3D print magazine

Page 34

Simulatietechnologie van Dassault Systèmes versnelt en verbetert ontwerpproces voor 3D printen

Dassault Systèmes integreert AM tools in designapplication Dassault Systèmes integreert specifieke designfunctionaliteit voor additive manufacturing in de bestaande designapplicaties. De samenwerking met Renishaw voor de integratie in het Catia merk is één voorbeeld. Het partnership met Stratasys voor het SolidWorks merk is een ander.

Op SolidWorks World 2017, eerder dit jaar in Los Angeles, presenteerde Dassault Systèmes de samenwerking met Stratasys. Deze 3D printerfabrikant realiseert zich dat een doorbraak in de maakindustrie méér vergt dan alleen hardware en materialen. Factory integration is één van de sleutelfactoren, zegt Scott Sevcik, Head of Aerospace, Defense & Automotive bij Stratasys. “In de fabriek gelden andere eisen. Daar heeft men een set gereedschappen nodig om te begrijpen wat er in het printproces gebeurt en om producten en processen te valideren.” Voor Stratasys is dit de reden om intensief samen te gaan werken met Dassault Systèmes. “We delen dezelfde visie”, zegt Sevcik. De beide concerns delen vooral de visie dat veel van de huidige designapplicaties niet toereikend zijn om de mogelijkheden van 3D printen volledig te benutten. Denk dan niet alleen aan topologie optimalisatie maar ook aan sterkte- en fatiqueanalyses en processimulatie. Of aan het automatisch creëren van lattice structuren om het gewicht van een product te verminderen (en daardoor de printtijd en -kosten) met behoud van de productsterkte. Dassault Systèmes gelooft in additive manufacturing. Op meerdere fronten zet het concern daarom breed in op dit thema. De samenwerking met Stratasys is slechts één voorbeeld, zegt Sumanth Kumar, Vice President Simulia Growth, bij Dassault Systèmes. “We werken ook met andere key accounts die ons richtlijnen geven wat de beste manier is om de mindset te kunnen veranderen.”

simulatie voor en tijdens productie worden geïntegreerd in één softwareomgeving”, zo vat Tom Schorr, Director Technology Alliances, Strategy & Market Development bij Dassault Systèmes

Simulatietechnologie Simulia

Veel van de technologie voor topologieoptimalisatie die Dassault Systèmes de komende jaren als additive manufacturing functionaliteit integreert in het aanbod van de Catia en SolidWorks merken komt van het Simulia-merk. “Design en

34

Een lichtgewicht deurscharnier voor een auto. Het design is geoptimaliseerd om zo min mogelijk materiaal te gebruiken (dus minimaal gewicht) en om supportstructuren te vermijden.

print magazine juni 2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.