Solutions magazine maart 2020

Page 40

40

is de continuïteit van de leveringen. Dat is iets waar Hans Rosenbrand nadrukkelijk overleg over heeft voordat hij een nieuw type gereedschap introduceert bij Aeronamic. De luchtvaartindustrie is weliswaar hightech, maar wars van veranderingen. Vliegtuigen blijven lang in productie; soms worden onderdelen wel dertig of veertig jaar gemaakt. De gereedschapsfabrikant moet continuïteit kunnen garanderen en bijvoorbeeld na tientallen jaren een bepaald type frees nog steeds met dezelfde geometrie, hardmetaalsamenstelling en coating kunnen leveren. Hans: “Omdat in de luchtvaartindustrie ontwerpen niet snel veranderd worden, verifiëren we altijd eerst of een gereedschapstype leverbaar blijft.” MA Ford, een van de fabrikanten waarvan Magistor frezen aan Aeronamic levert, kent het klappen van de zweep omdat de Amerikaanse gereedschapsfabrikant gelieerd is aan Boeing.

Groei opvangen met productiviteitswinst Waar liggen voor Aeronamic de uitdagingen in de komende jaren? Dat blijven allereerst de kwaliteit, productiviteit en de continuïteit. Wat daarbij komt, is Aeronamic’s groei opvangen. “Door middel van innovatieve verbeteringen in productie- en technologieprocessen

kunnen wij deze groei opvangen. Door deze verbeteringen kunnen wij met hetzelfde aantal medewerkers steeds meer doen”, zegt Jacco Loonstra. De genoemde groei ontstaat mede door het MRO contract voor het F-35 gevechtsvliegtuig. “Doordat het aantal F-35 toestellen dat in gebruik is toeneemt, groeit ook deze business”, aldus Ronny Blaauwgeers. Sommige onderdelen worden standaard vervangen als de unit voor onderhoud binnenkomt; van andere wordt pas tijdens de inspectie beslist of vervanging nodig is. Het gaat veelal om turbine-onderdelen van lastig te verspanen materialen. Om deze groei op te vangen, investeert Aeronamic onder andere in nieuwe draaifreestechnologie. Op deze geautomatiseerde multitasking machines worden de titanium componenten manloos geproduceerd, ondanks de kleine toleranties. Passende gereedschappen zijn hiervoor onmisbaar. Daarom hecht Aeronamic zoveel waarde aan de relatie met Magistor. Ronny Blaauwgeers: “We waarderen de bewerkingskennis van Magistor en de manier waarop ze meedenken.” www.magistor.nl

Met MA Ford heeft Magistor een gereedschapsfabrikant in het portfolio die nauw verbonden is aan Boeing.

maart 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.