Page 1

ГРОНО:

позбавити виноградарів законодавчих пасток Стор. 6 7

СУБСИДІЯ:

не втратити у новому опалювальному сезоні Стор. 28 29

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" Стор. 13

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Четвер, 7 вересня 2017 року № 36 (23771)

Ціна договірна

Рік виходу 100 й

z ЧАС КУПУВАТИ

Змінено ціни на передплату індекс 21707 30,34 грн (на місяць) індекс 21708 26,01 грн (на місяць пільговий) ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети "Запорізька правда" можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp pravda.info

У СКІЛЬКИ НАМ ОБІЙДУТЬСЯ ЗАПАСИ НА ЗИМУ Валерія ЄВГЕНЬЄВА, Олександр МАКСИМОВ (фото)

Початок вересня саме час для то го, щоб зробити запаси на зиму. Економія подвій на дешевше (особливо якщо купувати овочі та коренеплоди на оптових ринках) і не треба витрача ти час на щотиж неві походи за кількома кілогра мами картоплі і гроші, якщо їзди ти на шопінг авто мобілем. Але є у економії і зворот на сторона: як зберегти куплене, якщо немає льоху.

Поради фахівців читайте на стор. 31

z ШАНУЙМО!

37Й ЗАПОРІЗЬКИЙ БАТАЛЬЙОН ВІДЗНАЧИВ СВОЮ ТРЕТЮ РІЧНИЦЮ Валерія ЄВГЕНЬЄВА

37й окремий мотопіхотний батальйон 56ї бригади Збройних сил України було створено на базі Самооборони Запоріж жя, члени якої брали активну участь у Революції Гідності та охороні адмінбу динку облдержадміністрації. Запорізькі воїни пройшли славний бойовий шлях Талаківку, Широкине, Авдіївку, Новобах мутівку, підступи до Донецького аеропорту. На

кожній позиції солдати з честю виконували всі поставлені завдання, знищили чимало живої сили та техніки агресора. У серпні 2015 року першим в Українській армії батальйон отримав почесне звання "козацького". Сьогодні війсь ковослужбовці боронять лінію розмежування з тимчасово окупованою Автономною Республі кою Крим. У їхній зоні відповідальності понад 100 кілометрів суші, моря та солончаків. Бійці не втрачають сили духу та готові дати гідну від січ противнику.

Стор. 2

ТИ ñ ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ ФРАЗА ТИЖНЯ:

Формула успіху вставай раніше, працюй допізна, знайди нафту


2

події, факти, коментарі ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

z ШАНУЙМО!

37й ЗАПОРІЗЬКИЙ БАТАЛЬЙОН ВІДЗНАЧИВ СВОЮ ТРЕТЮ РІЧНИЦЮ (Початок на 1ій стор.) Урочистості з нагоди дня війсь кової частини відбулися у м. Гені чеську Херсонської області, де військовий підрозділ несе службу з охорони адміністративного кордону із Кримом. Привітати за хисників прибули гості із Запоріж жя та Токмака, представники міс цевої влади та оперативного командування "Південь". Вітання від керівника області Костянтина Бриля передав заступник дирек тора Департаменту інформацій ної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмініс трації Олександр Зубченко. Ви золотими літерами вписали свою сторінку до новітньої історії Запорізького краю. Завдяки ва шій мужності та самопожертві з перших днів Майдану та до сьогодні над нашим містом мирне небо. Впевнений, що недалеко той час, коли бійці 37го баталь йону піднімуть Український пра пор над звільненими містами Донеч

чини та Криму, зазначив посадо вець, а також передав подарунки від колективу Департаменту. Кращих військовослужбовців відзначено грамотами обласної державної адміністрації. Серед нагороджених волонтер баталь йону, відомий телеведучий Сергій Притула, завдяки якому автопарк частини поповнився п'ятьма по тужними джипами. Святковий концерт солдатам по дарували народний хор "Крини ченька" із с. Новопрокопівки Ток мацького району та фіналіст кон курсу "Україна має талант" 11річ ний акордеоніст Влад Грицун. Святкові заходи також відбулися в Запоріжжі. Згадати про війсь кові будні у парку "Дубовий гай" зібралися ветерани антитерорис тичної операції. До побратимів звернувся голова обласної кон сультативної ради ветеранів АТО, демобілізований боєць 37го ба тальйону Олег Коломоєць. Пам'ять про загиблих героїв вша

нували хвилиною мовчання. Відзнаками Президента України "За гуманітарну участь в антите рористичній операції" було наго роджено багаторічних помічників Української армії, серед яких Олена Ярошенко, Геннадій Старцев, Наталія Зіміна та Мовладі Мусаєв. На заході також провели пана хиду за загиблими бійцями. Її від служив отець Андрій, священик Запорізької єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Вшанували присутні на події батьків Максима Самой ловича, який загинув 12 вересня 2016 року під Чермаликом До нецької області, Романа Карася, загиблого 4 жовтня 2015 року, Леоніда Сазонова, псевдо "Боро да", загиблого 16 лютого 2017 ро ку. Згадали всіх загиблих воїнів захисників України. На жаль, не поправних втрат у батальйоні 11 бійців. А ще п'ятнадцятеро із військовослужбовців підрозділу отримали тяжкі поранення. Окрім

того, батальйон має втрати поло неними, в їхньому числі Євген Панов, якого окупанти затримали у Криму. Впродовж заходу його учасники не тільки згадували своїх побра тимів, але й зв'язувалися із ними телефоном. Так, перший коман дир батальйону тероборони Олександр Лобас додзвонився до хлопців, які тримають для нас небо під Старогнатівкою та біля Криму. Іншим вдалося вивести на зв`язок хлопців, які тримаються під Красногорівкою. Всіх учасників заходу привітав комбат Олег Максименко. Він за певнив, що Україна ніколи не пос тупиться своїми позиціями. На завершення урочистостей організатори заходу запросили всіх учасників до святкового столу із козацьким кулішем. "Добре, що ми маємо силу об'єднатися, відкинути все те, що порох, непотрібне, що намага ються вороги наші вкинути, щоб роз'єднати нас. Ми вчимося від кидати і єднатися заради єдиної мети, заради Божої правди, зара ди України", підбив риску отець Андрій.

z СТО РОКІВ ІЗ «ЗАПОРІЗЬКОЮ ПРАВДОЮ»

НЕ МАЄШ ПОСВІДКИ НА ПРОЖИВАННЯ? У КОНЦТАБІР! Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

"Чистка партії у Великому Токмаці скінчилася. Переві рочною комісією виключено 56 членів, що становить 15 відсотків усієї організації", повідомляє губернська газе та "Известия" (так тоді нази валася "Запорізька правда") №273 від 12 жовтня 1921 року. Зауважте: в повідомленні не вказується, про яку партію йдеться. Видно, есерам й усі ляким там меншовикам на той момент остаточно зат кнули рота. Відтоді сімдесят років поспіль у СРСР, говоря чи "партія", мали на увазі од нуєдину: комуністичну. Нес хибна ознака тоталітарної організації… У цьому ж номері вміщений наказ Запорізького губвиконкому від 1 жовтня 1921 року: "…Усім грома дянам міста Запоріжжя, чоловікам і жінкам від 16 років, за винятком військовослужбовців, отримати посвідки на проживання… в Управ лінні Запорізької Міської Міліції (Базарна вул., буд. Волинського) терміном на один рік". Особам, які працюють на дер жавних підприємствах і в держус тановах, посвідку на проживання (паспорт) видавали безплатно. Працівники приватних установ,

заводів, підприємств мали спла тити "заготовчу вартість" 3 тися чі рублів. А от не члени профспіл ки, котрі "займаються вільною працею" або "живуть на нетрудо вий дохід" віддавали за паспорт аж 35 тисяч рублів. Газета вміс тила графік: коли, залежно від лі тери, з якої починається прізви ще, запоріжці зобов'язані з'яви тися за посвідками на проживан ня. Останній термін 1 листопада 1921 року. А наприкінці: "Особи, які не під корилися цьому наказу піддають ся грошовому штрафу 500 тисяч рублів або ув'язненню в концтабір до шести місяців. Заступник голо ви губвиконкому Лирєв. За секре таря губвиконкому А.Краверс".

Відкладаючи убік цей номер газети, кинемо наостанок погляд на ого лошення, що редакція розмістила навіть вище за суворий наказ губви конкому: "Губполіграф відділ доводить до відо ма замовників, що плата за 1/5 частку виконува ної роботи… продуктами та грошовими знаками складає фонд натурпре міювання робітників по ліграфвиробництва, унаслідок чого всі без винятку замовники мають оплачувати робо ту негайно після виконання такої (постанова Губвиконкому від 29 вересня ц.р.), у противному випад ку робота не видаватиметься з друкарні. Від установ, за якими числяться борги, замовлення не прийматимуться до уплати за ко лишніми рахунками. Заступник завгубполіграфвідділу Л.Алексе ніцер". Сьогоднішнього читача не радує якість роботи тієї друкарні: літери ледь проступають на майже ко ричневому папері. А №277 "Из вестий" ("Запорізької правди") від 16 жовтня 1921 року, до того ж, сильно постраждав. Частини газетного аркуша взагалі немає. А те, що збереглося, буквально розсипається у руках.

Через це неможливо повністю прочитати найцікавіший для нас матеріал на його першій сторінці "Боротьба з природою". Нехай вас не обманює назва. Йдеться зовсім не про стихію: з нею автор порівнює революцію. "Оглядаючи сьогодні (у жовтні 1921 року В.М.) відновлюваний нами Кічкаський міст, який є чет вертим за конструкцією й одним із перших по величині, і місця робіт з електрифікації Дніпра, я бук вально захлинався від вражень… Кічкаський міст один із небагатьох висячих мостів, одна з грандіозних споруд ХХ століття. Під час грома дянської війни цей витвір людсько го розуму був поварварському зруйнований. Ферма довжиною більше 12 сажень (понад 25 метрів В.М.) була вирвана з висячої його частини і разом із цілим составом поїзда загинула в Дніпрі". На жаль, продовження матері алу було на відірваному фраг менті газетної шпальти. Зали шився тільки початок фрази: "За раз величезна "заплата" вже встановлена і настільки май стерно…" Виходить, вже у 1921 році під ступалися до будівництва ГЕС на Дніпрі?! А Кічкаський міст таки відремонтували… Та нині лиши лися тільки згадки про нього. І ще проекти: на тому ж місці звести новий залізничний міст…


3

події, факти, коментарі ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

z ПОЛІТИЧНА АРЕНА

"РЕФОРМИ" ВЛАДИ – ЦЕ СТРАТЕГІЯ ЛІКВІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ Володимир МАРЧУК

Українська влада реалізовує злочинну програму зменшення кількості населення України. Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. За словами політика, владоможцям потрібні земля, надра, їм потрібно все, що має Україна, але їм не потрібні ми з вами українці. "Після Революції Гідності Національний банк почав виконувати план, який не є українським. Перша "ядерна кнопка", яку вони натиснули, це збільшення втричі курсу долара по відношенню до гривні. Це була штучна операція", сказала Юлія Тимошенко. Вона перерахувала руйнівні для економіки України наслідки, спричинені знеціненням гривні: різке зменшення доходів людей, зменшення втричі у доларовому обчисленні зарплат та пенсій, стрімке зростання цін, інфляція. Останнім же цвяхом в економіку стало шалене збільшення тарифів на житловокомунальні послуги. "Якщо вам ставлять тарифи, більші за вартість енергоносіїв, це вже податок, від якого ви не можете ухилитися. Збільшенням тарифів корумпована влада продовжує забирати в людей доходи для життя, вбивати економіку", пояснила парламентар. Лідер "Батьківщини" також зауважила, що влада навмисно понад 15 років не проводить всеукраїнський перепис населення: "Рахувати немає кого, бо мільйони виїхали, мільйони померли безстроково, бо влада здійснює стратегію ліквідації української нації".

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

Чому по кавунах можна стукати, щоб перевірити хороший він чи ні, а по людях ні?

z НАРАДА

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДЕЙ ПРАЦІ – ПРІОРИТЕТ РОБОТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ 5 вересня з робочою поїз дкою в Запоріжжі перебу вала делегація Федерації роботодавців України на чолі з головою ради ФРУ Дмитром Олійником. Члени делегації провели зустріч з представниками місцевої влади, а також топменед жментом промислових під приємств області. Як поді лився під час брифінгу го лова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, учасники зустрічі обговори ли низку питань щодо еко номічної ситуації в регіоні та окреслили можливі шля хи співпраці з федерацією роботодавців. На початку літа між депутатсь ким корпусом та обласною організацією було підписано чотиристоронню Угоду про співпрацю, тож ми вже маємо план спільних дій і розуміння тих проблем, які є сьогодні ак туальними для Запорізької об ласті та всієї України, наголо сив Григорій Самардак. На ша головна мета – інтереси лю дей праці, ми зацікавлені у то

му, щоб в області створювали ся робочі місця, а люди мали гідні умови праці і стабільну за робітну плату. Отже, обласна рада зацікавлена у тому, щоб підприємства розвивалися, на повнювався бюджет. Цілком згоден – аби досягти успіху, маємо об’єднувати зусилля на всіх рівнях, підсумував очіль ник облради. За словами голови ради Фе дерації роботодавців України Дмитра Олійника, експерти

об’єднання представляють різ ні регіони України та виробничі галузі, отже, мають можливість вести публічний діалог, доноси ти проблемні питання, які тур бують промисловців, на вищо му рівні. Після брифінгу представники бізнескіл Запорізької області та делегація ФРУ обговорили питання кадрового дефіциту, зростання податкового наван таження на агропідприємства, збільшення ціни на енергоре

сурси, що мають негативний вплив на виробничий процес, намітили можливі спільні шляхи для розв’язання поставлених проблем. В обговоренні взяв участь та кож перший заступник голови обласної ради Єгор Семенков. Звертаючись до присутніх, Єгор Семенков наголосив на позитивних моментах. Запорізька область має бюд жет розвитку, а це означає, що міста та села можуть розвива тися. Також маємо бажання, щоб було почуто, що Запорізь ка область – це регіон можли востей, й все більше інвесторів було залучено до економіки об ласті. Наш регіон має розвива тися, повинні створюватися ро бочі місця та рівень життя має поліпшуватися, – наголосив Єгор Семенков. Перший заступник голови обл ради побажав присутнім плід ної роботи і підкреслив, що об ласна рада відкрита до співпра ці, як із запорізькими промис ловцями, так і з представника ми бізнесу по всій Україні. http://www.rada.zp.ua/


4

влада і територія ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

z НА ЧАСІ

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ДОЛУЧАЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ У II МІЖНАРОДНОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ФОРУМІ Стан підготовки до другого міжнародного інвестицій ного форуму «InCo Forum 2017», а також порядок ви користання субвенцій з державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад розглянуто під час наради, яка відбулася під керівництвом голови обл держадміністрації Костян тина Бриля. У нараді взяли участь заступник голови – керівник апарату обл держадміністрації Зінаїда Бойко, керівники структур них підрозділів облдержад міністрації, голови об’єдна них територіальних громад. Так, 12 жовтня у виставковому центрі «КозакПалац» відбу деться ІІ міжнародний інвести ційний форум «InCo Forum 2017», присвячений актуальним питанням кооперації об’єдна них територіальних громад і бізнесу. Захід ініційовано Міністерс твом регіонального розвитку, будівництва та житловокому нального господарства України, Запорізькою обласною держав ною адміністрацією, обласною радою, Агенцією регіонального розвитку, торговопромисло вою палатою, Центром розвит ку місцевого самоврядування. За словами Костянтина Бриля, минулорічний форум уже пока зав свою дієвість та важливість. Адже під час «InCo Forum» об’єднані територіальні грома ди мають можливість особисто

поспілкуватися з майбутніми ін весторами. Хочу навести приклади вда лої співпраці з інвесторами у Бі леньківській та Ботіївській гро мадах. В обох випадках йдеться про активну підтримку території інвесторами. Так, відкривши перевантажувальний термінал у Біленькому, «НІБУЛОН» приді лив чимало уваги розвитку ін фраструктури громади. Подіб на ситуація відбувається і з аль тернативною енергетикою в Боті євому. Залучення інвесторів на територію це величезний пози тив, який сприяє розвитку соці ально важливих напрямків, створенню нових робочих місць та надходженню коштів у бюд жет громади у вигляді податків, наголосив голова облдержад міністрації Костянтин Бриль. Цього року обрано три основних тематичних напрямки форуму: імплементація міжнародного досвіду, залучення інвестицій та розвиток кооперації між представниками громад і ви робниками товарів та послуг. Під час заходу представники місцевих органів влади, терито

ріальних громад та власники бізнесу, українські та іноземні інвестори, топменеджери, ек сперти, представники проектів міжнародної технічної допомоги об’єднаються у прагненні до економічного зростання ново створених територіальних об’єднаних громад. Наразі дев'ять об'єднаних те риторіальних громад надали заявки щодо участі у форумі: Берестівська, Веселівська, Воскресенська, Гірсівська, Гу ляйпільська, Широківська, Пав лівська, Приморська та Черні гівська територіальні громади. При цьому сім громад офіційно відмовилися від участі у заході через відсутність коштів. Ще ві сім громад наразі не прийняли рішення щодо участі в експо зиції. На сьогодні в усіх об'єднаних територіальних громадах три ває створення та розробка ін вестиційних паспортів. За сло вами фахівців, на сьогодні ці документи потрібні всім об'єд наним територіальним грома дам. Проте створити інвестпас порти «з нуля» дуже важко. То

му активну допомогу запорізь ким громадам надають облдерж адміністрація, Агенція регі онального розвитку та торгово промислова палата регіону. Нині всі ми зацікавлені у пре зентації громад якнайкраще. Адже від цього залежить і за гальний розвиток області. Власне участь у форумі надасть громадам реальну можливість виходити на зовнішню арену ринків та самостійно просувати власні проекти, знаходити між народних партнерів та залучати інвестиції. Причому для цього не потрібен на 100% готовий план. Адже для інвестора наба гато важливіше побачити готов ність громади розвиватися та співпрацювати. А деталі цієї співпраці все одно будуть обго ворюватись під час реалізації проектів, підкреслив Костян тин Бриль. Учасники заходу також обго ворили порядок використання субвенцій з державного бюдже ту на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних гро мад. Так, на 2017 рік з держав ного бюджету місцевим бюдже там на формування інфраструк тури ОТГ Запорізької області надано субвенцію у розмірі 70 млн 918,8 тис. грн. Наразі обл держадміністрацією надано висновки щодо 104 проектних заявок від 16 об'єднаних тери торіальних громад. Деякі заяв ки комісією при Мінрегіоні були направлені на доопрацювання. Департамент інформацій ної діяльності та комунікацій із громадськістю

z ПРЯМИЙ ЗВ’ЯЗОК

ЗАПОРІЖЦІ АКТИВНО ЦІКАВЛЯТЬСЯ ПРОГРАМАМИ КРЕДИТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ Сьогодні на черговому прямому зв’язку із мешкан цями області була голова постійної комісії обласної ради з питань економічного розвитку, інвестицій, регу ляторної політики та під приємництва Запорізької обласної ради Людмила Любім. Найбільш активними були мешканці Михайлівського, Яки мівського, Мелітопольського, Кам’янськоДніпровського, Більмацького районів та міста Токмак.

Традиційно, громадян най більше турбували питання соці ального спрямування: надання фінансової підтримки на ліку вання, отримання медичних

препаратів, соціального обслу говування інвалідів, роботи районного відділення спілки Червоного Хреста України. Мешканець селища Більмак отримав від депутата пораду щодо участі у конкурсі інвести ційних проектів для реалізації запатентованого ним винаходу. Жінка з Токмака благала знай ти вихід із ситуації, що у неї скла лася – її чоловікові вкрай потріб ні знеболювальні препарати, які не входять до списку ліків, що надаються безкоштовно. Несподіваною та приємною була подяка Людмилі Любім від

учасників програми кредиту вання мешканців села для інди відуального житлового будів ництва, обладнання, сільсько господарської техніки та мо лодняку великої рогатої худоби як керівнику обласного фонду підтримки індивідуального жит лового будівництва на селі. Нагадаємо, що інформація про проведення гарячих телефон них ліній у вересні 2017 року розміщена на вебсайтах Запо різької обласної ради та КУ «За порізький обласний контактний центр» ЗОР (http://okc.zo da.gov.ua/?p=1408).


5

депутатська трибуна ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

z КРЕАТИВНИЙ ПРОСТІР

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК У ШКОЛАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОЧАЛИ З "ОБНОВКАМИ" Ганна КИРИЛЬЧУК

На запрошення навчаль них закладів голова об ласної ради Григорій Са мардак відвідав декілька шкіл у Запорізькому та Михайлівському районах, в яких до нового навчаль ного року робили ремон ти або встановлювали нове обладнання за кошти об ласного бюджету та депу татського фонду. Так, у Ку шугумській гімназії "Інте лект" у День знань від крили сучасну медіатеку. Це креативний простір для юних читачів, де є можли вість попрацювати з елек тронними бібліотеками, створено куточки для творчих лабораторій і на віть ігрова територія. За словами завідувачки медіа теки Лідії Хвостенко, вона багато років працює в шкільній бібліотеці і такий творчий підхід в організа ції книжкового простору їй до вподоби. Каже, після створення медіатеки кіль кість маленьких читачів збільшилася. До слова, до кінця року в планах Де партаменту освіти відкри ти ще 10 шкільних медіатек в області. У День знань рідну школу відвідав також депутат обласної ради Дмитро Майстро, який від значив, що школа розви вається, зростають успіхи нинішніх учнів. Школа в селі Роздол Михай& лівського району за три літніх місяці змінилася так, що навіть

На відкритті медіатеки в Кушугумській гімназії школярі зацікавилися книжками

Григорій Самардак у Малокатеринівській школі наголосив на створенні рівних умов навчання в школах області

учні її не впізнали. Після ре& конструкції даху та утеплення фасаду його креативно роз& фарбували яскравими кольо& рами. Тож тепер взимку уч& ням буде тепліше, а сонячні кольори забезпечать літній настрій. Самі учні та педагогіч&

ний колектив зізнаються, що школу не впізнати, але й за ос& нащенням вона не поступаєть& ся навчальним закладам об& ласного центру. За словами директора школи Наталії Ми& хайлішиної, заклад відповідає усім сучасним вимогам:

z ОФІЦІЙНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації 28.08.2017

№ 445 Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 29 серпня 2017 р. за № 57/1853

Про встановлення та виплату в 2017 році одноразових грошових премій спортсменам Запорізької області згідно з рейтингом їх виступів на Дефлімпійських іграх у м. Самсун (Туреччина)* Керуючись статтею 22 Закону України "Про місцеві державні адмініс& трації", на виконання Цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 2017&2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 26 січня 2017 року № 58 та відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 23 грудня 2013 року № 1296 "Про затвердження Положення про рейтинг з видів спорту інвалідів в Україні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2014 року за № 63/24840, з метою подальшого вдосконалення спорту вищих досягнень та створення сприятливих умов для підготовки спортсменів області до участі у чемпіонатах світу, Європи та Дефлімпійських іграх: 1. Встановити та виплатити в 2017 році одноразові грошові премії спортсменам Запорізької області згідно з рейтингом їх виступів

комп'ютерне обладнання, ін& терактивні дошки, все це є, але головне & талановиті діти. Хоча цього року до школи прийшли 12 першачків, вже наступного їх кількість буде значно більшою. Тож у подаль& ших планах керівництва школи & утеплити та прикрасити фа& сад другого корпусу & для мо& лодшої школи. Сподіваються на допомогу депутатського корпусу. За словами голови Запорізь& кої обласної ради Григорія Са& мардака, він переконався, що кошти обласного бюджету, направлені на підтримку нав& чальних закладів, використову& ються ефективно. Втім головна задача, яку ставить перед со& бою обласна рада, & рівень осві& ти в школах Запорізької області має бути однаково високим незалежно від їх розташування, також мають бути забезпече& ні рівні можливості для всіх ді& тей. Тож і наступного року ос& вітні програми, які фінансують& ся за кошти громади, мають стати пріоритетними, & переко& наний голова облради. Він також відзначив, що як депутат особливу увагу приді& ляє підтримці освітніх закладів на своєму окрузі, зокрема, цього року до 1 вересня для школи селища Малокатери& нівки за рахунок коштів депу& татського фонду придбали 16 сучасних комп'ютерів, а в гімназію "Престиж" селища Балабиного & обладнання для кабінету хімії.

z УВАГА! «ПРЯМА ЛІНІЯ» на Дефлімпійських іграх у м. Самсун (Туреччина). 2. Затвердити Положення про порядок встановлення та виплату в 2017 році одноразових грошових премій спортсменам Запорізької об& ласті згідно з рейтингом їх виступів на Дефлімпійських іграх у м. Самсун (Туреччина) (додається). 3. Визначити головним розпорядником коштів, передбачених в об& ласному бюджеті на виплату в 2017 році одноразових грошових премій спортсменам Запорізької області згідно з рейтингом їх виступів на Дефлімпійських іграх у м. Самсун (Туреччина), Управління молоді, фі& зичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є комунальна уста& нова "Централізована бухгалтерія закладів та установ молоді, фізичної культури та спорту" Запорізької обласної ради. 4. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення. 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ& ника голови Запорізької обласної державної адміністрації Гугніна Е.А. Голова Запорізької обласної державної адміністрації К.І. Бриль *Повний текст – на офіційному сайті облдержадміністрації: www.zoda.gov.ua

У четвер, 14 вересня 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Олександрович Бабанін. Звертатись з 10:00 до 11:00 за телефоном: 0=800=503=508. Всі дзвінки безкоштовні. У середу, 13 вересня 2017 року, від& будеться пряма "гаряча" телефонна лі& нія, під час якої на запитання громадян відповідатиме депутат Запорізької об& ласної ради, член постійної комісії з пи& тань місцевого самоврядування та ад& міністративно&територіального устрою Станіслав Вікторович Чередніченко. Звертатись з 16:00 до 17:00 за телефоном: 0=800=503=508. Всі дзвінки безкоштовні.


6

ділові новини ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

z ПІД ЗНАКОМ «ЗОЛОТОГО ГРОНА»

ЯК ПОЗБАВИТИ УКРАЇНСЬКИХ ВИНОГРАДАРІВ таменту агропромислового розвитку Запорізької облдерж адміністрації Вадим Фіоктистов у своєму привітальному слові зазначив, що інтерес місцевих селян до виноградарства рік у рік зростає і подякував Проекту за практичну допомогу селянам в освоєнні сучасних виногра дарських технологій.

Олександр КАРПЕНКО

Таку проблему намагалися вирішити учасники третьої виставкиконференції ви ноградарів та виноробів "Золоте гроно", що відбула ся у Запоріжжі, у виставко вому центрі "КозакПалац". Організатор заходу ін формаційна компанія "Ін фоіндустрія" у партнерстві з Українським проектом біз несрозвитку плодоовочів ництва UHBDP об'єднує виноградарів з різних ку точків України.

ГАЛУЗЬ АБО ТУПЦЮЄ НА МІСЦІ, АБО Ж БЛУКАЄ МАНІВЦЯМИ

ВИНОГРАДАРСТВО КОНИК, ЩО ВИВЕЗЕ Україна не лише велика хліб на, медова, молочна, але й ви ноградна держава. Бо природа її обдарувала землями і кліма том, завдяки яким ця ягода на ливається такими неповторни ми смаковими якостями, що пе ред нею скидають капелюхи на віть її шанувальники у най відоміших виноробних країнах. У таких сприятливих природно кліматичних умовах просто не могли не народитися традиції, як промислового, так і одно осібного виноградарства та ви норобства. В Одеській, Хер сонській, Миколаївській, Закар патській і Запорізькій областях практично немає особистих се лянських господарств, які не займалися б вирощуванням ви нограду для власних потреб чи продажу. Деякі з них завдяки обдарованості господарів де монструють результати, гідні подиву. Проте більшості "інди відуалів" попри всі зусилля не вдається вийти на достатньо

високий технологічний та бізне совий рівень. Саме для такої ка тегорії виноградарів та виноро бів компанія "Інфоіндустрія" вже третій рік поспіль організо вує виставкиконференції "Зо лоте гроно України" у рамках Проекту бізнесрозвитку пло доовочівництва UHBDP, котрий реалізується асоціацією MEDA за фінансової підтримки держа ви Канада. Третя виставкаконференція проходила 2223 серпня у За поріжжі. У заході взяли участь близько 800 власників особис тих селянських господарств із "виноградної зони" України майже вдвічі більше, ніж попе реднього року, що свідчить про величезний інтерес дрібних землевласників до вирощуван ня сонячної ягоди. Близько сім десяти приватних підприємств та господарств представили власну продукцію виноград різноманітних сортів, вино,

коньяки, настоянки, які мали змагатися за першість у конкур сах "Дивовиноград" та "Виног рай". Варто наголосити, що ви ноградна виставка у Запоріжжі повністю перевертає уявлення про потенціал галузі. Починаєш усвідомлювати, що в особі 50 60 тисяч дрібних виноградарів народжується велика сила, яка здатна наповнити український ринок недорогою і високоякіс ною продукцією. Як зазначив, відкриваючи за хід, менеджер проекту UHBDP Дмитро Ніколаєв, завдання кон ференції полягає в тому, щоб вивести виноградарівлюбите лів на професійний рівень, нав чити їх не лише сучасних техно логій, а й нових бізнесових під ходів, що дадуть змогу підви щити якість та товарність про дукції, допоможуть сформувати великі оптові партії, з якими можна буде навіть вийти на зов нішній ринок. Начальник Депар

Судячи зі статистичних показ ників, протягом останніх 26 ро ків виноградарство та вино робство тупцювало на місці, або ж блукало манівцями. Якщо у 1990 році в Україні збирали 835,7 тис. тонн ягід, то у 2016му лише 377,8 тис. тонн. Вироб ництво виноградного вина зменшилося у 5,6 раза до 1,2 млн гектолітрів, споживання цьо го продукту на душу населення майже на 70%. Це частково по яснюється окупацією Криму, скороченням виноградних площ через різке зменшення ін вестиційного потенціалу АПК, падінням купівельної спромож ності громадян, відсутністю чіт кої державної стратегії у цій сфері, неконтрольованим ім портом виноматеріалів арген тинського, болгарського та гру зинського виробництва, моно польним становищем на ринку великих виробників вина і ви нограду. Не врятувало ситуацію і зат вердження розробленої Мінаг рополітики і НААНУ галузевої програми розвитку виногра дарства і виноробства України

z НЕВДАЛИЙ СЕЗОН

КАВУНИ СТАЛИ НЕ ПО КИШЕНІ Реалізатори нарікають, що замість 300400 кг на день продають лише пару десят ків кілограмів продаж впав дуже відчутно. Цього року увага до кавунів зросла до національного рівня за баржею з баштанними, яка Дніпром з Херсона рухалася до столиці, спостерігала вся кра їна. Але тих 250 тонн кавунів по 2 гривні Києву вистачило лише на кілька днів і якщо ціна до баржі у столичних супермарке тах була 4 гривні за кіло, то піс ля зросла до 6. До Києва планували відправи ти, щонайменше, чотири баржі, але навіть на другу не назбира

ли урожаю, бо на полях до 80% бракованих ягід. Через аномальну серпневу спеку температура на ґрунті ся

гала 60 градусів, і в підсумку ка вуни просто спеклися, а ті, що вижили, замість 10 кілограмів у вазі набирали лише 23.

До того ж, багато фермерів на півдні скоротили баштани і пе рейшли на більш прибуткові культури соняшник або помі дори. Та й половина вартості кавуна це вартість його дос тавки. Якщо раніше аграрії пе ревозили близько 60 тонн, то сьогодні стоїть чіткий контроль 40 тонн. Це додаткові витрати. Як наслідок, частина яток, з яких продавали кавуни, вже закрилася. Покупцям не варто розраховувати на пізні, бо си ноптики обіцяють цього року ранні холоди. Імпорт також не врятує ягода стане ще дорож чою. Тож сезон дешевих кавунів цього року точно завершився.


7

ділові новини ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

БЮРОКРАТИЧНИХ РОГАТОК ТА ЗАКОНОДАВЧИХ ПАСТОК? до 2025 року (2008 р.), згідно з якою передбачалося збільшен ня площ закладення виноград ників до 10 тис. га щорічно.

ЩОБ ЗАСНУВАТИ ПРИВАТНИЙ ВИНОГРАДАРСЬКО ВИНОРОБНИЙ БІЗНЕС Сонце, земля, сприятливий законодавчий клімат далеко не все, що потрібно для засну вання власного виноградарсь ковиноробного бізнесу. Дуже важливо мати достатню пропо зицію вітчизняних сортів виног раду, розгалужену і контрольо вану систему поширення сад жанців тощо. Кандидат сільсь когосподарських наук, старший науковий співробітник відділу селекції, генетики і ампелогра фії ННЦ "Інституту виногра дарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" Ірина Ковальова розповіла, що цей заклад вивів понад 130 сортових форм: із них 36 внесені до реєстру, що становить 55% всього районо ваного асортименту. Загальна площа, на яких вони вирощу ються, складає понад 8 тисяч га. У гібридному фонді налічу ється понад 15 тисяч рослин, 200 комбінацій схрещування, селекційний фонд має 120 пер спективних форм. Селекційна програма Інституту спрямована на створення адаптивних сортів із високою якістю продукції, стійких до несприятливих фак торів навколишнього середови ща, патогенів і шкідників. Серед новинок, які передані на реєс трацію, сорти Персей, Одіс сей, Ланжерон, КишМиш Та їровський. Торік Інститут одер

жав Державну премію в галузі науки і техніки за систему сер тифікації посадкового матері алу в Україні. Це результат 40 річної роботи…

КОНКУРСНІ ПЕРЕГОНИ НЕ ВІДМІНЯЮТЬСЯ Тим часом авторитетне журі оглядало та відбирало зразки винних та виноградних експо зицій. Оплесками учасники кон ференції вітали переможців: Руслана Панченка із села Кос тянтинівка Миколаївської об ласті за сорти Ландиш та Сла вута (до речі, Руслан шокував учасників виставки величезним гроном винограду вагою 6 кг 770 г, яке встановило українсь кий рекорд), Станіслава Глу щенка за сорт Юліан, ПП "Фе дорченко" за сорт Вікінг, Віталія Загорулька за сорт Богема, ПП "Кральов" за сорт Прім, ПП "За харенко" за сорт Мускат Блу,

Ольгу Лебідь із села Плодород не Михайлівського району за виноград Преображеніє та Ло рано; Олега Щеннікова із Бе риславського району Херсонсь кої області за гібридні форми винограду Каховський та Князь Трубецькой; Миколу Гриценка із Запоріжжя за виноград Киш МишЮпітер; Олену та Ігоря Єлісєєвих з міста Покров Дніп ропетровської області за виног рад Хелена, Модерн, Алвіка та вино червоне напівсолодке; Ві талія Бурика із Бердянська за унікальні смакові якості його ви нограду; В'ячеслава Брайченка за вина білі ординарні Каберне та Совіньйон; Андрія Анкоссі за вино Ркацителі; Єгора Чувиль ського за вино Аркадія біле де сертне з села Мирне Оріхівсь кого району Запорізької облас ті; Олега Ширшикова за бренді HONEY. Наступного дня учасники Про

У числі спікерів конференції віцепрези дент Запорізької торговопромислової па лати Андрій Куц. До уваги аграріїв він пред ставив дві актуальні теми: міжнародні проек ти з технічної допомоги підприємствам сек тору АПК та порядок надання сертифікатів з форсмажорних обставин. Маючи великий досвід міжнародної спів праці, участі у закордонних проектах, Запо різька торговопромислова палата радить аграріям уважно вивчати можливості міжна родних проектів та брати в них участь. Адже це корисне джерело практичної інформації, нових знань, ділових контактів. Наприклад, ЗТПП виступає партнером та учасником про ектів GIZ надає можливість пройти стажу вання у Німеччині та East Invest2 (реалізову вався з 2015 по 2017 рік) був спрямований на

екту та всі бажаючі відвідали три виноградних господарства: Андрія Карпушева в Запоріжжі, Віталія Загорулька в селі Кам'янське Василівського ра йону, Віктора Севериненка в місті Пологи Запорізької облас ті.

ПІСЛЯМОВА Захід відбувся. Фермери поді лилися досвідом вирощування винограду та догляду за ним, продемонстрували кращі зраз ки продукції нового сезону, на виставці можна було знайти і препарати із захисту рослин, спеціалізовану наукову літера туру. Всі учасники відмітили, що їхні очікування виправдалися, це стане реальним поштовхом для подальшого ефективного розвитку галузі. Тож до нових зустрічей!

підтримку аграрного сектору та виробників продуктів харчування. На разі ЗТПП як офіційний партнер проек ту ЄС та ЄБРР "EU4Business" у Запорізькому регіоні вже восени запросить аграріїв до участі у серії ділових заходів, покликаних сприяти розвитку бізнесу та розширенню ринків збуту. На жаль, агробізнес має багато ризиків, зок рема, залежить від погодних умов. Таким чи ном, часом перед аграріями постає питання про необхідність засвідчення форсмажор них обставин. Відповідно до Закону України "Про торговопромислові палати в Україні" ТППУ та вповноважені нею регіональні пала ти підтверджують форсмажорні обставини та видають відповідний сертифікат.

z МОЖЕМО!

ПОЛАСУЙМО ТУШОНКОЮ MADE IN КІНСЬКІ РОЗДОРИ У селі Кінські Роздори в По логівському районі виго товлятимуть консерви. На базі сільського кооперати ву, який діє вже третій рік, реалізують черговий мік ропроект у рамках євро пейської програми ПРООН. Селяни тепер не тільки ви рощуватимуть птицю і до машніх тварин, а й без проблем робитимуть м'ясні заготовки. Як підтвердив голова сільсь когосподарського кооперативу в селі Кінські Роздори Володи мир Порохня, тут уже налаго дили обладнання і вже успішно

освоюють нову техніку. Перед бачений повний цикл виготов лення продукції. На завершаль ному етапі готові банки з м'ясом поміщають до автоклаву апарату для нагрівання під

тиском вище атмосферного. Приготування під тиском дозво ляє швидко приготувати і збе регти всі поживні елементи продуктів. Згідно з умовами більшу час

тину суми витрат на нове об ладнання фінансує європейсь ка Програма, орієнтована на розвиток сільських громад "ПРОООН". Плюс такого обладнання на базі кооперативу в тому, що безкоштовно люди зможуть пе реробляти власну сировину, адже майже у кожного є домаш ня живність. У майбутньому жителі села Кінські Роздори хочуть ініціюва ти появу в кооперативі облад нання для очищення і фасуван ня меду, що також буде дуже корисним для жителів сільської місцевості.


8

справи небайдужих ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

Почесний журналіст України, ко лишній зас тупник ре дактора орі хівської районної га зети "Трудо ва слава", позаштат ний кореспондент газети "Запорізька правда" Тамара Курочкіна завтра, 8 вересня, святкує свій 65річний ювілей. Тамара Андріївна після закін чення факультету журналістики Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка все своє життя присвяти ла справі розбудови медіасфери Оріхівщини. Окрім того, вже багато років досліджує історію району і стала авто ром двох збірників краєзнавчих нарисів про рідний край. А тепер пише нову книгу про місто Оріхів, допов нену і перероблену, яка, напевне, стане своєрідним зіз нанням у її любові до рідного міста. Щиро вітаємо Тама ру Андріївну з ювілеєм і бажаємо довгих років творчого піднесення та наснаги!

ЛЮДИ, ЯКІ НАС 6 вересня виповнилося 80 років метру художньої фотографії, почес ному громадянину м.Запоріжжя, керівнику Запорізького осередку національної спілки фотохудожників України, заслуженому працівнику культури, лауреату премії "Визнан ня" 2000 Олегу Бурбовському. Один із засновників запорізького фотоклубу, який створив вражаючу галерею документаль них портретів, репортажних знімків, в яких закарбована епоха, виховав цілу родину талановитих фотографівмайстрів, являє собою зразок творчого довголіття. Фотографує, організовує виставки, несе на собі всі турботи про вис тавковому залу. "Запорізька правда" вітає Олега Олександровича з днем народження і бажає творчого натхнення, міцного здоров'я, вірних друзів та гарного настрою. Многая літа, маестро!

Президент України Петро Порошенко на городив медаллю за "Гуманітарну допомо гу в антитерористич ній операції" відому запорізьку волонтер ку Олену Ярошенко. Уже кілька років Олена допомагає нашим захис никам на передовій. Крім того, будучи дирек тором весільного агентства "Любовьморковь", Олена ініці ювала благодійну акцію "Любов перемагає", в рамках якої безкоштовно надає весільні сукні для наречених бійців АТО. А також разом з нашою газетою "Запорізька правда" вона ре алізувала благодійний проект "Мала, у тебе буде випускна сукня!" для випускниць інтернатів і притулків для дітейсиріт

ПОДІЇ, ЩО НАС Широківська об'єднана територіальна грома да вітає всіх учнів і вчителів зі святом 1 ве ресня! Сьогодні всі шляхи ведуть до школи. Новий навчальний рік завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги дороги до знань, до нових звершень. Голова громади Денис Коротенко, його заступники та депутати побували на урочистих лінійках і особисто привітали учнів Широківської громади з початком навчального року У середній школі №1 (Запоріжжя), що носить ім'я Тараса Григоро вича Шевченка, 1 вересня, як і належить, пролунав перший дзво ник. Невеликий дощик не зіпсував настрій майбутнім першачкам. Батьки і вчителі ховали дітвору під парасольками, це було зворуш ливо і символічно. Лінійка не була довгою, коротке привітання директора, танець учнів, першачки запустили в небо повітряні кульки, і навчальний рік розпочався. Кажуть, що дощик добра прикмета. Хоч і не всі батьки, напевне, вірять у гарні прикмети. Це даремно. Ми були там, бачили щасливі обличчя першокласників, котрі від пускають повітряні кульки в небо. І жодний дощ їм не перешкода У військовій частині 3042 Національної гвардії України, що здійснює охорону ЗАЕС, командир частини полковник Ігор Рибак перевірив готовність особового складу, озбро єння, екіпірування і авто бронетехніки до виконання службовобойових завдань. У травні цей військовий підрозділ відзначив свою 35у річницю. Особовий склад частини підтвердив готовність до виконання службово бойових завдань в умовах ускладнення обстановки

На Запорізькій АЕС відкрили унікальний тренувальний комплекс для атомників. У новому тренажерному комплексі повністю від творено обладнання так званої четвертої петлі реакторної уста новки енергоблока ВВЕР1000. Справжній реактор, який планувалося свого часу встановити на так і не побудованій Кримській АЕС, дозволяє тре нуватися на таких ділянках установки, на яких на працюючій станції можна перебувати лише лічені хвилини. Комплекс є унікальним для України і стане навчальною базою для персоналу всіх українських атомних станцій. Чекають тут і на колег зза кордону. Поки комплекс працюватиме в пусконалагоджувальному режимі, проте вже на початку наступного року готується приймати перших "учнів" як персонал атомних станцій, якому треба підвищити кваліфікацію, так і студентів про фільних вишів

Будівлю Роздольської школи Михайлівського району утеплили та розфарбували яскравими фарбами. За три місяці літніх канікул у школі провели ремонтні роботи за раху нок обласного та районного бюджетів в одному із шкільних кор пусів замінили покрівлю й утеплили фасад. За словами директора школи Наталії Михайлішиної, тут навчаються близько 200 учнів, вперше за парти сіли 12 маленьких школяриків. Заклад має необ хідне обладнання для того, аби навчальний процес був цікавим та сучасним інтерактивні дошки, комп'ютери тощо. Цього року, зробили школу ще й креативною після оновлення фасаду роз фарбували будівлю яскравими фарбами У Запорізькій області першого вересня до першо го класу пішли 18,5 тисячі першокласників. Це на тисячу більше, ніж у минулому році. Всього в цьому нав чальному році до роботи стали 519 дошкільних навчаль них закладів, в які пішли 57 736 вихованців. Що стосується загальноосвітніх установ, то їх відкрилося 563, вони охоп люють майже 160 тис. дітей. Також роботу почали 33 профтехучилища та коледжі і 34 вищих навчальних заклади У Бердянську, на базі ДОЦ "Червона гвоздика", про йшов Другий регіональний з'їзд сімей інвалідів війни та сімей загиблих учасників АТО. Сюди приїхали 67 осіб з різних районів Запорізької області. Всі вони або втратили близьких людей чоловіків, синів, батьків в ході військових дій на Сході країни, або мають проблеми зі здо ров'ям після участі в АТО. У програмі з'їзду для них біли передбачені екскурсії містом, відвідування зоопарку і музеїв, а також майстеркласи, на яких дітей вчили плести лялькимотанки, крім того, працювала справжня кузня. Закриття форуму ознаменувалося пікніком, а традиційним шашликом пригощав "Бердянський м'ясокомбінат" Відомий український виконавець Дзідзьо презентував у За поріжжі, в кінотеатрі Маяковського, перший народний блокбастер "DZIDZIO Контрабас", головним продюсером яко го він є. Також Дзідзьо зіграв у цьому фільмі одну з головних ро лей. Кінопоказ зібрав реальній аншлаг. Перед сеансом всі бажаючі могли сфотографуватися, отримати автограф і поспілкуватися з Дзідзьо, режисером фільму Олегом Борщевським, а також іншими члена ми творчої групи. Фільм "DZIDZIO Контрабас" це авантюрна комедія про трьох молодих шибайголів, які, заборгувавши велику суму грошей, переодягаються в грекокатолицьких священиків, набивають свій авто мобіль сигаретами та їдуть до Польщі, щоб продати там тютюнову контрабанду і таким чином повернути борг. По дорозі з ними відбуваються пригоди різного ступеня комізму і небезпеки. За словами DZIDZIO, на те, щоб зняти фільм, він витратив усі свої гроші. До акторського складу вдалося залучити багатьох українських зірок, знайомих співака. Зйомки стрічки зайняли два тижні, а монтаж і написання музичного оформлення ще близько двох місяців


справи небайдужих ЧЕТВЕР, 31 СЕРПНЯ

НАДИХАЮТЬ Волонтерка запорізького центру "Сол У Людмили Василівни датський привал" Любов Снітко відзначи Ольховської нашої колеги, ла 80річний ювілей. Жінка долучилася до ветерана "Запорізької волонтерського колективу у грудні 2015 року правди" ювілей. після тяжкої родинної втрати. Щодня Любов Маючи змалечку хист до малювання, Снітко готує солдатам, які зупиняються на від вона свого часу закінчила художньо починок у Запоріжжі, борщ, пиріжки, пригощає графічний факультет педагогічного бійців домашньою консервацією та салатами. За інституту і викладала предмет у словами Любові Снітко, для неї найкращий подарунок сотні нових школі, деякий час працювала у художньому фонді друзів із різних куточків України та багато нових вражень. А сили їй обласного центру. Та найкраще розкрився її талант, коли у надає спільна праця в ім'я України та перемоги 1972 році вона стала художником нашої газети. Окрім основної роботи, Людмила Василівна ще писала гарні Указом Президента України орденом "За статті та нариси. Так і збігли 20 років творчої діяльності аж заслуги" III ступеня нагороджено Геннадія до виходу на заслужений відпочинок. Фортуса художнього керівника КП "Запо Людмила Василівна користувалася в колективі різький академічний обласний театр юного заслуженою повагою. Добра душею, чуйна до всіх без глядача" Запорізької облради. Митець від винятку колег, розсудлива при вирішенні тих чи інших значений Президентом до Дня Незалежності за проблем вона завжди була готова допомогти і словом, і значний особистий внесок у державне будівниц ділом. Такою вона є і понині. тво, соціальноекономічний, науковотехнічний, культурноосвітній З роси та води вам, дорога Людмило Василівно! розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм Здоров'я і многая літа! Ваші друзі та колеги

ЗАХОПЛЮЮТЬ Мелітопольське училище культури отримало почес не звання "Кращого підприємства України2017", а директор училища Михайло Єгоров орден "Лідер України". 15 вересня навчальний заклад відзначить почесний ювілей. Мелітопольське училище культури за 85 років свого існуван ня випустило тисячі висококваліфікованих фахівців, серед яких відомі вчені, державні діячі, керівники провідних під приємств самих різних галузей України У дитячому садку № 47 "Берізка" у Бердянську з'явилася нова інклюзивна група. Відкриття її відбу лося в День знань. Особливість цієї групи полягає в тому, що в ній можуть займатися діти з особливостями і звичайні діти. У такій групі можуть перебувати діти з порушеннями мови, опорнорухового апарату та іншими особливостями в розвитку. На обладнання спеціальної кімнати виділили 40 тис. грн. Зараз для хлопців уже створили сухий басейн він наповнений різнокольоровими м'якими кульками. Також у даній кімнаті є столиромашки. Кожна дитина сидить за ок ремою "пелюсткою" і з нею можуть займатися індивідуаль но. У групі також є і пісочна терапія, яка допоможе розвивати моторику рук. Ще одним цікавим об'єктом став "Сухий дощ". Це величезна кількість різнокольорових стрічок, прикріплених до стелі, які нагадують дощ Газети "Таврія" (м. Токмак) та "Новий день" (Мелітополь) стали переможцями загальнонаціонального конкурсу "Українська мова мова єднання".Традиційно він проходив в останні дні серпня в Одесі. Засновник і організатор конкурсу Одеська регіональна організа ція Національної спілки журналістів України та її голова заслужений журналіст України Юрій Работін. Конкурс цього року відзначив своє пов ноліття йому виповнилося 18 років. За цей час організатори та учасни ки заходу зробили значний внесок у розвиток української мовної культу ри, підвищення її престижу, відновлення українських традицій меценатс тва. На урочистій церемонії нагородження головний редактор газети "Тав рія" Людмила Арман отримала Диплом лауреата конкурсу за висвітлення основних принципів утвердження національних традицій, відстоювання громадських прав, честі, гідності кожної людини. Редактор газети "Новий день" Діляра Кудусова нагороджена пам'ятною медаллю і Дипломом ла уреата за цикл тематичних статей "Реформи", "Суспільство і влада", "Через терни суперечок до об'єднаних гро мад". Окрасою урочистої церемонії віншування лауреатів і призерів загальнонаціонального конкурсу "Українська мова мова єднання" став концерт за участю творчих колективів Одеси У Бердянську, в художньому музеї імені Бродсько го, пройшли польські "Національні читання".. Кілька років поспіль у Польщі проводяться "Національні читання". Вони відбуваються під президентською егідою і по лягають у тому, що поляки усього світу, яких налічується май же 20 мільйонів людей, обирають твір якогось польського письменника. Потім цей твір в один і той же день поляки чи тають по всьому світу, розповідає голова польського наці онального товариства "Відродження" у Бердянську Олексій Сухомлинов. У цьому році поляки всього світу проголосу вали й обрали для читань твір польського модерніста Станіс лава Виспянського "Весілля". За словами Олексія Миколайовича, поляки Бердянська вже вдруге беруть участь у заході. Але цього року "Національні читання" були організовані у новому форматі: було ви рішено не обмежуватись виключно читанням тексту, а показати глядачам уривок п'єси "Весілля" польською мовою у виконанні дітей, які відвідують центр вивчення польської мови та культури. Крім того, відвідувачам заходу розка зали про модерністський рух у польській літературі

9

ІДЕЇ, ЯКІ НАС ОКРИЛЯЮТЬ У суботу, 9 вересня, в Запо ріжжі програма "Гроші" те леканалу "1 + 1" відкриє свою приймальню в сквері ім. В. Яланського (навпроти ТЦ "Україна") з 10.00 до 12.00. Ведучий проекту Олек сандр Дубинський разом з командою спілкуватиметься з тими, хто матиме факти, щоб розповісти про корупцію. Дані факти стануть приводом для розслідування журналістів цього телепроекту Запорізький телеканал "TV5" вже з понеділка, 4 вересня, розпочав віщання державною мовою переважної більшості своїх передач. Згідно із законом про мовні квоти, 75% свого мов лення українською телеканали мають забезпечити протягом року. Втім, колеги з "TV5" добровільно українізувалися, випереджаючи встановлені законом терміни. Для працівників каналу провели курси української. Також у штат ввели посаду літературного редактора. Українською лунатимуть майже півтора десятка програм власного виробництва телеканалу, зокрема "Ранок з TV5" та "День. Тема" Першу в Мелітополі від знаку "Заклад, дружній до всіх" отримав мелітополь ський парк культури і від починку ім. Горького. В цьому році в парку був побу дований туалет для людей з інвалідністю, а навколо парку зроблені пологі спуски. Комфортні для людей з обмеженими фізичними можливостями з'їзди навколо парку були виконані в рамках Пітчингпроекту, авто ром якого стала директор БО "Соціальний фонд" Катерина Кучина. 15 тисяч гривень на будматеріали виділені британськими інвесто рами, ще стільки ж з місцевого бюджету. Кошти пішли на оплату робіт підрядної організації Святкування 130ї річ ниці міста Пологи роз почнеться у п'ятницю, 15 вересня, спортивни ми змаганнями з тенісу. У суботу, 16 вересня, жителів і гостей міста запрошують на урочисте підняття прапора і святковий концерт за участі місцевих артистів. У цей святковий день на центральній площі кожен зможе знайти собі щось до душі подивитися виставку виробів народних майстрів, спробувати сма коту на лотках виїзної торгівлі. Діти зможуть розважитися на атрак ціонах. А вечірньої пори учасників свята розважатимуть зірки укра їнського шоубізнесу: українська співачка, скрипалька і музикант Ассія Ахат, далі своїми часовими виступами порадують наш земляк, баяніст Сергій Шамрай з дуетом B & B project, Арсен Мірзоян і гурт "ТІК". Святковий феєрверк до Дня міста теж запланований. Спор тивні заходи заплановані і на неділю, 17 вересня. Цього дня у мік рорайоні Пологи5 відбудуться два футбольних матчі: о 10:00 між пологівцями і командою ветеранів з Вільнянська, і о 16:00 між командою з Бердянська і командою "АГРО КОМ" Ведучими святкового концерту на честь 190річчя Бердянська будуть відомі українські артисти. В день святкування на мешканців та гостей міста чекає приємний сюрприз. 17 вересня на Приморській площі відбудеться грандіоз ний святковий концерт за участі місцевих творчих колективів, музикантів, співаків, а також спеціальних запрошених гостей рокгрупи "Ляпіс98". До того ж, ведучими цього святкового заходу будуть відомі українські артисти Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


10

так живемо... ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

z ХОТІЛОСЯ Б ЗНАТИ...

z VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

ЯК ГОЛОД ТРАКТУВАЛИ В РАДЯНСЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ?

Чому має нас навчити пам'ять про Голодомор трагедію українського народу?

Шановна редакціє! Ваші підсумкові оглядини до славного ювілею газети, на мій погляд, є знаковими. Наприк лад, у номері від 27 липня цього року я прочитав публікації "Вони слави не шукали…" Тамари Пішванової, а від 3 серпня "Ціни 1921го" Віталіни Мос ковцевої. За ними відчуваєш тодішній ритм життя. А можна вас попросити детальніше зупинитись на деяких "ві хових" роках та датах? Ось В.Московцева фактажем з газети "Известия" (так у той час називалася "За порізька правда") торкається голоду 1921 22 років можна сказати "авторства В.І. Леніна". Закликали: "Допоможемо голоду ючим Поволжя!", хоча Україна потерпала не менше. А от чи торкалась тодішня преса штучного Голодомору 193233 років вже "імені Й.В.Сталіна"? Чи лише посилались на "білкову недостатність окремих осіб"? Наскільки я знаю, більшменш відверто про це заговорили лише наприкінці 1990х ро ків, коли ще достатньо було очевидців. Зрештою, що писала радянська преса про ювілейноповчальний (відтоді минуло 70 ро ків) голод 194647 років? "Голод перемож ців" у Другій світовій війні! Такий собі "пода рунок" дітям загиблих батьків. Бо ці дітлахи, "скуштувавши" голодну зиму 1946го, вже влітку 1947го ішли в скошені поля, босоно гі по стерні, збирати колоски. Дитячі руки розтирали їх на зерно. Десь по піввідерця отримували цього скарбу! Звичайно, якщо кінний об'їждчик із нагаєм чи голова колгос пу, бригадир, парторг не проженуть… Про цю "гвардію" окрема розмова, бо на ці по сади поставили вцілілих фронтовиків. А це

була армія уповноважених із району з їхніми галіфе і командирськими сумкамипланше тами. Звична картина для дітей війни… Цікаво, як все це трактувалося в тодішній періодиці? Хоча, гадаю, це риторичне за питання. До речі, можливо оглядач сільсь когосподарського життя Пилип Юрик під каже, який врожай зібрали у 194647 роках порівняно з нинішніми двома з гаком мільйонами тонн зернових? Звісно, тоді не всі орні землі розорювались, і коровиволи та благенька техніка не рятували, а все ж: який ми мали потенціал, щоб не вмирати і не пухнути з голоду? Адже "переможено му" німецькому народу акуратно поставля ли хліб на знак "переваги соціалізму". Ваш читач зі стажем Олексій ПЕРЕДЕРІЙ

ВІД РЕДАКЦІЇ: Під рубрикою "Сто років із "Запорізькою правдою" наші читачі ще не раз прочитають про невідомі сторінки го лодоморів і 192122 років, і 193233го, і 194647го. На жаль, ми поки що не змог ли знайти жодних даних про врожай 1946 року саме в нашій області. До речі, на 1946й Україні довели план: здати держа ві 6,5 мільйона тонн зернових. У липні то го ж року, незважаючи на засуху й оче видний неврожай, для Запорізької та ще кількох областей його ще підвищили. А врожайність була дуже низькою: в Мико лаївській області, приміром, вона склада ла 1,93 центнери з гектара. Коли забрали "державне" зерно, у колгоспних коморах майже нічого не залишилося. І саме в 1946 році 1,7 мільйона пудів зерна вивезли як безкоштовну (!) допомогу Франції, Поль щі, Румунії, Болгарії, Чехословаччині…

Ольга Тетеріна, завідуюча бібліотекою: Для мене ця тема особливо чутлива. Го лодомор у тридцяті роки своїм чорним кри лом торкнувся моєї родини. Від голоду по мер мій дідусь і брат моєї бабусі Анастасії з селища Котельва Полтавської області. Це трагедія не повинна повторитися в країні, де родюча земля і працьовиті люди. Марина Сельничек, прибиральниця: Про голодомор потрібно пам'ятати, щоб ця трагедія ніколи більше не трапилася. Нелюдським тоталітарним режимам не міс це на нашій землі. Вважаю, що це трагедія не лише українського народу, вона загаль на для всіх народів колишнього СРСР. Володимир Ліников, історик: Факт голодомору і загибель мільйонів людей доводять документи і спогади су часників загиблих. Пам'ять про нього має навчити нас, сучасне покоління, думати, аналізувати, сміливо відходити від ра дянських архетипів, рішучості та боротьбі за власну свободу. Віталій Ткачов, пенсіонер: Якщо б не російська комуністична влада, то ніякого голодомору в Україні не було б. Нагадаю слова Бісмарка про те, що жод ний договір з Росією не вартий бумаги, на якій він написаний. Україна має бути неза лежною, це запорука процвітання. Ігор Гірник, фотограф: Трагедія голодомору це наша біль і наш сум. Пам'ять про нього має навчити нас контролювати владу, і не тільки тоталітар ну. Суспільство має вибудувати демокра тичну країну, в якій не буде місця диктато рам. Опитування і фото Олександра МАКСИМОВА

z УРОК ТВОРЧОСТІ

ПРЕМ'ЄРИ ПІД ЗНАКОМ КОЗИ

Незабаром театр "Віват" відзначатиме двадця тиріччя. Як швидко сплинув час! У минулому за лишилися прем'єри за Олександром Пушкіним і Вільямом Шекспіром, Морісом Метерлінком і Миколою Гоголем, Карлом Гоцці та Леонідом

Філатовим… Зверталися аматори і до творів місцевих авторів: Олександра Виженка й Олени Піддубної. Перший вересневий дзвоник сповіс тив для шкільного театру початок нового твор чого сезону. Хоча у їхніх прихильників ще "не остигли" вра ження від попередніх прем'єр, що відбулися наприкінці травня 2017 року. До "Козидерези" аматори звернулися вже вдруге. Колись авторка п'єси Олена Піддубна приходила до дітей, диви лася репетиції, розповідала про роль кози у на родній творчості, пояснювала, що означає вис лів "козу водити". Цього разу, на жаль, в автор ки не було часу поспілкуватися з дітьми. Але

Гостра на язичок Козадереза Поліна Пономаренко

Вовк (Богдан Хорунжий), мамаКоза (Єва Чиркова) і Ведмідь (Сашко Баранов) із казки "Вовк і семеро козенят, та й на новий лад"

Галина СОЛОВЙОВА

Ви здивовані? Чому це раптом "під знаком кози", якщо у нас Рік Півня?! А тому, що шкільний театр "Віват" Запорізької ЗОШ №37 минулої весни показав дві прем'єри: казку гру "Козадереза" за п'єсою запоріжанки Олени Піддубної і гостросюжетну історію "Вовк і семеро козенят, та й на новий лад".

третьокласники з великим ентузіазмом працю вали над своїми ролями, багато імпровізували, доповнювали дію цікавими знахідками. Діти самі вирішили, що коза має давати кумедні характе ристики всім, хто приходить до зайчикової ха тинки. Наприклад, побачивши рака, вона вигу кує: "О, а це що за морепродукт з'явився?!" Зовсім іншу казку розповіли глядачам семи класники. "У виставі "Вовк і семеро козенят, та й на новий лад" вони не прагнули грати малих ді токкозляток. Вони грали самих себе: розкутих, веселих, трохи зухвалих підлітків. Томуто ці "козенята" легко здолали вовка до речі, трохи дивакуватого, але теж дуже… симпатичного. На казкових прем'єрах побували учні ЗОШ 37, їхні батьки, учителі, співробітники школи, а ще курсанти Запорізького обласного інституту піс лядипломної педагогічної освіти на чолі зі своїм викладачем Аллою Феліксівною Курінною. Одна з курсанток навіть попросила сценарій "Кози дерези", щоб попрацювати над казкою зі своїми вихованцями. Хтось може зауважити, що раніше колектив брався за Пушкіна і Шекспіра, а тепер грають звіряток і взагалі усіляких там козляток. Але чо му б ні? Народна казка основа, якою і Пушкін не гребував. Та й починати слід з малого, зрозумі лого і доступного дітям а велике прийде потім. Головне працювати, не втрачати надії, зберігати в душі солодкоголосого птаха юності. Зараз юні аматори із завзяттям приступають до нової роботи. Що вони цього разу приготують для глядачів? Поки що секрет…


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

11 ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

телепрограма: 16 ефірних+6 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ ОВЕН. Загалом це плідний тиж E день, але він зажадає від Овнів ве ликої старанності в роботі та дисципліни. Го ловне бути уважними як при виконанні ро боти, так і під час підписання всіляких доку ментів. Помилка може призвести до матері альних збитків і витрати часу на її виправлен ня. У другій половині тижня можливе віднов лення старих партнерських зв'язків, що, можливо, принесе матеріальну користь. ТЕЛЕЦЬ. Тиждень буде багатим на ділові знайомства, здебільшого не випадкові. На чільному місці в усьому має бути порядок проведіть ревізію власних ду мок, наведіть порядок у документах, влаш туйте генеральне прибирання квартири. Тиждень несприятливий для здоров'я ви можете відчути себе беззахисними перед різними обставинами. Не перевтомлюйтеся, дбайте про здоров'я, але не впадайте в крайнощі. БЛИЗНЮКИ. Якщо ви плануєте відпус тку, то цей тиждень стане сприятли вим для далеких подорожей ви відпочинете й знайдете натхнення. Також це вдалий час для вивчення таємних дисциплін. Можливий успіх у професії, особливо якщо ви зможете заручитися таємною підтримкою старших за посадою. Щоб запобігти конфлікту, не ведіть себе занадто жорстко й авторитарно. Дба ючи про здоров'я, побоюйтеся вірусних й ін фекційних захворювань. РАК. У матеріальному плані найбільш успішною може бути діяльність, пов'язана із соціальною сферою, посеред ництвом і наданням допомоги іншим. У другій половині тижня можливі труднощі в контактах з людьми, зриви домовленостей, спірні ситу ації. Знадобиться терпіння й уважність до всіх дрібниць, краще забаритися й уникнути по милки, ніж поспішити й мати збиток. ЛЕВ. Вашою планетоюуправителем цього тижня буде Сонце це обіцяє прибуток грошей. Цей час вимагатиме вели кої витрати енергії як фізичної, так і психіч ної. Ви можете стати забудькуватими й роз сіяними. Не плануйте на другу половину тиж ня справи, що вимагають високої концентра ції уваги, а також будьякі операції з велики ми сумами. Остерігайтесь травм і раптових захворювань. Зміцнюйте нервову систему. ДІВА. Для вас це найкращий час, ко ли можна відправитись у подорож, вивчити інші культури, розширити горизонти свого сприйняття. Це також гарна можли вість опинитись у центрі уваги, завоювати симпатії. Дехто, можливо, захоче проявити

F

G

H

I

J

z МІСЯЧНИЙ

себе на сцені. Період сприятливий для твор чої, наукової, спортивної діяльності. У фінан совій сфері можливі збитки уникайте аван тюрних рішень. ТЕРЕЗИ. Якщо ви плануєте відкрити власну справу, але не маєте стартово го капіталу, з високою часткою імовірності не обхідна сума знайдеться. Це час сприятливих спонсорів і благодійників. Для декого з Тере зів це час вирішення питань, пов'язаних із бор гами, кредитами, спадком або страхуванням. Прагніть укластись у першу половину тижня, у другій можуть виникнути труднощі й перешко ди, в документи можуть украстися помилки, через що виникнуть додаткові витрати. У дру гій половині тижня можливі зайві витрати, пов'язані з поїздками або навчанням. СКОРПІОН. Перспективний тиждень у фінансовому плані спонсори й бла годійники можуть запропонувати допомогу. Не відмовляйтесь і постарайтеся макси мально ефективно розпорядитися коштами. У вихідні енергії додасть класична музика. У тих, хто схильний до надмірностей, можливі проблеми з печінкою чи нервовою систе мою. Корисні спортивні навантаження на сві жому повітрі. КОЗЕРІГ. Це чи не найкращий період для вирішення матеріальних питань і збільшення доходів. Планети схиляють до витрати коштів, а не їх накопичення. Та вит рачати їх краще у першій половині тижня, друга половина несприятлива для серйоз них придбань. Дальні поїздки теж краще пла нувати на першу половину: у другій вони мо жуть принести зайвий клопіт і витрати. ВОДОЛІЙ. Доручення, які вам будуть давати в першій половині тижня, за писуйте на папері у цей час вірогідні труд нощі із засвоєнням інформації. Не соромте ся перепитувати й просити роз'яснень у ко лег. У середині тижня сильна емоційна нап руженість може зашкодити здоров'ю най більше бережіть зуби й кістки, суглоби й зв'язки. Необхідно збалансовано харчува тись і дотримуватись заходів безпеки під час роботи й активного відпочинку. РИБИ. Настає сприятливий період для того, щоб завести нові контакти й знайомства. Зірки радять більше спілкувати ся, частіше бувати в поїздках і компаніях. Ба гато справ вирішуватимуться саме завдяки зв'язкам. Деякі Риби відчують раптове за гострення інтуїції цінні ідеї можуть навідати вас спонтанно й непередбачувано. Стосунки з родичами, керівництвом і старшими за по садою в цей час можуть бути конфліктними.

K

L

N

O

P

КАЛЕНДАР ІЗ 8 ПО 14 ВЕРЕСНЯ

8.09. 18 та (до 20.42), 19 та місячна доба. Спадаючий Місяць в Овні (третя чверть). День не сприятливий для сівби, садіння й пересаджування. Присвятіть час відпочинку, ремонту садового інвен тарю, прибиранню сміття на ділянці. Можете зібра ти коренеплоди й урожай зернових культур, також займіться простими операціями з догляду за росли нами. 9.09. 19 та (до 21.10), 20 та місячна доба. Спадаючий Місяць в Овні (третя чверть), із 19.23 у Тельці. Скористайтеся порадами 8 вересня. 10.09. 20 та (до 21.40), 21 ша місячна доба. Спадаючий Місяць у Тельці (третя чверть). Сприятливий день для садіння озимого часнику та цибулі. Можна підстригати дерева й кущі. Фрукти, ягоди, овочі та гриби, зібрані сьогодні, придатні для довготривалого зберігання. 11.09. 21 ша (до 22.14), 22 га місячна доба. Спадаючий Місяць у Тельці (остання чверть), із 22.30 у Близнюках. Продовжуйте

робити все, чим займалися 10 вересня. 12.09. 22 га (до 22.55), 23 тя місячна доба. Спадаючий Місяць у Близнюках (остання чверть). Не рекомендується садіння й пересаджування трав'янистих культур. Ефективними будуть видалення зайвих пагонів, покіс, прополювання, культивація, мульчування. Сприятливий день для збирання лікарських трав, коренеплодів, фруктів і ягід. 13.09. 23 тя (до 23.44), 24 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Близнюках (остання чверть). Продовжуйте робити все, чим займалися 12 вересня. 14.09. 24 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Близнюках (остання чверть), із 01.13 у Раку. Сприятливий день для збирання врожаю. Рекомендується заготівля зелених і лікарських трав, що потребують особливо ефективного сушіння. У ці дні збирають усе, що не підлягає тривалому зберіганню. Вдалими будуть консерви й соління.

П’ятниця 8 вересня

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна

йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у пригоді як добрий порадник і за

хисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівко вий та безготівковий розрахунок, а також у лис тонош за "Каталогом місцевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отримувати неупереджену інформацію про ак туальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. Вартість видання з доставкою:

ПОГОДА Четвер 7 вересня

Дорогі наші друзі передплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті йде 100й рік, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

Субота 9 вересня

Неділя 10 вересня

Понеділок 11 вересня

Вівторок 12 вересня

Середа 13 вересня

Четвер 14 вересня

П’ятниця 15 вересня

Індекс Індекс

21707 30,34 грн 21708 26,01 грн

(на місяць) (на місяць пільговий)

Передплачуйте "Запорізьку правду" і будьте з нами!
12 11 вересня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.55 Д/с “Оре гонський путівник” 6.30, 9.25 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.40, 8.15, 10.55, 18.00 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.30 Ера бізнесу 7.35 Агроера 7.40 Спорт 7.50 Від першої особи 8.20 Світ на Першому 8.40 Д/с “Дика планета” 9.05 Д/с “Супервідчуття” 9.30 Пенсійна реформа. Спецпроект 11.20 Т/с “Епоха честі” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 Новини 13.15, 23.00 Перша шпальта 14.00 Розсекречена історія 15.20 Д/с “Аболіціоністи” 16.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 17.15 М/с “Легенда про Білосніжку” 17.40, 2.35 Вікно в Америку 18.15, 1.10 Новини. Світ 18.45, 22.45, 1.50 Тема дня 19.00, 2.20 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 21.30, 2.05 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Дівчата війни” 23.30 Д/с “Увесь цей джаз” 2.55 Д/ф “Секрети Вільнюса” 3.45 Т/с “Таксі”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля 3” 10.50, 12.20 “Міняю жінку “ 13.50 Т/с “Пончик Люся” 14.45 Т/с “Свати 3” 15.50 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Догори дриґом” 22.00 “Гроші” 23.15, 0.10 “Танці з зірками” 1.45 “Ворожка”

ІНТЕР 5.25, 20.00, 2.15 “Подробиці” 5.55 Мультфільм 6.20, 13.30, 22.50 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20, 12.25 Т/с “Яблучний спас” 15.15 “Чекай на мене” 18.00, 19.00, 4.30 Ток шоу “Стосується кожного” 20.40 Т/с “Заборонене кохання” 0.25 Т/с “Любов не ділиться на два” 2.55 “Скептик” 3.25 “уДачний проект” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “ Для маленької компанії”

телепрограма ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ 9.30 “Культпросвіт” 10.00, 22.10 Д/с “Таєм ниці та загадки” 11.30 “КіноKIDS” 11.35, 13.15, 15.00 “Хітпарад” 12.00 “Зі світу по факту” 12.30, 19.00 “Чарівниця” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.40 “Під покривом Богородиці” 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.50, 21.50 “АЛЕКС спорт” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Не кожний знає” 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Музхвиля” 21.00 “Спорт. Підсумки” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.05 “Легенди Запоріжжя” 0.30 “Європейський вимір” 0.45 “Я й це” 1.10, 9.55 “В майстерні митця” 1.35 “Києвотека” 2.00 “Кіно і час” 2.25, 13.50 “Від мелодії до мелодії” 2.55 Д/ф “Блукаюча зірка Ісаака Бабеля” 3.35 “Час змін” 4.00 “Українські герої” 4.10 “Полігон” 4.25 “Літпросвіт” 4.50 “Мандруємо разом” 4.55 “Енергоманія” 5.20 “Удосвіта” 5.50 “Як це було” 6.15 “Ми українські” 6.40 “Шовкова косиця” 6.55, 23.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.05, 9.30 “Час, події, країна” 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 10.10 “Кіносеанс +” 10.25 “ART і ФАКТ “ 10.40 “Манівцями” 10.55 “Proфесіонал” 11.10 Д/ф “Моя Шахта. Сміхотворець Павло Глазовий” 11.40 Д/ф “Справа Менделя Бейліса” 12.15 Д/ф “Гуцулка Ксеня” 12.50 “Єлисаветградськ ий книговир” 13.05 “Діловий ритм” 13.30, 16.30 “Усміхнись” 14.15 “Кошик творчих ідей” 14.35 “ Мандри кота Фініка” 14.50 “Віконечко” 15.15 Д/ф “Гоголь між Богом і дияволом” 16.00 “Телекур’єр” (Останні новини регіону) 16.15 “Повір у себе. Ти зможеш!” 16.35 “Азбука смаку” 16.45 “Рефрен” 17.00 “Книгочей” 17.50 Д/ф “Раїса Кириченко” 18.30 “Всяка всячина... інструкції з використання” 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Диван” 20.25 Служба “101” 20.35 “6 соток” 20.55 “Загублені в часі” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Любий каприз” 21.25 “Зауваження до влади” 22.35 “Клуб700” 23.00 “Час тайм” 23.15 Д/ф “Стефан Турчак. Партитура долі” 23.50 “Літературний монолог”

tv5 5.00 “Повідомляємо” 5.20 “Казка Домовуші” 5.30 “Щоденник шопоголіка” 5.40 “Тиждень. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.00 Казка Домовуші 9.20 “КіноnewsKIDS” 9.30 “Податковий вісник” 9.35 “Ринок праці” 9.40 “Дзвони Православ’я” 9.55 Домобуд 10.25 “Павутиння” 10.55 “Союз звірів” 11.20 “Паралельний світ” 12.05, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Х/ф “Кохання не купиш” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.20 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Іду на Ти” 17.15 “Велотревел” 17.50, 22.50 “Хочу у відпустку” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 “Донбас сьогодні” 20.20 “Моя Правда” 21.10 Т/c “Райське місце” 23.20 Х/ф “Зрада 1.30 Нічний канал

ICTV 5.40, 19.20 Надзвичайні новини 6.25 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.10 Спорт 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.15 Антизомбі 11.15 Секретний фронт. Дайджест 12.00, 13.20 Х/ф “Ключ саламандри” 12.45, 15.45 Факти. День 14.40, 16.10 Х/ф “Таксі 3” 16.55 Х/ф “Таксі4” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Більше ніж правда 21.25 Т/с “Штрафбат” 22.25 Свобода слова 0.55 Х/ф “Миротворець” 2.35, 4.45 Дивитись усім! 3.25 Провокатор 4.25 Факти

СТБ 7.05, 15.25 “Все буде добре!” 9.05 Х/ф “Тато напрокат” 13.30 “Слідство ведуть екстрасенси” 17.30, 22.00 “Вiкна Новини” 18.00 Т/с “Тато Ден” 19.55, 22.45 “Хата на тата” 3.15 “Найкраще на ТБ”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.50 Зона ночі 3.30 Т/с “Татусеві дочки” 4.25 Абзац 5.23, 6.39 Kids Time 5.25 М/с “Губка Боб і Прямокутні штани” 6.40 Х/ф “Джунглі: У пошуках Марсупіламі” 8.45 Х/ф “Пандорум” 11.00, 22.00 Х/ф “Вавілон нашої ери” 12.50 Х/ф “Робот Чаппі” 15.10 Т/с “На родись вродливою” 19.00 Заробітчани 21.00 Дешево та сердито 0.00 Х/ф “Чужі на районі” 1.45 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.50, 7.15, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.05 Сьогодні 9.15, 4.00 Зірковий шлях 10.45 Реальна містика 11.45 Х/ф “Моє кохання” 13.50, 15.30 Т/с “Школа проживання”

18.00 Т/с “Жіночий лікар 3” 19.45, 3.00 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Вікно життя” 23.30 Х/ф “Форсаж 5” 5.20 Т/с “Адвокат”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.10, 8.50, 10.15, 18.00 Погода 7.15, 19.00 Велотревел 7.45, 18.40 Хроніка подій 8.00 Тижденьcпорт 8.15 КіноnewsKIDS 8.20, 18.10 Ваше здоров’я 9.00 Вінегрет 9.30 Соцпатруль 10.20, 17.00 Найнебезпечніші тварини 11.20 Дивовижний Ізраїль 12.10 Таємний код зламано 12.50 Правила життя 13.10 Містична Україна 15.10 Великі танкові битви 16.00, 20.50 Скарби зі сховищ 20.00 Домовуша 20.30 Спортогляд 20.40, 22.40, 0.25 Погодаспорт 21.40 Мисливці за зброєю 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про рибальство всерйоз 0.00 Торнадо 0.30 Скарб.UA 3.30 Правда життя

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 10.55 “Він, Вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДжеДАІ” 13.10 Х/ф “Як украсти мільйон” 15.30 Х/ф “Гарячі голови 2” 17.15 “Загублений світ” 19.10 “Бандерлоги” 19.30, 20.30 Т/с “Ментівські війни. Одеса 2” 21.30 Х/ф “Озеро акул” 23.15 Х/ф “Ідеальні канікули” 1.00 Т/с “Легенди 2” 1.50 Х/ф “Страчені світанки” 3.20 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час Time 6.30, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.35 Фінансовий тиждень 7.50 Афіша 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини

6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00, 19.00 Бандитська Одеса 7.20, 12.50 Правила життя 8.20, 3.30 Правда життя 9.20 Мистецтво виживання 10.20, 17.00 Найнебезпечніші тварини 11.20 Дивовижний Ізраїль 12.10, 19.50 Таємний код зламаний 13.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Великі танкові битви 16.00, 20.50 Скарби зі сховищ 18.00, 22.40 Квест 21.40 Мисливці за зброєю 0.30 Скарб.UA

Z 6.00

Д/с «Повітряні воїни» 6.57 «Zаписник» 6.59 Погода 7.00 Життя в цифрі 7.15 Середовище Z 7.30 Діло 7.45 ТОП Територія освітніх перспектив 8.00 TVMALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Д/с «Кольори» 10.20 Запитання депутату 10.30 Приватні новини 11.00 Глобал 3000 11.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.25 Купити, відновити, продати 12.50 Жива природа 13.00 Сили природи 13.28 «Zаписник» 13.30 Час Тайм 13.45 Маленькі дорослі 14.00 Новини 14.05 Довідник дикої природи 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNewsKids 16.30 Квест 17.00 Новини 17.10 «Здоров’Я» 17.30 У фокусі Європи 17.58 «Zаписник» 18.00 Новини 18.20 Жива природа 18.30 Акценти 19.20 Запитання депутату 19.30 Д /с “Мисливці за нацистами” 20.15 Яхтові мандри 20.30 Наші домашні улюбленці 21.00 Новини 21.19 Погода 21.20 Приватні новини 21.43 «Zаписник» 21.45 Час Тайм 22.00 TVMALL 22.15 Наша позиція 22.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 23.00 Новини 23.22 «Zаписник» 23.24 Погода 23.25 Кіноархів 1.10 Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Своя роль” 9.30 “Зимовий жарт з...” 10.10 Х/ф “Зникло літо” 11.45 Х/ф “Весілля з приданим” 14.05, 19.40 Х/с “Комісар Рекс” 15.55 Х/ф “За вітриною універмагу” 17.50 Х/ф “Вірні друзі”

РОБОТА В ОХОРОНІ для чоловіків і жінок віком 18!50 р. Вахта 14/14, або 20 через 10 діб. Проживання і проїзд безкоштовні.

Тел.: (096) 183!52!60 21.30, 2.00 Х/с “Мемуари Шерлока Холмса” 23.30 “Моя правда” 0.20 “Вечір c Максимом Галкіним” 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 “Мультфільми” 10.00, 16.20 “Файна Юкрайна” 10.30, 1.50 “Розсміши коміка” 11.25, 19.00 “Орел і Решка” 12.25, 2.35 “Орел і Решка. Шопінг” 14.25, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.25, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 18.00 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 22.00 Х/ф “Серена” 0.00 Х/ф “Муві 43” 3.20 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00, 8.30 Теніс. US Open. Жінки. Фінал 5.30, 15.30, 2.30 Теніс. US Open. Чоловіки. Фінал 7.00, 14.05 Велоспорт. “Вуельта”. 21й етап 9.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 28й тур. “Чикаго Файр” “НьюЙорк Ред Буллз” 11.00 Велоспорт. Гран прі. Монреаль 12.00 Велоспорт. Гран прі. Квебек 13.00 Стрілянина з лука. Рим 17.00, 20.35 Стрибки з трампліна. Літній Гранпрі. Чайковський. HS 140 18.30, 1.30 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд 19.30 Кінний спорт. Rolex Grand Slam. Калгарі 22.00 Теніс. US Open. Огляд 23.00 Кінний спорт. FEI Classics. Берглі 0.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 0.40 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.00, 0.50, 1.35, 2.20, 17.15, 18.00, 18.45, 20.15, 21.00, 22.30, 23.15 9/11: Спеціальний проект 3.05 Розслідування авіакатастроф 3.50, 4.15, 5.30 Наукові дурниці 4 4.45, 5.05, 7.40, 14.10, 14.35 Наукові дурниці 6.00, 6.25, 6.50, 7.15, 13.25, 13.45 Ігри розуму 8.05, 10.20, 14.55 Мегазаводи 8.50, 11.10 Крижаний шлях 9.35 Комета століття 11.55 Авто SOS 12.40 Астана: місто майбутнього

15.40 Евакуація Землі 16.30, 21.45 9/11: Спеціальний проект

VIASAT HISTORY 8.05, 7.45 “Біля джерел двадцятого століття” 9.00, 14.30, 17.25, 2.35 “Музейні таємниці” 9.50 “Змова” 10.40 “Вузда влади” 11.35 “Історії з королівського гардероба” 12.35 “Історії з королівської спальні” 13.35, 1.40 “Холодний будинок” 15.15, 20.10 “Заборонена історія” 16.05, 3.20 “Неймовірні винаходи” 16.35, 7.00 “Мисливець за зброєю” 18.15, 22.00 “Бойові кораблі” 19.05 “Російська імперія: династія Романових” 21.00 “Від Світової війни до Холодної війни” 22.50 “Катастрофа європейського єврейства” 23.50 “Люди Гітлера” 0.45 “Мисливці за міфами” 3.50 “Тіні середньовіччя” 4.40 “Найбільші містифікації в історії” 5.25 “Заборонена історія” 6.10 “Таємниці царствених убивств”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Царевич Проша”, м/ф “Маленька чаклунка”, “Кибиточка на одному колесі” 5.00, 11.00 М/ф “Хоробрий Пак”, м/ф “Стадіон Шкереберть”, “Фока на всі руки дока”, “Жарти” 6.00, 12.00 М/ф “Дикі лебеді”, м/ф “Подорож у країну велетнів”, “Алло! Вас чую!” 7.30, 13.30 М/ф “Заєць Коська і джерельце”, “Приходь на ковзанку”, “Який звук видає комар?” 8.00, 14.00 М/c “Старі знайомі”, м/ф “Маленький Шего”, “Лікування Василя”, “Талант і шанувальники”, “Дід Мазай та інші” 15.00 Х/ф “Дикий собака Дінго”, м/ф “Острів помилок” 17.00 М/ф “Повернувся служивий додо му”, м/ф “Аврора”, “Дочка велетня”, “Вперше на арені”, “Снігурка” 18.00 Х/ф “Чужа компанія”, м/ф “Вогонь”, “Образа” 19.30 М/ф “Дереза”, “Примхлива Юля”, “Як це трапилося” 20.00 М/c “Ох і Ах”, м/ф “Це що за птах?”, “Таємниця далекого острова”, “Три ведмеді”


13

телепрограма ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

ВІВТОРОК ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Д/с “Орегонський путівник” 6.30, 9.25 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.40, 8.15, 18.00 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.30 Ера бізнесу 7.35 Агроера 7.40 Спорт 7.50 Від першої особи 8.20 Світ на Першому 8.40 Д/с “Садові скарби” 9.30 Т/с “Гранд&готель” 11.20 Т/с “Епоха честі” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 Новини 13.15, 23.00 Д/ф “Олесь Шевченко. Як на сповіді” 14.00 Розсекречена історія 15.20 Фольк&music 16.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 17.15 Хто в домі хазяїн? 17.35 М/с “Легенда про Білосніжку” 18.15, 1.10 Новини. Світ 18.45, 22.45, 1.50 Тема дня 19.00, 2.20 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 19.55 Перший на селі 20.30 Наші гроші 21.30, 2.05 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Дівчата війни” 23.30, 2.35 Д/с “Увесь цей джаз” 3.45 Т/с “Таксі”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля & 3” 10.55 “Чотири весілля &6” 12.20 “Міняю жінку “ 13.50 Т/с “Пончик Люся” 14.45 Т/с “Свати & 3” 15.45 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Догори дриґом” 22.00 “Життя без обману 2017” 23.15, 0.10 Х/ф “Вежа” 1.50 “Ворожка”

ІНТЕР 5.15, 20.00, 2.15 “Подробиці” 5.55 Мультфільм 6.20, 14.00, 22.50 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.25, 12.25, 20.40 Т/с “Заборонене кохання” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток&шоу “Стосується кожного” 0.25 Т/с “Любов не ділиться на два” 2.55 “Скептик” 3.20 “уДачний проект” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день & сьогодні!” 9.00 Д/с “Природа сьогодні” 10.00, 22.10 Д/с “Таємниці та загадки” 11.30 “КіноKIDS” 11.35 “Спорт. Підсумки” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 13.15 “Хіт&парад” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС&інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС&спорт” 15.00 “Смачного!” 18.05 “Тонкі сфери” 18.15, 22.00 “АЛЕКС& афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС&погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Герої землі Запорізької” 20.05 “Комуналка” 20.30 “Роби бізнес” 21.00 “Швидкість” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Герої серед нас” 0.10 “Один з нас” 0.20 “Зауваження до влади” 0.45 “Абетка здоров’я” 1.10 “Люди і долі” 1.35 “Полігон” 1.50 “Мандруємо разом” 2.00, 21.40 “В майстерні митця” 2.15 “Фестивалі, конкурси, концерти” 3.10 Д/ф “Доля. Григір Тютюнник. Коріння ф.1” 3.55 Д/ф “Герої України. Крути. Перша незалежність” 4.55, 13.45 “Від мелодії до мелодії” 5.20 “Легенди Запоріжжя” 5.45 “Мистецька толока” 6.35 “Кіносеанс +” 6.55, 23.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.25, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.50 “Козацька звитяга” 9.50 “Служба 101” 10.05 “Запоріжжя туристичне” 10.20 “Мандри Великим лугом” 10.35 “Урок ... для батьків” 11.00 “Енергоманія” 11.40 Д/ф “Ігор Білозір. На зламі епох” 12.20 Д/ф “Доля. Григір Тютюнник. Повна душа болю” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Обереги” 14.10 “Стежками Мауглі і Багіри” 14.25 “Кошик творчих ідей” 14.40 “Учнівський щоденник” 14.50 “Дитячий майданчик” 15.15 Д/ф “Винниченко” 16.10 “6 соток” 16.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 16.35 “Я й це” 17.00 Мультзал 17.15 “Степовики” 17.55 “Професіонал” 18.25 “Як це було” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “По суті” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Запорізький вектор” 21.25 “У колі домашних турбот” 21.35 “Усміхнись” 22.35 “180 градусів” 23.00 “Час тайм” 23.15 Д/ф “Легенда Китай гори” 23.45 “Загублені в часі”

tv5 5.15 “Дзвони Православ’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews&KIDS” 9.30 “Про рибальство всерйоз” 10.00 “Хроніка подій” 10.15 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 10.30 “Донбас сьогодні” 11.00 “Живе багатство України” 11.20 “Паралельний світ” 12.05, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Х/ф “Казка про щуролова” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.55 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Співачка” 17.15, 21.10 Т/c “Райське місце” 18.00, 20.20 “Моя Правда” 19.45 “Давайте розберемося” 22.50 “Ваше здоров’я” 23.20 Х/ф “Зробити по& іншому” 1.05 Нічний канал

ICTV 5.30, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.05 Більше ніж правда 11.00, 13.20 Х/ф “Ключ саламандри” 12.45, 15.45 Факти. День 13.45 Т/с “На трьох” 14.25, 16.10 Т/с “Північний вітер” 16.45, 22.30 Т/с “Винищувачі” 17.45, 21.25 Т/с “Штрафбат”

18.45, 21.05 Факти. Вечір 23.25 Х/ф “Обитель зла&3. Вимирання” 1.25 Т/с “Морська поліція. Лос&Анджелес” 2.50, 4.40 Дивитись усім! 3.35 Провокатор 4.10 Служба розшуку дітей 4.15 Студія Вашингтон 4.20 Факти

СТБ 6.45, 15.25 “Все буде добре!” 8.45 “Все буде смачно!” 10.55 “МастерШеф & 5” 17.30, 22.00 “Вiкна&Новини” 18.00 Т/с “Тато Ден” 19.55, 22.45 “МастерШеф & 7” 0.05 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 3.45 Т/с “Татусеві дочки” 4.40, 7.00 Абзац 5.39, 6.55 Kids Time 5.40 М/с “Губка Боб і Прямокутні штани” 8.00 Т/с “Щасливі разом” 12.00 Т/с “Моя прекрасна нянька” 15.20 Т/с “На родись вродливою” 19.00 Половинки 21.00 Х/ф “Зоряні війни: Імперія наносить удар у відповідь” 23.45 Х/ф “Пандорум” 1.50 Х/ф “Інший світ: Повстання ліканів”

УКРАЇНА 6.00, 16.00 Т/с “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 4.15 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 5.00 Зірковий шлях 11.30, 5.20 Реальна містика 13.40, 15.30 Т/с “Черговий лікар 3” 18.00 Т/с “Жіночий лікар 3” 19.45 Ток&шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Вікно життя” 23.30 Т/с “Закон і порядок: Спеціальний корпус” 2.10 Х/ф “Форсаж 5”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.15, 9.45, 10.15, 18.00, 20.40, 22.40, 0.40 Погода& спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ&5 8.20 Кіноnews&KIDS 8.30 Про рибальство всерйоз 9.00 На краю світу 9.30, 20.30, 0.30 Спортогляд 9.50 Екологія життя 10.20, 17.00 Найнебезпечніші тварини 11.20 Дивовижний Ізраїль 12.10 Таємний код зламано 12.50 Правила життя 13.10 Містична Україна 15.10 Великі танкові битви 16.00, 20.50 Скарби зі сховищ 18.10 TV5 Тribute Show 19.15 Хочу у відпустку 19.40 Щоденник шопоголіка 20.10 Домовуша 21.40 Мисливці за зброєю 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.50 Теорія змови 2.40 Великі українці

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.15 “Він, Вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДжеДАІ” 10.55, 19.10 “Бандерлоги” 11.25, 17.15, 23.15 “Загублений світ” 13.30 Х/ф “Озеро акул” 15.25 Т/с “Команда” 19.30, 20.30 Т/с “Ментівські війни. Одеса & 2”12 вересня

21.30 Х/ф “Ера динозаврів” 0.15 Т/с “Легенди 2” 1.05 “Територія обману” 2.05 Х/ф “Лісова пісня” 3.35 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час&Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Агрокраїна 22.30 Кордон держави 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

12.25 Купити, відновити, продати 12.50 Жива природа 13.00 Сили природи 13.28 «Zаписник» 13.30 Час & Тайм 13.45 СпортМаркет 14.00 Новини 14.05 Довідник дикої природи 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNewsKids 16.30 Квест 17.00 Новини 17.10 «Здоров’Я» 17.30 Глобал 3000 17.58 «Zаписник» 18.00 Новини 18.20 Жива природа 18.30 Акценти 19.20 Запитання депутату 19.30 Д /с “Мисливці за нацистами” 20.15 Яхтові мандри 20.30 Діло 20.45 ТОП & Територія освітніх перспектив 21.00 Новини 21.19 Погода 21.20 Приватні новини 21.43 «Zаписник» 21.45 Час & Тайм 22.00 TV&MALL 22.15 Символи Запоріжжя 22.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 23.00 Новини 23.22 «Zаписник» 23.24 Погода 23.25 Кіноархів 1.05 Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20, 12.50 Правила життя 8.20 Правда життя 9.20 Мистецтво виживання 10.20, 17.00 Найнебезпечніші тварини 11.20 Дивовижний Ізраїль 12.10, 19.50 Таємний код зламаний 13.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Великі танкові битви 16.00, 20.50 Скарби зі сховищ 18.00, 22.40 Квест 19.00 Бандитська Одеса 21.40 Мисливці за зброєю 0.30 Теорія змови 2.40 Великі українці

Z 6.00 6.47 6.49 6.50 7.00 8.00 8.15 9.40 10.00 10.20 10.30 11.00 11.30 12.00 12.20

Акценти «Zаписник» Погода Жива природа Д /с “Мисливці за нацистами” TV&MALL Кіноархів «Здоров’Я» Новини Запитання депутату Приватні новини Завтра&Сьогодні ТОП 10. Таємниці і загадки Ваша свобода Студія Вашингтон

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 23.30 “Моя правда” 10.20 “Новорічний жарт з...” 11.25 Х/ф “Здається квартира з дитиною” 13.00 Х/ф “Опікун” 14.35, 19.40 Х/с “Комісар Рекс” 16.25 Х/ф “Цілуються зорі” 17.45 Х/ф “Діти понеділка” 21.30, 1.55 Х/с “Мемуари Шерлока Холмса” 0.20 “Бенефіс Геннадія Вєтрова” 3.35 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 “Мультфільми” 10.00 “Файна Юкрайна” 10.30 “Розсміши коміка” 11.25, 19.00 “Орел і Решка” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.25, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.25, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти & моє життя” 2.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00, 8.30, 13.00, 16.30, 1.30 Теніс. US Open. Огляд 5.00, 9.30, 14.00, 17.30 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд 6.00, 10.30, 15.00, 0.10 Стрибки з трампліна. Літній Гран&прі. Чайковський. HS 140

7.30, 19.30, 2.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 28&й тур. “Чикаго Файр” & “Нью&Йорк Ред Буллз” 12.00 Кінний спорт. Rolex Grand Slam. Калгарі 18.30, 23.30 Тележурнал WATTS 19.00 Тележурнал “Найкраще з кінного спорту” 21.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Дивовижні моменти” 21.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Герої майбутнього” 22.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал Слави”. Сідней&2000 23.00 Автоперегони. “Формула&3”. Нюрбургрінг. Огляд

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.00 Діана: Втрачені кадри 1.55, 4.20, 18.45, 21.45 80&ті: десятиліття, яке створило нас 2.40, 16.25, 19.30 Розслідування авіакатастроф 3.30 Паранормальне 5.10, 5.35, 7.40, 14.10, 14.35, 22.55 Наукові дурниці 6.00, 6.25, 6.50, 7.15, 20.15, 20.35 Ігри розуму 8.05, 10.20, 14.55 Мегазаводи 8.50, 11.10 Крижаний шлях 9.35 9/11: Спеціальний проект 11.55 Авто & SOS 12.40 Початок 13.25, 17.15 Людина проти Youtube 15.40 Життя в космосі 18.00, 21.00 Астана: місто майбутнього 22.30 Код небезпеки 23.15 Евакуація Землі

VIASAT HISTORY 8.40, 14.25, 17.20, 2.30 “Музейні таємниці” 9.30 “Змова” 10.20 “Приховані загрози вікторіанської доби 2” 11.25 “Приховані загрози едвардіанської доби” 12.25 “Таємні вбивці в післявоєнних будинках”

13.30, 1.35 “Холодний будинок” 15.10, 20.10, 5.20, 7.45 “Заборонена історія” 16.00, 3.15 “Неймовірні винаходи” 16.30, 7.00 “Мисливець за зброєю” 18.10 “Від Світової війни до Холодної війни” 19.05 “Російська імперія: династія Романових” 21.00 “Історії з королівської спальні” 22.00 “Полювання на відьом: сторіччя вбивств” 22.55 “Шість королев Генріха VIII” 23.45 “Люди Гітлера” 0.40 “Мисливці за міфами” 3.45 “Тіні середньовіччя” 4.35 “Найбільші містифікації в історії” 6.10 “Вікінги”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Дикий собака Дінго”, м/ф “Острів помилок” 5.00, 11.00 М/ф “Повер& нувся служивий додому”, м/ф “Аврора”, “Дочка велетня”, “Вперше на арені”, “Снігурка” 6.00, 12.00 Х/ф “Чужа компанія”, м/ф “Вогонь”, “Образа” 7.30, 13.30 М/ф “Дереза”, “Примхлива Юля”, “Як це трапилося” 8.00, 14.00 М/c “Ох і Ах”, м/ф “Це що за птах?”, “Таємниця далекого острова”, “Три ведмеді” 15.00 Х/ф “Дивні дорослі”, м/ф “Сірий Вовк енд Червона Шапочка”, “Закохана хмара” 17.00 М/ф “Остання наречена Змія Горинича”, м/ф “Слоненя і лист”, “Сарміко”, “Свято” 18.00 Х/ф “Велика космічна подорож”, м/ф “Ай& болит і Бармалей”, “Два богатирі” 19.30 М/ф “Поні бігає колом”, “Мій зелений крокодил”, “Перервочка” 20.00 М/c “Ох і Ах ідуть у похід”, м/ф “Як козлик землю тримав”, “Мурзилка і велетень”, “Веселі картинки”, “Золотий хлопчик”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен& ня від приватних осіб у розділи: проE дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо& шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого& лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


14 13 вересня СЕРЕДА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.55 Д/с “Орегонський путівник” 6.30, 9.25 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.40, 8.15, 10.55, 16.30, 18.00 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.30 Ера бізнесу 7.35 Агроера 7.40 Спорт 7.50 Від першої особи 8.20 Світ на Першому 8.40 М/ф “Книга джунглів” 9.05, 16.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 9.30 Т/с “Гранд+готель” 11.20 Т/с “Епоха честі” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 Новини 13.15, 23.00 Наші гроші 14.00 Розсекречена історія 15.20 Д/с “Нью+Йорк” 17.15 Хочу бути 17.35 М/с “Легенда про Білосніжку” 18.15, 1.10 Новини. Світ 18.45, 22.45, 1.50 Тема дня 19.00, 2.20 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 20.30 Слідство. Інфо 21.30, 2.05 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Дівчата війни” 22.40 Мегалот 23.30, 2.35 Д/с “Увесь цей джаз” 3.45 Т/с “Таксі”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля + 3” 10.55 “Чотири весілля + 6” 12.20 “Міняю жінку “ 13.50 Т/с “Пончик Люся” 14.45 Т/с “Свати + 3” 15.45 Т/с “Величне сто+ ліття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Догори дриґом” 22.00 “Міняю жінку + 12” 23.15, 0.10 Х/ф “Інша земля” 1.20 “Ворожка”

ІНТЕР 5.15, 20.00, 2.15 “Подробиці” 5.55 Мультфільм 6.20, 14.00, 22.50 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.25, 12.25 Т/с “Заборонене кохання”

телепрограма ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток+ шоу “Стосується кожного” 20.40 Т/с “Не було б щастя” 0.25 Т/с “Жереб долі” 2.55 “Скептик” 3.20 “уДачний проект” 3.55 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день + сьогодні!” 9.00 Д/с “Природа сьогодні” 9.40 “Швидкість” 10.00, 22.15 Д/с “Таємниці та загадки” 11.00 “Хіт+парад” 11.30 “КіноKIDS” 12.40, 13.00, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 12.50 “Комуналка” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС+інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС+спорт” 15.00 “В гостях у Дмитра Гордона” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС+ афіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС+погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.00 “DE JURE”. З погляду закону” 20.50 “Трудові династії” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Українські герої” 0.20 “Стоп корупції” 0.50 “Незламні духом” 1.15 “Степовики” 1.25 “Повір у себе” 1.40 “Герої” 1.50 “Фестивалі, конкурси, концерти” 2.55, 12.05 “Від мелодії до мелодії” 3.20 “Як це було” 3.45, 9.55 “Легенди Запоріжжя” 4.10 Д/ф “Ігуменя Іосіфа Вітер” 4.55 “Ловець слів” 5.45 “Ми + Запоріжжя. Ми + Україна!” 6.10 “Всяка всячина... інструкції з використання” 6.30 “Ми + українські” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.25, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 10.25 “Смачно та корисно” 10.40 “Ключ до успіху” 10.55 “Світ особистості” 11.25 “Арт і Шок” 11.50 “Кома” 12.30 Д/ф “Світова марка патонівців” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Стежками Мауглі і Багіри” 13.45 “Дитячий світ” 14.05 “Кошик творчих ідей”

14.25 “Подорожні замальовки” 14.50 “Обереги” 15.05 “Арт+зона” 15.15 Д/ф “Сімдесятники. Сергій Параджанов” 16.25 “Козацька звитяга” 16.35 “Час змін” 17.00 “Жіночий журнал” 17.15 Мультзал 17.55 “Бесіди з лікарем+” 18.10 Д/ф “Гнат Юра. На перехресті часу” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Відкрита студія” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Любий каприз” 21.25 “Мандруємо вдома” 21.35 “Європейський вимір” 22.35 “Клуб+700” 23.00 “Час тайм” 23.15 Д/ф “Стефан Турчак. Партитура долі” 23.55 “Усміхнись”

tv5 5.20 “Про рибальство всерйоз” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews+KIDS” 9.30 Гордість світу 9.55 “Ваше здоров’я” 10.25 “Давайте розберемося” 10.55 “Союз звірів” 11.20 “Паралельний світ” 12.05, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Співачка” 17.15, 21.10 Т/c “Райське місце” 18.00 “Моя Правда” 19.45 “Іду на Ти” 20.40 “Велотревел” 22.50 “Щоденник шопоголіка” 23.20 Х/ф “В погоні за метеликом” 1.00 Нічний канал

ICTV 5.30, 10.05 Грома+ дянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.05, 13.20 Х/ф “Миротворець” 12.45, 15.45 Факти. День 13.45 Т/с “На трьох” 14.25, 16.10 Т/с “Північний вітер” 16.45, 22.20 Т/с “Винищувачі” 17.45, 21.25 Т/с “Штрафбат” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 23.20 Х/ф “Обитель зла+ 4. Життя після смерті” 1.25 Т/с “Морська поліція. Лос+ Анджелес”

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікаві> шою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інте+ рес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адре+ су: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

2.45, 4.45 Дивитись усім! 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти

СТБ 6.35, 15.25 “Все буде добре!” 8.35 “Битва екстрасенсів 16” 10.30 “МастерШеф + 5” 17.30, 22.00 “Вiкна+ Новини” 18.00 Т/с “Тато Ден” 20.00, 22.45 “МастерШеф + 7” 0.20 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.15, 2.50 Зона ночі 4.45, 7.00 Абзац 5.40, 6.55 Kids Time 5.40 М/с “Губка Боб і Прямокутні штани” 8.00 Т/с “Щасливі разом” 12.00 Т/с “Моя прекрасна нянька” 15.20 Т/с “На родись вродливою” 19.00 Зірки під гіпнозом 21.10 Х/ф “Зоряні війни: Повернення Джедая” 0.00 Х/ф “Зоряні війни: Імперія наносить удар у відповідь” 2.45 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.00, 16.00, 5.20 Т/с “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.50, 2.50 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.40 Зірковий шлях 11.30, 4.30 Реальна містика 13.40, 15.30 Т/с “Черговий лікар 3” 18.00 Т/с “Жіночий лікар 3” 19.45 Ток+шоу “Говорить Україна” 21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА “Шахтар” + “Наполі” 0.10 Т/с “Закон і порядок: Спеціальний корпус”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 18.00, 20.40, 22.40, 0.40 Погода+ спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ+5 8.20 Кіноnews+KIDS 8.25 TV5 Тribute Show 9.30, 20.30, 0.30 Спортогляд 9.50 Мистецтво виживання 10.20, 17.00 Найнебезпечніші тварини 11.20 Дивовижний Ізраїль 12.10 Таємний код зламано 12.50 Правила життя 13.10, 3.30 Містична Україна 15.10 Великі танкові битви 16.00, 20.50 Скарби зі сховищ 18.10 Лінія успіху 18.30, 0.00 На краю світу 19.00 Про рибальство всерйоз 19.30, 23.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 21.40 Мисливці за зброєю 0.50 Бандитський Київ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.15 “Він, Вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДжеДАІ” 10.55, 19.10 “Бандерлоги” 11.25, 17.15, 23.45 “Загублений світ” 13.30 Х/ф “Ера динозаврів” 15.25 Т/с “Команда” 19.30, 20.30 Т/с “Ментівські війни. Одеса + 2” 21.30 Х/ф “Чужий 4: Воскресіння” 0.45 Т/с “Легенди 2” 1.35 Х/ф “Камінна душа” 3.10 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час+ Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси

6.45, 18.45 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформа+ ційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Особливий погляд 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00, 19.00 Бандитська Одеса 7.20, 12.50 Правила життя 8.20 Правда життя 9.20, 21.40 Мистецтво виживання 10.20, 17.00 Найнебезпечніші тварини 11.20 Дивовижний Ізраїль 12.10, 19.50 Таємний код зламаний 13.10, 3.30 Містична Україна 15.10, 23.40 Великі танкові битви 16.00, 20.50 Скарби зі сховищ 18.00, 22.40 Квест 0.30 Бандитський Київ

Z 6.00 6.47 6.49 6.50 7.00

Акценти «Zаписник» Погода Жива природа Д /с “Мисливці за нацистами” 8.00 TV+MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.20 Запитання депутату 10.30 Приватні новини 11.00 У фокусі Європи 11.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.25 Купити, відно+ вити, продати 12.50 Жива природа 13.00 Сили природи 13.28 «Zаписник» 13.30 Час + Тайм 13.45 Наша позиція 14.00 Новини 14.05 Довідник дикої природи 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNewsKids 16.30 Квест 17.00 Новини 17.10 «Здоров’Я» 17.30 Євромакс 18.00 “Металург” + “Зоря”. Тайм I. Пряма трансляція 19.00 “Металург” + “Зоря”. Тайм II. Пряма трансляція 20.00 Яхтові мандри 20.30 «Середовище Z»

20.45 21.00 21.19 21.20 21.43 21.45 22.00 22.15 22.30

Життя в цифрі Новини Погода Приватні новини «Zаписник» Час + Тайм TV+MALL СпортМаркет ТОП 10. Таємниці і загадки 23.00 Новини 23.22 «Zаписник» 23.24 Погода 23.25 Кіноархів 1.15 Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 23.20 “Моя правда” 10.05 Х/ф “Весілля з приданим” 12.30 Х/ф “Перше побачення” 14.15, 19.40 Х/с “Комісар Рекс” 15.10 Х/ф “В добрий час!” 17.10 Х/ф “Було в батька три сини” 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 0.10 “Бенефіс Юхима Шифрина “ОПУС № 10” 2.45 Х/с “Мемуари Шерлока Холмса” 4.25 Кіноляпи 4.45 Саундтреки 5.15 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 “Мультфільми” 10.00 “Файна Юкрайна” 10.30 “Розсміши коміка” 11.25, 19.00 “Орел і Решка” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.25, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.25, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти + моє життя” 2.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00, 9.30 Стрибки з трампліна. Літній Гран+прі. Чайков+ ський. HS 140 5.30, 1.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 28+й тур. “Чикаго Файр” + “Нью+ Йорк Ред Буллз” 7.00, 2.30 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 7.30, 23.00 Теніс. US Open. Огляд 8.30, 15.00, 0.00 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд 10.30 Футбол: Чемпі+ онат MLS. Огляд 11.00, 19.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал Слави”. Афіни+2004 12.00, 20.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал Слави”. Пекін+2008 13.00, 21.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал Слави”. Лондон+2012 14.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал Слави”. Ріо+2016 16.00, 22.15 Велоспорт. “Гран+прі Валлонії” 18.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал Слави”. Сідней+ 2000

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.00, 2.20, 16.25, 19.30 Розслідування авіакатастроф

0.45, 3.55, 9.35 Астана: місто майбутнього 1.30, 4.45, 18.45, 21.50 80+ті: десятиліття, яке створило нас 3.05, 23.20 Паранормальне 5.35, 7.35, 14.10, 14.30, 22.55 Наукові дурниці 6.00, 6.25, 6.50, 7.15, 20.15, 20.35 Ігри розуму 8.00, 10.20, 14.55 Мегазаводи 8.50, 11.05 Крижаний шлях 11.50 Авто + SOS 12.35 Початок 13.25, 17.10 Людина проти Youtube 15.40 Погляд зсередини: Мегаторнадо 18.00, 21.00 Дикий тунець 22.35 Код небезпеки

VIASAT HISTORY 8.30 “Біля джерел двадцятого століття” 9.25, 14.30, 17.25, 2.30 “Музейні таємниці” 10.15 “Змова” 11.05, 11.55, 12.45 “Вікінги” 13.35, 1.35 “Холодний будинок” 15.15, 20.15, 5.20, 7.45 “Заборонена історія” 16.05, 3.15 “Неймовірні винаходи” 16.35, 7.00 “Мисливець за зброєю” 18.15 “Розквіт прадавніх цивілізацій” 19.10 “Російська імперія: династія Романових” 21.05 “Вовчий зал” 22.00 “Плантагенети: кривава династія Британії” 22.50 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 23.40 “День, коли...” 0.40 “Мисливці за міфами” 3.45 “Тіні середньовіччя” 4.35 “Найбільші містифікації в історії” 6.10 “Бойові кораблі”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Дивні дорослі”, м/ф “Сірий Вовк енд Червона Шапочка”, “Закохана хмара” 5.00, 11.00 М/ф “Остання наречена Змія Горинича”, м/ф “Слоненя і лист”, “Сарміко”, “Свято” 6.00, 12.00 Х/ф “Велика космічна подорож”, м/ф “Айболит і Бармалей”, “Два богатирі” 7.30, 13.30 М/ф “Поні бігає колом”, “Мій зелений крокодил”, “Перервочка” 8.00, 14.00 М/c “Ох і Ах ідуть у похід”, м/ф “Як козлик землю тримав”, “Мурзилка і велетень”, “Веселі картинки”, “Золотий хлопчик” 15.00 Х/ф “І ось прийшов Бумбо...”, м/ф “Зачарований хлопчик” 17.00 М/ф “Василіса Прекрасна”, м/ф “Опудало+ Мяучело”, “Серце сміливця”, “Двоє в будинку” 18.00 Х/ф “Новий Гуллівер”, м/ф “У порту”, “Орлине перо” 19.30 М/ф “Загубився птах у небі”, “Лиса і ведмідь”, “Наша нянька” 20.00 М/c “Пригоди коника Кузі”, м/ф “У світі байок”, “Політ на Місяць”, “Карусельний лев”


15

телепрограма ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

14 вересня ЧЕТВЕР ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.55 Д/с “Орегонський путівник” 6.30, 9.25 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.40, 8.15, 10.55, 16.30, 18.00 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.30 Ера бізнесу 7.35 Агроера 7.40 Спорт 7.50 Від першої особи 8.20 Світ на Першому 8.40 М/ф “Книга джунглів” 9.05, 16.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 9.30 Т/с “Гранд+готель” 11.20 Т/с “Епоха честі” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 Новини 13.15, 23.00 Слідство. Інфо 14.00 Розсекречена історія 15.20 Надвечір’я. Долі 17.15 Школа Мері Поппінс 17.35 М/с “Легенда про Білосніжку” 18.15, 1.10 Новини. Світ 18.45, 22.45, 1.50 Тема дня 19.00, 2.20 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 20.30 “Схеми” з Наталією Седлецькою 21.30, 2.05 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Дівчата війни” 23.30, 2.35 Д/с “Увесь цей джаз” 3.45 Т/с “Таксі”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля+3” 10.55 “Чотири весілля+ 6” 12.20 “Міняю жінку” 13.50 Т/с “Пончик Люся” 14.45 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Догори дриґом” 22.00 “Світ навиворіт+9” 23.15, 0.10 Х/ф “Санктум” 1.45 “Ворожка”

ІНТЕР 5.15, 20.00, 2.10 “Подробиці” 5.55 Мультфільм 6.20, 14.00, 22.50 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.25, 12.25, 20.40 Т/с “Не було б щастя” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.25 Ток+ шоу “Стосується кожного” 0.25 Т/с “Жереб долі” 2.50 “Скептик” 3.15 “уДачний проект” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день + сьогодні!” 8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00 Д/с “Природа сьогодні”

10.00 Д/с “Таємниці та загадки” 11.00, 15.00 “Хіт+парад” 11.30 “КіноKIDS” 11.45, 19.00 “Чарівниця” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “У гостях у Дмитра Гордона” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС+інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС+спорт” 18.00 “Герої землі запорізької” 18.15, 22.00 “АЛЕКС+ афіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС+погода” 20.05 “Доктор online” 21.10 “Good Dog” 22.50 Д/с “Невідоме про відоме” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Незламні духом” 0.30 “Абетка здоров’я” 0.55 “Час змін” 1.20 “Козацька звитяга” 1.35 “Літпросвіт” 2.00 “Києвотека” 2.30 “Театральні сезони” 2.55 “Повір у себе. Ти зможеш!” 3.05, 10.25 “Від мелодії до мелодії” 3.30 Д/ф “Епоха Платона Майбороди” 4.15 “Шовкова косиця” 4.30 “Фестивалі, конкурси, концерти” 5.35 “Мандруємо разом” 5.45 “Мій рідний край” 6.00, 11.30 “Легенди Запоріжжя” 6.25, 16.55 “Європейський вимір” 6.40 “Чотири лапи” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.50 “Fіne art” 10.15, 23.55 “Усміхнись” 10.50 “У колі домашніх турбот” 11.05 “Ми + українські” 12.00 “Краєзнавча подорож” 12.25 “Кошик творчих ідей” 12.45 “Всяка всячина... інструкції з використання” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “А чому?” 13.55 “Казки з торбинки” 14.05 Д/ф “Сімдесятники. Воскові крила Ікара” 14.35 Д/ф “У полоні пристрасті Наталії Долі” 15.15 “Ловець слів” 16.10, 18.55, 21.55, 22.20 Реклама 16.20 “Майстерня професій” 16.30 “Як це було” 17.10 Мультзал 17.55 Д/ф “Сімдесятники. Дахно” 18.20 Д/ф “Світова марка патонівців” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Знак запитання” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Рефрен” 21.25 “Самопоміч” 21.40 “Степовики” 22.35 “180 градусів” 23.00 “Час тайм” 23.15 Д/ф “Ганна Варпаховська. Повернення”

tv5 5.15 “Хочу у відпустку” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews+KIDS” 9.25 “Щоденник шопоголіка” 9.55 “Про риболовлю всерйоз” 10.25 “Спецрепортаж” 11.05 “Паралельний сівт” 11.55, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Співачка” 17.15, 21.10 Т/c “Райське місце” 18.00, 20.20 “Моя правда” 19.45 “Соціальний патруль” 22.50 “Домобуд” 23.20 Х/ф “Шукаю друга на кінець світу” 1.00 Нічний канал

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Секретний фронт 11.10, 13.20 Х/ф “В облозі” 12.45, 15.45 Факти. День 13.50 Т/с “На трьох” 14.25, 16.10 Т/с “Північний вітер” 16.50, 22.25 Т/с “Винищувачі” 17.50, 21.25 Т/с “Штрафбат” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 23.20 Х/ф “Обитель зла+ 5. Відплата” 1.20 Т/с “Морська поліція. Лос+ Анджелес” 2.45, 4.40 Дивитись усім! 3.30 Провокатор 4.10 Служба розшуку дітей 4.15 Студія Вашингтон 4.20 Факти

СТБ 7.10, 15.25 “Все буде добре!” 9.10 “Битва екстрасенсів 16” 11.10 “МастерШеф+5” 17.30, 22.00 “Вiкна+ Новини” 18.00 Т/с “Тато Ден” 20.00, 22.45 “Зважені та щасливі+7” 0.00 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 4.45, 7.00 Абзац 5.39, 6.55 Kids Time 5.40 М/с “Губка Боб і Прямокутні штани” 8.00 Т/с “Щасливі разом” 12.00 Т/с “Моя прекрасна нянька” 15.20 Т/с “На народися вродливою” 19.00 Зіркові яйця 20.45 Х/ф “Зоряні війни: Прихована загроза” 23.40 Х/ф “Зоряні війни: Повернення Джедая” 2.30 Служба розшуку дітей 2.35 Зона ночі

УКРАЇНА 6.00, 16.00, 5.20 Т/с “Адвокат”

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 0.00, 2.50 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.40 Зірковий шлях 11.30, 4.30 Реальна містика 13.40, 15.30 Т/с “Черговий лікар+3” 18.00 Т/с “Жіночий лікар+3” 19.45 Ток+шоу “Говорить Україна” 21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА. “Зоря” + “Естерсунд” 0.15 Т/с “Закон і порядок: Спеціальний корпус”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.45, 18.00, 20.40, 22.40, 0.20 Погода+ спорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ+5 8.20 Кіноnews+KIDS 8.25 Лінія успіху 8.45, 19.30 Давайте розберемося 9.15 Чоловічі захоплення 9.30, 20.30, 0.05 Спортогляд 10.20 Королева Півночі 11.20 Дивовижний Ізраїль 12.10 Таємний код зламано 12.50 Правила життя 13.10 Містична Україна 15.10 Великі танкові битви 16.00, 20.50 Скарби зі сховищ 17.00 Найнебезпечніші тварини 18.10 Багатство України 18.30 Вінегрет 19.20 У дорозі 20.00 Домовуша 21.40 Мистецтво виживання 23.30 Кордон 0.30 Дракула та інші 1.20 Єврорабині 2.10 Жертви краси 3.00 Війна всередині нас

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.15 “Він, вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДЖЕДАІ” 10.55, 19.10 “Бандерлоги” 11.25, 17.15, 23.50 “Загублений світ” 13.15 Х/ф “Чужий+4: Воскресіння” 15.25 Т/с “Команда” 19.30, 20.30 Т/с “Ментівські війни. Одеса+2” 21.30 Х/ф “Облога” 0.50 Т/с “Легенди+2” 1.40 Х/ф “Ярослав Мудрий” 2.50 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час+ Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Мотор 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади

9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Акцент 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

21.43 21.45 22.00 22.15 22.30

«Zаписник» Час + Тайм TV+MALL Діло ТОП 10. Таємниці і загадки 23.00 Новини 23.22 «Zаписник» 23.24 Погода 23.25 Кіноархів 1.05 Нічний ефір

112 УКРАЇНА

EНTEРФІЛЬМ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 23.20 “Моя правда” 9.30 Х/ф “Опікун” 11.15 Х/ф “В добрий час!” 13.10, 19.40 Х/с “Комісар Рекс” 15.00 Х/ф “Було в батька три сини” 17.30 Х/ф “Різні долі” 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 0.10 “Юхим Шифрин. Сходи” 2.15 Х/с “Мемуари Шерлока Холмса” 3.55 Кіноляпи 4.40 Саундтреки 5.15 Кінотрейлери

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20, 12.50 Правила життя 8.20 Правда життя 9.20 Мисливці за зброєю 10.20 Королева Півночі 11.20 Дивовижний Ізраїль 12.10, 19.50 Таємний код зламаний 13.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Великі танкові битви 16.00, 20.50 Скарби зі сховищ 17.00 Найнебезпечніші тварини 18.00, 22.40 Квест 19.00 Бандитська Одеса 21.40 Мистецтво виживання 0.30 Дракула та інші 1.20 Єврорабині 2.10 Жертви краси 3.00 Війна всередині нас

Z 6.00 7.47 7.49 7.50 8.00 8.15 9.40 10.00 10.20 10.35 11.00 11.30

Кіноархів «Zаписник» Погода Жива природа TV+MALL Кіноархів «Здоров’Я» Новини Життя в цифрі Приватні новини Глобал 3000 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.25 Купити, відновити, продати 12.50 Жива природа 13.00 Сили природи 13.28 «Zаписник» 13.30 Час + Тайм 13.45 Символи Запоріжжя 14.00 Новини 14.05 Довідник дикої природи 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNewsKids 16.30 Квест 17.00 Новини 17.10 «Здоров’Я» 17.30 Завтра + Сьогодні 17.58 «Zаписник» 18.00 Новини 18.20 Жива природа 18.30 Акценти 19.20 Запитання депутату 19.30 Д /с “Мисливці за нацистами” 20.15 Яхтові мандри 20.30 Культура + це модно 20.45 Маленькі дорослі 21.00 Новини 21.19 Погода 21.20 Приватні новини

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 “Мультфільми” 10.00 “Файна Юкрайна” 10.30 “Розсміши коміка” 11.25, 19.00 “Орел і Решка” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.25, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.25, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Орел і Решка. Шопінг. Невидане” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти + моє життя” 2.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00, 6.30, 10.30 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд 4.00, 11.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 28+й тур. “Чикаго Файр” + “Нью+ Йорк Ред Буллз” 5.30, 9.30, 0.05 Теніс. US Open. Огляд 7.30, 21.30 Велоспорт. Національний чемпіонат. Огляд 8.30, 14.00, 20.30 Велоспорт. Класика. Огляд 12.30, 19.00, 2.30 Стрибки з трампліна. Літній Гран+прі. Чайковський. HS 140 15.05 Тележурнал WATTS 16.00 Теніс. US Open. Жінки. Фінал 17.00 Автоперегони. World Endurance. Мексика. Огляд 17.30 Автоперегони. “Формула+3”. Нюрбургрінг. Огляд 18.00 Теніс. US Open. Чоловіки. Фінал 22.30 Велоспорт. Гран+ прі. Монреаль 1.00 Велоспорт. “Гран+ прі Валлонії”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.05, 2.25, 18.00, 19.30, 21.00 Розслідування авіакатастроф 0.50, 3.55, 9.10 Дикий тунець

1.40, 4.45, 18.40, 21.45 80+ті: десятиліття, яке створило нас 3.10, 23.15 Паранормальне 5.35, 7.15, 13.45, 14.10, 22.55 Наукові дурниці 6.00, 6.25, 6.50, 20.15, 20.35 Ігри розуму 7.40, 9.55, 14.30 Мегазаводи 8.25, 10.45 Крижаний шлях 11.30 Авто + SOS 12.15 Початок 13.00, 17.10 Людина проти Youtube 15.20 Діана: Втрачені кадри 22.30 Код небезпеки

VIASAT HISTORY 8.35 “Біля джерел двадцятого століття” 9.30, 14.40, 17.35, 2.35 “Музейні таємниці” 10.20 “Змова” 11.10, 12.00, 12.50 “ДНК мертвих знаменитостей” 13.40 “Холодний будинок” 15.25, 20.20, 5.20, 7.50 “Заборонена історія” 16.15, 3.20 “Неймовірні винаходи” 16.45, 7.05 “Мисливець за зброєю” 18.25 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 19.20 “Історії з королівської спальні” 21.10 “Карти вбивства” 22.00 “Шпигунство за монархами” 22.50, 6.10 “Джон Кеннеді: сторіччя становлення” 23.40 “День, коли...” 0.40 “Мисливці за міфами” 1.40 “Мушкетери” 3.50 “Тіні середньовіччя” 4.35 “Найбільші містифікації в історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “І ось прийшов Бумбо...” , м/ф “Зачарований хлопчик” 5.00, 11.00 М/ф “Василиса Прекрасна”, м/ф “Опудало+ Мяучело”, “Серце сміливця”, “Двоє в будинку” 6.00, 12.00 Х/ф “Новий Гуллівер”, м/ф “У порту”, “Орлине перо” 7.30, 13.30 М/ф “Загубився птах у небі”, “Лиса і ведмідь”, “Наша нянька” 8.00, 14.00 М/c “Пригоди коника Кузі”, м/ф “У світі байок”, “Політ на Місяць”, “Карусельний лев” 15.00 Х/ф “Ця тривожна зима”, м/ф “Олек+ сійчині казки”, “Остання пелюстка”, “Людина у повітрі” 17.00 М/ф “Лисиця і заєць”, м/ф “Російські наспі+ ви”, “Хоробрий молодець”, “Тигре+ ня на соняшнику”, “Міс Новий рік” 18.00 Х/ф “Філіпп Траум”, м/ф “Казка про попа і про наймита його Балду” 19.30 М/ф “Ку+ку+рі+ку!”, “Каша з сокири”, “Хвалькувате мишеня” 20.00 М/c “Пригоди коника Кузі”, м/ф “Щеня і стара капця”, “У гостях у літа”, “Хоробрий король”, “Золочені чола”


16 15 вересня П’ЯТНИЦЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.55 Д/с “Орегонський путівник” 6.30, 9.25 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.40, 8.15, 18.00 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.30 Ера бізнесу 7.35 Агроера 7.40 Спорт 7.50 Від першої особи 8.20 Світ на Першому 8.40 М/ф “Книга джунглів” 9.05 Д/с “Розповіді про Хансік” 9.30 Т/с “Гранд+готель” 11.30, 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 12.00, 13.10, 15.15, 2.35 Теніс. Кубок Девіса. Ізраїль+ Україна 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 Новини 18.15, 1.10 Новини. Світ 18.45, 1.50 Тема дня 19.00, 2.20 Новини. Культура 20.30 Борхес 21.30, 2.05 Новини. Спорт 21.50 Богатирські ігри 22.35 Д/с “Дика планета” 23.00 “Схеми” з Наталією Седлецькою 23.30 Д/с “Нью+Йорк” 0.20 Д/с “Південна Корея сьогодні” 5.15 Т/с “Таксі”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля+3” 10.55 “Чотири весілля+ 6” 12.20 “Міняю жінку “ 13.50 Т/с “Пончик Люся” 14.45 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.15, 23.00 “Ліга сміху+ 3” 1.50 “Вечірній Київ”

ІНТЕР 5.10 “Подробиці” 5.50 Мультфільм 6.20, 14.00 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.25, 12.25 Т/с “Не було б щастя” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00 Ток+шоу “Стосується кожного” 20.00 “Подробиці тижня” 22.00 Х/ф “Крах інженера Гаріна” 2.55 Х/ф “Все перемагає кохання” 4.00 “Чекай на мене”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день + сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 10.00, 22.10 Д/с “Невідоме про відоме” 11.30 “КіноKIDS” 11.35, 12.30, 15.00 “Хіт+парад” 12.15 “Культпросвіт” 12.45, 14.30 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів”

телепрограма ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС+інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС+спорт” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС+ афіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС+погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Добро поскаржитися” 20.05 “Я так думаю” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Fashion club” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Один з нас” 0.10 “Лицарі небесної варти” 0.20, 23.55 “Усміхнись” 0.25 “Степовики” 0.40 “Європейський вимір” 0.50 “Спадщина” 1.20, 9.50 “Легенди Запоріжжя” 1.40 “Те, що в мені” 1.55 “Обереги” 2.05 “Подих слова” 2.35, 12.35 “Від мелодії до мелодії” 3.00 Д/ф “Гнат Юра. На перехресті часу” 3.40 Д/ф “На порозі історії” 4.30 “Я й це” 4.55 “Загублені в часі” 5.10 “Літпросвіт” 5.35 “Світ особистості” 6.00 “Герої небесної сотні” 6.30 “Стоп корупції” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 10.15 “Запоріжжя туристичне” 10.30 “Персона” 10.45 “Полігон” 10.55 “Файн арт” 11.20 “Зелений Бум” 11.45 Д/ф “Ігуменя Іосіфа Вітер” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Як це було” 13.55 “Офлайн” 14.25 “Разом” 14.50 “Життя дивовижних ляльок” 15.15 Д/ф “Юрій Рибчинський. Музика слів” 16.20 “Мандри Великим Лугом” 16.35 “Зауваження до влади” 17.00 Мультзал 17.15 “Герої” 17.55 Д/ф “Василь Стус. Феномен доби” 18.45 “Animals” 18.55 Реклама 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Знак запитання. Післямова” 19.55 “Мистецька толока” 20.50 “Будь+який каприз” 21.00 Вечірня казка” 21.15 “Бесіди з лікарем” 21.25 “Спортивний тиждень” 22.35 “Клуб+700” 23.00 “Час тайм” 23.15 Д/ф “Неочікуване побачення” 23.50 “Новий день”

tv5 5.20 “Домобуд” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5”

9.20 “Кіноnews+KIDS” 9.25 “Хочу у відпустку” 9.55 “Гордість світу” 10.25 “Соціальний патруль” 10.55 “Союз звірів” 11.20 “Паралельний світ” 12.10, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.00 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/cі “Співачка” 17.15 Т/c “Райське місце” 18.00 “Моя правда” 19.45 “Павутиння” 20.20 Х/ф “Кохання у Нью+Йорку” 22.50 “Іду на Ти” 23.35 Х/ф “Шанс для нього” 1.10 “Хроніка подій” 1.25 Нічний канал

ICTV 5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Інсайдер 11.10, 13.20 Х/ф “В облозі+2. Територія темряви” 12.45, 15.45 Факти. День 13.45 Т/с “На трьох” 14.20 Т/с “Північний вітер” 15.20, 16.10 Т/с “Спецзагін “Шторм” 16.50 Т/с “Винищувачі” 17.45 Т/с “Штрафбат” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 Дизель+шоу 0.00 Х/ф “Обитель зла+ 3. Вимирання” 1.45 Т/с “Морська поліція. Лос+ Анджелес” 2.30 Дивитись усім! 3.05 Провокатор 4.40 Факти

СТБ 5.05, 23.25 Х/ф “Неідеальна жінка” 7.00 Х/Ф “Дихай зі мною” 17.30, 22.00 “Вiкна+ Новини” 18.00 Т/с “Тато Ден” 19.55, 22.45 “Сюрприз, сюрприз!”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 4.40, 7.00 Абзац 5.39, 6.55 Kids Time 5.40 М/с “Губка Боб і Прямокутні штани” 8.00 Половинки 10.00 Т/с “Моя прекрасна нянька” 16.15, 19.00 Топ+ модель по+ українськи 21.40 Х/ф “Палкі втікачки” 23.35 Х/ф “Воно” 1.40 Х/ф “Скалка”

УКРАЇНА 6.00, 16.00 Т/с “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.25 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 5.40 Зірковий шлях 11.30, 4.10 Реальна містика 13.40, 15.30 Т/с “Черговий лікар+3” 18.00 Т/с “Жіночий лікар+3” 19.45 Ток+шоу “Говорить Україна” 21.00, 0.00 Т/с “Вікно життя” 23.20 Спеціальний репортаж

2.00 Т/с “Закон і порядок: Спеціальний корпус”

ТВ5 СПОРТ 6.00, 0.50 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 18.00, 20.40, 22.40, 0.40 Погода+ спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ+5 8.20 Кіноnews+KIDS 8.30 Хочу у відпустку 9.00 Щоденник шопоголіка 9.30, 20.30, 0.30 Спортогляд 9.50 Мисливці за зброєю 10.20 Хижа Арктика 11.20 У пошуках краси 12.10 Таємний код зламано 12.50 Правила життя 13.10 Містична Україна 15.10 Великі танкові битви 16.00, 20.50 Скарби зі сховищ 17.00 Найнебезпечніші тварини 18.10 Соцпатруль 18.40 Іду на Ти 19.30 Домобуд 20.00 Домовуша 21.40 Мистецтво виживання 23.30 TV5 Тribute Show 3.00 Україна: забута історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.15 “Він, вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДЖЕДАІ” 10.55 “Бандерлоги” 11.25, 17.15 “Загублений світ” 13.50 Х/ф “Гарячі голови” 15.25 Т/с “Команда” 19.10 Х/ф “Морський піхотинець” 20.55 Х/ф “Морський піхотинець+2” 22.50 “Змішані єдиноборства. UFC” 1.30 “Цілком таємно” 1.55 Х/ф “Ярослав Мудрий” 3.10 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час+ Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода в світі 18.15 Інтерв’ю з Андрієм Сусленком 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15 Машина часу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 3.35 У кабінетах

4.25, 5.25 Будемо жити 4.45 Невигадані історії 5.55 Рандеву

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30 Вечірній прайм

МЕГА 6.00, 19.00, 0.30 Бандитська Одеса 7.20, 12.50 Правила життя 8.20 Правда життя 9.20 Мисливці за зброєю 10.20 Хижа Арктика 11.20 У пошуках краси 12.10, 19.50 Таємний код зламаний 13.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Великі танкові битви 16.00, 20.50 Скарби зі сховищ 17.00 Найнебезпечніші тварини 18.00, 22.40 Квест 21.40 Мистецтво виживання 3.00 Україна: забута історія

Z 6.00 6.47 6.49 6.50 7.00

Акценти «Zаписник» Погода Жива природа Д /с “Мисливці за нацистами” 8.00 TV+MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.20 Запитання депутату 10.30 Приватні новини 11.00 Євромакс 11.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.25 Купити, відновити, продати 12.50 Жива природа 13.00 Сили природи 13.28 «Zаписник» 13.30 Час + Тайм 13.45 Діло 14.00 Новини 14.05 Довідник дикої природи 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNewsKids 16.30 Квест 17.00 Новини 17.10 «Здоров’Я» 17.30 У фокусі Європи 17.58 «Zаписник» 18.00 Новини 18.20 Жива природа 18.30 Акценти 19.20 Запитання депутату 19.30 Д /с “Мисливці за нацистами” 20.15 Яхтові мандри 20.30 Незвичайна наука 21.00 Новини 21.19 Погода 21.20 Приватні новини 21.43 «Zаписник» 21.45 Час + Тайм 22.00 TV+MALL 22.15 «Середовище Z» 22.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 23.00 Новини 23.22 «Zаписник» 23.24 Погода 23.25 Кіноархів 1.25 Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Моя правда” 9.30 Х/ф “Перше побачення” 11.15 Х/ф “Різні долі” 13.25, 19.40 Х/с “Комісар Рекс” 14.20 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен” 17.10 Х/ф “Небесні ластівки” 21.30, 2.35 Х/с “Розслідування Мердока” 23.20 Х/ф “Смуга перешкод” 1.00 Х/ф “Успіх” 4.05 Кіноляпи 4.45 Саундтреки 5.20 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 “Мультфільми” 10.00, 16.20 “Файна Юкрайна” 10.30, 0.50 “Розсміши коміка” 11.25, 19.00 “Орел і Решка” 12.25, 1.50 “Орел і Решка. Шопінг” 14.25, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.25, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 18.00 “Орел і Решка. Шопінг. Невидане” 22.00 “КВК на БІС” 23.00 “Вечірній квартал” 2.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00, 12.30 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд 5.00, 10.30, 0.30 Велоспорт. Національний чемпіонат. Огляд 6.00, 11.30, 1.30 Велоспорт. Класика. Огляд 7.00, 21.30 Теніс. US Open. Огляд 8.00, 22.30 Стрибки з трампліна. Літній Гран+прі. Чайковський. HS 140 9.30 Тележурнал WATTS 10.00, 0.00 Тележурнал “Історії спортсменів” 13.30 Настільний теніс. Командний чемпіонат Європи. Люксембург. Жінки. 1/4 фіналу 17.00 Настільний теніс. Командний чемпіонат Європи. Люксембург. Чоловіки. 1/4 фіналу 20.00, 2.30 Велоспорт. “Гран+прі Валлонії”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.00, 0.50, 2.20, 3.55, 9.35, 16.25, 19.30 Розслідування авіакатастроф 1.35, 4.45, 18.45, 21.45 80+ті: десятиліття, яке створило нас 3.05, 23.15 Паранормальне 5.35, 14.10, 14.30, 22.30 Наукові дурниці

6.00, 6.25, 6.50, 7.15, 13.25, 13.45, 20.15, 20.35 Ігри розуму 7.40 Зроби або помри 8.00, 10.20, 14.55 Мегазаводи 8.50, 11.05 Крижаний шлях 11.50 Авто + SOS 12.35 Початок 15.40 Печера гігантських кристалів 17.15 Людина проти Youtube 18.00, 21.00 Астана: місто майбутнього 22.55 Код небезпеки

VIASAT HISTORY 8.40 “Біля джерел двадцятого століття” 9.30 “Змова” 10.20, 11.25, 12.30 “Безмежна Римська імперія” 13.35, 1.30 “Мушкетери” 14.35, 17.35, 2.25 “Музейні таємниці” 15.25, 20.20, 5.20 “Заборонена історія” 16.15, 3.10 “Неймовірні винаходи” 16.45 “Мисливець за зброєю” 18.25 “Шпигунство за монархами” 19.20 “Історії з королівського гардероба” 21.10, 22.00, 22.50, 6.15 “Карти вбивства” 23.35 “День, коли...” 0.35 “Мисливці за міфами” 3.40 “Тіні середньовіччя” 4.30 “Найбільші містифікації в історії” 7.00 “Неоспівані герої” 7.30 “Друга світова війна: чого варта імперія”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Ця тривожна зима”, м/ф “Олексійчині казки”, “Остання пелюстка”, “Людина у повітрі” 5.00, 11.00 М/ф “Лисиця і заєць”, м/ф “Російські наспіви”, “Хоробрий молодець”, “Тигреня на соняшнику”, “Міс Новий рік” 6.00, 12.00 Х/ф “Філіпп Траум”, м/ф “Казка про попа і про наймита його Балду” 7.30, 13.30 М/ф “Ку+ку+ рі+ку!”, “Каша з сокири”, “Хвалькувате мишеня” 8.00, 14.00 М/c “Пригоди коника Кузі”, м/ф “Щеня і стара капця”, “У гостях у літа”, “Хоробрий король”, “Золочені чола” 15.00 Х/ф “Лілова куля”, м/ф “Чиполліно”, “Вітамін росту” 17.00 М/ф “Садко багатий”, м/ф “Ворона і Лисиця. Зозуля і Півень”, “У країні невивче+ них уроків”, “Щасливий Григорій” 18.00 Х/ф “Філіпп Траум”, м/ф “У пошуках Олуен” 19.30 М/ф “Пригода на плоту”, “Ара, Бара, Пух!”, “Марійка” 20.00 М/c “Троє з Простоквашиного, м/ф “Жив собі пес”, “Лицарський роман”, “Охочий до казок”, “Вед+ мідь+липова нога”


17

телепрограма ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

16 вересня СУБОТА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Д/с “Орегонський путівник” 6.30, 9.25 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.55, 8.00, 8.15, 20.45 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.30 На слуху 8.20 Світ на Першому 8.40 М/ф “Книга джунглів” 9.05 Д/с “Дика планета” 9.30 М/с “Легенда про Білосніжку” 9.55 Хто в домі хазяїн? 10.20 Хочу бути 10.40 Школа Мері Поппінс 11.20 Фольк.music 12.25 Т/с “Дівчата війни” 16.00, 2.30 Теніс. Кубок Девіса. Ізраїль. Україна 19.00 Х/ф “Золото” 21.00, 1.10 Новини 21.30 Д/с “Скарби та смертельні таємниці морів” 22.20 Книга.ua 22.45 Мегалот 23.00 Борхес 23.30 Д/с “Аболіціоністи” 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 1.30 Надвечір’я. Долі 5.15 Т/с “Таксі”

1+1 6.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.55 “Гроші” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 10.00, 23.15 “Світське життя” 11.00 “Життя без обману 2017” 12.30 Т/с “Догори дриґом” 16.30 “Вечірній квартал” 18.30 “Розсміши коміка 2017” 20.15 “Українські сенсації” 21.15 “Вечірній квартал 2017” 0.15, 4.15 “Вечірній Київ”

ІНТЕР 5.45 Х/ф “Пригоди Буратіно” 8.20, 11.00 Х/ф “Щит і меч” 10.00, 2.35 “Володимир Басов. Бігун на довгі дистанції” 16.15 Т/с “Джерело щастя” 20.00 “Подробиці” 20.30 Творчий вечір Леоніда Агутіна 23.45 Великий бокс. Віктор Постол . Джамшидбек Наджмітдінов 3.20 Х/ф “Чарівний голос Джельсоміно”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день . сьогодні!” 7.00 “АЛЕКС.інформ” 7.20 “АЛЕКС.спорт” 7.25 Д/с “Природа сьогодні” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Добро поскаржитися” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.55, 18.55, 20.00, 21.50 “АЛЕКС.погода” 9.10 “Герої землі запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35, 21.55 “АЛЕКС.афіша” 9.45, 16.45 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10 “Хіт.парад” 10.45 Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30, 19.00 “КіноKIDS” 11.40 “Муззум” 12.05 “Fashion club” 12.45, 21.00 “Кіноnews”. Підсумки 13.05 “Смачного!” 14.00, 21.30 “АЛЕКС. інформ. Дайджест” 14.20, 22.10 Д/с “Таємниці та загадки” 16.00 “Улюблене Запоріжжя” 17.00 “У гостях у Дмитра Гордона”

17.40 “Концертний зал” 19.15 “Караван” 19.30 “Добрі справи” 20.05 “Комуналка” 20.25 “Музхвиля” 20.35 “Лінія стилю” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Зелений Бум” 0.30 “Зауваження до влади” 0.55 “Фестивалі, конкурси, концерти” 1.50 “Козацька звитяга” 2.05 “Між миром та війною” 2.15, 17.00 “Ми . українські” 2.40 “Шовкова косиця” 2.55, 7.25, 17.40 “Від мелодії до мелодії” 3.20 Д/ф “Марія Левитська. Театральний роман” 3.50 Д/ф “Сімдесятники. Денисенко” 4.20 Д/ф “Сімдесятники. Леонід Биков” 4.50 Д/ф “Сімдесятники. Іван Миколайчук” 5.20 Д/ф “Антон Макаренко. Дальня перспектива” 5.45 Д/ф “Моя Шахта. Сміхотворець Павло Глазовий” 6.20 Д/ф “Гармонія протиріч Тетяни Яблонської” 6.44 “Карта Прикарпаття” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02 “Погода” 7.05, 9.30 “Телекур’єр” 7.35 “Книгочей” 8.25 “Професійна мозаїка” 8.30 “Подіум її життя” 9.25 “Загублені в часі” 9.50 “Мистецька толока” 10.45 “Звичайне диво” 10.55 “Кулінарія від Андрія” 11.10, 20.00 “Літпросвіт” 11.35 “Спортивний тиждень” 12.00, 14.25 Мультзал 12.15 “Стоп корупції” 12.40 “Стежками Мауглі і Багіри” 12.55 “ Мандри кота Фініка” 13.05, 16.10 “Чудесний канал” 13.30, 20.55 “Будь.який каприз” 13.40 “Арт і Шок” 14.05 “180 градусів” 14.40 “Знак запитання” 16.35 “Суботні зустрічі” 17.30 “Казки запорозькі з Санько Сита” 18.00 “Чоловічий погляд” 18.15 “Сільські мандри”. Шпилівка 18.30 “Час змін” 19.00, 22.00 “Телекур’єр. Тиждень” 19.30 “Я й це” 20.25, 20.40 Реклама 20.30 “Полігон” 20.45 “Психологія і я” 21.05 “Вечірня казка” 21.20 “Повір у себе” 21.35 “Легенди Запоріжжя” 22.35 “Фейс.контроль” 23.05 “Палітра” 23.30 “Всяка всячина... інструкція з використання” 23.55 “Усміхнись”

tv5 5.40 “Маю право” 5.45 Донбас сьогодні 6.15 “День. Підсумки на TV5” 6.55 “Дзвони православ’я” 7.15 “Кіноnews.KIDS” 7.25 Дитяча година 8.50, 9.25, 10.25, 12.15 “Погода” 8.55 “Ваше здоров’я” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 9.55 “Щоденник шопоголіка” 10.30 М/с “Лис Микита” 11.00 “Велотревел” 11.30 “Іду на Ти” 12.20 Сімейний кінозал 16.00 “Павутиння” 16.30 “Моя правда” 17.15 Х/ф “Насмішка” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.25 Х/ф “Кохання, що збиває з ніг” 22.05 Х/ф “Надзвуковий” 23.30 Т/c “Ніч чорних краваток” 0.00 “Хроніка подій” 0.15 Нічний канал

ICTV

5 КАНАЛ

5.00 Т/с “Відділ 44” 6.30 Дивитись усім! 7.25 Без гальм 8.25 М і Ж 9.25 Дизель.шоу 10.45, 11.45 Особливості національної роботи 12.45 Факти. День 13.00 Т/с “На трьох” 14.40 Х/ф “В облозі” 16.45 Х/ф “В облозі.2. Територія темряви” 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф “Морський бій” 22.45 Х/ф “Обитель зла.4. Життя після смерті” 0.40 Т/с “Морська поліція. Лос.Анджелес” 2.15 Провокатор

6.00 Час.тайм 6.15, 20.10, 5.15 Рандеву 6.55, 17.55 Погода в світі 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 8.50, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 0.45 Погода на курортах 7.30, 14.10, 2.15 Відкрита церква 7.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 8.10 Путівник прочанина 8.20 Не перший погляд 9.15 Мотор 9.20 Автопілот.новини 9.30 Укравтоконтинент 10.10 Модне здоров’я 10.30 Історія успіху 10.40 Сучасний фермер 11.05 П’ятий поверх 11.30 Майстри ремонту 12.15 Сімейні зустрічі 12.35 Прес.конференція щодо ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up LIFE 13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 13.30, 4.15 Феєрія мандрів 14.35 Навчайся з нами 15.15 Фінансовий тиждень 15.30 Особливий погляд 16.05 Полілог 17.10, 1.15 “За Чай.com” 18.10 Про військо 18.25 Фактор безпеки 19.25 Машина часу 21.00, 0.15 Велика політика 21.30, 3.00 Вікно в Америку 22.30 “Відділ кадрів” 23.25 Національний актив 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.35 Будемо жити 4.35 Час інтерв’ю

СТБ 6.00 Х/ф “Мріяти не шкідливо” 7.55 “Караоке на Майдан” 8.55 “Все буде смачно!” 9.50 “Зважені та щасливі.7” 13.05 “Сюрприз, сюрприз!” 16.15 “Хата на тата” 19.00 “Х.Фактор.8” 22.00 “Вiкна.Новини” 22.30 Т/с “Тато Ден”

НОВИЙ КАНАЛ 3.10 Служба розшуку дітей 3.15, 2.00 Зона ночі 5.49, 7.09 Kids Time 5.50 М/с “Губка Боб і Прямокутні штани” 7.10 Т/с “Татусеві дочки” 8.00 Заробітчани 10.00 Дешево та сердито 11.00 Зірки під гіпнозом 13.15 Зіркові яйця 15.00 Х/ф “Зоряні війни: Прихована загроза” 18.00 Х/ф “Зоряні війни: Атака клонів” 21.00 Х/ф “Зоряні війни: Помста сітхів” 0.00 Х/ф “Район 9”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 3.00 Сьогодні 7.15, 5.40 Зірковий шлях 8.10, 15.20 Т/с “Вікно життя” 16.45, 19.40 Т/с “Обираючи долю” 21.50 Т/с “Випробування вірністю” 1.10 Реальна містика 3.40 Т/с “Закон і порядок: Спеціальний корпус”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.00, 7.40, 10.50, 18.00, 19.30, 23.35 Погода 7.10 Хроніка подій 7.30 Спортогляд 7.50 Новини ТВ.5 8.30 Ваше здоров’я 9.00 Домобуд 9.30 Кіноnews.KIDS Дайджест 9.40 Мультфільм 10.00 Тиждень спорт 10.20, 19.35 Павутиння 11.00 Великі танкові битви 12.40 НЛО з минулого. Стародавні прибульці 14.30, 23.40 Паранор. мальний світ 15.20 Дивовижний Ізраїль 18.05 Соцпатруль 18.35 Чоловічі захоплення 19.05 Мульт.Тайм 20.00 Кримінальна історія 21.40 Слідчі.екстрасенси 22.10 Хіт.парад FM.TV 22.45 Іду на Ти 0.30 Містична Україна 3.40 Ризиковане життя

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Бандерлоги” 9.00, 23.35 “Загублений світ” 12.00 “Цілком таємно” 12.35 Т/с “Одинак” 16.05 Х/ф “Гарячі голови.2” 17.50 Х/ф “Великий солдат” 19.45 Х/ф “Шпигун по сусідству” 21.20 Х/ф “12 раундів” 0.25 Х/ф “Усім потрібна Кет” 2.15 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу 3.25 “Облом.UA.” 5.00 Пряма трансляція з Пітсбурга (США). Fight Night 116. Люк Рокхолд проти Девіда Бранча

112 УКРАЇНА 6.00 Вечірній прайм 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Новини 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 22.50, 2.50, 4.20 Студія 112 19.20, 23.20 Гордон 20.15, 0.15 Чиста політика 21.15, 1.15, 5.15 Студія 112. “Воєнний щоденник” 22.20, 2.20 Народна прокуратура

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.00, 18.00 Паралельний світ 9.00, 0.30 Містична Україна 9.50 Великі танкові битви 11.40, 21.00 НЛО з минулого. Давні прибульці 13.30, 23.40 Паранор. мальний світ 14.20 Найнебезпечніші тварини 15.20 Дивовижний Ізраїль 17.10 У пошуках краси 22.40 Долоня: код майбутнього 3.40 Ризиковане життя

Z 6.00 6.47 6.49 6.50 7.00 7.45 8.00 8.27 8.29 8.30 9.15 9.30 9.45 10.00

Акценти «Zаписник» Погода Жива природа Д /с “Мисливці за нацистами” Життя в цифрі «Здоров’Я» «Zаписник» Погода Д/с «Левовий рик» TV.MALL Щоденники комах Маленькі дорослі 1000 днів для планети

10.45 11.15 11.30 12.00 12.30 13.00 13.28 13.30 14.00 14.30 14.50 15.00 16.30 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.57 18.59 19.00 20.00 20.30 20.57 20.59 21.00 21.30 22.20 23.15 0.00 1.45

Весілля СпортМаркет Д/с «Суперпочуття» Незвичайна наука Океан Вет Дика планета «Zаписник» Завтра . Сьогодні Весілля «Здоров’Я» КіноNewsKids Кіноархів Наші домашні улюбленці Символи Запоріжжя TV.MALL Діло Життя в цифрі Культура . це модно «Середовище Z» Кольори «Zаписник» Погода Д/с «Повітряні воїни» Сили природи Суботнє інтерв’ю «Zаписник» Погода Євромакс 1000 днів для планети Нові технології війни Бізнес на продаж Кіноархів Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Своя роль” 10.20 “Два Миронових” 11.10 “Невідома версія. Дівчата” 12.00, 23.00 Х/ф “Ішов собака по роялю” 13.15 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен” 16.00 Х/ф “Пригоди принца Флоризеля” 19.30 Х/ф “Троє в човні, не рахуючи собаки” 22.05 “Невідома версія. Діамантова рука” 0.15 Х/ф “Прощавайте, фараони!” 1.40 “З любов’ю. Юрій Нікулін” 2.30 Кіноляпи 3.40 Саундтреки 4.40 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 “Мультфільми” 9.20 М/ф “Трістан та Ізольда” 11.00 Х/ф “Король . полярний ведмідь” 12.50 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 0.00 Х/ф “Тиха гавань”

2.00 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00, 7.00, 2.15 Тележурнал WATTS 5.00, 10.30 Велоспорт. Класика. Огляд 6.00, 9.30, 13.45 Велоспорт. Національний чемпіонат. Огляд 8.00, 14.45 Велоспорт. “Гран.прі Валлонії” 11.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Німеччина. Перша гонка 12.15 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Німеччина. Друга гонка 13.00, 18.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Португалія. Суперпоул 16.15 Велоспорт. “Гран.прі Імпаніс . Ван Петегем” 18.00 Автоперегони. “Формула.3”. Нюрбургрінг. Огляд 19.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Португалія. Перша гонка 19.50, 0.30 Автоперегони. World Endurance. Остин 0.00 Ралі. ERC. Італія. Перший день 2.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 29.й тур. “Атланта Юнайтед” . “Орландо Сіті”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.00, 2.20 Розслідування авіакатастроф 0.50, 3.55 Астана: місто майбутнього 1.35, 4.45 Наймасштабніші трагедії 3.05 Паранормальне 5.35, 6.50, 7.15, 7.35 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Захоплююча наука 8.00, 8.45, 9.30 Інженерні винаходи 10.15, 11.05 Суперспоруди 11.55, 12.15, 12.40, 13.05 Ігри розуму 13.25, 13.50 Популярна наука 14.10, 14.35 Наукові дурниці 4 14.55 Авто . SOS 15.40 Шосе крізь пекло 16.25 Крижаний шлях 17.10 Місія: Плутон 17.55, 21.00 Всередині кілець Сатурна 18.45 Невразливі конструкції 19.30 Наука майбутнього Стівена Хокінга 20.15 Початок 21.50 Космічна подорож “Хаббла” 22.40 Вторгнення на Землю 23.25 Непокірні океани

VIASAT HISTORY 8.25, 9.20, 10.15, 11.10, 12.05, 13.00 “Друга світова війна: чого варта імперія” 14.00 “Історія давнього минулого” 14.55 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 15.55, 16.50 “Біля джерел двадцятого століття” 17.45, 18.35, 19.25 “Таємниці царствених убивств” 20.15 “Джон Кеннеді: сторіччя становлення” 21.05, 22.00 “Шпигунство за монархами” 22.50 “Бойові кораблі” 23.40 “День, коли...” 0.40 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 1.30 “Мисливці за міфами” 2.25 “Музейні таємниці” 3.10 “Неймовірні винаходи” 3.40 “Тіні середньовіччя” 4.30 “Найбільші містифікації в історії” 5.15 “Заборонена історія” 6.00 “Приховані сліди” 7.00, 7.55 “Вигнанці” 1

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Лілова куля”, м/ф “Чиполліно”, “Вітамін росту” 5.00, 11.00 М/ф “Садко багатий”, м/ф “Ворона і Лисиця. Зозуля і Півень”, “У країні невивчених уроків”, “Щасливий Григорій” 6.00, 12.00 Х/ф “Філіпп Траум”, м/ф “У пошуках Олуен” 7.30, 13.30 М/ф “Пригода на плоту”, “Ара, Бара, Пух!”, “Марійка” 8.00, 14.00 М/c “Троє з Простоквашиного”, м/ф “Жив собі пес”, “Лицарський роман”, “Охочий до казок”, “Ведмідь. Липова нога” 15.00 Х/ф “Академія пана Ляпки”, м/ф “Стріла летить у казку”, “Недороб і Перероб” 17.00 М/ф “Як гриби з горохом воювали”, м/ф “Музична крамничка”, “Хоробрий заєць”, “Одного разу”, “Про діда, бабу і курочку Рябу” 18.00 Х/ф “Таємниця залізних дверей”, м/ф “Пес у чоботях” 19.30 М/ф “Залізні друзі”, “ Про те, як гном дом будинок та...”, “Невдахи” 20.00 М/c “Канікули в Простоквашино”, м/ф “Чуридило”, “У тридесятому столітті”, “Три пучки соломи”, “Метаморфоза”


18 17 вересня НЕДІЛЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Д/с “Орегонський путівник” 6.30, 9.25 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.30, 7.45, 8.15, 22.50 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.50 Смакота 8.35 Д/с “Скарби та смертельні таємниці морів” 9.30 Т/с “Гранд"готель” 16.00, 2.30 Теніс. Кубок Девіса. Ізраїль" Україна 20.30 Перша шпальта 21.00, 1.10 Новини 21.30 Д/с “Супервідчуття” 22.00, 1.30 Д/с “Вагасі " японські смаколики” 23.00 Книга.ua 23.30 Богатирські ігри 0.10 Д/с “Мистецький пульс Америки” 5.15 Т/с “Таксі”

1+1 6.00 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.50 М/ф “Маша і Ведмідь” 7.00 “Українські сенсації” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.00 Лотерея “Лото" забава” 9.40 “Світ навиворіт"9” 10.55, 12.00, 13.00 Т/с “Свати"3” 14.00, 16.45 “Ліга сміху" 3” 19.30, 5.15 “ТСН" Тиждень” 21.00 “Танці з зірками” 23.20 Х/ф “Наїзниці та янголи” 1.05 “Аргумент кiно” 2.00 “Світське життя” 4.45 “Ескімоска"2: пригоди в Арктиці”

ІНТЕР 5.25, 20.00, 1.50 “Подробиці” 5.55 Мультфільм 6.25 Х/ф “Кохана жінка механіка Гаврилова” 8.00 “уДачний проект” 9.00 “Готуємо разом” 10.00 “Орел і решка. Рай і пекло” 11.00 “Орел і решка. Перезаванта" ження” 12.00 Х/ф “Ой, мамочки!” 14.00 Творчий вечір Леоніда Агутіна 16.30 Х/ф “Я його зліпила” 18.30 “Крутіше всіх” 20.30 Т/с “Його любов” 0.05 Х/ф “Дев’ять ознак зради”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день " сьогодні!” 6.55, 8.10, 9.55, 18.25, 19.50, 21.50 “АЛЕКС"погода” 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКС"інформ. Дайджест” 7.20 “Хіт"парад” 7.45, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКС"афіша” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00 “Чарівниця” 9.15 “Муззум” 9.30 “Fashion club” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.25 “Good Dog” 11.30, 19.00 “КіноKIDS” 11.40 “Сфера інтересів”

телепрограма ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ 12.45, 21.00 “Кіноnews”. Підсумки 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20 Д/с “Таємниці та загадки” 16.35 “Культпросвіт” 17.35 “Концертний зал” 18.05 “Комуналка” 18.35 Тележурнал “Караван” 19.20 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.15 “У гостях у Дмитра Гордона” 22.10 Д/с “Невідоме про відоме” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Діловий ритм” 0.30, 9.00 “Суботні зустрічі” 0.55 “Кавовий клуб” 1.25 “Фестивалі, конкурси, концерти” 2.25 “Усміхнись” 2.30, 18.30 “Арт і Шок” 2.55 Д/ф “Володимир Івасюк” 3.50 Д/ф “Українська мрія” 4.55 “Почерк долі” 5.20 “Сніданок туриста” 5.50, 21.50 “Від мелодії до мелодії” 6.16, 22.25 “Легенди Запоріжжя” 6.40 “Ми " Запоріжжя. Ми " Україна” 6.55, 23.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 9.30 “Телекур’єр. Тиждень” 7.30 “Диван” 8.25 “У майстерні митця” 8.35 “Казки запорозькі з Саньком Сита” 8.50 “Бесіди з лікарем” 9.55 “Відкрита студія” 11.25, 17.10 “Літпросвіт” 12.00 “ Мандри кота фініка” 12.10 “Казки з торбинки “ 12.25 “Манівцями” 12.35 “Ми українські” 13.05, 16.45 “Чудесний канал” 13.40 “Клуб"700” 14.00 “Громадське ТБ. Запоріжжя” 14.20 “Стежками Мауглі і Багіри” 14.35 Мультзал 15.00 “Полігон” 15.15 “По суті” 17.35 “Мандри Великим Лугом” 17.50 Д/ф “Ігор Шамо. Києве мій” 18.15 “Києвотека” 19.00, 22.00 “Час, події, країна” 19.30 Д/ф “Той хто повернувся” 19.40 Д/ф “Роми. Коріння, кров і душа” 20.30 “Герої” 20.45 “Це смачно” 20.55 “Будь"який каприз” 21.05 “Вечірня казка” 21.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 21.30 “Козацька звитяга” 21.45 Реклама 23.00 “Час тайм” 23.15 “Знак запитання. Післямова” 23.25 “Хто в домі хазяїн”

tv5 6.00 “Соціальний патруль” 6.30 “Хроніка подій” 6.45 “Тиждень"спорт” 7.00 “Кіноnews"KIDS” 7.20 Ретрокінозал 8.55, 9.25, 10.30, 12.15 “Погода” 9.00 “Блага звістка”

9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.00 “Велотревел” 10.35 “Хочу у відпустку” 11.00 “Життя, сповнене радості” 11.30 “Кулінарне шоу “Вінегрет” 12.20 Т/c “Співачка” 15.40 “Домобуд” 16.10 Мультфільм 16.30 “Моя правда” 17.25 Х/ф “Кільцеві перегони” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.25 Х/ф “Як пощастить” 22.10 Х/ф “Потрібен вихід” 23.40 Х/ф “Книга почуттів” 1.10 Нічний канал 4.30 “Павутиння”

ICTV 5.00 Факти 5.30 Т/с “Слідчі” 7.35 Т/с “Відділ 44” 11.30, 13.00 Т/с “На трьох” 12.45 Факти. День 13.35 Х/ф “Морський бій” 16.05 Дизель"шоу 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.30 Комік на мільйон 22.05 Х/ф “Хеллбой"2. Золота армія” 0.35 Х/ф “Обитель зла" 5. Відплата” 2.10 Т/с “Морська поліція. Лос" Анджелес” 3.00 Провокатор

СТБ 5.05 Х/ф “Кохання Надії” 9.00 “Все буде смачно!” 11.00 “Караоке на Майдан” 12.00 “МастерШеф"7” 19.00 “Слідство ведуть екстрасенси” 20.55 “Один за всіх” 22.10 “Х"Фактор"8”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 4.43, 5.59 Kids Time 4.45 М/с “Губка Боб і Прямокутні штани” 6.00 Топ"модель по" українськи 8.45 М/ф “Втеча з планети Земля” 10.35 Х/ф “Загублені в космосі” 13.00 Х/ф “Зоряні війни: Атака клонів” 16.00 Х/ф “Зоряні війни: Помста сітхів” 19.00 Х/ф “Зоряні війни: Пробудження сили” 22.00 Х/ф “Інший світ: Пробудження” 23.45 Х/ф “Йогануті” 1.15 Х/ф “Воно”

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.40 Зірковий шлях 9.50 Т/с “Жіночий лікар" 3” 14.50 Х/ф “В очікуванні весни” 17.00, 20.00 Т/с “Зимовий вальс” 19.00, 5.50 Події тижня з Олегом Панютою 21.50 Т/с “Обираючи долю” 2.00 Реальна містика 3.30 Т/с “Черговий лікар"3”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 6.40 Домобуд 7.10 Життя, сповнене радості 7.40 Навколо світу 7.55, 10.45, 18.00, 19.25, 22.35 Погода 8.00 Дзвони православ’я 8.20 Кіноnews"KIDS Дайджест 8.30 Про рибальство всерйоз 9.00 Хочу у відпустку 9.30 Іду на Ти 10.20 Велотревел 10.50 Великі танкові битви

12.40 НЛО з минулого. Стародавні прибульці 13.30 Долоня: код майбутнього 14.20 Найнебезпечніші тварини 15.20 У пошуках краси 18.10 Хіт"парад FM"TV 18.40 Чоловічі захоплення 19.00 Мульт"Тайм 19.30 Готові на все 21.10 Людина з нізвідки 22.40 Паранормальний світ 0.30 Підроблена історія 3.40 Брама часу

2+2 6.00 Пряма трансляція з Пітсбурга (США). Fight Night 116. Люк Рокхолд проти Девіда Бранча 8.00 “Бандерлоги” 10.10 “Він, Вона і телевізор” 13.10 Х/ф “Морський піхотинець” 14.55 Х/ф “Морський піхотинець"2” 16.50 9"ий тур ЧУ з футболу. “Зоря” " “Карпати” 19.15 9"ий тур ЧУ з футболу. “Чорноморець” " “Шахтар” 21.25 ПРОФУТБОЛ 23.15 Трансляція з Пітсбурга (США). Fight Night 116. Люк Рокхолд проти Девіда Бранча 2.00 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу 3.10 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.20, 10.55 Погода в світі 6.25, 18.15 Велика політика 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 0.55 Погода на курортах 7.30 Відкрита церква 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.15 Мотор 8.20 Автопілот"тест 8.25 Технопарк 8.30, 3.15 Феєрія мандрів 9.10 Гра інтересів 10.10 Кордон держави 10.25 Будемо жити 10.40 Драйв 11.10 Рандеву 12.15 Сімейні зустрічі 12.40 Прес"конференція щодо ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up BUSI" NESS 13.10 Модне здоров’я 13.30 Час інтерв’ю 14.10 Агрокраїна 14.30 Діалоги з патріархом 15.15 П’ятий поверх 15.30 Національний актив 16.05 У кабінетах 16.30 Акцент 17.10 “За Чай.com” 19.25, 0.20, 1.15 Невигадані історії 20.05, 2.15, 5.15 Машина часу 21.40, 3.00 Час"Time 22.30 “Відділ кадрів” 23.30 Фінансовий тиждень 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 1.55 Огляд преси 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15 Чиста політика 7.15, 19.20, 23.20, 5.20 Гордон 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 20.00, 0.10, 3.10 “Хто кому Рабінович” 21.10, 1.10, 4.10 Донбас.Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112. “Воєнний щоденник” 22.00, 2.00 Завтра

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.00, 18.00 Паралельний світ 9.00 Містична Україна 9.50 Повітряні бої 10.10 Великі танкові битви 11.40, 21.00 НЛО з минулого. Давні прибульці 13.30 Долоня: код майбутнього 14.20 Найнебезпечніші тварини 15.20 У пошуках краси 22.40 Паранормальний світ 0.30 Підроблена історія 3.40 Брама часу

Z 6.00 7.42 7.44 7.45

Кіноархів «Zаписник» Погода Щоденники комах 8.00 «Здоров’Я» 8.27 «Zаписник» 8.29 Погода 8.30 Океан Вет 9.00 Символи Запоріжжя 9.15 TV"MALL 9.30 Наші домашні улюбленці 10.00 1000 днів для планети 10.45 Весілля 11.15 СпортМаркет 11.30 Д/с «Суперпочуття» 12.00 Євромакс 12.30 Океан Вет 13.00 Дика планета 13.28 «Zаписник» 13.30 ТОП " Територія освітніх перспектив 13.45 Культура " це модно 14.00 Весілля 15.00 Кіноархів 17.50 КіноNewsKids 18.00 «Здоров’Я» 18.20 Жива природа 18.30 Глобал 3000 18.57 «Zаписник» 18.59 Погода 19.00 Д/с «Земні катаклізми» 20.00 У фокусі Європи 20.30 Незвичайна наука 20.57 «Zаписник» 20.59 Погода 21.00 Завтра " Сьогодні 21.30 1000 днів для планети 22.15 Нові технології війни 23.10 TV"MALL 23.25 Життя в цифрі 23.40 Кіноархів 1.30 Нічний ефір

9.30 “З любов’ю. Юрій Нікулін” 10.25 “Невідома версія. Діамантова рука” 11.20 Х/ф “Казка про загублений час” 12.55 Х/ф “Старий Хотабич” 14.25 Х/ф “Вусатий нянь” 16.00 Х/ф “Повернення “Святого Луки” 17.50 Х/ф “Чорний принц” 19.40 Х/ф “Версія полковника Зоріна” 21.15 Х/ф “Одружений холостяк” 23.00 “Невідома версія. Дівчата” 23.50 Х/ф “Прощавайте, фараони!” 1.15 Х/ф “Партитура на могильному камені” 2.55 “Два Миронових” 3.35 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 Х/ф “Король " полярний ведмідь” 10.10 М/ф “Трістан та Ізольда” 11.50 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 23.00 Х/ф “Банди Нью" Йорка” 2.15 “Вечірній квартал” 3.45 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00, 11.30 Велоспорт. Гран"прі 5.00, 15.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 29"й тур. “Атланта Юнайтед” " “Орландо Сіті” 6.30 Велоспорт. Класика. Огляд 7.30 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд 8.30 Велоспорт. Національний чемпіонат. Огляд 9.30 Ралі. ERC. Італія. Перший день 10.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Португалія. Суперпоул 10.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Португалія. Перша гонка 11.00 Автоперегони. “Формула"3”. Нюрбургрінг. Огляд 13.00, 16.30, 18.30, 2.30 Велоспорт (шосе). Чемпіонат світу. Норвегія 20.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 29"й тур. “Нью"Йорк Ред Буллз” " “Філадельфія Юніон” 22.00 Кінний спорт. Лозанна 23.00 Суперспорт. Етап чемпіонату світу. Португалія 23.45 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Португалія. Друга гонка 0.30 Ралі. ERC. Італія. Огляд 1.10 Настільний теніс. Командний чемпіонат Європи. Люксембург. Жінки. Фінал 2.10 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Своя роль”

0.10 В пошуках правди: Атлантида 1.00, 10.25, 23.45 Всередині кілець Сатурна 1.50, 11.55 Початок 2.35 Вторгнення на Землю 3.20 Розслідування авіакатастроф

4.05, 4.30, 4.50, 5.15, 5.35, 6.50, 7.10, 7.35 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Захоплююча наука 8.00, 8.45, 9.35 Дива інженерії 11.10 Наука майбутнього Стівена Хокінга 12.45, 13.05 Ігри розуму 13.25, 13.50 Популярна наука 14.10, 14.35 Наукові дурниці 4 14.55, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55 Геній

VIASAT HISTORY 8.50, 9.45 “Вигнанці” 10.40, 11.40, 21.00 “Вовчий зал” 12.35, 13.25, 14.15, 15.10 “Змова” 16.00 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 16.55 “Погода, що змінила хід історії” 17.15, 18.10, 19.05 “Єрусалим. Історія священного міста” 20.00 “Історії з королівської спальні” 21.55, 22.45, 4.25 “Найбільші містифікації в історії” 23.35 “Гінденбург і Гітлер” 0.35, 6.05 “Бойові кораблі” 1.25 “Мисливці за міфами” 2.20 “Музейні таємниці” 3.05 “Неймовірні винаходи” 3.35 “Тіні середньовіччя” 5.15, 7.55 “Заборонена історія” 7.10 “Мисливець за зброєю”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Академія пана Ляпки”, м/ф “Стріла летить у казку”, “Недороб і Перероб” 5.00, 11.00 М/ф “Як гриби з горохом воювали”, м/ф “Музична крамничка”, “Хоробрий заєць”, “Одного разу”, “Про діда, бабу і курочку Рябу” 6.00, 12.00 Х/ф “Таємниця залізних дверей”, м/ф “Пес у чоботях” 7.30, 13.30 М/ф “Залізні друзі”, “ Про те, як гном дом будинок та...”, “Невдахи” 8.00, 14.00 М/c “Канікули в Простоквашиному ”, м/ф “Чуридило”, “У тридесятому столітті”, “Три пучки соломи”, “Метаморфоза” 15.00 Х/ф “Академія пана Ляпки”, м/ф “Зникла грамота”, “Апельсин” 17.00 М/ф “Летючий корабель”, м/ф “Жабка" мандрівниця”, “Перший урок”, “Сто ґудзиків”, “Пори року” 18.00 М/ф “Пригоди Буратіно”, м/ф “Три банани”, “Салют, Олімпіадо!” 19.30 М/ф “Про джмелів і королів”, “Казка”, “Солдатський каптан” 20.00 М/c “Зима в Простоквашиному ”, м/ф “Одного разу...”, “Спадщина чарівника Бахрама”, “Птахолов”, “Срібне копитце”


реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ z Заводський районний суд міста Запоріжжя (вул. Л. Чайкіної, 65, каб. № 3) викликає Семенову Інну Олександрівну, Семенова Олександра Євгеновича в якості відповідачів у цивільній справі № 332/2121/17, провадження № 2/332/987/17 за позовом Хари' тонової Олени Андріївни до Се' менової Інни Олександрівни, Се' менова Олександра Євгеновича про визнання договору купівлі' продажу квартири дійсним на 14.09.2017 року о 9:30. У разі не' явки відповідачів у судове засі' дання справа розглядатиметься за їхньої відсутності за наявними у ній доказами. Суддя Сінєль' нік Р.В. z Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає у су' дове засідання відповідача Стар' чеуса Олега Марковича, останнє відоме місце проживання: м. За' поріжжя, вул. Рельєфна, буд. 18, у зв'язку з розглядом цивільної справи № 333/4695/17 за позо' вом Копитіної Світлани Вячесла' вівни до Старчеуса Олега Марко' вича, третя особа ' Регіональний сервісний центр МВС Запорізької області, про визнання права власності на рухоме майно в по' рядку набувальної давності. Су' дове засідання у справі відбу' деться 21 вересня 2017 року о 17:00 у залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Єв' ропейська, 7, каб. 11. У разі неяв' ки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься за на' явними у ній доказами. Суддя Фунжий О.А. z Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає у су' дове засідання відповідача Літві' нова Олександра Віталійовича, останнє відоме місце проживан' ня: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 90, у зв'язку з розглядом ци' вільної справи № 333/2959/17 за позовом Літвінової Аліни Ігорівни до Літвінова Олександра Віталі' йовича про розірвання шлюбу. Судове засідання у справі відбу' деться 28 вересня 2017 року о 09:15 у залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Єв' ропейська, 7, каб. 11. У разі неяв' ки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься за на' явними у ній доказами. Суддя Фунжий О.А. z Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Євро' пейська, 7, каб. № 15) викликає у судове засідання, яке відбудеть' ся 20.09.2017 року о 10:00, у каб. № 15, відповідача Жилу Володи' мира Миколайовича у цивільній справі № 333/3172/17 за позо' вом Скрипнік Світлани Олексан' дрівни до Жили Володимира Ми' колайовича про виселення. У ра' зі неявки у судове засідання справа розглядатиметься за від'

сутності відповідача за наявними у ній доказами. Суддя Круглі' кова А.В. z Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає у судове засідання відповідача Черненка Сергія Володимировича, останнє відоме місце проживання: м. За' поріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 53, кв. 99, у зв'язку з розглядом цивільної справи № 333/2816/17 за позовом Державної спеціалізо' ваної фінансової установи "Дер' жавний фонд сприяння молодіж' ному житловому будівництву" до Черненка Сергія Володимирови' ча, третя особа ' Запорізьке регі' ональне управління Державної спеціалізованої фінансової уста' нови "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будів' ництву", про стягнення заборго' ваності за кредитним договором. Судове засідання у справі відбу' деться 12 жовтня 2017 року о 16:00 у залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Єв' ропейська, 7, каб. 11. У разі неяв' ки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься за на' явними у ній доказами. Суддя Фунжий О.А. z Орджонікідзевський ра йонний суд м. Запоріжжя викли' кає Москаленка Романа Вале' рійовича, 9.04.1971 року народ' ження, у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 335/283/17 за позовом Сенченко Катерини Валеріївни до Москаленка Романа Валері' йовича про стягнення грошових коштів на утримання дитини згід' но з шлюбним договором. Слу' хання справи відбудеться 27.09.2017 року о 10:30 у примі' щенні суду за адресою: м. Запо' ріжжя, вул. Перемоги, буд. 55, кабінет № 21. Суддя Рибалко Н.І. У разі неявки відповідача у судо' ве засідання та неповідомлення суду про поважну причину неяв' ки позов розглядатиметься на підставі документів, наявних у матеріалах справи. z Хортицький районний суд м. Запоріжжя викликає Романен' ка Віктора Миколайовича, Рома' ненка Олександра Миколайовича в якості відповідачів у справі № 337/2983/17 за позовом Рома' ненко Марини Миколаївни до Ро' маненка Віктора Миколайовича, Романенка Олександра Микола' йовича, третя особа ' Департа' мент реєстраційних послуг Запо' різької міської ради, про визнання осіб такими, що втратили право користування житловою площею. Судове засідання відбудеться 12.09.2017 року о 9:00 у примі' щенні суду за адресою: м. Запо' ріжжя, пр. Ювілейний, 33, зала су' дових засідань № 5. Суддя Гнатик Г.Є. У разі неявки у судове засі' дання відповідачів та неповідом'

лення суду про поважну причину неявки позов розглядатиметься на підставі документів, наявних у матеріалах справи. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Рез' никова Миколу Григоровича, 05.09.1974 року народження, в якості відповідача у цивільній справі за позовом Тур Любові Маркиянівни до Резникова Мико' ли Григоровича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим примі' щенням, слухання якої відбудеть' ся 22 вересня 2017 року о 09:00 в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117'А, каб. 26'27. Суддя Дацюк О.І. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Тригу' ба Віктора Миколайовича в якості відповідача у цивільній справі за позовом Тригуб Оксани Вікторів' ни до Тригуба Віктора Микола' йовича про стягнення аліментів на утримання дитини та коштів на ут' римання матері до досягнення дитиною трирічного віку в судове засідання, слухання якої призна' чене на 25.09.2017 року о 10:30 та відбудеться в приміщенні Шев' ченківського районного суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ча' рівна, 117'А, каб. 17. Суддя Галу' щенко Ю.А. z Бердянський міськрайон ний суд Запорізької обл. (адреса суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан' ня, яке відбудеться: 28.09.2017 о 14:30 до Ігнатик Ва' лерія Валеріївна (останнє відоме місце реєстрації: 71108, Запо' різька обл., м. Бердянськ, пров. Кримський, буд.6), справа № 310/3953/17, суддя Прінь І.П. У разі неявки відповідача у призна' чений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуван' ням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово' го засідання. z Бердянським міськрайон ним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302) 13 вересня 2017 року о 13:30 розглядатиметься цивільна справа за позовом Завгородньої Олександри Олек' сандрівни до Стовбур Романа Вікторовича про стягнення май' нової та моральної шкоди. У су' дове засідання викликається відповідач Стовбур Р.В. У разі неявки відповідача справа роз' глядатиметься за наявними у ній матеріалами. z Василівський районний суд Запорізької області викликає

19 Плєнніка Сергія Вікторовича, 17 лютого 1980 року народження, в якості відповідача у цивільній справі №311/1888/17'ц (провад' ження №2/311/866/2017) за по' зовом Плєннік Світлани Борисів' ни до Плєнніка Сергія Вікторови' ча, треті особи ' Управління дер' жавної міграційної служби у Запо' різькій області, Дніпрорудненсь' ка міська рада Василівського району Запорізької області, про усунення перешкод у користуван' ні власністю і визнання особи та' кою, що втратила право користу' вання житловим приміщенням. Слухання справи відбудеться 21 вересня 2017 року о 13:00 в при' міщенні суду за адресою: 71600, Запорізька область, м. Василівка, вул. Державна, 2. Суддя Степа' ненко Ю.А. (звертатися до кабіне' ту №4, телефон: (06175) 7'23'54). У разі неявки в судове засідання відповідача справа розглядати' меться за наявними у справі до' казами (можливий заочний роз' гляд справи). z Великобілозерський район ний суд Запорізької обл. (адреса суду: 71401, Запорізька обл., смт Велика Білозерка, вул. Пархомен' ка, 193) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судо' ве засідання, яке відбудеться 21.09.2017 о 09:00 до Сафрошин Сергій Олексійович (останнє відо' ме місце реєстрації: 71400, Запо' різька обл., с. Велика Білозерка, вул. 8 Березня, буд. 5), справа № 312/253/17, суддя Рогоза А. Ю. У разі неявки відповідача у приз' начений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуван' ням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово' го засідання. z Гуляйпільський районний суд Запорізької обл. (адреса су' ду: 70200, Запорізька обл., м. Гу' ляйполе, вул. Велика, 33) викли' кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення за' боргованості у судове засідання, яке відбудеться: 20.09.2017 о 09:30 до Костенка Сергія Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: 70201, Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Цвітна, буд. 26, кв. 33), спра' ва № 315/684/17, суддя Романько О.О. У разі неявки відповідача у приз' начений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуван' ням цього оголошення відповідач у справі вважається належним чи' ном повідомленим про час, день та місце проведення судового за' сідання. (Продовження на 21й стор.)


20

реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

Заява про екологічні наслідки ПАТ"Запоріжсталь", зареєстроване за адресою: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72, заявляє про еко логічні наслідки технічного переоснащення подачі коксового газу на збагачення доменного газу на обігрів повітронагрівачів доменних печей №№25 ПАТ "Запоріжсталь". Проектом передбачається проектування зовнішньої ділянки газопроводу коксового газу від існуючого га зопроводу коксового газу з підключенням до мартенівського цеху. Природний газ, який використовується в якості присадки в повітронагрівачах доменних печей, повністю замінюється коксівним газом. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від проектованого об'єкта після технічного переоснащення збережуться на існуючому рівні. У атмосферу будуть надходити продукти згоряння коксодоменної суміші. Загальний об'єм спалюваного коксового газу на комбінаті збережеться існуючий. На межі санітарнозахисної зони і в селитебній зоні гігієнічні нормативи (граничнодопустимі концентрації) дотримуються, фонове забруднення атмосферного повітря залишається на існуючому рівні. Баланси водоспоживання і водовідведення зберігаються існуючими. Передбачені проектом роботи не збільшують розміру промислового майданчика. Рекультивація землі не потрібна. Шумовий вплив на селитебну зону об'єктом не виявляється. При експлуатації проектованого об'єкта додаткові відходи не утворюються. Відходи, що утворюються при будівництві, підлягають вивезенню за існуючою на підприємстві схемою для утилізації. Господарська діяльність підприємства не чинить негативної дії на техногенне та соціальне довкілля. Комплекс рішень, передбачених проектною документацією, є достатнім, щоб виключити екологічний ри зик планованої діяльності. З метою інформування громадськості було опубліковано заяву про наміри в газеті "Запорізька правда" № 31 від 03.08.17 р. Громадські слухання по вищезазначеному проекту відбудуться 09.10.2017 р. о 12.00 за адресою: м. Запо ріжжя, вул. Незалежної України, 17, Палац культури металургів. Всім бажаючим взяти участь в громадських слуханнях необхідно мати документ, що посвідчує особу Замовник 5 ПАТ "Запоріжсталь" Розробник розділу ОВНС 5 ПАТ "ВТП "Укренергочормет"

Заява про наміри ТОВ "АВАНТАЖ 7" проводить оцінку впливів на навколишнє середовище (ОВНС) автомобільної газо вої заправки (далі АГЗП) за адресою: Північне шосе, 49 в м. Запоріжжя. Можливі види впливів об'єкта на навколишнє середовище: повітряне середовище викиди забрудню ючих речовин: пропану, бутану; водне середовище використання води питної якості та відведення стіч них вод за існуючою схемою; ґрунти вплив відсутній; рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти вплив відсутній, діяльність передбачена на територіях, що не віднесені до об'єктів природнозаповідного фонду; навколишнє соціальне середовище розвиток мережі реалізації палива та створення додаткових робочих місць; навколишнє техногенне середовище пам'ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, куль турного ландшафту в межах впливу АГЗП відсутні. Під час діяльності АГЗП можливе утворення відходів: фільтрів; піску промасляного; ламп люмінесцентних; шламу септиків, твердих побутових відходів і.т.п. Об'єм виконання ОВНС згідно з ДБН А.2.212003. Участь громадськості: обговорення впливу об'єкта на навколишнє середовище з усіма зацікавленими сторонами та представниками громадсь кості відбудеться 08.09.2017 р., о 10 год.00 хв. за адресою: м. Запоріжжя, Північне шоссе, 49. Реєс трація учасників проводиться за телефоном: (067) 4898558. Для ознайомлення з матеріалами ОВНС і надання пропозицій звертатися до розробника матеріалів ОВНС ТОВ "НВП Екозахист" за адресою: 03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про результати конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна спільної власності Комунальний заклад "Бердянський медичний коледж" Запорізької обласної ради інформує що за результатами засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Консульська, 23Е (вул. Ко мунарів, 23Е), закріпленого на праві оперативного управління за Комунальним закладом "Бер дянський медичний коледж" Запорізької обласної ради, договір оренди укладається з товарис5 твом з обмеженою відповідальністю "Азов5Фарма" щодо нерухомого майна загальною пло щею 52,6 кв. м для розміщення аптеки, що реалізує готові ліки, терміном на 5 років, на запропоно ваних ним умовах.

ДП "СЕТАМ" оголошує про проведення електронних торгів з продажу предмета іпотеки: 1. Земельна ділянка, заг.пл. 0,2400 га., К/Н 2320683001:01:077:0004, за адресою: Запорізька обл., Бердянський рн, с. Луначарське, вул. Тополина, 18Ж. Дата торгів: 28.09.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №235818; 2. Трикімнатна квартира №50, заг.пл. 60,1 кв.м, за адресою: За порізька обл., Пологівський рн, м. Пологи, вул. К.Маркса, буд. 497. Дата торгів: 28.09.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №236407 (уцінено лот № 228269); 3. Нежитлова будівля, трансформаторна, пл. 16,6 кв.м, за адре сою: Запорізька обл., Гуляйпільський рн, м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 189Г. Дата торгів: 29.09.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №236642 (уцінено лот № 229073); 4. Комплекс, літери ("Н", "н", "н1", "н'", "О", "о1", "о2", "о3", "о4", "П"), заг.пл. 2737,00 кв.м, за адресою: Запорізька обл., Гуляй пільський рн, м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 189Б. Дата торгів: 29.09.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №236643 (уцінено лот № 229071); 5. Комплекс, літери ("С", "Т", "У", "Ф", "ф1", "Х", "х", "х1"), заг.пл. 3278,10 кв.м, за адресою: Запорізька обл., Гуляйпільський рн, м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 189А. Дата торгів: 29.09.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №236644 (уціне но лот № 229063); 6. Комплекс, літери ("Ч", "ч", "ч1", "ч2", "ч3", "ч4", "Я", "Ш", "Р"), заг.пл. 1352,20 кв.м, за адресою: Запорізька обл., Гуляй пільський рн, м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 189. Дата торгів: 29.09.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №236645 (уцінено лот № 229058).

Керуючись санацією ПрАТ "За вод Прилив", Сєдова Наталя Іва нівна оголошує конкурс з вибору суб'єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки ак тивів ПрАТ "Завод Прилив". Вимоги до суб'єкта оціночної ді яльності: фізична або юридична особа, яка має право проводити оцінку; наявність досвіду проведення незалежної оцінки активів у проце дурі банкрутства не менш як два роки; відсутність заінтересованості щодо банкрута, кредиторів. Конкурсні пропозиції надсилати за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, буд. 8, оф. 69, до 14.09.2017 року.

Рада адвокатів Запорізь5 кої області повідомляє, що 29 вересня 2017 року о 13ій годині в приміщенні Апеляцій ного суду Запорізької області відбудеться Звітновиборна конференція адвокатів області за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 162. 15 вересня 2017 року о 15ій годині відбудуться загальні збори адвокатів для обрання делегатів на Звітновиборну конференцію в приміщеннях юридичних консультацій "За порізької обласної колегії ад вокатів.

Вкрадено бухгалтерську документацію комунального підпри ємства "Підприємство комунальної власності" Енергодарської міської ради. За повернення або знаходження вкраденої доку ментації буде виплачено винагороду. Дзвонити за телефоном: 0613951391.

УВАГА! Просимо відгукнутись очевидців ДТП, яка сталася 01.09.2017 р. близько 14.40 на перехресті пр. Соборний та пл. Поляка (вул. 12 Квітня), за тел.: 0984930097, 0990015028.

ГРАФІК особистого прийому громадян т.в.о. начальника Дніпровського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області у відділеннях поліції Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області

Запорізьке обласне територіальне від5 ділення Антимонопольного комітету Ук5 раїни повідомляє: на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України http://www.amc.gov.ua (суб сайті територі ального відділення у розділі "До уваги суб'єк тів господарювання") розміщено інформацію (вимоги) для ТОВ "Інститут ефективних тех нологій" (юридична адреса: вул. Сергія Си ненка, буд. 65, кв. 55, м. Запоріжжя, 69041) та для ТОВ "Інститут ефективних технологійСа теліт" (юридична адреса: вул. Сергія Синен ка, буд. 65, кв. 55, м. Запоріжжя, 69041).

Департамент житлово5комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації оголошує проведення конкурсу на отримання мікро грантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель житлових будинків об'єднань спів власників багатоквартирних будинків, розта шованих на депресивних територіях Запорізь кої області, у 2017 році. Подання документів для участі у конкурсі проводиться протягом чотирнадцяти кален дарних днів з дня розміщення оголошення про проведення конкурсу. Документи для участі у конкурсі пода5 ються організатору за поштовою адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб.7495А, додаткова інформація за теле5 фоном: 787552519.


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

ВИКЛИКИ ДО СУДУ (Початок на 193ій стор.) z Гуляйпільський районний суд Запорізької обл. (адреса су ду: 70200, Запорізька обл., м. Гу ляйполе, вул. Велика, 33) викли кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення за боргованості у судове засідання, яке відбудеться: 15.09.2017 о 10:45 до Пилипенка Петра Анатолійовича (останнє ві доме місце реєстрації: 70200, За порізька обл., Гуляйпільський рн, с. Новоіванівка, вул. Поперечна, буд. 1) справа № 315/908/17, суд дя Телегуз С. М. 15.09.2017 о 10:15 до Ковтун Ві ри Миколаївни (останнє відоме місце реєстрації: 70232, Запо різька обл., с. Гуляйпільське (Ком сомольське), вул. Леніна, буд. 3), справа № 315/909/17, суддя Те легуз С. М. 15.09.2017 о 09:15 до Нехаєнко Юлії Вікторівни (останнє відоме місце реєстрації: 70245, Запо різька обл., Гуляйпільський рн, с. Любимівка, вул. Пархоменка, буд. 21), справа № 315/954/17, суддя Телегуз С. М.

15.09.2017 о 09:00 до Шушури Миколи Андрійовича (останнє ві доме місце реєстрації: 70211, За порізька обл., Гуляйпільський рн, с. Новогригорівка, вул. Садова, буд. 30), справа № 315/907/17, суддя Телегуз С. М. У разі неявки відповідача у приз начений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуван ням цього оголошення відповідач у справі вважається належним чи ном повідомленим про час, день та місце проведення судового за сідання. z Енергодарський міський суд Запорізької області (71503, Запо різька область, м. Енергодар, пр. Будівельників, 17) викликає у су дове засідання Атаманюка Сергія Яковича як відповідача у справі № 316/445/17 за позовом Держав ного підприємства "НАЕК "Енер гоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Запорізька АЕС" про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудо вих обов'язків, у зв'язку із завдан

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

ням реальних збитків. Судове за сідання відбудеться 18.09.2017 року о 13:00. Суддя Вільямовська Н.О. z Кам'янсько3Дніпровський районний суд Запорізької облас ті повідомляє відповідача Порє ченську А.П., 1991 р.н., про те, що 18.09.2017 року о 9:00 у примі щенні Кам'янськоДніпровського районного суду Запорізької об ласті за адресою: 71304, Запо різька область, м. Кам'янкаДніп ровська, вул. Щаслива, 93, роз глядатиметься цивільна справа за позовом Порєченського В.В., 1974 р.н. до Порєченської А.П., 1991 р.н., про розірвання шлюбу. У разі неявки у судове засідання без поважних причин справа роз глядатиметься на підставі доказів, наявних у матеріалах справи. Суд дя Комишня Н.І. z Оріхівський районний суд За порізької області за адресою: 70500, Запорізька область, м. Орі хів, вул. Травнева, 23 викликає Закреничного Олександра Мико лайовича в якості відповідача за позовом Ломейко Ганни Володи мирівни до Закреничного Олек сандра Миколайовича, рада опіки та піклування при виконавчому ко мітеті Оріхівської міської ради За

порізької області, районна адмі ністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району в особі служби у справах дітей про позбавлення батьківських прав, у судове засідання на 12.09.2017 року об 11:00. У разі неявки у су дове засідання справа розгляда тиметься за його відсутності за наявними у ній доказами. Суддя Щербань Л.С. z Токмацький районний суд Запорізької області викликає у су дове засідання комунальне під приємство "Донецькміськтепло мережа" у цивільній справі № 328/1377/17ц за позовом Малє євої Лілії Вікторівни до комуналь ного комерційного підприємства "Донецькміськтепломережа" за участі третьої особи, яка не заяв ляє самостійних вимог на предмет спору Слов'янський міськрайон ний відділ державної виконавчої служби Головного територіально го управління юстиції у Донецькій області, про звільнення майна з під арешту. Судове засідання від будеться 18.09.2017 року о 8:30 у приміщенні Токмацького районно го суду Запорізької області за ад ресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28. Суддя Курдюков В.М.

9 Сантехнік. Т.: 7013090 9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони. Гарант. 1 рік. Т.: 2705040, 2716750, 654051 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни, Спиця С.Є. Т.: 7016730 9 Вікна, відкоси. Т.: 7075026, 0679670940, 0639496567

05.01.02.01, бакалавр. Вступив на перший курс з 01.09.15 р. 9 Втрачений військовий квиток, виданий Жовтневим РВК на ім'я Фролов Дмитро Володимирович, вважати недійсним. 9 Втрачений оригінал договору ку півліпродажу № 269 від 22.02.2002 р. на ім'я Клопова І.М. посвідченого но таріусом Сердюк В.О. 9 Втрачений студентський квиток АР 11439470, виданий КВНЗ ЗПК на ім'я Болєстєвої Олени. 9 Втрачений військовий квиток на ім'я Тихий Ярослав Євгенійович, 05.02.1979 року народження. 9 Втрачену довідку, видану замість військового квитка на ім'я Кізюн Ю.В. 9 Втрачені документи на кварти ру: договір купівліпродажу № Н547 від 03.11.1995 р. , зареєстро вано Запорізькою товарною біржею "ТітанІнвест" за адресою: вул. Єв ропейська (стара адреса: вул. Ма линовського), буд. 26А, кв. 72 на ім'я Дзюби Н.В. 9 Втрачений військовий квиток на ім'я Можин Андрій Володимирович, виданий Орджонікідзевським РВК. 9 Втрачений атестат про загальну середню освіту школи 83 на ім'я Га силової Олени Володимирівни, вид.у 1987 році. 9 Втрачений шкільний атестат АР 22200411, виданий у 2003 р. ЗОШ № 102 м. Запоріжжя на ім'я Вітер Світ лани Володимирівни.

ПРОДАМ 9 Будинок смт Кушугум, площа 42 кв. м, 8 соток землі, негазифікова ний, зуп. Школа. Т.: 098183318 9 Вугілля, торфобрикети опт та роздріб. Доставка Запоріжжя та область. Т.: 0979910102, 0939914830

9 Газета "Запорізька правда" запрошує до співпраці активних та цілеспрямованих рекламних агентів, які завжди досягають поставлених завдань і цілей. Де3 тальніше за телефоном: (061) 787354321

9 2к. кв., Рельєфна, 8а, 53 кв. м, меб., диз. інтер'єру, 45 тис. у.о. Т.: 0686954019

9 Потрібні до офісу, складу. Т.: 0681831396

9 Рем. холодильників, пральн. маш. Т.: 2202855, 0667102450

9 Керівник Ольга Олександрівна візьме особистого помічника з в/о. 7500 грн. Т.: 0675577600, 0994423377

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачене посвідчення моряка АВ 497447 на ім'я Волошина Сергія Олексійовича, порт Миколаїв, 11 ве ресня 2013, кап. порту Рябчуков П. 9 Втрачені документи на право власності житла: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чарівна, б. 119, кв. 99. Витяг № 5336072 дата 25.05.2005 р. за реєстрацією № 7570498 виданий П'ятою Запорізь кою державною нотаріальною конто рою. Договір купівліпродажу № 157082 на ім'я Мороз Олександр Во лодимирович. 9 Втрачена залікова книжка № 06.155.039 на ім'я Грицун Георгія Ан дрійовича, видана ЗНТУ, факультет комп'ютерних наук і технологій, комп'ютерна інженерія, напрям під готовки: 6.050102, спеціальність

КУПЛЮ 9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Мос квич, ВАЗ, ГАЗ,Сенс, Ланос у будь якому стані або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254 9 Нероб. холод., пральн. маш. Т.: 2201743, 0502370535 9 Скупка каталізаторів по Україні, ДОРОГО!!! Т.: 0960201020 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Сла вуту у будьякому стані або на зап частини, швидко, дорого. Т.: 0997720050, 0633094156, 0981776050 ЗНІМУ 9 Квартиру. Т.: 0678531643

РОБОТА

ПОСЛУГИ 9 Антени супут. Т.: 0504210622 9 Кошу траву, пиляю дерева. Т.: 0689061298 9 Зливна яма, 800 грн, водопровід. Т.: 0989198241 9 Пам'ятники, граніт, мозаїка, бе тон. Т.: 0677497456 9 Пам'ятники. Т.: 0975047463 9 Мет. двері, решітки віконні. Т.: 0996354655, 0731636144 9 Балкони під ключ. Т.: 7075026, 0679670940, 0639496567 9 Дом. майстер Т.: 0671999504 9 Електрик, Ас. Т.: 0639999538

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 39134217, місцезнаходження: 69032, Запорізь ка обл., місто Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок 56), повідомляє, що загальними зборами учасників прий нято рішення про зменшення статутного капіталу Това риства. Відповідно до протоколу № 2017/08/29 від 29.08.2017 року статутний капітал Товариства зменшено на 50% та становить 3500000 (три мільони п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок. Державну реєстрацію змін до установчих доку ментів проведено 31.08.2017 року.

21

9 Електрик. Усі види послуг. Ава рійноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055

Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" За3 порізької обласної ради оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних посад: старший викладач кафедри початкової освіти 1 ставка; доцент кафедри філософії та суспільногуманітар них дисциплін 1 ставка. Кваліфікаційні вимоги Доцент кафедри: повна вища освіта за спеціаль ністю "Англійська мова", науковий ступінь кандидата наук, вчене звання доцента. Стаж науковопедагогіч ної діяльності не менше 3 років.

Старший викладач: повна вища освіта за профі лем кафедри. Стаж педагогічної, науковопедагогіч ної роботи не менше 3 років. Заяви на участь у конкурсі подавати протягом міся ця з дня надрукування оголошення за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57А, загальний відділ (2ий поверх). До заяви додати список наукових праць, особовий листок з обліку кадрів, автобіографію, копію паспор та, документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання (якщо є). Довідки за телефоном: 236302352.


22

мова зброя ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

z ВЛАСНА ДУМКА

"Я ПРИЙНЯЛА ТВЕРДЕ РІШЕННЯ – ДАТИ СВОЇМ ДІТЯМ МОЖЛИВІСТЬ МАТИ ПОСПРАВЖНЬОМУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ МОВУ" Маріель СЛАВСЬКА

Досьє "ЗП":

Сьогодні я прийняла дуже важливе рішення. Повніс тю перейти на українську мову. Я сама із Запоріжжя. Наро дилася в російськомовній сім'ї, але завжди відчувала якусь магічну закоханість в ук раїнську мову... Мені пощас тило навчатися до восьмого класу в українській школі це дало певні знання. Але вико ристовувати вільно їх я не мог ла. І не через те, що мала поганий словниковий запас, а через те, що встидалася. В на шому регіоні україномовні завжди вважалися "селюка ми". Тому мені щиро дивно, чому в нашій країні говорять про дискримінацію ро сійськомовних? Я вважаю, що все навпаки.

У Маріель Славської 10 років роботи в режисурі, участь у п’яти рейтингових телепроектах, вона ла уреат трьох кінофестива лів, переможець конкурсу на кращий пілот докумен тального проекту для теле каналу "Інтер", два роки керівник артстудії "Щас тя" в Запоріжжі, провела більше 300 майстеркласів з режисури, організатор, ведуча чотирьох авторсь ких телепроектів двох все українських кінофестива лів "Щастя". Автор двох курсів по зйомці відео.

Пам'ятаю, як рік тому, виклала своє перше відео, де без підго товки, без завченого тексту,

z ОВВА! ВИГУКУЙМО УКРАЇНСЬКОЮ! "А чи можна розказати про вигуки, бо оці суцільні "Вав!" і "Упс!" уже допекли?" * запитала одна з наших дописувачок. Справді, копіюючи чужі вигуки, що ллються з чужих філь* мів, ми забуваємо, скільки в українській мові своїх власних цікавих та експресивних слівець. Подаємо цих симпатичних усміхайликів, які допоможуть нам краще та "смачніше" висловлювати свої почуття.

просто від душі говорила укра їнською.... Так, там був присут ній суржик і західноукраїнсь кий діалект... І що ви думаєте я отримала? Замість того, щоб коментувати суть відео (тема стосувалася вартості "безкош товних" пологів в Україні), на мене посипалися докори щодо недосконалості мови, при чому у форматі жорсткого тролингу, із образливими словами.... До речі, автори травлі були росій ськомовні)))) Так само було і з наступними трьома відео, поки я не удосконалила вимову і за пас слів. От тобі і дискримінація у всій красі. Серед моїх знайомих 8 з 10 російськомовні, і я завжди від чувала внутрішнє бажання пе рейти на українську, але не вистачає сміливості і сили во лі. На моє щастя, Бог послав мені україномовного чоловіка. Завдяки йому я отримала пос

тійну практику, почала відчу вати впевненість. І от уже біль ше року здебільшого спілку юся рідною мовою. Але все ще лінуюся. Подеколи, мозок лі нується і відмовляється пра цювати і видає автоматично російську. Особливо, коли в розмові присутні емоції. Але я прийняла тверде рішення да ти своїм дітям можливість ма ти посправжньому рідну ук раїнську мову. Думати нею. Дихати нею. Подарувати Укра їні україномовну сім'ю. Тому, дорогі друзі, які знають мене давно, не дивуйтеся, коли по чуєте від мене українську. Я вже набралася сили волі, рі шучості і сміливості. Нарешті! А ті, хто ще не може наважити ся, але дуже хоче.... Не тур буйтеся за вимову і за словни ковий запас. Краще скажіть якесь слово неправильно, але починайте вже сьогодні! Я з вами!


23

мова зброя ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

z БЕЗ «ТРЕШУ»

УКРАЇНА ВИХОДИТЬ ЗПІД КУЛЬТУРНОГО ВПЛИВУ РОСІЇ Це констатують дослідники культурологи, це як факт від значають фахівці в різних галу зях. Україна стає самостійною не тільки в політичному і дер жавному сенсі, а й у культурно му, наголошують експерти. Втрата впливу Росії на культуру України розпочалася з проголо шенням незалежності України, хо ча впродовж 1990х років російсь ка масова культура заполонила український книжковий, естрад ний та кіноринок. Але падіння проросійського режиму Прези дента Віктора Януковича, анексія Криму і збройна агресія на Дон басі розвернули цей процес. Директор Центру українських досліджень Інституту Європи Ро сійської академії наук Віктор Ми роненко зазначає, що зменшення ролі Росії відбувалося на всіх рів нях: політичному, економічному й культурному. Він пояснює це тим, що виросло нове покоління укра їнців, які живуть в іншій реальнос ті, що не є ані радянською, ані ро сійською.

РОЗРИВ НА КОРИСТЬ

Поле української мови стало набагато глибше і ширше. Мабуть, у ньому зараз набагато цікавіше працювати Марія ГАЛІНА

"Незрівнянно зменшився в се редній школі й обсяг вивчення ро сійської мови. З'явилася своя ес трада, своє кіно і так далі. Я ду маю, що російський вплив, зокрема культурний, звичайно, за ці роки послідовно скорочувався. Я не думаю, що він повністю зник, він залишається, оскільки живі но сії російської мови, носії культури в Україні. Там все ж таки російська мова і російська культура пред ставлені дуже серйозно серед громадян. Але це вплив, що змен шується. А з тим, що сталося з 2014 року, помоєму, і цей залиш ковий вплив поставлений під дуже сильну загрозу", каже істо рик.

НОВИЙ ВЕКТОР

"Політичний вплив поступово скорочувався, тому що ставка весь час робилася на якісь осо бистості, на людей, які приїжджа ли сюди в Москву і переконували російське керівництво в тому, що вони виражають домінуючі тен денції в Україні, інтереси грома дян України. Звичайно, скорочу вався і культурний вплив. Вирос ло нове покоління", зауважує Мироненко.

МОВНИЙ ПРОСТІР Ставка на російську мову як на провідника російського впливу спрацювала не всюди. Російська, як і раніше, залишається в куль турному просторі України, але це вже інша ситуація. Російськомовні автори й читачі, виконавці та слу хачі мають в Україні свободу ви бору. На думку історика Віктора Миро ненка, серйозний дрейф у бік більшого використання українсь кої мови почався після подій 2014 року.

Якийсь вплив буде, особисті кон такти будуть, якісь книжки надхо дитимуть, але такого потужного розвороту в бік Росії, який був до російської інтервенції, вже не бу де", вважає вона.

Літературний критик і письмен ниця Марія Галіна звернула увагу на те, що в Україні навіть поети, які писали раніше виключно російсь кою, сьогодні обирають українсь ку мову. Зокрема, Галіна називає імена Бориса Херсонського й Олександра Кабанова. Ті ж авто ри, які на рівних використовували дві мови, все більше прагнуть пи сати українською. "На моїх очах сталася відмова моїх близьких друзів, російсь комовних поетів, які не повістю відмовились, але зробили спроби перейти на українську мову. Це відмова абсолютно добровільна. Вона, скоріше, має ідеологічний характер, ніж якийсь вимушений. Просто поле української мови стало набагато глибше і ширше. Мабуть, у ньому зараз набагато цікавіше працювати. Наскільки залишився вплив російських ав торів на українську культуру? Так, залишився. Тому що в нас є інтер нет, у нас є міжособистісні зв'яз ки. Російські автори, автори, які пишуть російською мовою, приїж джають на українські літературні

фестивалі, де їх зустрічають дуже дружньо. В принципі, в цьому сен сі вплив російської культури на ук раїнську зберігся", відзначає Га ліна.

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК: ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ Зникла з книжкових полиць ук раїнських книгарень російська масова література, але, на думку Марії Галіної, українському ринко ві це, радше, пішло на користь. "У принципі, виявилося, що сег мент російської літератури, в тому числі літератури, яку ми б умовно назвали "трешовою", зараз в Ук раїну практично не надходить. Наскільки це добре чи погано? Звичайно, не надходять і книжки з літературознавства, книжки на укові, книжки спеціальні. Це, зви чайно, не дуже добре. Те, що там відсутній "трешовий" сегмент це, помоєму, чудово. Тому кон флікт, який Росія розв'язала з Ук раїною, фактично переформату

Письменниця і літературний кри тик Марія Галіна із жалем зазна чає, що розрив культурних зв'язків між Україною і Росією означає не лише зменшення культурного впливу Росії на Україну, але й зво ротного впливу України на Росію, а це значна втрата для ро сійського культурного розвитку. "Будьяка культура схильна до впливу дуже плідних суміжних культур. Скажімо, в Росії немає поета і письменника такого рівня впливу, не тільки медійного, а й інтелектуального, як Жадан. І, звичайно, його тексти мали вели чезний вплив і на молоде поколін ня російських літераторів. Тому те, що ось ці контакти зараз пере риваються, з моєї точки зору, для Росії це досить погано. Чи погано це для України? Я не впевнена. Тому що там іде націєбудівниц тво. Там іде заново відкриття, бу дівництво, становлення молодої української літератури. І в цьому сенсі, звичайно, те, що вони, зна ючи російську літературу, вико ристовують, розробляють свою це, з моєї точки зору, дуже добре й плідно", наголошує письмен ниця.

КУЛЬТУРНИЙ ОБМІН Скорочення культурних зв'язків з Україною, на думку керівника Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктора Ми роненка, матиме і зворотну дію політичну та культурну ізоляцію. "Вільний обмін людьми, вільне пересування товарів, ідей, культу ри і так далі це обов'язкова умо ва швидкого розвитку, модерні зації. Тому якщо культурне спів

Політичний вплив поступово скорочувався. Звичайно, скорочувався і культурний вплив. Виросло нове покоління Віктор МИРОНЕНКО

вав український ринок", конста тує літературний критик.

СВОЇ ЗІРКИ За словами Марії Галіної, в Укра їні зараз формується нова плеяда молодих авторів, авторівзірок. У порівнянні з Росією ці автори на багато молодші, їм не більше, ніж 50 років. Як каже Галіна, ці автори в Україні мають величезний вплив. І цей процес уже не повер нути назад. "Я так вважаю, що поступово, звичайно, російська культура оз начатиме для України приблизно стільки ж, скільки значить, умовно кажучи, польська культура.

робітництво, культурний обмін з будьяких причин (політичних, правових чи якихось інших ) почи нає скорочуватися, рано чи пізно це все позначиться і на економіч ному розвитку, і на модернізації. Це зараз уже позначається", вважає Віктор Мироненко. І якщо в Україні культурний обмін у західному напрямку тепер по легшився і можливістю подоро жей і процесами європейської ін теграції, то Росія після анексії Криму залишається в дедалі біль шій політичній, економічній та культурній ізоляції. Публікація підготовлена за матеріалами з відкритих Інтернет"джерел


24

тема номера ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

"Я ТЕ ЖИТТЯ НЕ ПАМ'ЯТАЮ, Здоров'я дітей з особливи ми потребами можна попра вити, а їх самих адаптувати до суспільства, якщо взятися за це вчасно. "Батьки за ран нє втручання" так назива ється новий рух, що поширю ється в Україні. Про це йшло ся в попередньому №35 "За порізької правди" від 31 сер пня цього року. Батьки дітей інвалідів поділилися з чита чами хвилюючими історіями, в яких жодного слова ви гадки. У продовження роз мови ми майже без скоро чень вміщуємо ще один мо нолог, лише змінивши ім'я жінки, якій довелося зазнати всіх цих випробувань. Світлані 30 років, її сину Ярославу чотири. Разом із чоловіком вони переїхали в Запоріжжя з Донецька. На жаль, війна в рідному домі не єдиний біль, що ятрить серце молодої донеччанки…

ДИТЯЧИЙ ПЛАЧ ДРАТУВАВ ЧОЛОВІКА Чотири найщасливіших дні в моєму житті у пологовому бу динку. Я була в окремій палаті, до мене пускали чоловіка. Хоч я від чувала пекельний біль після кеса рева розтину, але чоловік мені допомагав і я була щаслива. Но чував зі мною. Вранці їхав на ро боту. Потім поспішав до нас із си ном. Казка! Але ми повернулися додому і чоловікові швидко набридло не мовля, яке весь час плаче. Не стало ані розуміння, ані турботи. Я благала про допомогу. Чоловік відповідав: "Мене дратує дитячий плач. Нічого не можу із собою по робити". Усю його увагу забира ли комп'ютерні ігри. А дитина? "Ну, ти якось сама". До того ж, проблематично при діляти чоловікові достатньо часу, коли сама не спиш взагалі. У Яся від народження проблеми зі сном. Ось уже чотири роки я май же не сплю, бо не може заснути він… Раніше мені ніхто не давав мій вік. Тепер я виглядаю старше, ніж записано у паспорті. Чотири роки безсоння, розпачу, стресів, відчаю даються взнаки… Ще в Донецьку ми з чоловіком не могли порозумітися. Мабуть, тоді б і розлучилися. Але коли Ясю було чотири місяці, розпо чався Майдан. У нас у Донецьку був свій. І ми туди ходили. Спо чатку це було досить безпечно, тому я брала сина із собою не могла такого крихітку одного за лишити вдома. Так, виникали неприємні ситуації: нас оточува ли "проросійські товариші", кида ли презервативи із водою та зе ленкою… Але ніхто ще не розу

хівців спостерігали. Порадили оформити інвалідність, дали пе релік документів. Вони зрозуміли мою ситуацію: дитина особлива, жити нема на що, житло най мане… Спеціалісти мені там спо добалися. Порадили, до якого психіатра звернутися. Дали бага то слушних порад. Люди дійсно працюють за покликанням…

РАДІТИМУ БУДЬЯКИМ ЙОГО УСПІХАМ

Чи не здається вам, що Маленький принц, про якого так зворушливо розповів Антуан де СентЕкзюпері, теж був аутистом?

мів, наскільки все це серйозно. Коли загострилося протистоян ня у Києві, в Донецьку теж стало небезпечно відвідувати "проук раїнські" мітинги. Та я все рівно туди їздила, залишаючи Яся з ма мою. Не могла сидіти вдома! Збиралася взяти участь у вибо рах Президента України. Вранці взяла паспорт, пішла на виборчу дільницю… Там було зачинено, бо, мовляв, на референдумі про голосували за "Новоросію". Ситуація все більше нагнітала ся. Коли розпочалися бої в районі аеропорту, ми зібрали речі й по їхали у Бердянськ. Якраз тоді на дорозі до аеропорту розбомбили КамАЗ із чеченцями. Я зраділа: "Все, звільнюють!" Думала, поси димо два тижні в Бердянську і по вернемося в український До нецьк. Але два тижні надії швидко скінчилися… І гроші теж. З Бердянська ми всетаки поїха ли в Донецьк. Але ненадовго. Зіб рали все, що могли узяти із собою, і відправилися в Запоріжжя, бо звідси мій чоловік. Про політику ми з ним думаємо однаково, але осо бисті стосунки між нами день у день ставали гіршими. Ми з Ярос лавом в одній кімнаті, він в іншій. Це виглядало так, ніби я "винай мала" у нього приміщення. Дитина росла. І проблеми теж. Я розуміла, що з сином щось "не те". Але гово рити про те чоловікові було марно. "Це у тебе проблеми, ти хвора на голову, відмахувався він. Дити на здорова. Відчепися від неї. До сить таскати її по лікарях. Сама лі куйся!" Щодня в домі стояв крик. Ясь лякався криків і ворожої ат мосфери. Заради здоров'я дитини й заради свого психічного здо ров'я я змушена була піти… в ніку ди. У чужому місті, без житла, з "особливою дитиною" на руках. Після цього ми з чоловіком не спіл кувалися півроку. Взагалі. Ніяк. Через півроку чоловік пішов слу жити в АТО. Ми стали потроху

спілкуватися. Але проблеми ди тини його не цікавили. Він цілком переклав їх на мої плечі.

КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ В ЧУЖОМУ МІСТІ? Добре, якщо тобі одразу пові домляють діагноз. А якщо кажуть: "Це ж хлопчик. Він виговорить ся"… Вірити? А що далі? Куди звертатися? Особливо в чужому місті, де нікого не знаєш? Я пішла до районного психіатра. Але вона фактично повторила слова чоловіка: "Які ще вам діаг нози?! До трьох років ідіть гуляй те". У мене зовсім опустилися ру ки. Я розуміла, що треба щось ро бити, що я втрачаю дорогоцінний час. Намагалась якось, на свій розсуд, займатись із дитиною… Переборюючи власну депресію, звернулася до іншого психіатра. Він обстежив Яся і зробив висно вок: "Підгрупа "А". Тоді ми почали ходити в реабілітаційний центр. Їздила я і в центр ранньої соціаль ної адаптації на Хортицю. Завіду юча справила гарне враження. Запропонувала прийти на таку со бі комісію вони подивляться ди тину: "Але аутистами ми не зай маємося. У нас є дітки з синдро мом Дауна. Для них ми проводимо заняття: разом діти й батьки. Вчи мо дітей, а батьки спостерігають і навчаються, як із ними поводити ся". Та все ж ми приїхали. Дощило, а Ясь дуже чутливий до погоди… Він розплакався. Жінки з комісії подивилися на нас із кам'яними обличчями: "Пошукайте інтернат для розумово відсталих дітей". Я нічого їм не сказала. Приїхала додому і так ридала! Ну, нічого. Взяла себе в руки й рушила у ди тячий будинок "Сонечко". Чула, що у них гарні фахівці. Але на той момент спеціалістів, які б зай малися дітьмиаутистами, у них теж не було. Там теж було щось на зразок комісії. Психолог нама галася грати з Ясем, решта фа

Мій Ясь дуже лагідний хлопчик. Матусин синок. Був би тато можливо, таким би матусиним не був. Це складно, коли з дитиною завжди тільки один із батьків. Гуляли на майдані Маяковсько го біля фонтану там художники виставляють картини. Так я ледь устигала його ловити. Ясь до всьо го доторкнутися любить. А тут таке яскраве, гарне! Обожнює намальовані квіти. Коли ми рані ше гуляли, я іноді йому квіти зри вала. З театральним жестом: "Ой, як пахне! Аа… Апчхи!" І він навчився: побачить намальовану квітку: "Ааапчхи!" Малювати любить. Фарбами. Що малює? Абстракції. "Калякималя ки". У нас ще не було жодного те матичного малюнка. Хіба що крім равлика. Бо його дуже просто ма лювати. Я часто малювала Ясю равлика. Одного разу сидимо, він із фломастерами. Я попросила: "Намалюй мені равлика". Нама лював! Справді схожого равлика. А я навіть не очікувала, що він ме не зрозуміє. Та й не сподівалася, що зможе щось намалювати… Ясь намагається імітувати допо могу по господарству. Може узя ти швабру. Я кажу: "Ой, неси сю ди швабру, будемо підлогу мити. Ти ж мій помічник!" Він тягне швабру і робить вигляд, що миє підлогу. Але Ясь такий маленький, худорлявий. Швабра в половину його ваги. Та все ж старається! Або на столі воду розіллю: "Ой, мама водичку розлила". Він бере з раковини ганчірку, витирає. Дя кую: "Мій же ти кицюню, помічник мій. Що б я без тебе робила!" Рі зала на дошці хліб, і крихти не од разу прибрала. Він підійшов і ган чіркою крихти стер. У домі мають бути порядок і чистота! Та він усе робить "зненацька". Якщо я цілеспрямовано прошу, наполягаю виникає протест. Не робитиме й годі! Ось такі наші маленькі "перемо ги". А головне, нарешті він нази ває мене "мама". Уперше він ска зав "мама", коли йому було пів року. Але то була випадковість. Потім він говорив "мама" на все, що завгодно. А от у три роки по чав говорити "мама", конкретно маючи на увазі мене. Дивлячись на мене, звертаючись до мене.


тема номера ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

25

ЯКИМ ВОНО БУЛО ДО ВІЙНИ…" Якщо я в іншій кімнаті, кличе: "Мама!" Біжить, шукає. "Слову "мама" у звичайної дити ни і в аутичної зовсім різна ціна", я цілком згодна із цією мудрою фразою. Я ні на що не сподіваюся. Прий няла рішення: не будуватиму пла ни, нічого не чекатиму від сина. Раптом потім не відповість моїм очікуванням? Просто радітиму будьяким його успіхам! У душі мені вже вісімдесят п'ять років. Смішно? Але це правда. І в особистому житті нічого не че каю. Я настільки розчарувалася в чоловічій статі… Кому потрібна така морока переселенка з особливою дитиною!

"ЗАБИРАЙТЕСЯ ПОХОРОШОМУ, БО БУДЕ ПОПОГАНОМУ" Ми з сином лягаємо спати разом. Хоча він практично не спить. Я не можу навіть перекласти його в ма неж. Йому треба уві сні відчувати мене. Ногою чи рукою торкатися. Іноді йому буває кепсько, ніжки крутить. Я їх розтираю. Якщо мене спитають уночі: "Що ти хочеш?", відповім: "Спати і спати!" Якщо ніч більшменш вдала, то син сам іде на кухню. Сідає за стіл… Їсть погано. Тільки пере терта на блендері їжа: будьякий шматок викликає блювоту. Коли ми повертаємося із дитя чого садка, настає час прогулян ки. Тепер із Ясем гуляти легше. А коли йому було два два з поло виною роки, він не хотів ходити. Або на руки, або падав на землю і лежав. У дощ, сніг, бруд, пил… Сусідкабабуся раптом заявила: "Я стара хвора людина. Звикла, що нагорі ніхто не живе. Забирай теся звідси. Забирайтеся похо рошому, бо буде попоганому". До того ж, нас пограбували. Ма буть, думали: якщо люди винай мають житло, у них є щось цінне. Ми всією родиною: я, мої мама й тато, дитина поїхали в реабіліта ційний центр. Повертаємося: пе ред під'їздом BMW із польськими номерами. Заходимо в під'їзд двоє хлопців спускаються. Піді йшли до дверей відчинено. Ми зрозуміли, що нас обікрали. Ми з ма мою всю увагу на Яся. А мій бать ко сів на наше авто і навздогін за крадіями. Про що тільки думав?! Потрапив в аварію. Тата забрала "швидка". Я приїхала на місце події там потерпілі. З людьми, слава Богу, нічого не сталося. А машина постраждала. І наша розбита… Що ми пережили! Шок і паніка! Я те життя не пам'ятаю, яким во но було до війни. Все зламалося. Як розгорнеться ситуація, важко передбачити. Може, це буде кон флікт на десятиліття як у Півден

Дитинааутист може бути не тільки тягарем, а й радістю для своїх батьків

ній Осетії, Абхазії чи Придніс тров'ї. Повернутися в Донецьк я не можу. Тут житла немає. Всі кошти ідуть на оплату найманої квартири. Та найгірше, що не можу дати Ясю повноцінну реабілітацію. Ні чого не можу дати, бо всі гроші ідуть на харчування і житло. У дитячий садок ходимо до обі ду. Один тиждень Ясь на повний день ходив. Я думала відіспатися, але виявилося, що накопичилося стільки справ… Так і не відчула "свободу". Думаю кудись влаштуватися на роботу. Та навряд чи офіційно. Офіційної роботи з потрібним ме ні графіком не існує.

ЧЕРПАЮ СИЛИ У ХРАМІ У Запоріжжі у мене з'явилися нові друзі. Практично всі вони із храму. Є серед них і переселенці, і запоріжці. Мені пощастило: Бог мене направив! Я потрапила у римськокато лицький собор Бога Отця Мило сердного випадково. Знайома сказала, що в храмі переселенцям із маленькими дітьми дають мате ріальну допомогу. Я пішла туди, і поки всі стояли в черзі за допомо гою, зайшла у храм. Там була ек скурсія 1516річних підлітків. Її вів отець Андрій. Наприкінці він ска зав: "Якщо хочете, можете стави ти запитання". У католицьких хра мах є лавочки: я сіла і слухаю. Бу ло цікаво. А запитання у хлопців такі каверзні! Вони намагалися на чомусь священика підловити. Ме ні здалося, будьхто на місці отця Андрія почав би розмовляти із ка верзниками брутально. Але він відповідав із відкритою душею. І сутана на ньому була непишна, і добра посмішка на обличчі… Я відчула відкритість цієї церкви і стала туди ходити. Три місяці відвідувала заняття для дорослих "катахези". Потім сповідувалася та прийняла причастя. У храмі я відновлююся. Черпаю сили. Був період, коли я зай

малася з психологом. Але, зізна юся, храм для мене більш по тужна "психотерапія". Мабуть, церкви бувають різні. Цей приход унікальний. Бо він об'єднаний навколо унікального священнослужителя єпископа Яна Собіла. Він завжди посміха ється. Випромінює життєрадіс ність, теплоту. Ніби якась аура чуйності навколо нього…

ДЛЯ ДЕРЖАВИ ЦИХ ДІТЕЙ НІБИ НЕМАЄ Якби ж такими були всі люди… Якось мені дали номер телефону дамипсихолога. Подзвонила. Почула: "Що ви від мене хочете?" "Може, проконсультуєте мою дитину, щось порадите?" "Ой, від вас стільки негативу!" "Що ви маєте на увазі?" "Ви ж зна єте, батьки таких дітей зазвичай відсилають їх у село або в інтер

нат віддають". "Це ви мені таку пораду даєте?!" "Ну гаразд, приїжджайте. 200 гривень кош тує моя консультація". "Спасибі. Але я не приїду". Головне, хочеться більше дер жавної допомоги. Потрібні прог рами раннього втручання і реабі літації таких дітей, як мій Ясь. Аутизм "стукає у двері" не лише тих родин, які можуть дозволити собі дитячі садки по 20 тисяч гри вень на місяць. От в Ізраїлі, приміром, розуміють, що цих дітей можна адаптувати до нормального життя. Тоді вони не будуть тягарем для суспільства, не житимуть на допомогу, а приноси тимуть користь державі. У деяких сферах навіть більше, ніж зви чайні люди. Але для нашої держа ви цих дітей ніби немає. Я думаю, за батьківськими орга нізаціями майбутнє. Хто зверне увагу на наші проблеми, якщо про них не говоритимемо ми са мі? Про це треба кричати! Щороку другого квітня відзнача ється Всесвітній день розпов сюдження інформації про аутизм. Вважаю, це захід не для батьків особливих дітей. Вони знають, бо узяли на себе цю відповідаль ність. Але решта людей мають зрозуміти: аутисти не розумово відсталі. Вони не гірші за інших. Просто не такі. Спитаєте: чого б іще я хотіла у житті? Я б дуже хотіла ще дітей! Записала Людмила ЛИТВИНЕНКО

z ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ПРОЕКТ "ПРОФЕСІЯ ДЛЯ НОВОГО ЖИТТЯ. ІНДИВІДУАЛЬНІ ГРАНТИ НА ПЕРЕПІДГОТОВКУ" Міжнародний фонд "Карітас України" пропонує внутрішньо переміщеним особам взяти участь у програмі "Професія для нового життя. Індивідуальні гранти на перепідготовку". Проект має на меті підтримку переселенців, які прагнуть освоїти нову професію, оволодіти знаннями і вміннями для подальшого успішного працевлаштування. Індивідуальні гранти на перепідготовку це оплата короткострокових курсів (до 4 місяців). Розмір гранту: до 7 000 гривень, визначається індивідуально. Географія програми: Маріуполь і Донецька область. Цільова аудиторія програми: ВПО працездатного віку 1860 років. Після закінчення курсів вручається сертифікат. Для участі в проекті потрібно завантажити анкету учасника програми за посилан ням https://goo.gl/CXnLAv, заповнити та відправити її електронною поштою на роз гляд на адресу: career.work.center@gmail.com або заповнити анкету в паперовому вигляді в офісі "Карітас України" в м.Маріуполі. Анкети приймаються до 15 вересня 2017 р. ______________________________________________________________________________ У цьому проекті також можуть взяти участь навчальні центри, ФОП, які про> водять короткострокові курси та мають досвід навчання. Для участі в конкурсі потрібно заповнити заявку, підписати у керівника та надісла ти її відскановану копію на електронну пошту: career.work.center@gmail.com Завантажити та заповнити заявку можна за посиланням: http://bit.ly/1VBkrRN Заявки приймаються до 15 вересня 2017 р. Кінцевою метою надання грантів є підвищення конкурентоспроможності пересе ленців як працівників, створення можливостей для працевлаштування в нових умо вах ринку праці і життя. Запрошуємо ВПО та навчальні центри взяти участь у програмі! Звертатися в Центр перенавчання та працевлаштування: м.Маріуполь, вул.Лепорського, 13 career.work.center@gmail.com тел .: 067>6291718, 050>4379800


26

постаті ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

ВЕЛИКА ЛЮДИНА ВЕЛИКОГО ЛУГУ (До ювілею Віктора Чабаненка) Василь КОРОСТИЛЬОВ, учитель дитячої школи мистецтв Гуляйполе

Уперше я побачив Віктора Антоновича Чабаненка в далекому 1965му. Тоді, у свої першокурсницькі дні, я ще не усвідомлював, яка це людина. Не розумів добро ти його погляду, коли ми коротко бачилися в інсти тутському гуртожитку на вулиці з чужою і незрозумі лою назвою Лепіка. Кім ната, у якій проживали ми, студенти, була якраз напро ти тієї, в якій тулилася ро дина аспіранта Чабаненка зі ще малим сином і дружи ною Оленою Платонівною, викладачем іноземної мо ви машинобудівного інсти туту, тепер університет. Я тоді ще не знав, що збира ючи українські мовні перлини слова, пісні, казки, легенди, пе рекази козацьких нащадків, він обійде од слободи до слободи увесь, потім знищений, затоп лений водою водосховища Ка ховської ГЕС, козацький Вели кий Луг і всю долину річки Кон ки. Зліквідована неповторна природна цінність України Ве ликий Луг назавжди стане бо лем душі Віктора Антоновича. Учений і поет Віктор Чабаненко створив, крім багатьох інших книг, і книгипам'ятники Вели кому Лугу. Одна "Великий Луг Запорозький, історикотопоні мічний словник", 1999 року ви дання; інша, 2006 року "Укра їнська Атлантида", це науково популярна енциклопедія про затоплений у 50х роках 20го століття природний феномен світового значення у степу Ве ликий Луг. "Говори долини річки Конки" стали кандидатською дисерта

Віктор ЧАБАНЕНКО

РУЇНА Де сном непробудним діди спочивали І голови внуки схиляли в жалобі, Там ями порожні, там чорні обвали І круки царствують страшні, хижодзьобі. Святії могили безжально розриті, По кручах біліють розкидані кості, А там унизу, у Каховськім кориті, Клекочуть і піняться води зі злості. Де цвіт чебрецевий ніколи не в'янув, Де пестило сонце травицю духмяну, Де землю росили синівськії сльози, Там псальми виспівує вітер руїні

цією вченогомовознавця Вік тора Антоновича Чабаненка. Разом із Яром Славутичем (Григорієм Михайловичем Жу ченком), який також є випус кником, але довоєнним, Запо різького державного педагогіч ного інституту, Віктор Антоно вич як завідувач кафедри за гального мовознавства, органі зував і здійснив видання книг серії "Вісник Запорізького осе редку вивчення української ді аспори". В.А. Чабаненко пред ставник потужної мовознавчої школи великого ученого мовознавця, професора Стефана Пилиповича Самій ленка, вдячним учнем якого

завжди був Віктор Антонович. Книги В. А. Чабаненка (12.09.1937 09.02.2014) сві тяться скромністю. У них не знайдете автобіографічної са мопохвальби. На працю і з ро боти він ходив пішки. Не любив карликові об'єми теперішніх бу сиків, як і знущальних розмірів новихстарих "Запорожців" і "Таврій". Спеціальна чи неспе ціальна дрібність їхня ображала його горду високу козацьку поставу і таке ж єство. Не їздив у такому транспорті. У своїй праці "Основи мовної експресії" Віктор Антонович від крив закон урівноваження кіль кості голосних і приголосних

І лободу жовту пощипують свині, І жалібно бекають припнуті кози...

Звитяжно і заклично проячав / Полинув радісно, нестримно на світило! За ним, отямившись, у вирій подались Його брати, що збилися з дороги. Згуртовані, врятовані ключі У сонячних розтали високостях!..

"ВАТАГРЯТІВНИК" (Присвята Олесеві Гончару)

Тієї осені помер Великий Луг, Пішла на дно сплюндрована Гілея, / Розгнівався загачений Дніпро Й розлився на півсвіту мутнохвиллям... Над пінявим шаленством диких вод, Над обширом великої руїни Пекельний клекіт розпачем повис / То птаство перелітне вирувало: Не стало предковічних берегів, Потоплено старі дороговкази. Куди податися?.. В який летіти бік?! І як із цього вирватись одчаю?! Та раптом сонце вийшло із/за хмар / І з гущі ватаг вилетів пташиний,

Коли сколочений, стрімкий життя потік Понищить нам усі дороговкази, Прямуймо, браття, сонцеві навстріч, Як птаство те, що вирвалось з одчаю! *** Горем степ переораний / Оратанія. Сум століть над Дніпром /

звуків у мовленнєвому потоці української мови, тобто закон музикальності української мо ви. Проте В.А. Чабаненко не зміг конкретно назвати цей за кон у виданні 1984 року. Тоді книгу з таким висновком просто б не надрукували. Цей закон уведено в науковий обіг у праці Юрія Мосенкіса "Трипільська генеза милозвучності українсь кої мови на тлі Євразійських мо вотворчих процесів", Київ, 2002 р. Силу й співучу музикальність як слів, так і мовленнєвого по току української мови наш на род витворив на принципі рів ного співвідношення приголос них і голосних 1:1. Цим яви щем наша мова є рівною зі славною своєю милозвучністю італійською мовою. Переважна більшість праць ученого й поета Віктора Антоновича Чабаненка виходила друком у дуже малих кількостях, наприклад, "Укра їнська Атлантида" 300 примір ників. Давно назріла необхід ність видання повного зібрання його творів. Держава Україна має подбати про це. Адже В.А. Чабаненко зміцнював її підмурі вок українську мову. Звертаючись до своїх далеких предків, Віктор Антонович у по езії "До пращурів", якою відкри вається його збірка "Січ Духов на", стверджує: Я прийшов у цей світ Із вашої плоті, Із вашої крові, Із ваших мрій, Із вашого горя, Щоб стати вашим голосом У степу безгомінному... Голос Віктора Антоновича Ча баненка звучить і звучатиме віч но у величній історії українсько го народу, люблячим і само зречним сином якого він є назавжди!

Наддніпрянщина. Край украяний нам / Українонька. Українонька/сиротинонька... *** Під ясним ликом Світовида, Що все горить / і не згора, Цілує волю Припонтида Вустами сивого Дніпра. Яса волошок при дорозі, Перегук жнивної пори. Стоять у синім передгроззі, Немов ракети, явори. На зло нищителям / здоровий, Багатий сонячним добром, Вирує степ наш яворовий / Вкраїни вічний космодром.


27

постаті ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

ЗАДУШЕВНА МЕЛОДІЯ ДЛЯ БАРИТОНА Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото) Раптом спало на думку: словосполучення "духові інструменти", мабуть, ближче до слова "дух", ніж "дихання"… Що ж вихо дить? Інструменти духу? Або ще тепліше інстру менти душі? Сподіваюся, Вілій Антоно вич Левицький зі мною по годиться. 30 серпня він від святкував свій 80й день народження. І майже сім із цих восьми десятиліть му зикант вкладає душу (не лише дихання) у духові інс трументи. А чи здогадаєтеся ви, як Вілія Антоновича назива ють колеги із Запорізької дитячої музичної школи №1? Так, відкритою душею!

"ПОЛЬСЬКИЙ ШПИ ГУН" ІЗ КАМ'ЯНКИ ДНІПРОВСЬКОЇ Важко повірити, наскільки тра гічно починалося його життя. Та то Вілія був адвокатом, мама теж юристом. Вони працювали у Кам'янціДніпровській. 30 сер пня 1937 року в подружжя наро дилася третя дитина. Довгоочі куваного сина назвали Вілієм: за тодішньою модою на честь Во лодимира Ілліча Леніна. А через півтора місяця Антона Левицького заарештували. По везли на суд до Дніпропетровсь ка. Змарніла від відчаю дружина прийшла його проводити. "Я ні в чому не винний! Бережи дітей!" гукнув із вікна чоловік. Кам'янсь кому адвокату висунули абсур дне звинувачення: буцімто він… польський шпигун. Невдовзі Ле вицького розстріляли як "ворога народу". А в 1950х роках вип равдали "за відсутністю доказів". Та в горезвісному 1937му від сутність доказів нікому не зава дила позбавити трьох дітей їхнього батька. Півторамісячний Вілій залишився без тата. Під час війни вони з мамою та сестрами жили в окупованій Кам'янціДніпровській. І знову го ре! Спочатку фашисти забрали в Німеччину старшу сестру сім надцятирічну Інару. Потім… роз стріляли маму. Мабуть, хтось до ніс, що вона була членом партії (хоча за радянських часів без цьо го ніхто не дозволив би їй зай матись юридичною практикою). Насправді Вілій Антонович не знає точно, чому матір спіткала така чорна доля. У 1942му йому ледве виповнилося п'ять років… Коли двоє дітей залишилися без мами, середня сестра, два надцятирічна Вілора, стала ходи

ти на заробітки до німців: чисти ла їм на кухні картоплю. Іноді дів чинки не бувало вдома по троє діб. Братик терпляче чекав, коли сестра повернеться і принесе свій заробіток: горщик супу і бу ханку хліба. Навесні 1944 року, коли Кам'ян куДніпровську звільнили ра дянські війська, семирічного Ві лія віддали в дитячий будинок. А Вілору вдочерили родичі, котрі жили під Ленінградом.

ЩО НАГАДАЛА ЦИГАНКА Вілій, який стільки часу ріс май же бездоглядним, навряд чи міг стати "зразковим вихованцем". У 1946му дев'ятирічний шибеник із двома друзяками утік із дитбу динку. Діти чкурнули в Запоріж жя. Але в обласному центрі їх спіймали і знову доправили у ди тячий будинок села Банівки При морського району. Звідти у 1949 му Вілія перевели до Гуляйполя. Але там хлопцю не сподобалося. Після чергової втечі хлопчина потрапив в Олександрію Кіровог радської області. Хто б міг знати, де на нього чатувала доля! Старша сестра повернулася з Німеччини у 1946 році. Інара вез ла у подарунок братові гармоніку і годинник, але по дорозі її обік рали. Вілій не отримав свій пер ший музичний інструмент. Та все ж недаремно циганка на базарі нагадала його мамі, що її син стане музикантом! В Олександрійському дитячому будинку був гарний духовий ор кестр. Він зачарував Вілія. Керів ник колективу спочатку дав но вачку трубуальт. Репертуар був нескладний, і здібний хлопець освоїв його за місяць. "Переса димо тебе на бас", вирішив ди ригент. Вілій був на все згоден: аби грати в оркестрі! Але мені подобався баритон: у нього такий оксамитовий, співу чий голос, з ніжністю говорить Вілій Антонович. Зрештою, хлопець попросив да ти йому вимріяну трубубаритон.

Відтоді цей найулюбленіший! інструмент все життя із ним.

ЛЮБОЧКА З "ЧУДИЛЬНИКА" У 1953му шістнадцятирічного Вілія направили на роботу в рад госп. Та сестра Інара написала: "Приїжджай до мене". Вілій по вернувся у батьківську хату в Кам'янціДніпровській. У 1956 році його призвали в армію: він служив у флотському оркестрі. А коли повернувся у Кам'янку, за кінчив десять класів, вступив до Запорізького музичного учили ща і… одружився. Тількино де мобілізований молодий чоловік прийшов на танці в районний бу динок культури. Там було мало людно. Що таке? Виявляється, у радгоспі переобладнали комору під новий клуб. Цей "чудильник", як прозвала його молодь, одразу став популярним. Там Вілій познайомився з Лю бою, котра завідувала "чудильни ком". Тепер вони разом уже 56 ро ків. Любов Семенівна зразкова дружина музиканта: любить музи ку і безпомилково відчуває фальш. Їхня старша дочка Марина вже давно переїхала у Москву. Її син Анатолій живе у Запоріжжі, за кінчив музичне училище, як і ді дусь, але музикою не займається. Підростає п'ятирічний правнучок Владислав. Щасливе родинне життя? Та все ж родину Левицьких не обминуло велике горе: молод ша дочка Олена, студенткавід мінниця ЗНУ, в 1991 році загинула з групою альпіністів на Ельбрусі.

МУЗИКА НА МАРШІ Завідуючий відділенням Запо різького музучилища випускник Московської консерваторії, війсь ковий диригент Василь Федо тович Петренко добре підготу вав обдарованого Вілія Левиць кого. Тож, після училища його взяли у військовий оркестр час тини 30/32, що базується в Запо ріжжі на Космосі. Там він і про служив аж 22 роки. Не так давно, коли частина відзначала своє

60річчя, Вілія Антоновича наго родили її пам'ятною медаллю. Духові інструменти найкраще звучать на свіжому повітрі. У по ході, на марші. Але спробуйте грати на ходу і відчуєте, як це непросто, зауважує Вілій Анто нович. Коли Левицький пішов у від ставку, друзіспівученики запро сили його до Запорізької дитячої музичної школи №1. Він викладає там з першого січня 1988 року. Вілій Антонович справжній професіонал, характеризує ко легу заступник директора з нав чальної роботи Олена Радкевич. Він не відбирає найкращих ді тей, бере і "важких". Ніколи не підвищує голос. Може, ще й тому діти так його поважають. А коле ги завжди можуть покластися на добросовісність Левицького. Відкритої душі людина! до дає завідуюча фортепіанним від ділом Ольга Король, котра не раз співробітничала з Вілієм Антоно вичем як концертмейстер. Торік у Левицького було 15 уч нів. Із найпідготовленіших він сформував ансамбль мідних ду хових інструментів. У березні на фестивалі "Акорди Хортиці2017" цей колектив став лауреатом, ви боровши друге місце. У травні на "Таврійських сурмах2017" теж посів друге місце й отримав ку бок. На "Акордах" хлопці грали закарпатську пісню "Верховина" і задерикувату "Ой, під вишнею…" На "Сурмах" до програми дода лися "Чарлі" Раймонда Паулса і "Каріока" з мюзиклу "Політ в Ріо" Вінсента Юманса. Люблю усяку хорошу музику: класику, джаз, естрадні мелодії, зізнається Вілій Левицький. Не дарма ж близько десяти років я грав на тромбоні в естрадному оркестрі під керівництвом Олек сія Мещерякова у Запорізькому БК будівельників. Свою любов Вілій Антонович вкладає в учнів. Багатьма з них він пишається: Максим Черняк закінчив Дніпропетровську кон серваторію; Андрій Баздирєв теж, а тепер служить у духовому оркестрі Уральських казарм. В оркестрі частини Національної гвардії України Станіслав Писа рєв, Віталій Вербовицький. Цьо го року до Київської консерва торії вступив Антон Явний, його молодший брат третьокурсник Запорізького музучилища… Проте я не ставлю завдання: обов'язково зробити з кожного учня професійного музиканта. Головне привчити дітей добро совісно працювати, ділиться думками Левицький. І додає: Я люблю свою справу. Якби наро дився удруге знову став би му зикантом.


28

соціальний ракурс ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

z БУДЬ У КУРСІ!

КОГО ПОЗБАВЛЯТЬ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ НА ПОГАШЕННЯ КВАРТПЛАТИ Укpaїнців з oсені чекaють зміни в oфopмленні субси дій. Пpи їх пpизнaченні бу дуть вpaхoвувaтися дoхoди зa пoпеpедні півpoку, a не зa pік, як булo paніше. Пеpедбaченo, щo poзpaху

нoк субсидій нa oпaлювaль

ний сезoн у жoвтні пpoвoди

тиметься нa підстaві дoхoдів зa пеpший і дpугий квapтaли пoтoчнoгo poку, в тpaвні нa підстaві дoхoдів зa тpетій і четвеpтий квapтaли пoпеpед

ньoгo poку. Це, зa слoвaми ек

спеpтів, відсіє чaстину oдеp

жувaчів субсидій і дoзвoлить скopoтити їх oбсяг. Все чеpез те, щo з 2017 poку мінімaльнa зapплaтa в Укpaїні зpoслa дo 3200 гpн. І, відпoвіднo, oскіль

ки не вpaхoвувaтимуться ниж

чі дoхoди зa кінець минулoгo poку, знaчнa чaстинa oдеpжу

вaчів субсидій втpaтить нa них пpaвo. Екoнoмічний експеpт Oлек

сaндp Oхpіменкo зaзнaчaє, щo без субсидії зaлишaться тaкoж oфіційнo безpoбітні лю

ди. Дo pечі, тaким чинoм уpяд пеpеслідує ще oдну мету

стимулювaти укpaїнців ле

гaльнo пpaцевлaштувaтися, нехaй нaвіть нa мізеpну, aле "білу" зapплaту. Якщo в aнкеті нa oтpимaння субсидії людинa вкaзує, щo вo

нa безpoбітна, їй зa зaмoвчу

вaнням у дoхoди пишуть двa пpoжиткoвих мінімуми 6400 гpн. Для тaких людей субсидія

aбo буде дуже мaленькa, aбo її не буде взaгaлі. Це, кpім екo

нoмії нa субсидії, ще і метoд пpимусу дo відбілювaння зap

плaт. Людям вигідніше oфіцій

нo oтpимувaти хoчa б 4 тис. гpн, aдже субсидію paхувaти

муть з них, зaзнaчaє Oхpі

менкo. Кaбмін зaбopoняє пpизнaчaти субсидії oднoчaснo зa місцем pеєстpaції тa місцем фaктичнo

гo пpoживaння. Якщo ви пеpе

їхaли і не пoвідoмили пpo це в сoцopгaни, субсидії вaс пoз

бaвлять. Тoбтo, якщo paніше нa місце pеєстpaції і кількість лю

дей, які фaктичнo пpoживaють в пpиміщенні, дивилися кpізь пaльці, тo тепеp це пpинципoве питaння, зaзнaчaє Oлексaндp Oхpіменкo:

Скільки pеaльнo пpoживaє людей, нa яких пpизнaчaють субсидії, будуть пеpевіpяти pе

тельніше. Звичaйнo, пo квapти

paх з pейдaми хoдити ніхтo не буде. Пpoстo будуть звіpяти пoкaзники лічильників, oбсяги спoживaння пoслуг ЖКГ з кіль

кістю зapеєстpoвaних у квapти

pі oсіб. Це, в пеpшу чеpгу, вдapить пo сім'ях зі студентaми, які нaвчa

ються і opендують квapти

pи/кімнaти в гуpтoжитку, a тaкoж для сімей, в яких пенсі

oнеpи бaтьки пpoживaють oк

pемo від дітей, зapеєстpoвaних все ж в oдній квapтиpі, зaзнa

чaє Юpій Гaвpилечкo. Субсидія нa нaступний теp

мін не пpизнaчaється в paзі пoнaд 2 місяців зaбopгoвaнoс

ті з oплaти пoслуг, зaгaльнa сумa якoї пеpевищує 20 не

oпoдaткoвувaних мінімумів дoхoдів гpoмaдян (340 гpи

вень). Paніше сумa тaкoї зaбopгoвaнoсті не poзглядa

лaся. Деpжaвa тaким чинoм мoже пoзбaвити субсидії пo

нaд пoлoвину всіх oдеpжувa

чів, кaжуть експеpти. Зниження сoціaльнoї нopми спoживaння гaзу нa 25%. Це нoвoвведення, зa слoвaми ек

спеpтів, тopкнеться всіх. Кoм

пенсувaти витpaти будуть у меншoму oбсязі. Тaк, якщo paніше субсидія, нaпpиклaд, квapтиpи в 60 кв. м пoкpивaлa 330 кубoметpів гaзу, тo зapaз знижку нapaхують тільки нa 250 кубів. Кoмпенсaція невикopистaнoї чaстини субсидії. Це тaк звaнa мoнетизaція, нa якій нaпoлягa

ли в МВФ. Якщo ви фaктичнo спoжили менше пoслуги, ніж булo пеpедбaченo субсидією, уpяд oбіцяє пoвеpтaти pізницю в гpoшoвoму еквівaленті з жoв

тня листoпaдa цьoгo poку. Мaксимaльнa сумa кoштів, які мoже oтpимaти гpoмaдянин,

135 гpн зa зaoщaджену елек

тpoенеpгію і близькo 700 гpн зa зекoнoмлений oбсяг гaзу. Під мoнетизaцію підпaдaють близькo 2 млн дoмoгoспo

дapств. Гpoмaдяни, які зaoщa

дили pесуpси, мaли дo 1 веpес

ня пoтoчнoгo poку звеpнутися дo opгaнів сoціaльнoгo зaхисту з відпoвіднoю зaявoю тa вкaзa

ти pеквізити бaнківськoгo pa

хунку aбo пoштoвoгo відділен

ня, куди мoжнa пеpеpaхувaти гpoші. Експеpти впевнені: метa пoси

лення пpaвил oтpимaння суб

сидій в Укpaїні oднa зменшити кількість субсидіaнтів.

z КОРИСНО ЗНАТИ

ЧИ МАЄ ПРАВО ФОП НА ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ? Під час оформлення субсидії для фі зичної особипідприємця (ФОП) є пев ні особливості врахування доходів, які залежать від розміру прожиткового мінімуму. Враховуючи актуальність питання, інформуємо громадян. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оп

лату житлово комунальних послуг, прид

бання скрапленого газу, твердого та рідко

го пічного побутового палива", субсидія розраховується, виходячи з кількості заре

єстрованих у житловому приміщенні (бу

динку) осіб (осіб, які фактично прожива

ють), яким нараховується плата за житло

во комунальні послуги. Кількість зазначе

них осіб визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія. Для фізичних осібпідприємців, які об рали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку пер шої групи, до сукупного доходу за кож ний місяць враховується дохід на рівні: z двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб ста

ном на 1 травня 2017 року, за який врахову

ються доходи (1684 *2=368 грн); для фізичних осібпідприємців, які обрали спрощену систему оподатку

вання та є платниками єдиного подат ку другої групи: z трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (1684*3=5052 грн); для фізичних осібпідприємців, які обрали спрощену систему оподатку вання та є платниками єдиного подат ку третьої групи: z чотирьох розмірів прожиткового міні

муму, встановленого для працездатних осіб (1684*4=6736 грн). Звертаємо увагу на те, що при підрахун

ках сукупного доходу родини не врахову

ються отримані (неотримані) доходи фізич

ної особи підприємця!


соціальний ракурс ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

29

z CПИТАЙ У ЕКСПЕРТА

ЯК НЕ ВТРАТИТИ СУБСИДІЮ У НОВОМУ ОПАЛЮВАЛЬНОМУ СЕЗОНІ? Тетяна КУРМАНОВА

Відповідає Андрій Пав ловський, експерт із соці альних питань, народний депутат України 6го та 7го скликань, Секретар Ко мітету Верховної Ради Ук раїни з питань соціальної політики та праці. Він має дві вищі освіти, кандидат наук. Тривалий час працю вав викладачем у КПІ. Був депутатом Київради. Які новації були прий няті Кабінетом Міністрів, і що собою являє нова систе ма субсидій? Дійсно, 18 серпня урядом було прийнято зміни до поряд ку оформлення субсидій, які ус кладнили їх отримання, якщо говорити чесно. Поперше, уряд тепер вима гає від тих, хто претендує на субсидійні виплати, давати свою декларацію про доходи родини не за минулий рік, а за останні два квартали. Це ро биться для того, щоб врахувати підвищення мінімальної зар плати, яке відбулося на початку цього року. Уряд вважає, що це збільшило доходи, тому деякі родини втратять право на отри мання цих субсидій. Подруге, якщо родина має борги по комунальним випла там за два місяці або борг су мою 340 гривень за комунальну плату, вона так само позбавля ється субсидійної виплати. Потретє, продовжує діяти старе правило: якщо родина протягом року зробила покупок

на суму 50 тисяч гривень, вва жається, що вона має високий дохід, і таким людям не нале жить отримувати субсидію. Почетверте, уряд фактично відновив інститут прописки. За раз люди можуть отримувати субсидію тільки за фактичним місцем проживання, і за цим будуть слідкувати. Для цього урядом передбачається інсти тут так званих соціальних ін спекторів, які отримали широкі повноваження, аж до того, що можуть заходити без поперед ження в оселі отримувачів соці альної допомоги та встанов лювати, чи відповідає їхній рі

вень життя задекларованому. Чи буде це стосуватися переселенців? Це буде стосуватися всіх, хто отримує будьякі соціальні вип лати. Президент Порошенко оголосив верифікацію суб сидій. Як вона проходить? Будуть перевіряти всіх, хто отримує соціальну допомогу. І відповідна соціальна інспекція буде перевіряти, маєте ви пра во отримувати соціальну допо могу чи може ваші доходи ста ли зависокі останнім часом. Ця перевірка направлена, в першу чергу, на те, щоб зменшити от

римувачів субсидій. Хочу звер нути увагу, що на Заході отри мують субсидію люди з інвалід ністю та ті, хто не в змозі себе забезпечити, а в нас 50% отри мувачів субсидії це працюючі люди. Як не втратити субсидію в цьому році тим, кому вона дійсно потрібна? Необхідно слідкувати за сво їми доходами, не робити поми лок у декларації, адже, якщо ви зробили помилку в декларації, і це стане відомо, вас тут же поз бавлять субсидії. Потрібно також погасити всі комунальні борги. Необхідно слідкувати за по купками якщо за останні два квартали ви придбали щось за 50 тисяч гривень і це стане ві домо інспектору, він позбавить вас субсидії. І мало того, що прийдеться повернути всю су му за субсидії, та ще й дове деться сплатити штраф. Крім того, для отримувачів будьяких соціальних допомог, банківська таємниця не діє. Як що ви розплачувалися за якусь крупну покупку банківською карткою, це одразу стане відо мо інспектору. Зараз виникла інша пробле ма: до нас з регіонів стала до ходити інформація від робото давців, що до них звертаються робітники з проханням показу вати занижену заробітну плату. А це як раз пов'язано з субсиді ями. Бо по формулі отримання субсидій чим менша заробіт на плата, тим більша субсидія. Тому ця субсидійна політика сприяє тенізації ринку праці.

z ПОВІДОМЛЕННЯ ЗАВЕРШИВСЯ ПРОЦЕС ПОДАЧІ ЗАЯВ НА МОНЕТИЗАЦІЮ ЗАОЩАДЖЕНОГО Документи на компенсаційні виплати за зекономлену субсидію слід було встигнути подати до кінця робочого дня 31 серпня. За даними Мінсоцполітики, правом монетизувати частину за ощадженого скористалися вже понад півтора мільйона родин. У відомстві нагадали, що громадяни мають можливість на підста ві заяви отримати компенсацію за зекономлені енергоресурси в певних межах: електричне опалення еквівалент вартості 150 кі ловат електрики це до 135 грн. Індивідуальне газове опалення еквівалент вартості 100 кубів газу це до 700 грн. Ідеться про заощаджене протягом минулого опалювального сезону. Випла ти разові. Гроші мають видати до кінця цього року.


30

спорт ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

z ГАНДБОЛ

відставання до трьох пунктів 20:17 на 50ій хвилині. За ра хунку 23:20 запоріжцям жодно го разу не вдалося змусити ка пітулювати іншого голкіпера "Кріенса" поляка Пауля Бара. Остаточний рахунок 24:20 на користь клубу зі Швейцарії. Коментар Віталія Ната, го ловного тренера "ZTR": Незважаючи на поразку, вва

жаю, що команда в цій грі про явила себе гідно. Билися, били ся за кожен м'яч навіть ті, у кого була температура. Після хворо би вишли на майданчик Руслан Гончаров, Дмитро Артеменко, Денис Ісанчук. Руслан зіграв зовсім небагато, а далі просто сил не вистачило. Важко грати, коли немає лінійного. Довелося цю позицію закривати Євгену Костянтинову. Поступилися, але буде друга гра. Сподіва юся, що хлопці відновляться до матчу у відповідь. І все буде по іншому. Вчергове добре зіграв правий край, на жаль, цього не можу сказати про лівий якщо судити по забитих м'ячах. Ще раз проглянемо відео і наміти мо план на гру. Дуже хочеться, щоб усі хлопці видужали і пока зали таку гру, в яку вони уміють грати. Матчвідповідь пройде в Запо ріжжі дев'ятого вересня в Пала ці спорту "ЗАБ" і розпочнеться о 17ій годині.

"ЗНТУЗАБ" "ПГУкартина TV" 38:31 (18:16). ЗЗ: Касай (9), Горига (7), Па ровинчак (7), Петращак (5), Ли хина (4). П: Додика (9), Булгар (5). "ЗНТУЗАБ" "Мінаур" 37:27 (17:9). ЗЗ: Горига (10), Черкащенко (6), Тютюнник (5), Петращак (5), Паровинчак (4). М: Сабо (11), Боднареску (6). "Мінаур" "ПГУкартина TV" 33:31 (13:20). М: Піп (11), Макаріа (10), Роміан (6), Бося (4). П: Вициховський (9), Доди ка (8), Іванченко (6), Унту (6). Підсумок: "ЗНТУЗАБ" 4, "Мі наур" 2, "ПГУкартина TV" Група Б. Молодіжна збірна України "Донбас" 23:18 (13:7). Сб: Корелов (6), Турченко (4),

Миноцький (4). Д: Маляревич (7). Молодіжна збірна України "Гомель" 29:36 (14:20). Сб: Кобзий (6), Щербак (5), И.Бережной (4). Г: Ільченко (9), Сергель (8), Потачиш (6), Пар хоменко (4). "Гомель" "Донбас" 29:31 (14: 17). Г: Сергель (8), Ільченко (7), Малишенко (5), Пархоменко (4). Д: Псел (9), Маляревич (7). Підсумок: "Гомель", моло діжна збірна України, "Дон бас" 2. Плейофф. 5е місце. "Донбас" "ПГУ картина TV" 32:31. За 3е місце. Молодіжна збірна України "Мінаур" 33:30. Фінал. "ЗНТУЗАБ" "Го мель" 28:33 (13:19). ЗЗ: Паровинчак (13), Горига (6). Г: Сергель (9), Ільченко (8), Пархоменко (4), Потичиш (4).

ПОСТУПИЛИСЯ НА ВИЇЗДІ "КріенсЛюцерн" (Люцерн, Швейцарія) "ZTR" (Запоріж жя, Україна) 24:20 (12:9). Кубок ЄГФ. Перший кваліфікаційний раунд. Те, що гравці швейцарського клубу побоювалися "ZTR", не стало ні для кого секретом. Ад же в минулому сезоні запоріжці вибили з розіграшу Кубка ЄГФ інший швейцарський клуб "Вак кер Тун". Хоча тоді обидві гри пройшли в Запоріжжі, це аж ніяк не принижувало успіх віце чемпіона України. З перших хвилин звітної зустрічі швей царці багато уваги приділили обороні, вони чіплялися за ко жен м'яч. На 10ій хвилині гри господарі майданчика вели в рахунку з перевагою в один м'яч. У наступні десять хвилин гри розвинути успіх їм не вда лося, розрив такий самий 8:7.

І тільки завершальна десяти хвилинка першого тайму позна чила перевагу "Кріенса". Без перечно, в ці хвилини кращим у складі господарів був їхній во ротар Андре Вілліманн, який своїми діями вселив упевне ність у гру команди. У другій половині розрив у ра хунку досяг п'яти м'ячів. Проте запоріжцям удалося скоротити

z ГАНДБОЛ

БІЛОРУСИ – КРАЩІ Минулого вікенду в запо різькому Палаці спорту "ЗАБ" після трирічної паузи знову пройшов XVI Міжна родний меморіал заслуже них будівельників України Івана Соболевського і Бори са Белікова. Окрім ЗНТУЗАБ, у ньому взя ли участь бронзовий призер чемпіонату Білорусії ГК "Го мель", другий клуб Молдавії "ПГУкартина TV" з міста Тирас поля, "Мінаур" (БайяМаре, Ру мунія). Відгукнувся й українсь кий ГК "Донбас". А ще зіграла на турнірі молодіжна збірна Ук раїни, очолювана Сергієм Яри ною. Шість команд організато ри розбили на дві групи, а потім провели стикові матчі. "ЗНТУЗАБ" без проблем ро зібрався із суперниками. Заз

начимо, що у всіх матчах запо різького клубу брав участь лі нійний Дмитро Тютюнник, який у минулому сезоні виступав за київський ЦСКА. Дмитро побу вав на оглядинах у Туреччині, проте не склалося. А оскільки у нього укладений контракт з "Мотором", то його відправили до фармклубу. Грав Тютюнник на своєму звичному місці і ве ликого враження не справив. Занадто мало часу у нього було для адаптації в клубі. Відмітимо, що в групі Б для визначення підсумкових місць довелося рахувати забиті і про пущені м'ячі. За ГК "Гомель" на цьому турнірі грав колишній гравець ЗНТУЗАБ, лінійний Дмитро Ільченко. Зіграв ре зультативно і, швидше за все, підпише контракт з клубом. Група А.

z ФУТЗАЛ

КУБОК ВИРУШИВ ДО КИЄВА У Запоріжжі проходив передсезонний представницький турнір з футзалу "Ку бок Губернатора". За підсумками трьох ігрових днів переможцем змагань став київський "ХІТ". На другому місці фіні шувала "ТитанЗоря" з Покровського, а почесну трійку замкнули господарі зма гань "АРПІ". Одеський "ЮніЛаман" посів підсумкову четверту сходинку. Також відзначені найкращі гравці турніру: приз кращого воротаря у голкіпера "АРПІ" Івана Гурка, кращим бомбардиром з п'ять ма забитими голами став Олександр Школьний ("ХІТ"), а титул найкращого грав ця змагань отримав вихованець футбольної школи запорізького "Металурга", який нині виступає за "ТитанЗорю", Олег Єрьомін.

Рахунки за участі запорізької команди: "АРПІ Запоріжжя" "ЮніЛаман" (Одеса) 2:1 (0:1, 2:0) "АРПІ Запоріжжя" "ТитанЗоря" (Пок ровське) 1:3. "АРПІ Запоріжжя" "ХІТ" (Київ) 1:1 (0:1, 1:0)

Олег Зозуля (головний тренер МФК "АРПІ Запоріжжя"): Насамперед, хочу подякувати керівництву клубу за те, що організували цей турнір. Уже перші ігри показали, що футзал у Запоріжжі люблять і цінують. Впевнений, що глядачам теж не довелося нудьгувати. Матчі щодо ін триги і за напруженням слабо нагадували то вариські матчі, і це всім на користь. Звичайно ж, особливі слова подяки нашим уболіваль никам! Всі три дні вони нам допомагали своєю енергетикою в роботі на майданчику. Що стосується останньої гри, то ця нічия для нас своєрідна перемога. Перемога, насамперед, над самим собою. Хлопці вит римали в гострій боротьбі з сильною командою, виконали установку на гру, і хо ча у нас зараз клас команди трохи нижчий, ніж у "ХІТа", ми виглядали явно не гірше. Величезна подяка всім гравцям. Підготував Віктор СИВИЙ


31

домашня економіка ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

z ЧАС КУПУВАТИ

У СКІЛЬКИ НАМ ОБІЙДУТЬСЯ ЗАПАСИ НА ЗИМУ (Початок на 1 ій стор.)

ЩО СКІЛЬКИ КОШТУЄ Нині ціни на оптових ринках у 1,52 рази нижче, ніж у роздріб на базарах, а тим більше в супер маркетах. Тож, витративши за раз кілька тисяч гривень, за зиму можна заощадити стільки ж, а то й більше. Щоправда, ціни на ово чі нині кусаються: капуста, буряк, морква, цибуля за рік подорож чали приблизно вдвічі. Лише кар топля відносно дешевша, хоча теж додала у ціні 11,5 грн на кі лограмі. Зате помідори поде шевшали майже наполовину че рез гарний врожай добірні мож на купити по 55,5 грн/кг, а "на сік" навіть по 3,54. Практично не змінилася за рік ціна на бо рошно, а цукор навіть подорож чав на символічні 5070 коп./кг. Але для забезпечення родини з трьох осіб запасами продоволь ства на 67 місяців треба витра тити на закупівлю такої ж кількос ті припасів на 25% більше, ніж рік тому (див. інфографіку). За підрахунками, в грошах це обій деться в 2860 грн, або на 560 грн більше, ніж рік тому. Директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко ра дить купувати овочі та корене плоди зараз, поки ціни на мініму мі. "Подешевшати ще більше у вересні можуть хіба що картоп ля і капуста, і то не факт, оскіль ки поки що неясно, яким буде їх урожай. Буряк, морква в жовтні почнуть поступово дорожчати, і до нового сезону ціна зросте на 20% від нинішньої тільки за ра

ни навіть трохи зросли. Восени ці ни стануть ще ви щими і повільно зростатимуть до кінця року, зазна чає Луцик. Так, че рез зростання цін на зерно в сусідніх країнах наша тонна пшениці 3го класу на 300 грн до 4500 грн, через що ціни на борошно зростуть приблиз но на 10% (на 7080 коп./кг)".

Скільки з'їдає родина за зиму* Щоб повністю і недорого харчуватися в холоди, потрібно витратити на запаси майже 3000 грн. Це на 25% більше, ніж рік тому Буряк

Картопля

Цибуля

Борошно

Морква

ЩОБ ЗБЕРЕГТИ

Помідори

Накладні витрати

Цукор

*Для родини з трьох осіб (батько, мати, дитина підліток), з вересня по квітень. **Оптові ціни станом на 21 серпня

До серпня 2016 грн Вага

Вартість

З відкритих інтернет джерел

хунок витрат на зберігання", аналізує Дорошенко. Водночас, на думку експерта, поки що варто почекати із закупівлями цукру і, якщо не вдасться купи ти його на 23 грн нижче ринко вої ціни у фермерів (які отри мують цукор в обмін за зданий на цукрозаводи буряк, потім

продають на ринках), то брати "пісок" про запас взагалі не варто, адже ціни на нього у нас уже практично світові. Аналітик однієї інформкомпанії Дмитро Луцик прогнозує подорожчання борошна: "Під час збору вро жаю ціни на зерно зазвичай знижуються, але цього року во

Експерт агрорин ків Федір Рибаков радить тим, у кого Перевезення немає льоху, вкла автомобілем датися в консерва з відстані цію банки з помі 40 км дорами, кабачка ми, можна зберіга ти навіть у коморі. РАЗОМ А ціна на них вийде вдвічі нижчою, ніж у магазині. Дбай ливі господині нав чилися зберігати овочі і без погре ба, одразу перет ворюючи їх на заправку для борщу. "Я закатую в банки овочі для основи на борщовий набір, розповіла нам Раїса Нікітченко. Це дуже вигідно не тільки для себе, оскільки вже не перший рік продаю таку продукцію постійним клієн там".

z «ЗОЛОТІ РЕЦЕПТИ»

z НЕ ПРОГАВ!

СМАЖЕНІ КАБАЧКИ У МАРИНАДІ

НУМО ВСІ НА ФЕСТ СМАКОЛИКІВ!

Смажені кабачки люблять усі, особливо з гострим со усом. А тепер у вашому розпо рядженні є і чудовий рецепт маринування обсмажених ка бачків. Звичайно, процес при готування виходить часозат ратним, але і результат вас обов'язково здивує. Щоб заготовити одну баночку 0,5 літра, вам знадобиться близь ко 900 грамів кабачків або цукіні, пару зубчиків часнику, маленька парасолька кропу і пара гілочок селери. Для маринаду стандар тний набір 20 мл столового оцту,

30 мл соняшникової олії й одна чайна ложечка крупної солі. Молоді кабачки (цукіні) слід нарі зати кружечками товщиною близь ко півтора сантиметра. Часник не обхідно очистити і пропустити че рез прес, не забудьте промити зе лень селери і кропу. У чисті, попе редньо простерилізовані, півлітро ві банки треба викласти кріп і се леру, відправити в ємність розчав лений часник, сіль і влити столо вий оцет. Кружечки треба обсмажити на розпеченій рослинній олії по кілька хвилин з кожного боку, щоб вони вкрилися золотистою скоринкою.

А одразу зі сковороди їх можна ук ладати в підготовлені скляні ба ночки, періодично струшуючи, щоб скибочки щільно вкладалися. Наповнені банки треба прикрити кришками і поставити на стерилі зацію. Для кожної півлітрової ба ночки стерилізація триває 25 хви лин у киплячій воді, після цього їх можна герметично закупорити. Звичайно, багато господинь ска жуть, що корисні заготовки з ка бачків не повинні включати етап смаження, але ж іноді можна по жертвувати корисністю заради приголомшливого смаку вашої консервації.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Запрошуємо наших читачів взяти участь у конкурсі рецептів заготівель. Свої «золоті рецепти» надсилайте на адресу «Запорізької правди» E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс). Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

"Третій "Всеукра

їнський фестиваль домашньої консерва

ції" тради

ційно від

будеться у Запоріжжі на площі Маяковського і стане ще яскра

вішим за попередні. Захід організовано Громадською організацією "Запорізький Колорит" за підтримки конкурсу соціаль

них проектів "Мы это Город". Вже 16 та 17 вересня 2017 року нас очі

кує справжнє свято теплих домашніх час

тувань і крафтових смаколиків! Організа

тори фесту отримали кількадесят заявок від творчих людей, фермерів, кулінарів

майстрів свої справи!

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року. Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою по четвергах (на 32 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1702036


32

на дозвіллі ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

НАШ ФОТОАЛЬБОМ: “ДИТИНСТВО, КУДИ ТИ БІЖИШ?”

z КОЛИСЬ БУЛО... 7

вересня

“ПОДАЛЬШИЙ ДЕНЬ – УЧЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДНЯ” ПУБЛІЛІЙ СІР

СТІБКИ, ЩО ЗРОБИЛА ДАША "Вишивка це молитва без слів, бо людина здатна не ли ше приймати Божі дари, а й творити їх", так говорить своїм онучкам Даші, Жені та Каті відома запорізька виши вальниця Любов Мазнєва. Дівчата змалечку підхопили ба бусину любов до прадавнього рунічного письма українсь кого народу, де закодовані сила, здоров'я, образи світобу дови, енергетичне поле й магічні ключі… / Я навчаюсь у коледжі ЗІЕІТу. Потім вступатиму до вишу на економічну спеціальність, / ділиться шістнадцятирічна Даша. / Почуваєшся дорослою? / Ні, / сміється вона, / дитинство триває… / Ти занурюєшся в економіку, а як же вишивання? / О, його я ніколи не покину! Воно залишиться захопленням на все моє життя! / по/дитячому палко запевняє дівчина. А потім по/дорослому розважливо додає: / Хтозна, як обернеться, мо/ же, і професійно колись займуся… На виставці "Орнамент долі" (що триває у відділі мистецтв об/ ласної універсальної наукової бібліотеки до 20 вересня) можна побачити диво/сукню, яку юна вишивальниця виготовила для себе сама. А на цій світлині дівчина / біля магічного обітнього рушника/оберегу. Над ним спільно потрудилися учасниці Запо/ різького творчого об'єднання майстрів української народної ви/ шивки "Цвіт калини". Є на рушнику і стібки, що зробила Даша.

1776 року під час війни північно/амери/ канських штатів за незалежність американсь/ кий підводний човен "Turtle" провів у гавані Нью/Йорка першу в світі підводну атаку супро/ тивника / з борту "Turtle" до флагмана бри/ танського флоту корабля "Eagle" прикріпили бомбу з годинниковим механізмом. 1792 року група в складі 3847 колишніх запо/ розьких козаків із гарматами під командою полковника Сави Білого висадилась у Тамані. Це були перші переселенці Чорноморського козацького війська на кубанській землі. Цю да/ ту вважають початком заселення українцями Кубані. 1892 року в Новому Орлеані (США) відбувся перший професійний боксерський поєдинок за правилами маркіза Куїнсберрі / у боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами: Джеймс Корбетт у 21 раунді нокаутував Джона Салліва/ на і став чемпіоном світу в надважкій кате/ горії. 1939 року нацисти в Німеччині ввели смер/ тну кару за "загрозу оборонної могутності ні/ мецького народу". 1940 року 300 німецьких бомбардувальників здійснили наліт на Лондон і скинули 337 тонн бомб, від яких загинули 448 цивільних осіб. Це був перший із 57 авіанальотів на Лондон, що тривали до травня 1941 року. 1977 року президент США Джиммі Картер і військовий керівник Панами Омар Торріхос під/ писали угоду про передачу Панамі в 2000 році Панамського каналу (згідно з яким негайно скасовувалась десятимильна зона навколо ка/ налу, контрольована США) та угоду про ней/ тралітет (давав США право використовувати свої війська для забезпечення нормального функціонування роботи каналу). 2009 року в Софії (Болгарія) відкрили для па/ сажирів єдину лінію метрополітену, будівниц/ тво якої велося 40 років.

Запорізькі ювілеї тижня 8 вересня 145 років тому (1872) відкрили приміщення Бердянської чоловічої гімназії. 12 вересня 115 років від дня народження (12.09.1902 / 11.03.1975) Чекмарьова Олександра Петрови/ ча / уродженця села Велика Знам’янка, що в Кам'янсько/Дніпровському районі, академіка АН СРСР, фахівця в галузі металургії, Героя Со/ ціалістичної Праці. 110 років від дня народження (12.09.1907 / 29.01.1991) Кеткова Олександра Дмитровича / уродженця села Зеленівка (Приморський район), українського літературознавця/болга/ риста, перекладача, заслуженого працівника культури України. 80 років від дня народження (12.09.1937 / 09.02.2014) Чабаненка Віктора Антоновича / члена Національної спілки письменників Укра/ їни, почесного голови ЗОО ВУТ "Просвіта" іме/ ні Тараса Шевченка, заслуженого діяча науки й техніки України в галузі загального і слов'янсь/ кого мовознавства, професора, академіка Ака/ демії Наук вищої школи. Він / лауреат премій імені Павла Чубинського, Якова Новицького та Дмитра Яворницького. Визначні роботи вчено/ го / збірки легенд і переказів Нижньої Наддніп/ рянщини ("Савур/могила", "Сестра орлів", "Сі/ чова скарбниця"), словники "Великий Луг За/ порозький", "Словник говірок Нижньої Наддніп/ рянщини", "Фразеологічний словник говірок Нижньої Наддніпрянщини", "Порожистий Дніп/ ро". Віктор Антонович / автор поетичних збірок "Собор душі моєї", "В гостях у юності твоєї", "У вічному двобої", "Оратанія", поетичних перек/ ладів "Суголосся"). Його книги є навіть у фон/ дах бібліотеки Конгресу США. 13 вересня 60 років тому (1957) у смт Якимівка відкри/ ли районний будинок культури.

КОЛИ ВСІ ВДОМА

Редакція "Запорізької правди" чекає на нові світлини дітла хів. Пригадайте власне дитинство зі старим знімком… Або на дішліть нинішні фото ваших дітей чи онуків щоб закарбувати скороминучі дні їхнього дитинства. Підлітки, які захоплюють ся фотографією, теж можуть пропонувати до нашого альбому "селфі" або знімки ровесників. До світлин додайте короткий коментар. Найкращим юним авторам і маленьким героям найоригінальніших знімків ми подаруємо квитки до цирку. Дарунок! Читачі "Запорізької правди" можуть отримати елек тронний варіант опублікованої в газеті світлини, яку вони упо добали. Робіть заявки і ми надішлемо фото вам на еmail. Знімки й листи направляйте до редакції "Запорізької правди" на адресу: 69600, м.Запоріжжя, МСП, пр.Соборний, 152 або на електронну пошту: ira_zp@ua.fm

z НА ЧОРНОБІЛИХ ПОЛЯХ Діаграма 2.

Мат за 2 ходи. Білі починають і виграють. Діаграма 1. 1.Фс1. Діаграма 2. 1.fg5 h:f4 2.cd6 e:c5 (2…c:e5 3.fg3 h:f2 4.g:g5 f:h4 5.cb4 a:c3 6.b:h8x) 3.fg3 h:f2 4.g:e7 d:f6 5.cb4 a:c3 6.b:h4x. ПІДГОТУВАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

Діаграма 1.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 31 СЕРПНЯ По горизонталі: Безвихіддя. Але. "Комунар". Нерпа. Секонг. Фрі. Чукарін. Олово. Канал. РНБО. Афера. Ас. Максакова. Етан. Алопат. Іван. Ерг. Жирафа. Лем. Тар. Тасьма. Саз. Туз. "МАЗ". "АМО".Сон. Клака.

По вертикалі: Манжета. Брошурка. Клір. Усакос. Вальс. Вене/ ра. Анафема. Акінак. Намаз. Херона. Лава. Динго. Фал. Ріо. Реп. Бас. Врата. Агафон. Атестат. Маса. Бан. Уламок. Ескімос. Гар. Зона.

07 09 17  
07 09 17  
Advertisement