Katalog narzędziowy GRUBE nr 8

Page 86

Hodowla lasu

Motyki 1 forma owalna

PROFI

Motykę wbić w ziemię

Otworzyć prosto szparę, unieść trzonek motyki

Do sadzenia „ukośnego“ od małych do średnich, sercowa­ to lub płasko ukorzeniających się sadzonek iglastych i liściastych na glebach umiarkowanie – do dosyć zwięzłych. Sadzenie „ukośne“ przy pomocy motyki jest z reguły najprostszą metodą sadzenia i ­najbardziej korzystną pod względem ­kosztów.

1 Motyka dwustronna dudek

Wykonać szparę prosto­ padłą do poprzedniej, ­trzonek motyki unieść

2

Motykę skierować w prawo, włożyć sadzonkę

forma prostokątna

Wykuta z jednego kawałka meta­ lu, lakierowana, z owalną łopatką roboczą, do gleb kamienistych, przerośniętych korzeniami. Z najlep­ szej, kutej stali narzędziowej, do sa­ dzenia sadzonek od małej do średniej wielkości. Długość łopatki 220 mm, szerokość łopatki 125/90 mm. Ciężar 1700 g Nr 61-150 bez styliska Nr 61-151 ze styliskiem, 105 cm

2 Motyka dwustronna dudek

PROFI

Unieść sadzonkę, wysunąć motykę

3

Trzymać sadzonkę, ziemię przydeptać © Grube

Stylisko do motyki

Motyka dwustronna DUDEK wykuta z jednego kawałka metalu, lakiero­ wana, z kanciastą łopatką roboczą, do gleb lekkich, wolnych od kamieni, również przy silnym zachwaszczeniu, z najlep­szej kutej stali narzędziowej. Długość łopatki 180 mm, szerokość łopatki 120/130 mm, długość całkowita 450 mm. Ciężar 1700 g Nr 61-152 bez styliska Nr 61-153 ze styliskiem, 105 cm

3 Stylisko do motyki dwustronnej dudek

z najlepszego drewna jesionowego. Długość 105 cm, ciężar 750 g

Nr 61-155

Długość 118 cm (polecany przy wzroście powyżej 180 cm). Ciężar 750 g

Nr 61-156

Podwójna torba na sadzonki 4 duża

mała

mała duża

4 Podwójna torba na sadzonki Z szerokimi szelkami i dwiema dużymi torbami o długości 45 cm.

4 Podwójna torba na sadzonki

Nr 61-195

Z dwiema małymi torbami o dł. 37 cm.

Nr 61-194

Dodatkowe torby, duże (45 cm)

Nr 61-196

Dodatkowe torby, małe (37 cm)

Nr 61-197

84


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.