Page 1

พี ริยา สง่ าวง peeriya sangawong

ผูบ้ ริหาร Lotus เบเกอรี่

Lotus เบเกอรี่ ขนมปังอร่อย ทาดเค้ก ขนมหวาน และขนมเค้ก อีกมากมาย และรับทำเค้กวันเกิด ราคากันเอง ติดต่อ: 203 หมู่ 13 ต. ป่ าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย 57000 ติดต่อ 0882523675 e - mail : piriya33@hotmail.com

พี ริยา สง่ าวง peeriya sangawong

ผูบ้ ริหาร Lotus เบเกอรี่

Lotus เบเกอรี่ ขนมปังอร่อย ทาดเค้ก ขนมหวาน และขนมเค้ก อีกมากมาย และรับทำเค้กวันเกิด ราคากันเอง ติดต่อ: 203 หมู่ 13 ต. ป่ าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย 57000 ติดต่อ 0882523675 e - mail : piriya33@hotmail.com

พี ริยา สง่ าวง peeriya sangawong

ผูบ้ ริหาร Lotus เบเกอรี่

Lotus เบเกอรี่ ขนมปังอร่อย ทาดเค้ก ขนมหวาน และขนมเค้ก อีกมากมาย และรับทำเค้กวันเกิด ราคากันเอง ติดต่อ: 203 หมู่ 13 ต. ป่ าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย 57000 ติดต่อ 0882523675 e - mail : piriya33@hotmail.com

พี ริยา สง่ าวง peeriya sangawong

ผูบ้ ริหาร Lotus เบเกอรี่

Lotus เบเกอรี่ ขนมปังอร่อย ทาดเค้ก ขนมหวาน และขนมเค้ก อีกมากมาย และรับทำเค้กวันเกิด ราคากันเอง ติดต่อ: 203 หมู่ 13 ต. ป่ าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย 57000 ติดต่อ 0882523675 e - mail : piriya33@hotmail.com

พี ริยา สง่ าวง peeriya sangawong

ผูบ้ ริหาร Lotus เบเกอรี่

Lotus เบเกอรี่ ขนมปังอร่อย ทาดเค้ก ขนมหวาน และขนมเค้ก อีกมากมาย และรับทำเค้กวันเกิด ราคากันเอง ติดต่อ: 203 หมู่ 13 ต. ป่ าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย 57000 ติดต่อ 0882523675 e - mail : piriya33@hotmail.com

พี ริยา สง่ าวง peeriya sangawong

ผูบ้ ริหาร Lotus เบเกอรี่

Lotus เบเกอรี่ ขนมปังอร่อย ทาดเค้ก ขนมหวาน และขนมเค้ก อีกมากมาย และรับทำเค้กวันเกิด ราคากันเอง ติดต่อ: 203 หมู่ 13 ต. ป่ าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย 57000 ติดต่อ 0882523675 e - mail : piriya33@hotmail.com

พี ริยา สง่ าวง peeriya sangawong

ผูบ้ ริหาร Lotus เบเกอรี่

Lotus เบเกอรี่ ขนมปังอร่อย ทาดเค้ก ขนมหวาน และขนมเค้ก อีกมากมาย และรับทำเค้กวันเกิด ราคากันเอง ติดต่อ: 203 หมู่ 13 ต. ป่ าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย 57000 ติดต่อ 0882523675 e - mail : piriya33@hotmail.com

พี ริยา สง่ าวง peeriya sangawong

ผูบ้ ริหาร Lotus เบเกอรี่

Lotus เบเกอรี่ ขนมปังอร่อย ทาดเค้ก ขนมหวาน และขนมเค้ก อีกมากมาย และรับทำเค้กวันเกิด ราคากันเอง ติดต่อ: 203 หมู่ 13 ต. ป่ าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย 57000 ติดต่อ 0882523675 e - mail : piriya33@hotmail.com

jafoejog  
jafoejog  

sgjpdjpgjpaf,v;

Advertisement