LESCUS

Page 1

Zakládáme lesy pro další generace w w w.lescus.czOBSAH Náš tým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Historie společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Společnost dnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Lesní školky LESCUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Logistika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Naše služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Naše produkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Nabídka sadebního materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, kamarádi, dovolte mi, abych Vám představil historicky první katalog naší společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o. Ta získala svoji první školkařskou licenci v roce 1995, kdy jsme začínali s produkcí sazenic smrku na ploše velké asi půl hektaru. Je neuvěřitelné, že za 26 let našeho působení máme téměř 120 ha produkčních ploch v České republice a Rakousku a udáváme trendy ve školkařství a v technologiích pro zalesňování. Zmíním-li tři klíčové faktory, kterým vděčím za dnešní úspěch, je to v první řadě obrovské štěstí, které mě i LESCUS provází. Druhým faktorem je tým báječných, pracovitých a přemýšlivých lidí, kteří mne obklopili. Díky jejich houževnatosti a víře v to, co děláme, jsme dosáhli takového úspěchu. Posledním faktorem je vytrvalost, kterou jsme za ta léta prokázali při přesvědčování zákazníků o kvalitách námi nabízené technologie. Věřte, že v českém lesnickém konzervativním prostředí to nebylo a stále ještě není tak jednoduché. Nicméně krytokořenné sazenice pěstované na vzduchovém polštáři si našly cestu ke svým zákazníkům a stejný trend dnes můžeme sledovat i v celé Evropě. Rád bych touto cestou poděkoval za spolupráci našim zákazníkům. Nebýt vás, nemohli bychom naši produkci zvyšovat a investovat do nejmodernějších technologií. Zároveň bych se tímto chtěl zavázat k další dobré a dlouhodobé spolupráci, protože jenom spokojený zákazník s námi bude i nadále spolupracovat. S oblibou říkám mým kolegům: „Pro pochvalu si choďte k zákazníkům a pro peníze ke mně“. Poděkování patří samozřejmě i všem mým kolegům za to, jak svojí každodenní prací pomohli a pomáhají naši společnost posouvat dopředu. Myslím, že tento posun je tou nejlepší vizitkou a reklamou. Osobně jsem velice pyšný na práci, kterou odvádíte. Děkuji Vám všem.

Ing. Martin Rozmánek jednatel společnosti

2


Náš tým

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Jakub Rozmánek

Pavel Vostál

Ing. Petr Martinec

BSc Vendula Rozmánková

ředitel lesní výroby

ředitel lesních školek

obchodní ředitel

finanční ředitelka

+420 602 932 289 jakubrozmanek@lescus.cz

+420 602 586 143 vostal@lescus.cz

+420 702 266 029 martinecpetr@lescus.cz

+420 728 452 085 rozmankova@lescus.cz

DI Magdalena Leitner

Ing. Aleš Bárta

Aleš Januš

provozní ředitelka LESCUS GmbH

produktový manažer

regionální manažer lesních školek

+43 699 101 853 67 leitner@lescus.at

+420 606 681 589 barta@lescus.cz

+420 606 603 365 janus@lescus.cz

Ing. Hedvika Roznerová

Ing. Helena Veselá

Aleš Zelený

vedoucí Lesní školky Rolský vrch

vedoucí Lesní školky Žofinka

vedoucí Lesní školky Nové Zámky

+420 602 120 086 roznerova@lescus.cz

+420 606 603 087 vesela@lescus.cz

+420 604 238 182 zeleny@lescus.cz

Ing. Adam Cach

Antonín Klíč

Ivo Slováček

Ing. Jan Krejza

vedoucí střediska lesní výroby

vedoucí střediska lesní výroby

vedoucí střediska lesní výroby

vedoucí střediska lesní výroby

+420 728 843 593 cach@lescus.cz

+420 774 666 422 klic@lescus.cz

+420 702 235 482 slovacek@lescus.cz

+420 702 232 578 krejza@lescus.cz

Jiří Sychra

Josef Patočka

Radek Plesník

Zdeněk Mužík

vedoucí střediska lesní výroby

vedoucí střediska lesní výroby

vedoucí střediska lesní výroby

správa lesů LESCUS

+420 702 211 755 sychra@lescus.cz

+420 702 005 769 patocka@lescus.cz

+420 725 309 022 plesnik@lescus.cz

+420 602 586 145 muzik@lescus.cz


Historie společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o. Z původního sdružení obcí LESCUS Uhřice, jež spravovalo lesy obcí Cetkovice, Uhřice a Světlá (odtud název LES C U S), vznikla po roce a půl fungování společnost LESCUS Cetkovice, s.r.o., která byla v roce 1994 zapsána do obchodního rejstříku firem. V rámci zajištění komplexních služeb v lesnictví bylo nutné obstarat i sadební materiál na obnovu lesů, a tak LESCUS začal od roku 1995 pěstovat prostokořenný sadební materiál lesních dřevin. Při návštěvě lesních školek ve Finsku se zrodila myšlenka o vybudování specializované lesní školky pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu na vzduchovém polštáři v Cetkovicích. Vize se začala brzy naplňovat a na přelomu roku 2010 a 2011 byla vybudována nová lesní školka v Cetkovicích. Za další tři roky se původní produkce krytokořenného sadebního materiálu ztrojnásobila a během roku 2016 se rozšířilo působení společnosti do Rakouska a západních Čech, kde jsme začali provozovat Lesní školku Rolský vrch u obce Nová Role. Na konci roku 2019 přibyl další školkařský provoz v jižních Čechách, kterým je Lesní školka Žofinka u obce Nová Ves nad Lužnicí. Významným rozšířením původních ploch v Cetkovicích vznikla Lesní školka Mišinská, která byla otevřena v roce 2020. Lesní školka Nové Zámky v katastru města Hostinné na severu východních Čech je od roku 2021 naším čtvrtým školkařským střediskem v České republice. Ve stejném roce se také přestěhovalo ředitelství společnosti do většího objektu u města Jevíčka.

4

1993

1995

2011

2014

bylo založeno sdružení obcí LESCUS Uhřice

započalo pěstování prostokořenného sadebního materiálu v Cetkovicích

započalo pěstování krytokořenného sadebního materiálu v Cetkovicích

zvýšila se produkce krytokořenného sadebního materiálu v Cetkovicích


Historie společnosti

Historie společnosti LESCUS GmbH Lesní školky provozované společností LESCUS v Rakousku mají dlouholetou historii. Již v roce 1912 přišel Marius Natlacen do vedení společnosti Stainer ve městě Wiener Neustadt, kde po několika letech založil svoji vlastní firmu Wiener Neustädter Samenhaus Natlacen. Ta byla zaměřena na lesní semenářství, ale postupem času se podnikání rozrostlo i o lesní školkařství. Po roce 1956, kdy rodinný podnik převzali synové Wilhelm a Friedrich Paul Natlacen a stoupala poptávka po sadebním materiálu, přibyly další produkční plochy v lokalitách Krieglach, St. Martin, Großklein, Pilgersdorf a Liebing. Od roku 1977 byla firma předána další generaci a vedení převzal Klaus Natlacen, který výrobu rozšířil ještě o lesní školky v Anger. V roce 2016 se firma Forstbaumschulen NATLACEN GmbH stala dceřinou společností firmy LESCUS a vedením byla pověřena paní Magdalena Leitner. Po optimalizaci výroby pokračuje pěstování sadebního materiálu v lesních školkách v lokalitách Krieglach, Anger, Pilgersdorf a Liebing a od roku 2020 má společnost název LESCUS GmbH.

2016

2019

2020

2021

rozšířila se působnost společnosti do Rakouska a západních Čech

rozšířila se působnost do jižních Čech

otevřela se specializovaná lesní školka Mišinská v Cetkovicích

rozšířila se působnost do východních Čech


Společnost LESCUS Cetkovice, s.r.o. dnes LESCUS je dnes rodinnou firmou poskytující služby vlastníkům a správcům lesa. Naším prvořadým cílem je, aby jim les přinášel užitek i zisk. V našem regionu poskytujeme komplexní služby v lesnictví od zalesnění až po těžbu a prodej dříví. Na celorepublikové a evropské úrovni působíme v lesním školkařství a poskytování služeb v pěstební činnosti.

Inteligentní systém pro pokročilé třídění lesních sazenic Základním cílem projektu, jehož řešení probíhalo tři roky a bylo ukončeno v roce 2020, byl návrh, výroba, sestavení a zprovoznění konvenčně využitelného zařízení pro automatizované třídění sazenic dřevin. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky, společnost LESCUS Cetkovice, s.r.o. a společnost DENESA s.r.o. společně úspěšně dokončily tento projekt a nové zařízení je již plně využívané při automatickém třídění krytokořenného sadebního materiálu ve společnosti LESCUS.

Sázení stromů pro Světlušku V roce 2019 jsme začali pořádat dvoudenní akci zaměřenou na výsadbu nových lesů společně se studenty a širokou veřejností. S heslem „PODPOŘ SPRÁVNÉHO BROUČKA“ jsme na místech zničených KŮROVCEM začali s dobrovolníky vysazovat nové lesy a za každou vysazenou sazeničku přispívá naše společnost finančním darem SVĚTLUŠCE, projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Termín této akce je tak vždy plánován mezi daty 10. října, kdy je Světový den zraku a 20. října, kdy je Den stromů v ČR.

Nadační fond Světluška Ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška Gabriela Drastichová: „Mám ráda, když se lidé, jejich činnosti a výsledky jejich práce snoubí a vzájemně doplňují. Sázení pro Světlušku je příklad toho, jak lze spojit na první pohled dvě nesouvisející prospěšné činnosti, pomoc lesům, které milujeme, a pomoc zrakově postiženým, kteří naši pomoc potřebují. Firma LESCUS proměnila energii dobrovolníků, kteří sázeli sazeničky, ve finanční prostředky, které jsme my následně mohli použít k podpoře zrakově postižených dětí, dospělých i seniorů. Děkujeme a na další sázení pro Světlušku už se těšíme.“

Český rozhlas Radiožurnál Na otázky týkající se lesů a sázení stromů nejen pro Světlušku, jsme odpovídali i Lucii Výborné na Radiožurnálu. V rámci rozhovoru jsme také mluvili o naší společnosti, lesním školkařství a semenářství.

6


Společnost dnes

Edukační činnost V rámci vzdělávání budoucích studentů umožňujeme jednotlivým zájemcům vykonávání odborných praxí v naší společnosti a školám i univerzitám realizaci odborných exkurzí do našich lesních školek. Řešitelé bakalářských, diplomových či disertačních prací mají možnost realizovat své práce v našich provozech nebo se na nás obracet v rámci odborných konzultací týkajících se lesního semenářství a školkařství. Naše firma se také podílí na vzniku edukačních videí zaměřených na pěstování sadebního materiálu lesních dřevin nebo na obnovu lesa. Naši spolupráci nejvíce rozvíjíme s Mendelovou univerzitou v Brně, Střední lesnickou školou v Hranicích a Lesnickou prací.

Profesní organizace Naše společnost je jako vlastník lesů, školkařských provozů a podnik činný v oboru lesnictví členem několika profesních organizací, které hájí zájmy lesnických subjektů v jednotlivých odvětvích lesnictví.

CERTIFIKÁTY PEFC

Zelená firma

Lesní školky společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o. začaly jako první nabízet sadební materiál s certifikátem PEFC. Pro naplnění požadovaných procesů PEFC spotřebitelského řetězce v našich provozech udržujeme systém řízení v souladu s požadavky standardů TD CFCS 2001:2020 a TD CFCS 2002:2020.

Lesy byly, jsou a budou nedílnou součástí životního prostředí, a proto se i naše společnost zapojila do projektu Zelená firma zaměřeného na ochranu životního prostředí.


MAPA LESNÍCH ŠKOLEK LESCUS

8

Lesní školka Nové Zámky - Hostinné

1

Lesní školka Rolský vrch – Nová Role

2

Lesní školka Žofinka – Nová Ves nad Lužnicí

3

2


Lesní školky LESCUS

117,5 HA PRODUKČNÍCH PLOCH

1

Ředitelství Jevíčko

4

Lesní školka Mišinská - Cetkovice

5

LESCUS GmbH

6

4 5

3

6


Lesní školka Mišinská – Cetkovice První sazenice produkované společností LESCUS Cetkovice, s.r.o. byly vypěstovány v lesní školce v Cetkovicích. Paradoxně má ale tato naše provozovna nejkratší historii, která započala v roce 1995. Prvních patnáct let se na produkčních plochách východně od obce Cetkovice pěstovaly pouze prostokořenné sazenice a až poté, se zde začal rozvíjet specializovaný školkařský provoz pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. To, že byla tato lesní školka založena v nedávné době a při jejím budování byly využity špičkové světové technologie, výrazně přispělo k tomu, že se aktuálně jedná o jeden z nejmodernějších školkařských provozů v Evropě. Na produkčních plochách, které máme v katastrálním území obce Cetkovice, pěstujeme především krytokořenný a okrajově i prostokořenný sadební materiál. Další plochy s prostokořenným sadebním materiálem jsou ale také v katastrech Bělá u Jevíčka a Horní Štěpánov. Přestože od sebe nejsou pěstební plochy příliš vzdáleny, jejich nadmořská výška je od 420 do 645 m n. m. a rozdílné geologické podmínky Boskovické brázdy a Drahanské vrchoviny poskytují odlišné klima pro pěstování jednotlivých druhů dřevin.

10


Lesní školky LESCUS

Lesní školka Rolský vrch – Nová Role Lesní školku u Nové Role založily v sedmdesátých letech Západočeské státní lesy především s cílem pěstovat prostokořenný smrk pro obnovu imisních porostů v Krušných horách. Po transformaci státního podniku se ve vlastnictví této provozovny vystřídaly tři akciové společnosti, které v reakci na měnící se poptávku začaly ve školce pěstovat i jedle a buky. S klesajícím objemem realizovaných lesnických zakázek klesala i celková produkce sadebního materiálu, zastavily se veškeré investice do provozu a v roce 2015 rozhodl tehdejší vlastník o uzavření celé školky. V následujícím roce přešla školka do vlastnictví společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o. a započala modernizace celého provozu. Investice směřovaly především do technologií pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu, jehož produkce se stala v této školce dominantní. Lesní školku Rolský vrch nalezneme na jižním okraji Krušných hor v nadmořské výšce 470 m n. m., a přestože zdejší podmínky stále nejvíce vyhovují smrku, jedli a buku, daří se nám zde produkovat i další druhy dřevin jako je douglaska, javor, dub apod.


Lesní školka Žofinka – Nová Ves nad Lužnicí Jihočeské státní lesy vybudovaly tuto lesní školku v roce 1976. Od devadesátých let postupně vlastnily tento provoz dvě akciové společnosti a název byl změněn na Lesní školku Dvory nad Lužnicí. Od konce roku 2019 se vlastníkem stala naše firma. Při převzetí lesní školky jsme našli výkres s infrastrukturou školky ŽOFINKA, který vyprojektovala Technická kancelář Jihočeských státních lesů při jejím založení. Od roku 2013 nese stejný název i nedaleká národní přírodní rezervace, a tak jsem se i my rozhodli vrátit k původnímu názvu Lesní školky Žofinka. Lesní školka Žofinka se nachází v Třeboňské pánvi mezi obcemi Nová Ves nad Lužnicí a Dvory nad Lužnicí a další pěstební plochy jsou u obce Horní Stropnice na okraji Novohradských hor. Nadmořská výška těchto dvou lokalit je 460 a 620 m n. m., a proto je využíváme k pěstování odlišných druhů dřevin. Vynikající půdní podmínky umožňují použití moderních strojů a zařízení při pěstování prostokořenného sadebního materiálu, a tudíž zde tato technologie převládá. S modernizací střediska, se však zvyšuje i produkce krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin včetně poloodrostků, která pokrývá i potřebu naší dceřiné společnosti v Rakousku.

12


Lesní školky LESCUS

Lesní školka Nové Zámky – Hostinné Tato lesní školka byla založena na počátku osmdesátých let minulého století Východočeskými státními lesy. Státní podnik zde hospodařil i po své transformaci a správu vykonávaly Lesy České republiky, s.p. až do roku 1997. Následně provozovaly školku tři akciové společnosti a od poloviny roku 2021 je vlastníkem firma LESCUS. Lesní školka Nové Zámky leží v nejjižnější části katastrálního území Hostinné v lokalitě Nové Zámky u obce Dolní Olešnice. V této školce pěstujeme krytokořenný i prostokořenný sadební materiál lesních dřevin na plochách, které leží vedle řeky Labe v nadmořské výšce 340 m n. m.


Lesní školky LESCUS GmbH Provoz našich školek v Rakousku zajišťuje dceřiná společnost LESCUS GmbH, která navázala na dlouholeté fungování firmy Forstbaumschulen Natlacen. V Lesní školce Anger se pěstují sazenice již více než čtyřicet let a střediska Pilgesrsdorf, Liebing a Krieglach mají historii ještě o dvacet let delší. V těchto školkách produkujeme prostokořenný sadební materiál, především pro rakouský trh.

Lesní školka Pilgersdorf a Liebing Obě tyto školky jsou ve spolkové zemi Burgenlandsko (Burgenland) ve východní části Rakouska v blízkosti stejnojmenných obcí. Lesní školka Pilgerrsdorf leží v nadmořské výšce 370 m n. m. u řeky Zöbernbach. Jedná se o největší komplex pěstebních ploch naší dceřiné společnosti a zdejší podmínky vyhovují všem dřevinám, jež v Rakousku produkujeme. Proto v této školce pěstujeme nejvíce druhů sadebního materiálu. Jedná se o lesní dřeviny, keře do krajiny a pro výsadbu živých plotů, rychle rostoucí dřeviny (především topoly) pro energetické plantáže, ale i sazenice pro plantáže vánočních stromků. Lesní školka Liebing se nachází u řeky Güns, která v tomto místě tvoří hranici s Maďarskem. Nadmořská výška je zde 310 m n. m. a jedná se tak o naši nejníže položenou školku. Tyto plochy využíváme především pro pěstování borovic a částečně modřínu.

14


Lesní školky LESCUS

Lesní školka Anger a Krieglach Tyto školky máme ve spolkové zemi Štýrsko (Steiermark), která je již více hornatá a odpovídá tomu i zdejší klima. Lesní školka Anger se nachází v podhůří v nadmořské výšce 500 m n. m. u řeky Feistritz. Podmínky jsou vhodné především pro pěstování smrku, ale využíváme tyto plochy i pro produkci modřínu a jedle kavkazské. Je to jak z důvodu pokrytí místní poptávky, tak i rozložení jarní expedice, která zde začíná později. Naším nejvýše položeným střediskem je Lesní školka Krieglach, která má pět pěstebních ploch v rozmezí 680 až 710 m n. m. Zde pěstujeme pouze smrk ztepilý, a to především pro obnovu lesů ve vyšších polohách.


Expedování, manipulace a transport sadebního materiálu Základem naší obchodní strategie je produkovat kvalitní sadební materiál a dodávat ho včetně jeho výsadby, popřípadě i následné péče o vysázené kultury. Tak máme celý proces od vyzvednutí z produkční plochy v lesní školce až po jeho výsadbu v lese pod naší kontrolou. Při vyzvedávání, třídění a balení sazenic je naším cílem dosáhnout maximální automatizace.

16


Logistika

Strojové třídění přináší vyšší efektivitu, která je výhodou i pro naše odběratele. Třídění trvá krátkou dobu a je prováděno ve vhodných klimatických podmínkách pro sadební materiál. Díky optickému třídění a strojovému počítání se eliminují lidské chyby při expedici a sjednotí se kvalita expedovaných výpěstků. Krytokořenný sadební materiál je při uskladnění a expedování celý uzavřen v pytlích, které chrání výpěstky před ztrátou vlhkosti a povrchovým osycháním kořenových balů.

Při skladování a přepravě používáme transportní bedny (paletové boxy), čímž chráníme sadební materiál před mechanickým poškozením a minimalizujeme překládání jednotlivých pytlů. Tím se také výrazně zkracuje i celková doba manipulace.


PĚSTEBNÍ ČINNOST

Nabízíme komplexní služby při obnově lesa Vlastníkům a správcům lesa nabízíme úplný servis při obnově lesa a zalesňování, včetně následné péče o vysázené kultury. V rámci našich služeb provádíme před výsadbou úklid klestu nebo celoplošnou přípravu stanoviště drcením těžebních zbytků. Sadební materiál dovážíme vlastní dopravou a zajistíme jeho skladování. Samotnou výsadbu provádíme dle podmínek dané lokality a přání zákazníka. Je možné použít speciální sazeče nebo realizovat výsadbu do jamek vykopaných pomocí sekeromotyk. Preferujeme však především používání ručních motorových jamkovačů, které zvyšují kvalitu práce a množství vysázených sazenic.

Celoplošné drcení těžebních zbytků

18


Naše služby

Motomanuální výsadba půdními vrtáky

Výsadba speciálními sazeči

Jamková výsadba sekeromotykou


Při následné péči o vysázené kultury provádíme především vyžínání a chemickou likvidaci buřeně, ochranu proti hmyzím škůdcům a chorobám, ochranu proti škodám zvěří a první výchovné zásahy.

Vyžínání buřeně Aplikace selektivních a totálních herbicidů Ošetření proti škůdcům a chorobám

Výstavba a údržba oplocenek Aplikace repelentů proti zvěři Výchovné zásahy - prořezávky 20


Naše služby

Město Velké Opatovice obhospodařuje přibližně 150 ha lesa. V posledních letech u nás vrcholí napadení smrkových porostů kůrovcem a dochází k velkému nárůstu těžby a následného zalesňování. Společnost LESCUS Cetkovice, s.r.o. je místní firma, která v našem regionu nabízí veškeré služby v lesnictví a ve svých lesních školkách produkuje dostatečný sortiment kvalitních sazenic pro zalesnění. S touto společností spolupracujeme několik let. Kvalita její práce a dodávaného sadebního materiálu je na velmi vysoké úrovni. Ing. Kateřina Gerbrichová starostka města

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. spravují na Moravě dvě rozsáhle lesní lokality ve vojenských újezdech Libavá a Březina. Během tropických let 2015-2018 obě naplno zasáhla rozsáhlá a ničivá kalamita, která fakticky zklikvidovala dospělé smrkové porosty v těchto oblastech. Vojenské lesy odpověděly největší zalesňovací akcí ve své devadesátileté historii, během níž zničené lesy v průběhu pěti let obnovily novými druhově pestrými porosty, které nyní zdárně odrůstají. Rozsáhlou a rychlou obnovu by bylo nemyslitelné realizovat bez profesionálních partnerů. Mezi ty zde rozhodně patřila společnost LESCUS Cetkovice, s.r.o., která pro nás na velké části zničených ploch prováděla celoplošnou přípravu ploch s následnou obnovou sazenicemi z vlastních zdrojů, jejíchž kvalita se zde osvědčila. Zkrátka LESCUS byl jedním z našich strategických partnerů v bitvě o budoucnost lesů v Oderských vrších a na Drahanské vrchovině. Ing. Petr Král ředitel VLS ČR, s.p.


Lesy České republiky, s.p. jsou největším správcem lesů v ČR. Nedávná kůrovcová kalamita, která postihla celou střední Evropu, tedy výrazně zasáhla i státní podnik. Se zvyšující se těžbou dřeva v minulých letech narůstala i výměra holin, na kterých je nutné provést obnovu lesa a následně zajistit odpovídající péči o vysázené kultury. Na základě výsledků veřejných zakázek státní podnik dlouhodobě spolupracuje se společností LESCUS Cetkovice, s.r.o. na různých smluvních územních jednotkách téměř po celé ČR. LESCUS tak patří mezi významné a stabilní partnery Lesů České republiky, s.p. v oblasti pěstování sadebního materiálu lesních dřevin a pěstebních prací. Ing. Josef Vojáček generální ředitel LČR, s.p.

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. spravují majetek o rozloze více než 42 tisíc hektarů. Ani našemu majetku se nevyhnuly problémy s kůrovcem a suchem, které měly lokálně za následek rozpad lesních porostů. Z důvodu opakujících se nepříznivých klimatických podmínek v jarním a podzimním období, je z naší strany požadavek na využití většího podílu krytokořenných sazenic při zalesňování. Společnost LESCUS Cetkovice, s.r.o. je naším významným dlouholetým obchodním partnerem, který nám dodává tento sadební materiál a současně realizuje část pěstebních prací. Ing. Arnošt Buček jednatel ALSOL

22


Naše služby

Smluvní pěstování Nabízíme pěstování sadebního materiálu „na míru“. Z Vašeho osiva Vám můžeme připravit sadební materiál dle předem domluvených kritérií. Podle požadovaného termínu dodání a parametrů sadebního materiálu společně vybereme vhodnou technologii pěstování, zvolíme odpovídající velikost sadbovačů a naplánujeme celý proces pěstování. Máte tak předem zajištěn odpovídající sadební materiál z vlastních genetických zdrojů, který se vrátí přímo do Vašich lesů.


PROSTOKOŘENNÝ SADEBNÍ MATERIÁL

Firma LESCUS stále pěstuje velké množství prostokořenných listnatých i jehličnatých sazenic, avšak zastoupení této technologie v celkové produkci každoročně klesá na úkor krytokořenného sadebního materiálu. Důvodem je skutečnost, že použití krytokořenného materiálu přináší spoustu nesporných výhod a jeho uplatnění v umělé obnově lesa a zalesňování stále roste.

Prostokořenný sadební materiál produkujeme na záhonech se substráty nebo v minerální půdě, kde využíváme tzv. pětiřádkovou technologii. Osivo je vyséváno přímo do země v pěti pruzích a kořenový systém výpěstků se později upravuje tzv. podřezáváním – mechanickou úpravou kořene v půdě bez vyzvedávání rostlin. Shodně je tomu i u školkování (přesazování) rostlin, kde opět pěstujeme sazenice v pěti řádcích. To nám umožňuje využívat speciální mechanizaci pro pěstování prostokořenného sadebního materiálu. V jarní i podzimní sezóně se při expedici vyzvedávají výpěstky z pole bez zeminy a mají tak holé kořeny. Vyžadují proto mnohem větší péči při manipulaci, transportu, skladování a vlastní výsadbě. Období vhodné pro sázení prostokořenných sazenic je kratší než u krytokořenného sadebního materiálu, protože rostliny musí být při expedici v tzv. dormanci. Tyto výpěstky se tak sází přibližně od půlky října do zámrazu a následně v jarních měsících (především březnu a dubnu). Sazenice se však musí ve školce včas vyzvednout a skladovat v optimálních podmínkách, aby nezačaly rašit. Tato technologie není náročná na specializované vybavení školkařského provozu, ale pěstování ve školce probíhá delší dobu a neobejde se bez velkého podílu lidské práce.

24


Naše produkce

S výjimkou borovice a douglasky pěstujeme touto technologií běžně používané druhy dřevin pro obnovu lesa a zalesňování, kterými jsou smrk, modřín, jedle, buk, duby, javor, lípa, olše, třešeň, jilmy apod.

Běžně využívané termíny pro výsadbu prostokořenného sadebního materiálu (PSM) SÁZENÍ PSM

SÁZENÍ PSM LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

L I S T O PA D

PROSINEC


KRYTOKOŘENNÝ SADEBNÍ MATERIÁL NA VZDUCHOVÉM POLŠTÁŘI

Dominantní podíl v naší produkci tvoří krytokořenný sadební materiál, který je pěstován metodou na vzduchovém polštáři. Zní to složitě, ale princip je jednoduchý. Jedná se o intenzivní technologii pěstování ve speciálních pěstebních obalech (sadbovačích) různých velikostí a tvarů, které mají laboratorní akreditaci pro pěstování daných dřevin. Ty se naplní odpovídajícím substrátem, do kterého se naseje osivo nebo přesadí malý semenáček. Tyto sadbovače mají otevřené dno a jsou po celou vegetační dobu umístěné na pěstebně-manipulačních rámech. Kořeny pak prorůstají z obalu ven, kde na vzduchu přirozeně zasychají, čímž se bez vad a deformací utvoří kompaktní bal s bohatým kořenovým vlášením.

Krytokořenný sadební materiál má celou řadu biologických a provozně technologických předností. Zejména se jedná o menší šok po výsadbě a možnost využít mnohem delšího období pro zalesňování. Výsadby lze provádět od září do června (mimo dny, kdy je půda zmrzlá). Další výhodou je kratší doba pěstování ve školce, díky čemuž je možné pružněji reagovat na potřeby vlastníků a správců lesa.

26


Naše produkce

Často se uvádí, že krytokořenný sadební materiál má kořenové deformace, ale při dodržení správných technologických postupů při pěstování a vhodném způsobu výsadby, je vznik deformací eliminován a naopak je tvar kořenového systému zachován po celou dobu tak, jak přirozeně narostl. Tvrzení o vysoké ceně sadebního materiálu již také není úplně pravdivé. Pořizovací cena krytokořených výpěstků je oproti prostokořenným vyšší, ale celkové náklady na obnovu lesa je nutné počítat na zajištěnou kulturu. V případě použití krytokořenného sadebního materiálu klesají ztráty po výsadbě a zkracuje se doba nutné péče o kultury. Ekonomika zajištěnosti v tomto případě tak vychází mnohem příznivěji.


Na následujících listech tohoto katalogu jsou prezentovány druhy sadebního materiálu a dřevin, které běžně pěstujeme v našich školkách. Mimo parametrů daných výpěstků je v popisu uveden i kód sadebního materiálu. Čísly v kódu jsou přesně specifikována veškerá kritéria, která má sadební materiál splňovat.

1265 1

Krytokořenná sazenice smrku ztepilého, síla krčku 6 mm odpovídající výška nadzemní části 36-50 cm, maximální věk 5 let (kritéria viz. příloha č. 2 Vyhlášky č. 29/2004 Sb.)

2

6

5

Druh dřeviny

Druh sadebního materiálu

Síla krčku

Technologie pěstování

1 = smrk ztepilý 10 = jedle bělokorá 20 = borovice lesní

1 = semenáček 2 = sazenice 3 = poloodrostek

(bez tolerancí) 6 mm

0 = prostokořenná sadba 5= krytokořenná (obalovaná) sadba

28


Naše produkce

U výpěstků jsou také uvedeny informace o typu použitého pěstebního obalu. Pro rychlé zorientování stačí vědět, že LESCUS pěstuje semenáče v hranatých sadbovačích a sazenice v kulatých. A jaký je rozdíl mezi semenáčkem a sazenicí? Ze semenáče se stane sazenice až po úpravě kořenového systému buď podříznutím či přeškolkováním u prostokořenného sadebního materiálu nebo přesazením do obalu u krytokořenného sadebního materiálu. A odlišné jsou také požadavky na parametry obvyklé obchodní jakosti.

kód sadebního materiálu 50155 jednoletý krytokořenný semenáč buku lesního v1 + 0 výška nadzemní části 26-50 cm min. tloušťka kořenového krčku 5 mm bez tolerance

kód sadebního materiálu 50265 jednoletá krytokořenná sazenice buku lesního fv0,5 + v0,5 výška nadzemní části 36-50 cm min. tloušťka kořenového krčku 6 mm

Běžně využívané termíny pro výsadbu krytokořenného sadebního materiálu (KSM) LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

SÁZENÍ KSM

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

L I S T O PA D

SÁZENÍ KSM

PROSINEC


SMRK ZTEPILÝ

PICEA ABIES

kód sadebního materiálu

1135

jednoletý krytokořenný semenáček velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

kód sadebního materiálu

pěstební vzorec pěstební obal

8 cm +

výška kořenového balu

85 mm

objem kořenového balu

25 ml

1145

dvouletý krytokořenný semenáček

pěstební vzorec pěstební obal

fv2 + 0 HIKO V-120 SideSlit

20 cm +

výška kořenového balu

110 mm

Ø kořenového krčku

min. 4 mm

objem kořenového balu

120 ml

kód sadebního materiálu

1255; 1265

pěstební vzorec

velikost sadebního materiálu

dvouletá krytokořenná sazenice velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

pěstební obal výška kořenového balu

125 mm

min. 5; min. 6 mm

objem kořenového balu

350 ml

kód sadebního materiálu

P I N U S S Y LV E S T R I S

20135

jednoletý krytokořenný semenáček velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

kód sadebního materiálu

Ø kořenového krčku

pěstební vzorec pěstební obal

fv1 + 0 HIKO V-50

10-14 cm

výška kořenového balu

87 mm

min. 4 mm

objem kořenového balu

50 ml

20145

jednoletý krytokořenný semenáček velikost sadebního materiálu

fv1 + v1 HIKO V-350

26-35; 36-50 cm

BOROVICE LESNÍ

30

fv1 + 0 HIKO V-25

pěstební vzorec pěstební obal

fv1 + 0 HIKO V-120 SideSlit

15-25 cm

výška kořenového balu

110 mm

min. 4 mm

objem kořenového balu

120 ml


Nabídka běžně pěstováného krytokořenného sadebního materiálu

kód sadebního materiálu

20255

dvouletá krytokořenná sazenice velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

pěstební vzorec pěstební obal

26-35 cm

výška kořenového balu

150 mm

min. 5 mm

objem kořenového balu

400 ml

MODŘÍN OPADAVÝ kód sadebního materiálu

fv1 + v1 HIKO V-400

LARIX DECIDUA

30135

jednoletý krytokořenný semenáček

pěstební vzorec pěstební obal

fv1 + 0 HIKO V-50

velikost sadebního materiálu

15-25 cm +

výška kořenového balu

87 mm

Ø kořenového krčku

min. 3 mm

objem kořenového balu

50 ml

kód sadebního materiálu

30145

jednoletý krytokořenný semenáček velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

kód sadebního materiálu

pěstební obal

Ø kořenového krčku

kód sadebního materiálu

výška kořenového balu

110 mm

min. 4 mm

objem kořenového balu

120 ml

30255

Ø kořenového krčku

pěstební vzorec pěstební obal

fv1 + v1 HIKO V-400

36-50 cm

výška kořenového balu

150 mm

min. 5 mm

objem kořenového balu

400 ml

30375

tříletý krytokořenný poloodrostek velikost sadebního materiálu

fv1 + 0 HIKO V-120 SideSlit

26-50 cm

dvouletá krytokořenná sazenice velikost sadebního materiálu

pěstební vzorec

pěstební vzorec

fv1 + v1 + v1

pěstební obal

HIKO V-1400

51-80 cm

výška kořenového balu

200 mm

min. 7 mm

objem kořenového balu

1400 ml


DOUGLASKA TISOLISTÁ kód sadebního materiálu

PSEUDOTSUGA MENZIESII

18135

jednoletý krytokořenný semenáček velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

kód sadebního materiálu

Ø kořenového krčku

výška kořenového balu

87 mm

objem kořenového balu

50 ml

18245; 18255 26-35; 36-50 cm

výška kořenového balu

150 mm

objem kořenového balu

400 ml

18375

pěstební vzorec

fv1 + v1 + v1

pěstební obal

HIKO V-1400

51-80 cm

výška kořenového balu

200 mm

min. 7 mm

objem kořenového balu

1400 ml

JEDLE BĚLOKORÁ kód sadebního materiálu

ABIES ALBA

10255; 10265

tříletá krytokořenná sazenice velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

pěstební vzorec pěstební obal výška kořenového balu

125 mm

min. 5; min. 6 mm

objem kořenového balu

350 ml

ABIES GRANDIS

11265

dvouletá krytokořenná sazenice velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

32

2 + v1 HIKO V-350

15-25; 26-35 cm

JEDLE OBROVSKÁ kód sadebního materiálu

fv1 + v1 HIKO V-400

min. 4; min. 5 mm

kód sadebního materiálu

Ø kořenového krčku

pěstební vzorec pěstební obal

tříletý krytokořenný poloodrostek velikost sadebního materiálu

fv1 + 0 HIKO V-50

8 cm +

dvouletá krytokořenná sazenice velikost sadebního materiálu

pěstební vzorec pěstební obal

pěstební vzorec pěstební obal

fv1 + v1 HIKO V-350

26-35 cm

výška kořenového balu

125 mm

min. 6 mm

objem kořenového balu

350 ml


Nabídka běžně pěstováného krytokořenného sadebního materiálu

PĚSTOVÁNÍ POLOODROSTKŮ NA VZDUCHOVÉM POLŠTÁŘI listnáče a některé druhy jehličnanů pěstujeme také jako poloodrostky

pěstební obal

200 mm

objem kořenového balu

1400 ml

BUK LESNÍ

FA G U S S Y LVAT I C A

kód sadebního materiálu

50155

jednoletý krytokořenný semenáček Ø kořenového krčku

kód sadebního materiálu

výška kořenového balu

150 mm

min. 5 mm

objem kořenového balu

265 ml

50265; 50275

fv0,5 + v0,5

pěstební obal

HIKO V-400

výška kořenového balu

150 mm

min. 6; min. 7 mm

objem kořenového balu

400 ml

50395

dvouletý krytokořenný poloodrostek Ø kořenového krčku

pěstební vzorec

36-50; 51-70 cm

kód sadebního materiálu velikost sadebního materiálu

fv1 + 0 HIKO V-265

26-50 cm

jednoletá krytokořenná sazenice Ø kořenového krčku

pěstební vzorec pěstební obal

velikost sadebního materiálu

velikost sadebního materiálu

HIKO V-1400

výška kořenového balu

pěstební vzorec pěstební obal

fv0,5 + v0,5 + v1 HIKO V-1400

81-120 cm

výška kořenového balu

200 mm

min. 11 mm

objem kořenového balu

1400 ml


DUB LETNÍ

QUERCUS ROBUR

kód sadebního materiálu

40155

jednoletý krytokořenný semenáček

pěstební obal

velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

kód sadebního materiálu

26-50 cm

výška kořenového balu

150 mm

objem kořenového balu

265 ml

40265; 40275

pěstební vzorec

fv0,5 + v0,5

pěstební obal

HIKO V-400

36-50; 51-70 cm

výška kořenového balu

150 mm

min. 6; min. 7 mm

objem kořenového balu

400 ml

velikost sadebního materiálu

kód sadebního materiálu

40395

dvouletý krytokořenný poloodrostek velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

pěstební vzorec pěstební obal

200 mm

min. 11 mm

objem kořenového balu

1400 ml

QUERCUS PETRAEA

kód sadebního materiálu

42155

velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

kód sadebního materiálu

pěstební vzorec pěstební obal

fv1 + 0 HIKO V-265

26-50 cm

výška kořenového balu

150 mm

min. 5 mm

objem kořenového balu

265 ml

42265; 42275

jednoletá krytokořenná sazenice

34

HIKO V-1400

výška kořenového balu

jednoletý krytokořenný semenáček

Ø kořenového krčku

fv0,5 + v0,5 + v1

81-120 cm

DUB ZIMNÍ

velikost sadebního materiálu

fv1 + 0 HIKO V-265

min. 5 mm

jednoletá krytokořenná sazenice Ø kořenového krčku

pěstební vzorec

pěstební vzorec

fv0,5 + v0,5

pěstební obal

HIKO V-400

36-50; 51-70 cm

výška kořenového balu

150 mm

min. 6; min. 7 mm

objem kořenového balu

400 ml


Nabídka běžně pěstováného krytokořenného sadebního materiálu

kód sadebního materiálu

42395

dvouletý krytokořenný poloodrostek velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

81-120 cm

výška kořenového balu

200 mm

min. 11 mm

objem kořenového balu

1400 ml

A C E R P S E U D O P L ATA N U S

kód sadebního materiálu

53145

jednoletý krytokořenný semenáček Ø kořenového krčku

kód sadebního materiálu

pěstební vzorec pěstební obal

velikost sadebního materiálu

26-50 cm

výška kořenového balu

150 mm

objem kořenového balu

265 ml

53265; 53275

pěstební vzorec

fv0,5 + v0,5

pěstební obal

HIKO V-400

30-50; 51-70 cm

výška kořenového balu

150 mm

min. 6; min. 7 mm

objem kořenového balu

400 ml

kód sadebního materiálu

53395

dvouletý krytokořenný poloodrostek velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

pěstební vzorec pěstební obal

kód sadebního materiálu

HIKO V-1400

výška kořenového balu

200 mm

min. 10 mm

objem kořenového balu

1400 ml

A C E R P L ATA N O I D E S

52145

jednoletý krytokořenný semenáček Ø kořenového krčku

fv0,5 + v0,5 + v1

81-120 cm

JAVOR MLÉČ

velikost sadebního materiálu

fv1 + 0 HIKO V-265

min. 4 mm

jednoletá krytokořenná sazenice Ø kořenového krčku

HIKO V-1400

pěstební obal

JAVOR KLEN

velikost sadebního materiálu

fv0,5 + v0,5 + v1

pěstební vzorec

pěstební vzorec pěstební obal

fv1 + 0 HIKO V-265

26-50 cm

výška kořenového balu

150 mm

min. 4 mm

objem kořenového balu

265 ml


kód sadebního materiálu

52265; 52275

jednoletá krytokořenná sazenice

fv0,5 + v0,5

pěstební obal

HIKO V-400

36-50; 51-70 cm

výška kořenového balu

150 mm

min. 6; min. 7 mm

objem kořenového balu

400 ml

velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

pěstební vzorec

kód sadebního materiálu

52395

dvouletý krytokořenný poloodrostek velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

pěstební vzorec pěstební obal výška kořenového balu

200 mm

min. 10 mm

objem kořenového balu

1400 ml

ALNUS GLUTINOSA

kód sadebního materiálu

83135

jednoletý krytokořenný semenáček Ø kořenového krčku

kód sadebního materiálu

výška kořenového balu

150 mm

min. 3 mm

objem kořenového balu

265 ml

83255; 83265

fv0,5 + v0,5

pěstební obal

HIKO V-400

výška kořenového balu

150 mm

min. 5; min. 6 mm

objem kořenového balu

400 ml

83395

dvouletý krytokořenný poloodrostek

36

pěstební vzorec

36-50; 51-70 cm

kód sadebního materiálu

Ø kořenového krčku

fv1 + 0 HIKO V-265

26-50 cm

jednoletá krytokořenná sazenice

velikost sadebního materiálu

pěstební vzorec pěstební obal

velikost sadebního materiálu

Ø kořenového krčku

HIKO V-1400

81-120 cm

OLŠE LEPKAVÁ

velikost sadebního materiálu

fv0,5 + v0,5 + v1

pěstební vzorec pěstební obal

fv0,5 + v0,5 + v1 HIKO V-1400

81-120 cm

výška kořenového balu

200 mm

min. 10 mm

objem kořenového balu

1400 ml


Nabídka běžně pěstováného krytokořenného sadebního materiálu

LÍPA SRDČITÁ

T I L I A C O R D ATA

kód sadebního materiálu

80285; 80295

jednoletá krytokořenná sazenice

fv0,5 + v0,5

pěstební obal

HIKO V-400

36-50; 51-70 cm

výška kořenového balu

150 mm

min. 8; min. 9 mm

objem kořenového balu

400 ml

velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

pěstební vzorec

kód sadebního materiálu

80395

dvouletý krytokořenný poloodrostek velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

pěstební vzorec pěstební obal výška kořenového balu

200 mm

min. 11 mm

objem kořenového balu

1400 ml

PRU N US AV I U M

kód sadebního materiálu

74145

jednoletý krytokořenný semenáček velikost sadebního materiálu Ø kořenového krčku

kód sadebního materiálu

výška kořenového balu

150 mm

min. 4 mm

objem kořenového balu

265 ml

74265; 74275

pěstební vzorec

fv0,5 + v0,5

pěstební obal

HIKO V-400

36-50; 51-70 cm

výška kořenového balu

150 mm

min. 6; min. 7 mm

objem kořenového balu

400 ml

kód sadebního materiálu

Ø kořenového krčku

fv1 + 0 HIKO V-265

26-50 cm

74395

dvouletý krytokořenný poloodrostek velikost sadebního materiálu

pěstební vzorec pěstební obal

jednoletá krytokořenná sazenice Ø kořenového krčku

HIKO V-1400

81-120 cm

TŘEŠEŇ PTAČÍ

velikost sadebního materiálu

fv0,5 + v0,5 + v1

pěstební vzorec pěstební obal

fv0,5 + v0,5 + v1 HIKO V-1400

81-120 cm

výška kořenového balu

200 mm

min. 10 mm

objem kořenového balu

1400 ml


Lesní školka Mišinská – Cetkovice Mišinská 296, 679 38 Cetkovice souřadnice: GPS 49.573700N, 16.729000E Telefon:

+420 702 239 115

E-mail:

simkova@lescus.cz

Fakturační adresa

Lesní školka Rolský vrch – Nová Role

LESCUS Cetkovice, s.r.o.

Nová Role 362, 362 25 Nová Role

Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice

souřadnice: GPS: 50.2792000N, 12.7876000E

Ředitelství Jevíčko (korespondenční adresa)

Telefon:

+420 602 120 086

E-mail:

roznerova@lescus.cz

LESCUS Cetkovice, s.r.o. Jaroměřice 345, 569 44 Jaroměřice

Lesní školka Žofinka – Nová Ves nad Lužnicí

souřadnice: GPS 49.632000N, 16.719000E

Nová Ves nad Lužnicí 149, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

Telefon:

+420 466 614 312

souřadnice: GPS: 48.8356000N, 14.9140000E

E-mail:

cetkovice@lescus.cz

Telefon:

+420 606 603 087

E-mail:

vesela@lescus.cz

Ředitelství a fakturační adresa dceřiné společnosti LESCUS GmbH

Lesní školka Nové Zámky – Hostinné

Moorgasse 15, 2700 Wiener Neustadt, Rakousko

543 75 Dolní Olešnice

souřadnice: GPS 47.814900N, 16.227800E

souřadnice: GPS: 50.5188000N, 15.7399000E

Telefon:

+43 2622 22256

Telefon:

+420 604 238 182

E-mail:

office@lescus.at

E-mail:

zeleny@lescus.cz

www

facebook

youtube


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.