarsborrel en film van Plaatselijk Belang om 19.45 uur. 17 Klootschieten om 10.00 uur bij de Stripe 26 Workshop ‘staande uil’ Weinterp 47 26 Training voor gebruik van AED 27 Klaverjassen bij café van der Weij 28 Training voor gebruik van AED 30 Jan Arendz en Marijke Geertsma spylje harren eigen ‘Jubileum’ Februari 1t-m6 Collecteweek voor de hersenstichting 5 Schutjassen in de ODV kantine 20.00 uur 9 Computercafé van 9.00-21.00 uur in de Swingel 17 Klaverjassen bij café van der Weij 23 Zonnebloem afd. Ureterp e.o. jaarlijkse diner bij het restaurant "De Stripe

SwingelAgenda Januari 9 VVV Winterwandeltocht 15 Nieuwjaarsreceptie Plaatselijk Belang 16 Zwolle-Sc Heerenveen (19:45) 23 Swingel gesloten i.v.m. een familiefeest 28 Feyenoord-Sc Heerenveen (20:45) 30 Theater voorstelling “it jubileum” 31 Cambuur-Sc Heerenveen (14:30)

Daghapkalender Januari 14 Snert (met roggebrood en spek) 21 Chili Con Carne 28 Keuze Wijnjewoude Februari 4 Hete bliksem

41


Kerkdiensten Hervormde Gemeente Januari 10 9.30 uur 13.45 uur 17

9.30 uur

24

9.30 uur 13.45 uur

31

9.30 uur

Februari 7 9.30 uur

Weinterp Weinterp

Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen Dhr. A. Lowijs, Noodscheschut

Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voorbereiding HA Weinterp Weinterp

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Viering HA Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Dankzegging HA

Duurswoude Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut Weinterp

Ds. J. den Admirant, Hoogeveen, 1e Lijdenszondag

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik Januari 10 9.30 uur

Mw. H. de Kok – Mellema, Diever

17

10.30 uur

Ds. E.J. van den Brink, Vierdienst Koffiedrinken voor de dienst

24

11.00 uur

Ds. E. A. van Gulik, Drachten

31

9.30 uur

Ds. J.G. Arensman, Drachten, Voorbereiding Heilig Avondmaal

Februari 7 9.30 uur

42

E.J. van den Brink, Heilig Avondmaal Koffiedrinken na de dienst


Kleurplaat

43


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.10 - 11.00 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

We houden alleen geheim wat we niet weten.

44


Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras HM Haarmode Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl


rzaam duu

pe rs

oo

jk nli

baar go e

ibel

jaar

ex

w ou

fl

25 d

be tr

2015 gaat niet verder, alleen nog in onze gedachten. De doorgaande weg is er niet meer, we hopen dat een ieder het nog wel aan durft de weg naar ons in te rij den.

pe rs

jaar

ibel ex

oo

jk nli

e

w ou

fl

baar go

rzaam duu

25 d

be tr

Kaartjes nodig? Kijk op onze website of kom langs voor voorbeeldboeken, ruime keus. Een eigen ontwerp? Ook hiervoor hebben we wel een oplossing.

De ban januari 2016  
De ban januari 2016  
Advertisement