Solutions magazine maart 2020

Page 22

22

Smart Connected Supplier Network haalt drempels voor digitale ketenintegratie weg

Ketenintegratie zorgt voor 20 procent meer efficiency

De telefoon, fax, en vooral e-mail met pdf’s, die vaak handmatig opnieuw worden ingevoerd, maken in de gedigitaliseerde toeleverketens plaats voor directe communicatie tussen de ketenpartners.

De digitalisering gaat komende jaren verder dan de muren van een onderneming. Ketenintegratie levert nog meer voordelen op. Nu het in Nederland ontwikkelde Smart Connected Supplier Network live is gegaan, kan de digitale communicatie tussen ketenpartners veel eenvoudiger worden gerealiseerd. Dat tonen SupplyDrive en MKG op de ESEF 2020. Eigenlijk moet je starten in hal 2 van de ESEF, op standnummer A035. Supply Drive en MKG laten bezoekers hier live beleven hoe op dit moment een order zijn weg vindt door de hele toeleverketen, inclusief de vele handmatige handelingen, en hoe je dit sneller en met minder kans op fouten kunt doen als je de verschillende ketenpartners digitaal aan elkaar koppelt. In een smart industry keten wordt een order rechtstreeks in het ERP systeem van de leverancier geplaatst. Hier vindt de validatie plaats: kloppen revisienummers; zijn de programma’s bij een repeatorder correct; zijn gereedschappen en materiaal aanwezig? Eric Bakker, directeur van SupplyDrive: “Het ERP systeem voorkomt veel handwerk. Nu wordt elke orderregel namelijk opnieuw ingetikt. En het ERP verkleint de kans op fouten.”

Gemeenschappelijke taal Het grote struikelblok hiervoor was dat elk bedrijf andere software gebruikt, die eerst gekoppeld moet worden voordat je informatie kunt uitwisselen. Het Smart Connected Supplier Network heeft hier een oplossing voor ontwikkeld. Hier gebeurt de vertaalslag van data,

zodat systemen met elkaar kunnen communiceren. Bij de presentatie van SCSN vorig jaar tijdens het MBD Event van het Mikrocentrum werd dit vergeleken met de manier waarop telecombedrijven telefoontjes afhandelen. Iemand die met een KPN abonnement naar het Vodafone netwerk belt, hoeft zich niet druk te maken over de vraag of de IT systemen van beide telecombedrijven met elkaar kunnen communiceren. Zo zorgt ook SCSN ervoor dat IT systemen met elkaar praten zonder dat data in de cloud hoeven te worden opgeslagen.

Gevalideerde data delen “Bedrijven kunnen nu gevalideerde data delen en daarmee hun systemen ontsluiten naar de andere systemen in hun netwerk”, legt Eric Bakker uit. Dat kan tussen OEM’er en tier 1 toeleverancier zijn, maar ook tussen de system supplier en de componenten leveranciers; of met materiaalleveranciers. Hiermee wordt een belangrijke drempel om tot een slimme ketenintegratie te komen, weggenomen. Eric Bakker denkt dat in de volle breedte bedrijven 20% sneller kunnen opereren. “Mijn gevoel zegt dat het meer kan zijn, maar 20% sneller opereren, door minder fouten te maken en daardoor sneller te zijn dan concurrenten durf ik hard te roepen.” Wie op de ESEF Maakindustrie in hal 2 heeft gezien hoe de order digitaal door de keten gaat tot in het ERP systeem van de leverancier, kan daarna bij het Smart Machining Platform in hal 10 op de TechniShow zien hoe de productiviteit verder verbetert door in het maakbedrijf orderstromen te digitaliseren.

maart 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.