The user logo

Георги Хаджийски

"Наука се прави не само в кабинети и за месечно трудово възнаграждение, а навсякъде където има търсене и предлагане на логична мисъл."

Stacks