3D print magazine

Page 30

Knobbe Metal Industry zet als eerste TruPrint 1000 in

Betere producten door functie integratie

Je hebt ondernemers die - als ze in een technologie geloven - knopen durven doorhakken en risico’s durven nemen. Jan Oude Luttikhuis rekent zichzelf tot die groep. Op een namiddag kocht hij als eerste in Nederland de TruPrint 1000 metaalprinter van Trumpf. Dat lijkt voor een ander misschien ondoordacht. Is het echter niet, vindt de metaalondernemer uit Hengelo.

Als de crisis geen spaak tussen de wielen had gestoken, had Jan Oude Luttikhuis waarschijnlijk al lang een 3D metaalprinter in huis gehad. In 2012 zag hij op de TechniShow de technologie voor het eerst. “Ik dacht toen al: dat wordt de toekomst.” De crisis zorgde er vervolgens voor dat het nog bijna vijf jaar duurde voordat hij op een vrijdagmiddag in de auto stapte, naar Trumpf reed en naar huis ging met een ondertekend koopcontract.

30

Onderscheiden als metaalbedrijf

Waarom zet een draaierij met 12 medewerkers deze stap? Jan Oude Luttikhuis heeft een kort maar duidelijk antwoord: Knobbe Metal Industry is goed in het vakgebied CNC draaien. “Maar we onderscheiden ons niet ten opzichte van anderen. Wij werken met DMG Mori machines, met automatisering van Romias. Collega’s doen dat ook. We kunnen mooie producten maken. Maar ik wil dat we ons onderscheiden. Dat is belangrijk voor de continuïteit van de onderneming. Metaalprinten is een nieuwe techniek, die hoort bij de verspaning.” Door als eerste in Nederland met de AM technologie van Trumpf aan de slag te gaan, wil de metaalondernemer zich positioneren in de markt. Hij zoekt hiervoor nieuwe klanten. Die moeten vooral in de nieuwe designmogelijkheden van AM denken en niet primair op kostprijs hun leveranciers selecteren. “Samen met hen willen we betere producten creëren, door andere functionaliteiten toe te voegen.” Jan Oude Luttikhuis ziet 3D metaalprinten als een technologie in het verlengde van CNC frezen en draaien. Vaak zullen de producten immers nabewerkt moeten worden om bepaalde nauwkeurigheden te halen. Die technologie heeft Knobbe Metal Industry in huis. Oude Luttikhuis ziet de investering als een lange termijn investering. Hij hoeft het niet binnen een jaar terug te verdienen. “Vanaf het derde jaar moet

print magazine juni 2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.