3D print magazine

Page 10

tweede is dat de machines te duur zijn voor veel toepassingen. Dat laatste heeft Aurora opgelost door een 3D metaalprinter te bouwen - op basis van een CO2 laser - die voor € 55.000 wordt verkocht. Voor de snelheid heeft men een heel nieuwe machine ontwikkeld die voor het eerst op Formnext werd getoond. Aurora print in één beweging van de recoater 30 lagen. “En binnen anderhalf tot twee jaar zitten we op 100 lagen per beweging”, zegt Budge. Daartoe is de recoater trapsgewijs opgebouwd en splitsen ze de laserstraal. Als de recoater de eerste laag legt, wordt deze belicht, terwijl de recoater naar rechts beweegt, wordt direct de volgende laag aangebracht en belicht. In totaal dus 30 lagen in een beweging. Per dag kunnen ze met poederbedtechnologie tot 300 kilogram materiaal verwerken. “En uiteindelijk willen we naar een output van een ton per dag gaan.” De grote output lost het probleem van de snelheid en de hoge kosten per geprint onderdeel op.

Op Formnext toonde Leering dit jaar de oplossing voor reproduceerbare kwaliteit in het stralen van AM-werkstukken, de NormFinish 3D TumbleBlast XL.

Leering Hengelo: reproduceerbaar nabewerken AM-stukken De markt voor 3D printen versnelt en verbreedt. Dat merkt André Gaalman van Leering Hengelo. “De markt gaat naar serieproductie, dat merken we bij onze klanten. Ze zoeken naar reproduceerbare kwaliteit in het nabewerken.” Leering Hengelo is met het eigen merk NormFinish al enkele jaren actief in de internationale AM-markt. Op Formnext toonde het de NormFinish 3D Tumble-Blast XL, bedoeld voor zowel het nabewerken van metalen als kunststof geprinte onderdelen. In deze machine worden de producten geautomatiseerd gestraald, zodat restpoeder van het printen wordt verwijderd en het oppervlak wordt verdicht. De producten liggen in een roterende korf. De draaihoek van deze korf is instelbaar, afhankelijk van de afmetingen en geometrie van het product, zodat voor elke vorm een optimaal resultaat haalbaar is. Dit soort instellingen - de recepten - worden in de besturing opgeslagen. De machine biedt de opslagruimte voor tien recepten. Reproduceerbare kwaliteit is volgens André Gaalman op dit moment de belangrijkste reden waarom bedrijven het stralen willen automatiseren, naast het feit dat handmatig stralen te veel mankracht vergt nu 3D printen richting de serieproductie gaat. Leering bouwt de machine overigens zo, dat een operator vanaf de zijkant altijd nog handmatig kan stralen, bijvoorbeeld bij een spoedklus. In de draaikorf (diameter 500 mm) kunnen tot 20 kilogram producten worden geladen. Als aanvulling op de NormFinish 3D Tumble-Blas XL levert Leering ook een ionisatieunit die in de straalcabine geïntegreerd wordt. Deze optie zorgt voor poedervrije werkstukken aan het eind van het proces.

Nieuwkomer Aurora Labs 3D print met metaal tot 30 lagen per beweging van de recoater.

10

www.leering.com

print magazine december 2018


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.