Page 1


2 | 3PART


K re

a ti v e i n ge n i ør e

rB ru

ge

MM I

Ind

se rv a tio n

ustriel design

rob Gr

afik

DESIGN: VISION > VALUE Design handler om at skabe værdi

3PART designer industrielle produkter og løsninger til det danske og globale marked, fra industrielle komponenter, over hjælpemidler til livsstilsprodukter. Vi designer med det ene formål at omsætte dine visioner til en bedre brugsværdi hos slutbrugeren og et øget indtjeningspotentiale hos din virksomhed. 3PART har en ydmyg, realistisk og nysgerrig tilgang til et samarbejde og stiller de nødvendige spørgsmål, der skaber nytænkning og innovation. Din virksomheds succes er vores målsætning.

3PART | 3


Hvem er 3PART? Engagement og samarbejde giver resultater

Vi er et team af engagerede mennesker med forskellige baggrunde og erfaringer, der brænder for det, vi laver. Vi holder af nytænkning og godt design, der giver konkrete resultater på bundlinjen hos din virksomhed og samtidig skaber merværdi hos slutbrugeren. Vi har samlet en lang række kompetente medarbejdere under ét tag, og vores integrerede samarbejde mellem researchere, designere og ingeniører sikrer en kreativ og effektiv designproces, fra ide til marked. Når vi arbejder sammen med en virksomhed, lægger vi stor vægt på ordet ”sammen”. For vores erfaring viser, at det kun er i et tæt parløb, at man opnår de bedste resultater. Vores medarbejdere arbejder grundigt og stopper ikke før, produktet eller løsningen er helt færdig. For os er design en livsstil, der gennemsyrer hele vores måde at arbejde og tænke på. 3PART har eksisteret siden 1998, har 15 medarbejdere og kontorer i Århus og København.

4 | 3PART


3PART | 5


Hvordan arbejder vi? Systematik og brugerinddragelse sikrer kvalitet Vi arbejder med systematiske metoder i tæt dialog med markedet, hvor vi på kort tid skaber overblik over mange løsningsmuligheder på en udfordring. En succes starter og slutter på markedet, og derfor arbejder vi brugerdrevet. Vi inddrager altid slutbrugerne i processen for at søge inspiration og for løbende at validere vores koncepter. Hvert projekt er inddelt i faser. Vi betragter faserne som selvstændige projektforløb, der naturlig leder frem til en afsluttende gate, hvor resultaterne verificeres inden opstart af næste fase. Faseopdelingen sikrer et udviklingsforløb med høj kvalitet og kontinuerlig fremdrift inden for styrbare og afprøvede rammer. Samtlige 3PARTs medarbejdere gennemfører i snit 10-15 faseopdelte forløb på et år og er derfor meget erfarne i designprocessen.

Analytiske faser

Kreative faser 0

1

2

3

Projekt initiering

Design research

Industriel design

Industriel design

Industriel design

Typiske aktiviteter:

Typiske aktiviteter:

Typiske aktiviteter:

Typiske aktiviteter:

Typiske aktiviteter:

Hvad er visionen?

Etnografi

Brainstorm

Funktionsfastlæggelse

Hvem er brugere, kunder og interessenter?

Kontekstinterviews

Scenarier

Formgivning

Research, standardkomponenter, leverandører, processer

Probes

Workshops

Materialevalg

Delkonstruktioner

Bruger observationer

Principskitser

Teknologivalg

Normer og myndigheder

Vidensindsamling

Råskitser

Skuemodeller / mock-ups

Beregninger

Hvordan beskrives opgaven? Hvad er tidshorisonten? Kortlægning af forretningsområder

Projektplanlægning

2D skitser

3D visualiseringer

Funktionsmodeller

Hvilket team?

Konkurrentanalyse

Idevalidering

Kostpris fingerpeg

Forsøg

Hvad er investeringen?

Kortlægning af trends

Principmodeller

Kostprisvurdering

Hvordan organiseres processerne?

Designspecifikation

Konceptvalidering

Brugertest

Hvordan ser verden ud nu? Hvordan ser den ud om 3 år?

Typiske resultater: Projektbeskrivelse Plan for designresearch

Idekatalog

Konceptrevidering

Typiske resultater:

Revideret designspecifikation

Typiske resultater:

Designspecifikation

Simple modeller

Konceptkatalog

Typiske resultater:

10 udfordringer

Revideret designspecifikation

Funktionsmodeller

Personas

Skuemodel

Teknisk validering

Brugerportrætter

Mock-ups

Brugervalidering

Scenarier: Nutid - fremtid Kort: Aktivitet, kognitiv, erfaring Workshop

6 | 3PART

Typiske resultater:


Udførende faser 4

5

6

Kreative ingeniører

Kreative ingeniører

Kreative ingeniører

Typiske aktiviteter:

Typiske aktiviteter:

Typiske aktiviteter:

3D konstruktion af parter og assemblies

2D tegninger

Updatering af prototypetegninger

Styklister Kostprisestimat Valg af leverandører til prototypefremstilling

Prototypeproduktion Sparring og problemløsning Test

Typiske resultater: Typiske resultater:

Prototype

Overdragelse til implementering

Typiske resultater: 2D dokumentation 3D filer

2D dokumentation 3D filer

3PART | 7


Design research Innovation via observation

Brugerdrevet design og innovation er et håndværk. Det er et sæt af værktøjer, der er udviklet til at opnå viden om og skabe ny forståelse mellem din virksomhed, bruger og designer. Vi udfører overvejende dette arbejde i felten, fordi vi vil være på stedet og møde de mennesker, som vi designer produktløsninger til, i deres daglige omgivelser. Vi vil se tingene med egne øjne. Brugerdrevet design handler i al sin enkelthed om at skabe innovation via observation.

3PART har en lang og succesfuld tradition for at skabe træfsikre produktløsninger ved hjælp af brugerdrevet design og innovation. For os er det et afgørende succeskriterium, at vi involverer både din virksomhed og brugeren som integrerede dele af en vellykket designproces. Med brugerdrevet design afsøger vi muligheder og begrænsninger for at opnå ny indsigt og for at kunne realisere innovative løsninger. 3PARTs kortlægning og fortolkning af brugerens adfærd, værdier og miljø er nøglen til at skabe produkter, der giver mening. En mening ikke bare for brugeren, men også for din virksomhed, fordi træfsikre produktløsninger sikrer en mere attraktiv, rentabel og effektiv produktlancering.

8 | 3PART

Vores værktøjer er udviklet med udgangspunkt i vores erfaring og viden om brugerpraksis, markedsforhold og naturligvis det solide designhåndværk. Både vores kvalitative og kvantitative metoder er skabt i samarbejde med anerkendte danske virksomheder som Berendsen, DSB, Danfoss og Grundfos. 3PART leverer en serie af produktydelser som fx feltobservationer, designspecifikationer, værdikort, adfærdskort, brugerportrætter og mentalmodeller. Vores værktøjer har alle til formål at identificere og forstå brugeradfærd for at opbygge det stærkeste fundament for en træfsikker produktløsning.


9 | 3PART

3PART | 9


10 | 3PART


Industriel design Fra vision til værdi. Fra tegnebræt til skærebræt

For os har udviklingen af industrielt design altid handlet om at realisere virksomheders visioner til produktløsninger med målbar værdi. Vi skaber design, der taler til hjerne og hjerte. Et design, som brugeren kan mærke i sin hverdag. Et design, der kan produceres effektivt og vise en konkret vækst på bundlinjen hos din virksomhed.

Når vi skaber industrielle designløsninger, bliver der først og fremmest lyttet til din virksomheds visioner. Samtidig kræver processen, at vi retter opmærksomheden mod brugeren af produktet for at skabe den bedste produktløsning. 3PART har 10 års erfaring med at udvikle industrielle designløsninger til en lang række virksomheder, brugere og markeder. De fleste af vores kunder ligger inden for enten hjælpemiddel- og plejeområdet, den industrielle sektor eller de mere livsstilsrettede markeder. Hvad enten vi designer en kørestol, en termostat eller en knivserie, så tilfører vi

produktet noget nyt samtidig med, at vi finder balancen mellem form og funktion. Vores opgaver er ofte komplekse, men løsningerne skal være enkle med fokus på både betjening, oplevelse og pris. Vores industrielle designere har en høj teknisk forståelse, ligesom vores teknikere har et godt greb om design. De ingeniørmæssige løsninger er allerede indarbejdet i designprocessen. På den måde bruger vi minimale ressourcer på kommunikation og forkorter udviklingsprocessen til gavn for din virksomhed.

3PART | 11


12 | 3PART


Kreative ingeniører Fra tekniske elementer til kreativ helhed

3PARTs kreative ingeniører arbejder med virkeligheden. Ingeniørerne fungerer som det tekniske led mellem designere og din virksomhed og sikrer, at vores processer med formgivning holder rent teknisk. Vores ingeniører får kort sagt de tekniske dele til at gå op i en kreativ helhed.

Design opstår ved at slippe fantasien løs, ved at tænke forlæns, baglæns, sidelæns, op og ned. Men kreativitet hos 3PART fæstner sig i høj grad også ved evnen til at kunne omsætte viden om produktionsvilkår, teknologi og materialer til realistiske og træfsikre produktløsninger. Design er både ide og kontekst. Den kreative ingeniørs fornemste opgave er, at se tingene i sammenhæng og skelne

mellem, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. 3PARTs ingeniører er involveret i designprocessen fra start. De sikrer, at produkterne kan konkurrere på funktion, produktion og pris. Den kreative ingeniør kan på effektiv vis simulere ideer, skabe prototyper og rådgive om det sammensurium af tekniske forhold, som komplekse produkter ofte kræver.

3PART | 13


Vi går tæt på kroppen

14 | 3PART

Sikkerhed for sjov EYEwEAR

Skrabere med stil JBF TRIUMPH MK3

Ergonomisk omsorg Pressalit Care

Før var sikkerhedsbriller nytårsaften klodsede og utjekkede. Løsningen på den udfordring blev EYEwEAR, hvor konceptet sikkerhedsbrille blev redesignet med inspiration fra skibrillen. Nu blev det pludselig cool, sjovt og acceptabelt at bruge sikkerhedsbriller. De monterede ørepropper i selvlysende gummimateriale havde tilmed den festlige effekt, at det kunne ligne følehorn eller antenner. Ved lanceringen blev der solgt 750.000 eksemplarer på 14 dage, og antallet af øjenskader blev det laveste i en lang årrække i Danmark.

JBF’s vinduesskrabere var truet af konkurrenter og ønskede derfor en relancering af deres nøgleprodukt. Gennem grundig brugerinddragelse og analyse blev produktet redesignet funktionelt og æstetisk. Vi valgte nye materialer, forbedrede ergonomien og forstærkede produktets identitet. JBF’s fik nu et produkt, der skilte sig ud fra konkurrenterne og i langt højere grad appellerede til målgruppen. Efterfølgende har skraberen fået en amerikansk designpris, og efter lanceringen oplevede JBF det bedste regnskab i virksomhedens historie.

Efter at Pressalit Care havde opkøbt en virksomhed fik de et nyt produkt i deres sortiment i form af en plejebriks. Den skulle redesignes så den passede ind i Pressalit Cares samlede designlinje. Briksen kan hæves og sænkes med hjælp fra en elmotor, den er vandtæt og har vandafløb, der samlet set er med til at sikre, at plejerne har de mest optimale arbejdsbetingelser. Produktets materialer og udtryk signalerer hygiejne, men samtidig også tryghed og komfort for både brugere og personale. Tildelt designpriser i Danmark og Tyskland.


ign l des

Kr

ti v

Ind

trie

ea

us

e in ge n i ø re r

Grafik

Arbejdsmiljø der kører Berendsen ETAGE Compact og Adapt For at forbedre arbejdsmiljøet for hotelpersonale har Berendsen og 3PART udviklet et intuitivt og brugervenligt arbejdsredskab i form af en modulopbygget hotelvogn i to udgaver. Modulopbygning gør det muligt at skræddersy en individuel løsning til hoteller i alle størrelser og klasser. Vognene er eldrevne og betjenes ved hjælp af to store håndtag. Et parkeringsgear og beskyttende fendere sikrer, at personalet nemt kan parkere vognen uden at skramme væggen. 3PART har bistået Berendsen på alle niveauer i udviklingsprocessen fra behovsafdækning, design og konstruktion til produktion og markedsføring.

3PART | 15

Br

ug

e ro

b serv a tion M MI


Kre a

ti v e i n ge n

i ør

er

Br ug

e ro Gr

u nd

el design stri

b serv a tion afi

k

I

16 | 3PART

Drejer om design Danfoss Designtermostat Med dette redesign af deres termostat ønskede Danfoss at matche tidens tendenser i moderne badeværelser, hvor design har fået en større og større betydning. Termostaten kan fås i enten hvid, blankt krom eller børstet stål, der dækker alle behov for at skabe et smukt og tidssvarende udtryk i hjemmet. Det enkle og minimalistiske design er samtidig både rengøringsvenligt og diskret. Redesignet er med til at understøtte Danfoss vision om, at teknologiske produkter skal være brugervenlige og samtidig gøre tilværelsen lettere for det enkle menneske.


Vi smager på stilen

Vin på nye vinkler Eva Trio

Hvile på hospitalet Magnus Olsen

Et rovdyr i køkkenet Eva Trio

For Eva Trio udviklede 3PART en serie nye vinglas, der bogstaveligt talt giver måden at nyde vin på en helt ny vinkel. Med den skrå afskæring på glasset kommer næsen ikke længere i vejen, og man behøver ikke lægge nakken helt så langt tilbage for at drikke de sidste dråber. Samtidig giver glassets profil en helt særlig fremtoning på bordet, der ikke er set før. Eva Trio glas er udviklet i tæt samarbejde med professionelle vintjenere. Det har medført, at hvert glas er specielt formgivet for at give en god oplevelse med forskellige typer vin.

I tæt samarbejde med Rigshospitalet har 3PART udviklet en kombineret stue- og hvilestol til hospitaler og plejesektoren. Stolen lever op til de strenge krav om funktionalitet, hygiejne og ergonomi, som branchen stiller til inventar og hjælpemidler. Udtrykket er modernistisk og enkelt og passer ind i mange sammenhænge, men har stadig et hjemligt og trygt udtryk. Stolens profil signalerer ergonomiske kvaliteter med de svungne kurver, som er tilpasset kroppen og giver behagelig hvile til patienter og besøgende.

ORCA er Eva Trio’s nye eksklusive og elegante knivserie, der er designet og udviklet af 3PART. Designet er inspireret af en af naturens mest intelligente, adrætte og fascinerende rovdyr, nemlig spækhuggeren, på engelsk Orca. Knivserien dækker alle de høje krav, en moderne kok har til madlavningen. Funktionalitet og fleksibilitet går op i højere enhed med perfekt afbalancerede knive. Hele knivserien dækker alle former for håndtering af råvarer. ORCA fås i en kombination af eksklusiv plast og stål smedet i det bedste metal.

3PART | 17


Vi går bag om teknikken

18 | 3PART

Lastet med succes Cimbria Moduflex

Design bukket i stål Stema Twinmaster

En robust blanding Baron

Moduflex er en udlastningsbælg, der bruges til at laste skibe og lastbiler med blandt andet korn, slagger og granulat. Ved at vi redesignede og optimerede produktionsomkostningerne i samarbejde med Cimbria, lykkedes det at skabe et yderst konkurrencedygtigt produkt til det globale marked. Moduflex blev både billigere at producere og lettere at rengøre og vedligeholde. Det konkrete resultat blev, at Cimbrias salg steg med 30% det første år efter lanceringen, og at virksomhedens bundlinje på samme tid næsten blev fordoblet.

Twinmaster er en fem meter lang og tonstung maskine, der bukker og klipper armeringsjern. Ved at redesigne maskinen og brugerinterfacet er arbejdsmiljøet omkring Twinmaster blevet forbedret for operatøren. Samtidig er maskines nye dynamiske udtryk med til at understøtte Twinmasters effektivitet, som branchens hurtigste og bedste maskine på sit felt. Produktet har efterfølgende været med til at positionere Stema, som en af verdens førende leverandører af bukkemaskiner til armeringsjern.

Denne mørtelblander er designet til hårdhændet brug ved selvfølgelig at lægge vægt på robuste materialer, men også i langt højere grad ved at udtrykke robusthed med stærke farver og markante funktioner. En række forbedringer som blandt andet sikkerhedsgitre gør, at produktet i dag anses for at være en af markedets sikreste blandingsmaskiner. På baggrund af dette produkt har Baron udviklet en hel serie af udstyr i samme produktfamilie, der dækker det samlede behov for håndværkerbranchen.


ge

ni ø

rug r B

erob serv atio

n M

M

I

Grafi

k

Indu stri el d

K r e ati ve i n

re

ign es

Batterier får en god behandling Inelco Keepower Keepower er en intelligent lader, der kan lade alt fra biler til både. Ved hjælp af en intuitiv, ikonbaseret brugerflade og den indbyggede batteritester sikrer man, at det afladte batteri får den korrekte og optimale behandling. De patenterede buede klemmer med anti-hook funktion gør, at man undgår, at ledningerne filtrer sammen eller sætter sig fast. Et indbygget lys sørger for, at man nemt kan betjene apparatet i et mørkt motorrum. Designet er forberedt til OEM-produktion med et udskifteligt foliedisplay, som sikrer en fleksibel forretningsmodel.

3PART | 19


Vi pakker indholdet ind

20 | 3PART

Hank til fristelser Royal Unibrew ølkasse

Pakker af helheden Inelco Keepower emballage

Fornyelse der holder Vineo vinemballage

Bryggerigruppen havde et ønske om at udvikle en helt ny type ølkasse, der bla. efterlevede nye arbejdsmiljøkrav. Resultatet blev en funktionel emballage, der samtidig eksponerer og brander virksomhedens produkter i en ny, lettere og mere handy ølkasse. Et midterhåndtag og de gummibelagte endehåndtag giver alternative bæremuligheder til både medarbejdere og brugere. Et indsnit i siden bliver til et udstillingsvindue og gør det langt nemmere at finde og blive fristet af Royals forskellige øltyper.

En smuk emballage er blot én del af en gennemført produktpakke, da 3PART udviklede den intelligente batterioplader Inelco Keepower. Ved at samle hele produktpaletten for det nylancerede produkt sikrede Inelco, at al den viden, der er opsamlet og opbygget i designprocessen, blev genbrugt og optimeret til en ensartet stil og identitet. Fra research til endelig produkt, fra 2D til endelig emballage. Alt er tænkt sammen til en helhed, der giver den størst mulige markedsføring og værdi.

Med denne vinholder i plast har Vineo skabt et nutidigt og friskt alternativ til den traditionsrige trækasse til vingaver. Vinholderen er opbygget af moduler, der kan sammensættes til enten en 3 eller 6 styks holder, som kunden har mulighed for at præge med grafik, firmalogo og egne farver. Emballagens transparens giver samtidig en langt bedre eksponering af vinflasken, fordi modtageren med det samme kan se flaskens form og læse vines etiket både for og bag.


Slank stabilitet Egekilde Med skabelsen af Royal Unibrews Egekilde flaskeserien har 3PART indfriet et ønske om at kombinere et smukt design med gode produktionsog distributionskarakteristika. For at understrege brandet er Egetræet fremhævet i flaskens overflade og giver en taktil kvalitetsfornemmelse. Flaskernes form har ud over sit udseende nogle optimale produktionsmæssige egenskaber. Stabelstabilitet under transporten og under produktionen var en klar forudsætning for designet, ligesom tilpasning til forsendelse og distribution har været vigtig. 3PART har været involveret i tilblivelsen af Egekilde fra start og har været i tæt dialog om marked og positionering.

K re

ati ve

i n g en i ø

rer

ug

Br

v a tio n

Gr a

us Ind

b ser

triel design

e ro fik

21 | 3PART

3PART | 21


ni ø

r ug

Identitetens værktøjskasse Danfoss Designlinje

e rob

serv ation

afi

Gr

MM

I

22 | 3PART

re

Br

Indu stri el d

v e i n ge

k

K re ati ign es

I tæt samarbejde med Danfoss Heating har 3PART udarbejdet en designmanual, der beskriver virksomhedens fremtidige produkter, emballage og teknisk litteratur. Ved kombinationen af decentral udvikling og mange nye opkøb af virksomheder opstod behovet for at strømline den fremtidige udvikling og skabe synergi på tværs af organisationen. Designmanualen fungerer som et designværktøj, der sikrer, at virksomheden får en fælles identitet udadtil, selvom udviklingen finder sted forskellige steder.


Vi laver designstrategi

Succes følger strømmen Powerlynx

Maskiners menneskelighed Grundfos

Design driver fødderne Sika

Powerlynx producerer en serie powerinvertere, der omdanner jævnstrøm fra typisk solceller til vekselstrøm og fungerer som et lille el-kraftværk. Virksomheden havde en bevidst OEM-strategi om at blive underleverandør til verdens førende producenter af solceller. Derfor var det nødvendigt at udvikle en designlinje, der let kunne tilpasses produktets ydre med et individuelt udseende til den enkelte kunde. Powerlynx gik på mindre end fem år fra en omsætning fra 0 til 200 millioner kr. og er nu opkøbt af Danfoss koncernen.

Et produkts brugerflade er på mange måder produktets ansigt. Herfra bliver der kommunikeret mellem menneske og maskine, og det har dermed stor betydning for oplevelsen af en virksomheds brand. For at styrke konsistensen og kvaliteten i både udviklingsprocesser og produktudtryk, har 3PART i tæt samarbejde med Grundfos udviklet en procesværkstøjskasse og designelementer til brugerflader, som skal anvendes i virksomhedens afdelinger rundt om i verden.

Udover at have designet en serie arbejdssko for Sika, har 3PART udviklet en målrettet designproces til virksomhedens organisation, der optimerer og konkretiserer udviklingsprocessens mange trin. Processen sikrer, at udviklingstiden på et konkret produkt bliver kortere, og succesraten stiger. De forskellige delmål i værdikæden tænkes ind en helhed, og relevante kompetencer bliver inddraget på de rigtige tidspunkter. Processen støtter Sikas vision om at være designdrevet på alle niveauer i virksomheden.

3PART | 23


Hvad siger kunderne? Sådan oplever andre 3PART

“Vi troede, at vi kendte vores produkter og brugere godt, men 3PART trak os op i et helikopterperspektiv og viste os produkterne fra brugerens perspektiv.” Margit Sigaard Direktør, Jydsk Barberblade-Fabrik A/S

“3PART er en dynamisk virksomhed, der er professionelt drevet. Kreative mennesker glemmer ofte, at det er en forretning de driver, hvor deadlines skal overholdes og penge skal administreres. Men 3PART har godt styr på begge dele.” Jan Engelbrecht Administrerende Direktør, EVA Danmark A/S

”At 3PART arbejder faseopdelt gør, at man hele tiden kan se resultater og føler, at man får noget for pengene.” Jan Dall Christensen, Direktør, STEMA/PEDAX

Hvad det særlige er ved 3PART? “Det er helt klart jeres dataindsamling og transformering i forhold til brugerbehov. Det bliver jeg bekræftet i gang på gang. Den måde i anvender brugerinformation og statements på er unik og beundringsværdig.” Inger-Lise Volsgaard Jakobsen Grundfos A/S

“Vi har arbejdet med 3PART i mange år, fordi 3PART ved, hvad vi vil have, og kender firmaets linie. 3PART arbejder konstruktivt og har været gode til at sætte sig ind i vores branche.” Flemming møller Direktør, R82

24 | 3PART


Vi valgte 3PART, fordi det er et energisk firma, og der var god kemi fra starten. 3PART er gode til at lytte og forstå, hvad der er vigtigt for kunden. De tager vores forhåndsviden alvorlig, er lyttende og tør vende tingene på hovedet. Michael Laris Kompan A/S

3PART | 25


DESIGN: VISION>VALUE

26 | 3PART


Lad os vækste din virksomhed Tag kontakt til os.

3PART har mere end 10 års erfaring med at vækste og strømline både store og mindre virksomheder. Vi har udviklet over 150 produkter og løsninger og har indsigt i mange brancher og markeder. Design kan være et frisk pust udefra til inspiration, en forøgelse af udviklingskapaciteten i en periode eller en integreret del af virksomhedens langsigtede vækststrategi. Men vigtigst af alt, så skal det skabe værdi for din virksomhed. Undersøgelser viser, at virksomheder, der anvender design, har en ekstra bruttoresultatfremgang på 250% i forhold til de virksomheder, der ikke anvender design. Virksomheder, der aktivt bruger design, eksporterer i gennemsnit 34% af omsætningen mod 18% hos virksomheder, der ikke bruger design. Kilde: DDC Du er meget velkommen til at tage kontakt til os for at få en snak eller aftale et uforpligtende møde.

Med venlig hilsen

Simon Skafdrup Direktør 3PART Århus Tlf: 22 13 13 43

Henning Therkelsen Direktør 3PART København Tlf: 40 36 50 13

3PART | 27


Katrinebjergvej 115 8200 Aarhus N Denmark Tlf: +45 86 13 40 14 Fax: +45 86 13 40 16

2 | 3PART

Hjortekaersvej 178 2800 Kgs. Lyngby Denmark Tlf: +45 86 13 40 14 Fax: +45 86 13 40 16

E-mail: info@3PART.com Web: www.3PART.com

3PART Profile Brochure 2009  
3PART Profile Brochure 2009  

DESIGN:VISION > VALUE Design handler om at skabe værdi. 3PART designer industrielle produkter og løsninger til det danske og globale marked...

Advertisement