Page 1

Додаток 1 до рішення Кіровоградської обласної ради від “___” __________ 2011 року № _____ ПЕРЕЛІК територій і об’єктів, що оголошуються територіями та об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення № з/п

Назва заповідної території, об’єкта

Площа (га)

Місце знаходження

Коротка характеристика

Землекористувачі, землевласники

Ландшафтний заказник 1

“Громадське”

116,0

Новгородківський район

2

“Чайчина балка”

45,9

Новгородківський район

Територія заказника являє собою розлогу балку довжиною близько 2 км по дну якої протікає невеликий струмок, що впадає у водойму. В рослинному покриві переважають степові угрупування де помітно переважають злаки. На схилах балки подекуди зростають чагарники та поодинокі дерева. Із рослин, занесених до Червоної книги України, виявлені такі види як: шафран Гейфелів, шафран сітчастий. З видів, що занесені до Червоної книги України, періодично зустрічаються: лунь польовий, лунь степовий, боривітер степовий, сорокопуд сірий. Дана ділянка являє собою розлогу балку до 1,5 км довжиною, по дну якої протікає невеликий струмок, що впадає у річку Кам’янка. Балка має значну глибину, порівняно пологі схили, стрімкість яких лише в окремих місцях досягає 8-10 градусів. Досить поширеними тут є конюшина польова, конюшина лучна, льон австрійський. Порівняно часто зустрічається молочай гострий, молочай прутовидний, молочай тонкий, шавлія лучна, шавлія дібровна, буркун білий. Фауна даної ділянки

Верблюжська сільська рада

Вершино-Кам’янська сільська рада


2

3

“Косюрівський”

18,0

Новоукраїнський район

4

“Малі Байраки”

28,0

Новоукраїнський район

5

“Калинова балка”

35,0

Новоукраїнський район

представлена безхребетними та хребетними тваринами серед яких за біорізноманіттям переважають комахи, зокрема лускокрилі глодівець, красоцвіт зоряний, рябець рудий, махаон – вид, занесений до Червоної книги України. З птахів, занесених до Червоної книги України, в межах окресленої ділянки зустрічаються лунь польовий, лунь степовий, лунь лучний, боривітер степовий, сорокопуд сірий. Лісове урочище в околицях села Комишувате створене штучним шляхом і являє собою балкове протиерозійне насадження, яке досить ефективно виконує свою головну функцію – захищає ґрунти від водної ерозії. Окрім цього, насадження виконує роль “екологічного острівця” серед розораної навколишньої території. Членистоногі є найбільш різноманітною і багаточисельною групою тварин даного урочища. Тут виявлено 5 видів павуків та 44 види комах, з яких жук-олень занесений до Червоної книги України. Територія являє собою лісовий масив розділений на дві частини ставком. За формою це складне багатоярусне лісове угрупування створене штучним шляхом з метою попередження виникнення і боротьби з розвитком водної ерозії. Лісове урочище є прихистком для різноманітного тваринного світу. Тут виявлено 7 видів павуків та 53 види комах з яких жук-олень віднесений до Червоної книги України. В балці добре збереглась природна рослинність, яка є похідним степовим різноманіттям з домінуванням ковилово-злакових угрупувань. По схилах балки переважають угрупування лучних степів, що виділяє Калинову балку серед інших балок даного регіону. Враховуючи майже повну відсутність

Комишуватська сільська рада

Комишуватська сільська рада

Рівненська сільська рада


3

6

“Бандурівський”

200,0

Олександрійський район

7

“Гренівський”

208,53

Ульяновський район

8

“Кам’яногірський”

293,13

Ульяновський район

впливу господарської діяльності, збереженість степових угрупувань, ділянка заслуговує на охорону. Дана територія являє собою рекультивовані землі закритого вугільного розрізу “Бандурівський” на території Бандурівської сільської ради Олександрійського району. Для природного відновлення рекультивованих земель закритого вуглерозрізу, доцільно обмежити господарське втручання в процеси, які відбуваються в даній екосистемі. Проектований заказник розташовується в долині річок Шведівка та Південний Буг і являє собою заплавні та яружно-крутосхилі геокомплекси з лучною та степовою рослинністю, подекуди заболочені, з кручами та виходами на поверхню кристалічних порід. З видів, що занесені до Червоної книги України, зустрічаються астрагал шерстистоквітковий, ковила волосиста, сон чорніючий, шафран сітчастий. Заказник створюється на схилах долини правого і лівого берегів річки Синиця між селами Синицівка, Кам’яний Брід та Шамраївка Ульяновського району. До території заказника входять також нижні частини долин приток р. Синиця – річок Таужнянка, Куца Балка та Лісова. По обох берегах річок спостерігаються виходи на поверхню кристалічних порід в яких проявляються джерела та струмки. В північній частині заказника знаходиться безстічне “Бездонне озеро” глибиною 2,85 м, яке має підземне живлення та підземний стік. Виявлені два види рослин, занесених до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, один – до Європейського червоного списку, 7 видів, занесених до Червоної книги

Бандурівська сільська рада

Данилобалківська, Лозуватська, Луполівська сільські ради

Синицівська, Кам’янобрідська, Данилово-Балківська, Шамраївська сільські ради


4

9

“Кринички”

40,0

Бобринецький район

України і 17 видів рослин, які підлягають особливій охороні на території Кіровоградської області. Зустрічається 2 види тварин, занесених до Червоної книги України: ксилокопа (бджола-тесляр) звичайна та ящірка зелена. Пам’ятка природи Територія, являє собою степову рівнину з Червонозорівська вираженими кам’янистими відслоненнями та сільська рада утвореннями, де на значній території збереглися степові ділянки з переважанням типчакових угруповань. Ділянка розташована по лівому березі струмка, який живить водами р. Мертвовод. Досить багатий та різноманітний видовий склад степової рослинності, де зростають мало поширені в області степові види - астрагал блідуватий та шавлія австрійська.

_______________________________________________________

Додаток  

РІШЕННЯ "Про оголошення територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення"