3D print magazine

Page 28

Rize geeft Augmented Polymer Deposition 3D printproces vrij

Rize One print isotropisch en maakt postprocessing overbodig Postprocessing is een kostenpost die van flinke invloed kan zijn op de uiteindelijke kostprijs en de doorlooptijd van een 3D geprint werkstuk. Het Amerikaanse Rize maakt daar komaf mee. De nieuwe Rize One 3D printer gebruikt een gepatenteerde printtechniek: APD. Bijzonder hieraan is onder andere dat supportmateriaal eenvoudig met de hand kan worden verwijderd, zonder zichtbare sporen op het werkstuk achter te laten. Daarnaast heeft het materiaal isotropische eigenschappen. De werkstukken zijn in de Z-richting sterker dan polycarbonaat en twee keer sterker dan ABS plus.

Eugene Giller, oprichter en CTO van Rize, is van huis uit chemicus. Een aantal jaren heeft hij bij ZCorp gewerkt. Zijn idee om het 3D printproces heel anders aan te pakken, dateert al van enige tijd geleden. Hij zag namelijk dat het verwijderen van supportmateriaal een van de grote obstakels is. Het kost tijd en is kostbaar omdat het vaak handmatig moet gebeuren. Bovendien zag hij bij filamentprinters de zwakte in de Z-richting. De Rize One, officieel begin dit jaar gelanceerd tijdens SolidWorks World, lost beide problemen op. Voor de ontwikkeling van de technologie heeft hij een team bijeengebracht met experts afkomstig van meerdere grote 3D printerfabrikanten.

Filament en inkjet De Rize One brengt postprocessing van kunststof 3D printdelen terug tot een absoluut minimum,

dankzij de release inkt die tussen support en werkstuk wordt aangebracht. Dit is na 15 seconden.

28

De Rize One 3D printer gebruikt een gepatenteerde technologie: Augmented Polymer Deposition (APD). Via de extruder wordt met een zelf ontwikkeld thermoplastisch filament een laag geprint. Rizium One is een eigen compound engineering thermoplast, ook in een medische gradatie beschikbaar. Gelijktijdig sproeit een inkjetkop waar nodig heel precies op het thermoplastisch materiaal een speciale agent, die op pixelniveau de chemische eigenschappen van het filament verandert. Op dit moment zijn er twee van deze functionele inkten beschikbaar. Release Inkt is er daar ĂŠĂŠn van. Deze zorgt ervoor dat de hechting tussen supportmateriaal en het werkstuk voldoende is voor de stabiliteit tijdens het printproces, maar dat de support gemakkelijk verwijderd kan worden. De structuur kan met de hand afgebroken worden, zonder dat er op het werkstuk zichtbare sporen achter blijven. Met dit systeem van 3D printer en bijbehorende materialen, brengt Rize postprocessing terug tot een fractie van de tijd die nu vaak nodig is. Zero postprocessing, zo noemt men het zelf. Daarmee sparen vooral 3D printservicebedrijven die veel 3D printen op jaarbasis veel kosten uit.

print magazine juni 2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.