Solutions magazine maart 2020

Page 18

18

Hoe kun je quasi realtime inzicht krijgen in de productiekosten van een werkstuk?

Calculatiesoftware: méér dan offertes maken Goed betaalde medewerkers werken 60 procent van hun tijd eigenlijk voor niks. Het werk dat ze in deze uren doen, levert voor het bedrijf niks op. Weinig ondernemers in de maakindustrie zullen zo naar medewerkers kijken die calculeren. Maar het is wel de realiteit als slechts vier van elke tien aanvragen in een order uitmonden. Helpt software om offertes met minder inspanning sneller en met geringer risico de deur uit te krijgen? En is calculatiesoftware een oplossing voor nog meer uitdagingen? Online platformen beginnen stilaan in de verspanende industrie bekender te worden, een trend die zich in de plaatbewerking al enkele jaren aftekent. Zo’n platform berekent quasi realtime aan de hand van het CAD-model de kostprijs, iets dat in menig verspanend bedrijf uren rekenwerk vergt. Het Duitse R+B, de ontwikkelaar van de TICC tijd- en kostencalculatie software, automatiseert deze kostprijsberekening. Dat hoeft niet te betekenen dat je direct naar een online platform moet gaan. In Nederland gebruiken bedrijven zoals NTS en VDL de software voor intern gebruik. “Sommigen willen

een webapplicatie, maar velen willen sneller een kostprijsberekening maken”, zegt John Snijders van Encoma, dat de Duitse software in de Benelux markt zet.

Duizend vlakken in één minuut geanalyseerd De algoritmes in de nieuwste versie van TICC analyseren tot duizend vlakken in amper één minuut. Ze beoordelen in die tijd welke bewerking op zo’n vlak moet plaatsvinden, hoe lang die duurt en welke gereedschapskosten dat met zich meebrengt. Een voorwaarde is dat de vlakken op een consistente manier beschreven zijn, waar PMI de komende jaren een rol in gaat spelen. Voor een perfecte calculatie moet je je machine setup volledig in de database hebben staan. “Een gemiddelde setup levert ook al een goed resultaat”, zegt Willibald Müller, CEO van R+B. De tijdsberekening - en de daarop gebaseerde kostprijscalculatie - gebeurt tot in detail; de software geeft concreet aan hoeveel machine-insteltijd een bewerking nodig heeft, hoeveel verspaningstijd en hoeveel neventijd. Hoe nauwkeuriger de machine- en gereedschapdata in de TICC software zijn gedefinieerd, des te preciezer wordt de calculatie. De software gebruikt hiervoor verschillende technologiepakketten,

maart 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.